Skip to main content

Full text of "Athenaei Navcratitae Dipnosophistarvm libri 15, recensvit Georgivs Kaibel"

See other formats


BIBLIOTHECA -cg 

I^ RIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM 

S TEYBNERIANA ATHENAEVS 

DIPNOSOPHISTAE 

RECENSVIT 

G. KAIBEL 

voL. m S T V T G A R D 1 A i; J > A E D I B V S B. G. T E V B N E R I ATHENAEI NAVCRATITAE 

DIPNOSOPHISTARVM LIBRI XV VOL. III 
LIBRI XI-XVINDICES RECENSVIT 

GEORGIVS KAIBEL 

EDITIO STEREOTYPA EDITIONIS 
PRIORIS (MDCCCXC) STVTGARDIAE IN AEDIBVS B. G.TEVBNERI MCMLXII PA 

3^37 
AZ 

k,3 
S2891(i Grdruckt init (Interatutzun^ Her 
DeutRclien l''orM<'liun^sj;einein!*cliufe Alle Uechtf. aucli die iler Cberselzuuf;, Acs aunzuf^sweisen INachilruckes 

und ilcr rotnnieehaniMcheii Wiedergabe. vorbebalten 

(£) B. G. Teubner \ crlap8j;escMschafl mbH, Sluttpart 1962 

Trintcd in Gemiany 

Oruek : Anton Hain KG, MeiHenlieim PRAEFATIO 

Tertium Athenaei volumen editurus quamquam non 
ita sum morosus ut nihil hac mea opera profectum 
esse querar, tamen multo plura me aliis perficienda 
reliquisse probe intellego. nam quod in aliis scri- 
ptoribus gravissimum est ut ante quam librum recte 
aestimes hominem penitus cognitum habeas, quae in- 
genii animique indoles fuerit, quae cogitandi consue- 
tudo, quae dicendi ratio, hoc ipsum in Athenaeo so- 
phista longe difficillimum est, qui non suo sed aliorum 
sapit ingenio, qui vel tum cum ipse loqui videtur tecta 
veterum scriptorum imitatione insidias struit legen- 
tibus. non raro igitur verendum ne quae in ipso Athe- 
naeo facile toleres in Athenaeo compilatore toleranda 
non fuerint, saepe etiam illud ne ipso invito verba tra- 
dita correxerim. primaria autem Athenaei opera cum 
in eo posita fuerit ut quae aliunde collegerat proba- 
bili quodam modo ordinaret et in dialogi speciem 
disponeret, non prius recte de Athenaeo scriptore iudi- 
cari poterit quam quo modo qua arte quo consilio, 
quibus denique ex fontibus ille pretiosissimum opus 
compilaverit accurate quaesitum fuerit. quod nego- 
tium per se difficile difficiliusque etiam epitomatoris 
culpa factum (nam de epitomatore si quis dubitare IV PRAEFATIO 

potuit non legit is Athenaeum) quoniam ego in me 
non recepi (neque enim unius opinor hominis est sed 
coniunctam multorum requirit diligentiam), satis hinc 
apparet maximam fere et gravissimam officii partem 
aliis relictam esse, qui facile sine dubio multa ali- 
quando rectius et intellegere et corrigere poterunt 
quae nunc desperanda esse videntur. interim singula 
quaedam quae in prioribus duobus voluminibus corri- 
genda vel adnotatis addenda censeam breviter signifi- 
cabo, omissis tamen quae in Comicorum volumine 
tertio Kockius vel in Parodorum editione Brandtius 
nova protulerunt: ad haec enim facilis cuivis aditus 
paratus est. 

I 2c simillimo modo Libanius (praef. in Demosth. 1) 
Montium proconsulem utriusque linguae peritum 
cum Asteropaeo Homerico comparavit. 

I 6d Cx^va tqC^cov Diels; incertius est quod idem 
paullo post Aristotelis verba corrupta ratus ita 
fere emendanda putabat drnLriyoQOvvTsg iv tolg 
f^X^oig xararQL^ov6iv oXrjv rijv imiQav, ivtBv^tev 
aitCa6t xal nQbg xtk\ 

I 8e cf. Rob. Weber De Dioscuridis jisqI tav naQ 
'O^iJQip v6^c3v libello, Lipsiae 1888. 

I 10 b ov dC4>r}g axog recte Wilamowitz, qui vidit 
verba ex Euripidis Cyclope (97) petita esse. 

I 11 d Philemonem vere coniecit Weber (comment. 
Ribbeck. p. 446 sqq) haec dixisse: tbv nsv ovv 
axQatL6fibv aQt6tov iXeyov, tb ds &QL6tov detjtvov, 
tb de deiTCvov d6Q7tov. Athenaeum alia scripsisse 
facile apparet. PRAEFATIO V 

I 21e nEQuGTttvta Usener. 
I 25d XQefiavteg Nauck. 
II 35 a ovx stcov (le — diddvaL exoXi^v Timocratis 

videntur verba esse. 
II 39 e legendum nEQl XQEcacpayCag. 
II 53 f legendum t6 nXatv tiaQvov ro xaAovftcvoi/ 

ZaQ8i,av6v. 
II 67 a lege ^ivav. 

n 68f in Epicharmi versiculo lege aTColEkEfi^ivag. 
II 69 f lege cag rXavxtdrjg L6toQEt, cf. p. 81a.d. 
III 86 b de Aeschyli verbis v. Nauck FT^ fr. 285, 
qui improbabilem Pappageorgii coniecturam me- 
moravit. 
III 98 e '^ki^aQxog Oiiaiiiav nQdnoig ya^stv Usener, 

quod non videtur praestare. 
III 104 c Theogneti v. 8 quod Porsonum coniecisse 

dixi avictQotpEv, dedit hoc codex XV 67 lc. 
III 114b fortasse dQa^LXEg ds xai dQd^Eig na^' 
'A&afJia0LV. 

III 122 b de Theodoro poeta v. BKeil anal. Isocrat. 
p. 99 et quae ipse in scriptorum indice adnotavi. 

IV 133b legendum puto d)g 2jnEv6Lnnog naQL6tri6LV 
iv dEvtiQG) 'O^oCav. totum opus decem erat li- 
brorum, nec probabile est per omnes libros plan- 
tarum et animalium similitudines Speusippum 
tractasse; secundi autem libri hoc argumentum 
fuisse certo constat, indeque factum ut apud Athe- 
naeum huius solius libri mentio fieret. vix igitur 
dubium quin etiam illo loco quae de cicadae et 
cercopae similitudine dicta sunt non e quarto sed 
e secundo libro fluxerint. VI PRAEFATIO 

IV 157 d XQeocpayetv ante me proposuit Kontos bull. 

de corr. Hell. II 234. 
IV 165b fortasse ^qvvlxos — (ivrjfiovevsc tov 'fjdv- 

koyelv. in ipsius Phrynichi versu 6 GvyxQovGavreq 

scribendum esse demonstravi Hermae vol. XXIII 

p. 37. 

IV 171 c legitur 8v vvv xaXov6i 'PonatoL itQoyevffrrjVy 
ubi latino vocabulo gustator graecum substitu- 
tum est. sed cum in glossariis gustator non 
TtQoyevdtfjg j sed XQoroyev^Trjg verti soleat, hoc 
ipsum fortasse Athenaeo restituendum est. recte 
vero Tovg jiQoyev6tag legitur p. 171 e. 

IV 182 d de magadidis interpretatione (verba sunt 
Tryphonis) vide ad XIV 634 d. — in Anaxandri- 
dae versiculo aute Meinekium Schweighaeuserus 
fieyav coniecerat. 

V 190e xatayrjQavai, Nauck. 

V 194 a graeca haec fient si scripseris iv dh tatg 
JiQog tag n6Xsig ev<^eQyey6Caig. 

V 206 de invitus neglexeram quae de hoc Moschionis 
loco Ritschelius disputavit opusc. I 469, qui tamen 
quod coniecit ^ioxXeidrjg ^ev 6 'j^^SrjQitrjg d-av- 
fia^ha iitl tfj — eXeTcdXei, non videtur ferri posse, 
nisi paullo post ante verba 'leQov de 6 I^vQaxo- 
0L(ov §a6iXevg hiare orationem statueris. 

V 215e scribendum puto r\ nov @ovxvdidrjg tbv 
SaxQatfi jcaQevexQ0v6e. 

V 221 b rectissime Schoenemann de lexicogr. p. 44 sq. 
adn. 'y4Xe^avdQog 6 Mvvdiog iv devteQC) Iltrivav 
i0tOQiag restituit. 

VI 229 e legendum iv tc5 nXovta [ta] dQa^ati. PRAEFATIO VII 

VI 234 e Stephani Thucydidis f. demoticiiiu nomen 

intercidisse putabat Hartel Stud. iiber att. Staatsr. 

p. 8. 
VI 238 e Antiphanis verba (v. 7) /lit) s!E,sX9-{lv q)QsuQ 

recte defendit Diels coll. Simplicii phys. p. 470, 

21 (ed. D) et Zenob. 3, 45. 
VI 250 d ev ye vi] rovg O-fov? [i7toir}6av\, fcpr] recte 

Diels; pergit enim Democles deinceps ev ye vtj 

tovg &eovg iTCirstifirjxag, ^iovv0ce, et videri vult 

hoc ipsum statim ab initio dicere vohiisse. 
VI 253 f Athenaeus MaQad^cjvoiidxoc videtur scripsisse. 
VI 254 a iv ^aQiiaxonaXt] t) KQareCa habet codex 

hoc quoque loco; de fabulae nomine non recte 

iudicaram praef. vol. I p. XL, cf. Hermae XXV 

p. 98. 
VI 257 c sic potius verba collocanda vno rav nsQl 

avr6v (rt,vogy xoXdxav. 
VI 258 c ndXLv i^ rov /3tov | vyQdrrjg fi£ tov 6ov 

^^■hips Usener Epicur. p. 45 adn., quod dubito 

num praeferendum sit. 
VI 266 f Xtog dedndrtjv [avr]6aro] recte Herwerden. 
VI 275 a dtriyov tov? viovg Usener. 
VII 276 c (cap. 3 in) poetae comici verba sunt elra 

n&g deinv'^6ofiev \ ro6avra Setnva, sed non Aristo- 

phanis ipsius, qui deinceps citatur. 
VII 279 b Batonis v. 10 sic scribendum esse coniecit 

Diels e^^ag d' dnavrag evrvx^tv dcj6eig i^oL 
VII 292 de dXXog 6oq)>.6riig nayeLQixfig Nauck nou 

recte, opinor; 6o(pL6riig ^ayeLQcoxog eodem iure 

dici poterat quo 6o(pL6r^g (idyeiQog XIV 658 e. 
VII 294 e 'AQxs6rQarog (5' 6 rbv avrov ZaQdavandXXa VIII PRAEFATIO 

^rjXaGag ^Cov Nauck, quod si voluisset scriptor, 
dicendum ei fuerat 6 xov UaQdavccndiXXov ^riXa- 
6as ^Cov, cf. Vni 335 f. 

VII 297 e neque rovg dkiiag nec xovq AloXiaq An- 
tigonus dixit Neptuno thynnos sacrificare, sed, 
ut egregie vidit ToepfFer att. Geneal. p. 305 adn, 
xov$ 'AXatiag. 

VII 299 f 0vAdTtfiog recte codex. 

VII 307 f comici poetae verba sunt 0s6^o(poQC(ov xt}v 
liierjv I ayonEV dCxtjv yaQ xeexQicov vr}6xevofi£v, 

VII 313ab lege /3daxag xal 6^aQC$ag. 

VII 318 d in Posidippi epigrammatis v. 3 y^v dva 
xoLQaviov6av coniecit Vahlen, quod neque a sen- 
tentia neque ab dicendi concinnitate mihi com- 
mendari videtur. 

Vn 328 f corrigenda haec sine dubio hunc in modum: 
x&v $€ iQixCfiav ^i^vrjxai ^JcjqCcjv <^iv xa nsQl 
'Ix^vavy Xiycov — iv vnoxQC^fiaxL. 'EnaCvsxog 
di [iv xa nsQl ^jjd^cov] g)r}6i. ceterum de Do- 
rione vide quae docte exposuit Maximilianus 
Wellmann Hermae XXIII 187 sqq. 

VII 329 c lege Kco^iov xov £aXa^i,vCov (^xbvy x6xov. 
VIII 338 c naQd xivog xav dXiicov recte Diels. 
Vin 339 d Timoclis ex Icariis versus ita ut nulla fere 
correctione opus esset ionicis numeris discribi 
posse demonstravit Wilamowitz ind. lect. Gott. 
1889/90 p. 23: neque enim comoediam fuisse 
Icarios, sed fabulam satyricam, id quod ipsius 
Athenaei testimonio constare (IX 407 f Ti^oxXrig 
iv 'IxaQCoig 6axvQoig)'^ Timoclem autem et tragi- 
cum et comicum fuisse poetam. haec, quae vera PRAEFATIO IX 

esse nondum mihi persuasi, quoniam breviter 

responderi non potest, nunc memorasse satis habeo. 

VIII 341 e ijtoidoviiivrjs ccvra rijg yafftQds Gesneri 

est coniectura, quam fortasse memorare debui. 

VIII 354 b sig rijv &acoQov(jLivT]v ei,iv ^X^ev Usener 

ad Epicuri fr. 171. 
VIII 360 c de Rhodiorum cantilena v. Usener Altgriech. 

Versbau p. 82. 
VIII 361 d oraculi versum ita Diels restituebat fi x' 

ix^vg Set^Tj vg r ayQiog i^yr^tfijrat. 
VIII 368 f pullos a quibusdam LTtnovg dici ait Athe- 
naeus, ubi nCnovg coniecit Casaubonus. ni,nc) avis 
est apud Antoninum Lib. c. 9 et 14, quo altero 
loco xvinokoyog nin(o Nicandri fortasse verba 
sunt. 
IX 384 a fortasse nEQLSvsx^ivtav dh rovtav xal 

aXXav [xrjv&v] nsQctt&g i0xsva0^ivcov. 
IX 394 e viav i^iav cpvse&ai Diels. 
IX 395b legendum iv de ^oqxC8l r) nonnv^ov6T]. 
IX 399 b ta d' sxatiQO&sv xocXafiata kiyov6c xv(i- 
^ovg ») yXi^vag Diels coll. Galen. II 736. IV 410. 
IX 406 e lege 'Hy7]fi<ov 6 &d6Log <^b)> tag naQadCag 

yQdil)ag. 
IX 409 f itg 'AvtLxXeCdrig iv ta — 'E^rjyrjrixa cor- 

rexit Stiehle Philol. VIII 633. 
IX 410f fortasse 'EXXdvixog iv (liv tatg 'l6toQCaig. 
X 411 b in lonis versu primo vnb 6h tfjg ^ovXifiCag 

pulcre correxit Bentley. 
X 421 f in Euripidis versu primo noQtpvQicog ante 

me correxerat Lobeck Phryn. p. 234 adn. 
X 423 d lege nQdtsQOv di (iol XeXi^stai. X PRAEFATIO 

X 424 e xbv XQuzrlQu xbv ■Jiaiavtov Usener. 

X 426 d Alexis fortasse scripsit ovxow iyx^Q I Tql- 

xcava. similiter in eadem re iocatus est Aristo- 

phanes Eq. 1188 sq. 
X 426 e fortasse oxc evQovv 6 ^idvxig [naXa^i]3rjv] 

i^avxevGaxo Trkovv s6£6d-ai. lonis enim ipsa verba 

sunt. 
X 428f lege iv yaQ xotg Ka^iQOLg, uti recte in 

codice scriptum est: docuerunt tituli Thebani 

nuper reperti. 
X 433 b lege nksioxov de imve. 
X 443a KXio^ig 6 xvQavvog correxit Schaefer 

Demosth. I 435, cf. Nikitsky Mittheil. d. Atheu. 

Inst. X (1885) p. 57. 
X 447 d (c. 68 in) gravissimo meo errore factum est 

ut quid in codice scriptum esset adnotare negle- 

gerem. habet Marcianus oivog cpiXog ov (i. e. bv) 

^vQCoq^oQog, unde poetam scripsisse bv (^TtdQsy 

d^vQGocpoQog ^iya TCQSG^evav zJiovvdog coniecit 

Ililler anth. lyr. p. XII. 
Praeterea etiam ad postremos libros habeo quae 

addam. 
XI 486 e suspecta mihi xQunei^a 'PyjviovQyrig, quae 

potius XQOvjie^a 'PtiViovQyrjg vel 'Pr^vaiovQyijg 

fuisse videtur; iujiad^Qa 'PrjvtovQyyj habet Pollux 

7, 93. 
XI 495 c fnrtasse bXTtrjv ds K?.iixaQxog xxX\ 
XI 496 c citatur Alexauder iv xtyovi, quod ut Ale- 

xandri comici fabulam reciperaret Meinekius iv 

Tiyovia scripsit. mihi cum reliquis quae attulit 

hoc loco glossographus testimoniis mediae vel PKAEFATIO XI 

novae comoediae poeta parum apte coniungi vide- 
tur; fortasse Alexaudri Aetoli tragoedia fuit, ut 
scribas 'AXs^avdQog '^VTiyovrj. 

XI 503 f immerito Wilamovvitzii atlietesin repudiavi: 
Mvr]^o6vvT] quin sit interpolamentum dubitari 
non potest comparato Plutarchi loco amatorii 
libri p. 749 b ^ovov evxco^e&cc xri firjXQl x(bv 
M0V6&V Xksa eivai xal 6vvava6at,etv xbv ^v&ov, 
quem ipsum locum Athenaeus imitari voluit; cf 
etiam XIII 555 b. 

XII 518f apud Sybaritas Timaeus narravit iu usu 
fuisse av&QaTcaQLa fiixQa xal xovg 6xo7iaiovgj 
rovg xakovfitvovg naQa xi6l 6xik7ravag, xal xv- 
vaQia Mskixata, quae verba paullo post ipse 
Atheuaeus (519 b) ita interpretatur dXk' 01 IJvfia- 
Qlxai ixatQov xotg MsXixaioig xvvidioig xal dvd^Qtb- 
noig ovx dv&QcoTtoig, ubi aperte griphi notissimi 
memoriam iniecit avd^Qanog ovx avd-Qanog (schol. 
Plat. rep. V 479 c). eunuchum igitur intellegit. 
inde paene certum mihi videtur Timaeum scripsisse 
xovg xakovfisvovg naQa xi6i CTTAAO^NAC. sed altero 
vocabulo 6xonaLovg, quod non magis sauum est, 
ne nunc quidem scio quid faciam. 

XII 530f dudum paenituit in Phoenicis versu 15 
aliena couiectura verba integerrima temptasse. 
Hipponactis enim versiculum (fr. 13) dxov6ax' 
Innavaxxog' ov yaQ aAA' y\xa ita imitatus est 
Phoenix ut pro suo dicendi more augeret: 
axov6ov six' 'A66vQLog sixs xai Mi}dog 
sig ^ KoQa^og >] dnb xav ava kifivav 
Ivdbg y.O(i)'jry}g- ov yt<Q dlkd xy]Qv66a. Xn PRAEFATIO 

XIII 57 la quod traditum est xal tov Mdyvov iniga- 

ni6at ^ovXrjd^ivtog, non potuit hoc scribere Athe- 

naeus, ut ipsius verba quae secuntur docent: 

corrigendum xal tovljtLavov xtX'. 

Xin 596 e Nv(i(pis iv IlBQCnXa) '^eiag codex: sed 

ubique Athenaeus Nymphin Heracleotam Hera- 

cleoticorum auctorem, Nymphodorum autem Syra- 

cusanum Circumuavigationis sive Praeternaviga- 

tionis Asiae scriptorem citavit. itaque aut 

Nv^(p6do)Qog scribendum est aut, si traditum 

nomen tuearis, Nymphis non Heracleota intelle- 

gendus sed Syracusanus. 

Xin 609 c legeudum d)g 'AvrixXsidrjg {KXsidi^fiog 

cod) tetoQBl iv t\ Ndetcov, ut vidit Stiehle 

Philol. Vlll 633. 

Xin 610f in adnotatione ad paginae 347 versum 20 

delenda verba *add. Mein.' 

admirabilem olim Schweighaeuserus in indicibus con- 

ficiendis diligentiam collocarat, quo sane instrumento 

in utendis Athenaei copiis careri omnino non posse 

consentiunt omnes. illos autem indices cum corrigere 

instituissem, id quod necessarium erat, tam multa cor- 

rigenda addenda demenda, tam multa aliter admini- 

stranda esse intellexi, ut tutius existimarem ab integro 

novas tabulas componere, quae gaudebo si legentium 

usui aptae esse videbuntur. 

Argentorati 
mense Februario a. h. s. LXXXX. lA 

"Ays ^ij, Ttg ccQX'^ r&v X6ycov yev^cssrai,; 469 

xar&rbv xoficjSLonoLbv Krjtp 10660 qov (I 802 K), iraiQS 
TifioxQures- Gvva%d-ivrc)v yaQ rjfiav xad'' aQav jtifra 
5 67tovdflg dia ra ixTia^ara 6 0\)X7CLav6s-) sri xad"r]- 
^Bvav aTidvrav, jcqIv xaC n SiaXex^fjvat, iq^rj' 'jtaQa 
(lev ra ^AdQaGra^ avdQsg <pikoL, xa&LGavreg oC aQLdretg 
deL7Cvov0Lv.f 6 Si IIoXvLdog CsQa ^av iv 68a jtaQa- 
3COQev6^evov rbv Tlerea xari6%ev xal xaraxXCvag iv 
10 rfi n6a ^aXXiav re xaraxXaGag dvrX rQajci^rjg naQi%r]xe 
rav rv&ivrav. xa\ tc3 AvroXvxa iXd-6vrL 'Td^dxrjg igi60 
jCLOva drlfiov' i^ rQO<pbg xad^rj^iva drjXov6rL — ovrag 
yaQ ideCnvovv oC r6re — rbv '0dv66ia, q)r]6lv 6 TCOLrjrrjg 
(r 399), 

16 [Tcatda viov yeyaara XL%i]6aro d^yariQog ^j, 
r6v Qd oC EvQvxXsLa (pCXoig inl yovva6L ^f]xe 
navofiiva dd();roto] 
ixd^L6ev inl rav yovdrav xal ov%l naQ^i. rotg y6va6Lv 
i6rr]6sv. r]fjLstg ovv fii] dLarQL^afiev, dXk' i^jdr] xaraxkL- 
20 vafLed^a, "v' 'f](itv 6 nXovraQ%og neQl av inayyiXXeruL 
norr]QLav dnodovg rbv X6yov xal rdg xvXLxag nXiJQeLg b 

6 iiai tiva Xex9i)vai. k: corr. K 16 — 17 del. Mein 19 Tjfieis 
d' ovv Mein, aed oratio non integra 20 fort. iniJYyeXxai., vi- 
detnr hoc promieiBse Plutarchus X 448 b 2 u 

u7ia6L TtQOTCir). 2. 7totr'}QLa dt iiQibTov oida ovOfiuGuvTtt 
tbv 'j4(i6Qyiov TCOirjtijv Ut^covidriv tv '/«(Li/3otg ovtcjg 

(fr. 20 Dj- 

UTCb TQU7ltt,UV tlkt VLV JCOtrjQlU. 

y.ul 6 trjv^j^ kx^UKOVLdu de TCOc^Gug (prpCv ('ji. 76Ki)" 5 
vixvg d\ xuiLULGtQLotov ijCL ttCvag 
ivQtCrjg GtLJiudog TCUQid^y^x' uvtolGL d^uXtLuv 
duLtu jcotr]Qiu T£, 6tt(puvovg 6' ircl xquGlv s&rjxtv. 
untQ (ovo^uGd^rj utco trjg mictag^ ag to ixjccofiu ot' 'yft- 
c tLxoC, ijctl vdQOTCottLV xuL OLVOTCottLV XiyovGLv. 'Aql- 10 
6toq)uvr]g iv 'iTtTCtvGLV (19S • 

yu[i(pr]XuL6L dQuxovtu xouktyLOv UL(iutOTC(x)rr]v. 
xuv t(p uvta 8t icpr] (121)' 

jroAAa y' 6 BuxLg dLSXQrjto ta 7COtY]QCc3. 
XUL 0tQ£XQUTr]g iv TvQUVvCdL (I 187 fr. 143, 10 K)' 15 

<^r] diy XQtCttoov <^r]y (iL i6tl xlIC(ov TCOtr]QC(ov. 
b dt 'AvuxQi(ov tcpr] (fr. 97 li^^ 

oivo7c6tr]g dt 7Ct7toCr]fiuL. 

i6tL dt t6 Qf]liU Xul 7CUQ(\ ta 7C0ir]tf]' OLV07tOtut,(OV 

d yCiQ ti'Qr]xt iT84). xul Eu7t(p(o 8' iv t<p /3' i(pr] (fr. 67)' 20 

7C0kk(X d' (iV^iQLd^LLU 7tOt1l]QLU 
Xuk(iL(pLg. 

^ul 'AkxuLog (fr. b2)' 

ix dt TCOtrJQLOv 

7CGiVY]g zJLVVOflivr] 7CUQC6d(0V. 25 1 norrjQiov lemma A recte, 0|)inor, cf. Poll. \] 98 4 ilXt 
■KCii notr'iQic< vix recte Mein, tiln', fj norriQia . . . Wilam 
6 ;i;aftaiar9ajrot>s irci zivag A : corr. Welcker 7 TtQOfd-Tjn' 

A: corr. Muin 8 daizK Fiorillo: Ss xu A 8' K: t' A 9 cf. 
Pliot. s. TtoxriQiov 12 v.dllui\iov A 16 suppl. ex p. 481 d 
18 olvonoTig, ut videtur, I'oll. VI 22 22 naXcticpig corruptum 
24 nozi]Qiu}v A: corr. Bgk 25 Sivvo^tvrj A: corr. Ahr lA 3 

ti^axia dt xai tv 'Aiaiu ^r,nt}rr,Q TiotriQiocpoQog y.arcc 
rrjv 'Avd-ecov ;(capai/, ag Avto-KQKty]g letoQsi tv /3' 
'Ax(iixibv (FHG IV 346'. 3. (i^iov ds eivui vofiit,co 
^ritiiOaL vfiag tiqo toO xataXoyox' tibv 7toty]Qi\ov^ wv 

5 TcXfjQeg eGtt t6 xvkLxetov todC — eiQrjtac yuQ ovtag i) 
tCov 7iotr,Qicov 6xsvo&tixi] TtaQ' 'AQiatocpdvei ^ev ev 
rscoQyoig U 418 Kr 

(oGTtSQ xvXixsLOv tovd^ovLOv TCQonsntatai. e 

eatL xal TtuQu 'Avui,avdQLdrj ev MskLXcbta JI 145 K , 

10 Ev^ovXog d' iv Arjdcc ul'. issr 

6367tSQsl OTtovdriv dL6ovg 

iv TtO XvXlXSiip GVVtitQKfS tCC TtOtTJQia. 

xav ^uktQLCi d' scprj dh. 206/ 

tu xvkixsiu ds 
15 i^svQSv r]^tv. 

iv ds Zls^eXt] r] zJL0vv6<jr (ib. 197)" 

'EQ^rig 6 MuLccg XL&ivog., bv nQ06svy^cc6iv 
iv Tc5 xvXlxslu) Xu^TtQov ixtstQL^fiivov. . . 
KQUttvog 6' 6 vscotSQog iv XeiQcovi ijb. 29i;" ^ 

20 7toXko6t(p d' etec 

ix tcbv TCoks^LCOv oixud' fjxw, 6vyyevstg 
xul cpQCitsQug xuL Sr/^otug svQav ftdAt? 
s{g tb xvkixsLOv ivsyQcccpr^v Zevg i6tL ^iol 
5 eQxetog^ s6tL cpQcctsQcog., tu tih] tsXco — 
25 4. u^iov (5' i6tl ^r]rf]6aL sl oi uQxutoL fisyukoLg STCi- 
vov 7tory]Qioig. ^LxaiuQxog fisv yccQ b Ms66rjVLog.f 6 
'AQL6roriXovg ficcd^rjrjg^ iv ra 7tSQL 'AXxuiov iFHG II 247,i46l 
fiLXQOtg (pr^^LV uvrovg ix7tcofiu6L xsxQf^^d^ui xul vduQs- 

9 foit. hi (^Sty ■Kcd 11 wcjTf p A : corr. Schw 20 ?ri A : 
corr. Mus 23 iygucprjv A: corr. Eust. 1271, 31 (non E) 24 qp^a 
To^ios AE: corr. Bergk 25 melius u^iov ovv, cf. cap. 3 in 4 lA 

0T6QOV nenaxavaL. Xtt^aikiav 8' 6 'HQaxledjTrjg ev 
x^ neQl Med-rjg^ et ye ty\g qxovrlg (ivrj^vevG), cprjGLv 
(fr. 32 Kopke)" 'eC dh oC xalg ii,ov6CaLg xQCiyievoL xal T(p 
xkovtetv jfQOTL{ia0i tijv fied^v tavtrjv, ovSiv d-avfia- 
6t6v. ovx i^ovteg yccQ eteQav ijdovijv tavtrjg xaXXCco 6 
ovSl fiaki.ov evxeQi] xttttt(pevyov0LV etxdtag inl tbv 

b olvov. bd^ev dij xal ra fieydka t&v ixncofidtav inixd)- 
QLtt yiyove totg dx^vd6tttLg. ov yuQ nakttLOv ov6h tovtd 
yi idtt noQtt totg "EkXriGLv^ dXkd vecaGxl evQid^rj 
nefiipd^lv ix tav ^ttQ^dQcav. ixetvoL yaQ dne6xeQr]^ivoL 10 
xijg nttLdeCttg 6q^g}6lv inl xbv nokvv olvov xal noQC- 
^ovxttL XQOtpdg neQLiQyovg xal navxoCag. iv 8e xotg 
neQl xiiv 'EXXddtt x6noLg ovx' iv yQtttptttg ovx' inl t&v 
nQbteQov evQT^^o^ev notiJQLOv ev^iyed^eg elQyttG^ivov 
nkiiv tcbv inl totg rjQcjLXotg. tb yaQ ^vtbv 6vo[ia^6- 16 
fievov ii6voLg totg i]QC36LV dnedCdo6av. b xal 86^eL 
tL6lv ix^LV dnoQCav, ei y,ij tLg ccQa <piJ6eLe dta tijv 

c 6|vr7jTa tijg inLcpaveCag tav 8aLfi6vcav xatttSeLx^rjvttL 
tovto. ;|raAf7rot!>g yaQ xttl nXr^xtag tovg rlQaag vofiC^ov6L 
xal fialXov vvxxaQ ?) fied'' ijfiiQav. bnag ovv fiij 8Ltt 20 
xbv XQ6nov, dXXd dta x^^v fiid-rjv (paCvavxttL xolovxol, 
8r}}iLOVQyov6LV avxovg nCvovxag ixna(ia6L fieydXoLg. 
xaC fiOL 8oxov6l XiyeLV ov xaxag ot cpd6xovxeg xb fiiya 
noxYiQLOv (pQittQ dQyvQOvv elvttL.' iv xovxoLg dyvoetv 
ioLxev 6 XttfittLliav bxL ovx i6xL fiLXQbv xb nttQ^ 'Ofir^Qa 26 

d (t 346) 8L86ftevov xa KvxkanL vn' '08v66iag xl66v^lov. 4 xavxr\v om. E oi)Shv tiuivov E S oi K: oiSh AE 
10 fort. (istaneficp^y 14 nQdreQOv comiptum, requiritur artia 
operum commemoratio , velut arrjXwv, fivrnidxwv sim, tjq^cov 
Wiiam 15 fort. 1790)015 16. 16 cf. Theophr. infra p. 497e 
21 cpaivovxuL A: corr. £ lA 5 

ov yccQ uv xqI^ tclcov ovrag xurrjvex^V '^'^^ y^i^^lS tt]- 
AtxovTOff (ov. Tjv ovv xul x6rs (leydka jroTT^pia, ei (i^ 
ulrLuGeraC rig rijv dvvu^iiv rov o/Vov, rjv uvrbg"0(irj- 
Qog (i 208) i^r]yT]0uro, r] rb urjd^eg rr]g itoGeag rov 
5 KvxXoTCog^ iitel ra ■jiokXu iyuXux.roji6rei. tj ruxa xul 
^uQ^UQLxbv riv t6 ixita^iu., elneQ (leyu rjv., ix Tfjg Kl- 
x6vcov £iXr]ii(ievov keCug. rC ovv exo^iev Xeyeiv JteQl 
rov Ne6roQog 7Corr]QCov^ b (lokig uv veog ^u6ru6uL 
tGXvev, ' NeGrcjQ d' 6 yeQcov «^o^tjti ueLQe' (A 637), 

10 TceQl ov xul uvrov didu^eL n r]fiug 6 TIXovtuQxog. e 
coQu ovv xuruxXCveed^uL. 

5. xul xuruxkL&evrav ' akka (ir]v\ 6 IIXovraQxos 

icpr], 'xuru rbv OXluGlov noir]rr]v TlQurCvav (fr. 3 B^). 

ov yav uvXuxL6(ievuv uq&v^ aXX' a6xa(pov (larevav, 

15 xvXLxr]yoQr]6cov iQxo\iaL., ov rav KvXixQuvav elg vnaQ- 
Xcov^ ovg jrAfva^lcov '^'EQ^Lnnog b xa(iadL07toibg iv 
rotg 'Idfi^OLg cpr]6Cv (I 246 K)' 
elg xb KvXLXQuvav ^adC^av 6nXr]v6ne8ov tt(pLx6(ir]v' 
eldov ovv xi]v 'HQuxXeLuv xal fidX' aQuCuv n6Xiv. 

20 'HQuxXearuL d' el6LV ovroi ot vnb rf] Olrt] xaroLxovv- 
T£j, ag (pr]6t, NCxavSQog 6 &vareLQr]v6g, 6voiiu6d^f]vuL f 
cpd6xav avxovg dn6 xivog KvXixog yevog Avdov^ evbg 
xav 'HQuxXet 6v6xQuxev6u(ievav. (ivr](ioveveL d' avxav 
xal 2Jxvd-tvog 6 T^^Log iv xf] inLyQU(po(isvr] 'I^xoqCt] 

25 Xsyav ovxag (FHG IV 491)' "HQuxXfjg Xu^av Eijovxov 
xul xbv vibv sxxsLve (p6Qovg nQrj66ovxag nuQ Ev^osav. 

2 d (17] <^apa)> Wilam, alridaaizo Di 5 ^yaiaxroircoTfi A: 
corr. E 6 t^s x&v Kl-x.. E 9 laxvatv AE: corr. Wilam 

14 &Q(bv Scaliger, ut putat Di ('vir magnus' apud Cas): Sq&v A 
om. E &XXu aHdq>ov A &lXa anvcpov E: corr. Bergk 18 ffxirj- 
QOTCfSov Schw, sed sententiae acumen desidero 19 (idX' E: 

(laXX' A 24 lazoQT}!. A, proprium libri nomen fort. intercidit 6 lA 

WiKvXixQijvag i^snoQd^tjae Xtj^o^iivovg xcd uvroxyi jiohv 
idsLfiaro 'HQaxkeLav rriv TQrjxcviav xakeo^ivijv.' /7o- 
Xificav d' iv ra TiQaxci xibv TCQog ^Adaiov xal 'AvxC- 
yovov (priGiv ovxcog (fV. 56 Pi)' 'xlig d' 'HQuxkeiag rfjg 
vjcb rrjv Oirrjv xal TQaxtvog xdv oixrjxoQcov ae^' 'HQa- 5 
xXiovg riveg acpLxo^evoi ix AvdCag KvhxQaveg., ot d' 
'A&a^aveg, acp' cov ot roTtOi dca}iivov6i.v oig ovde ri}g 
TtoktXECag fieridoGav oC 'HQaxXedrai 6vvoixov6tv ^ aX- 
P.ocpvXovg vTtoXa^ovreg. KvXixQaveg de kiyovrai^ ort 
rovg cofiovg xexaQay^iivoi xvhxag ijGav! G. oida de xal 10 
' Ekkdvixov iv 'Ed-vibv 'Ovo^aGCaig kiyovra FHG I 57 1 

b oTt Ai^vcov rav Nofiddojv nveg ovdev akko xixrrjvrat 
7) xvXixa xal ^dxacQav xal vdQCav., xal on oixCag 
e%ov6iV ii, dvd^eQCxov Ttenoirj^ivccg ^cxQag oGov dxiag 
evexa^ dg xal 7teQicpiQov6iv oitov dv noQevcovrai. nol- 15 
kotg 8e xal 6 ev 'IkkvQtotg roitog dta^orirog iGriv 6 
xakovfievog Kvkixeg., itaQ' co ian t6 Kdd^ov xal 'Aq- 
(lovCag (ivrj^etov, ag iGroQet OrjkaQxog iv rfi SevriQa 
xal eixoGrfj rav 'iGroQiibv '^FHG I 345). xal nokificov 
d' iv ra TteQc rov Moqvxov (fr. 75 Pr) iv UvQaxovauig 20 
cprjGiv in dxQcc rfj vriGcp TtQog ra rr]g 'Okv^ntCag leQa 

c ixrbg rov reCxovg i0x<>^Q^v nvoc eivac^ dcp' 7^5, (prjGCf rrjv 
xvkixa vav6rokov6iv dvankiovreg fiixQ'' '^ov yevi^Q^ai 
rtjv inl rov veco rfjg 'Ad^rjvag doQarov d67tCda' xui 

1 v.vXiv.Qi,v<xq A v.vXiv.Quvccq superscr. t E KvXi^QfjVccq (^8'y 
Ivlein, praestat (^v.aiy KvXiv.Qfivaq 2 rQi]x^viav A: corr. E 

4 tlel 8' 'HQUKXiiag Wilam 5 xorl TQaxiva A: corr. Wilam, 
sed dubito 6. 7 fort. oV d' ' Ad-ayiccvug (scil. Xiyovaiv), tum 

7 velut Siaiitvovoiv (^wvoiiaCfifvOLy vel bvofia f';i;ou(T£X' 8 avvoi- 
■HOvatv K: cvvoiKOvg A 10 y.iXQaLft.ivoi A: corr. Schw ex Hes. 
s. KvXfHQciivoiv, ^.yxf ^uapay/ifVoi Mein 16 ronoig A : corr. E 
21 F»/s K: tj}s A 22sqq haec non integra lA 7 

ovT oigag)ia6LV sig f^v &ccXa66au jteQUfieav xvXixa^ xaO"- 
ivteg eig uvxrjv av^ea xal xyjqlu xal Xiliavcorbv at^rj- 
tov xal akka «tra ^eta tovtcov agcofiata. 

7. oQibv ovv vfiibv xal avtbg tb 6vfi7t66L0v xuta 
6 Tov Kokofpaviov ISevocpuvrj 7ikf}Qeg bv Tid^rjg d^vfiri- 
dCug (fr. 1 B*)- 

vvv yuQ dij i^dnedov xad-uQov xul x^^^Q^S uTtdvtav 
xal xvhxeg' nlextovg 6' ufKpitid^et 6te(puvovg., 
aXkog d' evadeg fivQOv ev (pLuh] ituQUteCvev 
10 xQutriQ d' e6tr]xev fie6tbg ev(pQ06vvijg' 

5 ukXog d' olvog etoifiog., og ovjcote (pi]6i 7iQo6(b6eiVy 
fieCXixog ev xeQUfioig, uvQ-eog 66d6fievog' 
ev de fie6oi,g uyvrjv odfirjv ki^uvatbg Xri6i' 

xl^vxQov d' e6tlv vdioQ xu\ ykvxv xul xccd^uQdv. 
15 TtuQxeLvtui d' uQtOL i,uv^ol yeQUQti te tQdjie^u 
10 tvQoi) xul fieXLtog itCovog ux^Ofitvr}' 

^GJ fibg d' uv&e6LV uv tb (ie6ov TtdvtTj jce7tvxu6tuiy 

fioXTiri 6' uficplg exei dcofiutu xul d-uXCrj. 
XQr} de TtQatov fiev d-ebv vfivelv evcpQovug uvdQug 
20 evcprjfiOLg fiv&OLg xal xud^uQ0i6i koyoLg' 

15 67teC6uvtag d\ xul ev^a^Levovg tu dCxuLU dvvu6&UL 
7tQy'j66eLV (tuvtu yuQ av i6ti 7tQOxeLQ6teQOv) 
ovx v^Qi-g TcCveLV b7i66ov xev excov u(pCxoLO 
olxud' uvev 7iQ07t6kov, fiij 7tdvv yrjQuXeog. 1 calix fictilis non idem ac calix ille e Telluris sacro de- 
promptus, qui quomodo illuc rediret, sine dubio narraverat 
Polemo 1.2. fort. natce&fvzfs 4 sententia coepta aliqno 

modo continuatur cap. 9 init 8 <ijtiqpit(/9"tis A : corr. Di 

11 olvos ietlv ftoifiog AE: corr. Mus 17 6evto A ixv tb E 

18 S^aXtiT] A: corr. E 19 v(jvev A: corr. E 21 df Bergk: 
Tf AE 22 o)v (bic) A 23 v^pfig A: coir. Mus niviiv 6' 

AE: S' del. Bergk 24 yvQalios Wilam 8 lA 

avdQ&v ^' alvstv rovtov og icQ^ka niiov ava<paivr], 
20 G)g 01 ^vrjfioavvr], xal rbv bg a(i(p^ aQsrilg. 
ovrt ^dxag duiCEtv Tirt^jvav ovde riydvrav 

ovda (ri} KevravQcov, nkde^ara rav TiQorsQav^ 
ij 6rd6iag 6q>E8avdg, rotg ovdhv XQV^'"^^'^ ivEGrv^ b 
463 ^E&v (8\y jtQo^fj&ELrjv al\v exelv dyad^dv. 
8. xal 6 %a^t£tff d' '^vaxQSCov (pr]6LV (fr. 94 B*)* 
ov cpLlia bg XQrjrriQL naQct, nkECi oivonordt,G)v 

vELXEa xal ndkE^ov SaxQvdEvru Xiyr], 
&XX' o6rLg MovGEav rs xal dyXad 8aQ 'AcpQo^irr^g 10 
6v^(iL6yav iQarfjg y^v^^srai EV(pQ06vvr]g. 
xal"Iav dh 6 Xt6g <pY]6Lv (fr. 2 B)* 
b jjat()£'TCJ ri^irEQog /SadtAfvg, 6arriQ rs narif^Q rs' 
r](itv ds xQr]rriQ' oivox^OL d^iQanEg 
XLQvdvrav nQoxvraL6Lv iv d^yvQioLg' 6 dh XQv6bg 15 
oivov ix^^ x^^^Q^^ VL^ira Elg iSatpog. 
6 6nivdovrEg 8' dyvag 'HQaxkiL r 'Akx(ir]vr] t£, 
TlQoxXiL IlEQ6ELdaLg r\ ix ^Jvbg aQx^fiEvoL, 
c nLvafiEv, nai^afiEV, i'ra dLa vvxrbg doLdr^^ 

dQXEL^&a Ttg, ixai> 6' ccqxe q)LXo(pQ06vvr]g. 20 

ovrLva d' EVELdi]g (il(jlvel &r]XELa ndQEvvog^ 
10 xetvog rav dkXav xvSQdrEQOv nuraL. 
inoiovvro dl xal ot inrd xaXov(i£voL 6o(pol 6v(inorLxdg 

1 nimv E: nim A &vttcpaiv(i AE: corr. Herm 2 cbs ot 
Schneidewin: cogj] A cbs i^ E, post &QiTi)s fort. hiat oratio 
3 Sisnsiv A: Sisnti E, pendet infioitivus, ut vidit Wilam, ab 
vocabulo ccyaQ-ov (6) 4 ti add. Mein, si recte eiu8 notam 

intellego, oiSh tu Ksvtuvqwv (pXdanaza Herm nXaaficcTcov 
nqoTBQcov AE: corr. Schw 6 ccpeSavds Osann: cpEvSovag A. 
6 8e add. Scal &ya%riv A: corr. Herm 8 qpdfoo og E: cpi- 
Xeoq A 9 ify?? K: Xiyn, A 11 jtirrjffxfTai AE: corr. Franke 
14 xpTjTT)^ A 16 nQOxouteiv iv &QyvQeaLS A: corr. p. 496 c, 

nisi fuit varia lectio nQOxooiaiv iv &QyvQiais 16 xf-Q^'" 

vi^eTco corrupta, tt^rco Bentl u 9 

bfiiXiccg. ' TtaQccfivd^ettat yuQ 6 olvog xul rijv xov yrjpcD? 
dv0d-vfiiuv' (prj0l ®£6(pQu6rog iv ra tcsqI Mi&rjg 
(fr. 120 W). 

9. dionsQ 6VV10V6L xul rmiv inl rug Jiovv6iuxug 
6 ruvrag luXiug ovdslg uv svXoyag cpxtovri^UL vovv exav.^ 
v.uru rovg 'AXi^idog TuQUvrCvovg (II 377 K), 

ot Twv TciXug 
ovdiv' udixovfiev ovdiv. uq' <^ovx} oi6d-' ort 
To xuXov(i£VOv ^rjv TOtJTO dLurQL^rjg xuqlv 
10 fidvov i6rlv v710x6ql6^u Tfjg uvd^QOTtLvrjg 

5 [lOLQug; iycj yuQ, d ^lv ei) rLg t) xux&g 
<pri6eL fi£ xQLveiv, ovx ixoLyi' uv <(<?ot)> (pQu6UL' 
eyvcoxu yovv ovrcjg ijtL^xojtov^evog 
£ivaL ^uvLcbdrj nuvru ruvd-QcoTtav oAwg, 
15 uTtodrjfiLug d^ rvyxccvELV rj^ug ui£L 

10 tovg tfiivtag^ co6n£Q £lg navrjyvQLV tLVu 

acp£L^ivovg ix to-D %-avurov xul tou 6x6rovg 
£lg rr^v 8LurQL^r]v eig rb (pibg r£ tovO-', o 8^ 
6QC3fi£v. og 6' av nX£L6ru y£Xd6r] xal TCLrj 
20 xul rfjg 'AcpQodCrTqg avrLXcc^rjruL rbv XQ^^^ov 

15 TOVTOv bv ucp£LruL, xuv rvxxi y\ iQccvov rLv6g, 
nuvr]yvQL6ug r]dL6r' unfjX&ev otxuds. 
xul xurcc rijv xuX^v ovv Uuncpco (fr. 5 B"*)' 

fAO^f, KvnQL., 
25 ;i^()v5tai(yiv iv xvkLX£66LV cc^Qcog Ssqq ovSi (tg uv fvloycog \ Tjfiiv q)9ovj'j6ai vovv ^xcov o'i 
tcav TtfXctg Alexidis verba esse vidit Dobr 8 ovSiv aSi^ov- 
(liv ovSivcc AE: corr. Kock ovv. add. Dobr 10 ^iovov Mad- 
vig: ovofi.' AE 12 qpTjOfif AE: corr. Dobr coi add. 

Di 13 S' ovv Dobr 21 %uv Mein: xai A (om. E) y' Mus: 
T AE 25 xqvetiaiaiv A: corr. Neue «^porg A: corr. Bergk 
{a^qcng) 10 lA 

avfifia^iy^evov Q^uXiulGi vtxxaQ 
oivoxoovdci 
rovTOig Totg etatQoig ifiotg ta xal 6otg. 

10. TtQog ovg Xaxtaov ort xQoitot aCol n66ac3v xaTa 
jiokatg /'(^toi, cjg KQttiag 7taQt6trj6tv av xfj Aaxadat- 5 
yiovCcov Uoktxata (FHG II 68) dia rovxav '6 yiav Xtog 

f xat ®d(3tog ax aaydlcjv xvktxav aTitda^ta^ 6 5' 'j4xxt- 
xbg ax fiixQOJV ijttda^ta^ 6 da &axxaXtxbg ixncbfiuxa 
jtQOTttvat OTW av (iovXtovxat ^aydXa. Auxabat^ovtot 
8e rriv nao' avra axa^rog nCvat^ b da natg 6 olvoxoog 10 
060V av dnontij.' tox) d' antdi^ia ntvatv (ivrj^ovavec 
xat 'AvalavdQtdrjg iv 'AyQoixotg ovtoj? (II 135 K)" 
464 xtva dr) nuQa6xavu<5^ivoi 

nCvatv XQonov iata vvvt\ Xiyad''. B. ovttvu tQonov 
7i^atg; TOtovToi/ oiov uv xut 60I doxtj. 15 

A. ^ovXaGd^e drjnov tbv intdi^t'.^ « ndxeQ, 
5 Xiyatv inl xa nCvovxt. B. xbv intdi^tu 
Xiyatv, "AnoXlov.^ aanaQal xad^vtjxdxt. 

11. nuQatxrjxiov d' r]^tv xu xeQUfieu noxiJQtu. xat 
yuQ KxrjOCug 'naQu UiQGatg., (pr]6Cv (fr. 51 M), ov av 20 
^a6ikavg dxt^dGi]^ xaQuiJtioig %Qf]xut.^ XotQCXog 8' 6 
inonotog (pr]6t (fr. Kir 

%eQ6lv bXjiov ax(o xvXtxog XQvcpog dfiq)lg iuyog^ 1 cvvfie^iyfifvov A 3 Tovroici A rt Schw: ye A, 

Sapphus Tersiculum Hermannus restitueljat toioSe toig ifiois 
etaQoig tt x«t aoig, sed Plutarchus poetriae verba suo usui 
accomodavit, quae ipsa fere tatcSt taig iiiaiai (^Halatgy 
itaigaig scripserat 4 TtQog oV»? i. e. tovg cp&ovovvtag cap. 

9 init 9 (Jovil»jr«t E, sed superacr. (ov 10 inixti post 6 

o^vo^foog Mein, e<^o post anonit] (v. 11) supplendum puto 
14 liyftt tiva A: corr. Madvig 15 jriVftv fj^ttg A: nivtiv del. 
Dobr 16 Sfitu Cob 18 SiOntQ ini Schw 23 ol^ov corruptum lA 11 

avdQ&v duiTvixovbjv vuvdyiov^ oiu rs TCoklu b 

TtvEv^a ^icovvCOLO TCQog "T(iQLog ix^uliv ccxtccg. 
iya 6h sv olda oti ^di6ta TCokkaxLg iGtl tu xtQuyita 
ixTCcbfiatu^ ag xal ta tcuq' i]^lv ix tfjg K6ntov xatuyo- 
5 ^sva' fiEta yc(Q uQa^cctojv 6vyi(pvQa^EL6y]g trig y^g 
bntatUL. xul ^AQLGtotiXrig dE iv ta tceql Mi&Yjg c 

(fr. 96 R) ^ aC 'PodLUXUL^ CprjGL., JCQOGuyOQEVOflEVUL xvtQC- 

dsg dLu t£ tijv tjdovrjv ELg tug iii&ug icuQEiGcpiQovtai 
xul dca t6 d^EQfiacvo^ivag thv olvov ^ttov nocEtv fis- 

10 Q"u6xELV. 6fivQvrjg yuQ xcd ^^olvov xal tav tOLOvtojv 
itiQGjv Eig vdcoQ i^jiXrjd-ivtcov EJpovtUL xul nuQuxEov- 
rcov ELg tbv oivov i^ttov (i£d-v6xov6LV.' xuv uXXa ds 
(liQEc (pr]6LV (fr. 97)' ' UL 'PodLuxul ;ui»T()id'fg yCvovtac 
6(ivQvrjg^ 6xoCvov, dvi^d-ov., xqoxov., ftaX6d(iov^ dfico- 

15 jLiov, XLVva(i(b(iov 6vvEtl^rjd-ivro}v' dcp' cov t6 ycvo^LEvov 
ta oiva nuQuxvd^Ev ovr co <^rugy (lid-ag L6rrj6Lv ib6rE d 
xal tav dcpQodi^Cojv nuQuXvscv tu nvEV(iata nittov.' 
12. ov Sel ovv r](iug ixfiuviog nCvELV dnoftXinovtag 
etg t6 nXfjd^og tav xaXcov tovtcov xal navtodunav xutu 

20 tug tixvug ixnco(cuto3v. tijv di (lavCuv tou? noXXovg 
<prj6cv 6 XQv6Lnnog iv tfj Ei6uyo3yixf] nsQl dyud^av 
xal xaxav TlQuyfiutECu totg nXsC^tOLg nQ06untELV. 
xuXEt^d^UL yovv tr]v (lEv yvvaLxo(iuvCuv , tr]v d' dQtvyo- 
(lavCuv. 'tivtg ds xul do^o(iuvEtg xuXov6l tovg cpiXo- 

25 doi^ovg.) xud^unEQ tovg cpiXoyvvag yvvuLXO(iuv£tg xal e 2 Siovvaoio AE t5(3p?(w? AE: corr. s ^^^aV &vuyiTOS 
AE: corr. Canter 7 incpte cum fictilibus Copticis com- 

ponuntur cadi Khodii, quihun quidem ipsum quod inerat de- 
coctum sif^ificatur 9 fort. diu t6 itaQaxfoutvai 14 avrjd^ov 
Wilam: avd^ovs AK 15 nivufxtvov AE: corr. Mein 16 rus 
add. K 21 E/o«ycuytxf/ K: f/caycoyf/ t^ A, cf. ad IV p. 169 d 
22 7CQoadnTta9ai AK: corr. Mein 12 lA 

Tovg (piXdQvi&ag dQvi&oiiavstg, rb ainb 6r]^Lv6vtav 
tav dvoiuHtav tovtcov. ioGte xul ta XoiTca fii) ScXXo- 
tQCag xaXst69^uL tbv tQ6nov tovtov. •kuI yuQ 6 (pCXofpog 
otal 6 dipocpuyog olov 6xl^oiiav7]g i6tt xal 6 (pCXoLVog 
olvo^uv^g xul &i6uvtcog inl t&v b^oCcov^ ovx SckXotQCcog 6 
t7}g iiavCag xei^svrig in avtotg ag u^uQtuvov6L ^uvixag 
xul T^g ukrjd^sCug inl 7iXst6tov uTCUQta^svoLg.' 13. rj^stg 
ovv, cjg xul tcuq' ^A^vuCoig iyCvsto, ufiu uxQoa[isvoi 
tav yskatOTCoiav tovtav xul fiC^av, iti dh tav ulXav 
f tsxvLtav vnonCva^Lsv. Xsysc 8\ nsQl tovtav 6 Ot,l6- lo 
XOQog ovta6C(FB.Gl4:ll)' ^'Ad^vutoi totg Ai.ovv6(,uxotg 
aya6i t6 filv nQatov riQi6trjx6tsg xal nsnax6tsg i^u8i- 
tfiv inl tijv d^suv xul idtscpuvaiisvot i&scoQOvv, nuQu 
d^ Tov ayava navta olvog uvtotg avoxostto xul tQuy^- 
fucttt nuQscpsQsto^ xal rotg xo(>otg sl6iov6iv ivsx^ov 15 
nCvsiV xui dirjyavi6^svoig ot' i^snoQsvovto ivs^sov 
TCuXiV ^UQtvQStv ds TOVTOtg xul OsQSXQcctr] tbv 
xa(iix6v (I 202 K), oTt |ti£;t9t trjg xaO'' suvtbv rjXixCug 
4650VX u6Ctovg slvui tovg ^saQovvtug.' 0uv6dr]fiog ds 
(FHG I 368) nQbg ta [sQa (prj^i to-D iv AC^vuig /Jto- 20 
VV60V t6 yXsvxog cpsQOvtug Tovg 'A&rjvuCovg ix tSv 
nCd-av ta &sa xiQvdvui, sit avtovg nQ06cpsQS6d-ui' 
odsv xal Aifivutov xXrj&^vui tbv Ai6vv6ov, oti ^ix^sv 
t6 yXsvxog ta vduti t6ts nQatov in^d^rj xsxqu^svov. 
di6nsQ 6vofia6d^fivui tug [nrjyug] Nvfitpug xal ti^^^vag 25 
Tov Aiovv6ov^ oti tbv olvcv av^ccvsi tb vdaQ xiQvcc- 
fisvov. ri6^svtsg ovv tfj XQu6Si iv adutg s^sXnov tbv 

2.3 (17] &X6ycog E 6 iv ccvroig AE: corr. K 7 nXsiov A: 
corr. K &iiaQrm(itvoi A: corr. Cas 14 olvoxottxo A: corr. E 
15 fort. xal TOts xoQotg K^Siy 19 fort. ovv. aaitovg ^ovS' 

&n6zovgy coll. p. 485 d 22 avzoig A a^iToi E : corr. Schw 25 jttj- 
yug del. K, cf. II 38 d. XV 693 e 26. 27 fort. nQoa%i,QVccfiivov /^ 13 

^c6vv6ov, xoQSvovreg xal avaxaXovvxsg Evav re xal 
^td^vQa^^ov xal Bax%evTav xal Bq6^lov. xa\ &e6- h 
(pQaOTog d' iv ra ^eQl Med^g (fr. I2l W) q^rjolv ort 
'rov zIt.ovv6ov TQOcpol at NvfKpai xar aXri^eiav. al 
6 yoiQ a^ineXoL nXel6rov vyQov %eov6i refiv6fievai, xal 
xara (pv6LV daxQvov6L.' dc&neQ xal EvQLjtidrjg eva 
rav rov 'HXlov Xmtav q)rj6lv elvaL (fr. 896 N) 

Bax^Cov (pLkavd^e^ov 
At^ona nenaCvovr bQxdrovg dncoQLVovg' 
10 i^ ov ^Qorol xaXov6LV olvov al^ona. 

xal 'Odv66evg ana^ev (i 208) 

lieXLTjdea olvov iQv^Q^v^ 
^v denag iiinX^^^ag, vdarog d' ava el'xo6L fierQa c 
X^v' 6dfn) 6' rjdeta anb XQrjrrjQog ddcodeL. 
16 Ti^6d-sog d' iv KvxXconL (fr. 5 B*)- 

iyxeve d' ?v ^ev denag xl66lvov ^eXaCvag 
6ray6vog afi^Q6rag atpQa ^Qvd^ov 
stxo6LV 8\ (lerQ' ive^ev', dvafiC6yav 
aLfia Bax^Cov veoQQvroL6L daxQV0L6L Nv^(pav. 
20 14. olda de rivag, dvdQeg d^La^coraL, xal ^eya (pQo- 
vr}6avtag ov^ ovrcog inl nXovrco ag inl ra xexrfi6%aL 
noXXd ixnco^ara aQyvQa re xal xQv6a. av elg i6ti 
xal Ilv&eag 6 'AQxdg ix OLaXsCag., og xal dno&v^6xcov d 1 Etiav ze K coU. Hes. s. v: tidv9r] A 8 (pilav&iov A 
q>ilavQ-soe E: corr. Schw 9 et 10 al^iona A ai&wna E 

9 7i(naivovxoaQxcctovg A: corr. E 11 conaasv: aliter apud 

Homerum 14 jrfvti' AE 16 ixBvtv d' A: corr. Bergk 

18 (litQa i. e. vSatog, cf. Hom. i 209 18. 19 avfxivav t^iaye 

Siaaa A ivixfvtv, &v((iiayf S' a/tia E: ivixtv' K, icvayiiayaiv 
Wilam, al(ia Grotefend 19 ^a%xii^cc E vtoiQvtwq A vtOQQv- 
toig E: corr. Wilam SaxQvovac AE: corr. C (teste Schw) 
nr}yav (pro Nv(i(pav) E, cf. litt. a 23 (piaXiag A, cf. Steph. 
B. 664 M 

Athinabub in. 2 14 i^ 

ovx ibxvrj6ev vTto&iGd^at rotg olxetotg ijctyQdcxput uvrov 

ta iiVT^fiatt tdds' 

Tlvd-iu ^vr]^a rdd' s6t\ ccya^ov xul CcbtpQOVog uvSQog, 

bg xvXtxav 66x^'^ jrArj^og uTCSiQiGtov 
uQyvQicav xQ^^^ov te xul Y}XixtQoto cpustvov^ 5 

tS)v TCQOtiQov nuvtav TtXstovu TiuGu^svog. 
tovto d' iGtoQst 'y^Qnodtog 6 AsTtQSutrjg iv ta TtSQt 
e t(ov xutu Otyukstuv No^t^av (FHG IV 411). Ssvocpdv 
d' iv 6yd6(p Uutdstug nsQt UsQeav Xiycov yQcccpst xul 
tuvtu (c. 8, 18)* 'xal fii]v ix7tcj}iatu t)v ^sv ag Jtksi6tu lO 
sx(oGtv, rovTOj xuXkcoTtit,ovtuf r]V d' f| udCxcov cpuvsQag 
'fj ^s^tjxuvrjfiivu^ ovdsv tovra utGxvvovtut. rcokv yuQ 
r]v^r]rut iv uvrolg 7] udixia ts xul utGxQOxiQSstu.^ 6 ds 
OidtTtovg [dt' ixjtcbfiutu] totg viotg xurr^QtcGccro^ ag 6 trjv 
xvxktxrjv &r]fiuidu Jtsjtotrjxcbg (pr]6tv^ ott avta jtUQid-r]- 15 
xuv sxjtauu b ujtr]yoQSvxsi., Xiyav ovrag (fr. 2 Ki)' 
f uvtccQ 6 dtoysvi]g r]Qag ^uvQ^bg IloXvvsixr^g 
JtQata (isv Oidijtodt] xuXr]v JtUQi^r^xs tQCijtsi,uv 
uQyvQir]v Kud^toto %s6cpQOvog' ccvrccQ ijtstra 
XQvGsov s^JtXr^asv xccXbv dijtug r]diog o/Vov. 20 

5 ccvricQ 6 y cog cpQccGxty] JtccQuxsi^svu jturQog soto 
rt^r]svrcc yiQcc, ^iycc oi xuxbv sfiJtsGs ^vfia., 
406 cciil'cc ds jtui6iv aoi6t utr' uficporiQOt6iv izuQccg 
uQyccXiug r]Quto [^sav 6' ou Xccvd-av' 'EQtvvv}, 
ag ov OL jcurQcbt ivr]it K^iv^ cpiXbrr^rt 25 

W 6d66utvr\ u[LcporiQoi6i 6' ccisl JcbXsfioi rs ficcxat rs. . . 

1 fTtid-fcd^ai A: corr. E 6 ncccaccufvog A {ndvTcov cccnu- 
ccifievog El: corr. Cas 8 cpiyaXiccv A 11 aSiKov Xen 

12 Tovtco K: Toii A om. E, tovto Xen 14 SifyntwfiuTa (sic A) 
del. K 23 ^fTaficpotsQoiGi Mein, foiciv in' Heiw 24 d'fa)v 
Mein: •9'f6vAE 25 naTQOitav fj>; cptloTrji \: corr. WRibbeck 
(duce Hernianno) 20 Sc.cavto A: corr. Herm 6' foi Herm u 15 

15. Kaiy.ikiog 6t 6 ^r/rcop 6 unh KuXrig ccxtfig tv tw 
nsql 'iGtOQiag (fr. 51 Burckh) 'y4yu&oxXtu (fi^al tov tv- 
Quvvov ixxcofiata X9^^^ iTtideixvvvta toig itaiQoig 
(paGxSLV^ ii, lov ix£QdpiSv6£ xateGxavuxivaL tavta. 6 
5 6h TtaQu UocpoxXei iv totg AuQcGuioig 'j4xQL6iog xa\ l> 
avtbg ixTicoiuita o6a TcXtlOta slxtv^ cjg cpr^6LV 6 tQuyc- 
xog (fr. 348 N)' 

TtoXvv 6' uyCivu ■Jiuy^tvu xi]Qv6Gstui^ 
XaXxr]Xdtovg Xi(irjtug ixtid^tig cpiQSiv 
10 xuL xoiXa ;(()i»<56xoAA« xal 7tuvc(QyvQcc 

ix7tcou.ut\ £ig dQiiyixov i^rjxovtu dig. 
TIoc^SLdcbvLog d' iv l^' tCjv 'l6tOQLcbv (,KII(i III 259) 
Av6Ly,ux6v cpr]6i tbv Bcc(ivXcoviov., xaXiauvtu ijtl d^cTtvov 
"I^SQOv tbv tvQavvri6uvtu ov (jlovov BufivXcovicov dXXic 
15 xul £eX£vxicov (letoc tQLUxo6Lcov ., fi£td tb tdg tQaTci^ag 
aQd-fjvai t£tQdfivovv ixd6t<p tCrv tQLaxo6Lcov ixitcoyiu c 

doVVUL dQyVQOVV ^ Xcd 6n0vd07t0Lrj6d(L£V0V TtQOTtLeiV upM 

na6Lv' xal dTiocpiQ£6&aL idcoxe tu notriQiu. 'Avti- 
xXeidrjg d' 6 'Ad-rjvaiog iv ta t?' Ndfftcov (scr. Al. M. 

ao p. 148 M) ncQl Fqu 8Lr]yov(i£vog tov tr)v dnoLxiav 
eig Ai6(iov 6t£iXavtog 6vv ciXXoig (ia6iX£v6i., xccl oti 
XQyi^fibg ijv avtotg dr]Xco6ag xu%£tvai diunXiovtug tc5 
no6£idcbvi eig tb niXayog nuQ&ivov., yQdcp£i xcd tuvtw 
^ (iv&oXoyov^i d£ [n£QL\ tibv iv Mrid^vfivij tLvtg n£QL 

25 trjg dcp^&^L^rjg elg f^v ?tdXu66uv nuQ^ivov xu\ cpu6\v 
iQa6%^ivtu avtrig t&v rjy£(c6vcov tLVu, <p rjv tovvoficc d 
"EvaXog, ixxoXv(Ji^fj6uL (iovX6(i£vov dva6Cj6uL tr)v nui- 8 Tiav^tva A: corr. K 10 xotla suspectum 12 is' 

Mueller: xs' A 15 fort. ftfr' aXXwv (vel tztgwv) TQiaxoatwv 

19 iv Tw ?' Wilam 22 ■Kata&tivai. AE: corr. Coraes 24 ntQt 
del. Mein 26 xad^td^tiarjs Mcin 16 EK TOT lA 

di6xr]v. TOTf (uv ovv vtco xviiatog avtovg Scfupoti- 
Qovg xQvcp&dvtag atpavstg yfvatfO^at , XQ^va d' v6tBQ0v 
^dri tfig Mrjd^vfivrjg olxovfisvrjg TtaQayeveG&ai, tbv "Eva- 
Aov xal dLrjysted^ai tbv tQOTiov, xal oti ij ^ev naQ- 
^ivog TiaQa tatg Nr}Qfi0L diitQtfisv, avrbg 61 tag tov 5 
lBino6£L8avog i^o6xev Xnnovg' xaC note [xaX] xv^atog 

EK TOV lA 

inL(peQO(iivov [leydkov evyxoXv^^ifi^avta avrbv ix^- 
c vat, exovta xvneXkov ;|rpv^ov ovto d-av^a6iov ag tbv 
naQ' avtotg avTra naQa^akX6iievov ovSev didcpOQOv 10 
elvai xakxov.' 16. tniLCitatov 8' rjv ndkai tb tav 
ixnco^dtcov xtfi^a. ^Axt-kkevg ovv iog i^aiQetbv ti eixev 
dvdd^fjia dinag, 'ovdi tig dkkog ovt' dvdQ&v nCve6xev 
dn avtov ovt£ tea 6niv8e6xe (^d-eavy, ot£ ^rj JU 
{11 225).' xal 6 IlQCayiog d\ tbv vibv kvtQOviievog totg ih 
inierifiotdtOLg xeLfirjkCoLg xal dinag dC8co6L neQLxakkig 
(Sl 234). avtdg ye [liiv 6 Zevg tilg 'HQaxkiovg yevideag 
di,LOv rjyettaL d&Qov 'Akx^r^vrj dod^r]vaL notrjQLOV^ oneQ 
'^(KpLtQvcovL eLxa^&elg dCdc36LV, 
d a d' vnode^a^iiva d-aiJ6ato xQ^^^ov at^a 20 

{notr]QLOv]. tbv de"HkLOv 6 2:tr}6CxoQog{{r.S)notr]QCcj 
dLanketv cpr}6L tbv axeavov, t5 xal tbv'HQaxkia neQat- 
cod^vaL inl tdg rrjQvovov ^oag bQfiavta. olda^iev 61 xal 

4 tbv tQonov: quo pacto evciserat Dalec, notata lacuna 
6 ■Kui ora. E post xvftaros extremum pag. 214' vocabulum ali- 
quot codicis folia perierunt, incipit rursus codex pauUo post 
cap. 30 initium; quae intercedunt edita ex epitomes libris C 
et E 8 aliter Plut. conviv. p. 163 d, apud quem qui cu- 

pam afferebat polypus erat 10 nuQ' &v&Qwnoig Herw 

12 yovv Di 13 o^r' uvSqcov ex Homero Di: oiite ^eav CE 

14 &(wv om. CE 20 versus est poetae Alexandrini 21 no- 
Tjjpiov epitomator addidit, fuit kuqxv^^ov coll. p. 474 f EK TOT lA 17 

t6 Bad^xliovg rov *AQxudos TTorTjptov, o 6o(piag a^lov 

6 Baxfvxkflg tc3 XQL^ivxi aQL6tc) rCov xaXovfievav <^C'^ 
60(p(bv ajceXine. t6 61 Ni6roQog TiorriQiov tcoXXoI <[xaly 
x£Qa^evov6i' 7iXel6roL yuQ ksqI avrov 6wEyQd^avro. 

6 xal ^eotpLklg d\ ro noxriQiov ^%Qv6ioLg^ yovv ^de7id£66LV 
dXX^kovg' de^LOvvraL (^ 3). iXev^iQLOv df, qpTjfft', xal 
i^^eXag iv otvca didyeiv^ fii^ x(od-c)VL^6^evov ixrjdh 
&Qccxia v6^(p afiv6riv oivonorelv., dXkd ro ;tdfiart 
(pdQiiaxov vyeiag iyxLQvdvaL rbv X6yov. 
10 17. ort dLa 0jtovdrig el](^ov oi dQxatOL iyx6kanrov e 
L6roQiav ^;f£tv iv ixna^a6Lv. iv ravrr} 61 xri rixvrj 
ev6oxi^r}6av Kiy,av xal '^^voxA^j. i^Qavro 6e xal 
kLd^oxoXXijroLg ixnco^a6L. Mivav6Qog 6i nov (prj6L 
(fr. 977 K) xal norr^Qiov roQvevrbv xal roQevrd. ^Avn- 
16 (pdvrjg (II 116 K)' 

dXXoL 6^ xal 6^ ^ax^iov naXaiyevovg 
d(pQa 6xLd xal XQ^^^^ox^XXrjrov 6inag 
fie6rbv xvxXa xoQSvov eXxov6L yvd&OLg 
6Xxfig dnav6roLg.) navreXag i6rQa(ifiivov 
20 6 rdva xdra 6eLxvvvreg. f 

(prj6l nQ6g xivcc Nix6fiaxog (in 389 K)" 

a (^x^^-Q^y ^UpvffdxAvffra xal XQ^^f^ovg ifiav. 
OiXLnni6r]g (1X1309^)' 

ra norr^QL' dv t6r]g rd naQ£6xeva6^iva' 
25 dnavxa jj^vfJa, Tpdgjt/iif, vt) rov OvQav6v, 

2 xQi&ivti E: -iilri&tvri C f add. Mein 3 xal add. K 

7 ifi^fVsg CE: corr. Schw 8 poetae verba sobesae pntat 
Wilam 9 fort. (pdQiuxnov v^^ftcog 10 iyyt6i.a7tzov Schw: 
doiolaatov CE 14 xai tO(}vtvtcc E, fort. xoQtvtbv xal togiv- 

(lata 16 ^a-nifCov AE 17 ffxi CE, <iqp()d5 e%iaa9\v Valcken, 
rectius ^qvd^ov , nisi fuit adiectivum ad omatam poculi Bpeciem 
pertinens, velut 8aq)v6a%Lov xal 19 bX-Koig A: corr. Wilam 

22 zatlpf add. Mein xqvaoy.Xavata CE: corr. Letronne 

2* 18 EK TOT lA 

v7t£Qr]<puva. iya ^hv [yccQ] ii,i6z7]v 16 av. 
XQuri]Q6g aQyvQOt.) xdSoi [xaX] ^ei^ovg i^ov . . . 
ort IlaQfievLav GvyxetpaXaLOvfievog iv xatg TtQog 
AXi^avdQOv 'EjiLGToXatg xa IleQGLXu kdtpvQa ' 7toxT]QLCov^ 
7S2<pr}6L, jr^v^QV 6Tad-^bg rdXavxa Ba^vXavia oy\ fivat 5 
r/3'. 7toxr]QLC3v AtO-oxoAAr;'rov 6xad-^bg xdkavxa Ba^v- 
XdiVLa v?', ^vaZ Ad'/ 

18. e^og 6' i]v TtQdreQov iv xa Ttoxr^QLa v8(oq ifi- 
^dXXea&aL, fitO'' o xbv oivov. S^vocpdvrig (fr. 4B)' 
ov8i xev iv xvXlxl TtQoxeQov xeQdceLi XLg oivov lo 
iyxiag^-) dXX^ vddQ xal xa&vTteQ&e ^i9v. 
^AvaxQirov {tc. 62 B*)* 

(piQ^ v8(OQ.f (piQ^ oivov^ a Ttat^ 
(piQe <(^')> dv&e^evvxag T](itv 
6xe<pdvovg eveLXOv, ag di] 15 

^r^o^ "EQcoxa TtvxxaXL^co. 
TtQo de xovxcov 'HGLodog (op. 593)' 

xQ7]vr]g r' devdov xal ditoQQijroVy tjt' d&oXarog, 
TQig vdarog TtQo^ieLv., ro 8e rirQarov lifiev otvov. 
&e6(pQa0rog (om. Wimm)* ^ ijtel xal rd iteQL rr]v 20 
b xquGlv ivuvTLCog ei^s tb naXuLbv ra vi)v TtuQ' "EXXr^6Lv 
vitdQxovTL. ov yuQ t6 v8aQ inl xbv oivov inixeov., 
dXX' inl t6 v8coq xbv oivov^ oncog iv xa nCveLv v8u- 
Q£6xiQa xQ^^^^o Tc3 noxa xul toutoi» noLrj^d^evoL xr)v 1 fort. vnfQijcpav' <^fQy'y yuQ del. Wilam 2 aQyvQoc 
coiTuptum, nisi forte aureorum vasum enarratio intercidit xai. 
del. Schw 11 lyxevag CE: corr. Cas ali.' <^avy vScoq K, 

an' <^vcp'y vScoQ Wilam 14 S' add. Cas 15 Sr, Orio 

p. 62. 31: fiT] CE fort. recte 16 TCQog rbv iQwra CE: corr. 

Orio 18 aevvdov CE 19 tetaQtov E 20 t6 nsQi K 

22 vnaQxovtu E 23. 24 vSaQtatSQov CE: corr. K, conieci 

etiam vSaQSCtSQOV (^ariSsctSQcpy 24 ^jpcovrat CE: corr. Schw EK TOT lA 19 

un6kuv6LV ^xtov dQtyotvro tov Xoitcov. xul zb nkil6rov 
Se eig rovg xoxxd^ovg xaxavrlhGxov.' 

10. ivdo^ot ds roQSxnal *Ad^y]voxki]q, KQaTr]^:^ Xrpa- 

Tovixog^ MvQ(ir]xidr]g 6 MiXrJGtog^ KukktxQUTr]g o Auxav 

5 xul Mvg^ ov sCdofiev 6xvq>ov 'HQuxkecoxixbv x^xvt- 

xdg (xovTu 'Ikiov ivxetoQavfitvr]v 7c6Q&r]6tv., ixovxu ini- 

YQU^^U Todf 

yQu^xyiUt riuQQu6ioto^ xixva Mv6g. i^fil de iQyov 
'Ikiov aineivag^ av ekov Aiaxidut. 
10 20. oTt xketvol kiyovTut nuQic Kqi]61v oi iQcouevot. c 
6novdr) 6e uvroig nutdug uQnd^tiv xul rotg xukuig nuQ 
avxotg udo^ov e6xtv iQu6xov ^yj xvxetv. xukovvxut dt oi 
ccQna6d-ivxeg nuQu6xu9-ivxtg. did6u6t dt xa uQnuod^ivxt 
6xokr]v xat ^ovv xul noTrJQtov r]v xut nQt^^ivTtQOt ytv6- 
15 fievoL cpiQov6tv., "vu di]kot a6t xkttvol ytv6^tvoi. 
21. 6^«^ d', OTav nivco6tv uv&Qconot., T6xt 
nkovxov6t., dtanQdxxov6t^ vtxCi6tv dixug^ 
tvdutfiovov6tv^ o}cptkov6t xovg rpikovg (Arist. Eq. 92). 
av^et yaQ xai XQicpet ^eyukvvet xe xr]v i.'vxr)v i) zv A 
20 xotg n6xotg dtuTQt^rj^ ccvu^ornvQov^a xul c(vtytiQov6cc 
fiexd cpQovr]6ecog xbv ixd6xov vovv, cog cpr]6tv 6 Iliv- 
duQog (fr. 218)* 
ccvix uvd-Qcjncov xu^ccrcodetg oixovTcct uiQinvcct 
6Tr]d^icov i^cj, ntkdytt d' iv nokvxQv6oto nkovTov 
25 ndvxeg C6a viofiev xl/evdi] nQog uxxccv 

og iuv dxQr^iicov., dcpvtbg TOTf, toI d' ccv nkovxiovxeg . . . 

1. 2 cf. X p. 427 il 8 yQctfifi CE (aine acc): corr. K, 

yQaufiu Mein itTjgaaioio CE: corr. lac, cf. Taus. 1, 28, 2 

Sh (Ucjv Mein 10 sqq cf. Strab. 10 p. 483 1."^. 14 cf. 

infra c. 106 16 S' om. E 24 T^w-^fv, ntldyn S' iv 

noXvxQVGov CE: corr. Mitscherlicli 2o lou CE: corr. Herni, 
ica nleofifv Bergk 2G cctpvnbg CE: corr. Herm 20 EK TOT lA 

elr' ijiccysi' 

ds^ovxuL (pqivag ccimaXivOLg r6^ovs dccfiivtsg. 

22. ArKYAH norriQLOv ngbg rijv r&v xorrcc^av nai- 
Sl&v xqti^Glhov. KQCcrlvog (I 93 K)* 

ni£LV de d^Kvurog olvov, av vdcoQ in^. 5 

dXk' t6ov t6ca (idli6r' dxQccrov dvo xoag 
nivovd' dn dyxvXr^g^ inovo^dt,ov6' (Ji]t,ay 
e Xri6L kdrayag ra Koqlv&loj niei. 

xal BaxxvXidrig (fr. 24 B)* 

evre rrjv dn dyxvXr^g irj^L rotg veaviaig, 10 

Xevxbv dvreLvov6a nfixvv. 
ivrevd-ev ivvoov^ev rovg nuQ' Al6'ivka (fr. 179 N) 
dyxvlrjrovg xorrd^ovg. XiyovruL 8\ xal ddQura dyxv- 
Xrjrd xul {ie6dyxvXu uXXw dnb dyxvXrjg ^roi rfjg 8ei,Lug 
XeLQog. xul rj xvXl^ dl [rj] dyxvXrj dLu rb inayxvXofw 15 
rrjv de^Luv xelQU iv rrj nQoi6eL. rjv yuQ rotg nuXuLOtg 
n£cpQOvrL6fiivov xuXag xul ev^xT^^^vag xbrru^ov nQO- 
Le6^uL. xul oC noXXol inl tovtco ^uXXov icpQbvovv 
(liya r) inl rra ev uxovrC^eLV. dtvofid^d^r] ovv dnb rov 
rrjg ;uftp6g 6xr]^urL6^ov, bv noLOvfievoL evQvd^^ag iQ- 20 
f QLnrovv etg rb xotru^LOv. xul otxovg 6e inLrrjdeLOvg 
xure6xevut,ov elg ruvrrjv tijv naLSLuv. 

23. OTi nuQu TLnuxiSu AIAKII r] xvXl^ xuXetrui. 
AKATOZ norrJQLOv ioLxbg nXoL'a.'En iXQ dr r, g (II 286 K)* 

2 afjLTCiXLTOig E 5 fort. vdcog qitctj 6 xotaq CE: corr. 
Pierson, %6aq Di 7 Sfia add. Mein 10 xotaSf roig vsu- 

vCaiq XV p. 667 c, cf. Bacch. fr. 28 11 ivxBivovea CE, &.v- 
xiivaaa A p. 667 12 voovfiiv CE: corr. K 14 &li.' &nb 

A: corr. Wilam, qui tum &7i' &yKvlT}g (^Shy 16 ij del. K, 

nisi forte delendum tj dyxvATj, cf. Bekk. an. 338, 3 &7iay- 

■KvXovv A: corr. K, cf. XV 667 20. 21 nQod^vficog tqqnixov 

Bekk. an 23 ala%C^ Suid et Hes (cod. ai%v^ Buperscr. t) EK TOT lA 21 

xttxd^akXs xaxdxLu^ (^dy xvfi^ia 
ttCQOv xa /ift^oj, xsvdif xov xttQxriGiov 
avskxE T?)v YQavv^ xijv vsav 6' iiiovQi6ag 
jrAT^pojtfov, svxQSJtr] xs xbv xovxbv ;roov 
6 6 xal xovg xdXcjg ixkvs xal xdXa 7c6da. 

AQTON TiaQcc KvjtQLOLg xb IxTtcofia, cag Ild^cpLXog.lSS 
OtXrjxdg Sh (fr. 39 Bach) tcoxtiqlov ovg ovx ixov. 

APOKAON 71 (pidXt} jtaQa xa KoXoqxovCa NLxdvdQa 

(fr. 129 Schn). 

10 24. AAEIION xal AETTAI t6 avx6. "O^tjQog iv 

^08v66SLa jzsqI nsL6i6xQdxov (y 40)' ^ iv 6' olvov ix^vs 

XQv6Si(p dsnai.' slxa naQaxaxLcov xb avx6 (v. 50)* 

^xovvsxtt 6ol dd>6c} XQv6iL0v aXsL6ov.' xal s^iig xb 

avxb ndkLV (v. 63)* ^ daxs 8\ Trjls^dxa xaXbv dsnag.* 

15 (pr]6lv ovv 'A6xXr}jiLddr]g 6 MvQXsavbg' ^doxst fiot 

(fiaXadsg slvaL xb dsnag' 6nsvdov6L yccQ iv avxa. 

XsysL yovv "OfirjQog (iT 226) dsnag, Sl' ov ^lI fi6va b 

6nsv8s6xsv 'Axi^XXsvg. xttXstxaL dh dsnag ^xol oxl dido- 

xttL n&6i xotg 6nsvdsLv ^ovXofisvoLg stxe xal xotg nivsiv^ 

20 r) SxL dvo anag slxs' xavxtt i)^ dv sCri xd «Ta. xb 8% 

ixXsL6ov ^TOt dnb xov dyav Xstov slvaL r) oTi aXi^sxaL 

iv avxa xb vyQ6v. oxl 8\ 8vo axu slxs df^Xov {% 9)* 

^TOt o xttXbv ttXsL6ov ttVttLQifi6s6^aL i^sXXs 

XQV6S0V d(i(paxov. 

25 ttiKpLxvnsXXov 8\ Xayav ttvxb ovdlv dXXo 6r]^ivsi t) 

8x1 ^v dfi(pLxvQxov.' 2JLXr]vbg 61 d(i(pLxvnsXX6v (prj6i 

xb fiii) ixov axtt. uXXol 8\ x^v d(i(pl dvxl xfjg nsQl 

1 xci add. K KVfi^ia Mein: xvitxia CE 3 6' Caa: t' CE 
4 ivTQeni) C 5 xdlovg CE: corr. Valck 8 orpox/lov cor- 

ruptum 17 fort. &(p' ov 20 sq cf. Et. M. 61, 32. 90, 45 

27 fiT) ^xov suspectum, nec sufficere videtur dv' C^ov , cf. 
Aristarchi explicatio Et. M. 90, 43 22 E^ TOT lA 

ElVUl^ Xv II TtSQtTCOTOV^ TO TtUVTUX^&SV TtlVtlV iTClXrj- 

deiov. IIuQd^iviog dt duc t6 Jt£Qt,x£xvQr(bGd^aL xu 
c (htuQiW xvcpbv yiiQ tivui xo xvqxov. '^vixrjxog de 
To ^6v xvnskkov (p-i]6i (fuilrjv eivui, xb 6' uiirpixv- 
TtskXov vTtSQCpiulov.) rb v7t£Qrj(pccvov xul xuXov. si fii} 5 
(CQu xb Ttoixikov X1J xuruGxsvTj uksiGov d^iksi rig uxovsiv^ 
s^Gj ksiorviTog bv. IIsiGuvdQog di (prjGtv (om. Kinkel) 
'IlQuxkiu Tskcc^ibvt Tf^g STtl "I?uov GrQursiug uQtGrstov 
uksiGov dovvut. 

25. ori sGrl TCorijQiov AMAAOEIAI KEPAI xut ENIAY- 10 
TOZ xukovfisvov. 
d AMO^JZIZ ^vktvov TtorrjQtov., c6 xQrjGd^ut rovg uyQoi- 
xovg 0ikr]rug (pr]Gt (fr. 35 Bacb), [TOvg] u^ikyovrug sig 
uvrb xu\ ourto^ Ttivovrug. 

AMYITIZ, xukstrcct ^sv ovrto TCoGtg rtg^ r]v sGrtv 15 
uTtvsvGrt Ttivstv ^j) ^vGuvrcc. xukovGt d' ovrcj xcct 
ric 7torr]Qiu, «9' (bv 6Gxt itistv sv^uQcbg. xccl xb p>"]u« 
ds si,t]^ivGriGs (puGi., To scp^ sv Ttvsv^a ntstv., cog 
xioyiixbg Ilkccrojv (1 054 K)" 

kvGug ds ccQy))v Grcc^vov svcoSovg Ttoroij 20 

iijGtv svd-vg xvkixog sig xoikov xvrog' 
sitstr' uxQUTOV xoi) rsruQyccvco^svov 
inivs xcc^i]^vGtiGsv. 
c STttvov 61 T))v u^vGriv ^sric ^skovg., ^S(isrQr}fisvov 
JtQbg (hxvTy]TCC XQbvov. tx)g '^^st4'iccg (I 676 K)" 25 

3 'Aviy.)]Tug suspectum 5. 6 uon coeunt haec cuui 

su])ci-ioribus 10. 11 ridicule liaec ab cpitomatore corrupta, 
Athenaeus ncscio quo sententiarura coiicxu rettulerat e Callixino 
quae V p. 198 a loguntur 12 cififpio^ig Hcs. s. v. et Et. M. 

St4, 7: ('x(iq}coTig CK 13 tohg dcl. K 18 t^f^variae CE: 

corr. Schw, fort. i^afivaTiacct 20 a-pyi)j' corruptam (vwSrj E 

23 yiK^f-^variacv CE: corr. Schw 25 fort. <^roD^ XQO^o^v EK TOT lA 23 

uvkii aoi ^iiXog' 
Cv d' cide nQog ri]vd\ ixjiionui, 8' iya riag. 
avkii (Ju, xat (jSvy "^^^v ci^veriv Xaujicive. 
B. ov XQV ^oXk' exfiv &vtjrbv avd-Qionov ., 
5 5 aXV iQicv xtd xareod^ieiv 6v de xaQrcc (peidt]. 

26. ANTirONII exnco^iu ano rov ^uGiXicog 'Avziyovov, 
ojj uTib Uekevxov ZEAEYKIZ xal djtb UqovGiov TTPOYZIAZ. 

ANA0AIA tJ ^tQ^onorl^ nuQa Kqi]Glv. f 

APYBAAAOI norriQLOV xdrad-ev svQvrsQOv^ avco dh 
10 <Svvy]y^ivov^ cog rcc 6v6naora /3aA«VTia, u xu\ uvru 
8lu rijv b^OLory^ru uQViiciXXovg rLVtg xuXovGlv. ^AQLOro- 
cpavrjg InnevGi a094)' 

xuru6niv8eLV xara rtjg xecpaki^jg «pv/^aAAco 
u^^qo6luv. 
15 ov noQQco 8i i6rL rov uQv6rixov 6 uQv^ulkog, unb 
rov uQvreLv xul ^cckkeLV. Xiyov6L 8\ xa\ nQoxovv uqv- 
6rLV. IJocpoxXfjg (fr. 697 N)' 

xaxCbg 6v nQbg ^eav oAovjifV?;, 
7J rug aQv6rsig a8' sxov6' ix(o^u6ug. 784 

20 iGr\ 8e xu\ noXLg 'Icbvcov "AQv6rig. 

APrYPIZ ei8og norijQLOV., ov /idroi' i^ uQyvQOv. 
'AvaiCkug (II 275 K/ 

xu\ niveiv i^ ccQyvQLdav ;(j()i)(>cbi'. 

27. BATIAKION, Xa(iQ(bvLog .f rQuyiXucpog., nQL6rLg, 
25 norriQLCOv ovo^uru. IleQ^Lxi] 8e cpLcxXr] i) ^urLccxi]. 3 Gv suppl. lacobs 4 sq scolii verba corrupta inepte 

defenduntur; uumeri atolici, sententia haec 'qiiae multa habis 
iioli his parcere^ 5 yiaad^inv vix rt-cte Di, edendi verbuni 

alienum 7 &n6 TCQOvatov E TtQOvoig CE: corr. Schw ox 

)) 475 f 8 verba fix integra 18 xkx;; xaxws Mein 

20 fort. noais 'Iwviov aQvaiis 24 sq haec ex Dipliili Tithrausta, 
cf. p. 484 e et 496 b 25 (iartaxf], cf. Lagarde ges. Abhdl. 211 24 EK TOT lA 

^Ake^dvdQOV 8\ tov ^aGiXicjg iv tatg^ETiiOtokats rccts 

XQog tovg iv tf] ^AeCcc CatQanag (pigetaC tig i7ti,6toXrj 

iv ^ tavta yiyQantav ^ ^atidxav &QyvQal xatdxQvGot 

tQStg. x6vdva aQyvQa pos'* tovtav iniiQvea Xy' . ti6i- 

b ylttig aQyvQOvg slg. ^iv6tQ0L aQyvQot xatdxQvGoi k^'. 5 

Xayvvodijxri aQyvQa (iCa. o£vo<p6QOv ^aQ^aQixbv aQyv- 

Qoi)v noLxCXov sv. akXa notriQLa navtodand ficxQd x^', 

[dkka notriQLa ^LLXQd] Qvtd xal ^atidxav AvxcovQyatg 

inCxQv60L xal d^fiiaf^QLa xa\ tQvfikCa.' 

BHZZA notrjQLOv naQ' 'Ake^avdQ£v6L nkatvtsQov ix lo 

t&v xdta (leQcbv, i6tev(0(iivov dvad-ev. 

28. BAYKAAIZ. iv 'Akei,ttvdQeCa xal avtr], 6>g 2J(h- 

natQog 6 naQC386g' 

^axmaklg r} tstQdxvxkog. 

xal ndkiv 16 

v&(ia [iskL66a)v rjdv (ilv '6q&qov 

xata^ttvxakC6aL totg vnb nokkfjg 

xQaLnako^66xov SCtlrrjg xat^xoLg. 

c xata6xevdt,ov6L 8i, (pr]6Cv^ ot iv 'Ake^avSQeCcc t^v 

vakov [letaQQvd^fiC^ovteg nokkatg xal noLxCkaLg ISiaLg 20 

notrjQCcov^ navtbg tov navtax^&ev xataxo(iL^o(iivov 

xeQd(iov trjv Idiav (iL(LOv(ievoL. Av6Lnnov tbv dvdQiav- 

tonoL6v (ptt6L Ktt6dvdQ(p 3;apt^(5|ii£vov, ot£ 6vvaxi6e 

tijv Ka6dvSQeLav^ (pLkodo^ovvtL xal povko(iiv(p 1!8l6v 

1 sqq vix Alexandri haec epistula, sed ex epistulario de- 
Bumpta, quo regis ad satrapaa, satraparum ad regem epistulae 
coUectae erant, cf. supra c. 17 3 §dtia xal CE: corr. 

Mus 6 Xaxavod^iJKT} C E : corr. K 6.7 olvocpdgov — not.iilXov 
sv fort. explicatio vocabuli xLCiyitrig (v. 4. 6) 8 inclusa del. 
Wilam §atia (^aaia C) xai CE: corr. K XvKiovQyol CE: 
corr. Schw 10 pfjca expressim Eust. 1405, 15, ^rjaLov Hes, 
fort. §riata, cf. de plurali numero litt. d PQOfiidStg 14 Tfrpa- 
■KOtvXog Mein 17 TtoXXocg E 20 noXXatg xal noiKiXaig 

Nauck: itoXXdxig TtoXXaig CE tiva svQB6&aL xeQafWv Sia t6 Jtolvv i^dyscd^ai rbv 
Msvdalov olvov ix. T^g jidXsag, (pLloTifirj&rjvai, xal 
noXXu xal navxoda-xa ysvrj jcaQad-ifisvov xsQa^icjv i^ 
sxd6tov dnonXaOdyiSVOv tdiov noifiGaL nXd6fia. 
6 29. BIKOZ. Ssvotp&v '^va^dosag nQCJtcj (c. 9, 26)' d 
^KvQog insfins ^Cxovg olvov rj(iLdsstg/ iotl dh (pLala- 
dsg not^QLOv xatd tbv TlaQLavhv Uolvdsvxrjv. 

BOMBYAIOZ, di^QLxXsLOv'Podiax6v^ ov nsQ) tfjg idsag 
HcoxQdxrig (pr]6LV' ^ oC (l\v ix cpLdXrjg nCvovtsg o6ov 
10 &sXov6l xdj^i6x' dnallayi^^ovxaL ^ ot d' ix fioii^vhov 
xaxd (iixQbv 6xdt,ovxog . . .' i6xl 8s xal i,a6v xl. 

BPOMIAAEZ, ixncjfia ofjLOLOv xolg fuxxQoxsQOLg x&v 

6XV(p(OV. 

30. rPAMMATIKON EKHQMA xb yQd}i(iaxa i^ov i^xs- 
16 xaQayiisva. "AXs^Lg (II 397 K)' 

u 

tijv bil)LV sina xov noxrjQCov ys 6ol 
nQ(oxL6xov. ^v yuQ 6xQoyyvXov, fiLXQbv ndw^ 466 
jcaAatdv, axa 6wxs^Xa6(LSvov 6(p68Qa., e 

20 ixov xvxXa xs yQafi^iax'. B. aQa y svdsxa 

6 xQ^<^d '^Lbg 6atflQog' ; A. ovx aXXov (isv ovv. 
toLOvxov sido^sv noxT^QLOv yQa^^axLxbv dvaxsCy,svov 
iv Kanvri xfjg KafinavCag xfj 'AQXsyiLdL^ aQyvQOvv., ix 
Twv 'OyiriQLxav inav xat s6xsva6^svov xal ivtsxvna^sva 
25 i^ov xd inr] xQv60Lg yQdfifia6Lv, ag xb Ns6xoQog '6v. 

3 7rapa'9'f ;if vov Wilam ■nfQajj.fioav CE: corr. Schw 4 tSia 
Buperecr. ov CE 9 qprjfftV, i. e. in AntiBtheniB Protreptico, 

at vidit Heitz, cf. Poll. 10, 68 11 atd^ovxft CE: corr. 

Koppiers, cf. Hee. s. §o[i§vli6s 12 ^go^idg non nomen sed 
adiectiviim poeticum poculi videtur esse 17 eoi Schw: aov 

CE 18 a Toc. azQoyyvlov rursaa incipit codei A 24 iv- 

xtzvnwnfvov A: corr. Mua, cf p. 489 b 26 lA 

^A%aLog d' 6 XQuyLXog iv '0^(pukrj xal avtbg tcsqI 
yQafi^atLXOv nottjQLOv Tcotat tovg ZiatvQovg tudB kt- 
yovtag (fr. 33 N) • 
f 6 dh exvcpog ^s tov d^eov xuXst nukut, 

t6 yQUfi^u tpuCvcov^ dikt\ Catu xul tQitov 5 

OU, VV t6 t V TCUQSGtly XOVX U7C0V6CUV 

ix tovTcixeivu 6uv t6 t' ov xr]Qv66£tov. 
iv tovtoig keCTCEi tb v 6tOL%eiov.) ijcel nuvteg ot uQ%aioL 
Tc5 ov unexQavto ov /idvof £95' rig vvv tuttetui dvvu- 
467|ii«Ci)g, ulku xul 0T£ trjv dC(p9oyyov edsL Grj^aCveLV diu 10 
Tov ov ^6vov yQucpovGL. TCUQUTclrjaCag de xul tb ei yQu- 
(povGLv xul otuv xad^' avtb yibvov ix(pcovr}tuL xul btuv 
cv^evyvv^ivov tov Catu. xuv tolg TCQOxei^xivoig ovv 
oC 2JdtvQ0L Tov ^LOvv^ov tr]v teXevtuCuv Gvkku^rjv dLu 
Toi) oi) ^6vov ag ^Qu^iog iyxe^uQuy^ivov idrjXcoGuv 15 
OTt GvvvTcaxoveGd^uL del xul tb i», iV ?) ^to^u^ov. t6 
de Guv uvtl Tot) 6Cy(iu /JiOQixSyg eiQrjxuGLv. 01 yuQ 
HOvGlxoC, xud^uTCSQ nokkuxLg 'AQL6t6^ev6g cprjGL, t6 
aCy^u kiyeLV nuQrjtovvto dt« t6 6xXr]Q66to^ov eivuL 
h xul uvenLtrjdeLOv uvXa' t6 8e qSj dLu t6 «t^xoAoi/ nok- 20 
XdxLg nuQukua^civovGL. xul toi^g 'Cnnovg tovg t6 C 
iyxexuQuy^ivov e^ovtug Gu^cpbQug xukovGLV. 'AQLGto- 
(pdcvrjg Necpikuig (122)" 

ovT* uvtbg ovd-' 6 t,vyiog ovd'' 6 Gu^icpoQug. 
xuL nCvduQog di cprjGL [ir. 79 B^). 25 

nQlv ^ev rjQne G%oivotiveLcx. t' uoLdu 
xul t6 Guv xC^8)]kov unb Gto^dtcov. 

5 cpaivof A: corr. Toup 6 011 Pors: a A t6 t' 1" Toup : 
Tov V A Movx ccnovGiav recte i. e. v.a\ x)]v favribi' naQOv- 

ciav 9 t6 of A: corr. E 10 St(p9oy;ov di.uci]uuivii A: 

corr. Wilam 12 orav xat y.a9' A: transpos. K 15 ov 

K: 6 A 20 t6 Sh q A: corr. E u 27 

(ivr)(iov£vtt da rov yQafifiutixov exjcaiiuxog cjg ovrag 
xalovfitvov Ev^ovXog tv NtorxCdL ovxcog (II 188 K)" 

(LL6Gi y.uniGxov yQU^ifiuxLxbv iXTKoa utC. c 

axuQ iog o^ioiov ovfibg vibg w;|jfTO 
6 ^jjcjr (pLukiov xadt. B. tcoIXu yCvtrat 

O^lOLU. 

31. rYAAAH. ^iXrirug iv 'yiruxroig (fr. 41 Bach) 
MsyuQtug of^rcj (prjal xukatv xu tioxijqiu., yvulag. 11 uq- 
d^evLog 6' 6 xov /IlovvgCov iv u' tc£qI xCjv ■jtuQu rolg 
10 liSroQixoig Aii,i(OV t^Tqxov^ivav q)r]aC' 'yvuXug noxrjQCov 
eldog., ag MuQ6vug yQiccptL b isQtvg tov 'IlQuxXiovg 
ovT(og (scr. Al. M. p. 45)' 'oTav siGCt] 6 ^uaLltvg sCg rriv 
jrdAiv, vTtavruv oivov ttAtj^t^ yvaAav ixovnc nvu., rbv 
d\ Xufibvra 67iivd£Lv\' 
15 32. AEINOI. [oTt xui Toi)ro ttott^^iou bvofiu] ^lo- d 

vv6Log 6 2JLV(07C£vg iv 2J(p^ov6i] xuxakiy(ov bvo^axa 
norr]QC(ov fivrj(iov£veL xul roinov Xiyav ovrcog (II 427 K)* 
o6a d' i6rLV eldrj d-r]QLxkeC(OV rdv xuXCbv., 
yvvuL dLxbrvkoi, TQLxbrvkoi,, detvog fiiyag 
20 xiOQibv (isrQrjrrjv., xvfifiCov^ 6xv(poL., qvxlc' 

B. noxrJQi' rj yQuvg., ukko d' ovbe 'iv (ikimi. 
Kkedvd^rjg d' 6 (pikb6o(pog iv tc5 3C£qI Mexakrjilfecog 
anh ribv xuru6xeva6dvr(ov (prj6iv 6vo(iu6d^f]vaL rr^v re c 
GrjQCxkeLOv xvkixu xul rrjv /leLVKcda. 2Jikevxog d' 3 xaxiota Dobr 5 sic diHtinxit Cob 7 yvuXai Schw: 
yvaAa A {nfQl yvirjg lemma) yvdXa K, yvXlc^g Hes. cod cpili- 
xag A 12 i. f. rex Macedonum, cf. Iles. s. v. yvuXag; ccterum 
non Marsyam sacerdotfm fuisne sod cum qui regi obviam issit 
coni. Wilam 13 cvvavtuv A: corr. K 15 inclusa del. Di 
19 yvvai corruptum, ^urvXai Mein lcge divog 21 B. add. 
Mein 24 cf. Iles. s. JnvidStg, erravit Athenaous eive ipse 

Cleanthcs, cf. p. 471 b 28 i^ 

slnav ixitaniatog slvai yevog rbv detvov naQatid^exai, 
EtQdttiSog ix MrideCag (I 720 K)' 

o^tfO-' ^ TCQoeioLXEV ^ C3 KQiov, to ^Qiyfuic tfov; 
iy^Sa' SsCvip nsQl xdta tetQaii[iivG). 
'AQxiStxog d* iv ^iafiaQtdvovti, xaQdyav otxitriv 5 
tivd nsQl itaiQCdav dtaXey6^ev6v cprjGi, (III 276 K)* 
Nixo6tQdtrjv tLv' ^yayov nQarjv 6(p6SQa 
yQvntjv, UxotodCvriv inixaXovfiivrjv , ort 
f detv6v not riQev aQyvQovv iv ta 6x6tc). 

B. detvov xal Seiv6v, a %-eoC. 10 

i6tl xal yivog 6()x»J0£cog, cig 'Anokkofpdvrig iv Aa- 
XCSt (I 797 K) naQC6tr}6iv' 

ovto6l detvog tt deivog xaX xalad-C6xog ohtoeC. 
TeXi6LXla Se r} 'AQyeCa (fr. 7 B*) xal tijv dXo xaXet 
Stvov. KvQrjvatoL dl tbv nodovLntfiQa detvov dvo^d- 15 
tov6LV, og ^LXrjtag q)rj6LV iv 'Atdxtotg (fr. 42). 
468 33. AEnAZTPON. I^LXrjvbg xal KXeCtaQ^og iv 
rXo66aLg naQa KXeLtOQCoLg td notiJQLa xaXet^d-aL. 
'AvtCfiaxog d' 6 KoXo<p(hvLog iv nifinto &rj^aCdog 
(pr)6C (fr. 16 K)- 20 

ndvta fidX' o66' "ASQrj6tog inoixofiivovg ixiXev66 
Qe^ifjLev iv filv vdoQ, iv 6' d6xrjd-eg ^iXt %£i)av 
aQyvQio XQrjtrJQL, neQL<pQaSiog xeQ6ovteg' 
va^r}6av Sh Sina6tQa ^oag ^a6LXev6LV 'Axaiav 4 1. Slvca n£qiv,ax(o xETQafififivco A 8 CKotolSeivrjv A 
a7ioro6lvT]v auperscr. fi E 9 1. Stvov 10 xal Sbiv6v om. 
E, verba corropta 13 Sivdg ys StLvhg Herm, quod non 

sufficit v.aXaiQ^icv.og A, cf. Hes. s. v 16 Sscvov A Slvov 
Buperscr. ci E HVQivaioi. A: corr. E 16 qpti/rac A iv 

&Txiv.oig A: corr. Schw 22 Qs^aiiiev A: corr. Mus xtvs A: 
corr. Schellenberg lA 29 

6 iv6xeQG> ctfrTjQtft, Tial ig loi^ijv xiov sI&uq 

XQvGeCri :tQ0x6c). 
xcd ndXLv (fr. 15)' b 

akXoi S\ xQrjTrJQa jtavaQyvQOv ridl 6ina6tQa 
6 oicdvtav xQv6aia.f td t iv fi£ydQ0i,6t\. i^ot0t 
xEiatai. 
xdv Tor^ i^rjg 6i (pr}6L (fr. 17)* 

xal jj^vtffici; 8ina6tQa xal ddxrjd^iog xsXi^BiOv 
i^nXsLOV /LifAtTog, rd Qd ot nQ0(peQi6teQ0v el'r]. 
10 34. AAKTYAQTON ixncofia ovt cog xaXov^ievov naQu c 
"IcovL iv '^ya^ifivovL (fr. l N)* 

ot6r] dh daQOv d^LOv dQafirj^atog 
ixncofia 8axtvXat6v ., dxQavtov nvQL, 
JJeXLOv fiev a^Aov, Kd6toQog d' iQyov nodav. 
15 'EnLyivrjg (ihv ovv dxovet t6 afKpatov notrlQLOv, etg 
b ol6v te tovg SaxtvXovg dLeCQeLv exatiQoa^ev dXXoL 
6\ t6 iv xvxXa tvnovg exov olov daxtvXovg, t) t6 ixov 
i^oxdg ola xd ULdavia notT^QLa., r) t6 Xetov. dxQavxov 
8\ nvQl naQatb '0(ir]QLx6v {^261)' ^anvQOv xatid-rjxe d 
20 Xi^rjta^' t6 inLtijdeLov etg ipvxQav vddtav vnoSox^^ 
») t6 nQog ipvxQonoeiav evd^etov. tiv^g d^ t6 xiQag. 
neQl 61 t'^'" MoXo66L6a ot ^6eg vneQtpvr] i'6toQoi)vtaL 
xiQata ixeLV neQl av tr^g xata^xevrjg &e6no^nog 
[6t0Qet (FH6 I 285). f| av ni^avhv xal avthv i6x^- 
25 xivat. nX7j6L0v 6h tfig MoXo66Lag r] 'JaXx6g., iv fi b 

1 ivxtQ(oa k: corr. lacobs toxiwai A: corr. Herm ^ &i.Xoq 
A: corr. Schellenberg 8 &o%ri^i<s A: corr. K xal Xi^tiov 

A: corr. Mu3 9 TrpoqpfpfffTarov Stoll 12 otati. Mus: offft A 
14 \i,\v Osann: y.iy' AE 15 int.(iivT]s AE: corr. E 8uper8cr 

16 8i,aiQtiv A: corr. E, w of ScchzvIoi. ivtiQOVzo Hes. 8. v, eed 
cf. litt. f 18 aiStvia A: legebatur Zidovia e Musuri emend 
20 zbv iiii,zr]St(.ov AE: corr. Schw 24 xal "ATiaazov Wilam 30 lA 

inl IltXCa aycov ixk%ri. ' ^tkxLOv de keyeiv^ ^rjalv 6 
^Ldv^og iv Tti5 xov dQccfiuxos i^rjyrjXixa (p. 89 Schm), 
oxc 7CaQ7]xov6ev '0^i]qov Xiyovxog (^270^ 

Tti^TCxa d' a^q^i&exov q^Lakrjv a7CVQC3XOV ad^rjxev. 
e ido^e yuQ exnco^a sivaL' i6xL de laXxiov ixnixaXov 5 
Xe^rjxoideg^ iTCLxrjdeLag e'xov TCQog vddxcov ^vxQ&v vtco- 
doxag. daxxvXcoxbv 6' oiov xvxXco xr]v cpLccXrjv xolXo- 
xrjxag exovGav evdoQ-ev oiov daxxvXcov, ») iTcel TceQLeiXr]- 
TCXUL xotg xcov TCLVovxcov daxxvXocg. XLveg 8e anvQcaxov 
cpLciXrjv xb xiQag' ov yccQ yCvexaL di« nvQog. XiyoL d' lo 
av i'6cog xaxa ^iexacpoQav exnco^a xr^v cpLcliXrjv.' 0LXr}- 
i ^icov d' iv xotg 'AxxLXotg^Ovo^aOLV ^ FXcoxxaLg nQod^elg 
xaXnCg cpr]6L' ^daxxvXcoxbv exnco^a xal xb a^cpcoxov, 
eCg iGxLV oiov xe xovg daxxvXovg exaxiQco&ev dLeCQeLv. 
OL de xb e^ov xvxXa daxxvXoeidetg xvnovg XLVcxg.* 15 

35. EAE(J)AE. ovxcog ixaXetxo noxr^QLOv rt, ag /Ja- 
ii6i,ev6g cprjGLv iv Avxbv nevd-ovvxc (III 348 K)* 

eC d' ovx Lxavov (Jot, xbv iXicpav^' YjxeL cpiQcov 

6 natg. B. xC d' i6xL tovto, nQog d^ecbv, A. qvxov 
469 dCxQovvov riXCxov xl xQetg ;^Gj^£fi/ x^^S^ 20 

"AXxavog SQyov. nQovn^ev de (loC noxe 
5 iv KvtpiXoLg 'Adatog. 
fivrj^ovsveL xov noxr]QCov tovtov xal 'EnCvixog iv 
'Tno^aXXofiivaLg., ov xb ^uqxvqlov naQi^ofiUL iv xa 
neQl xov Qvxov X6ycp (p. 497 a). 25 

3G. E<J>HBOZ. t6 xaXov^evov noxrJQiov i^^a6LxoCxav 
ovxcog cpr]6l xaXet69aL ^LXrj^av 6 'A&r^vatog iv xa 5 jja^xftbv AE: corr. Mein 7. 8 xoddTTjTa AE: corr. 

Eust. 1300, 7 8 fj fnl A: corr. E, tum fort. itfQilrjTtTog 

14 SiKiQtiv A: corr. Cas 18 ^'^ft Mein 20 ^^wpoOv AE: 

corr. Corac3 2G tv^ccaiv.oiTuv A: corr. E u 31 

TteQl ^Atrixav 'Ovo^dtcov i] ri(oG6(bv. Htitpavog <5' 
6 xco^ixbg IV ^ikoXdxcovt (prjai (III 3G0 K/ 

tovra nQointev b ^u6tXevq x(b[ir}v ttvcc. h 

B. xutvov ti tovto yeyove vvv TiotrJQiov; 
6 A. xco^rj ^ev ovv ttg i<Srt TCeQl tj)v &ovqiuv. 

B. £ig rug 'Podtuxug bXog unr^vexd^r^v eyco 
5 xul rovg eq^rj^ovg^ liaGiu., rovg dvGx^Q^i^S- 

37. HAYTTOTIAEZ, ravrag (pr}6lv b Zu^tog Avyxevg 
' Podiovg uvrtdr^iitovQyrjeued^ut JtQog r((g 'y^d^r^vrjGt d^rjQi- 

10 xXeiovg, 'A&rjvuiav ^ev uvrug rotg TcXovQiotg 8iu ru 
^uQrj %uXxev6uu,ev(ov rbv Qv&(ibv tovtov, ' Podiav 6e 
dia T7)v iXa(pQ6rr}ra rav itorr]Qi(ov xul rotg Jievrj6i 
rov xaXXci37it6^ov tovtov ^erudtdovrojv. fivrj^iovevet d' c 
avtav xaVETCtyevrjg ev'HQaivii dtu toutcov (II 417 K)" 

16 il^vxtfjQa^ xvu&ov^ xv^^iu^ Qvru r err uqu, 

rjSvnoridug rQetg., rjd-^bv (cQyvQOvv. 
2Jrl(iog d' ev nefiTtrr] ArjXtccdog iFIIGIV494) uvuxei6d^ui 
(pr]6tv iv Ar\X(ii XQv6r\v tjdvjtorida 'Exevixrjg intxaQiug 
yvvutxbg., ^g (ivrj^iovevei xat iv rfj rj'. KQtcrtvog 6' 

20 6 vecireQog (pr]6i (II 293 K)* 

tcuq' 'AQxecpavrog rjdvTCoridug d(bdexa. 

38. HPAKAEION. nei6uvdQog iv devre'Qa'HQuxXeiug 
(fr. 6 Ki) t6 dejtug iv a 8tenXev6ev b 'HQuxXrjg rbv 'Slxeu- d 
vbv etvut (liv (pr]6tv 'HXiov^ Xu^eiv d' uvrb nuQ' 'Slxe- 

25 avov rbv 'HQuxXea. (irJTtore dh iitel (leydXoig ixatQe 
jtorrfQtoig 6 t/pw^, dtu rb (liye^og itui^ovreg ot 7iotr]rut 

4 Ti vvv tovto yfvove vvv A : co.t. lac 6 tus S oSia- 

■Koe A: corr. Adamus 7 SvcxtQi? A: corr. Cas 10 (itv 

ttvtoig nXovaiwg A: corr. Mua 15 ipvKtijQiu A: corr. p. 602 c 
18 cf. tit. Deliua apud Dittenberp. syll. 3G7,7 21 iiSvTiotia 

A: corr. Mus (vel i]Svnotidig) 24. 25 Trap' wxfavoy {uixtavuv 
Mus) rjQa%lia A: corr. K 32 lA 

xal 6vyyQag)Etg nketv avrbv iv noxriQCa i^v9oX6yr]6av. 
navva0Lg d' iv nQatto 'HQaxXeCag (fr. 7 Ki) naQa 
NrjQsag q)7}6l tijv tov 'HXCov g^idXrjv xo(iC6a6&aL tbv 
'HQaxXia xal 8i,anksv6aL sig 'EQvd-Eiav. ort dh Eig ^v 
e 6 'HQaxkrlg tav nkEt6tov nLv6vt(ov nQOsCnofiEv. otL 61 6 
xal 6 "HXiog inl notrjQCov diExoiiC^Eto inl t^v dv6Lv 
2Jtr]6CxoQog ^ilv ovtcog (prj6Cv (fr. 8 B)* 
«fiog d' 'VnEQLOvCSag dinag i^xatifiaLVE 
XQV6E0V, '6(pQa Sl' 'SlxEavoto nEQd6ag 
d(pCxoL%'' LEQ&g notl fiivd-Ea vvxtbg iQEfivag 10 

notl ^atiQa xovQidCav t aXoxov naLddg ts cpCXovg, 
f b bd' ig aX6og i^a 8d(pvaL6L xatd6xL0v no6lv nd^g ^L6g. 
xal 'AvtCfiaxog d' ovt(o6l XiyEL (fr. 4 B)* 
t6t£ dii xQ^^^fi^ *v dinav 
'HiXvov n6(JLn£VEv dyaxXv^iivr] 'EQv&Eia. 15 

xal Al6xvXog iv 'HXLd6LV (fr. 69 N)" 
ivd-* inl 8v6(iatg 
l6ov natQbg 'H(paL6totEvx^g 
8inag, iv ta 8La^dXXEL 

noXvv o£8(iat6£vta <(n6vtovy 20 

5 (piQEL 8q6(iov n6Q0v ovd^ELg, 
(jLEXavCnnov nQocpvyav 
LEQ&g vvxtbg dfioXy6v. 
39. MCfivEQpLog 8h Navvot iv evv^ (pri6L XQ^^^V ^"^- 
'ilO£6xEva6fiivrj nQbg f^v jj(>«'av tavtrjv vnb 'H(paC6tov 23 2 iv TEtdQra) Duebner, iv ta' Wilam 8 alios 8' A: 

corr. K 10 &(pUr]9' A: corr. Blomfield 11 naiSde A: 

corr. Holsten 12 naig A: corr. Blomf 14 x^aio} Cas 

{XQvoeltp): eixQ^"^'^ ^. 15 noiinei. A: corr. Schw 17. 18 verba 
corrupta 20 ndvtov suppl. K 21 qpspft Sgdfiov corruptum, 
latet adiectivum velut tpaiSQoSQd^ov ov&ete corruptum 

24 S' ivavvoi A: corr. Mein lA 33 

rbv "HXlov xa^ivdovra 7C£Qaiov6&aL JCQog rag ^vatoAa j, 
alvt666(ievog rb xotXov tov TtorrjQiov. kiyst 8' ovrag 
(fr. 12 B*)- 

'HsXLog fi^v yuQ iXaxsv Jidvov i^^iara Tidvra, 
6 ovds nor a^iTcav^tg yiverai ovdsfiLu 

L7tJiOL6iv rs xal avra, iTC^v QododdxrvXog 'Hag 
dxsavbv nQokL7Cov6' ovQavbv siGava^' 
b rbv ^lv yccQ dtd xvfLa cpiQSL TCokvrJQarog svvi], b 
xoLXiXr] 'H(pai6rov ;f£()tflv iXrjXaiiivrj 
10 ;|;pv(yoi5 rLfir^svrog, vjcojcrsQog., dxQOv i(p' vdoiQ 
svdovd'' aQTcaXiag xaQov dcp' 'E6nsQC6cov 
yalav ig Ai&Ldjccov, tva dii d^obv aQfia xal Xnnoi 
10 s6rd6\ '6<pq' 'Hag i\QLyivsLa ii6Xt]. 
ivd-' ini^ sriQav d^iav 'TnsQLOvog vC6g. 
15 &e6Xvrog d' iv dsvriQa "SlQav (FHGIV516) inl Xi- 
^r]r6g (prj6LV avrbv dLanXev6aL^ rovru nQarov sin6vrog c 
rov riiv TLravo^a^Cav noLr^^avrog (p. 312 Ki). Osqs- 
xvSrjg d' iv rfj rQCrrj rav 'l6roQLav nQOSLnav nsQl 
Tov 'Hxeavov inLCpiQeL (FHG I 80)' *6 8' 'HQaxXfjg eX- 
20 xeraL in avrbv t6 rb^ov iyg /3aAflv, xal 6'HXLog nav- 
6a6&aL xeXeveL, 6 6h 8eC6ug naveraL. "HXLog 8\ dvrl 
TOVTOv 8C8a6Lv avra t6 8inag t6 jj^^vtffov, 6 avrbv 
i(p6QeL 6vv ratg "nnoLg^ inr\v 8vvri^ 8Ld tov '^xeavov 
T7)v vvxTa nQbg icjTjv, Xv dvC^xsL [6 r^XLog]. insLra no- 
25 Qeverai 'HQaxXf^g iv ra 8inaL rovra ig ri^v 'EQvd-eLav. d 
xal Sre 81 ^v iv ra neXdyei^ 'Slxeavbg neLQto^evog avToi) 

4 novov ii.}.axfv Herm 9 TroixiArj K: noilri AE 10 vnonrs- 
Qov A: corr. Heyne 11 ivSovd'' Mus: fvSovd'' 69' A x^QOv 
A: corr. Ma8 12 Tv' &Xri&oov A: corr. Mein 20 §aX6v A: 
corr. Cas 20. 21 xal 6 "HXiog Siiaag Jtava. %(X., o Si navirat. 
recte opinor Wilam 22 a{ir6v 5: a^ris A 24 /oJtjv, Tv' K: 
?co 1] vtv A glossam del. K 34 lA 

xvfiuLvet t6 dsjias (pavruiidfiavog. b ds to^sveiv avrbv 

/Li£'AA£t, xal avrbv decGag Slxsavbg navGaGx^ui xsXsvsl.' 

40. H0ANION. 'EXXdvLXog sv AiyvnrLuxoig ovrcog 

yQufpSL (FHG I 66)" '^AiyvnrCcov sv rolg olxoLg xstruL 

cpLuXri xocXxr} xul xvu&og xuXxovg xul ri&uvLOv xdXxsov.' 5 

HMITOMOZ sxnojnd Tt nuQ^ ^ArrLxotg unb rov 0XV~ 

fiurog 6vo^u6&sv, q^rjGiv nufiq)Lkog sv FkaGeuLg. 

e 41. 0HPIKAEIOZ. rj xvh^ avrr] syxud-rjruL nsQL rdg 

kuyovug [xuvag ^u&vvo^svrj ard rs s^sl ^quxsu ag uv 

xvXl^ ov6a. xal ^tlnors "AXs^Lg sv 'H6l6v7] d^rjQLxksLa lo 

noiSL rbv'HQaxXsa nivovra^ oruv ovraol Xsyr] {II 32iK)' 

ysvofisvog d' svvovg fioXig 

■tjrrjGs xvXlxu xul Xa^av c^jjg nvxvdg 

sXxsL, xuruvrXsL, xurd rs rijv nuQOLfiLUv 

alsL nor sv fisv uGxog, sv 8s d-vXuxog 15 

5 dvd-Qanog sGrLV. 

orL 6s xvXl^ sGrlv i] Q^r^QLxksLog Gatpag nuQL6rr]6Lv 

i &s6(pQa6rog sv ry nsQl C^vtmv 'l6roQLa (5,3,2). di- 

rjyovfxsvog yuQ nsQi rr]g rsQ[iLv&ov cpr]6L' 'roQVSvs6&UL 

ds s^ uvrf]g xul xvhxug d^r^QLxlsLOvg., a6re ^r]dsvu 20 

<^uvy diuyvavuL nQbg rdg xsQu^sug.' xuru6xsvd6UL ds 

ksysruL rr]v xvhxa ruvxr]v ®r]QLxkf]g 6 KoQLV&Log xs- 

QUfievg^ ucp' ov xul rovvo^u sxsl^ ysyovag rotg xQovoLg 

xurd rbv xa^ixbv 'AQL6roq)dvr]. [ivrj^ovsvSL de Tf^? 

xvhxog ©eonofinog fiev sv Nsfisu ovrag (l 741 K)* 25 

Uni. x^Q^'- ^^ dsvQO., &r]QLxXeovg nL6rbv rexvov^ 

yevvutov eidog^ bvo^id 6ol ri %ci\ie%u\ 

471 UQ ei xdronrQov cpv6sog\ r]v nlfJQsg dod^^g, 

5 1. jjaAxfos 13 KvliKa E: xuArjv A 16 av&Qconog AE: 

corr. Mein, tum fativ videtur delendum 21 ccv om AE 

23 fcxs E 27 Tod-contd-a A: corr. Cas 28 aQtL A: corr. 
Coraes cpvafcag A: corr. Di TA 35 

ovdev TTor' «AAo. devQO (3>j, ys^LOco o' iycb. 
5 yQuv &£okvtr]., yQav. ®EOA. xC (is xaXetg (Ju, cpiXtati; 
Hni. Iv u0Ttc<0a}iuf devQo tiuq' ffie, ©foAun;, 
TtuQu tbv veov ^vvdovkov. ovtcoGl xuXag. 
5 &EOA.2J7tivd'r]Q tc<Xug.,7C£iQag }is. UIII. vcci\ tOLOvtotr 
(pikotr]6iuv dh (ti]vd£y 0ol tcqotilo^ui. 
lods^at' TtLovOa d' bnooov uv 6ol Q-vnbg /), 

TtUQCcdog t6 TtSQlOV. 

KkEKvd^rjg d' sv tcp nsQl M£takr]ip£03g GvyyQcin^utt h 
10 (pr]0L' ^ta toivvv £VQr]^utu xal o(Sa tOLUvtu stL xu\ tu 
XoLjtd £<5tLV., olov @r]Qixk£iog., ^£iviccg., 'IcpixQutig' tavta 
yuQ jtQotEQOv 6vvLatOQ£tv tovg EvQovtag. (paCv£tuL d' 
£tL xul vvv £l 8\ ^ir] noL£L ToOro, (i£tu^£^Xr]xbg av 
£l'r] fiLXQbv tovvofia. dXkci., xa&UTtEQ £iQr]tai., ovx £0tLV 
15 ■JtLat£v6ui ta tvxovti.' aXloL 6' i6t0Q0vGi d^yjQCxk^iOv 
6vo^a6&rivui ro itotrJQiov dicc ro 6oQag %^r]QCcov aurcj 
£vt£tvitcbG9ui. ndficpiXog d' 6 ^AX£^av6Q£vg ditb tov c 
Tov zlidvvGov tovg d^iiQug xIov£lv OTtevdovta tatg xv- 
kii,i tuvtaig xut uvtav. 42. fivr]fiov£v£i tov ixnco^ 
20 (i^atog xuL 'Avticpdvr]g iv 'OfioCoig ovtcog (II 82 K)' 

cog d' idsinvr]6av {^(SvvdxlfaL ^ovkofiui yuQ tdv iiEOa) 
xal /libg 6cotf]Qog '^k^s @r]Qixk£iov oQyuvov., 
tfjg tQvcpsQug dnb As6^ov 6Sfivoy6vov 6tay6vog 
nkiiQsg., dcpQC^ov., sxaatog ds^itSQu d' sku^sv. 

1 drj yf fitcoj cs iyw A: corr. Abresch 2 cpiXTcctT} A: 

corr. Pors 3 iv' Pors: ziv' A 6 zaXa CTtfiQaig jitvat. A: 

corr. Adamus 6 zrivSs add. Mein TtQoaTtioixai A : corr. 

Mus 8 TtfQiov Kock: TtQwzov A 10 ta zovtoiv fupjj- 

(laza xal oca zoiavza fiyiazciXi]nzii iaziv Wilam 11 Siiviag 

A, cf. p. 467 e Ifpi-nQatrig A: corr. Leopardi, cf. Et. M. 

376, 49 11 sq verba compendiata 16 Siu tb fiopqpag Eust. 
1163, 43 de suo, non recte 21 rav Koppiers: zu A 23 Cf- 
(ivoTtovov A: corr. K 36 lA 

wtl EvfiovXog iv (ikv ^6Xa)vt, (E 176 K)- 

didviil>a d' o^d^v Gxsvog ovdsnaTCOte' 
d xad-aQcn£QOv yccQ xov xEQafiov siQya^dfirjv 

^ €hjQLxXrjg t^g xvXixag, rjvcx' ^v viog. 

iv 6\ Kv^Evtalg (ibid. 183)* 6 

&Qtl (ilv ^ttk' icvdQLX^v 
t&v Q^riQixkeCcav vnBQa(pQit,ov6av »apa, 
xaid^(ov6%BtXov , rl)rj(p07t£Qi^0(L^rltQiav , 
(liXaivav, svxvxXcotov, d^vnvvdaxa, 
6 6ttj^^ov6av, &vtavyov6av .f ixvEViiifiivrjv, 10 

XL66(p xccQa ^Qvov6av^ inixaXovyiEvoL 
e eXXxov /^Lhg ^catfiQog. 

AQaQcog d' t) E^^ovXog iv Ka^LnvXCavL (II 179 K)* 
6 yaia xEQafiC, tCg 6e @r]QLxXfig noxE 
itEv^E xoCXrjg Xay6vog EVQvvag /3a^og; 15 

^ nov xatEidag f^v yvvaLxsCav (pv6Lv^ 
ag ovxl fiLXQOtg ^dstaL notrjQCoLg; 

"AXeUs <5' iv InnEL (U 328 K)- 

xal d^rjQCxXEL^g Ltg xvAt|, 6ti(pavov xvxXcj 
i%ov6a %Qv6ovv' ov yaQ inCtrjxt6v tLva. 20 

xttl iv 'InnC6xc) (11 299 K)- 

(iE6tiiv axQcitov Q^qCxXelov i6na6E 
f xoCXrjv vnEQd^ov6av . . . 

43. TC(iaLog 6' iv tji 6yd6r] xal Etxo6tri t&v 'l6toQiav 

(FHGI226) d^QLxXECttv xttXet ti]v xvXixtt yQcicpav ovtog' 26 6 naXav av 8qiv.t\v A: corr. E 7 pro naaa fait snb- 

Btantivum velat %6qr\v, cf. p. 472 cd 8 v.ai^(Dv()%uqQv AE: 

corr. Ahlwardt 9 hi.vTiivSaY.a AE: corr. Schw 11 xa- 

za^^vovQav AE: corr. Pors lniv.aXov^ivoq E 14 xfpa- 

(Hti.oaB A xfpatim- ah E: corr. Pors 20 ^xovaav A: corr. 

iiluB lniv.xr]zov A: corr. Pors 21 iv TjTtaxot A: corr. Cas lA 37 

^lloXv^svog rig Ttbv ix Tavgofisviov (is9e0ry]x6r(ov 
rax&slg i^tl rrjv tiqso^siuv irBQu re dtbQu naga tov 
Nixodrjfiov xal xvXixa %r]Qixkeiav ka^tov iTCavyjxev.' 
'Adaiog 6' iv rotg neQl /iiad^eGeag t6 avxo vJioXau- 
5 /3av£t d^rjQixkei-ov elvai xal xaQxr]6L0v. otl de dLatpsQet 
Gatpcbg TiaQiGrrjaL KakXi^eivog iv roig TceQl 'Ake^av-il^ 
dQeLag cpddxcov (cf. Vp. 199 b) TLvag exovrag d-tjQLxkeiovg 
Tto^TceveLV^ rovg dl xaQxri6La. bnotov 6' i6rl t6 xaQx^CLOv 
iv rotg e^f^g Xex^^GeraL. xaketrai, di ng xal Q^QLxkeiog 
10 XQar7]Q., ov nvrjfioveveL "Ake^Lg iv Kvxva (II 339 K)' 
(paidQog de xQarijQ d-rjQLxkeLog iv ^e6a 
e'6rrjxe kevxov vixraQog Tiakaiyevovg 
Jikr]Qrjg^ d(pQLt,cov bv Xa^cov iyco xevov 
rQiil^ag^ 7iorJ6ag kafijtQOv^ d^cpaXi] ^d6LV 
16 6 6rr]6ag., avvdxpag xaQTii^OLg xl66ov xkddoig 

^6reipa. b 

d-r]kvxcbg 61 rr]v 9r]QixXeL0v eiTte MivavdQog iv Qeo- 
CpOQOV^ivT] (III 65 K)* 

fiiacog fied^vcov (rr]vy ^r^QLxXeLOv e67ta6e. 
20 xal iv Mr]vayvQrr] (ib. 93)" 

TCQOTtLVcov d^rjQixkeLOv rQLXorvXov. 
xal ^ia^LTtTtog iv 0ikaQyvQ<p (ib. 359)" 

rf]g d^r^QLxXeLOv r)]g ^eycckt]g %()£<« i6rL (iol. 
AIEX. ei) olda. A. xal rcbv 'Podiaxcbv. r]di6Ta yaQ 
25 ix rcbv roLOvrcov., Ai^xQioc-, 7torr]QL(ov 
elcod^a TtLveiv. 
noki(i(ov d' iv 7CQ(OT(p 7ceQL rf]g 'A&r]vr]6LV AxQOTcd- 
Xe(og ovderiQ(og d>v6(ia6ev el^tav (fr. i Pr)' V« ;jpu(yd c 

3 '9';;(»t'x/lfiov A: corr. Schw 15 (ivai/>as Mein 19 ti]v 
add. Schw 20 Mj]XQayvQTTi Clericus 21 <^yLtoti\vy nQonivoiv 
Mein 25 aiffjjja A: corr. Mein 

ATnDNAEVS IIT. 8 38 i^ 

ifr/QLxksiu vn6%vXu NeoTCtdXEfiog avsd-rixev.' 44. 'Anok- 
kodcoQog 6' 6 Fekaog iv Ot,Xu6ik(pOLg r^ 'Anoy.ugza- 

QOVVXL CpriQLV <IM 279 Kj' 

i(psi,fig 6tQco^uz\ uQyvQCi^uzu., 
di^QLxlsLOL (xaiy toQevta noXvtakfi notr^QLu 5 

ezegu. 
'j4QL6zoq)av d' iv ^LlavLdr} (II 281 K)" 

zoLyuQOvv i^ol fiev ccQtLog 6 deenotrjg 
6l uQeti]v tcjv d-riQLxkELCOv EvxvxXcotov uGni6u^ 

vnEQUCpQL^OVGUV.) tQVCf&GUV, l60V l6(p XEXQUaivrfV, 10 

d nQoecpEQcov EdcoxEV oi^ai, ;|jpr;(5TdT7jrog ovvexu. 
5 eW eXev^equv ucpfixE ^untLGug iQQco^ivcog. 
QeocpLXog (3' iv BoLCOtCu 'll 473 K)* 

tEtQuxotvlov de xvXlxu xeQuuiuv tLVu 
tav ^riQLxkeCcov^ nag doxft^, xequvvvel 15 

xulag^ ucpQa ^iovGuv. ovd' uv AvtoxXrig 
ovtcog iiu tijv Fyjv EVQvd^^ag t?] de^Lu 
5 uQug ivcouu. 
e iv de IlQOLtC^L (ib. 476)' 

xul xvXlxu .... ^rjQtxXEtov etGcpiQeL 20 

nXiov t) xotvXug x^^QovGav Ent 'Ayu^fig Tvxrjg. 
1Z0MION. ndiicpLXog iv totg nEQL 'Ovo^iutcov Kv- 
nQCovg t6 notriQLOV ovtcog xuXeiv. 

45. KAAOI. EL^yiCag notyJQLOv., nuQutL^i^Evog 
^AvaxQiovtog (fr. 17 B^i' 25 

riQC6tr^6u iLEv tzQCov XEntov <(iitxQ'ovy unoxXdg^ 
oivov 6' ii,intov xddov. 

5 <^->iaiy tOQivzu Schw : xoQiVTa\ A 9 SianQinfj K, cf. 

V. 11 13 fort. Boicatico 15 SoviiL A: corr. Mus KSQdvvvai.v 
A: corr. Por8 17 rfjv Schw: ttjv A 18 aiQaeav wuov A: 

corr. lacobs et Pors, sed dubito 20 kvIiv,' <^ay.Qdtovy Kock 
26 Xtnxov iiiv.Qbv Hephaest. ench. p. 59: }.tnt6v A lA 39 

'ETCLysvrjg d' iv Mvrj^utici (pr]GCv (II 418 K)" 

x^ttTTJpfj, xadot, 
6Ax£i«, xpovi/ft'. 5. iGxi yuQ xgovveta; A. vui' f 
(^XovxriQiy — uXXic xC xaO'' ixu6xov det Xtyetv; 
5 bipst yuQ uvtdg. B. ^uGtXtag vtbv Xsyeig 

5 (^KuQavy utpix^ut SrjXud^ IlL^aduQov. 
'HdvXog 'ETttyQu^fiuGf 

7tCvo}(isv xul yuQ xt vaov, xul yuQ xt tcuq' oivov 473 
evQot(jt' uv Xejcxbv xuC xt fieXixQbv enog. 
10 uXXu xudotg XCov [le xuxu^Qex^ xul Xeye 'jr«f^£, 
'HdvXe'. (itGd t,fiv eg xevov, ov (led^vcov. 
xul ev uXXa' 

e^ r)ovg etg vvxxu xut ex vvxxbg nuXt Il(i)xXr\g 
eig rjovv nCvet xexQux6ot6t xddotg, 
15 fir' e!E,uCq)vr}g nov xv^bv oi'xexut. uXXa jiuq' oivov 
I^txeXCSov nutt,et jiovXv (leXtxQoxeQOv^ 
5 iaxl de dr]., noXv K8i]} Gxt^uQcoxeQog. ag 6' entXu^net !> 

17 XUQtg., CoGxe cpCXet xccl yQCicpe xul ixi^ve. 
KXeCxuQxog d' iv xaig FXcoGGutg xb xeQci^itov (pr]Gtv 
20 "Icovug xccdov xuXeiv. 'IlQodoxog d' iv xtj xQCxtj [c. 20) 
* (poivtxr]Cov ., (pr]Giv.) oivov xccdov.' 

4G. KAAIZKOI. 0tXr']ficov ivxanQoeiQi](Livc)(p.A69sii) 
GvyyQu^ifiaxt noxr,QCov eidog. dyy etov d' iGxlv iv c5 
xovg xxr]GCovg JCug iyxccd^tdQvovGtv., ag 'AvxixXeCSr]g 

3 ?ati Si y.Qovvtavcei A: coir. p. 480 a 4 Iovttjql' adil. 
ex p. 486 b 6 KaQwv add. bgk 9 tvQoifiiv A: corr. lacobs 
11 r)SvlfHf cqjJtjv A: corr. lac 13 ^x vrxtog Mein: fx vvxtcov 
A ndli Zco-KXfje Bgk: naaiccoxlrig A 15 nciQoivov A: corr. 
Mu8 16 noXv A: corr. Mus 17 Sij add. K, ncdv <ti> 

Mein 18 cpiXfi lac: cpiXt A, sed verba ne sic quidem integra 
19. 20 cf. gloasa corrupta in Bekk. au. 208, 18 iidSoi: vnb 
I^oXiov ndSot., vnb 'Iwvcov nfQafiicc 20 xarfor lcmma cod : 

xaAov A 21 cpoiviiii]iov A, fort. cpoiviycfjov 40 u 

c (prjGiv iv TM 'E^riyrjtixa yQ(xq)cov ovtag (fr. 13 M)" ^^ibg 
KtTj6tov Grjfista idQvsGd^ai- X9V wdf xadiOxov xaivbv 
diojtov iTCid^rjnatovvta Cti^at ta d>ta iQta ksvxa xai 
ix toi) afiov tov dsi^LOv xal ix tov fietaTCOv .... tou 
XQOXLOv^ xal i6%'Sivai o Tt av svQrjs xal Bl^xiai a^- 5 
^QoGiav. 7] 8' a^(iQ06ta vdaQ axQattpvig^ iXatov, 
TtayxaQTiia' ajiSQ i^^als.' }ivr]^ovsvst tov xadi6xov 
xal UtQatt ig 6 xafitxbg iv Ariyivo^ida Xiyav ovtcjg 
(I 717 K)- 

'EQfirlg, ov sIxovg' oi fisv ix TtQoxotdiov, 10 

01 d' ix xadi6xov <^<?'^ l'<Sov l'6a xsxQa[iivov. 
d 47. KAN0APOZ. oTi [isv nXoiov 'ovo^ia xotvov, oti 
ds xat TiotrJQLOv Ti ovTW xaXsltaL 'A fi s tilf i a g iv 'Atco- 
xotta^it,ov6i cp-q6L (I C70 K)" 

1] Mavia^ cpiQ' 6i,v^a(pa xal xavd^dQOvg. 15 

"Aksi,tg d' iv KQatsia (II 338 K) — 6 ds loyog nsQi 
ttvog iv xa7iy]Xsia nivovtog — 

si&' OQa tbv 'EQ^aiGxov tav adQav toutcjv ttvd 
xdv&aQov xata6tQi(povta, Ttkrjeiov 6s xsi^svov 
GtQauatia ts >cai yvXtov avtov. 20 

e Ev^ovkog d' iv Ua^cpiXip noXXdxtg ^s^vrjfiivog rov 
ovofiatog tpr^atv (II 192 K)" 

iya ds (xal yaQ stvxsv bv xatavttxQV 
tfjg oixiag xaLvbv xazrjXsiov ^iya) 2 oi](itia suspectum, fort. cinvccg coll. Hes. s. xa^icxoi 
3 ini&r]ncc fxovxa Mueller ctiipai ta. lac: ctiJpavza A 

4. 5 supplendum fere <^yia9tG9ai, za Kxpa^ zov it^ioxtov 
5 icxfai A ticxtai E 8 xal GZQaxcov A {(prjci nov 6ioyivr}g 

E post ipsos versus): corr. Cas coU. I p. 32 b 11 c' add. 

Pors, y' Fritzscbe 15 Tjftajuiai cpig' A: corr. XV p. 667 f 

IG KQuziai A 18 zuiv aj^dpdbi' A: corr. Herm 19 fort. 

nav&ccQcov, cf. p. 474 a 20 zs del. Di lA 41 

ivtavd-' ineriJQovv xi]v xQOfpbv t^j nuQd^ivov^ 
X£QK6a(, xek£v6ag tbv xdcnrjlov fioi yoa 
5 d^okov naQa^tlvuL Q^' ag ^iyietov xdvd-aQov. 
xal nakLV 
5 b da xdvd-aQog ndkai di) xaivbg iag ^rjQaLvsxai. 
xal itf f 

afia de ka^ovG' i](pdvixs. nrjXixov tivd 
otiG%£ fiiyed^og aQeaiav ^iyav ndvv^ 
xal ^rjQov in6r}6^ sv&iag xbv xdv^uQov. 
10 SivaQxog d' iv IlQidna (pr^al tdSe (II 472 K)' 

Gv 8a (irjxix' iyx^'-^ natddQiov^ sig aQyvQovv^ 
£ig xb ^a&v d' inavdycofiev eig xbv xdvd-aQov^ 
nat,ddQLOv, iyx^^i '^V ^^^' ^'S ^ov xdvd-uQOv. 474 

^Eniyivrjg 'HQaivrj (II 417 K)' 
15 «AA' ovde x£Qa^£vov6L vvv xovg xavd-aQOvg, 

a xdXav., ixeCvovg xovg adQovg., xaneivd 8t 
xa\ yXa(pvQd ndvxeg .... c}6n£Q£l 
avxtt XK noxr]QL\ ov xbv oivov nL6^£voi. 
48. 2Jco6LXQdxr]g ^tkadiXcpOLg (III 391 K)' 
20 X£nxr] 8£ xvQxoCg iyy£lcj6a xv^a6LV 

avQa, xbQr] £x£iQCi3vog., r]6vx^ nodl 
nQ06fiy£ nQacog xal xaXa>g xbv xdvd-aQov. h 

0QVVixog Kcofia^xatg (I 374 K)' 

£lxa x£Qa^£vc3v av oCxoi 6co(pQ6va}g XaiQi6xQaxog 
25 ixatbv <av> tijg 'f](iiQag ixXaiev orvov xav&aQovg. 

6 Si] xaivog (i. c. xevos, ut vidit Mus) cos del. Cob, ndliv 
Tjv xtvos [wg ^T]Qaivtzai] K 8 uQioiav A: videtur pania 

aliquod nomen latere (velut a&aQiav), tum (ityav navv fort. 
glossema 11 T&QyvQOvv Dobr 12 Se ndXiv ayto^tv A: 

corr. Mein 13 vtj SC vtj zbv v.dvQ'. A: corr. Mein 17 ex- 
specto ndvza wa ntQt A mantQ E: corr. ? 18 niofifvois 
Mein 21 I. Zxjpcovog 24 otxco A: corr. Letronne 26 av 
add. Erf, tum ^naiv Letronne, eeutentiac acumen non perspicio 

S* 42 f^ 

Nix66TQuros /Jiu^okci (II 222 K)' 

7] vuvg da norsQov sixoGoQdg i6r rj xvxvog 
ri xttv%^uQog; rovrl yuQ uv TCvd-GJfi' iri^ 
uvrbg TtsQuva ru nuvr . B. ufieXsL xvxvoxuv&uQog' 
[i^ u^fporsQav rovrcyv xexsQupLSv^ivog] 5 

MivuvdQog ds NuvxkiqQCi (fr. 348 K)" 

7'ixsi ki7i(ov Alyuiov uX[iVQOv ^ud-og (Eur. Tro. 1) 
V @s6(pikog rjiLiv^ « ErQurav. ag ig xaXbv 

rbv vibv svrvxovvru xul 6s6o36^ivov 
Ttoibrog kiya 6oi r6v rs xqv6ovv xcivd^uQov. 10 

5 ZITP. noiov; rb nXotov; <^A. ovdsv oled-ug^ ud^Xis.y 
[xui /Ltft' oXiyu'] 

2JTP. rriv vuvv 6s6a6&ui /not kiysig; A. sycoys fi^^v 
xsivrjv vuvv KuXXixkrig inoir]6s 

rbv xuXovfisvov, EvfpQuvcoQ <^<5'> ixv^iQvu &ovQiog. t5 
UoXifJiav d' iv roig TiQbg 'Avriyovov TtSQi ZayQucpcov 
g)rj6iv (fr. C.3 Pr)' ''Ad^vr]6iv iv Tw Toi) ITsiQid-ov yu^a 
(1 TCSTtoirjxsv "Innvg ri^v ^lv olvox6r]v xul t6 xvnsXXov 
Xid-ivu., XQ^'^'P ^" X^^^V 7tsQirsQUfivi6ug, rug ds xXi6iug 
iXurCvug ^«fia^f noixiXoig 6rQc!3iiu6i xsxo6fir]}iivug^ ix- 20 
nafiuru ds xsQUfiiovg xuv&uQovg, xal rbv Xv^vov o^otwg 
<^rbvy ix rrig oQotprig i^rjQrtj^ivov , uvuxsxv[iivug sxovra 2 iGziv 7) A: corr. Steplianus 3 tuv A trt lac: ozi A 
4 TTfptavo) A: corr. lac 5 del. Di 11 suppl. e Macrobio 
5, 21, 15 12 v.ul (ist' 6Uyci del. Bentl 13 iycoye (itjv 

Bentl: fyo) ttjv tfiiiV A 14. 15 xtjv vccvv fxftvjjv 7)1' inoirjCS 

KaiUyiXfjs (haec Grot) 6 KaXvfiviog (sic Heringa) edunt; mihi 
tbv ■KuXoviifvov (^■Ka.v&ciQOvy gloasa videtur esse, ut ferc scribas 
<^T^v (livy KaXXiKXrig | tnoiriGtv, EvcpQcivcoQ htX' 15 tvqiQavoQ 
s-Kv§tQva A: corr. Grot, omnino haec non de navigio, sed de 
cantharo poculo intellegenda 18 "Innvg Di: inntvg AE, cf. 
Plin. 35, 141 19 jfpvcwta x^^'^^ AE: corr. Mus 22 rbv 

add. K /^ 43 

xug (pXoyug.^ ori d^ xal &no Kuv&ccqov xegu^eojg avofid- 

6fhri t6 ixTta^u OLXaTuigdg (pr]6iv iv 'y^;^tAA£f (II231K)" 
UrjXevg' 6 IlrjXsvg (5' i6rlv ovoiia xeQuuecog (Eur. iph. a. toi), 
^y]Qov XvxvoTtotov^ Kuv&ccqov^ JievixQOv tcuvv^ e 

5 «AA' ov rvQdvvov, vij z/t". 

OTt dh xul yvvuixeiov xoGpiuQiov eGrtv xuv&uQog ^Avri- 

(puvrjg eCQVfXev iv BoLcortu (ib. 36,i. 

49. KAPXHIION. KuXXi^etvog 6 'Podiog iv rotg 
jteQl 'Ake^uvSQeCug <pr]6lv (FHG III 65) on jcorrJQiov i^riv 

10 i7tifir]xeg^ 6vvr]yiievov elg ye6ov inieLxibg., aru exov 
^exQi TOt) Ttv&^evog xad^xovru. i^rl de ixuvcbg ini- 
y.r]xeg [t6] norriQLOv t6 xuQxr]6L0v.^ xal rclxu diu t6 f 
avureru^&UL ovroog (hv6^u6rui. uQxuLorurov d' i6rl 
norr]QLOv t6 xuQxr]6L0v., eC ye 6 Zevg 6^ih]6ug 'Akxar]vri 

15 edcoxe d&QOv avrb Tf]j fiL%ecog., ag 0eQexvdr]g iv rtj 
devreQa (FHG I 77) CeroQet xal 'HQodaQog 6 'Hqu- 
xkecorr]g (FHG II 29). 'A6x?.r]nLC(drig d' 6 MvQkeuvbg 
xexky]6%UL (pr]6tv uvrb uno rtvog Tdji/ iv ri] vr]L xara- 
6xevu6^c(rav. 'tov yciQ i6rov rb ^ev xurarcira nreQvu 

•20 xuketruL, fj iiinLnreL eig t^v krjvov., t6 6' oiov elg 
fie6ov rQc'(xr]kog^ t6 dl nQbg ra reXeL xuQxr]6iov. ixeL^T^ 
de TouTO xeQuiug uva^ev vevov6ug icp' exccreQu rcc (leQr]., 
xal inCxeLruL t6 Xeydfievov uvra d^aQccxiov, rerQciyavov 
nccvrr] nX^v riig fiu6eag xul rf]g xoQV(py]g' uvrut 81 7 fort. BoicoTtcj 9 sqq 'procerum et cnrca mediam par- 
tem conpressum [ansatum] mediocriter, ansis a sutnmo ad in- 
fimuin pertingentibus'' Macr. 5, 21, 4 12 to del. K, nisi 

forte orunia haec iczl 6h inavws — t6 ^aQxvoiov delenda 
12. 13 cf. schol. Pind. Nem. 5, 94 15 dtdcoxi E 20 17 

Coraes: rj AE 22 uvco cvvvivovaag AE: corr. Dobr, ' et 

inde diffundi in utrumque veli latus ea quae comua vocantur^ 
Macrob 44 lA 

TiQOvxovai (iixQov in ^v^eCuq ii,axiQco. inl d\ xov 
^■(OQamov sig vipog avi]xov0a xal d^eta yiyvo^ivr] iaxlv 
1] Xsyo^ivt} Yj^axdxr]. ^vrj^ovsveL de xav xaQxiqGicov 
xal Uancpco iv xovxoig (fr. 51 B)" 

xrivoi d' aQu ndvxeg 5 

xaQxr]6ia <^t')> rjxov 
xdkei^ov aQdoavxo de Tcdfjinav iekd 
xa yafi^Qa. 
(^KQaxivog iv zJiovv6ale^dvdQC) (I 24 K)" 

Gxolrjv de drj xiv elxev\ xovxo ^Oi <pQd6ov. 10 

B. d^vQGov^ XQOxcoxov, TCOixikov, xaQxr]GiOv.y 
2Joq)Oxkr}g TvQot (fr. 599 N)" 

7iQ06jtxr]vai iiierjv 
XQdnet,av a^cpl 6txa xal xaQxrJGia^ 
h nQog xrjv xQdne^av cpdGxcov nQOGekrjlvd^ivai xovg dQu- 15 
xovxag xal yeviG&ai neQi xd Gixia xa\ xd xaQxrJGia. 
e&og yuQ rjv xotg aQxccioig inl xdv XQane^av xexQa- 
fiiva xi^ivai noxiJQia, xa&d xal "OfirjQog noist. avo- 
fidG&rj de xb xaQxr]Giov did xb XQaxvG^axa exeiv 
xeyxQoeidi]^ xal elQrjxai xaxd ivaXkayr]v xov ei nQbg 20 
t6 a dvxl xov xeQxt^GiOV 6ib xal"0^r]Qog ($ 541) Tovg 
vnb diipovg XQaxov^ivovg xaQxaXiovg einev. XdQcov 
d' 6 Aaiirpaxr]vbg iv xotg "^QOig (FGH I 35) naQd 
c Aaxedai^ovioig cpr]Glv exi xa\ eig avxbv deixvvG&ai xb 
dinag rb dod^ev 'Alx^r]vr] vnb z/idg, oxe ^AacpiXQvcovi 25 
eixdG^Y]. 

6 v.ciQxri6i.' i'xov A xapj;7j(riD; eexov Macrob: coir. Bgk 
7 xai iXii§ov A 9 Cratini locus add. e Macrobio 10 rovdo 
(101 Macrobii cod: corr. Pors 13 itQoczfjvai (leariv A: non certa 
coniectura corr. Bgk, nQog . yr^v SnfiL Macrob. cod 14 citicc 
tci ■nal A: corr. Macrob 20 fort. xfpjjrofidT) 23 toig ogoig 
A: corr. Schw 26 tUaa&eig ^cvvtyivtto avt^y K lA 45 

KAAniON. TtorrjQLOv xt yivog 'Eqv^qulov^ (6g (prjGi 
ndfKpLlog. elvai d' avrb ol6v i6XL xb Gxacpiov. 

50. KEAEBH. xovxov xov ixjtaiiaxog 'AvaxQtcov 
^vr]y,ovevsi, (fr. 63 B)" 
6 ays dT^, tpiQ' rj^LV, « Jiat, 

xsXe^rjv, oxcog afivGxiv 
nQonCco., xu jit^v 6ix iyxiag 
v^axog., xa nivxE d' olvov 
xvdd^ovg. 
10 aStjXov dh ndxsQOv sldog iGxi noxrjQiov rj ndv noxriQLOv 
xsXifir] xaksLxaL dnb xov %isLV slg avxb xrjv Aot/3))i/ d 
^xoL ksL^SLV xovxo dh inl Tot) vyQov 6wT]d^ag ixaxrov^ 
d(p' ov kiysxaL xaX 6 ki^rjg. ULkrjvbg ds xal KksCx- 
aQxog xovg Aiokslg cpaGLV ovx(o xakstv xb noxrjQLOv. 
15 nd^(pLXog di xb [noxr^QLOv] dsQ^onoxCda xakov^svov 
r^v xski^rjv slvaL. NCxavSQog 6' 6 Koko(p<ovLog iv 
ratg rk(o66aLg (fr. 138 Schn) noL^svLxbv dyystov ^skLrrj- 
Qbv Ti)v xski^rjv slvaL. xal yaQ 'AvxC^a^og 6 Koko- 
(p(ovLog iv ni^nxa &r]^aCdog (pr]6C (fr. 19 Ki)" 
20 xr^Qvxag dd^avdxoL^L cpiQSLv ^ikavog otvoLO 

d6xbv ivCnksLOv xski^SLOv (^^'y oxxl (piQi6xov 
ol6lv ivl ^sydQOLg xstxo (likixog nsnkr^&og. o 

xal ndkiv (fr. 18)" 

dxaQ d^^pCd^sxov xski^SLOv skovxsg 
26 ifinketov (lehxog, x6 Qd oC nQO(psQi6xsQov fiev. 

1 Ti flSog E fort. 'EQv9gaioi , mg cpr,ai vel etiam 'Eqv- 
&(fai'ovs qpTjffl 2 flvai K: olfiai A 5 JJfiiv AE 6 oncog 

AE: corr. X p. 427 a 10 norfQov K: notov A 12 rjrot 

Mein: 77 t6 AE 15 t6 nor^Qiov 9fQ^onori$a xaiorfifVTjv A 

(TTajtiqptios (lovr^v zrjv 9eQ(i. xaAovjtifrTjv E): corr. K 20 xTjpv- 
xag •9'' Sfia Torat StoU 21 ■0'' add. Schw 22 hl(ifitydQ0ig A 
■Kiizai A: corr. Bgk 25 nQOcpBQferaxov StoU 46 lA 

dkXuxov di (prjGiv (fr. 17)" 

xal xQv6£icc 8ina6xQu xul uGxrid^iog xeki^tiov 
i^Ttkeiov ^ikixoq^ x6 qu ot 7CQ0(p£Qi6xeQ0v en]. 
6u(pag yuQ vvv xeXi^eiov uvxl uyyecov XLvbg xi&eixe., 
jiQoetncov tioxtjqlu dinudxQu. &e6xQLXog d' 6 IJvqu- 5 
x66t,og ev xutg OuQ^uxevxQtutg (prjGtv (,v. 2,r 

6xixl^ov xuv xeki^uv (potvtxici oiog ucoxa' 
f xut ExxpoQtav (fr. 72 M)" 

rji Ttod-ev noxu^i&v xeki^r] unorj(pv6ug vdcoQ. 
'AvuxQicov (fr. 32 Br lO 

civoxoet (3' u^icptnokog fiektxQov 
oivov XQtxvuQ^ov xeXi^rjv exov6a. 
/dtovv6iog d' 6 Aenxog ei,riyovytevog ©eodcoQtdu xb 
eig xbv "Eqcoxu ^iXog xrjv xeXi^r]v (pr^6t xtd^e^^ut en\ 
xov oQ^ov noxriQtov otov IlQOv^tccdog xul d^rjQtxXeiov. 15 
476 51. KEPAZ. xovg nQcoxovg Xiyexut xoig xiQu6t xcbv 
^oav nivetv ucp* ov xbv At6vv6ov xeQuxo(pvri nkccxxe- 
^d^ut ext xe xuvQov x(cXet6d^ut vnb noXkav notr^xdv. 
ev de Kvt,Cx(p xal xuvQb^OQcpog idQvxut. bxt de xoig 
xiQu6tv entvov driXov ix xov xal [lixQ^ ^^'^ Xiye^&ut., 20 
bxuv 6v}iai6yco6i xa oivco xb vScoq^ xeQc<6(a (p(i6xovxeg- 
xul xb ccyyetov d' ev a xtQvuxut 6 oivog xQuxrjQ unb 
rov 6vyxiQvtc6d^ia ev ccvxa xb vdcoQ, <^r]y ccnb xov 
xiQuxog^ oiov xeQuxrJQ., dnb xov eig xb xsQug eyxet6&ut 
b t6 nbfiu. dtufiivet de ext xccl vvv r) xav xeQccxcov 25 
xaxa6xevr]. xcclov6i yovv evtot xccvxu qvxcc. xccl xcov 

2 «cv.^j-d^j-s A: corr. K 3 nQocpfQicTutov StoU 16 ngw- 
ror? (^ccvTi-Qwnovgy Dobr, cf. I p. 12 d 17 Siovvaiov A: corr. E 
20. 21 verba graviter turbata et fort. interpolata 22 xfp- 

i&t(xi A: corr. E 23 5) add. K 24 oiovh E f/s v.fQas 
E fort. recte lA 47 

TtOL7]TC3V 61 Tiokkoi TtUQCCyOVGl, TClVOVTUg TOU^ UQX^^OVg 

xtQuGi. nCvduQos ^itv ajil xCiv KevTuvQcov ktyav 
(fr. 16G 13*)- 

KvbQobdyiavxa d' tTttl OiiQtg dutv qljcuv ^tkividiog 
6 olvov^ 

iaevfiivojg uTtb fitv Xtvxbv yuXu xtQGl xQuntt,uv 

Cod^tOV, UVXO^LUXOL 6' £| UQyVQiiOV XtQUXtOV TtLVOVXtg 

ijtku^ovxo. 
xul Stvocpibv d' iv xf] ^' xijg 'Avu^uGtcog dLrjyovfie- 
10 vog xb nuQu xa @qcxxI 2Jtvd-r] 6vfnt66iov yQucptL ovxcog 
(c. 2, '23)" ^ intl dt Atvocpcov 6vv xolg ^tx' uvxov tiafjXd^t c 
TtQbg xbv Utv&tjv^ rjGjtcc^ovxo ntv TtQojxov dklr]kovg 

Xul XUXU xbv @Q(XXLOV VOflOV xiQUXU oivOV TtQOVXtLVOV.^ 

iv de xF] txxt] neQL Ilucpkuybvcjv dL7]yov^ev6g cpr]6L 
15 (c. 1,4)' ' xuxuxeifievoL 6' iv 6xl^u6lv ibeCnvovv xul 
enivov xtQuxCvoLg noxr]QCoLg.^ ACaxvkog d' iv UtQ- 
qul^C6l Toi>g IltQQUL^ovg nuQC6xr]6LV uvxl noxi]QC(ov 
xolg xiQu6L xQcofiivox^g dLu xovxcov (fr. 185 N)" 

((QyvQr]kuxoLg 
•iO xiQu6L %9V(J« 6x6fiLU nQ06(it(ikr]fiiv0Lg. 

xui 2Jocpoxkf]g IluvdcoQcx {ir. AA'i Nr 

xul nkf]Qeg ixniovxL xQ^^^ov xiQug 
XQCiptL yifiovxu ficckd^uxf^g vn ukivr^g. d 

"EQfiLnnog MoCQULg (1 •J3('> Kr 
2'} ol^d^ci vvv 6 fioL noCr]6ov; xrjvdt vvv firj (iol dCdov., 
ix dt xov xiQuxog uv ^ol dbg nittv unui, ^6vov. 4 uv6Qo8oni,avTa d' Docckh (ilucc Casaubono): oda^av d' A 
G ZQCcnt^av A: corr. E 13 nQuinzivov Xenoph IG. 17 tv 

TiiQQf^uis (supcrscr. ai man. rcc.) A: corr. Di 17 ntQQi- 

Povg A 20 nQofit^XijUbvois K 23 corruptus, yiQOVxa 

Adaiuus vnoXatv^s A: corr. Mus 24 (ivQaig A: corr. Cab 48 lyi 

AvxovQyog d' 6 QrjrcoQ iv tc5 tiuxu ^rj^dSov (fr. 18 
Tnr) 0iXijtTi6v 9>;5t tbv ^u6iXiu nQOTtCvsiv xtQuxi xov- 
xot,g olg i(piko(pQOvsixo. xovg de TIuiovcjv ^ueikilg 
(prjGi &£67tOfi7tog av dsvxsQu Oikimtixcov [FllG I 285), 
Twv ^oav xav nuQ uvtotg yivofisvav (isyccXu xsquxu 5 
(pv6vxav^ ojg x<^Q£tv xQstg xul xsxxuQug x6ug.^ sxTtcb^uxu 
(' noistv si, uvxcbv., xu xsikr] nsQiUQyvQOvvxug xul XQ^' 
Govvxug' xul 0ik6h,svog 6' 6 Kvd-t]Qiog iv xa im- 
yQU(poyiivci ^sCnva (prj6iv (fr. 5 B*) 

nCvsxo vsxxuQSOv nafi iv jjpv^faii? nooxofiutg lo 
xuvQav xsQuGxav ^ 

S^QSXOV 6s XUXU fliXQ6v. 

'Ad^rjvutoi ds xul uQyvQu noiovvxsg xiQuxu smvov i% 
uvxdv. s6xi yovv tovxo svQstv iv xotg /Ji]^ionQ(x.xoig 
avuysyQa^fiivov ovxag..ix6xrjXr]g avaxsiiiivrjg iv uxqo- 15 
n6ksi 7] tu uvudrj^atu nsQii^si (CIA II 665, 8. 667, 37)" 
^xiQug sxna^u uQyvQOvv, xul nsQi6xsX\g nQ66s6tt 
KuQyvQu}.^ 

52. KEPNOZ ayystov xequ^sovv., sxov iv uvta noX- 
f kovg xoxvkC6xovg xsxokkr]^ivovg., iv oig, cprj6Cv, fiij- 20 
xavsg XsvxoC^ nvQoC, xQid-aC, ni6oC^ AaO"vpot, cjxQOi^ 
(puxoC. 6 ds ^u6td6ug uvxb olov Xixvo(pOQr]6ug xov- 
xav ysvsxui^ ojg i6xoQst ^A ^ficiviog iv y' nsQl Banav 
xul &v6idv. 

7. 8 non opus est niqLXQVGovvxug , cf. ad V p. 214 b 
10 inivfto A: corr. Mein Ttoyiu A: corr. Fiorillo xQvcaiq 
A: oorr. Mein 11 xavqmv Wilam: t£ aXXoiv A, vix fuit 

aliud xfparojv A: corr. K 12 verba non integra 

15 sq verba inepte contracta, cf. Koehler Hermae XXIII 399 
17 nhQiG-Atlfiq A: corr. Schw 18 &qyvQu suppl. e titulis 

20 yioxvliciiovq AE: coiT. p. 478 d, ubi pleniora haec ex 
Polemone (pr,civ A (i. e. Polemo): dci E 22 u 6i 

^acxucaq i. c. u xtQVocpoQoq, cf. Poll. 4, 103 lA 49 

53. KIIIYBION t6 ^oucorov TCorrJQiov 0iXi'j^cjv. 
NeojiTdkefiog d' 6 TlaQiavog iv tQitc) rXcoG^cjv rb 
xi66ivov jiotrJQiov GrjfiaiveLv naQ' EvQijcidrj iv 'Av- 
dQOfiida (fr. 146 N)- 

5 nag de Ttoifiivcov sqqsc Iscog^ 477 

6 ^sv ydkaxtog xiGGivov cpiQcov Gxvcpog 

novcov avaipvxtf]Q\ o 6' a^-nikcov ydvog. 

t6 yccQ xi66v^L0v., cprjGi^ kiystac inl G-"v6dov dyQOLXL- 

x^g, sv%u nQOGrjxsL ^dXL6ta t6 ^vXlvov notrJQiov. KXsCt- 

10 aQxog di cprjGLV ALokslg tbv 6xvcpov XL66v^iov xaXstv 
MaQGvagdsxvnsXkovxaltb ^vXlvov notrJQLOv. Ev^ok- 
nog ds yivog ti notr^Qiov., iGcog, cprjCLV, xat aQxdg ix 
xlGGlvov xata6xsvaGd-sv ^vXov.' NCxavdQog 8\ b h 
KokocpavLog iv tw nQcota tcov AitcokLxcbv yQdcpsL (fr. i 

16 Schn)' ' iv tfj LSQonoiCr] tov ^LdvfiaCov ^Log xlGcSov 
OnovdonoLiovtaL nstdkoLGLV, od^sv td aQxuta ixnoo^ara 
XL<56v^La cpcovistac' "O^rjQog (l 346)" 

xl66v^lov nstd ^f^cjlf sxcov ^iikavog oIvolo. 
'A6xkr}nLddr]g d' 6 MvQksavbg iv tc5 nsQl tfig Ns6to- 

20 QCdog '6xvcpsL, cpr]6C, xal xl66x>^Cg) tav ^\v iv d6tSL 
xa\ ^stQCcov ovdslg ixQritOy Gv^atac ds xal vo^stg xcd 
ot iv dyQa' Ilokvcprj^og ^sv ta xl66v^Co3.) %-atiQcp 8\ c 
Eviiacog. KakkC^axog 6' solxs dLa^uQtdvsLv iv tfj 
6vyxQ^6si tcbv dvondtcov^ kiycov inl tov olxsCov ^ivov 

25 Tou nuQa TM 'Ad^rjvaCco /ZoAAtdt 6vvs6tLa6d-ivtog avta 
(fr. 109)- 

3 planius erat <ro) nag' EiQiitiSrj, cf. Macrob. 5, 21, 13 
7 Tttvcov &vci i/>vxrj)(ia E 15 if Qonoiriiir, A, isQonoi-qaei Macrob : 
corr. Mus ■Kicaov E: -Aicauvg A Hicctb (ouiisso mzdXoiaiv) 

Macrob 17 cpojviarat. MacioVi, mcpcoviaTai probabiliter Meiii 
19 (tvQuXtavbg A 24 avyxvati non recte Cas 25 IlolXig 

non est nomen Atticum awtatia^ivtog Mein 50 lA 

xal yaQ b &Qr]LXir]v fisv ccvrjvaTO ;i;avd6z/ a^vottv 

^(OQOTtoretv, dkiya d' T^dfTO XL66v^C<p. 
ta ^sv iya t6d' i'A£|a nsQLGtELXovtog akEC6ov 

t6 T^tTOV. 

6 yuQ Xiy(ov &Xsi6ov t6 avT6 xal xl66v^iov f^v axQL^il 5 
d d-i6LV tav dvopLatav ov dLacpvldttSL. stxd6SLS 6' av 
TLg t6 xl66v^lov t6 nQ&tov vzb noLfiivciv SQyaed^YivaL 
ix xi66Cvov i,vXov. aXXoL 8s itv^oXoyov6LV avto dno 
tov xsL6%^ai., t6 d' i6tl %coqsIv (g 17)" 

ovSbg d' dficpotiQOvg ods xsC^stai. 10 

xal rj tov bcpsag xatddv6Lg ^SLr] {X 93), r] xatadsxo- 
^ivri t6 t,aov. xal xrj&LOv t6 ;i^rJTiov t6 x^^^Qovv tovg 
d6tQaydXovg. ^iovv6iog d' 6 UdfiLog iv Tor^ nsQl tov 
e KvxXov (F H G II 10) t6 'O^rjQLxbv xl66v^lov xv^^Cov scprj 
yQdcptov ovtcog' ^xal avtbv '0dv66svg bQ&v xavta noL- 15 
owTo: nkrjQC}6ag tov olvov xv^^Cov dCda6L nLSiv.' 

54. KIBSPION. 'Hyr]6avdQ0g b zlsXcpbg EvfpoQCavd 
(pr]6L (FHG IV 417) rbv noLrjf^v naQu IJQvtdvLdL dsL- 
nvovvta xal inidsLxvv^ivov tov IJQvrdvLdog XL^coQLd 
tLva doxovvta nsnoLrj^^aL nokvtsX&g, rov xaQ-covog sv 20 
^dXa nQo^s^rjxorog, Xa^aV tsv rav xl^coqCcjv crg i^OLvav 
[xal (jLsd^vav] ivsovQr]6s. ^Cdvfiog di <pTj<?t (p. 75 Schm) 
f norrjQLOv sidog sivaL^ xal rdx «v str] ru Xsybfisva 6xv- 
(pCu diu t6 xdta&sv sCg 6tsvbv ^vvrix^c^L cog rd ACyvnriu 

XL^COQLU. 

1 ccnrivaTO A: corr. Macrob 9 o iazi, xtaQtiv E et Et. 

M. 809, 52 12 t6 jctjtioj' A: corr. E, nisi fuit ;i;rj'9'ioj' vel xsC- 
^■Lov, cf. Eust. 1259, 36 13. 14 huc pertinent Macrobii verba 
5, 21, 11 'fuerunt qui cymbium a cissybio per syncopam clictum 
existimarcnt', cf. infra p. 481 e 16 fort. TtlT^Qwcas (^ccKQcctovy 
[tov oiVov] ■nvfi^tov ex j). 481 20 rov Kco&coviafiov K 21 iiqo- 
^t^Xi]wrog A: corr. E wg t^otvov (mutata structura) E, ^'|oi- 
vog cbv Cas, sed cf. Poll. 6, 21 22 xai fitQ-vwv del. Herw TA 51 

55. KONAY TCorrjQiov 'Adicctixdv. Mevccvdgog K6- 
XttKi (fr. 293 K) ■ 

xoTuAag xcoQOvv dixu 
iv KajiJiadoxccc xovdv ^^^vffoOi/, IJtQovd^ia. 
5 "InnuQxog '^va^a^oiiavoig (III 272 K)' 

TiQoGixsig ti TOVTto Tw OtQatiutr] Tou de deiou 
ccQyvQLOv ovtog ovdafiod^sv^ ev oid' iya^ 
akk' fj danidiov ^V ayaTtrjtbv TCOixCkov., 
niQ0ag i%ov xal yQvnag i^d}Xst.g rivag 
10 5 rav IIsqCikSjv — B. dg xoQuxag., dt fiaGriyiu. 478 
^. xal xovdv xal tl>vxrilQa xal xv^i^iov. 
Nixdfiaxog d' iv nQarco nsQfEoQrtbv AiyvnrCcov (pr]6C' 
*t6 6 6 x6vSv ictl fiev neQ6ix6v^ rtjv de uQxrjv i]v 
"EQfiinnog (FHG III 54) d0tQokoyi.xbg drg 6 xoG^og £§ 
15 ov tav d^eCbv td d^avfiatu xal td xuQncbGi^u yCvead-ui 
inl yrjg' dib ix tovtov 6niv8t6d-ui. IIuyxQutrjg 6' 
iv nQcjta BoxxoQr]Cdog' 

avtdQ o ye 6neC6ug ix x6v8vog dQyvcpioio 

vixtuQ in dXko6ani]v ol^ov e^uive n6du.^ b 

20 KOm^E\Oi:."l6tQog b KuXXi^dxeiog iv nQcbta Iltoke- 
(luCdog tt^]g iv ACyvntci n6Xecog yQcccpei ovtcjg > FlUi 1 42:i)' 
*xvXlxc3v KovaveCdjv t^vyog xul d^r]QLxXeCav xQvaoxkv- 
6tcov t,evyog.^ 

50. KOTYAOI. td ^6vcjtu notrjQLU xotuAoi, av xal 
25 'AXxuiog (ivr]fioveveL (fr. 139 B). z/iddojpog d' iv tc5 

3 Sfna xal A: corr. X p. 434 v. 4 6tqov9i'ov A: corr. 

\). 434 G roj arpanwr»;; B. noiv y' ^in aQyvQiov ovTog. A. 
ovda(i69tv Wilam 11 ipviiTi]Qi'av lacobs, ipvyiTj'iQiov Mein, 

fort. xai <rt> -kv^^lov 13—15 non intellego 16 1'ancratis 
■versus vidcntur a Nicomacho api.ositi fuisse 18 «pyupfoto 

Dalec 20 Kovioviog A 6 KttUiuuxog A: corr. Mus (6 KaXh- 
fidxiog) 20.21 <iittQi} nToi.huaidog Mein 52 lA 

jiQog AvxdcpQOva (c{. Lyc. fr. 76 Streck) tcuqcc UtxvaviOLg 
xal TaQuvrivoLg ini7CoXttt,eLV (priGl xb ixnayiu^ eivuL d' 
avtb XovtrjQia ioixbg ^u&ei. ex£L de xul ovg ivLUX^- 
livrjfiov£V£L de uvtov xul "lav 6 Xtog (fr. 51 N) 'xotv- 

c Xov olvov Ttksav' kiyav. "EQ[LLmcog 8e iv @€otg 5 
(I232K)- 

Tov t£ xoTvAov TCQcotov r[V£yx ivi^vQOv tav y^Ltovav. 
xul nXutav iv zJll xuxovniva (ib. 613) ^tbv xo'Tt>Aov 
g)iQ£i' (pr]6L, xul 'AQi6to(pdvrig iv Bu^vXavCoLg (ib. 410). 
Ev^ovkog 8' iv 'Odv<30£t t) IIuvontULg (II 189 K)' 10 

6 d' L£Q£vg EvriyoQog 
iv fiieoLg uvtotGLv iatag trjv xukrjv Cxev^v ixav 
OLVov i^i6n£vd£ xotvka. 
Uu^tpLkog 8£ notrjQLOv (prjtjlv £lvul yivog, ISlov d' 
slvuL ^LOvvGov. IloXifiav d' iv ta neQl tou ^lov 15 
Kadiov (priGL (fr. 88 Pr)" ^^£tu 8\ tuvtu tr^v t^kstrjv 

d noL£t xal uiQ£t tu ix trig ^uXd^rig xul vi^£L oGol uva 
t6 xiQvog n£QL£vr}vox6t£g. Toi)TO 8' i6tlv dyy£tov x£qu- 
^£ovv exov ivavta noXkovg xotvXCaxovg x£xoXXr}^ivovg' 
£V£l6l 8' iv uvtotg oq^llvol.^ ^rixav£g X£vxol\ nvQoC^ 20 
xqlQ^ul^ nL0OL, Xd&vQOLj axQOL, (puxoC, xvu(iol, ^£lul, 
^Qo^og^ nuXdd-LOV^ fiiXi, iXuLOV, oivog, ydku, olov 
£QLOv dnXvtov. 6 8e tovto ^uGtdsag olov XLXVO(po- 
QriGug tovtav yevetUL.' 

bl. KOTYAH. 'AQLiJtocpdvrjg KaxdXa (I 484 K)- 25 

5 nleov A: corr. Di 9 (ffQe Schw, cf. Aristoph. fr. 71 K 
11 Evi]yoQov agnovit Wilam, coll. Dem. Mid. 10 15 z/i6s 

Vossius, sed cf. Bekk. an. p. 242,26 17 fort. noiittat aiQSi 
tu Mein: aiQtitcei, A 17. 18 offoi (oaoig Schw) av coci, t6 

KtQvog Cas 20 t'vei.61. K: tVtoi A nvQQOL A, cf. p. 476 f 
22.23 coov, fQiov Mein vix recte, coov, xoqlov Wilam 23 6 
dij A, cf. p. 476 avzb (pro rovro) melius p 476 lA 53 

aXlcci vjiOTtQaG^vTSQdi yQ&eg 0a6LOv (li^avog (iiGrbv 
x£Qa(isvofisvccis xorvkaig (i£ydkat.g iyxeov ig 6(pirE- 

Qov difxag ovdiva x60(iov^ 
iQcoTL ^La^ofisvaL (liXavog oivov dxQatov. 
6 Utkrjvbg xal Kk£LxaQ%og ixL rs Zrjvddotog trjv e 
xvkLxa' 

Ttdvtt} d' dfitpl vixvv xotvlrJQvrov £qq££v atfia (^34). 
XttL (Zenob. 5,71)* 

TtoXXd (i£ta^v niX£L xotvkrjg xa\ x^Lksog dxQOv. 
10 EL(idQL6tog d£ t6 l£Tttbv TtotriQLOv ovtog xaX^tad-aL. 
^ L6d(OQog d£ tbv TtaQd tL6L xotvXov xotvXrjv d>vo(ia- 
xivai tbv 7tOLr]tr]v (o 312) ^jtvQvov xal xotvXrjv.' bv 
xvXLxa (i£v ovx £ivaL, ov yaQ ix^LV «ra, 7taQa7tXr]6LOV 
d' vjtdQX£LV XovtriQLa ^aO^fi, TtortjQLOv 61 sidog £ivaL. 
15 dvva6%^aL dl xal rbv naQa rotg ALraXotg xai rL6L ribv f 
'Jcjvcov Xsy6(i,svov x6rvXov., bv b(iOLOv bvra ra TtQOSLQrj- 
(liva ^V ovg ix^LV. (ivr](iovsvsL 6' avrov KQdrrjg 
sv JJaLdiaLg (I 138 K) xal "EQ(iL7tnog iv &soLg (ib. 232). 
'A^rivaiOL 8\ (lirQOv tl xaXov6t xorvXrjv. ®ovxv8C- 
20 Srig (7,87)* ^idCdo^av (isv avrcav sxdera inl dxra (irlvag 
xotvXrjv vdatog xal 8vo xotvXag 6Ctov.' 'Aql6xo- 
(pdvi]g IJQodyavL (I 511 K)' 

o 8' dXcpCtcov . . 7tQid(isvog tQstg xoCvLXug 
xotvXrjg 8sov6ag £i'xo6' dnoXoyCt,£raL. 1 sqq corrupti et mutili aXlai 8' Madvig ypdts del. 

Madv 3 Sinag Blaydes ovSsv &-ko6hov A: corr. Toup 

4 velut (^Siivwg vn'y ^qcoti pia^ofitvai. (lilavog <^(pQivagy oivov 
&v.Qa.xov 5 <siLlT]vog k VA <^Svoy cora Strecker 16 AioXfvai 
puto 16. 17 Twv nQo(iQT}fiivu)v A: corr. Madv, i. e. Xovti]qio}, 
tutu fort. iviaxfl ovs txtiv coll. p. 478 b 18 naiSfiaig A: 

corr. Cas 22 nQoaywvi A man. rec 23 (loi suppl. Kock 

24 ftxoo' ex 'membranis Itulicis' Cas: oi'%aS' A 54 /^ 

479!/^n;oAAddaj(>og de 7Corr]Qi'ov xt yevog vxpr^lbv xul ky- 
xoilov. Tiav 8b xb xolXov xorvXr^v, (prjGiv^ ixdkovv 
ot jrcdAatoi, ag xul xb x&v xtiQibv xolXov od-ev xul 
xorvXijQvxov ulfiu xb uficpoxsQULg xutg jjfp^jiv uQvGd-ffVUL 
8vvu(iavov. xul iv xorvXr] da xig 7cutdi,u xuXaixui, iv 5 
fi xotXuvuvxag xug if^iQug daxovxut xu ybvuxu xav vavtxrj- 
xoxcov oC vavtxr^^avot xul ^uGxu^ovGtv uvxovg. z/tddcj- 
Qog (5' iv 'IxuXtxutg rXcj66utg xut 'HQuxXatxog, cog 
(prjat nufiq)tXog, xrjv xoxvXrjv xuXatG&ut xul tj^tvuv, 
TCUQuxt&a^avog 'ETttxuQfiov (p- 29G Lr lO 

b xut Tttatv vdoQ dtTtXuGtov ;^Atapdr, rj^ivug dvo. 
xul UdjtpQcov (fr. 5 Bo)* ^xuxuGxQarpov, raxvov, xuv 
rj^ivuv.' xoxvXtGxrjv 8' aiQrjxa ^aQaxQuxrjg iv Ko- 
Qiuvvot (I 165 fi-. 69;' 

f^v xotvXtGxriv ^r/du^ag. 15 

'y4QL6Toq}uvr]g av 'AxuQvavGt i459)' 

xoxvXtGxtov xb %£iAog uTtoxaxQOVfiavov. 
xoxvXr] de xuXatxut xul r] xov iGxiov xotXbxrjg., xul ui 
xov TtoXvTtoSog iv xutg nXaxxuvutg int(pv6atg TtuQuycbyag 
xoxvXrjdovag. xul xu xvfi^uXu d' Ai^xvXog iv 'Hda- -20 
votg xoxvXug alQrjxav (fr. 57, 6 N) • 

de x^^^oSarotg xorvXutg dro^at. 

c MuQ6vug de (pr^^t rb iv tc5 i6xi<p b6rovv xuXet6^ut 
uXat6ov xul xvXtxu. xorvXi6xog 6e xuXetxut 6 CaQbg 5 iyHorvXri AE: corr. ex PoU. 9, 122 8 xat 'HQay.Xicov 
Valck, xal 'ifpaxAftdrjs (i- e. Tarentinus) Wilam 23 Mar- 

syam intellego Pellaeum, quem Suidas tradit 'Attiku ('^raxta 
opinor, ut voluit etiam Geierus) iv §i§Xloi? i§' scripsiese; 
verba ipsa valde compendiata, fuernnt fortasse talia Mag- 
cvag Ss cpr^Gi . . ■naXBCc^ai ^^xorvATjr. 'Epuwva^ Si cvvmvvfia 
avayQaqiBL xotv/Itjv xai^ alficov Kal xtUtxa, cf. p. 480 f et 
Et. M. 478, 67 lA 55 

tov zfiovvGov XQCcTr]Qi'6xog, xcd otg XQOJVtui ot ^vGtai^ 
as NCxuv6q6s (pi]aiv 6 &vat£iQr}vbg nuQatL^tipLSvog 
t6 ix N((pBkav 'AQL0toq)ccvovg (I 491 K)' 
iir]6s Otei'CO xotVKLGxov. 
5 Z^LfifiLug de u7todtdco6L ty)v xoTuAr;f uXeiGov. 

58. KOTTABII. 'AQ^odLog 6 AenQsdtr^g iv t<p neQl 
tav xutu OLyuXsLuv No^C^cov (FHG IV 411) dtf^tcjv 
nsQl tcbv inLxcoQiciv dsCnvcov yQucpSL xal ravta' ^xa&a- 
yiGccvtav tavta iv xsQUfiia xottu^Cdi nistv ixccGta 

10 (iLXQOv^ xal 6 nQOGcpiQcov uv einsv 'evdEinvCag'. 'Hyrj- d 
GuvdQog 6' 6 AeXcpog iv 'Tno^vrj^uGLV., oov uqx^ "iv ti] 
ciQCGtY] jroAtTfia,' cpViGCv (FHQ IV 419)' '6 xukovyLSVog xot- 
tu^og nuQyjXd-sv sig ta GvfinoGLU tav nsQc ULXskCuv., cog 
cpr^GLv ALXuCuQxog (FHG II 247\ nQdtov siGayuyovtcov. 

15 TOffavTT; 61 iyivsto Gnov6^ nsQl t6 inLtr]6svfiu coGts sig 
tu GvfinoGLU nuQSLGcpiQSLv ci&ku xottu^eiu xuXorjusvu. 
situ xvkixsg UL nQog t6 nQuy^cc ;|rp»jff</Ltc<;i ^ukiGt sIvul 
6oxovGuL xatsGxsvcc^ovto ., xuXov^svul xottu^C6sg. nQog 
di tovtoig olxoL xutsGxsvcc^ovto xvxkotSQstg., Xva nccv- 

20 tsg sig t6 ^iGov tov xottcc^ov ts&ivtog i^ anoGtr^yLU- e 
tog Igov xul toncov b^oCcov uycovCt^OLvto nsQl tY\g vCxr]g. 
ov yuQ /Lidvov i(pikotL^ovvto ^dkksLV inl tbv Gxonov., 
ukku xul xukcbg sxuGtu uvtcbv. s6sl yuQ sig tbv uQLGts- 
Qov uyxcbvu iQsCGuvtu xu\ t^v 6s^Lccv uyxvkcoGccvtcc 

25 vyQcbg ucpstvat ti]v kdtaya' ovtco yccQ ixcckow tb ntntov 
ix tfjg xvktxog vyQOV coGts svlol ^st^ov icpQOvovv inl 1 jjfovTat A: corr. Cas ex Hes. 8. xorvl/ffxos, indi( 
[xal] c5 scribendum, cf. p. 496 a 7 cpiyccliav A IC idem fort. 

^ j ,, , __. ,,. . .^.,_ ._ 10 6cVfl7t(V 

fvSnnv(i.as A, cf. IV p. 149 b 11 Jjv /; agxi] S 16 xorra^ia A 
21 fort. xal inl tcov 6(ioia)v 23 txaora noifiv Wilam 24 rfji 
St^tui xvxicoffarra AE: corr. K 26 fVQv9ucog acpfivai K 

«iTtro»' A jrtTrrttv E, foit. ^urrdftfvov 56 lA 

xa xaXag xoTra/3i^£tv tcjv inl rc3 dxovTi^aiv fitya 
(pQovovvrcov.' 
f 59. KPATANION. ii7]7tot£ t6 vvv xaXov^svov xQavCov 
ixjico^a ovTcog avo^a^ov ot aQx^f^oc. TIoXiyLCOv yovv 
r) b6tLg i6tlv 6 jcoirjSag tbv intYQacpdiiEvov 'EXkadixbv 6 
nsQL Toi) iv 'OkvfiTCLa Xiycov MstaTtovtLVcov vaov yQcc- 
cpEL xal tavta (fr. 22 Pr)" ^ vabg MetaTtovtLVCOV, iv ^ 
(pLakaL aQyvQat ()A/3', olvox6aL aQyvQat /3', a7io&v<Std- 
iSQVLOv aQyvQovv, cpLaXaL y' ijiLXQveoi. vabg Bv^avtLcov, 
iv oj TQLtcov xv7iaQL66Lvog ixcov XQatdvLOv dQyvQOvv.f 10 
asiQYjv aQyvQa, xaQxrjaLa /3' aQyvQcc, xvXl^ aQyvQa, 
OLVOxbrj xQy^Vf ^iQccta dvo. iv de ta vaa tfjg "HQag 
ta naXaLa cpLdXaL aQyvQat A', XQatdvLa aQyvQa /3', 
XvtQog aQyvQOvg.) dnod^GtdvLOv xQ^^^ovv^ XQati^Q XQ'^' 
Covg, KvQTjvaLCOv dvdd^pLU, ^atidxLOv dQyvQOvv.' 15 

KPOYNEIA. 'EnLyivrjg MvrjfiatLCJ (II 418 K)' 

xQatfiQsg, xddoLy 
6Ax£ia, XQOvvef. B. i6tL yccQ XQOvvEta', A. vai. 
b KYA0IZ, xotvXGi^Eg dyyEtov. UcocpQcov iv ta ini- 
yQacpo^iva ^Cficp TvvatxEg aX tdv ^Ebv cpavtl i^Ekdv' 20 
(fr. 2 Bo)' ^ vnoxatd}QvxtaL ds iv xvad-CdL xQLxtvg «Af^i- 
cpaQ^dxcov.' 

60. KYAIZ. ^ EQ EX Q dt ri g AovXod L8a6xdXcp {Wb&K)' 
vvvl 6' dnovL^E trjv xvkLxa dcb6cov nLEtv, 
^yX^i' ^' i^L&Ecg tbv rj&fiov. 25 

TttVTa d' i6tl xEQCKiiEa notr]QLa xal kiyEtat dno tov 
xvkLE6^aL Tc5 tQox^' dcp' av xaXEttaL t6 tE xvXixEtov, 

1 rectius t) inl tc5 ev cc-novti^siv supra c. 22 3 yiQavtrov 
A iiQdviov E 8. 9 &Ttod^ovatdviov A, cf. v. 14 20 i^el&v 
Apoll. de adv. p. 592, 14 Bekk: eXe^av A 21 ^vat&iSi A 

T()tHtoi A: corr. Schw 24 &novit,tiv A: corr. K 25 rj-S^juov A lA 57 

iv c5 Xid^srai TOTca za noxriQiu^ xav aQyvga xvyidvri 
bvxa, xal xb xvXtxr}yoQBtv, oxav inX xfj xvXixC xiq 
dyoQevrj. 'j4d-r]vutOL de xal xi^v luxQLxijv nv^ibu xu- c 
XovGi xvXl%vC8u dLu xb xa xoQva xexvkCGd^ui. iyevovxc 
5 6' iTtCerjfiOL xvXixeg uC xa 'AQyetuL xul ut 'AxxlxuC. xal 
xav filv 'AxxLxav (ivrj^ovsvtc TICvduQog iv xotade 
(fr. 124 B)- 

G) &Qa6v§ovk\ iQuxuv HxVt^' doLduv 
TOVTO <(T0t^ Tii^nco fisxudoQnLOv. iv ^vva xev etr] 
10 6vfin6xuL0Cv xe ykvxeQbv 

xul /iiavvfSoio xuQna xul xvkCxe66LV 'A&rjvaCaLGL 
xivxQov. . . 
at d' 'AQyetuL doxov6L xul xbv xvnov e^eLV dLatpoQOv 
nQbg xdg 'AxxLxdg. q)o^al yovv rj0uv xb ;(£rAoff, ag d 
15 ZlLfiavCdrjg (prjclv 6 'A^bQyLog (fr. 27 B^)" 

avTi) dl q>o^CxeLkog (^'AQyeCrj xvh^y, 
tj etg 6^v dvrjy^ivrj^ oloC ei6iv oC u^^Lxeg xuXov^evoi. 
xb yuQ (poi,bv inl tovtov xuxxov6t, xud-bxc "OnrjQog 
inl xov ®eQ6Cxov (B 219)* 
20 (po^bg irjv xetpuXi^v. 

xul i6XLV oiov cpuoidg, 6 n^bg xd cpdr] 6^vg bQ(bfievog. 
61. didcpOQOL 61 xvXixeg yCvovxut xul iv xfj xov 6v6- 
6Cxov r](iav 'Ad^rjvuCov naxQCdL NavxQdxeL. ei^lv yuQ e 
(pLuXaSeLg (liv, ov xuxd xoqvov, dkX' a6neQ duxrvXa 
25 nenoLTf^fiivut, xal ixov6LV axu xi66uQu.^ nv^fiivu eig 
nXdxog ixxexu^ivov {noXXol d' iv xf} NuvxQdxei xeQU- 
fietg d(p' av xul rj nXrj^iov xav xeQu^ieiav nvXt] 

4 yi.vXi.xvLSu K coll. Poll. 6, 98 et Hea. et Phot. b. v: xv- 
Aixtda AE 9 toi add. Boeckh 11 Siovvaoio k <i^T;vatfat 
A: corr. Schneider 16 suppl. ex Et. M. 798, 21, (poioxtiXoi, 
(po^T) xti^Qos, cpo^ixiiQog alii, qpo^r; j;filos Bcrgk 21 fort. &ica}- 
^vnfiivog 22 nivovzai A : corr. ed. Bas 58 JA 

KeQcc^Lxii xuketiUL) xul ^dTtxovrut eig ro doxetv eivut 
uQyvQui. enuLvovvxui 6 6 xul ul Xtut xvXixeg^ ixiv 
^vr^fioveveL "EQ^LTCTtog ev ZixQuxtaxuLg I 240 K)" 
Xlu de xvXl^ vrpov xQefiuxuL 

TteQL 7tU66uk6(pLV. 5 

f rkuvxav d' ev tULg rXaGGuLg KvTtQLOvg (prj6l x^^v 
xoxvkviv xvIlxu xuketv. 'Eq^Covu^ d' ev Uvvojvv^OLg 
ovxcog YQucpeL' ^uXeL6ov, TtoxrJQiov.^ xvjteXkov^ u^q^coxLg.^ 
6xvcpog.f xvAi|, xcoO^wi^, xuqiyi^lov.^ q)LuXr].' 'y^;|r«t6g 
de 6 'EQexQLevg ev 'AXx^ulcovl uvxl xov xvkLxeg ituQU- lo 
ycbycog xvXi%VL8ug eiQrjxe Slu xovxcov (fr. 14 X ' 
aAA' cog xdxt-^^xu ^eXuvu devQ' ccavbv cpeQeiv 
xoLvov xe XQV ^QCii^fjQ^ J^f^t xvkLxvCdug. 
xuL 'AlxuLog (fr. 41 B*) (^ev xcp . .)>• 
481 TtCvcoyiev' xC xu Xvxv 6n(ie'voiiev; dccxxvXog ci^eQu. 15 
xu8 d' ueiQe xvlCxvuLg iieyockuLg., ULxccnoLxiXlLg. 
OLVOv yuQ Z!eaeXc(g xul ^Log (yCogy kud^Lxubeu 
avd^QcbnoL^LV edcox\ ^yx^^ xeQvucg evu xul <(duo_> 
5 TtleuLg (xux xecpuXugy. 
xcd ev xa dexccxa (fr. 43)" 20 

Xuxuyeg noxeovxuL xvXlxvuv c\no TrfLicv., 
Cog ^LUcpoQCOv yLVOneviov xul ev Tecp xv/.ixcov. 
G2. 0eQexQccxr]g KoQiuvvot :I 1G4 K)' 
ex xov ^ukuveCov yccQ dCecpd^og eQxoauL., 
^ViQccv exov6u xr]v cpuQvycc. B. dcbeco jcietv. 25 

7 'EpjLic&val Dobr: inno}va'g A 8 noTi]Qiov fort. delendum 
10 v.vXiv.ctq K 12 SfVQafiovov A: corr. Nauck 14 suppl. Mein 

15 rbv Ivxvov auutvoiitv A: ru ^v^v' Pors, dfiUBvoufv Ahr 

16 alrl)' ani) v.ilXt^a Ahr, cf. X p. 430(1 17 vibg add. e p. 430 
Xa^txj^^.-^a- A, cf. p. 430 18 iScoKiv A tyxtai -AtQva A, 
cf. p. 430 8vo add. e p. 430 19 nXiaiq p. 430: nliiovq 
A, reliqua suppl. e p. 430 21 v.vXixvav et ri]iav A: corr. 
Cas 24 8ii(f9oQog A: corr. Cas 25 cpccQvyya A i^ 59 

j4. ykiQxQOv yt iiov6xl xb Giulov vi) xco d-eio. 
B. ei Xd^a xvQiGOi x-^v xvXi6xi]v; A. fiy]da(iG)g b 
5 ^ixQccv ye. xLvelxat, yug ev^g ^ol x^^V"» 
i^ ovneQ imov ix xoiavrrjg (puQ^axov. 
5 eig xijv i^rjv vvv iyx^ov xijv (lei^ova. 

Zxt, 8e (leydloig TCOxrjQioig aC yvvatxeg ixQavxo 6 avxbg 
etQtjxe OeQexQuxy]g iv TvQuvvidt dioc xovxav (ib. 187)" 
elx' ixeQU(iev6uvxo xoig fiev uvdQuGLV noxtJQiu 
nkaxia^xoixovg ovx exovx\ aAA' uvxb xovdaq)og (lovov., 
10 xovxi' x^Powt' ovde xoyxtjv., i[iq)eQf] yevGxriQioig' c 
6(pi6L de<^y'y UVXUL6LV ^ud^eiug xvhxug a)6neQ bXxudug 
5 oivayoyovg., neQLtpeQelg., Xenxug, (ie6ug., yuexQOLidug., 
ovx d^ovXag^ dXXci noQQCod^ev xare6xevu6(iivaL 
uvQ^' ono3g dvexXoyi6xc3g nkei6rog olvog ixno&fj. 
15 eid'' oxuv xbv olvov uvxug uixLCjfied'' ixnLetv^ d 

loidoQovvxaL x<jj(Lvvov6L /iii) 'xmelv dXk' ?) (liuv. 
10 t) 8e XQeixxcov rj (li' i6xl xi^Xiav nori]Qicov. 

63. KYMBIA xd xotXu noxY]Qiu xul (ilxqu 2JL(id- 
Qi6xog. ^(OQ6^eog di' ^yivog noxrjQicov ^ad-eav xd 
20 xv(i^ia xul OQd-av^ nvd^fiivcc ur) ix^vrcov (ir]de aru.' 
nxoXe(i(ctog de 6 xov 'AQi6xovixov xu xvcpcc. Nix(cv- 
dQog d' 6 &vaxeLQr]vbg xb jjwplg djxiav noxrJQLOv d>vo- 
(luxivuL @e6no(inov iv Mr]d(p fl 741 K\ OLXr'](i(ov 
0('c6(lUXL (II 602 K)- 

1 yXaioxQOV A: corr. Cas yi Dobr: tf A iiovgtI t6 

Di: jiiou t6 A 2 xi (hoc lacobs) Aa^co yctQdacti coi\ ti]v xo- 

TvAtffxjjv (sic p. 479 b); Kock, praestat ti ia^co; xfQciaoi aoi 
Trjv xoTvA/ffxrjv; 8 ilta KtQUfxtvoavTa A: corr. Bj^k (ifv 

E: om. A 10 ScoQOvvr' A: corr. Cas 11 acpici ds y' Bgk: 
qpaffl S' A 12 Xfnrcig, (ifctug E, fort. iiittta(ifvag yactQwvi- 
Sag Kock 14 spurium putat Wilam 16 ■>i6(ivvuvci. A 

jirj Ttitiv E recte, opinor 18 xot7a ex nXoia corruptum, vclut 
Tu notriQia xai TrAota /xix^a 20 6q&uv A: corr. E 60 lA 

tTtiX 6' i] 'P6bi] 
xv^^iov uxQccTOv xara6t6£ii' v^iag avco. 

^ iOvvCioq d' 6 2Jd^iog iv axxa TCSQi rov Kvxkov 
(FIIG II 10) t6 avrb otarai eivai Xi66v^i0v xal xvfi^iov. 
q)r}6l yaQ cog^Odv66svg TtXrjQcb^ag xv^/Jtov axQarov (OQe^s 5 
T(5 KvxXcoTii. ovx tGn dh fiiXQOv t6 did6^£vov avxa 
XiGGvjiiov TtaQ' 'OfirjQcy u 346)" ov yaQ av rQlg tiicov 
niyidrog wf t6 6(bfia xaxicog av vTtb r^? ^ed^rjg xutrj- 
vex^V- ^ov xv^^iov fivrj^oveva xal zJrj(io6d-evrjg 
iv Tc3 xarcc Metdiov (158) dxo?.ov9-eiv avrcp (pd6xcov 10 
Qvrd xcci xv^fticc. (^xal Ttdkiv iv tc5 avra ''133) ' ^ ijt' 
d6XQd^r]g de oxov^evog i^ 'AQyovQag xr\g Ev^oiag., 
yXavidag d' iii o%ot> xal xv^(iia xal xccdovg excov., 
f iov iTteka^ftdvovxo 01 Ttevxr^xoGrokoyoi.'} xal iv ra 
xard EviQyov xal Mvrj6i^ovXov (58). cpy]6i de z/i- 15 
dv^og 6 yQapi^anxbg (p. 75 Rnhm) i7ti^i]xeg elvai xb no- 
rrjQiov xal 6revbv xa ^i^iiaxi., naQbaoiOV itXoico (o 
xakelxai xv[i§r]y. xul 'ylvah,avdQidr]g iv 'AyQoixoig 
(II 13G Ki- 

^eydl' i6cog [7toxr]Qia] 20 

TtQOTiivofieva xal (ii6x' dxQdxov xv^^iu 
ixdQco6ev v^dg. B. dvuxexaixixev [lev ovv. 
"Ake^iig 'Innel (II 328 K)- 1.2 VLTba obscura 1 initv i] 'PoSrj Macrob. 5, 21, 7 

2 KaraGfCtL-atv A 6 sqq cf. supra p. 461 d 8 fort. (ovtcoy 
raxtcog uv vcl ovrcag uv 11 — 14 suppl. duce Macrobio 5, 21, 8 
13 d' tn' iixov Schneidewin: A6 OXO cod. Macr y.cel v.d- 

dovg Dem: OCI cod. Macr 17. 18 suppl. Egenolff cx Bekk. 

auecd. 274, 29 (cf. Et. M. 545, 31), tum huc foit. transpononda 
sunt verba p. 482 de ort 6« ■nal nloiov — vavaroltig x^ova, 
cf. Macrob. 9 20 noTi]Qia del. K duce Macrobio, ubi haec 

(OO (i. e. icwg) KYMBIA HPOniNOMeNA KAI MeTTA AKPAC- 
KAKWCeMYMAC 22 avay.ixir^yitp A lA 61 

rd re xv^^iu 
<[uQ'y rjv nQ66co7t ixovra XQv^a nuQ^ivav, 482 

B. vij rbv z/t", -^v yuQ. A. a rukuiv iyco xuxibv. 
G4. 'EQurod&evrjg d' iv rf] TtQog 'AyrjroQu rbv Ad- 
5 nava 'EniCrokfi (p. 201 Bernh) ag xvu&codeg uyyetov rb 
xvfi^cov nuQu8C8co6i yQacpcov ovrcog' ^Q^uv^cc^ovGi, 6} 
oC uvrol xul ncbg xvud^ov ^r} xexrrj^ivog^ «AA« xvu^tov 
|iidi/ov, (fLccXrjv nQo6exixrrjro. doxel dtj fioi rb [xev rrjg 
xSiv uvd-Qanav XQeCug evexa., rb 6e rfig rav d-eav 
10 XLfiilg eCg rr]v xrr]6LV nuQeLkrjcpivuL. xvud-a (lev ovv 
ovd^v ixQcbvro r6re ovde xorvXr]. xQurriQu yuQ LGruGuv h 
toig ^eoig, ovx uQyvQOvv ovSl At^oxdAA?/Tov, dkku 
yrig KcokLddog [yr]g]. rovrov 6' bsdxLg inC rt nkrjQcb- 
CuLev^ unoGneCeuvreg rotg ^eotg ix rf]g cpLdh]g cpvo- 
15 x^ovv ig)e^rig, rbv veoxQuru ^dnrovreg ra xvii^Cco.^ 
oiuxtu xul vvv nuQ v\xXv noLOv6LV iv rotg cpidLrCoLg. 
eC di nore nXetov ntetv ^ovkrj^etev, nQOGnuQerC&eeuv 
xovg xuXov(iivovg xorvXovg^ xdXktGra xal evnorcorara 
ixncaiidrcov. r]6av de xal ovroL r^g uvr^g xeQUfieCug.' 
20 orav d' "Ecptnnog iv 'Ecprj^OLg kiyr] (II 255 K)" 

ov xvkLxug inl rcc detnvu XuLQr](iav cpiQei^ u 

ov xvfi^CoiOL nenoki(ir]x EvQinCdr^g., 

ov rbv rQuyLxbv kiyeL noLr]rr]v^ ukkd rLVU bficovvfiov 

avrdj, ijroL cpCkoLvbv rLvu r) ulrCuv exovrcc ov xQV^^^V^i 

25 &g cpr]6Lv 'AvxCoxog 6 'Ake^uvdQevg iv xa neQc xcov 

iv xf] ^iot] xcofiadCa xafiadov(iivf-iv IIoLrjXav. rb yuQ 2 kq' add. Dobr 3 fywyf xaxwv A : coir. Di 7. 8 xvfi- 
piov fiovTjv cpidXi]v A: corr. Oas 11 ^otricav Macrob 13 r/)g 
K(jiXid8o(;yiiq K, THO K(i)AI/\AOC Macrobii rod: corr. IlSauj p-; 
iin Ti TtliiQwaccitv A, €1 | OTTAHPACAI€N Macr. coil, legebatur 
ininXi]Qwcaitv 16 (piSiziiotg (sic) A 

AincNAErs III. 4 62 M 

ijldyaGd^at xuru rug hGxittOeig xv(t(iia xul doxitv tou- 
Toig diuii.uxi0{Tui tig ixuraQa xtCvai. fivrjfiovevei d' 
avrov xul ^Avu^uvdQidrjg iv NriQr^iOiv i\)>. 146) 
(1 dog dri rbv joa 

avxa (?u, KCi^a^ xul xb xv^^iov (piQov 5 

EvQiTtidrfg xig 6rjU6Qov yavT]6£XUL. 
xal "E(pimtog iv 'O^oioig r] ^O^e^LucpoQoig il'. 259) 
/JlowOlov de dQu^ux^ ixfiud^etv dioc 
xal ^rjfioipavxog., uxx' i7CoCr]6sv aig Koxw., 
Q7]6£ig xe xuxu daijcvov 0a6dc}Q6g fiOL XiyoL, lo 

AdxrjrC t' oCxr]6ui(ii xrjv i^fig ^vquv., 
5 xvfi^Cu T£ nuQixoifi a6xiGiv EvQLTcCdr}. 
oxL dl xttl TtkoLOV rj xvfi^ Z!o(poxXrig iv ^AvdQOfiida 
(prjeCv fr. i-i^i N ■ 
e ZiniOL6LV r] xvfi^ui6L vav6toXaig x96va; 15 

xv^^a jzortjQLOv ^AjtokXodcjQog IlutpCovg. 

65. KYTTEAAON. touto Tc6xaQ6v i6xLvruvrov to oi.kaL6a 
xul Tt5 dijtUL (xul fi,6vovy 6v6fiaxL dLakXd66ai — 
xovg fitv uQu xQv3ioL6L xvTcikXoLg vLag 'A^aLav 
daidixax' aXXo&av dXXog uva6x(cd6v '/670) — 20 

r] 8Ld(poQog rjx> 6 xvjtog xal ovx (Jc>6Jtao xb dinag xul 
xb ttXaieov ufKpLxvjtaXXov, ovto) [da] xal tovto, xv(pbv 
da fibvov; ujtb yccQ rijg xvcpbxrjxog xb xvTtaXXov., a67taQ 5 0vyx(O(it A: corr. Mcin 9 atfnoirictv A: corr. Petitua 
Korvv Cas: iiotvlr]v A 10 xara ro Stiitvov A: corr. Pors 

&KOQ6g A: corr. Mein 11 Adii^zi t' Tors: Xr^tir A 12 ivoi- 
iiidTjs A: corr. Dobr 13 — 15 cf. aupra iid p. 481 f 14 rectius 
ituQiaziiGiv ])ro tprjatv 16 xv^^a A, TtiQl xi''^fJ»;s lomma coil, 

cf. Hes. s. V n qpiovs A, cf. p. 483 a, ubi quae BCripta sunt 

aptiua ante c^pellum transposueris 18 xat fiovov K (duce Casau- 
bono): ij A, I^Jj I ovouazt (^fiovov) diai.Jiucoov I'olak 19 praeterea 
alios Homen verstis attulerat scri{)tor, umie eadeiii esae SiTtag 
altteov xvniHov apparcrct, cf. supra c. 24 22 8t del. K lA 63 

xal t6 a(i(pixvjteklov , tJ ort jcaQaxi.7]6i,ov rjv rai^ f 
nikXaig^ 6vvrjy^ivov ^aXXov dq f^v xv<p6rrjTa' tj 
ifKpixvnsXXa oiov dfKpixvQra djib riov ojtcjv, dia t6 
TotavTa fivat Tg xara0x£vf}. (prjol yaQ xal 6 TCOLrjrtjg 
6 (Z 10)- 

^^TOt 8 xaXbv uXelGov dvaiQr]6£6&ai ifisXXevy 
XQv6eov afKparov. 
'AvxCfiaxog 6' iv e' &rj^aLdos (fr. 20)" 

JC&61V d' riye^6ve66LV i7COLx6(JLevoi xTJQXJxes 
10 XQv6ea xaXd xvJceXXa rervyfiiva vc3(i7J6avro. 

UiXrjvbs di(pri6L' ^xvneXXa ixnafiara 6xv(pOLS ofiOLa, ojg 
xal NCxavdQOs 6 KoXo(pavLOs (fr. 140 Sch), . . . 'xvjr£AAa483 
8' iveifie 6v^arrjs {v 253).' EvfioXnosSe xorrjQLOv yivos^ 
dicb rov xv(pbv elvai. 2JL(idQLOros 8^ "cb dCcorov xorr]- 
15 QLOv KvjCQCovSfrb dl dCarov xul rerQuarov KQfiras. ^l- 
Xrjr&s a (fr. 48 Bach) 2JvQaxo6Covs xvxeXXa xaXelv ru 
rf]s (id^rjs xal rav uQrav ijcl rrjs rQUjci^rjs xuruXeC(i(iura. 
KYMBH. OLXr](iav iv rats 'ArrLXuts Oavals xvXi- 
xos eldos- 'AnoXXodaQOs <5' iv tw TceQL'Erv(ioXoyLav 
20 Ua^pCovs rb Jcori^QLOv xuXetv xvfi^u. 

66. KQ0QN AuxavLxbv jcorrJQiov^ ov (ivr](iovev6i b 
Sevo(pav iv a' Kvqov TluideCus (c. 2, 8). KQirCug 
d' iv AuxedaL(iovCav IIoXLreCcc yQd(peL ovras (FHG II 68)" 
'jrojplg d^ rovrav rd 6(iLXQ6ruru is rf]v dCuLrav., vjco- 
25 dil(iara aQL6ra AaxavLxd (^xuV} C(idrLU (poQetv r]8L6ru 
xal jrpT^tft^cjTaTa" xgj^cjv Aax(ovLx6s, exjca^ia ijCLrrj- 
8eL6rarov els 6rQureCuv xul ev(poQararov iv yx^Xia. 6 Homeri yersus supplendus erat, cf. Et. M. 90, 46 16 cpiXC- 
Ttts A ISsqq cf. ad p. 482 de 20 %v(i.^a A xrft^av E: corr. 
K, cf. p. 482 e 25 xal add. K 26 xob^cov Cas: xa*' w» A, 
cf. Plut. Lyc. 9 64 lA 

ov dl evtyuc 6xQaxi,(ori.x6v^ nokXumi; uvdyxrj vdag nCviiv 
ov xadtcQOv. nQ&xov [uv ovv t6 ft?) XCuv xccxddrjkov 
ilvuL xb ndpui' elxu a^^covug 6 xcbQ-cjv f^jov vnoknna 
c t6 ov xad-aobv iv uvxa.' xul Iloki^cov 6' iv xfj . . 
rav nQos 'ASuZov xul 'AvxL'yovov, oxl xEQu^ioig uyyaioig 5 
iXQGivro OL Aaxsdct (idvioi yQutpei, ovTog (fr. 61 Pr)* ^uXXu 
fiT^v oxL aQxaixbv rjv t6 xoiovxov [6a] T^g dycoyfjg yivog 
.... 6 xal vvv 8quxul nuQd xl6l rav 'EkXrjvcov iv 
"AQyBi fikv iv rulg dr}iio6Luig ^oCvuLg^ iv AuxsduC^ovL 
8s xttxd rdg ioQrdg, iv re rolg inLVLxCoLg xul xotg 10 
yd^OLg xav aaQd-ivcov, nCvovGLV ix xsQuiiicov norrj- 
qCcov iv Se Tofg uXkoLg 6v^no6CoLg xul (pLdixCoLg iv 
d nLd^dxvaig . . .' (ivvaovsvsL uvxov xal 'AQ%CXo%og iv 
'EXsysCoLg ag norrjQCov ovxcog (fr. 4 B^)' 

aAA' ays 6vv xcoQ-covl O-orjg dtd 6iX^uxu vribg 15 

cpoCra xal xoCkcov ncofiux' ucpskxs xddav^ 
uyQSL d' oivov iQv&QOv dnb xQvyog' ovds yuQ rj^sig 
vqcpsLv iv cpvkaxf] xfjds dxrvri^ons&a, 
ojg rrjg xvkixog ksyofiivr/g xcb^covog. 'AQi6ro(pdvr]g 
'Innsv6LV (599)' 20 

slg rdg tnnuycoyovg sC^smjdcov uvdQLxag 
nQLd^svoL x^od^covug^ oT ds 6x6qo6u xul xpd/i/iva. 
e 'HvCoxog FoQyoeL (II 431 K)" 1 ovSh Ivfxa A: corr. Cas ; quae secuntur non credo 
mutila esse , erravit etiam Meineke coU. Phot. s. ^a)9wv 
2 y.axdSo}iov A: corr. ed. Bas 3 vnoXfiniiv A: corr. HSteph 
4 iv Tp <^s'y Schw, cf. p. 484 c; Polemonis verba quem ad 
finera adscripta sint non iam patet 7 f,v t6 zoiovrov 6s A: 
6s del. Di, t6 zoiovzov lizfjg «iycoy^s Mein, fort. t6 zoi.6v3s 
8 hiatum not. Di dg&tai recte, opinor, Wilam 12 cpiSiziioig A 
13 hiatum not. K, i-KSQdvvvov suppl. Wilam 16 &).Xd zt A: 
corr. Mu8 18 iv Mua: (xev A 19 ag — ^m^avog verba 

suspecta 22 cy.6QSa A, iXdag (pro xal) Bergk lA G5 

TCittv TtLELV rig iyxsircj ka^iov 
nvQiyivi] xvxkoreQr] ^Qaxvcorov TtaxvGrofiov 
xa&ava nalda (pdgvyog. 
Qtonoyinog £rQari(briGiv (I 747 K)' 
5 iya) yuQ (avy xco^ojvog ix orQa4>avx£vog 

nCoi^L rbv rQaxT^Xov uvaxixka6^ivi]\ 
"AkslLg 'EQid-OLg 11 363 K)- 

fira rerQaxorvXov insGo^aL xad^covd (ioi , 
naXuLov oixav xrriiia (Eur. Med. 48). 
10 unb 8e rov norrjQiov rovrov xal dxQaroxa^avag xa- 
IovGl rovg nXiova uxQarov Gniovrug^ 6}g 'TneQSi'dyjg 
iv ra xard ^rjfioad^ivovg (p. 23 ed. Bl^). KakXLh,eivog 
d' iv reraQrc) ne^l 'AXe^avdQeLag dvayQd(pcov ri]v rov f 
0LkadiX(pov noiini]v xal xarakiycov noXXd ixntb^ara 
15 yQdcpeL xcd rdde (cf. V p. 199 f)" ^xcod-coveg dLfiirQr]roL 
/3'.' — 67. neQL ds tov xcod^coviXsGd^aL xal ori XQV*^''- 
fiog ierL 8lu xQ^vov 6 xcoQ^covLOyibg Mvr]6L%sog 6 
'A9-r]vaLog lurQog iv rij nsQL Kco^covlG^ov inLGrolfj 
(pr]6LV ovrcog' ^ Gvfi^uivsL rovg fisv noXvv dxQurov iv 
20 raig 6vvov6LULg nCvovrug fisydku ^Xdnrs69uL xul rb 
6(bfiu xuL ri]v xljvxyv. rb fiivroL xco^(ovCt,s6\tuL dta484 
rLVCov r]fieQav Soxet fioi novetv rLva xul rov ^cbfiurog 
xdd^uQ^LV xuL rf]g i^vxf]g uve6LV. yCyvovruL yccQ riveg 
i]ft,LV ix ribv xa&' r]fiiQuv 6vfino6Ccjv inLnokuioL 6qi- 
26 fivxy]reg' ruvruLg ovv i6rL rCbv fxsv noQbJv oCxsLorurog 2. 3 verba turbata, naida utique cum m>Qiyivi'i iungendum, 
uomen a quo pendeat cpdgvyog periit; dochmios fuisse putat 
Wilam 3 cpdgvyyoq AE b av add. Liebel (ex versu altero) 
6 TtoifiavTOv A jnofjiav tbv E: corr. Schw 8 flz' iv A: con*. 
Pors, fort. ilztv rpixorrJlov 9 nXiov otyicov A: corr. Pors 

11 ■nXiov A noXvv E: corr. K vnfQiSr,g A 15. IG Sid- 

ftiTQOi ^' A, cf. p. 199 24 inmoXiot. A: corr. E 

4* 66 i^ 

6 duc trig ovQrJ6eag, rdv de xa&uQeecov y) dia t(bv 
xco&covlG^Cjv TtQiTCec ficiXcGtu. xcctavL^stac yuQ t6 GCj^u 
totg oivocg' vyQov yuQ xuc d^SQ^ibv 6 olvog' tb de ucp' 
rjfiibv dcrj9oviiavov ovqov iotcv 6qc^v. tu yovv c^cctcu 

1) tovta iQco^svoc QVfinutc TikvvovGcv ot yvucpscg. tQcu 5 
ds TiuQucpvXutts otav xcod^ojvc^r]' (li] TtovrjQov oivov 
71CV6CV ^rjda uxQutov ^y]de tQuyy^nutc^eGd^uc iv tocg 
xcod^covc6(iocg. otav d' cxavag ixdg ^^V^ (^'H ^ocfico 
Tioiv uv ifiicjrjg nXiov t) 'ikccttov. eitu iccv (isv i(ii6r]g 
ixccvag, uvanuvov [icxQbv ■jteQcxHcyi.avog' iccv de (irj 10 
dvvrjQ^^g txuvGrg xevaGut Guvtov, nkecovc xQr]6uc tc3 
kovtQa xul ecg tr]v nveXov xutuxkcd^r^tc GcpbdQcc elg 
d-eQ(ibv vdcoQ.' — IloXificov 6' iv n,i(intco tcov nQog 

c 'Adutov xul 'Avtcyov6v cpr]6c (fr. 60 Pr)' ^/Jc6vv6og ti- 
kecog xud^rj^ievog inl nitQug' i^ evcovv^icov d' avtov 15 
£cctvQog cpukuxQog^ iv tf] 8ei,ca xad^covu (lovcotov QUjidco- 
tbv XQUtarv.' 

GS. AABPQNIA ixncb}iutog TleQGcxov eidog anb trjg 
iv To ncvecv ka(iQ6tr]tog djvofiuGfiivov. nkutv d' i6tl 
tf] xatccaxevf] xul (liyw e^ec de xul ojtu (leyuku. Mi- 20 
vavdQog 'Akcet (fr. 24 K)' 

evnoQov(iev, ovdl (letQccog' ix Kvcvdcov xqvGcov^ 

d TleQGixuc cstokul 6' ixetvccc noQcpvQu te GtQcofiata 
evdov e6t\ uvdQsg, notrjQcdccc tOQev(iata 
xaxtvnco(icitcov nQ66conu, tQuyikacpoc, ku^Qcovca. 25 

1 f} <5: 6 AE 2 fort. Siavi^fzuL 10 yLcvcQbv E 

superscr. Mg: jLnx(»a»s A, (KtQicog Cas 13 Polemonis testi- 

moninm fortasse ante Mnesithei verba transponendum 20 post 
fifydlcc omissis Menandri Hipparchi Diphili Didymi testimoniiB 
sic pergit K: eiQrjTut Ss xal ccQetviii&g 6 Aa^pwvios 22 fv- 

noQov (isv A: corr. Bentl fx yivXivScov A: corr. Mein 23 Sh 
xftirai Heindorf noQCpvQcet toQtvfittt' A: corr. Bentl 24 no- 
xrjQi' 'ivSi^d ts tOQfVfiatct lac /^ 67 

iv 61 OikudeXcpoLg (fr. 503 K)- 

^drj 6' inixvGEiq diuh^oc^ Aa/3p(6vtot, 
nsQOUL d' £;|joi/T£g fivLOGo^ag iotr]X£0c(v. 
'TjinuQxog d' iv &uC8i (III 273 K)' 
6 6 ku^Qavtog d' ead-' ovrog 8pvtg; B. 'HQUxXeig., 

TCOTiJQtov xQ^^^^ovg dtuxoGiovg uyov. e 

A. ^ jceQt^otjrov ., (ptkruTrj^ Xu^Qcovtov. 
zltcptXog Ttd^QuvGTrj xut uXku yavtj xuTuliycov nror»j- 
Qicov cprjOt (II 568 K)' 
10 TiQiGTig^ TQuyikutpog ., ^UTtctxrj., Xu^Qavtog. 

uvdQUTtodtov dij tuv9'\ (^Qug.^ i]xtGTu ye., 
ixnayiUTcov d' 6v6iiuTu. B. nQog rf\g 'EGTtug. 
A. 6 Xu^Qavtog jrpvcJcov de, nutdeg^ ei'xo0t. 
JCdv^iog d' oftotov etvuC cprjGtv (p. 75 Schm) uvto ^o^- f 
15 ^vXta r) ^urtuxCa. 

69. AAKAINAI xvXCxav eldog ovrcog Xeyo^ievov i) 
unb Tov xeQu^ov.) ag r« 'y^rrixa ^xfv?;, rj «;r6 rov 
(J%»j/itaTOg intxcoQtdduvrog ixet, co0neQ .... at QyiqC- 
xXetut Xeyovrut. 'AQtGrotpuvrjg /JatruXevGt (I 446 K)' 

20 Uv^uQCrtddg r evcoxCug., xul Xiov ix Auxatvav 
[xvXCxcov] fii^v rjdicog xul cpCXcog. 

70. AETTAZTH. oV {ikv 6i,vvovCt r»)v reXevTuCuv ., ag 
xuXri^ ot 8\ nuQoi,vvov0tv.f ag ^eydXr]. tovto de rblSb 
norr]Qtov djvoficcad^r] unb rav eig rug ^id^ug xut rc(g 2 Inixvaii A: coir. Ritschl 3 (ivoao^ag A, cf. PoU. 10, 94 
5 iaziv A 8 iti^Quvatrii. A: corr. Cas 10 rpayfAaqpog 

nqCaztq A: transp. lac 11 (kvSQunodicov Si) rai)'9'', oQug, 

ijHiatu (liv K 18 ImxcoQidauvttg A: corr. E hiatum 

not. K, supplenda fere haec mcnfQ (^tu KoQtvd-ia, i) ano Adita)- 
voff tivog &vdQ6g yiuzaaiiivuauvtog uvtu, mcntQy, tum fort. Xe- 
ydfitvut. 21 totura versiculum damnavit Di, fort. ftf'9'' rjdicov 
andaai cpiXcav, cf. Hes. s. Xiov ^x ylaxaiVrjg 68 lA 

cc6G)riccg noXXcc avaXi0x6vtav ^ oi)g kag)vxtag xuXovfiev. 
xvkixeg 6' ^6av fieydXai. 'AQi6xo(pdvT]g EiQijvr] (916) 

Ti d^r' av ei nCoig olvov xvkixa keTca^Trjv; 
d<p' '^g e6TL Xdipai^ T0VTe6Ttv dd^gdag Jtutv, xaTevavriov 
Tc3 Xeyo(jieva /3o/it/3vAta5. q)r]6lv yaQ nov 6 avrdg 6 
(I 544 K-)- 

t6 8' aifia Xeka(pag Tovftdv, a)va% 8e6noTa^ 
olov dd-Qovv (i' H^enieg. iv de rrjQVTadt] (I 432 K)" 

^v de 
h t6 nQay^i eoQTif]. neQiecpeQev d' iv xvxXa lena6Ti]v lo 
r]fitv Ta;i;v nQ06(peQcov natg ivexet re 6(p6dQa xvavo^evd^fj, 
t6 ^dd^og naQL6Tr]6iv 6 xa^iLxbg tov noTr^Qiov. 'Avtl- 
(pdvr]g d\ iv 'A6xXr]nLa (11 28 K)' 
Ti^v 8e yQavv Ti]v d6&evov6av ndvv ndXaL, Tijv ^QVTLxr]v, 
^L^LOV TQltpag TL fiLXQOV deXed6ag Te yevvLxf] 15 

t6 (leyed^og xoLXr] Xena6Tf], tovt' inoLr]6ev ixnLetv. 
OikvkXiog Aijyr] (I 783 K)- 

;ravTa yaQ r]v 
lii^x' &v8qG)v (^xaly (leiQaxiav 
niv6vTav' 6(iov 8' dXXav 20 

yQa8L' r]v fieydXaL6LV ot- 
6 vov laCQOVTa kena6Tatg. 
GeonofjLnog na(ig>Clr] (I744K)" 3 zi Sfjtai vr]nCoLg A nioLg E: corr. Di, longe aliter Ari- 
stophanes 4 legebatur iozi Xdtpai (et sic A) 7 zb Ss(ia E 
8 a&QOvv A &9qovv E planius dixisset iv Sh PrjQvzdS^ 

<<pa(jxcov> 10 Sl Kvnhp Poll. 10, 76 10. 11 alii alia temptarunt, 
placerent talia fere niQupiQwv S' &el kvkXo) Xsnaazijv \ ijfiiv 
TdxLO&' 6 naie ivi%ei, ctpoSQa ^rtva^ v.vavopiv^ 14 zr]v 

Si] A: corr. Schw 16 ytvvr\zi,v.r\t, A: corr. Cas 19ufffT' 

lac: fifr' A xal add. lac 20 6nov S' "Alim Wilam 

21 yQaSi' r]v Dobr: yQuiSioav A u 69 

(Jjrdyyo?, Xexuvr]^ jtreQOv^ keTCuGzi] nuvv Ttvxvrj^ c 
»jv ixTCLOva' uxQurov 'Ayu^ov zluLfwvog 
T£TTt| xeXudei. 
xul iv Mijda (ib. 740)- 
3 ag itor' exrjlrjCsv KukXCGXQatog vlag 'AxaLav ^ 
XEQfia (pckov diadovg^ ore av^fiaxLuv iQSSLvev 
olov d' ov x7]Xr]Gs de^ug Xsnxbv 'PuSu^uv^vv 
Av6uv8qov xad^avL^ zqlv uvxa daxs XeTCuGxijv. 
'AfisQLug de (pr]aL xi]v oivoxorjv XenuGxiiv xuXsiO^uL. d 
10 'AQLGxo<puvr]g dh (p. 220 N) xal 'AjtoXXodaQog ysvog 
elvuL xvXLXog. 0eQexQuxr]g KQUJtuxuXXoig (I 171 K)* 
xav d^euxav 6' oGxLg Kavy 
dLipfj, Xena6xi]v Xarpd^evog (leGx^^v ixxuQv^SiGuL. 
NCxuvdQog 8' 6 KoXoq)avL6g <pr]6LV (fr. 142 Schn) z/dAo- 
15 nug ovxa xaXetv xr]v xvXlxu. Avx6(pQav 6' iv xto #•' 
neQl Ka^adCug (fr. 86 Stieckei) naQu&ifievog xa ^sqsxqu- 
xovg xul uvxbg slvuC (pr]6L ysvog xvXLxog ti)v XenuGxrjv. o 
M66xog d' iv i^r]yr]6SL 'PodLUxav As%eav xsQUfisovv 
uyyel^v (pr]6LV uvxb slvul., ioixbg xaig Xeyo^svuLg 
20 nxa^uxC6LV^ ixnsxuXaxsQov di. 'AQxe[iCdaQog 6' o 
'AQL6xo(puveLog noxrJQiov noLOV. 'AnoXXo(pccvr]g 6} 
KQr]6C (I 799 K) • 

xul Xenu6xd ^i advoLvog eixpQuvet di' y]fiSQug. 
@£6no[inog IIufKpCXi^ (ib. 744)" 

1. 2 TcvKVTjv i^KTii.ova' A: corr. Schw 6 StSovs A; corr. 

Di 12 av add. Toup 13 Jiati>dnivog pariter Titiosum ac 

la^afiivoig, quod coni. Bergk; numeri videntur trochaici, ut 
ludam Twv ■9'far<i5v S' oarig uv Si.\ip^, XtTcaazr]v iyxtayitvov \ 
iariv ^xj;apvpdt'aat (scil. apud inferos); Aat^at glosaa iuit ad 
^M;i;a(»v^tftffat 20 TrajftaTiciv dubitanter Cas , fort. ffTO^arict;' 
23 itTraffTav uSvoivov (t) sup. a) evcpgaivn A: corr. Por?, lecto 
igitur aniQag Mein 24 sqq haec ex altera Pamphilae editione 
(cf. litt. bc) esse coni. Schw 70 /^ 

f 7]v ixTtiovo' uxQcctov 'Ayu^ov ^aifiovos 

7teQL6rurov /3ow(?a rtjv xafirjv TioEt. 
NixuvdQog d' 6 &vureiQr}vbs ^xvAt|, (pr}6i, jtifi^cov,' 
TCUQurid-efievog TrikexXeCdov ix TlQvruvecov (I 215 K)" 5 
xai ^eXixQov oivov ekxeiv 
f| i]8vjiv6ov XenaGrrig. 
iii!i"E QfiiTC 71 og MoiQuig (ilj. 236) " 

«V iycj ndd^o) n t^vde ri]v kejtu(jri]v exntav^ 
ta ^iovvGa Ttuvru rufiuvrov didafiL jjpr^^itaTa. 10 

71. AOIBAIION xvAt^, ag (pr]6L KXeCruQxog xu\ 
NCxuvdQog 6 &vureLQr]v6g . . . . w t6 ekutov iTtiCitev- 
8ov6i totg CsQOtg., aTtovdetov ds a tbv o'vov^ xuketG^ui 
keyoiv xul XoL^Cdug tu CTtovdetu vitb 'Avtt^uxov tov 
Kolo(p(ovCov. 15 

AEIBION oti 7totr]QCov sidog, 'HdvXog 7tuQC6tr]6LV 
iv 'E7tiyQu^^u6iv ovt (o6l Xeycov 
1» 7] diUTtivo^evY] KuXXCdtiov dvdQu6L., d^avfiu 

xov tjjevdig, vy]6tig tQetg x^^^ e^e^tisv 
•^S tods 6oC, nuq)Cr], ^(OQutg (ivQQr]6L d-v(o^sv 20 
xsitUL 7toQq)VQsr]g Ai6^iOV i^ viXov. 
b r]v <^6vy 6dov 7tdvr(og, cjg xul Ttdvrojv U7t' ixsCvrjg 
6oi rotxoL yXvxsQcJv 6vXu (piQ(06L 7t6^(ov. 3 TttQiGxatbv A 7 ijdvnvov Elmsl 9 tav A: corr. E, 
i]v lecte Pors 11 yilBaQxog A: corr. Verraert 12 haec 

mutila, suppleiulum fere <^6 diiva 8i loi^aGLOv 5) Xoi^tiovy a» 
t6 tAaior tnicn. zoig itQOig, cf. PoU. 10,65 14 -nal Xoi^iSag 
K: Xoi^idag v.ai A 18 HaXXiatov A: corr. Mus 20 5"'- 

QtCfiitQTiGi A: corr. K, ^(OQOig (litQOici lacobs 22 cv add. Di 
x«l ndXi. tcbv K tn' t-)itivi]g A: corr. Mu3; ceterum Aic§iov 
uoii est vasculum potatol-iuui, sed in victoriae memoriam illa 
unguento repletum vascuUim dedicat u 71 

AOYTHPION. 'ETiiytvyjg Mvy]uuricp ev tc3 tCjv nc- 
trjQLCJV xatuXoya (p)]G{ II 418 K)* 

xgatriQBg^ xddot, 
bXxela^ <^xqovv£T\ B. e6rL yuQ^ XQOvvetfi; A. vaC. c 
5 Aovnjpi' — uXka tC xu^' exuGta dst keyeiv; 
oikei yuQ uvtog. 
72. AYKIOYPrEII. cpiuXui tiv\g ovtcog xuXovvtui 
uTib Avxcovog tou xuteaxevuG^evov^ ijg xal Kovaveioi 
aC vnb Kdvavog Jioir]d-et6uL. ^vy]^oveveL [roi) Avxco- 
10 vog] zJr]^o6^evy]g ev tc5 [neQl tov atecpdvov xav 
Tw] jfQog Ti(i6d-eov vneQ XQ^^S Xeycov ovtcog i3i)* 
^ cpiukug AvxLOVQyetg dvo.^ \ev de ta TtQog Ti^od-eov 
YQdcpeL' ^ dCdaGLV ano^etvui ta ^oq^Ccovl petu tcbv d 
XQyjli^utcov xal uXlug cpLCiXug AvxiovQyetg 8vo.^ Hqo- 
ib dotog 6' iv t,' (c 76) ' nQo^oXovg 6vo AvxLOvQyCdag 
7j^LeQyeag\ OTt axovticx eGri nQog Xvxcov d^rJQuv ent- 
trjdeLu <(tJ^ iv AvxCu eLQya6^eva.] oneQ e^i]yovaevog 
^CSv^og 6 yQa^fiutLxbg (p. 314 Schm) tug vnb AvxCov 
cpriGL xate0xeva6^ivug. r]v 6e ovtog t6 yevog Bolco- 
20 Ttog i^ 'EXev&eQcov., vCbg MvQcovog tov dvdQiavtonoLOv., 
cjg Uo Xificov cprjGiv iv u neQl 'AxQonbXecog 'fr. 2 Pr). 
uyvoet 6' 6 yQu^fiatLxbg oti tbv toioinov 6xi]yLurLaiibv 
dnb xvqCcov ovo^cctcov ovx uv tig evQOL yLVO^evov., 
dXX' c(nb noXecov r) i^vav. 'AQcatocpcivijg te yccQ iv e 
25 EiQrjvt] cpr]6C (143)* 

4 oXiiiia y,Qovvicivai A, cf. p. 472 f 7 ntQi ).vyiiovQyt'S(ov 
q)iaXibv lemma cod. A 8 kovwvioi AE 9 — 11 iucluea del. 
Pieller 11 vntQ XQ^^? Cas: v^Qtcog A 12—17 del. Di 

(duce Schweigbaensero), cf. Harpocr. p. 122, 14 Bekk 13. 14 /itr' 
aXXcov XQrificlTcov xofl (pLCiXag Dem 15 Svu XvtiofQyias (vel 

XvKfQyfag) Herod 17 J) add. K, duplex e.<t explicatio 

20 f| fXtv^fQCDv A: corv. Cas 24 x«i i9i'wv Harpocr 72 i^ 

t6 de nkolov aGtui Na^iovQyijg xdv&aQog. 
KQiTtag XE iv tf} Aaxsdai^ovLcov Ilohtsia (FHGII69)' 
'xlcvrj MLXrj6iovQy^g xal digjQog MtXrjGiovQyrig, xlivrj 
XiovQyrjg xal tQdns^a 'PrjVLOSQyrjg.' 'HQodotog ts sv 
tf] i^dofitj (prjGc (c. 76)" * TCQO^oXovg dvo AvxosQysag.' 5 
lirjjcot' ovv xal naQa (ta 'HQoSotcj d)g xal naQo) ta 
^rjfioGd-svsi yQantsov AvxiosQysag., Xv '^xovrjtai td 
iv AvxCcc siQya6iisva. 

73. MEAH. ovtG) xaksitaC tiva notr^Qia, av (ivrj- 
(lovsvsL 'Avd^mnog iv 0QsatL Xsyav ovtag (III 301 K) lO 
f 6v 8s trjv ^sXrjv, UvqCgxs, tavtrjvl Xa^cav 

svsyxov inl tb fiv^/x' ixsCvrj^ ^av&dvsLg] 
xal xatdxsov. 
METANITTTPON rj iistd To dslnvov ini^v dnovCrpav- 
taL dLdofisvrj xvh^. 'AvtLq^dvrjg AafinddL (11 68 K)' 1.5 

^aC^ovog 
'AyaO^ov ^stdvtntQOv, ivtQaystv, cnovdr], xQ6tos. 
487z/fcqptAog Zantpot (II 564 K)" 

'AqxCXoxe.^ ds^ai tr]vds tijv (istavLntQCda 
(L£6tiiv ztibg 6atr}Qog^ dya&ov daCpLOvog. 20 

iviOL Se tijv (istd t6 vCxl^aGQ-aL noGLV, ag Z^sksvxog 
iv rXaGGuLg. KaXXCag d' iv KvxXatpL (I 695 K)' 

xal ds^UL trjvSl ^stavLntQCda trjg 'jyLsCag. 
0LX£tULQog 'AGxXrjnLa (II 230 K)' 

ivsGSLGs (iE6ti]v L'0ov i'6(p (istavLntQCda 25 

2 Tt Mein: Ss A 3. 4 yiUvr) MoloaaLOVQyrjg kuI xAiVjj 

Xiovfjyrig E 3 requiritur SicpQog ©taoaXovQyrig 4 ^'fi^cid-QU 
'Pi]VLovQyri habet PoU. 7, 93 6 suppl. Schw, cf. Harp. 1. s 

7 iva HatTjrat A: corr. Schw, iva 6voiid^r]tai Harp, fort. tva 
Htt/lTjrai 9 iitXrj non fuit vasculi nomen; deceptus Athenaeus 
vel potius Pamphilus ipse (cf. Hes. s. v) corrupta Anaxippei 
versus scriptura 12 ivtyy.' A: corr. Pors 14 inav E lA 73 

lisydXrjv, inamav r^g 'jyieiug tovvofia. 
0iX6^evog d' 6 dL&vgafi^oitoibg iv ra iTicyQucpo^iva 
/iECnv(p (i6xa t6 &TCovC^a6d'aL xo^g X^^Qocg iiQonCvav 
XLvC (ptiGi (fr. 4 B'')' 
6 <Jv 6\ xdvde Bax%Cu b 

svdgoGov nkrJQTj (lexavmxQCdu di^uL. 
nQuv xC xoL BQOfiiog yuvog x6de dovg inl xsQilfiv 
nuvxug uyei. 
'AvxL(puvr}g Au^LnudL (II 68 K)' 
10 XQune^a q)vaxr}}iLveLg, u[iu d' ^v /luC^ovog 

'Ayud^ov fiexuvLnxQOV. 
Ntx66xQuxog 'AvxeQaGri (ib. 220)* 

fiexuvLnxQCd' uvxa xrjg 'VyLeCug ey^eov. 
74. MAZTOZ. 'AnolX6dcoQog 6 KvQrjvulog, oig 
16 nufi<pLX6g (prj6L, IlucpCovg xb noxiJQLOv ovxcag xuXetv. 
MA0AAIAAZ BkuLCog iv UuxovQvca (prjaCv c 

enxu fiud^uXCdag 
inCxe' rifiiv xa ykvKvxuxco. 
IIccfKpLXog di (pri^L' ^ firinoxe ixncofiax6g i6xiv eldog.^ tj 
20 fiixQov oiov xvu^og.' ^L68coQog 8\ xvXlxu uno8C6co6L. 
Ib. MANHZ noxriQCov eldog. NCxcov KL&uQadcp 
(III 389 K)- 

xul ndvv xcg evxuCQcog ^nQonCvco, (pr]6C, <^6oCy, 
nuxQLaxa.' fiuvrjv 8' ei^e xeQUfieovv u8q6v., 
26 xcoQovvxu xoxvXug nivx' i6cog. i8eh,ufir}v. 

1 vnemaiv A: corr. Schw 5 zavS' tx^axjj^a t\jSQoaov 

A: tdvde Ba^xiov | tvSgoaov lacobs 8 unavxag A: corr. 

Mein 10 sententia: 'viensae sublatae sunV u(ia S' ijv 

K: &XXu (iTiV A 18 InixK ijfiiv rwi yXvAvzdzcoL A, lni%iov 

Mein; Blaesum pedestri sermone usum esse putat Wilam 
19. 20 7j (LiTQov, haec aliorum fuit interpretatio, cf. Hes. s. v 
23. 24 nQon{v(ov (pr^ol narQiuixa A: corr. Heringa 24 fort. 

(luVTjv S' iXa^t coU. Poll. 6, 99 74 J^ 

nuQi^tto xa la^^hla xat ^idvfiog (p. 73 sq Schm) xul 
d riu^cpLXog. xaXettUL ds fioivrjg xal tb inl tov xottu^ov 
i(p£0tr]x6g, iq)' o^ tug kdtayag iv nuidiu i7t£fi7Cov 
ojtSQ 6 2Jo(poxXfig iv UuliiavEi xuXxnov sq>r} xuqu, 
kiyav ovtag (fr. 494 N)" 5 

tdd' i6tl xvi6}ibg xul q^LXrj^dtav ilfdtpog' 
t(p xuXhxottu^ovvtL VLxrjtiqQLU 
tCd^riyLL xul ^uXovtL xuXxuov xuqu. 
'AvtL^dvrjg 'AcpQodLtrjg rovutg (II 33 K)' 

iya 'jtLdeL^oj xuQ-' ev bg uv tbv x6ttu(iov 10 

ucpslg inl fqv nluGtLyyu (noLrjGr} tcsGsiv — 
B. TtkuGtLyyuy) noLuv; tovto tovTtLxsiyLEvov 
e avG) t6 fiijc^di/, t6 tilvuxlGxlov kiysig; 

5 ^. tovt iatl JtXdetLyl — ovTOg 6 xQutav ytvstuL. 
B. Ttag d' elGEtuL tLg tovt'; A. iav tvxi] ^6vov 15 
avtr}g, inl tbv ^dvrjv nsGettuL xul ip6(pog 
sGtuL ndvv nolvg. B. nQog -O-eSv, ra xottd^a 
nQOGsGtL xul Mdvrjg tLg &6nsQ olxitrjg; 
"EQ^iLnnog MoLQuig (I 237 fr. 47,5 K) 

Qu^dov d' oiIjsl., (pTqGL., tr]v xottu^ixrjv 20 

iv totg uxvqolGl xvXLvdofiivrjv., 
(idvrjg d' ovSev Xutdyav ulsl' 
triv 6s tdXuLvuv nkdGtLyy' uv idoig 
f 5 nuQu tbv GtQO(piu tfig xr^naiug 

iv tOLGL xoQrj^uGLV ovGav. 25 

3 fqp' Bentl: aqp' A 4 cuX\taiVi A: con-. Mus 4 et 8 
Xul-Aiiov A 10 iycj SiSdibi XV p. 666 f, recte ut videtur 

xK-a-' iv og K: v.c(^66ov A (xK^' ov 6s Schw) 11 cccprfi A: 
corr. p. 666 11. 12 suppl. Toup e schol. Luc. Lexiph. c. 3 
12 TioCuv p. 666: noiov uv A t6 vnov.ti^tvov A: corr. 

p. 666 14 ovrog p. 667 a: iv' ovzos A 15 ■9'<V?/ lacobs 

22 ulfi A : corr. lac ly 75 

76. NEITOPII. 71£qI zfjg ideag rov NioroQog Tiorr]- 
Qiov (prjGlv 6 7ton]rrjg (A G32)* 

jcuQ de dijtug neQixuXkig^ 6 otxo^ev rjy' 6 yeQULdg^ 
XQvGtCoig rikoiGi TceTCUQfiivov ovuru d' uvrov 
6 riCGuQ^ sGuv^ doiul 6e TieXeiudsg d^q>lg e'xu6rov 
XQv6£Lui ve^id^ovro 6vo d' vnb nvd^fiiveg rieuv. 
6 ukXog (lev ^oyiav unoxLvr]<Su6xe rQUTci^rjg 488 

TcXeiov eov NiaruQ d' 6 yiQcov ufioyrjrl ueiQev. 

ev rovroLg ^tjretruL TCQobrov fiev ri icor e6r\ t6 %qv- 

10 (SeioLg r\koL6L iceTCUQfi.ivov^ ineLru ri rb ovuru d' uvrov 

ria&UQ e6uv. ru yuQ ukku norrJQLu (pr]6LV 6 MvQkeu- 

vbg 'j46xkr]nLu6r]g iv ra neQL rrig Ne6roQi6og dvo 

aru ixeLv. nekeLu6ug 6e nobg av rtg vnod^OLro vefio- 

fiivug neQl exu6rov rav corcov; nag 6e xul kiyeL 6vo 

16 nv&fiivug eivui rov norr]QLov; i^Lcog 6e xul rovro ki- h 

yeruL ori oC (lev ukkot (loyovvreg i^u6ru^ov rb norrjQLOv., 

Ni6rcoQ (5' 6 yiQav uftoyr]rl cieLQev. ruvru nQod^ifievog 

b 'A6xkr]nLd6r]g t,r]rei neQi rav r]kc3v^ ncbg nenuQfiivovg 

uvrovg det 6ixe6&ui. ol (liv ovv kiyov6iv e^ad-ev 6eiv 

20 i(ineLQe6&UL rovg xQv6ovg r]kovg ra uQyvQa exncbfiurL 

xuru rbv rrjg e(inuL6rLxf]g rixvr]g koyov., ug xul inl 

rov 'Axikkicog 6xr]nrQov {A 245)" 

ag cpuro jjojomfvog, norX 6\ 6xf]nrQov ^uke yair] 
XQv6eioLg r'jkoL6L nenuQ(iivov. 
26 e(i(puLveruL yccQ ag rcov r']kcov i(ineneQOvr](iivcov xu&c<- 
neQ inl rcov Qoncikcov. xul inl rov ^tcpovg toi) 'Ayufii- c 
(ivovog {A 29)" 

u(L(pi d' uq' cb(ioi6iv ^dkero iicpog' iv 6i oi ^koL 

3 Si om. A: acld. E 5 ntliddtg A: corr. E 6 Svo 

AE, cf. p. 488f. 489f 13 nthdSag A: corr. E 19.20 diiv 
innfiQtc9ai i. e. si quis imitundum susceperit 76 lA 

XQvGSLOt Ttd^cpaivov drccQ tcsqI xovlsbv rjsv 

OQyVQSOV. 

'AnsXXriq ^sv ovv 6 roQSVf^g STCsdsLXvvsv, (prj6cv, rjfitv 
sv xtGt KoQtv&tccxotg SQyotg triv tav 7]Xcov ^sGtv. 
s^o^ri d' riv dktyr) totg xoXantriQGtv STcrjQfisvr] xal otovsl 5 
xscpaXidag ^kav anotskov6a. nsnaQd^at dl Xsysrat tovg 
rjXovg vnh tot) notritov ovx OTt s^ad^sv XQ66xstvrat 

tl xal nsnaQfisvoL si6tv, aAA' OTt sfinsnaQfisvotg soixa6tv 
s^cj ts hXiya nQovyov^t., fistscjQOt tilg aXkrjg intcpa- 
vsiag ovtsg. 77. xal nsQt tav atav ovtag dtOQi^ovtat^ 10 
OTt slxsv fisv dvo d)To; ava, xa-^^dTt xal takka notr]Qia^ 
akXa 8\ 8vo xata t6 xvQta^ia (is6ov i^ a\i<poiv totv 
fiSQOtv fJtixQa, naQOfiota ratg KoQtvd^taxatg vdQiatg. 
6 ds 'AnsXXrjg ivtsxvag ayav vnsdst^s ti^v tmv rs66d- 
Qav arav 6xs6tv sxov6av ads. ix [itag otovsl Qi^rjg^ 15 
ijrig ta nvQ-fisvt nQ06xvQSt, xad-' ixdtSQOv tb ovg 

e dta6xtSstg sl6t Qd^dot in' dfnpotv, ov noXv dn dXXr[- 
Xav dts6ta6at dtd6trj}ia. avrat fisxQi' rov ;|^£tAovg 
8trixov6at Tot) norriQiov xal (itxQOV iVt fisrsaQt^ofisvac 
xard fisv t?)v dn66ra6tv tov dyysiov q>vXdrrov6t rrjv 20 
8td6xt6tv, xard 8s rb dnoXrjyov nQog rr^v tov ;u£tAof <? 
SQSt6tv ndXtv 6vfi(pvstg <^si6tvy. xat yivsrat rbv rQ6nov 
rovrov rstraQa d)Ta. tovto 81 ovx inl ndvrav^ aAA' 
in iviav norrjQiav rb sidog T^g xara6xsvfig dsaQstrat, 
fidXt6ta 8s Toiv Xsyofisvav EsXsvxi8av. rb 8' inl twi/ 25 

f 8vstv nvd^fisvav ^rjrovfisvov ^ nag Xsysrat rb 8vo 8' 
vnb nvd^fisvsg ^6av, 8iaXvov6tv ovTcog rtvsg. rav no- 

1 ;i;pvcfoi A 14 l7iiSei,^e K 16 itQocyivQQSi A: coir. E 

H«'9'' tiiaxfQov zb ovg i. e. ad utriusque ansae latus 17 ccti' 

om. E 22 cv^cpveig A 6vfi(pvovtai E, etaiv add. Wilam 

25 rjKiaTcc Ss E ro Se neQi rwv E u 77 

ri]QLO}v xLva fikv tva nvd^fisvu ^xtiv rbv (pv0Lxbv xal 
6vyxExaXx€vii,ivov ra oAoi norriqCa^ xa^dri xa key6(i£va 
xv^^La xal rag (pLakag xal et xl (pLaXadig Igxl xr}v 
idiav XLva dl dvo, aGTiEQ xa aoGxvtpLU xul xa xav%a- 
5 QLU xal xag ZleXsvxLdag xal xa xuQxiJGiu xul xa xovr 
xoLg o/iioia* sva ^lv yuQ sIvul nv&^iva xbv xaxa xb 
xvxog 0vyx£xti^^^v^ivov ola tc5 dyysia^ exsQOv 6b xbv 
nQOG^exov^ unb 6i,iog UQxb^evov^ xaxulrjyovxa 6' eig 
nlaxvx£QOv, i<p' ov Xgxuxul xb noxrJQLOv. xal ro tov489 

10 NiaxoQog ovv dinag q)a6lv sIvul xolovxov. dvvaxuL 
de xal dvo nv&[iivag vnoxLd^eGd^uL.^ xbv fiev olov xov 
norrjQLOv (piQOvru rbv oXov 'oyxov [xal] xurd (lei^ovu 
xvxloeLdri neQLyQucprjv ii,aQ6LV i';i;oi/Ta tov vxl^ovg 6v(i- 
fierQov, rbv dl xur iXurra xvxXov Gvvexo^evov iv 

16 Tu fieL^ovi^ xad"^ o6ov 6vvveveLV 6vfL^i^r}xev elg 
6|u Tov (pv6Lxbv rov norrjQLOv nv&fiivu^ a6re vnb 
dvoLv nv&fiivoLv (piQe6&uL t6 ixnafiu. /JLOvv6Log 6e 
6 &Qu^ iv 'Poda kiyeruL rr^v Ne6roQLdu xuru6xevd6aL 
Twv fiud^rjrav avra 6vveveyxuvrav ruQyvQLOV oneQ b 

20 IlQOfia^Ldag 6 'HQuxkeaxrjg e^rjyovfievog xr^v xaxd 
xbv ^lovv6lov Sidra^LV (pr}6LV 6xv(pov elvuL nuQuxei- 
fiivag ixovra rd wTa, xa&dneQ a[ dinQaQOL t«v veayv^ 
neQl dh xd axa rdg neQL6reQdg' 636neQel 8i rLva qo- 
ndkLU 6vo vnoxel6&ui tw norriQCa nkdyLU 5ia firfiiovg' 

26 TttVTa d' elvaL rovg 8vo nv&fiivag. 6not6v ri xa\ 
vvv ierLv I8elv iv Kunvt] nbkeL rfjg KufinavCag dvu- 1 ^xti AE: corr. Schw 6 ra y.uQxriaia E: xap;i;rjai«: A 

7 ovyj;a/l5<fvdttfvov A: corr. E 10 Svvaxai i. e. Svvaxov iaxi 

12 xai del. Wilam 14. 15 iv xta fiii^ovi K: iv xrxiw fifi- 

^ovt AE 21.22 planiaa dixisset naQanfifiivwe /;i;ovra ra cora 
liiaxiQm&ev Svo xal Svo, cf. Aristarchi yerba schol. A 632 78 lA 

xst^evov rfj 'AQri^idi norriQiov^ oneQ Xiyov6iv ixetvoL 
c Ni6roQog ysyovivav ierl dl aQyvQeov, ;|^pt>5org yQ(<^- 
(ia6Lv ivrsrvTCCj^iva ixov ra 'OfirjQLxa eTcr]. 

78. Uya di^ (prj6lv 6 MvQleav6g, rdde kiyco nsQl 
rov jcorrjQiov. o[ jialaiol xal Td TCeQl rijv ij^isQov 5 
rQO<pijv TCQaroi, diara^d^svoi, rotg avd-Qanoig , nstd^o- 
fisvoi rbv x66fiov slvai 0q)aiQOsidfi^ ka^^dvovrsg sx rs 
Tov iiXCov xal rrjg GsX^vrjg (^rov^ 6xri^arog ivaQystg rdg 
(pavra6iag^ xal rd ■TceQi r-^v didiov rQO(prjv ra neQt- 
i%ovri xaT^ rijv idiav rov ^xij^arog dcpofioiovv slvui 10 
dixaiov iv6iiilov. dib rijv rQdics^av xvxXosiSrl xar- 
s6xsvd6avro xal Tovg rQiJCodag Tovg TOtg ^sotg xa%- 
d ayi^o^ivovg, (pd-6sig xvxlorsQstg xal d6riQag s^ovrag, 
ovg xal xakov6i ^sXi^vag. xal rbv aQrov d' ixdks6av 
Zri rcbv exri^drGiv 6 xvxkog dm^Qri6rai xal i6ri riketog. 15 
xaX t6 norriQiov ovv to 8ex6ii,evov rijv vyQav rQO(pi}v 
xvxkoreQeg inoir]6av xard (lifirjfia tov x66[iov. t6 ds 
rov Ni6roQog xal idiaCrsQ^v i6riv. exei yaQ xal d6ri- 
Qag^ ovg i]koig 6 noirjrijg dneixd^ei did rb rovg d6ri- 
Qag neQi(psQStg slvat rotg rikoig b^LoCcog xal a6nsQ 20 
i^nenriyivai ra ovQuva, xa^O^Qg xul "AQar6g (pr]6iv 
in avr&v (453)' 
e ovQava ai\v aQrjQev dydkfiara vvxrbg Cov6r]g. 
neQirr&g de xal ToiiT' e(pQa6ev 6 noirjrrjg., rovg ;t()v 8 Tov adil. Wilam ivsQysig A: corr. E 8. 9 rug cpavta- 
aCag Cas: xal ras cpavTaciag A cpavzaaias E 9 ru tcsqI s: 

Ttts tisqI A GTQovpriv A: corr. Cas, qui &iSiov temptare non 
debebat 12 8qq fort. TQinoSag &aT^Qag s'xovrag (quales ex- 

pressi sunt in nummis Crotoniatarum) xal rovg roig &soig xa^a- 
yi^ou.svovg cp&osig KvyiXorsQsig, oi'S xai naX. oslijvag, cf. Hes. s. 
oslrjvag 16 <^(idXiaray &7ti]QrLaTai. requirit Schw 20 aansQ 
Wilam: ag A, om, E, conieceram wg (^ijlovgy lA 79 

0ovg ^kovg TcaQarc&alg xf] roi) uQyvQOv ixTCcofiatog 
(pvOet^ rijv tav aOtsQOv xul tov ovquvov ixtvndv 
Tiata t^v idsav trig ^pdag ovGiav. 6 luv yuQ ovQuvog 
ccQyvQa JIQO0SOLX6V, oC dh u6tSQsg xQvGa duc tb tcv- 
6 Q&dsg.' 79. vjiod^s^svog ovv xutrjatSQiGfisvov tb toO 
Ns0toQog jiotrJQiov ^stu^uivsi xul Inl tu xQutLQta 
t(bv ankuvav uGtsQcov^ olg 6rj tsxfiuLQovtuL tu nsQl 
tijv t^(oi}v ot av^QonoL' ^Xsyo} dh tug nekeLuSag. otuv f 
yuQ sCnt]' 
10 dvo dl nsksLadsg u^cplg sxudtov 

XQvasiuL vsiis&ovto^ 
nsksLudug ov 6r]fiuLV6L tag 'dQVL&ag, ug tLvsg vnovoov6L 
nsQLGtSQug elvuL^ u^uQtuvovtsg. etSQOv yuQ slvuC q^rj- 
6lv '^QL6totsXrjg (h. a. V 544 b2) nslSLudu xul stSQOV 
15 nsQL6TSQdv. nsXsLttdug d' 6 noLrjtijg xaksi vvv tag 
nXsLudug., nQbg ctg 6n6Qog ts xal u^rjtbg xal tav 
xuQnibv, aQxil ysvs6s(og xal 6vvaLQS6scog, xad^d <pr]6L 
xal *H6LoSog (op. 383)" 

nXr^iddcov ^AtXuLysvscov inLtsXkoiievuav 
20 dQ%s6%^' u^rjtot', uQdtOLO ds dv6o^svd(ov. 490 

xal "AQarog (264)' 

u^i ^ikv bfiCjg dXCyuL xul ucpsyyssg^ dXX' dvofia^tul 
riQL xnl s6nsQLUL^ Zsvg d' uitLog., slXL66ovtuL' 
og 6(pi6L xul ^SQSog xul xsC^utog dQxo^s'voio 
25 6r]iiaCveiv insvsv6sv insQxofisvov t aQ^tOLO. 

tdg ovv TTjg t(bv xuQnCbv ysvs6s(og xul tsXsLa6s(og nQO- 

1 fort. ntQiTi&tlg 5 HuxtczrjQia^ivov A: corr. E 7 fort. 
«ffrpcov 8 01 add. E: om. A ntXidSag ubique A: ubique 

corr. E 10 Svo AE 12 «s K: ag AE 16.17 &nrit6g 

yivtxui xu)v HUQnwr K 17 avvaiQiaig AE: corr. K 19 nXti- 
idScov ScxXaiyivicov A nXrjidScov &xXaytvf(tiv E 20 &Qifa%^ai 

{ixQXtaO'' E) <i|u.7]roro A E 80 i^ 

GrjficcvTLxas nXeiccdag otxsiag ivsxoQEvGs tc5 toi) 6o(pa- 
tutov Nt0toQog 6 rtotrjttjs TCOtrjQLip' xal yuQ tovto tfjg 

1) ttiQug tQocprig dsxtLxbv uyystov. dio xul tc5 ^il tr)v 
u^^qoGluv tug IleleLudag (psQSLV cpr^GC (|tiG2)' 

xri fiev t ovbe Ttotrjtu TtuQtQxttuL ovde IltksLUL 5 
tQ^^QOveg^ tUL t u^^QoGnp /jlI TtutQL (peQovai. 
ov yuQ tag TcekeLccdug tag oQveLg (peQeLv vofiLGteov ta 
^lI tijv u^^qo6luv, ag (^oCy TCokXol do^d^oviiLV (^uGefivov 
ydQ), dXXa tug IIXeLcidug. oixetov yuQ tug tcqogt^iiul- 
vovGug ta tav uvd^Qajcav yeveL xug aQug^ xuvtug xul 10 
Tc5 z/il (peQeLV tr)v ufi^QOGLUv. dLOTCeQ utco xav 7txr]vav 
uvxdg xaQL^eL keyav 

c xr] fiev t' ovSe noxr^xd TCUQSQxexaL ovde IleXeLUL. 
oxL 8e xdg IIXeLddug xb evdo^oxaxov xav uTckuvav 
uGtQav v7ceLkr]cpe, drjlov ix tov TtQOtdttBLv avxdg xatd 15 
tr]v xav ukXav GvvaQLd^fir^GLV (-S485)" 

ev 8e xd xetQeu ndvxu xd t ovQuvbg i6te(pdvatUL^ 
nkr]Lddug &' Tddug xs xo xs 6&evog 'SlQiavog 
uQxxov '&•', r]v xul (ifiu^uv inLxXr]6LV xuXeov6LV. 

il eTcXuvr]^Y]6av 8' ot noXXol vofiL^ovxsg xdg neXeLddag 20 
oQveLg eivuL TCQaxov fiev ix xov noLr]XLXOv ^xT^ficcxL^fiov 
xov xaxd xr]v TCQ66d-e6Lv xov yQdfifiaxog' ineixa 6' oxl 
xb XQr]Qaveg fiovov ide^uvxo eivuL inC^exov neXe^ddav^ 
inel dtd xr]v d6d-eveLuv svXu^i]g r] oQVLg uvxr]' xQStv 
d' i6xl xb evXu^et^d^uL. nL%-uvbv 6' i6tl tb inC^etov -25 
xuL inl tav nXeiddav tLd-ifisvov fiv&svovtuL ydQ xul 1 ivtTOQvtvct AE: corr. Hemsterhuis 2.3 Tijg Ixarjpag 
Schw 6 Tov Sl itoTfjTU A 5. 6 ntXtiu tqi]qcov ^ctui t' A 

8 01 add. Dobr, cf. litt d 13 toD 8s tiot^tcc A 14 t6 tv- 
tioiyOTccTov Twv cinXavwv K: twv ivSo^orciTODV y.al ScnXctvwv AE 
IG Twv ciXXcov E: aXXcov A 20 nXicdSas AE: corr. K u 81 

avTtti Tov 'SlQiava ipsvyeiv, diaxofitvy^g t^j iirjrgbg 
avx(bv nkrjiovrjg vnb xov 'SlQLCOvog. 80. r} de xov 6v6- e 
fiaxog ixxQOxr], xad-' rjv ai nkeLadeg kiyovxai IlsXsiai 
xal Ilsksiddeg, naQa TCoXXotg i6xi xav Tiocrjxav. TiQuJxr] 
5 de MotQa rj Bvt,avxia xaXag idi^axo xbv vovv xdv 
'0(irlQov noirnidxav iv xfj MvrjfioCvvr] imyQacpo^ivri 
(fdaxovOa xijv d^^QoeCav xa /JiX xug TlXsiddag xo^it,siv. 
KQdxrig 6' 6 XQiXixbg (p. 63 W) 6(psxsQi0dfisvog avxfig 
tr]v d6i,av ag tdiov ixtpiQSi xbv X6yov. xat Z!i^a- 
10 vidrjg 6h xdg IlXeiddag TlsXsiddag siQrjxsv iv xovxotg 
(fr. 18 B*)- 

didaxi d' Bvxog 'EQfiag ivayaviog, f 

Maiag svnXoxd^oio natg, hixxs 6' "AxXag 
STCxd ionXoxd^av cpiXdv d^vyaxQav xdv y ii,oxov sidog., 
16 xal xaXiovxai UsXsidSeg ovQdvtai. 

Gacpag yaQ tdg nXeiddag ov6ag "AxXavxog d-vyaxiQag 
IlsXsiddag xaXst., xa&dnsQ xal IlivdaQog (Kem. 2,16). 
icxi 6' ioixbg 
dQSiav ye IleXeiddav 
20 fi-^ xr^Xod^ev 'SlaQiav' dvst6d-ai. 

6vvsyyvg ydQ i6xiv 6 'SlQiav xf] d6xQ0&s6ia xav TlXsid- 
dav dib xal 6 ksqI xavxag ^vd-og., oxi cpsvyov6i ^sxic 
tr]g ^irjtQbg tf]g nXr]i6vrjg tbv 'SlQiava. dQSiag 61 Xiyet 2 jrirjidfiTje A: corr. E IJ dtvttatQfjias A: corr. lacobs 

13 MaiaSog oigiiag tli^o^XtcpdQov naig Bergk ex schol. Pind. 
Nem. 2, 16, 'Egfiag ivay^viog ovgtiag fli.xo§liscpdQov \ MaidSog 
naig- xi%xt S' "AxXag Wilam 14 tnxu Mus: inixa A qpi- 

lav &vYaxtQcov A: corr. Schneidewin xdv y' corruptum, 

fort. xuv iiiav i'^oxov tlSog 15 ral xaifo vtat Hartung: dyixa- 
liovxai A 16 ntXtdSag A 19 OQiav yt A dQiav (om. yt) E 
20 duQicav dvtia&ai A daQioiva vtra9ai E, v. Pindari codd 
23 OQiag A dQiag E 82 r^ 

tag nXsLttdccg iv i'6c} rc5 ovQaCag xura nuQdktLilftv tov v, 
^^xinsLdri xetvtui ijtl trjg ovQ&g rvv tavgov. xal Aiaxv- 

kog 8^ ix(pavi6t6Q0v nQoenuCt^civ tc5 6v6(tati xata tijv 

6^o(p(ovCuv (fr. 312N)' 

ut d' 'int "Atkavtog nutdsg c}vviia6fiivui 5 

natQog ^iyL6tov ad^kov ovquvov 6tiyr} 
xkuCs6xov, iv^u vvxtiQcov (pavtu6\iutaiv 
iX0v6L (ioQ(pccg (intSQOL IlsXsiudsg. 

untiQovg yuQ uvtug sIqyixs diu triv nQog tag 'dQvsig 

6(IG)VV(ILUV. 7} dl MOLQOi Xul ttVTl) TOV TQOnOV TOV- 10 

Tdv (prj6L' 
b Zsvg 8' uq' ivl KQ^trj tQi^sto (liyug, ovd' uqu xCg viv 
l^sCdSL (lUXUQCOV O d' a£'^£TO nu6L fiiXs66L. 
tbv (ikv UQU tQTjQcovsg vnb ^ud^ia rQcc(pov uvtQip 
u(i^Q06Lrjv (pOQiov6uL un 'Slxsuvoto qoccov 15 

vixtuQ 6' ix nitQrjg (liyug uistbg uilv u<pv66av 
yu(i(prjkt] (poQis6xs notbv ^ll (irjtLosvtL. 
tbv xuL vLxri6ag nutiQu Kqovov svQvonu Zsvg 
u&ccvutov noLrj6s xul ovQuva iyxutivu66sv. 
(bg 6' uvtcog tQr]QC36L nsXsLu6Lv conuas tijhi^v, 20 

c 10 al* 8^ tOL &iQsog xul isC^utog uyysXoC si6L. 
xal 2^L(i(iCag 8' iv tf} FoQyot (prj6LV 

u'l d^iQog djxstuL nQonoXoL nCXvuvto IliksLUL. 
no6sC8Lnn6g t iv tTj 'A^anCcc' 

ov8i tOL uxq6vvxol jI^vxqul 8vvov6l TliksLUL. 25 2 oi^Qiui A E , cf. schol. Pind 3 fort, S' <?Tt> 6 oiqa- 
vootiyfi A: corr. Wilam 7 h&iv Herw 14 xQdtpiv A: 

corr. Schw 17 yaju.qpTjiJ}s E, requiro nitgris nomen velut 

TaXXair\9 (poQHOTiOTCirbv A (poQiioiif (om. notov) E: corr. 

Camerar 23 aV &iQog A: legebatur aC&iQog, qua lectione 

nihil probare poterat Asclepiades, fort. wKiiai 9iQiog 24 no- 
oCSmnog A 'AoconiSi Mem, cf. ad XIII p. 696 c M 83 

AaajcQOxkfig d' 6 di^vQa^^ojcoLog x(d Qritibg avrag 
HTiEv OfjKOVVfiitv xalg it6Qi6r6Qatg iv xomotg (J'L III 
556 U*)' 

a'i re noxavalg 
5 ^fiiovvuot TteXetdetv atO^SQt xeio^e. 

xal o riiv eig 'Hoiodov de ccva(p6Qouevt]v 7tottJ6ag 
'AerQOvofiiav uiel Ileketddag avrdg Xeyei (fr. 9 Rz" ' 

riig 8\ ^Qorol xaXeov(St IleXetdidag. d 

xal ndXtv (fr. 10)' 
ID xemeQiai dvvov6i neXetddeg. 

xal TcdXiv (fi-. 11)' 

rijfiog dxoxQVTcrov6t TleXetdSeg. 

ovdev ovv dTCt6rov xal "OfiTjQov rdg IlXeiddag xaru 

jioirjTixbv vofiov UeXetddag dvofiaxevai,. 81. dnode- 

15 detyfievov ovv tov brt IlXetddeg rj6av ivxeroQevfievat 

ra xotrjQia, xaO"' 6xa6rov rCjv ior ov 8vo vito&ereov 

etxe ^vXerai rig 6Qvt^o(pv6tg xoQccg eir' ai) xal dvd-Qco- 

Ttoetdeig., u6rQ0tg de nenoixtXfLevug. t6 fievrot ^duq)lg 

6xu6rov xQv6etat vefie&ovro' ovx w? ne^l ^v exciGrov e 

20 icxov6reov yevri6ovrat yuQ ovxcog rj' xbv dQtd^fiov 

dXX' eneineQ 66xt6xut fiev exdxeQov rav corcov eig dvo 

6xi6eig, rovrcov 6' uv 6vvd(p6tu xard -fiv reXevraiccv 

xmoXri^iv, 6xu6rov (lev uv Xeyotro xu-&b rerruQeg ui 

nu6ui 6%i6etg rav ioxcov^ exdxeQOv de xu&b 6vfi(pvy} 

25 ndXtv inl xeXei yivexut xfjg dno6xd6ecog uvxcov. bxav 

ovv einri' 

dotut dl neXetddeg dficplg exu6xov 
XQv6eLui vefie&ovxo^ dvco 6' vnb nv^fieveg fj6uv.^ 

6 piia^f Mein 8 tdaSf A: corr. Herm 16 ivxizoQVfv- 
(ifvai, A: corr. E 23 fort. &n6Xriiiv, cf. p. 488 e 25 ^va 
crciofcos AE: corr. K, cf. p. 488 e 28 8vo E 84 lA 

f xa-O"' ixareQav rijv GxCglv t&v arav axov06^£d-u fiiav 
Ttsksidda' ag doiag sItcsv xad^b 6vfiq)vetg siGiv dXkrl- 
Xaig xal Gvve^evy^EvaL. t6 yccg doiol xal doial 0r](iai- 
vei xa\ ro xar aQLd^fibv eldog, t6 dvo, oiov (S 129)' 

doLOvg dl TQLTfodag^ dexa dh xQ^^^oto raAavTa. 6 

xal {■t 253) ^doLG) &eQd7Covre'. orjfiaLvei 61 xa\ t6 
CvfKpveg xa\ t6 6vve^evy^dvov xar aQL&^dv, cjg iv 
tovroLg {s 476)* 

doiovg 6' uq' vmjkf^d^s d-dfivovg 
i^ biiod^ev 7ie(pvarag, o fiev (pvXirjg, 6 6' ikaCrjg. 10 
i92yEvr]6ovraL ovv in\ rav arc3v re66aQeg TteXeLadeg. 
82. ejtSLd'' OTav ineveyxri t6 

8oLa\ ds Ttekeiddeg d[i(p\g e'xa6rov 
1Qv6eLaL vsfied-ovro, dvoj d' vitb Ttv&fieveg ^6av, 
dxov6reov ov nv&fievag dvo, dkX' ovSe xard 8LaLQe6Lv 16 
dvayvco6reov, d)g 6 &Qai,zJ LOvv6iog, dXkd xard ^vv&e- 
rov vnonvd-ftiveg., on(ag in\ r&v nsXsLadcov dxovcafLSv, 
orL re66aQeg fiev rj6av in\ rav ojtcjv, drjo de vnonvd'- 
fJLSvsg, rovrs6rLv 'bnb np nvd^iisvi oiov vnonv^fievLOL' 
b Si6re diaxQareL^d^at t6 Senag "bnb dvetv IlekeLdScov 20 
vnoxeLfievcov ra nv&fievL, ?| ds rdg nd6ag ysvs6d-aL 
nXsLddag, ineCneQ bQ&vraL ro6avraL^ XeyovraL 6h snrd^ 
xa%6rL xa\ "AQarog (prj6LV (257)* 

inrdnoQOL dij raC ys fisr' dvd^QconoLg xaXsovraL, 
£| olaC nsQ iov6aL in6ipLai, 6cpd-aX(JL0L6Lv. 25 

o^ fisv ncog dndXcoXsv dnsvd^ijg ix ^Lbg atfT-jfp, 
260 «I ov xa\ ysvsrjd^sv dxovofisv, dXXd fidX' avrcog 
el'Qrjr\ snrd. 6' ixstvaL inLQQrjdrjv xaXiovrai. . . 

3 xal at SoLul A: corr. E 6 Svo d^SQccTtovzs A Sqlo) &SQd- 
jtovxsg E 9 Svovg A : corr. E 11 y£vi]6ovr' A 14 Svo E 
17 ^■Kovacofisv E 21 fort. yivsa&ai 28 sl'Qr}zaL A lA 85 

[^^ olaC jtEQ iovGUL iif6tl>iai, dcpd^aXfiotaiv}. t6 6qio^£vov c 
ovv iv rotg a6rQ0ig xal iv rfj q^aivofiivrj xaraGxexnj 
7iQO0r}x6vrcog ir6Q£v6ev. rovro (livroi, xal inl tov z/tog 
etjfiaivsiv nEC^ovruL rbv jtotrjriiv oruv kiyrj {(i 62r 
5 T^ iiiv r ov8\ TCorrjra nuQiQxtruu ovde TtiXeiut 
rQ^^QOVsg raC r ufi^QoaCrjv ^d nurQl (piQovGiv. 
icXXd rs xal rav aCsl utpaiQSiruv Xlg jtirQrj. 
aAA' uXXr]v ivCrjGi jturriQ ivuQCd^fitov sivui, 
vTtb rfig 6|vT^T0g rav nXuyxrcbv jtsrQcov xal rrjg Aftd- cl 
10 TTjTOg acpuLQstod^aL Xiycov ^Cuv rcov IIXsLudcov, aXlrjv 
61 jtQbg Tov zJLbg ivCsGd^uL ;|japij/ tot) ea^stv rbv uql- 
d^fibv ccin&v^ jtOLrjrLxag uCvLrrb^svog OTt rav IlksLccdcov 
?| 6QC3^ivav o^ag 6 uQid-^bg uvrcov ovx ujtbXXvruL.) 
kiyovrui 8\ xul ra uQid^^a xul rotg 6v6fiu6Lv ijtrci 
16 83. JCQOg dh rovg Xiyovrug ovx oCxsCcog ra jtorrjQCa 
ivrsrvjt&Gd^UL rug IIXsLcxdug, ^rjQcbv rQOcpcov ov6ug 6r]- 
(luvrLXcig, ksxriov orL to dijtug d^icporiQcov rav rQocpdv 
i6rLV 8sxrLx6v. xvxscov yuQ iv uvra yCvsruc rovro e 
d' i6rl Jt66Lg iv ra xQdfiurL rvQbv i';uovffa xal uXcpL- 
20 Tov uficpco 8\ ruvru xvxco^isvu xul ovrco jtLv6nsvu XiysL 
6 JtOLrjr^^g {A 624)* 

624 rot6L 8h rsvxs xvxsd ivjtX6xa(iog 'Exu(ir]8r] . . . 
628 t) 6cpS}iv (jtQarovy ^sv ijtLJtQoCy]Xs rQUJts^uv 
<^xuXi]v xvuv6jtst,uvy iv^oov, uvrocQ ijt uvrr]g 
26 xdXxsLOv xdvsov ijtl 8\ xq6(ivov Jtora otpov 

ijd^ (liXL x^f^Qf^^') TtuQu 8' uXcpCrov lsqov dxr^v, 1 versum incommode iteratum del. s 5 tov Sh izozfiza 
A: corr. E 6 «rr' AE 7 lng A: corr. E 8 dvir]- 

civ A: corr. E 11 xovq Jibg A: corr. E 22 xvxfcb etiam 
Homeri cod. Laur. D 23. 24 incluea om. A 24 avxaa in' A 
26 ini S' &X(pi'rov A 

ATnEKA.Et'S lll. 6 86 lA 

f TtuQ da dajiag ntQiKakXig., 6 olxo^av r]y' 6 yiQatog . . . 
638 iv ra Qcc Gcpi xvxt^Ge yvvrj eixvta &€f]Oiv 
ol'v(p IlQa^vtCci^ eTcl d' alytiov xvij rvQov 
XVY16TI xaXxeiri^ enl 6' cikcpLta Xevxa ndXvvev 
3iLve(ievaL d' exeXevev^ enei q cbnkL66e xvxea. 5 

84. t6 de 

akkog (lev (loyeav d7toxLvr]6a0xe tQanet,rig 
493 nXetov eov, Ne6to3Q 6' 6 yeQuv dfioyrjtl aeLQev 
oifx dxov6teov inl (lovcov Ma^dovog xal Ne6tOQog., ag 
olovtai tLveg^ t6 og dvtl tov o Xayi^dvovteg inl rov 10 
Maxdovog' 

dXX' og (lev (loyeav dnoxLVi^6a6xe tQane^rjg., 
ix tov (loyeav drjXov6d-at vo(iit,ovteg^ ineLdrj tetQcotai. 
oTL de xaO"' "OiirjQov 6 Maxdav ov tetQatai iv dXXoLg 
deix^t'i6etaL. dyvoov6LV d^ ort t6 dXXog "O(ir]Q0g ovx 15 
inl (lovav Maxdovog xal Ne6tOQog edi^xe^ dvo yaQ 
1) ourot nivov6LV^ dXX^ einev dv eteQog. tovto yaQ inl 
dvo td66e6&aL necpvxev., ag xal inl tovtcjv (T io3)* 
oi6ete d' ccQv' eteQov Xevxov^ ereQrjv de (leXaivav. 
eneLta de tb og dvtl nQOtaxtLxov rof) o "0(ir]Qog ovde- 20 
;ror£ tid^rj^f tov^inaXiv de dvtl tov bg vnotaxttxov 
naQaXa(i^dvei ro nQoraxrLxbv o, olov (Z 153V 

evd^a de Z!i6vq)og e6xev., b xeQ8L6rog yever dvdQdv. 
eXXeineL ovv t6 rig (ioqlov t6 yaQ nXrjQeg i6tLV ^uXXog 
c (lev tLg (loyeav dnoxLvr]6a6xe rQane^rjg nXetov iov, 25 
Ne6raQ d' 6 yeQav d(ioyr]rl aeLQev^' ag navrbg dvd^Qa- 
nov (loXLg dv dnoxLvr]6avrog dnb rr]g rQane.t,r]g tb no- 
trJQLOV., roi) de Ne6tOQog avtb Qadiag ^a6td^ovtog di^a 

2 &Boieiv A 5 xvxfw etlam Homeri cod. Vindob 12 uH' 
o ^iv A: corr. E 19 itsgov (isv Itvnbv A: corr E 23 iv- 
^■dds A 27 &no7iivi}6ovrog A : corr. ed. Baa u 87 

Tiovov xai xccxojcad^siag. t6 yag TCoryjQiov vcpiGvatai 
^eya [xal] xara t6 xvrog xal /3apv ri]v 6AxTjr, otcsq 
(piXoTtorrjs iov 6 NsGraQ ix rijs 6vvExovg Cvvtj^siag 
Qadiojg pa6rd^Eiv sa&EVE. 85. I^coGi^iog d' 6 Ivrixog 
5 nQO^Elg ra inr]- 

akkog fiev ^oyicov dTioxivr]<SaGxE rQanEt,i]g 
tiXeIov iov, Ni^rcoQ d' 6 yeQcov diioyy]rl ueiqev., d 
yQa.cpEv xarcc ki^iv 'vvv t6 ^ev iTtLn^co^Evov iari, ra 
TCoirjrT] ori rovg ^ev koinovg EinE ^oyiovrag dEiQEiv 

10 t6 dinag^ rbv Se NiGtOQa fiovov d^oyr]ri. aXoyov 6' 
idoxEL /JioiirjSovg xal Alavrog.^ iri d' ^AxiXXicog naQdv- 
rcov EcGayEad-aL rbv NioroQa yEvvaLorEQOv, rf] i^hxLa 
nQ0^E^y]x6ra. rovr cov roCvvv ovrcog xarr]yoQov^ivcov 
rf] dvaOrQOcpt] ;|r()»;(?«ju.ffot c\nokvo^Ev rbv noLr]rr]v. dnb 

15 yaQ rovrov rov E^apcirQov ^nXsiov foi/, NiaraQ d' 6 e 
yiQcov d^oyr]rl cceiqev^ dnb rov fiiaov ilEXovrEg rb yi- 
Qcov rd^ofiEv rov nQcorov 6rixov nQog ti)v dQxi^v vnb 
t6 cD.log (liv, Eircc t6 £| dQxijg awEQOvfiEV 'dk?>og iiev 
yiQcov iioyicov dnoxLvr]6a6xE rQanitj]g nXElov iov, 6 Se 

20 NiarcoQ dnovr]rl ccelqev.^ vvv ovv ovtco TEray^iivcov 6 
NiarcoQ cpaLVErai rSiv ^\v koLnav nQEa^vrcov (idvog 
t6 dinag dfioyr]rl dsLQcov.^ ravra xal 6 d-ccv^c<aLog 
?.VTLxbg Hcoai^Log., ov ovx dxccQCTCog diinaL^E did rdg 
no?.v&Qv?.t']rovg ravrag xccl [rdg] rocavrag XvaFig Tlro- f 

25 lE{ialog b 0L?.ddEXcpog ^aaiXEvg. Xa^^dvovrog yaQ av- 
rov avvra^Lv fiaaiXLxrjv., fiEranEnxjjd^Evog rovg rafiiag 

2 xal del. K 3 cpilonmrrig A: corr. E 9 eine Madvig: 
fati A, ^qpTj Wilam 14 sqq graece haec sic fere dicenda 

erant &nb (^■tiotvovy yug tovTov toii t^ufitzgov 'nXtiov — aeiQtv' 
ix Tou utoov i^tXovttg (nihil nisi &n6 tov (liaov i^t).6i'ttg E) 
20 &(i,oyritl schol. (B) A 630 21 fifv om. E 23 6iinai- 

^ev E 24 tug (lel. K 88 lyt 

ixeXsvffev, iuv TtaQuysvrjtui 6 2Ja6L^iog in\ xriv anuC- 
trjCLv TTjg 0vvtd^£cos, Xiyeiv uvta ort unaCXrftpe. xul 
(i6t' ov nokv nuQuyevofiivDJ xul aCtovvri eCndvteg da- 
daxivuL uvta tug rjCvxCug etxov^ o df ta ^u6lX£l 
nQ06£Xd^av xutSfiiiKpeto tovg tu^Cag. IltokEyLulog <^6\y 5 

idifistunsiixliufisvog uvtovg xal i]x£LV x£X£v6ag ^£ric tav 
j8t/3At(ov, iv olg at uvayQutpuC £l6l tSv tug 6vvtuh,£Lg 
Xu^^uvovtav, Xa^av tuvtug £Cg ^ftpccg [6 ^u^iXevg] 
xal xutidav icpri xal avtbg un£iXr](pivuL avtbv ovtag' 
rjv dvofiata iyy£yQafifiiva tavta, ZiatfiQog Z!a6Lyivovg 10 
BCavog 'AnoXXavCov [zJCavog] • £Cg a ano^Xi^pug 6 ^a6L- 
X£vg £Ln£v '6 &uvfiu6L£ XvtLxi, iav u(piXr]g tov Z^cot^- 
Qog t6 ea xal tov 2Ja6Lyivovg t6 6t xul tov BCavog 
tijv nQarrjv 6vXXu^rjv [/3t] xul trjv t£X£vtaCav tov 
'AnoXXavCov.) £VQT]6£Lg 6uvtbv un£LXrj(p6tu xutu tug 6ug 16 

b intvoCag. xal 'Tafhr' ovx vn aXXav^ aXXu rotg «vrov 
nr£QOLg' xutu tbv d-uvfiueLOv AC^xvXov (MjTmid. fr. 
139 N) aXCexr], anQ06dLOvv6ovg Xv6£Lg nQuyfiut£v6ft,£vog.* 

86. OAMOZ notr]QLOv x£QutCov tQ6nov £CQyu6^ivov. 
M£V£6%^ivr]g iv 8' UoXLtLxav yQucpEL ovtg»^ (FHGIV 20 
451)* 'aX^utccvrjg 8£ 6tQ£ntbv xul oXfiov xQv6ovv. 6 df 
oXfiog i6tL notr]QLOv xEQutCov tQbnov £CQya6fiivov, 
vipog ag nvyovLutov.' 

87. OZYBA0ON. r] fi£v xoivij 6vvTfi%-£La ovtag xaX£t 

4 riyov E b Si add. Mus, et legit fort. E, ubi haec 

6 Sb ^aci}.tvg ^xfiv avzovq yiiXivGccq (om. 6 ^aaXtvg v. 8) 
8 lu^oiv xavza Mein 6 ^acilivq del K, v. ad v. 5 9 ilXrr 
(fivai AE: corr. K ovrcog A: ravxaq ovxcoq E 11 'AnoX- 

icDviov Lehrs: &n6XXaivoq AE Jicovoq om. E, del. Lehrs 

14 §t, om E, del. Herw 15 &Ti6XXcovoq A: corr. Lehrs 16 cav- 
xov E 20 Msvic9ivrjq iure suspectus Dalecampio 21 &X^a- 
xccvrjq nomen sine dubio peregrinum idque corruptum 23 nv- 
yoaviaiov A: corr. E i^ 89 

t6 'd^ovg dsxrixbv Gxsvog' iGtl de xul bvofiu TtorriQtov, 
ov (iVTj^vivet KQurtvog ^lv iv IIvTtvTj ovragil 70 K)' 
Ttcjg rig «VTOv, Ttcbg rig uv c 

uno roi) zorov :cuvGei€, toO Xiuv ^roTOu; 
5 iyadu. GvvrQitl.'CO yuQ uvrov rovg foug 

xu\ rovg xudiGy.ovg GvyxsQuvvcoGa GJiodav 
5 xul ruXku Tiiivr' cr/yatu ru :ieQl rbv norov^ 
xovd' 6^v^uq)ov olvr^gbv irv xexriJGirui. 
OTt di iGrt, t6 6^v^ccq:ov eidog xvkcxog (iixQug xcqu- 
10 (iiug Gucfibg jcuQiGrr^Giv 'Avr icpuvrig iv MvGridt, 6tu 
rovrcov (II 7i K)* yQuvg iGrt cptXotvog inutvovGu xvXtxu 
(isyukrjv xul ih,£vreXt^ovGu t6 b^v^ucpov ag ^QU^v. d 
elndvtog ovv tij/oj nQog uvrijv <^^Gv d' uXXu nt^t\kiyety 
rovro [liv Got netGo^iat. 
16 xal yuQ inayayov, a ^eot, t6 Gxfi^iu ncog 

trjg xvXtxog iGttv u^tdv re rov xXeovg 
rov rrjg ioQrrig. ov [lev ■^(lev uQrt yuQ 
5 i^ 6^v^a<ptav xeQu^ieav intvo^iev 
xovra (Jc, rixvov, noXXa xuycHd'' ot d-eol 
20 Tc3 dr^\LtovQya dotev., og inotrjGi <^Gey, 

rf,g Gv\iyLerQtug xul rfjg ucpeXetug ovvexa. 
xav xotg Ba^vXavtoig ovv xotg'AQtGxocpdvovg (I410K) 
uxovGoyLe^u norrJQtov xb 6|v/3aqpov, OTav 6 /dtdvvGog 
Xiyri neQl xav 'A^vrjGt dr]uuyayav ag uvrbv rjxovv e 
26 inl x^v dtxvv dneX&dvxu 6^v^u<pa dvo. ov yuQ uXXo 
xt riyrjxiov elvat t) oti ixna^utxa fjxovv. xul xb xotg 
dnoxoxxa^t^ovGt 61 6^v^uq>ov xt^iytevov elg 8 xdg Xd- 

1 6i nal E: 6h A 12 t6 6^v§a(pov Koppiers: rijv xrii- 
xa A 13 suppl. Schw coU. X p. 446 c 14 TrtVofiai A: corr. 
MuB 17 ov fifv oi (tiv (kQTioog yap A: corr. p. 446 

20 CB add. p. 446 21 ri^g &a<palfias A: corr. p. 446 

23 &*ovca)(i,f9a A: corr. Mus 27 accuratiua XV p. 667 e 90 lA 

rayag iy%iovGiv ovx akko tl ccv elrj rj ixititalov tio- 
xriQLOV. (ivr]^ovsv£i, dl rov d^v^dg^ov cag noxriQiov xal 
Ev^ovXog iv Mvlaj^Qidi (II 186 K)* 

xal TiLElv %coQlg ixixQdj 
6iv^a(pov sig xb xotvdv sld-' v7cd)^vvto 5 

6 fihv oivog o^og avrov sivaL yvrJGiov^ 
f xb d' o^og oivov avxb ^akkov ^axiQov. 

88. OINIZTHPiA. ot ^ikkovxeg aTioxF.LQELv xbv 6x61- 
kvv E(pr]^oi, iprjGl nd^cpLXog, EL6<piQ0v6L xa 'HQaxXsL 
liiya 7toxr]QLOv nXrjQa6avx£g oivov, o xakov6LV olvl- 10 
6xrjQLav, xal 67CEL6avxeg xotg ^vvEkd^ov^L dLd6a6L tclelv. 

OAAIZ. nd^(pLkog iv 'AxxLxatg Ai^E6L xb ^vltvov 
7toxr]QLOv diiodCdcoeL. 

89. nANA0HNAiKON. no6ELSd)VLog 6 93^0^090^' iv 
Exxrj xal XQLaxo6xf] xCbv'l6xoQLSiv (FHG III 264) cag ouroj 15 

A^bxaXov ^ivcov xlv&v TtotrjQLCov fiifivrjxaL yQdtpoav ovxcog' 
'rj6av Se xal 6vvxlvol GxvcpoL xal 6vv8i6£Lg toutoji' 
fiiXQ^ dLxotvXav xal Uava&rjvaLxd ^iyi6tcc, td ^av 
dixoa^ xd ds xal ^Si^ova.' 

TTPOAPON xQaxr^Q luAivog, Eig bv xbv oivov XLQvd6LV 20 
ot 'AxxLXOL. ^xoLkoLg iv TtQodQOLg' (prj6L UdiKpLXog. 

90. TTEAIKAi. KaXkL6xQaxog iv'Tjto^vr]fia6L ®Qax- 
xav Kquxlvov (I 38 K) dTtodLdco^L xvhxa. KQdxrjg 
d' iv dEvxiQC) 'AxxLxrjg Aiakixxov yQacpEL ovtcog (p. 64 TV)' 
*ot x^^S 7tEA.LxaL, xad-dzEQ EiTtOfiEv, avo^d^ovto. 6 8e 3 iivXcod-QiSrjt A: corr. Dalcc 4sq versus coriupti 7 avtb 
Di: avtov A 8 olvi.6X)]qiu vasculum Athenaei (non Pam- 

pbili) errore natum, cf. Hes. et Phot. s. v, Poll 3,52. 6,22 
8 saltem a.nov.(LQsa^ui, cf. Hes 12 oXXii, Athenaei error, fort. 
3rf>l(/l)i4, cf PoU. 10,78 et Hes. s. mUv.av 17 evvSiciig cor- 
ruptum 20 v.fQvaciv A ■niQvibciv E 21 of &yQ0iK0i Wilam 
poetae verba a Pamphilo citata agnovit Mein lA 91 

rvTCog iqv rov ayyELOv nQotiQOv (ilv rotg navu&yjvai- h 
xotg ioLxag^ i]vCxa ixaletro xeXixr], vGtegov dl i^isv 
OLvoxorjg tfj;7;/tia, oioi slOlv oi iv rfj ioQrf] naQari&i- 
[isvoL, 6jcoLOvg dt] Tcore oXjcag ixdXovv^ jj()cjfi«i'oi iCQog 
5 T7)v rov olvov iyxv0Lv, xad^djcaQ "lav 6 Xtog iv Ev- 
QvriduLg (priGLV (fr. 10 N)' 

ix ^ad^iav TCid-axvav dcpvCGovrsg ^Xicaig 
oivov vTCSQtpLakov xsluQv^srs. 
vvvl ds t6 fisv roiovrov dyystov xad^LSQCJfiivov rLvu 
10 T^^d^rov iv rf} soQtf] jcaQatL&stuL (idvov^ ro d' ig tr]v 
XQsiav TCtntov (ists6xrin,dtL6tuL^ uQvtaivt] (idlLGta ioL- c 
x6g, o di] xaXov^sv %6a! tr]v ds okTCrjv KksituQxog 
KoQLvd^iovg (isv (pr]6L xa\ Bvt,uvtiovg xal KviCQiovg 
tr]v Xr^xvd^ov uTCodLdovaLy &s66aXovg ds tr]v 7Cq6xoov. 
15 2JiXsvxog ds nsXixvuv BoLojtovg (isv ti]v xvXlxu, Ev- 
g)Q6vLog ds iv'Tno(ivr](iu6L {h. 107 Strecker) Tovg ^ijdai?. 
91. TTEAAA dyystov 6xv(posL8ig^ nv&^iiva ixov nXa- 
rvrsQov^ slg 6 V](i.sXyov t6 ydXa. "0(ir]Qog {TI 641)' 

ag ors (ivtuL 
20 6rad^(ic) ivL^Q0(iia6Lv ivyXayiag xard niXXag. 

rovro ds 'Innav l XiysL nsXXida (fr. 38 B*)* 
ix nsXXidog nivovrsg' ov yaQ r]v auT^ 
xuAt^, 6 natg yuQ i(ins6o}v xurtJQccl^s ., d 

S^XoVf oi(iaL^ noLcbv ort norr^QLOV (i\v ovx ^v, Sl' dno- 
25 Qiav 61 xvXLXog ixQavro rfj nsXXidL. xal ndXiv (fr. 39)* 

ix 8s rTi]g niXXr]g 
snLvov^ uXXor' avr6g,, dXXor' 'AQr]tr] 
nQOvnivsv. 

5. G i-bQitidaig A 7 (iqpi5<javrts Bergk 11 ZQiav A 

12 KltiruQxog Cas: xal rapi^og A 22 avzoig E S7. 28 titi- 
vfv alXox' aitog, &X).ot' 'AQtjtr] nQoijniviv Sthw 92 lyi 

Cfotvi^ d' 6 KoXoqxoviog iv rotg 'iK|w./3oig iTcl (pidXrjg 
r{d"r}6t rrjv ki^LV Xiycov ovrcog (chol. p. 143) • 

@aXfjg yccQ^ o6r ig ccGriQov 6v7Ji6rog . . . 

xal rav r6r\ ag kiyov0i, tcoXVov dv&Qaiiav 

iav ccQLCrog, ika^e nsXXCda XQv6fiv. 5 

e xal iv aXXca ds fiiQSt, <prj6iv (ibid)* 

ix nsXXCSog (S\y rccQyavov xarrjyvCfjg 

XaXotGL 8axrvXoL6L r^^r iQrj 6nivdsL, 

rQificov ol6vjisq iv ^OQrjCo} vod6g. 
KXsLraQxog dl iv ratg rXG)66aLg nsXXrjrflQa }iiv 10 
xaXstv ®s66aXovg xal AloXstg rbv d^oXyia^ niXXav d\ 
t6 norriQLOv. ^LXrjrag d' iv 'ArdxroLg (fr. 50 Bach) rfiv 
xvXLxa BoLcorovg. 

92. TTENTAnAOA. fivrjfiovsiisL a{>rf}g 1X6^0 Qog iv 
f dsvriQa'Ar&Ldog{FB.Gl39i). 'jQL6r6dT^^og d' ivrQLra 16 
jisqI TlLvddQOv rotg SxLQOLg (prj6lv 'A%^vat,s dy&va ixL- 
rsXst6d^aL rav icpfj^av Sq^^ov rQi^SLV 8' avrovg ixov- 
rag dfiniXov xXd8ov xardxaQTCov rbv xaXov^svov c36xov. 
rQixov6L d' ix tov lsqov rov ^lovv6ov y^ixQi^ ^ov rf\g 
Z!xLQd8og 'A&rjv&g lsqov, xal 6 VLxr^^ag Xa^^dvsL xv- 20 
XLxa rfiv Xsyofisvrjv nsvranX6av xa\ xcofid^SL ^srd xoQOv. 
i9ensvranX6a 8' 'f] xvXl^ xaXstrai xa%^' o6ov olvov ix^L 
xal (liXL xal rvQbv xal dXtpirav xaX iXaCov ^Qaxv. 

TTETAXNON norfJQLOv ixniraXov, ov fivr]^ovsvsL"AXs- 
^ig iv ^QGjnLdr)' nQ6xsiraL 8^ t6 ^iaQrvQiov (III p. I25f). 26 3 icxoQoov Haupt, hiatum not. Mein 4 noll&v A: corr. 
Toup 6 nsXXidSa A: corr. E 1 Sh add. Schw xai ttj- 
yvirjg A: corr. Pors 8 t^tfpjj auspectum Meinekio 9 voo- 
Sog A, fort. nwXog 12 qptii^Tag A 158qq cf. Robert Her- 

mae XX 356 16 'A^ivr\oi Mein 20 Uqov om. E 23 &X- 
qpiTOv A &X(f)i,ta JE: corr. K 24 nivzaxvov E, niSaxvov Hes lA 93 

Hvrjfiovevei avrov xal 'AQi6tO(pdvr}s iv z/pa/iafft ke- 
yav (I 466 K) • 

Ttccvreg d' ivdov Jtetaxvovvrai. 

93. TTAHMOXOH 6xevog xegafieovv ^e^^Lxadeg edgatov 
5 rjOvxf}-, 8 xorvlc6xov ivioi iiQ06ayoQevov6LV ^ iog (pr]6i 

ndiicpLXog. ;|;()c&vrat 8e avra iv 'EXev6LVL rfj reXev- 
raCa rav [iv6rr]QLav rjfiaQa., r]v xal dn avrov itQ06a- 
yoQevov6L Ilkr^^oxoag' ev rj dvo 7tkr]^ox<iag nkr^Qa^avreg b 
riiv (lev XQog dvaroXdg^ r-^v 8e JtQog 8v6lv .... uvl- 

10 6rdnevoL dvarQenov6Lv re iitLXeyovreg Qfj^Lv fiv6rLxr]v. 
fivVjHoveveL avriov xal 6 rbv UeLQL^ovv yQdipag^ etre 
KQLrcag e6r\v 6 rvQavvog t) Ei)QiitC8r]g (fr, 592N), ke- 
yojv ovrag' 

iva 7tXr}^ox6ag rd68' eig jjO^dviOv 

16 xd6ii evfprniag nQOxea^ev. 

TTPIZTII orc norrjQiov el8og nQoeLQrjruL iv rw neQi 
rov ^arLaxiov X6ya (c. 27). 

94. TTPOXYTHI el8og ixnafiarog., cag £L(idQL6rog c 
iv rerdQra ZJvvavviiav. "lav 8' 6 Xiog iv 'EXeyeiocg 

20 (fi-. 2 B)- 

rjfitv 81 xQrjrrlQ' oCvoxool ^eQaneg 
xLQvdvrav nQoxvraL6LV iv dQyvQeoig. 
0iXr]rag 8' iv 'ArdxroLg (fr. 52 Bach) dyyetov ^vXlvov. 
dq)' ov xovg dyQoCxovg nCveiv. fivr^fiovevei aurov xal 
2b 'AXe^av8Qog iv rLyovi (III 373 K). !slevo(pdv 8' iv 3 ntvxa%vevzccL AE: corr. Caa e Photio 8. v, niSaxvovxai 
glosea Hesychii 6 riov%fi vii potest cum eSQaiov iungi, fort. 
iSQaiov, (^nlatvv Ixov xhv nv^fiivay ^ovxt coll. Poll. 10, 74 
7. 8 Y.aXovat. nlr}nox6T]v Poll 9 &vatoXi}v E hiatum not. K 
sive ante sive post &viazd(ievoi 15 ngoaxecoiifv A: corr. Cas 
21 xpT]tJ)pi olvox6ai {olvox6oi E) AE, cf. p. 463b 23 qpiit- 

Tag A qpii»jtaf E 26 Tt.yovi(i) Mein 94 lA 

dySoci IlaLdsCuq (c. 8,10) TiQOxoCduis xtvug Xiysi [xvAtxag] 
yQdq)(ov ads (6 de X6yog iarlv uvra xsqI IlEQCibv)' 
^ijv 6e uvrotg vd^i^ov }irj TiQoxoCdug ttGfpsQeOd^ui, eCg 

d xu 6v^7c6glu^ driXov ori vo^Ct,ovreg rb ^ij vneQTiCvELV 
^TTOv uv xul eayburu xul yva^ug ecpuXkeiv vvv de 5 
t6 ft£v fti) ei6cpeQe0&UL eri uv xuxu^ieveL' ro6ovxov 8e 
7tCvov6Lv co6re uvrl tov el6(peQeLV uvrol ixcpsQovruL, 
ineLduv ^r^xirL dvvavruL dQ&ovfievoL i^LivuL.' 

TTPOYIIAZ. oTt t6 7toxr]QLOv xovro ei,0Q&6v i^ri 
nQoeCQT^ruL (p. 475 f. xul oxl r-^v ^tQO^r^yoQCuv e6xev 10 
uxb 1Iqov6Cov xov BLd^vvCug ^u6LXev6uvxog xul ixl 

e XQV(pTj xul ^uXuxCu dLU^T]xov yevofiivov i6roQeL NC- 
xuvdQog 6 KuXxr}d6vLog iv reruQrcp Uqov^Cov 2^vu- 
nro^urav (FHG IV 462 . 

95. PEONTA. ovrcog TtortjQLu rLVu exaXetro. ^vr^- 15 
piOveveL d' uvxav 'A^rvdd^ug iv 'Eq^lT] Xiycov ovrcog 
(fr. 3 N) • 

XQurfjQe ^ev TtQcbn^rov uQyvQa dvo, 
(pLuXug 8e nevrrjxovru, Sixu de xvfi^Cu^ 
Qiovru d(oSex% cov ru ^ev dix' uQyvQu 20 

Tji/, dvo de ^ijpvffa, yQvrl^ ., rb d' ereQov Ilrjyu^og. 
PYZIZ (pLuXri jjpvff^, &e68(OQog. KQurtvog iv 
N6fioig (I 52, 124 K • 

Qv6CdL 67tivScov. 

96. PO^IAZ. zJCcpLXog u4iQr]6LreCxeL (rb de 8quuu 25 
f rovro KuXXC^uxog {ir. 100 d* Schu) i7CLyQU(peL Evvovxov) 

XiyeL de ovrcog dl 542 K)" 

1 KvliKag om. E 8 oQxovuevoi A: corr E 9 f|oe9"ov 
suspectum Meinekio 21 ygvipl AE: corr. Cas 22 Qvotg 

vetus apud Cratinum corruptela, cf. Hes. s. v.: ;(;prciff recte 
infra p. 502 b; Theodorua gvammaticus aut recte j;pv0i(Jj legebat 
aut auream fuisse pateram c Cratini -verbis coUigere poterat i^ 95 

TCLStV 6' 6X1 

u8q6x£QOV ?] xCjv 'Podiuxiov r] tcjv Qvribv. 

^vrj^ovsvei uvxav xul zJLco^tTiTiog iv 0iXuQyvQ<p (cf. 

p. 47-2 b) xul 'y^QcOxoxslrig iv x(p 7i(QL Med-r]g (cf. p. 464 c) 

5 Avyxevg xe 6 Z!c(ULog iv xuig 'ETtiGxoXutg (cf. p. 469 b). 

07. PYTON f^jTft t6 V ^Qcciv xul o^rjvexuL. ^tj- 

uood^ivrjg iv xa xuxu MeLdCov (cf. p. 481 c) ^ qvxu xul 

xvfi^iu^ (prjGL^ xul cpLukug.^ /Jiq^Lkog d' iv Evvovxoj 

rj UxQUXLcaxr] — ioxl 61 xb dQu^u dLu6xevrj xov AiQriGL- 

10 xeixovg — (II 542 Kr 

fff^' vnoxiu6%-UL nkeCovug' jiLelv d' exL 497 

ccdQdxeQOv »j xav 'Podiuxav i) xGiv Qvxav. 
'ErcCvLXog 6' iv 'TTto^ukkofiivuLg (l!I 331 K)' 
xul xav Qvxav xcc ^iyLGxu xav ovxav xqCu 
15 JcCveiv derJGeL xij^eQOv JiQog xkexl<vdQccv 
XQOvvL^dfievov. u^cpoxeQu 6' oicovC^o^ul. 
ev ioxLV ikicpug — B. . . ikicpuvxug neQiccyei \qvx6v]; 
5 A. x^^Qovv dvo xo<^S- ^' [o^'] ovd' ixv ikicpug ixnCoi. 
A. iya <^dly tovto <(y' ix/TtiTicoxu TCokkuxLg. b 

20 B. ovdlv ikicpuvxog yccQ SiucpiQeLg ovde 6v. 
A. exsQOv xQLrJQrjg' xovx' Cocjg ;t«()ff %da. 
TteQL de xov xqCxov kiycov (prj6Cv 

6 BekkeQ0(p6vxr)g i6xlv uicb xov Tlrjycieov 1 S' ?xi Mein: Si A, yizi p. 497 a 2 uvSq' tTfgov A: 

cf p. 497 a ^H TMv 'PoS. Mein, sed cf p. 603 f 'PoSidSmv 
Schw, cf. Phot. 8. T 11 nuiv ytxi A, cf. ad. y. 1 12 cf. 

ad. V. 2 16 &fi(f6xtQa intellegeremus, ei ab initio plura 

servata essent 16. 17 oimvi^d^itvai. ^axiv S' ili(pag A: 

otcovi^ofiai Mu8, reliqua corr. K 17 qvxov del. Dobr, fort. 

<^Ti S' -^y vel <^&Xl'y fXi(pavxag 18 jjcopovvTa AE: corr. Dobr 

ov del. Mein 19 Se add. Cas Tot"To niitooxa A : y' add. 

Mein, iM.ninca%a Di 21 Torrt? wg A: corr. Schw 22 xqi- 

xov Dobr: ^vTOv A 96 l^ 

rtjv TtvQTCvoov Xi^aiQav slorixovtLxag. 
£i£v, dexov xal tovto. 
ixalstro dl t6 Qvtbv TtQOteQov xsQag. doxet dl 6xevo- 
Ttotrj&ilvai vTtb jtQcbtov tov OikadeX<pov IltokefiaLOv 
^aeiliag cpOQrjfiata yevid&ai tav 'AQGLVorjg elxovcov. 6 
c tri yccQ evavvfiG} xeiQl TotouTOV <piQei drjfiiovQyrj^a 
Ttdvtav tSiv coQaCcov nkfiQeg., iiKpaiVovtav tav drj^iovQ- 
yibv ag xal tov ti]g 'AfjLaX&Siag e6t\v dX^iateQOv t6 
xiQag rovto. ^vrj^ovevec avtov &eoxlrig iv 'I&v- 
(puXXoLg ovtag (Bergk anth.^ 519) * 10 

i&vGa^ev yaQ Grj^eQov ZlatriQLa 
Ttdvteg OL texvttac 

(ie&' av Ttiav tb dCxeQag cog tbv cpCktatov 
^aGLXia TtaQeLfii. 
/diOvvGLog d' 6 ULVcoTtevg iv Ua^ovGt] xataXiycov tivd 15 
TtotrjQia xal rov QVtov i^vr]6&r] , (bg TtQoetitov (p. 467 d) ' 
d'H.dvlog d' iv 'ETtLyQa^ixaGL neQL tov xataGxev aed-iv- 
tog vTtb Krr]6i^Cov Toi) ^rjxavonoLov Qvtov fivy]fiovevcov 
cpr]6C' 

t,coQ0Tt6taL ., xal tovto cpcXo^ecpvQOv xatd vr]bv 20 

t6 Qvtbv ev8Ci]g devt' idet' 'AQGLVorjg., 
6QXf]6tr]v Br]Gav JlyvntLOV og iLyvv r]xov 
6aknCt,eL xqovvov n^bg qv0lv otyoiiivov, 
5 ov noXi^ov 6vv&r]^a, dLa ^u^^ixyeov de yiycovev 

xcodcovog xco^ov Cvvd^e^ia xal %akCr]g., 25 

4 tnl TtQwTOv Mein 6 x^^^Q'- ctftvTj tolovtov E 13 toSI 
neQKg E 20 cpt}.o^fi.(pvQov A: coir. Cas 21 f^dftV/g A: corr. K, 
alSoirjg lacobs, aed requiritur nomen Arsinoae Zephyritidi pro- 
prium; femina forma alioqui inusitata videtur Hedylo condo- 
nanda 22 Br^ouv K: ^r^aav A; rhytum Besae dei speciem 

referebat, cf. rhyta ab Epinico descripta supra litt.ab 23 -fjyo- 
(livov A: corr. Salmas 24 ov lacobs: xai A 25 avvd^r^fta 
A: coiT. Mus lA 97 

NetXog bxotov ccva^ fiv6taig (pikov leQayayotg 

b{>qb iiiXog ^tCcov ndxQLOv i^ vddrav. 
dXk' el Krr]0i^Lov 6o(pbv evQSfia riera tovto, e 

10 devre, veoL^ vrjca rade naQ' 'AQGiv^rig. 

6 ®e6(pQa6rog 6' iv ra jteQl Med^g (fr. 122 W) t6 qv- 
r6v (pi]6LV 6vo^a^6iievov norrJQiov rotg t^qcoGi ^ovocg 
dicodidoG&ai. ^coQ6d-eog d' 6 £idcbvi6g (prjGiv td 
Qvrd xeQaGiv ofiot,a elvai., diarerQrjiieva d' elvai^ i% 
av xQovvL^6vrcov kenrcbg xdroQ-ev icCvov6tv, d)vo^d6d^ai, 
10 re djib rrig Qv6eag. 

98. lANNAKIA. KQdrrjg ivjtefLiir(p'Arrixfig^iakexrov 
(p. G5 W) ixncofid (prjGcv elvai ovrcag xakovfievov. e6rl 
d^ neQ6tx6v. OtXrl^cov d' iv rfj X^^qcx ^artaxav f 
^vr}6&etg xal rfj yelot6rrjrt rov 6v6fiarog nQ06naC^ag 
15 ^rj6C (II 503 K)" 

[6avvdxQa] tnnorQayikacpot, ^artdxta^^avvdxta. 

ZEAEYKII. oTt dnb 2JeXevxov rov fia6tXicog ri]v 

nQ06r]yoQCav i^^ev t6 exncjfia nQoeCQr]rat (cf. c. 26), 

[6toQOvvtog rovro xal 'AnoXXodaQov rov 'Ad^rjvaCov. 

20 Ilolifiav 8' iv nQcbr<p rav nQbg 'Adatov (fr. 57 Pr) 

^norriQta., (pr]6C, naQankr]6taEeXevxCg.,'Po8tdg.,'AvrtyovCg.^ 

ZKAAAION xvkCxtov ^titx^dv, c5 6nev8ov6tv ACoXetg^idi 
oag 0tkr]rag (pr]6tv iv 'Ardxrotg (fr. 53 Bach\ 

99. lKY<I)OZ. rovrov rtveg ri]v yevtxijv 6vv ra 6 

1 dxotoe A: corr. Schw 3 &XX' il Mein: &XXa A 7 Do- 
rotheus Sidonius non diversua videtur ab Ascalonita 10 Ss 
(pro Tf) E, intellege 'et ub hac ipsa re nomen acceperunt' 

11 aavvd^Qu (hoc accentu) AE: corr. K, Crates huius poculi 
notitiam ex uno Philemonis loco habuit 14 nQoanaiXoiv E 
16 aavvdyiQa variam lectionem del. K; lusit Philemo eodem 
modo quo Acschines 3, 82 barbara nomina JoQia^ov yial '£pyt- 
flxTjv xal MvQriaiiT}v (pro Mvprrjrov) enumerans 22 yidXXiov 
A: corr. Cas oi dh analXov add. Hes. s. v 23 tpiXitas A 98 /^ 

xgocpSQOvraL 8ia ituvxog^ ovx ev' ot£ yuQ ccq6£vlx6v 
tGTiv 6 6xv(pog., ag Xvxvog, avsv tov g nQooiOoiisd^u^ 
0T£ ds ovditSQOv t6 6xv(pog^ 6vv tc5 6 xhvoviisv 
6xv(pog 6xv^ovg, cog rstxog TSLXOvg. ot d' 'AxtlxoI 
xrjv svdSLCcv xccl ccQ^evLxag xul ovdsrtQag kiyov6LV. 5 
'H6Lodog d' iv x<p dsvxiQO) Msku^nodCug 6vv tc5 jt 
6HV7t(pOV kiysL (fr. 193 Rz)" 
b tc5 8s MuQrjg ^obg ccyysXog rjk&s Sl' o/xov, 

nXi^6ug 6' ccQyvQSOV 6xvn(pov (piQS.) daxs d' uvuaxl. 
xul TtukLV (fr. 194) • 10 

xal xors Muvri^g (isv ds6^bv ^obg ulvvro x^Q^^^t 
"I(pLxXog d' STcl var' sns^ULsro. ra d' inoTCi^&sv 
6xv7i(pov sxinv iriQr].f sriQT] ds ^xfjTtrQOv ccSLQug 
s6rsLXSv 0vXuxog xal ivl d(id}S66LV ssltcsv. 
b\iOL(og 8\ xul 'Avu^L^uvdQog iv rf] 'HQCooXoyCu Xiyav 15 
c ads (FHG II 67)' "A^icpLrQvcov 8s rrjv XsCrjv 8u6u{i,svog 
rolg 6v^iii(xxoLg xul xbv 6xvn(pov sxoov bv s'CXsxo uvxa.' 
xul nccXLV 'xbv 6s 6xvn(pov TrjXs^dr] 8C8g>6l HoesL- 
8av nuL8l xa suvrov, Ti]Xs^6r]g 8s HrsQiXs^p' toi)- 
Tov sXav uninXssv.' oftoiwg siQrjxs xul 'Avuxgicov 20 
(fr. 82 B'')- 

iya 8' sxcov 6xvn(pov 'Eq^^Ccovl 
ra XsvxoX6(p(p ^s6rbv i^inivov, 
— dvrl TOtJ nQoinLVOv. xvQCag yccQ i6rL rovro nQonCvSLV., 
t6 iriQa nQO iuvrov 8ovvul nislv. xul 6 '08v66svg 25 
8\ nuQu ra '0^i]Qa {v 57) rf] 
i\ 'AQT^rr] 8' iv x^Q^^ rC%SL 8inug cc^cpLxvnsXXov. lA 99 

xul iv 'Ihddt, (/ 224)- 

jikrjGd^Evog rf' olvoio denug diLdaxr' ^Axikriu. 
nkrjQOvvrsg yuQ TiQoeTitvov uXX7]XoLg ^era TiQOGuyoQSv- 
ascog. — IIuvvuGOLg rQLra 'HQuxkeiug cpriGLV (,fr. 4 Ki)" 
5 Tov xeQu6ug xQrjrriQu (isyuv xQ^^^oto (puBLvbv 

6xv7i(povg uivv^evog ^ufieug norbv rjdvv inivsv. 
EvQLTtLdrjg d' ev EvqvG&sl uQGsvLxag e^prj (fr. 379 N)* 

6xvq)og re ^uxQog. 
xul 'AxuLbg d' iv 'O^cpukrj (fr. 33 N)" 
10 6 dl 6xvq>og iis tov d^sov xuksl. e 

I^LficovidT^gd^ (fr. 246 B^) ^ovur6svru 6xv(pov^ itprj. 'lio v 
(5' sv V^cpuXr} (fr. 26 N)- 

oivog ovx svL 
sv ra 6xv<psL, 
15 t6 6xv(psL idicog unb Toi) 6xv(pog 6xr]^urL6ug ovdsrsQcog 
icpr]. b^OLCog xul 'EnCxtiQ^og iv KvxXconL (p. 243 L)" 

cpSQ' eyxsug eig rb 6xvq}og. 
xu\"AXsi,Lg iv AsvxuSCcc (II 344 K)' 

olvov ysQULolg ;|rftA£(ytv ^syu 6xvcpog. 
20 xu\ 'EnLysvrjg iv BuxxCSl (II 417 K)" 
t6 6xv(pog sxuLQOv dsxb^svog. 
OuCdLfiog T£ ^i' nQ(br(p ' HQuxXsCug (p. 214 Ki)* 
dovQareov 6xvcpog svqv hsXi^coqoio jroTOto. 
xu\ nuQ^ '0^i]Q(p d' 'AQL6ro(p((vrjg 6 Bv^dvrLog (p. 42 f 
25 adn. N) yQucpSL (§ 112)" 

nXrj6cc}isvog d' uqu ol daxe ffxvyog, cinsQ inLvsv. 5 cpat ivov Kinkel 6 aivvfiivovs A: corr. 5 d^ufitug A 
ivnniv Koechly 7 fVQvaO^tiai A: corr. Cas 8 (iitiQog Nauck 
10 yiciXiig A, cf. p. 46fif 1.') to axrqpfi Wilam: rwi oxvqpft .\ 
ISicog Mu8: xcbi idicog A, fort. (^Siuy tov Jl ISiwg 20 ^«xjtVti 
A: corr. Kock 26 wvntQ A: corr. E 100 lA 

:T?.y,6d^Bvog d' uqu vl doj/.e Oy.vcpov, ojTttQ i-xivev. 
'Aay./.riTtiddr^g 6' 6 MvQ?.eo:vog ev rw :ieQi ztj^ Ne- 
OroQidog cprjalv cf. )>. 477 b oti tm axvqjci y.ci ra y.ia- 
avjiibj T(bv uev ev aarei y.cd ueTQiiov ovdelg exQriTO. 5 
avfiCoTut de y.al vouetg y.a\ 01 iv dyQa, u^ o Evuaiog 

7th]ad^evog dojy.e axvcpog, oj:teQ enivev^ 
oivov evCnXeLOv. 
y.cd 'Akxiidv 6e (pr^ai [h. .34 B*;* 10 

499 noXXd.y.L <3' ev xoQvcpatg oqeojv. oy.a 

^eotaiv adr] noXvq)avog eopra, 
XQvaeov dyyog E%OLaa ueyav axvcpov, 
old Te Ttoi^eveg dvdQeg exovaiv. 
5 X^Qal keovxeov iv ydka ^etaa 15 

xvQov eTVQrjaag [leyav dxQVipov 
dQyeL0(p6vTaL. 
Aiaxvkog (5' iv IleQQaL^Lai (pr^ai (f/. 184 N)" 
Ttov fioi xd TtoXXd d&QU xdxQoQ-LVia; 
nov XQ^^OTevxTa xaQyvQa axvcpa^aTa-, 20 

2JTrj6LXOQog 6e ro TtaQu 06Xo3 xa KevTavQa tcott^- 
QLOv 6xv(pL0v Siitag xaXet iv 1'6g) xk> 6xv(po8Ldeg' kiyei 
6' iTii Tov 'HQaxliovg (fr. 7 B*)* 
b 6xvg}iov 6e Xa^cov dejtag e^^eTQOv ag TQLldyvvov 

%i ijtt^xo^evog^ t<5 qk ot naQe^i]xe 06Xog xeQaaag. 25 
xal "AQxi^itTtog 6e iv ^A^cpLTQvo^vL ov6eTeQag elQrjXe 
(1 680 K). 100. Xdyvvov 6h ^etqov keyovaiv eivui ovo^a 12 9S01CLV Herm: 9eoLg A 15 inccXccQ^tica A: corr. 

Herm (scriptum fuit syydXcc &fLGa) 17 ccQyicpovta gramm. 

Hamb. Philol. 10, 350, emendatio dubia 25 m" E: ni' A 

26 Archippi testimouium importune interiectum lA 101 

jiaQcc rotg "EkXi^Giv, ag xohg xul xotv/.r]g. [x(>3Q{ii> 6' 
uvtb xotvXag 'Axxixug dcodcxa.] xuX iv IluxQuig de 
q>a6i xovx' elvaL xb ^ixQOv xijv Xdyvvov. aQOtvixtbg 
8\ sCQrjxe xbv Xdyvvov NixdaxQaxog ^lv iv 'Exdxri 
6 (II 223 K)- 

xav xaxs6xa^vL6^ivcjv c 

rjfiLV Xayvvav jirjXLXOL XLvig-, B XQixovg. 
xal TcdXLV 

r^ fisoxbv 'fjfiLV (psQe Xdyvvov. 
10 xal iv xfj ixLyQacpo^iivr} KXLvrj (ib. 224) • 

xal dvGx^Q^^S Xdyvvog ovxog 7tXr]6L0V 
Hovg. 
^LCpLXog iv 'Ava6cit,o^ivoLg (ib. 544)" 

Xdyvvov ix^ xevdv., a yQav, -d-vAaxoi/ 61 ^£6x6v. 
15 Avyxevg 6' 6 UdfiLog iv xfj JiQog zJLuy6Qav'E7iL6xoXf} 
yQacpSL' 'xa&' bv ^jpdvov insdrjiirj^ag (^iv^ Ud^a., /Jlu- 
ydpa, noXXdxLg ol8d 6e 7iaQayLv6^£vov eig xovg nuQ 
i^ol n6xovg, iv oig Xdyvvog xax' dvdQu xsL^ievog olvo- 
XOBLXO.) nQog ^iSov^v dLdovg ixd6xc) norrJQLOv.' 'Aql- d 
20 6roriXrjg d' iv rfj &srraXav IIoXLrsLa (fr. 452 R) &r}Xv- 
xag Xiy£6d-aL cprj^LV vnb QsrraXav r^^v Xdyvvov. xal 
'PLttvbg 6 inonoLbg iv 'EnLyQdfi^u6Lv (p. 211 M)" 
i]^L6v filv nL66r}g xcovCrLdog., rifiL6v d' otvov, 
'Aqxlv', drQSxicog ijdf Xdyvvog ix^L. 
26 XenrorsQrjg d' ovx old' iQLcpov xQiw nX^^v 3 ye nifixpug 
alvel6^aL ndvrcov uiLog 'InnoxQdrrjg. 

1. 2 TCrba xw(f(i:i> S' — imSfna, quae sunt jjodc eiplicatio, 
del. K 3 qprjffi A (teste Schweighaeusero, ego non notavi): 
corr. Cas, nisi forte graviuB haec corrupta 7 nrjXUoi. &Qafvi- 
n&e a ffpTjxf rbv Idyvvov (cf. litt b) zivie A: corr. Schw 
18 fort. di'(pdog <^dhy 16 iv add. Mu« 19 verba non 

integra 23 ■KoaniziSog A: corr. Toup 25 xpfag A: corr. Mein 102 lA 

ovdeTeQog de ^Cfpilog iv ^AdeXtpoig elQtjxev (II 541 K)" 
e ^ TOixaQvxov 

ixetvo xaX rav dvvufxev(ov layvvLOV 
e%ov ^adi^eiv eig xa yev^a%' vjcb iidXrjg, 
xal tovTO TKokelv fiexQi' g:'^^ co6TceQ iv iQdva 5 

5 elg koinog jj xdjcrjXog r}dt,xrj(ievog 
v7i olvonaXov. 
zb d' iv rrjQvovrjidi Zltrj^ixoQOv ^e^^etQOV ag tQild- 
yvvov* f^v tav tQiGiv yevav dyi(pi^oXCav exet. 'Equ- 
toGd^ivrjg di q)r}6L (fr. 82 Stieckcr) Xiyed&ai tijv ititaGov 10 
xal trjv 6tdfivov vno tivcov. 101. t6 8e 6xv(pog divo- 
^dad-r] ditb tr]g 6xa(pC8og. xal tovto d' i^tlv b^oCcog 
dyyetov i^vhvov GtQoyyvXov ydka xat bQOV dexofievovy 
f ag xal icaQ' '0(ir]QG) XiyetaL (i 222)" 

vatov d' dQa dyyea ndvta 15 

yavkoC te GxacpCdeg te tetvy(iiva, totg ivdfieXyev. 
e,L (lii Oxvcpog oiov ^xvd^og tLg dLa t6 tovg Uxvd^ag 
TieQaLtiQO Tov diovtog (ie&v6xe0d-aL. 'IeQd)vvfiog d' 
6 'Podiog iv ta jteQl Mid-rjg (fr. 2 Hi) xal tb fied-v6aL 
bOOGxvd^C^aL (pr]6C' Gvyyeveg yaQ elvaL t6 (p ta 9: v6xeQ0v 20 
8e xatd fiCfirjGLV eLQyd6avto xeQafiiovg te xal aQyvQOvg 
axvcpovg. 03V TCQ&tOL fuv iyivovto xal xXiog ekafiov 
or BoLCitLOL XeybfievoL., XQV^c^l^i^ov xatd tdg 6tQateCag 
7CQ(otov 'HQaxkeovg ta yiveL' 5i6 xal 'HQaxke(otLXol 
nQog XLVcav xakovvtai. ^x^vOi fiivxoi XQbg tovg akXovs 26 2 TvxtoQvxov A: corr. Mus, fort. Totj^o)()v;i;a)V, leliqua omnia 
obscura 8 yr]QvoviSr]i A: corr. Heringa LtT](SLx6Qov Cas: 
Xayvvoiq cxt]Cix6qov A (t6 Sh naQcc 2.Trjatj;opa) E) 10 ttjv 

■itftKxvov dubitanter Strecker 13 dQQov fe 15 vbov A 

20 avyyevhg yccQ xr^': haec ad comparationem c^vcpov et 
ctivd^ov pertinent, itaque etiam haec Hieronymi 23 xcczoc 

Mein: Sia AE 24 'H^axilfcoTixot', cf. IV p. 153 c i^ 103 

dia(poQccv £7ce0ri yccQ im rojv (orav avroig 6 Xsyofievog 

'HQccxXsiog deGiiog. fivr^^ovevei de rav Boicoricov axv- 

(pcov BaxxvXidrjg sv rovroig jioiov^evog rbv loyov 

TtQog rovg ^ioGxoQovg^ xukav avrovg inl ^svia (fr. 28 B*)* b 

5 ot> /3owv TcaQeGri 0(Ofiar' ovrf XQ^^^S ovra 7C0Q(pv- 

QSOL rciTn^reg^ «AAa d^vfibg ev^evijg 

Mov0(lc re yXvxeta xal Boi(orLOL6i,v ev axv(pot,6iv 

oivog i)Svg. 

dirjveyxav de (lercc rovg Botcjrtovg oi 'Podtaxol Xeyofie- 

10 vot zfa^oxQccrovg 8y]fitovQyi]6avrog. rptTOt 6' eialv ot 
2JvQax6otot. xakelrav d' 6 6xv(pog vTcb 'HTCetQcorcov, 
ag (pr]0t UeXevxog, XvQrog, vnb 8\ Mrj&vfivaiajv, ag 
naQfiev(ov (prjolv iv ra TceQl zJtaXexrov.^ Oxv^og. 
ixaketro 8\ xal /JeQxvkXtdug 6 Aaxedatfiovtog 2Jxv(pog, c 

15 a$ (pi]6tv"EcpoQog ev rfj dxrcoxatdexdrt] keyav ovrcog 
(FHG I 271)" ^Aaxedaifidvtot dvrl @tfi^Qcovog JeQxvkXt- 
dav iTcefiipav eig ri]v ^AGtav^ dxovovreg ort ndvra nQdr- 
reiv ei(od-a6tv oi neQl rijv 'Aaiav ^dQ^aQot fierd dnd- 
rr]g xai do'Aou. dtoneQ /leQxvXXidav ^nefiipav r]xt6ra 

20 vofLit^ovreg i^anarr]%"r]6e6%at ' r]v yaQ ovdev ev tq rQ6nci 
Aaxcovtxbv ov8' dnXovv £%cjf, dXXd noXv ro navovQyov 
xal t6 d^r^QtaSeg. 8i,b xal 2Jxv(pov avrbv ot AaxeSat- 
fibvtot nQ06r]y6Qevov.^ 

102. TABAITAZ 'Afivvrag ev ra nQcbra r&v rr]g d 

25 'A6ittg 2Jra9^ficbv ne^l rov deQOfieXtrog xaXovfievov Sia- 
Xey^fievog yQdcpet ovrag (scr. h. Al. M. p. 135)* "^vv rotg 
(pvXXotg 8Qenovreg 6vvri%ea6tv eig naXdd^g 2JvQtaxf]g 2 Boicurixwi' A: corr. K 12 cf. Schmidt ad Hes. s. 

yvQxog 13 UaQiitvicov 6 yloiaaoyQcctpog schol. .^4 591 nfQl 

diaXsntcov Mein 14 immo Ziavtpog, cf. Xeo. Hell. 3,1,8 
22 av.v9ov A 24 lemma zu^aCzr] E 104 lA 

tq67Cov nXdrtovrag, ot 61 6(paLQag noiovvreg. xal insi,- 
Sav ^iXXadi nQOOcpeQsG&aL, anoxkdaavreg dn' avtCbv 
iv xotg ^vXiVOtg TCOTrjQioig, ovg xaXovGi Ta^aCrag^ jiqo- 
^QixovOi xal 8Lr]&i]0avr£g nCvovGi. xal £0rtv ofioiov 
d}g dv Ttg iiiXi nCvoc disCg, tovtov dh xal noXv rjdiov.' 5 
TPArEAA<t>OZ. ovTco rivd xaXetrai noriJQia^ av ^vrj- 
e (lovsvst "AXs^iig ^\v iv Koviarfi (II 333 K)* 

(pidXai.) rQayiXacpoL, xvXixsg. 
Ev^ovXog d' iv KaraxoXXafiiva (ib. 180)* 10 

dXX' sIgI (pidXaL nivrs, rQayiXacpot 8vo. 
MivavdQog d' iv ^AXist ^rj6L (cf. p. 484 c)* 

rQayiXa(pOL^ Xa^QcovLOL. 
'AvxLcpdvrjg XqvgCSl (II 110 K)" 

. . 6arQanonXovr(p 8\ d)g Xiyov6L^ vviKpCa^ 15 

xsxrrj^ivG) TaAavTa, natdag^ inLrQonovg, 
Isvyrj, xa^r]Xovg^ 6rQ(o^ar\ dQyvQ(b^ara, 
(pLdXag, rQLr]QSig, rQaysXdq)0vg, xaQx^6ia, 
f 5 yavXovg 6XoxQv6ovg — B.nXota; A.rovg xddovg (ilv ovv 
xaXov6L yavXovg ndvrsg oC nQoyd6roQsg. 20 

TPIHPHZ. oTt xal rQLr]Qrjg sldog ixn6(iarog 'EnC- 
vLXog iv 'Tno^aXXo(iivaLg Ssdr^Xcjxs. nQosCQrjtaL ds t6 
(laQrvQLOv (p. 497 b). 

YZTIAKON nor^^QLOv noLov 'PCv&(ov iv 'HQaxXsf 
iv v6tLaxa xs xa&aQov iXatf^Qa (6vy 25 

xa^^aQCiV t dXif\t(av xdXcpCtoiv dnsQQdcpsLg. 

6 fort. ms &v <fr> Tig rovto Si A: corr. Mein 7 ko- 

viarrji A 10 (isxwKoXXwfifvcoi A: corr. Schw 16 aanQonlov- 
tcoi A: corr. Dobr, qui addit ta 20 ndvti-g, el nQoydatoQtg 
Herw 21.22 e^vixog A: corr. Mus 24 ■fxTtiaxxdff Hes. s. v, 
unde paenultimam produci efficitur 26 av add. Wilam, eed 
ne sic quidem verba integra i^ 105 

103. <t>IAAH. "O^tjQog (ilv orav kiyr] (9^270)' 
afKpLd^srov (pidXrjv ccTCvQcorov e&rjxe 
xul 'jjpvff^v q)ic(lrjv xal dCnXaxa 8rm,6v iW ^i^)" ^ ov tosoi 
norriQLOV Xiysi^ akXa laXxiov ri \xaX\ ixTiixaKov Xe^rj- 
5 radeg^ l6cog 6vo ara i^ov ii, a^cporiQcov rav ^SQav. 
IlaQ&ivLog d' 6 tov /IlovvgCov a^tpCd^srov dxovsL rr]v 
dnvd-(i£vov (pLaXrjv. ^^TCokXddoQog d' 6 'Ad-rivalog iv 
Tt3 naQl rov KQarfiQog Qrj6£LdCo3 rr]v xard rbv Jtvd^^iva 
(lij dvvafiivrjv rCdsG&at xal iQsCdeGd-aL, dXXd xard t6 

10 6r6fia. rLVsg di (pa0LV, bv rQ^nov d^cpLcpOQSvg Xiystat 
6 d(i(poriQGid^sv xard rd ctra dvvu^isvog (piQsad-ai, ovrcog 
xal rijv d^(pC%srov (pLakrjv. 'AQC6raQ%og 8\ rijv dv- h 
vafiivVjV i^ d^(poriQcov rav (isQav rCdsad-ai^ xard rbv 
Tcv&fiiva xal xard ri 6r6(ia. /1 LOvv6Log 6' 6 &Qa^ 

15 rijv 6rQoyyvXrjv, rrjv dfi<pLd-iov6av xvxXorsQSt ra 6xr}- 
(lari. 'AexXrjnLadrjg d' 6 MvQXsavbg 'rj (ilv cpLdXr]., 
(pr]6C., xar dvrL6roLxCav i6rl TtLaXr}^ rj rb jtLStv dXLg nccQ- 
ixov6a' (iSL^cov yccQ toi) itorrjQCov. rj ds [d^icpCdsrog 
xal] 'dnvQcorog ^ rpvxQt]Xarog t) iiiL tcvq ovx imrL^s- 

20 /ttfVi;, xad^rL xa\ Xi^rjra xaXsl 6 noLrjrijg rbv (isv ifinv- c 
Qi^rjrrjv., rbv dh aitvQOV {^ 885)" 

xdd ds ki^rjr' anvQOv ^obg d^LOv dv&s(i6svra, 
rbv dsx6(isvov l'6cog v8coq ipvxQ6v, a6rs xal rijv cpLaXrjv 
slvaL ;|^«Axico nQ06soLxvtav ixnsrdXcp., dsxofiivriv ipvxQbv 

25 vdaQ. rijv d' d^icpC&srov nbrsQa 8vo ^d6SLg sxslv dst 

4 xdXtieov A xal om. E 8 ^r^anSiov A: corr. Heyne, 
sed dubito 17 cclig A: uXig ex ulig corr. E, cf. Et. M. 793, 2H 
TiaQfxovca K coU. Et. M: ^xovau AE 18. 19 incluBa del. Schw, 
niai forte ita scripsit Asclepiades: 75 81 &(i(pid-eTog xori &nvQ<o- 
toff, <!'&7ivQWTog (livy i] ipvxQvXaTog 19 ij rpvxQT^iXuTog AE: 

corr. Wilam r; inl AE: corr. Cas, cf. Eust. 1300, 2 20. 21 ^v 
nvgl PijTriV, Tbv df &nvQa)Tov A: corr. E 24 j;ailxf/'ooi AE 106 lA 

vo^i^SLV i| ixatsQOv ^SQOvg.) ?) t6 fiev aficpl erjficcivsL 
ro TCSQt, rovTO d' av xb tcsqlttov; coGts ?.ays09ai rr]v 
TCSQLrrag nsTtOLrj^svr^v a^cpi&srov^ sjcsl t6 7t0Lr]6aL d^st- 

d vaL TCQog r&v aQxaLOJv sksysro. dvvar aL ds xal r) sjtl 
rbv Tcv&^sva xal t6 6r6^a rLdsnsvr]' r] 61 roLavrr] 5 
^■sGLg rav (pLaXav 'lavLxr] s6ri xal aQxaia. Ixl yovv 
xal vvv ovrcog Mao6aXLf]raL rLd^saCL rag cpLdkag sjcl 
jcq66co7COv.' 104. KQarCvov d' slnovrog iv ^Qans- 
rL0LV (I 27 K)- 

8s%s6d-s cpidXag rdcds ^aXavsLO^cpdkovg., 10 

'EQaroGd^svrjg iv ra svSsxdrco nsQL KcoiiadLag (fr. 25 
Strecker) rr]v Xs^iv dyvoslv q)r]6L Avx6cpQ0va' rav yccQ 
ffLaXciv ot hiicpaXol xa\ rcov ^aXavsCcov oC d-oXoL naQ6- 
fjLOLOL' sCg ds t6 sidog ovx aQvd^ficog naCt,ovraL. 'AnCcov 

e ds xal ^i6dcoQ6g cpr]6L' ^cpLaXaL noLaC, cov 6 o^cpaXbg 15 
naQanXr]6Log r]d-fia.' 6 ds MvQXsavbg 'A6xXr]nLd8r]g 

iv rotg nsQl ^KQarCvov ^aXavsL6^(paXoL , cpr^6Cv^ 

XsyovraLn, ori ot d^cpaXol avrav xal rav ^aXavsCcov oi 
&6X0L o[iOLoC sl6lv.' xa\ ^CSvfiog ds rd avxd sincov 
(p. 42 Schm) naQaxC^sxaL (^xdy Avx6cpQOvog ovxcog 20 
sxovxa (fr. 25Str)* ^dnb x&v o^cpaXav xav iv xatg yv- 
vaLXsCaig nvsXoig, od^sv xotg 6xacpCoLg dQvov6Lv' TC- 
fiaQxog 8' iv xsxdQxa nsQ\ xov 'EQaxo^&svovg 'Eq^ov 

f ^nsnatx^aC XLg dv oir^d^sCr]., cpr]6C, xr]v Xs^lv, dtOTt xd nXst- 
6xa x&v 'A&r]vr]6L fiaXavsCcov xvxXosLdf] ratg xaxa6xsvatg 25 
ovxa xovg ih,ayayovg sxsl xaxd ^s6ov, iq}' ov x^^^ovg 
d^icpaXbg sns6xLv.' "Icov d' iv 'OiicpdXr] (.fr. 20 N)* 

7 (iQCGcalLcbTaL E 10 Cratinus scripsit BalavLOficpdlovg i. e. 
^alavcoTovg 17 hiatum not K, supplenaa fere haec iv roig 

TtBgl <^zf]g NsotOQiSog- 'at qpiaiat vnby KQazivov 20 ra add. 
Toup 22 ccQovaiv A: corr. Cas 26 acp' ov AE: corr. Mus, 
fort. ov (oO-i Eust. 1261, 24) EK TOT lA 107 

fr' ixcpoQSite, TtuQ^ivoi^ 
xvTtekXa xal (i£60(i(pccXovg. 
ovtcj (5' etQrjxe tag ^alaveiO(i(pdXovg , av Kgativog 
(ivr](ioveveL (v. litt. d)" 
5 dixec^e (pidlag tdade fiaXaveLO(i(pdlovg. 

xal &e67to(mog d^ iv ^Ak^atct etpr] (I 734 K)* 

Xa^ov6a 7tkr]Qrj xQvGtav (ie06(LcpaXov 602 

(pidXrjv. TeXe0trjg 8' dxatov djv6(ia^e vlv^ 
ag rov Tekiatov dxatov rriv (pLalrjv eLQrjx6tog. Oe- 
10 QexQdtrjg 8e r] 6 TtejtOLrjxcog tovg elg avtbv dva<peQO- 
(levovg niQGag (pr]6L (ib. 182)* 

0te<pdvovg te nd6L xa(i(paX(otdg xQvGC^ag. 

105. 'A^r]vatoL 8\ tdg (lev aQyvQdg (ptdXag UQyvQL^ag 

Xiyov6L., xQv6L8ag 8\ tdg xQ^^^dg. tf]g 8\ dQyvQC8og 

15 [^cpLdXrig] OeQexQdtrjg (lev iv niQ6aLg ovtag (ivr](io- h 

veveL (ibid)' 

ovtog (Jv, Ttot tr]v dQyvQC8a trjv^l (piQeig; 
XQv6C8og 8e KQuttvog iv N6(ioig (ib. 62)* 

XQv6C8l 6Ttiv8cov yiyQa(pe totg b(pe6L Ttietv 8L8ovg' 
20 xal "EQ(iLTtJtog iv KiQxcotlJL (ib. 2.34)" 

XQV6C8' olvov 7tav6iXr]vov ixjtLcav vcpeCXeto. 
xal 6 ye i —■ 

EK TOV lA 

ixaXetto 8i tig xal ^aXavcoti] cpLdXr]., ^g ra 7tv9(iivL 
25 XQ^^*^^ vTcixeLvto d6tQdyaXoL. 2Jf](iog 8' (,FHG IV 496) iv 

6 &A.9-ai A: corr. Schw 7 xpvffftov A: corr. Pierson, XQ^- 
Gicov Valck 8 ziXfatrje A axparov wvofia^Bv iv' A : corr. Pors 
9 &^atov flupfTscr. q A, 015 — t^prjxoros verba 8U*pecta 15 plos- 
sam del. Mein 19 yeyQd(p9a) \e\ yiyQd(f9aiWi\nm 21 nav- 
afXrjvov iure suspectum Meinekio 22 post xal yt i (fol. 239' 
extr) deficit folium codicia (usque ad c. 107 in); supplenda hacc 
ex epitoma 24. 25 cf. roU. fi, 98 xQvaoncpakoi Sh tr]v vli]v, 

oiS at Zan(povg j^pvffaorpayaAo^, et simi!ia habuit Athenaeus 108 EK TOT lA 

^TJXa avaxetsd^ui cprjGi xaXxovv tpOLVixa, Nu^itov dvd- 
^rjfia, xal xaQvcordg (pidXag %QvGaq. 'Ava^avdQidrjs 
de (II 164 K) tpLakag "Aqsos xaXet xd noxT^Qta xavxa. 
AtoXetg d\ x^v (pLaXriv aQaxLV xaXovGL. 

106. 00OII. jckaxetaL (pidXaL 6iiq)akaxoL. EvnolLg 6 
(I 357 K)* ^6vv (p^0L6i 7tQ067te7taxd>g.' ideL de d^vveed-aL 
ag KaQ6L, 7iaL6L, (p^eLQ6L. 

<t>IAOTHIIA XvAt| Tt?, 7)v Xaxd CpLXiaV 7tQOV7lLVOV, 

ag (prj6L nd^KpcXog. ^rj^06d^evrjg de q)rj6L (19,128)' 
^xal <pLXoxrj6Lag 7tQOV7tLvev.' "Akei,Lg (II 402 K)' 10 

(pLXoxr]6Lav 6ol xr^vd' eya 

idLa xe xal xoLvfi xvkLxa 7CQ07tL0^aL. 
ixaXetxo dh xal xb exaLQLxbv 6vvevaxov^evov q^Lloxrj- 
6L0V. 'AQL6xoq)dvr]g (I 557 K)* 

eTtxdTtovg yovv rj 6xLd ' 6xlv' 15 

r] '7tl xb detTtvov ag ^drj xaXet fi' 

6 xoQog 6 (pLXoxr]6Log.^ 
dLa dh xrjv xoLavrrjv tcqotco^lv ixaletxo xal xvhi, (pL- 
AoTT^^m, Gig iv Av6L6xQdxrj (203)' 

8e67t0Lva IIsLd-ot xal xvXl^ (pLXoxi^6La. 20 

XONNOI. 7taQd roQxvvLOtg 7toxrjQLOV eldog, o^olov 
&rjQLxXsLa, ;uaAx£OV 6 dLdo^d^aL xa dQ7ta6%svxL V7tb 
xov iQa6xov (prj6LV 'EQ^ava^. 2 Anaxandridas quid dixerit ex epitoma intellegi nequit, 
cf. X p. 433c 4 ScqukIv AE: aut SiQamSa aut apaxiv verum, 
cf. Hes. s. &Q(ir] (leg. dQutiLv)' cpidXrjv et s. i^ &QKidcov (1. ccQa- 
■niScov vel &Qav.i(ov) ' iv. cpiaXav 5 (p%oCg patera nulla fuit, 

fuit placenta (ut etiam in proximo Eupolidis versu), et nonava 
oju^qpaicoTc habetPolybius 6, 25, 7; turbavit epitomator 6 uqog- 
TceitTco-Aws E: corr. K [nQontTico^Kmg Cas) 10 qpdoTTjctaj' E 

12 nQonivofiai E: corr. Scbw 16 corruptus 17 X90 superscr. 
(quod non xQOog est sed vQOvog) E: corr. Cas 21 Hesy- 

chius et xovvos babet et xoi-vov, ceterum cf. supra c. 20 lA 109 

XAAKIAIKA TtoTilQiu, i'<J(og ocJib tfjg Xakxidog tfjg Gga- 
xixfig £vdoxi^ovvta. 

lA 

107. XYTPIAEI. (^'AXtlLg iv'Tno/^ohnaia (IlaSGKD- 
6 syo3 nxoXs^ULOV tov ^aGiXEcog ttrxaQu 

XvtQidi axQaxov ty,g t d8eXcpi\g nQOGka^av 
tijg tov ^aGiXscog tavt\ dnvsvGtC t exnicjv 
ag av xig ^'dt^r' l'6ov l6a xexQafievov, 
5 xal tfjg 'Ofiovoiag dvo, ti vvv (ir, xcofidsa c 

10 avEv Xvxvovxov HQog tb trjkixovto (pag; 

'HQddotog d' iv tfi jce^jttt] tav'l6tOQiav (c. 88) vd|uoi/ 
cpyjGl ^io^ai ^AQysCovg xal Alyivritag 'Attixbv ^r^dev 
7iQ06(piQ£iv TiQog tug d^eCag ^r^de XEQa^ov^ dkX' ix 
XvxQCdav imxaQCav xb koijiov avtod^i elvai nCveiv. 
15 xal MeXiayQog 6' 6 xvvcxbg iv xa Z!vfi7C06Ca ovxa6l 
yQacpsi' 'xdv xo6ovxa TtQOTio^iv avxa ^aQetav 6iidax£, 
XvxQCdia ^a&ia dcodexa.' 

108. YYrEYZ »J YYKTHP. 77AaTC3v2:v/ii;ro5ia) (p.2i3e)- 
^dXXa g)iQ£, Tcat, cpdvai, tbv ^JVxtfiQa ix£ivov^ ISovta d 

20 avtbv nXiov i] bxxa xoxvXag ^ijcopouvra. roxnov ovv 
ifinXr]6d^£vov nQatov (lev avxbv ixni£lv., £n£ixu xa 
21axQdx£i x£X£v£iv iyx£iv.' .... ^nuQauriXvv£iv iyx^i-- 
Qovvtog Tov 'Aqx£^ovXov, £vxaiQ6taxa nQOxiav 6 naig 

1. 2 attulerat scriptor Ar. Eq. 237, cf. Bchol 4 incipit 

codicis fol. 240 (JoXijuatcoi, quae praecedunt Buppl. Caa (xvzQiSfg. 
'AXf^ig' iym IlToXffiaiov E) 7 ra^z' K: ravi' A &nvfvori r' 

X p. 43lb: l-KTCVfvcr' A 9 Svo, Ti'Mein: Slu ri A. 10 Xvi- 
vov AE: corr. Pors rr,liiiovrov AE: corr. Pors 13 aliter 
haec Herod 16 airoig Wilam, nisi corniptum potius Si(Sa}y.f 
22 sqq ignoti scriptoris verba mutila, ab iuitio supplendum (^rbv 
norovy naQa(ir]Kvvfiv, Archebulus fortasseTheraeus poeta Eupho- 
rioniB magister 23 naQaxftov Mein, praestat fort. nQocxicov 

Atrknaeus I1[. G 110 lA 

Tov olvuqCov avaTQEHSL xov rpvxvriQu.' "jiks^ig iv EiGoi- 
XL^ofievG) (pr]6l (II 319 K) ^tQLxdrvkov ^vyca/ ^ttj|t3t- 
jrog OiXaQyvQC) (III ."oO K)' 

jiuq' 'OlviiJtLxov 6 6 d^TjQLxkeCovg bXu^bv £|, 
Ltuxovg 8vo tpvxxfJQug. 5 

e MevuvSQog 6' iv xa inLyQUfpo^ivcp dQUfiuxL XuXxelu 
(pr]6LV (fr. 510 K)" 

xovxo di] xb vvv e&og 
^uxQuxov' i^dcov, 'xrjv ^syukrjv.' TpvxxfiQu xig 
TiQOvnLvsv uv^ xovg «O^Aioug unoklvav. lo 

'EnLyivrjg d' iv 'HqcoCvyi xuxukiycav noXXu noxr]QLu 
xul xov ipvyiag ovxag (ivrj^ovavsL (11 417 K)" 
xtjv d^rjQCxXsLOv devQO xul xu 'PoSluxu 
x6fiL6ov Xu^av xovg nutdug. slx' oi'6SLg ^ovog 

XpVXXflQU^ XVUd-OV, XV^^Cu. 15 

Z^XQuxxLg WvxuGxutg (,I 728 K)* 

di XLg ipvxxY}Q\ 6 di XLg xvuQ-ov 
XuXxovv xXixpug unoQav xslxul, 
xoxvXrj S' uvu x^Cvlxu [iuxxsl. 
t"Akei,Lg d' iv 'InnCoxa tpvxxriQCdiov xuXst dLU xovxav 20 
(U 297 K)" 

unrivxcov x(p ^iva 
sig xriv xuxuXvGlv r^Govriv ui&av uvrJQ. 
xotg nuLCC x' sinu {8vo yccQ rjyov oi'xo&ev) 
xc<xncb{iux' sCg xb cpuvsQbv ixvsvLXQcoy^ivu 25 

5 Q^stvui' xvud^og 8' ijv uQyvQOvg., [xuxnco^uxu] 
^yev 8vo dQux^ug, xvfi^Cov 8s xixxuQug^ 

1.2 Bv oixt^ofifvcoi A: corr. Schw, nisi fuit "Alt^ig Eiaoitii^o- 
[livoi 4.5 ih,ixdzovq ^' A: distinxit Cas, v. 5 fort. aruTOvq 

vel aSQohg dvo ipvKzfjQag 10 av, tovg Dobr: ccvtovg A anwl- 
Ivov A: corr. Bentl 14 itcoicfig A: corr. Mein 23 corruptud 
25 t' hnmfica' A 26 glossam del. K, cf. ad VI p. 230 c l^ 111 

ipvxTriQidt.ov de dv o/3oAouj, OiXimiidov 503 

XeTirorsQov. 
100. 'HQaxkecov dl 6 'Eq)t6Log "ov rjfieLg, <prj0L^ ipvyiu 
xaXovfisv^ xlfvxrr]Qiuv rivlg ovo^u^ovdtv. roug d' 'Arri,- 
5 xoug xul xco^ojdetv rof tpvyeu ojg ^evixbv ovofiu.^ 
EvcpQcov ev 'A7fodidov6r] (III 320 K)* 

em\v de xukeGri rpvyeu rbv jpvxrrjQiuv., 
ro revrkiov de GevrXu, rpaxtav rriv (paxr\v., 
rC det Ttoistv; 0v yuQ £i;tor. B. aGiteQ ;u9V(?tov 
10 (pcovrlg ujiorLGov., TIvQyod-efiL., xuruXluyijv. h 

'Avr Lcpdvrjg 'IjinevaL ill 51 Kr 

nibg ovv dLULrarfieed^u; rb fiev ifpCmcLOV 
GrQLOfi' iarlv r)(iLV, 6 6e xukbg TttXog xadog, 
xpvxrrjQ.^ oTt ^ovleL, ndvr\ 'ylaicXd^eCag xeQug. 
15 iv 8e rT] KuqCvti aucpcbg dijAovTai, ort toijto) exQ(ovro 
OLVO%oovvreg xvd^cp. eincov yccQ (II 5G K." 
rQLTCodcc xui xddov 
nuQccd^efievog tpvxrr^Qcc t' oiVou .... 
fied-vOxeruL^ 
20 iv rotg i^rjg noLet uvrbv Xeyovrcc 

earuL rcorog c 

GcpodQoreQog. ovxoOi/, eC cpQccGuL XLg^ ovx erL 
ei,e6rL xvcc&C^eiv yuQ 1 Sh Schw: r( AE Sty.' u§oXovs p. 230 C E^fpgwv 

Mein: EvcpoQicov AE 7 trjv 'ipvKTrjgiav AE: corr. Cas 8 ro 
oivrXiov di ttvtla AE: corr. Schw qpaxfocv E: qpaxta A 

y tv yuQ ttnov A: corr. Schw 13 niXbg A xadog Dobr: 

xaAos A. 14 ori ^ovAfi Kock: rt' ^ovXti A 15 t;)i xapvrji 

A: corr. Fabricius 20 <r6v^ arrov Wilam 21 ttotos ^atat 
A: corr. Dobr 22 ti tpQccaai corru[(tuni 23 velut ^^tatt 

■)iva9i^tiv, (it9vayiia&at 8s Sti, et fortasse, ut monuit Wilam, 
ipsum hoc ^t9va->ifa9ui icpetcndum ex v. 19, ubi jxt9vanttat 
sane importunuin 112 lA 

tbv 61 xddov i'|(0 xal tb Jioti^Qiov kcc^av 
KJtocpeQS tciXla ndvta. 
/iLovv6ioq 8\ 6 tov Tgvcpcovog iv ta TtsQVOvofidtav 
^tbv jljvyaa, (priaCv^ IxdXovv ol aQxatoi dtvov.^ Ntxav- 
dQog 8' 6 @vat£LQr]vbg xalste&at (pr^aL xl^vxtr^Qia xal 6 
tovg dkcadsig xa\ 6v6xCovg tdnovg tovg totg dsotg 
dvsLfievovg, iv olg EctLV dva^v^ai. Al6%vXog Nsa- 
vCcxoLg (fr. 146 N)' 

GavQag v7Co6xCol6lv iv ipvxtrjQCoLg. 
d EvQiTcCSrjg ^ai&ovtt (fr. 782 N)' 10 

il^vxf^Qia 
dsvdQsa (pCXaL6LV ciXBvai6L di^etai. 
xal 6 tbv AiyCiiLov 8\ TtOLt^^ag £/'■&•' 'H6Cod6g i6tLV r) 
KsQxa^j 6 MikYi^Log (fr. 7 Rz)* 

sv^a jtot' ^6taL iyibv ipvxtiJQLOv, bQxccfJ^B Xa&v. 16 
110. QIAOI. ovtcog ixaXstto tb JcotijQiov, g)rj6L 
TQvq)G}v iv totg'Ovo^atLxotg (fr. 115V), t6 inl ta 6xo- 
?iC(p dLdo^svov, ojg 'AvtL(pdvrjg 7CaQC6trj6LV iv ^LTcXa- 
6CoLg (II 45 K) • 

tC ovv ivs6tttL totg %-sot6LV', B. ovdh IV, 20 

e dv }i^ xsQd6r] tig. A. t6%s.f tbv adbv kd^^avs. 

^nsLta ^rjdsv tav dnrjQxccLCO^svav 
tovtcov nsQdvrjg^ tbv TsXa^Giva firjds tbv 
5 TlaLcbva ^rjd^ 'Aq^68lov. 

QIOIKYOIA. nsQl tf^g I8sag t&v notriQCav 'A6xXrj- 26 
nid^rjg 6 MvQksavbg iv ta nsQl tfig Ns6toQC8og cprj- 5 TpvKtfjQa A ipvyiri)Qccg E: corr. Cas 9 a^Qug Yalck 

vTtoc-nLOLaiv E: vnrjtiooiaiv A ipvntriQioiai, A: corr. E 12 Sev- 
Sqt} Valck, SsvSqcov Dobr Xi^stai, A: corr. Cas 13 xal 

orav A : corr. Cas 17.18 cnoSicoi A : corr. Mus (cxoAiw) 20 fort. 
Tt ovv h' ^axav 21 kav A {%e xhv mSov, i.dfi§av£ Dobr lA 113 

gIv (cf. p. 438 f; OTi dvo Tivd^^svag ^xtt^ tvu ^tv rbv 
xurcc t6 xvTog avra GvyKSxukxBvnivov^ trsQO^' d\ rhv 
nQOO&srov un h%sog uq%6^svov^ xuruXr\yovru 8\ sig f 
TiXurvrsQOv^ i(f ov 'iGrurui t6 Tiory\Qiov. 

5 QION. z/ 1 V to v ^vy'77£p(?ixdji' qpT/(?tvo{5TG)g(FHG II 92)* 
VtfT^ 8\ noxi^a^Lg uQtog xQL&Lvog xal nvQLvog djtrog 
xul XV7CUQL06OV Grscpuvog xul olvog xsxQUfiavog sv coCt 
XQvGa^f ov uvrbg ^uGLlsvg jclvsl! 

111. roGuvra sinciv 6 IIXovraQxog xul vnb nuvrcov 

10 XQorulLG&slg ijrrj6s (pLcckrjv^ ucp' '^g GTtsiaug rutg Mov- 
6uLg xal rfj xovrcov Mvrj^oCvvr] fitjTQl nQovjtcs nu6L 
cpLkoryiaCav. insLncov (Siy (Pind. 01. 7,1)' 

cpLcxXuv cog si rcg acpvsug unb ;u£i()6? skcov 504 

ivdov u^nikov xuxXcct,oi6uv (^dQdoay 

15 dcoQTjcfsraL , 

ov fidvov ^veavia yu^^Qa nQonLVcov\ aXka xal na6L 
xotg cpLXxccxoLg idcoxs tc3 nacdl nsQL6o^SLV [iv xuxAw] 
xslsv6ug, xb xvxXco nivsLV xovr slvul kiycov, nuQUTL&i- 
^svog MsvdvSQOv ix UsQLv^iag (fr. 397 K)' 

20 ovds^iav i] yQuvg oXcog 

xvXlxu naQrjxsv^ uXXa nivsL x^v xvxXa. 
xa\ ndXcv ix 0socpOQOv^ivr]g (fr. 224)' 3 TtQda&i t6v (i. e. TiQoa^ttov ex TtQoad^itov vel contra 
corr) A 4 &(p' ov A : corr. E 6 noti^a^ig (sic A) barbarum, quod 
recte fort. Scaligerus a vocabulo tjpb (i. e. cuppediae de tnevsa 
regia Dan. 1,6) repetit 8 ov 6 aitbg A: corr. Cas 11 A/vtj- 

fioavvrj del. Wilam, eed aegre eius nomine carebimug, cui post 
ongam recitationem Plutarchue potiesimas debet gratias (cf. 
Plat. Critiae p. lOScd), fort (ir]tQl Mvr^fioavvj} nQoiJmvt A: 
corr. Wilam 12 Si add. K 14 SQoao} om. AE 16 vfu- 
vCav A: corr. E 17 glossam del. Nauck 20 ^ yQuvg Mus: 
%tf«vo' A 21 fort. ii.XX' hiv' &el xvxiw 114 lA 

Xul XU1V [TldkL] xb TIQCoXOV TCSQlGO^Sl TlOXrlQLOV 

uvxolg uxQuxov. 

L xul EvQLTtidriS 6' iv KQi]66ULg (fr. 468 N)" 

xu 6' ulku XuiQS xvkixog £Q7Cov6rjg xvxka. 
ccLXOvvxog ds xov yQu^auxLxov AsavLdov yLut,ov no- 5 
xYiQLOv xul siTiovxog 'xQuxrjQL^aficV, uvdQsg (pCXoL . . . 
ovx(og 8s xovg noxovg Av6uvLug (pr]6Lv 6 KvQt^vutog 
'HqoScoqov stQfjxsvuL sv xovxoLg (^FHG II 41) 'sTCsl de 
d^v^avxsg nQog dslnvov xul xquxyjqu xul sv%ug xul 
nuL&vug sxQccnovxo.' xul 6 xovg ^iLiiovg ds nsnoLrjxag^ 10 
ovg uLsl Slu xsLQog sxslv ^JovQLg q)rj6L (¥EG II 480) 
xbv 60(pov nXdxavu, Xsyst nov (Sophr. fr. 124 Bo) 'xtj- 
xQuxy]QLxyj^sg' dvxl xov snsncjxsLfjLSV.' ^dkku /i^v, nQog 

c ^s(i)v\ 6 IIovxLuvog scpi], ^ov dsovxojg sx (isydkcov 
nivsxs noxrjQLCov, xbv ridL6xov xul ^i^a^^ifcjTaroi' Ssvo- 15 
cpdvxu nQO dcp&uX^&v sxovxsg., bg sv xa 2^v^no6La 
q)ii]6LV (c. 2,24)' '6' ^' ui) 2JcoxQdxr]g sinsv dkXu nCvSLV 
fiiV, w uvdQsg^ xul snol ndvv doxst. xa yuQ ovxl 6 
oivog uQdcov xug ijjvxug xug fisv Xvnug co6nsQ 6 [lav- 
dQccyoQug dvd^Qcbnovg xoLfiCt^SLj xccg 6s <^cpLkocpQo6vvug 20 
co6nsQ sXuLovy cpXoyug iysiQSL. Soxst iisvxoc ^ol xul 
xCc xav dvd-Qanav 6coiucxu xu uvxd nd^xsLV unsQ xal 

tl xu xav iv yT] cpvofisvav. xccl yuQ ixstvu, oxuv ^sv 6 
d^sbg uvxcc uyuv dd^Qoag noxC^t]., ov dvvuxut dQd^ov^d^Ui 

1 TtdXi del. Cob TtfQLCo^fi AE: coiT. Cob G hiatuui 
uot K, cf. lemma cod. ott xparrjptjf ti" tb nivsiv xat xpaTj/pa zovg 
nozovs indlovv 7 Svccevias A: corr. Valck; miriim quod 

Lysanias qui ntQL iafiBonoimv scripsit Herodori mythographi 
testimonium non fabulae sed vocabuli alicuius causa attulit; 
vide ne Herodae iambi lateant 8 inL SsA: inel ds Mus, potest 
aliud fuisse 9 xpatTjpag A: corr. Wilam 12. 13 xT]xpar7i()t;i;7j|iif- 
aavzLzov A : dist. Valck, qui x^xf xpaTTjpijfTififs 13 ntnai-Keiuev A 
20.21 inclusa om. AE 22 zu zcbv ccvdQav A: corr. E {avmv) L4 115 

ovda tatg aQULg 8i,unvel6%UL' oxuv de oGci r\6Exai xo- 
0OVXO Ttivt], xal ^dku oQd^d xe uv^sxul xal d^ukkovxu 
dtpLxvelxuL eig xijv xuQTCoyoviav. ovtco d^fj xal r,usig, 
r,v ^lv u9q6ov xb jtoxbv iyisc^^ed^a, xuxv yjfiibv xul 
5 xu 6(bfiuxu xal uC yvibnuL 6(paXovvxai^ xal oud' dvu- 
jtvetv |u.j) oxL kiysLv dvvrj^o^isd^u' rjv de rifiiv ot nuldeg 
fiLXQuig xvXii,L fiLXQu enLipuxd^c36LV^ 'ivu xul iya Foq- 
yLBLOLg Qi^fJLu6LV dna ^ ovxiog ov ^LU^dfisvot fisd^vsLV e 
vjib tov olvov,) aAA' dvuTtSL&ofisvoL JtQog t6 jiuLyvLco- 

10 8s6tSQ0v dcpL^Ofis&u.' 112. stg tuvtd tLg uTto^XsTtav 
td toi) xuXov !Ssvoq)avtog smyLVC36xsLV dvvq^stuL >ji/ 
slxs TtQog uvtbv 6 ^.ufntQotatog Tlkdtcov t,r]kotvnLuv^ 
t) td%u (pikovLxcog slxov dQ^fi^sv nQog savtovg oC 
uvdQsg ovTOi, uC6d-6fisvoL tfjg idCug sxdtSQog dQStrig.f 

\b xul i6(og xul nsQL nQcotsCcov dLS(psQovto^ ov /noroi' f'1 
av nsQL KvQOv siqijxu^l tsxfiULQOfisvoLg rjfitv., dXkcc 
xdx Twi/ uvtav vno%s6sav. 2Jvfin66Lu fisv yuQ ysyQd- 
(pu6LV dfi(p6tsQ0Ly xul sv uvxotg 5 fisv tug uvkrjxQLdag 
sx^dXksL, b 61 sC6uysL' xul b fisv, ag nQoxsitat (litt. d), f 

20 nuQULtsttuL nCvsLv fisydXoLg nottjQCoig., b Ss tbv Z!a- 
XQdtr]v nuQdySL ta xpxfxxijQL nCvovxa fisxQt xi]g sa. xdv 
ra nsQlWvxfjg ds 6 Tlkdxav xuxaXsybfisvog s'xu6xov xav 
nuQuxvx6vxav fp.ogb) ov8\ xuxd fiLXQbv tov Ssvocpdvtog 
fiSfivt]tuL. xul nsQl Tov KvQov ovv b fiVv XsysL ag ix 

25 nQatr]g rjkLxCug snsnuCSsvto ndvtu td ndtQLcc, 6 dh 
IJXdtav a6nsQ svuvtLOVfievog iv xQCta Nbfiav cpr]6CbOb 
(p. 694 c)" '(lavtevofiUL dl nsQl Kvqov t« fisv dXXa 

1 SianJiovad^ai AE, SiaSQovad^ni Camillus Steinle 1. 2 ro- 
aovtcoi AE: corr. ed. Basil 7.8 yogytioiai \ yogytioig E 8 fif- 
&veiv del. recte Orelli 10 omnis haec de Platone disputatio 
pessime truncata et turbata 13 qpiAovttxcoc AE 15 Sia- 

cpf(f6(itvot. K 116 lA 

etQUTrjybv avtbv ayad^bv slvai xal (piXbTCovov, naiddaq 
d' dQd-fjs ovSe '^q)d'ai tb naQccTiav, oixovofiia d' ovd' 
fjtivLovv nQo6E0xYixivai. ^olxe d' ix vaov atQatavead-ai, 
TtuQadovg ts Tovg natdag tatg yvvui^l tQScpstv . . . . ' 
Ttdhv 6 filv iSlevocp&v Gvvuva^ug Kvqcj eig IliQGug 5 
|u^fTa tSiV fivQtav 'EIXtjvcov xal axQt^ag eidag f^v 
TtQodoGiav tov &£66akov Mevavog, btt avtbg ahtog 

b iysvsto totg nsQl KkiuQxov r^g unoaXsCag trig vnb 
Ti60aq)iQvov ysvofiivrjg, xal ol6g ttg ^v tbv tQbnov^ 
ag %aXsn6g^ ag adskyrjg, dtrjyrjeuiiivov' 6 xuXbg Tlkd- 10 
tav fiovovovxl sinav ^ovx e6t itvfiog ^6yog ovtog^ 
(Stesich fr. 32 B) iyxafita avtov dis^iQxetat^ 6 tovg aXXovg 
ana%ankag xaxoXoy/iCag ^ iv ^ikv tfi IIoXitSLa "OfirjQOv 
ix^uXXav xul triv fiLfirjttxijv noCriOLV^ uvtbg 8s tovg 
dLuX6yovg ^L^rjtLxag yQuipug, av rijg Cdiug ovd' uvtbg 16 
svQStt^g iGtLV. nQb yuQ avtov roi)^' svqs t6 slSog 
Twi' X6yav 6 Tr^Log '^Xe^u^ev^g., cag NLxCug 6 NLXusvg 

c iGtoQSt xul UatCav. 'AQL6totiXrjg d' iv ta nsQl 
UoLrjtav ovtag yQug)si (fr. 55 R)* ^ovxovv ovdh i^fiitQOvg 
tovg xaXovfiivovg 2Jaq)QOvog (iC(iovg jnii) g)a(iev elvuL 20 
X6yovg xul p,L(i^6eLg 7} tovg '^Xe^Ufievov tov TrjCov 
tovg nQGJtovg yQutpivtug t<5v EaxQatLxav dLuX6yav,' 1 (pLX^noXiv Plat 2.3 ovSj]tivi ovv A: corr. Di, ovdhv 

zbv voiv riat 4 apertum est multo plura excerpta fuisse 

7 fort. 5ti. ovros 8. 9 vitb rr]s aacpsQvov A 10 dirjyrjadfjiivos 
cpciCvtrai- 6 Sh ni.drcav E epitomatoris turbis male oblitteratis 
11 6 Ibyos E 17 &le^a(ievos (v. 21 -fisvov) A: corr. E 

18 ccorrjQiwv A: corr. loaaiua 19 fort. iiifierQovs ^ovraf^ 

21 xal <^(t'r]y (iLfi^^aeis tovs Bemhardy, 73 <^/!iT)^ (iLfiriaeis r^ovs 
OJahn, Kul ui/xfjffcie fi'^ tovs K 22 tovs HQbrfQOv {nQorsQOve 
Dobr) yQacpevras Bake, fort. rovs nQdrsQOV yQucpivxas r&v Sco- 
%Quri-n&v $ial6yovs, neque enim Socraticos Alexamenus, sed 
dialogos primus scripsisse traditur, cf. Diog. L. 3, 48 lA 117 

HvtiXQvg cpdoxav 6 noXviiud-iaraxog 'AQiGxozikrig Ttgb 
nXdxcovog diukdyovg yByQucpivai xbv 'j4ks^u[i£v6v. dta- 
^ukkEL 8t 6 nkdxc3V xul &Qu6viia%ov xbv XukxrjdbvLOv 
6o(pi6x'^v o(ioi,ov elvuL kiyav xa dvo^uxi, ixt d' 'Imctuv d 
6 xul FoQytuv xal IIuQfisvtdrjv xul ivl dtukdyip .xa IlQa- 
ruyoQa Tcokkovg, 6 xotuvru iv t^ IloktxaCa sinav 
(8 p 562 cd)" 'orai/, olfiut., drjiioxQuxoviiivrj noktg ikev- 
^SQtug dtipi]6u6u xuxav oivox^cov xvxi] xul uxqccxov 
ttvtfig ii£d-v6dri.^ 113. kiyaxat di ag xal 6 roQyicci 

10 avxbg uvuyvovg xbv b^avvfiov uvxa dtdkoyov nQog 
rovg ^vv^Q^Etg icprj 'ag xukag olSs Ukdxcav lufi^tl^etv.* 
"EQfiiTcnog 81 iv rc3 neQl FoQytov (FHG III 48) *6g 
inadij^rj^ey (pr]6t, tutg 'Ad^t^vutg FoQytug (isxu xb nott]- 
6u6%^ut r^^v dvdd^e^tv rrjg iv zJekcpotg euxrcov XQ'^^^'^ 

16 ftxdvog, eln6vrog rov Ilkurcovog^ ot£ elSev uvr6v, 'rlxet e 
rj(itv 6 xak6g re xal xff^f^ovg roQyiag^' ecprj 6 FoQyiag' 
*^ xak6v ye ut 'Ad-rjvut [xul] viov tovtov '^Qxikoxov 
ivriv6xu6tv.' ukkot 8i cpu6tv cog uvuyvovg 6 FoQyiug 
tbv nkdrcovog 8iukoyov nQbg rovg naQ6vtag elnev Stt 

20 ov8\v rovrcov ovt' elnev ovt' Vixov6e [nuQu Ilkdrcavog]. 

ruvrd (pu6t xul Oui8covu einetv uvayv6vru rbv ne^l 

Wvxifig. dib xak&g 6 Tifiav neQl uvrov icpri (fr. 52 W)* 

ag uvinkurre Ilkdrcov 6 nenku6(iiva ^av^iuru £i8cbg. 

nuQ(ievi8T} (lev yuQ xal ik&etv eig koyovg xbv xov f 

26 nkuxtovo^^axQdxrjv (i6ktg f) rjktxiu 6vyxaQelf ovx ^g 
xul xotovxovg einetv rj uxov6at k6yovg. xb 8} ndvrcov 
6xExkiaxuxov xul xb sinetv ov8E(itug xuxen£tyov6r]g 2 &).f^diievov A: corr. E 17 xal del. Mein 20 glotaam 

del. Rossi 23 &vfTtXazTtv 6 nXdruiv ntnXaautva A &vi- 

nXaxzt nXdzoiv E: corr. Nauck ^vyLaxa A: corr. e Diog. L. 3, 26 

27 oxtzXiwztqov A: corr. Mus fort. r6 %al ilntiv 118 lA 

j;(>£ias (Parm. p. 127b) oti Jtccidixcc ysyovoi rov IlaQ^svi- 
6ov Ztjvcov 6 TtokLTTjg avrov. Scdvvarov ds xal 0aidQOv 
ov (iovov xara Z!coxQdrr]v elvai^ ^ nov ya xal iQafiBvov 
auTOt) yayovivai. dXXa fiijv ov dvvavrai ndQaXoq xa\ 
boeSdvd^LTtJtog 01 IIsQLxXiovg viol [tsXevrriCavrsg ra Aoijiira] 5 
IlQcorayoQa diaXeya6&at,, ora (rby davreQov i7Ce6ri\iri6e 
ratg 'A&tjvaLg^ 01 . . . erL TCQoreQov rekevrTfJ6avreg (r& 
koL^a}. nokXd d' 'e6rL xal dXXa XayeLV neQl avrov 
xa\ deLxvvvaL ag enXarra rovg dLaXoyovg. 114. ori 
6a xal 6v6^evrjg riv TtQog ujtavrag, 6r]Xov xa\ ex rav 10 
iv ra "IcovL ijtLyQacpoiiivc}, iv c5 TtQarov ^ev xaxoXoyei 
Ttdvrag xovg Ttoirjtdg (p. 534), insLxa (p. 541 d) xa\ rovg 
vTcb Tov 6r]^ov TtQoayo^avovg, 0avo6&evrj rbv"Av6QL0v 
xaTtoXXodcoQOv rbv Kvt,Lxr}v6v., fVt 6e rbv KXaloiiivLOv 
'HQaxXeL^rjv. iv 6e ra MavcovL xa\ rovg ^eyC^rovg 15 
b TtaQ' 'A^rivaCoLg yevo\ievovg 'AQL6raC6r]v xa\ &eai6ro- 
xXia (p. 93c. 94a\ Mivcova 6e iTtaLvat rbv rovg "EXXrjvag 
7tQo66vra. iv 6a tc3 Evd^j6rj^c) (Evd-v6r]^ovy xa\ rbv 
d6aX(pbv avTOv ^lovv666coqov TtQOTtrjXaxC^av xa\ xaX&v 
orpL^a^etg erL ra iQL6rdg [6vo[JLdt,cov^ 6veL6Ct,eL avrotg xa\ 20 
rriv ix XCov rfig 7tarQC6og g)vyr]v (p. 27lc), d(p' '^g iv &ov- 
QCoLg xar cixC6\tri6av. iv 6e ra neQL 'Av6QeCag (Lach.p. I79c) 2 cf. Macrob. 1, 1, 5 ' inclitum dialogum Socrates habita 
cum Timaeo dispuiatiotie conf-umit, quos cotifitat eodem saecidu 
non fuisse'', unde Tinaiov pro ^aiSgov coni. Wilam; sed He- 
rodicus Athenaei auctor (cf. ad V p. 215f) et de Timaeo et de 
Phaedro dixit, verba insuper corrupta ^v. 3) restitui non possunt 
4 ov Svvuvxai ovSs E fort. recte 5 inclusa del. K 6 t6 

add. K, cf. V p. 218 b 7 of Ttifinto} ftti ngottQov Cas, inultc 
aiHc Macrob, fort. 01 nolXoig ^rtct nQOtfQov 7. 8 ta XoLfidt 

ex V. 5 huc tiansposui 11 iniyQacpofievcov A: corr. Cas 

18 Ev&vSrjfiov suppl. Di, (-Kavtovy y.al rov Mein 19 Jiovv- 

aioSwQov A 20 ^voftcjoov ex dvdSi^wv corr. A, del. K lA 119 

MthiOLUv xhv &ovxvdidov rov avri:iokiravouufvov Tle- 
QixXst xttl Av6iuaxov rbv ^AQiGzBidov tou dLxaCov^ r)',g 
rav TiuriQCJV uQ£r))g uvu^iovg dvui q:u6xcov. u dl c 
7I£qI 'Akxijiiudov ei'Q)',x£v iv roi Z!vu.7io6ico ovd' ei^ qpdia' 
5 XsysGd^uL ioxLV u^iov, iv re ra TTQortQOj rcjv etg uvrbv 
diuloyav 6 yuQ devreQog v:i6 rivojv A£vo(pcbvrog {ivul 
Xiyerui, ag xul )) 'AXxvcov Aiovrog rov 'Axccdijuuixov, 
ag cpi]6L NiXLug 6 Nixusvg. rcc uev ovv xccxu 'Akxi- 
jiicidov }.exd^ivru Giajcd' brc de rbv 'Ad^rjvuiav dfjuov 

10 eixulov ei'Q)]xe XQir)]v[exL re TCQOxaTCOv]., Auxeduiuoviovg 
de inuLvav inuLvet xal xovg Ticcvxav 'Ekkr]vav i^d^Qovg 
niQOag (p. I2lsqq). xa\ tbv adeXcpbv 8e roif'AlxL^Lcc8ov d 
KXeiviccv ^uivo^evbv xe ccnocpuiveL xccl xovg viovg av- 
xoi) )]XLd^iovg ,p. llSo' Meidiuv xe OQXvyoxojtov vp. I20a\ 

15 xal rbv xav'A&r]vaiav d)]^ov evTtQoaa^iov fiev eivaiydetv 
(3' avxbv uTiodvOuvxug ^eaQetv i>. 132 a* 6(p&i]6exuL ydQ, 
(p)]Oi., TtSQi^Xenxov u^E^ia^cc neQixei^evog xccXXovg ovx 
ccX)]d^LVOv. 115. iv de xa Ki^avL ovde x)]g &efiiOxo- 
xXiovg cpeidexuL xccx)]yoQiccg ovde tj]^ 'AXxi^iccdov xccl 

20 MvQavidov, uXX' oi»d' «utoO toO Kifiavog. xccl 6 
KQixav d' avxov (^KQixavog (p. 45ab'i, »; 8e UoXLxeicc 
(I p. 329 c) xaiy HocpoxXiovg JteQiixeL xaxccdQOfiriv., 6 de 
FoQyiag ov fiovov cccp' ov xb iniyQUfifia., aXXcc xal 
'AqxsXccov xov Muxedoviug ^uOcXiag p. 47 la), bv ov e 

9. 10 Srifiovi-ncaov A: corr. Mus 10 inclusa del. Di, cf. v. 15 
13 KXnviav Valck: v.ai viy.iav AE &7toiial(r (pro UTtocpaivn) 
E, quod praestat 13. 14 avzov: immo Periclis filios 14 oqtv- 
yoTQocpov Plat 16 anodvvza Plat 17 cpr,6i i. e. fort. Herodicus, 
ceite non Plato 18 sqq putant Gorgiam dialomim notari 

(p. 603 c) et corrigunt v. 19 r;/s TltQinUovs (pro AXxi§iciSov 
Dobr) xai MdriciSov (pro MvQcoviSov Cas) 18. 19 rfjs IlfQi- 

xlf ovs E 19 xaxjjyoptas Mein 21.22 probabiliter suppl. Wilam, 
neque indigna baec llerodico calumniatore 120 i^ 

fi6vov inoveCdLOxov ysvog sxstv, aAA' ort xul uTcixxuve 
Tov deGnoxTqv. ohxog 6' ioxl nkdxav^ ov 2!mv6Ln7c6g 
(pyjGi, (pCkxaxov '6vxa ['^^^fAaw] ^ikCnna xrig (iaOiXsCag 
aixLOv yeviG^aL. yQdcpSL yovv KuQvaxLog 6 IIsQyapLrj- 
vbg iv xoLg'l6xoQLXOLg'7^o^vrj^a6LV ovxag (FHG IV 357)* 5 
' Unsvdinnog nvv&avofievog OChnnov ^kaGcprj^etv neol 
nXdxavog elg inLGxoXijv eyQuilji xl xolovxov \ . . aaneg 
dyvoovvxag tovg dvd-Qconovg oxl xul xrjv dQxriv rijg 
^aCiXeCag OCX^nnog dLa TlXdxcovog e6x^v- EvfpQalov 
f yuQ dniexeLXe xbv '^QeCxrjv nQog IleQdCxxav IlXdxcov^ 10 
og eneLGev dfno^eQCeaL XLvd xdiQocv 0LXCnna. dLuxQicpav 
d' ivxav^a dvvafiLv, ag dni&ave neQdCxxag, i^ exoC^ov 
dvvd^eag vnaQxovOrjg inine6e xotg nQdy^iaaL.' rovro 
d' elneQ ovxag dXrjd^eCag e^eL, ^ebg dv eCdeCr]. 6 de 
xa.lbg avTOt» IlQaxay^Qag nQog xa xaxadQO^ijv exeLV 15 
noXXav noLrjxav xal 6ocpav dvdQav ixd-eaxQL^o^evov 
iXSL xal xbv KaXXCov ^Cov ^ccXXov rwi' EvnbXidog Ko- 
Xdxav. iv dh xa Meve^iva ov ^6vov 'InnCag 6 'HXetog 
XXevd^exuL, dXXd xal 6 'Pa^vov6Log ' AvxLcpav xul 6 fiov- 
b016Lxbg Ad^nQog (p. 236 a). inLXCnoL d' dv ^e i] rjfiiQa, el 20 
ndvxug iQ^eXrl^UL^L ineX&etv xovg xaxag dxovaavxug vnb 
xov 60(pov. dXXd ^ijv ovd' 'AvxLed-ivrj inuLva' xal yuQ 
xul ovxog noXXovg elnav xuxag ovd' uvxov xov IlXd- 
tavog dnioxexo^ dXXd xaXi6ug uvxbv cpoQXLxag Z!dd-ava 
tbv tavtrjv exovta ti^v inLyQucpriv didXoyov i^edaxev. 25 
116. 'Hyri6avdQog 8\ 6 ^eXcpbg iv totg'Vnoyivrm,a6L 2 fort. iczlv <6> IlXdtav 3 ' AQxtXuio aut delendum aut 
TIiqSihkcc scribendum esse coni. Gomperz 14 sineQ vitioaum, 
fort. Tovto Ss notsQov 18 Hippias in Menexeno non memo- 
ratur 20 iniliinoi. A indint} E: corr. Di 22 fort. rov 

oo(pov <^n}.dtu)vogy lA 121 

TceQl tfjg XQog ndvtuq tov nxdtavos xaxoi^&eiag Xeycov 
yQccqjet xal tavta (FHG IV 412)* '^etu f^v UaxQatovg 
teXevtijv inl rckeiov tav avvriQ^cov aO^fiiiovi^rcjv ^v tivi 
6vvov6Ca nkdtav av^TCUQcav ku^iov ro notriQiov nuQe- b 
6 xdkei ^i} u&vfietv uvtovg, ag Cxuvbg uvtbg ei'r] tjyeted^ui 
T^j (j;|roAjj5, xal nQoeniev 'AnoXXodaQC). xul bg elnev 
^ridiov uv nuQu EcoxQdtovg t^v roO tpuQ^dxov xvltxu 
elkricpeiv t) nuQu aov f^v rov oCvov nQdnoGtv.'' iddxic 
yuQ nxdtcav cpd-oveQbg elvut xul xatd tb ^^og ovda^ag 

10 evdoxifietv. xul yuQ 'AQCGtinnov nQbg ^lovvGlov uno- 
6rj^r]0uvtu e6xcontev, uvtbg tQlg eCg ZlLxekCuv ixnkev- 
6ug' unu^ (lev tav Qvdxcsv xuqlv^ ora xul ta nQecJ^v- 
teQa zJlovvcCc) <svyyev6^evog ixivdvvevGev, dlg dh n^bg c 
tbv veateQOv /Jlovv0lov. Alox^^^^ ^^ nivr]xog 'ovtog 

15 xul fiud^rjtiiV evu i^ovtog ^evoxQdtrjv, rourov neQL- 
i6nu6ev. xul OuCdcovc 6h ti)v r^g SovkeCug icpL6tDcg 
dCxrjv icpcoQd^r]' xul tb xu&okov nu6L totg Z!o3XQdtovg 
^u^rjtutg inecpvxet ^rjtQviug ijjojv dtdd-e^LV. dLbneQ 
UcoxQCitrjg ovx drjdag ne^l uvtov 6toxut,6(ievog ivvnviov 

20 ecpri6ev ecoQuxivuL nkei6vcov nuQ6vtcov. doxetv yccQ icprj 
tbv Ukdtcovu xoQd)vrjv yev6^evov inl t^v xecpukijv [(iov\ 
uvunrjdr^6uvtu tb cpukuxQOv [jitov] xutu6xuQicpuv xal 
XQcb^eLV neQL^kinov6uv. 'doxdi ovv 6e, o Ilkdtcov., nokku d 
xutu trig i(ifig ^ev6e6%ca xecpukfjg.' rjv d^ 6 Ilkdxav 

25 nQbg tfi xuxorjd^eCu xul cpLk6do^og,66tLg icpr]6ev' ^e^xatov 
xhv t7\g cpLkodoi^Cug ;utrd3ra iv t^ d^uvdtcp avroJ uno- 8 tlkrifpeiv pessime, requiritar l8ti,6niTiv 13 cvyyiv6{i.ivuq 
Mein 16 puto <x«i^ toutoi' 21.22 fiov duplex ab epito- 
matore additum 23 •x.qw^d.v Dobr: xparft»' A, xpdfft»' lac 

24 xptvdea^ai A ipivouaQ-ai E: corr. Schw 26 cpiXoSoiicci 

K: dd^Tjs AE, cf. quae attulerunt Caa et Schw 122 lA 

dvd^ed^a, iv dia&rjxuLg^ iv ixxo^idaig^ iv tci(poig\ cog 
(pri6t/iiO0xovQt8i]g iv TOig'A7io^vrjfiovev^a0iv (FHGII 
196). xal t6 Tiohv de ^ekriGai xxCGai xal t6 vo^o9eTfi6ai 
tCg ovg)i]Gei Ttdd^og eivat cpikodoi,Cag', dijkov d' fWi touto 

e i^ av iv tc3 TifiaCa Xeyei (p. 19 b)' ^TieTiovd-d Tt Tid&og 5 
TtQog TTiv TCokiTeCav^ coGneQ av el t,ayQdcpog i^ovkeTO 
To. eavTOv eQya xivovyieva xa\ iveQyd idetv, ovto xdya 
Tovg TCoXCTag ovg diuyQdcpco.'' 117. TteQl de tuv iv 
totg diakoyoig avTOv xexke}i^evG)v tC av xal Xeyoi Tig-, 
t] ^ev yaQ ipvxij r] diaTtkaTTO^evt] d&dvaTog vjt' auTOv 10 
xal xaTa Tr]v dn6kv6LV xcoQit,oyievr] tov Ga^aTog naQd 
jiQOTeQa ei'Qr]Tai 'O^rJQa. ovtog yuQ einev ag r) tov 
UaTQOxXov ipvxrj {n 856) 

"Aido^de xuTfjk^ev 
bv TtoT^ov yo6co0a, kiTtovG' dv8Q0Tf]Ta xal t//3>;v. 15 
eC d' ovv xal UkdTcovog cpi]6eiev Tig eivat tov ?.6yov, 
f ovx oqS) tCv iGxtjaa^ev d% avTOv acpekeiav. idv yuQ 
xcd OvyxcoQiJGt] Tig ^e^COTaOd^ai Tug t&v TeTekevTr]x6- 
Tcov xl^vxdg eig dkkag cpvGecg ?) TtQog Toy ^etecoQ^teQOv 
xal xad^aQcoteQOv dveQxeC^ca Td;rov, dte xovcp6Tr]Tog 5?0 
lieTexovOag.^ tC nkiov i]^iv; cov yuQ ^rJT dvd^vr]6Cg 
iOTtv ov Ttote i]fiev ^rjt' aiG&r^^tg, eC xal t6 6vvokov 
t^^ev.) tCg x^Q'-? tavtr]g ti]g d^ava6Cag', oi de 6vvte- 

bi)d>^evTeg V7t avtov No^ot xal tovtcov ett 7tQ6teQOv r) 
IlokiteCa tC 7tejtOir]xa6iV', xaCtot ye edet xa&djteQ tbv 25 
AvxovQyov tovg Aaxedai^ovCovg xat tbv 216}^cova tovg 1 veiba tv 8ici^riv.aLs — iv rdcpoig videntur ex ampliore 
dicti Platonici interpietatioue superesse 5 longe alia Pla- 
touis verba 9 Ke-nXtfiuevcov K: XtXtyuivcov A, om. E 12 ttqo- 
riQcf) K: TtQcarco AE 19 5) Wilam : xca AE 22 ceic^r^cig 

E: aicd^^cig 7^1 A lA 123 

'^&rjvuLOvg xul rov Zcckevxov rovg &ovQiovg^ xal uvrov^ 
sljcsQ y]<Suv ;j()rj(Ji/Lioi, nelGuC rivug rav 'EkXrjvav uvroig 
XQ^fSua&ui. 'v6^og yuQ iariv^* cog (pr]6iv 'AQLGroriki]g 
(rliet. ad Alex. p. Ii20a25), ^ Xoyog coQia^ivog xaO"' ojiioAo- 
6 yCuv xoLvi]v Jtdksojg, fii^vvav ncbg dai TtQurrsLv exuaru.' 
6 d^ nXurav Tcag; oinc uronov rQLav 'A^r^vuCav yevo- 
fiivav vo^od-erav rcoi' ye di) yvaQL^o^ivav, ^Quxovrog 
xuL uvrov rov Ilkuravog xal EoXavog., twi/ ^lv rotg 
vo^OLg ififiiveLV rovg TtoXCrug, rav de rov Ilkuravog b 

10 xul TfQoaxuruyeluv; 6 d' avrbg kdyog xul TieQl rfjj 
UoXLreCug' eC xul nu6av elr] uvrr] ^ekrCav., fii] neCd-OL 
d' r]pLug, rC nXiov; Eolxev ovv 6 IlXurav ov rotg ovGlv 
uvd-QanoLg yQUil^UL rovg voiiovg., ukku rotg vn uvrov 
dLunkurrofiivoLg, a3(JTf xul ^r]ret0d-UL rovg XQV^^o^ivovg. 

15 ixQ^i^ ovv u neCaei kiyav ravra xal yQucpeLV xul y,i] 
ruvru noLetv rotg evxo^ivoLg, uXXu rotg Twr evdexo- 
(livav uvrexo^ivoLg. 118. X^Q^-S toCvvv toi^twi/ el' rig 
dLe^CoL rovg TLfiuCovg uvrov xui rovg FoQyCug, xul rovg c 
ukkovg de rovg roLOvrovg dtaAdyovg, iv OLg xul neQi 

20 Twv iv rotg fiu&r]}iu6L dieliQxeruL xul neQi tcoi/ xuru 
<pv6LV xal neQL nkeLOvav ukkav^ ov8' ag 6lu ruvru 
%uv^u6riog e6rCv. ix^L yuQ Ttg xul nuQ" eriQav ruvru 
Xu^etv 7J ^ikriov Xex^ivru t) [li] xffpor. xul yuQ &e6- 
no^nog 6 Xtog iv ra xura ry]g Ilkuravog 6iarQL^f]g 

25 (FHG I 325) 'tov;? nokkovg., (pr]6C, tcoi/ dLuk6yav avrov 
uxQeCovg xul xl^evdetg av rLg evQOL' ukkorQCovg de rovg 6 n&g oi-K axonoq AE: corr. K 7.8 jQciY.ovzoq xai E6- 

Xoivog xal avtov xov TIX. Mein 8 avxov nidxaivos E 11 tt"») 
Mein: iaxiv AE 15 ovv a niian Mus: ov dnnai A ovv ov 

(lai E Xfytiv E 21 ovSi 6iu xavxa E fort. recte 25 avxov 
non addiderat Theopompus 124 lA 

d nkEiovg, 'dvxag ix tav 'AQi6xCmcov dLaxQi^av, ivCovq 
(Jf xdx tcav ^AvttC^ivovg^ noXXovq 8\ xax tav BQv6a- 
vog tov 'HQaxXeatov.' aXka tu xaTd tbv avQ-QGjnov 
ansQ inayyiXkstai, xal rjfiatg ^rjtovfiev ix t&tv ixsCvov 
Xdycov, [bn£Q] ovx £vqC6xo^£v, dkka 6v{in66La fihv xal 5 
Idyovg vnsQ iQcotog stQrj^avovg xal (idka dnQanetg^ 
ovg xata^pQOvav t&v dvayvo6o^ivo3V 6vvi^x£v., a^nsQ 
xal ot noXXol tav (lad^rjxav avxov xvQavvixoC tivsg 
xal did^okoi ysv6fisvoi. 119. EvcpQatog (isv yaQ naQa 

e JTsQdCxxa ta ^a6iXsi diaxQC^cov iv MaxsdovCa ovx 10 
^ttov avtov [i^aeCksvs] cpavkog S)v xal did^okog [bg] 
ovtG) iltvxQcbg 6vvixa^s x^^v ixaiQCav xov ^a6iXi(og &6xs 
ovx i^iiv xov 6v66ixCov fista^xstv, sl inj tig inC6taiX0 
yscoiisxQstv rj (piXo^ocpstv. bd^sv 0iXCnnov xrjv dQx^iv 
naQuXa^6vxog UaQ^isvCcov avxbv iv 'SlQsa Xa^oov dn- 15 
ixxsivsv, &g q)rj6i KaQv6tiog iv 'l6t0QiX0tg Tnoiivrj- 
[ia6i (FHG IV 357). xal KdXXinnog d' 6 'A&rjvatog., 
fiad^rjt^g xal avtbg IlXdtavog., itatQog zJCcovog xal 

i ^viifiad^rif^g ysv6fisvog xal 6vvanodr]^7]6ag avta sCg 
XvQaxov6ag, bQ&v i^dr] tbv /lCcova i^idionoiovfisvov trjv 20 
^ovaQxCav dnoxtsCvag avxbv xal avxbg xvQccvvstv im- 
XSiQi]6ag dns6(pdyr]. EvaCcov d' 6 Aa^i^axrjv^g^ cog 
(pr]6iv, EvQvnvXog xal ^ixaiOxXrjg 6 KvCdiog ivsvrj- 
xo6xa xal nQcoxa z/tar()t/3wv , sxi ds ^rjfioxaQrjg 6 
QnjxcoQ iv xei vnlQ 2Joq)oxXiovg nQbg OCXcova (fr. 2 Tur), 25 
davsCeag xf] naxQCdi dQyvQiOv inl ivsxvQco t^ dxgo- 6 onsQ del. Dobr 9 6ta§oXoi ytyovaai E, non structura 
tantum, sed etiam sententia imperfecta (^cpQatog AE; corr. 
Cas 11 i§aaiXevs et og del. K 12 ixaiqav A: corr. E 

22 ^JTf ogjayrj A E : corr. Nauck Eijaicov Diog. 3,46: fbdymv AE 
23. 24 iv ivriTAOGxat A, iv Bi-noaxa» Mua lA 125 

jtdAft [xal] cc(pv6TEQrj6cc6r]g rvQttvvstv iflovkevero, ecos 
6vvdQan6vr£g in avrbv ot Aanipaxrjvol xal ra ;u()?j([iaTa 
ScTCoddvrsg ili^aXov. TifiaLog d' 6 Kv^ixrjvdg, ojg 6509 
avrbg^rjnoxccQrjg (pr]6cv{\.B\ ;i;()rJ/xa;Ta xal 6lrov inidovg 
5 rolg nokCraLg xaX 6ia ravra ni^revd^elg slvai XQV^^^^S 
naQcc rotg Kv^ixrjvotg, ^ixQbv ini6xcov xQ^vov inid-ero 
rfi noXireicc 8i ^AQidaiov. XQid^elg 8\ xal akovg xul 
ccdo^T^^ag iv (ilv t^ n6Xei ini^eve naXaibg xaraysyrj- 
QuxG)g^ Scri^ag dl xal ccd6^cjg dia^av. roiovroi 6' el6l 
10 xal vvv rav 'Axadri^uixav nvsg^ ccvo6Cag xal ad6i,(og 
^iovvrsg. jrpTj^aTwi/ yccQ ii, u6s^Siug xul nuQu (pv6LV 
xvQisv6uvrsg did yorjrstav vvv ei6iv nsQi^Xsnroi' aonsQ 
xul XuCqchv 6 nsXkr]vsvg, Sg ov (i6v<p nXuravi i6x6- b 
Aax£v, uXXu xul Ssvoxqutsl. xul ovtog ovv rfig nu- 
16 rQCdog nLXQ&g rvQuvvrj^ug ov (i6vov rovg UQC6rovg 
rcbv nokLrav iii,ifiXu6sv ., uXXu xul rotg rovrav dovXoig 
ru ;i;9?^|iiaTa: r&v ds6nora)v ^j^apt^Ja^ufvog xal rag ixsC- 
vov yvvatxug 6vvaxL6sv nQbg yduov xoLvavCuv, TavT* 
GKpsXrj&slg ix rrjg xaXrjg JloXirsiag xal rav nuQuv6(iav 
20 N6(i,av. 

120. dib xal "E<pinnog 6 xa^iadionoibg iv Navdyco 
nXdravd rs avrbv xul tqv yvaQCfiav nvug xsxafia- c 
drjxsv &g xal in uQyvQCa 6vxo(puvrovvrug, ifKpuCvav 
ort xal noXvrsXag ri6xovvro xal bn rrjg ev(iOQ<pCag 
25 rwv xad'' iifiag d6eXyav nXeCovu nQ6voiuv inoiovvro' 
Xiysi d' oiirag (II 267 K) • 1 xal &itoaTfQriaag A xai &cpvaTfQiqaae E: corr. Wilam 
3 Tifidlaog Diog. 3, 46 7. 8 [xal &Soi^aag] Wilam 8 na- 
Xaibg corruptum, fort. nXovaiog coU. v. 11 8.9 xai yfyrj- 

^axcbc AE: corr. K 21 haec ertrema ab ipao Athenaeo 

adiecta Fontiaui orationem claudunt 126 IB 

eTteir dvu^rag svdtoxog vtuvCag 
rav i^ '^xadr]^iag xtg vnb JlXdrava xal 
BQvGavo^QaaviiaxsiokrjipLxeQ^drav^ 
Tilriyslg dvdyxt] XrjipoXiyoiiiG^co raxvr] 
5 avvcov ng, ovx daxenra 6vvd(ievog XsysLV, 5 

sv iisv fiaxuLQa ^var^ «%«i/ xQLxdificira, 
sv 6' vxoxaQ-islg dro^a Ticoycovog ^dd^r]^ 
sv 6' iv nsdCXcp 7t6da rid^slg vnb ^vqov 
xvy]firjg ifidvrcav Cao^irQOLg skCyfiaaLV^ 
10 byxa T£ %A«vtdo3 sv rsd^coQaxLa^ivog, 10 

axyJiJ'' d^LOXQSCov inLxa&elg ^axrr^QCci, 
dkkorQLOVy ovx OLxsiov^ cjg i^ol doxst, 
sls^sv 'dvdQsg rfjg 'A&rjvaCcov x^ovog.' 
fiiXQi' rovrcov tj^tv nsnsQULcoa^co xal '^ds r) awaycoyi], 
cpCkxars TLfioxQarsg. s^flg 6s iQovfisv nsQL rcov inl 15 
rQVcpT] dLCc^or^rcov ysvofiivcov. IB 

610 "Av&Qconog sivaC }iol KvQr]vaiog doxstg, 

xaru rbv 'Aki^Ldog TvvSdQScov (II 384 K^, sruiQS Tl- 
fioxQcasg' 20 

xdxst yuQ dv rig inl rb dstnvov svu xaXr], 
ndQSLOiv oxrcoxuCdsx dXkoL xul dixu 1 inti y,aTccazug A: corr. lacobs 2 rTtojriarcovixcov Wilam 
3 ^Qvacov 6 ^Qua. A: corr. Mein 4 kirpiyoiiia&co A: corr. 

Hemsterh, sed dubito 7 vnotia&i.{iaa zoficc A : corr. Scal 8 no- 
6a Scal: noXhc A 8. 9 fort. iniacpvQcov (yointQiacfivQcov) xfTjfiTjs 
tfidvzcov 14 nfnaiQiwa9co A: corr. Caa, cf. XIII p. 588 a 

AGHNAIOY lA — IB 

18 av&Qconf, KvQT^vaiog ftvaifioi doxf ts Alexidem scripsisse 
coni. Herw IB 127 

KQUUTU Gvv(OQiSsg <^T£^ nsvTixuCdsxu ' 
rovtoig 61 del 6e xuTtitTJdeL' ifi^uXetv, 
5 (oGt' rjv XQutiGtov firjde xakiGuL iividevu. 
xunol d' riv XQutiGtov Glcotiuv xul /ur) tTil toGovtOLg 
5 TtQoeLQtjiievoLg etSQU TtQoGtLd-evuL' aAA' STCel nuvv Xltiu- b 
Q(bg rjiiug unuLtstg xul thv neQL t(bv enl tQV(py] dtu- 
^07]t(ov yevo^ev(ov koyov xul tiig tovt(ov rjdvnud^eiug . . . 
2. ij yuQ unoXuvGLg diqnov ^et ini&v^iug jrpwTor, 
eneitu ,«£#■' r}dovrlg. xuitOL 2^o(poxkrig y 6 noirjtijg, tiov 
10 unokuvGtixibv [ye^ eig iov, "vu ^i] xutrjyoQf] tov yr]Q(og., 
eig 6(0(pQ06x)vr]v e&eto ti]v uG^eveLuv uvtov ti)v neQl 
tug t(bv a.(pQo8i6i(ov unokuvdeig^ (pr]Gug u6^ev(og unr]k- 
IdX^ui uvt(bv io(SneQ tivog 8e6n6tov (Plat. rep. I p. .329 c). 
iyio de (pr]fiL xul tr]v Toi) TIuQLdog XQiGiv vnb tav c 
15 nuXuLOteQcov nenoLf]ad-uL r]8ovf]g nQog uQetr]v ovguv 
OrjyxQiGiV nQOXQi&eiGr]g yovv T^g ^A(pQo6itr^g., uvtr] d' 
iotlv r] r]dovr]., ndvtu GvvetuQuiQ^r]. xui ^ol doxti xul 
6 xuXbg f]y,G>v Sevocpcov tbv nsQL tbv 'HquxXsu xul 
ti]v ^AQetr]v [iv^ov ivtev^ev nenXuxivuL (mem. 2, 1). 
20 xutu yuQ tbv 'E^nedoxXiu (v. 405 St)* 

ovdi tLg r]v xeLV0L0Lv"AQr]g d^ebg ovde KvSoifibg 
ovdl Zevg ^uGLkevg ovdh KQovog ovde UoGSLdav., d 
ukXic KvnQLg ^(cGikeiu. 

f^v OL y' evGe^ieGGLV (cydkyLuGLv LkccGxovto 
25 6 yQuntotg ts ^aoiGL (ivqolGl te SuLdukeod^oLg 1 avvwQidse A xai GvvcoQiSts E: rf add. Mus 5 fort. 

<^^ri^ STfQct 6 &nciixiig, (^anoSooccoy xal tbv Madvig vix recte, 
cf. praef Ip xxivsq 9 tlzDc E et lemma A 10 ys om. E 

llsqq turbata et triincata 13 fort. mcntQ (^Avrrwvrog^ xi- 

vog, cf. Plat 17 i^ i}Sovr] E: fjSovr) A 24 iXdaHovxai A: 

corr. Porphyrius de abst. 2, 21 26 yQctnxoi^g Si A: corr. 

Porph 128 IB 

6^vQvr]g t' axQrJTov &v0Laig h^dvov te d-vadovg, 
^avd^av re anovdccg ^Ekitcov QCntovtag ig ovdag. 
xal MivavdQog d' iv Kt,&aQL0tf] neQi tivog ^ovGi- 
xevoiiivov Xeyav (priaC (fr. 285 K)" 
611 (piX6^ov0ov elv avthv ndvv 5 

dxov6^at elg tQvcpijv te JtaideveG^' aieC. 
3. xaCtOL rivig cpaOi xatd (pv6LV elvai tijv rjdov^v 
ix rov ndvra t,aa deSovk&ed-aL ravtr], &6neQ ovx^ xal 
deLkCag xal (p6^ov xal tav dkXcov na&r]^dtc3v xoLVcog 
[ilv iv &na0LV '6vtov, naQa d^ totg koyL6^(p iQ^l^^i^^OLg 10 
dnodoxiiialofiiVGJv. tb ovv 'fjSovag dLaxeLV nQonetag 
Xvnag iotl %r]QeveLV. 8L6neQ "Ofir]Qog inoveCdL6tov 
^ovk6(ievog noLr]6aL f^v 'f]dovi]v xal tav d-e&v (pr]6L 
b rovg iieyC6tovg oidlv vnb rfig 6(periQag di(peXei6^ai 
dvvd^eGjg^ dXkd rd fiiyi^ta ^Xdnte6^aL naQeve%%^ivtag 15 
vn^ avrf]g. Z6a ^lv yaQ dyQvnvav 6 Zevg iq)Q6vtL^ev 
vn^Q t&v Tqcocjv, Tavr' dnaXe^ev fied-' rjfiiQav v(p' 
i]8ovf]g XQatr]^eCg. xal 6 ".^Qi^g dXxL^d>tatog hv vnb 
Toi) d6%eve6tdtov 'H(paC6tov 6vveno8C6%^r] xaX c3(pXev 
al6%vvr]v xal ^r]^Cav ixSovg eavtbv iQ06LV dXoyC6tOLg. 20 
g>r]6l yovv nQbg rovg d^eovg, 8t' ^Xd-ov aitbv ■9'«a(Jd- 
(levoL 8e8e^ivov (9 329)' 

ovx dQera xaxd iQya' XLxdvcL roL ^QaSvg dtxvv, 
c d)g xal vvv "H(paL6tog iav ^Qa8vg elXev "AQr]a 

cjxvtat6v neQ i6vta d^e&v oX "OXvfinov ixov6L.) 25 

XfoXb^ ic}v, tixvr]6L' t6 xal ^odyQL 6(piXXeL. 
^oi)8elg 8\ XiyeL rbv '^QL6reC8ov ^Cov i^dvv, dXXd rbv 
2J(ilv8vqC8ov rov Sv^aQCtov xal rbv SaQ8avandXXov. 

1 ciivffvoig Tf A: corr. Porph 2 ^ov^&v — fieliTr&v Porph 
6 elvoct A 6 ^xovffar* K, &yiovoiisv Wilam 16 TrpofVfj^dev- 
Tttff A: corr. Mein 18 fort. xal 6 "Aqt^s <^S'y IB 129 

xaCxoi xatd yB riiv dd|av, tpi^alv iv ra nsQl 'Hdovfig 
0£6(pQuOtog (fr. 84 W), ovx bfioicog kafijiQdg ioxLV dXk' 
ovx itQV(prj6ev cotSnsQ ixetvoi. ovdl tbv 'Ayr]6ikuov tot5 
AaxedaifiovLcov /SatfiAfcog, dkkd ^kXov, el itvxev, tbv 
6 'AvdvLog ovtc3g doQdtov xatd dd|av '6vtog^ ov6\ tbv d 
xav rj(it.d'ea)v tav inl TQoCag^ dkXd noXXa iidXXov tbv 
vvv. xal Tovr' eCx6t(og. h ^lv ydQ dxatd6xevog xal 
xa&dneQ dvevQetog riv, ovr' inL^L^Cag ovdrjg oijte t&v 
te%vcbv dt.rjxQi^c3fievG}v, 8 dh ndoiv i^rjQtv^evog n^bg 

10 ^(x6t(bvr]v xal nQbg dn6Xav6Lv xal n^bg tdg dXXag 
diayoydg.' 

4. nXdtov d' iv t(p Oik^^^^p (pr]6Cv (p. 65c)* 'ijdovij 
^lv ydQ andvtcov dXat,ovC6t atov. (og 8\ X6yog, xal iv 
tatg ijdovatg tatg ne^l td d(fQodC6La, a'C d^ ^eyi6taL e 

16 doxov6iv slvai, xal t6 inLOQxetv 6vyyvcbiii]v elXrjg^ev 
naQd d^ecbv^ co6neQ xa&dnsQ naCdcov tav rjSovav (yovvy 
ov8\ tbv dXCyL6tov xextrjfievav.' iv 61 tc3 6yS6cj xrjg 
UoXLxeCag 6 avTog IlXdxav nQ6x£Qog vnedeL^e xb vnb 
xav 'EnLxovQeCav d-QvXovfievov (cf Epic. fr. 456 Us. adn), 

20 8Tt *Twv inL^vfiL(bv aC fiev eCoi (pv6Lxa\ (xal dvayxatai^ 
aX 8\ (pv6Lxuly fiev, ovx uvuyxutuL de, aV de ovte (pv- 
6lxuI ovxe dvuyxutuL^ yQd^pav ovxag (p. 6&9a)* 'ap' ovv 
ovxl ij xov cpayetv fiexQ^g vyLeCag xul eve^Cug xul uvxov f 
6Cxov xul bxpov dvuyxutog uv ei'r]; rj fiev ye nov xov 6Cxov 

26 xaT* dii(p6xsQU dvuyxuCa, rj xe dxpeXLfiog j^ Tf nuv6ut, 5 Ananlum iambographum intellegit Bergk xara rrjv 

S6^av E 6.7 tbv vvv K: z(bv vvv A, (^rbvy Tcbv vvv Mein 

14 S drj niyiaza AE 16 we Plat 16. 17 fjSovwv (i^So^ivcov E) 
oiSi zbv Xoyiafibv AE 19 Itii-kovqicov A 20.21 supple- 

tum ex lemmate A (ori zwv ijSovcbv a'i fihv qpvaixal ^al &vuy- 
■KaiaL, a'i Sh xri'), cf. Diog. 10, 149 26 ^ te «uqpcXi/io? 

ij zt A. 130 IB 

^avtag 8vvaxri; — vuC. — r} 6a oxl^ov, it nri tlvu acpEXEiav 
jtQog evt^tav nuQbxsxai ; — ndvv ft«v ovv. — xC daC; r} 
ntQa xovxav xal dXXoCcov idtG^dxav t) toiovxcov ini&v- 
512fim, dvvaxr] d\ xoXa^ofiivr] ix vicov noXXav dnaXXdxxe- 
Gd^ai,^ xal ^kafisQd ^ev Gafiaxi^ ^Xa^aQu 8e i>vx]] nQog 5 
xa q)Q6vr]0LV xal nQog xb GacpQOvaLV., uQd ya OQ^Cog ovx 
dvayxaCa av xuXotxo; — OQ&oxaxa fiav ovv.' 

5. 'HQuxXaCdrjg d' 6 UovxLxhg iv xa naQL^Hdovrig 
xdda XayaL' ^ot xvquvvol xul ot ^uGLXalg ndvxcov dyud^av 
ovxag xvQLOL xul ndvxcov aiXr]cp6xag nalQuv xr]v r]dovr]v 10 
nQOXQLVOvGLV., [LayuXo^vioxaQug noLOvGr^g xr]g r]dovf]g 
xug xS)v uvd^Qconcov cpv6aLg. dnavxag yovv oC xr]v r]do- 
vijv XLfiibvxag xul XQvcpuv nQor]Qr]fiavoL (layaX^rpvxOL 

b xul ^ayaXonQanatg aiGLV., ag HaQGUL xul Mridoi. ^d- 
Xl6xu yuQ xcbv uXXcov dv&Qcbncov xr]v r]8ovr]v ovxol 15 
xal xb xQvcpav xl^ojGlv, dv8Qai6xuxoL xul fiayuXotl>vx6- 
xaxoL xb)v ^uQ^dQcov bvxeg. i6xl yuQ xb (lav ^^aO&UL 
xal t6 XQVcpuv iXavd^aQcov dvCr]6L yuQ xdg ipvxdg xal 
uv^aL' tb 8e novetv 8ovXcov xal xuneLvcov' 8Lb xuX 
6v6tiXXovtuL ovtOL xul tdg cpvGeLg. xul i) ^A%^r]vaCcov 20 
noXig., ecog itQvcpa., (layCctr] ta rjv xal (leyuXoipvxotd- 
tovg etQecpev dv8Qug. uXovQyil fiev yuQ rjfinCGx^^vto 

c [(idtLU., notxCXovg 8' vna8vvov ;i;iT(Sfag, xoQVfijiovg ($' 
dvu8ovfievoL tcov tQLXcov xQv<iOvg tattLyug neQl tb (lit- 
conov xuL tdg xbQQug icp6Qovv' 6xXu8Cag xe avxolg 25 
8CcpQ0vg icpeQov ol nut8eg^ Xvu fifj xu&C^OLev cog exvxev. 6 oV'X Plat: xat A 8 ^v rw Mue: ix rwr A 9 nuvzoav 
K: x&v AE 15 ndvtaiv (pro x&v ciXlwv) E 16. 17 jUfya- 

XoxpvxoTfQOi A: corr. E 17 ccv&Qmncov (pro ^aQ^dQoiv) E 

20 Kfti (ante rdg) om. E 21 fwg (liv tzQvcpu E 23 de 

iviSvvov Ael. v. h. 4, 22 25 koqqccs Birt: xcifias AE /B 131 

xui ourot TjCuv [ot TOiovroi] oi rrjv iv Magad^avi, 
vixi^Oavrsg (^ccXh^ ^^''' ,"orot rrjv rf]g 'yiGucg uTtdarjg 
dvvay.iv xiiQcoGaiievoL. xul oC qiQOviuibrurot de\ cpr^oCv^ 
xu\ yeytarrjV d6i,uv iTcl Oocpici sxovreg yiy iGrov ayu^ov 
5 Ti)v rjdovijv elvuL voyt^ovaiv, HiycovLdrjg (lev ovrcoal 
keycov (fr. 71 B^)" 

rig yciQ ccdovag cireQ &vr,rcbv ^iog rco&eivbg j) Tcoiu 

rvQUVvig; 
rag [d'J areQ ovde d^eCitv ^rikcorbg uicbv. d 

10 nivSaQog <(<5£)> nuQcavdv 'leQcovi r<p ZvQuxoaicov 
aQxovrt, (fr. 126 B'')" 

^rjd' afiavQOv^ fV^h T£()i^'ti/ iv ^icp' nokv rot 

(peQcarov uv8qI reQjivbg uicbv. 

xal"OyT]Qog de rr]v evcpQoavvr]v xul rb evcpQuivead^uL 

15 rsXog cprialv (i 5» elvuL ;i;a()i£ffT£()or, bruv dairvydveg 

ylv uoidov axovcK^covruL.) tiuqcc de 7tkr]d-coai rQccTte^ai. 

tovg de ^eovg cpr^aiv eivut Qeiu ^cbovrug [Z i38) — t6 di 

^ela iarlv anovcog — cbaTieQ evdeixvvyevog bn yeyiarov 

iatL rcbv xuxcbv r) neQi rb ^fjv TuXumcoQia xal 6 novog.^ 

20 6. dLdyceQ xul MeyuxXeiSrjg (FHG IV AiS^ inLriua rotg e 

fied-' "OurjQov xal 'Haiodov noLrjratg baoL iieQl 'Hqu- 

xkeovg eiQYJxaaiv ag arQuroneSav rjyeiTO xal jtoXeLg 

fJQeL' ^og jitfO'' r)dovflg Jtkeiarrjg rbv fier' dvd^QurTtcov 

^icv dLerekeae^ nXeiarug yev yvvcdxag yrjuug., ex Tikei- 

26 arcov de Xci&Qcc nuQ^evcov TtuLdojtOLrjaccyevog. einoL yccQ 

av rcg itQog rovg ov ruvru nuQccdexouivovg' ^nod^ev^ cb 

ovTOf, Ti]v TteQl rccg idcodccg uvrcp anovdr)v ccvccrid^ere, 1 of ToioiTot (lel. K, x«i rojofrfu Jicav oi rr;i' Wilam 
9 d' tU'l. K 10 6h add. K 13 (piQzicrov Boeckh 15 ;^a- 
QiictuTov Mein 26 oii om. E, fort. nqb{ zove ovtco tavra 132 IB 

f 7) nd&sv 7tocQfik&£v £tg tovg av^Qanovg t6 ttJj koL^aiag 
xvXixog ^TjSlv vnoXeiTCSCd^ai, si nij ta negl tag iidovag 
idoxifialsv, 7) dia ti xa ^SQ^a Xovxqa Ta ^aLvdfisva 
ix tr\g yfig ndvtsg 'HgaxXsovg (paGlv slvai IsQa^ 7) dca 
tC t&g fucXaxag etQcoiivag 'HQaxXsovg xoitag stai%a6L 6 
xakslv^ sl xatS(pQ6vsi tav rjdscjg ^qvtcjv;' tovxov ovv, 
(prifSiv^ ol vioi noLrjtal xat u6xsvdt,ov6LV iv Xri6tov 6^^- 
{latL fi6vov 7tSQL7COQev6iisvov, ^vXov ly^ovta xal ksovtfjv 
xai T(5|a' xal tavta nkd6aL TiQ&tov 2Jtr]6ixoQov tbv 
613'I^SQaLOv. xal Sdv^og d' 6 /neAoJtotdff, 7tQS6^vtSQog 10 
Siv 2Jti]6Lx6Q0v, (og xal avtbg 6 2]tr]6ixoQog fiaQtv- 
QSL (fr. 57 B*), &g (pr]6LV 6 Msyaxkeidrjg, ov tavtrjv avta 
nsQLti%^6L tiiv 6tokr]v^ dlkd tijv '0(ir]QLxr]v. noXld 8\ 
tcbv Sdvd^ov naQansnoir]xsv 6 2!tr]6ixoQog, a6nsQ xal 
ti]v '0QS6tSLav xaXoviisvr]v. 'AvtL^d^svrjg ds tr]v r]do- 16 
v^v dya&bv slvaL (pd6x(ov nQO^ed^rjxev ti]v d^etuiiskr]- 
tov. 1. 6 dh nuQa ta '0^r]QC} '0Sv66evg r]ye^cov doxsl 
y£ysvf]6^aL 'EnLXOvQa tfjg nokvd^Qvlrjtov r]dovf]g, b6nsQ 
(pr]6iv {i 5)" 
b 5 ov yaQ ^ycoys tL (pr]^l teXog x^Qi^i^t^QOv eivuL 20 
i) oTav sv(pQ06vvr] fiev ixV ^^^'^^ dfj^ov dnavtu, 
SaLtv^6veg S' dvd Sco^ut' dxovd^covtUL doLSoiJ 
^fievoL i^eir]g, nuQd Ss nXrl&a^L tQdns^UL 
6itov xuX XQSLav, ^s&v S' ix XQr]tfiQog d(pv66c3v 
10 oCvox6og nuQ£xi]6L xal iyx^^V Ssnds66Lv. 25 

tovt6 ti fiOL xdlXL6xov ivl (pQS6lv stSexuL elvuL, 
6 Sh MsyaxXsiSr]g (pr]6l xbv '0Sv66ea xa%-o[LLkovvxa 1. 2 haec valde compendiata fort. rfjq 'HgaKXsiag %i- 

Xixog 6 fort. '}i^av.Xiiovq 7 01 vsmtBQoi. noirjral E recte, 
opinor 10 de Xantho cf. Robert Bild u. Lied p. 173 15 An- 
tisthenis testimonium male interiectum IB 133 

TOi^ xciiQotg vtiIq tot5 doxitv buor]^rj rotg Oulu^iv 
tlvui t6 c(^qo8lulxov uvtiov clanc(t,a(f9ui^ ngoTtv&diievov c 
rov ^AXxCvov (^ 248)* 

ulsl d' r}^tv duig rs cpCkri xCd-ugCg re XOQoC rs 

5 eifiurci r i^rjfioi^ci kosrQcc re &£Qfiu. xul f.vvuC. 
[lovcog ytcQ ovtm^ ari^r] cov ^Xiti^sv fii} K,avy diuiiag- 
rstv. roiovrog iGriv xui 6 nccQuivcov 'A^icpiXdxGi ra 
nuidC (Pind. fr. 43 B*)' 

a rsxvov, 

10 TCOvrCov 9r]Qbg nsrQuCov j^^wtI ficiXiGru vdov 

TCQOGCpEQCOV 7lU6Ut,g 7loXl£G6lV O^CXSL' 

Tt3 jtuQSovrL d' STtuLviqouLg sxav 
6 aAAoT' uXkotu q^QovsL. d 

bfioCcog cpi]6lv xcd EocpoxXrig sv 'IcpLysvsCu (fr. 286 N)* 
15 vosL TtQog ccvdQC^ Gibuu novlvnovg ojtcog 

TtsrQu^ rQunsG^uL yvrjcCov cpQovr^nurog. 
xul 6 SsoyvLg (v. 215 Zi* 

novXvnov 6Qyi]v i'6x^ nokvnkoxov. 
siol d' ot (puGL ruvrrjg slvui t^j yva^rjg tov "OfMjpov, 
20 nQorurrovru tov 6nov8uCov ^Cov no?.Xc(XLg rbv xa^' 
r}8ovi]v, ksyovru (^ i)' 

01 d^ d^sol nuQ Zr]vl xu&i]^svol ijyoQdavro 
XQv6s'(p iv dunsdcj, ^srcc 8s GcpLGc norvcu "H^rj 
vsxruQ icpvox<^SL.f rol 8\ XQ^^^^^? 8sncxs60i e 

25 8sL8sxtir uXXiqXovg. 

xul 6 MsvsXuog 8\ nuQ' uvra cprjGiv (S iis)' 

1 Tovg ^aiQQvg AE: corr. K 6fioiorj'^T]5 A erasis ut vi- 
detur litteris to, extrema littera ? addita a manu rec, 6fio»j 
superscr. & E (i. e. 6(iot)^jjs vel 6uor]&ri) 6 fiv add. K 12 t6 
TtuQibv 8' iTcaivrjOag E 15 voti A, vovv dfi Pors XQ^f^" 

Bergk TroAvTrous A 18 nolvnvv AE ^rovAvTr^oxou A: 

corr. E 

ATHBNAEC8 III. * 134 IB 

ovde xev ijfieag 
akko 6uxQLvav (pLkiovxi ta T6Q7tO(iev(o xe. 
xaC (t 162)* 

riiie^a daivvfievot XQeu r aenexu xul fief u r]6v. 
diOTieQ xul '0dv66avg XQvtpijv xul kayvsCav xekos tov 5 
/3tov naQu xa ^AXxivoa xC&exui. 

8. 6 Lu§6r]r 01 de inl XQVcpfj iyevovxo 71qg)Xol tcuv- 
f xav uvd-Qcoxav TTEPZAI , av xal oi ^u6Llet^ ixeC^alov 
[lev iv Z!ov60Lg, i&iQL^ov de iv 'Ex^axdvoLg. xXrjd^fivuL 
de xa Z!ov6d (pr]6LV 'AQL6x6^ovXog xul XuQrjg (scr. lO 
h. Al. M. p. 99. 116) dLu xr^v coQUL^xrjxu xov x6nov' 6ox>- 
6ov yuQ eivuL xfj 'EkXyjvav (pavfj xb xqCvov. iv UeQ^e- 
7i6leL 8a dLaxQC^ov6L (xby (pd-Lv67taQuv xal iv Ba^vkavi 
..0 XeL7iov xov ivLuvxov ^iiQog. xal ot TldQd^av de /3a- 
6Lkeig iaQCt,ov6L (lav iv 'PdyuLg^ xeLyi,dt,ov6L de iv Ba- 15 

bU^vXavL, xb XsLTiov xov iviavxov. xul xb TtuQd- 

6rj^ov de b iTterCd^evxo xfj xecpaXf] oi xav UeQ^av 
^a^LXetg ovd' avtb rjQvatxo xi]v xfig ridvTtud^eCug U7t6- 
Xuv6lv. ^xuxe6xevd^exo ydQ., «g (prj6L ACvav (FHG1I92), 
ix 6fivQvr]g xal xov xaXov^evov Xu^v^ov. avadeg 6' 20 
i6xLv r] Xd^v^og xul 7toXvxL^6xeQov xflg 6fivQvr]g. bit^xa 
6\ xul uzb xov uQfiaxog xuxCol, (pr]6C^ ^a6LXevg, ovxa 
xud-i]XXexo oXCyov ovxog iTtl xr]v yf]v xov vipovg ovxe 
Slcc laLQdv iQeid^nevog^ dXX' uCel avxa xQf^^ovg dC(pQog 
b ixC&exo xul tovtoj iuL^uCvav xurt']eL' xal 6 ^u6LXiag 25 
dL(pQO(p6Qog eig rovro eiTtero.' '(pvXd66ov6C re avxbv 
xuL TQLaxb^LUL yvvutxeg., ag i6xoQat 6 Kv^utog 'Hqu- 

2 te prius om. A: add. E 13 t6 add. K, cp&ivonwQov E 
14 et 16 To loLTcbv s 14 iiiQog om. E, cf. v. 16 16 <^iv 

'EKUTOfinvXo) Sh dtayovct^ fere suppl. Cas 20 EvmSr}g AE: 

corr. K 21 noXvtt^oziQa E, ceterum cf. Hes. s. KidaQig 

27 TQtaKoaiat (^t^i^Hovray Mein coll. XIII p. 557 b JS 135 

xXetdrjg iv a' IleQaixav (FHG II 95). avruL de zccs 
[i£v ri^iQug xoL^avtai, Xva vvxrbs iyQrjyoQtbaL^ riig de 
vvxtbg a8ov6ai xal ^akkovGai diatEkovGi Xvxvcov xaio- 
^ivav' ;^()^rai di avtatg xal nuXkaxCGLV 6 fiu6iksvg 

6 diu tfjg rdv fit]ko(p6Q(ov uvkijg. rj6uv ds ovrot, 

xav doQvcpOQcov [xul] ta yivet nuvtsg IliQGat^ inX tav 
atvQuxcov ^fjku X9^^^ ix^vttg^ xiltot tbv uQtd-yiOv^ 
uQt6rtvdr]v ixksyo^evot ix rtbv iivQtcov TleQGCiv r(bv c 
'A^uvurcov xuXov^ivcov. xul ditjet dtu riig tovrcjv 

10 uvXrjg ne^bg vnortd-e^ivcov rptkoruntdav Z!uQdtuvu)v., 
i(p' av ovdetg aklog ini(iutvev i] (iuGtXevg. ot£ de etg 
tijv iaxutrjv avXijv «AO-oi, uvi^utvev int tb uQ^Uy 
iviote dh xal i(p' Xnnov net,bg 6\ ovdinote ecoQcid-r] 
f|aj tcbv ^u6tXeicov. ei de inl &rjQuv i^iot., xul ui 

15 nuXXuxideg uvta Ovveirjeauv. b de d-Qovog icp' d> ixQ^}- 
Hcctt^ev xad^rifievog xQ^^ovg i]v, ov neQtetatijxeaav tia- 
auQeg xtoviaxot Xtd-ox6XXr]tot ;|jpi»(jor, icp' cov dieriruro 
ifiattov noixiXov noQcpvQovv.' l*. KXiuQxog de 6 2Jo- d 
Xevg iv tetuQra Bicov (FHG II 304) nQoetncov neQi Tf]g 

20 Mr]dcovrQV(prig xul ort dtcc ruvrr]v noXXovg evvovxiaatev 
rcbv neQtxttbvcov., intcpiQet xul tr)v nuQu Mr']dcov yevia&ut 
niQautg nr]XocpOQiuv fir) ^bvcov av enud^ov tt^coQiuv., 
ttXXa xal tf]g tcbv doQvcpoQOvvtcov tQvcpf]g etg oaov 
r]X&ov uvavdQiag vn6^vr]^a. dvvatut yap, ag eoixev., 

26 7/ nuQccxutQog u^u xut fidtatog uvrGtv ne^X tbv (iiov 
tQvcpi] xat tovg tuig Xbyxutg xud-conXtafiivovg ayvQtag 
unocpuivetv. xuX nQoeXd^cov de yQcccpet' ^totg yoxjv no- e 

4 noXXccKig AE: cnrr. Mein 5 hiatum not. Dobr 6 xai 
del. Wilam 8 &QiaTi]dT]v A: corr. E 9 KCtavurcov A: corr. E 
13 ^qp' Tnnov AE: corr. K 16 JTtQUCTrjyttaav A ntQinaTt']- 

■KBiauv E 21 naga MrjSoiv, aliter paullo ante Heraclides 

22 novov MuB 27 sqq cf. p. 629 d 136 IB 

ql<Scc<Sl XI avxa rjdi) ^Qa^uc didovg ccd^ka tov noQi6&iv- 
rog ovx irsQaig rjdvvav xavra XL^atg naQSxC^ei^ tcoXv 
ds (laXXov avxbg ajtoXavsiv avx&v^ vovv <ipvx} ixcav' 
xovxo ^tv yccQ i6xLV 6 Xsyo^evog^ oifiat^ [xal] ^ibg 
afia xal ^a0LXi(og iyxicpaXog.^ XccQrjg 6' 6 MlxvXtj- 6 
vatog iv xfj TtifiTtxrj xav neQl '^Xi^avdQOV 'Ioxoql&v 
(scr. h. Al. M. p. 117) 'eig TOVTO, <pri<3Lv, ^xov XQVcpilg ot 
xav IleQC&v ^aGLXetg a6xe exe<3^aL xf^g ^aGLXLxfig xXC- 
vrjg vjteQ xecpaXfig oi!xrj(id xl jtevxcixXLvov, iv a %qv6Cov 
f nevxaxLdxCXLa Slcc jiavxbg exeLXO xdXavxa, xal tovto 10 
ixaXetxo TCQoGxecpccXaLOV ^aGLXixov. xal TCQog Ttoddv 
exsQov otxrjfia xqCxXlvov, ov xccXavxa XQLGiCXLa exetxo 
aQyvQCov., xal TtQoGrjyoQevexo ^aGLXixbv vnoTtddLOv. i]v 
d^ iv Tc5 xoLxavL xal XLd^oxbXXrjxog a^iTteXog XQvGr] 
vTteQ xrlg xXCvrjg (ti)v d' ayineXov xavxrjv ^A^vvxag 15 
cprj6lv iv xotg Zlxa&fiotg (p. 136 M) xal ^oxQvag e^eLV ix 
xG)V noXvxeXe6xdxcov rl}ri<po3v 6vvxe%eL^ivovg) ov fiaxQdv 
xe xavxrjg dvaxet6&aL XQaxfjQa xQ^^^^ovv 0eodc)Qov xov 
blbZlafiCov jtoCrjfia. 'Ayad^oxXfjg d' iv xqCx<p jteQl Kvt,Cxov 
(FHG IV 289) iv niQ6aLg (prj6lv eivaL xal (xb)> jj^v^ouv 20 
xaXovfievov vdcoQ. eivaL de tovto XL^ddag e^dofiijxovxa., 
xal fir]diva TtCveiv d-x avxov i) \i6vov ^a6LXia xa\ xbv 
jtQe6^vxaxov avToi) x&v naCdcov xav d' dXXcov idv 
XLg jtCr], d-dvaxog rj t,rifiCa. 10. ^evocp&v 6e iv dydoa 
IlaideCag (8, 15) ' ixQ&vro, (pr^6Cv^ exi xoxe rfj ix IIeQ6&v 25 1 cc&Xov dldoc&at E (oratione obliqua) 2. 3. verba cor- 
rupta sic temptavi ovx ^'^^QOig tjSvvsiv tavTa Tifiats nQottt- 
9fto 3 ovv. add. e p. 529 d 4 xat om. p. 529 9 fort. 

TCQog ^icpalfig 10 l^-nsivto AE: corr. Di, cf. v. 12 14 iv tw 
E: tv Tt tcbt A, fort. l'v t£ Tc5, cf. V. 17. 18 20 naQa IliQ- 

caig E t6 add. K IB 137 

Ttaideca xal rf} Mr]d(ov 6roXfj xal a^gdrrjri. vvv dl 
T^^v n^v ix n£Q6a)v xagreQLav 7CSQiOQ(b6LV ano^^twv- 
(iBvriv, Ti^v d^ rav Mrjdcov ^aXaxiav dia6a^ovrat. 
6a(pr}VL6ai d^ ^ovXofiai xa\ ri}v Q^Qviptv avrCbv. ixU- b 
6 voiq yaQ TiQarov ^^v ovxin rag evvag fi6vov aQxst 
^aXax&g vjio6r6Qvv6d-ai,, dXl' ^drj xal rav xXtvav 
rovg 7t6dag in\ raTttdcjv rtd^ia^tv, oncog fi-^ avrEQEtdrj 
TO ddnedov, aAA' vjC£txGi6tv at rdxtdeg. xa\ ^ijv rd 
jierr6^Eva in\ TQane^av o6a re nQ6reQ0v evQrjro ovdlv 

10 avrav dcf^Qrjrat dXXa re xatvd ale\ int^rjxavavrat, 
xa\ o^a ye c36avr(og' xa\ yaQ xatvonotrjrdg d^(poriQ(ov 
TOVTOV xixrrjvrat. dXXd xa\ iv ra xEtfiavt ov ^6vov c 
xecpaX^iv xa\ 6S}^a xa\ n6dag avroig dQxet idxend^d^at, 
dXXd xa\ neQ\ dxQatg ratg ;u£()(jiv xetQidag 8a6etag xa\ 

16 daxrvXi^%-Qag ixov6iv. iv ys fiijv tq d^iQet ovx dQxov- 
6tv avrotg ovd'' a[ rav divdQov ov&' at twv nerQ&v 
6xtat, dXX' iv ravraig eriQag 6xtd8ag uvd-Qonot ^rj^a- 
vto^evot avrotg naQe6rd6t.' xdv roig e^fjg de (pr}6t neQ\ 
avTwv ovr(o6t (19) • 'vvv de 6rQ(b^ara nXstco exov6tv 

20 in\ r&v 1nn(ov t) in\ rcbv evvav ov ydQ rrjg Innetag 
ovrag cog tov ^aXaxag xad^ij^d-at int^iXovrai. xa\ (20) d 
roxtg d-vQcoQovg 81 xa\ rovg 6tronotovg xa\ rovg 6^o- 
noiovg xa\ otvox6ovg xa\ naQart^ivrag xa\ dvatQovv- 
rag xa\ xaraxot^t^ovrag xa\ dvt6rdvrag xa\ rovg xo- 

26 6(ir}rdg o'C vnoxQiov6t re xa\ ivrQt^ov6tv avrovg xa\ 
rdXXa ^v9(ii^ov6tv . . . . ' 

11. AYAOI dh eig ro6ovrov rjXd^ov rQVCptjg ag xa\ 
nQ&rot yvvatxag evvov^i^at.^ cog i6roQet Sdv&og 6 
Avdbg rj 6 rdg sig avrbv dvacpeQO^iivag t6roQiag 6vy- 

13 aixovf A 17 axiaff (pro ffxtccrTaf) Xen, utnimque 

videtar delendum 29 6 ili aixbv rac A: corr. Mein 138 IB 

c ysYQatpcog — ^JiovvGiog d' 6 Exvxo^QaxCav ^ cog 'Aq- 
ta^av (prjGLV 6 KaGavdQsvg iv ta tcsqI Z!xrvayayr}g 
J5i/5At'wv (FHG IV 342), dyvo&v otc"E(poQog 6 GvyyQu- 
fptvg (ivtjfiovevei, avtov (ib. I 262) ag TiuXaLOttQOV 
ovtog xal 'HQodotcp tug dcpoQndg dedcoxdtog — 6 6' 5 
ovv ^civd-og iv tfj devtaQcx tav Avdiaxav (ib. 39) 
'AdQuiivtrjV (prjGt tbv Avdav ^aGikea nQatov yvvatxag 
evvovxiGavta xQriG^UL avtaig dvtl dvdQav Bvvovxav. 
KkiuQxog d' iv tfj tstuQtrj tisqI RCav (ib. III 305) 
'AvdoL^ (pr]6L^ dLu tQvcprjv 7CUQudsL6ovg xutuGxavaGu- 10 
^avoL xul dvrjXCovg avtovg 7C0Lr]6uvtag iGxLutQOcpovvto, 
tQV(paQd)taQOv rjyrjGufisvoL tb fir]d' oXag avtotg ininC- 
f TCtaLV tug roO rjXCov avyug. xul [tiXog] TCOQQa jcqo- 
dyovtag vftQaag tug twi' uXXav yvvutxug xul TCUQd-ivovg 
aig tbv toTCov tbv 8lu trjv tcqu^lv 'Ayveava xkrjd^ivta 15 
Gvvdyovtag v(iQL^ov. xul tiXog tdg li^vxdg dTCod-rjlvv- 
^ivtag riXXd^uvto tbv tav yvvuLxav ^Cov., dLbnaQ xul 
yvvuLxa tvQUvvov b ^Cog avQato avtotg ^Cuv twv v^ql- 
G%-aL6av 'Oii<pdXr]V i]tLg nQchtr] xutfiQ^a (lav trjg aig 
Avdovg nQsnovGrjg tL^a^Cug. tb yuQ vno yvvuLxbg 20 
b\C)UQxa6%uL v^QL^Ofiivovg (Srinatov ictc ^Cag. ovGa ovv 
xal uvtr] dxoXuGtog xal dfivvonivr] tdg yevo^ivag avxfi 
nQotaQov v(iQaig totg iv tf] ndXai dovXoig tdg twv 
dsGnotav nuQd^ivovg i^idaxav iv a tona nQbg ixaCvav 

1 fort. 6' ^tczlvy 6, aut sic certe intellegendum 7 av- 
fiQafivTiiV A: corr. Cas, cf. Steph. B. p. 27,5 M; Suid. 8. Sdv- 
Q^og' iv Sh rw ^' iczoQet wg nQazog Fi;y7;s 6 AvSiav §aaiXtvg 
yvvaiyiag tvvovxiciv, onag avxuig jjpwro asl vea^ovaaig zbv 

AvSu)V K: zibv AvSihv A 11 uvT]Xiovg K: v.j]naLovg AE 

12 oXag avzotg Mein: avzoig oXcog AE 13 ziXog del. K, cf. v. 16 
14 ziov ciXXcov corruptum 15 necessaiium videtur 'Ayviibva 

(v. infra p. 516a) i. e. ubi mulieres amplexi sunt 19 (isv 

om. E 21 xaxtag (pro ^iag) Arnoldt IB 139 

v^QiiSd-r]' eig rovzov ovv Gvvad-Q0i6aGa fiev' avdyxrjg 
Gvyxartxhve rotg dov^oig rag deGnoCvag. o^ev ol AvdoX 
t6 thxqov rfjg TtQcc^ecog vTioxoQi^o^evoi rbv ronov xu- 
kovGiv {yvvuixoiv dyCbva^ Fkvxvv ^Ayxwva. ou ^ovov 
5 8\ Avdcbv yvvatxeg acperot, ovGat rotg ivrvxovGLV^ dXXd 
xal AoxqCov rav ^ETti^ecpvQiaVy eri d\ rav TceQi Kvtiqov 
xal ndvrcov dnkcbg rav irai,QL6fia rdg iavrav xoQag 
dcpoOLOvvrcjv., naXaLdg rLvog v^Qecog ioLxev eivuL XQog b 
dXtjd-eLav vnonvrj^a xal n^coQLag. TCQog i]v eig rav 

10 Avdcbv evyev7]g dvr]Q bQ^r^eag xal ry] tiuq' avrotg Ml- 
dov ^aGLkeia ^aQvv&eCg., toO ^\v MCdov xm' dvavdQiag 
xal rQvcp^g [xal] iv noQcpvQcc xsL^ivov xal ratg yvvuL^lv 
iv rotg iGrotg GvvrakaOLOVQyovvrog^ '0^cpdkr]g de Ttdv- 
rag rovg Gvyxaraxkcd^evrag avTf/ ^svoxr ovovar]g, i\^cpo- 

15 reQOvg ixokaae, rbv (ihv vnb dnaLdevGCag xexcocprj^ivov 
r&v cbrcov ih^ekxvGag., bg dcd rr]v rov tpQOvelv evdeLav 
rov ndvrcov dvaLG^t]rordrov t,d>ov rr]v ijtcovv^Cav ioxe' c 

T7)r d\ ' 12. nQ&roL 8e Avdol xal rijv xaQvxVjV 

il^evQov^ TtSQL '^g rfjg GxevaGCag oi rd 'OipaQrvrLxd Gvv- 

20 ^evreg etQrjxaGLv, Fkavxog re 6 AoxQog xal MCd^ai- 
xoff xal ^LOVvGLog'HQaxket8aC re 6vo yivog Z!vQa- 
xoGlol xal 'AyLg xal 'EnaCverog xcd zJ tovvGLog iVt 
re 'Hyr^GLnnog xal 'EQuGCGrQarog xal Evd^vdr^^og 
xal KQCrcov, nQog rovroLg ds Uricpavog^ 'AQXvtag^ 

26 ['AxiGzLog] 'AxeGCag., z/toxAfJ^, 0ikLGricov. roGov- 2 Gvynazsnliice AE: corr. Wilam 4 Tariam lectionem 

del. Schw 8 ^otxf»' anacoluthum 9 xifiwQia AE: corr. g 
H vn' &vSQtiag A: corr. E 12 xal om. E, fort. &bI 

17 ula&riTOTdzov A: corr. E 18 r7;v Si add. E, om. A xa- 
((lixxTjv AE, sed recte xapi-xrjv E mg 20 de hoc catalogo 

cf. Schoenemann de lexicographis p. 99sqq 22 [xa! Jio- 
vvaios] K 25 'A^iaTLoe del. K 140 IB 

xovg yaQ olda yQcitpavtag ^O^aQxvxixoi. xal xdvdavXov 
d di riva iXsyov ot Avdot^ ovx £va dXka TQBig' ovrag 
i^t^ldxrivro TtQog rdg rjdvjtad^etag. yivEG^aL 6' avrdv 
q)r}6Lv 6 TaQavrtvos'Hyr]6i7tJtog i^ i(p^ov xQsag xal 
xvrjCrov aQrov xal OQvyiov rvQOv dvi^&ov re xal ^a- 6 
jiiov TCcovog. ^vripLOvevSL 6' avrov"AXs%ig iv Tlawv- 
xCdt, t) 'EQid-OLg' fidyeiQog 6' iorlv 6 TCQOGdiaXsyoiievog 
(II 360 K)- 

OTt di 6oi TtaQa rovro xdv8avX6v riva 
naQa^r^eoyLev. B. xdvdavkov, ovx idrjdoxa 10 

{xdvdavXovy ovd' dxrjxo' ovdenaTiore. 

A. d-avfia6rbv i^bv evQrjna' ndvv JtoXvv d' iya 
e 5 idv naQa&a (Jot, nQOGxaridei rovg daxrvXovg 

avra ye laiQav. eQia ^ev 7tOLr]6oaev — 

B. dv&Qaney noCei kevxd xal ^XineLg ... 15 

A. indv dnb rav xolv&v raQC^ovg ix^vav, 
XQeav^ ^aravCav evd-iag .... 

10 dCnvQOv naQad^TJeeLg, abv inLrerfirj^ivov, 
nvov, ^ihrog di,v^a(pov, dnorayrjvia 
rvQOv rQOcpdkLa xXaQd Kv^vCov naQare(iav 20 

^OTQvdLOv Tt, ^i^dpiov, iv norrjQCa 
yXvxvv ro roLOvrov yuQ deC nag fiiQog 
f 15 inLnaC^eraL, xecpaXi} 6e deCnvov yCveraL. 

B. dv^Qan inCnuL^e' ^ovov [dXX'] dnaXXdyrj&C ^ov 
.... xavdavXovg Xiyav xal ;i;o(>t« ^c^^ 25 
^ardvLa ndGav .... r^v Vjdov^v. 

9 ?ri di Mus, TtQOcizi Ss Mein 11 ydvSavXov add. Mein 
ovSsnots A: corr. lacobs 13 nQoaKaTsSsi {-sSi) E) AE: corr. 
Mns (-iSTj) 14 aavrcb A: corr. Dobr 15 §lsn' stg Di, sed 
et haec et quae secuntur omnia obscura 21 ;(;opftov A 

24 &XV del. Cas 25 <^Toi's aovs Siy -KavSavXovi suppl. Dobr 
26 naaav ^acpavi.sCgy Dobr IB 141 

fiin}(iovev£L Tov xavdccvXov xccl ^PtAtjfioJv iv TIuqelC- 
i6vtL ovttog (II 493 K)* 

rovg iv t^ ndlet, 
^(xQtvQag ^x^ y^Q o^* ^6vog cpv6xr}v tcolSj^ 
6 xdvdavXov, cooc^ d-Qlov ivatevco. tC . . . 

tovtcov dtccTCtcofi' iyivet ^ ccficcQtrjficc Tt; 
xal Nt,x6otQatog iv MayEiQa (ib. 224)' 517 

bg liikava Tcocetv ^cofibv ovx r\Tii6tato, 
d-Qtov dh xal xdvdavXov. 
10 xal MivavdQog TQOcpcovtci (fr. 462 K)* 

'Icovixog nXovtai,' vnoctdcsig tcolcov, 
xdvdavXov^ vjco^ivrjtcavta ^Qco^ata. 
xal etg tovg nokifiovg dh i^L6vtsg ol Avdol naQatdt- 
Tovrat iistd 6vQLyycov xal avXaVy cjg cprjOLV 'HQ6dotog 
15 (1, 17). xal AaxedaLfi6vL0L dl fiet' avAdiv i^OQfi&OLV 
inl Toifg nokifiovg., xa&dnsQ KQiltEg (letd XvQag. 

13. 'HQaxleLdrjg d' 6 Kv^atog 6 td HEQGLxd GvyyQa- b 
rl^ag iv totg inLyQacpOfiivotg naQa6xeva6tixotg (FHG II 97) 
elncov Qg 6 iv tf} XL^avocp^Qcp xcoqcc ^aOLkevg avt6vo^6g 
20 ti iotL xa\ ovSevbg vnrjxoog., yQacpeL xal tavta' ' ovtog 
d' vneQ^dXkeL tfj tQvcpfj xal Qccd-vnia. diatQL^eL te 
yaQ atel iv totg ^aOLkeCoLg iv tQvcpfj xaX SandvT} tbv 
fiCov didycov xal nQattEL ovdh ?v nQdy^uc (avxbgy ov8\ 
nokXotg nXr}6Ld^eL^ dXXd SLxa6tdg [avtbg] dnodeLxvveL' 
26 xal idv tLg avtovg rjyTjtai ^i} dixaCcog dedLxaxivuL, i6ti c 
d^vQlg iv ta vilfr}Xotdt(p tav ^a^LXeCcov xal avtr] aXv6Ei 

1.2 TcaQidvri A: corr. Schw 5 coa^Qiov A, fort. wo&qiov, 
tum ivtfxvwe Kock ti (^yccQy Mein, fort. r/ <^rotJ> 11 V7t6- 
azaaie noicav A, cf. IV p. 132 f ISsqq cf. XIV p. 627 d 

22 zois §aXavtioig E 23 airbe e v. 24 huc retraiit Wilam 

24 ^TOisy noXloie Mein Si^iaazae avzoci Schw 26 aizi} 

A: corr. Schw 142 IB 

dsdsxcci. 6 ovv rjyoijfisvog adLxas dsdLxuGd^ac i^iikuy.- 
^dveruL rrjg aXveeag xal sXxel rijv &vQLda, xui 6 §u- 
6LXevg iTCSLdav ulad^r^raL al6xuXsl xul avrbg dLxu^SL. 
xuL iuv (puLvavruL ol dLXuGrul udCxag dLxuGuvrsg., uno- 
%vriQxov6LV' iuv b\ ^LXuCag^ 6 XLViqGug ri]v d^vgCdu 5 
u7c6XXvruL. ru d' uvuXafiuru kiysruL rf^g rj^sQug sCg 
rbv ^uClXsu xul rag tcsql avrbv yvvatxug xul (pCkovg 
yCvsGd^uL rukuvru nsvrsxuCdsxu Bu^vkavLU. 

d 14. TtuQu d\ TYPPHNOIZ ixronag rQvcpiqOaGLV Caro- 
QSi TC^uLog iv rfj u (FHG I 196) ort ul dsQUTCuivuL 10 
yv[ivuL roig uvdQuGL dLuxovovvruL. ®s6noyLnog ds iv 
rri rs66aQuxo0rfj rQCrr] rav 'iGroQiav (ib. 315) xal v6(iov 
slvuC (prjGLV TtuQu rotg TvQQr^voLg xoLvug vticcqxslv rug 
yvvuLXug' ravxag 6' iTtL^sksLG&UL GcpodQU twv (Sa^u- 
rav xul yvixvcc^sGd^uL TtoXXc^xig xul ^isr^ uvdQav, ivCors 15 
ds xul TtQbg savrug' ov yuQ ulGxqov slvul uvxutg (puC- 
vsG&UL yvfivatg. dsLTtvstv de avxug ov nuQu xotg av- 
dQuGL xotg sccvxav.) uXku jtuQ^ oig uv xvxaGL xav tcuq- 

e dvTCjv, xul TtQOTtCvovGLv olg uv ^ovXrj9-a6LV. sIvccl 
6e xuL TtLetv deLVug xccl xccg 6il'eLg tcccvv xaXdg. XQScpsiv 20 
ds xovg TvQQVjVOvg itcxvxu xu yLv6y,svcc nccidCu., ovx 
sl86xug oxov nuxQog iGXLv exuGxov. ta6L de xal ovxol 
rbv uvrbv rQ^Ttov rotg ^Qei^uuevoig., Tcorovg rcc tcoXXcc 
TCoioviievoL xuL TcXrjGLcc^ovxsg xutg yvvai^lv ccTCccGuig. 
ovdsv d' ui6xq6v iexc TvQQrjvotg ov ^6vov uvxovg iv 25 
ra ^sGa xl noLovvrccg., aAA' ovde nccGxovrug .... inc- 
XcoQiov yc(Q xccL rovxo tcuq' ccvxotg iGxL. xul to^ovtou 
diovGiv ccCgxqov v7Coku(i^c<veLV aGxe xul kiyovGiv, oxccv 

1 fort. hdiSfxcn 18 et 19 olg iuv utrubifiuf AE 

18. 19 Tvxwci, v.ccl z(bv nuQovxav TTQonivovciv Dobr 23 xcdq 
&Qfxpc<afvc(ig E 26 (paivfcQ^at suppl. Mus IB 143 

6 fi6v de67c6trjg rrig oixCug a<pQodi0iu^r]rcci^ ^V^^fl ^* ■''<? f 
avTov, ori ndaxEL rb xal to, ^rpo^ywj^opeuoi/Tfg uiGxQCjg 
To TCQuynu. inaiduv d\ 6vvov6uct,ioGt xa^' iruiQiug rj 
xaT» Gvyysvfcug^ tcolovGlv ovrag' TiQOirov ^itv oruv 
6 ;t«v^G)VTat TCLVOvrag xul (itXXaGL xud^evdeiv^ siouyovGL 
TCUQ^ uvrovg ot dLuxovoL ribv Xvxvcov irL xuiouivav 
6t£ fi6V iruLQug^ brt bt nuidug ■jcccvv xuXovg.^ ort de 
xal yvvuLXug' oruv de rovrcov utcoXuvGloGlv^ uv^ig 
[uvrolg^ vsuvLGxovg uxfiu^ovrug, oi TckrjGLu^ovGLV uvrol 

10 ixtLVoig. u(pQodL6i(c^ov6LV dt xul TCOLOvvruL rug Gvvov- 
6Lug 6t£ [itv oQtbvrtg ukkrjXovgy ag dt ru tcoXXu xu- 
Xv^ug TCEQL^uXkovrsg tcsqI rug xXivug^ uC TCSTcksy^ivuL 
(fLivy slSlv ix QufiScov^ iTCL^i^Xrjrut 6' uvco^sv luicriu. 
xul 7cXrj6Lut,ov6L ^tv 6(p6dQu xul rulg yvvui^i^ 7roAi'5l8 

16 (isvroL ys <^fiukXovy %uiQ0v6L 6vv6vrsg roig tcuiOl xccl 
roCg fiSLQUxioLg. xul yccQ yivovruL tcuq' uvrotg jcccvv 
xccXoL rug oi/'£tj, urs rQvcpsQcog dLULrco[isvoL xul Xsul- 
vofisvoL rcc 6co(iuru. nuvrsg d\ ot JCQog s67ciQuv oixovv- 
rsg ^ccQ^uQoi TCLrrovvrui xul ^vQOvvruL roc 6ib(iurcc' 

20 xuL 7CUQU ys rotg TvQQrjvoig iQycc6rr]Qicc xurs6xtvu6rccL 
TCokXcc xuL rtxvCruL rovrov toO TCQccyfxccrog ti6LV^ co67CSQ 
tcccq' r)fiCv OL xovQtCg. tcuq^ ovg oruv si^ik&co^LV., 7Cccq- h 
ixov6LV suvrovg Tcuvru rQ^TCov, ovd^tv ui^xvvoutvoi 
rovg oQcbvrug ovdt rovg 7CUQi6vrug.^ j^^tjiTat dt toutm 

25 ra v6fic) TCoXkol xul rCbv 'EkXrlvcov [xul] rCbv rr)v 'IruXiccv 
oixovvrcov, [iu&6vrtg 7Cuqu 2JccvvLrCjv xccl Ms6u7cicov. 

2 TiQOGayoQtvaavTii A: corr. K 3 ttaiQtiuq A 9 av- 
zoLi del. Di avTol K: «vrorg A (1. «itoi 'xftVote) 13 fifv 
add. K ntQi^i^XriTai A: corr. Mein 15 iiuXkov boc loco 

add. K, post noXv Mein, yi aut dclendum aut post TtoXv Irans- 
ponendum videtur 24 fort. lous nuQovTa^; ovdl rors nuQ- 

LOVTus 25 xat del. Schw 2G fitoannicov AE 144 IB 

vnh 8\ T^5 XQV(pYi(s ot TvQQrjvoi, ojg "A^XL(iog texoQBi 
(FHG IV 296), TCQhg ccvVov xal (iKXX0v6tv xal nvxxevovGi 
xal (ia6xi.'yov6iv. 

c 15. di,a^6r]xoi 6' d6lv inl XQvcpfi xal at x&v Sixb- 
Xav xQdnet,aL^ oixtvsg xaX ri)v naQ* avxolg d-dXaxxav 5 
Xayov^Lv slvaL yXvxetav, xaiQOvxeg xotg i^ avxrig ytvo- 
(lEvoLg idB6}ia6Lv^ cSg q)rj6L KXiaQ%og iv nifinxco BCav 
(FHG II 307). nsQl 81 ZYBAPITQN xC dst xai XiysLv; 
nao' olg nQaxoLg SL^TfiyQ^ri^av slg xd ^aXavsta Xovxqo- 
%6oL xal naQayiyxaL nsnsdrj^ivoL, xov jiii) d^axxov livaL 10 
xal onag (lij 6nsvdovxsg xaxaxaCa^L xovg kovofiivovg. 
nQ&xoL ds Uv^aQtxaL xal xdg noLOv6ag ip6cpov xi^vag 
ovx icb6Lv inLdr](istv xri n6XsL, olov yaXxifav xal xsxx6- 

d VG3V xa\ xav 6^oto)v, oncjg avxotg navxax6\tsv d%^6QV^0L 
g}6lv ot vnvoL' ovx i^rjv 8' ov8' dXsxxQv6va iv xri 16 
n6XsL xQifps6&aL. t6xoQst 8\ nsQt ainSiv TCfiaLog 
(FHG I 205) bxL dvijQ Uv^aQCxrjg slg dyQ6v noxs noQSv- 
6fisvog i(pri 18(qv xovg iQydxag 6xdnxovxag a{>xhg Qfjy^ia 
Xa^stv nQhg ov dnoxQCva6&aC XLva x&v dxov6dvxc3v 
^avxhg 8s 6ov 8Lrjyov(iivov dxovcov nsnovsxivaL xijv 20 
nXsvQav.* iv Kq6xg}vl 8s 6xdnxovxL xlvl xijv xav 
dd^XovvxcDv x6vLV inL6xdvxsg XLvlg Uv^aQLxav id-av- 
(la^ov Xiyovxsg,, sl xrjXLxavxrjv i^ovxsg noXLV olxixag 
^ri xixxrjvxaL xovg 6xd\povxag savxotg xijv naXaC6xQav. 

12 fort. (lovoi 8s 12. 13 zag ipocpovaag Tsxvag i^mQLCav zf]g 
nolscog E ad. v. 16 lemma codicis: zovto (1. zovzov) xal 

'AX-KicpQtov (isfivrjzaL iv zu>i, nsigl) naXai&g ZQvcpiig xal t&v 
al/laiv axsSbv andvzcov. Alciphro fortasse philosophus Magnes 
(cf. Suid), cuius de veterum luxu opus incertum sane est utrum 
ab Athenaeo expilatum an ex Athenaei copiis compilatum di- 
catur 20 nsnovsnsvat. AE (ubi nsncoKsvai, superscr. vs), quod 
servandum erat (cf. p. 630 c), nsnovrjiia Nauck, sed confusa 
oratio recta cum obliqua, f. XI p. 507 e IB 145 

allog dl Zv^aQttrjs jcaQccysvd^evog eig AaxedaL^ova e 
xal xkrjd-elg eig gjtdtrtov, inl t&v ^vXcov xataxeifievog 
xal demvav ^et avt&v^ ngdtegov ^ev icpr] xatane- 
nXrix^ai f^v tav AaxedaL^ovCcav TCvvQ-avo^evog av- 

6 dgeLav^ vvv di d^eaGa^evog vofiL^eiv (irjdlv tav uXkav 
avtovg dLacpigeLV. xal yag tbv avavdgdtatov (xaXkov 
av eXe<S%^aL ano^avetv t) tOLOvtov ^iov ^avta xaQteQetv. 
16. i&og 61 Tcao' avtotg xal tovg natdag (lexQL tfjg 
tibv i(pr]^(ov ijlLxiag aXovQyidag te cpoQetv xa\ nXoxa- 

10 fitdag avadede(ievovg XQv6o(poQetv. inLXCOQLcct,eiv dl naQ 
avtotg dia f^v tQv^p^^v avd^QconccQLa (ilxqcc xal tovg 
Oxonaiovg, ag (pr]6LV 6 Ti(iaiog (om. FHG), tovg xa- f 
Xov(ievovg naQcc tL0L 0tiXn(ovag xal xvvdQta Mehtata, 
ccneQ avtotg xal e'ne6&aL eig ta yv(i,vd6La. nQog ovg 

16 xal tovg 6(ioiovg tovtOLg Ma06avd60r]g 6 twv MavQOv- 
6i(ov ^a6LXevg dnexQivato., ag (pr]6L TltoXe^iatog iv 
6yd6c}'Tno(ivr](idt(ov (FHG HI 188), ^r}tov6LV 6vv(ovet6^aL 
nL%ir]xovg' ^nao' v(itv, w ovrot, ai yvvatxeg ov tixtov6LV 
naLdia-y naLdiotg yccQ ixccLQev 6 Ma66avd66r]g xal elxev 

20 naQ' avta tQe(p6(ieva tav vCav {noXXol 61 r]6av) Ta5l9 
T^xva xal tav d^yateQcov 6(ioi(og. xal ndvta Tavra avTog 
itQe(pev (lixQi' tQL&v itav (le&^ ci dnene(ine nQbg tovg 
yeyevvrjxbtag., naQayLVO(Lev(ov dXXav. td 6' avtd i(pr) 
xal Eij^ovXog 6 x(0(iLxbg iv XdQL6Lv ovtag [II 206 K)* 

26 xal yaQ n66c3 xdXXLOV, [xeteva., tQetpeiv 

avd-Qconov i6t avd-Qonov., dv ix^] ^iov, 
t) xW^ nXatvyi^ovta xal xexrjvota 
t) 6tQovd-bv t) nid-r]xov., ini^ovXov xax6v. 

2 tpBidiTiov AE 12 axwnaiovi; E, vocabulum non magis 
notum quam aTilTccovss 6 Tifioav AE: corr. Schw 16 fia- 
aavdaoris E, item v. 19 AE 146 IB 

h xul '^d"rjv6d(OQog de ev ra tcsqI Unovdrls accl naidL&g 
'AQXV^coi-v (priol rbv TaQUvxlvov TCoXirixbv a^a xal (pi- 
koGocpov yavofievov nkeCdxovq otxexug e^ovxa aiel xov- 
xoig TiuQu xijv dCuixav ucpie^evoLg elg xb gv^tcoGcov 
ildeC&ai. «AA' ot Uv^uQtxat eiULQOv xoig MekLXuCotg 5 
xvvLdCoig xul dvd^QcoTtoig ovx uvd^QcoTCOLg. 17. ecpoQOvv 
d' OL Hv^aQiruL xul i^driu MiXrjGCcov eQdov TceTCOLtj- 
^ivw d(p' d)v dij xul ul fpLkCut xutg Tc6Xe6iv iy evovxo, 
cog 6 TC^aiog iGxoQet (FHG I 205). riydncov yuQ xav ^ev 

c £§ 'IxukCug TvQQrjvovg.) xav 6' e^cud-ev xovg "Icovug., 10 
oxL tQvq)fi nQ06ei%ov. oi 6' innetg xtov I^v^uQixCov 
vn\Q xovg nevxuxtGxi^kCovg ovxeg in6^nevov e%ovxeg 
xQOxcjxovg inl xotg d^aQu^tv, xal xov Q^eQovg oi vecoxe- 
QOi avxav etg xd xav Nvficpav kovxQu xav AovGiddojv 
dnodrj^ovvxeg dLexikovv (lexcc ndcr^g XQVcprig. ot d' 15 
evnoQOL uvrcbv 6n6re ftg dyQov (lera^dkXotev, xuCneQ 
inl ^evycbv noQevo^ievot xijv rjfieQrjcCuv noQeCuv iv 
xQtolv r](iiQUig dtijvvov. rjGuv di xtveg avtotg xul x&v 

d eCg xovg dyQovg cpeQovGav bdav xuxuGxeyot. xoig 8e 
nXeC6xotg uvxiov vndQ%ov6iv otvaveg iyyvg xrig d^u- 20 
kd66rjg^ eCg ovg dt' ox^t cov xav olvcov ix xav dyQcbv 
d(pet(iivo3v xbv fiev e^a xfjg xcoQug ntnQd6xe6^ut., xbv 
de eig rijv nbXtv rotg nXoCotg dtuxo(i,Ct,e6^ui. notovvrut 
8\ xul dr](io6Ca nokkdg xal nvxvdg e6rtd6eig xcd rovg 
kufinQag cpiXorifirj&ivrug xQV^otg 6re(pdvoLg xi(ico6i xul 25 
torjtovg dvaxr]Qvttov6iv iv tutg drjfioeCuig %-v6Cutg xul 

1 nctLStiag A: corr. Mus 2 ap;jt't7]i' A ccQxvTccg (mutata 
structura) E 3. 4 cctl tovtcov toig naidioig Cas ex Aeliano 
V. h. 12, 15 10 d' sw&ev E 14 Nvficpibv civtQcc A: corr. K 
16 naQa^dkXoitv A nccQa§dXoitv E: corr. K 22 fort. drqpif- 

liiv(ov 24 noXXdg x«i om. E fort. recte, nisi noi-KiXag pro 

nvnvds scribendum IB 147 

Tot^ ((yojGLV^ TtQoaxrjQvrrovTsg ovx tvvoiuv^ dX^ic Ti}v 
elg T(( dttnvu xoQxiyCuv iv olg 6xe(puvov6&uL x((l rdjr e 
(.luyeiQOjv Tovg uql6t(( t(( TtuQUTed^evT^^ di((6xev((6uvTug, 
TCUQu Z!vliuQi'tuLg <3' evQed^rj^uv x((l TCvekoL^ ev ((ig xuxu- 
5 xeiuevoL envQiGiVTO. tcqcotol 6e x((i (l^idug e^evQov., 
ug el6e(peQov elg tu 6v^7i66lu. x((T((yeX(bvTeg de rav 
c(7todr]^ovvT(ov ex rcov TCUTQCdcov uvrol l6e^vvvovro 
inl T(p yeyr]QC(xe'vui inl rcctg rcbv noru^ibv yecpvQuig. 
18. doxet de (leyu rrig evduL^iovCug uirLOv eivut ort ex 

10 riig xcbQC(g.f ukL^ievov rr\g d-uXc(66rjg 7iuQrjxov6rjg xul 
rav xuQTtcbv 6xedov u7tc(vrcov vjtb rav Ttokcribv xc(r- f 
uvuXi6xo(ievcov ., o re ri]g TioXecog rdnog xul 6 7tuQi( roO 
d-eov ;KP»j<?|[i6g 6v(i7tuQoh,vvuL 7tc'(VTug ixTQvcpr]6uL xul 
7toifj6uL ^fi6UL v7teQ To (lirQov ixkekv\ievcog. 17 be ^toXcg 

16 uvrcbv iv xoCXco xei^ievr] tov ^ev d^eQOvg eco^ev re xul 
7tQbg e67teQC(v ipvxog v7teQ^c'(klov f;ifft, t6 de (ie6ov T^g 
fjnsQug xuvfiu c(vv7toi6TOv' co6re rovg 7tkeC6rovg ccvraiv 
VTieiXrjCpevuL 7tQbg vyCeic(v diucpeQeLV rovg 7t6rovg' od^^i/S^O 
xul Qrjd^fivuL oTt Tov ^ovX6(ievov ev Ev^uQeL (li] TtQb 

20 (loCQug uTCo^uvetv ovt£ 8v6(ievov ouTf uvC^xovru rbv 
r^hov 6qc(v det. e7te[ixpc(v de Ttore xcd eig ^eov Tovg 
XQr]60(ievovg., cov i]v elg "A(ivQLg, 7tvv^uv6(ievoL (lexQi 
rCvog evdc(i(iov7]6ov6L. xul i] IJv&Cu ecpr]' 

ev8c(C(icov^ {^Hv^uQtru., 7tuvevdc(C(i(ovy 6v (lev utel 

25 iv &uXLr]6iv ^6rj., ri(iibv yivog uiev i6vr(ov. 1 ff'VOtav <^ilg xbv Sfjfiovy Schw 4 naQU I^v^uQitaig 8': 
haec ex novo ut videtur iiuctore 6 6i rwv E : Xiywv A 

8 fort. TOiv norauoiv t) jUty«Mus: uizu A airiov K: airibv 
A, tum fort. ori in rfig jjwpaij, iiXtufvov — KuravaXiCHOfiivwv, 
<^6Xi'yu nuvv i^riytroy, d dh rfjg noXiwg rojrog 14 fort. T} yiig 

noXig 18 rovs jrorafiovg A: corr. Dobr "22 itg^AfiVQig Adam: 
icdnvQig A 24 suppl. e Steph. B. 9. Zv§uQig 148 IB 

£vt' av ds itQdrsQov ^vrjrbv d^sov avdQu 6£^£06rjg^ 
b rrjvLxa 0ot, 7t6k£(i6g rs xal ifupvXog 6rd6i,g ^'|£t. 
rovxGiv axov6uvrEg ido^av XiyEtv avxotg rbv d-£bv d)g 
ovdijiorE 7tav6otvro xQvcpavrEg' ovdijtor£ yocQ rcfirl^SLV 
av^Qconov (laXXov d^£Ov. iyiv^r ovv avroig rijj tvxi]g 6 
17 (isra^oXrj^ £it£L rcg r&v otxsrcav riva fia^riyav xal 
rovrov xaracpvybvta £Cg ta L£Qa xdXiv i[ia6rcyov' djg 
61 t6 r£X£vtalov xaridQa(i£v inl xd tov narQog avrov 
c (ivrj^iara, dcpfix£v at8£69£Cg. i^avakad^rj^av dh cpcXo- 
rc(iov(i£voL nQog iavrovg rQvcpatg^ xal rj nbXcg dh 10 
TtQbg U7td6ag rdg dXXag r}[iLXkaro n£Ql rQvcpfig. eira 
(i£r' ov TioXv ycvo(Liv(ov avxotg 6rj(i£c(ov nokk&v xal 
dncok£Lag, n£Ql ^g ov xax£n£cy£c kiyscv, dc£cpd-dQr]6av. 
19. £lg xrjkcxovxov d' rj6av XQvcpijg ikrjkax6r£g cog xal 
nuQd tdg svcoxiag Tovg Xnnovg i%c6ac nQog avkbv 15 
6QX£t6%aL. tovr' ovv £l86r£g ot KQorcovcdrac ot£ avrocg 
inoki(iow, cog xal 'AQc6rorikr]g c6roQ£t dcd rfjg JZo- 
d kcr^Cag avrav (fr. 533 R), ivi8o6av rotg cnnocg t6 ^Qxrj- 
6rcxbv (jcikog' 6v(jcnaQfl6av yaQ a{notg xal avkrjral iv 
6xQurLCotLxri 6x£vfi' xal d(Ui avkovvtcov dxovovr£g oq 
oC XnnoL cri) (l6vov i^coQXT^^avro ^ dkkd xal rovg dva- 

1 8\ Schw: 8r\ A (om. E) et Stephanus Gi^i^i^ Steph 

2 ifjLcpvlLog A et Steph: corr. Pors 8 idoxovv E 4 nav- 

aacvxo A navGEcQ^ai, (mutata Btructura) E: corr. K 6 xat 

del. Di, fort. xal tlg za isqcc rovzov Kazacpvyovta 9 devitat 
rei exitum narrare (Stephanus: xat evQ^vg ansczgdcpr) zb ayaXua 
T^S "Hqag), quoniam de Sjbaritarum interitu aliam fabulam 
similem postmodo narraturus est, cf. p. 521 f 12.13 zi)g 

(pro xal) &ncoleiag Cas, fort. xal <^yiaza(pavwv ri^s^ &ncoXeiag 
13 o^nEz' intiyei A: corr. Schaefer 21 fort. s^coQxriGavzo <^z6v 
nolsfiovy: vncoQXTicavzo lul. Africanus cest. c. 14, qui sive 
Athenaeo sive Athenaei auctore usus mirum in modum con- 
fudit Crotoniatarum cum Bisaltarum victoria; cf. autem Aeliani 
n. an. 16, 23: Zneq ovv a%ovcavzeg ot zcov Sv^aQizcav innoi 
xattt TTiv orxot (ivr]fi,j]v (cf. lul, Afric) — &neaeiaavzo [ihv zovg IB 149 

^dtccg ixovzBg rjvrofidlrjauv ngog rovg KQOTeovcccTccg. 
ta Ojtiota /"«JrdpTjtff xul jcsqI KagdLuvav 6 Aufiipuxrjvbg 
XuQcov iv dexrtiQa "SIqcov yQiccpav ovxcog (FHG I 34)* 
^Bi6c'cXtuL sig KuQdCr^v e6tQtctEv6uvto xul ivCxr^euv. 
5 rjys^cov 61 tav Bi6uktsc3v rjv NuQt,g. ovtog de nuig 
ibv iv tf] Kuq6Ct] inQci&rj xuC tivc KuQ6ir]va 6ovX6v- e 
6ug xoQ6(otijg iyiveto. KuQ6irjvotg 6e koyiov rjv ag 
Bi6ccXtuL unC%ovtuL in avTovg, xul nvxvu neQl tovtov 
6ukiyovto iv ta xoQ^cotrjQCa i^ccvovteg. xul uno^Qccg 

10 ix tfig KuQ6Crjg eCg tijv nutQC6u tovg Bu6uktug i6tei,Xev 
inl tovg KuQ^irjvovg uno6eix^^i'S rjye^av vnb tav 
Bi6uktec3V. ot 6e KuQ6t.rjvol nuvteg tovg 'Cnnovg i6C- 
6u^uv iv totg 6vfino6CoLg OQxet^d^ui vnb tav «vAwv, 
xut inl tcbv 6nt.6d'Ccov no6civ i6tufievoi totg nQ06d^Coig 

15 <((66neQ x^i-Qf^^^ofieovtegy aQxovvto ii,ent6tcic[ievoL tu 
uvkrifiutu. tuvt ovv inL6tcKfievog 6 NccQig ixtiJ6ato 
ix trig KuQ6Cr]g uvkr^tQC^u., xul ucpLXOfiivrj rj uvkrjtQlg f 
eig tovg BL6ccXtug i6C6u^e noXXovg uvXrjtug' fied^' av 
6i} xal 6tQutevetuL inl tijv KuQdCrjv. xul ineL6^ rj 

20 (JLuxri 6vveL6tr]xeL., ixiXev6ev uvXetv tu uvXijfiata o6a 
ot CnnoL Tcov KuQ^Lrjvav i^ent^tuCuto. xul inel rjxov6uv 
ot XnnoL Toi) avAov, e6trj6av inl Tdji/ 6nL6&Cav no6av 
xal nQbg 6Qxr]6fibv itQccnovto' tav 6e KuQ^cr^vav rj 
i6xvg iv tfj Xnna rjv., xul ovtag ivixrl&rj6uv.' Zv^a-b2l 

26 QLtav 6e tig eig KQbtava noTS 6LunXev6uL ^ovXrjd^elg 

&vapdrag, ia^lQTWv 81 xal ^j;6(ifvov. xai xavrr] rrjV rd^iv avvt- 
;i;fav xal rbv ndXtfiov i^(OQtr\aavro 

6 Ndgig K: rjagis A, Ovagig Mue, 6 NdQig Cob 6 xap- 
diai A 7 xoQawrtvg A : corr. K (cf. v. 9), nisi praestat noQOtvg 
16 suppl. K e lulio Africano 16 ovapig A: corr. Cob 21 i^t- 
nlaraivro E 23 6();i;(ff^6v A: corr. Mua 24 8qq haec nec 

loco commodo posita et per se tam insipida tamque male graeca, 
ut interpolatoris Bjzantini potius quam Athenaei esse videantur 150 /B 

ix xriq Uv^ccQsag {dLoGtokov ivavXcj6ato nXolov^ icp' 
c5 ovte QuvtL6d"t]6stai ovr' i^^rJGatat itSQog xal i(p' 
cS tbv "jtnov dvaXrjtljetuL. tov d' ovtcog 6v(i(pC)}vr]auvtog 
ive^L^uGEv t£ tbv Xrniov xul vno6toQiGuL ta ^ww ixi- 
k£v6£v. BXELtu tLvbg tSiv jCQ07C£^7c6vtav idetto 6VH- 5 
nkEv6uL uvta, kiyav ort nQodL€6t£LXu^rjv ta noQ&^st 
Lvu nuQu triv yfiv nXit]. b de untxQLVuto otL ^olLg uv 
6ov vnr]xov6u^ el nuQu t))v ^uXu66av e)ielX€g net,eveLV 

b xul firj nuQu tijv yriv nXetv. 20. OvXuQxog 6' iv t\] 
ni^ntr] xul eLxo6t\] tav 'l6tOQLG)v (FHGI347) einav ort 10 
nuQu 2JvQuxo6LOLg vofiog r]v tug yvvutxug fii] xo^net^d^ui 
%Qv6(p fJLr]d' uv^LVu (poQetv (irjd' i6&Y]tug exeLV noQ(pv- 
Qug ixov6ug nuQv^pccg^ iuv (ir] tLg avtav 6vyx(0Q\] etutQu 
elvuL xoivr], xul btL aXXog fjv vofiog tbv uv6qu (ir] 
xuXXGinLt,e6^uL (ir]d' i^d^rjtL neQLiQya ^u^ij^O^at xul 8luX- 15 
Xuttov6r], iuv (ir) b(ioXoy\] (loixeveLv r] XLVuidog eivuL^ 
xul tr]v iXev&iQuv (ir] ixnoQeve^d^UL r^Xiov dedvxotog^ 
idv (ir] (iOLxev&r]6o(iivr]v' ixaXrjeto de xal r](iiQag i^ti- 

c vuL avev ^031/ yvvaLxov6(i,av uxoXov^ov6r]g uvtf] (iLug 
d^EQunuLVLdog — ^Z!v(iuQttuL, (pr]6LV^ i^oxeiXuvteg eig 20 
tQvcpr^v eyQuipuv v6(iov tdg yvvatxug eig tdg eoQtdg 
xuXetv xal tovg eig tdg %^v6Lug xaXovvtag nQO ivLuv- 
tov tr]v naQu6xevi]v noLet6d-ut.^ "vu ui,Lag noLov(ievoL 
tov ;^(>(5rof Tdjf te [(lutiav xul tov XoLnov x66(iov 
nQ0uya6LV ovtag eig tdg xXr]6eLg. ei di tig tav 6ipo- "25 12 ^^^fij/ fort. delendum 14 xoivtj del. Mein 19 iusto 
haec breviua: ne prodiret insciis gynaeconomis et si permisissent 
ut ancilla comitaretur 22. 23 fort. itQb iviavtov ti]v >iXf]aiv 
jtOLtiod^ui, Tva 6ii,ia>q Ttoiovyiivui (hoc Scbw) (^Siu. tovtovy tov 
XQOvov twv ts tfi. X. t. X. xdffjtAOv (^trjv naQao^tvi]vy, cf. Plut. 
conv. sept. sap. p. 147 e IB 151 

noiav fj nccysiQcov idiov evQOi i^qCj^u xal TteoiTTov^ 
[f^v] i^ovGitcv (i)) eivai XQii']6a6^aL tovtci [steqov] tiqo 
ivLUvtov «AA' (jiy avta rc5 evQovTiy rov xQ^^ov tovtov 
oTCag 6 TCQOJTog evQcov xul ti)v iQyuoCav ex]]-, ^Qog t6 d 
6 Tovg cckkovg cpikoTCOvovvTug avTOvg vTtsQiidXksOd^ai Totg 
ToiovTOig. 6}6avTcog ds (ly^ds Tovg Tug iyxiketg Tnokovv- 
Tug tikog dnoTiveLV (ir^de Tovg &y]Q£vovTug. tov uvtov 

TQOTIOV Xttl TOVg T^V 7lOQ(pVQUV TYjV d-ukUTTiaV ^UTITOV- 

Tug xal Tovg elGayovTag uTeketg inoCriGav. 21. nuvv 

10 ovv i^oxeCkuvTeg eCg v^qlv t6 TekevTutov nuQu Kqo- 
TCOVLatcjv k' TtQeG^evTav i]x6vT(ov unuvtag uvTovg d%- 
ixTeivav xul tcqo rov teC^ovg r« 6cb(iuTu i^iQQLipuv xul 
vTcb d^y^QCav eiuGuv dLucp&aQf^vuL. avTr] d' avtotg xul 
t(bv xuxav iyiveto dQx^) (it]vC6uvTog roO daL(iovCov. e 

16 ido^ttv yovv ju.fr' dkCyag i](iiQttg ndvTeg uvtCov oi" uq- 
XOVTeg Tr)v avt^v Cdetv oilfLv iv tT] uvt}] vvxtC' tyjv 
yuQ "Hquv idovTeg ik^ov6ttv elg (ii6r]v Ti]v dyoQuv 
xttl i(iov6ttv xokr]v' dvi^kv6ev 8e xul UL^iuTog icrjy^ 
iv rw [eQLp ttVTfig' xul ovde ovTcag ekrj^uv rijj vneQ- 

20 rjcpuvCag^ eag ndvTeg vnb KQOTavLUTav dnakovTO.^ 
'HQuxkeC6r]g d' 6 HovTLxbg iv rt5 neQL ^LxuL06vvr]s 
(pr]6Cv' 'Uv^ttQLtttL ffjv Tr]kvog TVQUvvCdtt xaTttkv6ttVTeg 
Tovg (leTtt^xbvTttg tcov nQuyfiuTav dvuLQOvvteg xal cpo- f 
vfvoi/reg inl tav ^afiav unuvTeg . . . xul inl TOig 

26 q)6v0Lg rouroig dne6tQdcpr] (lev tb tf]g "HQug uyakfia., 
tb 61 educpog dvr]xe nr]yr]v UL(iuTog., a6Te rov 6vveyyvg 
dnavTtt Tbnov xuTexukxa6uv ^vqC6i., fiovkofievoL 6Ti]6ai 1 iSiov E: i]SLov A 2 zijV om. E 2. 3 sTfQov delevit 
et i) addidit Wilam 13 SiacpoQr,d^j)vai Mein 17 yuQ del. 
Mein, sed oratio aperte turbata 24 hiatum not. K, dnavTfg 
praeterea corruptum (non sufficit ajiavraf) 152 IB 

x^v Toi) aX^iaxog avacpoQuv. didneg icvdGxaxoi, iyivovxo 
522xal 6u(pd^dQri6av dnuvx£(;^ ol xal xbv xav 'OXv^xlcov 
xav ndvv uycivu d^uvQaGui i&ekiJQuvxBg. xaO-' bv yuQ 
uyaxuc xulqov iTtLxrjQtjeuvxss u&Xav vneQ^okfj ag uvxovg 
xukstv ins%eLQOvv xovg d&^rjxdg.' 6 

22. ^ul KPOTQNIATAI d' , ag (prj6c Tcfiacog (FHG 
1212), (lexu xb i^e^eiv Uv^uQLXug i^axeLluv eig rQvq/ijv 
co6xe xal xbv uQxovxa avxav neQicivuL xuxu xijv nokLV 
uXovQyCdu rjnq)ce6^ivov xul iexecpava^ivov XQv6a 6xe- 
cpdva, vnodedefjcivov Xevxdg xQrjncdug. 0? de ov diu lo 
b XQvq>rjv cpu6L xovxo yeyovivuc, dXXu 8cu ^rj^oxijdr] xbv 
Iuxq6v' bg xb fihv yivog ^v KQOxavcdxrjg, IJoXvxQdxec 
de xa Xuyicav xvQdvva 6vvav xul ^exu xbv ixecvov 
^dvaxov uixiJ^uXaxc6d'elg vnb UsQ^av dvi^x^ ag /3a- 
6cXia, 'Oqocxov rbv IIoXvxQdxr] dnoxxecvavrog. d^SQu- 16 
nev6ug d' 6 ^rj^oxrjSrjg "Aro66uv t7)v ^duQeCov yihv 
yvvulxu, KrjQov 8\ dvyariQu, rbv fui6rbv dXyr{6a6av, 
^rrj6s ravrrjv daQsdv xuxane^cp&rjvac elg r^^v 'EXXdda 
ag inaveXev66^evog' xul rvxcov fjxev sig KQ6rava. 
^ovXofiivov rs uvrb^c xuxufiivecv, incXa^fiivov xcvbg 20 
c xav neQ6av xul Xiyovxog oxc ^u6cXiag etrj dovXog, 
ixecvov fihv ucpeCXuvxo ot KQoravcurac, ix8v6avxsg 8\ 
rrjv 6roXi^ tov IHq^ov ivi8v6av rbv vnriQirrjv rov 
nQvruvsvovrog. ii, ov 8ii IIsQ^cxrjv ixcov ^roXijv nsQc- 
iQXSXuc xucg s^86fiacg xovg ^a^ovg (jcsrd rov nQvrd- 26 
vsag, ov rQvcp^^g %a()tv ov8e v^Qsag, dXX' inrjQsCag 
T^g eig TO-ug niQ6ug [tovto nQdrrovreg]. v6reQov 8e .. .. 22 fort. vcptilovto, i^at.Q(ta&ai, apud Herodot. 3, 137 27 tovzo 
TiQdtzovTeg del. Wilam, tmn hiatum not. K: narratum fuit poste- 
riore tempore non iam prytanum apparitores, sed ipsos pry- 
tanes veste Persica usos esse, c£. t. 8 IB 153 

xal oC KQorcovLatai^ (prjolv 6 Tifiatog^ inixtiQTqouv 
f^v 'Okv^JtLxriv TtavtjyvQLV xaxakvGui,^ za uvta XQ'^^^ 
TiQod^ivteg uQyvQixbv 0(p66Qu nkovotov aydvu. ot 6\ d 
Uv^uQitug tovto Tioifjaui Xeyovaiv. 
6 23. TAPANTINOYI ds (prjOc KkkUQxog iv tetvcQXcp 

Bicav (FHG II 306) aXxijv xal dvvufiiv xtrjOufiEvovg eCg 
xooovxo xQvcprig TtQoeXd^eiv ioOxe xhv oAoi/ XQGixu tiuqu- 
keuiveod^ui xul xfjg ipiXaoecog xavxrjg xotg koLJiotg xaxuQ- 
^ai. icpoQOvv de.) (prjOiv, xal nuQvcpidu 6LU(pavfj Tccivxeg, 

10 olg vvv 6 xdv yvvuLX&v a^QvvexuL ^Cog. vOxeQov d' vnb 
xrjg XQVcprjg eig v^qlv 7to6r]yr]&evxeg uvciOxccxov ^cav 
nokLV 'lunvycov inoCriOuv Kuq^lvuv., i^ ^j nutdccg xul e 
nuQ&evovg xal xug iv ax^fi yvvutxug u^QoCouvxeg eig 
xa xav KuQ^LVuxcbv ieQu Oxr)vonoLrjOd^evoL yvfivu nuoc 

15 T^g rjiisQug xd Oco^uxu naQet^ov ^ecoQetv' xul 6 /3ovAd- 
^evog xu&cineQ elg dtv%r] nuQunrj^av dyeXrjv id-ocvato 
tatg inLd^vfiCuLg ti]v tCov ccd^QOLOd^evtcov aQuv, ndvtcov 
^ev bQcovtcov.) (idXLOta 6h cov rjxLOtu ixetvoL nQjoOe66- 
xcov ^fwv. ovtco 6e tb 6ul^6vlov rjyuvdxtrjoev coote 

20 TuQuvtCvcov tovg iv Kccq^Cvij nuQuvo^rjOavtag ixeQuv- 
vcoOev ndvtug. xul (lexQi^ Jtal vvv iv TdQuvtc exdotrj f 
xcbv olxLav ooovg vne6e^uxo xCov eCg 'lunvyCuv ixne^i- 
cp^evxcov toouvtug ex^c otriXug nQO tav ^Qav icp' 
alg xa&^ ov dncoXovto ;|rpdrof ovt' olxtCt,ovtaL tovg 

26 dnoLxofJLevovg ovte tug vo^iCpLOvg ;|j£0t/Tat X^^^t ^^^^ 
dvovOL ^vl Katai^dtr]. 

4 cf. p. 522 a 9 nagvcpriv AE: corr. K 10 vazegov 

E: SBvxfQov A 12 ■KUQ^ivuv A 14 nuQPtviazfbv A: corr. 

Mus itQo. Hul ffxTjv. "E 21 fxaffrr;! A: corr. Mu8 22 oaovs 
Mus: ot's ovx A vntdi^avTQ A: corr. Schw, &ntdi^azo Mein 
23 nQb zd)v nvX&v Wilam 24 ovzoi xzi^oizai A: corr. Mus 

26 zovs V. X- Z<>"f ^- corr. Mus 26 xar/i^arTit A: corr. Mus 154 IB 

24. lATTYrQN T£ av t6 yivo^ ix KQrjri]g ovtojv y.utu 
rkccvxov ^tjtrjGiv aq)ixoixev(ov xul xatOLxrjGavtcov , oi 

523ft£fa tovtovg kr^d-rjv Xa^ovteg trjg KQr^tav tceqI tov 
^iov svxoGpiiag eig tovto tQvcpfig, eid-' vGtsQov v^Qeag 
rjXd^ov (b6te nQatov t6 TiQoGtonov ivtQirpafievoL xal 5 
TtQOxofiia TceQLd-etd [te] ka^ovteg Gtokag ^ev avd-ivag 
(pOQfiGai, t6 de eQyd^effd^ai xal ■jiovetv aiGxQOv voaiGai. 
xal tovg [lev TColkovg avtCbv xaU.Covag tug oixiag 
■jtoiriGat tciv leQav^ tovg d' r)yea6vag tibv ^lanvycov 
b icpv^QCt^ovtag xb &elov noQd-elv ix tcov leQOJV td tcbv 10 
d^Euv dydk^ata^ iiQoeLTtovtag ned^CGtaGd^aL totg xQeCt- 
X06LV. diOTteQ «l ovQavov (iakko^evoc TtvQl xal yakxCi 
tavty]v dcedoGav trjv (prjpcrjVt icpdvrj yaQ r^v ^exQi 
TtoQQOJ xexakxev^iva tav ii, ovQavov ^ekcbv xal Ttcivteg 
ot «Tt' ixeCvojv fiexQL xrjaeQOv iv xQ^ xexciQaevoi xcd 15 
Ttevd-L^ov Gtokriv dfizexo^evoL ^a6LV, ndvtcov tCbv TtQiv 
v7taQ^dvt03V dyad^av 6TtavCt,ovxeg. 

25. IBHPEI de xaCtOL iv tQayixalg Gtokcdg xcci noi- 
xCkaig nQocdvteg xcci ;|j/Tcj(7t TtodyJQeGc ^(pcoufi^Oi ovdev 

c ifiTtodC^ovtaL tf]g TtQog tovg Ttokifiovg Qcoar]g. MAIIA- -20 
AIQTAI d' id^y^kvvd-riGccv 01 tbv avtbv"I^y]Q6i ty]g iGd^fj- 
tog (poQOvvteg xoGfiov. ccGx^t^iiovovGL yovv dLa ty)v iv 
xalg ipvxcctg fiakaxCav xccl xQV(py)v yvvaLXOJtad^ovvreg' 
od-ev xul TtaQOLfiCu naQy]k9-e ^TtkevGeiug eig MccaaukCccv.' 1 fort. d' ctv ovrcov Mein : ov rcbv AE 2 Jai6o.i.ov 

^^rriCiv vSchw 4 fig roaovro E 6 ntQi&ecc Tf A: corr. E, 

Tf del. Lobeck 7 igydaua&ai AE: corr. K aiaxiov AE: 
corr. Mein 13 verba corrupta; dici videntur fulgurum vesti- 
gia superesse [ecpdvr] yccQ rivoc?) 18 TQariy.cag A ffrpo;rj;yi- 

xars E: corr. Mus 18. 19 xai notKikatg del. Wilam 19 XQ^^' 
fifvoi, ^Ti di rc.:? Hoiiag ixtuvQiauCvag ^cvaStSfUfvoi Plut. prov. 
Alex. 1, 60 23 ^al TQV(pi]v K: Siu rQvcpi)v AE IB 155 

xal ot tr}v IIPIN dt xutoixovvtEg, r]v ngCotoi xut- 
£<J;^ov ot UTtb TQOiag ik&ovteg^ vatSQOv d' vnb Koko- 
(pavicov . . ., &)g (py]6i Ti^aiog (FH6 I 206) xal ^Aqi- 
atoteXrjg (fr. 534 R), atg tQvcpijv i^axsiluv ovx ^COov 
6 Ev^aQUdv. xal yuQ idiojg tiuq' uvtotg inexaQiuGsv 
(pOQeiv avd-LVOvg xitavag, ovg e^tbvvvvto (iCtQuig nokv- 
tekeGiv^ xul ixukovvto bia tovto vnb t&v neQioixcov 
yiitQoxitaveg^ enel'O(ir]Q0g [Tl 419) tovg at,(o6tovg u^l- 
tQoxitcovug xaket. xal 'AQxikoxog d' 6 noirjtijg vneQ- 

10 ted^avfiaxe tijv x^Q^^ '^^'^ ^iQitav dca trjv evduiyio- 
viav. neQl yovv tfjg &(i6ov Xeycov cog ri66ov6g (pr^Oiv 
(fr. 21 B*j- 

ov yccQ Tt xaXbg x^Q^^S ovd' ecpi^eQog 
ovd' iQutog^ oiog uficpl Z!iQivg Qodg. 

15 avo^do^ri d' 17 UiQcg, ojg fiev Ti^uiog (pijGiv xul 
EvQinidrjg iv zJeGfiatidL [?)] Mekavinnr] (fr. 496N), anb 
yvvaixog ttvog UiQidog' ojg d' 'AQxikoxog., dnb nota- e 
fioi). ovx dkiyov de nQbg trjv tQvcpr}v xul tr)v evdui^oviav 
tov Gvfinuvtog tovtov xki^utog xul tb nkrjd-og iyeveto 

20 tav uv&Qconcov. dib xal Meycckr] 'Ekkdg ixki]9^] na6u 
Gxedbv 1] xutd ty)v 'Itukiuv xutoixrjGig. 

20. MIAHHOI (3' eojg ^lv ovx itQvcpcov., ivixcov Zlxv- 
^ag^ cog cprjaiv 'EcpoQog (FHG I 260), xal tug re icp 
'Ekky]6n6vtc3 nbkeig extiouv xcd tbv Ev^eivov Uovtov 

25 xataxicSuv nbkeGi ku^nQutg., xul nuvteg vnb ti]v Mi- 
kr]tov ^d^eov. cog de vmqx^r^aav r^dovf] xal tQvcp^., xar- f 
eQQvr] t6 tt]g nbkecog dvdQetov, (pr]0lv 6'AQiatotekr]g 3 hiatum not. Cas {vattQOv 6' oi' Kolocpmvioi. E), ^x^Jlrj- 
d^fVTtg suppl. Niebuhr vix recte, ^(ittovofiaa&fiactv rioXifiovy 
K coU. Strab. 6 p. 264 5 fort IntxoiQia^tv 16 tj del. Schw 
21 ^'EXlrjvatvy xkto<'xt]<iis Moin 25 vno E: ini A 156 iB 

(fr. 509 R\ xul TiaQOi^LU rig iyevvijd-r] in' uvrdv ^Ttu- 
XuL nox' rjOav uXxl^ol MlXtjOlol.' 'HQax^.€Ldrjg d' 6 
TIovrLxbg iv dsvrsQa ticqI ^ixuLOGvvrjg q)rj6LV' ^rj Mt- 
^tiOlcov TtoXLg TceQLTtSTttaxev urv%LULg Slu rQv(pi)v /3iou 
xuL TioXLrLxag ax^Qug' ot t6 inLSLxlg ovx ayuTtCovreg 5 
624f'x QL^av uvstkov rovg ix^QOvg. 6ru6La^6vrcov yuQ riov 
rug ov6iug ix^vrav xul rCov drjuorav^ ovg ixetvoL 
riQyLd-ug ixukovv^ jtQarov fiev xQuriJ6ug 6 dfiuog xul 
rovg 7tXov6LOvg ix^ukav xal 6vvuyuycov ra rixva rdv 
(pvy6vr(ov eig uXcovLug ^ovg eL6uyuy6vreg 6vvr]koLr]6uv 10 
xul TtuQuvo^ardra d^avura dLScp&eLQav. roLyuQroL nd- 
Ilv ol nkov6LOL xQurr]6uvreg unuvrug av xvqlol xuri- 
6rr]6uv ^eru rav rixvav xurenirra^av. av xuio^ivav 
cpu6lv ukku re nokku yevi^^uL riQura xal ikaCuv uquv 
b uvro^(kri]v uvucpQ-fjvui. dioneQ 6 d-ebg inl nokvv XQO- 16 
vov anrikuvvev uvrovg tox) ^uvreiov xui ineQar(ovrav 
dLU rivu ulriav unekuvvovruL einev 

xuL fiOL reQyid^av re (p6vog [likeL unroke^iGrav 
nL66riQav re fioQog xal divdQsov aUl ud-akkig. 
KkiuQxog de iv rerciQra BCav (P'HGII306) ^r]ka6uvrug 20 
(pri6L rovg Mikrj^Covg ri]v Koko(pavCav rQV(pi]v diadoi)- 
vuL xul rotg nkr]6LoxcoQOLg^ ineLr 6veLdLt,o\iivovg ki- 
yeLv eavrotg' ' olxol t« MLkr]6Lu xunLxaQLU xul ^r) iv 
c ra ^i6a.' 

27. xul neQl IKY0QN d' e^rig 6 KkiuQxog (1. s^ tccds 25 
i6roQSt' '(ibvov dh v^fxoLg xoivotg nQarov e&vog ixQV~ 
6aro t6 I^xvd^av eira nukLV iyivovro ndvrav ccQ^kico- 

1 Inevorjd^ri Wilam 8 ytQyi&ag A yeQyrj&ag E 10 avva- 
yayovTf s A avvayaydiv E : corr. K, ^ovg zs inayayovzeg Cas 16 av- 
zovg zov Mus : av \ zov A, anrjXavvovzo zov (mutata structura) E 
18 &nzo}.tiiiaz(a A: corr. E 19 nicarjQog zs E altl (aiiv 

Di) MaUfg ScLw: aft^wifg AE 25 fort.<^xa;l)> nQmzov IB 157 

Tarot ^QOrav (Eur.Antig.fr. 158 N) dia rijv v^qlv. itQV(pr}- 
Occv (ilv yocQ (bg ovdivsg «Tfpot, tav ndvtav tvQOiag xccl 
jcXovtov xal T^ff AoiJtTjs avtovg xoQtiYCag xat a6xov6rjg. 
tovto d^ dfilov ix trjg iti xal vvv vjioXeiJioverjg tcsqI 

6 Tovff rjysfidvag avTwv i6^rlt6g te xal diaLtr,g. tQV(p'^- 
6avte$ d^ xal ^dXL6ta drj xal jtQ&toi ndvtcov tav &v- d 
^Qancjv inl t6 tQvcpav bQ^'t]6avt£g aig tovto nQO^^X&ov 
v^QEcag Gi6tE ndvtav tav dv^Qanav aig ovg dcpCxoivto 
rjXQatrjQCa^ov tdg ^tvag' [dcp'] av ot dnoyovoi ^eta- 

10 6tdvteg itL xa\ vvv dnb tov nd&ovg ixov6L t^v ina- 
vvfiCav. at 8\ yvvatxsg ainav tdg ®QCcxav twv nQog 
i^ntQav xa\ ccQxtov [twv] neQLoCxav yvvatxag inoCxLkXov 
td 6afiata, nsQdvaLg yQacpijv ivst6aL. od^sv noXkotg 
its6LV v6tSQ0v at v^Qi6&st6aL twv &Qocxav yvvalxsg 

16 CdCag i^rjXsCipavto tijv 6v^(poQdv nQ06xatayQaipd^svaL e 
td XoLnd tov jrpcoTdff, iv' 6 t% v^Qsag xa\ tr]g al6%vvrig 
in avtatg x^^Q^^^^Q ^^S noLXiXCav xataQLd^^rj&s\g x66(iov 
nQ06r]yoQCa tovvsLSog i^aXsCxl^y]. ndvtav 8\ ovtag vnsQ- 
rjcpdvag nQoi6tr]6av a6ts ovdsvav adaxQvg "f] trjg 

20 dovXsCag vnovQyCa yLyvo^ivr] dLrjyysLXsv sig tovg ini- 
yLVO^ivovg ti]v dnb IJxvd^av ^r]6LV oia tLg ^v. dta 
t6 nXrjd^og ovv tojv xata6xov6av avtovg tfvfiqpopwv, 
inel dLa t6 nsvd-og d(ia t6v ts tav ^Cav 8A/3ov xa\ f 
tdg x6(iag nsQis6nd69r]6av^ navtbg i&vovg oi i^a ri]v 

26 ^9' v^QSi xovQdv dns6xv^C69aL nQ06r]y6QSv6av. 2 fipoiag A: corr. Mu8 {cdQQOiag) 4 vnolinovar]g A: 

corr. Mu8, vnoloinov oi^CTjs Madv 9 &(p' del. K; Rhino- 

coruritas significari vidit Schw, cf. Strab. 16 p. 759 12 r&v 

del. Wyttenbach, sed fort. niQioitiovvtav fuit 16 ngoaava- 

yQatpccfjLfvai AE: corr. K, tum fort. <^'>iaiy tu loina 22 a{'Tovg 
i. e. Scythas, narratio non satis plana 24 navxbg ^•9'vov6 verba 
vix integra 

Athshabub III. 8 158 IB 

28. rovg de avaTiavrug IQNAI eTCtOxcoTtrcov Ku).- 
iug r) ^ioxkfjg iv Kvxk(oil'i (f>i]<5Lv (I 695 K ' 
Tt yuQ 1] rQV(pSQcc xcd xakXLrQccTte^og 'Icovia eicp' o ri 

TtQccGGei. 
xal ABYAHNOI — MiXrjGicov 6' eielv ccTtoixoi — dveiaevoi 5 
rriv diairdv eldv xal xareayoreg., ag 7taQL6rr,6LV "Eq 
fiiTtTtog ev Z!rQaricoraLg ib. 2-11 " 
Ijarp' 03 dLaTtovriov 
GrQarev^a^ ri TtQccrrofiev; 

rcc ^ev TtQog oxI;lv fiakaxag 10 

exeLv dito Gcbaarog, 
525 5 xo^r] re veavLxfj 

GcpQiyeL re ^Qa%L6vcov. 
B. /j(J^ou rbv "A^vdov cog 
dvriQ yeyevr,raL; 15 

xal 'AQLGrocpuvTig TQccpdXr^rL TtuQuxco^adav Ttol^ovg 
rcbv 'Icbvav ib. 529 ' 

ejtec^' 06OL TtaQfjGccv e^tidri^oL ^svol 
inrixo kov&ovv xrjvn^o^ovv %Q06xeiy.evoL' 
^oxcog e^cov rbv natdcc 7tcohJ6eL ' g Xiov^' 20 

ersQog d' ^oxcog eg Kkcc^ouevc'cg\ ereQog 6' ^oxcog 
b 5 eg"Ecpe6ov.,' o d' Hg"A^v8ov.^ rjv 6' exetva Jtuvd'' 66a. 
TteQL de rav 'A^vdvivav 'AvrLcpav ev ra xard 'Akxt- 
^iddov kotdoQiag yQcccpeL ot-roj^ fr. 67 Bl^)' 'ejteidi] edo- 
xiad^d^rig vTtb rav enLrQoitcov^ TtciQaka^cov nuQ ccvrav 25 
rci 6ccvrov ;|j()>ju(<:r« a^ov dnonkecov eig "A^vbov., oit^ 

8 xuCqoi A : corr. Dobr 9 TtQccTTOu.hcav A : corr. Dobr 

10. 11 corrupti 14 'A^vdo^' Di 18 iniariUOi A: corr. Mein 
20 oTtwg A: corr. Mus TtwXijafig A: corr. Cas 21 oy.cbg A 
utrubique 22 tig A utrubique : corr. Toup 6' Mein: 

01 d' A, tum fort. tjv Si ndvd'' OKCog {oSia A) 26 tu cii-rov 

A : corr. ? IB 159 

XQ^og idcov auvrov Jigu^d^evog ovdev ovre TiQO^evLug 
ovdefiiag evexev, «AAd tfi aavtov nccQavo^icc xul uxo- 
ku6ia TTjg yvcoiirjg h^oiovg tQycov tgoTtovg ^ud-rjGofievog 
nuQu tav iv 'A^vdcj yvvaixCbv^ onag ev ta eTCikoLTcc} 
5 /3tta [Guvtov] exoig ;i;p»]<y^at uvtotg/ 29 ujtaXovto dl c 
xal MArNHTEZ ot nQog ta MuidvdQCJ ^cu t6 nkeov 
uve^Yivai,^ ag (prj6i KuXktvog iv totg 'Ekeyeioig < f . 
Bergk* ad fr. 3) xul '^Qxikoxog (fr. 20)" eukco6uv yuQ 
vnb 'Ecpe6L03v. xul neQl uvtdv 81 tcov E^EZIQN z/jj- 

10 fioxQLtog 6 'E(pe6Log iv tc3 jiQOteQCj jteQL tov iv 
'Eq)e6co Nuov dLtjyov^evog TceQi tfjg x^^-^VS «vTWf x(d 
cov i(p6Q0vv ^untcjv i^utLCov yQcccpei xul tccde (FHGIV 
383)* 'tu de tav 'Javav io^ucpfj xul noQcpvQcc xul xqo- 
XLva Qdfi^OLg vcpuvta' ut de xecpukul xut l'6a dtfiAr;/ii- 

15 fiivuL ^aoLg. xul 6uQC(neLg ^yjkLVOL xul noQcpvQol xcd d 
Afvxoi, or 61 ukovQyetg. xul xaku6LQeig KoQLvd-LOVQyetg' 
el6l d' u'l ^ev noQcpvQut tovtcov., uX de io^ucpetg., u'C 
de vuxLvd^LvuL' kcc^OL 6' uv tcg xcd cpkoyCvug xul •9"«- 
ku66oei8etg. vnccQxov^Lv de xul TleQ^LXUL xuku6LQeLg, 

20 (uneQ eL6L x('(kkL6t(a nu6Giv. idoL 6' uv tLg^ g)>/(?tV, 
nul tug x((kovfievag dxtuCug, oneQ i6tl xul nokvteki- 
6tatov iv totg UeQ^LXotg neQL^krj^a^LV. i6tlv de tovto 
6nudrjtbv l6xvog xal xovcpotritog ^fttpiv xutuninu6tc(i 
6\ xQ^^^otg xiyxQOLg' ot de xiyxQoi vrjfiutL noQcpvQcp e 

25 ndvteg eig t-^v ei'6a fiotQuv u^nut' exov6LV uvu ^i6ov.' 
tovtocg nd6L ^p^tfd^at cpr}6i, tovg 'Ecpe6iovg inidovtccg eig 
tQvcpr^v. iiiKneQl detfjg^^f^\^NtQV(ptigz1ovQLgi6tOQav 
(FHGII480) nuQutid^etuL 'A6iov noLrj^Lctu^ oTt i(p6Qovv 

2 ovSf (iiag A 5 aavzov del. \Vilam 10 6 E: om. A 
14 fort. ai dh azicpdvai 18 Xd^oi d' dv rig i. e. emere licet 

23 yiazaTitnlaazai AE: corr. Schw (duce Dalecampio) 160 IB 

Xhd&vus tcsqI totg ^qc!.xioGiv xal ti)v ioQtriv ocyovtsg 
T&v 'HffaC&v i^ddi^ov xatsxtsviG^ivoi tas xdnag inl 
tb fistd<pQSVov xal tovg cofiovg. tb dh v6^i(iov tovto 
^ttQtvQSted^ai xal vnb naQoifiiag tfiedt ^^adi^siv (^sigy 
'HQotov iyinsnXsy^ivov.^ ifftl dh Ta tov 'A6Cov inrj 6 
ovtcag ixovta (fr. 13 Ki)* 
f oX d' a^tag <poCts0xov onag nXoxd(iovg xtsvCGaivto 
slg "HQag tsfisvog, nsnvxaG^iivoL stfiaai, xalotg, 
Xi'Ovioi6i jjtTfitffc nidov x^ovbg svQiog slxov 
XQv6siai dl xoQV(i^ai in avtav tittiysg &g' 10 

6 j^afTai d' rjcoQSvvt' dvi^ia ;|r()v(J£Ofcg ivl ds6(iotg^ 
daiddXsoi dh ;uAtdSv£ff (kq' dfitpl ^QaxCoffiv ^eTav, 

tsg 'bna6nC8iov noXsfii^ti^v. 

'HQaxXsCdvjg $' 6 Hovtixbg iv ta nsQl 'Hdovfjg Ea- 
626Httovff (pri^l xa%' insQ^oXijv tQV(pri6avtag 8id f^v nQbg 15 
dXXif^Xovg (liXQoXoyCav &6nsQ 2Jv^aQCtag f^v ndXiv 
dnoXi6ai. 31. KOAOOQNIOI d', ag <pr]6i ^vXaQxog 
(FHG1363), tijv dQx^lv '6vtsg 6xXr]Qol iv tatg dycoyatg, 
insi sig tQvcpijv ii,(hxsiXav nQbg AvSovg (piXCav xal 6v(i- 
fiaxCav noir]6d(isvoi, nQoris6av dirj6xr](iivoi tdg x6(iag 20 
XQv6a x66(i(p, c)g xal !Slsvoq>dvr]g (pr]6Cv (fr. 3 B*)* 
d^Q06vvag d% (lad-^vtsg dvco^psXiag naQa Av8&v, 
6(pQa tvQavvCrjg ^<Jav dvsv 6tvysQf]g, 
b 7js6av stg dyoQ^jv navaXovQyia q)dQs' ix^vtsg, 

oi) (isCovg &6nsQ xCXiOi, sig inCnav 26 2 ■nuTSKvevicitsvoi A: corr. E 4 stg add. Mein 7 re- 
quiro talia oV S Zts tpoitscyiov dniaco nXotidaovg v.tsvlaavtsg 
8 nsnoiKaaiJisvoi A: corr. Mus 10 ■noavfipai Wilam 12 post 
&q' hiatum notavit et v. 13 &fiwi.§Qarioviaavtsg coniecit Naeke 
vix recte 16 potius cpilotLfiiav, cf. p. 620 c 22 ictpQoavvag 
A: corr. Sclmeider 23 riaaa\vsv atvysQi^g A: corr. Di 26 sic 
distinxit A IB 161 

5 avxaXioi^ %aCtri6LV ScyaXko^ev £xmQeJiie66iv 

Sc0xr}tols ddfi^^v j;()i|itatft dev6jievoi. 
ovtco d' i^eXvd-7]6av dia trjv axaigov (lid^v &Gte tivhg 
uvt&v o^re avatiXXovta tbv ^Xtov ovxe dv6(ievov i(OQd- 
6 xa6iv. v6(iov te i''9'£vro, bg iVt xal icp' ijfiav ^v, tag 
avXritgCSag xal r&g "^akxQCag xal ndvta td toiavxa c 
tCbv dxQoa^idtov td (ii69^c)(iata Xa(i^dvet,v dno nQcol 
(tixQi (ie6ov6r]g 'fjfiiQag xal (lixQi Xvxvcov d(pav dnh 
8\ tovtov f^v Xomiiv vvxxa ^6av nQog xdi (ledveiv.' 

10 ®e6no[inog S' iv nevtexai8exdtr]'l6tOQi&v (FEG 1299) 
XtXCovg <pi]6lv dvdQag avtav dXovQyetg (poQOvvtag 6to- 
Xdg d6tvnoXetv b dij xal ^a6i.Xev6Lv 6ndviov t6t rjv 
xal neQt,6novda6tov. C6o6td6iog ydQ tjv rj noQcpvQa 
nQog uQyvQOv i^eta^o^iivrj. toiyuQovv did f^v toiav- 

16 xrjv dyay^v iv xvQavvCdt xal 6td6e6L yev6(t,evoL avx^ 
natQCdi 6Le(p^dQr]6av. xwbxd etQrjxev ne^l avxav xal d 
^ioyivrjg 6 Ba^vXcbviog iv x(p nQCixa) x&v N6(ig)v. 
xoLV&g d^ neQl ndvxosv tav 'Idyvcav tQvcprig 'Avticpd- 
vrjg iv ^adavrj tdSe Xiyei (II 48 K)* 

20 n6d-ev oCxi/jtoQ,, ^ tLg 'lavav 

tQV(peQa(inex6vav d^Qog ijdvnad^g 
'6xXog &Q(ir]taL; 
®e6(pQa6tog 6' iv ta neQl 'Hdovr}g (om. Wi) xal dij xal 
tovg 'lavdg (pr]6L dta tijv vneQ^oXijv trjg tQV(pfig 

26 itt xal vvv ij XQ^^i} naQOL(iCa dLa(ie(iivr]xe. 1 &<STvn6lot j;afTijfliv <iyai(*fvoi Wilam ];aiT(0(v A : corr. Mu8 
2 r(f/ifiaai A: corr. Mus 8 (xiaovaT^g K: ^taov A, tum saltem 
xoa (^ndXivy fif^p^ Bed ne sic quidem omnia plana acpdiv 

Mus: &(p' &v A 12 3 Si} Coraes : S&tv AE 16 <ovv> 

ttixt Beneeler, sed Theopompi non ipsa verba sunt 16 Tav- 
ta A 18 T&v om. E 19 JmSoiviSi Mein 20 rj tle A tl xle 
E : corr. Mein 24 hiatum not. Cas 

8* 162 JB 

32. xul rav ^iaQaxsuvLxav de tivtxg (prjffi &e67COfi- 
nog iv oydorj ^iXLTCJiixav (FHG 1 287) u^QodiuLTOvg 
ysve0&UL. TtSQL de BYZANTIQN xul KAAXHAONIQN 6 uv- 

e rog (prjGt 0e6jio^7iog rude' ^tjGuv ds oC Bv^uvrLOt 
xul 8tu t6 SrjfioxQureted-ut noXvv i]dr] jjpdi^oi' xul f^v 5 
7t6Xtv in ifiTtoQiov xet^evrjv e^etv xul rbv dfjnov 
lcTCuvru TceQl rijv uyoQuv xul rbv kLfievu dLurQL^eLV 
uxokuGroL xul 6vvov6Lttt,eLv xul TCLveLV eld^LefievoL iycl 
rdv xu7cr}XeLcav. KuX%ri86vtot 8e tcqlv iiev [leruGxeiv 
uvrolg rrig TCoXLreCug uTCuvreg iv i7Ctrr}dev^u6t xul ^lo) 10 
^eXrCovL dLereXovv ovreg, iTcel 8e rr]g drj^oxQurCug r&v 

f Bv^uvrCcov iyev6uvro, dLeg)&uQr]6uv eig rQvq)r}v . . . xul 
rbv xccO"' rj^eQuv ^Cov ix 6a(pQove6rdrav xal fierQLa- 
rdrav fptXo7c6rut xal ^coXvreXetg yevo^evot.' xdv rfi 
TCQatt] de 7CQbg rutg etxo6t rrav OtXt7C7Ctxav (ib. 302) t6 15 
Twv OMBPIKQN (pr]6LV ed-vog — i6tlv de TceQL tbv ^ASqCuv 
— iTCtetxag eivuL u^QodCuLtov 7CUQU7cXr]6Cag te ^LOtevetv 
b2lrotg Avdotg xaQuv le exeiv uya&T]v, od-ev TCQoeXd^etv 
eig evduLfiovCav. 33. TceQL de 0ETTAAQN Xeyav iv tf] 
tetdQtT] (ib. 286) (pr]6LV otL ^^a6LV oV fisv 6vv ratg 20 
6Qxr]6tQC6iv xal tatg uvXr]tQC6LV dLUtQC^ovtsg, oX d' 
iv xv^otg xuL Tcbtoig xul tatg tOLUvtuLg uxoXu6CuLg 
dtr](xsQSvovtsg^ xul fiuXXov 67Covdd^ov6tv OTcag orpav 
7Cuvtodu7cav tdg tQU7Cet,ug ^cuQud^rj^ovtut ^cXrJQetg rj tbv 
uvtav ^Cov OTcag 7CUQu6x^<3ovtUL xexo6fir]fievov. ^uq- 25 
6dXL0L de Tcdvtav.^ (pr^^Cv.^ uvd^QtoTcav ei6iv dQy6tutot 
xul 7CoXvteXe6tutot.' afioX^yt^vtut d' oi 0ettuXoC, ag 

b xal KQitCug (pr)6t (FHG H 69), jcdvtav 'EXXrjvav tco- 

8. 9 inl twv nanr^Xfiav {-Xicov A) fl&ia^Bvoi Benseler 
12 hiatum not. K, velut etg rQv<pr]v ^TtccQivfx^fVTfsy 24 et 
25 nuQa&^^cwvvaL et nuQacxriotovrai A: corr. Mus /B 163 

kvTeke^ruTOi, ysysvfjO^ui :t£Qi Te t})v diuiTUv xul t^v 
e69riTU' oji£Q uvTOtg uItlov eyevsTO xutu Tijg 'EXkudog 
inayuyelv rovg IleQaug^ ^r,ka)OuvTug tjjj/ tovtcjv xqv- 
(p^v xul noXvTeXeiuv. TteQl 8e AlTfiAQN Tlokv^tog 
5 jti^i/ ev xQiOxuidexuTr] 'lOTOQiav (c. l, l) (pr]Oty ag dia 
T^v Tcbv TtoXey.cov Ovvexeiuv xul tj)// t&v ^Cav jcokv- 
TeXetuv xuTuxQeoi iyevovTo. ^Ayu^uQxidrig d' ev dco- 
dtxurr] 'lOTOQiSjv (FHG III 19-2) 'AiTcokoi^ ^^^h T^oOovTa 
rav XoiTtav eroi^dreQov exovOi xcQog d-avarov ooaiteg c 

10 xul ^riv nokvreXag [xul] exTeveoreQOv ^tjrovOi rav 
akXav.' 

34. diu^6r]T0i d' eiol neQi TQV(pi]v IIKEAIQTAl re 
xal ZYPAKOZIOI, ag xal \4 QiOrocpdvr^g cpr]0\v ev /ica- 
ruXevOiV (I 446 K ' 

15 aAA' ov yuQ ^aa^e ravr i}iov Tceintovrog, akka 

liaXkov 
Ttiveiv^ enetr' udeiv xaxrag, UvqccxoOiuv TQccTte^av 
Uv^uQindccg r evcoxiag xul Xiov ex Aaxuivuv . . . 
nXdcTcov d' iv ruig^EmoroXutg (7 p. 326b) (pr]OiV "ruv- 

20 rr]V d^ Ti]v diccvoiuv exov e(g 'IruXiuv re xal UixeXiuv 
^kd^ov 0T£ TtQ&rov acpixourjV. iXQ-ovru de ^e 6 tuvtt] d 
^iog ovdufit] ovdu(icbg ^QeOev, dig re ry]g y']^eQug i^Jti- 
jtkccfievov ^riv xul firjdejtore xoificofievov ^6vov vvxrcoQ 
xul 6ou rovra ijtirr]dev^uTcc Ovvenerui ra ^ia. ix 

26 yccQ Toxrcav rav i9av ovt' ccv cpQ^vi^og ovdeig Jtore 
yevio^ui rav vjtb rbv ovQuvbv uvQ^Qajtav ix veov 
ijtirr]devav dvvuiro., OcbcpQav 6' ovd' uv (lekXrjoca jtorl 
ysvio^ui.^ xuv TQira d\ UoXireiug yQucpei ovrag (p.404d/ 

10 xal del. Mein 15 ifid&fzt zavza A: corr. Elmsl 

18 ixAaxaivar A, cf. XI p. 484 f 24 zovzcov A 27 (iflf)- 

aai A : corr. E 164 IB 

^UvQaxoCiuv di, 03 qptAe, tQane^av xal SixeXLxijv noi- 
e xiXCav Hxlfov, d>g ioixag, ovx aivetg' ilfiyeig 6i xal Ko- 
QLvd-Lav x6Qr}v (pCkriv elvai avdQaOiv ^ikkovOLV ev 
ednuixog e^etv xal 'AxrixGiv jiefifidrav tdg doxov6ag 
elvai, ei)nad-eCag.' 6 

35. IIoGeLdcoviog 6' exxaLdexdrrj 'leroQL&v jteQl 
rav xard ri^v ZYPIAN ndkeav kiyxov 65 irQvtpav yQa- 
(peL xal ravra (FHGin268)* ^r&v yovv iv ratg ndXeOLV 
dvd-QGjncov Sid r-^v ev^oCav rfig %diQag dno rvig neQl 
rd dvayxala xaxona&eCag 6vv68ovg veyi,6vrc3v nXeCovag^ 10 
iv alg evcaxovvro 0vvex&gf rotg fi^v yv^ivaGCoLg cog 

f ^aXaveCoLg xQdt^evoL^ dXeL(p6(ievoL [d'] iXaCa noXvreXet 
xal fivQOLg' rotg dh yQafifiareCoLg — ovrcsg yaQ ixdXow 
rd xoLvd rav 6vv8eCnvciv — cog OLxrjrrjQCoLg ivdLaLra- 
fievoL, [xal] t6 nXetov rrjg rjfisQag ya6rQL^6nevoL iv 16 
aircotg otvoLg xal ^Q(hfia6LV, &6re xal nQ06ano(piQeLV 
noXXd xa\ xaravXov(iivovg nQog jrfAajvtfdog noXvxQ6rov 
^dqpov, clt6re rdg n6XeLg oXag roLOvroLg xeXddoLg 6vv- 
rjxet^d^aL.' 'Ayad^aQxCdrjg d' iv t^ rQLaxo6rf} nifJLnr^fj 
r&v EvQGjnLax&v (FH6 ni 194) ''AQvxavdetg, (pr]6C, 20 
biSAvxCag ZfioQOL bvreg ALfLVQev6L did ti)v neQl rbv ^Cov 
d6arCav xal noXvtiXeLav xatdxQeoL yev6fievoL xal tftd 
f^v uQyCav xal (pLXrjdovCav ddwatovvteg dnodowaL td 
ddveLa nQ06ixXLvav tatg Mi^QLddtov iXnC6LV, iid-Xov 
e^eLv vofiC6avteg jrpffiv dnoxondg! iv de tfj Xa' (1. b. s) 26 
Xaxvv^Covg (pr\6\v dneCQOvg elvaL noXifiov dtd t6 iv 
evnoQCa: xa\ nXovta tQV(pmnag i&C^e^d^aL. 

36. noXv^Log 8' iv tfj e^d6(iT] (c. 1, 1) KATTYHIIOYI 

12 d' del. Mein 13 yqayi,ii,axLoii A: corr. E 14 tbg iv 
oUriTTjqCoig Si.airJa(ievoi AE, cf. V p. 210 f 15 %al del. K 

17. 18 fort. nolvKQdTOvs ifidcpovs IB 165 

TOvg iv KafiJiuvia did rijv dQSt^v trjg y^g nkovrov tibql- b 

^aXofisvovg ii,oxetXat, eig tgvcp^^v xal TioXvtikeiav^ xmeQ- 

^aXkofievovg f^v neQl KQdtava xal 2JvfiaQLv itaQadedo- 

^evrjv (prlfirjv. 'ov dvvdfievot, ovv, q)r}6LV^ (peQeLv f^v 

6 naQOvGav evdaL^oviav ixdkovv tbv 'AvvL^av dLdneQ 

vnh 'Pco(ia£(ov dvifixeGta deLvd ina^ov. IletrjXivoL 6} 

tr}Qr]6avteg f^v nQog 'PcofiaLOvg nCotLV elg toCovxov 

xaQteQLug ^kd^ov noXLOQxov^evoL vn 'AvvC^a &6te ^etd 

t6 ndvta filv td xatd f^v ndliv deQ^ata xatatpayelv^ c 

10 dndvxciv 8\ tav xatd ffjv ndhv 8ev$Q(ov Tovg (pkoLovg 

xal toi)g dnaXovg ntdQ^ovg dvaXaOaL [xal] evdexa 

fifjvag vnofieCvavteg ti^v nokLOQxCav ovdevbg ^orj&ovv- 

tog ovde owevdoxovvtog 'Pco^aCcov nuQeSooav eavtovg.' 

37. Tovg 61 KOYPHTAI OvkaQxog dia ttjj lu' 

16 tSv 'ICtOQL&v AIgxvXov tetOQelv dia tijv tQV(pijv 

tvxetv ff]g nQ06rjyoQCag (fr. 313 N)* 

XkLd&v te nXdxa^og &6te naQ^evoLg d^Qatg' 
od-ev xaketv KovQrjta kabv fjve6av. 
'Aydd^cav d' iv ta ®ve6fr] tovg f^v IlQtovaxtog ■O^- d 
20 yateQa [ivri6t evovtag totg te komolg na6LV i^rj6xrj^e- 
vovg ik&etv xal xofi&vtag tdg xecpakdg., inel d' dne- 
tvxov Toi) ydfwv (fr. 3 N), 

x6^ag ixeLQd(ie6^a.) (prj^Cv., (laQtvQag tQV(pr}g.f 
^ nov nod^eLvbv XQVl^'^ naL^ov6T] cpQevC. 
26 incbvvfiov yoHv ev^vg i^xofiev xkeog 

KovQrlteg elvaL., xovqC(iov X^Q'-^ ^P^Z*^?» 
xal KYMAIOI 61 ol iv 'ItaXCa^ &g cpr]6LV 'TniQOxog 

1.2 jrf pi^aAioftf vo-us A : corr. Schw 3 r^i ntQl k: corr. E 
6 Stiva om. E recte, ut videtur 11 unXovi A: corr. E 

xal om. E 18 Xoi.n6v (pro Xabv) E 23 qpaoi Schw 24 ex- 
optata sane irridentibus res, qui quidem cet, ut pateat v. 26 
yovv recte habere 166 IB 

(FH6 IV 434) t) 6 7C0Li^6ug ru sig uvrbv uvucpEQOyiBvu 
e Kvfiuixu^ duxikeeuv XQv6ocpoQOvvreg xul uv^ivulg 
ied-riGL xQco^evoL xul ^eru yvvuixav eig rovg uyQovg 
i^iovreg inl ^evyav dxovfievoi,. 

TieQl [xev oirv id-vav xul nokeav rQV(pfig roduvru 5 
fivrjfiovevc). 38. neQl de rav xur' uvdQu rud' i}xov6u. 
Krt]6Cug iv rQtrri IJeQGixav (fr. 20 M,i xul nuvrug ^iv 
(pr}6L rovg ^u6Lkev6uvrug rf]g ^A6Cug neQl rQV(priv 67C0v- 
6u6ui, [iukL6ru de NINYAN rovNCvov xul Ue^LQUfLLdog viov. 
f xul ovrog ovv evdov (livav xul rQvcpav vk ovdevbg lo 
eojQuro ei ^i] vnb rav evvovx^^ ^^'^ '"^^'^ idCcov yvvuL- 
x(bv. rOLOvrog 6' r]v xul ZAPAANATTAAAOZ, ov ot fiev 
'AvuxvvduQccleco kiyQv6LV vidv, ot 8e 'Avu^uQui,uQOv. 
ot£ 8r] ovv 'AQ^ccxrjg^ elg rdv V7t uvrov 6rQurr]ySiv 
Mfidog yivog.) dLeiiQd^uro dta rLvog rav evvovxav 16 
2J7CUQU(ieC^ov Q-eu6u6^UL EuQduvcinukkov xul ^okig 
ux)ra iiterQccTtr] ixeCvov id^ekr]6(ivrog^ ag ei6ekd^cov eidev 
uvrbv 6 Mridog itl^L^vd^LUfiivov xul xexo6firjixivov yv- 
vuLXL6rX xul ^eru rav nukkuxCdcov ^uCvovru 7toQ(pvQuv 
bi^ccvu^ddrjV re /lict' uvrav xud^r^^evov^ rccg ocpQvg <^v7to- 20 
yeyQUfi^ivovy^ yvvuLxeCuv de 6roki]v exovru xul xure- 
lE,vQr]^ivov rbv 7tcbyo3vu xul xuruxexL6r]QL6^ivov — r]v 
de xul ydkuxrog kevxoxeQog xul vjteyiyQUTtro rovg 
6(p&uk^ovg — iTtel de xul 7tQ06etdev rbv 'AQ§dxr]v ru 
kevxu iTtuvu^ukcov roiv o^d^uk^otv, oi ^ev 7tokkoC, av 25 

9 (!{fi&LQd(iL8og A: corr. E 12 caQdavdnaXog ubique E 

13 &vu^aQa^ccQOv sic AE 14 apPaxTjg superscr. ca (apffaxTjs) E 
17 fort. (^ov-Ky id^fX^^eavtos 20 Tccg 6(pQvg om. E, male del. 
Di; hiatum not. Cas, suppl. K 23. 24 cf. lustin. 1, 3, 2 

24 TtQoaiSiv A: corr. Cas 25 inavaXa^oov A: corr. Potter e 

Clem. Al. pacd. 3, 11, 70, sed fort. inava^dXXcov, ut habet Cle- 
mens totg 6cp9aXfioig A: corr. Mein, t&v 6cp9aXficbv Clemens 
et Poll. 2, 60 iB 167 

aori xul ^ovQcg (FHG II 473), iat0Q0v6tv iuib xovxov 
ayccvaxxrloavrog ei xoiovrog uvrav ^u6LkEV£i, 6vyx£v- 
tri&evru uTio9uv£lv. Kri]aCug 6£ kiyt fr. -20 Mi £ig b 
tioXe^ov uvrbv xuruarT]VUi xai ux^QoCauvru Tiokki]v 
5 arQuriuv xal xutukv&evxa vnb xov 'Aq^uxov xeXevx^- 
aui iuvxbv iujiQrjauvxu iv xotg ^uai,k£ioi,g^ nvQuv vrj- 
aavxu vipog x£aauQcov nXi^Qcov., itp' y]g ini%r]X£v xQvaug 
xkCvug ixaxbv xu\ 7i£vxi]xovxu xa\ iaug rQanit,ug xal 
xavxag xQvaag. inoCria£ dk iv xfi nvQu xul oi'xi](jLu 

10 ixurofinedov ix ^vkav xdvravQ^u xkCvug vn£ar6Q£a£ 
xui xur£xkCd-r] ivravd^u uvrog X£ ^£xu xu\ r^g yvvui- 
xbg [ai)tov] xu\ ut nukkuxCd^g iv xutg ukkuig xkivuig. 
xovg yuQ xQelg viovg xu\ dvo d-vyuriQug bQcbv t« nQuy- 
fiara xaxov^£va nQon£n6ficp£L £ig NCvov nQbg rbv ix£t 

15 ^aaikia, dovg avtotg XQiaxCkia xQ^^iov xukuvxw in£- c 
axiyua£v df t6 ol'xr][iu doxotg (i£yukui,g te xu\ nux^C- 
aig, ineixu iv xvxka n£QLi^r]x£ nokku ^rjku xu\ nuxia., 
&ax£ (x^ £ivuL i'|odof. ivxuv^a ini^r]X£v (lav XQ^^iov 
(ivQLCKdug xi^XCag, uQyvQCov d£ fivQCug ^vQLcidug xukuv- 

20 xcov xal ipuxLU xuL noQcpvQug xu\ axokdg nuvxodundg. 
£n£Ltu vcpdtpuL ixik£va£ xr]v nvQdv, xa\ ixaC^xo n£vt6- 
xaC6£xa r^^iQULg. oi dl i&aij^a^ov bQcbvt£g tbv xanvbv 
xu\ idbxovv uvtbv %-vaCug inLX£k£tv xavxa dl fi6voi d 
^d^aav 01 £vvovxoL. 6 ijl£v ovv UuQdccvdnakkog ixx6ncjg 

26 r)dvnad-i^aag ag ivfjv y£vvuCcog ix£k£vxY]a£v. 39 Kki- 
^QXog 6\ n£Ql xov IlEQacbv ^ccaLkicog dir]yov(i£vog 
(FHG II 306) OTt 'xotg uvxa noQiauacv r]8v xl ^Qcbficc 3 <J^ E: om. A 10 iyiccTotintSov E (HazovTKdov A 

11 ivTuvd-a aut delendum (om. E) aut ^v xavTaig corrigendum 

12 aiTov om. E 21 i-niXtvt A: corr. E 22 fort. j^jtifpac 
26 de Clearchi loco cf. p. 514 e 168 IB 

a-d^Aa iri&ei, . . . vovv ovx ixav xovto yccQ i6ri.v 6 
leydfievog, OLfucc, ^ibg a[ia xal ^aGikiag iyxi(pakog' 
o^ev 6 Ttdvrcov evdaL^ovi^rarog UaQdavccTtaklog^ 6 naQ 
oAov rov ^iov rL(ir]6ag rag aitoXav6et,g^ xal reXemr}6ag 
6eCxvv6iv iv ra tov ^v^^arog rvTCG) rotg daxrvXoig 6 
oiot» xarayil(or6g i6rtv a|ia rd t<5v avd^Qajtcov TtQay- 

e jLiaTa, ovx a|ta 8vTa ip6(pov (JaxTvAcov, bv Ttenoirjrai, 
zotov^evog dlg iv xoQ(p tj jteQl ra XoLTta 67tovdi]. (paC- 
veruL ovv oirx anQaxrog yev6^evog £aQdavdnaXkog' xal 
yocQ iitLyiyQanraL avTOv ra ^VTJ^arL' ^ SaQdavdnaXkog 10 
'Avaxvv8aQ()^^eco 'AyxLdkrjv ideL^e xai TaQ6bv ^Lfj rjfiiQTj^ 
aXXd vvv ri^rjxev.' 'Afivvrag d\ iv rQCrco I^rad-fi&v 
(scr. Al. M. p. 136) iv rfj NCvco (pr}6lv elvaL x^t"'^ irtprjX^v, 
oneQ xara6nd6aL Kvqov iv rfj noXLOQxCa dvrLxcovvvvra 
f T^ n6XeL. kiye6^aL 8\ t6 x^i'^ rovr' elvaL EaQdavu- 16 
ndkXov Toii ^a6LXev6avrog NCvov^ i(p' ov xal inLye- 
yQdcpQ^aL iv 6rr]XT] Xl&Cvt] XaXdaixotg yQdfL(ia6LV b fier- 
eveyxetv XolqCXov (epic. I 309 Ki) ififierQov noirj6avra. 
elvaL de rovro' ^ iyco de i^a6CXev6a xal axQL ecoQcov 
Tov rjXCov ^rby (p&g, intov., i(payov, i^(pQodL6Ca6u., eCdag 20 

630Tdv re XQOvov bvra ^Qa^vv bv t,Si6LV ot dvd^QconoL xal 
TOVTOV noXXdg ixovra fiera^oXdg xal xanonad-eCag, xal 
av uv xaraXCnco dya%Siv uXXol e%ov6L rdg dnoXuv6eig. 
dtb xdyco rjfiiQuv ovde^iCuv nuQiXcnov rovro noL&v.' 5 fort. Torg SaKTvXoig (^&noXrjKOvvriy vel ^&7iOY,QOTOvvri.y, 
nam Clearchus eodem ionico scriptore usus est ac CaJUsthenes 
(fr. 32 M), quem Hellanicum fuisse perprobabiliter coniecit 
Niese ind. 1. Marb. 1880 p. 11 7. 8 ov xoqbvcov it(noir}rai (nibil 
amplius) E, verba restitui nequeunt; Clearchus non solum pro 
se cuique sed etiam pro aliis laborandum esse dixit (cf. p. 
514e), quod vel Sardanapallum fecisse hominem luxoriosum, 
eundem vero duarum urbium conditorem 20 t6 add. K IB 169 

KXiirccQxos ^' iv xji xetccQtT] tcbv neQl 'A^t^avdgov 
(fr. 2 M) yi^Qa tsXBvrfieaC (prjGLV Z^agdavdnakkov fietd 
ti]v ScndTCtcoGtv r^g 2Jvqcov dQxfig. 'AQtet^^ovko^; d' 
(fr. 6) ' iv 'Ayxidkr}, r\v idsc^ato, (fr^aC^ ZaQdavccTiakkos-, b 
6 *Aki^av$QOS dva^aCvcov eig UiQGag xate6tQatOTtedev6ato. 
xal rjv ov ndQQO) tb tov UaQdavandkkov fivrjfietov, itp* 
ov eetdvai tvnov kC&cvov 6vfi^e^kr]x6ta r^g Se^ias 
XeLQog tovg daxtvkovg, ag av dnoxQotovvta. incye- 
yQdcp^ai 6' avt(p'A66vQCoig yQdfifuxGC ^ HaQdavdnakkog 

10 'AvaxwdaQd^eco natg 'Ayxtdkrjv xal TaQGov ideifiev 
'fjCiQT] fti^. i6d-ce, ntve.) nat^e' Sg tdkka tovtov ovx c 
a|ta,' tov dnoxQOtr^fuxtog ioixe kiyeiv. 

40. ov (i6vog di 6 UaQdavdnakkog dceti^Qvnto, 
dkkd xal ANAPOKOTTOI 6 Oqv^. xal yaQ ovtog ive- 

16 6v6ato dv^Lvi]v i6^f]ta xal ywacxbg evnQeni6teQov 
ixo6fiettOj d)g Mva6iag (pr]6lv iv tQCtcp EvQcbnr]g 
(FHGmi62). KkiaQxog 6' iv niiintaBCav{FEGll307) 
ZArAPIN (pr]6L tbv MaQcavdvvbv vnb tQvcprjg 6itei6d-ai, 
(ihv (lixQi yr^Qcog ix tov tijg tit^g 6t6fiatog, Xva 

20 it>i] (ia6(hfuvog novi^eie., ov nchnote d\ tr]v x^^Q^ ^^~ 
tcotiQO Toi) 6fi(pakov nQoeviyxa6d-ai. dcb xal Aqi- d 
^TOTfAt^g SevoxQdtrjv tbv Xakxr]d6vL0v 6x(bnt(ov otc 
ovQcbv ov nQ06fiye ti]v x^^Q^ ^5^ atdoCcp ikeyev (Enr. 
Hipp. 317)- 

26 X^^Q^? f*'^'^ ayvaC, cpQi]v d' ixei fiCa6fid ti. 

Ktr]6Cag dh i6tOQet (fr. 62 M) ANNAPON tov ^a^ikiayg 8 ^ninffotovvxa A.R - corr. Niese 10 &vativvSa(fd^ov AE, 
emendandum esse (ut fecit Mus) docet Strabo 14 p. 672 
11 (iiai. A: corr. E 14 (iv^poxoTOff E 14. 15 rectiua htSvfxo 
20. 21 xazwzfQOv A: corr. E 25 fiLaofiaza A: corr. E 

26 NdvuQov vocat Nicol. Dam. fr. 10, rectiua ut videtur 170 IB 

vjtaQxov xttl ti]s Ba^vXavLug dvvtt6r6v6ttvta 6tokfj xQff 
6&aL yvvaixBia xal xd^^oj, xal 6'ri ^a6ikscog dovla '6vtL 
avra SLg tb detnvov SL6^e6av 7C£vt7]xovta xal ixatov 
[il^dXXov6aL xai adov6aL] yvvatxEg. itpuXkov de uvruL 
e xal ^dov ixeCvov deiTCvovvtog' 0olvl1^ d' 6 KoXo(pa- 5 
VLOg jtOLrjtrjg tisqI NINOY Xiyav iv ta jiQarco rdjj/ 'Id^i- 
^av g)rj6LV (chol. p. 141)' 

dviiQ NCvog tLg iyiv£t\ ag iya 'xova, 
'A66vQLog' o6tLg £lx£ ^(pvffioi; jroVrof, 
tdXuvru Tcokka nkiova Ka^jcCrjg tl^dfifiov 10 

bg ox>x £d' tt6tiQ' ovdL^av£dL^rjto, 
5 ov jcuq' yidyOL6L tcvq i£qov uvi6tr]6£v, 
a67C£Q vo^og, Qd^doL6L tov &£ov j//ai;Mi'' 
ov ^v&rjrjtrjg, ov dLXU67c6Xog x£tvog, 
ov kEaXoy£tv ifidvd^uv'^ ovx d^Ld^Qii^UL, 15 

f uXX' r]v uQL6tog i6%^L£LV te xul tcCvelv 

10 xrjQuv, ru d' ukXu Tcdvru xuru n£rQav aO^EL. 
ojg d' dni^av avr]Q, nu6L xuriXLns Qi]6Lv, 
oxov NCvog vvv i6rL xul ro ^»]^' ud£L' 
^uxov6ov, £h' 'A66vQLog £i't£ xuL Mfjdog 20 

elg r) KoQu^og ?) dnb rav uva AL^vav 
15 'Ivdbg xo^r^tt^g' ov yuQ uXlu xy]Qv66a' 
iya NCvog ndkuL not' iy£v6^rjv nvEVfiu, 
vvv d' ovx £t' ovdiv^ dkku yfj n£noCr]fiaL. 4 inclusa del. K 8 iycb -nlva) A: corr. Mein 9. 10 XQ'"' 
enov novTov xal zaXXa noXXov A ;i;()vot'ov rdXavta noXXa E: 
corr. Haupt 11 con-uptus, sententia haec fuerit 'qui neque 

dupeum neque hastain (vel 'neque bellum neque helli gloriam') 
quaerehaV 12 sic A, fort. ov nafnidyoici {Qa^Soiai) 14 oi 
(ivr]^!!} E, ov |u.ii'9'i7jr7Js Schw 15 fort. ov yewXoyetv 17 xtj- 
Quv A: corr. E 19 cfjfia iSti A: corr. Naeky 22 SivSbg 

Schw xofiTjTTis (sic) A aXXa A: corr. Wilam IB 171 

ixo <5' bxooov iTiuiau ^(wxdtf' ijsiGu 

Xaxoo' rjQu6&rjV. 

20 Ttt d' oA/3t' 7)ue(>}v dtjiOL GvvaXd^ovzeg 

(fiQOvOiv^ a)6Ji€Q oj^bv eQKpov ui Buxxui. 531 

5 iya d' ig "Ai8i]v ovts ;i;()v^6v ou^' "iTinov 

ovr' uQyvQi]v ufiu^uv axofiijv tkxav 
OJtodbg dh nokki] ^to yLLrQr,(p6Qog xelfiuL.^ 
41. &£6jco^7iog d' ^v TcevTsxuLdexurr] OikLTtnLxCjv 
/(JToptdJv (FHGI 299) ZTPATi2NA (jpj^cJt xbv Z^LdavLOV j^u- 
10 (JtAaa vjieQ^ukkeiv i]bv7Cu^eCu xul rQvg))] jiuvrug uvd^QCj- 
jcovg. oiu yuQ rovg Ouiuxug"0^r]Qog \^ 248 jcoietv ^efxv- 
^ok6yi]xev ioQTu^ovrug xul jcCvovrag xal xLd^uQadav xul 
Qurpadcbv axQoco^evovg., roiuvru xul 6 ExQurcov dLereksL h 
jcoLtbv Tcokvv ;|^pdi/ov. xuL roOovra ^ukkov ixeCvav 
16 JcaQexextvTJxei JCQbg rug r]dovug, oOov oi ^ev ^uCuxeg., 
ag <pi]OLV "OiJLr]Qog.f ^eru rav oixeCav yvvuLxav xul 
d^vyureQcov ijcoiovvro rovg jcbrovg, 6 de IJrQCirojv jU£t' 
uvki]rQCdcov xal tpakrQiav xal XLd^UQLOrQLav xureoxev- 
a^£To rug OvvovoCug' xal ^erejce^jcero jcokkug fiev exaC- 
20 Qug ix Uekojcovvr^oov., jcokkug de ^ovOovQyovg i^IcovCag.^ 
ereQug de jcuidCoxug i^ c(jcc(0t]g rf]g 'Ekkddog^ rug fiev 
cjdixa?, xug de dQx^OxQLxdg., wv el&iOxo (lexu xibv tpCkcov c 
aycbvag xi9evui xui fied^' ui/ OvvovOiu^cov dtixQL^ev., 1 6xo(r0ov A : corr. E ^Suica A iSteu E : corr. K lui- 
v.6aa' i']n.au A, om. E 2 ^fcuxoac' iQuc&r,v A: corr. Naeke, 

fort. <^j;wx6o' fcpayov tniov rt^ (vel jjwxooa cpdyov niov ri) 
xdi^ioa' jjQo.a9Tiv 3 Tjfimv E 7 nti.li} Mein 9 2i.d(ovicov 
Schw, sed cf. Ael. v. h. 7, 2 10 vntQt^ultv (mutata structura) 
E, vntQ^uXia9ui antvaui Ael, unde vntQ^ultiv effici videtur 
11 pro noitiv fuit apud Theopompum fort. diu^iovv sim 
16 JtapaxfxjvTjxfi A oaov K: o9tv A nXi]v ucov oi utv (narra- 
tione compendiata) E, oocd Schw 18. 19 xarfaxevaoro A: corr. K 172 IB 

XKtQcov filv xal <^avt bgy ra ^ico xa toiovtcj, [xaX] 8ov- 
Xog av (pv6£i rav rjdovav^ hi 8e fiaXkov TCQog xbv 
NixoxXea (piloxifiovfievog. ixvyxavov yaQ vTCSQcpikoxC- 
^ag ixovxsg nQbg akXifikovg xal 6Ttov8dt,av ixdxsQog 
avxbg ^Slov xal Qccd-vfibxaQov noui6^aL xbv ^Cov ot 6 
ya nQorikd^ov sig xo6avxrjv afiiXkav, ag t}^atg dxovo^av, 
a6xa nvvd-av6^avoL naQa xav dcpixvovfiavav xdg xa na- 

d Qa6xavdg xav oCxl&v xal xdg noXvxaXaCag xav 9v6Lav 
xdg naQ' ixaxEQa yLVO(iavag acpLkovCxovv vnaQ^dXka- 
^&aL xotg xoLovxoLg dkXrjXovg. i6novda^ov de doxatv 10 
av6aC^oveg elvai xal fiaxaQL6xoC. ov fiijv ne^C ya xijv 
xov /3tov xeXevxiiv dirjvxvx^^av^ aAA' dficpdxeQOL fiLaCa 
d^avdxa dLacpd^aQrj^av.' 'Aval^Lfiavrjg d' iv xa inL- 
yQacpofieva Ba6LXaav Mexakkayal (scr. Al. M. p. 38) neQl 
xov UxQdxavog xd avxd C6xoQiJ6ag SLrjfiikkrl^d^aC cpri6LV 16 
avxbv Nixoxket xa xr\g iv KvnQa I^akafitvog ^a6Lkev- 

e 6avxL i6novdax6xL neQL XQVcpijv xal d6ekyeLav, dno- 
d^avatv x' dficpoxaQOvg ^LaCag. 

42. iv d^ x^ a' xav ^LhnnLxav ©aonofinog neQl 
0LkCnnov kayav q>r]6Cv (FHG I 283)* ^xal XQLxatog aCg 20 
'Ov6xaQ6LV dcpLXvatxaL, jjo^x-ov xl xr^g &Qdxr]g dk6og 
ixov noki) xaxe6xava6fievov xakag xal nQbg xb ivdiaL- 
xrjd^fjvaL xaxaQL6fiavov dkkag xa xal xijv d^aQLV^v aQav. 
ijv yaQ xal xav vnb KOTYOZ nQOXQL^evxav^ hg dndv- 
xav xav ^a6Lkeav xav iv xf} &Qdxr] yeyevrjfiavav fid- 26 
kL6xa nQbg rjdvna&eCag xal xQvcpdg aQfirj6a, xal neQLLav 

f xijv x^Q^^ onov xaxCdoL x6novg 8avdQa6L 6v6xCovg xa\ 
xaxaQQvxovg v8a6L^ xovxovg xaxa6xeva6ev e6xLax6QLa' 

1 wbxhg add. E xal del. E 9 itpiXoveiKovv A 

13 praestat (^^yiaiy 'Ava^i.(iivr}e S' 22. 23 Siairri9^vai A: 

corr. Mein 28 fatiaropia A: corr. E IB 173 

xttl (poir&v stg iitcc6rovs b7c6re tv^jjoi '^■v^tag re rotg 
d^eotg inoistro xal 6vvi^v ^srd r&v vndQxav^ evSai^cov 
xal ^axaQierbg (bv sag sig rijv 'A&rjvav ^kaag^rjfiEiv 
xal 7C^r]^fi,skstv insxsLQrjGsv.' dtriystraC rs si,r]g b 6vy- 
6 yQacpsvg dri dstnvov xars0xsva6sv b Kdrvg ag ya^ov- 
fisvrjg avra rr]g ^A&rjvag xal d^dkafiov xara0xsvd0ag 
avsfisvsv (isd-vav rijv d-s6v. ^drj d' ixcpQCov ysv6fisvog 
^jcs(i7Cs Ttva rav doQvg^oQav btjj6(isvov sl TcaQaysyovsvoSi 
r] d^sbg slg rbv ^dlafiov. dq)ixofi€vov d' sxsCvov xal 

10 sCnbvrog firjdsva slvai, iv ra ^c(Xdfia,f ro^svdag tov- 
Tov dnsxrsLVSv xa\ dXkov dsvrsQOv inl rotg avrotg^ 
sag b rQCrog dvvslg naQaysvofisvrjv 's(pri ndXai t?)v %-sbv 
avrbv dvafiivsiv. b 8\ ^a^iXsvg ovrbg nors xal ^rjXo- 
rvnrjGag rijv avrov yvvatxa ratg avrov xsq<jIv dvirsfis 

16 rrjv dvd^Qanov dnb twv aidoCav dQ^dfisvog. 

43. iv ds rfi rQiGxaidsxdrri twv ^t-Xinntxav nsQt 
XABPIOY Toi) '^d-rjvaCav <^6rQarr]yovy tGroQav (pr]6tv h 
(ibid. 297)" ^ov dvvdfisvog ds ^r]v iv rf] nbXst rd (ilv 
dtd ri]v d6iXystav xal dtd rr]v noXvriXstav rr]v avrov 

20 rijv nsQt rbv ^Cov.^ cd ds dtd rovg 'Ad^rjvaCovg dna6t 
ydQ sl6t %aXsnoC' 8tb xal sXXovro avTwv oi svSo^ot 
i'|a) rf]g nbXsag xara^iovv, 'I^ptxQdrrjg fisv iv ®Qdxr]., 
K6vav d' iv KvnQa., Ttfibdsog d' iv Ai^^a,, XdQr]g 
8' iv Utysta, xal avrbg b Xa^QCag iv Aiyvnra.' xal 

25 nsQl Tov XdQrjrog iv rfi nifinrr] xat rs66aQaxo6rf] (pr]- 
6tv (ibid. 318)' ^XdQr]r6g rs vaO^QOv rs '6vrog xal ^Qa- c 
diog, xaCrot ys xai nQbg rQV(pi]v i^Sr] ^&vrog' og ys 

12 naQocytvdiiBvoe ^cpri AE: corr. K 17 6tQaxr\yov add. 
K, XuPqius 6 'A&rjvaiog (mutata structura) E 21 yap (zoig 

siSoKifioveivy sim. Mein, cf. Nepos Chabr. c. 3 21.22 hiatus 
vitiosus 24 aiyCan A: corr. E 27 v.ai xi xal nqhg Wilam 174 IB 

nsQLtjyeto 6tQcct£v6ii£vog uvXrjtQidug xul ipaXtQiag xul 
7cat,ug ituLQug, xal t&v XQri^utcov tav £i6^£QOfisvcov 
£(g tbv TCoXe^ov tu ^lv eCg tuvtr]v tr}v v^qiv uvrjXiaxe^ 
tu d' uvtov xuteXetiiev 'Ad^rjvrjGLv totg te keyovGLV xuX 
tk il}i^q)L0^atu yQU(pov0LV xal t&v Idiotav totg Slxu^o- 5 
fievoLg' icp' olg 6 drj^og 6 tav 'Ad^rjvuLCOv ovSenanote 
riyuvuxtr]0ev, uXku diu tuvtu xul fiuXXov uvtbv rjyccjta 
tcbv jtohtav, xul dLXuCag' xul yuQ uvtol tovtov tbv 
d tQOTCOv e^cov, co6te tovg fiev veovg ev totg uvlrjtQLdLOLg 
xul JCUQU tutg etuLQULg ScutQL^eLV^ tovg 8\ ^LXQbv ixeC- 10 
vcov jCQeG^vteQOvg ev jcotoig <^xul} xv^OLg xul tutg tOL- 
uvtULg u6otLULg, tbv de drj^ov uitavta nXeLCO xatuva- 
XCGxeLv eCg tug xoLVug e6tLu6eLg xul XQeuvopLCug rJTceQ 
eCg trjv trjg nbXecog dLoCxrjGLV.' ev 6e ta enLyQucpo^evcp 
Toi) &eon6^nov GvyyQcc^^utL neQi tav ex ^eXcp&v 15 
^vkrjd^evtcov XQrj}i(itC3v (ibid. 308) ^XciQrjtL, cpr]6C., ta 'A&rj- 
vuCa Slu jiv6dvdQ0v tuluvtu e!E,r]xovtu. ucp' cov idei- 
e nvL6ev 'A&rjvuCovg ev tf] uyoQu d"u6ag ta inivCxiu tfjg 
yevo^evrjg ^uxrjg nQog tovg ^iXCnnov ^evovg.^ av 
rjyetto ^ev 'Adutog 6 'AXextQvcov imxuXovfievog' neQl 20 
ov xul 'HQuxXeCdrjg 6 tav xco^codicov noirjtijg fiifivr]- 
tui ovtcjg (II 436 K) • 

'AXextQv6vu tbv rot' OilCnnov nuQuXu^cov 

uc3qI xoxxv^ovtu xuL nXuvco^evov 

xutexotl^ev ov yuQ el%ev ovdeno X6(pov. -25 

4 Kaxslmtv AE: corr. Cob 7.8 Tjyccitcov oi tioIitklE, (id- 
iiar' civxov K, twv (^(liTQtcovy noliTcbv Wilam 8 H«t f^xorcog 
Mein 10 xai om. E, fort. evv TOig ccvX. naQoc rais frat^ais, 

cf. p 527 a, ubi Thessalorum vita eisdem coloribus describitur 
11 fv Tf TOig Kv§oi-s A iv kv§ois E: corr. K coll. p. 527 a 17 Sia 
AvcdvSQOv corrupta putat Schw 19 Theopompi verba fort. 
etiam longius pertinent 20 6 'AXfKZQvcov E : 'AXsktqvcjv A 

21 'HQaiiXfiSriS E: 6 'HQaKlttSr,s A 23 KataXa^aiv Mein IB 175 

£vcc xaraxoxljag (id^.a (Jv^ijvovg idsiJiVL6ev 
5 XaQTjg '^d^rjvaicjv rdO'' * cog ysvvatog 'fjv. 
xa avra i6T0Qst xal ^ovQig (FHGII 470). f 

44. 'ISo^svsvg di (prj6i (ibid. 491) xal rovg TTEIZI- 
5 ZTPATIAAZ 'ImcCav xal "ImcaQ%ov svQstv Q^aXCag xal 
xafiovg' dib xal Xnncov xal srsQav Ttoll&v smnold- 
6aL t6 nXfid^og naQ^ avrotg' od^sv ^aQstav awwv ysvs- 
6%^at rijv aQXT^v. xaCroi 6 narijQ avr&v nsL6C6rQarog 
^STQCag ixQfjro ratg rjdovatg' 05 ys ovd' iv rotg xa- 

10 QCoLg ovd' sv rotg xijnoLg cpvXaxag xad-C6ra., ag &s6- 
no^nog L6roQst iv rfj nQart] xal sCxo6rf} (FHG I 303),533 
aAA' si'a rbv ^ovXofisvov sl6i6vra dnoXavsiv xal Xa^- 
^dvsLV av Ssrjd-sCrj' onsQ v6rsQ0v inoCr]6s xal KIMQN 
^L}ir]6diisvog ixstvov. nsQl ov xal avToi) i6roQav iv xf] 

16 dsxdrrj rav OLkLnnLxav 6 &s6no^n6g cprj6L (ibid. 293)* 
^KCfiav 6 '^d-rjvatog iv rotg dyQotg xal rotg xrjnoLg 
ovSsva rov xaQnov xa%-C6ra cpvXaxa, onag 01 /3ovAd- 
lisvoi rav noltrav Si6i6vrsg 6naQCt,avrai xal ka^^d- 
va6iv st rivog SsoLvro tqv iv rotg x^Q^^f'?- insLra 

20 ti^v otxCav naQstxs xoLvrjv dna6L' xal Sstnvov alsl sv- b 
rsksg naQa6xsvd^s6d-ai noXlotg dvd^Qanoig xal rovg 
dn^QOvg nQ06i6vrag twv 'Ad-rjvaCav sC6i6vrag dsinvstv. 
id^SQdnsvsv ds xa\ rovg xaO'' sxd^rrjv rjfisQav avrov n 
dso(isvovg, xal ksyov6iv ag nsQnfiysro (isv dsl vsavC- 

25 6xovg Sv' r) rQStg s'xovrag xsQfiara rovroig rs 8i86vai 

1 v.&xa Tioipug (om. iva) E 2 'A&r]vaiovg E 5 svqsiv mirum 
6 naQacirwv (pro iTtitcov) Sintenis etaiQcov Mein {staLQcbv Cas) 
9 og ys Mein: mcts AE 10 ■Kad-icta Mein: icpicta A, cf. p. 533 a 
16 lemma codicis ra tQya ■Kai 17 SCaita tov Gxo{lactLKOv) Evcta- 
^■iov 18. 19 Theopompus scripsit dncoQi^oLvto Kal Xa(i^cc- 

voLSV 20. 21 deinvov XLtbv (lev, aQ%ovv Ss noJiloig Plnt. 

Cim^ 10, Athenaeus minime ipsa Theopompi verba apposuit 
22 (teiovtag del. s, rectius TtQociovtag deleveris 176 IB 

nQO0staTr£v, bn^xB rtg nQOGeX^OL avtov d£6(iEvos. xaC 
(pa6L fi£v avtbv xal eis tatpijv ei6g>SQei,v. noulv 8e 
xal tovro noXXdxig, bndte tav noXitav tiva CdoL xa- 

c xGig rj^(pL£6^Evov^ x£k£V£LV avtip fi£ta^(pL£vvv0d^aL tav 
v£avi0x(ov tLva tav ewaxoXov^ovvtcav avta. ix d?) 6 
tovtav andvtcov rjvdoxL^£L xal nQ&tog ^v t&v noXi- 
tav.' b 6^ n£L6L6tQatog xal iv noXXotg ^aQvg iy £V£to, 
orov xai tb 'Ad^vrj6L tov /Jlovv6ov nQ66anov ix£ivov 
tLvig (pa6LV £ix6va. 45. TTEPIKAEA 6} rbv 'OXvfinLbv 
(pri6LV 'HQaxX£Ldr}g b IIovrLxbg iv ra n£Ql 'Hdovrig 10 
ag dnriXXai,£v ix rf^g oixiag rijv yvvalxa xal rbv fisd^ 

d ridovfig ^iov nQOsiX^ro ax£L r£ fi£t' 'A6na6iag tii]g ix 
M^yaQav itaiQag xal rb noXi) (i£Qog rfjg ov6iag £ig 
ravrrjv xaravdXa6£. 0EMIITOKAHZ d£ ovna 'A&rjvaiav 
(i£d-v6xo(L£vav ovd' iraiQaLg xQa\L£vav ix(pavag rid-QLn- 16 
nov t^v^ag iraLQidav dta toi) K£Qa(i£LXOv nXrj&vovrog 
ia&Lvbg r^Xa6£v. d(i(pL^6Xag d' avrb £[Qr]X£v 6 'Ido- 
(jL£V£vg, £tr£ iraLQag rirraQag 6vvvn£^£v^£v dig tnnovg 
elr' dv£^i^a6£v avtdg inl tb ri^QLnnov. n666Lg 8' 
iv rQira MayvrjrLxav (FHG IV 483) rbv @£(iL6roxXia 20 

e (pTj^iv iv Mayvrj6ia tt)v 6re(pavrj(p6Q0v dQxijv dvaXa- 
^6vra %iJ6aL 'Ad^va xai ttJv ioQrijv Ilavad^vaLa 6vo- 
(id6aL xai ^L0vv6a Xoon6rrj d^6Ld6avra xai rijv Xoav 
ioQtiiv avt6d-L xatad£L^aL. KXiaQ^og dh iv nQata 
n£Qi 0LXiag (FHG II 313) rbv @£(iL6toxX£a q)rj6i tQixXL- 26 
vov oixodo(ir}6d(i£vov n£QLxaXXi6tatov dyandv <^dvy 
i(pri6£v^ £i tovtov (piXav nXrjQ(o6£L£v. 

1 «■^Tou <(ti^ K, zov Ss6fi,£vos Wilam 2 velut sictpiQSiv 
<^toig iv &7toQia 6cno9^'igaxovat.vy 7 iv n&cotg Wilam 8 dnov 
■nal AE: corr. K, tum i-neCvov fort. delendum 13 ju.f()oe om. E 
17 riXavvt E 17. 18 'l8o(i.svivq (cf. p. 632f;, qui et Theopompi 
et Heraclidae verba attulerat 23 xoonihtrn A 26 av add. JS IB 177 

46. Xci^aLXsGjv d' 6 IIovTixbg iv tco nsQi 'Ava- 
xQEOVTog (fr. 11 Koep) nQod^slg t6 

i^CCVd-fi d' EvQVTCvXf} (ISXSL 
6 JCSQKpdQtjTOg 'AQTEflCOV^ 

5 tijv jCQO(SrjyoQLCCv Tuvrrjv Xa^Elv tov APTEMQNA dt« t6 f 
T()V9£()rag ^LOvvta nsQLCpBQSG&aL BJiL xkivrjg. xal yccQ 
'AvaxQBCov avTov ix nsviag sig TQvcp^v OQ^flGaL cpr]- 
6LV iv TOVTOLg (fr. 21 B*)* 

tcqIv fisv ixcov §SQ^SQLOv xakv^iiaT i6q>r]xa^sva 
10 xal ^vXivovg adrQayciXovg iv ael xal tpLXbv tcsqI 

TcksvQfjeL ^oog, 

vsonXvTOv sHXvfia xuxfjg a6Jcidog, aQtojcaXi^LV 
5 xad^sXoTCOQvoLdLV ofiLXecov 6 JCOvrjQbg 'Aqts^cov, 534 

xi^drjkov svQi6xcov (iiov, 
15 JcoXXa ^sv iv dovQL TLd^slg avxsva^ tcoXXcc d' iv TQOxa^ 
jcoXka 8s vaTu 6xvTivr] (id^tLyL d^co^Lx&sig, xo^rjv 
jcayavd t sxrsTLXfisvog' 
10 vvv d' ijCL^aivsL ^arLvsav, X9^^^^ cpoQscov xa&SQ^aTa, 
ndcg Kvxrjg, xal 6XLadi6xrjv ikscpavrivrjv (poQSt 
20 yvvaLi,lv avrag ... b 

47. nsQL ds Toi) xaXov AAKIBIAAOY I^drvQog t6T0- 
Qav (FHG III 160) ^XsysraL, (pr^^iv.^ otl iv 'lavia fisv 
av (^lavavy icpaivsro TQvcpsQcorsQog, iv &r]^aLg ds 
6a^u6xav xul yvfiva^d^svog twv &r}^uiav uvrav ^aXXov 

25 BoLcoTLog, iv &STraXicc ds innoTQOcpav xu\ rjVLOxav twv 

9 corruptus 10. 11 ipLlibv ^x^^ thqI nXavQ-^ai §obg 

(omissis eis quae antecedunt) E, unde nXfVQjjci. 8eQii' k'xcov 
Pobg Mein 12 vsoTtXovtov A: corr. E, vqTtXvzov Schoemann 
13 xal E&donoQvoi.OLV AE 6 novriQog 6 aQzsficav A: corr. 

Mu8 15 Std^slg Cob 16 S' sv atco c^vtLvco A: corr. Elmsl 
{vwtov Bgk) 18 cpuQScov A: corr. Cas 19 nutg A: corr. Di 
23 'Imvcov add. Mus, sed cov non sufficere monuit Wilam, re- 
quivitur i^Svna&cbv tale quid 178 IB 

^AXsvudav ltctcixcoteqos, iv IJnuQtrj 61 xuQxeQiuv xul 
onpelsittv eTiLrrjdevcov ivixu rovg Auxcovui;^ vneQriQev 
8e xul triv xGtv &Qaxav uxQutonoCiuv. ffjv ds uvtov 

c yvvuixu TteiQcbv ag exeQog eTie^tpev avxfj xlXCovs Au- 
Qeixovq. xdkhGxog de av tr^v fioQq^Yjv xo^rjv te etQecpev 5 
inl Tcolv T^j rjkLxiug xul vjtodrjiiuxu TCUQrjlkuy^ieva 
ig^OQet, a u% avrov ^AXxi^iubeg xuXelxui. oxe b\ ypQr]- 
yo{r\ Tto^Tcevav iv JcoQcpvQcdt eiGtcov eig xo ^iuxQov, 
id^uviiu^exo ov ^ovov vnb tav dvdQav uXku xul vicb 
rav yvvutx&v. dtb xal 'Avx i (SQ^evrjg 6 UcjxQuxtxbg 10 
d)g drj uvxbg uvtoTCtrjg yeyovag tov 'Akxt^tudov iG^v- 
qbv avxbv xul uvdQcbdrj xal aicaiS evtov xul xoXfirjQbv 
xul cjQutov icp' rjktxiag (jcaGrigy yeve^&ut cprjGtv. eig 

(1 de xug dnodrjfiiug bnoxe GxikXotxo., xi66uQ6t xav 6v(i- 
(luxiScDv TCoXecov coGiceQ ^eQunaivatg ixQr\xo. 6xrjvrjv 15 
fiev yc(Q avxa UeQGtxriv ejcr^a^ov 'Ecpio tot., XQOcpriv 8e 
rotg tTCTCOtg uvxov Xtot TCUQetxov.) leQetu de JcuQi6tu6av 
eig xug ^v6iug xul xQeuvoyttug Kv^txrjvoi^ Ai6^tot 8e 
olvov nuQetxov xal xu uXka xd n^bg Ti)v xa%-' rj^iQuv 
Siuttuv. dcptxo^evog 8' 'Ad-rjvr]6tv i^ 'Okv[iniug 8vo 20 
nivuxag dvi%r]xev^ 'Ayluocpavtog yQucprjv av 6 ^ev 
sixsv 'OXv^ntd8a xal Uvd^td^u 6xe(puvov6ug uvxov^ iv 
8e ^uxeQC} Ne^iu rjv xud^Tj^ivrj xcd inl x&v yovdxcov 

e uvxr\g Akxt^td8rjg.^ xaXkicov cpatvo^ievog xav yvvatxeicov 
nQo6concov. xa\ ^xQuxrjyav 8e ett xaXbg elvai ri^^eXev 25 1. 2 xat dffqpaifiav AE: corv. Hemsterh 4 fort. ms ixSQOq 
Ko>v\ 7 &XmBid37]g E, cf. Poll. 7, 89 8 ((Gi,div fort. glossema 
11 cog St] K: (os av AE 12 fvnaidfvtov Dalec, ut videtnr 

(optimis ivstitutis cruditum) 13 ndcrig add. K, cf. Plut. Alc. 1 
17 HLOL AE: corr. Cas coU. Plut. c. 12 23 Ntfifag Valck, 

eed Nemea nympha est, non Pythia nec Olympia IB 179 

ccGTiLda yovv slxsv ix XQ'^^^^^ ^^^ skscpavrog nsnoirj- 
Hsvrjv, s(p' ^g ijv S7tt6r]nov"EQG}g xsquvvov ^yxvkrj^svog. 
STCLXCoficcGag ds jcots cag^Avvtov SQuef^v '6vta xal nkov- 
6L0Vy GvvsnLXGJfid^ovtog avta tav staCQcov ivbg &Qa- 
5 6vXkov (t&v nsviqtcjv d' ovtog ijv), nQonLcov ta @Qa- 
Gvkka ta ijfitei] t&v nottjQLCov tav inl ta xvXlxslc} 
nQOxsLfisvav ixiksv6s tovg axokovd^ovg anotpSQSLv nQog f 
tbv &Qd6vXkov' sid-' ovtGj q)LXoq}QOvr]6d(isvog tbv"Avv- 
Tov ttnrikXd66sto. 6 8s "Avvtog ndvv iksv%SQLC3g xal 

10 «poTtxwg, ksydvtav tLvav ag dyva[iova sfrj nsnoLrjxag 
'AkxL^LdSrjg^ 'ov (id z/t", ^(prj, dkk' svyva^iova' ix^^ 
i^ov6Lav anavta ka^stv td r]iiL6rj xatskinsv.' 48, Av- 
6iag ds 6 QrjtaQ nsQL trjg tQvg)f]g avroi) ksyav tpr]- 
6lv (fr. 8 Tur)' ^ ixnksv6avtsg yaQ xoLvf] 'Ah,LOxog xal 

15 'AkxL^LdSr]g sig 'Ekkr]6novtov syr](iav iv 'A^vda dvo 
ovts MsdovtCda ti]v 'A^vdr]vi]v xal ^vvaxsCtr]v. insLta536 
avtotv yCvstaL O^vyarr/p, rjv ovx stpavto 8vva6d-aL yva- 
vaL bnotsQOv str]. insl ds r]v dvdQbg aQaCa^ i,vvsxoL- 
(lavto xal ravtT]., xal si (jlsv %()oto xal f^ot 'AkxL^Ld- 

20 tf^ff, 'A^LOxov s<pa6xsv slvaL ^vyatsQa' si ds 'A^Co^og, 
'AkxL^Lddov.' xsxa[iadr]taL 61 xal vnb EvnbkLdog 
ag [xal] dx6ka6tog nQbg yvvatxag iv Koka^Lv oiitas 
(1300 K)- 

'AkxL^Lddr]g ix tSv yvvaLxav i^Cta. B. tC krjQstg 

25 ovx olxad' ikd^av t^v 6savtov yv(ivd6SLg SdfiaQta; b 
xal 0SQ£XQdtr]g ds (pr]3LV (ib. 194)' 1 jjpvciov A: corr. E 6 mvXihuoi A: corr. Mus 8.9 rov 
"Avvtov Mu8: xbv avzov A 9 sqq melius haec Plut. c. 4, 

tamen fort. o dh ["Avvtos] 11 ivyvcofiovfGtccta' ixcov yag i^ov- 
cCciv E 16 iitSovticzdcc AE: corr. XIII p. 571 d 17. 18 fort. 
Siayvcivcti 22 xat del. Mein 180 IB 

ovx S)v &vijQ yScQ 'Alxi^icidrjs^ a)g doxet, 
dvijQ &ncc0av rav yvvaixav iGxt vvv. 
iv UiKXQxri di &>v itp^siQE tiiv "Ayidoq xov ^aeikicag 
yvvcctxa Ti^aiav. ijtiTcXrjtxdvxGJv 6' avxa xivov ovx 
&xQa6£ag evsxsv 6vvsXd-stv icprj, icXl' Xva 6 ysv6(isvog 6 
i^ avtov fia6tXsv6r] ts trjg UnccQtrjg xal (irjxiti, Xsyav- 

c tat ot ^aGiXstg &<p' 'HQaxksovg aXX' ccn 'AXxi^ia8ov. 
0tQatrjyS)v dl 6v(iJiSQLrlysto avrra f^v ts AaCSog tfig Ko- 
Qivd-Lag (irjtiQa TifidvdQav xal 0soS6trjv tijv 'Attcxi^v 
staCQav. 49. ^stcc 8\ tijv cpvyiiv xvQCovg 'A&rjvaCovg lo 
jioiijdag Tov 'ElXrj0jt6vtov xal nksCovg t&v Ttsvtaxtexi- 
/ Ccov nskoTtovvrjaCovg Xa^hv avijtsfiilfsv sig tag 'Ad^rjvag. 
xaticov ts fista tavta sig f^v TtatQCSa i6ts(pdvG)Gs tag 
'AttLxag tQir^QSLg d^aXka xal ^CtQULg xal taLvCaLg^ xal 
avatpcc^jLsvog tdcg aCxfJLaXatovg vavg '^XQC3triQia6(iivag 16 

d sig SLaxo6Cag tnitayayovg ts ayav 6xvXg)v xal onXcav 
AaxoavLxav xa\ IIsXonovvrj^Laxciv fis6tccg sl6inksL. ij 
Sl tQLr^Qrjg icp' 'fjg avtbg xatinXsL ^fiixQi' (^^v t&v 
xXsCd^Qoov Toi5 IIsLQaLiog nQoixQsxsv aXovQyotg t6xCoLg' 
i)g S' ivxhg '^v xal tag xanag iXa^ov ot iQitUL, Xqv- 20 
66yovog (ihv rjvXsL tb tQLrjQLxbv ivSsSvxag xijv Uv&Lxiiv 
6xoXrlv^ KaXXLnnCSrjg S' 6 xQaycpSbg ixiXsvs xijv Scnb 
xr\g 6xr]vrlg 6xoXijv '^(iq)LS6(iivog. S^b xal ;|^a()tfVT«g 
slniv XLg' *oUt' civ Svo Av6dvSQ0vg 'vnr^vsyxsv i^ SndQxrj 

e ovt' otv Sv 'AXxL^LdSag 'A9-rlvaL.' i(iL(istxo Sl 'AXxL^Ld- 25 
Srjs tbv nav6avCov (irjSL6(ibv xal xad^o^iLX&v 0aQvd- 1 SoKeiv E 8 wbrm om. E lOsqq haec ex Duride, 

cf. Plut. Alc. 32 13 fort. xaticbv di iiBta tavTa (^avzbgy 

19 nQoaitQSxev A: corr. E 22 &n6 K: inl AE 23 di6; 

haec non cohaerent, cf. Ael v. h. 11, 7 et Plut. c. 16 IB 181 

^a^ov Ti)v nsQ6Lxiiv ivfdvEto ^toAi^v xccl rijv IIsQeix^^v 
ifia&£ (pcovt]v^ xa&dTtSQ xal @£^L6roxXrig. 

50. ^ovQig d' iv xji dsvtSQcc xal slxodrf} t&v 
'l6roQiav (FHG II 477) ^ Uaveaviag ^iv, <prj6iv, 6 r&v 
5 ZnaQxiar&v ^a6ilEvg xara^ifisvog rbv ndrQiov rQL^ava 
rijv nEQ6ixijv ivsdvsro 6roXr]v. 6 d\ UixEkLag rvQuvvog 
udLOvv6Log ^v6rLda xal ^^pvffow 6ri(pavov in\ jtSQdvrj 
(isrEXd^^avE rQayixov. '^Xi^avdQog d' ag Tijg 'A6Cag f 
ixvQLEv6Ev nsQ^Lxatg ixQ^if^o eroXatg. AHMHTPIOI d^ 

10 ndvrag vnEQE^akEV ri^v ^lv yccQ vn6dE6LV rjv eIxev 
xar E6xEvat,Ev ix noXXov danavtj^arog' 7]v yaQ xard 
^iv t6 ^x^iiicc Tijg iQya6Lag 6xe8ov i^^drrjg niXrjfia 
Xafi^dvov T^g noXvr£X£6rdrr]g noQcpvQag' rovrtp 8\ 
XQV60V noXX^iv £vv(paLvov no(.xLXLav 6nL6co xal EfinQO- 

15 69^Ev ivLEvrEg ol rExvtrac. at 8\ ^i^Aaftvdfg avrov r]6av 
oQcpvLVOv ixov6aL t6 (piyyog rr]g XQ^^S^ t6 8\ nav 6 
noXog ivvcpavro xQv6ovg d6rEQag excov xal rd dadExa 
^cidLa. fjLLtQa dh jj()v0d;ra^TOg ^v, <(ij^ xav6Cav dXovQyf]biQ 
ov6av i6(pLyy£v^ inX t6 vStov (psQOvea rd rEXEvrata 

20 xara^Xrl^ara r&v vcpa6}idro}v. yLVoyUvav 8e rav z/tj- 
fir]rQCav 'A^r]vr]6LV iyQdtpEro inl tov nQo6x7]vCov inl 
rf]g OCxov^ivrjg dxovfiEvog.' 

Nvyi(pig d' 6 'HQaxXE(orr]g iv Exrca r&v nEQl rr]g 
narQCdog (FHG m 15) 'HAYIANIAZ, (pr]6Cv, 6 nEQL IlXa- 

25 raLag VLxr]6ag MaQddvLOV, rd rrjg 2ndQrr]g i^EXd^av 
v6(iL^a xal £lg iniEQr^cpavCav in^Sovg nEQl Bvt,dvriov 1 ivtSvcaxo E 7. 8 Inl nsQovij (isr. xQay i-a6v verba cor- 
rupta, videtur inntOQitrifia inesse, cf. Bekk. an. 284, 15 10 vneQ- 
e§ui.le E 11 fort. ■natea-uevd^BTO 12 niXrjfi^a A: corr. Mus 

15 una fuit jriafirs vel ;i;^avi5 quam dicit Plut. Dem, c. 41 

16 t6 Si nav verba suspecta 18 ^v, tj Scbw: ^v A 

ATHENA.BU3 III. 9 182 /B 

b diatQi^av rbv xaXxovv xQarf]Qa rbv avaxsi^svov rotg 
d-eotg rotg inl tov Orofxarog idQv^evoLg, bv hi xal 
vvv aivai 6v^^aCvei^ iroXiirjGev iTtiyQd^aL cog avrbg 
avad^Bir]^ vnod^elg rode rb inCyQa^^a^ 6ia rrjv rQvtf^v 
xal v7CSQr]cpavCav iTtiXa^o^evog avrov' 5 

[iva^' aQerag dved^rjxs IIoGSLddavi dvaxri 
IlavCavCag^ dQxav 'Elkdbog svqvioqov^ 
novrov in Ev^eCvov, jlaxedai[i6vcog yevog^ vlbg 
KXeofi(5Q6rov, aQxccCag 'IlQaxXiog yeveag.' 
51. erQv(pr]Cev 8e xal 0APAI 6 Aaxedai^6viog^ ag 10 

c &e67CO(mog iv rf] re06aQaxo6rf] C6t0Qet (FHG I 314) • 
xal tatg r)dovatg ovtag aGeXyag ixQy]6ato xal jiydriv 
a6te TioXv [idXXov did tijv aitCav tavtrjv avtbv vno- 
Xafi^dve6d^ai Uixshatrjv tJ did trjv natQCda UnaQtidtrjv. 
iv de tfi v^' (prj6lv (ibid. 322) ag APXIAAMOZ 6 Adxav 15 
&no6rdg trrjg narQCov diaCrrjg evvrj&C^&rj ^svixag xal 
fiaXaxag' dibnsQ ovx rjdvvaro rbv olxoi ^Cov vnopieveiVy 
aAA' i6novda^sv alsl 8i dxQa6Cav si,a diarQC^siv. xal 
TaQavrCvav nQS6^sv6a^ivav nsQl 6v^fiaxCag s6nsv6i 

d ^vvsi.sXd^stv avrotg ^or]^6g' xdxst yevo^evog xal iv tw 20 
noke^a ano%-avav ovde racpr^g xarrj^iad^r]., xaCroi Ta- 
QavrCvav noXXd XQV^^'^^ vno6xo^evav rotg noXs^Coig 
vn^Q tov dvsXe6d-ai ai')TOt) t6 6a^a. ^vXaQxog de 
iv tfj i' tav 'l6tOQiav (ib. 338) 0Qaxav (pi]6i tav xa- 
Xovfiivav KQo^vt,av (ia6iXea ysvi^d^ai IZAN0HN, rQvtpfi 25 
ndvrag rovg xad'' savrbv vnsQ^akXb^svov. r]v 8^s xal 
nXov6iog xal xakbg. iv ds rf] dsvrsQa xal sixo6rf] 6 

e avtbg (ib. 345) TTTOAEMAION q)r]6i rbv dsvrsQOV Aiyv- 

1 xov ;i;aiMoiiJ' xbv avcciiBCfisvov KQaTfjQcc A (tbv jjjaixoiiv 
IloaiiSmvog kq. E): transp. K 4 &va&ilg vno&tlg A: corr. 

Wilam 15 r^i devtSQui TrfvrrjxocT^i A 16 evvii^CG&j} E IB 183 

jitov ^uGiXBvGuvta^ ndvtav as^votatov ysvofievov tav 
dvvaGtav xul naidELug sl' tivu xul ukkov xul uvtbv 
ini^Eh^Q^Evtu ovtco$ i^uTtutrid-iivut ti]v diuvotuv xu\ 
diucpd^agfivui vitb tfig uxulqov tQvcprig coGta tbv nuvtu 

5 IQOVOV VTtoXu^SLV ^LCOGSG&UL Xul ksySLV OtL ^OVOg SVQOL 

rriv a&uvuGLUv. xututSLVo^svov ovv vicb nodayQug 
nXsLovg rj^SQug, ag not ovv iQQULCsv xul xutstdsv 
8lu tLV03v vnoXu^nudav tovg AlyvntCovg nuQcc tbv 
notufibv uQL6tonoLOviisvovg xal tu tvxovtu nQOGcps- 

10 QO^svovg ini ts tf\g u^^ov x^^W iQQi^^fJ^ivovg, sinsv 
% tuXug iycb, tb ^ijds tovtcov svu ysvsGd-uL.' 

52. nsQL ds KAAAIOY xul tav tovtov xokuxcov f 
(pd-civofisv xul nQotSQOv sinovtsg' uXX' insl xuLvcog 
'HQUxlsLSrjg 6 UovtLxbg iv ta nsQL 'Hdovfig iGtOQSl 

15 nsQl avTov, uva&sv uvuXu^cov dLrjyiJGo^UL. 'ots tb 

nQCbtOV Sig Ev^OLUV ietQCCtSVGUV Ot nSQGUL, TOTf, &g 

cpu6LV.f 'EQStQLSvg uvi]Q ^LO^vr^atog xvQiog iysvsto tav 
xox) GtQutrjyov ;|j^)jfic<Tcoi'. stvxsv yuQ iv ta uyQa tc3 
ixsLVOv Gxrjvcbv xuX tu ^^prj/naTa slg olxrjfiu tL d^i^svog 
20 trig oixLug. tsksvtrjeuvtcav ds nccvtcov dLsXudsv sxcov5S7 
6 ^Loyivr^Gtog t6 ;^9U(5tov. insl 8\ ncckLv 6 tav HsqgSjv 
^uGLksvg uniGtSLksv scg ti]v 'EQStQLUv atQutsv^u, nQ06- 
T(xi,ug avdetatov [ysviGd^ui] noLfjGuL tijv nokLv, slxo- 3 cf. XIII p. 590 c iacpd?.}.tzo rr^v yvwiirjV 7 tvot' avtQ- 

QCiLas Mein BQaiatv A sQQdL^t E natiSiv A: corr. E 

7.8 fort. y.attLStv Sia7itt.v(bv, tum vTioXu(i7idStx)v integrum esse non 
persuasit Hauptius op. III 569 11 poetae comici verba agno- 
vit Haupt 12 sq de Calliae adulatoribus ne eo quidem loco 
dixit quo de adulatione ex proposito egit (VI cap. 53 sqq) ; 
poteat sane Calliae exemplum intercidisse, sed probabilius est 
haec omnia non Athenaei verba esse, sed eius cuius libram 
TttQl nalaiaq xQvcpfii ille compilavit 23 ytvicQ-ai del. Di, 

■noifioui del. Schw 184 IB 

rmg wte^etLd-evto otfot jj(>7;fi«T(ov rjyxdQOw. ot oiv 
xaraXeXeififievoi, rijg rov ^LOfivT^^Tov olxCag naq 'Imi6- 
vixov rbv KaXXCov rbv "A^^oyva ijiLxaXovfievov vn- 
e^id^evro ra xffi^yMra eCg rag 'Ad^vag, xal avaGxeva- 
6^ivrav vnb r&v IleQG&v andvroyv KrSyvy 'EQerQi,iav 6 

t xaretfjrov o^ot rct xQifi\iara noXXa. ^vra. &6re 'Inn6- 
VLXog 6 Scn' ixeCvov yeyovag ro£> ti)v naQaxarad^xrjv 
Xa^6vrog firrjffev 'Ad^vaCovg norh iv &xQon6XeL r6nov 
Lv' oixodoii^qarjraL rotg xQij^6LV Znov xeC6eraL, [Xiyayv] 
&g ovx Sc6(paX^g bv iv idLcycLxfi oixCa noXXa %Qi/iyMta lo 
elvaL. xalido6ttv<^avy'Ad^vaLOL' vovd^errj&elg d' vnb r&v 
(pCXcjv fLerev6rj6ev. rovrav ovv [Sinror] rov xQrjfidrav 
KaXXCag xvQiog yev6fjLevog xal n^bg rjdoviiv ^La6ag — 
notoL yaQ ov x6Xaxeg rj rC nXrjd-og ovx iraCQav neQi 

c avrov ^tfav, noCag dh dandvag ox)x vneQeaQa 'xetvog — 16 
&XX' ofiag eig ro^oirrov avrbv neQLi6rrj6ev 6 neQl ijdov^v 
fiCog a6re iierd yQudCov ^aQ^dQOv dLareXetv 'qvayxd6d^ 
xal rav dvayxaCav tov xa%^ -fi^iQav ivdeijg yev6^evog 
tbv ^Cov ireXevrr)6ev. rbv dl NlxCov^ ^6C^ rov IleQ- 
ya6fi^ev nXovtov -^ rov 'I^xofidxov rCveg dnd}Xe6av; 20 
ovx AvroxXirjg xal 'EnixXirig^ oX ^er dXXrjXav ^rjv nQO- 
BX^fievoL xal ndvt' iv iXdttovi noLOv^evoL tfjg i^dov^g, 
ineidi) ndvta xatavdXa6av^ XG>veLOv ni^vteg dfuc tbv 
^Cov iteXevtt^^av'/ 

d 53. neQl dl tijg AAEIANAPOY tov ndvv tQvtprig 26 5 z&v add. Mns 9 Xiyov del. Mein 11 av add. Wilam 
12 Svzoov om. E, zoaovzwv ovv ovzcov Mein, vix recte 14sqq 
oratio invito scriptore anacolutha 15 ^sivog A 16 fig 

icnoqUiv ntifiiCZTiaiv Ael. v. h. 4, 23, sls zooovzov aini>v (^&no- 
(fiagy recte opinor Mein 23 Kmvi,ov A: corr. E 24 iziXsv- 
trjaav Schw: Hazavdlcoaav izfXtvzrjaav A {&ni&avov E), &cne(f 
ix ovii,nooCov &n(lvaavzo Ael IB 185 

"EcpLTCnog (lev 6 'O^vvd^ios iv tc5 jisqI tf}s'H^ai,6Ti(o- 
vog xal 'jdXs^dvdQOv TsXsvtfig (scr. Al. M. p. 125) (prjGiv 
btt iv t<p naQa8sL<3<p sxsLto avta xQ^^^ovg &Q6vog xai 
x^LvaL aQyvQdTtodsg, s<p' av xa&s^6{isvog ixQr}y,dtL^s 
5 (ista tav staCQ(ov. NLXO^ovXrj de <prj6Lv (ibid p. 157) 
otL TcaQa tb dslnvov ndvtsg ot dycovLdtal s6novda^ov 
tsQnsLV tbv ^adLXsa xal ort iv ta tsXsvtaCcp dsinvcp 
avtbg 6 'AXsi,av8Qog iniSL66dL6v tt dno(ivT^(iovsv6ag ix 
T^g EvQLnidov 'AvdQO^isdag rjy(ovi6ato xal tbv dxQu- 

10 tov nQO&vfi<sog nQonivav xal tovg dXXovg '^vdyxa^sv. e 
"EipLnnog ds <prj6LV (1. s. s) tbg 'AXs^avdQog xal tdg 
LSQag i^d-rjtag i<p6QSL iv tolg dsinvoig, 6t^ fisv tijv 
tov "A^ificovog noQcpvQiSa xal nsQL^XLdstg xa\ xsQata 
xad^dnsQ 6 Q^e^g^ 6t£ de t^v trlg 'AQts^Ldog^ r^v xal 

15 inl tov aQfiatog icp^Qei noXXdxLg, Excov f^v UeQ^LX^v 
dToAtjv, vnocpaivcov av<od-ev t&v aficov t6 te Td|ov xal 
t^v 6L^vrjv, iviote de xal trjv tov 'Eq^iov' td (lev 
ttXXa 6xedbv xal xad-' exd6triv rj^iSQav ;|^Aa/w.v5a ts 
noQcpvQ&v xal jjtTrava (is66Xsvxov xal ti^v xav6iav 

20 ix^v6av tb dLddr](ia tb ^a6LXLx6v, iv dh tfi 6vvov6i(f f 
td te nedLXa xal tbv nsta6ov inl tfj xscpaXfi xal t6 
xriQvxsLOv iv tfi Xft(>t, noXXdxLg dl xal Xsovtfjv xal 
^6naXov &6nsQ 6 'HQaxXrig. ti ovv d^avfia^tbv sl xal 
xaQ'' 'f](iag K6(i(iodog 6 avtoxQdtcsQ inl tav dx^rj^idtcov 

25 naQaxsi(isvov sixsv to 'HQdxXsLOv Q6naXov vns6tQco(is- 
vrjg avta Xsovtrig xal 'HQaxXrjg xaXsL6^aL ^■d'£A£v, 
'AXei,dv8Qov rov 'AQL6toteXLXOv to6ovtoig avtbv d<po- 
(lOLOvvtog ^eotg, dtaQ xal tfi 'AQte^iidL; iQQave dl 6 

8 iivr](iovtvaccg A: corr. K 13 neQiaxiSi) E 18 a%£8bv 
Y.a%'' (■Kccaxriv K 21 sq i. e. Mercurii habitus, cf. v. 17 

28 (pave A Iqquvs E 

9* 186 IB 

'AXe^avdQog xal fivpcj aTCOvdaLco xul oiva svcbdsL rb 
638^c^Ji?£<Jov. id^viiLaro de auTQ Gfivgva xal Ta aXka d^v- 
fii,d}iara' evcprj^La rs xal Giyr] y,aral%E ndvrag vjtb 
dsovg rovg TcaQbvrag. d(p6Qi]rog yaQ rjv xal q)0VLx6g. 
id6xsL yaQ elvai ^sXayxoXLXog. iv 'Ex^ardvoLg de tcol- 6 
iqGag ra /lL0vv6cp d^vGiav xal ndvrcov daiJjLXag iv rfj 
d-OLvrj TcaQaGxevaO&svrcov, xal UarQa^drrjg 6 6arQd7cr}g 
tovg (jrQaricbrag SLarCaGs ndvrag. dd-QOL6d-svrcov ds 
TCoXX&v inl rr^v ^sav^ cpriGlv b"EcpLiCTCog (1. s. s), x)j- 
Qvy^iara iyCvsro vTCSQr]cpava xal rfjg IIsQGLxrig vjcsq- 10 
b OTpCag avd^ads6rsQa. dXkcov yccQ dXXo rc dvaxrjQvrrov- 
rcov xal Grscpavovvrcov rbv 'Aks^avdQOV, slg rig rav 
bnXocpvkdxcov vnsQTCsnaLXcog naCav xoXaxsCav xolvco- 
cd^svog ra 'AXs^dvdQG) ixsksvGs rbv xrjQvxa dvsLnstv 
OTt ^ FoQyog 6 bnkocpvXai, 'AXs^avdQov "A^^covog vibv 16 
6rs<pavoL xQvGotg rQLGicXCoLg.^ xal orav 'Ad-r]vag noXLOQxf}., 
(ivQCaLg navonkCaLg xal rotg l'60Lg xaranskraLg xal 
nd6i rotg dkkoLg ^sXs6lv sCg rbv noXs^ov txavotg. 
54. XdQrjg d' iv rfj dsxdrr] rav nsQL 'Aksh,avdQOv 'l6ro- 
QLG)v (scr. Al. M. p. 118) ^brs, cpr]6Cv.) slXs /laQStov., yd^ovg 20 
c 6vvsrsks6sv iavrov rs xal rcov dkXcov cpCkcov., ivsvrjxovra 
xa\ 8vo d^aXd^ovg xara6xsva6d[isvog iv ra avrco tojtoj. 
rjv ds 6 otxog sxarovrdxkLvog^ iv a ixd^rt] r]v xkCvy] xsxo- 
6^r]^sv>] (jToAf; ya^LxT] si'xo6i ^voov ccQyvQd' y) 8s avrov 
XQv66novg f]v. 6v}inaQsXa^sv ds sig t6 6v^n66iov xal 25 
rovg CdLO^svovg dnavrag xal xarsxXLVSV dvrLnQ06cbnovg 
savra rs xal rotg dXXoLg vv^cpCocg,, tt^v ds Xoini]v 

3 fvqpTjfita dh E 6. 7 haec tnrbata et mutila 7 de 

Satrabate cf. Gutschmid Gescb. Irans p. 20 13 6nia9o(pv}.(i- 
Kcov A: corr. Schw 16. 17 fort. noXLOQ^nr^cr] (hoc Wilam), 

<loT(cpccvwG£t.y (ivQiais 24 aQyvQcii A: corr. E, aQyvQonovg Ael. 

V. h 8,7 21 ds K: rf AE IB 187 

dvvafiLV nstpfiv rs xal vavTLxi]v xal tccs TCQS^lSsiag xal 
rovg jiaQEJCLdrj^ovvrag iv rfj avkfj. xarsGxevaCro de d 
6 olxog noXvrsXag xal ^eyaXoTtQsnag ifiariotg re xal 
o^ovCoLg TCoXvreke6LV ^ vnb de ravTo: noQcpvQoig xal 
5 cpOLVLXotg xQv6ov(pe6LV. Tov ^£ fieveLV ri]v 6xr]vi]v 
vnexeLvro xCoveg eLX06anr]xeLg neQixQvCOL xal dLaXLd^ot 
xal neQLccQyvQOL. neQLe^e^kiqvro 8e ev ra neQLJioXa 
nokvreXetg avXataL ^cocjrot xal dLaxQvGOL, xavovag 
exov6aL neQLXQvOovg xal neQLaQyvQOvg. rrig 6' avA^g 

10 ^v t6 neQL^erQOv OrddLOL reGOaQeg. eyCvero 8e ra 
detnva nQog GaknLyya TOTe ^lv ev rotg ya/totg, xal 
aXXcog d' alel ot£ rvx^'' ^novdonoLOv^evog ^ a0re nav e 
etdivaL rb 6rQar6nedov. enl nevre d\ rjpLeQag enere- 
ke6&Y]6av OL yd^oL, xal eXeLrovQyr]6av ndvv nokkol 

15 xal ^aQ^dQCiv xal 'EXXr]vcov, xal ot dnb rrjg 'IvdLxrjg 
^avfiaronoLOL r]6av dLanQenovreg . . . Uxvfivog TuQav- 
ttvog xal ^LkL6rC8r]g 2^vQax66Log 'HQaxkeLrbg re b Ml- 
rvki^vatog' fied-' ovg enedeC^aro Qaxl^aSbg^AXe^Lg TaQav- 
rtvog. naQr]X&ov 6e xai ipLXoxLd^aQL6ra\ KQartvog 

20 Mr]d^viivatog ., 'AQL6rciVv^og 'Ad^rjvatog, 'Jd^r]v6dcoQog 
Tr]Log' ixL&aQadr]6av de 'HQaxXeLrog re 6 TaQavrtvog f 
xal 'AQL6roxQdrr]g 6 ®r]^atog. avXadol 6e naQf]kd^ov 
/dL0vv6L0g 6 'HQaxXecbrrjg, 'TniQ^okog Kvt,Lxr]v6g' naQ- 
Y]kd-ov de xal avXr]raC, o'l nQcorov t6 Hvd^Lxbv rjvlr]- 

26 6av, eld'' iii]g fierd rav x^Q^v, TL^odsog^ ^QvvLXog., 
KacpL6Cag.) ^Lbcpavrog^ erL 8e EvLog 6 XaXxLdevg. xal 

1 (tTiniv.riv v.aiy vccvTL.iijv K duce Aeliano 4 vnicTQcoTo 
Ss TCOQcp. Wilam 12 GTtivSonoLOvfitvos A: corr. Di 15.16 haec 
sic fere ordinanda hccI rjGav SiccnQtnovttg oi anb rjjg 'Ivdi^nfjg 
&av^aTonoioL, c^t&v Se 'ElXi^vcovy Zyiv(ivos ktI, cf. Aelian 
25 de Timotheo tibicine cf XIII p. 565 a 26 CHacpcaiag A, 

cf, XIV p. 629 b 188 IB 

^xtoxE ot nQOXEQOV xaXovfisvoL ^iovv6ox6Xaxsg 'Aks- 
i,av8QOx6Xaxsg ixXrid-r^6av 8lu rag tov dca^xov vnsQ- 
/3oA«g, itp' ols xal r^C^ri 6 ^AXi^E^uvdQog. vnsxQi^r^6uv 
d\ TQuyadol nev @s66ukbg xal 'Ad^TiVodcoQog xul 'Aql- 
hi^6t6xQLrog^ xco^adol ds Avxcov xul 0oq(ilo3v xul 'Aql- 5 
6tcov. nuQriv 8s xul 0u6L^rjlog 6 TpuXtrig. ot da ns[i- 
(fd^ivtsg, (pri6L, 6ti(fuvoL vnb tav nQS6^svtcbv xul tcov 
koLncbv tuXuvtcov ^6uv (lvqCcov nsvtuxL^x^^Xicov.' 55. IIo- 
XvxlsLtog d' 6 AuQL6utog iv tfj dydot] tav 'l6tOQicbv 
(scr. Al. M. p. 132) xul inl XQ^^VS ^XCvr^g xol\iu6^ul lo 
cpri6L tbv 'AXi^uvdQOv xul uvXr^tQidug uvta xul uvXrf- 
tag aisl sns6%ttL inl tb 6tQut6nsdov xul nCvsLV uxQi' 
b tf^g sco. KXiuQxog S' iv totg nsQi BCcov (FHG II 309) 
nsQL ^uQsCov Xiycov tov xud-uLQS&ivtog vnb tou 'AXs^- 
dvdQOv (prj6Cv' '6 UsQ^av ^u6LXsvg u&Xod^stav TOig 15 
tug rjdovug uvta noQCt,ov6Lv vnb nuvtcov tcov riSscov 
7]ttco^ivriv uniSsL^s tjjv ^u6lXsCuv xul xutuycovL^6^svog 
suvtbv ovx j^6d-sto nQbtsQov t) t6 6xr]ntQ0v stSQOi 
Xu^bvxsg uvsxrjQvxd^rj^uv.' ^vXuQxog d' iv tfj tQCtrj 
xul sCxo6tf] tav 'l6tOQLSiv FHG I 345; xul 'Ayu&UQxC- 20 
drjg 6 KvCdLog iv ta dsxutco nsQL 'AeCug (ib. HI 196) 
c xul tovg stuCQOvg cprial tovg 'AXs^ccvdQov vnsQ^ccXXov6rj 
tQvcpfi jj^/jcJaffO^at. crv slg av xuVAyvcov xQv6ovg rjXovg 
iv tutg xQrjnt6L [xul totg vnodr]^u6iv] icp^QSL. KXstxog 
d' 6 A£vxbg xuXov^svog oxs ;|jp»j(uaTt^ftv fiiXXoL, inl 25 
noQCpvQav i[iuxCcov dLunsQinuxcbv xotg ivxvyxcxvov6Lv 
dLsXiysxo. UsQdCxxcx ds xcd KQuxsQcp (pLXoyv[jLvu6xov- 
6iv rixoXov&ovv dLq)9iQUL 6xudLutuL totg nsyi&s6LV, 

1 sqq Kul fxTOTf — 6 'AJLf^avSgog haec non suo loco posita, 
cf. p. 538 b 6 foit. ^Qccoi^riXog Tel potius ^gaciSrifiog 16 noQi^ov- 
oiv K: yv(OQLlov6iv AE, cf. p. 514e et 529d 24 glossam del. K IB 180 

vcp' aig TCSQLkuii^dvovteg xonov iv ratg xara6TQ«t07t£- 
daCaig iyv^vd^ovro' rixoXovd^st de avrotg xal vno^vyia 
noXk^ ra f^v x6viv xofiC^ovra nQog rriv iv tfj naXai- 
OrQa xQSLav. Asovvdrc) 8s xcct Msvskdci (piXoxvvriyoig d 
6 OV0LV avXatai GtadLav sxatov tJjcoAovO-ow, ULg nsQL- 
i6tdvtsg tdg d^ilQag ixvvr^yovv. tdg d^ XQv6ag nkatd- 
vovg xa\ f^v XQv6f}v dfinslov, vcp* rlv oi UsQ^av ^a6L- 
Xstg ixQrjfidtL^ov noXkdxLg xad-i]^svoi , 6^aQaydivovg 
^dtQvg ^xov6av xal tav 'IvdLxav dvd^Qaxcjv dXkcov ts 

10 navtodanav XC^cov vnsQ^aXX6vtcov tatg noXvtsXsCaig 
iXdtta cprj6LV 6 OvXaQ^og cpaCvs6^aL tfjg xad^' ^usQav 
ixd6tots ytvofisvrjg naQ* 'AXsi,dv8Qco dandvrjg. ^v 
ydcQ avtov rj 6xrjvij xXlvcov 9', xqv6ol 8\ xCovsg v' 
xatstxov avtriv. ot 8\ vnsQtsCvovtsg ovQavC6xoL d^d- e 

15 jjpv^ot noLxCXfia6LV ixnsnovrj^svoL noXvtsXs6Lv i6xi- 
nat,ov tbv dvco t6nov. xal nQcbtoi ^lv nsQ6aL cp' firj- 
Xocp6QOL nsQl avtijv ivtbg si6tTfixs6av noQcpvQatg xaX 
fir]XCvaLg i^&fj^LV ii,r]6xr]^svoL' (istd 81 tovrovg ro^6taL 
tbv aQLd-fibv ;utAtot, ot ^ilv cpX6yLva ivSsdvx6tsg, oV 

20 ds v6yivo^a^fj, noXXol ds xal xvdvsa slxov nsQL^6XaLa. 
nQ0SL6ti]xe6av 8^ tovtav aQyvQdenLdsg Maxsd6vsg nsv- 
xax66L0L. xatd 6\ (is6r]v ti]v 6xr]vf]v XQ^^^ovg itC^sto 
dCcpQog^ icp' o^ xa^ri^svog ixQr](idtLlsv 6 'AXs^avdQog 
tav 6co(iatocpvXdxcov navtax6^sv icps6tr]x6tcav. ^Xca^sv f 

25 8\ xvxXcp tf\g 6xr]vf[g tb tav iXscpdvtcov dyr](ia Sls- 
6xeva6(ievov icpeL6tr]xeL xal Maxed6veg x^^lol Maxedo- 

1.2 KttxaexQaroiteSiaig A: corr. E 6 17 &i]Qa hoc loco vi- 
detur regio esse ubi venabantur, ceteram cf. Plut. Alex. 40 
9 ixovaag AE: corr. Schw, quae secuntur corrupta sunt, cf. p. 
614 f 15 itiittint^iisvoL A : corr. Perizonius ex Aeliani v. h. 9, 3 
et Polyaeni 4, 3, 24 20 icaivo^acpii A: corr. E 21 ot 

&QyvQda7tLSss Ael (non Pol) 26 ^qpfOTTjxet A: corr. E 190 /B 

VLxag GzoXag txovxtg^ uxa ^vqlol IliQGaL^ ro t£ ri]v 
TCOQcpvQav 6X0V Tckii&og sig nevraxoGiovg tjv, OLg ^Aki%- 
uvdQog f'd(j3X£ q)OQSLV n)v 6roXr}v ruvrrjv. roGovrav 
61 oi/TWi/ xal rCbv rpLXcov xal rtbv Q^SQaTCSvovroov ovdsig 
srolnu 7iQ067i0Qsvs69aL 'AXsh,dvdQ(p' Totovroi' sysyovSL 5 
Tu TCSQL avxbv a^Lcofiu. syQuxjjsv ds xuC Tcors 'AXi^uv- 
dQog \xul\ rutg iv 'Icovlu ■jcoXsGlv xal JCQcbroLg XCoLg^ 
64uo:ra)g avra noQcpvQuv (CTCoGrsCXojGLv. r^dsXsv yccQ rovg 
iraCQOvg uicuvrag uXovQyag ivdvGuL Grokccg. uvayvco- 
G%sCGr^g b\ ry\g iTCLGroXr\g XCoLg tcuqcov &s6xQLrog 6 10 
GocpLGrr^g vvv iyvcoxivuL scpr] t6 tcuq' 'Ofir]Qco SLQr]fii- 
vov (E 83)* 

skku^s TiOQcpvQsog Q-civccrog xul ^olqu XQuruLij. 
5<'). ANTIOXON ds rbv FQVTcbv inixukov^svov ^ugl- 
kicc cpt]GL IIoGSLdcovLog iv rT] oydor] xul sixoGri] rcov 15 
'iGroQLcbv (FIIG III 203) rccg iTcl zJcccpvr] 7Cuvr]yvQSig ijCL- 

h rskovvra vTCodoxug kcc^TCQccg imrsksiv. iv aig rb fisv 
TCQcbrov uvccdoGSLg iyCyvovro bko^skav jiQcoficcrcov., sir' 
r]dr] XUL ^covrav XV^^^ ^^^ kuycoav xul doQXc<dcov. 
ccvsdCdovro di, cpr]GCv^ xul xQ^'<^ol GricpuvoL roig 8sl- 20 
tcvovGlv xul uQyvQco^ccrcov jcki^^d^og xul d^SQUJCovrcov xul 
'Ctctccov xccl xcc^yjkcov. sSsl rs ccvu^ccvra ijcl rijv xufir]- 
kov sxuGrov 7CLSLV xul ku^SLV \rs\ rrjv xccfirjkov xul rcc 
iTcl rt)v xcciir^kov xccl rbv TCUQSGrcora jcatdu.' iv 8s rf] 
rsGGuQSGxccLdsxccrr] (ibiil. 267 7Csq\ rov bficovv^ov ccvrov 25 
ANTIOXOY kiycov rov iTc' 'AQGccxr^v sig Mr]dCav GrQu- 

r rsvGccvrog cpr^GLV ort imodoxug iTCOLStro xaS"' yjiiiQuv 

1 fort. t6 Ss 6 noTt K: xots A 7 xai del. Mus 

10. 11 6 oocpbg AE: corr. Valesius 17 potius XctfniQug iioiei- 
od^ai, cf. V p. 210 e 19 luycoicbv A fort. recte 23 ts om. 

p. 210, Xcc^tiv triv Tf Mein IB 191 

oxlLxdg' iv uig x^Q^^S ^wi/ ccvuXlGxo^svoji/ xal ixq)ar- 
vi^Ofiivav GcjQSv^dtav exuGrog unscpSQS rav eGriaro- 
Q(ov bko^Eki] XQSu xeQGuCcov rs xul Tirrjvav xul d-a- 
kurrCcov t^aav udtuCQsra iGxevaG^iva^ ufiu^uv TcktjQaGui, 
5 dvvu^Bva' xul fisru ruvru (icXiTCijxrav xul Grscpdvbjv 
ix 6fivQvr]g xul kt^avcorov <^6vvy uvdQOfiijxsGL krjfivC- 
6x(ov xQv6SiV 7iikrjfiu6LV Ttk^^&rj.^ 

57. Kkvrog d' 6 'AQLGrorekiXog iv rolg 7C£qI Ml- 
krirov (FHG II 333) nOAYKPATHN cpriQl rhv ZuiiCcov rv- 

10 Quvvov vno rQvcpfig ru nuvru%6d^sv GvvdysLv., xvvag 
fi£v «l 'HTteCQOv, ulyug 8\ ix ZIxvqov., ix 8\ Mikrjrov d 
TCQo^ura^ vg d' ix ULxekCug. "Akei,Lg d' iv rQCra 2^a- 
fiCav "SlQav (ib. IV 299) ix nokkav nokecov cprjGLV xo- 
6firi%^y]vuL rr]v Udfiov vnh tov IIokvxQdrovg., xvvag fiev 

15 MokorrLxug xul AuxuCvug SLGuyuyovrog^ uiyug 6' ix 
UxvQov xuL Nd^ov.) TCQo^uru d' ix MLkrjrov xul rf]g 
ArrLxf]g. fiereGrekkero de^ cpr^oC, xal rexvCrug ijcl [il- 
^d^otg fieyCdroLg. tcqo de rov rvQuvvf]6UL xuruGxevuod- 
fievog GrQafivdg Tcokvreketg xul ■jcorr^QLU inerQeTce XQf]- e 

20 (SQ-uL rotg r] ydfiov t) fieC^ovug vnodoxug noLOVfievoig. 
ix Tcdvrav ovv rovrav u^lov ^uvfid^eLv roi' rvQuvvov^ 
OTt ovdufio&ev uvuyiyQUTcruL yvvutxug t) Tcut^ug fieru- 
7cefix(^dfievog, xaCroL neQL rug tui/ uQQivav dfitkCug 
ijcrorjfiivog, ag xal uvreQuv 'AvaxQeovrL ra 7C0Lr]rf] ' 

25 0T£ xul di' oQyr^v unixeLQe rhv iQcoiievov. JCQarog 8' 
6 IIokvxQdrrjg xul vuvg jcf]^ug djch rf]g jcarQCdog £a- 
(luCvug ixdkeGev. KkeuQxog de <pr]6LV (FEG 11 HIO) ag 6 cvv acld. p. 210 9 Ga.(ii.ov A: corr. E 10 fort. 

vnb tQV(ffjg ndvta Tcavrccxo&tv 13 oqcov A: corr. Mus 

20 fiiL^ovg E 21 fx ndvtcov v.tV haec non iam Alexidis 

26. tl EaaaLvag Mein: cafiiug AE, cf. Hes. s. v 192 IB 

f noXvxQatrjg 6 rfjg cc^Qag Ud^ov rvQavvog diu ttjv tisqI 
rbv ^iov axoXaeiav anaXEro, ^rjkc}6ag tk Avdav fialaxd. 
odsv T« t' iv 2JdQde6iv ^Ayx&vi FXvxbX jCQ06ayoQevo^evco 
ri^v naQO. roig Uafiioig XavQav dvtLxareGxevaGev iv rfj 
ndXei, xa\ rotgAv8&v dv^sGiv dvrenkei,e rd diayyekxtevra 5 
Uafiicov avd^ea. xovrcov d\ i} ^lv 2Ja^i(ov lavQa 6re- 
vani^ rig rjv yvvaix&v drj^iovQy&v, xal rav nQog dn6- 
kav6Lv xal dxQa6iav ndvrcov ^Qa^drcov bvrcog ivenlrj6e 
biilrijv^EXkdSa' rd dl Ua^icov dvd-r] yvvaixav xal dvdQcov 
xdKXri did^poQa. hi 8\ rfig 6v^nd6rig ndlecog iv eoQratg 10 

re xal (le&aig xal ravra ^lv 6 KXeaQ%og. olda 

de xdyco naQa rotg i^otg 'AXe^avdQev6iv kavQav nvd 
xaXovfievrjv ^exQi xal vvv Evdai^dvcov^ iv ^ ndvra 
rd nQog rQvcpijv incoXetro. 

58. AAKIZ0ENHN 8e rbv 2Jv^aQiri]v <pr]6lv 'A q 1 6 r - 16 
TsXrjs iv rotg [nsQl rQvg^flg] &avfia6ioLg (c. 96W) x)nb 
tQvg)f}g [fidrLOv rotovrov xara6xevd6a6%^aL rfj noXvreleia 
djg nQorid^e6d-aL avrb inl AaxLviov iv rfj navrjyvQeL 
tfig "HQug^ elg ijv 6v(inoQevovraL ndvreg 'ItaXL&raL, 

^ xal rcbv SeLxvvfievav <((idkL6ray ndvrcov ixetvo &av- 20 
(id^e^d^aL. ov q)a6L xvQiev6avra /1lovv6lov rbv nQB- 
6^vreQ0v dnodd^d^aL KaQxrjdovioLg q' xal x taXdvrav. 3 Tcot (ihv SaQSBcov AE (iiev orn. E): corr. K 5 TOig 

K: t&v A &v9'£aiv &VTSTi).e^s Meiu : av&eai ndvr' ^nXrjae A 
6.- 7 arevconil Toupius, cf. prov. Alexandr. 1, 61 = ZenobiiS, 92 
(Miller M^l. p. 373): arevq AE 7 fort <^> xai 9.10 haec 
inutila, fort. yvvuLK&v yial &vSq&v ^ evcoxrjrrjQLa ^v> yidXlei 
Sidcpoqa 10 in hanc sententiam supplendum esse vidit 

OCrusius ' civitas autem dum omnis in epuJis et comissatione 
occupata est, supervenerunt Persae\ quae sane digna Clearcho, 
cf. prov. Alex 16 dittographema del. Caa 17 ■Karaanevdaai 
A {KareOHeva^ev E): corr. Schw 20 fidXiata add. ex Arist IB 193 

iGTOQEi 8e naX Ilols^av JceQt avrov iv ta EniyQafpo- 
^evG) jisqI t&v iv KaQxr]86vi, IliTtXav (fr. 86 Pr). TtsQi 
d^ ZMINAYPIAOY tov Hv^aQitov xal tri^ tovtov tQV- 
q)7}g [6t6Qrj0sv'HQ63otog iv tri extf] (c. i2l\ ag ano- 

5 nXicov inl tijv fivrjGteiav trjg KlsLGd^ivovg tov Sltcvo- 
VLCOV tvQccvvov d^vyatQog ^AyaQiGtrig^ <pri6LV, ^anb (lev 
'ItalLrjg (jjkd^ey Z^LvdvQCdrig 6 'InnoxQateog Uv^aQLtrjg, 
bg inl nXet6tov dij x^f^^^iS ^^S avijQ dq)Lxeto.' eXnovto c 
yovv avTcl xlXlol fidyeLQOL xal dQVLd^evtaL L6toQeL nsQl 

10 avtov xal TC^ULog iv tri s^d6^r] (FHG I 204). 

nsQL dh trjg AIONYZIOY rot) veateQov 2JLxeXCag tv- 
Qavvov tQvqjrjg UdtvQog 6 neQLnatrjtLxbg t6tOQS)v iv 
totg BCoig (FHGIII160) nlrjQov6d^aC (pr]6LV na^' avta 
tQLaxovtaxkCvovg otxovg vnb ta>v evcoxov^ivcov. xa\ 

15 KXiaQxog 8\ iv ta tetdQta t&v BCcav yQdtpeL ovrcog 
(FHG n 307)* ^^dLOvv6Log d' 6 Jlovv6Cov dnd6rig yev6fjLevog 
ULxeXCag dXd6tcaQ elg tijv Aoxq&v n6XLv naQekd-cov oi)6av 
avta firjtQ6noXLV {^dcaQlg yaQ rj ^tjtrjQ avtov tb yivog ijv d 
AoxQLg) 6tQ(b6ag olxov tcov iv tf] n6XeL tbv fiiyL6tov 

20 eQnvXXoLg xal Q6doLg fieteni^neto fiev iv ^i^eL tdg 
AoxQ&v naQd^ivovg' xal yv^vbg ^etd yv^v&v ovSiv 
aC^xvvrjg naQiXLnev inl tov 6tQd)^atog xvXLvdov^evog. 
tOLyaQOvv fiet ov noXvv ^g^dvov ot v^QL^d^ivteg yv- 
vatxa xal tixva ixsCvov Xa^6vteg vnoxsCQia inl trjg 

25 6dov 6ti^6avteg ^ed^' v^Qeag ivrjxoXd6taLvov avtotg' 
xal inel tr\g v^Qeog nXrjQeLg iyivovto, xevtovvteg vnb 7 TiXd-s add. ex Herod innoyiQdTEiog A 8 cf. VIp. 273c 
10 iv tfji Tfjg s§S6(ir}g A: corr. Mus, Sia tfjg £§S6(ir}g fuisse 
coni. Di 11 fort. (tovy Zi%BXCag 14 post oty.ovg videtur 
numerale intercidisse 24 fort. Texva t&hsivov, cf. Ael. 

T. h. 9, 8 194 JB 

e rovg rCov %iiQG)v ovv%ug ^iXovutq ai/fiAoi' uvxovq. xul 
teXtvtrjOdvrcov tu ^sv d6t& xutaxoipuv iv oAfiotg, tu 
de koLTCu xQ€uvo^rj6u^£vot inriQuGuvro [nuvteg] totg 
(it} ysvGufievoig uvriov' od^ev JtQog rrjv uvoGlov uquv 
xurr]ls6uv uvtav rug GuQxug^ 7.v r} tQoq^ij GitonoLOv- 5 
(livcov xursdeGd-f]' tu de ksL^uva xurtnovrcosuv. uvrbg 
de ^LOVvGLog tikog (iritQuyvQtCbv xul tv(Lnuvo(pOQOv- 
(levog OLxtQ&g tbv ^Cov xuri6rQE^tv. svku§rjriov ovv 
tijv xuXov^iivrjv rQvtpijv ov6uv rdv ^lcjv uvurQonr^v 
icnuvrcov re oXi&QLOv '^yetGd^uL rriv v^qlv.' 10 

59. zlLodcoQog 6' 6 ULxeXLcorrjg ev rolg neQl Bl^Xlo- 
f ^rixrig ^AxQuyuvrCvovg cprjol (11,25) xutuGxevdGUL TEAQNI 
xoXv(i^}]d^Qav noXvtekfj tb neQCnetQov exovGuv 6tu- 
dCcov t,\ ^ud^og Si nrjxcov x\ eig r]v inuyo^iivcov notu- 
(iCcov xul xQr]vuLCOv vdurcov ix^vorQOcpetov eivui xul 15 
nokXovg nuQixe6d-UL ix^vg elg rrjv rQV(pr]v xul uno- 
Xuv6iv Tc3 riXcovi' xud^Cjcru^d^ui de xaX xvxvcov nkf]^og 
sig uvrr]v, cog yCve6^ui inireQne6rurr]v rr]v %iuv. 
v6reQov 8\ uvrr] diecp^cxQr] xuruxco6&ei6u. ^ovQcg 
642d£ iv rf] 8' rcbv neQl 'Aya^oxXiu (FHG II 479) xul 20 
nkr]6Cov 'InncovCov noXecog uk6og n deCxvv6%ui xukXei 
diucpoQOv xui xurccQQvrov vdu6iv, ev cp xal ronov rivd 

3 KQta vi(ir]6d(i8voL AE: coir. Mein ndvztg om. E etAel, 
71UGL Mein 5 Kazrjlerjcav A: coir. E, yiavoavzis zu cmnaza 

yiazT^XiCav zu ocza Strab. VI p. 260; mihi v. 2 scribendum 
Tidetur zu (liv 6ozu KaziKOipav iv oX^ioig Kal ^uz^^Xicav, tum 
delenda verba oQ-iv (4) — KaziSio&^ (6) omissa ab Aeliano 
7.8 tiQovav zvfiTtava v.al ■KuzavXovfitvog Ael, zvfinuvocpoQwv Schw 
9 fort. rr]v (^dQQ-wgy y.aXoviiivi]v, est hoc vocabuli veriloquium 
vere Clearcheum 10 anuvzcov zi (saltem Sh) oXtQ-Qimzazov 

Mein; sed hoc ubique agit Clearchus ut doccat lasciviam {y^Qiv) 
omnibus perniciosam e^se 11 Diodorus hoc uno loco inter 

auctores Atheuael; male haec excerpta 14. 15 noza^iiov A: 

corr. E 20 iv z^ S' Hullemann: iv zfji. Si-)iuzj]L A IB 195 

sivKi xukov^Evov '^fiuX&£ias Ksqus, 6 rbv reXcova xara- 
6x£vcc6ai. ULkrjvbg d' 6 KaXlariavbg iv T^tTO 2^l- 
xiXtxav (FHG III 101) tisqI 2^vQaxov6ag q^rjolv xfJTtov 
eivai JiokvreXS^g xars6x£va0fisvov, bv xakstdQai, Mv&ov, 
6 sv a %Qrinarit,siv lEPQNA tbv ^aGiXia. rj ds TlavoQ- 
fitrig trjg UixsXtag naGa xrjTiog JiQo6ayoQ£V£rai dia rb 
TiaGa £ivai nXriQTqg 8svSq(ov rj^SQCjv, log (pr]6iv KaX- 
XCag sv oydorj rav jiSQV^yad^oxXsa^IeroQiav (FB.G 11382). 
no0sid(bviog 6' sv rfj dyddr] twi/ '/^Topidiv (FHG III 257) b 

10 TCSQi AAMO0IAOY Xsycov tou UixsXitbrov., di' ov 6 dov- 
kixbg sxivijd^r] noXs^iog, bn rQV<pfjg r)v oixstog^ yQcccpSL 
xal ruvta' ^tQvcprig ovv dovlog ijv xal xaxovQyCug., dia 
fisv trjg xcoQug rsrQuxvxXovg U7ir]vug nsQiuyo^svog xal 
LTtTtovg xuX d^sQUTtovrug wQuCovg xul 7tuQudQ0fir]v avu- 

15 ycoyov xoXdxcov rs xul nuCdcov GrQuncorixcbv. v6rsQ0v 
8s TtuvoixCa s(pv§QC6r(og xurs6rQS^s tbv ^Cov vnb tav 
oixsrav nsQiv^Qi^&sCg.' 

60. AHMHTPIOZ 8' 6 OuXr]QSvg, (bg (pr]6L zJovQLg 
sv rf] ixxaLdsxurt] t&v 'l6toQLav (FHG II 4751, xlXCcov c 

20 xul diuxo6C(ov ruXdvr(ov xur iviuvrbv xvQiog y£v6^£- 
vog xui ccTtb tovrcov ^qu%£u dunuvav sig rovg 6rQU- 
rLcbrug xul rr]v TJjg n6Xs(og 8ioCxr]6iv ru Xoind ndvtu 
diu tr]v sficpvtov dxQu6Cav r^cpdvL^sv, d^oCvag xad^' ixd- 
6rr]v r]^£Quv Xu^nQug imrEXiov xul nXf]d^6g n 6vv- 

25 d£Cnv(ov £%(ov. xul rutg ^lv dundvcng tutg £ic tu d£tnvu 
tovg Maxsdovug vnsQi^uXXs, tt] de xud-UQSLOtr^n Kv- 

2 6 KaXay.TLVog Holsten 3 GVQu>iovC6ag A: coir. E 

14. 15 immo d^eQdnovtag GTQarLcoziyiovg et naidcov aQaicav , cf. 
Diod. 34, 2, 34 16 nuvoLyu Mein 18 sqq de Poliorceta 

haec Aeiian v. h. 9, 9 24 aut tl delendum aut adiectivum 
velut vniQ^dXXov addeudum 26 vniQ^alav E Y.a%aQi6xr^Tt 
A: corr. E, sed ipsum vocabalnm suspectum 196 IB 

nQLOvg xal ^oiviicccg' Qdafiarcc te ^vgcav iTtixtev inl 
d trjv yf}v, av^Lvd t£ nokXd tav ida^av iv totg ocvdQa- 
6lv xat£6x£voi^sto dLansnoLXLk^eva vnb drjfiLOVQyav. 
ri6av d\ Tud nQog yvvalxag SfiLkLaL 6LC}nd)fi£vaL xal 
v£avL6xci)v iQ6}t£g wxt£QLV0L^ xccl 6 totg dXkoLg tL^e- 5 
^evog d^e6yi0vg ^rjfitltQLog xal tovg ^Covg tdttav dvo- 
^o&Etrjtov £avr» tbv ^Cov xate6xevat,ev. ine^eketto 
de xal trjg ^tpeag^ trjv te tQC^a t^v inl tfjg x£(paXfjg 
^avd^Ll6^£vog xal naLdeQatL tb nQ66anov vnaleLcp6fie- 
vog xal totg alXoLg dkeC^fia6LV iyxQCav iavt6v i)/3ov- 10 
k£to yaQ tfjv '6ipLV [XaQog xal totg dnavta6Lv rjdvg 
e (paCv£6^ai. iv 8e tfj nofinf} tqv z/towtftcjv, i|v in£fitlt£v 
uQxav yev6^evog, fjdev 6 xoQog £ig avtbv noLrjfiata 
2J£CQavog tov UoXeag^ iv oig rjkLb^OQcpog nQ06rjyo- 
QevetO (Castorionis fr. 1 B'*)* 15 

i^6xag d' evyevdtag r]kL6^0Q(pog ^ad-Eoig ocQxav 6e 
tL}iat6L yeQaCQeL. 
KuQvGtLog 8e 6 IlEQya^rjvbg iv tQCtcj 'Tno^vri\idtav 
(FHGrIV358) ^^rjfirltQLOg, (pr]6Cv, 6 OakrjQevg 'IfiSQaCov 
Tov dd£l(pov dvaLQE&evtog vn 'AvtLndtQOv avtbg [leru 20 
NixdvoQog dLetQL^ev^ aitCav i^av ag td inLCpdveLu rov 
f ddek(pox) %^av. Ku6dvdQa de yevbfievog (pCXog fieya t^xv- 
6ev. xal xat uQxdg fiev rjv uvtov tb uQL6tov o^v^ucpa 
navtodandg ikdug exovtu xul tvQbv vr]6LatLx6v. ag 6' 
inlovtr]6£f Mo6xCavu tbv uQL6tov tav r6re fiayeCQav 25 

2 ^■©•iva Ar corr. Mus, male haec intellexit Ael 4 yv- 

va.iv.uq avra dfiiUai E 6 fort. diatcittcov, nisi plura inter- 

ciderunt 13 6 j;op6s E: xoQog A slg avtbv A, immo tls 

rbv 9Bbv, sig Bd^xov Mein 14 asiQovog A (om. E), Kacto- 

Qicovog Leopardi 16 5« A: rf E i]nt,6y.oiQog AE: corr. 

Kuhnius 17 nfiaig A: corr. Mein 19 ifiaiQfov A: corr. 

man. recent 21. 22 zov dcSelcpov glossema, fort. avtov i. e. 

'AvzmdtQOv 24 vrjGGuaziKov A IB 197 

xkI deLTtvoTtoiav icovqQato^ xal xo6avxa rjv xa naQa- 
6x€va^6^£va xad^' rj^EQav &6xe x^^Qi^^a^svov xa Mo6xl(ovl 
xa XsLTpava Mo6xlcov iv h£6L dvo xq£is 6vvoLxiag icovt}- 
6axo nalddg xe ik^vd^iQOvg v^ql^£V xal yvvalxag xag 
5 xav inL(pav£6xdxcov. it,rjXoxvnovv 81 ndvx£g oC natdeg 
xbv iQa)(i£vov avTov /JCoyvLV xal xo6ovxov ^v xa ^rj- 
^rjxQLC) nQo^^kd^^LV &6x£ ^£t' aQL6xov avToi) n£QLnaxt]- 
6avxog naQa xovg TQinodag ^vvfjkd^ov stg xbv x6novbi3 
natdeg <(ot)> xdkkL6xoi xatg ii^rjg ij^iQaLg, lv' 6<p&£t£v 

10 a^dxa.' 

61. NLx6Xaog d' 6 n£QLnaxrjXLxbg iv xfj d£xdtT} 
xal ixaxo6xfi xav 16xoqlg)v (FHG III 416) AEYKOAAON 
g)r}6LV d(pLx6ii£vov £ig 'Pcofirjv xal %-QLa^^£v6avxa X6yov 
x£ dnod6vxa xov nQbg MLd^QLddxrjv noXi^ov i^ox£tXaL 

15 iig noXvxfXfl diaixav ix xrjg nalaidg 6coq)Qo6vvrjg xqv- 
(pfjg XE nQGixov £ig anav 'Pco^aioLg rjy£fi6va yfvfV^at, 
xaQnco6d^£vov 8v£tv ^a^Lkiav nXovxov Mid^QLddxov 
xal TLyQdvov. 6La^6rjxog 8' ^v naQa 'PcofiaioLg xal 
ZITTIOZ inl XQVcpfj xal ^alaxia, ag (prj6L 'PovxilLog b 

20 (ib. 200). n£Ql yccQ 'AnLxiov nQO£LQrixa^£v (IV p. 168 d). 
TIav6aviav d£ xal AYZANAPON inl XQV(p^ dLa^ot]xovg 
y£vi6%aL tf^fdov ndvxEg [6xoqov6l. 6L6n£Q xal 'Ayig 
inl Av6dv8Q0v icprj oxc ^d£vx£Qov xovxov rj UndQxrj 
(piQ£L nav6aviav.' &£6no^nog dh iv xfi d£xdxr] xav 

25 'EXlrjvLxav (FHG I 281) tdvavtia q)rj6l n£Ql tov Av6dv- 
6qov, otL ^(pLX6novog ^v xal \t£Qan£V£Lv dvvd[i£vog 
xal idLcbtag xal ^a6LX£Lg^ 6a(pQav hv xal tav ridovav 1 Ttt A: ra iv SeCnvoiq E 6 &ioyviv Mus 9 naiSBS 

yidXXictot. A ot naidsg E: corr. K 12 sKazocrf Valesius : 

f^MOffTJjt A 16 fort. ttg anavra, omissum hoc VI 274 f 

24 &e6nos (sic) A: corr. E 26 ts ^v E 198 IB 

uTCaGav XQeLtTcov. yavo^evog yovv rf]g 'EXkddos Gxedbv 
c aji(i0r]g xvQLog iv ovdefiia (pavT^Gercci, rav TtoXsav ovtf 
jtQog rag aq^QodiGLOvg rjdovag oQfirjGag ovrs (led^aig xal 
Ttoroig ay.uiQOLg %Qri6d(i.Evog.^ 

62. ouTCJ d\ TCaQcc rotg dQxaCoig rd rfig rQvcpfig 5 
xal rfig noXvrEXsLug rjexetro cag xal TTAPPAIION rbv 
^ayQd(pov TtoQcpvQuv dfiTtexe^d^aL, ;ij()vffoi)i' Grecpuvov 
inl rfjg xecpaXfig exovra, ag t6roQet KkeuQxog iv rotg 
Bioig (FHG II 304). ovrog yuQ TtuQa fiekog vjteQ rrjv 
yQucpLxijv rQV(pfi6ug loya rfig aQerrig dvrekaii^dveto lo 
x(xl ineyQucpev rotg vn avrov iTCLreXovfievoig eQyoLg' 
d d^QodCuLTog uvijQ dQerrjv re 6e^av rdd' eyQuipev. 
xaC rLg vxeQaXyr]6ag iitl rovra naQeyQuxpev ^ Qu^do- 
dCuLrog dvrJQ.' ineyQuipev d' inl nokk&v eQyav uvrov 
xal rdda (fr. i PL II 320 B*)- 15 

d^QodCuLrog dvrjQ dQerr^v re 6e^av rdd^ eyQu^ev 

riuQQd^Log xkeLvfjg narQCdog i^ 'E(pe6ov. 
ovde narQog Xad^ofirjv EvfjvoQog, og Qa (i itpv6t 
yviq^LOv, 'EXXrjvav nQ&tra (peQovra texvrjg. 
V^XV^^ (5' dvefie6r]rag iv rovroLg >Sr. 2)' 20 

e eC xal unL6ra xXvov6l, Xeya tdde' (pr](iL yuQ fjdr] 
rexvr]g evQr]6d-uL rtQfiura rrl6de 6a(pf] 
XeLQog v(p' r](iereQr]g' dvvneQ^Xr]rog de nenr/yev 
ovQog. dua(ir]rov d' ovdev eyevro ^Qorotg. 
dyavLt,6(i,evog de nore nQbg xurudee6reQ0v iv 2^d(i<p 25 

11 snsyQaxpe E rqp" avtov Di 12 aQtTrjv 8h E, 

cf. etiam XV p. 687 b 18 og avicpvcf A: corr. Mein, 3ed 

dubito 20 TjiJjKfi E 20.21 tv rovzoLai, xai aniGza A: 

corr. Schw 22 fort. iitlQaza e Zeuxidis epigrammate apud 

Aristidam II 521 Di 24 iyivtto AE, cf. Aristid. II 520 

25 fort. Trpos v.ata8tiGttQ6v tiva (i. e. Timanthem), tum Tci 
Aiavti Wilam , vix recte IB 199 

tbv Aiavta xul littrj&eLS, Gvvax^ofisvcjv «utcj tav 
(pikGiv^ £<py] ag avtbg ^ev oXCyov <pQovtt^OL, Atavtu 8\ 
6vvd%^OLto dsvtSQOv i)ttrjd-svtL. icpoQSc ds vnb tQvcpfig f 
TCOQcpvQLda xal atQocpcov Xevxbv ejtl trjg xecpaXfjg siiev 
5 CmTcavC ts ictrjQC^eto XQ^^^S s^Lxag i^TtsnaLG^sva 
XQVdolg ts avadnaGtolg insGcpLyys tav ^Xavt&v rovg 
avayaysag. «AA' ov8\ ta xata tijv texvrjv arjdag inoietto 
akka QadCag, ag xal adsLV yQacpovta^ ag [dtOQet &e6- 
q)Qa6tog iv ta neQl Evdat^ovCag (fr. 79 W). teQatevo- 

10 (levog 6€ eXeyev^ ote tbv iv ACvda 'HQaxlea eyQacpev, 
ag ovaQ avra inicpaLvo^evog 6 Q^sbg (j;|jijfiaTt^ot avtbv 
nQog f^v r^g yQaqjrig inLrrjdetorrjra. od^ev xal ineyQa- 
tl^ev ra nCvaat (fr. 3) * 

otog d' ivvvxtog cpavrd^ero noXXdxt (potrav 544 

15 IlaQQaGCa 8t vnvov, rotog od' icrlv bQav. 

63. 'xal (pLko(S6(pav 8e aiQsGsLg oXaL rfig nsQi rijv 
rQvcpijv aiQe6sag dvrsnoLiJGavro' xal r/ ys KvQrjvaLxri 
xalov^isvr] dn APIETITTTTOY tov ZJaxQartxov rrjv aQX^lv 
ka^ovGa., bg dno8ci,d^svog rijv r]8vnd^stav ravrrjv rekog 

20 elvat scpri xal iv avr fj rijv svSaL^ovCav ^s§Xf}0d'aL' xal 
^ovbxQOVov avrijv elvat^ naQanXiqaCag rotg d^Saroig 
ouT£ riiv ^vr]fir]v rav ysyovvtav dnokavGsav nQbg 
ahrbv rjyov^svog ovte ri]v iXnC8a rav ido^svav, dXX^ b 
svl /idvoj t6 dya&bv xQCvav tc5 naQovrt, t6 8s dnoXs- 

25 Xavxivat xal dnoXav^etv ov8sv vo^Ct,av nQbg a-brov^ 
rb ^ev ag ovxsr bv, t6 8s ovna xal a8rjXov' bnotov 
xat oC rQvcpavrsg ndoxovGt t6 naQov ev notstv d^tovvreg. 2.3 rectius Plinius 35, 72 ' quod iterutn ab indigno victus 
essef 14 ivvvxiov AE: corr. E superacr 26 zb 8' <^agy oitnca 
Mein, qui xat ccSriXov deleri volebat, sed cf. Ael. v. h. 14, 6 200 IB 

c3^oX6yr}<Ssv d' avtov ra ddy^ari. xul 6 /3tog, ov i^Caesv 
iv ndar] tQvcpfj xal noXvtEXEia ^vQdv xal ic^ritav xal 
yvvatxav. AaCda yovv avacpavSbv bI%£ tijv itaCgav 
xal tatg /dt,ovv6Cov 7to^.vtsXsCaLg iiacQsv xaCtot noXkdxig 

c ivv^QL^ofisvog. 'HyrjaavdQog yovv g)r]6i,v (FHGIV417) 6 
d)g xal .ddd^ov nots xXi6Cag tcuq' avta tvxav ^vsyxsv 
iQcott^Gavtdg ts roi) ^iovvoCov tC (paCvstat r] xatdxXc0Lg 
TtQog f^v x&hg icprjGsv naQanXrioCav slvaL. 'ixsCvrj ts 
ydQ, ^q)r}6sv, ddo^st trj^sQOV xc}QL6d'st6a ifiov, X^^^S ^£ 
na6G)V '^v ivdo^otdtr] dt' rjfiag, avtrj ts tri^SQOv [xaX] 10 
sv8oi,og ysyovsv dLcc tijv rj^stSQav naQ0v6Cav,, X^^S ^^ 
ridd^SL ^^ naQdvtog i^ov.' xal iv dXXoLg ds (prj6LV 6 

d^Hy^^avdQog {ihid)' ^'AQC6tLnnog QaLv6^svog ^sv vnb 
t&v tov ^LOvv6Cov d^sQun^vtov, 6xc3nt6(isvog d' inl ta 
dvsxs6d^aL vn' 'AvtLq^&vtog, 'sC 8' dXLSv6}isvog itvyxcc- 15 
vov, icprj^ xataXLnav tijv iQya6Cav dv dnrjX&ov;' dLS- 
tQL^sv 8' 6 'AQC6tLnnog td noXXd iv ACyCvr] tQvcpav 
Slo xal 6 ^svotpcbv iv totg 'Ano^vrj^ovsv^a^C (prj6Lv 
(II 1) otL noXXdxLg ivovd^stSL avtbv 6 IJcaxQdtrjg xal 
f^v rid^onoLCav nXd6ag trjg 'AQStrjg xal trjg 'Hdovrlg 20 
sl6f}ysv. 6 8' 'AQC6tLnnog inl tfjg AaC8og iXsysv ^sxco 
xal ovx ^';uofiat.' xa\ naQa Alovv^Cco 8Lr]vsx&rj tL6L 

e nsQl tfjg ixXoyfjg tcov tQLav yvvaLxav. xal ^ivQOLg 
iXovsto xal icpa6xsv Srt (Eur. Bacch. 317)' 

xdv ^axxsv^a6iv 25 

ov6' rj ys 6cb(pQG>v ov ^Lacp&aQrj^staL. 
XGHia)8&v 8s avtbv "AXs^Lg iv FaXatsCcc noLSt tLva 10 avtr\ 81 A: corr. E xci om. E 14 inl ta Mena- 
gius: inl to A 17 8qq haec, ut omnia quae secuntur, valde 
decurtata, cf. Diog. 2, 8, 65 27 yaXcctCccL A IB 201 

^BQdnovTK dLrjyov^isvov tceqC tLvog tav (la&rjt&v tcids 

(II 311 K)- 

6 d€03c6trjs oi^ftoj TtSQl Xdyovs yccQ nots 

dLEtQLIpS flSLQaXL6X0S &V Xal (pLX060(pSLV 

6 STt^d-sto. KvQrjvatos '^v ivtccvd-d rtg, 

&S g>K&\ '^QL6tLJt7Cos-, 6o(pL6tris svcpvifis^ 
5 ftaAAov d\ TtQotsvcjv andvtav <(tG)vy t6ts f 

dxoXa6Ltt ts t&v ysyov6tcov SLacpsQav. 
tovtca tdXavtov doijs ^ad^f^s yCvstaL 
10 6 ds6n6tris^ xal tijv tsxvrjv ^sv oi> ndvv 

si^sfiad^s, tijv S' ttQtrjQLav 6vvrjQna6sv. 
'jivtLcpdvrjs d' iv 'AvtaCa nsQl rijg t&v (pLXo66^G)v 
tQvcpsQ^trjtos dLaXsy6^sv6s (prj6LV (II 23 K)* 

A. G) 'tdv, xatavosLS tCs not i6tlv ovto6l 
15 6 ysQCi3v\ B. dnb trjs fi^v '^ipscas 'EXXrjVLx6s' 

Xsvxii iXavCs., (paios XLtGivC^xos xaX6s, 546 

niXCdLOV dnaX6v, svQvd-^og fiaxtrjQCa^ 
B ^s^aCa tQanst/a — tC (laxQa dst XsysLv; oAcjg 
wdf^v bQdv ydQ f^v 'Axadrj^iCav doxco. 
20 64. 'AQL6t6i,svos S' 6 (iov6Lxbs iv ta 'AQ%vta 
BCc) (FHGII276) d(pL(xs6\faL cpyr]6l naQa ^lovv6Cov tov 
vsatsQOv nQS6^svtds n^bs tijv TaQavtCvcov n6XLv, iv olg 
slvaL xal TTOAYAPXON tbv rjdvnad-r} inLxaXov(isvov, dv- 
8Qa nsQl tds 6o(iatLxds ridovds i6nov8ax6ta xal ox) 
26 (i6vov ta SQyca dXXd xal ta X6y(p. '6vta 8\ yvG)QL(iov ta b 
'AQxvta xal (pLXo^ocpCaq oi) navtsX&s dXX6tQL0v dnav- 

5. 6 ivTuvd^a, mg tpcca', 'AQtazLnnog tig A: corr. Schw 
7 T&v add. Cas 11 &Qr7jQCav corruptum, fort. xi]v ^a-AxriQCav 
8s (cf. infra v. 17) 17 noXidiov A: corr. man. recent. et E 

18 §aia additis ab initio a manu prima litteris §e (sine acc) E, 
videtur calceamenti nomen latere 20 &Qxvrat. A 21 &(pL- 
nie^ai (prjal Cas: &tpCr]ai, A 202 IB 

xav dg xa tefiavr] xccl Gv^JtSQLnccTetv tots TtSQl tbv 
^AQXvxav dxQoa^svov tav koycov. s^TteGovGrjg ds TCOts 
anoQLag xal GxstlJECog tcsql xe tav sxLxtv^L&v xal t6 
6VV0I0V JCSQL tav 6c}^atLX(bv ridovav icpr] 6 IIoXvaQxog' 
'ifiol fisv, Gi avdQsg, nokXdxcg •^dr] nicprjvsv snLGxo- 5 
novvxL xofiLdfi t6 ta>v aQStav Tovroji/ xata6xsva6fia 
xal nokv tfjg (pvGscog dcps6trixog slvaL. rj yaQ cpv6Lg 
otav (pd-syyr]xaL xr^v savtflg cpavrjv, dxoXov&stv xsXsvsl 

c tatg rjdovatg xal tovto (pr]6LV sivaL vovv s%ovxog' xb 
ds dvxLXsCvsLV xal xaxa8ovkov6^aL xdg snLd^v^iCag ovx' 10 
sficpQovog ovxe evxvxovg ovxe ^vvLSvxog eivaL xCg noxe 
i6xLV r] xrig dv&QconCvr^g cpv6ec3g 6v6xa6Lg. xex^i^QLOv 
d' leivQov eivaL xb ndvxag dvd-Qconovg, orav eh,ov6Cag 
enLkd^avxai (leyed-og di^LOXQSCov exov6r]g, enl xdg 6co- 
(laxLxdg r]dovdg xaxa(psQe6d-aL xal tovto vofiC^eLV xsXog 15 
sivaL xfjg e^ov6Cag, td de dkXa ndvta 6xe8bv dnlag 
elnetv iv naQSQyov tC%-e6^aL x^Q^' nQO(peQeLv 8' i'|- 
s6tL vvv (lev tovg ITeQ^av ^a^Lketg [vfjv df] xal el 

d xCg nov xvQavvC8og d^iokoyov xvQLog av xvyxdveL' 
nQoteQov 8e tovg te Av8cbv xal tovg Mr]8cov xa\ etL 20 
dvateQOv xa\ tovg Xvqcov olg ov8ev yivog r]8ovf]g 
d^i]tr]tov yeve6d^aL, dkkd xa\ 8a}Qa naQd totg IIsQ^aLg 
nQOxet^d^aL keyexaL xotg 8vva(isvoLg i^evQC6xeLv xaLvr]v 
r]8ovr]v' xa\ (idka dQd^ag. xaxv ydQ r) dvd^QconCvi] cpv6Lg 
ifinCnkaxaL xav XQOVL^ov6cbv r]8ovG)v, xdv d>6iv 6<p68Qa 25 
8Lr]XQL^C3fisvaL' co6xe ine\ (ieydkr]v exec 8vva(iLV r/ xaL- 
v6xr]g nQog xb fieC^a cpavf]vaL xi]v r]8ovr']v^ ovx okLya- 6 KOfiLdjj <^Ktv6vy Wilam 11 ilvai. Caa: fidBvat. A 

17 naQBQyax, AE: corr. K, naQEQyav Mein 18 vvv Si del. Schw 
20 Tovg M7]Scov K: tcov Mi]S(ov AE 23 Xsyezui om. E IB 203 

Qrjteov [ovv] akkcc nolXijv ijafiakeLav avrfjg jcoiTjtaov. e 
dta tavtrjv de trjv aitCav nokXa fiep i^svQed^i]vac ^qgj- 
fidtav eldrj, TCoXla de TcepLfidtcov^ noXXd de Q^v^ia^d- 
tav Tial ^vQov^ nokXd de ifiatiGJV xal ^tQo^dtav, xal 
5 TtotrjQLGiv de xal tav aXkcov GKevSiv' Ttdvta yaQ drj 
tavta Gv^^dXXeGd^aC tivag r)dovdg, otav fj r} vnoxeifievr} 
vh] tav d^av^a^o^evGJv vno trjg dvd-QcjTiCvrjg (prjGeag' 
6 drj jteTCOv&evai doxet o te xQ^^^og xal aQyvQog xal 
td TCoXXd tcjv evoq)&dk^G3v te xal 6:cavCG3V, oGa xal 

10 xatd tdg dneQyat^oyievag te%vag dirjXQijiGjfieva cpaCve- f 
rai.' 65. elicav 8e tovtoig ei,fig td neQl tr]g d-eQaiceCag 
trjg tov TleQGGov ^aaiXeag, oiovg xal o6ovg e^ei d^eQa- 
7Cevtr]Qag, xal TceQt tfjg tav dfpQo8iCC(av avtov %Qf]GeG3g 
xal trig TceQt tbv xQSita auroi) 68^i]g xal tr]g ev^OQ- 

15 (pCag xal trjg ofiikCag xal TCeQi tav d^ecoQrjfidtav xaX 
tav dxQoa^dtGJv, evSai^oveCtatov e<pr] xQtvac t&v vvv 
tbv t&v IleQGcJv ^aGikea' ^nketdtai ydQ eidv avta 
xal tekeiotatai TtaQeGxevaa^evai r]8ovaC. devteQov de, 
(pr]aC, tbv r]^eteQOv tvQavvov d^eCr] tig dv xaCneQ tcoXv 

20 XeiTCOfievov. ixeCva ^ev ydQ f/ te ^AaCa oh] %OQr]yet .... ,546 
t6 6e /]iovv6Cov ioQr]yetov TcavteXSjg dv evtekeg ti 
(paveCr] jCQog ixetvo GvyxQivo^evov. oti ^ev ovv TceQi- 
^dxrjtog iativ 6 toiovtog ^Cog (pavsQbv ix tcbv 6v^- 
^e^r]x6tC3v. ZlvQOvg ^ev ydQ Mr]doi ^etd tav ^eyCatGJv 

•25 xivdvvG3v d(peCkovto tr]v ^aGiXeCav ovx dXkov tivbg 
evexa ij tov xvQievGai tfjg Uvqcov i^ovoCag, Mfjdovg 
de UeQGai did tr]v avtr]v aCtCav avtr] (5' iatlv r) tav 

1 ovv del. Mein, sed post r}dovi]v (p. 202, 27) fort. nonnulla 
interciderunt 5 df K: drj A om. E 6 cvfi^dXXetaL Wilam 
16 KQLvai A KQivet (om. Iqprj) E, fort. KQivtiv 19 vfiBtSQOv A: 
corr. Mus 20 hiatum not. Cas 22 fort. TtQog <^t6)> shsivov 
25 acpsiluvto A 204 IB 

ea^iaTLxav r}dov&v an6kccv6iq. ot 8\ vofio&stui 6/ia- 
Xi^eiv ^ovXrjd^svreg t6 tmv avd^gancov ysvos xal firjdsva 

b r&v noXt,rciV rgvcpav avaxihpat n£noLr]xa0i rb rav ccqe- 
rav eldog' xal eyQa^av vd^iovg nsgl evvakXay^idrcav 
xal rav dkXav [xal] baa iddxEi ngog ri^v noXirix^v 6 
xoLvcoviav dvayxala slvai xal 8rj xal nsQl i6d"rirog 
xal r^g Xot,nfjg dtaCrrig^ bnag fj b(iaXr]g. nokE^ovvrav 
ovv rav vo^od^erav ra r^g nkeovs^Lag yivEt nQarov 
^ikv b nBqX ri^v 6Lxaio6vvrjv inaLvog rjv^rld^rj, xai nov 
rig xal noLrjrijg icpd-iy^aro (Eur. Melan. fr. 486 N)" 10 

dtxaLOGvvag rb xQ^^^^v nQ^Ganov. 
xal ndhv (Soph. fr. ii N)' 

t6 ;u()vff£ov b(i^a t6 rag ^Cxag. 
dnsd^sco&r] de xal avrb t6 rr]g ^Cxrjg bvo^ia' a<5T£ nag' 

c ivCoLg xal ^a^iovg xal d-voCag yCveCd^aL ziCxr]. (isrd 15 
ravrrjv di xal 2Ja(pQO0vvrjv xal 'EyxQdrsLav insLGExa- 
(ia6av xal nXsovei,Cav ixdXeGav rr^v iv dnoXav6e0LV 
vnsQOxr]v' a6rs rbv nsL^aQiovvra rolg vdfiotg xal rf] 
tav noXXav q)f](ir] fisrQLd^SLV nsQL rdg 6a(iarLxdg r]Sovdg.' 

66. xal ^ovQtg 8i (pr]6LV iv rf] xy' twv 'l6roQLav 20 
(FHG II 477) ag r]v t6 naXa^bv rotg 8vvd6raLg inL^v- 
fiCtt tfjg (iid^r]g. Slo notstv rbv "O(ir]Q0v tw APAME- 
MNONI Xol8oqov(isvov rbv ^AxLXXsa xa\ Xsyovra {A 226)" 
oCvo^aQsg, xvvbg b(i(iar' sxav. 

d xal rbv ^dvatov 8' dno6r](iaCvav tov ^a6LXsag <pr]- 25 
6Cv {l 418)- 

5 v.ul del. Schw 12 scriptor ut Sophoclis verba pariiin 
accurate rettulit, ita etiam de poeta erravit, ei eiusdem poetae 
ntrumque versiculum esBe putabat 13 xaq SUag A itemque 
etiam Stobaei (fl. 1, 3, 37) codices 14 fort. ans&em^rj yccQ 

16 aaxpQocvvj] kccI ^ynqdtna Cob, Intiafnoiiiaav Dalec 18 irt- 
%aQ%ovvxa A: corr. E IB 205 

ag cc^g)l XQrjTiiQa tQans^ag xa 7ikYi%^ov0ag 
XEt^sd^a , 
dsLXVvcov xal tbv %-dvatov avTov naqi' avtalg talg iTCi- 
Q-viiiaig tfig fisd"rjg ysvofisvov. 
5 (pL^dovog ijv xal ZTTEYZITTTTOZ 6 Ilkdtavog 0vy- 
ysvrig xa\ 8Ld8o%og trig ^xolrig. ^LOVv0Log yovv 6 trjg 
ULXskiag tvQavvog sv t^ TCQog avtbv ^EnL0tokfj xatk 
tr\g (pLlr}dovLag avtov sCtccov xal (piXaQyvQiav avTW 
dvsLdC^SL xa\ tbv AaG^^svsCag tfig ^AQxadLxfig i^cjra, 
10 rjtLg xa\ Ilkdtcovog rjKrjxosL. 

67. ov fi6vog d' 'AQL6tLjt7tog xa\ ot dn avtov Ti)v e 
xatd XLvrjGLV rjdovriv ri67cdtflvto^ dkkd xa\ ETTIKOYPOZ 
xa\ ot dicb tovtov. xa\ Lva [lii tovg xataLyL6fiovg Xsya) 
xa\ td sTCsvtQCj^ata, ansQ noXkdxLg nQocpsQStuL b^EicC- 
15 xovQog (fr. 413 Us), xa\ tovg yaQyah6^ovg xa\ td vvy- 
fiata, d iv ta 7Csq\ Tskovg slQrjxsv.^ tovtov ^vrj&rj^o- 
(laL. (pri6\v ydQ (fr. 67)* 'ou yaQ ^ycays SvvafiaL vofi6ac 
tdyad^bv d(paiQcbv (isv tdg dLa %vlciv rjdovdg, d(paLQGiv 
ds tdg dt' d(pQodL6Cc}v, d(paLQG>v ds tdg 6l dxQoa^JLdtciv, 
20 d(paLQG)v ds xa\ tdg dta tiOQCprlg xar' oipLV rjdsCag xl- 
vr]6SLg.' xa\ MrjtQodoQog iv tatg 'E7Ci6toXaig (pr]6LV f 
(fr. 6 Duening)* ^7Csq\ ya6tsQa, cj (pv6LoX6ys TL(i6xQatsg^ 
7Csq\ ya6tSQa 6 xatd (pv6LV fiadC^ov X6yog tijv d7Ca6av 
sxSL 67Covdfiv.^ xa\ 6 'E^cCxovQog ds cprj^LV (fr. 409)* 
25 'dQXti xa\ QCt,a 7Cavtbg dyad^ov rj tfjg ya6tQbg rjdov^' 
xa\ td 60(pd <^xa\y td 7CSQL66d i7c\ tavtrjv sx^l tr^v dva- 

3.4 TtccQ' avras ruq ini^viiiaq K 5 Speusippi exemplum 
uon apte interpositnm 8 fort. sn£h,icov, cf. VII p. 279 e, 

ubi nunc scribendum puto xaTo: xfjq cpil. uvrov fTTflfpjjojiifvos 
14 sniVTQmfiocTcc etiam Philo legis alleg. 3, 48, i^riMfjrpcbftara 
Mein 26 v.ccl add. VII p. 280 a 

ATHBHA.KTTB III. 10 206 IB 

(pOQav.' xav ta TtEgl TiXovg 8\ ndkiv <pr]6LV (fr. 70)* 
^xifirjraov t6 xuXbv xal rag aQ£rag xal ru roiovrdrQOTCa, 
iav ridovijv naQa6xsvdt,ri' iav 8\ (iri naQaexsva^rj^ x^^~ 
Q£LV iariov^' Gatpag vnovQyov iv zovroLg noL&v rijv 
bilccQeT^v tfjg rjdovfjg xal ^SQanaCvrig rd^LV inixovcuv. 5 
xdv dXkoLg di q)r]6LV (fr. 512)* "nQoenrva ra xuXa xal 
rotg xsv&g avrb d^uv^d^ov6LV, orav firjdefiCuv r^dovijv 
noLfj.' 68. xakag uqu noLOvvrig 'PafiatOL ot ndvra 
uQL6tOL "AkxLov xuL 0lIl6xov rovg 'EnLxovQSLOvg i^i- 
^uXov rrig JcdAccog, Asvxiov roij no6tov(iLOv vnutsvov- 10 
TOj, di ag st6rjyovvto rjSovdg. 6(iOL(og da xul Ms66rivL0L 
xuru tl)r]q)L6fiu ii,ia6uv rovg 'EnLxovQSLOvg, 'AvtCoxog 
8s 6 ^u6LXsvg xul ndvtug tovg <pLXo66(povg trjg uvtov 
b ^aeLksLug., yQdxl^ug tdSs' ^^u6iXsvg AvtCoxog ^uvCu- 
iyQdipa^sv vfitv xal nQotSQOV onag (irjdslg i} (piXoOo- 15 
q)og iv rfj noXsi firjd' iv rfi x^Q^' nvv^uvofis^u d\ 
ovx dXCyovg slvul xul xovg viovg Xv(iaCvs6&uL dia t6 
firj&sv nsnoLrjxivuL vfiug av iyQd4)Ufisv nsQL rovrav. 
ag uv ovv Xd^rjg rijv inL6toXrjv<^ 6vvtu%ov xrjQvyfiu 
noLri6u6^UL onag ot fisv (pLX66o(poL ndvtsg unuXXd^ov- 20 
tUL ix TOf t6nav ^Srj^ tav 6s vsavC6xav o6ol av 
dXL6xavtuL nQbg rovroLg yLVOfisvoL [^tdTt] xQSfii]6ovtUL, 
xul 01 nutiQsg uvtav iv ultCuLg s6ovtUL tutg fisyC6tuLg' 
xal fiii aXXag yivrjtuL.' 
c xrlg 8' ridovrig nQO 'EnLXOVQOv si6r]yrixr]g iyivsto 25 
2!oq)OxXrig 6 noLVjtrjg iv 'AvtLybvr] tOLUvtu sinav 
(1165)- 9 uXiov E, "Al-AaiQV Ael. v. h. 9, 12 9 et 12 iniy.ovQiovq 

A: corr. E 15 fort. fir;tffls ^oxcti 20.21 anaXXdccavtai 

AE: corr. Mein 21 oooi iuv AE 22 dioti del. Mein 
24 yivTjTai AE: corr. Cas IB 207 

rag yccQ rjdovag 
brav 7CQo8S}6iv civdQsg, ov Tid^rjfi' iyco 
^riv rovrov, aAA' e^ipvxov Yjyov^aL vexqov. 
jiXovrsc rs yccQ xar oixor, £i ^ovXsi^ fisya 
5 xal ^ij rvQavvov dxrj^' £x^^' ^^^ ^' ^^fl 

1170 rovrcov rb ;|jat()£iv, raAA' iya xanvov Oxiag 
ovx av TiQiaC^riv avdQl TtQog rrjv r]dovrjv. 
69. xal AYKQN de 6 nsQiJiarrjrixog^ cog <pr]<SLv 'Av- d 
xCyovog 6 KaQvenog (p. 84Wil), xar' ccQxag iTtidrjiiijGag 
10 TcaidECag evexa ratg 'A&rjvaLg tcsqI Gv^^oXlxov xad-a- 
vog xal JtoGov sxderrj rav iraiQoveibv inQccrrero ^C- 
69-afia axQL^&g rjTtCcraro. v^rsQOv de xal roi) TtSQL- 
Ttdrov TtQOGrag ideCnvL^s rovg cpCXovg ccXat,ovsCa xal 
TtoXvrsXsCa noXXfi XQd)^svog. x^Q^^S ydQ rtov naQaXa^i- 
15 ^avo^evcov sig avrd dxQoafidrcov xal aQyvQco^drav xal 
erQcoiivflg "f] Xomrj naQaGxevf} xcd rj rcbv deCnvcov neQt- 
SQyCa xal 6 rav rQans^onoLcov xal iiaysCQoov '6xXog 
ro6oihog ^v a>6rs noXXovg dQQcodstv xal ^ovXo^evovg e 
nQ06LevaL nQog rrjv dLarQL^rjv dvax6nrs69aL^ [xal] xa- 
20 ^dnsQ sCg noXCrsv^a novr^QOv xal x^QVy''^^ ^^^ ^^*" 
rovQyiav nXfJQsg svXa^ov^evovg nQoedyeLV. edeL yaQ 
ccQ^aL rs rijv vo^L^o^ivr^v iv ra nsQLndra aQxrjv [avrr] 
d' rjv inl rfig evxo6^Cag rav inLXSLQOvvrav) rQidxovd'' 
^pLEQag, slra rf} svrj xal vicc Xa^6vra dcp' Exd6rov tcov 
25 inLxsLQOvvrav ivvia o^oXovg vnodi^a6&aL ^rj ^6vov 
avrovg rovg rrjv ^vfi^oXrjv SL6svsyx6vrag, dXXd xal ovg 
naQaxaXi6SLEv 6 Avxav^ srL 6e xal rovg inL^sXag 

13 ScXa^oviat A: corr. m. recent. et E 15 jjpvcooiu-aTa)»' 

(pro cc-KQoafKXTcov) UKoebler sine causa 17 tQani^oJtOLwv 

Mein: -cQaTti^av A 19 xal del. Schw (duce Cas) 20 novr}- 
Q(ov K x^QVV^^'" ^- corr. Mus 21 TCQodysiv Mein 208 « 

f 6vvavtS)VTag rav nQS6^vxiQ(ov alg zi]v 0;|roArjr, (o6te 
yCvE6^aL nrjde sig tbv nvQie^bv xal tovg 6te(pdvovg 
ixavbv t6 ixXsyd^Evov aQyvQiov iSQonoiri6ai ts xal 
ta>v Mov6H(ov iTCifiskrjtijv yevi^d^ai. a drj ndvta i(paC- 
vsto Idyov ^ihv akX6tQitt xal (pLXo6o(pCag slvat, tQv- 6 
(pfig ds xa\ nsQi6t<x6SGig oCxsiotsQa. xal yccQ sl naQ- 
Csvtd tivsg t&v ^i} dvva^ivojv sig tavta dvaXC6xsLv 
dnb ^QaxsCag xal tf^g tvxov6i]g 6Qfi(ofisvoL X0Qr]yCag, 
y i%^L6\ibg Cxavag ijv dtoitog. ov yaQ Xva 6vqqv- 
ivtsg in\ t6 avT6 Tijg sag oq^qov ysvofiivr^g xQanit,r]g lo 
dnokav6(o6LV r) xa^ti/ i^OLvCag inoLr]6avto tdg 6vv6dovg 
biStavtag oi nsQL IlXdtcova xa\ Unsv6innov, aAA' iW 
(paCvavtaL xa\ t6 d^stov tL^&vtsg xa\ fiov6LxS}g «AAr^Aoig 
6v^nsQL(psQ6^svoL, xa\ t6 nksL6tov svsxsv dvi^sag xa\ 
(pLXoXoyCag. d 8i] ndvta yiyovsv dsvtSQa naQa tolg 15 
v6tSQ0v tav ts ^^Aavtdcov xa\ T^g nokvtsXsCag Tij? 
siQr]y,ivr]g' ov yaQ iycoys tovg koLnovg vns^aLQOvfiaL. 
6 d^ Avxcov vn dXai,ovsCag xa\ iv ta inL(pavs6tdt<p 
xr]g noXscog t6nc3 iv tf] K6v(ovog olxCa. slxsv slxo6C- 
b xXlvov olxov, bg r]v inLtrjdsLog at>Tw n^bg tdg vnodoxdg. 20 
^v ds 6 Avxav xa\ 6(paLQL6ti]g dya&bg xa\ inLdi^Log.' 
70. nsQ\ ds ANAZAPXOY KXiaQxog 6 ZoXsvg iv 
ni^nta BCav (FHGII308) ovtgj yQdcpsL' ta svdaLy,o- 
VLX(p xaXovnivG) 'Ava^dQxc) Slu t^v tav xoQr]yr]6dvt(ov 
dyvoLav nsQLns6ov6r]g ii,ov6Cag yvfivi] fisv avoxosL naL- 25 
8C6xr] nQ66r]^og i] nQOXQLd^st^a dLa<piQSLv aQ(x tav 

4 Movasicov UKoehler: (lovaav A 9 o yf nia&bg A: 

corr. Wilam 10 ?cog oq&qov K: ^cog tov d^Qiov A, legebatur 
s(og rov 6q&qlov (Mus) vel zovq9qiov (Mein) 13 (lovaitiatg 

Bergk: cpvCfK&g AE 16. 16 nccQ' avtoig vctSQOv A: corr. Schw 
18 dlajov^ag A 23. 24 tmv svSaifiovL^nav ^alovnivcov A: 

corr. Schw iB 209 

ccXXciv, ccva6vQov6a TtQog aki]&aLav rrjv rav ovTcag 
axnfi iQaiiivcov axQa6Cav. 6 dh 6itonotog XBiQtdag 
sxcov xal tisqI ta 6t6^arc xt^jhov hQL^s tb 6tatg, Xva c 
^7jT£ idQcjg inLQQSOL [ii/jrs totg cpvQd^a6LV 6 tQLpov 
6 ifiTfvioL.' dto JCQSJcdvtcog av tLg stnoL r& 6og)a rovra) 
<pLXo66q>o) Ta ix Tov 'Ava^CXa Avqotcolov (II 268 K)' 
^avd^otg rs ^vQOLg xQcbta XLnaCvcov^ 
XkavCdag -O"' sXxcov^ ^Xavtag 6vqc}v, 
^ok^ovg rQcbycjv, rvQovg xdnrojv, 
10 S' ixkdnrov, xrjQvxag i^^fov, 

6 Xtov nCvcov^ xaX nQog rovroLg 
iv 6xvraQCoLg Qanrot6L (poQciv 
'E(ps6i]La yQd^fiara xaXd. 
71. n66ci yccQ rovrav ^skrCav FoQyCag 6 Asovrtvog, 
15 nsQl ov cprj^Lv 6 avrbg KXiaQxog iv ra 6yd6c} rav d 
BCov (FHGII308), oTt dLo. rb 6c3(pQ6vG)g ^fjv 6xs8bv q' 
irrj Tc5 cpQOvstv 6vvs^Co6sv. xal insC rLg avrbv ^Qsro 
rCvL dLaCrt} j;()(6ft£vog ovrag i^^sXog xal fisra ai6d"t]- 
dsog To^ovTov xQ^^^^ov ^r]6SLSv, ^ovdsv nonors, slnsv, 
20 rjdovilg svsxsv nQa^ag.* ^rj^rjrQLog $1 6 Bv^dvrLog 
iv rsrdQTO nsQl IIoLrj^drov ^FoQyCag, (prj6Cv, 6 Asov- 
rtvog iQorrjd^slg rC avt(p yiyovsv alrLOv rov ^Lo6aL 
nXsCo rav q' irav^ icpri 't6 ^ri%\v ncbnots stiQOv 
svsxsv nsnoLrjxivuL.' ^Slxog dh noXko x^dvcj ti^v ^a6L- 
25 XeCav xal tiiv kotn^^v nsQL tbv ^Cov xoQ^^yCav dLaQxr} 
xtr}6d^svog, dig tsXsvtavtog r}Qatr]6sv 6 nQS6^vtatog 

3.4 tva (iridh A: corr. E 4 lniQQ£r]i A: corr. E 6 fort. 
To5 awcpQovi 6 iiva^iXavQOTiOLOv A: corr. Cas 10 wta xo- 
Xdnzcov AE: corr. Mein idcov Toup 14 §iliTLOvK 16 oxe- 
Sbv q' Wilam: cxeSbv n AE 23 nXitov E 23.24 ya<stQbg 
%vsv.tv K, hxsQov s. Mein 26 tsXsvt&vxu E, fort. [cbs] ts- 

XsvT&v, d>s rjQWTTiasv 

10* '*-i<ii ii. ii, 2li» '^' ^{^cJt/.iuw^ Tvii xfc? fviTo^ TOiTO utuoiro^ 'rc: dry.cua 
^Toarrtjf, fiVf, --r()05^ a-navra^ avd-QcoTiov^ y.cd {ftovg.^ 
KccQvorcog <5' 6 n£Qyau)]vbs iv 'laroQixocg 'l\-toiun]- 
fia0iv (FHG IV 357) ^KricpcGodcoQog, cpr^atv, 6 Grijiatog 5 
(FHG II 85) Uo^.vdcoQOv xov Tijiov latQov 'AvrcnciQco 
ffvaaLtSiV il^L^.orciTCida sxovri y.QLy.cori]v xud-dnsQ tovg 
f arQCO^cctslg svts?.}], icp' })g y.ccraxsiad-ac , xccdovg Ss 
'/^uXy.ovs y.al TCoryJQUc b).iya' ysyovevac yaQ olLyoSCaL- 
xov xal tQvq)T]g alXorQiOv.^ 10 

72. TI0QNON ^' uTto xf]g eco ^ixQL dva^Cbv y.oc^cb- 
^isvov ^ioXLg <^cc[) ijtLd^v^iac 'JtQog iaTtSQav STtiqysLQOV' 
od-sv 'Hoi avyxOLaccad^uL Xs^d^slg dLcc tb tatg STtid-v^iaLg 

iaitSTclixd^aL inl tcp yr]QC(. y.ad^SLQTitaL, nQsauarbg 

oAOcbv JtQbg d^.Tid^SLav iy, tovtcov. y.al MEAAN0IOZ ds tbv 15 
avtov XQCixijlov y.atatsivcov a7tr]y%sto i/C tcov UTtoXav- 
ascov^ y,via6tSQ0g cbv tov 'Odvaaicog MsXav&iov. JtoAylot 
8s y.al akXoL tcuv to aioaa dLsaxQtxcpy^auv dcu tdg dxai- 
Qovg ')]6ovdg^ o'l ds xccl sig Jtdxog acb^acctog iTtidcoxav., 
aXKoL 8s y.al sig dvuLa&t]aiuv Slu 7to?iXi]v rQV(pr]V. 20 
Nv^cp cg yovv 6 'HQaKlscbtr]g iv ta i/3' 7tsQVHQa>iXsiug 
(FHG 11115) 'AIONYZIOZ, cpriaiv, 6 KXsdQiov xov TtQcb- 
xov xvQuvv^auvxog iv 'HQuy.lsici vVog aal avrbg xrjg 
TCutQidog tvQavvr^aag vjtb XQvcpfjg yccl tf]g y.ud'' riasQuv 
b ddricpayiag sluQsv vTtSQaaQy.fiaag, cbats diu tb ndxog 25 

7 ixovru }i.'. corr. Dutlieil llsqqhaec ex Clearclao, cf. I 

p. 6c 12 cd add. K (rjj i7nO-v[ii(x iTfi]ytiQbxo E) 13. 14 Clo- 
archi sententia haec fere Slo. zb raig iTCiQ-vuiais ij.tTciTzXi^&cd 
viog coj' iTTi. yTj^coj iv rcdXaQco CoantQ zitri^ ■/.ad'ti'Q-/.rc4i, sed 
corrupta verba e:rt tw "/7/'^« non expcdio 10 tyf/.ci twj' Wilam 
17 fort. •/.VLCoXoLxoTtQog '20 opovtebat Siu <(ri,i'y TcolXt)i> rjji'- 
(f>]v, nisi pracstat hacc delere 2l t.j i^' Muellor: twj j3' A ■«'aw f wy^;:'{y.^!i:! 8 Wj'Pj«ffi^ '?' < ^ 


/B . 211 

iv bvG-xvoia avxov <5vGi(^^)i\vai y.ul rtvr/ua. <3io avva- 
rat,((v oC tatQol y.axaay.EvdCat ^sXovag XaTtxag rcp }njy,sc 
dtacpSQOvGag^ ag diu xcbv tcXcVQ&v yccl xrjg y.oc?.iag 
6tcod-£LV, oxav sig vnvov rvxU (^c^^vxsqov suTtsGcov. 
5 cisxQc asv ovv xtvog VTto xrig nsTtcoQco^ivxig iy, xov 
Gxiaxog GaQxog ovy, iveTtoui xrjv aiGd-r^GLV' £t de TtQog 
rbv y.ad^aQOv ronov 17 §eX6vr] 8ic).%-ov6a id-iysv^ xoxs 
dir^ysiQBxo. xovg ds iQr^^ccxiGaovg inoislxo rolg /SovAo- c 
^ivoig TtQOrtd-i^svog HL^corbv rov Scbaurog, ivu xa asv 

10 ?.0i7tcc aiQT] nQVTtxoi.^ rb ds TtQOCconov uovov vTtSQijicov 
diaP.iyotro rotg aituvrcoGiv. ^vr^^ovsvsi 6' avrov Miv- 
uvdQog i]XiGrcc y cov XoidoQog iv rotg '^XiSveiv^ rbv 
avd^ov vTtoart^Gc^fisvog vniQ nvcov cpvyccdcov i^ 'Hqu- 
y.lsiag u-. 21 K)' 

15 nuyyg yuQ vg sxstr' inl 6r6uu. 

'Aul nciXiv (fr. 2-2) • 

irQvcprjGsv, coGrs nrj nokvv rQvcpav %q6vov. 
aul sn (fr. 23)" 

idiov ini&v^cbv, ^6vog uol d-ccvurog ovrog cputvsrai, 

20 svd-ccvarog, syovra nolXccg loXXccdag xsiG&ac naxvv 
vnnov, a6Xig XaXovvra aul rb nvsva syovr' ccvco^ d 
iGd^iOvru y,al Xiyovra "Giqno^' vnb rrjg y]dovr]g.' 
uni%avsv b% ^ccoGug sxrj nivxs nQbg rolg nsvryjyovru^ 
cov irvQccvvr^Gsv rQccc yal rQiccy.ovra, ccnclvrcov rcov nQo 

25 uvrov rvQcivvcov nQcwxrjxc 'auI iniSiy.sCcc disvr^voxcog.' 

3 ug Scliw: cclg AE, cf. Ael. v. b. 9, 13, aliter Merano 
apud Phot. bibl. p. 224 b 13 (e Nympliide) 10 -AQVTirr^L AE: 
corr. Mein, fort. v.QvnxoLzo {uTioy.ovTiroiTO Ael) 12 y' Mus: 

r' A 15 ivil arQcbuci Mein 10 vi] ^C ivd^vaovuivco [jlol ' 

Kock, sed uovog non temptandum 20 tradita tuetur Phryn. 
in Bekk. anecd. 72,19 23 3qq cum haeo sint Nymphidis (cf. 
Memno 1. s. s), tamen Alenandri verba non a Nymphide ipso 
videntur apposita 

14* 

■ ■ i .HM i u"^ "ni i ,-..^[i|! i n i . »^! .MiJH-'imi^i^.'n-'''w * -«g'j'*y *w Mi<n; w..L"»"y i iff»-.i ' t ' m >i'i i. ^ .» | ^ni'i ' 212 IB 

73. roLOvto? iy€y6v£i xal TTTOAEMAIOZ 6 (^dofiog Al- 
yvjctov ^a6i,k£v6ccg, 6 avtbv (ilv EvsQyitrjv avaxrjQvt- 
TMV, vnb de 'Aks^avSQS(ov Kax£QyBt7]g 6vo^t,6^evog. 
no6£Ld(bvLog yovv 6 6taix6g^ 6vvano8rniri6ag 2^xi- 

e nCavi ta 'AcpQLxava xXrj&ivtL £ig 'Ak£^dvdQ£Lav xaX 5 
%^£a6dii£vog avt6v^ yQd<p£L iv i^d6(ir] tav 'l6tOQLav 
ovtag (FHGIII 256)* 'dta 81 tQvq^i^v dLiq^d^aQto tb 6G)(ia 
vnb naxvtr]tog xal ya6tQbg (i£yid^ovg, ^v dv67t£QLkrj- 
Tttov £lvaL 6vvi^aLV£v' itp' '^g XLtc)vC6xov ivd^dvxag 
nod^^Qr) (lixQL tcbv xaQnav %£LQL8ag i^ovta (ji£QLri£L)>' 10 
nQori£L d\ ovdinots ^rc^dff, el (li} dLa UxLnCava.* otL 
de tQvcprjg ovx ^v dXk6tQLog 6 pa6Lk£vg o^og, avtbg 
n£Ql iavtov [iaQtvQ£L iv ta 6y86c3 tav 'Vno^vri{i,dtGiv 
8Lrjyov(i£vog onag t£ L£Q£vg iyiv£to tov iv Kvqi]vt} 

f 'An6klGivos xal oncog 8£Lnvov naQ£6x£va6£ totg nQb 16 
avTO-D y£vo(iivoLg l£Q£v6l^ yQacpcjv ovtag (ib. 187)' 'Aq- 
t£fiCtLa ^£yC6tr} [io^Ti^] iv Kvqtjvtj ioQtr], iv fi b i£Q£vg 
Tov 'AnbXlavog (ivLav6Log 8' i6tC) 8£LnvCt,£L tovg nQO 
ccvtov [£Q£v6a[iivovg xal naQatCdi]6Lv £xd6ta tQv^XCov 
tovto d' i6tl x£Qa^£Ovv ayyog inL8£x6^£vov ag £txo6L 20 
aQtd^ag, iv a noXkd ^lv tav dyQLfiaCav iyxsLtaL n£- 
novrjfiiva, nokld d' i6tL xaX tav ij^iQav 6QvCd-av, itL 
8£ ^aXattCav Cx^''^^''^ ta^Cxov ts i,svLxov nXsCova yivry 
IbOnoXXdxLg 8i tLVsg xal xLd-dQLOv dxoXovd-C6xov nQ068L- 
86a6LV. rifiSLg 8£ nsQLsCXo^sv td toiavta' cpLdXag 8' 25 

5 non Athenaeua, sed epitomator turbavit; Poaidonius enim 
haec de Panaetio magistro nanarat 10 negiT^st. suppl. K 

(«pOTjfi Di) 17 iOQti] del. Mus 19 zQv^Xia A: corr. Mein 
21 &yQi.fiicov A: corr. E 22 S' farl K: Ss Giza AE 24 xi- 
&dQi.ov recte habet; piscis est Niloticus Apollini sacer, tum 
pro &'noXov&la')iov restituendum velut ?) KOQSvXiaiiov 25 ne- 

QisiXdiisva zoiavta A nsQisiXofis&a za zoLavta E: corr. K iB 213 

bXuQyvQOvs xatu6xsv()i6avTsg, t6 tC(ir]^a s%ov6av ixd- 
Gtrjv ^g TtQOStQTJxaiisv Sandvrjg^ Xitnov ts xatsGxsva- 
0(isvov 6vv [n7iox6(i(p xal cpaXdQoig diaxQv6oig idaxaiisv 
xal jtaQSxaXs6a(isv sxa6tov inl avtov xa&s6&svta 
5 ofxad' dnuvaL.' sCg nd^og d' insdsdd)xei xal 6 vibg 
avtov AAEZANAPOI, 6 tijv iavtov (irjtSQa anoxtsCvag 
6v(i^a6LXsvov6av avrto. (p7]6l yovv nsQl avTov 1106 sv- b 
SdiVLog iv t^ i^dd^irj xal ts66aQaxo6tfj t&v 'l6tOQi&v 
ovtag (ib. 265)* '6 de trjg Aiyvntov dvvd6tr]g (t,i6ov- 

10 (isvog (ihv vnb tav 'oxXav^ xoXaxsv6(isvog d' vnb tav 
nsQL avtov, iv noXXfj 6s tQvtpfj %Giv^ ovdh nsQtnatslv 
oi6g ts ^i/, sC (lij dv6lv inansQsidbfisvog [inoQSvsto]. 
sig Ss tdg iv totg 6v(ino6LOig 6QxiJ6SLg dnb (jLstSG>Q(ov 
xXlvG)v xa^aXX6^svog dvvnodrjtog ^vvtovcotsQag avtdg 

15 TQV 'f}6xr]x6tc)v inoLSLto.' 

74. 'Ayad^aQXLdrjg d' iv tfj sxxaLSexdtrj Evq(o- 
nLaxav (FHG III 192) MATAN (prj6l tbv KvQrjvrjg ^a6L- 
Xsv6avta str] nsvtr]xovta dnoXs(ir]tov ysv6(isvov xal c 
TQvtpavta xatd6aQxov yevs6%aL ixt6n(og tolg oyxoLg 

20 xatd tbv i^xatov xaLQOv xal vnb tov ndxovg dnonvL- 
yfjvaL Sl' aQyiav 6d)(iatog xal ta nQO^^SQS^&aL nXrjd-og 
tQO(prlg. naQa de Aaxe8aL(i,ovLOLg 6 avtbg L^tOQel dLa 
tr]g e^d6(ir]g xal eLX06tY]g (ib. 193) ov Tf]g tvxov6r]g 
ddo^Cag vo(iC^e69aL, ei' tLg [^v] r) t6 6xfi(ia dvavdQ6- 

26 teQOv ixcov t) t6v byxov Toi) 6(b(iatog nQonetfj i(paCveto, 
yv(ivav xatd Sexa r](ieQag naQL6ta(ievo3v tolg i(p6Q0Lg 
T&v veav. xd(ped)QC}v d' ol e(poQ0L xal xa^' exd6tr]v 

5 Ss ideSmKft A S' iHSiSwKst E: corr. Schw 11 ovSs 

nccziiv AE: corr. K 12 glossam del. Mein 14 cvvtova}- 

riQov K 21 Tcai A m*, tb m. rec 24 ^v del. Schw 26 tcqo- 
niTrjg A: corr. E post icpaivtto hiat oratio 27 KcccptwQav 
K: ■>ia& td)Qcov AE. tnm fort. [xal] iiaQ'' iiidotriv rjfiiQav LM4 i^ 

d 7jUiQav xtu T(\ .TfpJ T/)i/ ivdvdiv xul rijv 6TQCoay)v tcov 

viiov irxoTiog. xcd yaQ 6il'o:i'oLol tjOuv tcuqcc Auxidca- 

uovioti xQicog 6xsvu6iag, aPJ.ov d' ovdsvog. xuv xf} de 

e^dourj xul eixoaTfj 6 'Aya^aQiCdijg ecpr] (ibid) cog Aaxe- 

dutuoviOL NAYKAEIAHN rbv nolv(iLc/.8ov TzavxeXcbg vTteQ- 5 

GUQxovvru ra 6couarL xul nayyv bta XQvcpijv ysvouevov 

xara^L^ccCavrsg stg ^sGijv rijv sxx^.rjGLav xul Av6ccvdQ0v 

7to?J.a ovsLdLCjuvrog sv ra xoLva cog rQvcp&ivrL tcuq' 

oXiyov st,s^a?.ov ix rrjg TtoXscog, UTts 1X1^6 avrsg rovro 

e TtOLrjGecv, sl y.i] rbv ^Cov STtavoQvtaGotro' SLTtdvrog rov 10 

Av6(xv8qov otl xal 'AyrjGCkaog, ors dLsrQL^ev TtSQL rbv 

'EXXriGTtovrov TtoXsuCbv rolg ^UQ^ccQOcg, oq&v rovg 'AGlu- 

yevelg rulg y\v Gro/.utg TtoXvxeXcbg r)6xr,uevovg. rolg 

cjcouuClv 6' ovrcog uxQeCovg ovxug.^ yvuvovg Ttccvxug exs- 

XevGe xovg aXLGxousvovg enl rbv xr]Qvxa ayeLV xal 15 

%coQ\g TtcoXetv rbv rovxcov luurLGuov, OTtcog ol 6vyiiu%0L 

yLyvcb6xovreg dLort TtQog yev d^Xa ysyoiXa, TtQbg (5' 

uvdQag svrsXstg 6 ayav 6vvs6rr]xs, ^Qod^viiorsQOv rutg 

f Tpvyutg bQucb6LV STtl Tovg svavrCovg. xul TTYOQN 6' 6 

Bv^^ciVTLOg Q)]rcoQ, ag Aecov t^roQst 6 %oXCrr]g uijxov 20 

vFHG II 329), Ttccvv TjV Ttayvg rb 6ibuu' xaC [BvluvrCoLg] 

TtoTS 6Ta6Lc<^ov6L TtQbg u?.Xi]Xovg rotg TtoXCrucg TtuQuxaXcbv 

sig (ptXCav eXeyev ^oquts /li£, avdQsg TtoXtraL, olog sl^l 

xb 6cbuu' c:X?.c: xccl yvvatxa syco -^toXXcb etxov TtuyyTSQuv. 

oxav ovv buovocbusv, xal xb xvybv r]uug 6xL^7t68L0v 25 

8s'xsraL' iccv 8e 6Ta6Lcc6cousv.^ ov8e r) 6vu:ta6a oixCa.' 

75. Tc66cj ovv xcJ.Xiov i6TLV^ dya{ye TLu6xQUT€g, 

2 ft'xorcjj aJditum videtur ad obtegenJam lacunaia a.m- 
pliorom 3 CY.tvuaiui oin. Acl. v. b. 1-4,7 4 oydoij xiil iUr>ezij 
Mueller, sed etiaiu bt (v. 3) uia'.o coUocutcm 6viiJ>a^j/.*u,- A 
10 irttiVOQ^ojcakXit AE: corr. Wilum 13 Ti.."» ui* >c\iv. x&vf 
jiir A i^tfroZofv uiv K) 21 glo-is. d'-l. WsliUi -■,,!t(^0tm>!fm*!ti^^ IB 215 

TCEvoasvov bIvul ).snx6tBQ0v Lov •/.araliysL "EQUiTtTCogoSl 
Bv KeQXCOilJiv 1] V7t£o:t?.ovrovvrag ra TavayQaico xrjrEc 
ioLxivai^ y.a%'d'jtBQ ot TCOOciQT^aivoi avdQsg. g^VjOl 6' 
ovtcog 6 "EQiiinTCog TCQog rbv ZJi6vv6ov tbv ?.6yov 
5 TtOiOVUSVOg (I 233 K)" 

[yvv] oC yccQ itsv^^isvoi 
ccvccTtrfQci 60i %^vov6iv ijdrj /3ov6ta, 
AscotQOcpCdov ?vS7tr6rsQa v.cd Qov^ccvtidog. 
y.al 'AQi6tocp(y.vrig d' iv rriQvtc/.dr] ).S7ttovg rovGds 
10 y.atu?.iyEi, ovg y.al 7tQi(5l^ELg vTtb rcov 7tOLr^rcov (pr]6LV 
Eig "AlSov 7iiu7t£6d^ai TCQog rovg iKSL 7tOLr^rag ?.iycov b 
ovrc3(3i (1 428 K)' 

y.al tCg vsxqcov xsvd-ucova y.al Gy.otov 7tv?.ag (Eur.Hec.l) 
st?.')] y.ccts?.d-SLV; B. svu yuQ acp' iy.ccatrjg tixvi]g 
15 £i?.6us%-u y.OLvfj ysvo}iiv7]g sy.x?.ri6Cug, 
ovg f^Gusv bvtag adocpoCtug y.al %auu 
5 iy.slGE cpL?.oxoQOvvtag. A. sial yuQ tcvsg 
ccvdQsg 7taQ' v^lv adocpOLtuL; B. vr) ACa 
^cc?.L(itci y\ co67tEQ QQCfy.ocpoiraL. 7t(/.vr sxsLg. 
20 A. y.al tCvsg uv slsv; B. TtQcotcc usv IIuvvvqCcov 

uTtb tav tQvyadcbv.) utco ds tav tQuyLy.cbv yoQcov c 
10 Mi?.r]tog, utco 8\ tCbv y.vy.?.Ccov KLvr](jCug. 
sW st,r]g cpr]<jiv' 1 Ttsvouivovg ilvui 7.i7zroriQovg E; macilentoruin catalogus 
alio ex fonte interiectiis ab Athenaeo 2 v7ttQ7z?.ovrovvru E 
Kr^riL Meiu, cf. Hes. s. v. TuvuyQuioiv cpvrjv, sed lioc si vo- 
luia.set Atbenaeus, scripsisset Krirtt roi Tuvw/quuo, cf. etiani 
Wolters ai-ch. Zeit. vol. 43 (1885) p. 2GG et VVernickc labrb. 
do3 arch. Instit. II 114 5 Ttoiovuivog vvv ol yuQ A, vvv 

om. E 7 §oidi.u AE: corr. Di e Bikk. anecd. p. So, 29 

8 XtcorQicpiSov A: corr. E 14 yuo Hcnu: 6' A 16 ov ci]- 

fittu-ovrug u'c8ocf.oirug A: coir. Tyrwhitt 21 rQuycoSdv AE: 

corr. Bfuti fl rd>v ■/.vXiy.cuv A: corr. Bentl "<'.m.<t.<f!nmi.^^i , ^.. , ..iiipp|a|ppmp|p9|q|||||9jp;(p 216 iB 

wg 6(p6dQ' inl XeTtXGiv i^nCSav axstGd'' uqu' 
rovxovg ydQ^ ^v noXXa IvraA^r/, i,vXXu^iov 
6 rfiq dcuQQOLug norufibg ol%ri0exuL. 

%eQl 6e xov J^uvvvQLGivog xul ZlrQurrig iv ^v^u- 

6ruZg (pr]6iv (I 727 K) • 

UuVVVQlCOVOg 6XVXLVrjV iltLXOVQLUV. 

nsQl dh MsXr]xov uvxbg 6 I^uvvvQLcav iv rikcoxL Xi- 
ysL ovxag (ib. 793)' 

MiXrjxov xbv unb ArjvuLOv vexqov. 

d 76. ^v d' bvxiag Xsnxoxuxog xul fiaxQdxuxog 6 KINHZIAZ, lo 
eCg bv xul oAov dQu^u yiyQutpev UxQuxxig (ib. 716), 
0d^Lcbxr]v 'A%LXXiu uvxbv xuX&v 8lu xb iv xfi uvxov 
noLrj6£L 6vvs%S)g xb Od^Laxu XiysLV nuCt^av ovv efg 
riiv ISiuv uvrov ecpri ' 0%-LSir 'A%LXXev . . . . ' uXXol 
3' uvrbv^ cog xul 'AQL6roq)uvrjg (Av. 1377), noXXcixLg 15 
ElQrixu6L (pLXvQLVov KLvr]6LUv Slu rb cpLXvQug [rov |vAov] 
XapL^ccvovru 6uvl8u ^viineQL^chvvv^d^uL, lvu fiij xd^nrrj- 
ruL dici re rb ^rixog xul rijv l6%v6rr]ru. orL Sh ^v 6 
KLvr]6L'ug vo^adrjg xul deLvbg ruXXa Av6Lug 6 QrjrcoQ 

e iv xa vneQ Ouvlov nuQuv6[iav inLyQucpo^ivtp X6ycp 20 
etQrjxev^ cpu6xc3v avxbv acpi^evov xrig xi%vr]g 6vxocpuv- 
telv xal unb xovxov nXovretv. ott dh 6 noLrjri^g i6rL 
xttl ov% ereQog^ 6ucpG>g uvrbg av 6r]fiuCveruL ix tou 
xal inl u%e6rr]rL xcj^codov^evov ifLcpuvLt,e6%uL xul dLu 
rov Xoyov roLOvrov 8eCxvv6%aL. XiyeL 8' ovrcog 6 Qr]raQ 25 
(fr. 143 Tur)" ^%uvyidt,ci 8e el (i^ ^uQicog q)iQere orL Kl- 

1 a)LXSC& A: corr. Cas, dxBiod'' Brunck 2 rjv nolvg 

Bergk (Ttollbg Cas), rjV Jior' d^vg s}.&rj Madv 3 floijjTjfffrai 
A: corr. Dawes, nisi ferri potest St,aQOtag n. i|oi;i;7j(r£Tai 
14 hiatum not. K 16 glossam del. K 17 Xa\i^a.vovxag 

A: corr. E 19 fort. xaiTot Stivog 23 avxog Mein: avxhg A 
25 TOioiiro»' (Jivxa^ K IB 217 

vr}6L()cg i6tlv 6 rotg v6^ig /SoTjO-dg, bv v^stg ndvrsg 
inC6Ta6%-e a6s^i6tarov ujcdvrcov xal naQavo^corarov 
dvd-Qancov ysyovivai. ov% ovrdg i6riv 6 rotavra 
tcsqI d^sovg i^aiiaQrdvcov^ ot rotg pblv dXXotg ai6xQ6v f 
5 i6ri, xal XiysLv, rav xcofiaSodtda^xdXcov <^d'y dxovsve 
xad"' s'xa6rov iviavrdv; ox) iisrd tovtov ;tOT£ 'AnoXXo- 
(pdvrig xal Mv^raXiSrjg xal Av6Ld-sog 6vvBi6rLcbvto^ 
fiittv 'fiiiiQav ra^dfisvoc rcov djcocpQddcov, dvrl 8s vov- 
(iYivia6r&v xaxodanLOv L6rdg 6cpL6LV avrotg rovvo^a &i- 

10 ^svoL., JCQinov iisv ratg avrcov rvxatg' ov fiijv a>g rovro 
dLanQa^d^Evot r^v dLdvoiav i^x^v^ dXX' iog xaraysXcov- 
rsg r&v ^scov xal rav v6^cov rav v^sriQcov. ixsLV(ovbb2 
filv ovv sxa6rog dnaXsro co6nsQ slxbg rovg rotovtovg. 
rovtov d^ rov i}no nXsC6rcov yLyvco6x6(iEvov oC d-sol 

16 ovrcog dLid-s6av co6rs rovg ix^^QOvg ^ovXs6d-aL avrbv 
t,fiv [idXXov ^ rsQ^vdvat naQddstyiia rotg dXXotg, Xv 
sCdcb6tv '6rt rotg XCav v^QL6rLxS)g nQbg rd d-sta dtaxst- 
^ivotg ovx slg roi)g natdag dnorCd-svrat rdg rtficoQCag, 
dXX' avrovg xax&g dnoXXvov6L, [isC^ovg xal xo^^^^tori- 

20 Qag xal rdg 6v^0Qdg xal rdg v66ovg <^avrotgy tJ rotg b 
dXXotg dvd^Qanotg nQ06^dXXovrsg. t6 (ilv yaQ dnod-a- 
vstv t) xa^stv vo^Cficog xotvbv rjfitv dna6Cv i6rt, t6 
d' ovrcog IjjovTa ro6ovrov jjpdvov dtarsXstv xal xad-' 
ixd6rr}v i}(iiQav dnodv^6xovra (li} dvva6&at rsXsvrf}6at 

25 t6v ^Cov TOVTOtg [i6votg nQ06r}xst rotg rd rotavra dnsQ 
oxnog i^r}(LaQrr}x66tv.' nsQl (ihv ovv Ktvr}6Cov ravra 6 5 yioap,mSLSaa>idXwv A: corr. Mus, idemque S' addidit; 
ceterum cf. Harpocr. s. Kivr]aCas 7 MvQxaXCSrn Wilam 

avveaxt.mvTO A 8 Lysias fort. Bcripsit ijiiSQav <^nhvy ra^d- 

fisvoi, ftCav T&v &itocpQdSwv 11 StanQaTrofisvoi A: corr. K 

17 tScoaiv AE: corr. Mus 20 airotg add. K 21 S sr- 

QyjcoQ tioiyy.iv. 77. lertrortQog 6' i^v y.cd iJ>iAHTAE 6 
Kcpo^ Tioirji]^^ og xcd dicc xi]v xov Ccouarog lay^voxi^xcc 
acpaiQccg ix aolv^ov nsnonq^tvug eiyE tceqI xco jrddf, 
<bg ^i] vitb ccva^ov avaxQc<7CcL7]. TIoXb^cov 6' 6 TtSQL- 
c r^yrixi]S iv xa tISqI QccvauOLCOV (fr. 84 Pr) APXEZTPATON [ 
cprjGL xbv ucivxLV aXovxa vtco ■Jio^^saCcov xal S7tl t,vybv 
ccva^X^d^svxa 6/3oAou blxi^v svQsd-f^vac syovxa' ourcaj 
i]v LGyvog. 6 d' avxbg loxoqsl^ cog y.al rTANAPETOZ 
iaxQcp ^hv ovdsvl cjuL^.riOsv, '^Q-AS6i?.ci0v ds r]y.Qoaxo 
xov cpLXoGocpov .) y.al oxl Gvvsysvsxo nxolsacdco xco o 
EvsQysxi] xcO.avxa dcobsy.a xbv svcavxbv Xaa^idvcov 
ijv ds LOyvoxaxog^ avo<3og dLaxsXs6ag. M^r^XQodcoQog 
6' 6 Uy.rnpLog sv SsvrsQa TtSQL 'A?^SL7CXL7ir]g 'iTtTCcovay.ta 
d xbv TCOLr^xiiv ov iiovov [LLV.Qbv ysvsG&aL xb ^Qua, cO.Xa 
v.al ?.S7Cxuv, cly.Qbxovov 6' ovxag cog TtQbg xoig u?.?.oig .5 
y.al y.cV)]v ^.rjy.vd^ov ^c/.?.?.slv lisyLorov xl dLCiOxriua, xcov 
s?.acpQCjv (3co^cKXcov dccc xb ai^ dvvaa&UL xbv asQU xs^vslv 
ovx syovxcov ^luluv xi]v cpOQciv. ?.S7txbg 6' i]v y.al 
OlAinrriAHZ, y.ccd-' ov ?.6yog iaxlv 'TTtSQsidr] xa qtjxoql, 
?.sycov uvxbv svu xcov 7to?.LXSvoasvcov sIvul. r]v 6' iC 
svxsXijg xb 6aau dLu ?.S7tx6xr^xa., cog 6 'TTCSQsidiqg scpr] 
(fr. 172 Bl). "yl?.st,ig t' sv QsaTtQcoxoig cpr^aLV (II 325 K)" 

'EQa\ Q^SCjV 7tQ07tOl.l7rS y.ccl 0LXl7t7ti6oV 

c 'A^.r^QOvxs, Nvxxog r' baua xfjg neX<x^7ti7t?.ov. 

xal 'AQLaxocpdv n?.dxcovL (ib. 270)* :>5 

iv i]aiQULg xqlOlv 
l6xv6xsQ0v uvxbv uzocpoivco 0i?.i7t7tidov. 

1 cfduag A cpLh]xai E 3 ix^^ -^- (^o\r. E t> ovdn-l 

E: ovdiv A 10 fort.. cvviyivtxo 14 rbv Tri-xri'.»' HockiT, 

Bod cf. PiObert arch. ilabrclien p. 115 sqq 21 rb educ vi» 

dctur (^lMi-.fiua 23 viyQihv C.ii* 2<J. '27 itr f,Ui<>«i; «t-r»)r 

T(>4clf laxr6xti>ov tSor<a»tI> AE: lOrr. lukObi IB 219 

B. ovtcog iv t^uEoaLg 6?.L'/aig vsxQOvg tcolcl^', 
MsvavdQOS ^£ (^QyU ^-^'- 365 K)" 

6 /.Lubg vuCbv xbv y.a/.ov rovxov day.uv 
^l?.i7C71l8ov ?.s7cx6xeQOv axodcL^SL vey.QOv' 
5 OXL de y.al 7t£cpL?.L7c:tLdCj6d-at D.syov xb ?.s?.c7txvv^ai 
"A)^a%Lq iv MavdQuyoQL^ouivr] cpyiCLV (II 349 K)' 
y.ay.cbg syjc axQOv&lg ay.aQy)g vi] ^t" iyavov 
7tacpL?.L7t7CL6co6aL. B. ^ii] 6v y.aLvcbg uol ?.d?.£L' f 

o(5ov ov xi^v)]y.a. A. xov xa?.aL7cd)Q0v Ttcc&ovg. 
10 7to?.?.cb ovv y.(/.?.?.L6v i6xL xolovxov xivu sIvccl xr,v cdiav 
i] ug cpr,(3LV 'AvxLcpdv7] g iv A16/.03 (ib. 17,' 

xovxov ovv 
dt' OLvocp?.vyLUV y.ul Ttdyog xov Gauaxog 
uOy.ov y.a?.ov6L Ttdvxeg ovTtLycoQLOi. 
15 'HQuy.?.eLdi]g de 6 IIovxLxbg iv rd5 TteQl 'H8ovi]g AEINIAN 
937/(?i xbv uvQU7Cco?.r^v 6lcc xQvcp7]v elg SQcoxag iu7te66vxu 
y.cd 7to?.?.u yQrjUuxu dvu?.co6c.:vxu, ag £%co xcbv iTCLd^vuicbv 
iyivexOj VTcb ?.v7tr^g iy.xuQuyxrivxa iy.xeuelv avxov xd 
ULdoLU^ xuvxu 7cdvxu 7Coiov6r^g xi]g uy.o?.c<6xov XQvcpr]g.o53 
20 78. £^0;? 6' iiv 'Ad-r]vr]6L y.ul xovg Tcbdug xcbv xqv- 
cpdivxcov ivu?.£Lcpeiv avQOLg^ ag Ky]cpL66dcoQog uev iv 
TQOcpcovLcp cprj6iv (I SOO K)* 

&7C£tx' d?.£LCp£6&aL XO 6C}ad UOL TtQLCO 

IxvQOv iQLvov y.al Q6divov, uyuuuL, ^uv^lw 
25 y.ul xolg 7to6\v XCOQlg tcqlco uol ^cc/.y.uQLV. 

3 iuiv Bentl 4 vf/.Qbv del. Mein 5 TncpiliTtnaGd^ai. 

AE atem Ael. v. h. 10,6): coit. Caa 7 tz^^s Cas iyivov 
K: ff A, aoristo enim opus 8 Tticfil.LnTcujC^ui A: corr. Cas 

ocuuov A: corr. Toup 10 fort. Ttoca oiv, redit oratio ad 
lielluonum catalogum (cap. 75 in) 14 oi inixojQiOi AE 

lu tQcota AE: corr. Wilam 18 iy.ziu.veiv A: corr. E [i^izeutv) 
19 zavza ndvza: itaque Heraclidos multa id genus exempla 
t>!lcg rat '_'3 TCQiCi A 25 {id-KxaQiv XV p. CvS"J f raPP^ttP 220 IB 

Ev^ovXog d' iv UgiiyyoxaQLavL (II 203 K)" 

iv d-uXdfia iiaXaxag xaraxsi^svov sv 81 xvxXco vlv 
naQd^svLxal XQvcpSQaL, ;|jAtdaval (idla xal xatd&QxmtuL^ 
tbv n6d' dfiaQaxLVOLGL fivQOLg tQLjpovGL tbv ifiov. 
h iv ds TlQOXQLdL XsysL tig nag dst STtL^sXsL6d-aL tov 5 
trjg IlQOXQLdog xvvbg ag jisqI dvd^Qajcov tov xvvbg 
tbv X6yov noLov^svog (ib. 195)* 

ovxovv vnoGtOQSLts ^aXaxag ta xvvl; 
xdt(o ^sv vno^aXslts tav MlXyi6l(ov 
iQLav.^ dvco&sv d' inL^aXslts ^v6tLda. lo 

B. "AnoXXov. A. slta xovSqov avTof Ssv6sts 
5 ydXaxtL xv^bg. B. 'HQdxXsLg. A. xal tovg n6dag 
dXsL^st avtov ta MsyaXXsCci ^vqoj. 
'AvtLtpdvrjg ds iv }ihv 'AXxr}6tLdL (ib. 23) iXaLa tLvd 
c noLSL xQi^^fisvov tovg n6dag. iv ds MrjtQayvQtt] (prj6£ 15 

(ib. 74)- , ^x' ^l ' 

trjv ts naio aXsL^^iata 

nuQd tfig Q^sov Xa^ov6av sita Tovg n66ag 

ixiXsv dXsL(pSLV nQ&tov., sita td v6vata. 

cog d^attov rj natg d' ri^at' avTOv tav noSav 20 

5 itQLips t', dvsnr^drj^sv. 

xal iv Zaxvvd^cj (ib. 51)" 

sit' ov SLxaCag slybl cpLXoyvvrjg iyco 

xal tdg staCQag rjdscog nd6ag sxco; 

tovtl yaQ avtb nQ&tov 6v nostg na&stv, 25 

^aXaxatg xaXatg ts x^Q^^ tQLCpd^rjvaL nbdag, 

d 5 n&g ovx^ 6S[iv6v i6tLv; 

3 naQd-svtKCi TQvcpsga A: corr. lac j^/lavt^ava (laXaiicc 

A: corr. Mein 4 ^vQoiac A: corr. lac tbv i[ibv quid 

fuerit sciemus si griphum ipsum solvere contigerit 6 ngo- 
KQCSa A: corr. Mus 8 ov^novv A: corr. Toeppel 13 Sclei- 
ipaz' A: corr. Cob iieyaXXCcoi A, cf. XV p. 690 f 20 Slti- 
'ipazo A: corr. Koppiera 22 Zav.vv9-i(a Koppiers IB 221 

XCcl iv @OQLXLOLg (ib. 53)* 

kovraL d' alrjd^&s' cckka tl; 
B. ix xQvdoxoXki]tov ys xockTtLdog ^vqc) 
AlyvnxLGi ^ev tovg nodag xal ta 6xiXr]^ 
5 (poLVLXLva 6\ tag yvd&ovg xal tLtd^Ca^ 

6 6L6v^^QLVip de tbv etSQOv ^Qa^LOva^ 
a^aQaxLvca de tag 6(pQvg xal trjv xofirjv, 
BQJtvkkLVCi 8\ t6 y6vv xal tbv av%iva . . . 
'Ava^avdQLdrjg de iv IlQOJteGLkdco (ib. 151)" 
10 ^VQCJ ds naQa IliQavog, ovneQ dnidoto 

ix^sg MeXavana, nokvtekovg AtyvntLOv, e 

ca vvv dXeLfpeL tovg n6dag KakXLGtQatov. 
xal tbv inl @e^L<3toxkiovg de ^lov TrjkexXeLdrjg iv 
IlQVtdvedLV (I 215 K) a^QOv bvta naQadCdGiGL. K^a- 
15 tLv6g t iv XeCQC30L tijv tQvcpijv i^icpavCt^av f^v xav 
naXaLtiQcov cprjGCv (ib. 86)* 

dnaXbv ds 6l6v^^qlov (jiy q68ov tJ xqlvov naQ^ ovg 

i&dxsL' 
^std x^Q^^ ^^ fi^Aov exa6tog excov ^xCnavd t r\y6- 
20 Qat,ov. 

79. KXiaQxog d' b UoXevg iv totg^EQcotLXOLg (FEG II 3lb) 
^did Tt, <pr]6L\ fietd x^^Q^S dvd-r] xal ^rjla xal td tOLUvta 
q)iQOfiev; n6teQov otL xal dtd trjg tovtojv dyanij6eag 
rj (pv6Lg firjvvsL tovg xrlg &Qag sxovxag triv inLd^vfiCav, f 
26 dLd tovt ovv oiovsl dsty^a tfig otpsag td dyQata ^std 

1 &OQVKLOig A, cf. XV p. 689 e 2 Xovt' aidovo &lr]&d)g 
p. 689, fort. lovtaL S' ; B. oux. A. &Xri&(bg; icXXa tl; 3 ;|;pv- 
COKolXrjrs KaXnLSog A: corr. p. 689, ye pro dh Mus 4 ta 

CKsXrj p. 689: tas X^^^S •^ 6 clcl(i§qivcol A 8 SQnvXBVWL 
Ss t6 yvvv A: corr. p. 689 10 (ivqov ts p. 689 f 11 no- 
XvtsXovg svaLntLwiA: corr. p. 690 a 12 cvvaXsitpsi A : corr. p. 690 
17 t) add. Herm 19 fista Mein: naQa A IxaffTog (quod add. 
Mein) habet A 25 trjg (pvcswg Dalec, tfjg dQs^swg lac Xi^ioC:; i/oi'(Ui> x(d x^CLOovoLV avroi'^; >] Svoiv x^h 'J 
T(iVT(c :tfQi(piQOv(Si,v (iQXV "^^ Y^^Q ivtvxiug xul 7ta( d- 
6eiyncc tfjs jiovXtJGscog avxolg yCvsrai did rovtcov, ati q- 
dstCi yLSv tb 7CQ06ayoQEvd-)jvaL, doxxji ds <^tby tcqovti )- 
yQ(c(paiv oti dsi xal uvtovg ^studtdovotc r^g ijQt g. 5 

55417 yuQ tCbv coQUicov uv^Cjv aui zuQTtcov ai'ty](5ig . ,'5 
uvtiSoGiv tijg rou Gco^utog coQug TtQOxuXeitui tovg X i- 
^ovtug. 7] tr}v tovtcov coquv TCUQuipvx^v xul Ttuou^ »- 
d^iuv trjg [ijtl] tCbv iQco^ivcov coQccg xutg iTCid^vuiC'. g 
%aiQovtsg exov6iv uvtolg. ixiCQOvstui yuQ vnb t g 10 
tovtcov TtuQOvCiug 6 tcbv iQCo^ivcov Ttod^og. Si ^rj a{ a 
Toi) tCcqI uvtovg y.66yi0v x^-Q''^ ocu&ccjcsq uXXo ti ta v 
TtQog -AuXXcoitLGabv GvvtSivovtcov sxovcC ts tavta y,< l 
XULQOvaiv uvtotg. ov yuQ ^ovov Gtscpuvov^ivcov ro g 
coQUiOig av&sGiv, aXXcc ycd ^std x^^^Q^S ixovtcov t ) 15 

b %dv Sidog iTCLXoG^sttca. tuxu (5' iGcog dLd tb cpiX.oyc - 
X.ovg siv(Ci' driXot ds tb tdv y.uXav iQccv xul TtQbg t : 
u)Qutu (piXiaag sxsiv. y.uXbv yuQ ro T7]g oncoQug v.c \, 
TO tr]g coQug ovtcog TtQ^GcoTtov sv ts yuQTtotGi aul di - 
d-s6i d'ScoQov^svov. j) Ttuvtsg ot iQibvtsg olov ixtQV - !0 
cpdvtsg vTcb roD ncc^yovg xul u)QiUiv6^svoi totg ioqccCol : 
dpQvvovT((L. (pvcjixbv yuQ drj rt t6 tovg oio^ivov 
slvcci y.uXovg xul CoQ(cCovg dv^oXoystv. od^sv aC ts tcsq 2 ivri^/ag A: corr. Mein 4 usv Miis: Sh A t6 aJd. K 
(t(o add. Mein) 6 sqq videntur liaec mutila, supplonda hue*. 
fere senteutia: Vj yuQ zwv ihQaicov . . . ui'rr,cig (^tr^v ^ovXr,cn 
uj}vvti ribv airuvvTuv, 1) ds tz ciQCiXriXl^iiy tlg avxidiiccy xri 
^ttI del. K, niai ultius liaoret mendum 10 tx^^yrn j;(;/- 

Qovoiv Wilam IS rc» r/'jj ond^Qug (siuulitfr iaia tiiO K; 

iJri xui ortcJiQUf A, verba ort r/i» o^tuiQuc ««l d>.'l. In, khI u1 
tioff* t;",; otQui *unt it.v uuvlii ri,i o»^>^«i;; v«-rsv» -•■'--♦« ds* 
thvrarulici f^jrta*6« canr.irua uioauil Wiiias '.'? f^ '*^S? l..... L,...,.-. ■.....-..■■ — ^ j. 11' i^li.*) 

T>)u lliQ6tcp6v)]v ilvdokoyilv Xiyuvrca xcl ^(Cfcfio 
cpy]GLV (fr. 121 B'^) lHtlv ^uv&s' u^tQyovOuv nuid' ayuv 
aTtuXdv'' 

80. ouro d' ilrj^rr/vro rwv r^dvTCu^^iCiv ot xoxs c 
5 wg 'Aul KuXXiitvyov 'jicpQodCxVfg uqov idQvCuGd^uc uTtb 
xoiuvrr^g ulxCug. uvdol c.yQoC/.cp iyivovxo dvo y.ulul 
xtvyaxiQEg' uvxul cpL?.ovLX7]6u6uC Ttoxe TtQog iuvxug 
7tQoaX%-ov<5uL iiil xi]v XscocpoQov dLsy.QCvovxo TtoxsQu sir] 
y.uXXiTtvyoxsQU. zuC Ttoxs TtuQLOvxog vsuviGy.ov ^tuxsQU 

10 TtQSG^vxTjV s%ovxog ijtidsL^uv suvxug y.ul xovxa' xul 
bg %stt6u^svog sy.Qcvs xi]v TtQSG^vtiQuv 7)g xul sCg 
SQCoxu i^TtsGcov iX^cov sCg uotv xXiViiQTjg yCvsxuL xul d 
dLTjysiXUL xu ysysv)]aivu xa aSsXcpcp suvxov ovxl vsco- 
xiocp. b ds xal uvxbg ilQ^cov sig xovg dyQOvg xal 

15 d^suGuusvog xdg Ttcddccg iQu xal avxbg xi]g sxiQug. 6 6' 
ovv 7tuxi]Q irtsl tcuquxuXCov uvxovg ivdoh,oxiQovg Xu^slv 
yu^iovg ovx sxtsi&sv^ dysxui iz xov cr/Qov xdg Ttuldag 
avxolg^ TtsCGag ixsCvcov xbv jtaxiQa^ xul t,svyvvGL xolg 
viotg. uvxuL ovv VTtb xcov Ttohxibv xuXXCTtvyOL ixu- 

20 kovvxo^ ag xul 6 Msyulo7toXCx7]g KsQxtddg iv xotg 
'Lqil3oLg lGxoqsl Xiycov (VL II oi;^, fr. i H')* 

7]v xaXXiTtvyiov t,svyog iv 2JvQuxov6c4ig. 
uvxuL ovv i7tL?.a(i6iisvuL ovGCug Xu^TtQug i(iQv6uvxo 
'AcpQoSCxr]g lsqov xaXi6u6ac KaXXCnvyov ti)i/ Q^e6v^ cog e 

26 i6xoQSL xal '^QxiXuog iv xolg 'lu^^OLg. 

81. iv ^iuvCci ds XQvcpi]v 7]di'6xrjV ysvouivr^v ovx 
dr^dag 6 Ilovxiy.bg 'IlQccxXsCd)]g diy^ysiXUL iv xcp TtSQL 

2 jicUS' dyvuv Ilerra 7 (fdovny.j^cciaca A, fort. rpiluvi.- 

novacit aii nott 9 v.cd rozt ScLw 10 7tQfc§vrr,v <^/.cd 

nluvaiovy nitu. K 10. IG 6 d' ovv K: 6 -/ovv A, 6 ovv Di 

-- r^v Mus: T, .V ^^ l ^ ^^W^t.iWM ft tl ll — H WI - " ■ .^^flj | * ' MBjJJB^W.<WH * W . w awim i -Mg i nmw .^ 224 ir 

'Hdovfiq ovTMg yQccq^av *6 Ai^avsvg &Qd6vXXos 6 IJv- 
d^odagov distadi^ Tiorl vnb ^avCaq roLavrrjg ojg jidvru 
rd nlota rd etg rbv IlEiQaid xarayd^eva vnoXa^L^dvtiv 
iavrov slvai^ xal dnsyQdcpero avrd xal dns6relXs xal 
diaxsL xal xaranXsovra dnedexero ^erd x^Qdg roGavrrig 5 
f b0r]6neQ dv rig ried^eCri ro6ovrc3v XQW^^^'^ xvQLog av. 
xal r&v ^lv dnolofiivav ovt£ ine^rjrrjeev, rotg ds 
Ga^OfisvoLg ix^^Q^'^ ^^^ dLriysv (isrd nksCerrjg r}dovr]g. 
insl d^ 6 ddskg)bg avrov KQCrav ix 2^LXsXCag inLdrj- 
(i^6ag 6vkXa^G3v avrbv nuQsdcoxsv iarQa xal rfig ^a- 10 
vCag inav6aro, dLrjystro . . . , ovdenanore (pd6xav xard 
rbv ^Cov i^tf^Tjvat nkeCovw Xvnrjv ^hv ydQ ovd' rjvrLV- 
ovv avra naQayCve^d^uL^ t6 dh rav rjdovav nkri&og 
vneQ^dXkeLv.' 

ir 16 

555 ^AvrLcpdvrig 6 xcj|ticodi07rotdg, sratQS TL^6xQareg, 
cjg dvsyCva6xs tLva ra ^a6LXst ^AXsi,dv8Qa rav savrov 
xa^adLav, 6 de dr}Xog rjv oi) ndvv Tt dnodex^^ievog^ 
^det yap, i<pr)6ev, a ^a6Lkev, rbv TavTa dno8e^6^evov 
dnb 6vfi^6Xav re noXkdxig 6e8eLnvr)xsvaL xal nsQl 20 
iraCQag nXeovdxLg xal elXricpsvaL xal dsdaxsvai nXr^ydg," 
ag (pr]6L Avx6(pQav 6 XaXxLdevg iv rotg ne^l Ka^a- 
8Cag {it. 13 Strecker). '^ntBtg ovv xbv neQl iQarLxav X6yov 

1 &^covevg &QaavXocog A (alterum etiam E): corr. ex Ael. 
V. h. 4,25 2 fort. toiovtmg 4 &nsatBi.le A (om. E): corr. 
Mein, qui praeterea xal tfwjxtt xal &niote}.ls, i^fnefine Ael 
6 i)a^eCr\ Mein: etri A 1 oiSlv ine^r^ei E, fort. oiSl ine- 

J^Tfi oiSiv 11 supplenda fere haec ex Aeliano dirjyeito 

<[noXXd%ig negl tf^g iv (luvia Si.atQi,pfjgy 

ir A 19 &nodex6fievov AE: corr. Mein ir 225 

ivTccvd^a (lelkovtss xcctatccttSLV {iyivovto yccQ xccl xsqI h 
yanst&v xal itaiQGjv nolkdxLg ^dyot) eldoGiv ixtid^i- 
^svoi tijv iGtOQLav t&v Mov6cbv tijv 'EQatca iitixals- 
ad^svoL sig ^VTJ^rjv rjfitv iivaL tbv iQcjtLxbv ixstvov 
5 xatdXoyov, ivtsv&sv tijv xataQxrjv 7tOLr}66^sd-a (Apoll. y l) * 
SL d' ays vvv, ^EQata^ ndQ -0'' XctaGo xai ^ol ^'vLdTts, 
tCvsg l6yoL tcsqI avroi) tov iQOtog xal t&v iQcotLxav 
ilixd^rjijav. 

2. xal yccQ tdg yafistag 6 xaXbg rjfi&v sGtLatOQ 

10 inaivciv "EQ^LTtnov scpri iv tolg nsQl No^od-stcbv (FHG c 
III 37) LdtOQSLV otL iv AaxsdaC^ovi sig oixrj^d tL 6x0- 
tSLvbv TtccGaL ivsxlsiovto aC jcdpcci, GvvsyxlsLOfiivcov xal 
tcbv dydficjv vsaviGxav xal sxaOtog -^g iTtLXd^OLto, 
tavtrjv dnriysv dnQOLXOv. Slo xal Av6av8Q0v itpq^ia- 

15 (jav, otL xataXLnav trjv nQOtiQav stiQav i^ovXsvsto 
nsQLxaXksGtiQav dyayiG&aL. KXiaQ%og d' 6 2JoXsvg 
iv tolg nsQL IlaQOL^L&v (FHG II 319) ^sv AaxsdaifiovL, 
fprjei, tovg dyd^ovg at yvvalxsg iv soQtfj tLVL nsQl tbv 
^co^bv sXxovGai Qani^ovGLV, Xva tijv ix tov nQdyfiatog d 

20 v^QLV (fsvyovtsg cpLXoGtoQyaGi ts xal iv S>qcc nQOGiaGL 
totg yd^OLg. iv de 'A&r]vaLg nQ&tog KixQOip fiiav svl 
i^svi,sv^ dvidrjv tb nQ6tSQ0v ov6G)v t&v 6vv6dc3v xal 
xoLVoya^iav ovtcjv. dto Pfal sdoi,i tL6LV dLcpvrjg vofiL- 
0&r}vaL^ ovx sidotav tav nQ6tsQov dLa tb nXfjd^og tbv 

25 natiQa.' ix tovtav ovv tLg bQ^a^svog ^ifi^^aLt' dv 
tovg nsQLtLd-ivtag UaxQdtSL dvo ya^stdg yvvatxag, 
Savd^innrjv xal tijv 'AQLGtsidov MvQta^ ov roi) dLxaiov 
xaXovfiivov (ot xq6vol yaQ ov 6vyxcoQov0Lv) dXXd tov 

2 slSoaiv i. e. amorum peritis 5 ■Kata loyov A 6 leraTO A 
12 GvvBKlEiOvtQ AE et cvyKl£io[j,8vcov A (om. E): corr. K 
15 eTcciQav AE: corr. lemma A 226 ir 

bbCtQitov an' ixsLVOv. siel 8% KukXi69ivriq^ Jrjfiij- 
tQiOs 6 ^aXriQSvc;, UdtvQog 6 n£Qi,Jiutr]tLx6g, 'Aqv- 
6t6i,evog^ olg tb iv866i^ov 'AQiGtotikrig idcoxev 
i6toQ(bv tovto iv ta nsQl EvyevsCug (fr. 75 R)* si [iri 
uQa 6vyx£X(OQrj^ivov xuta ipt^cpt^^u rovro iyivsto t6t£ 5 
diu 6ndvLV dv&QcoTtav, (o6t i^stvut xul dvo i%SLV 
yvvutxug tbv ^ovl^iisvov^ o&ev xul tovg rijg xcofiadLug 
TCOLrjtug u7C06LG3nri6aL rovro, noXXdxLg rov I^axQdtovg 
fivrj^ovsvovtug. jcuQidsto ds tisqI ttbv yvvaix&v i/^tj- 

b q>L6^a 'IsQ(bvv^og 6 'P6dLog (fr. 26 Hi), otcsq 6ol Slu- 10 
ni(iipo^ut £VJC0Q^6ag tov ^l^XCov. uvtstns 8s totg 
kiyov6L TCSQL tav UcoxQdtovg yvvuLxav IlavaCtLog 6 
'P6dLog. 3. TCUQa de niQ6aLg uvi^etUL rj ^aeCXeLU rov 
nkrid^ovg toov nukkuxCdav 8iu ro ag de6n6triv uQ%eLv 
rjjjj ya^stfig tbv ^u6Lkiu, stL ds xul dtd ro trjv ^u6l- 15 
At^a, ag (prj6LV /lCvav iv totg IIsQ^txotg (FHGII92), 
vnb tav nukXuxCdcov d^Qrj^xsvs^&ut' nQ06xvvov6t yovv 
uvtnjv. xut 6 nQtufiog de nokXutg XQf^tut yvvut^t xat 
7] 'Exd^rj ov dv6%SQuCvst. Xiyst yovv 6 IlQtu^og {Sl 496) ' 

c ivvsuxutdsxu fiiv ^ot Lrjg ix vrjdvog r}6uv, 20 

Tovg d' uXXovg [lOL stLXtov ivl ^eydQ0i6L yvvatxeg. 
nuQu 8e totg "EXXr]6Lv ovx uvixetUL rj roi) ^oCvLXog 
fii^tyjQ triv rov 'AyivvtOQog nuXXuxC8u {I 447). Mr]8eLU 
8} xuCneQ el^vtu tb s&og ort i6tL fiuQ^uQLxbv ov (piQst 
ov8s uvt^i tbv rXavxr]g yd^iov, ^8r] sCg td d^eCvco xul 25 
'EXXr]VLXu ix8s8Lr]trj^ivr]. xul r] KXvtuL(ivf]6tQu 8e nsQt- 
nad-r]g ysvo^ivrj tf]v Ku66dv8Quv 6vv uvta ta 'Aya- 
^i^vovt unoxtsCvst, tjv sig ti]v 'EXXd8a 6 xqsCcjv 

1 eadem fere de eadem re auctorum tabula a Panaetio 
fortasse composita apud Plut. Aristid. 27 9 <^t6)> nBQi Mein 
11 i. e. cum librum mihi paravero 21 svlfi jAfya^oiai A ir 227 

inrjyccysTO , iv i&si, ysvo^avog fiuQ^aQixav yccfiojv. 
^&av^d6aL d' av tig, q}r]6lv 'yiQi6ToreXr]g (fr. 162 R), d 
OTL ovdaiiov rrlg 'Iki.ddog "OfirjQog inotrjas MsvsXda 
GvyxoLfiaiisvrjv naXXaxtda, na6t dovg yvvatxag. xot- 
5 juSvTat yovv JtaQ' avra xal ot ysQOVTsg iisrd yvvatx&v, 
Ns6tg}q xat 0otvt^, ov yaQ rj0av ovtot ixXskv^svot 
TOtg 6cona6tv iv TOtg Tr]g vsoTrjtog xQOvotg r) 8td 
fis&rjg »J dt' d(pQodt6tc3v r) xal did tfjg iv tatg ddrj- 
(paytatg difsjl^tag, a6ts stxotag SQQCovto ta y^Qcc. 

10 SOLXSV ovv 6 ZljiaQtLdtrjg at8st6d'at ya^strjv ov6av trjv 
'Elsvrjv, V7CSQ ^g xat trjv 6tQatstav r]&Q0t6sv' dtonsQ 
cpvXdtrsTat tr]v TtQog dkXr]v xotvcovCav. 6 d' 'Aya(ii[ivcov e 
ag Jiokvyvvatog vnb &SQ6itov XotdoQSttat (B 226) • 
nkslaC tot %aXxov xXt6Cat, noXXat 8\ yvvatxsg 

15 st6lv ivl xXt6Cr]g i^aCQStot, dg rofc '^;|ro;tot 
nQcotC6tco dCdo^sv. 
dXX' ovx stxog, cpr]6lv 6 'AQt6totsXr]g, sig XQfj6tv 
sivat t6 nXr]^og t&v yvvatxav, dXX' slg ysQag' insl ovdh 
tbv noXvv oivov stg t6 fisd^vstv naQs6xsvd6ato.' 4. 6 

20 ds 'HQaxXfjg nXsC6tag 66h,ag i^xrjxsvat yvvatxag (r]v 
yaQ (ptXoyvvr]g) dvd ^SQog avtdg si^sv, cog av 6tQa- f 
tsv6[isvog xat xatd dtdcpOQa ytyv6^svog x^^qCu' i^ cov 
xa\ t6 tav tsxvav avta nXfjd-og iysvsto. iv sntd 
[isvtot ys r][isQatg nsvtr]xovta dtsnaQ^ivsv6s 0s6tCov 

25 xoQug, ag 'HQodaQog t6T0QSt {FEG1130). noXvyvvatog 
d' iyivsTO xal Aiysvg' nQ(htr]v (isv yaQ syr](is tr]v 
"OnXr]tog d-vyatiQa, (isd'' rjv tav XaXxadovtog [iCav. 

1 voficov E 8 Sta rug A: corr. E 9 SQQWvtai A: corr. E 
24 <^TOi:g^ «fvrTjHOVTK Mein 25 rjgoSozog E 26 fuit eyrjfie 
^MsXizrivy xi]v et 27 <^Xa.Xv.i.OTirivy tav, cf. schol. Eur. Med. 
673, Apoll. bibl. 3, 15, 6 228 ir 

TCccQadovg d' ^^cpotEgccg cpCXoig 0vvr]v noXXatg jjwplg 
ydfjtcov. ^nsiTa r-^v ULTd-Bcog iXa^ev Atd-Qav^ ^ed-' i^v 
bblM^deiav. &r]aEvg dVEkivriv aQiideag £|^g xaVAgiddvriv 
ViQTiaGBV. "l0TQog yovv iv xji TSGGaQSGxatdsxdTr} tGjv 
'ATTixav (FHG I 420) xaTaXiycov Tag tov &r}6ia)g ysvo- 6 
^ivag yvvatxdg cpriGiv Tag filv avrav ^| iQCOTog ysys- 
v^a&ai, Tag d' i^ aQTtayrlg, aXXag 6' ix vo(iC[iav yd^av 
i^ ccQjtayrjg fisv 'Ekivrjv, 'AQidSvrjv, 'iTtnokvTrjv xa\ rdg 
KsQxvovog xal ZiCvLdog d^vyariQag, vofiCfiag d' ambv 
yfjfiaL MsXC^oiav rijv AlavTog firjriQa. 'HdCodog di lo 
cprj6tv (fr. 130 Rz) xal 'Innrjv xal AtyXrjv^ dc' i^v xal 

b Tovg nQog'AQLd8vYiv OQXOvg nagi^r], ag cprjCL KiQxarp. 
^SQSxvdrig 8\ (FHG I 97) nQ06TCd-r}6L xal OsQi^OLav. 
nQO 8\ rfig 'EXivrjg xal ix TQOL^fivog ^QnaGsv 'Ava^a. 
(isrd dh rijv 'InnoXvrrjv OaCdgav s0x£v. 15 

5. ^Cktnnog d' 6 Maxsdav ovx inr^ysro fihv sCg 
roi>s noXifiovg yvvatxag, aansQ /JaQstog 6 vn 'AXsi,- 
ccvdQOv xaraXv&sCg, bg nsQl rfiv oAcov noXsfiav TQLa- 
xoaCag i^r}xovra nsQLrjysro naXXaxdg, ag [aroQst ^l- 
xaCaQxog iv TQCra nsQl rov t^g 'EXXddog BCov (FHG 20 
II 240)* 6 dh 0CXinnog alsl xard ndXsfiov iydfiSL. ^iv 
irsaL yovv stxoaL xa\ dva\v OLg i^aaCXsvsv, ag cpr]aL 

c I^drvQog iv rra nsQL rov BCov avrov (ib. niiei), Avdd- 

8 'Eiiivriv (jnaiy 'AQidSvr]v, <^f x S' iQcoxogy 'Imtolvxr]v non 
recte Mein, cf. Plut. Thea. 29 et comp. Thes. et Rom. c. 6; 
Ister quas amore duxerit Theseus uxores narrare omisit, nisi 
huc spectat Aeglae mentio, cf. Heaiodi fr. 130 Rz et Wellmann 
de Istro p. 20 9 xal nviSoq A: corr. Mus 10 UsQt^oiav 
Plut 11 xal 'I6m]v Plut 12 Cercopis et Hesiodi testimo- 
nium unum et idem, cf. XI p. 603 cd 14 T()oiJ^ros Olahn 

{TQOi^rivCag Meursius): TqoCaq A, cf. Plut 18 noXByicov A: 

corr. E 22 SvgXv Schw: Svo A, fort. 8' i§act'isvcsv A: 

corr. K ir 229 

ruv 'IkkvQCda yrjficcg iGxsv £| avtrig ^vyartQa Kvvvav ' 
eyrjfisv de xal ^Ckav adsl^pijv ZieQda xal Mu%dra. 
OLxetibeua&UL ds Q^ikcov xul t6 0£rruXav fO^vog iTtai- 
do7Coir]6aro ix dvo @sttaXLdcov yvvaix&v, av ri luv yjv 
5 0cQULU NLxrj6Lnohg.i ijtLg uvta iyivvrj6s ®srtukovLxrjv, 
T^ ds AuQLGuCa ^lXlvvu, i^ 7]g 'AQQLdulov itsxvG)6s. 
7CQ06sxt7]6uto ds xul ttjv MoXott&v ^uGlXsCuv yri^ug 
'Okv^TCLddu^ i^ '^g i6%sv 'AXs^uvdQov xul KXsoncitQuv. d 
xat rriv &Q<xxriv ds ors slXsv, ^xs JCQog avrbv Ko&Ti]Xag 

10 6 rav ®Quxav ^uGLlsvg aycov Mrjduv rrjv ^vyutSQU 
xuL d&QU TCoXkd. yri^ug 8s xul ruvrrjv ijcsLGt^yuysv 
ri] 'OlvnTCLddL. inl nd6uLg 8' syrj^s KksoTcdrQuv iQu- 
G^slg rr]v 'InnoGtQdtov ^sv adf AqoijV, 'Attdkov ds ddsX- 
(pLdfjv xal tavtr]v insLOdycov tf] 'Okv^nLccdL dnuvtu 

15 tbv ^Cov tbv suvrov 6vvs%ssv. sv^scog yuQ iv uvrolg 
rotg ydfioig 6 fisv 'ArraXog ^vvv ^svtOL yvr]GLOL, scpr], 
xul ov vod-OL ^uCLkslg ysvvr]&7]6ovtuL.' xul 6 'AXi^uv- 
6Qog uxovGug s^uXsv fj ^std x^^Q^S ^i^X^v xvXlxl tbv 
"AttuXov, snsLra xdxstvog ax>rbv ra norr^QCa. xul ^srd e 

20 ravru 'Olv^nLug (isv slg MoXorrovg scpvysv, 'AXsi,av- 
dQog d' stg 'IXXvQLOvg. xul r] KXsondrQu d' iysvvrjGs 
ra 0LXCnncp ^vyursQU rr]v xXr]^st6uv EvQanr^v.' cpL- 
Xoyvvr]g d' r]v xul EvQLnC8r]g 6 noLr]rr]g. 'IsQcbvvfiog 
yovv iv 'l6roQLXOtg 'Tno^vr]^u6Cv cpr]6LV ovrcog f^fr. 6 Hi) • 

•25 'sCnovrog XocpoxXst rivog orL ^LGoyvvr^g i6r\v EvQLnC- 
8r]g, sv ys rutg rQuya^CuLg, scpr] 6 ZlocpoxXr^g' insl sv 
ys rf] xXCvY] cpLXoyvvr^g.' 

6. aC 8s yunsruL r^^av yvvutxsg ovx si6l roLavrac 
oiug Ev^ovXog cpr]6LV iv 2JrscpuvoncbXL6LV (II 198 K)* f 

3 S' i&flcov Mus 16 fiivToi snspectum 19 fort. tcj 

^tciVTOvy notrjQicp 26. 27 fort. tv ry ■nlivrj 

Athbnabus m. 11 230 ir 

Ha z/t" ovxl 7t£QiiienA.cc6^ivaL il^Lfivd-toig 
ov6' aGTCSQ vfistg 6vxa^LVC0 rag yvdd^ovg 
'KBXQi^ivai. xav ii,ir}t£ tov d-iQOvg., 
ano tav ^hv bcpd^aX^av vdQOQQoai 8vo 
6 Qiov6i ^ikavog, ix 8s tav yvdd-av idQag 6 

STil tbv tQd%riXov aloxa ^Lktadrj noiEt, 
inl ta nQ06d)nci) d' at tQixsg cpoQOv^Evai 
BB8 £i%a0c noXiatg,, dvdnXec) tl^L^v&LOv. 

'Ava^iXag de iv NeottCdi (prjGiv (ib. 270)* 
o6tig dv&QG^ncov itaiQav rjydnrjae nconote^ lO 

ov yivog tCg av dvvatto naQavo[i(btatov cpQd6aL' 
tCg yaQ i) f^Qaxaiv^ a^ixtog rj XCfiaiQa nvQnvdog 
r) XdQv^dig rj tQCxQavog UxvXXa, novtCa xvcov, 
5 I!q)Cyi„"TdQa, kiaiv, ixiSva, ntrjvd &■' '^Qnviav yivrj, 
£Cg vn£Q^oXi}v dcptxtai, roi) xatantvGtov yivovg; 15 
h ovx ivEGd"' ' avtav d' andvtcov vneQixovGu tav xaxav. 
iati d£ 6xon£tv dn aQx^g nQata pilv trjv IlXayyova, 
rjtig &0nEQ 17 XC^iaiQa nvQnoXEt tovg ^aQ^dQovg' 
lOEig ii6vog 8' tnnevg tig avtfig tbv ^Cov naQsCXEto' 
ndvta td CxEvr] yaQ eXxcov ojxEt' ix trig otxCag. 20 
ot 2Jtvd)nr] d' av 0vv6vtEg ovx "TdQu 6vv£i6i vvv\ 
yQavg ^lv avtTJj naQanicpvxE 8' r} Fvdd^aiva nXrj6Cov, 
co6t' dnaXXayEt6i tavtrjg i6ti 8inXd6iov xax6v. 
15 1^ 8h Ndvviov tC vvvl 8iacpiQEiv UxvXXrjg 8ox£t; 
ov Sv dnonvCi,a6' itaCQOvg tbv tQCtov d-7]QEVEtai 25 
ht Xa^Etv; dXX' ii,inE6Ev (Ji}noQ^^lg iXatCvco nXdtrj' 

3 i^sirjrs A: corr. E 4 vSqoqoui A: corr. E 11 ovzog 
av yivog Svvaito Wilam, ov8\v av ysvog Svvairo naQavofiihTeQOV 
(hoc Grot) Mein 12 rtg Grot: rt AE 22 avtr} A, lege- 

batur avr?j 23 ag ra noi.ld y' dcl A: corr. Dobr 24 vvv 
A: corr. lac 26 tbv tQitov iQ-T}QBvero K 26 i^insae 

7C0Q9^(ilg AE: corr. K, i^inaioe noQ&filg Cas ir 231 

rj ds 0Qvvr] trjv XdQv^dtv ovxl noQQa tcov tcolsi 
xov t£ vavx^rjQOV ka^ovGa xataninoiTc avral 6xd(psi. 
101] ®savGi d' ovxl EsLQriv iGtiv aTCOtstiX^ivr]; 
^Xififia xal q)avrj yvvaixos, ta 6xih] dl xotpLX^v. 
5 UcpLyya Q-q^aCav 8s jtdeag s6ti tccg ndQvag xakstv, d 
a'C Xalova' ank&g ^sv ovdiv, aAA' sv alvLy^olg Ti(?tv, 
ag sqS)6l xal (pLXov6L xal GvvslGlv r^diag. 
25 slta ^tstQccjcovg ^lol yivOLto, (pr^al tr]V7CQog i), d-Qdvog,' 
slta dr] ^tQLTCovg tLg% sita, (pr]GL,f ^naLdCGxy] dCnovg.' 
10 Sid-' b ^sv yvovgtavt dnr]k%-sv svd^vg aGnsQ^^OtdLnovgy, 
ovd' IdsLV d6i,ag sxsLvr]v, Oa^staL 8' dxcov fiovog. e 
o'C d^ SQ&Gd^aL nQo6doxS)Vtsg svd-vg sl6iv i^Q^ivoL 
30 xal (piQOvd'' vxpov nQog at%-Qav. Ovvts^ovtL d' ovds ?v 
s6d'' staLQag o6a nsQ s6tLV d-r]QL' i^(oXi6tSQOv. 
15 7. tOLavta noXkd tov AaQr]v6L0v Xiyovtog 6 Asfo- 
vCdrjg ipiycov tb trig ya^strig bvo^a td sx tav Mdvtsav 
'AXi^idog nQOiqviyxato tavtC [twi' snav'^ (II 350 K)' 
a dv6tvxsLg r^^stg <(. . . oCy nsnQaxotsg 
tr]v Tov /3tov naQQr]6Cav xal tr]v tQvcprjv 
20 yvvaL^L dovXoL ^a^sv dvt iXsv&iQav. f 

^nsLt sxsLV nQOLx\ ovxl tL^i]v nd^xoyLsv, 
5 nLXQdv ys xal iis6tr]v yvvaLXsCag x^^VS- 
r] tav yaQ dvdQav i6tL nQog sxsCvr]v ^iXv 
ot ^iv ys 6vyyv(oiir]v sxov6^ d$LXOv^svOL, 

1.2 i.e.Phryne autem Charybdin agens non longe aScylla 
habitans eum qui vix illam effugerat ipsa devoravit 6 at Xa- 
Bovc' {Xcc^ovauL E) AE: corr. Cas 8 z^^vjiQog t) A ayiLfinovg J) 
E, quod nemodum expedivit 10.11 mansQ y' oiiS' ISsiv AE: 
corr. Grot 12 TjiQfiivoL A: corr. E 17 tmv sn&v del. K, nisi 
forte scribendum tcc nsgl tmv yufist&v 18 fisv ot suppl. Grot 
21 i. e. atqui non preiium huius emptionis, sed dotem (donum) 
nobis dari patimur 23 nQoayiSLvrjv A: corr. Di 23. 24 (isvXlol- 
fisvys A: corr. Mus 24 ^xovclv A 232 ir 

avtai d' adLxov6ai, xul TiQoOsyxaXovG' ixr 
av ovx ixQ^iv uQxovOiv^ av (5' uqxblv ixQ^i^ 

10 &.^BkOV6t,V ^ i7lL0QX0V6LV, Ovds ?1/ XUXOV 

eX0v6L xul xu^vELV kiyov6' ixu6T0X£. 
hb^lSHvaQxos ^' iv "Tnva <prj6LV (ib. 473)* 5 

elx' eC^lv oC xixxLyeg ovx svduLfioveg, 
av xutg yvvuL^v ovd' bxiovv (pavfig svl; 
^LkixuLQog KOQLVd^LU^Xfl (ib. 231)* 

ag xux£q6v, dt Zft), xul ^uXuxbv xb ^Xi^(i ixu. 
ovx ixbg 'ExuLQug Csqov i6XL xuvxuxov^ 10 

«AA' ovx^ yu^iexfig ovdufiov xfjg 'EXkudog. 
"Aii,(pig d' iv 'A9d(iavxL (ib. 236)* 

£ix' ov yvvuLxbg idXLV evvoLXcoxsQOV 
yu^LExf^g ixULQu; noXv ye xul (luX' sCxbxag. 
b ■>) (ihv vdfiGi yuQ xaxa(pQOvov6' ivdov (liveL, 15 

rj 8' oldev ort tJ xotg XQbTCOLg avrjxiog 
5 uv&Qcmbg i6XLV t) jiQbg uXXov ujCLxiov. 
8. Ev^ov/iog 6' iv XQvoCkka (ib. 205)- 

xuxbg 
xuxag ajtdXoLd-' o6XLg yvvutxu devxeQog 20 

£yr](ie' xbv yuQ TCQaxov ovx iQa xuxag. 
(lev yuQ rjv uiceLQog., ol(iul, xov xaxov, 
b b 6' OLOv r]v yvvYj xuxbv Jte7tv6(iivog. 
xul itQoeXd^av (pr]6LV 

a Zsv 7CokxnL(ir]x', elx' iya xuxag noxe 25 

c iQa yvvutxug; vr] AC' unoXoC(ir]v uqu., 

ndvxav uql6xov xxr^^iclcxav. £t 6' iyiv£xo 4 XiyovGiv A Q il ziaiv oi A: corr. E 16 OTirj t. tq. 

dvriTiog Cob 20 SevTigov AE: corr. Mein 23 niniia(iivog 

AE: corr. Pors 24 ngoaiX&cov A: corr. E 25 noTi xaxus 
AE: corr. lac ir 233 

xaxij yvvii Mi^dsLa, IlrjVcXdzr] ds K^ys} 
6 ^iya TCQay^i'. igst ttg cag Kkvraifivr^dtQa xaxij' 
"AXxrjGtiV avtid^rjxa jr()ij0T»j'v. aXX' i'6G)g 
QaCdQav iQei xaxag tig' aXXa v^ ^Ca 
5 XQV^^V ^*S ^^ fiivtoi — tig; oHiiol dsCXacog, 

taxicog yi ^' aC xQri6tal yvvatxsg iniktnov^ 
10 t&v d' av novrjQav hi Xiyeiv jtoXXag i%(o. 
'AQi6to(pGiv 8' iv KaXXcavCdri (ib. 277)* 

xaxbg xaxag aTCoXoid'' 6 yrj^iag devtsQog 
10 d-vr]t&v. 6 ^ev yaQ TtQ&tog ovdev '^dCxei' 
ovnco yccQ eidag ovtog olov rjv xaxbv 
iXdfi^avev yvvatx ' 6 d' v6teQ0v ka^cov 
6 elg i(Qovictov eCdcog avtbv ivi^aXev xax6v. 
xal 'AvtKpdvrjg iv ^iXondtOQi, (ib. 108)" 
15 y€yd(ir}xe dijnov. B. tC 6v Xiyeig; dXrjd-ivag 
yeyd(ir}xev, bv iyco ^&vta neQinatovvtd (tey 
xat ikinov; 
MivavdQog d' iv 'AQQrjcpdQO) ij AvlrjtQCdc (III 22 K)" 
ov yafietg, dv vovv exrig^ 
20 tovtov xatakeCncov tbv /3tov. yeydfirjxa ydQ 
xavtdg' did tovto 6ol naQaiva firj yafietv. 
B. dedoyfiivov t6 nQdy^i,' ' dveQQCcp&cj xv^og. 
5 A. niQaiVe, ^ad^eCrjg di' vvv dXrjd^Lvbv 
eCg niXayog avtbv ifi^aXetg yaQ nQayfidtcov, 
25 ov ALJ^vxbv ovd' ACyatov <ipv8e )>, 1 yt add. Cob 9 6cn6Xoi&' lac: yivoi%'' A 16 cv xl 

A Ti E: con. Dobr 16 « add. Koppiers 19 luv A: corr. E 
20 %axaXnta>v A: corr. Naber 21 v.avxh<i Mein: aiixhi AE 

22 dvf^/qp^w A 23 8\ vvv &Xr]d'tv6v A: dist. lac 24 atav- 
xbv A: corr. Mus i(ji,§dXleLg A: corr. Cas {i(i§aXXsig Mus) 

25 oiS' Alyvnxiov suppl. Grot, alii aliter 

11* 234 ir 

ov rcbv TQiccxovr^ ovx anoXkvrai, rgia 
nXoLaQLa' yrj^as d' ovd^ elg eeCcaed'' oXag. 
iv de 'Efini.finQafievT] (ib. 114)* 

ei,c)krjg an6Xoi&' o6rig nore 
f 6 ng&rog rjv yr^^ag^ ineid'' 6 devreQog, 5 

ftO-' 6 rQLrog^ eld'' 6 reraQrog, eid'' 6 Merayevrjg. 
KaQXLVog d' 6 rQayLxbg ev Ue^elr], rjg ccQxrj (fr. 2N) 
*a vvxreg^' (pr]6iv (fr. 3)* 

a Zft), Tt XQrj yvvalxag i^eLnetv xax6v; 
ccQxovv av elr]^ xav yvvatx' einr]g (i6vov. 10 

9. ovx alG^dvovraL 8' ov8' oi naQ' r]hxiav viag ay6- 
(levoi yvvalxag elg nQOvnrov xaxbv avrovg i^^dkkov- 
reg, xaCroL tov MeyaQixov noLr]rov naQaLvi6avrog 
avrolg (457)' 
560 ov roL 6v^(pOQ6v i6rv yvvr] via avdQi yiQovTL' 15 
ov yccQ nr]dakL(p neC^eraL ag axaTOj, 
ov8' ayxvQUL exovGLV dnoQQr]^a6a 8e 8e6(id 
nokXdxLg ix vvxrav ocXXov exeL Xi(iiva. 
xal ®e6(pLlog 8e iv Neonroki(ic3 ecpr] (II 475 K)" 

ov 6v(i(poQOV via '6rl nQe6^vrr] yvvij. 20 

co6neQ yaQ dxarog ov8e (iLXQbv neC&eraL 
evl nr]8aXCc), t6 neL6(i' dnoQQtjh^a^a <^8ey 
ix vvxrbg ereQOv XL(iiv' exov6' i^evQid^rj. 
b 10. ov8iva 8e v(iav dyvoetv o/b/^at, dv8Qeg (pCXoL, oTt 
xal OL (iiyi.6roL n6Xe(L0L 8id yvvatxag iyivovro. 6 'IXia- 25 
xbg 8i 'EXivr]v, 6 Xoi(ibg 8id XQv6r]C8a, 'Ax^XXiag 
(ifjvig dta BQL6r]C8a, xal 6 leQbg 8e xaXov(ievog n6Xe- 
(log 8l' iriQav ya(ierr]v, (pr]6LV .dovQig iv ^evriQcc 

6 (lerayivT^s E (lerccyBvris A 15 yfQuiu E 17 ayxu- 

Qav AE 20 avfKpigov A: corr. Valck 22 niaii' A $s 

add. Mus 25 sqq cf. Priapeum lxviii, qnod indicavit Wilam ir 235 

76tOQiS)v (FHGII469), 0r}^aLccv ysvog, (ivo^cc ®sava, 
ccQna0%'Ei6av vtco OcoxEag rtvog. dsxaEtijg ds xal ovrog 
ysvofisvog ra dsxdrc) srsi ^iXtTtnov 0v^fiaxr]<Savrog 
TCSQag i0%sv' rors yaQ slXov oC ®7]^atOL ri^v ^coxida. 
5 nal 6 KQi,6aixbg ds TcdXsfiog ovo^a^o^svog.) ag (pr}6L 
KaXXi^d^svrjg iv ra tcsqX rov 'Isqov UoU^ov {h. 18M)., c 
brs KLQQatOL TCQog ^axstg STCols^rjeav, dsxasri^g rjv, 
ccQnaGavrcov KLQQaCav rijv Tlskdyovrog tov Oaxscog 
d^vyarsQa MsyLGrh xal rag '^Qysccov &vyarsQag in- 

10 avL0v6ag ix rov JIvd^LXOv lsqov. dsxdrc) ds srsL idlco 
xal r} KiQQa. dvsrQdicrjGav ds xal oXol olxol dLcc yv- 
vatxag' 6 ^lXltctcov rov 'AXsi,dvdQOv TcarQog did rov 
KksondrQag yd^ov, 6 HQaxXsovg did r^v 'lokrjg im- 
ya^Cav rr]g EvQvrov Q^vyarQ^g., 6 ®rj6s(og dia rijv ^aC- 

15 dQag rfig MCvaog, b 'Ad^d^avrog dLa rbv @S[iL6rovg rr]g d 
'Tipscog, b 'Idoovog dLa rbv Fkavxrjg rfig KQSOvrog., 6 
'Aya^s^vovog d^d KaGGavdQav. xal rj in Aiyvnrov 
8\ Ka^^vGov GrQarsCa, ag g)rj6L KrrjffCag (fr, 37 M), 
did yvvatxa iysvsro. 6 yaQ Ka[i^v6r]g nvvd^avo^isvog 

20 rdg AlyvnrCag yvvatxag iv ratg 6vvov6CaLg dLacpsQSLv 
r&v dkkcov insii^sv nQbg'A[ia6Lv rbv AiyvnrCav ^a6L- 
Xsa, [iCav airav nQbg yd^ov r&v %^vyarsQcov. 6 8s rav 
[isv savrov ovx sdcoxsv, vnovorj6ag [irj yvvaLxbg s%slv 
avrrjv rLfiijv dXld naXXaxidog' sns^i^JS ds rijv 'AnQiov e 

25 ^vyarsQa NsLrrjrLV. b ds 'An^Cag ixnsnrcoxsL rrjg Ai- 
yvnrCcov ^a6LXsCag did rijv ysvo[isvr]v ^ttccv n^bg Kv- 
QrjvaCovg xa\ dvrjQrjro vnb 'A[id6idog. r]6&slg ovv 6 

7 0T6 A: ov E ia mg. yg. ots dfJcafTTjs E 9 'Aqysicov 
suspectum 15. 16 fort. utrubique Slcc ttjv scribendum, cf. 

paradox. p. 218 W 17 v.ci6dv8quv E 19 TivQ^diJievoq E 

21 xmv Alyvnxitov A: corr. Mus 26 1. i^ensnT^tisi 236 ir 

Kufi^v6rjg xfi Netrr^tidL xal 6(f6dQa iQ£&i,a&£ls ixnav- 
&dvsL tcuq' uvrilg ru nuvru xul 8iri^tC6rig ixdixrj^uL 
Tou ^AtcqCov rhv cpovov mCdst, 7CoXa^r]6uL AlyvnrCoLq. 
JCvtov 6' iv rotg TIsQ^Lxotg (FHG 11 91) xul Avxiug 6 
f NuvxQurCtrjg iv TQirrj ACyvnrLUX&v (ib. IV 441) rrjv Nsl- 5 
rfjrLv KvQG) TfefKpd^rjvuC (pu6Lv vnb 'Afitt6Ldog' c^ ^g ytv- 
vrjd-fjvuL rbv Kufi^v^rjv., bv ixdLXOvvra rfj (irjrQl in' 
Aiyvnrov noLifi6u6^UL 6rQursCuv. AovQLg d' 6 Z^a/iiiog 
(FHGII475) xuL nQGtrov ysvi^&ui n6Xe(i6v (prj^L dvo yv- 
vuLxav (rbvy 'OXvfinLudog xul EvQvdCxrjg' iv c5 rijv (ilv 10 
^uxxLxarsQov (jLsru rvfinuvcov nQoeX&etv, rijv d' Evqv- 
dCxrjv MuxedovLxag xu^anXL^fiivrjv., u6xrid^eL6av ru no- 
XefiLxa nuQu Kvvvrj rfj 'IHvqCSl. 
561 11. inl rovroLg rotg Adyotg ido^e rotg nuQ0v6L 
rav (pLXo66<p(ji}v nsQl toi) eQcotog xul uvtovg ri slnetv 15 
xul neQl xdkkovg. xul ike%%ri6av X6yoL (pLk66ocpOL nccfi- 
nokXoL' iv OLg tiveg xul ifivr]fi6vev6uv tov 6xrjVLX0v 
(pL/.o66q)ov Ev QLnCdov u6fiurav, av ^v xal rdde (fr. 897N) 

nuCdevfia 6' "EQag 60(pCug uQerfig 

nket6rov vnuQxeLV, 20 

xul nQ060fiLXetv ovrog 6 duCfiav 

nuvrav ^tfitfTOs icpv d^vrjrotg. 
5 xul nuQu Xvnav riQil^LV rLV ix^'^ 

eig iknCd' uyeL. rotg 8' dreki6roLg 
b Twv Tov^f n6vav firjte ^vveCrjv 25 1 atQf&t-aQ^tlg A: corr. Mub, iQua&tig K, verba xai 0(p6SQa 
iQ(9io9tlg post Ta ndvta transp. Herw 3 ntid^tzai. Scbw 

1 fort. <(tt;v)> in' 10 tov add. K 12. 13 noXt^i-Ka xajrotpa (sic) 
A: corr. K 13 Kvvvj] K: Kvvva.vj]i A (i. e. Kvvvr\i ex Kvvva 
correctum) 20 it,tx(xfi. Cob, &q(x^ nX. nQoaixa Wilam 23 xal 
yuQ &Xvnov A: corr. Wilam 25 avvirjv A: corr. Mus ir 237 

XGiQ^S ^' ocyQiav vaioifit tqotkov. 
TO 6' BQ&V TCQOXeyCJ TOtGL vioLGiv 

10 iiT^ jtoTS q)evysLV, 

XQflGd^aL d' dQd^ag, otuv iXd^rj. 
5 xccl XKTa Tov nCvSaQOv d% aXXog Tig ifprj (fr. 127B^) 
eCr] xal iQav xal iQOTi x^Q^^^^^^'- ac^ta xaiQ6v. 
eTSQog ds Tig 3tQO0s&t]xe t&v EvQinCdov Tad^ 
(Andi-oin. fr. 136 N) ' 

6%) d' G) TVQavve d-eav tb xdvd^Qcbjcav "EQag^ 
10 ») [lii 8Cda6xs tcc xaXa (paCveod^ai xaXa 
^ TOlg iQG)6LV G)v 6v drjfiLOVQyog ei 
fiox^ovOL ^oxd^ovg £vrv;u«5 6vvexjc6veL. c 

5 xal Tttvra ^ev dQav TCfiLog d^eotg e6r)^ 
^^ dQG)v d' vn avrot» rov diSd6xe6&aL (pLXelv 
15 dtpaLQed^ifieri x^QLTag alg tl^5)6C 6e. 

12. UovTLavhg 8\ Zr^vava iq^rj rov KLTLea vnoXa^- 
^dveLV Tbv "EQOTa d^ebv elvai (pLXCag xal sXevd-eQCag.^ 
hL 8e xal SfiovoCag 3CaQa6xsva6TLx6v^ aXXov ds ovdsv6g. 
dio xal iv Tfi IIoXLTsCa i(pr] r6v "EQOTa Q^sbv elvuL 
20 6vveQybv vndQxovTa nQbg Ti^v Trjg n6Xecog 6a)Tr}QCav. d 
ori 8s xal oC tovtov nQe6^vTeQ0L xaTa <pLXo6o(pCav 
6e(iv6v TLva rov "EQojTa xal navTog al6xQ0v xexoQL- 
6^ivov y8e6av 8f}Xov ix rov xara ra yvfivd6La avTov 
6vvL8Qv6%^aL 'EQfiri xal 'HQaxXet, rw (lev X6yov, roj 6' 
25 dXxrjg nQ0S6TS)TL' av eva^ivTov (pLXCa Te xal 6fi6voLu 
ysvvdTUL, dt' av r] xaXXC^Trj iXsvd-SQCu TOtg tuvtu 
(ISTL0V6LV 6vvuv^sTUL. '^d-rjvc/tOL 8s T060VT0V dni^xov 1 vaotju-i A: corr. Mus 13 vioiq Musgrave, %i:(hv Dobr 

17.18potius (pLliceg v,al ofiovoiccg, iti 81 xat £Xtv%tQiocg, cf. litt. d 
21 OTt Schw: tVi A 23 v.ocxa xu E: xaro; A 238 ir 

tov 6vvovGCug XLvbg SiuXa^ttv nQoaOxdvca xhv "Eqcoxu 
e a6xs xrlg 'Anudiq^Cug ixdrjlcag r^ 'Ad^rjvu xu&ieQOfisvi^g 
uvx69l xbv "Eqcoxu i8qv6u^svoi 6vvd^vov6iv uvxa. 
0s6Jiutg xs xu 'Eqc3xC6slu XLna6iv kuQ^utisq {^Ad^rjvutoL 
xu IIuvyu&r^vaLU xccl xakvfinLu 'HXslol 'P68loC xs xu 5 
'AXCsLU. xul iv xutg dr](ioxske6L ds 67tovdutg ojg iTtCjiuv 
b"EQCog XLfiuxuL. AuxsduLii6vL0L ds TtQb x&v JlUQUxd^SCOV 
"Eqcoxl TtQod^vovxuL, cjg iv xri xav nuQuxuxxo^svav 
(pLXCcc xsLfisvTjg rijs 6caxriQCug xs xul vCxrjg. xal KQfixsg 
f 6' iv xutg 7tuQuxd^s6L xovg xuXXC6xovg xav noXLx&v lo 
xo6fir]6uvxsg dLu xovxcjv d^voveL xa"EQCi)XL, ag I^co6l- 
XQdxrjg i6xoQSt (FHG1V501). 6 ds nuQu Srj^uCoLg iSQbg 
X6xog xuXovfisvog 6vvs6xr]xsv i^ iQu6xcbv xul iQOfiBvcjv, 
xijv xov d-sov 6s{iv6xr]xu i^cpuCvav, u67tu^oiisvc}v &d- 
vuxov ivSo^ov uvx ui^xQov xul inovsLdC6xov ^Cov. 15 
2Jd(iL0L df, ag cprj6Lv'EQ^Cug iv KoXoq)C3VLuxotg [ih. iOf>\ 
b(j'2yvfivu6L0v uvud^svxsg xa "Eqcoxl Ti)f Slu rovrov uyo- 
fisvrjv soQx^^v 'EXsvd^SQLU nQ06r]y6Qsv6uv dt' bv d^sbv 
xul 'A&r]vutoL iXsvd-SQCug sxvxov, xul ot nsL6L6xQuxC8uL 
ixns66vxsg insxsCQr]6uv dLu^dkXsLv nQcbxov xug nsQl 20 
xbv d^sbv xovxov nQd^sig. 

13. rovrwv ksx^svxcav 6 IlkovxuQxog uns^vr]^6- 
VSV6S xav ix OuC6qov 'Aksi,L6og (II 386 K)- 

noQsvofisva d' ix UsLQULag vnb xav xuxav 

xul rijff unoQCug (pLko6ocpstv infiX^s ^ol. 25 1 vnoXa^ttv Mein, sed cf. Epicuri ep. p. 5, 12 ed. Us 
4 iQcotLSia AE, quod corrigendum fuit, cf. CIG 1429. 1430 
(ubi 'EQcatiSuicc i. e. 'EQcoziSsa) 4. 5 'A&Tjvaioi tu IlavaQ^^^vaia 
suppl. K, Ka&cc IlavaQ^^vaLa ^'Ad^rivaioiy Mus 5 t6iXvyiTn.a K : 
6lvii,nia AE 6 aXtLa A: corr. Mein 20 nQcatov Mu8: 

nQwtoi A 24 noQevo(iivo}v A : corr. Mus ir 239 

xtti fiOfc doxov6tv ayvoslv ot ^coyqdcpoi 
xhv ''EQcota, 0vvToii(bTatov d' eiTtelv^ o6oi 
6 Tov daifiovog tovtov 7Coiov6iv £ix6vag. 
s6tlv yaQ ovte d^vikvg ovt agGrjv, ndXiv 
5 ovts d-ebg ovr' avd-Q(07Cog, our' d^sXtSQog 

ovr' aifd^tg Sfi^Qcov^ dlkd evvsvrjvsyfisvog 
navtax^d^sv svl tvna (tsy jtokk' sldrj (psQcov. 
10 r\ rdAfia ^lv yaQ dvdQ6g^ r] (jSs^ dsiXCa 
yvvaix6g^ rj d' dvoia fiaviag^ 6 ds X6yog 

10 (pQOvovvtog, rj 0(podQ6trjg ds ^rjQ^g, 6 ds n6vog 

dSdfiavtog, ij (pikotniia Ss dai^ovog. 
xal tavt iyca, ^d f^v 'j4d-rjvav xal d^sovg^ 
15 ovx old' ti i6tiv, dXX' o^(og s%Si ys rt 
rotovrov, iyyvg r' sl^l tovv6(iatog. 

15 Ev^ovXog d' r) '^QaQag iv KafinvXicovi (ib. 178)" 
tig ■^v 6 yQdxl^ag nQ&tog dvd^Q(onc3v ccQa 
r) xrjQonXa6trl6ag "Eqg)&' vn6ntSQ0v; 
ag ovdlv j^dsi nXi^v %sXi86vag yQd^peiv, 
dXX' ^v dnsiQog tav tQ6nav tav tov 9sov. 

20 5 i6tlv yaQ ovts xovq)og ovts Q(x8iog 
dnaXXayrjvai ta (psQovti tijv vd(?ov, 
^aQvg ds xo^idfj. nag av ovv sxoi ntsQa 
toiovto nQ&y^a; XrjQog.^ sl [xdv^ (priGsiS ttg. 
"AXei,ig 8' iv 'Anoxonto^sva (ib. 305)" 

26 Xsyetai yaQ X6yog 2 avvTO^wTSQov E 6 cvvtvrjyfihog A Gvvrjvsyftivog E: 

corr. Kock 7 te add. Schw 8 Sh add. Mus [^f] StiXCa 

Sl^Ei) 11 SaLfiovos recte; dei enim cpiXovai. zm&cd^ai 14 tiiii] 
A: corr. s rov dvofiarog A: tov 'vvorifiarog Mein, nov tov 

nQccyfiarog Dobr 23 tl v.av A: corr. Wilam, tl xaqpTjas rig Di 
24 Anov.Qnroft,ivrj X 431 c 240 ir 

vnb rav ao^piGtav ^ij nexsG^ai xov d-ebv 
xbv "EQcaxa^ xovg d' ig&vxag' alxiav d' ex^tv 
ixetvov aXlcog^ tjyvorjxbxag 6h xovg 
e 6 yQafpetg ixovxa TtxsQvyag avxbv ^coyQaipelv. 
14. {®e6(pQa6xog d' iv xa 'EQaxi.xa (fr. 107) Xai- 6 
()iff*ova q)rj0i xbv xQayixbv leyeiv (ante fr. 13 N), ag 
xbv olvov xav jj^ca/ieVcjv <^xotg XQonoLgy xeQavvvad-ai, 
ovxag xal xbv "EQaxa' og (lexQid^av fiev iaxiv evxaQtg, 

iTtixeivofievog 61 xal diaxaQdxxav ;i^aA£7taiTaroff 

dtoneQ 6 jcotrjxiig ovxog (Eur. Iph. A. 548 N) ov xaxag 10 
avxov xdg dvvd^Letg dtai^di/ fpri^t ^ didvfia [yaQ] x6i,a 
ai>xbv ivxeive69^at ^aptrojv, ro ^ev in evaiavt xv^a, 
xb d' inl 6vyxv6et ^toxag.') 
f 6 d' avxbg ovxog notrjxiig xal jtSQt xav iQavxav iv 
xa intyQacpo^ava TQav^axia (pr,alv ovxag (II 382 K)" 15 
xig ovxi (prjat xovg iQavxag ^fjv fibvovg, 
K,ovgy 6et ye nQaxov fiev GxQaxevxtxaxdxovg 
elvat Tcovetv xe dvva\Levovg xotg aaytaGtv 
fidltaxa nQoaedQevetv r' dQi^xovg xa mrdd^cj, 
6 notrjxtxovg.) ixafiovg, nQod-vfiovg, evn^QOvg 20 

iv xotg dn^Qotg^ ^kenovxag d^ktaxdxovg. 
^.&Z®e6(ptkog 5' iv xa 0tXavka (ib. 477)' 

xig (prjal xovg iQavxag oujjt vovv exetv; 
^ nov xig iaxt xovg xQ6novg d^iXxeQog. 
et yaQ dcpeXot xtg xov ^iov xdg rjSovdg^ 26 6 — 13 haec alieno loco posita; secuntur v. 14 eiusdem 
Alexidis verba 7 rotq xqonois suppl. Grotius e Plut. Pyth. 

orac. p. 406 b 9 8i.uxaQaxx6\iBvoi E hiatuin not. K, 

intercidit Euripidis memoria et quidem, ut viditWilam, fr. 967 
coU. Plut. de san. praec. p. 132 ab 11 yccQ del. K, nisi gra- 
vius haec tuibata 17 ovs Sit Cas: ^Sti A 21 ccQ-Xioitdxovq 
corruptum ir 241 

xoTccXeiJtsT' oi)dlv aXko nXijv tsd-vrjxsvai. 
6 iya (ilv ovv xainbs xtd'aQi,6tQCas iQ&v, 
jtaidbs xdQTis^ oi) vovv ixG) JCQbs tav d^eav, 
xdkkEL xaAijff, fisysd-SL fisydXrjs, tdxvrj tfoqpijs' 
6 ^v i6t tdstv ^dtov ^ tb Q-s(OQixbv 

i%ov6LV -biitv SLavsfiSLV ixd6tots. 
'AQi6to<pG>v 61 iv nvd-ayoQi6t^ (ib, 280)" 
slt' ov dLxaLos i6t &Jtsifriq)L6^svos 
%mb tav d^s&v tav ddtSsx' six6tcos (t^yEQCJS', 
10 itdQatts xaxsLVOvs yaQ i^^dXkav tfratfftff, 

ot' ^v ftfr' avt&v. 6)s Sl XCav ^v 9-Qa6vs 
6 xal 6o^aQ6s^ dnox6i)avtss avtov td ntSQd^ 
Lva fiij jtstrjtaL TtQbs tbv oi}Qavbv ndXLV., 
Ssvq' avtbv i(pvydSsv6av (bg 'fifias xarcj, 
15 Tois Sl ittSQvyas cts slxs tfj NCxrj (poQstv 

iSo6av, 7tsQL(pav\s 6xvXov dnb tav noXsfiLcov. 
nsQl Sh tov iQav"Aii(pLS iv ^Ld^Qdfi^c) q>r]6LV (ib. 240). 
t^C (p^^Si (fv tavtl nQ06Soxas nsL6SLV ifis, 
C3S i6t' iQa6tiis o6tis aQatov cpLXav 
20 tQ6nav iQa6tr]s i6tL, tijv bipLV naQsCs', 

&(pQav y dXr]%^as. ovts tovto nsCd^OfiaL 
5 oijd-' d)s nsvrjs avd-Qonos ivo^Xav noXXdxLS 
tots svnoQOv6LV 01) Xa^stv tl ^ovXstaL. — 
"AXs^LS 'EXsvrj (ib. 320)" ' 
25 d)s 06tLS ax)t fjs (r:r]sy dx[ifls tav 6aiidtav 5 T]v tSsiv tSiov iatlv r\ zb &e(OQr(tiif.hv A: corr. Canter 
6 fort. iid-ovaiv r]fi.tv A: corr. Grot 8 elt' Mus: h' A 9 r' 
add. Pors 11 6 trjv A: corr. E 19 wqaLcov cpiXcov AE: 

corr. lac, onqaCav (piX&v Nauck 21 y' lac: t' A 24 hinc 
loquitur Myrtilus Plutarchum vel potius Amphidem ab iUo 
citatum impugnans 25 av tfig &K(t^s A avd-ig ScKfi^s E: 

corr. lac 242 ir 

£pa, Tor ctklov d' ovd^ yivcb6xaL kdyov^ 
rfig rjdovi}g i6x\ ovxl rav (pCXcov (ptXog^ 
ccdixst rs rbv "EQar i^tpuvag &vrirbg •9'foV, 
5 ccniGrov avrbv 7ca6L rotg akXoig noicbv. 
15. rovr cov rav 'Akii,i8og ano^vrj(iov£v0ag 6 MvQrc- 5 
Xog xara ano^kixpag eig rovg ra rf]g Groag aiQOv^i- 
vovg rci 'Eq^isCov tov KovQiicog ix rcov 'Iclc^^cov nQO- 
Hnav (choliamb. p. 147)* 

axov6ar\ a 6roiax£g, ^^noQOi, Arjpov, 
e X6yav vnoxQirriQEg, ot ^6vol ndvra 10 

rav rotg niva^i^ nQLv Tt tc3 6ocfa dovvai^ 
avrol xaraQQOcpetrs xad^' akC6xs6^s 
5 ivuvrCa nQd66ovrsg olg rQayadstrs, 
naidontnuL 'ovrsg xal rovro ^6vov i^rjXcox6rsg rbv aQxrj- 
ybv {)fiav rrjg 60(pCag Ziqvcova rbv OotVtxa, og ovdi- 15 
jroTf yvvaLxl ixQTJ6aro, naL^Lxotg 6' aCsC^ oog 'AvrC- 
yovog 6 KaQv6riog L6roQst iv ra nsQL toO BCov avrov 
(p. 117 Wil). d'Qvk£tr£ yaQ oxl dst fiii rav 6c3^drcov 
akkd rr]g ipvxrig iQdv o"r Lvsg ^ixQ'' ^xrco xal £l'xo6L 
f ir&v dstv kiyovrsg 6vvixsLv rovg iQco^iivovg. — xaC ^iol 20 
doxst 'AQC6rcov 6 Kstog 6 n£QLnarrjrLxbg ov xaxag 
£iQrjX£vaL iv ra d£vriQ(p n£Ql rav 'EQCorLXoov 'O^oCcov 
nQbg rLva 'ArrLx6v^ ^iyav rLvd xard rijv rjkLxCav inL- 
SsLXvvvra ag xaAdv, a A&Qog ^v 8vo|ita' ^rrjv nQbg 1 Idyov Mus: XQO'^^''' ^y i° cod. Pal. duplex est (Musuri, 
cf. praef. I p. xiii) coniectura TQonov Xoyov, sed xQoitov deletum; 
tamen hoc fortasse praeetat 4 rois ytoiXoig Mein 9 atoayifg 
A: azoiccK fg Mein, et hoc ipsum habuit E, ubi legitur Tovg 
azai-aovg aTva-nag IfyiL 10 vnoKQViZ^Qfg A: corr. Mus 

11 TiQiv ziPoTB: nQivi] K 18 •9'(»r Af tTai A : corr. Mus 19 ^Quv, 
01 ^ifXQi Mein, cf. ad c. 18 init 21 6 xtos AE: corr. Mus 

23 'AzzLKov suspectum, fort. fpcortxoi' Tel orcoixdv ir 243 

^oXcovd ftot, (pr]6i, doxa nuQ' 'OdvGGeag cindvrrjGLV 
inl 6e fieratpBQeLV (K ioi)' 

tj Qcc vv rot ^eydkav ^cjqcov eneiiaCeto d^v^dg.' 
16. 'Hy^GuvdQog 8' ev totg 'Tno^vrj^aei, (FHG564 
5 IV 418) tav rjdvGfidtav g)r]6iv iQdv ndvtag, ov t&v 
XQe&v ovde tav ix^^^^' dnoyevo^evav yovv tovtcav 
ovdelg ridecog eti nQ06(peQetaL tb XQeag ovde tbv l%%i)v 
ovd' ini&v^et tav ci^iGjv xal tSiv dvrjdvvtav. 

xal yuQ t6 naXaibv naCdcov ■^'^cov, ag xat 6 'AqC- 

10 6tcov ecprj, bd^ev xal xaXet6&aL rovg eQco^evovg 6vve^r] 

naidixd. nQog dXrj&eLav ydQ, xaO^dneQ (prj^l KXeaQxog 

iv t& nQcbtat tcbv^EQcotLxav (FH6n3l4), Avxo(pQovC- 

drjv eLQrjxevaL (pr]6Cv (fr. l B*V 

ovrf naLdbg aQQevog owf nuQ&evcov b 

15 tav xQv6oq)6Q(ov ovde yvvuLxav ^ad^vxoXnav 

xaXbv ro nQo^anov^ idv ^ij x66^lov ne^pvxr]. 
r] yaQ aldcog dvd-og inL6neCQeL. 
xal 6 'AQL6totekrig 8e eg)r] (fr. 81 R) tovg iQa6tdg eig 
ovdev dXXo roi) 6(b(iatog tav iQcofievcjv dno^XeneLv r) 
20 tovg 6(p&aXiiovg, iv olg ff^v uidSi xatOLxetv. 2Jo(po- 
xXrig di nov neQL rov xdXkovg rov Ilekonog dLuXeyo- 
^evrjv noLr]6ag ti]v 'InnoddfieLdv q)r]6LV (Oenom. fr. 433 N) * 
toidvd' iv o^ffc kvyya d^rjQutrjQCuv 
eQcotog^ u6tQunr]v tLv' o^fidtcov exei' c 

25 f] ^dlnetui ^ev uvtdg, ii,ontu d' i^i, 

2 inl ch Mus: tnsiei k 4 haec Aristonis potius verba ab 
Hegesandro citata 9. 10 'Aqiczcov Mein: &Qicxocpwv A 13 cpr}- 
cCv del. Mein 15 xibv xQvcocpoQcov i. e. z&v xcc xulXiatfitt 

vtviKTitivi&v Wilam 16 tav fii] Mein: cckXa A necpvKei A: 
corr. Mein 23 Xvyna E, Totar UsXotp Ivyya (hoc cod. Pal. 

ex Musuri puto coniectura) Valck 25 i]&' aXXeTui A: corr. 

Pappageorgius d' ifii Brunck: 6s (le A 244 ir 

tdov (iSTQav 6<p&al(i6v^ aaxs tixrovog 
6 naQcc otdd^^irjv idvtog dQd^ovtai xavav. 
17. ALXVfiviog 6' 6 Xlog thv"Tnvov (fri6ag iQav tov 
'Evdvfiicovog ovde xa&evdovtog avtov xataxaXvTCtet 
tovg 6q)9^aX(iovg , aXka &vajtS7tta(iiv(ov tav ^kBtpaQav 5 
xoi(it^£L tbv iQGjpLSvov^ oTCog 6ia navtbg anoXavrj t^g 
TOv d^eaQetv 'fjSoviig. kiyei d' ovtag (fr. 3 B)' 
d "Vxvog 8e ^aCQav 

6(i(idtav avyalg dvanenta^iivotg '666oig ixoi^it^ev 

XOVQOV. 10 

xal -fi Uantpa 61 n^bg tbv vneQ^aXkbvtag %-av(t,ai,6- 
(levov ffiv (lOQtpijv xal xaXbv elvai vo(ic^6(iev6v (prj^iv 
(fr. 29 B*) • 

6ta%i, xdvta, (pCXog^ 
xal tdv in '666otg d(inita6ov xdQtv. 15 

6 d' 'AvaxQiav tC (pr]6tv (fr. 4 B); 

a nat naQ^ivtov ^Xinav, 
dt%rj(iaC (?£, 6v d' ov xXvetg, 
ovx etdag ort t^j i(Jtrlg 

^'^XVS rjvtoxsvetg. 20 

6 dh (ieyaXo(pav6tatog UCvdaQog (fr. 123 B*)* 
e tdg d^ ©eo^ivov, (prj6Cv^ dxtivag <fnQbgy '666av (laQ- 

(iaQt^oC6ag dQaxelg 
bg (irj n^d^a xv^iaCvetat,^ i^ ddd(iavtog 
r) 6t8dQov xe^dXxevtat (liXatvav (xaQdCavy 23 

tvxQa <^<pXoyCy. 

1 (II •:Qa>v A 2 ztd-svtog Herw 3 sqq oratio vinculis 

Boluta 9 Sffffoiffiv iKOiiiics Mein, koqov Fiorillo 14 velut 

at&Q'i xal a.vtcc (piXog cpiXoc (lot, 17 ^Xsnovcav E 18 ou 

Maicis A ovK &isi.g E: corr. Erfurdt 22 &v.tivag nQoamnov 

XIII p. 601 c, nQhg {not') add. K (iaQyi,aQv^ovcag A: corr. 
p. 601 25. 26 KaQSiav tpvxQu cpXoyi p. 601: ^vxdv A ir 245 

6 ds tov Kvd^rjQiov ^ilo^dvov KvxXaxlf ig&v tfig 
rcclatsiag xal ijiuiv&v avti\g t6 xdXKog, 3tQO(iavt£v6- 
fiBvog ffjv tv<pX(o6Lv ndvta fiaXXov ax^t^g inaivet ij 
t&v 6<p&aX^a)v (ivrjfiovsvsi^ ksyav ads (fr. 8 B)" 
5 a xaXhjCQdeans ^ 

XQv6so^66tQvxs [raldtSLa], ^apttdg^ojvc, d-dXog 
'EQatav. 
tvqilbg 6 snaivog xal xar' ovdsv o^iOLog ta ^l^vxsCa f 
ixsCva (fr, 5 B*)' 

10 EvQvaXs, yXvxsav XaQCtav d^dXog, . . . 
xaXXix6fiav (isXsdrj^ia, 6^ (ilv KvjCQig 
u t dyavo^XscpaQog IIsL&a Qo8soi6tv iv av^s6i d-Qsilfuv. 
^Qvvix^^S "^^ i^^ Tof) TQaCXov s(prj (fr. 2 B) ^Xd^LJtsiv 
inl noQcpvQutg nuQfi6i q)ag SQatog.' — 

15 18. vfistg 61 ^vQOVfiivovg td ysvsiu nsQKpiQSts toi)g 
iQafiivovg' roi) ^vQS6d^ut, tbv nayavu xut ^AXii,uvdQov 
svQri(t,ivov, ag q)rj6i,v v(t,av bXQv6innog iv ta tstdQrab6b 
nsQi Tov KuXov xul trlg 'Hdovrjg. ovx dxuCQag d\ ag 
ifiuvtbv nsC&a, fis(ivrl60fiui tfig Xi^sag' x^^Q^ y^Q 

20 ndvv ta dvdQl fitd ts tijv noXv^u^Cuv xul f^v 
Tov ^d^ovg imsCxsiuv. Xiysi 8h ovt ag 6 q)iX66o(pog' 't6 
i,vQS6d^ui rbv nayava xat 'AXsi,uvdQ0v nQorlxtui^ 
Twv nQotiQav oi> ^(^cofifVajv uvta. xul yuQ Ti(i6- 
d^sog 6 uvXrjtfjg nayavu (liyuv sxav rjvXsi^ xul iv 

25 ^A^f\vuig 8iutr\Qov6iV oi) 6(p68Qa uQxutov tbv nQatov 

6 xQ^vco^oarqvxe Bergk gloesam del. Wilam ^■dlXog 

lac (voluit &dXog): KdXlog AE 8 6 E: om. A l^vniwi. A: 
corr. E 10 yXvKfwv lac : yXavKeoav A, tnm hiatum not. Bgk 
14 noQcpvQuig et naqiriGi A: corr. E, cf. p. 604a 15 sq conti- 
nuanda haec videntur mutiUs Myrtili verbis p. 563 e otxivtg 
— Tovg i^oaiiivovg 16 cf. p. 566 ef 21 ovrog A: corr. 

Mus 22 fort. naQrjKTai. 23 t&v itQmTwv A: corr. 

Mein 25 sq baec corrupta, intellegerem fere haec oi atpodQa 246 ir 

b 7t£QixeiQcc^svov TtaQcovv^iov ixBLV K6qGi]vJ' — bib xal 
"AXei,Lg icpYi itov (II 394 K)* 

(avy mttoxoTCov^evdv tiv ») i,vQoviievov 

6()ag, tovtov ixei, tt ^ateQOV 

ij yaQ 0tQatev£iv iiavoetv /xot (paivetac 6 

xal ndvta ttp jtayavi, SqHv ivavtia^ 
5 t) nXovGiaxov tovta (tiy nQOQnCntei, xaxdv. 

tC yccQ aC tQC^es XvnovGiv 'fjfiag, nQog d^eav; 

dt' ag avrjQ exaetog tjfiSiv (paCvetai, 
c eC fir^ rt tavtaig dvtinQdtteed'' vnovoelg-, — 10 

^^dioyivrig 8\ idcjv tiva ovtag i%ovta to yiveiov i(pr}6ev 
^fiij tL ixetg iyxaXetv tfj (pvGSL^ oti uvdQa 6% inoCrjde 
xal ov yvvatxa;' eteQOv de tLva inl Xnnov tdcov naQa- 
nkr]6Ccjg ixovta xal ^epLVQLG^ivov xal tovtotg dxoXov- 
^cag rj(i(pLe0^ivov^ nQdteQov iiev icprjGe ^rjtetv tC iotLV 15 
6 tnndnoQvog, vvv d' evQrjxivaL. iv 'Poda de vo^ov 
'ovtog firj ^vQed&aL ovd' 6 inLXr]ip6(ievog ovdeCg iGtLv 
d did to ndvtag i,vQe6xtaL. iv Bv^avtCcj de ^rj^Cag ini- 
xsL^ivrjg ta ixovtL [xovQSt] ^vqov ovdev ^ttov ndvteg 
XQ&vtaL ax)ta.' xal tavta ^ev 6 d-avfid6L0g eiQrjxe 20 
XQv6Lnnog. 19. 6 dh 6o(pog ixetvog ZrjvGJv, ag (pr]6LV 
'AvtCyovog 6 KaQv6tLog (p. 118 Wil), nQO^avtev6^evog 
vfi&v, d)g tb eix6g^ neQi tov ^Cov xal trjg nQ06noLr]tov 
inLtr]dev6eG)g icpr] ag oC naQaxov6avteg avtov t&v 
Adyojv xal ^ij 6vvivteg i6ovtaL QvnaQol xal dveXev- 25 ccQxoitov ^tvnovy xov itQmxov neQiyiBiQcifiEvov , <(3v^ naQ. I^jjfiv 

KOQOT^V 

1 TtQoaKfiQdfisvov A nQOKSiQdcfisvov E: corr. K 2 Ale- 

xidis verba ab Athenaeo interposita 3 av add. Mein 4 tov- 
tcov E, (^Svoivy Tovtoov Erf, tum l';uftj' dsi Cob, fort. tOLOvt' 
^X^i' ti, &(i.tSQOv (^Svoivy 7 ri add. Mein 19 yiovQsi del. K ir 247 

d^sQOi, xad^dneQ oC trjs ^AQiGtCmtov TtaQsvsx^svtsg a[Qi- 
deojg aCcotoi xal d^QaGeig. xal d?) toiovtOL vfi&v el6Lv 
OL nXel^tOL^ 6vve67ia6^evoL xal xaxoTtivetg ov (i6vov e 
totg ^d-e6LV aX2.a xal e%eL. ^ovXofievoL yccQ evdveGxtaL 
5 tiiv aiytccQxeLav xal ti^v evteXeLav evQL6xe6^e ijtl tatg 
tfig cpLXaQyvQLag ^•VQaLg QvnaQ&g t^cbvteg xal tQL^a- 
vocQLa 7teQL^aXk6fievoL fiLXQa xal [tav] i]Xav ifiTtLTtXdv- 
teg tcc xattvfiata xal XLvaCdovg xakovvteg tovg i) ^v- 
Qov nQOG^dlXovtag tJ ^LXQa ^aXaxcatiQav r}^cpLe6^ivovg 

10 i6d-i]ta. ov det ovv ovtag i^taX^ivovg ne^l aQyvQiov 
intofjGd^aL xal iQco^ivovg neQLdyeOd^aL ^VQOvfiivovg f^v f 
vnrivriv xal tbv oqqov tovg dxoXov&ovvtag 

iv Tt3 AvxeCa (letd GocpLGtav^ vi] /JCa^ 
Xentav^ doCtav, axvtCvav, 

15 xatd tbv 'AvtLCpdvrjv (II 58 K). 20. inaLva de xal 
avtbg t6 xdXXog. xal yaQ iv tatg EvavdQCaLg tovg 
xaXXC6tovg iyxQCvov6L xal tovtovg nQatocpOQetv inL- 
tQinov6LV. iv "HXl8l 8e xal xQC6Lg yCvetaL xdXXovg, 
xal ta nQata td T^g d^eov cpiQeLV tevyr] dCdotaL, ta 

20 de devtiQG) tbv ^ovv dyeLV, 6 dh tQCtog tdg d^vrjXdgb66 
inLtC&r}6Lv. 'HQaxXeCdrjg d' 6 Aifi^og L6tOQ£t (PHG 
III 168) oTt xatd tijv UndQtrjv d^avfid^etaL fiaXXov 
<. . , dvrjQy 6 xdXXL6tog xal yvvi} rj xaXXC6tr]^ xaXXC6tag 
ysvva6i^g tr]g UndQtrjg tdg yvvatxag. dLO xal cpa6LV 

25 'AQXLddfiov Tov ^a6LXiag^ yvvaixbg avta xaXfjg cpuLVO- 1 TtccQB^BVEx^svzsq K 4 s^ei corruptum putat Wilam 

5 BvQC6v.eG%'ai A: corr. Mus 7 tmv del. Mein 7. 8 efmiTtXav- 
tUL 6 xk nazT. A: corr. Schw 13 Xvv.Caii A 16 aitb A: corr. 
Mein at evavSQCai i. q. siavSQCag icy6iv vel siavSgia (sic 

tituli) 17 ntoQ&ocpoQsiv Valesius, ■KQcoaaocpoQsiv Mein, expecto 
ditXocpOQEiv vel SoQvcpoQEiv 22. 23 (laXXov (^ndvtoav &VT]Qy 6 
KdlhcTog K 24 rag om. E Sib KtX' haec turbata 248 ir 

fiivrjg^ iTBQag 61 aia%Qag xal nkoveCag^ hg anexkivev 

inl rijv nXovdiav^ lrj^t.a6at rovg icpdgovg avr6v^ ini- 

b Xiyovrag ori ^a6LXi0xovg avrl ^a6Lki(ov ra £ndQra 

yevva,/ nQoaiQttrat. EvQLnidrjg re i<prj (Aeolifr.i6,2N)* 

nQorov (liv sldog a|tov rvQawCdog ... 6 

xal ot nao' 'O^irJQOi 61 6r](ioyiQOvreg d-avfid^ovrsg r^g 
'EXivrjg t6 xdXXog (paeCv (F 166)' 

ov vifiecig TQ&ag xal ivxvr](iL6ag 'AxaLOvg 
roL^6' d(i(pl yvvaLxl noXvv xq6vov dXyea nd6%eLV' 
aCvag dd^avdrr]0L d^efjg eCg ana ioLxev. lo 

ixninXrjxraL oxfv xal avrbg 6 IlQCaybog inl np xuXXei 
c \rfig yvvaLxbg^ xaCroL iv 6eLV0tg vndQ%cov. %aviidt,eL 
yovv inl xdXXec rbv 'Ayafiifivova roLavra ixtpcavSiv 
(ib. 169)- 

xaXbv 6' ovra iycav ovna l'6ov btpd^aX^tOLV 16 

ov6' ovrco ysQaQ^v ^aeLXrjL 6h dv6Ql ioLxev. 
xad^Cdrov 61 xal noXXol rovg xaXXCGrovg ^aCLXiag^ cjg 
(liXQL vvv OL 'A^dvaroL xaXovfievoL Aid-Coneg^ &g (pr]6i 
BCcjv iv AC^LonLxotg (FHGIV361). C3g ioixe ydQ, rb 
xdXXog ^aaLXeCag oixetov i6rLv. d^eal neQl xdXXovg 20 
d ^QLOav nQbg dXXi^Xag, xal dtd xdXXog oC d^eol dvriQeC- 
tl^avro zJil oCvox6ov rbv raw(ir]6r] (T235)' 

xdXXeog eCvexa oio, iv' d&avdroL6L (lereCrj. 
aC d^eal 61 rCvag dvaQnd^ov6LV', ov rovg xaXXC6r(yvg\ 
olg xal GvveLOLV 'Hcag (lev Ke^pdXca xal KXeCrco xaX 25 
TiO"GJi/c5, ^rjfirjrrjQ 'la^CovL, 'A<pQo6Crrj 'Ay%C6r] xal 3 Tuig SndqzaLi A E : corr. Mein, de dorica foriQa cf. Plut. 
Ages. 2 extr 6 plura ezscripta fuerunt 11 ovv E: yovv A£ 
12 glossam del. E 21. 22 &vriQiipavzo A 23 oi Tv A, versus 
fort. delendus 24 aqnd^ovaiv E 26 Idowvi A: corr. £, 

idem yitium Clem. Al. protr. p. 34 Di ir 249 

^AdoiVidL. dia xdXXog ds xal 6 (isyLGtos t&v d^eav diu 
xsQcc^cov XQ^^^og ^Qx^tatj tavQog ytVfTat, aetbg Tits- 
Qovtat, TtoXMxtg, aGTisQ xal m Alyivri. UojxQdtrjg d' 
6 (piX6Gocpog 6 ndvtcov xatacpQov&v roi) 'AXxi^iddov 
6 xdXXovg ov% iqttcov ictCv; cog xal 6 Gs^votatog 'Aql- e 
GtoteXtjg Toi) OaGrjlLtov jtiaO-i^TOi». rjpistg d^ ovxl xal 
tav d^v%cov td xdXXiGta nQOXQivo^sv; . . . Inatvovvtsg 
tcbv UnaQtiat&v tb ^d^og tb yv^vovv tdg TCaQ&svovg 
totg ^avoig. iv XCco de t^ vr]6cp xal ^adC^eiv i]di0t6v 

10 i6tiv inl td yvpivd6ia xal tovg 6Q6^ovg xal bQccv tcqoG- 
nakaCovtag tovg vaovg tatg x6Qaig.' 

21. xal 6 KvvovXxog ^tavtl xal tok^dg 6v Xa- 
ysiv^' ov ' QododdxtvXog ov^a' xatd tbv KQattvov 
(I 104 K), dXkd ^okCtivov ^x^^ ^dtsQOV Cxakog (Arist. 

15 Ran. 295), ixsivov Toi) bficovvfiov 6oi noitjtov tijv xvijfirjv 
g)OQC}v, bg iv totg xaTirjXaCoig xal totg navdoxaCoig f 
aial diatta, xaiTot 'iGoxQdtovg TOt) ^7^'Topog iv ta 
'AQaonayitixa (49) slQiqx6tog' ^ iv xanrjXsCa ds cpaystv 
r) matv ovdalg ovd^ dv oCxatrjg it6Xfir]0av. Oafivvvaod^at 

20 yaQ iiiaXatcov, ov ^cofioXoxsvs6%ai.' 'TnaQsCdr^g da iv 
ta xatd ITatQOxkaovg (fr. 141 Bl), sC yvTJ6tog 6 X6yog, 
tovg 'AQSonayCtag cpr]6lv dQi6tr]6avtd tiva iv xanrjXsCco 
xcokv6ai dvtsvat slg "AQStov ndyov. 6v da, a 60(pt6td,b67 
iv totg xanrjlaCotg 6vvava<pvQr] ov fiatd ataCQcov dkXd 

25 fiatd atatQcov, fia6tQonavov6ag naQl 6avtbv ovx bXCyag 
sxcov xa\ nsQtcpaQCiv aial toikvtI ^i^Ua 'AQi6tO(pdvovg 

1 — 3 videntur comici poetae verba latere 7 hiatum not. K, 
aitaivstzaL dh (sed Ss deletum) kkI E 9 iv Ksa Wilam, cf. 
Plut. mul. virt. c. 12 9.10 ^adi^siv rots TtoXXoig r)dv nqbs rcc E 
12 tavrr] A: corr. Dobr 15 TcotrjTov i. e. Myrtili comici, 

Hermippi fratria 17 ^tcciTarat A: corr. Schw 19 ovdslg 

6' av olyisxris A 26 fort. ^i^lia ^ota^ 250 ir 

xal 'AnoXkodciQOv xal 'A^^aviov xccl 'Avti<pdvovg, ht 
6e roQyCov rov 'A&rjvacov, Jidvrcov tovvGjv 6vyyeyQa- 
(potcov 7t£Ql tcbv 'Ad^y]vi]6t 'EtaLQLdcov. a trjg xaAf]? 
0OV TtoXvfia&cag^ ag xat' ovdev ifit[i7]6o3 0£6^avdQOv 
xhv KvQrjvatov, bv cpr]0t ®E6(pQaatog iv ta jcsqI 5 
Evdat^ovtag (fr. 80) 7C£Qit6vta inayyikkEG^at dtddaxeiv 

b Evtvx^av, iQ(oto8t8d6xak£' ov8£v aQa dta(piQ£tg'And6iog 
Tov 'HXecov^ bv &£6(pQa6tog iv rc3 'EQcottxa (fr. 108) 
n£Ql tovg iQcotag d£tvbv y^yovivat Xiy£t. ovx av 
ccfidQtot di ttg 6£ xat noQvoyQd(pov xal&v, ag 'Aql- 10 
6t£t8rjv xal nav6tav itt te Ntxo(pdvr] tovg ^cjyQd- 
cpovg. ^vr][iov£V£t dl avtcbv cog ravTa xaXag yQa<p6v- 
tcov TloXi^cov iv ta n£Qt tav iv Uixvavt Iltvdxcov 
(fr. 16 Pr). a trig xaki]g noXvfiad^tag, dvdQ£g cptXot, trjg 
xov yQafinattxov tovds, bg ovd' iyxakvnt£tat, dXX' 15 
dva(pav8hv td Ev^ovXov aul ix K£Qxcbnav Xiy£t 
(JJ 182 K)- 

c K^Qtvd^ov 7]X&ov. r]di(og ivtav&d ncog 

Xd^avov Tt tQcoy(ov"£lxt^ov dtEcp&aQrjv 
xdvtavd^a xatEXrjQr)6a tijv i^oo^tda. 20 

xaX6g ye 6 tav KoQtvd^t^ov 60(pt6tr]g, 6 totg [lad^rjtatg 
dtrjyov^Evog btt "Slxt^ov itatQag bvo^a . . . xal dXXa dh 
noXXd^ avatd ig, dQdfiata dnh itatQcov i6xE tdg int- 
YQacpdg., ©«AaTra ^toxXiovg, OsQEXQdtovg KoQtavvco^ 
Evvixov r] OtXvXXiov "AvtEta, MsvdvdQOv dh &atg xal 25 
0dvtov, 'AXi^tdog 'OncoQa^ Ev^ovXov KXEipvdQa. ovtco 

d 6' ixXrj&r] avtrj r] itatQa^ inEtdi] nQog xXEipvdQav 6vvov- 6 Si8diti.v E 11 TlavattvCav AE: corr. Sillig 15 fort. 
iyxaivjrTOjtifvos 21 fort. xa/lc&s yf, de Myrtili apud Corin- 

thios publica declamatione vide infra p. 673 c 22 hiatum 

not. K 23 itSQcov A: corr. Mus ir 251 

6Cat,ev iag xevcad'^^ oos '^0xlr]7Ci,ddrjg el'Qrjxev 6 rov 
'AQeCov ev ta Tceql zfrjfirjtQCov tov ^aXrjQeag GvyyQa^- 
fiatc (FHGIII306), t6 xvQiov avtfjg bvo^a cpdaxcov 
elvau MrjtCxT^v. 
5 22. e6tlv d' etaCQa, 
dyg 'Jvti(pdvr)g (prjalv iv 'AyQoCxa (II 13 K), 

rc3 tQecpovrt 6v^(pOQd' 
ev<pQaCveraL yaQ xaxbv ^xcov otxoi ^eya. 
dcoTieQ xal d^Qrjvav rig avrbv naQayerai, vTcb Ttfio- 
10 xkeovg ev NeaCQo. (ib. 462)' e 

dkX' iycoy' 6 dv6rvxr}g 
0Qvvrjg eQaGd-eCg, rjvCx' irc tijv xdnnaQLV 
Gvvekeyev ovjta r eixev o6aneQ vvv exei^ 
nd^noXX' dvaXCexcjv ecp' exdora rrjg d^vQag 
15 6 dnexXeio^rjv. 

xal ev ra eniyQacpo^eva 6' 'OQe6ravroxkeC8r]g <(6^ 
avrbg Ti^oxXr]g (prjOi (ib. 462)" 

neQi de rbv navd&Xiov 
evdovGi yQdeg, Ndvviov. UXayyav, Avxa, 
20 rvd&aiva, 0Qvvrj, Ilv&iovCxr], MvQQCvrj, f 

XQv6Cg, KovaXCg., ^leQ^xXeia., Aonddiov. 
tovtav T«v etaiQav xal"Afi(pig ^vrjfiovevei iv Kov- 
QCdi Xeyav (ib. 242)' 

tv(pXbg 6 nXovrog elvaC fiot doxet, 
25 o0r ig ye naQa tavrrjv ^uv ovx elGeQxetai^ 

naQa Se ZJivcbnrj xal Avxcc xal NavvCa 
ereQatg re roiavraiGi nayCGi rov ^Cov 
5 evSov xdd^rjr' dnonXrjxrog ovd' i^eQxerui. 1 xfvco^S-ftTj Mein 16 6 add. Schw 21 Ko^alig Mein, 
KoviaaUf E 27 iraiQaig AE: corr. Mu3 252 ir 

56823. "AXe^is 6' iv ra i7ayQU(po^ivci 8qu^xl 'l6o0Td- 
6iov T7)v iTaiQixijv JiuQuexsviiv xul rug 8i i7iirB%vrfie(oq 
xo(ifi(h6£Lg rav iruiQibv ovrag ixrC^Erui, (ib. 329 • 
TtQ&ru iiev yuQ TiQog rb xtQdog xul rb 6vkuv rovg 

nikug 5 

Tiuvru ruXk' uinulg TtuQSQyu yivsrui,, QU7trov6i ds 
7iu6iv i^ii^ovXug. iTtsiSuv (5' sv7C0Qi^6a6LV 7Cors^ 
ttVsXu^ov xuivug iruLQug.) TtQcoroTtSLQOvg t^j ri%vr^g' 
5 svdvg ttvu7tX(XTT0v6L ravTug, co6rs fit^rs rovg TQOTtovg 
fiTJrs rag 'oipSLg bfiOLug dLursXstv ov6ug stl. lo 

b rvyxuvsL fiLXQu rig ov6u' (psXlbg iv rutg ^uvxl6lv 
iyxsxuTTVTUL. (iccxQci Tig' dcci^u^Qov XsTtrbv cpoQSt 
rrjv TS xscpuXijv ixl rbv afiov xuru^ukove' i^EQxsTUL' 
10 toOto tov (iT^xovg ttcpstXsv. ovx s%sl TLg l^xCa' 

V7csvsdv6' iQQUfiiv' uvTTJv, &6TS Ti^v svTtvyCuv 15 

uvu^ouv Tovg s(6Ld6vrug. xocXCav <^u8Quvy sxsc 
erri^L s6r' uvruteL rovrcov av i';|^ovff' oi xcofiixoC' 

OQ&U 7tQ06d-St6UL TOLUVTa TOVXAfTOV T7/g XOlXCug 

c 15 u)67tSQsl xovTot6L TOVTOLg sig t6 7iQ66d-' tt^fqyuyov. 

Tug 6(pQvg 7tvQQag sxsc rig' ^coyQaq)Ov6LV u6^6Xcp. 20 
6v(i^i§rix' slvttL (liXttLVttV xttrs7tXu6sv xpLy.vd-Ca. 
Xsvx6xQag XCuv rCg ierLV TtttLdsQar' ivTQC^srui. 
xuXbv sxsL Tov 6cofiar6g tl' tovto yvfivbv dsCxvvraL. 
20 svcpvstg 6d6vrug s6xsv' i^ ttvccyxTfg dst ysXccv^ 4 nQcbrov A : corr. Clem. Al. paed. 3, 2, 8 8 Ksvug A 

(notato mendo): corr. Mns 16 Toi'S ISovras AE, elcLovrag 

Clem: corr. Sylburg uSquv add. Clem 17 rir9L' Clem 

18 roii'iilvrov K: yovv avrcov A oiTOvrri^^iTov Clementis libri, 
roivSvrov Sylb 19 uianfQtl yiovroiaiv ilg roi'nia&t roicS' 

6cvriyayov K; apparet Clementem haec ex eadem fere fragmen- 
torum sylloge hausisse atque Athenaeum 21 av(ipt^r,yiivai 

A: corr. E et Clem 23 tcOto Clem: TavTO A tovt' avTO E ir 253 

Lva d^sap&e' oC naQovteg t6 ^rd/i' ag xouxl^bv (poQst. 
av ds (iT} xaiQT^ yslS>6a, diarsXsl t^v rifiSQav d 

svdov, &67tSQ totg ^aysiQOig ct itaQaxsid'' ixd6tots, 
rivCx av TtcoXadLV aiyav XQavia, ^vXrjcptov 
6 2o ^vQQivrjg sxov6a ksntov 6q^ov iv totg ^uftAf^tv 
a6ts ta ^t^dvcj 6s6rjQSv, av ts ^ovlrjt' av ts fiTj. 
[bifscg 8ia tovtcov 6xsvonoLOv6i t&v tsxv&v.] 
24. dt,b 6v^^ovlsv(o 6ol, ^&sttals noLXLXodLtpQs^ tag 
inl tav OLxrjfidtcov d^nd^s^d^aL xal (lij xatavaXC^xsLV 
10 sig ovdsv Ssov td tav viav ^SQfiata. bvtcog yaQ dQL6ta e 
;U(oA6g olcpstg (Diogenian. 2, 2), rov XQrjnLdonoLOv natQog 
60V noXXd 6s 6co(pQovC6avtog xal dLdd^avtog 6xvtrj 
^XsnsLV. tJ ovx oidag xard trjv Ev^ovXov IlavvvxCda 
(II 193 K) ^tdg cpLXadovg xsQ^idtov naXsvtQCag, nd^Xovg 
15 KvnQLdog i^rj6xri(isvag\ 

yvfivdg icps^flg inl xsQcog tstay^ivag^ 
iv XsntonrjvoLg vcps6iv i6tcb6ag., oiag 
'HQLdavbg dyvotg vda6L xrjnsvsL xoQag' 
naQ' G)v ^s^aCcog d^cpaXag t s^s6rC 6ol 
20 5 (iLXQOv nQCa^d^aL xsQfiarog rrjv rjdov7]v. f 

xal iv NavvC<p, (^sC} Ev^ovXov r6 dQ&fia xal /i^ Ol- 
XCnnov^ <prj6Cv (ib. 187)' 1 &ea)Qa)aiv Clem: Q'£WQoCiv AE 2 SiatBlovc A Sia ts- 
Xovg E: corr. Clem 6 esarjQSv Clem: csat^Qivai AE ^ov- 
Xcavxai A ^ov E (addito compendio quo et ^ovXstcn et ^ov- 
Xr\xaL et ^ovXovxcci et BovXcovtai exprimitur), ^ovXsx' Clem 
7 del. Di, om. Clem 8 Pythiae verba, cf. PoU. 7, 112 12 aov 
Dobr: ov A 14 xccg cpsiScoXovg AE: corr. Dobr, t) xug cpiXcp- 
8ovq yiSQfi. TtccX. \ ovk oicd^a, TctoXovq kxX' Cob 16 ijrtxatpcos 

A snLHaiQovg E: corr. Mus 17 Xsntovritoig A: corr. E (ubi 

vritoig superscr) vilsci.v AE: corr. Pors 19 nuQmv A: 

corr. E 21 vavCcoi A si add. Coraes 21. 22 cpiXmnidov 
A: corr. Mein 

Athenaeus III 12 254 ir 

Ttcbg ovxl Tiuvrcov fOuv ud^Xi(oTUTog; 
il^bv d^ecjQYjGuvTi TiQbg tov y,?.iov 
yvnvug icpih,rig azl xeQcog rsTuynivug^ 
5 iv ls7tro7cr]voig vcpsGcv sGrcoGug, oiug 6 

^HQibuvbg c(yvoig vduGc y.rjTCtvti xoQug^ 
^ixQoi) TiQiucsQ^ui xiQ^urog rrjv -i^dovrjV^ 
569 xui ftr) Xud^QUiuv KvTiQiv^ uiGxiGrr^v voGcov 

TtUGaV^ diaXcLV^ V^QSOg OV 7l6d-0V XCXQLV. 

10 'EkXcidog iycoys rr^g rcO.cuTtcbQOv Grivco (Eur.Iph.A.370 , 10 
}] Kvdiuv vuvuQxov i^ETciuil<uro. 
imri^u be xcc\ ^ivuQxog iv Ilevrcx&Xa roig tcuqu- 
Ttkr^Gicog Goi ^lovGlv xul iGTtovduxoGi TtSQl TC(g ueyu- 
?.o^LGd^ovg eruiQug xul rccg ikevd^iQug rav yvvuixcjv 
Tuvrl Xiycov (il). 4G8!* 15 

deivcc^ deivcc xovx c(vccgx£tcc 
iv rfj nolei TtQccrrovGtv oi vecoreQOL. 
b oTtov yc^Q ovGcbv neLQccxcov fic'(X' evTtQSTtav 

izl roiGi jtOQveioLGLV^ ug e^eG&' oquv 
5 eikr]&eQovGc(g, GriQv' unr^ucfieG^ivccg., 20 

yvn.vc(g icpe^ijg r inl xiQCog reruy^ivccg' 
cov BGTLV ixle^cmevov // TLg ijderuL^ 
keTtri]., Ttuxeicc, GTQoyyv?.r,, uccxqc)., Qixvrj., 
vicc, Ttukuiu^ ^eGoxojta, nenairiQcc 
1(1 ju)) x?.iuc(XC( Grr^Gciuevov eiG^])]rcii ?c<d-QC( 25 4 inty.ciiQcog A. ct. litt e 5 vuioiv A, cf. litt. e 8 lociov 
Cas: uacov A 9 v§Qfu>g A: corr. Mus 10 azivo} Eur: TitQi- 
CTfvco A 11 r^-nvSia A: corr. Mus 20 ctCQuvat' /juqrifCjUf- 
vag A: corr. Tyrwhitt 21 r' icrth)g Toup iniHcaQcog A 

fniKCitQOvg E, cf. p. 5G8 e ct f 22 rjtc A: corr. E 25 urj 

x«t ^coiCitTr^cciutvov A: jt»;'; y./.t'uciy.ci .Mus. aTr^cc.utiov Mein lii) 
Xd&Qci tiadvvat E ir 255 

firjde 5i' OTirig xdrcjd-EV £i6dvvuL etsyrjg 
firjd' iv axvQOiGiv SiGevei^f^vai texvrj. c 

avral ^Lcc^ovtai yaQ slGsXxovGl ta 
tovg ^sv ysQOvtag ovtag iTCtxaXov^svaL 
5 15 TCatQLdLU, tovg d' aTKpaQLa^ tovg vsatsQOvg. 
xttl ravd' ixccGtrjv eGtLV ads&g, svtsXag^ 
/LtfO'' tj^SQav^ TCQog s67CSQav^ Tcdvtag tQonovg' 
ag 6' ovt' idsLv s6t\ ovO-' oQavt' Ldslv Gacpcdg^ 
aLsl ds tetQS^uivovtu xul (po^ov^svov . . . 
10 20 [dfdidra, iv tfj XSiql trjv ipvxrjv sxovta] 

ag Tcag not\ a 8s6noLva novtiuKvTCQL (Eur.Hipp.4i5), 
^LVSLV dvvavtuL^ tav /jQaxovteCav vo^av (l 

OTCOtav uva[Lvri6^G)6L 7CQ06xLvovfievoL; 
25. xal OiAijjttcov da iv ^AdeXtpolg 7CQ06L6tOQ(bv ort 
15 TCQ&tog I^oXcjv dta t))v tdv vscov dx^rjv e6ti]6av iicl 
OLxrj^dtav yvvuLU TCQLdfievog., xad-u xal NLxavdQog 6 
KoXo(pG)Viog i6tOQSL iv tQLta KokocpavLuxiov (fr.9.loSch) 
(pd6x(ov avtbv xul Ttuvdyj^ov 'A(pQo8itrjg isQOV JCQ&tov 
idQV^u^d^ai d(p' av riQyvQi6uvto ui 7CQ06ta6aL tav 
20 oixrjfidtav. aAA' o ys ^LXrjacov ovtag (prj6L {lli79K)' 
6v d' SLg uTCuvtug svQsg dvd-QcoTCovg, U6lc3V' 
66 yuQ Xeyov6Lv rovr' i^ftv ^CQatov., novov 
Srj^otLxdv, a Zav, 7CQuyfi(c xul 6C3tr]QLOV.f e 

(XUL UOL XsySLV tOVt i6tlv (CQ^06t6Vy 2J6lc3v) 

25 5 iis6trjv OQcbvtu trjv 7c6Xlv vsatSQCov 1 iv.Svvui AE: corr. Dobr 3 ctvxcci AE: corr. Dobr 

6 fxacrov A: corr. Dalec 7. 8 XQonuvoaq Sovx A: dist. Mus 

8 velut u£ ovS' iSsiv iat', ovx ort ^LVtiv ccccpalu>s 9 xixgcc- 
lisvov xs Y.ul A: corr. Mus hiatum not. Kock 10 glossam 
del. K 14 tv Stlcpois A: corr. Cas jiQOiGxoQav Mein 

15 xcbv vscov avccyyirjV K 17 sv s' Harpocr. 8. ricivSrifiog 

22 (lovov K: vonov A 24 xa/not Mein 25 OQcbvxL A: corr. Grot 256 ir 

TO^vTovg t' ixovxais rr/v ccvayxcciccv (pvGiv 
a^aQtdvovtdg t stg b [ir} jCQoGiixov rjv^ 
6xfj6ai 7iQid^£v6v Tot yvvaixag xaxa xoTiovg 
xoivdg dTca6i xal xax66x£va6fievag. 
10 i6xa6t, yv^vat, /lit) ' ^aTCaxrj&fjg' jtdv^' OQa. 6 

f ovx ev 6eavxov xvy^dveig excov 

.... exeig ncog' r} d^vQa '6x' dveay^evrj. 
slg 6^oX6g' ei67tr}dr]6ov' ovx e6x' ovde eig 
dxxL6fibg ovde A^^og, ovd' v(priQna6ev' 
15 dXX' ev^vg cog ^ovXei 6v xhv ^ovkei xq^tcov. 10 
i^ijXd-eg' oi^cb^eiv Xey', dXXoxQCa ' 6xC 6ol. 
xal 'A6TCa6Ca 8e rj UcoxQaxixij ivenoQevexo nXrjd-rj xaXav 
yvvatxav, xal enXri^vev dno xav xavxrjg exaiQCdcov 
7} 'EXXdg, C3g xa\ 6 jra^tftg 'AQL6xo(pdvr]g naQa6r]^aC- 
biovexai^ Xeyav [xov IIeXonovvri6iaxbv n6Xe^ov] oxt Ue- 15 
QLxXr\g did xbv 'A6na6Cag eQcoxa xal xdg dQna6&eC6ag 
dn avxr\g ^eQanaCvag vnb MeyaQeav dveQQCni6ev xb 
8eiv6v (Ach. 524)* 

n6Qvr]v de Ui^aCd-av I6vxeg MeydQade 
525 veavCai xXenxov6i ^ed-v6ox6xxa^Oi' 20 

xdd^' ot MeyaQr]g odvvatg ne(pv6iyyco^evot 
dvxei,exXeipav 'A6na6Cag n6Qvag dvo' 
xdxel^ev aQx^ xov noXe^ov xaxeQQdyr] 
h "EXXr]6i nd6iv ix XQi&v Xaixa6xQicbv. 

26. xav ovv fieyaXo^C6d^c3v ixatQav dnoxQena (?£, 25 
yQa^liaxiXibxaxe, di6xi 

1 Tovtovg S' K 3 TOTE (pro rot) Mein, fort. cxf]CCii <(cey 
TtQidyLtvov yvvai%aq 7 i^ %vqcc tczai A: corr. Bentl 9 v(pr}Q- 
Tiactv suspectum 10 cv x^ov Bentl: cvxvov A 11 'cti Grot: 
Tt A 13 Tcoj' &nb zavzT^g Schw 15 inclusa del. Mein 

17 &veQQL7irictv A: corr. Mus, post hoc iterum vn6 MtyaQtcov A 
23 &Qxh A ir 257 

Tocg fisv ccXkccg aGtiv uvXovGag tdsiv 
ax)Xr]TQidag nd6ag ^AnokkGivog vo^ov, 

-^tog vo^ov 

airtai 8a ^ovov avAoi5<?tv 'Isguxog v6(xov, 
5 'EjtLXQdtrjg g)rj6lv iv'AvTiXaCdv (II282K\ sv c5 dQd^utt 
Kttl tisqI trjg noXvd^QvXrjtov AaCdog tdds Xsysi (ib.) * 
avtr] ds Aalg aQyog s6ti xal notig, 
tb xad-' rifisQav bQaea nCvsiV xdcd^Csiv 
^ovov^ nsnovd^svai d\ tavtd fiot doxst 
10 totg dstotg' ovtoi yaQ otav d)6iv vsoi 

5 sx tav oQ&v nQo^at s6d-Cov6i xal Xayag 

fistecoQ' dvaQndt,ovtsg vnb tr]g i6%vog' 

otav 8\ y^QaCxcoGiv ^drj, tots (d^savy 

snl tovg vsag i^oixjt nsivavtsg xaxag' 

15 xdnsita tovt sivai vo^C^stai tsQag. 

10 xal Aalg (ovvy oQ&Sjg vo^Ct,Oit dv tsQug. 
avtri yaQ bnot rjv (^^sv^ vsottbg xal vsa^ 
vno Tav 6tatr]Qcov rjv dnrjyQico^svr}, 
sidsg d' dv avtrjg OaQvd^a^ov d^dttov av 
20 insl ds dohxbv totg ats6iv rjdr] tQsxsv 

15 tdg aQ^ovCag te diaxaXa roi) 6G}^atog, 
Cdsiv (isv avtijv q&ov s6tiv rj ntv6ai' 
i^sQxstaC ts navtax66' r]dr] mo^svr], 
dsxstui d\ xal 6tatriQa xal tQico^oXov, 
25 nQ06Cstai ds xal ysQovTa xal vsov 

20 ovtco ds ti&aebg ysyovsv co6t\ a cpCXtats^ 
taQyvQiOv ix tfig %£t^6g ^dt] Xa^^dvsi. 

3 ^'Epftou vofiov, Uavbe vofiovy suppl. Cobet 7 avzr] Scbw 
9 Tavzd iiQL A: corr. E 12 avaq7td,6avxi£ E vno Pors: a%b AE 
13 suppl. Mein 16 ovv add. K e versu insequenti 17 avxr\ yug 
ovv bnox' riv vsoxxbg AE: corr. Pors 22 rj Herw: xal AE 

23 niofiivrj corruptum 26 cpllxaxai A: corr. E 

12* 2r)8 /r 

jUJ'»,jUOJ'fT''£t dt Tjj^ Aiddo^ Kul 'Avai^uvdQibr^^ h> Ft- 
QovTOfiuvia xul uXkug iruiQu^ uvTfj Gvyxurultyn diu 
rovTOOV (ib. l.'58j' 
e rrjv ik KoqCv^ov Auib' oio^u; B. Tiojg yuQ ov; 

rijv r^uersQetov <(/')>. A. i]v exeivT] rtg (pih] 5 

"Avreiu. B. xul rou^' tjfiereQOV i]v Tiuiyviov. 
A. vi] rbv z/t", ijvd^eL Tor£ Auyi6x\ i]vQ-et rdrf 
b xul &eolvrr] fi«A' evTiQoGcoTtog xat xuXr]., 

vTCecpatv' ioo^evr] 6' "ilxifiov luaTtQu nuvv. 
27. T«€»r« Got nuQULveiv ejico^ eruiQe MvQrike. xu\ 10 
xuru ri]v ^LXeruLQOv KvvriyCba ib. 2.'V2) 
f TtuvauL yeQOJv cov rovg TQoTCOvg, ovx oiffO"' ort 
ot;x £<Jrti/ rldiGrov uTCod^avetv /3u/ouvO'' «ua, 
aGTteQ XeyovGtv unod^uvetv OoqjxCgiov. 
r] r]dtGr6v eGrC Goi^ log ev MuQu&avCotg (pr]Gl T/jUO- 15 
xXi]g (ib. 461 1, 

oGov ro |Li£r«|u fxeru xoQCGxr^g r] yteru 
lu^uLrvnr^g ri]v vvxru xoinuG&ui. (iuj3uC., 
)] GricpQorr^g., ro ;fpco^aa, Tcvevtiu., duC^oveg. 
rd ^i] Gq:6dQ' eivuL nuvd-' eroii.iu., detv de ri 20 

571 .T uyoJViuGuL xul QttTCiG\tr]vuC re xat 

TcXrjyCcg ku^etv uTCuXatGt ^eQGCv' r]dv ye 
vi] rdv ACu rbv (leytGrov.' 
ert JtoXXa roO KvvovXxov d^eXovrog Xeyeiv xa\ rov 
Muyvov eTCLQUTtCGccL (iovXr]d-evrog uvrbv eCg rL^ii]v ror 25 5 (juf rfpf lov Abreach : jjufprov A y' adil. K ft^i] 

Mus: cpictXi] A 7 Aay/axr;- ijv fis rozf A: corr. K ^«u- 

Trpor A: corr. Dobr 13 ijSiOTov icrtv ccTtod^avftv (ileleto orx) 
Toup, quae sine dubio Philetaeri verba fuerunt, sed Cjnulcus 
haec ad suam mentem mutavit 17 oaov lac: •9'for A 

19 corruptus, a xQo>g Wilani, to nvtvucc Mein 21 rf lac: yt A ir 259 

MvQtiXov, cp&d^ag 6 MvQriXog {6iri%%^QSVBv yccQ ra 
2JvQa) s(prj' 

"ovx d)d' i^6yr]6av 
Eknidsg &6t ix^Qav 6vfifiaxLav xaAeWt, 
5 (prjalv 6 KaXktnaxog (fr. 134 Sch). oi) yaQ avtccQxsig 
r}^stg a^vvaG&at, d) Kvvovlxs; 

cog Gxaibg si xayQotxog al^xQosnav' sa, 
inaQietSQ' iv ta Gtofiati, trjv ykSi66av cpoQsig, h 
xata trjv 'EipCnnov OiXvQav (II 263 K). doxstg yccQ ftot 
10 ixsivav sig sivai 

ovg idcda^av ccQiGtSQa yQccfi^ata MovCai^ 
ag tig Eiprj t&v naQadav (inc. fr. 4 Br). 28. iya) yccQ, 
6 avdQsg Gv66it0i^ ov xata tccg Mstaysvovg AvQag 
tJ tov 'AQiGtaydQOv Ma^^idxvd^ov (I 705 K) 
15 vfitv 6QXf]6tQidag sinov itaiQag 

aQatag nQotSQOv, vvv d' ovx vfitv dyoQSv(o 
ccQti x^oa^ovCag avkrjtQidag^ aX ts tdxi6ta 
dvdQav (pOQtriycbv vnb yovvata iii6&ov ^XvGav^ 
dkXd nsQl tav ovtcjg staiQ&v tbv Xoyov nsnoirjfiai, c 
20 tovtiotiv tS)v (piXCav ddoXov 6vvtriQStv dvvafiivav^ 
dg 6 KvvovXxog toX^a XoidoQStv, ^tdgy fi6vag tav 
ccXXcav yvvaixav ta trjg (piXCag dv6(iati nQ06rjyoQSv- 
fiivag [?)] dnb trjg naQa totg 'A&rjvaCoig xaXovfiivrjg 
EtaCQag [trlg] 'Aq^QodCtrjg. nsQi iig (pr}6iv 6 'Ad-rjvatog 
25 AnoXX6dG}Qog iv totg nsQi ©sav (FHG I 431) ovtag. 
^'EtaLQav ds f^v 'A(pQo8Ctr]v ffjv tovg itaCQOvg xal tdg 
itaCQag 6vvdyov6av' tovto d' i6tlv (pCXag.' xaXov6i 

4 lege cvfi(iaxir]v 7. 8 ea, BnuQCctfq' Di: euTtaqiCTSQCc A 
16 8' av^'' Bergk recte, sed mutavit Myrtilua ad suam mentem 
21 rug add. K, hinc omnia usque ad capitis finem Apollodori 
esse coni. Wilam 23 t) del. K 24 r^s del. K 26 fort. 
'EraiQav Ss 'AcpQoSirriv 260 ir 

d yovv xcd ai iXEvd^egcci. yvvccixeg ixi xal vvv xul cci 
TtaQ&ivot, rag 6vvrjd^£ig xal (fikag iraiQag^ ag rj 
ZlaTKpca (fr. 11 B^r 

xdds vvv iraCgaig 
ratg i^aiGi rsQTCva xalag asL6a. 5 

xal hc (fr. 31)" 

Aarci) xal Ni6^a y,cilu y.ev (pi?Mi i]6av iraiQui. 
xalovGi da xal rag ni6%aQvov6ag iruiQug xul t6 i:T\ 
GvvovGiaig (iiGd^uQveiv iruiQELV., ovx irt TtQog t6 irvpiov 
civucpiQOvreg., uXXa TtQog t6 futJ^ijTjjuoi/fVTfpov, xad^b di) 10 
xcd MivavdQog iv IJuQuxurud-yjxr} uTib rcov irucQav 
rovg iruLQOvg dLaGriXXav cpriGL (III llO K)* 
c 7tS7toir]xur' SQyov ovx iruLQCOv yuQ 

<(. . . «AA' iruLQcbvy' ruvru (3' bvru yQccu^ura 
rijv 7tQ06ay6QSv6LV ov GcpodQ' svGx^t^^^ TtOLSi. 15 
29. TtsQL ds rav iruLQav "Ecpijtitog iv 'Ey.7tokfi rdds 
(pr^6LV (II 254 K)- 

snsLrd y slQLOvr\ iccv kvTCovfisvog 
rvxiJ rig v^av, ixoXdxsvGsv r)diag' 
icpchjGsv ovx^ (5vintii6a6u t6 6r6fia 20 

a67tsQ zokifiiov, uXXu roL6L 6rQ0v%L0Lg 
f 6 jjai/oi)(5' 6fiOLag' '^g i7taQSiiv&r]6aro 

i7toi'r]6s &' iXuQov Evd^iag r' dcpsTXe Ttdv 
ccvrov t6 XvTtovv xu7tidsi^sv tXsav. 
Ev^ovXog d' iv Kuyi7tvXCavL xo6fiCav iraCQUv 7taQ- 25 
dyav (prj6Cv (II 178)" 

5 ^fiaig A: corr. Seidler 13 UaQfiivcov (pro yccQ) Mein 

14 fiu Ji', &XX' iraiQcbv suppl. Zedeliua xavza A: corr. Cas 

15 ti'cr,fiov A: corr. Schw, cf. v. 16 16 "Etfinnog Cas coll. 
VIII p. 363c: iiiaxrtuog A 19 fiuwv p. 363 19.20 ijSicog- 
iqjiXriOtv p. 363: i) v,ari(pCXriCiv A 21 noXiuiog p. 363 
22 xavvovca A: corr. Mein, reliqua corrupta, v. ad p. 3G3 
24 ro loinbv A: corr. p. 363 ir 261 

ag d' idsijcvst xofffitojg, 
ovx aCnsQ aXkau rav nQccGav Tcoiovfisvac 
rokvjtag s6axxov xag yvdd-ovs nccl rav x^fwv 
ccTts^Qvxov alGxQ&g^ aAA' sxddxov ^lxqov av 572 

5 5 dnsysvs%'' cSgjisq naQ^ivog MLkriGCa. 
'Avxi<pdvr]g 'TdQLCc (ib. 103) 

ovxog d' ov kiya 
iv ystxovcov avxa xaxoixov6r]g XLvbg 
Idav sxatQag sig SQax' acpCxsxo^ 
10 dcxYig^ iQYi^ov d' inLXQonov xal Gvyysvav^ 

5 ri&og XL XQV60VV nQog aQSX^v xsxxr](isvrjg , 
bvxag sxaCQag. aC fisv dkXaL xovvofia 
^Xdnxov6L xolg xQdnoig y&Q bvxag ov xal6v. 
'AvalCXag NsoxxCSl (II 269 K)" b 

15 sdv ds XLg ^iixQLa xal Xsyov6a 

xoig dso^ivoLg XLvav vnovQyi] nQog %dQLV^ 
ix xrig sxaLQsCag ixaCQa xovvofia 
nQ06rjyoQSvd-r]. xal <3v vvv ov% (bg kiysLg 
5 n6Qvrig.f sxaCQag 8' slg SQaxa xvy^dvsLg 
20 ikr]Xv%^d3g' aQ' ag dXrjd^ag ioxL yovv 

dnkr] Ttg; B. d6xsCa (isv ovv., v^ xbv zJCa, 
30. 6 de vfiixsQog (pLXo6o(fo^SLQaxC6xog xoLOvxog olov 
"AXs^Lg r) 'AvxLcpdvrig iv "Tnva naQdysL (II 385 K)* 

8Ld ravO"' 6 n6Qvog ovxog ovds xav nQd6av c 

25 sxd6xox' insdsCnvsL fisd'' r](iav' xovxo d' y]v, 

Xva (ir] xL kvnr]6SLS xbv iQa6xi]v (pLkav. 

4.5 av ansyivt%'' Pierson: uvaTiezive A 6 vSqu A: 

corr. Schw 8 iv Sauppe: £x A 12 S {lbv aXXoi A: corr. 
Mus 16 iLszQta Xsyovci (om. ■nal) E, fort. sav Ss tis nal 

(isTQi' fxovca ^xQTi^aray , et similiter Mein 16 fort. rotff 

Ssoiisvoig ri zcovS' (vel tovzcov) vn. 17 szaiqiaq AE: corr. 

Mein 20 versua vix integer 25 ^ni,Ssinvsi A: corr. Bothe 262 ir 

xaXag di 71£qI xibv xolovx(ov "Eq)tTt7iog iv I^ancpot 
(prjGiv (ib. 262)' 

oxav yaQ cov veog 
akkoxQiov eiGsX&cov oxl^ov ea&uiv fidd^ 
d6vfi^oX6v re xetQa TCQOG^dXr} ^opfi, 5 

didovat v6^i^' avxbv 6v xr]g vvxxbg k6yov. 
rcc avxcc el'Qi]Hev xal AlG%tvi]g 6 QtjxcoQ ev tw xaxu 
d TifidQxov (75). 31. TteQL de rav iratQav xal 0iXe- 
ratQog iv Kvvr]y tdt rdde (pr]6tv (ib. 232)" 

ovx irbg 'ExaiQag ieQ6v i6xi Ttavxaxov, 10 

dlX' ovx^^^ yafiexrig ovda^ov xi^g 'Ekkddog. 
oida de xal eoQXTJv riv 'EratQtdeta dyo^evY]v iv Ma- 
yvi]6i(x. ov dtd rdg iraiQag, «AA« dt' ersQav aixiav, i]g 
fivr^^ovevet 'HyrjaavdQog iv'Tji0fivr]fia6t yQdcpcov ade 
(FHGIV418)* 'rrjv r&v 'EratQtdetcov eoQrrjv 6vvrelov6t 15 
Mccyvr^reg. i6roQov6t de nQcorov Td6ova rbv Ai'6ovog 
6vvayay6vxa xovg 'AQyovavxag 'ExatQeia ^il ^v6cct 
e xal xi)v eoQxr]v 'EratQideta nQ06ayoQev6at. %vov6l 
8\ xal ot Maxe86v(ov ^a6iXeTg rd 'ExaiQibeia.' noQvr^g 
de 'AcpQodixr]g ieQ6v i6xt naQu 'A^vdr]votgj cog (pr]6t 20 
IJdficpiXog' xax£xofi£vr]g yaQ ry]g n6Xeag dovkeia rovg 
(pQOVQOvg rovg iv avrf] nore d^vdavrag, ag i6roQei 
Nedv&r]g iv rotg Mv^ixotg (FHG HI 9), xal fied^v- 
6&£vxag exaiQag nXeiovag nQoGka^etv., cov fiiav x«Ta- 
xotfir]&evrag avrovg idov6av dveXofievr^v rdg xketg xal 25 4 graviter corruptus, velut &l).6tQi.ov slctX&mv zig oI-kov 
Sialccd^tj vel cdXoTQtov oJxov rbv ■nuziQ' tlctX^cov Xd^rj, cf. 
Aesch. Tim. 75 5 aavyi^oXoq Nauck 10 ovy, irbg irbg A, 
cf. p. 559 a 12 th'' K: t?;»' A oru. E tTaiQtSia E 15 iTai- 
QiScov A: corr. Cas 18 ttaiQtiSia superscr. i E 23 KXtdv- 
&i,g A: corr. Mueller 24 nXtiovg nQOGiXd^ovro (mutata 

structura) E ir 263 

t6 rstxog vnsQ^aGav aTtayystXai, rotg 'A^vdyjvotg. rovs f 
d' avriJta fisd^' OTtkav dcpLXOfiBvovg dvsXstv [.isv xovg 
(fvXaxag, XQart]0avrag ds rav rsi%c3v xal ysvo^ivovg 
syxQarstg rijg sXsvd^SQiag xaQL0rr}Qi.a rf; tcoqvi] dTtodi- 
5 dovrag ^AtpQoSCrrig IIoQvr^g vabv idQvGaGd^ai. "Als^ig 
d' 6 Hd^iog sv dsvrsQa "SIqcjv IJa^Laxav (FHG IV 299) 
'^rfiv sv I^d^a 'AcpQodCriqv., i]v o'C ^sv iv xaXdpLOig xa- 
XovGiv, o'C ds iv eXst, 'ArrixaC, cprjGCv, sraiQai idQv- 
6avro aC 6vvaxoXov&r]6aGaL IJsQLxXst ors inoXLOQXsv 

10 r)]v Zldfiov^ iQyaGdfisvaL Cxavag dith rr]g CoQag!' Evdk-bl3 
x)]g d' iv rotg 'EipsGiaxotg (FHG IV 406) xal iv 'Ecpiccj 
g)t]6lv isQa CdQvGd^aL 'EraCQcc 'AcpQodCrr]. KXiaQiog 
d' iv TtQcorip 'EQCOxLxav (FHG II 314) ^Puyr^j, (pr]6Cv, 
6 Avdojv ^aCiXsvg ov ^ovov TtSQL ^aGav ri]v iQco^ivr]v 

15 7tsQL^6r]rog yiyovsv, iy%SLQC6ag avrov rs xal ri]v dQxi]v 
ixsCvY] jtdGav, dXXd xal rsXsvri]6d0r]g Gvvayaycov tous 
ix tf]g x^Q^S Avdovg ndvrag sxcoGs fisv [AvdCag] rb 
vvv sn xalovfisvov rrjg 'EraCQag ^vrl^a^ sCg vipog 
(XQag . . . coGrs nsQLodsvovrog avrov xi]v ivrbg rov 

20 TficjAov x^Q^'^^ ou dv iitLGrQacpslg rvxU-> ^cc^oqccv rb b 
(ivri^a xal jtaGt, rotg ri]v AvdCav olxov6lv dnoTtrov 
sivai.' ^r]^o6d-ivr]g d' 6 Q^rcoQ iv xa xaxd NsaCQag 
Adycj, SL yvt]6Log, bv 'ATtoXXodcoQog stQr^xs.^' cpr]6C (122) • 
^xdg ^sv sraCQag i^dovilg svsxa £%ofi£v, rdg de itaXXa- 

25 xdg rr]g xa^' 7](iiQav ^SQansCag^ rdg ds yvvatxag tov 
TtaidoTtOLSt^d^aL yvr]6Ccog xal rav svdov cpvXaxa 7ti6ri]v 

6 OQcov A: corr. Schw 12 iiqov Wilam 15 nfQiGao- 

tuzog yiyovhv vel (xji cnovd^y TttQi^ot^Tog yiyovBv K 17 8ov- 
Xovg ndvrceg Mein, contra Ciearcbi mentem AvSiag glossam 
(ad T^s jjra^ias) del. K 19 liiatum not. Mein, tocovzov suppl. K 
nBQLodsvcov re avrbg Herw 20 rvxoi A: corr. E, nisi prae- 

stat civ delere 25 &£Qantt(xg Dem: nalXayiSLCig A 264 ir 

iX^Lv/ 32. xataXE^oj di ^ot, Kvvovkxs, 'lavixijv rtra 
Qiiaiv ixreivag xara rbv ^lGxvXov . . . . tceqI iraiQ&v^ 

c aQ^diLSvog ano rijg xaXijg KoQcvd-ov, snsidri ^oi rrjv 
avro&t 60(piGrsLav C3VSi8i6ag. v6fii^6v s0riv aQxaiov 
sv KoQLvd^ci), ag xal XayLaiXiciv 6 'HQaxXsarrjg t6ro- 5 
Qsl iv ra nsQl IJivSdQOv (fr. 16 Koepke), orav yj 7c6kig 
svxrjrai tzsqI iisydXojv rfi '^g^QoSitfj, 6v^iiaQala^^d- 
vs6%^ai TCQog r-^v ixsrsiav rccg iraiQag ag 7cXsi6rag^ xal 
ravrag 7CQo6evxs6d'ai rf} d^sa xal v6rsQ0v inl rotg 
iSQOtg TcaQSivai. xal ors d^ iicl rijv 'EXXdda rijv 6rQa- 10 
rsiav '^yev 6 UsQ^rjg, cjg xal &s67COfi7Cog i6roQSi 

d (FHG I 306) xal Tifiaiog iv r^ s^d6firj (ib. 204), a[ 
KoQiv&iat iraiQai svi,avro v7c\q rfig rav 'EXXr]vc3v 
aarrjQiag sig tov rfjg 'AcpQodirrjg iXd-ov6ai vsav. 8ib 
xal IJifiovidrjg dva&svrav rav KoQiv&iCJV Tcivaxa r^ 15 
d^sa rbv en xal vvv Sia^svovra xal rdg iraiQag IdCa 
yQaxfjdvrav rdg r6re 7Coir}6afisvag rrjv ixsrsiav xal v6rs- 
Qov 7CaQ0v6ag 6vvsd-r]xs r6de rb iTCiyQa^^a (137 B*)* 
aW v7ceQ 'EXXfivav re xal evd-vfidxav 7CoXirjrav 

e6rad-sv evxe6d^ai Kv7CQidi dai^ovCa' 20 

e ou yaQ roi,o(p6QOi6iv ifnt]6aro dc 'A(pQodCra 
neQ6aig 'EXXdvav dxQ67CoXiv 7CQod6fiev. 
xal ot idtarai d% xarevxovrai rf} d^sa rsXs6&svtav 
7CSqI av dv TCOiavtai rfjv dsrj6iv d^cd^siv avrfj xal tdg 
staiQag. 33. vTcdQxovtog ovv tov toiovtov voilC\iov 25 
tcsqI tfiv d^sbv ^svotpav 6 KoQCvd^iog ii,iav slg 'OXv^- 
7cCav iTcl tbv dyava xal avtbg d^cd^siv etaCQag sv^aro 

2 rov AIg%vXov K,'Aya(iSfivovccy Mein coU. Aesch. Ag. 829. 916 
8 tccg om. E 18 itaQovaccg scil. inl rotg iSQOig vel inl taig 

&vaiaig, quod fortasse addendum 19 noXivTav A 20 avd^s- 
cav non recte Preger SaiLoaCcf Lobeck 21 To|rjqp6pot<iii' A 
24 et 27 ind^ecv Schw ir 265 

tfj d^ea VLzrjGag. IlLvdaQds te tb iiev TtQ&tov eyQu- f 
■^ev ei<s avtbv i^xafiiov, ov rj aQXV (^l- 13) 'tQt6oXv}i- 
jtLOVLxav inaivecov oixov,' vGteQov 8\ tcal Gx6hov ro 
jtKQa ttjv d^vGiav aGd^Ev, ev c5 f^v aQxrjv evd^ecog ne- 
5 noifjtat, JCQbg tag itacQag^ al* naQayevofievov roi) Sei>o- 
(pavtog xal d-vovtog tf} ^A(pQo8Ctr] ^vve&vGav. dioneQ 
e(prj (fr. 122 B*)" 

G) KvjiQOv 8e6noiva., tebv Sevt ig aX6og 

(poQ^cxScnv xoQav ayeXav ixatdyyvLOV 13evo(pS)v teXeaigbli 
10 inriyay evxcoXatg iavd^eCg. 
riQi,ato d' ovt cog tov fieXovg' 

noXv%evav vedvideg a(i(pCnoXoi 

neid-ovg iv d(pveia KoQCvd-ip, 

atT£ tdg x^f^Qdg Xt^dvov i,av%-d ddxQr} 
15 d^vfitate, noXXdxi (lateQ' 'EQcatcov ovQdviai ntd^ievai 

vorjfia nottdv 'A(pQo8Ctav' 

v(iiv dvcod^ev dnayoQCag inoQev^ 

a natSeg, iQateivatg <iivy evvatg 

(laXd^axdg &Qag dnb xaQnbv 8Qene6%ai. 
20 6vv 8' dvdyxcc ndv xaXov. 
dQi,d(i,evog 8' ovtcog e^fig (pr]6iv 

dXXd d^avybdt^cii tC fis Xe^ovvti 'I6d^(i0v b 9 yidQav et s-naxovyvLOv A: corr. Cas ^tvofpibv Mus: 

Ifvoqpdcor A, unde aliud quid fuisse conicias reXtCais A: 

corr. Boeckh 11 xov tslovg A: corr. Cas 12 JtoXv^tivai 

A: corr. Boeckh 14 diacze xaaxei-Qag Xi^dvov A: corr. Titt- 
mana e Zonara p. 1307 SaKQri Bergk coU. Cram. anecd. 

Ox. I 121, 1: SdtiQva A 15 '^■vfttaTf Tittmann e Zonara 1. s: 
TS rj^LV A TioXXdnLg fiaTEQag A: corr. Boeckh ovoavia- 

vlTtxdfisvai, A: corr. K * 16 vorj^axL A: corr. Herm 17 avsvQ'' 
STtayoQiag Mein et Bergk 18 ^v add. Boeckh 19 fiaX- 

^ancopas A: corr. Boeckh 20 TtaynaXov A: corr. Boeckh 

21 S' K: »' A 22 'iGQ^fiov Cas: oiiov A 266 ir 

6s6Tt6xaL xotdvde fiekicpQOvog kqx^^ evgofievov ffxoAiov, 
^vvdoQOv i,vvutg yvvui^i. 
df]lov yaQ oxl TCQog xug ixuiQug diukeyofievog rjycovia 
Tiotov xi (pavrJGexuL xotg KoQLV&coig x6 TtQuyyiu. jil- 
6xevG)v de, cag ioLxev^ avx6g uvxa neTtoCrjxev ev&ecog' 5 

idLdd^ufiev xQ^^^ov xud^uQu ^uGuva. 
oxL de xul 'AcpQobcGLU idcu uyovGLV uvx6^l ai ixuiQui, 
"AkelLg ev 0lXov6t] cpriGLV (II 389 K)' 

'Acpqo8l0l rjye xutg ixuiQULg r) n6Xig., 
c exeQu 8e %coQLg e6xL xutg ekevd^eQULg. 10 

xatg rj^eQULg xavxuLg de xcofid^eLv i&og 
e6xlv v6^og xe xug exuLQug iv&dde 
5 <(^}ie9veLvy fied-' r^fiav. 
34. iv de AuxeduLfiovL, cog (prj6L Uoke^cov 6 TteQit]- 
yr]xrjg iv xa TteQc xcov iv AuxeduL^ovc 'Avu&rj^dxcov 15 
(fr. 18 Pr), eixcbv i6xL xf^g dLu^orjxov ixuiQug Koxxivug^ 
fjv (pr]6LV xuL §ovv uvu&etvuL iuXxf]v., yQdcpcov ovxcog' 
'xat xo Koxxivug 8e xf^g ixucQug elx6viOv^ fjg diu xi]v 
d imcpdveLuv olxr^ud xl Xeyexuc xul vvv iyyvxdxco xf]g 
KoXcovr]g. Xvu xh zJlovv6l6v iexiv, inicpuveg xul nokXotg 20 
iyvco6^evov xav iv xf] 7c6XeL. uvd^r]^u 6' uvxf]g i6xiv 
VTteQ xo xf]g XuXxioixov ^Oidi6v xl ^uXxovv xul xb 
nQoeLQrjfievov eix6viov.' 'AXxi^iddr]g de 6 xuX6g., icp' 
ov xig xav xco^Lxdv ecpr] (fr. ad. 3 K)" 

'AXxL^Lddr]v tbv d^Q6v^ d) yf] xal d^eoi., 25 

bv r] Aaxedui^cov ^oi%bv inL&v^et Xu^etv., 
(Jby vTto xf]g'AyL8og uyujtcb^evog yvvuLxbg iTtl xug xcov 1 toiovSt A: con-. Schw 6 tSsi^aiifv Hecker xaQ-apa 
Cas: KL&ccQai. A, ■na^aQov Mein 9 fort. ayti <(uivy 13 suppl. 
Pors 21 fort. ara^jjuara S' 22 t6 Ti)g XaXKioiHOv i. 6. 

ayaXiia fort. ^oidioi' re 27 6 add. K ir 261 

iraiQidav d^vQug £xt6/Lta^£v, a^oAtffov rdj AaxaCvag e 
nal xag 'Arri.xdg. Medovridog yovv rijg 'A^vdT^vijg i^ 
dxorjg iQaGd^elg iGrsQ^e jcal jtXsvGag elg 'ElXt]67Covrov 
6vv 'A^toxGJ, bg ijv avroi) rfjg aQag iQa^njg^ iog cprjGLV 
h AvGiag 6 Qr^roQ iv ra xar' awov Adyoj (fr. 8 Tur), 
xal ravrrjg ixotvavrjGev «vtcj. xal irtQag d^e dvo iraC- 
Qag neQLTiy ero aiel 6 'AXxi^iddrjg^ zia[ia6dvdQav rijv 
AaCdog rijg veareQag (irjreQa xal &eod6rr]V v(p' r)g 
xal aTiod^avcrv ixrjdev&r] iv MekCGCr] xco^t] rijg ^qv- 

10 yCag, im^ovkevd-elg vjib 0aQva^d^ov. eido(iev dl xal f 
r](ietg rb iv MekC66ri rov 'AkxL^iddov (ivij^ia ix Evv- 
vddav etg MrjrQOJColLv d(pLXVov[ievoL' icp' a xal xar 
erog ^verat ^ovg^ dLaxeXevGa^ivov rovro rov ndvra 
aQC^rov 'AdQLavov ^u6Lkeag' og xal dveGrr^Gev inl ra 

15 (ivr^fiarL IlaQCov ^.C&ov etxova rbv 'AkxL^Lddriv. 35. ou575 
IQr] de &av(id^eLv ei i^ axoijg rLveg r^QdG&rjGdv xlvcov, 
oTtore XdQrjg 6 MLrvXr]vatog iv rf] dexdrij rdv 'l6ro- 
QL&v rav TteQL 'AXi^avdQov (pr]6LV oveCQarL d'ea6a[Mi- 
vovg XLvdg ovg fii] TCQoreQOv eldov iQa6&i]vaL avr(bv 

20 yQd(peL 6e ovrcog (scr. Al. M. jx 119)* ^'T^rdeitr] vedrreQog 
i]v ddeX(pbg ZaQLddQr]g, neQL av Xeyov6LV ol ixLxcoQiOL 
ori i^ 'A(pQo8Crr]g xa\ 'AdcrvLdog iyevvr]9r]6av. ixvQCev- 
6ev de 6 [lev 'T6rd6Ttr]g Mr]dCag xal ri]g V7toxdr(o %(OQag., 
6 de ZaQLddQr]g ri]g vTteQdvco Ka67tCcov Ttvkdv fiixQ'' ^^ 

•25 Tov TavdLdog. rav de inixetva tot) TavdLdog 'OybdQrr] 

(ia6LkeL MaQa^cbv %^vydrr]Q i]v ovo^ia 'OddrLg' TteQi 

2sqq cf. XII p. 534f 7 Inriytxo AE: corr._ Mein 9 fif- 
licai]g A: corr. E, cf. Steph. B. s. v 12 tqp' w K: ^v w AE 
17 Tttit diKCiTcoi A: corr. K 19 fort tovzcov 24 t^s K: 

Tav AE 25 fort. tw 8h iitiy.tLVu o(iaQxri A, oyidQxr]v p. 268, 7 
oficiQxrjg ib. 11 (cf. ad p. 268, 8) 26 Zccqikxx&v Holsten 68axig 
A, odcixiq p. 268, 5, oSccxlv p. 269 4 et 11, odaxi. ib. 6, oddxiv 
p. 268, 14, oSdxi, ib. 16, 6ddxt,v p. 269, 19 268 ir 

-^g iv tatg [etOQtaig ysfQaTtrca ag ccqu xata tbv vnvov 
l8ov6a tbv ZaQLddQTjV iQaad^Siri, t6 6' avtb tovto 
xdxsLVC) Tcd&og cSv^TisGstv TtQog avti]v. Sutikovv ovv 
dkXrj^cov inL^v\iovvtsg 6id tt^v xatd tbv vnvov <pav- 
taeCav. rjv de r} 'Oddtcg xakkCdtri tav xatd tijv '^aCav 5 
yvvacxav, xal 6 ZaQiddQt^g de rjv xalbg. ni^inovtog 
ovv Tov ZaQcddQov n^bg tbv 'O^dQtrjv xal (pi,Xott[iov- 

c fiivov yfifiai, tijv dvd^Qconov., ov 6vv£tC&eto 6 'O^dQtr^g 
did t6 sivac aQQivav naCdcov CQrj^og' i]&eXsv yaQ avtrjv 
dovvat ivl t&v nsQl avtbv olxeCcov. xal jiet' ov noXvv 10 
XQOvov 6 'O^dQtrjg Gvvayaycov tovg ix tfjg ^a6ikeCug 
8vvd6tag xcd cpCXovg xal 6vyysvstg inotstto tovg yd- 
fiovg, ov nQOSincov otoj ^ikXoi dcdovat trjv ^vyatiQa. 
dx^a^ov6rjg oiw Ti^g fii&r]g si6xaki6ag tijv 'Oddttv b 
natriQ elg t6 6v^n66tov sinsv dxovovtcov tav 6vvdsC- 15 
nvcov ^r}^stg, a %-6yatsQ 'Oddtt, vvv notov^s&a tovg 

d 6ovg ydfiovg. nsQt^ki^a6a ovv xal d^scoQr]6a6a ndvtag 
Xa^ov6a xQv6fiv cptdXr^v xal nXrjQci6a6a 8bg c5 d-iXstg 
[ya^rjd^fjvat]' tovtov yaQ xsxXi]6t] yvvt].' xdxsCvr] nsQt- 
^Xi^l)a6a ndvrag dn^et daxQvov6a, nod^ov^a tbv Za- 20 
QtddQr]v idetv ene6tdXxet yaQ avta oTt fiiXXov6tv ot 
ydfiot 6vvteXet6Q^at. o de 6rQatone8evcov int tov Ta- 
vdtdog [xal] dtaXa&cov rf]v 6rQaronedeCav dti^r] ^erd 
/u-dvou Tov dQnarr]Xdrov xal vvxrbg bQ^rj^ag inl tou 
aQ^arog dtfjXd-ev dtd yf]g noXXf]g, dtco^ag neQl rovg oxrcc- 25 

e xo6Covg 6ra8Covg. nXr]6Cov 8e rf]g xco^r]g yevofievog iv 

3 ovv K : yovv A 8 6 ajtiaprjjs A, fort. 6 '0(idQrr}g ■ Sia 
yag rb slvai ccqq. n. tQrjfiog i]&eltv avrrjv, inter Siu et avzr,v 
litterae xxxv interiectae 16 'OSdzi om. E fort. recte 

19 glossam del. K 23 xal om. E czQatomSsiav i. e. 

qpviaxjji', ut videtur 24 fort. vvnzbg xai 25 yf]g nolJifjg 

K: r?)s Ttolecog AE ir 269 

'fj tovg ydfiovg 6vvBxiXovv Kal xaraXiTtav sv xivv xoTiip 
avxco KQ^ati xov aQfiaxr]ldxii]v TtQorjysv ivdEdvxag Gxo- 
kriv Uxvd^iXTjv. xal TcaQskd^av stg xijv avXijv xal idcov 
xrjv 'Oddxiv EGxrjxvtav tiqo xov xvkmsiov xal daxQvov- 

5 6av xiQvdGdv xs ^Qadeag xrjv (pidXr]v siTtsv 7tXr}6iOv 
6xdg TtaQ' avxriv ^ co 'Oddxi, ndQSi^i drj Coi xa&dTtSQ 
iJ|iGj(?ag, syc) ZaQiddQrjg.' r] ds xatavor]6a<3a ^svov 
HcvdQa xal xaXov xal Ojttotov ta xatd tbv vjtvov scoQa- 
fiBVG) 7tSQi%aQr]g ysvo^svr] didco6iv avta tr]v cpidkr]V f 

10 xa\ og aQTtd^ag avxr]v dnr]yaysv sitl xb aQfia xal 
scpvysv sicov xr]v 'OSdxiv. oC ds natdsg xal at d^SQd- 
Ttaivai GvvsiSvtai xbv iQcoxa xaxs6iCx}jtr]6av xa\ xsXsvov- 
xog xov TtaxQog XaXstv ovx s(pa6av sldsvai onov nsTto- 
Qsvxai. (ivr][iovsvsxai ds 6 SQCog ovxog itaQd xotg xr]v 

15 'A6iav 0iX0v6i ^aQ^dQOig xa\ nsQi66Sig s6xl t,r]lcox6g., 
xa\ xbv fiv&ov xovxov t,coyQa(pov6iv iv xotg iSQOtg 
xa\ xotg ^a6iXsi0ig, sxi ds tatg idicotixatg oixiaig' xa\ 
xatg savx&v d-vyaxQd6iv Oi JtoAAol x&v dvva6tav ovoiiia 
tid-svtai 'Oddtiv.' 36. t6 ofioiov i6tOQst ysvi^d^at xa\blG 

20 'AQi6totiXr]g iv tfj Ma66alicotGjv IloXitSicc yQdcpcov 
ovtcag (fr. 503 R)* ^ Qcoxastg ot iv 'IcovCcc ifinoQicx %QCi- 
(isvoi sxxi6av Ma66akiav. Evi,svog ds 6 ^axasvg Ndvay 
x(p fia6iXst (xovto d' r]v avxa ovofia) ^v i,ivog. oijxog 
6 Ndvog imtsXcbv ydfiovg rijg d-vyatQbg xatd tvfjr^v 

25 naQaysvdfiEvov xbv Evlsvov naQaxixXr]xsv in\ xr]v 
^oivr]v. 6 ds ydfiog iyCyvsto tovSs (tbvy tQonov sdsi 
(lEtd tb dstnvov Si6sX^ov6av tr]v natda cpidXrjv xsxs- 4 iivlLyiiov A: corr. E 13 Xa}.ELV K: yiaXeiv A OTiot. 

Mein 21 — 23 Aristotelis verba mutilata 21 sfinoQSLai, A: 
corr. Mus, cf. Plut, Sol. 2 22 vdvva E, cf. lustin. 43, 3, 8 

25 potius 7iaQ£y,dlsG£v 26 xbv add. Mua 1^70 /r 

b Qu0^tin]v (i> (iovkoiTo dovvui tCjv TtuQovrcov ai^r^cJTTJpcoi/* 
c5 df: doit]^ TOVTOf tivut vv^(fiov. r) de Ttuig eiGak- 
d-ov6u didaGiv eiTa (CTto rvxri? sitE xul dt' uXXr,v Ttvic 
uiTiuv Tc5 Evi,tv(x)' ovofiu d' f/V rfj nutdl TltTTU. rov- 
Tov d\ OviiTteGovrog xul rov TtuTQog ti^toufTO^ ag xuru 5 
dsbv yevoptavrig rrlg do^Jaag ixEiv uvTijv^ aXu^av 6 Ev^e- 
vog yvvuixu x(d Ovvaxat fiarud^taavog rovvoutc 'y/ot- 
Gro^ivr^v. xul eGn yavog ev MuGGuXio: u:to tj;^ uv- 
^■Q^OTtov l^txQi vvv nQ(OTL('.dut xukovuevov IJQCorig 
yinQ eytvaro vibg Ev^avov xul rfjg 'yiQt6To^evr,g.' lo 

c 37. &aat6roxkrig t£, (og g:r,6tv 'Idoaevevg FH(i 
II 491 , ovx uQ^u ^evt,((^evog erutQibv nh]^ov6)]g (cyoQug 
aiGiqkuGev eig rb uGrv, ijGuv d' uvrut Atc^tu xul HxKovri 
xul I^urvQU xul Ntivvtov. ov xul uvrbg @eatGToxkt]g 
a^ aruiQug i]v yayavr^iLevog '6vo\iu 'A^qotovov; Cjg \4a- 15 
cptxQccrrjg iGroQet ev tc3 TteQt 'Evdo^cjv 'AvdQdv Gvy- 
yQ((uaurt (FIH; IV 300 • 

'A^Qorovov QqijiGGu yvvi] yivog' fUA« raxaG^ut 
rbv niyuv 'EXh]Gtv (ptcGl QautGroxkiu. 

(1 Nedvd^r^g d' 6 Kv^txr^vbg ev tT; TQirtj xtcl TeT(<QTi] riov -20 
'Ekkr^vLxCiv IgtoqlCov FHG III 3) EvriQ7tr,g uvrbv eivui 
(pr,Giv viov. KvQog de 6 iitl rbv (cdekcpbv ejtLGTQLC- 
revGug ovx^ eruiQuv ovGuv ri]v Ocoxuidu rijv Gocpco- 
T((rr]v ([xuly xukkiGrr^v yevo^ivrjv ei^s GvGrQurevo^ivy]v; 

2 vvucfjiov Mus: vvv 4 fort. rinra; Gi/ptts apud lusti- 
nuru, ubi Geptis Gutschuiid 6 J';^^"' avzi^v yvvaiyiu, f'Xa§fv 

6 Ev^. y.al Wilam, fort. ^fjjoufvog avti]v tXa§tv 9 potiius 

riQcoTiag 10 t/]s del. Mus 11 (-)tu.iaroKX)',g Ss Schw, con- 

iungenda haec cum Alcibiadis amoribus (cap. 34\ quibus aperto 
consilio Zariadris et Euxeni historiolae interpositae sunt, cf. /5 
dyioi,g p. 574e et 575 a 15 ytytvvr^uivog ovoua 'Al^ootovvov A 

15. 16 'Aucfiyitvcov E 19 q:r,ul I'l'ut. Them'. 1 et\\P 7, 306 

20 Neanthes ad Phaeniae fidem, cf. Plut. 1. s 2 4 xal add. Cas ir 271 

7)v Zrjvoipdvrjg (prjdl jigdtSQOV Mikxa xakov^evrjv 
'A6ncc6Cav ^stovo^aed-ilvai. GvvrjxoXov&si ds avta xal 
rj Mikr]6Ca nakkaxCg. 6 ds ^syag 'AXs^avdQog ov &aCda 
sl%s fif'9'' savtov tijv 'Attix^v staCQav, ttsqI 'fjg cprjOi 
5 KksCtaQxog (scr. Al. M. p. 77) ag attCag ysvo^svrjg tov e 
s^7iQri6&r}vai Ta sv IIsQCsnoXsi ^aaCksta. avtrj ds r] 
0alg [xal] ^sta tbv 'AXs^dvdQOv ^dvatov xa\ Utoks- 
(laCa sya^r]d-r] tc5 7CQG>tci ^a6iXsv6avti Alyvntov xal 
iysvvrj6sv avTCj tsxvov AsovtCdxov xal Adyov, d-vyatSQa 

10 ds EiQ^^vrjv, r]v syr]^sv Evvo6tog 6 UoXav tav sv 
KvTCQG) ^aGiksvg. xa\ 6 dsvtsQog ds tr]g ACyvntov ^a- 
6iksvg^ OiXddsXcpog d' S7fCxXr]v, ag iGtoQst 6 EvsQystr^g 
ntoXsfiatog sv ta tQCta t&v 'T7iO{ivr]^dtav (FHG 
III 186), TcksCotag S6XSV SQa^isvag, Aidv^r]v [isv ^Cav 

15 tav STtixaQCav yvvaixav fiaA' sv7CQsns6tdtr]v tr]v oipiv f 
xa\ Bili6tCxr]v , sti ds 'Ayad-6xlsiav xa\ UtQatovCxr]v, 
^g t6 fisya ^vr]fistov vnriQxsv sn\ tf] nQog 'EksvGtvt 
d^ald66rj, xa\ MvQtiov xa\ dXkag 8s nXsC^tag., iniQQS- 
nsGtSQog av nQog dtpQodCaa. Ilokrj^iog 8\ iv tf] 

20 ts66aQs6xaidsxdtr] twv 'l6tOQiav (c. 11, 2 Hu) KXsivovg 
(pr]6i T-^g oivo%oov6r]g avta sixovag nokXdg dvaxst^&ai 
xatd ti]v 'AXs^dvdQSiav ^ovo^Ctavag xa\ Qvtbv ixov6ag 
iv tatg x^Q^Cv. aC ds xdXXi6tai twv oCxiav., (prj^Cv., ov 
MvQtCov xa\ Mvr]6Cdog xa\ Ilod-sivrlg nQo6ayoQSvov- 

25 tai; xaCtOi Mvr]6\g ^lv r]v avXr]tQ\g xa\ Ilod-Sivr] . . ., 
MvQtiOV ds fiCa tmv dnodsdsiy^svav xa\ xoivav dsi- 
xtrjQiddav. tov ds 0iXondtOQog ^a6iXsag UtoXsfiaCov 

1 Zrjvoqidvrjg fort. iv rc5 Svyy£vi.Kca coU. X 424 c, de ipsa re 
cf. Plut. Per. 24 3 17 MiXr]Gia Xen.' anab. 1, 10, 3, ubi neque 
haec nec Phocaeensis puella nomen habet 7 xat om. E, 

del. K 9 xitivov om. E, fort. <....> t£ nal 26 hiatum 

not. K, fort. (^oqxriGxqiqy 26. 27 SiHrrjQidScov A 272 ir 

5770VX 'Ayad-ox^eia i] ixaCQa ixQareL, i] xal na6av ava- 
XQi^a6a xi]v ^aGilsCav; Ev^axog de 6 NsaiiokCxriq 
iv xfi devxiQu x&v jisqI '^vvC^av 'iGxoQiav (FHG III 102) 
'leQcovv^ov (pr}6L xbv xvQavvqGavxa UvQaxocCcov aya- 
yiQ%ai yvvaXxa ^fitav) xav in oCx7}(iuxos TtQoeexrjxviav 5 
nei&co ovo^a xal anodet^aL ^aaikCda. 38. Ti^o^eog 
d' 6 6xQaxrjyr]6as 'Ad"r]vaCcov inLcpavag ixaCQag t]v vibg 
&Qaxxrig xb yivog, 6Sfivfig d' aXkag xovg XQbnovg. 
fiexa^dXkov6ai yccQ ui xoiavxui eig xb 6cbcpQov xav inl 

b xovra eenvvvo^ivcov el6l ^ekxCovg. 6 8e TifjLO^eog xul lo 
6xconx6fiev6g noxs oxl xoLuvrrjg elri [ir}XQbg ^xal x<^Q'''^ 
ye avxf]., (pr]6Cv, otda, oxl dt' uvxr]v K6vcov6g sifiL vi6g.' 
0ikixaLQOv ds tbv IIsQydcfiov xul r^g KuLvf]g xuvxr^g 
ksyo^ivr]g ^a6Lksv6uvxu xaQug Boag avXr^xQCdog sxuC- 
Qug xb yivog unb TlucpkuyovCug vi6v (pr]6L ysvi6^uL 15 
KuQv6XLog iv 'l6xoQLXOLg 'Tno^vr]^u6LV (FHG IV 368). 
'AQL6xocpcbv d' 6 QrjxcoQ 6 xbv v6^ov SL6svsyxc3V in* 
EvxXsCdov uQxovxog, bg av (irj i^ tt6xf]g yivrjraL v^d^ov 

c sIvuL, avxbg dnedeCx^ vnb KukkLccdov xov xco^iixov 
(I 699 K) ix XoQr]yCdog xrig exuCQug nuL8onoLri6u[ievog.^ 20 
cog 6 uvxbg L6xoQeZ KaQv6XLog iv xqCxco 'Tnofivr^^iu- 
xcov (1. s. s). ^r](Lr]XQLog 6' 6 UoXLOQxr^xr^g ov duLfiovCcog 
^]Qu AufiCag xf]g avkrjxQCdog, i^ '^g s6xs xul dvyaxiQu 
OC?Mv; xf]v 8s Ad^Lav IloXificav cprj^lv iv xa nsQl 
xrig iv Zlxv&vl IIoLxCXr^g Exodg (fr. 14 Pr) ^vyuxiQU [isv 25 
elvuL KksdvoQog 'Ad^vuCov, xuxu6xsvd6ui ds 2^LXvc3vCoLg 

d XY]v nQOxsL^ivr]v 6xodv. i]Qu ds xul AsuCvr]g xul uvxrig 
exuCQug 'AxxLxf]g 6 Ar]\i.f]XQLog xul dXXcov d^s nksLbvcov. 

6 fttav add. K 13 zbv neql yaftor A: corr. Mus Kaivf]s: 
estne liaec Gaenorum regio ab Attalo expugnata? Strab. XIII 
p. 724 14. 15 etaiQug fort. delendum 19 vnb KaXXiov Mein ir 273 

39. Mdxcov d' 6 xconadLOJtOLbg iv rcctg iTtiyQaq^oiitvaig 
XQEiaig g)rjalv ovrag' 

vTiSQ^oXfi de Trjg AaaCvrig (Sxfi^a xi 
TiEQatvo^evrjg ev naQo. xe xa zJr]^r]XQL(p 
5 Evrj^EQOvGrjg ^ cpaGl xal xijv Ad^iav 

xov ^aGike svfiEXag xsXi^XLGai, tzoxe 
5 ETtatvEd^fjvai -0"'. r] ds xovx' dTtsxQtd^rj' 
'jtQog xavxa xal Aaatvav, el ^ovXet., XQdxEt (Eur.M.1355).' 
r]v de r) Ad^ta GtpddQa Ev&LXXog xal aGxixrj TtQog xdg 
10 ditoxQtGEtg^ xad^djtEQ xal rvdd-aiva, TtEQt 'fjg eqov^ev. e 
ndkLv 8\ TtEQl xf\g Aafiiag 6 Md%civ ovxco yQdcpEf 
^Yj^rixQLog Ttod-' 6 ^aGLXsvg yEvrj ^vQcav 
Aafitcx TtaQa Ttoxov Ttavxodan&v ETtEdEtxvvxo. 
r] Ad^ta 8' r]v avXr]tQLg, '^g 6<p6dQ' r^ds^cog 
15 (j^^ftv cpaGL xvr]ad-f]vaL xs xov zlr]^r]xQLOv. 

5 d7todoxL^u^ov0r]g ds ndvxa xal ndvv 
xaxEy%kLd<o6r]g tc5 ^a6LXsi, vd^dov xtvd 

dLEVEVG' EVSyXELV EVXSQf] ■, xf] %ELQL XE f 

xaidoLOv aTtoxQL^pag \xal\ d-Lycjv xotg daxxvXoLg 
20 ^xovxL ys, Ad^LU, cpr]6LV, 66(pQc<vd^r]XL xal 

10 El'<3£t TtuQu xdXXa dtacpOQdv o6r]v exsl.' 
xsLvr] df ysXdGuG' ^dXXd tovt', scpY]., xdXuv, 
o^stv doxst ftot GajtQoxaxov ndvxcov noXv.^ 3 axrjiiaxi A: corr. lac 5 qpijal A: corr. Schw Macho- 
nem scripaisse Mccviav vidit Meia 6 nors om. A, additum 

ex E, ubi haec: iTCBL noTS i]de(og rccvrr] dfitXT^aot (sic) 6 dr]- 
lirjrQtog v.slrjriaag (sic) tlns 7 vnsQtnaivtd^rivcii A : corr. 

Mein, in vnsQ latet 7ror£ illud roiovr' ansKQi&r} olim Mein, 
fort. rovr' ans->iQivaTO 9 aTrixi^ AE: corr. Schw 14 fig 

Lennep: 17 A 15 axsiv Schw: txstv A (paatv rjaO-fjvai rs K 
16 df E: T£ A 18 dvaxtQf] Mein, ivrtXr) Dobr 19 xai 

del. lac, sed requiro 'semine clam nardo admixto^ 21 tiarj E 
22 tKfivr] AE: corr. Mus 23 o^siv Lennep: vofii^stv A om. E 274 ir 

^rjfirjZQios d' fiV" 'ukka ^rjv^ vr) Tovg &£Ovg^ 
uTtb ^aXdvov tout' iGri^ Auulu^ ^«(jtAtxijj.' 
40. IJTolsfiutog 8' 6 tov 'yiyi]6uQxov iv rutg tcsqI 
blStbv OiloTidtoQU 'iGtOQiuig (iaGikioJv iQOJ^ivug uvuyQu- 
(fcov (prj6LV (FHG III 67)" ^ OLkCnnov toO Muxadovug 6 
av^}]6uvtog ^CXivvav t^v oQxrjGtQCduy i^ r)g xul yevvii]- 

6UL '^QQLdutOV tbv ^6t' 'AXi^UvdQOV ^U6lX6V6UVTU^ 

Z/r](ir]TQCov da tov ITohoQxr^TOv iiSTu rdg nQoaLQr]fiivug 
MuvCuv^ 'AvTLyovov da ^r]^(b^ i^ r]g 'AXxvovia yavvr]- 
d-y]vai^ UaXavxov da toO vacotaQOv Mv6tuv xul Nv6uv.' 10 
'HQuxXaCdr^g da b Ai^^og av tf] ixtr] xul tQLuxo6tf] 
t(bv 'l6toQLG)v (ib. 168) ^r]^c) (pr]6iv iQOJ^ivrjv yavi^&UL 

h TOV zJr]^r]TQC0V f] i7tL(lUVi]VUL Xul Tbv nUTiQU UVTOV 

'AvTCyovov xul unoxtatvuL Oi,v%^aiiLv cog xul nokXd 
evva^afiuQtdvovtcc ta ^r](ir]tQCc}^ xal otL dTcixraLva Tug 15 
TY]g /ly](iovg d-aQWjtuCvug 6tQa^kG)V. 41. TtaQL d\ tov 
aiQr](iivov tr]g MuvCug bv6(iatog 6 Mdx<ov tdda cpY]6Cv 
'i6(og 8' dv d7tOQr]6aL tig avXoycjg 0'' a(ia 
t(bv vvv dxQoatCjv^ ai' tLg 'AttLxi] yvvi] 
jtQo6r]yoQavaT' >) ivo(iC6&r] MuvCu. 20 

u(6%Qbv yuQ bvo(icc 0QvyLaxbv yvvatx a^aLV^ 
r 5 x(CL Tav^' aTaCQuv ix (ia6r]g tr\g 'Ekkddog, 
(li] Tr]v 'A%^r]V(cC(fiv tl x(oXv6(a TtoXLV.^ 
vcp' r]g ('(TtccvTag aL6' inriVOQd^a^iivoL. 
t6 (lav ovv vndQxov avd^i^og ix nuidCov 25 

avT}] MiXLtT i]v bvo(i(c. tc5 (layid-ai (t,av <^r)vy 
10 Tdiv TOTf yvvaixojv (iQax^ tL xatccdaa6tiQ(C' 

1 HTttv AE 5 rou MayieSovoq AE: corr. Madvig 

18 intellege iccoq n xai ivXoyuiq 23 rj rr;»' 'A%. xi -KcoXvcaL A 
rj zr,v 'A&. (li} KcoXvcai E: corr. K, praoterea fort. yt pro ti 
24 tiaiv AE iTtr,vu)Q9(oasvoi E 26 rw (liv iityi&n A 

rw (ityi&fL E: corr. Di, qui tjv addidit ir 21b 

(piovfi d' b^ilCa te aexoQriyrin.ivri 
ndvv t evTtQoGcoTtog ov(ja xal xar anXrjxrixrj 
TtoXXovg eQaGrag xal TtokCrag xal ^evovg 
exovd' — oTtov TteQl (jrjgy yvvaixog ng k6yog d 
5 15 yevotro, (lavCav tijv Mehrrav cog xaAi^v 
eipaGxov elvai^ nal nQo6ei,eLQydt,ero 
avrrj rb TtXetov. rivCxa 6xaifeLe yaQ, 
Qrjfidriov evd-v rovro ^^avCav' dve^oa, 
avrrl -9'' or' enatvoCri riv t) tl^eyoi TtdXcv^ 

10 20 en' dn,q)oreQcov nQ06exetro (lavta rav I6yav. 
dtb T^g ^avCag rb ^ij^' inexreCvag doxet 
xake6at ttg avtrjv rav eQaStav Mavtav 
Hdkkov t6 ndQeQyov enexQdtr]^' r) tovvo(ia. e 

edoxet Se kt^tav., cog eot%\ i] MavCa' 

15 25 Fvdd^atva d' eig td GtQdt^iad"^ ott nQoCeto, 
evov&etrjd^r} TOt^To nag vnb /ItcpCkov. 
(letd tavta d' rj FvdQ^atva n^bg f^v Mavtav 
ekotSoQetto xal keyet ^Tt tovto, ^rat, 
et xal kCd-ov eixeg;' vnoka^ova' r] MavCa 

20 30 ^eScox' av, iv' etxeg^ ^V^\ dnorpa^d^at^ tdkav.' 
42. ort d' rjv xal dGteCa ttg dnoxQCvaGd^at, tdde neQt 
avtijg 6 Mdxcov dvayQdcpef f 

trig MavCag y]Qa AeovtC6xog note 
6 nayxQatta^trjg xal Gvvelx avtrjv (lovog 

2j ya^ietfig tQonov yvvatxog. bnb 8' 'AvtijvoQog 2 t' K: d' A 4 Tfjg add. Mein, sed duuito 7 «vttj 

A: coiT. Schw Tjviyi' av A: corr. Mein 6v.ainxot.TO opinor 
11 t6 qfni' Mein: sniQQrjfi' A 13 t6 ndgtQyov <^S'y Mein 

insKQdTrjGsv ?) A 15 d' K: Tf AE nQotSTui AK: corr. K 
16 ivofiod^sTrjb^r} A: corr. Lobeck 19 ft xat E: sl ds A, cf. 

p. 584c 20 slxig K: sxrjg AE cprjia' A 276 ir 

fiot,xEvofiEV7]v al6&6^svog avrijv v6t6Q0v 
5 6(p6dQ' riyavdxrr}6\ r} dh 'jtiT^^fV, cpT^tft, 6oC, 
ipvxt]', ^Elerco' ^a&Etv yccQ al6%^i6%^aL ■9-' a^a 
'Okv^TtiovLxav vvxrbg ad^Xrirav dvEtv 
679 Tckrjyijv (^TcaQa TcXrjyrivy ri dvvataC nor ^O^eAov.' 6 
ahov^Evrjv Xiyov^i rr^v Ttvyrjv norE 
10 vno Tov ^a6Lki(og MavCav ^r](irjrQiov 
avrai,iG)6at, daQEav xavr6v riva. 
d6vrog d' Ejti6rQixlja6a ^Era fiLXQOv kiyEi 
^'Aya^ifivovog :rat, vvv ixEtv E^E^tL 6ol (Soph.El.2).' 10 
slvaL doxav avt6^oXog avd-QOTiog ^ivog 
15 xttl jiaQETtLdrj^Tj^ag 'Ad-7]vrj6LV notE 

ri]v MavCav fiErETti^itljad-' , o6ov fjrr]6£ dovg. 
b sig rbv <^7c6rovy 6' r]v 6v(inaQELXr](pag rLvag 

ix rrjg n^Xscag tav inLyEXav Eid-L^iiivcov 16 

anavra rotg tQi(pov6LV alEl nQbg xccqlv 
20 ^ovk6^Evog ElvaL yXa(pvQbg a6tEt6g %■' a^a^ 
rf]g MavCag aQL6ra naL^ov6r]g 6(p6dQa 
avL6ra^ivr]g rs noXXdxLg, ECg da6vno8a 
avrr]v inLXQOvdaL ^ovX6^Evog ^n^bg rav d-sav, 20 
fjLELQdxLU., rC SoxEt rav dyQCojv v^tv norE 
c 26 iv rotg '6qe6l rdxt6ra d^r^QCov rQixELv; 

r] MavCa d' ^avr6^oXog^ d) ^iXtL6t',' E(pi]. 
liEtd TavTcc d' ag El6r]Xd^E ndXLV r] MavCa^ 
rbv ccdt^iioXov i6xcontE QCtpa6nCv t i(pr] 26 

avtbv ysyovivaL nQo6^oXr]g ov6r]g noti. 
30 6 8e 6tQatL(otr]g vn6 ti (^dr^y 6xv&Q(ond6ag 

1 alc&ccvofisvog A: corr. E 3 ipvxfji A: corr. Mu8 

5 suppl. Dobr 8 fort. kccvt^^v 10 ixftva A 14 (^nozQvy 
S' K, dh (ndrovy suppl. Grot 19 &VLazcc(iivris Si tioxe xa- 

%i<sz' (scil. ut iret quo saturi solent) K 22 d^rjQiwv E 27 Sii 
add. Cas ir 277 

(i7ii7iE^xl)£ tavTr]V diaktnovGu d' 17 ixatQa 
^firi&ev TCUQu tovro, (pypi^ kvnov^ (pCktats' 
ov yicQ Gv (fEvycov aTCS^akeg tr]v aCJttda, 
fici xriv 'AcpQoditriv^ aAA' 6 60I %QriGag tots.' d 

5 35 iv 6vn7C06iG} d\ ojg (pa6i, TtUQa tfj Mavicc 
7iaQEdiiE,at' avtijv xiov TiovriQav ttg Tcdvv. 
xdd-' ag i^trjQatrjGe 'jroTfp' av(o ^iketg 
ekd-ova' dyba ^aXetv iq xdta;' yekdGaG^ ^dv(0, 
^iktiGte^ cprjGiv. VTto ti yaQ didotxd 6e^ 
10 40 ^ri ^ov 7tQ07te6ov6rjg tovfiTtkoxiOv vTtextQdyrjg.' 
43. xal dkkcjv 8e etaiQCov aTto^vYj^ovev^ata 6 Md%(ov 
OvvTJyayev , av ovx dxaiQov i6tiv xatd ro e^fig ^vrj- e 
^ov£v6ai. rvad^aivtjg ^ev ovtag' 

[TtaQu rvad^aivrj /ICcpikog 7iCvcov Ttote 
15 ^ipvxQOv y\ e(prj^ tdyyetov., d) Fvdd^aiv', e%eig.^ 

'tmv 6Giv yaQ, £tjr£v, iTti^ekag, dt zJC^pike., 
etg avto y aleX dQaudtav i^^dkko^ev.'] 
5 7tQbg tijv Fvdd^aivav /JCcptlog xkr]9-eCg 7tote 
i7tl det7tvov^ ag kiyov6i, totg 'A(pQodi6Coig^ 
20 ti[id)^evog ^dki6ta tCov iQO^ivcov 

{}]dei d' v7t avti]g ixtevag dycmco^evog) 
TtaQfjv e%av 8vo Xta^ &d6ia tittuQa^ 
10 fivQOv, 6te(pdvovg., tQay^fiat\ eQi(pov, taivCag, 
otl^ov, ^dyeiQOv, td (letii tavt avkr]tQC8a. 
25 xal tav iQa6tG}v 2JvQiaxov tivog ^ivov 

7ti^^ccvtog avtf] %i6va 6a7tiQdr]v -9"' fVa, 1 ccTttTteuipaz' avTrjV SiccXmovca 6' rjiiSQav K, sitifisfixpaz' 
avtrjv SialiTtovca 6' iJQifia Mein 7 yia&cog A: corr. Coraes, 
reliqua recte tradita: non de accubitu agitur, sed de concubitu 
10 TtgoaTtsGovarig A: corr. Mus 14 — 17 spurios esse vidit Di 
21 ^det S' K: Xr,Q-v A 26 ^' ufia Mein 

Athenaeus ni. 1.3 278 ir 

ui6%vvoiLivri xa daga fir] rig xara^dd^T] 
5 tpvkaztofiivrj te nokv fidXi6ta ^tqptAov, 
fiYj da dixtjv fiBtd tavta xcofiadovfiivr]^ 
t6 (isv tdQtxog £i7i£ taxsas dno^piQeiv 
nQoq tovg GnavCt,eLV ofioXoyovfievovg dlcbv, 5 

trjv xiova 6' eig tbv dxgatov iv6ei0ai kd^Qa' 
580 20 tCt natdi t eneta%' ey%eav^' o6ov dexa 
xvdd-ovg jCQoeeveyxetv z/tgjtAo) notvoLOv. 
vTteQrjdeojg de tijv xvXlx exmav u(pv(o 
xal t6 TcaQddo^ov xurankayelg 6 /li(piXog 10 

^vii tr}v 'A&rivuv xul ^eovg^ ^Ijvxqov y\ etprj, 

25 rvud-ULv\ ixeig tbv kdxxov ofLoXoyovfievag/ 
rj d' elne ^rav 6av dQUfidrcov yuQ enLuelag 
eig avrbv uiel rovg nQokoyovg ifi^dklofiep.^ 

liuOnyiug fiakconug vijjrjkovg ex(ov 16 

fierd rfig Fvu^uivYig dnb rvxrjg dvenavero. 
b 30 neQikafi^dvovCu d' uvrov, ojg dvcbjiu^.ov 
t6 varov elxs navreXag, ^rdkuv^ rdkuv 
uveQ^ nod^ev exsig ruvr\ eq»], ru rQuvfiurw,' 
xdxetvog uvtfj GvvTOficog dnexQivuro 20 

ort nutg not av ccveilet\ eig nvQuv bre 

35 nui^cov fLBrd rivcov yjkcxLcorcbv ivineeev. 
^v^ rrjv cpiXrjv zJrjfiyjrQu, dcxuicog roiyuQ^ 
uv&Qione, cpr]6iv, i^eddQyjg dxokuGrog cbv.' 

nuQu ^e^id-ia det,nvov6a xtfituiQcc nor\ 25 

rvdd^aiva^ rov^fov dnotid^eidrjg nuv 6x^^^^ 4 xuxscog E: xaxicog r' A 5 dnoloYOVfiivcog A auoloyr}- 
[lEvovg E 7 iTtixa^tv A 21 itoxe mv ivi^Xccxo etg nvQccv 

noxe A: corr. K, sed servandum fortasse aveikax' 23 vai 

r^v A: corr. K xoiyag corruptum, xoiyaQOvv Di, fort. 

xovx' aQa ir 279 

^Otrig zJs^Ld^eag tf] ,a);rpf', 'v)) ti]v "AQteiiiv^ 
£t', (prj0Lv, t]d€LV, r] rvdd^uivu^ tom sya, 
rf; ^r]tQl GvvsdscTtvovv uv, ovxl 6ot, yvvui/ 
snsl TiQOS^Y] totg stsGiv {] rvu&uivu xui 
5 rjdrj tsliag fjV biioXoyov^svi] GOQog^ 
45 sig tr]v uyoQuv Xsyov6t,v uvti]v i^tvuL 

xul tovipov sfpoQuv xul TCOkvTtQUy^lOVSlV TtOdOV 
3i(oXsL&^ sxuGtov. sit idov6u xutu tvp]v 
iGT&ivtu xQSonakr]v tLv' uGtstov tcuvv 
10 t]] #■' r]kLXLU 6(p68Qu vsov 'g) nQog tav dsav, 
10 fisiQuxLOV, 6 xukog, (pr]6L, nas {'^Tr;^; q^Quaov.' 
ds nsLdi(x.6ug ^xv^d\ i'(py]^ tQLCo(56kov.^ 
^tLg d' ovnLtQsrpav s6tL Gol., (py^GLV, tcckuv, 
bvtu y sv 'A&r]vuLg KuQixotg XQ^}<S^<^i' Gtu&^otg;' 
15 UtQutoxXrlg 8v' SQL(povg nQOtx' s8l8ov toig yvcoQiuoig 

55 koncc8ug 6vvukiLovg ts 6vvuQtv€LV 8oxav 
xul SliI^uv vnoXsLnoasvoL sig tr]v uvqlov 
totg snL6vv(x.ntSLv ^ovXo^svoLg tbv sco&lv^v, 
^uxQug ds nQuttSLV sig tu koLnu h,vfi^oX(xg. 
20 Fvci^uLVU d' uvti]g sins nQog SQu6tr]v tLvu 
QO 6tQuyysv6^svov bQS)6u nsQl tug 6v}i§oXug' 
^UtQutoxXrjg sn SQi^poLg., q)r]6L^ xsLficovug noLst.' 

l8ov6^ scpr^^ov r] Fvdd-uiv' L6%vbv ncivv 
xul fisXuvu ksnt6v %-\ ag solx\ vnsQ^okf] 
25 xal hnuQov, stL 8€ twv i(pr]^av ^QuyytsQOv^ 

5 OfioXoYov^Bvcog A: corr. Mein 6 e^eivcci A i^-ijei (mu- 
tata structura) E: corr. Mus 9 satcoTa A: corr. Mein 14 tug 
■)ivcpag KccQLSccg significari vidit Wilam 15 Sv' Mein: d' A 

8s E 16 ivdXfiovg Dobr, velut lonccdag 8' ivdXiiovg imavv- 
7]Qtvsv, Soyctbv v.ai diipav (sic Mus) vnodiTtXovad'' av slg xr]v 
a^QLOv 19 fort. laiiinQag 8s nQcci,siv 21 ctQaxsv6yi,svov 

A: corr. Cas 22 xsiaoiva E 25 QvnuQov Mein, vix recte 

fort. t&v cvvscpjj^cov 280 ir 

65 iGxaTttav dg "Adcovtv. civuyaycog de Ttojg 
t Tov ^siQccxiaxov xul tVQUVVlXateQOV 

uvrfj OvvuvrtjGuvTOs eix^kexl;u0u ri] 
d^vyurQi fier^ avTJjg GvyiTCOQevoaevri keyec 
'dLXUioreQOv ^v, a xixvov^ vr\ rca dscb . . . .' 5 
70 keyovGi IJovrixov ri ^eLQuxvkhov 

uvu7iuv6(ievov fieru Tijg rvud^uivrig u^lovv 
TCQaov yevofievov, coGre rrjv nvyqv cinui, 
avxa TtuQa6%Elv x^v de rovr elnetv 'rcxXav, 
eneitu xrjv nvynjv (le vvv uiretg^ ot£ 10 

681 75 rug vg enl vo(i^v xuLQog e6rLV i^cr/eLv;' 

44. xul rvud^aiVLOv di ys Tfjg ^vyuxQLbfig uvxfjg xdde 
uvayQucpeL' 

sig xug 'A^fivag nuQenLdr](ifi6ug ^evog 
euxQdnrjg nuvv yiQcov^ cog evsvijxovx' <^cbvy ixav, 15 
KQOVLOLg unLOvGuv sids xi]v Fvu&ulvlov 
(isxu xf]g rvu^uLVYig ii, ^Acpqo6l6lov xivog, 
5 To t' sidog uvrf]g rovg QvQ^^iovg rs xuruuu&av 
invv&uvsro (iiG&conu nQuGseruL noGov 
b xfjg vvxxog. r] rvdd-ULVu d' eig xf]v noQ^vQuv 20 

xuL xu doQux' uno^XiipuGu dQuxfiug %LkLug 
lxu\ev. 6 d' cicpvco xulqCiiyjV nXrjyslg ^nunut^ 
10 t,coyQStg.f yvvui, T^^^'? ^vsxcc xov 6xQurLcorLX0v' 
(ivug nQu^u(iivr] 8e nivre rdg GnovSug noov 
xal GrQ&Gov f](itv evdov.' r] 6' inLdi^LOv 25 4 jLifta zavrrjg A: corr. Schw 5 vr; rmt 9t(bt A: corr. 

Mus, tum hiatua not. Di; seutentia haec fuit: ' rectius quam 
cwn Adonide cum Scirone eum comparatura eravi' 8 nQaov 
K: Ttqtoi A, jT^ios ?© Dobr 11 iuvenis ille Ponticus fortasse 
salsamentarius fuit, ut zuq vs simul intellegas pisces Ponticos 
15 a»J' add. Di (duce Toupio) 19 rcQdcattt A itQa.Tzizai E 

21 ;jriAias dQaxficig Roeper 22 xtptujjv A: corr. Mus ir 281 

^ovko^Bvov sivai tbv GurQCiTtrjv ccTiads^uto, 
sinav ds' '. . . . dbg o6ov ijCLd^vfistg^ tcccxsq' 

15 oidu yuQ uxQL^ag xul nsnotd^u rov^' oti 
sig vvxr' unodaGsig ta &vyurQicf> ^ov diitkovv.^ 
5 sv tutg ^A^rivuig %uXxorvTiog GcpodQ' fvgjvtjg, 

xuruXsXvxvLug rrlg rvud^uiviov 6is8bv 
ovxsri -&•' stULQstv vJCo^svov6rjg diu to nag 

20 tbv 'AvSqovixov tjdscyg uvtfjg s%slv 

tbv vnoxQLt^v tots 6' bvtog sv unodr]{iia, 
10 £| ov ysyovbg rjv uqqsv uvta nuLdiov.) 

ovx vnofisvov6av trjv Pvu&aLViov Xu^stv 
(iL6&(o^a, iLnuQ&v ds xul nQO0xsi^svog 

25 nolv dunuvrJGag s6%sv avr^v %qv6lov. 
uvdycoyog civ 6s xul ^uvuv6og nuvrsXag 
15 sv 6xvroroiiSL(p ^sru xlvcov xu&r]^svog 

xurs6%6ku^s rr]g Fvud-uLVLOv ksyiov^ 
srsQa tQona fisv [irj 6vyysysvr]6d^UL ^r^8svC^ 

30 si/fig xu^Lnnd6^UL 8' vn' uvtfig navtdxLg. 
^stu tuvt uxov6ug 'AvSQovLxog tb ysyovbg 
20 sx trjg KoqCv^ov nQ06(putag dcpLyfisvog 

nLXQ&g ts XoidoQOVfisvog 

nuQu rbv norov ruvr sksys tfi Fvu&uivCip^ 

35 uvtbv fisv d^iovvta ^ir} tstsv%svui 

TOVTOv nuQ^ uvtrig ^rjdsnots tov 6xr]^utog, 
25 iv t(pds d' stSQOvg ivtQvcpuv ^u6riyiag. 2 supplendum fere <^inoi (iivy 8bg 6 — 13 oratio artifi- 
ciose anacolutha, non corrupta 14 avdywyog 6' av Si] A: 

corr. lac (duce Musuro) 15 c-/.vToto(iiavi, A: corr. Herw 

{cY.vTOTOfiia XLVL Mus) 17 iiT} del. Mu3, sed nihilo minus 

sententia insana, fort. oza rgoita iisv cvyytyivr]c&c(i (irjdivl i. e. 
avtcj cvyysyivfjG9aL OTcp tqotcco ur,Sivi nw cvyyiysvfjC&ai 18 xad"- 
innccQ^cd. A 21 velut <^6Qyi^6uivogy ntyiQwg xs 

13* 282 ir 

iTtSLTEV sinstV (fUGL tijv rvu&ULViov' 
^TtSQiXa^^uvEiv yuQ ovx idoxLuu^ov, xukuv^ 
f 40 uvd-Qconov u%QL xov 6x6^uxoq rja^okco^svov 
8lu rovO-' vni^ELva nokv ku^ov6u xQvGlov, 
i(pLXo06(pr]6u -9'', IV uxQOv ag (lukLGxu xul 5 

ikuiLGxov avxov nsQLku^co xov Gconuxog.' 
snsLXu, (paGL^ rf/g Fvu&ulvlov noxs 

45 xbv 'AvSq^vlxov ov d^sXovGtjg nuQu n6xov 
582 (pLksLV^ xud^unsQ xutg nQ6xsQOV i^usQULg usl, 

dQyL^o^svrjg ds Slu xb fir^dsv kuii^dcvsLV^ 10 

insLd^e nag 'ovx ^Q^S^ rvud-ULv\ scpr], 
vnsQr](puv(og ^ol xr)v %-vyaxsQU %QcoiLSvr}v' 

50 r] yQuvg 8' uyuvuxxr]6u6u ^xcckuv, scpt], xsxvov 
nsQiXa^s^ cpr]6i^ xal cpLkr]6ov^ sl d^sksL.' 
t] (5' slns ^^fjxsQ.) nag, scpr], \lsIXco cpLlslv 15 

xbv fir]dsv dxpsXrj^u, xbv vnb xug 6xsyug 
xb xotkov "AQyog dcoQsav %-skovx' ixsiv. 
b 55 nuvr]yvQscog ov6r]g nod'' r] Fvu^ulvlov 
sig IIsiQULu xuxi^uLvs nQbg ^svov xiva 
i^noQOv iQu6xr]v svxsX&g in u6xQcc§r/g, 20 

Tcc nuvx' SX0V6' 6vuqlu ^sd-' suvxijg XQia 
xal xQstg d-SQunuLvug xul viav xixd-r)v ^iLav. 

60 snsLXSv avxuig inC xLvog 6xsvr]g bdov 
xuxbg naXaL6xi]g ivixvxiv xig xcov ccsl 
iv-xotg uyS)6iv inL\LsXG)g ^xxcofiivcov 25 

1 fneir' ivfinsiv A: corr. Pora 2 eSoKEifia^ov A: corr. 

Pors 11 ovxi A: corr. Mus, insLd'' 6 rQaycodbg 'ovx OQccg ktX' 
coni. Wilam 14 d^sXscg A: corr. Mus 16 rbv Xmocrsyov 

conieci, ut tragici poetae de Oresta verba fuerint 17 koivov 
A: corr. Mein 20 svaraX&g Mein 21 ^sr' avrfjg AE: 

corr. Mein 22 rrj&^v A : corr. Mein 23 snsir' iv avraig A 
insl S' avraig E: corr. Di 25 inifisXoog suspectum ir 283 

bg ov dvvccfisvog TOTf TCUQskd^etv Qccdicjg^ 
aklcc 6r£vox63QS}f Binsv '« tQtGdd^kis 
65 ovrjlKT^ Si iiij ^ccTrov ix6tri6r] Ttore c 

ix. rfjg odov, ra yvvaia ravrl xarajiakoj 
6 Gvv rotg ovaQLOtg^ ipr]0i^ xal ratg aerQccjiaig.' 

Fva&aivLOV d' elii 'to rdkav., fiii dfjt\ uvsq' 
ovdinots yccQ rovt i6ti Gol nsTiQay^ivov.^ 
45. si,r]g 8s iial Tai3T' dvayQdrpsi' 

Aaida kiyovOt, rrjv KoQivd^iav nors 
10 EvQtJiidrjv idovGav iv xr^TCa nvl 

TCivaxida xal yQatfStov i^r]Qrr]fiivov 
Bjljovr ' ^ dnoxQLvai^ (pr]6iv^ ci noir^rd ^ot,, 
5 Tt ^ovko^isvog syQaxpag iv rQaycobicc d 

'£99',at(?;t^o;rot£ (Med.1346)'; \aranXays\g d' EvQtnidr^g 
15 TT^v roXfiav avrfjg ^ Gv ydQ^ sq)r], rig £i, yvvat; 
^ovx) aiGxQonoiog-/ r] ds yskdoaa' dnsxQid^r] 
^ti d' ai6xQov, si ^f] roiGi xQOi^ivotg doxst (Eur.fr. 19N);' 
10 f] FkvxsQiov ka^ov6a naQ iQuGrov Tivog 
KoQivd^iov naQdnr]xv xaivbv X^^dtov 
20 sdaxsv sig yvacfstov £it' £;r£t T£'Aog 
£do|' s%siv.) ni^ipaGa tf]v d^sQunaivida 
t6 fiiG&aQiov sxovGav ixiksv dnocpiQSiv 
15 d'Oi^dtiov. 6 yvacpsvg d' sinsv ^uv y' ikadiov e 
taQtrj^OQid ftot, <pr]6i, nQ06sviyxr]g tQia, 1 Suld^iiv E 6 fort. fii] 6r} inagw 12 iintiv (pro 

iXovr') Mein 14 8' Mus : 6' 6 AE 15 tt, yvvai Elmsl: 

flvaiKtlE 16 ovx add. Elmsl 19 iTjdiov AE, sed ^Tjidiov AE 
p. 284, 4 20 fort. v.va(psiov et 23 v.va(pBvq 23 sqq fuUo 

peregrinus poscere videtur, ut non Irjdiov sed XaSiov dicat 
ancilla, nam laSiov trisyllabum quadrisyllabi iXadiov efficit 
TapTTjfiopia tQia 23 av y' E: &vz' A 24 TfTapTTj- 

(lOQia E 284 ir 

x6fit6ai. t6 'aco?.vov yuQ icrt tovro ^£.' 
rj <5' ag aitr^yyiLk^ Xm)> rcckuLv\ aiTiEV^ xuTcav^ 
?} rXvxBQiov, ^ fisXXeL yuQ io6neQ ^aividug 
20 unorrjyuvi^eiv, cpr^GC^ nov rb krjdLOv/ 

6 roi) 2]o(poxleovg ^r^\iO(pibv eQoj^evog 5 

rrjv Aiyu Nixco TiQeG^vreQuv ovGuv Tiore 
veog cbv er avrog eixev. ejiexuketro 6' ^i|, 
f oTfc Tov fieyuv xurecpuy' eQu6rriv nore 

25 &ulk6v' 7CUQeyevr]d^i] yuQ elg ri]v 'Arrcx-qv 

c)vri66(ievog xekidoveCovg i6%u8ug 10 

'Tfi^rrLdv re cpOQrLOv^evog ^eh. 
keyeruL 8' exeCvrjv rrjv yvvutx' e6%rixivuL 
7ivyr\v nuvv xuki^v^ r]v jtor' rji,Cov ku^etv 
30 6 ^rjfiocpav. r] 6' elne yeku6u6' "ev <^y'), Xvu 
583 EocpoxXct ku^cov dag, cprj6C, tiuq' ifiov^ cpCkrureJ' 15 
KukkL6rCov 8e rf^g 'Tog xukov^ivrjg 
TCQog rijv iuvrfjg koidoQOVfiivrjg nore 
[irjriQu (KoQGJvrj d' inexuketro rovvoyLu\ 
35 dLikvev r} rvd%ULv' . iQcorri^et6u 8e 

rC ^LUcpiQovruL 'rC yccQ, ecprj^ev, akko nkrjv 20 

akk' ri KoQavrjg., ereQ' ixeCvr] (lificperaL.' 
'Innrjv kiyov6L rijv ercciQuv &e68orov 
eji^eLV iQu6rrjv rbv inl rou jrdprov r6re 
40 yev6^evov. uvrrj 8' oipe rrjg aQug nore 1. 2 rovro fiBV 8b ©s A: coit. Di (tovto yf. ij S' Mus) 
2 &m]yyti.Xe AE, co add. K 8 oti tov Mtyccqia y.aveq)ctysv 

i.n. (licet versu non bono) K 10 x^^LSoviovg A 12 ioxt]- 
Ksvai rrjv yvvaiyia A: corr. Mus 14 y' add. Mein 

15 (JoqpoxAct Sag cpr}ci (hoc om. E) nag' i^ov ).a§cov AE: 
corr. Erf 16 ■naXXi-Gtovg A: corr. Mein 21 aXlr] 

■KOQCovrj %■' treg' A: corr. K {alX' 17 iam lac) 23 totj Schw: 

TTOTf AE ir 285 

siGfikd^sv inl xcbd^ava TtQog xbv ^aGtkia b 

TltoXs^aLOv' SLcbd-at ds Gv^jtivsiv aisl 
aurco. laysL 6' ovv v6tsQov0a naQu nokv' 
^lltoXs^ats^ diipG)^ q)r]6c^ iiaintCa^ GcpodQa' 
5 45 dkk' syisdta ftot tsttaQag xotvXag snstta 

sig xriv ^sydlrjv.' snsixsv 6 ^aSiXsvg kiysf 
^sig ti]v Xsxdvy]v ^sv ovv doxstg ydQ ^oi nokvv., 
"iTtTO], Ttdvv xoQtov., cpr^OL, xata^sjSQaxsvai.' 
0Qvvr]v snsLQa MoLQtxog xijv @s0nixy]V 
10 50 xdnsLxsv aixr^GaSav avxbv ^v&v ^iav c 

6 MoLQL%og ^^sy\ sinsv ov nQar]v dvo 
XQv6ovg Xa^ovGa naQsysvov ^svc} xlvi;' 
^nsQL^svs xoCvvv xal <?u, q)r]6Lv^ scog dv ov 
(iLvr]XLd6co.) xal xoOovxov kr^xl^o^iaL.'' 
15 55 Nlxco XsysxaL xr]v Alya., Ilv&covog xtvog 
avxrjv nox' dnoXinovxog^ EvaQdLV ds xr]v 
na^stav dvaka^ovxog., sixsv v6xsqov 
fjLSxans{ino(isvov noQ'\ arg solx\ avxTjv^ Xsysiv 
nQog xov fisxidvxa natda' 'Ilvd^cov, ^''^^\ i^csl 
20 60 i]dr] did^sGxog xav vsicov sysvsxo, d 

sn' aiysL olog s6xlv dvaxdfinxsLV ndkLv' 
46. ^s%Qt ^sv xovxcov fivr]^ovsvco xcov vnb xoij Md^co- 
vog siQr]^svcov. aC yaQ xaXal i]^av 'Ad^rjvaL xo6ovxov 
nXrj&og i]vsyxav sxaiQav, nsQL cov sns^slsvGo^at o<?ov 4 naJtt.a A: corr. Schw 5 iyxiixco AE: corr. K fiot 

ris ztzra^aq E 6 naig (pro tntLxa) lac, fort. nttiv 6 i'n£i&' 
6 A 6 E: corr. Di 10 xajrfira AE: corr. Di 13 xal aov 
A Kai aol E: corr. Mus ov E: ov A 17 sh' iv A ilQ-' 

E: corr. Di 18 potius ndkLv (pro nod'') 19 (pi]o' Mein : 

cpri A fqprj E 19.20 inel rjSr} E: intLSi] ijSr} A 20 xobv 

viav (vwv E) iyivtxo Sidiitcxog AE: corr. K 21 in' aiyti' 

oiog K: intLdrjyLaiotog A inl xi]v aly' olog E 286 /r 

ye dvvtt^at,^ baov bx^ov tvuvdQov6u nolLg ovx iGisv. 
uvuyiyQUfpB yovv '^Qtarocpuvrjg }iev 6 BvtuvxLOs 
ixurbv xul Af', 'y^TiokkodcoQog dl rovr cov TtlsLOvg, 6 
FoQyiug de nksovug, jiaQuXai(p%fivuL (puGxovrsg vno 

e Tov 'AQL6ro(puvovg ^sru sruLQav JtXsLOvav xul ratfdf, 5 
.... rriv UuQOLvov STtLxXri%SL6av xul AufiTtvQtdu xul 
Evq)Q06vvrjV uvrrj ds rjv yvu(pS(og O^vyaTrjp. uyQU(poL 
d' eL6lv uvra MsyL6rrj., 'AyukUg^ &uv^(xqlov^ &s6xXsLa 
(uvrrj d' STtsxaXslro KoQcavrj^^ ArjvaLr6xv6rog, "A6rQu, 
Fvdd-uLvu xul ruvrrjg d^vyurQtdrl Fvud-ULVLOv, xul Z^Lyrj lO 
xul UvvcoQlg r] Avxvog snLXuXov^svri xul EvxXslu xul 
FQVfisu xal &QvakXLg, srL Xlhulqu xul Aufinds. rrjg de 
rvad-aLV7]g i]QU dsLvag, cjg xul 7tQ6rsQOV siQrjruL (p. 579e), 

f ^L(pLlog 6 xo3fiadLOJtOL6g, ag xul Avyxsvg 6 ZdfiLog 
sv rotg 'A7tOfivrjfiovsvfia6Lv [6roQSL. iv uyavL ovv nors 15 
avrbv u6xrifiovTJ6uvra 6(p6dQU aQd^rivuL sx tou xtsdrQOV 
6vvs^r] xuL ovdsv i^tto^ iXdstv nQbg rijv Fvd&ULvuv. 
xsXsvovrog ovv tov AL^pCXov vnovLxpUL rovg nbdug 
uvrov rijv Fvd&ULvav^ r) ds ^ri ydQ, sinsv, ovx rjQfiivog 
rjXSLg;' 6(p6dQU d' r]v svd^Lxrog nQbg rccg unoxQi6SLg 17 20 
Fvd^uLVu. xul ukXuL d\ srutQUL fiiyu icpQbvovv i(p' 
avrutg, naidsiag dvrsx^fisvuL xul rotg fia&r]fia6L xq6vov 
unofjLSQit,ov6aL' di6nsQ xul ST^id^ixroL n^bg rug unuvrr]- 

h%^6SLg r]6av. xurr]yoQOVvrog yovv nors UriXnavog FXv- 
xiQug nuQu nbrov ag dLa(p&SLQ0v6r]g rovg viovg^ ag 25 
q>i^6i UdrvQog iv rotg BioLg (FHG III 164), vnorvxov6a 

1 ovSs(iia ioxtv Schw, fjuod non sufficit 2 avaysyQucpi 
E: aviyQacps A i S' hi nXsovag Schw, sed ne sic quidem 

verba integra 6 periit puellae nomen 8 fort. (^■Kal} 

Msyiatr) 9 Arivai6Hva9og Mein, tum fort. 'ActQaia 12 ygv- 
(laia A: corr. K 19 riQfisvog i. e. umeris sublatus, ut pedes 
inquinare non potuerit /r 287 

rj rXvxBQu ^rijv avrrjV, £(pr], ^%o^av aixCuv^ 63 ZtCknav. 
6s te yccQ liyovGiv dtucpd^SLQSLv zovg svTvy%uvovxdq 
60L uvcofpskri Kul SQLOXLXU (jOCpLGflUXU dLdu0xovxu, s^s 
xs c}(3uvxc3s- [irj^sv ovv dLUtpsQSLv S7tLXQL^oy.svoLg xul 
5 xuxag nu6%ovGLV \ri\ ^sxu (pLkoGotpov ^^v tj sxuLQug.^ 
xuxu yuQ xov ^Ayu%(ovu (fr. 14 N) 

yvvr] xo 6auu Sl' uQyCuv 
'^vjirig (pQovrj^LV svxbg ovx uQybv (poQst. b 

47. Fvu&uCvrjg ds noXkug unoxQC6SLg uvsyQuipsv 6 
10 Avyxsvg. nuQu6Cxov yuQ xtvog vnb yQubg xQS(po^svov 
xul t6 Ga^u sv s^ovxog, ^ %uQLkvx(og y\ s(pi]., a vsu- 

vC6XS, Xb 6(O\l(iXL0V dL(XXSL6UL.' 'tC OVV OlSL^ SL ^r] 

sdsvtSQOxoCtovv;' 'tc3 Aijiw av, iqp^, unsd^uvsg.' Uuv- 
6uvCov 8\ Toi5 Accxxov oQxovasvov xal sig xudov tLVu 

15 sii7is66vtog^ % Aaxxog, fqDi^, sig tbv xccdov sfiTisntcoxsv.' 
STiLdovtog ds tLvog oivov sv ip^^xtrjQLdCa) fiLXQov xul 
sinovtog otL sxxuLdsxustrjg^ ^ ^LXQog ys., s(pr]., cog to6ov- c 
tcov stav.' vsuvC6xav ds tivav nuQu notov vnsQ avtf^g 
tvntovtav suvtovg scpr] XQog tbv r]ttcbfisvov ^&ciQQSi., 

20 nuLdCov ov yuQ 6tscpuvCtr]g uycbv s6xlv., aAA' uQyv- 
QCxrjg.' ag d' 6 tr]v (ivuv tf] ^vyutQi dovg uvtr]g 
ovdsv stL scpsQSv., uXX' s(poCtu ^ovov^ ^nuLdCov^ «qpr;, 
a6nsQ nQbg 'Inn6iiu%ov tbv nuLdotQC^r]v (ivuv dovg 
oiSL uisL (pOLtiq6SLv;' 0Qvvr]g ds nLXQbtsQOv sinov6r]g 

25 uvtf] ^si ds kCd^ov, sq)r]., £^^3% ^ unoxljr]6a6&UL uv 601 
sdaxu." stvyiuvsv 8is r] ^sv uitCuv s%ov6a Xid-iuv,, r) 3 xal sQoatL-iiu A: corr. Bergler 4 aaavtcog <^SQC0Ti.yia.y lac 
5 7) del. K 7 yvvi] roi Pora, amiicctog Sc' ccQyCav Grot, Aga- 
thonis versus conectendi fere cum p. 583 f extr 11 y' Schw: 
z' A om. E 16 sv xpvntr^Qicp iil-aqw E 19 &ciQCti E 

25 ilx^s', ^<pr} Schw cf. p. 578 e' 288 /r 

d de y,oikCuv TtQomteGtSQav (x^lv. tCjv de nLvovtav iiuq' 
avtfj 6vpL^ukko(isv(ov eig ^oX(ioq)ux7}v xul tr]g TCULdiGy.Yjg 
iv ta nud-ULQSLV sig tbv xdXitov i^^uXXonevr]g tibv 
(fuxcbv^ Y} Fvud-ULVU ecpr] ^xolTCorpuxriv dLuvoettuL noLetv.^ 
'Av8qovlxov 8e tov tQuyadov un uyGivog tLVog., iv d) 5 
tovg 'EjCLyovovg evr]^eQ7]xec\ TcCveLV ^iXXovtog ■kuq' 
uvtT] xul tov TCULdog xeXevovtog tr]v Fvud^uLVuv tcqo- 
uvukaGuL (fr. atl. 2 N) ^6X6^eve nuCdcov, e(pr], tcolov eiQr]- 
xug koyov.' JCQog de udokiGit^v tLVu dcrjyovfievov ort 

« nuQuyiyovev u(p' ' EXXr]6n6vtov ^nag ovv^ (pr]6Cv^ eig 10 
tr]v nQcbtr]v nohv ov% ijxeg tCJv ixet;'' tov 6' ein6vtog 
^eCg noCuv\ ' eig UCyeLOv' elnev. ei6ek%6vtog di tLvog 
ag uvtr]v xul idovtog inC tLvog uyyeCov du ein6vtog 
te ^ <h(iu tuvtu., Fvud^uLVUy rj e^pd^d;' ^eyxuXxu^ fqp»/, 
nuidCov.' XuLQecpavtog d' uxXr]tov inl detnvov ikd^ov- 15 
tog, nQonLOvGu notr]QLOv uvta r] Fv^xd^ULvu 'Xu^i^ ^^V~ 
&ev^ vneQTJcpuve.' xul bg ' iyco vneQrjcpuvog;' ^tCg 8s 
fiuXXov', einev r) Fvu^fuLvu., 'bg ov8\ xuXov^evog eQxr]; 

f Nlxio de r) Al% inLXuXov^evrj, cprj^lv 6 Avyxevg^ nu- 
QuaCrov tLvbg unuvtr](5uvtog Xentov ii, uQQco6tCug., 'cog 20 
i6xv6g' e(pr]. 'tC yuQ olec fie iv tQLGlv i)^iQaLg xcctu- 
(ie^QcoxevuL;' 'r]toc ti]v Xr^xvd^ov., eq^r].^ rj tu vnodrj^ata.' 
48. MexciveLQU 8e rj etuCQu^ ^r]^oxXiovg tov nuQuaCxov 
AuyvvCcovog inCxkr]v xutune66vtog ev tLVL xovLot^uti^ 
^xul yuQ (?v, cpr]6C., Guvxbv eScoxug ov il^iicpoi eioCv.' 25 
dLunridavxog 8' uvxov inl tr]v nXr]6Cov xXCvr]v 'nQbaexe., 
5Stcpr]6C., fir) uvutQun}]g.' tovto iCxoQet 'Hyr]Guv8Qog 

2 ^aXXoiiivcov AE: corr. Madv 6 rotV 'Eniyovoiq Dobr, 

^vitov.qiv6\ievo£y add. Mein 12 oiyiov A: corr. E 14 iyx^X- 
ntcc E 16 Xd§s A 22 vnofiata A: corr. Cas 25 non 

intellego ir 289 

(FHG IV 419). 'AQiGrodrjfiog d' iv dsvTBQC3 rskoicov 
'AjtOfivrj^ovsv^dTav ^ rvdd^atvccv, (pri6i^ dvo i^L^&a^avTO^ 
0TQaTiaTr]s ^^^^ ^a^Tiyias' avayayoTSQOv ovv tov OTQa- 
TLG)TOv XdyiKov avTrjv sinovTog 'jrc&g; scprjdsv r] ort 

5 dvo noTafiol i^^dkXsTS jLiot, Avxoq xat 'Eksvd^SQOg-^ 
Ejcl ds Trjv %-vyaTSQa T^g rva&aivrjg TCrcoxcbv iQaOTav 
xcofia^ovTcov xat ccTtsiXovvTav •naTaGxdjpsiv Trjv oiMav' 
ivrivoxsvai yaQ dtxeXXag (^xaiy dfiag^ ^ si Tai)r' si'xsd-^ 
viisig^' SiJtsv t/ Fvdd^aiva^ Hvs%VQa d^svTsg ro fiiod^cj^a 

10 av dnsGTSiXaTS^ i\x,^sXr\g d' i]v %dvv rj Fvd&aiva %al b 
ovx dvdGTSiog aTtoq^d-sy^aGd^aL' ^rig xal vofiov 6v66l- 
TLxbv 6vvsyQa^}Sv^ xad"' ov dsi rovg iQaGrdg ag avTijv 
xa\ Tijv d^vyaTSQK SLdtsvaL^ xard ^rlXov tg)v rd rotavra 
6vvTa^a^svcov (pLXo66cpcov. dvsyQaips d' avTov KaXXC- 

15 pLaxog sv ta tqltco TCtvaxL tcov No^cov (fr. lOO^ 25 Sch) 
xat aQxriv avroi) T^^vds TtaQsd^STO' ^ods 6 v6}iog L6og 
iyQdcpr] xal ofioiog^' 6tlxcov rQLaxo6LCOv sIxo6l tqlcjv. 
49. KaXXi6Tiov ds rrjv intxXri^SL^av IlTcoxsXsvrjv (la- 
6TLyiag ifit^d-co^aro. Q^SQOvg ds bvrog iitsl yv^vbg c 

20 xaTfXfiTO, rovg rvnovg rav TtXrjycov tdov6a ^it^^^sv 
oi>Tot, rdXav',' slits. xal bg ^TtaLdbg 'bvtog fiov ^co(ibg 
xarsxvd^r].' rj ds 'drjXadrj (i66x£iog.' MsvdvdQcp ra 
7tOLr]Tf] dv6r](iSQr]6avTL xa\ SL6sX%-6vrL sig rrjv oixCav 
rXvxsQa 7tQ06svsyxa6a ydXa TtaQsxdXsL Q0(pr]6aL' 6 <5' 

25 'ou d^sXco' sinsv. r]v yaQ i(ps6rr]xvLa yQavg avrco. r] 8e 
^d7to<pv6a^ SLTts, xa\ rra xdra XQ^-' @a\g SQa6rov TLvog 
avrf]g dXat,6vog TtaQa TtoXXav jtorr^QLa xQV^^t^^^^v xa\ d 

6 noTUfia (superscv. oi) ifi^dklttov (superscr. «) E 8 y.ai 
add. Schw, diKsllag, 'c(Xla fl v.xl' coni. Mus 11 cp^^iy^aaQ^ai 
AE: corr. Mein 22 iLocxiog A: corr. E 26 &alq 8s E, 

cf. p. 290, 2 290 ir 

XeyovTog d^tXeiv xuvxu Cvyxoipui^ ukku de xuxuGxevd- 
6ui, ^ujiokeig, fcprj, exuGxov rb tdiov.' AeovxLOv xuxu- 
xeLiievrj fiex^ iQu6xov^ e7cet,0eXd'ov6r}g eig xb Gv^tiogiov 
FkvxeQug xul xov eQu6xov uvxfjg xuvxr] fiuXkov 71Q06- 
exovxog, xuxu6xvyvog tjv. ag d' eni6xQetpug 6 yvaQi- 5 
[log uvxi^v YiQaxrj^e xC kvnelxui^ ^rj v6xeQu fie XvTcet' 
eq)r]. XQbg Auidu x^v KoQivd^iuv eQu6xi]g uno6q)QuyL6fuc 
jte^ipug exeXeve 7CUQuyLve6&ui. tj d' ^ ov SvvuiiuC 

e elne' VtjAdg e6xi,.' &ulg TiQbg yQu6(ovu noQevo^evrj 
eQu6xr]v., inel xig uvxr]v r]Qaxu nov noQevexui.., einev 10 
(Eur. Med. 1385)' ^ Aiyei 6vvoixr]6ov6u tw IluvdCovog.^ 
OQvvr] 6vvdeLnvov6u noxe yQu6iovL uqu6u (pOQLvr]v 
Ua/3£, Elne.1 xul xuvxu xQuye.' ne^i^uvxog di XLVog uvxt] 
xav yvcoQL^cov oivov xQr]6xbv fifV, okLyov df, xul ki- 
yovxog oxl 8exuixr]g i^XLV., ^ ^LXQbg ag nokXav ixCov' ir> 
e(pr]. t,r]xov^ivov de ev xlvl 6v^no6LC} Slu xlvu ulxluv 
OL 6xi(puvoL xQYj^vuvxuL., elnev ^oxl ipv%uy(oyov6LV.' 
}iu6xLyL0v 8i XLVog fieiQUXLevofiivov nQbg uvxr]v xul 

f (pu^ivov noXXulg 6x>finenkixd'UL, xud"' vn6xQL6Lv i6xv- 
^■Qcbnu^ev. ineQ(ox^6avxog 8e xr]v ulxiuv ^oQyi^ofiui 20 
(?ot, einev, oxl nokXug ex^i-g.' q)Lk(XQyvQog di XLg iQu- 
6xr]g vnoxoQL^ofievog avxr]v einev ^'A(pQo8i6LOv ei TIqu- 
^Lxikovg'' r] 8e ^6v 8' "EQ(og 0eL8iov.' 

50. inel 8e xul xav nokLXLxav oi8d XLvug fivr]fio- 
vevovtag avxoiv r] xuxr]yoQOvvxug rj unokoyovfiivovg, ^^ 
(ivr]6&i]60fiaL xul xovxav. Ar](io6d-ivr]g (lev yuQ iv 2 AtovTiov 81 E 10 avti]v iJQSto E 12 aiQuea A : 

COrr. E 13 tavta tgdys Mein : yiatdtQuys AE 15 melius 

fiftiQog ys wff tocovtiov itiov p. 584c 17 yiQr](iavtai E 20 iqo- 
{Lsvov Ss E 25 planius staiQwv 1] ir 291 

T<p xara 'AvdQorccovog {b6^ £ivajiy]g ^e^vrjrai ocal 0a- 
voGrQarijg. xal neQl \i\v r^g I^ivajirjg 'HQodixog 6586 
KQari^rsLog ev s' Ka^adov^evav cprjelv ori "A^vdog 
iXiyno Sia t6 yQavg eivai,. iivrj^ovevst d' avr ijg 
') 'Avri(pdvrig sv 'AQxddi, (II 27 K) xal iv KrjjtovQa (ib. 57\ 
iv 'Axe6rQicc (ib. 18), iv 'AXtevo^ivrj (ib. 20, 12), iv Nsor- 
rCdi (ib. 80), xai"AXsi,Lg iv KXso^ovXCvri (ib. 333) xal 
KaXXixQarrjg iv MoGxCiovi (ib.4l6). nsQl ds rfig ^avo- 
6rQdrr]g'A7ioXX6daQ6g (priGiv iv ra nsQl rav'A^rjvr]- 

10 6iv'EraiQCd(ov on Od^siQonvXr] insxaXstro, i7isidr]7iSQ inl 
rfig ^vQag s6raaa i(pd^SLQCt,sro. 'TnsQsCdrjg 8' iv ra 
xard 'AQL6ray6Qag cpr]6C (fr. 28 Bl^)" 'xal ndXLV rdg 
'A(pvag xaXov^ivag rbv avrbv rQ^TCov ixaXi6ars.' sraiQ&v b 
i7C(ovv(iCai at d(pvaL^ tcsql av b TCQOSLQrj^ivog 'AnoXko- 

15 dcnQog (pi]6L' ^Urayoviov xal "Av&tg ddsXcpaC' avrai 
'A(pvai ixaXovvrOy on Xsvxal xal Xsnral ov6ai rovg 
ocpd^aX^iovg ^sydXovg si%ov.' 'Avncpdvrjg ds iv toj 
jtSQi 'EraiQav NLX06rQarCda ^r]6iv 'Acpvrjv xXrjd^fjvai 
did rr]v avrr]v airCav. 6 d' avrbg 'TnsQsCdr]g iv tw 

20 xard Mavnd^iov aixCag nsQi FXvxiQag rdds Xiysi 
(fr. 124B1)* 'dyav FXvxiQav rs rr]v ®aXa66Cdog., t^vyog 
s%av.^ ddr]Xov si avrr] i6r\v 17 'AQndXa 6vvov6a' c 
nsQl ^g (pr]6LV ®s6nofinog iv rotg nsQi rfjg XCag 
'Eni6roXf]g (FHGI325), OTt ^Lsrd rbv rf]g Ilvd-iOvCxrjg 

25 d-dvarov 6 "AQnaXog ^srsni^il^aro rr]v FXvxsQav 'A%-f]- 
vr]%sv r]v xal iX\tof)6av oixstv iv rotg ^a6iXeCoig rotg 
iv TaQ6a xal nQ06xvvet6%ai vnb tov nXf]d^ovg ^a6C- 3 xpar^Tios A tv y' Harp. s. Zivcoitr] 10. 11 iTtl tfig 
nvlrjg E, cf. Harp. s. ^uvoGZQdrri 11 vTitQiSrig AE 14 inoi- 
vvfiia Mus 18 iniv.Xr^Q^fjvai E 19 VTTfQiSrig A 292 rr 

Xi6Gav 7CQ06ayoQBvoyLivrfV aTceiQYiG^ui te JtaGi |U») Gts- 
(pavovv "AQTiakov ^ iav ju») xai VkvxtQav 6tS(pavci6iv. 
hv 'Pa66<p ds xal sixova lakxr^v avtfig i6tavaL tok- 
^i]6aL TtaQa ti]v savtov. ta ofiOLa d' siQtjxs xal KksCr- 
(1 aQxog sv tatg TtSQi 'AksiavdQOv 'l6tOQiaig (fr. 21 M). fj 
6 ds yQaipag tbv 'Ayf]va t6 6atvQLxbv dQandtLOv., slts 
Ilvd-av s6tlv 6 Katavatog rj avtbg 6 ^a6iXsvg 'Jlsi,- 
avdQog., (pr]6LV (p. 810 N ed.^)' 

xal [irjv axovco ^vQiddag tbv "AQJcaXov 
15 avtot6L tav 'Ayf]vog ovx sXdttovag 10 

6Ctov naQans^}l'ai xal JtolCt7]v ysyovivai. 

B. rXvxsQag 6 6ttog ovtog ijV s6taL d' i'6cag 
5 avtot6iv oXi^QOv xov% sraCQag aQQa^cav. 
e 51. Av6Cag 6' sv ta TtQbg AaCda, si' \ys] yv^GLog 6 
koyog., tovtcov p,v^]^ovsvsc (fr. 166 Tur)' ' OLkvQa yi toc 16 
sjtav6ato TCOQvsvopivt] sti via ov6a xai Uxicovr] xal 
l7C7cd(ps6ig xcd &s6xXsia xal Wapd9-rj xal AayC6xa xal 
'Avdsia.' ^Yjjtots ds dst yQacpSLV dvt\ tf]g 'AvdsCag 
"AvtSLUV. ov yuQ svqC^xo^sv nuQ^ ovdsvl "Avd^stav dva- 
ysyQU(ifiiv^]v staCQav., aTib dVAvtsCag xa\ oXov dQd(ia ijti- 20 
yQucpo^isvov^ cog TCQostnov (p. 567 c), EvvCxov r] OilvkXCov 
"Avtscd i6tLV. xa\ 6 tbv xatd NsaCQug dh Xoyov yQd- 
rpag (ivr]uovsvsL avtrig '19). sv ds ta xatd OlXcovCSov 
i (iiaCav 6 Av6Cag, sl yvr]6Log 6 Xoyog^ xac NaCdog tiig 
BtaCQag pii(ivr]tut (fr. 245 Tur', xdv ta JtQbg Midovta 25 
tlfSvSofiuQtvQLav fr. 167 > (^'AvtixvQagy. irtcovvfiov 6' 

1 Ttuai E: iitl ncici A, fort. rfj noXti, cf. p. 595 d 3 satd- 
vat A {atfjaai fx6).^r,atv E): corr. Cas 4 ■naq' avtr]v favtov 
A: corr. 5 11 dLaniuipai p. 596 b 13 avtoig A: corr. p. 596 
14 ys del. K 19 avtiuv A, cf Harp. s. "Avd^fia 20 avtiag A 
22 avtia A, hoc fort. delendnm 26 'Avriv.vQag add. Schw, 

cf. Harp. 8. V /r 293 

iarl toOto itcccQccs' t6 yuQ xvqiov tjv Ola^ ag 'Aql- 
GTocpccvrjg siQr^xev iv ra JieQl 'ErcciQav, 'AvriKVQav 
icvriiv cpic6xG)v xXrjd^rivaL i^roi ori 6vvi.nLVE TtuQccxivovGi 
xul (jLS^tjvoGLv i) oTt uvrtjv uvuXa^av 6 iutQog Nlxo- 
:, GrQurog \xul\ uTtod^vrjijxav xuriXLittv uvrr] nokvv iXXi- 
(ioQOv^ (iXko ds ovdiv. xul AvxovQyog iv ta xuru 
/iscoxQccrovg yll) ElQr^VLdog eruLQug }ii^vr]rui ag itui- 
QOvGi^g ta AacoxQutEL. NuvvCov d\ 'TnsQSidrig ^vrj-bSl 
^ovsvei iv ta xatu IIutQOxliovg (fr. 144 Bl). uvtr] 8\ 
10 oTt Ati, inexuXelto nQoeCno^ev (p. 582 e\ dLcc tb &ukXov 
tbv xunrjkov ii,uvuka6uL. otL 8s Q^uXka iuCqovGlv ul 
uiysg^ SLoneQ ovd' eig axQonoXLv uveL6L tb i,aov ovd 
oAcag ^Ad^Tjvu d^vetui Slu tovto, ccXXog e6tuL koyogl 
«AA' o ys UocpoxXfig iv UoL^eGiv oti ^ukXocpuyiL to 
15 Sk»ov (prjGiv ovtag (fr. 461 Nr 

iad-Lvbg yuQ^ n^Cv tiv uvXitav oquv, 
^uXXbv xl^uCqcc nQ06(piQav veo6nu8a 
eidov 6tQutbv 6teC%ovta nuQukCuv ccxquv. b 

avmiovevei Tijg NavvCov xui'AXei,Lg iv TuQuvrCvoLg 
20 ovrag (II 379 K) * 

NuvvLOV d\ ^uCverui 
ini Tc5 AL0vv6a. 
xa^adav uvr^v ag ^i&v6ov. MivuvdQog d' ivWevd- 
riQUxXet cprj6LV (fr. 524 K," 1 Oia (sic A) nomen corruptam 1. 2 'AvtLCpdvrig Mus, 

cf. Harpocr. 1. s 5 -nul om. E, del. Di 7 XtoyiQdrovs A 

8 v7tiQi8r}g AE 10 TCQOiiJiofiBv, immo de Nicone Capra nar- 
ratum fuit p. 582 e, sed cf. Harp. s. Nuvviov 13 fort. text, 

i. e. hoc nunc non quaeritur, nisi quod unum Sophoclis tcstimo- 
nium affernm 16 avlritcbv A et Harp: corr. Bekker 17 viog 
naifJa A vionaiSa Harp: corr. Cas 18 iSov A: corr.Mus 19 ftvTj- 
(iovtvTf]g vavvLOv A: corr. Mus 23 wg (it^vaaav A: corr. Mus 294 ir 

ovx ineiQu Ndvviov; 
^y4vttq)dvr]g de iv ra neQL 'EraiQ&v ' /7oo(yx7jviov, 
q)rj6iv^ inexuXelro rj NdvvLOv^ ori, TtQdGanov re ccGrstov 
£iX£ xai ixQrjro xQv6Coig xal [(uctlois nokvxtXi6t,^ ix- 
dv6a de rjv ai6xQorttrr]. tjv ds KoQavrjg ri]g Navviov 5 
d-vydrr]Q, ro rijg Tr]9-r]g dva(pSQ0v6a ix rQiTCOQvsiag 
c ovofia.' xttl Neiieddog de rrjg avXrjrQidog 'TnsQetdrjg 
(ivrj^ovevet iv ra xard riarQOxkiovg {h. 168 Bli. TceQt 
•^g u^tov d^avfid^etv nag neQtetdov 'A&r]vatot ovrag 
nQ06ayoQevouivr]v ri]v noQvrjV., navr]yvQeag ivdo^ord- 10 
rr]g ovo^iart xexQrj(ievr]V ixexaXvxo yaQ xu rotavxa 
rtd^e^&ut 6v6auru ov iiovov rutg erutQov6utg., ukku 
xul rutg ukkutg dovAatg, ag cpr]6t IIo keaav iv rotg 
neQt 'AxQonoXeag (fr. 3 Pr). 52. xut 'Slxt^iov de rr]g 
£'j[i^g, ag 6v (pr]g., KvvovXxe (cf.p. 567c, xul 'TneQetdr]g 15 
fii(ivr]rut iv ra xurd 'AQt6ruy6Qug ^' Xiyav ovr ag 
d (fr. 17 Bl)" ^a6r£ Aulg fiev r] doxovfju t(5v nanore dtev- 
r,voxivut rrjv '^iptv xul "^xtfiov xui MerdvetQu . . .' Nt - 
x66rQarog de 6 rrjg fii6r]g xafiadiug notr]rr]g iv TIuv- 
6^6)0} ovra6L kiyav (II 225 K* 20 

enetra xrjg avxfjg bdov 
nQog 'AeQ6nr]v iXd-ov6u nifixl^ut 6rQafiura 
uvrr]v xikeve., (pr^^t^ xul nuQ' 'Slxtfiov 
XuXxafiara. 4 jjpvafo^? A jupvffots E: corr. Mein 6 aiaxQorccTr]: minns 
fortiter Antiphanes apud Harpocr. s. Ndvviov. Slu x6 t^co&iv 
Sov.fLV tv(iOQ(potBQav tlvai a.vvCov A: corr Mus 7 avXt]- 
TQtag A: corr. E et Harp. s. Ne(i.edg vmQLSrig AE 11 xfxob- 
IvTO AE 15 vTcsQiSrig A 17 fort. <^7Tuacbvy tcov 18 ftfra- 
vfiQuv A: corr. Schw 18. 19 debebat xal A^^ixdcrparos, cf. v. 15 
21 fjrt ra t^g A: corr. Mus "23 v.fltv' tcpri A: corr, Dobr 

aixifiov A: corr, Cob ir 295 

MivavdQog (3' iv KoXaxL tdads xarccXsyEi itcciQag 
(fr. 295 K)- 

XQvGida^ KoQC3Vi]v^ 'AvtixvQav^ '7(5;|r«da, e 

xal NavvaQiov iGxrixag aQatav 6(p68Qa. 
5 ^ikitaLQog iv KvvayCdi (JI 232 K)" 

ovxl KeQxaTir] ^ev ridr] yiyov strj tQt,6xiXia, 
•i] 8e ^LOJiei&ovs dr]d^g TiXsGts stSQa ^vQLa; 
®Eokvtr]v d\ov8'yoiS£v ovSelg otsto TCQdtov iyivsto. 
ovyX Aalg ^ev rfAfvr»^?' diti^avev ^LVOv^ivr], 
10 5 '/(J^jLttdg 8e xal NiaLQa xata6i6r]7te xal OtAa; 

Ko66v(pag de xal FaXr^vag xaX KoQcavag ov kiya' f 
71£qI de Naidog 6LC07ta}' yo^^Covg yccQ ovx s%ei. 
QeofpLXog ^LlavXa (II 476 K)" 

tov fiT] not avthv s^Tts6SLV slg AaC8a 
15 cpSQO^svov r) Mr^xavCS' r) 2Jl6v^^qlov 

tJ BdQa&Qov 1] &dkkov6av ?) tovtav rtva, 
av i[inXixov6L totg kCvoLg at ^a6tQOJtoC^ 
i) Nav6L0v ■i] Makd^dxr]v.' 

53. to6avt' siTtcov fistd tLVog tQoxLlCag 6 MvQtC- 

20 Xog 'firj tL tOLOvtOL vfistg oi (pLX66oq)OL^ i^PV^ ^^ xalb88 

TtQO tav 'H8ovLXG)v xaXovfiivav atnol tbv trjg '}]8ovf]g 

tOLXOv v7to6xd7ttovtsg, ag nov 6 'EQUto^d^ivrjg scpr] 

(p. 193 B). xd^ol ^sv td xaXd tav staLQ&v djtocp&iy- 3 'AvTi-niQQCcv vix recte Mein 6 ysydvsi A ysyovev E: 

corr. Pierson 7 TiXieiXloc E 8 ovS' add. Mein {ovk lacoba) 
10. 11 qptiaxos" cvcpag A: corr. Schw 11 yaleCvaq A: corr. 

Mus 16 %-dlXov6u A: corr. Mus 17 rors Xi&oig A: corr. 

Schw (duce Ddlecampio qui vertit retib%LS), tum fort. <<j'^ af 

18 del. Mein; mihi Myrtilus videtur Theophili tabulam de suo 
auxisse indeque duo nomina de multis superesse, vavaiov (sic A) 
corruptum, Ndvviov Mus, fort. 'HXiciov [laXad^aKT^v A: corr. ? 

19 TQOxiXtag suspectum, nec quae secuntur integra videntur 

20 TOiovTov A: corr. Schw 296 ir 

^ara TcejiSQccvd^co iiixQi tovxcjv i% «AAo d' ^idog ^iixa- 
(ir]60fi(xi Xdyav. xal TCQatov ^ev fivriGd-riGo^ai tov 
(f>iXakri%^t6xdiov 'EjtixovQov o6xig iyxvxXCov nai- 
deias a^vrjxog cov inaxccQc^a xal xovg 6[ioia3g avxa inl 
(pikoGocpCav TcaQSQio^ivovg^ xotavxag (fcovag TCQoii^evog 5 
(fr. 117 Us)' '^axaQC^cj (?£, a ovrog, oxi xad^aQog Tt(/.6rig 

b TcaidsCag inl cpilo60(piav aQ}ir]6aL.' bdsv avxbv xal 6 
TC^av cprj6}v (fr. 55 W) 

yQa^^odi,da6xakC6r]v ^ avayaydxaxov ^advxav. 
ovxog ovv 6 'EnCxovQog ov Asovxiov sixsv iQco^ivrjv lo 
xijv in\ sraifQsCa dia^drjxov ysvo^ivrjv; rj 6s ovd' bxs 
(pLXo6o(pslv i]Qi,axo inav6axo sraLQov6a., na6L ds xotg 
'EnixovQsCoLg 6vvriv iv xotg xr]noLg, 'EnLxovQip 61 xal 
ava(pav66v &6x' ixstvov nokXiiv cpQ0vxC6a noLov^svov 
avrf]g xovx' ificpavC^SLV dta xav nQog "EQuaQxov 'Em- 15 
6rokav (fr. 121 Us). 54. AaC6og rs rr]g ii, 'TxxaQcav 

c (nolLg 6' avrrj Uixshxr], a(p' ^g aixii^dkc^rog ysvo^iivr] 
^xsv sig KoQLvd-ov^ cjg L6roQSL IloXi^civ iv ra sxrcp 
r&v nQog TCfiaLOv (fr. 44 Pr)" ^g xal '^QC6rLnnog ^Qa 
xal ^r]u,o6Q^ivr]g 6 ^r]rciQ jdLoyivrjg rs 6 xvcov fj xai 20 
'A(pQo6Crr] r] iv KoqCv^g) r] MsXaLvlg xaXov^ivr] vvxrbg 
inL(paLvo^ivr] i^r]vvsv iQa6rcjv scpo6ov noXvraXdvrajv) 
ovx 'TnsQSL6r]g ^vrjfiovsvsL iv ra xard 'AQi6ray6Qag 
dsvrsQC) (fr. 17 Bl); 'AnsXXfig 6h 6 ^cjyQdcpog srL naQ^i- 
vov ov6av ri]v AaC6a d^sa^d^svog dnb rrig nsLQr]vr]g 25 
v6Q0cp0Q0v6av xal d^av^d6ag rb xdXXog r^yayiv nors 

2 (i£V K: ya A 3 ttJs iyKviiXiov E 7 naiddas Schwj 
alriag AE wQ(ir]aag A (IpZ?? E): corr. K 9 yQun^iaSt- 

daCKaXCSr^v A: corr. Diog. L. X 2, sed fort. yQaunoSiSaaKaXiSayv 
Timo ipse scripBit, cf. Diog. 1. s 11 ovx ors A: corr. Mein 

12 Tiaat. re A naai nev E: corr. K 13 fTrixov^totg A: corr. E 
16 fort. AaiSoq Ss 23 vnsQiSi^g A 24 hi E: ori A ir 297 

avtiiv £(s (pCkcov Gv^tcoGiov. y^liva6uvxav d' avrov d 
tSiv itaiQGiv oTt dv&' ttuLQag nuQ&ivov eCs t6 6v^7c6- 
6L0V aydyoLi, ^ ^rj d^avfidijrjts, nnsv' iya yuQ avtiiv 
sig (XEXlov6av djtoXavGLV ^tt ovd' oXr^v tgtet lav xuXrjv 
5 dsL^G).' t6 d' avtb xal Z!o3XQdtrjg sfiuvtavGuto TtSQl 
&£od6trjg trjg '^&rjvaCag^ ag g)rj<3L iSsvocp&v fv 'Aito- 
^vrj(iov£Vfia6LV (III 11, 1)" '6'Tt dl xalXCetri eir] xul 
6t£Qva xQeCttco Xoyov Tcavtbg txoi ktyovt6g (ttvogy., 
^ Lteov riiilv^ £(pi], %£a6o(iiivoLg tijv yvvalxa' ov yuQ dij 
10 dxovovGiv £6tLV XQLvat t6 xd?.Xog.* outcj <5' rjv [ij ylalg] 
xaXij ag xal tovg ^ayQdcpovg SQXOfidvovg TCQbg avtijv o 
d7C0(iifi£L6d^ai trjg yvvuLxbg tovg (ia6tovg xal td 6t£Qva. 
dLa^r}kotV7Cov(iivyj di 7Cot£ i] Aalg ^qvvtj tcoXvv £Qa- 

6t(bV £6xriX£V OflLkoV, OV 8lUXQLV0V6U 7lk0V6L0V ?) Tci- 

15 vritu ou(5' v^QL6tLxG)g uvtolg xQf^fJi^ivV- ^^- '^QC6tL7C7Cog 
dl xkt' £TOg dvo fifivug 6vvdLrj(iiQ£V£v uvtfj iv AiyCvtj 
tolg no6£L8(ovCoig' xul 6v£LdL^6(i£vog vTcb oCxitov, otL 
^6v (JL£V uvtfi to6ovtov dQyvQLOV dCdiog, rj dl tcqolxu 
^Loyiv£L ta xvvl 6vyxvXC£taL\ d7C£XQCvato' ^iyio AuCSl 

20 %OQriyG) TToAAa, "va uvtbg uvtrjg uTCoXavco, ov^ Xva (li] 
dXXog.^ tov d£ ^Loyivovg £L7c6vtog uvta' *'AQC6tL7C7C£^ f 
xoivfj 6vvoLX£Lg 7c6Qvr]. rj xvvl^s ow, ag iy(o, rj 7ci- 
7Cav6o' — xal 6 'AQC6tL7C7Cog' ^uQd y£ jiij tC 6ol dtOTCOv 

80X£L ELVUL, ZiL6y£V£g., olxCaV OLX£LV iv 7] TCQOtEQOV (pxrj- 

25 6UV dXXoL;' ^ov yaQ* £(pr]. ^tC §£ vavv iv f] tcoXXol 

4 tQifxeLccv potiu3 iKccvrjv (pro Kai.r}v) Mein, quod non 
sufficit 8 XByovzog (^zivogy K: ^Xiyiv zt A, cf. Xen. 1. s 

10 ScwvCLOV ^aziv A: corr. Sciiw ij Aaig del. Wilam 11 fort. 
c^()f(i3;oju.f'vovs 13 di<xcpL?.ozL.fiov(iivri K zjj ^Qvvrj E 16 dvo 
Tov hovg (ifjvag E, fort. Svo (ivdg (^dLSovgy, gravins haec tur- 
bata putat Wilam 17 vno zov ol-nizov E, vtco iKtzov K (item 
Wilam), i. e. Hicetas Syracusanus, cf. Diog. L. 8, 7, 3 2.t rt 

Ss E et Diog. L. 2, 8,74: zi Sai A 298 ir 

TcejiXsvxccOiv;' ^ovdl rovTo' eq^t}. ^ovtag ovv ov8t yv- 
vatxl Gvvelvai cctotcov i6tLV f] nolkol xexQ^rjvtai' Nv(i- 
q)6dcoQog d' 6 UvQaxoGiog iv ta Ttegl tav iv EixeXCci 
bS9@av^alo^evG}v (FHG II 375) £| 'T^iXccQOV (pr]6lv Uixeh- 
xov <pQOVQiov slvai tijv AaCda. UtQccttLg 6' iv Ma- 5 
xedoGLV tJ nav6avCa KoQLV&Cav avtijv slvaC cpi^GLV Slcc 
tovtcov (I 718 K)- 

si6lv 8\ Jto&ev at Tialdsg avtaL xul tCvsg; 

B. vvvl fisv t]xov6lv MsyaQod^ev, eL6i d^ 

KoQCvd-taL' jialg ^ev rjdl MeyaxXeovg. 10 

TCfiaLog d' iv tfj tQL6xaLdexdtr] t&v 'l6tOQL5>v (FHG 
1219) si,'TxxdQCiv' xa%-a xal IloXifiav siQrjxsv {{tA4:Ft), 
dvaLQS&yjvaL (pd6xcov avtiiv vno tLVcov yvvaixav iv 
OsttaXCa^ iQa6d-eL6dv tLvog Uav^avCov Gettakov, xatd 
(pd-6vov xal dv6^rjkCav [tatg] ^vkCvaig xsXavaLg tvjcto- 16 
b fievrjv iv 'AcpQodCtrig [eQa. dto xal tb tifievog xXrj- 
d"flvaL dvo6Cag 'AcpQodCtrjg. deCxvv6d^aL d' avtrig tdcpov 
TiaQu Tw Ilrjveia 6rj(iSL0v ^%ovta vSqCuv Xl&Cvyjv xal 
iTiCyQUfi^ia t6ds' 

t^68e Tcod-' r] (leydXavxog uvCxr]t6g te TtQog dXxijv 20 

'EXXdg iSovXcb&r] xdXXsog i6od^iov, 
AuCdog' rjv itixva6sv "EQag.^ d-Qiipev ds KoQiv^og' 

xsLtuL 8' iv xXsLvotg &sttuXLXotg nsSCoig. 
avto6xs8idt,ov6iv ovv oi Xiyovtsg auri^i' iv KoQCvd-a 
c tsd^d^p&ui JCQog ta KQuvsCa. 56. 'AQL6totiXr]g 8' 6 26 
Z!tuyiQCvr]g ovx i^ 'EQTCvXXCSog trjg etuCQug iicuL8o- 

8 no^fv Schw: o^tv A 9 vvv [liv A: corr. Pors 10 fisv 
rii (isyu KXioaiSi A : t]SI Di, MeyaiiUovg Pors, sed incerta haec 
15 ratg ora. E et schol. Arist. Plut 179 17 avociag etiam 

flchol. Arist, &vSQOcp6vov Plut. amat. 21 p. 768 a 20 fort. 

iiQbg &X->ifig 26 6 (Tarvpicr;;? AE: corr. Mus, nisi forte inepto 
lusu scnpsit Athenaeu-, ZaxvQivrjg 26 inaiSonon^aazo Mein ir 299 

jtoir}6e Ni,x6^axov xal Gvvrjv tccvtr] fi^XQ'' ^ccvdtov^ 
as (py]6Lv"EQfii7t7tog iv ta nsQi ^AQi6totBkovg nQGJtco 
(VB.Qr III 46), ijiL^eXscag cp(x6xcov r^g deov6r]g tBtv%r]- 
XBvcci iv tatg roii <pLXo66(pov dLa&rjxaig. 6 di xalbg 
6 'fifiav nXdtav ovx ^AQ%B(kva66av trjv Koko(pc3vCav itaC- 
Qav rjyccTfa; ag xal adsiv sCg avtriv tdds (ep. 30B*)' 
'AQXBdva66av s%c3 f^v ix Kolo(pS)vog itaCQrjv, 

•^g xal ijil QvtCdav mxQog snB6tiv SQcag. 
d dsLXol vs6trjtog dnavt7]6avtsg ixsCvrjg 

10 JtQCJtonoQov, dt' o6rjg r]kd-sts TtvQxaif^g. 

JIsQixkfig 8s 6 'OXv^TtLog, £>g (pi^6i KXiaQxog iv 
jtQ(bt(p 'EQGjtLxav (FHG II 314), ovx svsxsv 'A67ta6Cag — 
ov rjjg vEGjtBQag dkXd trjg UaxQdtSL t<p 6o(pa 6vyys- 
vonBvr]g — y.aC7tBQ tr]ktxovtov d^Ccofia 6vvB6Bcog xal Ttoki- 

15 tixrjg dvvd^scog xtr]6dfiBvog^ ov 6vv6tdQa^s nd6av trjv 
'Ekkdda; rjv 6' ovt og<^6ydvr]Q 7tQbg d(pQo8 C6 ta jtdvv xara- 
(pBQr]g' o6ttg xaX tf} Toi) vtov yvvatxt 6vvfiv^ cog 2Jtr]- 
6Cii^QOtog 6 &d6iog i6tOQBt, xatd rovg avt ovg avroj 
XQ6vovg ysv6fiBvog xat icsQaxcog avrdv, iv ta ijttyQa- 

20 g)0^iva 7tSQl &Bftt6toxXBOvg xal &ovxv8Cdov xat ITsQt- 
xXiovg (FHG II 56). 'Avtt6&ivr]g d' 6 UojXQattxbg 
iQa6d^ivta (pi^6lv avtbv 'A67ta6Cag dlg rijg r]fiiQag 
Bl6t6vta xal ii,t6vta drt avtfig d67td^s6d^at tr]v dvd^Qco- 
7tov^ xal (pBvyov6r]g jtots avtfjg yQaq)i]v d6B^sCag Xiycov 6 riiitv Usener, fort. vii&v 5 et 7 ccgx^xidvaaaav AE, 
sed priore loco superscr. f E 8 xai anoqQvxCSaiv A v.&Ttl 

QVtiScov E, tum fort. icps^sr' "EQoog 9. 10 aliter Anth. P. 
VII 217 13 ou rfjg vicozfQccg [i. e. Cyri amicae) &lla K: 

Tijg vfC9T£'(»a5 &IX' ov A, similiter E 15 ov iterat um vix 

otfendit 16 6 add. K 21 Al6%Cvr]g 8' lacobs 22 sq pauUo 
aliter baec Plut. Per. c. 24 23 fort. ccand^sa&cci <^Mai v.cctcc- 
cptXfivy 300 ir 

vneQ uvxils nktCova sddxQvGev r) or£ vtiIq xov ^Cov 
xcct T^g oveCag ixivdvvave. xal KCficovog <J' 'EkTiLvCxrj 
rfj udElq)}] TiaQavotiGjg Gvvovrog^ eid-' v0TeQOv exdod^eC- 
6r,g KaXXCa, xul (pvyud ev&evrog ^lG&ov eku^e TTJg xa^- 
f oSov uvrov 6 neQixki]g ro t^ 'EXnivCxri yniQ^rivui. 5 
Tlvd-uCverog d' ev tqCtoo neQi AiyCvTqg THG IV 487 
neQiuvdQov (pri0iv et, 'EniduvQov rijv IJQOxXeovg d^v- 
yureQu MeXiGGuv idovru IleXonovvrjOLuxng rj6d-rjiiev7jv 
{uvu^ne%ovog yuQ xul ^ovoxCriov rjv xul avoxoet rotg 
eQya^o}ievoig) eQuGd-evru yii^uL. IIvqqov de rov 'Hnet- 10 
QiorCjv ^uGrkecog^ og ijv rQCrog unb IIvqqov tov in' 
'IraXCuv <}TQurev6uvrog.) iQafievrj rjv TCyQtg rj AevxadCu 
590TJV 'OXvfinidg t) rov veavCGxov (irjrrfQ q)UQnuxoig un- 
exTetvev.' 

57. xul 6 OvXniavog^ cooneQ eQfiuiov Tt, eri Xu- 15 
XoiJvTog Tov MvqtCXox} e'(pi]^ ei e^o^ev uQQevLxiog eiQtj- 
}ievov rbv rCyQiv. ' 0Lkr]^ovu yuQ oidu tovt' eCoy- 
xoTU ev NeuLQcc (II 490 K* 

cbcjneQ 21eXevxog devQ^ ene^tpe ri]v rCyQiv^ 
r]v eido^ev i]^eig^ rw UeXevxa ndkLv edeL -20 

[tl] i)^ug nuQ^ r]fiav ccvTLne^ipuL d-r,QCov 
TQvyeQuvov' ov yc<Q yCyveruL rovr' avro&i.' 
nQbg ov MvQrCkog ecpr]' ^ ineCneQ r]^tv i^nodcov 
iyivov xurdXoyov yvvccixibv noiovaivoLg., ov xuru rovg 
\\ IJcoCLXQdrovg roi' OccvccyoQeCrov 'HoCovg JJ rof tCov -ir) 1 nkhLCii E 2 i%ivSvvtvG( A: corr. E 2 sqq Cimoois 

et reiiandri amores huic loco non apti 3.4 fort. tf; vcxfQuv 
t-ASo^tiot} KuXXici l.S riv E: i]v A 17 xovt' subpectum, 

fort. ovxcaq vel rtctius Q^r^Xvnibq 20 idcofiiv A: corr. I)i 

21 Ti del. Clericus 24 ov x«r« (^xag 'HoioSov 'Hoiag tj) xuvg 
Mein 25 Zcogxqckxov Scbw coll. >teph. H. a. Mv-ncckii cpava- 

yOQicxoi) A: corv. Mus (^avayuQixovi ir 301 

yvvuLK&v xatccXoyov Nixaivsrov tov Sa^Cov ») ^A^dt]- 

QltOV^ IILXQOV iTCL0%COV ijcl f^V TfCCQCC 60V tQEllfO^ai 

nBv6Lv^ *^orvt| atta ysQaLE {l 607).' fidd-e oijv oti 
ccQdEVLxag stQrjXE tbv tcyQiv "AXe^is iv IIvQavvai 
5 OVTfi)? (II 372 K)- 

avoLy\ avoLys t^v d-vQav iXdv^avov 
itdXaL TtEQLTCatav ccvdQLag^ dkstav bvog, 
jtotd^Log Xmcog^ toixog^ 6 2JeXevxov tCyQLg. 
i%cov 8e xal aXXa fiaQtvQLa dvatCd^E^iaL td vvv, Eoyg 
10 av d7tOfivr](iovEv6G) tbv [jtEQl] tav xaX&v yvvaLX&v c 
xatdXoyov. 58. KXiaQxog yaQ keqI 'Ejta^Lvavdov 
(prjelv ovtag (FHG II 310)* ''Ena^Lvavdag d' 6 ©rj^atog 

6E^v6tEQOV ^EV tOVtCOV, OVX EV6XVf'^''^^S ^^ TtEQl tdg 

o^LXCag i6<pdXXEto t^v yvco^rjv, eI' XLg d^ECOQOirj td 

15 jtQax^ivta avrol TtEQL trjv Adxavog yvvaixa.' 'VnEQEC- 

drjg (5' 6 QtjtaQ ix rijg TtatQaag oixCag tbv vtbv dno- 

^aXcov rXavxLnnov MvQQCvrjv trjv noXvtEXs^tdtrjv 

itaCQav dviXa^E^ xal tavtrjv fiiv iv d6tEL slx^v., iv 

TlELQaLEL 8e 'AQL6tay6Qav, 0CXav d' iv 'EXev6lvi, rjv d 

20 noXXav d)vrj6d^Evog xQT^^dtav elxev iXEvd^EQa6ag, v6t£- 

Qov ds xal OLXOVQOv avtijv inoL^^^ato, ag 'IdopLEVsvg 

i6t0QEL (FHG II 492). iv 8e ta vnsQ OQvvrjg Xoya 

'TnsQECdrjg bfioXoyav iQdv trjg yvvaLxbg (fr. 174 Bl) 

xaX ovdina rof) SQatog dmqXXay^ivog t^v nQOELQrj^i- 

•25 vi^v MvQQCvrjv Eig trjv olxCav si^rjyayEv. 59. ^v d' 

r) Oqvv)] ix &£6nLav. xQLvofiivrj ds vnb Evd-Cov trjv 

inl d-avdta dni(pvyev' di^nEQ 6Qyi6d-£lg 6 Evd^Cag ovx 

2 anocxmv A: corr. Coraes 7 ccvSQtiag A: corr. Dalec 

10 [ntQi] Mein 13 GSfivotfQog K 15. 16 vneQidr^g AE 

16. 17 iy.§aXa)V recto vit. X or. 849 d 17 fivQi'vvr,v A uvQivvav E 
26 &i07ctt(bv A Q^fcniicov E 

ATHEKAErs ni. 14 302 ir 

hi, sljtev aXXrjv dtxT^v, ag (p'i^6Lv'^'EQii,i7CJCog (FHGIIISO \ 
e 6 dl^Tnsgeidrjs iir.lSlBl) 6vvayoQevG}v rf} Oqvvt], ag 
ovSev ^vvs Xiyav ijiido^oc ts r}6av ot dixaGrul xara- 
xlfrjtpiov^svoi^ jiaQayayav avrrjv stg rovfi^avlg xal 
nsQLQTj^ag rovg xiravCGxovg yvfivd rs ra GrsQva JcoLt]- 5 
6ag rovg snikoytxovg otxrovg ix rrjg 'drlfsag avT^g 
insQQrjroQsvGsv 6si6idai^ovr}6ai rs inoLrj6sv rovg Sixa- 
6rcig rijv vnocpfiriv xal ^dxoQOV 'AfpQodCrrjg ikic) x^- 
Qi6a^ivovg ^rj dnoxrstvai. xal dcpsdsC^rjg iyQdcprj ^isrd 
ravru ^rjtpieaa.^ ^rjdiva oixrCi,s6d-ac twv Xsyovrcov vniQ 10 
rtvog ^rjds ^Xsnofisvov rbv xarrjyoQOv^svov ?) rrjv xurri- 
f yoQOVfiivrjv XQCvs6d^ai. i\v 8s ovrcog (laXXov rj Opw>/ 
xaXrj iv rolg ^^ ^Xsno^ivocg. dionsQ ovds QudCcog ^v 
avrr)v idslv yv^vrjv i%i6uQxov yuQ xiravLOV r]^nsCxsro 
xal rotg Sr]^o6Coig ovx ixQrjro ^uXuvsCoig. rf] ds rav 15 
'EXsv6lvCc3V nuvrjyvQSi, xal rf] rav no6Sid(ovCcov iv 
orpsi rav IluvsXXrjvcov ndvrcov dnodsfiivr] d^oi^driov 
xal Xv6u6u rc(g xd^ug ivi^uivs rt] d^uXdrrrj' xal dn 
avrrjg ^AnsXXfjg rijv 'Avudvofiivrjv 'AcpQodCrrjv dnsyQd- 
59n^aTO. xul IlQu^iriXrjg ds 6 dyuXfiuronoibg iQ&v uvrfig 20 
rr]v KvidCuv AcpQodCrrjv dn uvrfjg inXd6cao xu\ iv 
rfi rov"EQCorog ^d6si rf] vnb rrjv 6xr]vr]v tou ^sdrQov 
iniyQu^s (Anth. Pl. 204i- 

IjQa^iriXrjg ov sna6xs dir]XQC^(06sv "EQcora, 

i^ idirjg sXxav dQxitvnov XQudCrjg, 25 

0Qvvr] iii6&bv i^sto didovg i^i. cpCXrQu ds ^dXXco 
ovxir oi6rsrjc}v^ dXX' drsvit,6^svog. 

7. 8 zovg 8iv.cc? A: corr. E 8.9 xQricauivQvq Cas (ideni 
voluit Musurus, qui ^^ptcaufVovg), tradita recte defendit Wilam 
13 qkSiov Mus 17 ndvTcov om. E ccnoTL9'S(iivr] A: corr. K 
&o{(i(XTict A: corr. K 19.20 cev f yQccipaTO AE: corr. Mus 

24 fovt. Siri-KQi^coas (i' "Eqcozcc ir 303 

ixkoyrjv di avtfj xCbv ayak^dxav «dojxev, eixs xbv h 
"Eqoxu d-sXoi Xa^ELV eIxb xov ijcl TgLTtodav ZdxvQov. 
i) de ilo^svi] xbv"EQG)xa avsd^rjxsv avxbv iv &s67iiaig. 
avxrlg ds xi]g OQvvrjg oC TtsQixxiovsg dvdQidvxa Tiotr]- 

5 Cavxsg dvsd^rjxav iv /isk(poig xqv6sov inl xCovog Usv- 
xsXlxov' xaxs6xsva6s d' avxbv IlQa^LxiXrjg. bv xal ^sa- 
adfisvog KQaxrjg 6 xvvixbg scprj xrjg xav 'EXli]V(ov 
dxQa6tag dvdd^^ia. s^xrjxs ds xal rj slxcov avxt] ^iar] 
xrjg ^AQ%L8d{L0v xov jlaxsdaL(iovL(ov ^aGLkscog xa\ xijg c 

10 0LXL7tnov xov 'Jfivvxov, s%ov6a iitLyQacpriv ^ OQvvrj 
'Emxkiovg &s67tLxri\ ag (pr]6LV 'Akxixag iv /3' tisqI 
xav iv Askcpotg 'Avad^rj^dxcav (FHGIV295). 60. 'AnoX- 
XodcoQog d' iv xa TtSQi 'ExaiQav dvo dvayQd(pSL 
0Qvvag ysyovsvaL, av xrjv ^sv inixaksL^d^aL KXav6L- 

15 yik(oxa^ xr]v ds UaniQdLOv. 'HQodixog ds iv sxxco 
Kcofiadoviiivcov xi]v ^sv jtaQa xotg q7]xoq6l (pr]6LV ovo- 
^at,o^ivr]v Z!r]6xbv xaksi6d^ai did xb d7to6i]d-siv xal dito- 
dvsiv xovg 6vv6vxag avxf], xr]v ds &s6Ttixr]v. inkovxst d 
8s 6(p6dQa rj ^Qvvr] xal vni6%vsixo xsiXistv xdg &i]^agy 

20 idv iniyQd4fG}6Lv &ri^aiOL oxl ^'Aki^avdQog }isv xaxi- 
6xax(jsv., dvi6xr]6sv ds OQvvr] rj sxaLQa\ cog i6xoQSi 
KakkiexQaxog iv xa nsQl 'ExaLQ&v. si'Qr]xsv ds nsQL 
xov nkovxov avxrjg TtfioxAiJg 6 xco^ixbg iv NsaLQcc — 
nQOxsLxaL xb fiaQxvQLOV (p.567e) — xaVAfiqjLg iv Kov- 

25 ql8l (cf. p. 5G7fi. naQs6LXSL ds xf] OQvvrj rQvkkCtov sig 
av xcbv 'AQSonayixav ., ag xal ZldxvQog 6 'Okvvd^iog e 

1 ds K: Tf AE 4. 5 potius noir^ad^svoi 11 &t- 

cjriaxTj K, item v. 18 \i ytyovivai del. K 16 xr]v (ihv E: 
tr}v A 17 ZfiGXQOv non recte Madv; composuerat Herodicus 
Phrynen, quae et Sestos, cum Sinopa, quae et Abydos, cf. 
p. 586 a 19 fort. ^qvvt]., (j])> v.ul uvaxtixLtCv Mein 

20 tTCLyQdcpcoGiv Mein 26 ccQtonaytLtav A: corr. E 304 ir 

vTtoxQLtrjg Ila^tpiXt]. 'AQiGxoytixiov de iv xa xuxcc 
0Qvvr]g (fr. 7 Tur; t6 xvqi,6v (prjGLV avxrig tlvaL bvo^cc 
Mvr]6aQBxrjv. ovx ayvoai ds ort xbv iTiiyQacpd^svov 
xax' avxijg Evd^tov Xoyov ^tddooQog 6 TteQtrjyrjxrjg 
'^va^i(iBvovg cprjelv elvai. no6SLdin7tog d' 6 xofiL- 5 
xbg iv 'Eq)s6ia xdds (pr]6lv tisqI avxrjg (III 339 K)* 
0QVV1] jro^' rjfiav ysyovsv STa<pavs6xdxr] 
TtoXv t&v sxaLQ&v. xal yccQ sl vscotSQa 
x&v xoxs iQbvov si, xov y dycxiv dxiljxoag, 
(ikdjixsLv doxov6a xovg ^Covg ^st^ovg ^kd^ag 10 

f :> xi]v rjhaiav slXs tisqI xov 6(biiaxog . . . 
xal tav 6Lxa6xG)v xa&' sva dsh,LOV(isvr] 
(isxd daxQvcov 8ls6c36s xi]v xl^vxr]v (i6hg. 
61. i'6ts ds OT/ xal /Irjiiddiqg 6 QrjtciQ s^ avXr]tQLdog 
stULQag inaLdoTtOLr]6ato zir]fisav' bv (pQvattbfisv^v nots 16 
inl tov ^7]fiatog i7CS6t6fiL6sv 'TTCSQSidr]g sltcgjv ^ov 
6LC3ny]6r]., (iSLQaxLOV, fisi^ov T^g (ir]tQbg ^%C3vtb (pv6r](ia;^ 
xal Bicjv d' 6 BoQved^svitrjg (pLX66o(pog staiQug ^v 
b92vibg 'OkvfncCag AaxaCvrjg., cog (pr]6L NLxCag 6 NLxaLSvg 
iv raig xav (pLXo66(pav /iLadoxatg. ZlocpoxXf]g 8' 6 20 
XQaycidLOTCOLbg i]dr] ysQcov av r]Qd6d-r] &sa)QCdog xrjg 
ixaCQag. ixsxsvcov ovv tr]v ^A(pQo8Cxt]v cpr]6Cv' 

xkvd-C (isv svxofisvov ^ KovQOXQ6(ps' dbg ds yvvatxa 
tr]vds vscov fisv dvaCvs^d^ac (pLk6xr]xa xal svvr^v., 

T] 8' ijaXSQItS^&C} 7t0h0XQ0xd(p0L6L ySQ0V6LV, 25 

av l6xvg (isv d7tr]fi^XvvxaL, d^vfibg 8s (isvoiva. 
xavxa fisv i6tiv ix tav slg"0(ir]Qov dvacp^Qo^isvav 

6 noaidmnog A 7 71q6 r](icbv A: corr. Wilam 9 sl Cas: 
tii] A 11 (iSs Bothe, hiatum not. K 16 vnfQiSrjs AK 

23 kXvi AE: cotr. e vita Hom. p. 15 West 26 '9'i'(u.6s vit. Hom: 
^■tios A 27 (coll. 22) nequaquam hinc patet, quod asseverat 
Bergkius PL H 248*, Sophocli hos versus Athenaeum tribuisse ir 305 

(ep. 12 Baum). T^? ds @£(OQLdog fivrj^ovsvsi Xsyav ?v b 
Xivi 6ta6C^(p OVTOjff (fr. 698 N)" 

(pCXri yccQ i^ ©scaQCg. 
STcl 8\ dv6fiatg av xov /3tW, cog g^rjdiv 'HytleKvdQog 
5 (FH 6 IV 418), ^AQxCmtriv rjycc7Cr]6sv xijv sxuCQav xal xov 
^Cov xlrjQOvofiov aaxskntsv. oxl 8h yr}Qat,(p bvti, x(p 
2Jo(poxXst 6vvfiv rj ^AQxCnnri., 6 JtQdxsQog avxr]g SQa6xijg 
U^LXQCvrjg iQcaxa^svog vn6 xivog xC jCQccttsi 'AQxCnnrj 
XaQLSVtag scpr]' ^(o6tcsq al ykavxsg snl tcccpov xcid-rjtai..' 

10 62. «AAa ^rjv xal 'l6oxQcctrjg 6 t&v ^rjtoQcov aidr]^o- 
vs6tatog MstdvsLQav sixsv iQCU^svr^v xal xakrjv, ag 
Av6Cag i6xoqsi iv xatg 'Eni6xoXatg (fr. 258 Tur). ^r]- 
lio6%^svr]g 8' iv xa xaxa NskCqcc^ (21) xijv MsxdvstQav c 
xov Av6Cov (pr]6lv iQGJiiEvrjv slvat. r]xxr]xo d\ xu\ 6 

15 Av6Cag AayCdog xr]g sxaCQag^ ?]g syQaipsv iyxco^iov 
KscpaXog 6 QrjxcoQ (p. 217 Tur)" xa&dnsQ xai 'Akxidcc- 
(lag 6 'EXaCxr]g 6 FoQytov fiad-rjx'}]^ iyQa^sv xal avtbg 
iyxa^tov NaCdog rijg staCQag (fr. 3). t^v di NaCda 
tavtr]v Av6Cag iv ta xata OtXcovCdov ^taCcov., sl 

20 yvr]6tog 6 X6yog, iQcofisvr^v (pr]6t (fr. 245) ysvs^&at Oi- 
XcivCdov yQd(pcov cods' ^ s6ttv ovv yvvi] staCQa Natg 
'6vo(ia^ ■^g 'AQxCag xvQt6g i6ttv^ 6 d' 'T^isvatog inttr]- 
dstog^ 6 OtXcovCSr^g d' iQccv (pr^^tv.' (cvr](iovsvst avxrjg 
xat 'AQt6xo(pdvr]g iv xa rr]Qvxddr] (I 433 K). firjnoxs d 

25 Ss xdv xa nXovt(p iv c5 Xsyst (179)* 

iQa ds Aatg ov dtd 6s OtXcovCdov; 
yQantsov Nalg xal ov AaCg. "EQfitnnog d' iv ta 

2 cractiicog A: corr. Cas 9 inl tdcpcov A: corr. E 

10. 11 aSrj(iovs6rfQog A: corr. Mua (ulSrjfiov^arsQog) et Schw 
11 Hul 7iuXr]v corrupta: nayndXjjv Mein, TraHaxTjv Dobr, neu- 
trum recte, fort. xal Aayiayiav 15 Avatas xat AayCSog E 

25 fort. h olg 

14* 306 ir 

jteQi 'iGoxQccrovs (FHG IJl 49 j nQo^aivovxd (pijQi zTi 
r]kt,xC<x. tbv 'IdoxQdri^ dvaXu^slv AuyCexuv zrjv iruiQuv 
iCg riiv oCxCuv, ^^ ^g xul yevtcd^ui, uvra Q^vyurQiov. 
(ivrjfjLovevEi d' uvrijg I^rQarng iv rovroig (I 712 Kr 

xul r^iv AuyCexuv ri^v ^ldoxQdrovg nukXuxriv 5 

l^Eiv (le 6vxdt,ov6uv evvaCav £Tt, 

Tov r uvkorQVTCrjv avrov .... 
e xui Av6Cag d' iv ra xurd AuCdog., ei yvriGiog 6 koyog., 
fivrjfiovevei avrrlg, xurukeycov xal dkkug iruCQug iv 
rovroig (fr. 155 Tm) * ^ OikvQu yi roi iTiavQuxo noQvev- lO 
oiievr] [xttl] en vea ov<ya xal 2Jxi(bvr] xal 'Iitndcpeeig 
xal ©eoxkeiu xul Wufidd-rj xul AuyCsxu xul "Av&eiu 
xul 'AQi6r6xkeia.^ 63. ^rjfio^d^ivrj de rbv Qr]roQU xul 
rexvojcoiri6a6^ai i^ eraCQug exet koyog. avrbg yovv iv 
ra jceQi Xqv6Cov k6yci (fr. 4 Tui) nQoayrio%e xd xixva 15 
inl xb dixu6rr]Qiov ag di' ixeCvcov ekeov e%(ov x^^Q^S 
xrjg iir^xQbg, xuCxoi ed^og ix6vxav xav xQivo^iivav xug 
f yvvuixag in:dye6d-ui' ukk' uCdot xovx' inoCr]6ev, cpevycov 
zrjv diu^okr]v. dx6ku6xog d' r]v 6 QrjxcoQ neQi td dcpQO- 
dC6ia, cag cpr]6iv Idofievevg iFHG II 492). 'AQi6xdQxov *jo 
yoijv rivog iQaed^elg (leiQuxCov xul di' avtbv nuQOtvrj- 
6ug eig Nix68r](iov ii^exoipev avrov rovg 6<pd-uk(iovg. 
nuQudidoruc de xul neQi bipu xul neQt veovg xal neQi 
yvvulxug nokvrekr]g. roiyuQovv xal 6 yQa(i(iurevg nor' 
b9:iavrov elne' ^rC d' dv rig neQi zlr](io6&ivovg keyeiv 25 
dvvairo; rd yuQ iviuvra (iekerr]d-evra ixeCva (iCu yvv^ 

7 avtbv ild-' ijiidv raj;i> Saiippe coll. vit. Isocr. p. 260 
West 11 xal om. p. 586 e 16 jrpvcfiov A: corr. E ngo- 
aytioxi A: corr. E 18 fort. tout' ^(o-um^ 21 Si avtb AE 
et schol. Aesch. p. 37 Tur (ex Athenaeo?): corr. K 24 noXvxs- 
Xfii A: corr. Mu8 y^aju^/iartvg videtur i. q. olv.ov6\JiOq 25 av- 
tov E: avtovg- A ir 307 

(iia vvKTi 0vvi%BsvJ' avuka^Biv yovv xal eig trjv otxLav 
keyBxai tiva KvcoGiava ^blquxCGxov^ xaLtoi yvvatxa 
Biav tbc,* xal avtrjv ayavaxtt^Gadav GvyxoLfi&ad^at ra 
Kv(o6l(ovi. 
5 G4. MvQQLvr^v ds trjv ZlaiiCav staCqav ztrjfiTJtQLog 
sixsv 6 ^a6Lksvg 6 trjg dLadoxrjg tskBvtatog xal b%C3 
tov diadijfiatog xolvcovov Bi%s tr]g ^aGLlsCag^ &g (pr]6LV 
NLXokuog 6 ^aiiaaxrjvog (FHG III 414). IltokB^atog 
ts 6 triv sv 'E(pB603 8lbtI(ov (pQovQav vtbg av toO ^tk- 

10 udskfpov ^aGLkB(og EtQ7]vrjv Bi^B trjv staCQUv^ rittg b 
vno @Qccx(bv Bv 'Ecpsdco ijtL^ovkBvo^svov tov Iltoks^aCov 
xal xatacpvyovtog sig tb tf}g '^QtifiLdog CsQbv 6vyxat- 
icpvysv xa\ anoxtSLvdvt^ov avtbv ixsCvcov rj EiQrivr] 
ixofiivr] tcbv QontQov tav Q^vq&v tov lsqov iniQQULVBv 

15 Tov a'C^atog totg ^o^otg, sag xal avtrjv xati6(pa^av. 
zJavcirjv ds ti]v AsovtCov tr]g 'EictxovQsCov d-vyatiQa 
staiQt^OfiivT^v xal avtr]v 2J(6g)QG}V sixsv 6 int trjg 
'Ecpieov dt' i]v avtbg ^sv i^ad^r] inL^ovksvd^svog vnb 
ylaodCxrjg^ rj ds xat sxQri^vCed^ri^ cag yQacpSL OvkuQxog 

20 8tu tr]g dcadsxdtrjg (FHG I 339) tccds' ^r] ndcQsSQog trjg c 
AaodCxr]g ^avccrj, 7tt6tBV0(iivri vn uvtrjg td ndvta^ 
AsovtCov 8' ov6a t^g ^st ^EntxovQOv tov cpvGLXov 
0Xoka0d6r]g d^vydtrjQ., UtocpQOVog 8s ysyovvta nQotSQOV 
iQC3[iivr]^ nuQaxokovd^ovGa dtdTt dnoxtBlvuL ^ovkstuL 

25 Tov UacpQOva rj Aao8Cxr] 8luvsvsl tc5 Ucb^pQOVL., fir]- 
vvovGa ti]v inL^ovkrjv. o 8b dvkkajiav xul nQoGnoLt]- 
d^slg 6vyxci>QEiv nsQt av kiyst 8v fj^iQug nuQfjtrjeato 14 i'QQai.vfv A: corr. K, ivsQQccivsv Dobr 16 Sdvaiv A 

(jci-AOVQiov A 20 tdSs om. ?, ^lfycovy rd$e Mein 24 tcuqu- 
liolov&ovca i. e. cum intellegei-et 26 sqq haec mutilata, Ityfc 
i. e, Laodioe 308 ir 

elg extxpLV xal evyxojQr^Ga^y^g wxto? scpvysv eis"E<p(- 
60V. (ia^ov6a ds 17 Aaodixrj t6 Tcoirjd^sv vno T^g ^a- 

(1 vaijg xaraxQr](ivL06V f^v avd^QOJTiov , ovdsv rav jcqo- 
ysysvri^Bvav (pikavd-QaTicov ijil vovv ^akofiivr}. rrjv dl 
^avdrjv gjatftV, ag j^6&sro rbv iTtrjQrrjfiEvov avrfj xiv- iS 
dvvov, avaxQivofiEvr]v vnb rr^g AaodLxrjg ovd' ccTtoxQi- 
Cscag avTii)i' a^L&Gai' ccTiayofiivrjv re iTcl rbv xQrj^ivbv 
sinetv cag dLxaCcog ol nokXol xara(pQOvov6L tov ^ftov, 
OTf ^iyio filv rbv yevofisvov (iol avdQa Q(b0a6a roLUvrrjv 
XccQLra naQcc Toi) daLfiovLOv Xafi^dvcj^ AaodLxrj de rbv lo 
Hdiov dnoxreiva6a rrjhxavrrjg rL(ir}g d^LOvraL.' 6 d' avrbg 

c OvlaQxog xal neQl Mvorag iGroQet iv rf) re66aQe6xaL- 
dexdrrj ovTtog (ib. 341)* ^Mv6ra HeXevxov tov ^a^LXiag 
iQa^iivri rjV rirLg vnb rakarav UeXevxov VLxrj&ivrog 
xal (idXig ix rfjg (pvyrlg dLa^ad^ivrog avrrj [ierafi(pLe6a- 15 
fiivrj rijv ^a6LXLxriv i6^fira xal Qdxia Xa^ov6a Q^eQa- 
naLvCdog rfig rvxov6r]g ^xfXXrj^pd^eL^a dnrjx^rj (leru rav 
dXXojv aLXficcXarcov xal nQa^ei6a bfioCag ratg iavrfig 
^BQanaLvC^Lv rjX^ev eig 'P680V ev&a ix(prjva6a eavr fjv 
ijrLg rjv neQL6nov8d6rag vnb Twr 'Po8Cav ra £eXevxc> 20 
8Leni(L(p&r].' 

[65. ^rjfirjrQLog 8' 6 OaXrjQevg AafinLrovg rfjg 2Ja- 

f fiCag eraCQag iQa6d-elg f]8iag 8l' auTT)!' xal Aafinira 4 iitiavii§aXo(i.ivr] A: corr. Cas 7 Ss inl Mu3 10 xccqiv 
Mein 11 ri/ltxavrTjs A 12 Mvazrie puto 15. 16 (Kt- 

a(icpi,aaoc(iivr] E et Polyaen. 8,61 16 xat Q(iKt.cc la^ovaa K 

(cf. Pol. 1. 8): xai &vaici^ovaa 17 &v^xd-r} AE: corr. Mein 

22 8qq totum hoc caput ex Diogene L. 6, 76 et maxime ex ora- 
tione in Neaeram consutum ab hoc loco, ubi non iam mere- 
tricura nomina enumerantur, sed amorum fabulae narrantur, 
alienum not. K 23 Si' avri]v lac: S' aizr^v (notato 

mendo) A ir 309 

jiQoGrjyoQsvsto, ag (py]6i z/tuAAog i^FHG II 361 '• fxa- 
XeiTO de xccl XuQito^kicpaQog. Ni,xaQStr} de rj itaiga 
iQCOfisvr] r]V Etscpdvov tot) Qy]tOQog, Av6lov ds tov 
eocpiGtov MstdvsLQa. r]6av 8s avtai dovXac KaGiov 
5 Tov 'Hksiov fistd xal dXkcav staiQav, 'Avtsiag^ ZtQa- 
tdkag, ^AQLQtoxXsCag, OCXag, 'laQ-^Lddog, NsaCQag. 17 
dl NsaLQa ^v [2JtQatoxksC8ov'] SQCo^svr] SsvoxXsCdov 
toi) 7iOLr]tov xal 'iTtTtdQxov tov vTioxQLtov xal ^QVvCa- 
vog Toi5 UaLavLSGjg, og r]v Atj^avog ^sv VL6g, Ar](io- 

10 x^QOvg ds ddsXcpLdovg. tr]v ds NsaLQav sixov )]fisQav 
tiuq' i]fisQav dLULtr]ta}v ysvo^svcov cpCkiov ^QVvCav xal 
Utscpavog 6 QrjtaQ' og xal tr]v tr]g NsaCQug ^vyutsQub^^ 
HtQv^^r]Xr]v tr]v v6tSQ0v Oavdi xXi^&siGuv ag ISCuv 
d^vyatsQu i^sdoto 0Qd<StOQL ta AlyLuXst, cog cpr]6L 

15 z]r]^o6^svr]g sv ta xutu NsaCQug {50}. bg xul tcsql 2Jl- 
v(oitr]g trig ituCQug tdds XsysL (116)" ^'AqxCuv tbv isqo- 
(pdvtr]v s^sXsyx^svta sv ta dLXU6tr]QCa cog u6s^ovvta 
xul d-uovtu 7CUQU tu TidtQiu tug d^vGCug sxoXd6ute' 
xui uXXu ts xutr^yoQrjd^r] uvtov xul OTt ULVconr] tf] 

40 stuCQcc 'AXaoLg stiI tr]g sGxdQug tr]g iv tf] uvXf] 'EXsv- h 
6LVL itQ06uyov6r] LSQstov d^vGSLSv, voiiC^ov '6vtog iv 
tuvtr] tfi r]^SQcc CeQeia ^rj d^veLV, ovde sxsCvov ov6r]g 
ti]g %v6Cug, dXXd tr]g tsQsCug.] 

66. dLU^6r]tog 8' itcuQa ysyovs xul rj MlXi]6Cu 

25 nXuyyav r]g 7tSQLXuXXs6tdtr]g ov6r]g r]Qd6&r] tLg KoXo- 1 nifuariyoQiVTO A : corr. lac ziiSv[i,oq (non ^CvXXoq) Diog 

2 NL-naQsxr] error compilatoris 3 Z!tscpavog non rhetor est, 

sed i'Xtyf zriv SUrjv (c. Neaer. 10) 4 XaQiciov c. Neaer. 18 

7 SrQutoKXeiSov dittographema 11 velut ^vnby SiaLtritwv 

ytvo^LBvoL cpiXoi, cf. c. Neaer. 46 sq 13 HtQv^rjXrj c. Neaer. 50 

14 (pdctOQi A 21 TtQOCayovcris A 310 ir 

(pavioq vsavLOxog, Baxxida i%cov iQOJfiEvrjv tr}v Ea^iiav. 
koyovq ovv TtQoGsvayxavtog tov veavL6xov TiQbg avttjv 
7] nXayyoiv axovovGa trig BaxxCdog to xdkXog xal 
ccTiotQSxpai, d^aXovGa tbv vsavtGxov tov XQbg avtriv 
SQCJtog, ag ddvvatov ijv, fjtrjes tfjg GvvovoCag ^nG^bv 6 

c tbv BaxxCdog oq(iov dia^orjtov '6vta. o 8\ 6(podQag 
SQ&v ri^CoGe tr)v BaxxCSa ^ij neQLiSetv avtbv dnoXkv- 
(levov. xal rj Baxxlg triv bQfiiiv xatidov6a tov vea- 
vCaxov edoaxe. Ukayyiov 8e tb a^rjkov 6vvi8ov6a trjg 
BaxxCdog tbv fiev dneneyi^l^ev exeCvrj.f ta da aj^iCkrjGe. 10 
xal xov koinov tpCkai iyavovto^ xoivag neQienov6ai 
tbv iQaGf^v. e<p' Oig"I(oveg dyaG&evteg^ iog q)r}6i Me- 
vitcoQ iv ta neQi 'Avad^rjfidtcjv (FHGIV452), na6i- 
<pCkav ixdke6av tijv Ilkayyova. (laQtvQel 6e xal 'AqxC- 

(1 koxog nsQl avtrjg iv rovtoig (fr. 19 B*)' 16 

6vxfi netQaCrj nokkdg (i66xov6a xoQ(bvag, 
evTJd^rjg ^eCvcov SixtQia Ila^iCpCkr]. 
oti de xal MivavdQog 6 noirjtijg ^Qa FkvxiQug xoivov 
ivs(is6r^d^rj di. Oik^^iovog yaQ etaCQag iQad^ivtog 
xal XQV^'^^'^ tavtrjv 6vofid6avtog did tov dQafiatog 20 
(II 534 K), dvtiyQaxl^sv MivavdQog cog ovdsfii&g ov6r]s 
XQV^trlg (fr. 945). 

67. "AQnakog d' 6 Maxedcov 6 tcov 'Aksi,dv8Q0V 

e nokkd XQW^''^^^ 6vkri6ag xal xata(pvy(Ov slg 'Ad-rjvag 
iQa^d^slg Ilv&iOvCxrjg nokkd sig avtrjv xatavdkca6sv 25 
itaCQav ov6av xal dno&avov6rj nokvtdkavtov fivrj^ieiov 
xate6xeva6ev ^ ix(piQCOv te avtiiv ini tdg ta(pdg, cog 

9 <r6v OQfiovy ^Swiit Schw 8h K: te A 10 fort. avrw 9i 
15 aixjjg i. e. Pasiphilae, quod nomen fictum ab Archilocho 
postea in Plangonem tranelatum est 16 jraAias A: corr. E 
ISsqq haec mutila 25 ■nocrrjvdlcoasv E, fort. •x.ccTccvrjXcoafv ir 311 

q)r}6i UoOSLdcovLOs £v rf] dsvtsQa xai sixoGtfi rav 
'lOtoQL&v (FHG III 259), ts%VLrciv rav S7Ci6rj^ordro3v 
X0QC3 ^sydka xal navroCotg OQydvoig xa\ (Sv^cpaviaig 
naQsns^ns t6 Gafia.' ^LxaCaQxog d' sv rotg nsQl 
5 rrig slg TQOcpcavCov Kata§d6scog q)r]6L (ib. II 266)* ^tavtb 
ds ndd^OL tLg av snl tijv 'A&r]vato3v noXiv dq>iicvov- t 
(isvog xatd ti]v dn 'EksvGtvog tr]v isQav odbv xaXov- 
fisvrjv. xal yaQ svtav&a xataGtdg oif dv (pavf] tb 
nQ&rov 6 rrig 'A&r^vag d(poQC3\isvog vscog xal rb n6XL6^a, 

10 brl>sraL naQa rr]v bdbv avrr]v axodo^r^^svov ^vfj^a olov 
ovx srsQOV ovds Gvvsyyvg ovdsv s6rL t« fisysd^si. 
rovro ds rb ^sv nQ&tov, onsQ sixog., i) MtXtiddov 
(pr^GSLSv (avy Gacpag -{J TIsQLxksovg ?J KC^avog r] nvog 
stSQOV t&v dyad^av dvdQ&v sivaL, (xaly ^dXtGta (isvb9b 

15 vnb tfjg noXsag dr](io6Ca xats6xsva6(isvov , si ds /u.^, 
dsdofisvov xata^xsvd^a^d^aL. ndkLV d' otav s^std6T] 
Ilvd^iOvCxrjg rf]g iraCQag ov, rCva xqt] nQ06doxCav 
ka^siv avr6v\ &s6nofinog d' iv rf; nQog 'Aks^i^avdQOv 
'EnL6roXf] rf]v 'AQndXov dLa^dXXav dxoXa6Cav (py]6Cv 

20 (FHG I 325)* ^ inC6xsi)aL ds xa\ 8Ldxov6ov 6acpag naQu 
rav ix Ba^vkavng bv rQ6nov IIvd-LOvCxrjv nsQLS6rsiXsv 
rsXsvrf]6a6av. i^ Bax%C8og (isv f]v dovXt] rf]g ai)Xr]rQC- 
dog., ixsCvY] ds Stvanr^g rf]g @Qdrrr]g rfjg i^ AiyCvr]g 
'A&r]vat,s (isrsvsyxaiisvr]g rf]v noQvsCav a6ts yCvs6d-aL b 

25 (ir] fi6vov tQCdovXov, dXXd xal tQCnoQvov avtf]v. dnb 1 noGiSmvioq A 3 tvcpcoviccig A : corr. Cas 5 Tpoqpoo- 
vtLOv A 7 Katci tr]v lac: v.u\ tavtriv A 8 ou ar ij ro 

TiQwtov A : corr. Valck 9 6 t^s 'A%-r]v&q Mein : ftq 'A^fjvag A 
13 cpfjGeitv Dcv K: cpfiotu A tpfiGHtv E, quod sequitnr oaqp&s, 
id cum verbo tlvai iungendum 14 v,ui add. K 16 ^f^o- 
(itvov K (scil. vnb tf]g noXtcog): dtdoyfitvov A 17 6v, tivcc K: 
ovtiva A 312 ir 

nkscdvcov de taXdvTOJv ?) diaxo6tC3v dvo fivt^fiaTa xuts- 
Oxsva0sv avtrjs' o xai ndvteg id-avfia^ov, ort tav fitv 
iv KiXixCa teXevtnjGavtcov vtcIq trjs <sfig ^a6ikECas xul 
tr^g t&v 'EXkrivGiv iXev&SQCag ovdsTCco vvv ovtf ixetvog 
ovt' uXXog ovdelg tav i7tL6tatav xex66fir}xe tbv tucpov^ 5 
Ilv&iovCxrjg de tr^g etaCQug (pavr]6etaL tb fiev 'A^rivri6i^ 
t6 d' iv Ba^vkSiVi fivfjfia nokvv ^drj j(^q6vov imte- 

c teke6ft,ivov. iqv yuQ ndvteg ^de6av dkCyrjg dundvrjg 
xoiv^v toig ^ovkofievoig yiyvofievrjv, tuvzrjg it6k(ir]6ev 
6 (pCkog elvui 6ov (pd6x(ov leQbv xul tifievog l8qv6u- lo 
6d-ui xul nQ06ayoQev6ai tbv vubv xul tbv ^cjfibv Uv- 
d^iOvCxrjg 'AcpQodCtrjg, ufia trjg te nuQu d-eav tificjQCag 
xata(pQovCbv xul tug 6ug tifiug nQonrjkuxC^eiv imxei- 
Q&v.' fivrjfiovevei tovtav xul Oikrjfiav iv Bu^vka- 
vC(p (II 482 K)' 15 

^a6Cki66' i6ri Bu^vkavog.) uv ovtcj tv%ri' 
f^v Ilvd^iOvCxrjv 0i6%^a xul tbv "AQnukov. 

d fivrjfiovevei d' uvtfjg xal "Akei^ig iv AvxC6xci (ib. 347). 
68. fLetd 8\ f^v Ilvd^iOvCxrjg tekevtijv 6 "AQnakog 
FkvxiQuv fietenifitljato xal tavtrjv etaCQuv, Sag 6 ®e6- 20 
nofinog i^tOQet, (pd6xav dneiQrjxivai tbv "AQnukov 
fiil 6te(puvovv euvt6v, el fir] ttg 6te(pav(o6eiE xal tijv 
n^Qvrjv. ^ e6trj6iv te eix6vu %ukxYiv Tijg FkvxiQug iv 
'Pc366(p tfig I^VQCag^ ovneQ xul 6e xal axrtbv dvati- 
d^ivui fiikkei. nuQidaxiv te uvtfi xutoixelv iv tolg 26 
^a6ikeCoig tolg iv TuQ6(p xul 6qu vnb tov kuov nQ06- 

8 6Uyr}s Wilam: Koi.vf]s A 14 Pbilemonis et Alexidis 

testimonia ab Athenaeo interposita 16 ^aaiXicaaig tj Ba§. 

A: corr. Bentl 23. 24 iv SQUccai A, cf. p. 586 c 24 avt^v 
A : corr. Mein 25 fieXXsiv A : corr. Cas 26 iiai dQa vel 

propter hiatum vitioea, ag vel Kad-dnBQ d-eav K, xal oqu (^noQ- 
vrjv')t vnb Wilam ir 313 

xvvov(iBvrjv xal ^a6LXi66av nQO0ayoQSvo^Bvr]v xal 
rutg aXXaig daQsatg ti^Gy^evrjv, alg TiQSTtov tjv tt^v e 
e-^v firjTBQa xal t^v 6ol 6vv0LX0v6av.' 6vvBni^aQtvQBt 
8\ tovxoLg xat 6 tbv ^Ayfiva tb 6atvQLxbv dQa^dtLOv 
6 yeyQaqxhg, onsQ idLda^Bv ^lovv6lcov 'dvtcov inl tov 
'Tdd6jiov [tov] Tiota^ov, etts Ilvd-av ^v 6 Katavatog 
tJ [6] Bv^dvtLog t) xal ai)tbg 6 ^a^Lksvg. idLddxd^ri 
8\ tb dQccfia i^dr] (pvy6vtog tou 'AQndXov inl d-dkattav 
xal dno6tdvtog. xal tfjg (isv TIvd^LOVLxrjg cog tBd-vrj- 
10 xvCag (iB^ivrjtaL, trjg dh rXvxsQag cog ov6r]g naQ avT£3 
xal totg 'Ad^rjvaLOLg altCag yivo^isvrjg tov ScoQsdg kafi- f 
^dvBLV naQa 'AQndXov^ ksyGiv g)8b (fr. l N)* 
i6tLv d' onov ^sv 6 xdXa^iog nscpv% Z8s 
(pstcjfi' doQVOv. ot>| dQL6tSQdg 8' ode 
15 ndQvrjg 6 xXsLvbg vaog^ ov d^i UaXXCdrjg 

tsv^ag xatsyvGj dta t6 nQay(i' avtov (pvyijv. 
5 ivtavd^a dij tav ^aQ^dQcov tLvhg \idyoL 
bQavtsg avtbv nayxdxag dLaxsC^isvov 
snBL6av cag d^ov6L trjv jI^vx^^v dvco 
20 ti^v IIv&LOvCxrjg. 596 

IlaXXCdrjv d' ivtavd-a ixdXs^s tbv "AQnaXov. iv <^<J^> 
TOtg B^ijg t^ xvqCcj xaXB6ag avt6v (pr]6LV 

ixfia&stv ds 6ov no&a 
(laxQav dnoLX&v xstd-sv, 'Atd^Cda i^6va 
25 10 tCvsg tvxai xaXov6LV r) nQdttov6L tC. 

A. '6tB (JLBV i(pa6xov SovXov ixtfj^d^aL ^Cov, 6 Tov del. K 7 6 om. 11 p. 50 f 13. 14 SS' i(ph(0(iao(f- 
vov A: distinxit Fiorillo, qpfTOfi' corruptum 15 Xadq A: 

corr, Cas, cf. Soph. El. 8 18 Trayxaioog A: corr. lac 19 &i,i.ovai 
A: corr. Cas 21 ds add. Schw 23 sq noQ^dav atiQav A: 

corr. Tac 25 v.ati%ovcLV Schw, fort. yiQaxoveiv 314 ir 

Cxavbv ideinvovv vvv 8\ xhv x^^QOJtcc ^dvov 
xal tbv ^ccQuQ-ov a6&ov6L, tcvqovs <5' ov \idXu. 
B. xul [iriv axovco ^vQLudug rbv "AqtiuXov 
b 15 UVX0I6L tcbv 'Ayfjvog ovx iku66ovug 

6LXOV dLUTtafitptti xal TtolLtrjv ysyovsvuL. 5 

A. rXvxEQug 6 6Ltog ovtog rjv £6xul d' l'6(og 
UVtOL6LV oXe&QOv xovx itULQug uqqu^cov. 
69. iv66^ovg de ituLQug xul iitl xukXeL dLucpeQov6ug 
^veyxev xal rj NuvxQuxLg' ^oqlxuv xe, rjv r] xakij 
Sujicpa) iQo^ivrjv ysvoiiivrjv XuQci^ov xov udeXcpov 10 
ai)xrlg xar' ifinoQLUV eig trjv NuvxQutiv anuLQOvtog 
c 8lu trig 7tOLrj6ecog diu^uXXei fr. 1.^8 B^i cog noXXu xov 
XuQu\ov vo6cpL6u^evrjv. 'HQodotog d' uvtr]v'Podcbniv 
xuXel ('II 135), uyvocbv on itSQa tr]g ^coQLxyjg i6t)v 
uvxrj^ rj xul xovg TtSQL^orjxovg h^eXC^xovg uvu&st6u iv 15 
zlskcpotg., cov iii^vrjXUL KQuxtvog 8lu xovxcov IiloK ... 
sig 8s xijv ^coQLXttv x68' inoLr]6e xovTtiyQu^fiu 77o- 
6eL8L7C7tog^ [xulxol] xul iv xfj Aid^LonCcf. noXkuxLg avxr]g 
^vr]fiovsv6ag. i6xL <^8sy x68e' 

^coqCxu., 66xeu fiev 6u nuXui x6vlv^ s66axo 6' s6ubg jo 
XaCxr]g rj xs ^ivQcov exnvoog u^nexovr]^ 
(1 ij noxe xbv ;|rci:()t£T/r« neQi6xskkov6u XccQui,ov 
6vyxQ0vg oQd-QLvav 7yV'ao xl66v^Ccov. 
b £ancpauL 8s ^svov6l cpCkrjg sxl xul ^sveov6iv 

a8iig ui kevxul cpd^eyyo^evaL 6skC8eg. 25 

1 ;|;fdfco3ro:i' onibv A* corr. l*ors 2 zbv ^iaQaO^av' A: 

corr. Mus 6 iozi 8' A: corr. p. 586d 16 hiatum not. ed. Bas 
17. 18 noGLStnnog A 18 yiairoL del. Wil »m fort. Ai&ioniSi, 
cf. ad XI p. 491 c 19 Ss add Mus 20 a' anaXa xo^jUTjffaro 
Sscficbv A: oa ndlai Cas, reliqna corr. K {ndkai vtorig lacobs) 
fcaaTO et kovlv verba &nb KOivoi) posita 21 verba fxvQWV 

^nnvoog p iriter ad scubv jfrt/trj? jiertinent 22 fj lai- : ^ A 

24. 25 verba non intesrra rr 315 

ovvoiiK 6ov fiaxaQietov, b NavxQuris «^de (pvXd^ei, 
^6r' ctv it] NsiXov vavg i(p' akog jieXdyrj. 
xal 'AQXsdCxri d' tjv ix rijg NavxQateag xal avtri etaiQa 
xaXt]. (piXet yccQ ncog r} NavxQatcg., tog 6 'HQoSotdg 
6 (prj6iv (1. s), ina(pQodCtovg e%etv tdg etuCQag. 70. xa\ e 
ri ei, 'EQeGov de tfjg etaCQag .... San^pco roi) xaXov 
0dG}vog iQa0d-et6a TCSQL^orjtog i]v., ag (prjGi Nv^(pig 
iv IIsqCtcXc) 'AoCag {FEGlll 16 . NixaQStr] de rj MeyaQig 
ovx dyevvrjg rjv etaCQa^ dXXd xal yovecav . . . xal xatd 

K» jcaideCav i7ceQa6tog ijv^ rjxQoato 6e HtCkiccovog tov 
(pcXoGocpov. BikiGtCxri <3' r] 'AQyeCa itaCQa xal avtij 
evdo^og, t6 yevog dnb tav 'AtQetdav 6a^ov6a., cog oi 
td 'AQyoXixd yQaipavtsg i6toQov6iv. ev8oi,og 8' istlv f 
xal Aeaiva r] etaCQa., 'AQ^iodCov iQco^ivr] rov tvQav- 

15 voxtovr]6avtog' r]tig xal aixL^ofiivr] vnb rav ne^l 
'InnCav rbv rvQavvov ovdev i^emovOa ivanid^avev rutg 
^aGavoig. ZlrQaroxXrjg d' 6 QrjrcoQ iQOfiivrjv ei^e rr]v 
intxXr]d-et6av Ari^r]v eraCQav., ti^v xakov^ivr]v UaQO 
QUfia . . . did t6 xal dvo 8Qa%^(bv (poirdv nQbg rbv 

20 ^ovXo^evov, ag (pr]6i FoQyCag iv ra neQi 'EraiQ&v.' 
inl rovtoig 6 MvQrCXog ^iXXcov 6Lcondv '^dkkd 
fiLXQOv, ecpr]., dvdQeg qoiAot, i^eXaQ^ofirjv vfitv slnstv 
rr]v re 'Avrifidxov Avdr]v., nQ06irt de xal rr]v 6(i(ovv-b97 1 (icciidQi6T0v A: corr. Mus aiSt A: ijSt Mein, fort. olSi: 
cpvXd^aL 2 fCTuv tir]viiXov A: corr. Di itpaXog ytyavr] A: 
corr. Mein 3 S' ^v Mus: Si' ijv A 5. 6 foit. xai 17 £| 

'EQtaov St zfjs (^noirjTQiag dfimvvixogy ttaiQa ^aitcpcb, non recte 
Trjg iTtQag (sic Mus) <^6(imvv(iogy 2aTt(pw Cas, cf. Ael. v. h. 12, 19 
9 yovicov <^iVfMo;)> Coraes, yovicov <(tv rjiity Mein 13 Argoli- 
corum scriptorem fort. Dercylum dicit 18. 19 verba turbata 
et mutila; Stratoclis amicam Phylacium memorat Plut. Dem. 
c. 11, cuius praeter duo cognomenta A-^fir} et UaQOQafia, quae 
idem significant, tertium fuisse videtur velut JiSQaxfJ^ov 316 ir 

^iov tavtrjs itcciQuv Avdiiv rjv rjyccTiu Au^vv&Log 6 
MtX7}6Log. ixuteQog yug tovtfov tav TiOLrjtav, ag (pr,Gi 
KXiuQxog iv tolg 'EQcotLXOtg (FHG II 316;, t^g ^uq- 
^uQov Avdrjg slg inid^v^Cuv xutu6tug i7iOLr)0ev o ^ev 
iv iXeyeiog^ o d' iv (likev tb xuXov^evov noLrj^u Avdr]v. 5 
TtuQilLJtov de xul tijv Mi^viQ^ov uvkrjtQLdu Nuvvco 
xul tijv 'EQfirjGLuvuxtog toO KoXoq)(ovLOv AeovtLOV 
uno yuQ tuvtrjg iQco(iivrjg uvta yevo^ivi^g eyQutpev 
iXeyetuxu tQLU ^l^XCu^ av iv rc5 tQLtG) xutuXoyov JtOLet- 
b tUL iQatLxav, ovtcoeC ncog liycov (anth. Bergk p. 134; * 10 
71. otrjv fihv (pCkog vtbg uvrjyuyev OiuyQOLO 

'AyQL6nriv ®q]]66uv CteLkd^evog xLd^ccQriv 
'ALdo^ev inkevCev Se xuxbv xul uneLd-iu ;u(5()ov, 
evd^u XuQcov uxoijv ekxetuL elg uxutov 
5 ^vxug OLxofiivcov, XCfivr^g d' inl ^uxQbv uvtet 16 

Qev^u dLex ^eyuXcov Qvo^ivrjg dovuxcov. 
c noXX' etXrj nuQu xv^u ^ov6t,co6tog XL&uQC^av 
'OQcpevg^ nuvtoCovg d' i^avineLGe d^eovg' 
Kcoxvtbv t' u&ifiLGtov in ocpQvcSL ^rjvCGuvtu 
10 Yjde xul ulvotutov ^Xi^^' vni^eLve xvv6g^ 20 

iv nvQL ^ev cpcovijv te&oco^ivov, iv nvQL d' b^nui 

CxXrjQbv tQLCStoCiOLg det^u cpiQav xecpuXutg. 
ev^ev uoLdidcov ^eyuXovg uvineL6ev uvuxtug 
'AyQL6nr,v (xuXuxov nvevfiu Xu^etv ^L6tov. 3 4 T^e ^aQ^oLQOv verba vitiosa 8 fort. ensyQuipfv 

11 oiayQoig A: corr. Mus 12 et 24 'AQyi6Ttr\v Zoega 14 u.y.QrfV 
corruptnm : ccv.bcov Herw, av.ir\v Wilam, sed dubito 15. 16 XLijivr,i 
et Qvofisvr] A: covr. Ruhnken 16 Si' ^x A 17 noXX' K: 

&IX' A (lovo^coazov A: corr. Ruhnk 19 u,i]Stiaccvxa A: 

corr. K, fieiSi^aavTu Mus 20 elSi xai Herm 21 qpcorrji 

A: corr. Lennep 22 cpsQov fort. recte Ruhnk 23 XvSidwv 
A: corr. Mus ir ai7 

15 ot> firjv ovd' vCbg MT^vrjg ccysQa6T0v ed^rjxsv 

Mov6utog XaQLTCov ijQavog 'AvtLonrjv d 

7] re noXvv ^v6ty6Lv 'EXsv6tvog TtuQa ni^av 
£va6fibv HQVtpCcnv i^eq^oQSL koyCav^ 
6 'PaQiov oQyELavL v6^(p dLanoLnvvovGa 
20 ^7]^rjTQa' yvaSrij d' idrl xal siv 'ACdjj. 
(pr]^l de xal BoLcorbv anoTtQolLndvra ^iiXad^Qov 

'HgCoSov JiaGrjg i^Qavov LGroQCrjg 
'AdxQaCov i<3Lxi0d-aL iQ&v^' 'ElLxcovCda xafirjv 
10 ivd^sv o y 'HoCrjv ^vcjiievog 'AoxQaLxijv 

25 3t6kk' ^nad^ev, nd6ag 8\ k6yc3v aveyQaxparo ^C^kovg^ e 
viLvmv ix nQarrjg naLdbg aveQx6(ievog. 
a-drbg d' ovtog «otddg, bv ix /iLbg al6a (pvkd06eL 
ridL6rov ndvrcov daC^ova ^ov6on6kov, 
15 kenriiv [8'] rJ6' 'Id-dxrjv ivereCvaro d-etog "O^rjQog 
30 adf]6LV nLVvtrig eXvexa Hrjvek^nrjg' 

rjv dLcc noXXd nad^cov dkCyrjv i6evd66ato vr}6ov^ 

noXXbv dn evQeCrjg XeLn6^evog natQCdog' f 

exkee d' 'IxaQCov re yivog xal drj^ov 'A^ivxXov 
20 xa\ UndQrrjv^ idCcov dnrofisvog nad^icov. 

36 MC^veQfiog de rbv rjdvv bg evQero noXXbv dvarXdg 

^xov xal ^alaxov nvevfi dnb nsvra^itQov. 598 2 r}Qav' og &VTi6nriv A: corr. Mus 3 noXv(iVT]Ctr}iaiv A: 
corr. Blomfield 5 dQyLcovavsficot. A: corr. Herm SianoL- 

nvoDLOVGa A: corr. Mus 7 xat naTQMOv Mein, mkI dtov xhv 

Bergk, fort. xat Jiaov (cf. NsiXwog) (isXa&Qav A: corr. Mus 
9 iQ&vd^' Riegler: k'x(ov A 11 Xoycav i. e. ■naraXoycov 12 v(ivmv 
A : corr. Wilam ivaQx6(t,svog Emperius 15 Xsnzrjv d' 

tig A: S' del. Di, ^a' K {atg Bergk) &vsxsiveTO A: corr. K 

(ivsxsivsxo Bgk) 17 siasvdaaaxo A: corr. Mus 18 XLn6(ievoe 
A: corr. Mus 19 i'tiXais A: corr. Bergk UaQov A: corr. 

Herm 21 noXXbv singulare suspectum 318 ir 

xaieto ^ev Navvovg' noknp d' in\ noXXdxt Xara 

xvrj^cod^elg xc6;nof? eixi Gvv 'E^ufivr]. 
f) d' ?J;ij^££d' 'Eq^o^iov rbv aiel ^uqvv Tjdc OeQSxXrjv 
40 exO^Qov (iLGilGag ol' aveTte^L^fev eTcrj. 

AvSfig d' 'yivTifiaxos AvdtjLdog ix ^ev eQtorog .1 

jtkrjyelg TlaxxaXov Qevyi" ine^rj Ttorafiov' 
daQddvrj de d-avov6uv xmo t,rjQrjv d-iro yuluv 

xXttCcov., aittt,(ov d' ijX&ev ttnojCQoXiJtav 
46 axQrjv ig Kokocpibvu' y6(ov d' ivenh']6uxo fit^kovj: 

iQag^ ix nuvxbg nuvGufievog xu\luxov. lo 

AeG^Log 'AXxttlog 8e noGovg dvede^axo xcofiovg^ 

I^uncpovg cpoQfit^av i^SQoevttt nod^ov., 
ytvaGxsig. 6 6' dotdbg drjddvog YiQuGud'' v^ivcov 
50 Tr]tov dkyvvav avdQtt nokv(pQadii]. 

xttl yuQ tr]v 6 ^sktxQog iq)a^tkr]6ev 'AvuxQsav \:, 

6xskkofievr]v nokkutg ufiiityu As6^tu6t' 
cpotttt d' ukkote fiev ketnav I^u^ov^ ukkote d' uvtrjv 

oivr]Qf] dstQT] xsxkt^ivr]v ntttQtdtt., 
55 AeG^ov ig svotvov tb 8s Mv6tov si6i8s Aixtov 

nokkdxtg Aloktxov xvfitttog uvxtniQug. 20 

1 nuXXiwi A (i. e. nohio ex noXlio (•orr) 2 yirifiu)9flc; 

Herm, nisi forte eodem signiticatu Kvr,uovv fuit, cf. Hes. s. 
KVj](iwauL CLxtcvvt^afivT] A : itxt Schw, reliqua corr. Di 

:i T]Sj)x9tf A: t) S' Wilam f}Sf Cas: ovSi A (ptQiv.Xr]v 

A: corr. Di 4 (iLCrjCcts t' oiav tntfixptv A: corr. Herm, totius 
fort distichi haec fuit sententia: illa autem (jravabatur {r] 8' 
&X(^' ?) quod poefa Hermohium et Pherecletn Nannonis amicos 
oderat et gravibvs contumeliis perscquebatur 6 Xvcr^iSog A : 

corr. Ruhnk 7 SuQSdvr] A: fort. dSQUvir] 8 KuXXLoav aifaoj' 
A: corr. Ilgen, sed dubito ^i^A^fv A: corr. Cas 9 u->iqov 
A: corr. Herm, fort. u-nziov 10 iiqus A: coir. Mus, yr,Qdg 

Mein 13 vyiv&v A: corr. Mub 15 icpwfiiXi^o' A: corr. Herni 
16 XuLC^LUCL A: corr. Mus 18 o{vT]Qr]v A: corr. K SeiQi] 

Bergk: Sovqlv A 19 tig A: corr. Mus Mvclov Wensch : 

avQLOV A Af-KTOV Cas: XtyiTQOv A ir 319 

'Atd^lg d' ola ^hU66a noXvTtQtjciva Kokavrjv 

XsiJtovd' iv TQaytxatg fjds lOQOOxaGiaig 
Bdx%ov xal tbv "EQara ®£coQL8og ... < 

60 Zfvg STtoQev ZlocpoxXst. 

5 cprjfil da xal xstvov tbv alsl nsipvXayfisvov avdQa 
xal Jtdvtcov fitGog xtdy^svov sx Gvvoxav 
ndeag d^cpl yvvatxag vnb GxoXioto xvnsvta 
rd|ov vvxtSQivdg ovx dno&s6d-' odvvag' 
<)5 dXXd MaxtjdovCrjg nd6ag xatsvi6ato XavQag 
10 AtysiGJV, fisd^snsv d' 'AqxsXso tafiirjv 

si66xs . . dat^GJv, EvQintdrj^ svQSt' bXsd^QOv., 

'^/LtqDi/3iov 6xvyv(ov dvxid6avxi xvvav. 
dvdQa ds xbv Kvd-SQrjd^sv^ bv sd-QSipavxo xid-rivaL 
70 Bdxxov xal Xcotov nL6x6xaxov xaiiirjv 
15 Mov6aL naCdsv^dv xs OtAd^fvov, ola xLvax^slg 
djQvyfj xavxrjg rjXd^s did nx6XsG)g^ 
yLvcb6xsLg, dCov6a (isyav n6&ov bv raXaxsCrjg 
uvxotg firjXsCoLg d^ijxad"' vnb XQoybvoig. 
75 oi6&a ds xal xbv aotddv, bv EvQvnvXov noXifjxat 
20 Kaoi %dXxsiov d-rjxav vnb nXaxdva 

1 av&ig d' A: corr. Ruhnk noXvTCQioova -nodwvi^v A: 

corr. Ruhnk 2 xoQOGTccOLCcg A: corr. Mus (i e. hv ri-vi ata- 

6i(i<a p. 592b) 3 tQcot' ccytiQuiQ-iLUQSiSog A: ©toaQidog agnovit 
Lennep, supplendum fere ©scoQLSog (^tjqcc (psQLOzrjg, rjv tioxb 
yr]Qcamy Zsvg -ktX' ; "Eq(ot' afiu yrfpci &sdQLSog vix recte Wilam 
5 iiaKSLVov A: corr. Bergk Ix avvox&v non expedio 

10 alysCiov A: videtur participium latere uQxsXdcoL A: corr. 
Mu8 11 svQLTiiSri (sic) A, sIg6v.s (roLy Mus, sIg6%s (^Si]\ 

Saificov EvQLTtLSj] Schw 12 djttqpi §iov A: corr. Herm avTLa- 
eavTu A: corr. Mus 13 ov l^QsipavTO Herm: avs&QSipavTO A 

15 naLSsvQ-svra ^lX.A: oorr. K, nisi quis praeferat naiSsvcavTO 

16 'OQTvyiTig Bergk, -KsvTQOLg sim (pro TavTTjg) Wilam 17 yi- 
vmCKSL xai ovGav A: yiyvoboxfiff Dalec, reliqua corr. Ruhnk 
18 (iriXLOLg A: corr. Heringa 19 ov Cas: tov A 20 Kcotj 
Wilam, quod poeta scripsisset ;i;aAxfiov Karj 320 ir 

BmCda (loX^td^ovtu '^•orjv, nsQt ndvza OiXrjx&v 

Qriiiata xal n&Gav tQv6^£V0v kahr]v. 
ovde (i£v ovd' 6716601 OxXrjQov ^iov £6tr]6avto 
80 dv&QcoTCav, 6xoki^v ^ai6(ievoi Gocpirjv^ 

ovg a^bxri naQl ntxQa k6yoig iecpLylaxo fiilxig 5 

xal dsivij (Lvd-cov xrjdog i%ov6' ff()£Tr^, 
ov8' ol' deivov eQcaxog dTceGxQsipavxo xvdoifibv 
699 <paiv6(isvov, dELvbv d' rjkd-ov vcp' ^vCoxov. 

85 oXri (ilv 2Jd(ii0v (lavirj xaxsdr]6£ ©eavovg 

TIvxtay^Qriv ^ iXtxav xo^itpcc yeafisxQCrjg 10 

£vq6(1£vov, xa\ xvxXov o6ov n£Qi^dkX£xai aid-ijQ 

^aifj ivl 6cpaCQri ndvx' dno(ia666[i£vov. 
oifij 8' i%kCriv£v ov £io%ov ^%Qr] 'An^XXcav 
90 dvQ^QGincov £lvaL 2JcoxQdxr] iv 6ocpCr] 

KvnQig (i,r]vCov6a nvQbg (1£V£l. ix dl ^ad-^Crjg 15 

b ifv^rlg xovg)OX SQag i^En6vr]6' dvCag.^ 

olxL ig 'A6na6Cr]g ncoX£v(i£vog' ovdi xl xixfiaQ 
£VQ£., X6ycp noXXdg £VQ6(i£vog 8i68ovg. 
95 dvdQa (^d^y KvQr]vaLOv i6co n^d^og £6na6£v 'l6^(iov^ 
d£Lvbv ot' 'AnL8avf]g AaC8og r]Qd6uxo 20 

6§vg 'AQC6xLnnog, nd6ag 8' r]vr]vaxo Xi6%ag 
cpEvycav ov8a^£vov ii,£cp6Qr]6£ ^Ccol. 
c 12. iv xovxoLg 6 'EQ(i,r]6Ldvai, 6cpdXk£xaL 6vy%Q0V£LV 

1 q>iXizav A:corr. Mus 2 ^vofievov A: corr. Herm 7 ovS' 
olSev ov A: corr. Mus 8 cpaivofisvov Bergk 10 fort. ysco- 
(istQirj 11 BVQdfKvov A: corr. Mus 12 §iT]g iv a(paiQr\i 

A: corr. Di, fort. oeov n. al&i]Q yaiTjj, iv &noTaoa6nevov A: 
corr. Hemsterh, nisi forte ano^a^d^itvov requiras 13 SixXsl' 
r}VBV0v A: corr. Heringa 13. 14 sxQfiv noXXcbv S' avd-Qwncov 

A: corr Pora 14 iv aocpfjL A: corr. Mus 16 i^tnovriaav 

&vCaq A: corr. Mus 18 tvQayitvog A: corr. Di 19 St add. 
Herm iiaco A: corr. Herm 20 Ssivbv i. e. ^Qcora 22 haec 
nemodum expedivit ir 321 

oi6(i€vog Santpco xal '^vaxQsovta, xbv (lav xara Kvqov 
xal IIoXvxQdtrjv yev6(i,£V0v, tijv de xat' 'AXvdtttjv tbv 
KqolGov TtattQa. Xa^iaiXicov d' iv ta tcsqI Uancpovg 
(fr. 10 Koepke) xal kiyELv tivdg (pr]6i,v £ig avti^v iCEnoifi- 
5 6%^aL vnb 'AvaxQiovtog xdds (fr. 14 B^/ 
6(paCQri devti fis noQcpvQir] 
^dXXcov xQv6ox6firjg "EQcog 
vi]vi noixiko6a(i^dXco 
6v(inai^£iv nQOxalettai. 
10 5 jj ^' [i^tlv yccQ dn £vxxixov 

Ai6^ov) xriv (lev i^irjv x6(ir]v 
(X£vxr} ydQ) xaxafii(i(p£tai, 
nQbg d' dXlrjv xivd ^j^ae^xft. d 

xal xijv Z^ancpco 6\ nQog avxbv xavxd cprjdiv einetv 
15 (fr. 26 B^) • 

x£tvov, (b ^(^f^d-S^povf Mov6\ ivi6n£g 
vfivov^ ix xdg xaXXiyvvaixog i^&Xag 
Trjiog %diQag ov d£id£ xEQnvag 
nQi6^vg ayav6g. 
20 oxi d\ ovx i6xi Uancpovg xovxo xb d6fia navxi nov 
drjXov. iyco de rjyov^ai nai^£iv xbv 'EQ^r]6idvaxxa 
n£Qi xovxov xov £Q(oxog. xal yaQ zJicpiXog 6 xcofico 
dionoibg n£noir]X£v iv Uancpot dQd^axi (II 564 K) 2Jan- 
cpovg iQa6xdg AQ%iXoiov xal 'Inncovaxxa. 
26 xavd"' vfitv.f d) ixatQOi., ovx d^EQifivag doxio xbv e 
iQcoxixbv xovxov n£noir]6d-ai xatdXoyov., ovx av ovtcjg 6 TtOQCpvQtvi, A: corr. Pauw 8 TtoiHilug Xccfi^dvoo A: 

corr. Seidler 10 icTtsvyixiyiov A: corr. Barnes 13 aHov 

Dalec 16 Ksivcov A: corr. Barnes fiovca ilvantc A: corr. 

Barn 18 Tijiog Barn: 6 rTjiog A ov Barn: og A 19 ccyXaog A: 
corr. Barn 25 xavr' A, iort. tcc iq)' rjfiiv vel tuvrri fisv 322 /r 

iQioTO^uvijg cog dia^dXkav yi" eiQrjxev 6 Kvvovlxog^ 
kAA' iQcotixbg iilv elvcci, d^oXoyo)^ iQcsto^ccvijg de ov. 
tig d' t6t avccyxrj dx^GtvxHv iv nXeCo6iv^ 
i^bv GicoTtav xav Gxota xQvnteiv tccde ; 
y4i6x^^os ^'PV b^Akei,av8Qevg iv^A[i,(pLtQvavL (p.824N). 5 
ovtog Si i6tiv Ai^xvXog 6 xal ra Me66ii]viaxa enri 
f 6vv^eCg., avriQ evnaCSevtog. 73. vnoku^^dvav ovv ^i- 
yav eivai daCfiova xal dvvatcotatov tbv "EQcota^ nQ06~ 
itt te xal t^v 'AcpQodCtrjv trjv XQ^^^V^-) "^^^ EvQinC- 
8ov inl vovv ka^^dvav liyco (fr. 898NV 10 

trjv '^cpQodCtrjv ov^ oQag o6rj d^eog; 
r]v ovd' av einoig ovde fietQr]6eiag ccv 
o6r] nicpvxe xdcp' o6ov SiiQxetat. 
avtr] tQicpei 6e xdfie xal ndvtag ^QOtovg. 
5 texfitJQiov df, fii] Xoya fiovov fidd-rjg' 16 

600 \iQy<p <5f deCi,co tb 6d-ivog tb trjg Q-eov] 

iQa fiev ofi^QOv yai', orf ^rjQbv nidov 
dxaQnov avxfia votCdog ivdeag exu- 
iQa 8' 6efivbg ovQavbg nXrjQovfievog 
10 'dfi^QOv ne6eiv eig yalav 'AcpQodCtrjg vno. 20 

orai/ 8e ^vfifiLx^fjtov ig tavtbv 8vo., 
(pvov6LV r]fiiv ndvta xal tQi(pov6' dfiu^ 
8l' cov ^QoteLov ^(j te xul d-dkkeL yivog. 
xal 6 6efiv6tatog 8' Ai^x^Xog iv tulg zJuvuC6lv uvtfjv 
nuQdyet tr]v 'AcpQo8Ctr]v kiyov6uv (fr. 44 N)' 25 

b iQo. fiev uyvbg ovQuvbg tQcb6ui ^ir-O-dva, 

iQcog 8e yatuv Xccfi^dveL ydfiov tvx^LV 

1.2 haec ad Chiysippi exemplum dicta, ut monuit Wilam, 
cf. XIp. 464de 3 farat A 8 lemma A: nf{Ql) tQcotog x(ai) 
&(pQoSiTr}s OTi fisy tCTOi nal SvvnTcaTaTOt d^iot 11. 12 ■9"f6s tjv, 
ovS' AE: corr. Mus 12 &XJi' oiS' Stob. l 111 Wacbsm 16 del. 
Gomperz 26 tQm^ttv ovvovotd^etv Hes ir 323 

o^^Qog d' ccTi' EvvdsvTog ovqccvov Tcsdav 
ixv6£ yaiav 7/ df TLXtsraL ^Qorots 
5 ^rjAov Ts ^oexag xa\ ^Cov ^rifir^rQiov' 
dsvdQcov rig aQa d' sx vori^ovrog yd^ov 
5 rsksLog s6rC. rav d' sya itaQaCrLog. 

74. iv 'InnoXvra EvQLnidsCa ndXLV i] 'AcpQodCrr} 
(prjeCv (3' • 

O0OL rs novrov rsQ^ovav r 'ArXavTLxav c 

vaCov6LV sl'6a q)ag bQavrsg riXCov^ 
10 rovg usv 6s^ovrag ra^d nQS6^sua xpaTiy, 

6(pdXXa 6' 06OL (pQovov6LV sig ii^dg ^sya. 
vsavC6xa yaQ rr]v nd6av aQsr^v s%ovtl rovro fiovov 
t6 a^dQrrjiia nQ066v., ori ovx irC^a ri}v 'AcpQodCrrjv, 
ahLOv iysvsro rori oXs^qov xal ovrs t] "AQTS^LLg 7] 
15 nsQL66ag dyani]6a6a ovrs twv dXXav \tsav TLg r) dai- 
^ovav i^orj^r^^sv «utco. xard rbv avrov ovv noLr^rtjv 
lAiigae fr. 269 N)" 

o6rLg <^d'y"EQara ^-fj ^ovov xqCvsl ^fdv, d 

JJ 6xaL6g i^TLV t) xaXav dnsLQog av 
20 ovx oids rbv ^syL6T0v dvd-QanoLg d-s6v. 

bv 6 6o(pbg vfivav atsC nors 'AvaxQsav nd6Cv i6rLv 
$Ld 6r6^arog. XiysL ovv nEQi avrov xal 6 XQdrL6Tog 
KQLrCag rdds {ir. 7 B*)* 

rbv 8s yvvaLxsCav ^sXsav nXi^avra n6r addg 
25 ^dvv 'AvaxQsCovra Tsag sCg 'EXXdd' dvfiysv., 
6vfino6Cav iQsd^L^^a., yvvaixav r]nsQ6nsv^a.^ 

1 ivvdovTog superscr. f E, tvvaaQ-evvog Lobeck -i StvSQw- 
Tig (OQu 8' Herm, fort. Sivdocov t onmqttv {pTtmQcc etiatu Har- 
tung) fx voT. ydftov teXsi' 6g' efftt', zwvS' iyco 6 svQLni.Si.'oai A 
8 raXavTLK&v A ll jiifra A 14 dcitiov Mus: drjriov A 

18 S' adfl. Stob. fl. 63, 11 fiTj d-ibv ^Qivei, iiiyccv Stob, fort. 

fiT^ (liyav ^Qivei 9t6v 24 tov as Mein 324 Jr 

f. avXav avxlnaXov^ g)i,ko^ccQ^irov, iidvv, akvnov. 
5 ov nora 6ov (piXdrrjg yrjQd^srai ovSh d-avetrai , 
eg r av vdaQ olva 6v^fiiyvv^tvov xvUxeGGi 
natg diano^nevrj, nQonoOsig inide^ia vojii&v^ 
navvv%i8ag %^ leQug ^^Xsig x^COt d(i(pLsnc36tv, 5 

nXd6rty^ ^' ij xaXxov &vydrriQ in uxQat6i xad-t^tj 
Wxorrd^ov viprjXutg xoQvcpatg BQO^tov i}axdd£66tv. 
f 75. '^QXvrag d' 6 aQfiovtxdg, ag cpr]6t Xa^atXiav 
(fir. 27 Koepke), ^Akx^iava yeyovivat rav iQcottxav fie- 
lav rjyefidva xal ixSovvat nQOizov ^ikog dx6Xa6rov, 10 
ovra xal nsQt rdg yvvatxag xal r-qv TOtaurrjv fiov6av 
sig rdg dtarQt^dg. 6tb xat Xiynv ev rtvt rav ^sX&v 
(fr. 36 B*)- 

"EQG3g fie davrs Kx)nQt8og axart 
ykvx^bg xarst^cov xaQdtav tatvsi. 15 

Xiyst ds xal ag rrjg MsyaXo6rQdrr^g ov ^srQicog iQa- 
6d-stg, notritQtag ^sv ov6r]g., dvvuyiivr^g 8\ xal dtd rrjv 
eOlb^tXiav rovg iQa6rdg nQ06skxv6u6^ut. Xiyst d' ovrcog 
nsQl uvrrig (fr. 37)* 

rovO-' udsLuv Mov6uv sdsi^s 20 

dcoQOv ^dxatQU nuQ&ivav 
d i^avd^d Msyako6rQdra. 
xa\ 2]rrj6ixoQog d' ov ^srQicog iQCjrtxbg ysvo^svog 
6vvi6rrj6s xal rovtov rbv tQonov tav d^fidtcov d dri 2 o^ noTf Tov Herm yrjQdGnirat. E 4 jcQOJioaig AE: 
corr. Mus sntSe^iav ojfiwv A: corr. E 6 n).dGrL^ A: 

corr. E 8' r] E Y.ad-itti A ^ad-i^fL E: corr. ? 7 fort. 
vxl)T}Xov (vtprjlr] VVilam) xopvqpate, Bqo(ilov ipatiddtGeiv \ <^^alXo- 
(isvT^y 11. 12 verba non integra 14 (ib S' avzi A: S' a^fif E 
16 oi) (itrQLcog Scliw: Gvfi^ierQcog A 16. 17 iQac&tiri Cob, sed 
oratio est anacolutlia 2u aStiav uovGav A: corr. Steph, 

xovto J-aStiav . . McoGav ^Stt^f Bgk ir 325 

xal t6 TiuXcctbv exaXstto ■naidaia xal naidixd. ovtgj 
d' ivaycovi.os i]v i] tisqI ra iQcotixa jiQay^atsia, xal 
ovdslg rjystto <poQtLXOvg tovg SQatixovg.^ aate xal 
AlCxvXog fieyag av Ttotrif^g xal UocpoxXijg rjyov 
5 eig td d^eatQa did t&v tQayadiav tovg eQCDtag^ b ^ev 
tbv 'AxiXXeag TCQog TldtQOxXov (fr. 135 N), o 8^ ev t^ 1j 
Nid^l] (fr. 410 N) Tov tav ■naCdcov dtb xal natdeQa- 
GtQtdv ttveg xaXoxxSt ttjv tQayadtav xal idexovto td 
toiavta a0fiata ot ^eatat. 76. xal 6 'Prjytvog d\"I^v- 
\o xog /3oa xal xexQayev (fr. i B*)" 

riQt ^ev at te Kvdchvtat 

^rjXideg aQdofievat Qodv 

ex notafiav, Xva icaQ^evav 

xfjTtog dxr]Qatog., ai t oivavd^ideg 
15 6 av^d^evai 6xteQ0t6tv vcp' eQveGiv 

oivuQeotg d-aXe&otOtv i^ol 6' eQog 

ovde^iav xataxrjtog coQav^ d%^' vnb GteQondg cpXeyav 

@Qrjixtog ^OQsag^ di66av naQa KvnQtdog d^aXeatg c 

fiaviat6tv eQefivbg 
20 dd^afi^r^g iyxQateag 
\onatd6d^ev cpvXd66et 

r]fieteQag cpQevag. 
xal TlivdaQog 6' ov (letQiag av eQattxdg cprjOtv 
(fr. 127 V,- 1 nuidna Welcker: naiiitu AE 7. 8 ntnStqcietdv A: corr. 
Schw 9 aafjitvoi ol K 12 qo&v Mus fort. recte, si deinceps 
scripseris'E()7rf9f'5a)v iva nuQ&tvcov li otvav9iSog A: corr. Mus, 
sed numeri non integri 17 natcciioitog non recte Mns, fort. 

xaraxTjXoff ad-' Herm: tt A 18 &QrjiKoig A: corr. Fiorillo 

20 a&d^^r]otv Mpatatc&s A: corr. Herm, sed nec numeri nec 
verba integri, fort. ^^o-i^TroT'^ a&afi^tag iyy.Qatsoog 21 nai6' 
59tv A: corr. Mus 22 fjfitttgag cpQtvag prima antistrophi 

verba esse vidit Herm 

AxnENAEUS lii. 15 326 ir 

Ht] xal egav xul (qujti ^^api^^fcJd^at xaza xaigdv 
fii] nQt6^vxi.Qav aQL&fxov dicoxc, d^fie^ jiQa^LV. 

dLOTiSQ xal 6 TLficov sv rot^' HCkXoLi £(prj (fr. 69 W)" 
aQi, SQav^ cjQt] de ya^iuv^ ojpr/ 6\ TtenavQd^aL ^ 

xal ^Y] avafidvSLV s6t av ixetvo ZLg (p^By^TjraL xaxa 5 

xbv avrbv rovrov (pLk66o(pov 'ibidi 
d rivLX ixQf]v dvveLV, vvv aQierui i]8vve6ftai. 

(ivrjed^els 8e xal rov TevedCov ®eo^ivov b IICvdaQog^ 

bg r]v avroi' eQa^evog^ rC (pyj6Lv fr. 123 Li ; 

XQf}^ f^^^^ xaT« xaLQbv tQcbrcov dQejcsdd^aL^ d^vfie^ 10 

6VV 7]kLXL(X' 

rag Ss ©fo^fcVoi» axrivag nQ06anov }iaQixaQL^oC6ag 

dQaxelg 
bg ^i] n6d^(p xv^aCveraL, i^ adcc^iavrog 
y] 6L6dQOv xexcikxevtaL (jLBkacvav xuQdCav — 15 

o il'vxQ& (pkoyC^ ngbg 8' ^A(pQo8Crag arL(ic(69elg eki- 

xo^kscpcxQOv 
1] nsQL xQtj^ciGL (iox^Ct,eL ^iaCojg »] yvvaLxeCc) 9q(x6€l 
e il'vxQ((i' QpOQstrccL nu6uv b8bv x^SQunevcov. 

aAA' eyco ru68' sxurc xy]Qbg ag duxd^slg eka — 20 
iQuv fiskL66uv rrjxofiai., evr^ av Tdco nuC8c3v veo- 

yvLOv ig ij^av. 
10 iv 8' uQu xul Tsvs8c) UeLd^co t' svulsv 
xai XcxQLg vibv 'Ayij^ckdcov. 1 nui xatu y.cc(.Q6v A: corr. E, cf. p. 661 b 2 verba vix 

integTii 10 fihv Heyne: (is A 12 cf. ad. p. 564e 13 Sga- 
xig A: corr. p. 564 15 T)i A: corr. p. 564 18 rj yvvat- 

Ktiotg cpQaal K 19 cvqSuv (pro ^vxQuv) Wilam, Tpvxccv 

Scbneider tpoQiiTi A: corr. Mus 20 fyo) Sfnaziras xrjpos 

A: corr. Herm 20. 21 eXa [q&v Bergk: ilBr^Qav A 21 ftf- 
Xiacav A: corr. Herm 23 zovtSu) A: corr. Mus ir 327 

77. oAoji," de tovg TtccidLxovg eQaytag xav inl rcctg d"r]- 
kataig tiqoxqCvovGi nokkoC. jiaQcc yccQ ta§ akkag ratg 
evvo^ov^svaLg noksGiv snl ti]g 'Ekkadog Gnovdaed-iivat 
tods tb sd-og. KQijtsg yovv, ag scptjv i,p. 561 f?), xal of 

o iv Ev^oCa. Xakxcdstg nsQi ta naidixa dai^iovCag intorjv- 
Tttt. 'Exs^svrjg yovv sv totg KQYjtLxotg (FHG IV 403) 
ov tbv ^Ca cprjolv aQnccaaL tbv ravv^Ti]dt]v akka MCva^a. f 
01 ds nQOSLQrj^svoi XakxLdstg na^' avtotg (pa6LV ccQna- 
6d-fjvaL tbv ravv^yjdriv vnb tov ^Lbg xa\ tbv tonov 

10 dsLxvvvtsg 'AQndyLOV xakovGLV., sv to xa\ fivQQCvai dLcc- 
^OQOL nscpvxaGLv. xal trjv nQbg 'Ad^rjvaCovg d' s%xtQav 
6Lskv6ato MCvcog., xaCnsQ inL d^avdtco naLdbg GvOtdcjav., 
&rj6sojg SQaG&SLg xa\ trjv d-vyatSQu touto) yvvatxa 
sdcoxs OaCdQav., ajg ZfiVLg r) Zrjvsvg cprjGLV 6 Xtog 

15 iv Tc3 nsQi tijg naxQCdog ovyyQafi^ati iFHG IV 530). 

78. IsQavvfiog d' 6 nsQLnatrjtLxbg nsQi6novdd6tovgi02 
cpr]6iv (fr. 17 Ui) ysvs6&aL tovg tav naCdcov SQcotag, oti 
nokkdxLg rj tcov vicov dx^i] xa\ tb nQbg dkki]kovg stai- 
QLxbv 6v^cpQ0VY]6av nokkdg tvQavvCdag xadstksv. naL- 

20 8lxg)v yuQ naQovtcov SQa6tr]g nav otLOVv skoLt dv na- 
d^stv tj dsLkov do^av dnsvsyxa69-aL naQa totg naLdixotg. 
EQya yovv tovto sSsl^sv 6 6vvtax&SLg ®r]^r]6Lv vnb 
'EnafiLVcbvdov CsQbg koxog xat 6 xatd v&v nsi6L6tQa- 
tLd&v d-dvatog vnb 'AQnodCov xa\ 'AQL6toysCtovog ysvo- 

25 fifvog, nsQ\ HixskCav 6' iv 'AxQdyavti 6 XaQCtavog 2 rccig aXXai<s ratg A: corr. Wilam 8 cpr]Giv A (ex v. 7) 
14 a>s ^Tjvig A, verba r\ Zr]vtvg videntur delend* 18. 19 srai- 
qt,v.ov fort. glo88ema; hinc sumptum videtur lemma codicis ad 
p. 602 d: 01 xvqavvoL — dsSsLOttg avx&v zb evvtatQafi^svov tov 
(pQovrifiatog 19. 20 TtaiSiiiwv Schw: naidcov A, cf. Plat. symp. 
p. 179 a 24 haec male expressa, non corrupta 328 ir 

b xul MsXuvCmtov CfQcog). MekuviTtnog d' fjv ra tiui- 
diHu. ag (pr,0iv 'HQuxX{idr,g 6 novxLxbg iv ra neQl 
'EQcoTixibv. ovTOL (fuvsvTsg i^ti^ovXsvovTsg OuXuQidi 
xul ^uauvi^ousvoi, uvuyxu^o^svoi ts ksysiv rotv Gvvsi- 
SdTug ov (idvov ov xuTsiTtov, uXku xul rov OuXuqlv 5 
uvTov s{g iXsov rav (3u6uvojv iqyuyov^ ag u7toXv6uc 
uvTovg TtoXXu sTtuivsGuvTu. dib xul 6 'AnoXXcjv i]6d^Sig 
STtl TOVTOig uvu^oXriv tov %^uvutov tco 0aXc(Qidi iju- 
QiGuTO^ TOVTO iuqjyjvug TOtg %vv%uvousvoig Tfig Uvd^Lug 
ojtojg uvT(p iTtid^avTUi' sxQr,6sv de xul nsQi t&v ufi(pl lo 

C TOV XuQiTCOVa, TtQOTci^Ug TOV i^tt^STQOV t6 7tSVT(X(lSTQ0V., 
XUd-UTtSQ V6TSQ0V XUi ^l0VV6l0g 6 'Ad^TjVUiOg i7tOir]66 

6 iTtixXri^slg XuXxovg iv Totg 'EXsysiOig. i^rlv de 6 
XQV^^fJ-bg 06 s' 

evduL^icov XuqCtcov xu\ MsXuvimtog e'(pv^ 15 

d-eCug uyy^TfjQeg icpu^iSQioig cpiXoTUTog. 
diu^orjTU d' i6Tiv xul tu im KqutCvco tc5 ^A^r^vuC^p 
ysvofisvw bg (i,siQuxiov<^G3vy svnoQ(pov, 'Eiti^ievCdov xu- 
^cuQOVTog Tr]v'ATTixr]v uv^QcoTteCcp uCuuTi 8iu nvu (iv6rj 
TtuXuiu^ ag i6T0Qei Neccvd-rjg 6 Kvt,ixrjvbg iv /3' iteQi 20 
d TeXeT&v (F H G III 8\ exav uvtov inedcoxev [6 KQUTivog] 
vtcIq Tfig d-Qsrpccfisvr,g' cj xul iTtune^uvev 6 iQu6Tiig 
'AQi^Todrjfiog., Xv6iv t' eXufSe t6 dtivbv. diu Tovg tolov- 
Tovg ovv eQoiTug 01 rvQUVvoi (noXeyiiOi yuQ uvTOlg 
uijTUL ui cpLXCui) t6 nuQ(xnuv ixcoXvov Tovg nuidixovg 25 
fQOTug^ nuvTuxod^ev uvrovg ixxbnrovTeg. ei6l 6e oT 
xul Tug nuXuC6TQug co6neQ uvTiTeixC6(iuTU Tulg idCuig 1 fqag add, Schw, quamquam plura videntur periisse 
6 a.iiolavaaL A: corr. E 10 fXQ^civ zt A: corr. Wilam 

13 ;^aAx£v5 A: corr. Mns 18 mv add. Di (ov Schw) 21 glos- 
8am del. K ir 320 

dxQOjc6X£6t.v £VE7tL(i7tQa6dv T€ xal xccreGxui^av cog 
iiioir]6£ IIoXvxQdrrig b ZlanCcav tvQavvog. 79. nuQcc 
Ss XnaQxidxaig^ ag "Ayvcov (pr]6lv 6 'AxaSrjfiaixog, 
nQO rav ydfiav tatg naQd^ivoig ag naidixolg v6fiog e 
5 i6Tlv bfiLXetv. xal yccQ 6 vofiod^STrjg E6Xc3v eg^rj (fr. 25V 
(irjQ&v [(leiQcov xal yXvxsQOv ^TOfiarog. 
Ai6%vkog T£ xal UocpoxXfig avatpavdbv i(pa6av, b 
H^v MvQfiLd66iv (fr. 135 N)- 

6i^ag ds (irjQ&v ayvbv ovx inrjdi6a, 

10 (b 8v6xdQi6T£ T&v nvxvav cpLkrj^idTcov, 

b d' iv KoX%l6lv n£Ql ravvfir]dovg rbv X6yov noLOv- 
(isvog (fr. 320)' 

(irjQOtg vnaL&cov Trjv /iibg TVQavvida. 
ovx ayvoGi 8e otl tu n£Ql KQaTivov xal 'AQL6T6drj(iov 

15 n£nXd6d-aL (prjelv IIoXi(ic3v 6 nEQLrjyrjT^^g iv Tutg n^bg f 
Tbv N^dvd^rjv 'AvTLyQacpatg (^fr. 53 Pr). v(i£tg di, a Kvv- 
ovAxf, Tag dLrjyrj^ELg TavTag, xdv ipsvd^tg g}6lv^ dXrj- 
d^stg slvai nL6T£v£T£, xal toc TOiavta t&v noir}(idTav 
a n£Ql Tovg nuLdLXOvg i6TLv iQarag rjddag (ieXet&te 

20 TOv naL8£Qa6T£tv naQcc nQcoTav KQrjTav £lg Toi)g"EXkr]- 
vag naQ£Xd^6vTog.f cog i6T0Q£t TL(iaLog (FH6 I 2011. 
dXXoL di (pa6v t&v TOLOvrav iQcotav xatdQi,a6^ai AdLOv 
l^£vad-ivta naQcc JliXonL xal iQadO^ivta tov vlov axnov 
XQv6innov^ bv xal ccQnd6avra xal dvad-i(i£vov £Lg60B 

26 aQ(ia £ig &r]^ag cpvyEtv. IlQd^LXXa d' r] EixvavCa 
imb ^L6g <pr]6LV (fr. 6 B*) aQna^d^rjvaL rbv XQv6Lnnov. 
xai KeXtoI dh rav ^aQ^dQav xaCroL xaXXC^rag £%ovT£g 

1 pnto ivBTtQrjedv xb 5 xal yaq: mutila baec, cf. Plut. 
amat. p. 751 bc 9 ayiov A: corr. Canter 11 ibv Xoyov 

K: ziva loyov A 16 df Schw: ts A 19 riSiwq A, fort. iSicoq, 
tum hiatum not. K, coniungi haec poterunt cum eis quae sunt 
c. 77 in 27 xai zwv §aQ^d^wv dh KtXzol K 

15* 330 ir 

ywatxag naidixolg fidkXov jjaipovtfiv atg jcokXccxig 
ivCovg inl xalg dogaig ^sxa 6vo iQoiievav avaaave- 
tf-O-ai. niQ6ag 8\ naqi' 'EXkrjvav q>r}6lv 'HQodotog 
(1 136) ^ad^slv t6 naielv x?>J^^«^- ^O. (pLkonatg (5' rjv 
ixfiavog xal ^^Xi^avdQog 6 ^aaiksvg. /JixaiaQ%og b 
yovv iv rra niQi xrig iv '/Atcj &v6iag (FHG II 24i,i Ba- 

b ycaoi» tov svvovxov ovtag avtov q)ri6iv i]tta69at ag 
iv oilf€i d^edtQov oXov xatatpiXetv avtov avaxkd6avta^ 
xal tav d^eatav intq)avrj6dvxcav (leta xqoxov ovx dnet- 
9rj6ag ndktv dvaxkd6ag iipikrj6ev. KaQv6ttog d' iv lo 
'l6toQtxotg'Tnoiivr]fia6t \FRG IV 357) 'XdQavt, {prj6i^ ta 
Xakxtdet natg xakhg ijv xai eixev ev nQog avtov. ag 
d' ^Aki^avbQog naQa KQateQa avtbv in^e6ev yevo- 
liivov n6tov, 6 XaQav ixikev6e tbv natda xata- 
(ptkri6at tbv 'Akii,av8Q0v' xal oj ^firjdaiiag, einev, ov 15 

c yuQ ovtag i[ie ev(pQavet ag 6e kvnr}6et.^ a6neQ yaQ 
rjv iQattxbg 6 ^adtkevg ovtog, ovtag xal nQog tb 
xa&r^xov iyxQatrjg xal nQog tb nQenadietatov. aixfia- 
katovg yovv ka^av tdg /JaQeiov %vyatiQag xal trjv 
yvvatxtt xdkket 8tanQene6tdtr^v ov6av ov [lovov dn- 20 
i6x£TOj dkX' ovde ixeivag lucd^etv inoirj6ev ott ei6iv 
aixfidkatot, dkk' ag «rt ^aQeiov iv tfi ^6tkeia ovtog 
ndvta avtatg xoQr]yet6&at ixikev6ev. StontQ xul z/a- 
Qetog tovto fia&av r^v^ato ta 'Hkia tdg ^^''Q^S dva- 

d teivag rj avrbv §a6tkevetv ij 'Aki^avdQOv.' 'Padafidv- 25 
^vog Se tov dixaiov'7^vxog iQa6tr}v <pr]6t (fr. 32 B*) 
yevi6&at Tdkav. ^Jiotifiog d' iv ti] 'HQaxkeia (p.2i3Ki'i 9 i.tupayvovvroov E 14 6 XdcQoav Dutheil: 6 KgaTSQbg A 

18 TtQog zb nQfitaSis alSoiaexaTog Mein, sufficit fort. nQbg ro 
nQfTicoSiotEQOv 21 fort. ovS' <^fyyt'S^ Biifivag, sed etiam 

(ia9eiv dieplicet ir 331 

EvQv6&aa q)rj6lv 'HQaxXiovs yevied-ai jcaLdixd, Slojcsq 
jcal rovs ad-Xovg vxo^stvai. ']4ya^sfivovd rs 'AQyvvvov 
eQa6d^vat Xoyog^ idovra sjil tc5 Kr](pi,6a vi^^^dftfi^ov • 
sv d> xal tsXevTr]6avTa avrbv {6vvsxc}g yaQ sv ta 
5 Tcotafia tovtci dnsXovsto^ ^d^ag si6ato xal CsQbv 
avto&t ^A(pQo8itrig ^AQyvvvtdog. Atxvyivtog 8^ b Xtog 
iv Atd-vQd^i^otg (fr. 5 B) 'AQyvvvov (pr]6lv iQtb^svov 
'T^ivatov ysvie^at. ^Avttyovov 8s tov ^a^tkiag iQ(o- 
^svog fjv ^AQt6toxkfig 6 xtd^aQtp^og, nsQt ov 'Avtiyo- e 

10 vog KaQv6ttog iv rw ZY]V(ovog Bi(p yQd(psi ovtcog 
(p. 117 Wil) '^Avtiyovog 6 ^a6tXsvg ijtsxcb^a^s ta Zrj- 
v(ovt. xai Tcots xal iisd"' rjfiiQav ikd^cav sx ttvog notov 
xat dvanyi8r]6ag jCQbg tbv Zrjvtova S7cst6sv avtbv 6vy- 
xcafid6at avta JCQog ^AQt6toxXia tbv xtd^aQa^ov, ov 

15 6q)68Qa ^Qa b ^a^tXsvg.^ 81. (ptXofistQah, 8s r}v 6 2Jo- 
(poxXrjg, cjg EvQt7ci8r]g q)tXoyvvr]g. "lov yovv 6 JC0tr]tr]g 
iv tatg ijctyQa(pofiivatg 'E7Ct8r]iiiatg yQdrpst ovtcog 
(FHG II 46)' ^UocpoxXst t(p JC0tr]tf] iv Xi(p 6vvr]vtr]6a., 
ots sjcXst sig Ai6^ov 6tQatr]y6g, dv8Ql jcat8tcj8st jcuq' f 

20 oivov xal 8si,ta. 'EQfir]6iXsc3 8s ^ivov oC iovtog xal jcqo- 
i,ivov 'A&rjvaiov s6ttS)vtog avtov^ ijtsl jcaQa tb jcvq 
s6tSGjg 6 tbv oivov iyxiov jcatg .... iav 8r]Xog r]v sijci 
ts' ^^ovXsL fis r)8iG}g jcivstv;' (pdvtog 8' avtov '^Qa^icog 
toivw xal jCQ66(psQi fiot xal djc6(peQS ti]v xvXtxa.'' 

25 stt TCoXv fmXXov SQvd-Qtd6avtog tov jcat8bg sijcs JiQbg 
tbv 6vyxataxsifisvov 'ag xaX&g 0Qvvtxog i7Coir]6sv 
sijtag (fr. 2 B^)' 

5 eiaocTo Cas: sie ccvzo A 6 ciX%v(ivi.og 8' A: corr. Rei- 
nesias 7 Jiovvaov qpTjclv Wilam 8 vfiaivtov A: corr. Alus 
20 tovtes A: corr. Mua 22 hiatum not. Schw 332 /r 

604 Xccfijiei d' tnl TtoQfpvQSuig naQf^6i (pag eQG)tog.' 
xal TtQog t6ds r}fi£i(p&r] 6 'EQetQuvg rj 'EQv&Qutog 
yQafificctav iav 8idd6xaXog' ' 6o(pbg fiev drj 6v ye fi, 
a Z!oq)6xleig, iv 7ioii]6£i' oficog fievtoi ye ovx ev elQx^xe 
^Qvvi^og 7C0Q(pvQeag elnciv tug yvdd^ovg tov xaAot). 5 
ei yuQ 6 t,c3yQd(pog xQCiiLati noQrpvQea ivaXeixl;eie tovdl 
tov naidbg tdg yvdd-ovg, ovx dv eti xaVog (paCvoito. 
ov xaQta det t6 xakbv ta /ii) xaka (paivofieva etxd- 
t,£LV dv.^ ysld^ag inl ta 'EQetQiet Hoq>oxXr}g' 'ovSh 
b rdde 6oc aQ£6x£i aQa, d) IfVf, t6 ^JifKovideiOv^ xdQta H) 
Soxeov totg "EXlr]6iv ev eiQri^d^ai (fr. 72 B*^ • 

noQ(pvQeov dnb 6t6fiatog istea cpcjvdv naQ&evog, 
ovd' 6 noirjtrjg, ecpr]^ <(6^ Xeyav %Qv6ox6fiav 'An6XXava 
(Pind. ol. 6, 41)" xQv6eag yaQ el inoir]6ev 6 ^coyQd^pog 
tdg tov d^eov xofiag xal fii] fieXaivag^ %frpov av r]v t6 16 
t^ayQdcprifia. ov8\ 6 (pdg QodoSdxtvXov el ydQ tig etg 
Q6deov xQG)fia ^dtpeie tovg daxtvXovg., noQ(pvQO^d(pov 
XStQag xal ov yvvacxbg xaXfjg noii^6eiev (avy.' yeXa- 
6dvtciv 8\ 6 ^\v 'EQ£tQi£vg ivanri^r] tf] iniQani^£i, 
c o df ndXiv TO-D naiSbg ta X6y(p et^eto. elQeto ydQ 20 
(liv dnb tTJg xvXixog xdQCpog ta \iixqg) baxtvXcp dcpai- 
Q£t£0vta^ £l xad-OQo. t6 xdQcpog. cpdvtog $£ xa&OQ&v 
' dno toivvv (pv6r]6ov avt6., Xva ff^ nXvvoito 6 ddxtv- 
X6g 6£v.' nQ06ayay6vtog d' avtov t6 nQ^^conov nQbg 
ti]v xvXixa iyyvt£QCj ti]v xvXixa tov eavtov 6t6fiatog -ih 
rjyev.) "va 8i] i] xecpaXi] tf] xecpaXf] d66ot£Qa yivr^tai. 

1 nuQriiGiv A naQiLuiai E: corr. Pors 2 ri^Eqvd^Qaiog: con- 
ieceram olim nomen proprium latere 7 xaAal cpaivoivzo E 8 ov 
naQza Si] A oi yccQ SeiE 8. 9 [iHa^tiv av ytXaoas A sl^d^fiv 
(omissis reliquis) E, fort. ov iidQTa St] — f /xajfiv Sft. ytXdaag <^5') 
13 6 add. K 18 dv add. lac, noii]a{iDi, noii^Cfi.. i-KyfXaodvtcov 
Mein 2'd \)ot\u3 nXvvrjzai 24 afv Di: fv A 26 &GaozfQco Mein rr 3H3 

as ^' ^v ot XKQta nh]0Cov^ neQtka^av rf; ^jftpt icpi 
lrj0sv. inLXQ0trj6()cvt(ov de ndvtav <3vv yiXatv xccl fiofi 
Gjg £v vnrjyciysto tbv natda^ ^^sXeta^ slnev^ etQatr^yelv^ d 
cj avdQes' insLdrjneQ IleQLxkfls noLelv ^iiv <(fiey e<pr]^ 
5 6tQatrjyeiv d' ovx inL0ta6^aL. ccq' ovv ov xar' oQd^ov 
^OL nintaxev tb ^tQatrjyrj^a;' toLavta noXka 6ei,Lcbs 
ekeyiv te xal inQrj66ev bte nCvoL [?) nQd660L\. td 
^ivtoi noXitLxd ovt£ 6o(pbs ovrf QextriQLOs 17 v, «AA' 
SaS dv XLS eis t&v XQri6tGiv'AdirivaC(ov'. 82. xal 'leQdi- 

10 vvfios ^' 6 'PoSlos iv tOLS 'l6t0QLX0ts 'Tno^v^fjLa6LV 
tprj6LV (fr. 7 Hi) otL 2Jo(poxXf}s evnQenr} natda e^oj teC- 
Xovg dni^yaye XQV^bfievos avta. 6 ^ev ovv nats tb 
tdLOv LfidtLOv inl tfj noa vni6tQco6ev, tr]v de tov e 
Z!o(poxXiovs %Aavtda neQLe^dkovto. ^et ovv tr^v 6^l- 

15 kCav 6 nats dQnd6as tb tov Uocpoxkiovg xkavCdLov 
(pXeto, xatakLncav ta 2Jo(poxXet tb naLdLxbv ifjidtLov. 
ola 8e eixbs dLaXaXrjd^ivtos tov 6v(iPe^r]x6tos Evqi 
nCdrjs nv&o^evos xaX initcjd-d^cov t6 yeyovbs xal auTog 
3tOT£ e(prj tovta xexQy}6d-aL ta natdC^ dXkd ^irjdev nQ06- 

20 d^etvaL, tbv dh 2Jo(poxXia dtd trjv dxoXa6Cav xatucpQo- 
vrjd^fjvaL. xal 6 2Jo(poxXfls dxov6as inoCrj6ev eCs f 
avtbv ro tOLOvtov inCyQa^^a, xQV^^^f^^'^^? "^^ neQ\ tov 
'HXCov xal BoQiov koyo}^ xaC xl n^bs fiOLxeCav avtov 
naQaLVLtto^evos * 

25 "HXlos rjv, ov nats-, EvQLnCdrj, 0? (le jrAtati/coi/ 
yvfivbv inoCr]6ev' 60I de (pLXovvtc etaCQav l ot Mus: 7] A nQoaXa^ojv A: corr. K 3 (is}.stoo A, 
^tXfxtw Mein 4 (le hoc loco add. K, scprj <^(iey Mus 7 7) 

TtQdaaoi del. K, 73 ncci^oi non recte Toup 19. 20 (iriSev ns- 

nov&ivai, K 26 q)Llovv&' BxsQav Mus, quod ne Hieronymum 
quidem puto scripturum fuiase 334 /r 

BoQQ&g caiitkrjGf. 0v (3' ov 6o<p6g, bg zov^EQCoxa 
uXXoxQLUv GTtsiQcov XcojtodvTrjv anccyeig. 
83. @£67tou7iog Se iv ra 716qI tav GvXrj&evrav ix 
eobzleX(pc}v XQrjfidrav 'FHG I 308^1 'A6a7Cix6v <pr]6t rbv 
'E7tcc^LVG}vdov iQcbfievov t6 AevxrQixbv tQ^Tcaiov ivre- 5 
rvTtcofiivov e'xetv im rrig a67tt8og xcct d-avpta^rtbg avrbv 
xtvdvvevetv, dvaxet6d^ui re rrjv d67tida ravrr]v iv AeX- 
<potg iv rfi 6roa. iv 8\ ra avra 6vyyQd(i(iart 0e6- 
7to\jt7tog (ptXoyvvatov fiev q)rj6t yeyovevat 0dvXXov rbv 
Ocoxeav rvQuvvov^ cptXo^tatda 8e 'Ov6^aQxov' xa\ ix 10 
Twv rov %^eov ^^a^t^a^^O^at rovrov eig AeXcpovg 7taQa- 
yevo^ivcj . . . ra Uvd^o^GJQOv rov Etxvcoviov via aTto- 

1' xeQoviiivcp ri]v x6^r]v., ovrt xaXa 6vyyev6(ievov rd 
Ev^aQtrcbv dvad-rj^iara^ 6rXeyyi8ia xQv6a re66aQa. r^ 
Aetvtd8ov 8e avXr]rQi8t BQ0(itd8i OdvXXog xaQxr]6iov 15 
uQyvQOVV 0G>xc<ecov xa\ 6ricpavov XQ^^^^ovv xtrrov Ue- 
7taQr]%^ic3v. ' avri] 8e, cpr]6i^ xal eyieXXe rcc IJvd-ta avXelv., 
et (ir] vTtb Tov ^tXi^d-ovg ixcoXv&r]. ra 8e AvxoXa [tco] 
Toi) TQtxoveiov via ^v6xi8<x '6vrt xaXa 'OvouaQxog 
e8(Oxev., cpr]6i^ 6re<pavov <^j|jpv(?oi'vN 8dcpvr]g., 'Ecpe6icov 20 
dvd%y]ytcc. ovrog Ttaig TtQog OiXt7t7tov dxd-eig V7tb 
ToO 7tarQbg xdxet 7tQoaycoyev6(ievog ov8ev Xcc^cav d7te- 

c 6rdXy]. ra 'E^ttXvxov rov ^AucpntoXirov xna ovrt xaXa 
Aa^iiTtTtip .... nXei6d^ivovg dvdd-r,(ia 'OvofiaQxog e8coxe. 
0aQ6aXia rfj &e66aXi8i dQX^]6TQi8t 8dcpvr]g erecpavov 2.*) 

9 cpvXXov tbv A: corr. Mus 1-2 pueri nomen intercidit 

12.13 ano-nfiQOjXfvwi A: corr. K 15 §QO^iaSia A: corr. Di, 

nisi forte Bgotiia rectius Mus 16 xatff . . . vov .\: suppl. Cas 

17 avzi] ds A: corr. K, cf. r. 21 et p. 335, 1 fufXXf xai Mein 

18 i"7r6 Mue: fnl A tw del. K 19 rgixoXfov A: corr. K 
6 v6u.aQxoi A. item v. 24 20 xQvaovr add. Mcin 24 hiatum 
not. Schw, tnm KXnc&fvovg M^in /r 335 

XQv6uvv OtXofnjXog iSaxs, ylafirlfaxrjv&v avd^pux. avtri 
fj 0aQ6aXia iv Mstanovttc} vjcb t&v iv t^ ayoQu 
(idvteov, yevofiivrjg qprav^g ix tfig ddtpvrjg rijg xaXxrig^ 
iji/ i6trj6av Metanovtlvot xatd f^v ^AQt6tia tov IIqo- 
5 xovr}6iov ijtidr]^iav, ot' £q)rj6ev i^ 'TneQfioQiav naQa- 
yeyovivai, ag tdxt6ta cxpdi] etg tifv dyoQav iyL^aXov6a^ 
ilifiavGiv yevofiivav t&v (idvteav dte6jcd6d^ \vn^ d 
avrrav]. xal tStv dvd-QaTCcav v6teQ0v dva^rjtovvtav 
f^v aittav evQiO^ Std tbv tov ^eov 6tiq)avov dvrjQrj- 

10 (livrj.' 84. bQate oirv xat vfietgy a (ptX66oq)ot, ot naQa 
(pv6iv tfj ^y^tpQoSttT] ;|r()(6^£i/ot xal d6e^oiJvteg eig rrjv 
&e6v., (irj tbv avtbv Stacpd^aQrite tQ^Ttov. t6te yaQ xal 
01 TCalSig ei6tv xaAot, ag FXvxiQa e(pa6xev rj etatQa^ 
o6ov iotxa6t yxwaii,! xq6vov^ xad-dneQ t6toQet KXiaQ- 

15 x^ff (FHG 11 314). i(LOt (lev yaQ xal xatd <pv6tv Soxet 
jcejcotrjxivat KXedtvv(iog 6 UTCaQttdtrjg^ JCQatog dvd^Qa- e 
jcav eig b(irjQeiav Xafiav icaQa Metaaovtivav yvvatxag 
xat jcaQd^ivovg tdg ivSo^otdtag xat xaXXi6tag Stuxo- 
6iag., ag i6tOQet ^ovQtg 6 IJd(itog iv tfj tQitrj tav 

20 iceQt ^Aya^oxXia 'l6tOQtav (FHGr H 478)" Tcdya Se xatd 
trjv 'EjctXQdtovg 'AvttXaiSa (H 284 K) 

Ta^coTtx' ix(ie(idd-r]xa TavTa navteXag 
2Jajc(povg, MeXrjtov, KXeo(iivovg^ Aa(ivvd-iov. 
v(ietg Si, c) (piX66o(pot^ xdv iQa6d-ivteg jcote yvvatxav 

25 iv ivvoia Xd^te cig dSvvatov i6tt t6 tvxetv^ (idd-ete 

Tcavovtat oi eQateg, ag (prj6i KXiaQxog (1. s). 

1 KvtSitav donariam fuisse ait Plut. cur Pythia p. 397 f alium 
Becutus auctorem 3 vcavtwi' (pro fuivteoav) Schw, vfartoxovs 
hoc fecisse ait Plut 7. 8 glossam del. K, itemque v. 8 fort. 

r&v av^Qoaitcov dplendum 14 yvvaixl A: corr. Mein 17 oftij- 
Quxv A, cf Diod 20, 104 22 fQcoTiKa |Uf/ia^T]xo! A: corr. Dobr 
23 {tilr} xov A: corr. Dobr 26 hiatum not. Schw, veltit jta- 
^itB ^OTt adwarovciy navovrai 336 ir 

TJ} Tt yuQ ji£qI TTjv IleiQ^vriv xccXxr] /3ot ^ovg inuvi^r]' 
f xal ysyQUfi^evT] xvvl xal 7ieQi,6r6Qa xa\ ;utjvI zfi jli£v 
xvav^ rfj dt TtsQtereQcc, r^ de XW Jfpoff^A^ov xal ene- 
7trjdrj6av cpavevrcov de na6i rovroig advvdrav dneGrr}- 
(?av, xa^dneQ KXeieocpog 6 Zirjkv^i^Qtavog. ovrog yaQ 5 
Tov iv Ud^a IlaQtov dydkiiarog iQa0d-elg xarexket6ev 
avrov iv ra vaa^ qj 7ikrj6td0at dvvrj66^evog' xal Gjg 
ridvvdret dtd re r^^v ipvxQ6rrjra xa\ t6 dvrtrvTiov rov 
At^ov, ri]vtxavra rr^g iTCtd^vfitag djte6rrj xa\ nQO^akko- 
fievog t6 6aQxiov i7tkr]6ta6ev. rfjg 7tQd^eag ravrr^g 10 
fivr]^ovevet xa\ "Ake^ig 6 7totr]rr]g iv ra i^ttyQacpo- 
fieva dQdfiart, rQaq)f] kiyav ^ds (II 312 Kr 
606 yeyevr]rat d', ag kiyov6tv., xdv Z!d(i(p 

rotovd'' ereQOv. kt^tvr^g iTted-vfir^^ev x6Qr]g 
dvd-Qa)7tog iyxarexket6e &' avrbv ra vea. 15 

xat 0tkr]ii(ov rov avrov fivr^fiovevav (pr]6tv ub. 521) " 
dkV iv 2Jdfi(p inev rov kt&ivov ^aov Ttore 
dv&Qco^tog r]Qd6%-r] rtg' eir' eig rbv veav 
xarexket6Ev avrov. 
Krr]6txkeovg d' i6r\v iQyov t6 dyakfia^ ag (pr]6tv 20 
'Adatog 6 Mtrvkr^vatog iv tc5 7teQ\ 'ylyakfiarojtot&v. 
Ilokdficjv de r] 6 7iotr]6ag rbv intyQa(p6^evov 'Ekka- 
h Stxbv (fr. 28 Pr) *f'v ^ekcpotg, (pVj^iv^ iv ra ETttvardv 
9-r]6avQa Ttatdeg ei6tv kid-tvot dvo, av rov ereQOv 
/Jek(poi (pa6t rav d^ecyQav iTttO^vfir^^avrd rtva 6vyxara- 25 
xket^d^iivat xa\ rfjg bfitkiag . . . xarakiTtetv 6re(pavov. 5 ^xal)> KXticocpoq Schw 7 Svvdfievog E 9 8q jrpo- 

fiaXlonfvog ti aag^iov Mein, latet aliud 15 iyKatsyiXfiofv ■9'' 
favzbv A: corr. Cas 23 iv tm Dalec: ^ ^v Toi A Snivazmv 

Mein: Trivaxcov A 26 (ivrjiioavvov suppl. Mein, rectius for- 

tasse (Jita^bv ir 337 

(pcoQccd^svtog d' avTOv xov d^Eov iQcoyiivoig rotg ^skcpolg 
evvrcc^ai acpEtvai rbv av&Qanov' dsdaxsvai yaQ avrbv 

85. xal aXoya ds ^aa dvd-QOJTiGJV rjQccG&r]' Usxovv- 

5 dov fisv nvog ^a^iXixov Oivoxoov dksxxQvav sxaXstro 
ds 6 (isv dlsxxQvav KsvxavQog^ 6 ds Usxovvdog ijv 
Oixsxrjg Nixo^rjdovg xov Bid^vvav ^aGiXsag, cig Igxoqsi 
NixavdQog sv sxxa IIsQiitsxsiav. sv AiyCa 8\ Ttai- c 
dbg r}Qd6d-rj %y\v^ iog KXsaQxog i6xoQSi sv rcQaxa 

10 'EQconxav (FHGII314). xbv ds natda xovxov &s6(pQa- 
6x0 g sv x(p 'EQCJXixa (fr. 109 W) 'A^cpiko%ov xakstGd^aC 
cpypi xal xb ysvog 'SlXeviOv stvai., 'EQfisCag d' 6 xov 
Eq^oScoqov, Ud^iog ds ysvog., SQaed-fjvai Aaxvdovg 
xov cpiXoebcpov. sv ds AsvxadCcx cprjalv KXsaQxog (1. s) 

15 ovxcog SQaad-rjvai xacov naQ&svov cog xal xbv ^Cov 
sxXiJiovGrj Gvvanod^avstv. dsXcptva d' sv 'Ia6m naidbg 
SQaed^rivai Xoyog., cog i&xoQst ztovQig iv rfj ivdrr] 
(FHG H 473). 6 de Xoyog i6rlv avra [6] nsQi 'AXs^- 
dvdQOv xal Xsysi ovxag' ^ fisxsns^xljaxo ds xal xbv ix d 

20 xiig 'Ia6ov Tcatda. tcsqI yaQ xijv itoXiv xavxrjv ^iovv- 
6i6g xig rjv natg^ og [isxd xav dXXcov ix naXaC6xQag 
naQayivb^svog inl xijv %^dXaxxav ixoXvfi^a. dsXcplg ds 
nQog avrbv ix xov nsXdyovg dniqvxa xa\ dvaXa^^dvcov 
inl xd vSixa scpsQsv inl nXst6xov vr]x6(isvog xal ndXiv 

25 dnoxad^Caxa sig xijv yijv.' cpiXavd^Qcon^xaxov di i6xi 
xaX 6vvsr(orarov xb ^aov 6 dsXcplg ;ta^tv xs dnodid6vai 
ini6xd(isvov. ^vXaQxog yovv iv xfj dadsxdxrj (FHG 
I 340) ^ KoCQavog, (pr]6Cv, 6 MiX-^^iog idav dXisag xa e 
dixxva Xa^6vrag dsXcptva xal (isXXovxag xaxax6nxsiv 

8 fvayeLco dh A: corr. ex Ael. n. an. 6, 29 18 6 del. s 338 T 

ccQyvQtov dovg xul TtuQuitr^edfievog atpf^xBv dg t6 ici- 
Xuyog. xul fisra tavru vuvuyCa x9V^^f'^^^S ««?' Afv- 
xovov xul icuvTdv ujtoXo^tvcjv fidvog vicb deXtplvog 
f6cod"r] 6 KoLQUVog. xEXevrri6uvxog d' uvxov yrjQuiov 
iv xfi TCuxQidt xul xfjg ixtpoQug nuQu triv ^dXattav 5 
yiyvo^ivrjg xuxu xvxrjv [iv xfj MiXt^xg}]^ iv xa Xi^ivi 
TcXfjd^og dsXcpivav iq)dvrj iv t/) ri(iiQ<x ixsLvr] (iixqov 
f uTCcaxiQa xav ixxofiL^ovxcov tbv Kolquvov, a6sl 6vvsx- 
(psQovxav xul 6vyxr]dsv6vt(ov xbv dv&Qonov.^ 6 ds 
uvxbg laxoQSL ^vXuQxog dicc xfig SLX06xf\g iih. 343- lo 
o6i]v iXicpag xb ^aov (pLXo6xoQyCuv s6xsv sig nuLdCov. 
yQtttpsL d' ovTog' ^xovta 8s xa iXicpuvtL 6vvstQi(psto 
^rjXsLU iXi(pugy rjv NCxuiuv ixdXow a xsXsxrcG)6a f] 
xov xQi(povxog 'IvSov yvvr] nuLdCov uvxf]g xqluxo6xuIov 
mcQuxuxi&sxo. ujcod^avov6r]g ds tf]g dv&Q(onov dsivr] I5 
xig (piXo6xoQyCu yiyovs xov &r]QCov nQbg xb nuLdCov 
ovts yccQ dn uvtov j;(o()ti;dfi£vov t6 ^Qicpog vnifisvsv., 
t6 ds si fif] ^XinoL t6 nuLdCov fj^xaXXsv. ot' ovv f] 
XQOcpbg i(inXr]6sisv uvxb [xov] ydXuxxog., uvu (li^ov 
&OlxS)v nodav xov d^rjQCov ixC&SL uvxb iv 6xd(pr]. si 8s 20 
,ui) TOVTo nsnoLi]xoL., xQO(pf]v ovx iXdfJL^ccvsv {] iXicpag. 
xal (isxd xuvtu ^t' oXr]g tfjg r](iiQug tovg xuXd(iovg 
Xu(i^dvcov ix tav naQutL&s(jLivc3v xoQtu6(idtav xuQ-sv- 
dovxog xov ^Qicpovg xug (ivCug dns66^SL' 6xs 8s xXuCol., 
rf] nQo^o6xC8L xf]v 6xd(pr]v ixivsi xal xat sxoC(il^sv avt6. 25 

1 iiaqa6tr]C(x.ii,(voq A; corr. Dobr 3 &iioXamivoiv A: corr. 
Cas 6 glossam (ad v. 5) del. K 8 xibv ovvfyi-nofii^ovrcov 

AE: corr. K 10 ^vlagxog del. s fort. recte 13 [flfqpo^gj K 
14 XQfcpovtog add. E et Ael. n. an. 11, 14 16 naLSCov (^tov 

te naiSCov ■nQog t6 9r]Qiovy suppl. Mein 18 t6 Si Wilam: 

6 ^8 AE 19 rov om. E, del. K 20 iv ondtpit A: corr. E, 
cf. V. 25 et Ael. 1. s 21 Trfjrotrjxft A: corr. E 22 tovg del. 
Wilam 23 *x K: xai A, om. E tr 339 

t6 d' uvTo iicoCsL xul 6 aQQr^v sXscpag jroAAaxtg/ 
^6. vfisig dt, G) q)iX660(poi^ xal rav dsXtpCvcov xa\ 
rav ikscpdvtav s6rs xaru rfjv yv(0(ir^v ayQiarsQOi sri 
rs avi](isQG)rsQoi.^ xaCrot IIsQ6aCov rov Ktrtscjg sv 
5 rotg £v(niortxoig 'Tn:ou,v7](ia6tv ^o&vrog xul ksyovrog b 
^tcsqI u(pQoSi6Co3v aQ(io6rbv sivat sv ra otvip (ivsCav 
jioist6%af xal yciQ itQog ravra tjfiug orav vnoTcCcofisv 
sictQQSTisig slvui. xul svruv&a rovg (isv rj(isQ(og rs xul 
(isrQCag avroig jjrpojjitfVov^ sjcatvslv dst^ rovg ds ^- 

10 QKodag xal ujcXTJ6r(og t(,'systv. xut sl StaXsxrtxot 6vv- 
sXd-ovrsg sig jcorov tcsqi 6vXXoyi6(t,G}v diaksyotvro, 
aXXoTQCcag av avrovg vnoXccfiot rtg icotstv rov tcuqov- 
rog xutQOv., ^OTf^ xul o xuXbg xayad^bg uvr]Q (isd-v- 
6d-sCr] av. 01 Ss fiovX6(isvoi 6Gj(pQovixoi slvut 6(p6dQa 

15 [is'xQt rtvbg diarr^Qov6tv sv roig jforotg rb roiovrov' c 
si^' orav jcaQSi6dvfj rb oivuQtov^ rrjv Tta6av d6xr}(io- 
6vvrjv ijttdsCxvvvrai' o xal iCQ(orjv iysvsro ijtl rav i^ 
^AQxadCag d^scaQav TCQbg ^AvrCyovov 7caQaysvo(isvav. 
ixstvoi \ts I yuQ rjQC6rav 6(p6SQu 6xv&Qa7cag xul sv6xr]- 

20 (i6vag., ag aovro., ovx ort rj(iav rtvu 7CQ06^Xs7tovtsg, 
dXX^ ovds dXXrjXovg. ag ds 6 7t6rog TCQOs^atvsv xul 
sl^f^X^sv uXXa rs dxQod(iara xal ai @srraXui avtai 
oQxr^^tQCdsg., xu^(X7CSQ uvrulg s&og i6rCv., iv ruig dta- 
^(o6rQatg yv(Jtvai d^Qxovvro^ ovx srt xutstxov avtovg 

25 oj" avdQsg^ dXXu ix tav xXtvav dv(OQ(iav xul i^6av d 
ag %uv(i,a6t6v tt d^su^iu Q^sa^isvof xal (laxuQtov tbv 
^ueiXsa d^csxuXow.) oti s%s6tiv uvta tovtav d^coXavstv^ 
xu\ stsQu toxftotg 7CaQU7cXrj6tu tcuvv 7CoXXd tav (poQtt- 13 OTt add. K 16 nugaSv^ AE: coir. K, formam du- 
biam non correii; izuquIvij WiJam 19 ts del. Mus 340 ir 

XG>v inoiovv. t&v (pcXoCocpav de rig ovunivojv y]utv 
£i6eXd^ov6r}g avkrjzQLdog xul ovOr^g avgvxtoQiag Ttag' 
avrco, ^ovkofiivrig rflg nai6C6xrig nuQaxu^i^ai ovx 
(nhQexpsv, uXXa 6x\r\Q0v avxov si6^yav. si^' v6rsQ0v 
ncoXovfi.svr]g rrjg avXrjtQidog, xad-dnsQ s^og S6rlv sv 5 

e rotg noroig yivs6%'Ui.f sv rs ra uyoQu^siv nuvv vsuvi- 
xbg rjv xul ra ncokovvn ukkci nvl ^urxov nQOS^svn 
r}(i(pi6^r]xsi xul ovx scpr] avxbv nsnQuxsvui' xul xskog 
etg nvy^iug rjk&sv 6 6xkr]Qbg sxstvog cpiko^ocpog xa\ 
iv uQxf} ovd' uv nuQuxud^i^ui imxQsncov rf; uvkrjXQidi.' 10 
[ir]noxs avx6g i6XLV [6] UsQ^aiog 6 nsQl x^g avkrjxQi- 
dog dianvxxsv6ug. (pr]6iv yuQ 'AvxCyovog 6 Kuqv- 
6xiog iv x(p nsQi Zr]vavog yQucpcov ads 'p. 117 Wil)" 
^ Zrjvcov 6 KiXi&vg Usq^uCov nuQu noxov uvkrjXQCdiOv 
nQiu^ivov xui dioxvovvxog Si6ayaysiv nQog uvxbv diu 15 
f t6 xr]v uvxr]v olxstv oixCuv.^ ^vvca^d^o^svog si6sCkxv6s 
xr]v naidC6xr]v xul 6vyxuxsxksi6s xa Usq^uCg}.' olda 
6s xal nokv6xQuxov xbv 'A&r^vutov.^ fiad-r]xr]v ds &eo- 
(pQcc6xov, xbv imxukovfisvov Tupprjvdi/, oxi xav uvkr]- 
XQCdcov xa i^uxiu nsQisSvsv. 87. i6nov8uxs6uv 6s xul 20 
ot" ^u6ikeig nsQl rag fi,ov6ovQyovg., ag df]kov noist 
JIuQiisvCav iv rf] nQbg 'Aks^uvdQOv 'Eni6roki]^ r]v ins- 
exsiksv uvxa (isxu rb ^uiiu6xbv skstv xul xrig uno- 
6xsvf]g xf]g /IuqsCov iyxQuxr]g ysvs6%ui. xuxuQid-[irj6d- 

eobfjisvog ovv xu aixfidkcoxa yQdcpsi xal xuvxw "^ nakkaxCdag 26 
svQOv fiov6ovQyovg rov ^u6ikscog rQiuxo6Cug sl'xo6i 
ivvsa., avSQug 6rscpavonk6xovg ^'| xal rs66aQdxovra, 6 re del. Mu3 6.7 vfocvia-Kog fjv A: corr. Cas 7 ngoa- 

9Bvtog A: corr. Ca3 9 <6^ xat Wilam 11 6 del. K 

16 fort. aiaQ-ofievog flcsil-nvas K: avvsilyivat A 20 fort. 
sanovSdyiocaiv 24. 25 potiaB KcczaQL^fiovfisvog ir 341 

otponoLOvg diaxoGLOvi;; e^do^7]xovra anxd^ xvxQB^/ovg 
£ixo6i ivviu^ yakaxrovQyovs XQiGxaidexa^ Tiorrj^aro- 
jioiovg snraxaidsxa^ oivorj&rjrag e^do^rixovra^ jivqo- 
jioLOvg reOGaQaxovra.^ 
5 xa\ v^LV df, d) iruLQOL^ kiyco ort ovdiv iGrLV dtpd^aX- 
(iG)v ovrag EixpQavrLxbv ag yvvaLxog xdXkog. 6 yovv 
Tov rQuyLxov XaiQi^^ovog Oivevg n.eQL naQd^ivcov rt- 
v&v dLrjyov^svog av id-earo (pr]6Lv iv ra 6[icoi'v^a 
dQdfiart (fr. li N)* 
10 exetro yaQ t) yLtv kevxbv elg Gekrjvoqxog 

(puivovGa ^uGxbv XeXv^ivrjg incoiiidog. 
riig d' uv xoQeiu Xayovu xr^v UQLGxeQccv 
iXv6e' yv^v^ d' ai&iQog %-ed^u(5LV 
5 i,S}0uv yQucpijv ecpuLve' xqG>iiu d' o^^u0l 
15 Xevxbv ^ekaivrjg eQyov dvxrjvyet GXLug. 

aXXrj d' iyviivov xaXXi%£LQug aXivug^ 
uXXrjg nQOGu^nixovCu d^fjXvv uvxivw 
7] de Quyivxcov ;|rAavfcdtc3v vnb nxvxag 
10 ecpuLve ^rjQov, xui,en£6q)Quyi^exo 
20 coQug yeXcoOrjg x^Q^S iXnidcov eQcog. 

vnva^ivuL d' inLnrov iXevicov im^ 
tcav T£ fieXuvocpvXXu 6vyxXa6ui nreQu 
XQoxov -9"', bg rjXLadeg eig vcpd6^aru 
15 ninXcjv 6XLug etdaXov i^a^oQyvvro, 2 TQHCiiaiStyiu A 2. 3 nffifiatonotovs Wilam 5. 6 dcpd^ak- 
(loig lemma A 8 itid^suTo Mein 10 — 20 postp. 342,2 trars- 
pos. Herm, sed dubito 10 axfiro fi' ^ lac 12 xoQ^i^S A: 
corr. Cas 13 yvfivfig A: corr. Valck 15 &vtavy ti A: corr. 
Schw 18 17 6iKlaytv t&v xX. A: corr. Mein (tj 8' iiiQayiv- 

tav Cas) viib jrrvjjatg Nanck, fort. vTcontvxci 21 vTtta>- 

(ifvai A: corr. Lobeck 24 CHiag Cas: olv.Cag A (ico^ioq- 

yvvTai A: coir. Mein 342 ir 

£Q6T] de ^aXEQog ixTQatpelg a^gaxog 
keificbsi fucXaxolg il^eteivov avxivag. 
d 88. inixaxttcpoQog 8\ av 6 TtoirjTTig ovrog ijil ta 
av^ xal iv 'AXfpe6i,^oC(x. q>r}6iv (fr. 1 N)' 

xal 6(o[Latog fiev oil^eig xateiQyd^eto 5 

6tiX^ovta Xevxa ;|r()oj/u.art diaitQejirj. 
aidcog d' ijceQQV&fii.tev tjiciatatov 
iQvd^rjfia XafiTCQa XQ06tt9et6a xQfhfJiuti' 
5 xoiuti de xr]QOXQG>tog cag dydXfiatog 
avt0i6i /3o(?T(>u;|^ot<?tv ixnenXa6fi,ivov 10 

^ov^ot^iv dvifioig ivexQvcptov tpOQOvfievai. 
iv de tfi 'loi euQog tixva nQO^rjyoQeve td civd-r] ifr. 9)* 
e dv&r}QOv tixva 

ioQog niQL^ 6tQC)6avteg. 
iv de KevtavQO), oneQ dQafjuc no?^vfietQ6v iettv^ Xei- 15 
uavog tixva (fr. 10)' 

evd"^ ai fiev avxGiv sig dneiQOva 6tQaxov 
dvd-iav aXoyxov i6xQdxev6aVj rjdovalg 

Q^riQGjfLevov tu ?.eifuhvav tixvn. 

iv 8e ^i0vv6a (fr. 5)' 20 

XOQOV iQaex-qg Xi666g^ iviavxov de natg. 1 versum ab hoc loco alienam putabat Mein fpffn Bergk 
dace Lobeckio {fgaaig): Jtfpc/js A 2 (i,al9a*oiCiv A: corr. 

Grot, (taXaiiovg th,iX£tvfv (hoc etiam Scal) Wilam 3. 4 ovxog 
%a\ fTti Ttt avQ-T] iv A: corr. K 4 altair^oai. A: corr. Cae, cf, 
Suid. 8. XaiQj][i(i)v 48qq Alphesiboeae ecloga, si quidem integra 
est, ad Chaeremonis florum atudia comprobanda non apta 
5 — 11 apparet haec de una aliqua puella dicta esBe 5. 6 gra- 
viter corrupti 9 XTjQOXQoateg A: corr. Wilam 10 fxnfnla- 

fffifvoi A: corr. Mein 11 tpOQOVfisvoi A: corr. Herm 14 afQog 
A: corr. Cas (non Eust. p. 1658,58, qui poetae veraus ab epi- 
toma omiasos non novit) 17 iv&ifitv A: corr. Mein 18 aXo- 
jrojv A: duce Hermanno (,&l6yxcov) corr. Mein 19 d-rjQSfiivat. 
Schw, tam %o(imvta (9dXlovra Nanck) Itifiwvwv Herm /r 343 

xsQi dl Qodav iv 'OSv66£t q)r]6iv ovtag (fr. 13) • 
x6fiai6(,v 'SIqov ofiiiat' evavd^ij Qoda 
siX^v, tid-^vTjfi iaQog ix7fQSjce6tatov. 
xal iv &vB6tr] (fr. 81* f 

5 Qod' 6^vq>syyrl xqCvs6lv aQysvvotg ofiov. 

iv 8s Mivvaig fr. 12) • 

TCoXXriv onaQav KvnQtdog si60Q&v naQiiv, 
axQai6L nsQxdt,ov6av oCvdvd-aig XQOvov. 
89. ini xdXXsi 8s — *frt yuQ ysQav doidbg xsXaSsl 

10 Mvafio6vvav^ xatd tbv EvQinCSrjv (Herc. 679) — St,a- 
fioTjtot ysy6va6i yvvatxsg ©aQyrjXCa rj MiXri^Ca, 7]ttg 
xal T£66aQs6xaCSsxa dvSQd6t,v iyafirj&rj, ov6a xal t6509 
siSog Ttdvv xaXij xal 6o(pi], ag (pr]6LV 'InjcCag 6 6o(pi- 
6tr]g iv ta imyQatpo^svcp Uvvayayr] (FHG II 61). ^C- 

15 vav S' iv rfi ns^ntr] tav IIsQ6Lxav tr]g nQd)tr]g 6wtd- 
^sdtg (pr]6LV (ib. 93) otL r] Baya^dtfiv yvvr], 7]tLg r]v 6/u.o- 
ndtQiog SsQi^ov dSsX^'^, ovofia '^vovrtg, xaXXC6tr] r]v rSv 
iv tf]'A6Ccc ywaLxav xal dxoXa6totdtr]. ^vXaQxog Ss 
iv tf] ivvsaxaiSsxdtr] TL(ia6dv (pr]6L (FHG I 343) %r]v 

20 'Oi,vdQtov naXXaxCSa nd6ag ywatxag vnsQ^s^Xr]xsvat 
xdXXsL. tavtrjv S' dns6tdXxsi SaQov 6 tav AlyvntCav b 
^a6LXsvg ZtatCQci tr] fia6LXsag yvvatxC. &s6no}inog 
Ss iv tf] sxtr] xai nsvxr]xo6tf] rwi/ 'l6tOQtav (ib. 324) 
SsvonsCd^siav tr]v Av6avSQCSov [ir^tsQa na6av tav 

25 xatd IIsXon6vvr]6ov ywatxav ysyovsvat xaXXCova. 2 ofifiMT' K: ewfiaz' A, Gzsfificct' non recte lac 8 a§Qaiei. 
Mein jrpovov corruptam, requiro yivvv (xQoa Wilam), nam 

certum mihi est non de puellis, sed de invenibus agi 15 zijs 
ZQizTjg evvz. Mneller 16 ^ayd^ov A: corr. Ruehl coU. Pomp. 
Tr. 3,1,5 17 "Afivztg Ctesias (Phot. bibl. p. 39al4\ idemque 
non Xerxis, sed Artaxerxis sororem dicit 22 IkazsiQa Brueckner, 
§aetlB(og i. e. Persarum 24 ^ovovei9ti,av A: corr. s 344 ir 

ccjfiictSLvav de avtijv ylaxEdai(i6vL0i xal tijv adskcprjv 
avtrjg XQv6r]v, ot£ xal tbv AvGavdQidav ix^Qhv bvta 
'Ayrj0LXaog 6 ^adLksvg xata6ta6id0ag <pvyad sv&rivaL 
(7tOLrj0sv vjib AaxsdaL^ovLcov. xaXXi6tr] d' r]v xa\ 
Tlavtixa rj KvjiQia, tisqI ^g (pr]6L OvXaQxog sv tfj 5 

c dsxdtr] tav 'iGtoQLcov (ib. 338) otL TCaQ^ 'Okv^TCiddt ov6av 
tfj 'Aksi,dvdQov firjtQL rjtSL JtQbg yd^ov MdvLfiog 6 IIv- 
d^iavog. xat snsl ijv ax6ka6tog r] yvvr], ^(prj r] 'OXv^- 
jtLdg' *« 7i6vr]QS., totg 6q)&aX^0Lg ya^stg xal ov ta va.' 
xal ti]v xatayayov6av ds nsi6i6tQatov stcI ti]v tvQav- 10 
vida^ ag '^&rjvag TtSLQav sldog i^ov^av^ xakrjv cpr]6L 
ysyovsvaLy iqtLg xal tf] ^sa sl'xa6to ti]v fiOQ<pr]v. 6ts- 
cpav^ncoXLg d' r]V xal avtrjv s^sdcjxs TtQbg yd^ov xol- 
vcoviav 6 nsL6i6tQatog 'lTtndQ%ci tc5 vtc5, ag Kksidrj- 
^og L6tOQSt sv r]' N66tci)v (ib. 364)' ^ ii,sda)xsv ds xal 15 

(1 'InndQXG) Tc3 vist ti]v naQaL^atr]6a6av avta yvvatxa 
Ovr]v ti]v UaxQdtovg d^vyatsQa, xal XdQ^ov tov noXs- 
fiaQxi]6avtog ^vyatsQa sXa^sv 'Innia. nsQLxaXXs6tdtr]v 
ov6av ta ^st' avtbv tvQavvsv6avtL. 6vvs'^r] ds ag 
(pi^6L, tbv XdQ^ov iQa6ti]v tov 'Inniov ysvs6d^aL xal 20 
Tov nQbg 'AxaSrj^icc "EQOta IdQv^aeQ^aL nQatov, i(p' ov 
snLysyQantaL • 

noLXLXoar]%av' "EQCjg^ 6o\ tovd' CdQv^ato ^cofibv 
XdQfiog in\ 6xLSQ0tg tsQfia6L yv\iva6iov.' 

e 'H6iodog 8' iv tQita MsXa^noSiag (fr. 195 Rz) ti]v iv 25 
Ev^oi(x Xalxida xalXiyvvaLxa slnsv. svnQsnstg yccQ 

6 TlavTtxa Wilam, Disi fuit Uccvtificc 10 Katdvovaav 

AE: corr. K 11 mg &9'rjvag ■nsiqav A (nihil i.isi wg AQ^riva 

Sfi&sv E), quae ron expedio; non recte Sg 'A&rivag ZwTtiQag 
Valck 18 lla§iv non verum, latet fort. nomen virginis velut 
'EXdzrjV 21 "Epcorog <^^a)fi6vy [SQvcacd-ai Siebelis coll. Paus. 
1, 30, 1 ir 345 

(ivtod^i yCyvovxaL ywulxsg^ cag xccl @s6(pQa6Tos (fr. iio) 
ELQrixiv. xal Nv(i(p6dcoQog d' iv ta tfig ^A<3Cag fli- 
qCti^gj (FHG II 378) xaXUovccg cpt^ai, yCvsad-ai yvvatxag 
tav Ttavtaxov yvvaixiov iv Tsvida tf] TQcoixy vVjGco. 
5 90. olda de xal nsQt xd^Xovg yvvaixav dy&vd icots 
diats&svta' tcsqI ov iGtoQav NixCag iv toig ^AQxa- 
dixotg (FHG IV 463) diadstvaC (pr]6tv avtbv Kvipskov., 
jc6Xtv xtCoavta iv tw 7CsdC(p tcsqI tbv 'AXcpstov stg fjv 
xatoixCoavta IlaQQaaCcov ttvdg ts^svog xat ^co^ibv dva- f 

10 6tf}6at zl7]^YjtQt 'EXsv^tvCa., rjg iv tfj soQtfj xat tbv tov 
xdkXovg dy&va iTCttsXicaf xdcl vtxfiGat TtQ&tov auToO 
tijv yvvatxa 'HQodCxrjv. iTCttsXsttat ds xal fiixQt vvv 
6 dycov ovtog^ xal at dy(ovti^6^svat yvvatxsg %qv6o- 
(p6Q0t ovo^d^ovtat. &s6(pQa6tog ds (fr. iii) dyCova 

15 xdXXovg (pr^el yCvsOd^at TcaQa ^HksCotg^ xat trjv XQtGtv 
inttsXsted^at fistd GTCovdfjg Xa^^dvstv ts tovg vtxi]6av- 
tag dd-Xa oicka' dnsQ dvatC^sGd^aC (pr]0tv ^tovvGtog 
6 AsvxtQtxbg tf] 'Ad^r]va, tbv ds VLxr]6avxa tatvtov-CAC) 
fisvov vnb tcbv cpCXcov xal no^nsvovta scjg tov Lsqov 

20 naQayCvsC&at. tbv 6ts(pavov d' avtotg dCdo^d^at fivQ- 
QCvr]g i6toQSt MvQGCXog iv 'iGtoQtxoig HaQadbl^otg 
(FHG IV 460). ivta%ov ds cpr]GLV 6 avtbg ®s6cpQa6tog 
(fr. 112) xal XQC6sLg yvvaLxav nsQL GacpQoCvvrjg yCvsed-at 
xal oCxovofiCag, &6nsQ iv totg ^aQ^aQotg' stiQco&t dt 

25 xdXXovg., cog diov xal tovto ttiia6d^at, xa^dnsQ xal naQu 
TsvsdCotg xa\ As6(iCotg' tavtr^v ds tv^r^g rj (pv6scog 
slvat tt^f]v.f diov nQ0xsi6d-at 6co(pQ06vvr]g. tb xdkkog 

3. 4 aut yvval-Aaq aut yvvaiv.Siv delendura 8. 9 {^BaGiliSay 
noXtv Mein, cf. Paug. 8,29,5 9 v.aroiv.fiGavTa A: corr. Schw 
15 ytvsc&at A: corr. Mein 19 fort. Tiofintvofisvov 23 ■/.Qicii 
A: corr. m' in mg 27 xt(ii]v dtvtov A: dist et corr. Mus 346 /r 

b yciQ ovtcog Kukov^ ei 8\ (xtj. xivdvvov exov i-x axo- 
XaGiuv.^ 

91. T06uvxa tov MvQxCkov f|^g y.utaki^uvtog xul 
ndvtcov avtbv ircl tfj ittvJJfir; d-uvfia6uvt(ov 6 Kvvovk- 
xog ^cpy]' 5 

'^novXvyiu^YiiioOvvriq^ r^g ov xevscbteQOv ovdev, 
"Inncav scpt] 6 u&so? (Bergk PL II* 259). ukku xul Hqu- 
xksLtog 6 d-etdg q)r]6L (fr. 16 Byw)" 'jtovkv^a&n] voov 
[exeiv] ov didcc^xei.' xal 6 TC^cav 8e ecprj (fr. 65W)' 

iv de 7ikutv6iibg 10 

xovXv^ud-r]fio6vvr]g, tfjg ov xevechteQOV ukko» 

c tC yccQ oq>ekog tav to6ovtcov dvo^cctcyv^ d) yQuii^utixe, 
ndvtcov emtQl^uL ^akkov ?) 6cocpQOvC6ui dvvuyisvcov 
tovg uxovovtug. xa\ euv ^iv tCg 6ov jtv&t]tuL tCveg 
fjdav ot sCg tbv dovQSiov Xnnov iyxutaxksL6%evteg. 15 
evbg xu\ devtiQOv i'6cog iQelg bvo^w xu\ ovde tuvt' 
ix t&v 2Jtr]6LxbQ0v., ^X^^fl y^Q-t ^^^' ^^ ^^S 'AyCu 
tov ^AQyeCov 'IkCov niQ6Ldog' ovtog yuQ nufinokkovg 
tivug xatiks^sv. akku ^ijv ovds tav '0dv66icog stuC- 
Qcov exoLg uv ovtcog evQv^^ag xutukii,UL tccg nQO^r^- 20 

fl yoQCag xu\ tCveg ot vnb tov Kvxkconog avtcov xara- 
^QCod-ivteg i] vnb tav Aai6tQvy6vcov xu\ ei bvtcog 
xute^Q(o^r]6av b6tLg [ovv] ovds toCjt' oidug, xaCtOL 
6vvexG)g OvkuQxov ^vt]^r]v noLOv^svog iFHG I .346) 
OTt iv ttttg KsCcov n6ks6LV ovts staCQug ovts avkr]- 25 
tQCdag Cdetv e6tL.' 

92. xa\ 6 MvQtCkog' ^tovto de nov siQViy.sv v 

1 f'xov K: fcxov A 8 7Covl^fiia9f] voov fjfftv A: corr. 

Schw coll. Diog. L. 9, 1, 1 11 no).vfiaQ-T]u.oGvvrig A 15 Sov- 
Qiov A 17 axoli] A: corr. Cas 17. 18 t^j? caxaror &Qytiov 
A: corr. CFHerm 23 ovv del. K 25 y.icov A: corr. Broeudsted ir 347 

OvXccQxoSi xaTaviyvcov yccQ avtov na6av rrjv'l0TOQiav' 
eiTCovTog d' ^ iv tti tqltt} xal sixoGTfj', 6 MvqtlXos 
i(pri' bIt ovx iyto dtxaLOjg ndvTag v^iag rovg cpikoGo- 
cpovg (11,6 a (ii6o(pLlok6yovg ovrag', ovg ov (lovov Av6i- e 
5 (laxog 6 ^a^iXevg ilsx^^Qv^e r^g Idiag ^a^tlEiag ane- 
kavvovj cag 6 KaQv6r iog <pr]6LV iv 'I^roQLXotg ^lOjco- 
fivi]fia6LV (FHG IV 358), aXla xal 'A^iqvaloi. "Akei,ig 
yovv iv"Iicna (pri^iv (II 327 K)* 

Tovr £6rLV 'AxadT^(i£La , rovro SsvoxQccrrjg; 
10 noXl' ayad^a dotsv oi d^sol ^ijfirjrQia 

xal rotg vofiod-iraig ^ Slotl rovg rag rav koyov^ 
(og (pa6i, dvvccfiSLg naQadLdovrag rotg vioLg 
:> ig xoQaxag iQQi(pa6LV ix rr^g ^ATrixrig. 
xal UocpoxXfjg di TLg jl^rjcpi^iiarL i^r]Xa6s ndvrag (ptko- 
15 66(povg rrig 'Arrixfig, xad^' ov X6yov iyQaxps ^iXcov 6 f 
'AQL6roTiXovg yvcoQLfiog^ dnoXoyiav vnsQ tov Uocpo- 
xXiovg ArjfioxdQOvg nsnoLrjx^rog (p- 341 Tm) rov Ai]- 
fio^d^ivovg dvstpLOv. xal 'PcofiatOL d' ol ndvra ccql6tol 
i^i^aXov Tovg 6ocpL6Tdg Trjg 'Pibfirjg cjg dLa^pd^siQovrag 
20 rovg viovg., insl ovx otd' onag xars8ii,avro. ifi(pa- 
vit,SL d' v^av xal rb dvorjrov 'Avd^Lnnog 6 x<ofia- 
dionoLog iv KsQavvovfiivci Xiyajv ovrog (III 299 K)* 
oi'fioL, (pLXo6o(pstg. dXXtt rovg ys cpLXo^ocpovg 
iv rotg X6yoLg cpQovovvrag svQi^xo (i6vov, 6ii 

25 iv rot6L 8' SQyoLg bvrag dvofjrovg oqo. 

slxorag ovv noXXal rav n6Xs(ov xa\ (idXL6ra r] Aaxs- 1 fort. diaviyvoiv 3 videtur Myrtilus refutare velle 

Gynulcum, sed non refutat 8 sv 'Imiei vel iv 'imttGKO) Schw 
9 u^KaSrjfiia A 13 i'QQti,v tpaclv A: corr. Dobr 20 etcsI 

Wilam: sntit' AE add. Mein 22 potius sv KsQavvoi 

23 yf Grot: Tf A om. F. :i48 ir 

dai^ovibjv^ log Xa^uilBCJV (prialv iv to3 mQi 2.'iuo}- 
vidov (fr. 15 Koei.kcj, ov TtQOGUvruL oyrf (cpikoOO(piuv 
ovr*)) QrjtoQixrjv diu rag iv rotg k^yois v^tbv (piP.ori- 
(iiug xul iQidag xal rovg uxuiQOvg iXiyxovg' di' ovg 
UcoxQccn^g ^ev cmi&uvtv 6 TtQog rovg tig ru dixuGrrJQLu :, 
(\7c0xlriQ0viiiv0vg diukiyo^svog tcsqI rov dixuiov xka- 
7iri6rccrovg ovrag' uzi&ccvev 61 dLu. ruvru xcd QEoda- 

li Qog 6 u^Eog xal ZliuyOQug (^ii,exriQvi^i] xcd IlQiorayo- 
Qug) icpvyudev^rj' oTf xul nkicov vuvuyCcp iiQi]6uro' 
zJiori^og (3' 6 yQCKipag rcc xar 'Etilxovqov ^lI^Xlu vtco 10 
Zrivcovog tov 'EnLxovQaiov ii,ULrr,&elg uvijQi&ri, ojg (p),ai 
jJr]^y']rQiog 6 M((yvr]g iv rotg 'OncovvuoLg. 03. Ovvt- 
XovrL de elnnv xurd rhv XoXiu KXiaQxov (VHGUSIO 
ou xuQreQLxbv ^iov uOxetre., xxwlxov de tc3 ovri ^/JTf 
xuCroL Tov t,cpov TOVTOV iv rirruQCjL Ti]v cpvGiv ntQLr- \b 
ri]v ixovrog., covnsQ vfietg rcc x^^Q*^ ^iQiGciuevoL rriQetre. 
aiGd^rJGeL re yc(Q t/; ^r^O;? oGcpQuvGiv xul TtQug rb oixeiov 

(■ x(d dXXorQLOV d^uv^uGrbv X(d rcp ovvuvd^QOOTiC^ov oixov- 
Qbv eivuL x(d cpx^Xuxrixbv rov rCov ev dQcovrcov fiCov 
Ttdvrcov 7teQLrr6rc(Tov' cov oi'direQov TtooGeGriv vatv rotg -20 
Toi' xvvLxbv (iCov uiuovixivoig. ovre ydQ Gvvuvd^QOOTtC- 
^ere ovt£ dLuyivcoGxere ovdivu rCov b[iLXovvriov^ uiGd-i]- 
Gec re JtoXXcp vGreQOvvreg uQyoog xcd dcpvXdxrcog trire. 
XoidoQOX' dl x(d nu^cpdyov rov t^cpov Tte^pvxbrog. irt 2.3 suppl. K (orrf p7jTopix;^r oItj cfiJ.uavcfiuv Mus) 6 Sia- 
■KlriQOV^Cvoi'g A: corr. K, nisi forte ciJioy.fnXr^QcouCvovg rcquiritur 
8.9 suppl. Wilani 9 vavayicc K 10 (~)f6Tiuog S' AE: corr. 
loDsius 11 iniy.ovQiov A: corr. F> 16 CicniQ A: con\ Mu.s 
17. 18 fort. zf) nfQi (xar' Wilam) iJccpQavciv [xai nQbg tb] oUtiiov 
hkI dXXotQicov, cf. Sext. Emp. p. 16,30 Hokk 18 Q^avuactbv 

oi^nti^ov xai rb ovvavd^Q. A: corr. K 18. 19 /(«i oiy.ovQur V. 

2.H noXXco Cas: no}.Xwv AK ir 349 

de TaXaiitaQOv xul yvfivov rbv /3tov, aii<f03 ravTa fie- 
Afratf, xaxoloyoi nal ^oqoI 7CQ6g xs tovroig avoixoc 
xal avicnoi ^iovvreg. «^ cov andvtav aXl6rQL0t fiav 
aQstrlg, (idtaiOL 8i <£<7r£> stg tb tov ^tov %Qri6t^ov. d 
5 ovdev yaQ i6tt tav xakovftsvcjv q)tlo66<p(x)v d(ptXo6o- 
(pditeQov. ttg yaQ riXnt6ev <av> At6xLvriv tbv UcoxQa- 
ttxbv ToiovTOv yeyevr}6&at rovg rQonovg onotov (prj6L 
ylv6iag 6 Q^rcoQ ev rotg rcav Zlv^^olatav Adyotg; ov 
ex rcbv (peQO^ivcov cog avrov 8taX6ycov ^avfid^ofiev ag 

10 eTttetxfj xat pterQtov., Tclrjv ei (jtij «g dXtjd-ag rov 6ocpov 
ZlcyxQdrovg e6rtv 6vyyQdfi^ara., exaQi6d-r] de o;t>To5 VTcb 
Sav&tTtTtrjg Tijg UcoxQdrovg yvvatxbg fietd rbv exeivov e 
^dvarov, (bg ot dficpl rbv 'Idofievea (pa6tv (FHGII490). 
94. «AA' ye Av6iag ev rra entyQa^pofievcp k6yci) oi)rc36t 

15 '^TCQbg Al6%ivriv rbv UcoxQattxbv XQ^^s' — djtofivrjfio- 
vev6G} d' iycb, ei xal %oKXd i6tt td Xex^ivta.) dtd tbv 
^QBvd^ov vfiStv tbv TtoXvv, G) (ptX66o(pot ' ccQxstat d' ovtag 
6 Qi^tcoQ (fr. iTiu)* ^ovx dv Ttor arjd^rjv, <(g)> dvdQeg 
8txa6tai^ Ai^xivrjv ToAft^(?at ovtag ai^xQdv dixrjv dL- 

20 xd6a6d^aL, vofii^a d' ovx dv Qccdicog avtbv etiQav xav- 
rrjg 6vxo(pavtcide6tiQav ii,evQeLV. ovtog ydQ, ca dvdQeg f 
dtxa6tai., 6(peiX(ov aQyvQtov ijtl tQL6L dQaxfiatg Z!a6L- 
v6fiG) ra rQajtelirrj xa\ ^AQL6royeirovL itQO^eXd^cov TtQog 
ifie idetro fiij TteQLidetv avrbv dta rovg rbxovg ix rav 

2b bvrcov ix7te66vra. ^ xara6xevdt,0fiaL 8\ icprj, rixvrjv 
fivQeil'txr]v' d(poQfirjg de diofiat., xa\ ol'6co di 6oi 
ivve o^oXovg rijg fivdg r6xovg." xaX6v ye t6 riXog6i2 
rfjg evdatfioviag ra (ptXo66(p(p rj fivQeiptxri rixvrj dx6- 

3 liactenus Clearchus 4 iaTi add. K 5. 6 cpiXoao- 
fpuiziqov A: corr. Mus 6 kv add. K 18 w add. K 20 vo- 
ui'^wv ovv. A: corr. Sauppe 28sq fort. a-nolovd^ov tt 

Athznaeus m. 16 350 ir 

Xovd^dg T£ T^ 2J(oxQdrovg cpikoeocpia^ avdQog rov 
xal Ti)v [roiavrr]v] ;i;p^(5iv rav ^VQav ajiodoxL^daav- 
rog (Xen. conv. 2, 3), UdXavog dl tov vo^o&erov ovd' 
imrQinovrog dvdQl roiavrrjg 7CQ0L6ra6d-ai rixvrig • 
dib xal 0SQ£XQdrrjg iv Inva J) Tlavvvxtdi cprjGiv r» 
(I 162 K)- 

xaTa iLVQonaXeiv ri na%6vr dvbQ ixQfj'^ xad^tjfievov 

vrl>rjXa)g vno exLadsia)^ xarsGxsvaG^ivov 

6vvi8QL0v rotg ^iHQaxCoLg ikXaXeiv Sl' y^^iQag; 
eld-' e^rjg tpr^aLV 10 

avrix ovdslg ovrs ^ayeiQaLvav ffdf nanore 
b ovrs (lijv ovd' ^;u'0"t)o:;ra3Aatvo:i'. 
ixd6tGi yaQ yivsi ccQ^o^ovru dstv sivat xal rd rfjg 
Tixvtjg. i^fig 6^ rovroLg 6 QrlrcoQ rdds Xiysi. 'nsi6&sig 
d' vn avrov roiavra Xiyovrog xal d^a oidfisvog tou- 15 
Tov [AL6xivrjv] SaxQdrovg ysyovdra (la&rjr^v xal nsQi 
Sixai06vvrjg xal dQsrfjg nokkovg xal 6s(tvovg Xiyovra 
koyovg ovx dv nors inixtiQfj6aL ovdl roX(jirj6ai dnsQ 
oC novrjQoraroL xal ddLxararoL dvd^Qconoi inLX£iQ0v6i 
nQdrrsLV ...' 95. xal (isrdravrandXLV xarad QO}ir)v avrov 20 
c noLr]6d(isvog , ag 8avsi6d(isvog ovrs roxovg ovrs Tap- 
Xaiov dnsdidov xal OTt vnsQ^^fiSQog iyivsro yvctfir] di- 
xa6rrjQiov iQr](Lr]v xaradixa6d-slg xal ag rjvsxvQded^yj 
oixirrjg avrov drLy^iariag^ xal noXXd dkka xarsincov 
avrov smkiysi ravra' 'dkkc( ydQ., dt uvdQS^i 8ixa6rui^ 2rt 1 fort. ccvSqos (^acocpQOvsctdzovy roD 2 roiavri]v deJ. K 
7 %ara(ivQoncoXtiv A: corr. Cas ri^a9ovr' A: corr. Dobr 

avStxQ^'" A: corr. Erfurdt 8 c^iaSiai A 9 avvfSQi.ov ov 
zoig A: ccrr. Herm sXXaXfiv Dobr: iXdXfi A 12 ovrs Di: 
ov A 16 glossam del. K yty ovivai A: corr. Sauppo 

17.18 i^Sovra Xoyovg K 21 wg Savfiadfifvog K: ug iSavft- 

earo iog \ /r 351 

ovx sig ifie ^ovov toiovrog i^Tiv^ dXka xul aig tovg 
aXXovg aitavtag tovg avta xsxQi^^ivovg. ov% ot ^av 
xccTcrjXoi ot eyyvg oixovvtsg^ nao' cov jiQodoGstg ka^- 
^dvcov ovx aTCodLdcjGLy dcxd^ovtat avta GvyxXeiGavtEg 
5 td xa^jitjleta^ ot de yeitovag ovTca^ vti avtov deivd 
7cd6xov6iv (oGt ixXiJCOvteg tdg avrwv olxCag eteQag d 
noQQCo ^iGd-ovvtai; oGovg d' iQavovg GvveiXextai^ tdg 
(lev vicokoCnovg (poQdg . . . . ov xatatCd-r^eiv., dXXd TteQi 
tovtov tbv xdjcrjlov wg TteQi 6ti^Xrjv diacpd^etQOvtai. 

10 toGovtOi de inl trjv olxCav d^a tij y]^eQa dnaitri6ov- 
teg td 6(peil6(ieva eQ^ovtai co6te oCeG^at tovg naQiov- 
tag in ixcpOQdv avtovg rjxeiv tovtov tsd^veatog. ovtio 
d' 01 iv ta IleiQaiei didxeivtat &6te noXv ddcpake- 
GteQOv etvai doxetv eig tbv ^Ad^Cav nketv rj rovtcp 

15 6v(i^dXXsiv. noXv ydQ fidXXov d dv 8aveC6r]tai uvtov e 
vo^iC^ei eivat ^ d 6 natrjQ avtip xateXtnev. dXXd yuQ 
ov ti}v oveCav xexrrjrat 'EQ^iaCov rov (ivQoncbXov^ trjv 
yvvatxa dtacpd^eCQug e^do(ii]xovta etr] ysyovvtav; r]g 
iQ&v nQ06noir]6d(isvog ovt co diid^ijxsv Co6te rbv (lev 

20 uvdQa avtfjg xal tovg viovg ntco^ovg inoCr]6ev^ avtbv 
dt dvtl xanr]Xov fivQoncoXr]v dnidei^ev ovtcog iQcoti- 
xag To xoQiov (istsxsiQC^sto tijg f]XixCag avtfjg dno- 
XavGJV^ ^g Q&ov tovg 686vtag dQid^^irj^ai [o<Jot; iXdt- f 
TOvg i]6av] t) trjg ;|J£A()6? tovg daxtvXovg. xaC aoi 

25 dvd^r]te tovt cov (idQtvQsg. — 6 (isv ovv ^Cog rov 6o<pi- 7 fort. jtoQQOitfQoi 8 hiatum not. Sanppe, qui talia 

intercidisse putat ' symholas ceterorum eranintarum surripit et 
perdit, suas ipse non pendit' , sed vel sic voc. vnoi^oinovg 
suspectum 9 fort. <^n&6ai,y Siacp&tiQovTcei 10 afiu ijfitQa E 
12 Tou ttd^vtcbTog E 14 Adriaticum scil. Tyrrhenis piratis 

infestum, cf. CIA II 809 15 avfi^aliiv E 23. 24 glossam del. 
Cas, cf. Dem. de eloc. 128. 2G2 'oaov ilaTtovarig av A: corr. E) 352 i^ 

6tov toiovtog.' 6 filv ovv Av6iccg^ gj Kvvovlxe, ovtag. 
iyo) de ynxxa tbv 'AQi6taQxov rbv tQuyLxbv noir^t-^v 

(fr. 4 N) 

tdd' ov% vndQxcov.) dXXa tcfiaQOVfisvog^ 
xatanavGa tbv TiQbg 6s xal tovg aXXovg xvvag iv- 5 
tav&a koyov.^ /z/ 

613 Tbv zli6vv6ov., itaiQe Ti^oxQateg^ ^atvo^evov oi 
TCoXlol Xkyov6iv dnb tov tovg nXeCovag dxQatov 6nG3V- 
tag d^OQV^a^etg yCve6%^ai, (9 293)* 10 

olvog 6e tQaei neXn^drjg.^ og te xal dXXovg 
^Xdntei, bg dv ^ilv xavdbv eXt] [ir}d' ai6tfia nCvrj. 
olvog xal xevtavQOv dyaxXvtbv EvQvtCava 
IbXe^' ivl fieydQC) ^eyad^v^ov IleiQid-ooiO, 
ig AanC%ag eXd'6v&\ 6 d' inel g^QSvag da6ev o/Voj, 15 
l) (iaiv6[isvog xdx eQS%e 36[ioig ivl neLQL&6oio. 
'xatLovtog yovv tov oivov ig tb 6ib[ia, ag (P7j6lv'Hq6 
dotog (I 212), inavanXeet xaxd enea xal [iaLv6[ieva. 
KXeaQx6g te b xofiadionoLbg iv KoQiv&Coig (pr^6Cv 
(11409 K)' 20 

£1 tolg ^e%v6xo[ievoig exd6trjg rjfieQag 
dXyetv 6vve^aive trjv xecpaXrjv nQb roi) nLstv 
tbv dxQatov rjfiav., ovde eig inivsv av. 6 AOHNAIOY NAYKPATITOY A€inNOCOct)ICTQN : ir — 
nePI TYNAIKQN 

8. 9 fort. 01 notijrat, aut intellegendi saltem poetae, cf. 
Philo de plant. Noe 36 (ubi leg. ^xaAfcar of 7toir]tai}\ tum Athe- 
naeus Homeri Z 132 aliaque fortaase testimonia attulerat, deinde 
Eurytionis exemplum 9 itlsiovos Mus, cf. Philo 1. s 42 

14 ivifi(isvfi0(oi A i^ 353 

vvv 8s 71q6t£q6v ys tov 7t6vov rrjv rjdovijv 
5 TtQoXafi^ttvovreg vdrsQOVfisv raycc&ov. 
ISevocp&vrog de rbv '^yrjGtkaov (Y l) . . . ' fied^-qg ^ev c 
ccne%e6^ai b^oCag aero XQV^^^'' ^"^ (laviag, Gircov d\ 
5 vTceQxaiQcov b^oicog xal aQyCag' aAA' ovx rjfieig ye ovrf 
rav jtXetov 7Civ6vr(ov ovreg <^ovrey r&v ei,oCvcov ytvo- 
Hevcov jtlrjd^ovCrjg ayoQccg inl ra ^ov0ixa ravra eQx6- 
(le&a 0vfi7t66La. xal yccQ b (pLXejtLri(ii]rr]g OvXitiavbg 
Ttdhv nvbg ijteCXrjTtro elnovrog " e%OLvog ovx eL(iL\ 
10 Xeycov '6 d' l|otvog «ot»;' xal bg ^naQ' 'AXei,L8L ev 
ECaOLXL^OflSVG} (II 318 K)' 

e^OLVog enoCeL ravrd ye' 
ecpr]. 

2. ^ inel 8s ixd(Srr]g rj^ieQag (lerd rovg naQ' r](iav 
15 xaLVOvg aiel keyo(ievovg koyovg xal dxQod^iara exd- d 
6rore ^LdcpoQa ineL6dyeL b Xa^inQbg i]fiav icrLdrcoQ 
jiaQT^v6Log erL re xal yekaronoiovg, cpeQe ksyco^iev rt 
xal r]fiSLg nsQL rovrcav. xaCroL ^ys oida xal 'Avd^aQ^LV 
rbv Uxvd^rjv iv 6v(ino6C(p ysXioronoLav si6ax%^evrav 
20 dyeka6rov dta^ieCvavra, nLd-t]xov 6' ineL6a%%evrog ye- 
Xd6avra cpdvaL^ ag o^brog fiev cpv6eL yeXolog i6rLV, b 
d' dv&Qanog inLrr]dev6eL, xal EvQLnC8r]g ds iv rf] 
^e6\i(orLdL MeXavCnni] ^cpr] (fi-. 492 N)* 

dvdQav 8\ nokkol rov yekarog eXvexa 
25 d6xov6L xdQLrag xeQrbfiovg. iya de nag 

(iL6a yskoCovg, oXnvsg rr]rr] 6ocpav 1 vvvl Ss TtQotSQOV [yi] Pors 3 mutila baec et quae 

secuntur 5 vneQ xatpov Xen ye Mus: tf A 6 oiiTa 

add. Cas 12.13 tavtat' l'qoT/ A: corr. K 14sqq loquitur 

Ulpianua, cf. cap. 5 22 inirTqStvtL AE: corr. Mus 24 ovvsv.cc 
A: corr. E 26 ttjtij Wilam (t^t£i LDind): ti tl xi A 

16* 354 '^ 

GI4 uxccXiv' 6'xov0i 0t6(iuxu' xatj uvdQav (lav ov 
h xekov6iv UQi^(i,6v^ iv yiktoxi 6' evTtgenBts 

oixovGiv oixovg xul xu vuvaxokovfievu 

e6C3 d6(i(ov Ga^ovGi. 
^ IIuQfieviaxog de 6 MexuTiovxtvog, ag (pr]6iv Ufjfios iv 5 
e Jrjhudog (FHG IV 493), xul yevei xul nXovxa itQco- 
xevcov eig TQoq)coviov xuxu^ug xul uvekd^av ovx exc 
yekuv idvvuxo. xui ^^pj^iJT-^jpia^ofteVo) neQt toutou i^ 
riv^iu etpr]' 

etQTj fi' u(i(pl yikcixog^ u(ieikixe^ (leikixioio' 10 

1) dcoGei (Soi (iyitr]Q olxof xf]v ei,oxcc xle. 

ikTci^av d' uv inuvikd^ij eig xi}v nuxQidu yekdseiv., ojg 

ovdev )]v nkeov^ oi6(ievog i^r]nux f^a&ui eQxexui noxe 

xuxu xvxr]v eig /lr]kov xul nuvxu xu xuxu x^v vy]Gov 

^uv^uifov r]kd-ev xul eig xb Ar]X(pov, vo(ii^c3V xf]g 15 

'An6kkc3vog (ii]XQ6g uyuk(icc xi d-eojQrJGeLV u^cokoyov' 

idiov (3' avTo ^vkov ov u(iOQ(pov nctQud^^cag iyikuaev. 

xul rbv xov d^eoi) xQV^i^^bv 6v(t,^ukkc3v xul xf]g UQQ(o6xiug 

( unukkuyelg (ieyukc36xl ci]v d-ebv ixi(ir]6ev.' 'd.'Avu^uv- 

6Qi8r]g d' iv reQovxo^iuviec xul evQexug xav yekoiav 20 

(pr]6l yevi^d^ui 'Pudd^iuvd^vv xui nuku(Lr]8r]v ., kiycov 

ovxcog (11 i:j9 K)- 

xaitOL nokkoi ye novov(isv. 

To d' u6v(i(iokov svQS yskotu kiysLV 'Pud(X(iuv&vg 

xul nuku(ir]dr]g. 25 

yekcoxonoicjv 61 (ii(ivt]xuL Sevocpojv iv Tto Uv(ino6i(p 1 x«i f^s AE 3 oUovat S' AE: corr. Mein 11 oixcoi 
A: corr. Mein 12. 13 fort. wg (^oty ov8hv 17 ^vlov ov 

Mein: ^vltvov AE 23 fort. kccI zoig noXlotg ys (vel nokloiat) 
novovfjifv, loquitur poeta de suo officio 24 t6 S' Herw: rbv A 
26 rectius [ifnvrjvrai Sfvocpwv (jihv - ^ilinnov IJ 355 

0iKi'7t3iov jtcV, TieQi ov xccl ouTW(?i keysi U ii* ^0i'- 
XiTcnog d' 6 yeXGJtozoLbg xgov&ag .t»)v Qvquv SLTte tw 
vnuxovGuvxi etGuyyetkdi o<?ti? t£ eiri xul 816x1 xux- 
ciye0d-ut ^ovkexuL' 6vve6xevu6}iei/og de e'g)i] nuQetvui 
ft Tiuvxu xu7tt.xr]deia coGxe deinvetv xukkoxQiu. xa\ xov d 
natdu 8' e'(py] tiuvv nie^eGd^ut 8ik xe xb cpegeiv ^rjdh' 
xul 810C xb UVUQ16XOV eivui.' 'Innokoxog 8' 6 \Iaxe- 
8(ov ev xfi ngbg Avyxeu 'Eni6xokfi yekcoxonoiav ^e^vij- 
xui Muv8Qoyevovg xul IJxQccxiovog xov 'Atxtxov. nktj- 

10 d^og 8' Yjv 'Ad-t]vt]6i xiig 60(pCug tuvttjg. ev yovv tcj 
Aio^eojv 'HQuxkeicp 6vvekeyovto §' ovTf;,' tbv uQtd^fibv 
xul ev tfj noket 8icovo^ut,ovto ag 'ot ^' tovt' elnov^ 
xui '^unb tdv |' eQ%o^uL.' ev 8e tovxoig rj6uv Kukki- 
^e8cov xe 6 KccQu^og xul ^eLVLug., exL xe Mvu6LyeCx(ov e 

lo xu\ MevuLi^iog., ag cpr]6L Trjkecpdvrjg iv tc5 neQL xov 
'A6xeog (FHG IV 507). xo6avxy] 8' uvxcov 86i,u tijj 9«- 
^v^iCug lyiveto djg xul OCkinnov uxov6uvtu tbv Ma- 
xe86vu ni^xpui uvtotg tcckuvtov., 'Iv ixyQucp6(ievoc tu 
yekotu ne}in(o6LV uvtcp. oti 8e rjv neQL tu yekota 

20 i6nov8uxcog 6 ^u6Lkevg ovtog ^uQtvQet zJrj^o^d^ivrjg 
6 Qilt(OQ iv totg 0LkLnnLxotg {Olja.th. 2, 19). q)Lk6yek(og 
8h ^v xul zJri^rixQLog 6 IIokioQxrjti^g., ag (pr]6L 0vkaQ- 
Xog iv tfi 5' tav 'l6t0QLav FHG I 335', og ye xui tijv 
Av6l^u%ov avk^iv xtofiLxrjg 6xrjvrig ovSev 8LucpiQeLV 

25 ekeyev i^Levuc yuQ un uvtr\g nuvtug 8L6vkku^ovg' f 
t6v te Bt\fvv iiikevu%(ov xui tbv Huqlv., ^eyCexcrvg '6vxug 10 t^s ooqpiOTtias E 12 Sh osvoiiu^ovto A {6s iliytro E-. 
corr, K 14 Sivias A: corr, E 15 (icavtxfiog A: corr. E 

17 cocre E (ubi saepius d>g pro worf) fort. recte 18 iyyQcccpo- 
litvoi AE: corr. E supra vers 19 TiBfinoifv E 25 SiavXXd- 
§ovg i. e. servos, cf. Dem. elocnt. 7 356 i^ 

Ttaga tg5 Avai^dx^p^ xai' rivag itSQOvg xdv (pikcov 
naQo, d' ainov nevxisrag xal MevEkdovg, ixL 6h '0|v- 
af^ifiLdag. ravra 6' dxovcov 6 Av6i^axog ^ iyio roivvv^ 
icpt]., noQvr^v ix xQayixrig Cxr^vfig ov^ iaQaxu i^iovGav,' 
eibrijv avXrjrQida Adfiiav Xiycov. dnayyeX%ivrog b\ xal 5 
rovrov itdkiv vnoXa^av 6 ^7]^r]rQiog i(prj' ^dk?.' i} naQ 
ifiol TCOQvrj 6a<pQ0vi6rsQ0v rrjg naQ ixsivca Ilr^vsk6-xr\g 
^^.' 4. 0X1 6\ xal I^vXXag 6 'PGJfiaicov GxQuxriybg (pi- 
?.6yskcog ijv TtQOSLQrixui (,Vl26ic). Asvxiog d\ 'Avixiog, 
xal uvxbg 'Poj^uicov GxQuxrjyrJGug, 'IkXvQiovg xuxutcoXs- 10 
(iriGag xaV uixyuikcorov dyaycov Fivd^LOv rbv rov ^lkkv- 
Qiav §u&ikiu 6VV totg tixvoig^ ayavag inuskav tovg 
inLVLxiovg iv rfi 'Pcoutj navrbg yikcotog u^iu nQdyfiuta 
h inoirj6sv, ag Ilokv^iog L6toQst iv tfi tQiaxo6tfi (c. 14 
Hu). ^ fistune^iljdfisvog yuQ tovg ix tr}g 'Ekkddog int- 16 
(puvs6tdtovg teyyitug xul 6xrjv^v xutu6xevd6ag ueyi- 
6tr]v iv ta xiQxca nQcbtovg ei^fiyev uvkr]tug uiiu ndvrug. 
ovroL (5' ri6uv @s6dcoQog 6 BoLarLog^ &s6no[L7Cog^"EQaLn- 
nog, [6] Av6i^uxog, onLveg inLCpavi6tutoi ij^av. tov- 
tovg ovv 6tr]6ag inl tb nQO^xr^vLOv usxd xov xoqov 20 
avksLV ixikev6sv u^u ndvxug. xcov be dcunoQsvo^ivcov 
xdg XQ0v6eLg ^etd tfig uQiioi,ov6rig XLvr]6ec3g nQ06nifi- 
ipag ovx ecpri xakcog avtovg uvketv, aAA' dycovi^e6d^uL 
^ttkkov ixiksv6ev. t&v ds diunoQovvtajv vnidsL^iv 3 rectius iyca fifVroi 7 ifiol E: ifiov A, ttjv favTov 

itoQvriV — zi}g iv,tivov TIr]viX6nrii Plut. Dem. 25; possis Trap' 
iykov et tiuq' iv.iLvov 11 yeviov AE, sed in E supr. vers. r, 
iafra v additum, cf. X p. 440 a 17 Sfia ndvrag del. Mein, 
cf. V. 21 19 6 del. K, 6 AvGijj.axivg Schw, item 0i67[ounog 

(^6'EQniovivgy Mein, Lysimachus tibieen Eucratis t. Boeolius 
in titulo Delphico (Wescher-Foucart n. 5) 24 i-niXiviv A 

i)liXiV6i E id 357 

rij Tcov QU^8ovx(ov^ i7ii6xQE^avtas STtayaystv e7t av- 
Toi)g xal Jtoistv G)6avsl ^dx^fjv. ra^v ds 0vvvo^0avTsg 
ot avXrjral xal ka^ovtsg . . . oixsiav xatg savxav adsX- 
ysiatg fisydXTjv snoCriGav 6vyxv6iv. 6vvs7tL6xQsxl'avxsg 
6 Se xovg ^s6ovg x^QOvg JtQog xovg dxQOvg ot (isv avXrj- 
xal cpv6G)vxsg ddi,av6rjxa xal diacps'Qovxsg xovg avXovg 
STtrjyov dvd fiSQog s-x dXkr\Xovg., dfia ds xovxoig stci- 
xxvTtovvxsg ot X^9^^ ^^^ 6vvs7tL6SL0vxsg xriv 6xsv^v ins- d 
(pSQOvxo xotg svavxCoig xal ndXiv dvsxfOQOvv sx ^sxa- 

10 ^oXfjg. cjg ds xal JtSQit,co6dfisv6g xig xav xoQ£vxcav 
sx xoi) xaLQOv 6xQa(pslg rjQS xdg x^^Q^S ^^o Ttvyfirjg 
TtQog xhv STtLtpsQ^iisvov avXrjxrlv., x6x' ^drj xQ6xog s^aC- 
6Log sysvsxo xal XQavyrj xav d^sco^svcov. sxl 8s xov- 
xcov sx jtaQaxd^scog dycovtt^o^svcov oQx^^xal 8vo sC6- 

15 riyovxo ^sxd 6v^(pavCag sig xr^v oQXTJ^XQav, xal nvxxuL 
xs66aQsg dvs^rj^av sitl x^v ^xrjvrjv ^sxd 6akTtLyxx(bv 
xal ^vxavL6XG)v. bfiov ds xovxcov itdvxcov dycovL^ofis- 
vav dXsxxov rjv xb 6vfi§atvov. TtSQL ds xcbv xQayca- 
dav^ (prj6LV 6 77oAv/3tog, o xl dv STtL^dkcoaaL ksysLV., e 

20 ^d^co XL6lv dLaxksvdt,SLV.'' 

5. xavxa xov Ovkmavov 8Lsi,sXQ^6vxog xal itdvxcov 
dvaxaxxa6dvtcov snl xatg ^AvLxCoLg xavxaLg d^suLg sys- 
vovTo XLvsg Xoyot xat JtsQl xav xaXovfisvav TtXdvcov ' 
xal i^rjxstxo st (ivr](ir] xtg xal TtsQt xovxcov sysvsxo 

25 naQa xotg naXatoxsQOtg' nsQi ydQ d^avfiaxonoLcbv i^drj 1 ccnayayttv AE: corr. Schw 1. 2 tqp' (ivtovg Schw {sav- 
rovg omissa praepos. E), fort. in' ccXXr^lovg, cf. v. 7 3 foit. 

<^UQfirjvy olyisCav {olv.tLav ■HLvrjOiv Schw, olv.tCav Sid9tGiv Hultsch) 
ottiiav A: corr. Cas 7 anfjyov AE: corr. K 8 avvtTttic- 

Lovtis tTjv 67ir]vr]v AE: corr. Herm 11 fx ro-D -KaiQOv i. e. 

praeter ordinem (cf. Polyb. VI 32,3.4), ix tov xoQov coni. Cas 
17 ^vKavritav A: corr. E 19 oti tav A 358 /J 

7iQ0£iQyjxu(iev l p. 20). xa'J 6 Mdyvog e<py}' zJiovv- 
61 og fifv HivfonsiK 6 rfig xcoiiadiag Jioirjt-qg iv rcp 
iniyQacpo^eva 'Oficovvfioi fivrj^ovevsi Kr]<pt(JodcoQov tov 
n/.('(vov di(< TOUTWi' ill426K' 
1 K},(pi66dcoQ6v (pu6iv inixci?A^v(isvov 5 

nXdvov riv fv \4^rivaig ysvedd^ai., ri]v axolrjv 
fig rovro to fiSQOg tov ^iox< xar uxQcofisvov. 
rovrov ivrvxovra nQog t6 6ifibv ((varQExsiv^ 
5 r, ^vyxad^fivut rr-jnt rij ^uxrr]Qia. 
uin^fiovfvst d' (ivrov xu\ I\i xoer Qur o g ivUrjQCO [ll226Ky lo 
Kr](pi66dcoQov ov xuxcog fiu rbv idCu 
rbv nkdvov (pu6\ 6rsvconbv fig fie6ov 6rfj6ui rivug 
dyxuXidug sxovzag^ co6rs firj nuQsk&stv fir^dsvu. 
{}ii:<navrakeovrog 6s fivrjfiovsvsi &s6yvr]rog iv Oiko- 
ds6n6rc) (III 365 K- 15 

(» Ilavrukecov fiev uvrbg uvrovg rovg ^svovg 
Tovg t' uyvoovvrug uvrbv inldvu, xu\ 6xsdbr' 
dnsxQuindku ru nXsl6Tu^ tou ysXd6ui x^Q'^' 
ibiav riv ((vra ^Sfisvog udoXs^xiai'- 
xa\ XQv6tnnog d' 6 cpiX66o(pog iv f' nsQ\ toi"> KuXov 20 
xf(\ Tf]g 'Hdovf]g nso\ rov nuvraXeovrog rdde yQclcpsf 
'«> d) nXdvog nuinuXecov reXsvrdv fisXXcov sxdrsQOv 
b TG>v vfcbv xar' ibiuv i^r]nc'(Tr]6s^ (pr']6ag fiovco uvrco Xs- 
ysiv bnov xc(rcoQvx^i rb xQv<^iov a6rs fidrriv v6reQ0v 
xoivfi 6xttnrovrug ((i6d-e6d-ui i^r^nurrifisvovg.'' 25 

6. ovx r)n6Qfi d' r^fiibv rb 6vfin66iov ovds twi» cpi- 
Xo6xconTovvr(ov. nfQc ds TotouToi» Tiro^ ndXiv 6 Xqv- 3 6fi,covv(toii A: coir. Schw 5 qpijffiv A: corr. K 8.9 cor- 
rai ti 12 fiioov Kock: GTtvbv A 25 hucusque Magnus, 

incipit Mjrtili oratio 26 vfitov A: corr. Mns iJ 359 

GtJtnoi iv T<p avra ygdcper '(pikoexajirijg xk; ^eXXcov 
vjtb rov drj^iov 6<pccrrs6%-ct,i hi ev ri etprj %^ikei,v a6neQ 
t6 xvxvslov a6ag ujiod^civetv. ijnrQsipavrog d' ixsivov 
s6xarl>sv.^ vjtb di) rav roiovrav TtokXdxig 6 MvQriXog c 
5 6xa(pxtsvra xa\ dyavaxrrj6avra slnsv xuXag Av6ifiaxov 
Tov ^a6iXea jtSTtottjxevai. ^ TsXs'6(p0Q0v yaQ eva twv 
vjtdQxav avrov, ijtetdi] e^xaxpe Jtore iv 6v^Jto6La rriv 
'AQ6iv6riv {yvvr] d' ^v rov At^6i^dxov) ag ifierixijv 
0V6KV, sijtav 

1(1 xaxav xarciQxsLg rrjvd' i^ov6av ei6dyav. 

b ylv6t(iaxog dxov6ag i^^kri&ijvai avrbv ixeXsv6sv sig 
yaksdyQav xal dixviV d-rjQtov jtsQtcpSQO^svov xa\ rQS- 
q>6^svov, xoXat,6fisvov ovrag ijtoirj6ev djtod-avstv. 6v 
de. a Ovkntave^ et rijv yaXedyQav t,r]retg., exeig JtaQ^ 

15 'TjfSQsidrj tw Qi]roQt fr. 37^B1V ojtov df, 6v t,Yirst. xai d 
Tccxag d' 6 Alyxmriav ^a6tksvg 'Ayr]6ikaov 6x(axl;ag 
rbv AaxsSat^oviav ^cc6iksa^ ot' rjkdsv avra 6vn[iaxrj' 
6av. {rjv yaQ ^Qa^vg rb 6a^a) Cdtcorrjg iysvsro, djto 
6rccvrog ixsivov rrjg 6v^fiaxiccg. rb ds 6xafi^a tovt' rjv 

2<i adtvsv oQog. Zsvg d' icpo^stro., rb d' srsxsv ^vv. 
ojtSQ dxov6ag 6 'Ayr]6ikaog xal oQyi^d^slg scprj ^cpav^- 
6ouui 6oi Jtors xa\ keav.' v6rsQov yuQ dcpt^rufievav 
rav Atyvjtriav, ag cprj6i ©ebjto^Jtog (FHGl297i xu\ 
Avxeag 6 NavxQariri]g (ib. IV 441^ iv rotg Aiyvnrta- e 

25 xor^, ov8\v uvra 6viLnQdi,ag inoir]6ev ixne66vru T^g 
c-Qxfig (pvyetv eig TleQ^ug.' 1 Tts add. E: om. A, fort. q)il6a-A.coip tig 2 vno Jrjiir}- 

XQiov avciiQt^Tivai E fn iv ti K: sijtsiv A 5 oicoqi&ele 

■ncd ccyccva-KTiJGccs A: corr. K 7 fVxcoTTTf E 7sqq cf. Plut. 

qu. conviv. p. 634 f et Senecae ep. 70, 6 15 vntQiSr}i A 
1(5 Taxoicog A, Taj;a)g E 360 /^ 

7. nokkG3v ovv nokkdxLg ^vxcov ribv dxgoa^urojv 
xul Tibv uvrcbv ovx aiei\ iTCSid^ nokXol tcsqI avzav 
eyivovTO Xoyoi^ ru ovouuru rav eiTiovrcov nuQuXmav 
rdv TtQuy^urav uvri69y'i6o^at. TteQl uev yuQ uvkCbv b 
uev rig ecpi] rbv MekuvLTiJiidrjV xakag iv ra Muq- 6 
6vu diuGvQovru Ty)v uvkr^rLxr]v eiQrpcsvuL TreQi rfig 
'A^trfVug vfr. 2 B,- 

u [lev 'Ad^ccvu 
TCiQyuv SQQLil^ev 0"' leQ&g cctco xeiQbg 
eiTci T ' eQQer' cdexeu^ Ganurt Avjua, lO 

f i^e d' iyco xuxoruri didco^i. 

TtQog bv uvTikeycov ukkog ecpy]' ' cckk' o ye I^ekivovv- 
riog TekeGrrig ra MekuvinTtidy;] uvrixoQv666nevog iv 
'AQyol icprj — 6 de koyog i6rl :teQl rfig 'A^y]vag — 
(fr. 1 B)- 15 

bv eocpbv 60(pc(v ku^ov6ccv ovx iTtekTCOfiai, voa dQv- 

uoig oQeiOig oQyuvov 
6luv 'A&ccvccv dveocfd^ukiiov ui6iog ix(fo^y]^et6uv 

(cv&ig ix x^Q^^ ^aketv^ 
vviicpccyevet ;|r£t()oxrT^a5 (py]Ql MaQ6vu xkeog. 20 

617 rC ycxQ VLV evrjQccroio xcckkeog 6^vg eQcog ereiQev, 
5 a nccQ^eviav uyufiov xui unuid' aTteveifie KkcoQ-co; 
ojg ovx uv evku^y]d-ei6y]g ry]v ui^xQorrfTa rov eidovg 
Sicc r)/i^ TtuQ&eviccv. ei,y]g ri (py]6i' 8.9 a^dvura OQyava A d^dva bgyava E: COrr. Bergk 9 tg- 
p«t/,'f rf A fQQi^' E 10 atcxta Gcouar6}.vua Mein 11 iuuf S' 
iyw Wilam, vix recte 13 rfAfcrT;? A: corr. E 16 ov 

(i. e. ai'X6v) aocpccv cocpbv — oQyavov Wilam 17 dQioig 

A: corr. Mus 20 ;jopoxri''7raj Mein, vix recte 22 « 

Dobr: aiyag A, ra yaQ Mein, sed dnplex yuQ satis molestum 
dyavbv A: corr. Cas i^ 361 

aXka ^drav dx^QSvtog 

ade ^araLoXdyav (pdfia TtQOGsjitad'' 'EXXdda fiov6o- 
TcdXav 0o<pas snCcp^ovov ^QOtotg taxvag oveidog. 
^std tavta dh iyxco^id^cov f^v avXr^tixtjv Xiyaf 
5 dv 0vvsQLd'otdtav BQO^Ca JtaQsdaxe,, 6eiivag 

daCfiovog dsQdsv tivsv^' aioXojttSQvyav 6vv dyXadv 

xo^xp&S ^^ Jtav ta 'A6xXrjjCL^ 6 TsXs6ti/ig iSijXcoOs b 
tijv t&v avXav XQsCav iv rovtotg (fr. 2)' 
10 ri 0Qvya xaXXiiivoav avX&v tSQav ^aOiXrja, 
Avdbv og i]Q^o6s jCQcatog 

^OQCSog dvtCitaXov fiovGrjg vdftov, atoXov oQcpvat 
Tcvsv^atog svntSQOv avQav d^cpLTcXixav xaXd^oig. 
8. IlQatCvag ds 6 OXLd6Log avXrjt&v xal xoQSvt&v 
16 fiL6d-0(p6QC3v xatsxovtcav tdg 6Qxr]GtQag dyavaxtstv n- 
vag inl ta tovg avXrjtdg ^rj GvvavXstv totg ;^o()otg, 
xad^dnsQ rjv ndtQLOv, dXXd tovg x^QO'^? 6vvddsLv totg c 
avXrjtatg' bv ovv slxsv xatd tav tavta noLOvvtav 
d^vfibv 6 TlQatCvag ificpavC^SL dLa tovds tov 'TnoQ- 
20 xW^i^og (fr. 1 B) • 

tCg 6 d^^Qv^og 68 s\ tC tdds td xoQSVfiata; tCg v^QLg 

sfioXsv inl 
^L0vv6Ldda noXvndtaya d^v^iXav; i^bg ifibg 6 Bqo- 

fiLog' 

1 (icctavavaxoQtvrog AE: corr. Grotefend 4.5 Ifysf av 
K (Afyf j. Totv Mus) : Isyiyav A 5 aviiSQi&oTazav A : corr. Hecker, 
evvBQLd^ov 6 ndv Wilam 6 asQosv Bgk: ictQ%^hv A avv 

aylaav A, verbi vidftur aut infinitivus aut participium fuisse, 
aloXonTBQvyi cvv ccQyuv a)v.vxazi, %tiQC3v Wilam 8 HOfiipm A: 
corr. Schw 10 fort. LtQov 11 &vSov og A: corr. Huschke 
Tjpocf A : corr. Grotefend 12 SovQiSog A : corr. Mus vo(ioaiolov 
A : vofiov Dobr, tum atolofioQcpov Hartnng, aloXofioQq^oig Wilam, 
ied ipsum vocabulum alienum 15. 16 ayavuKzijaag ini Wilam 36 L^ IJ 

il ffi} di-i xfkadfiv. ^'uf dfl nazuyeiv uv' '6Qtu Ovyitvov 

^eru Nuiudav 
oltt rt xvxvov uyovru noLxikonreQOv ^ikog. 
5 ruv uoiduv xurt6ru6( TJLeQlg ^ueCktiuv 6 6' uvkbg 
v6rtQov yoQtvtrco^ xu\ yuQ i6^' vnr^Qirug. f, 

xcbfiOLg ^6vov d^vQuauxoLQ rt 7ivyfiuxiciL6i vicov rfikoi 

TtUQoivCJ}' 

ifi^tvut erQurrjkccrug. 

TTcdt rbv cpQvviov TCOLxikov Jivoicv ijiovru. 
\o cpkiyt rbv 6kf6L6LukoxcKkuuov^ kuko^uQvonu . . utko- lo 

Qv&^oficiruv 
d^anu rQV7Ccx.vcp dipiug Titnku6uivov. 
f Tqv i6qv' udt 601 dt^LC( xu) nodbg diuQQLcpcL d^Qiuu- 

liodi&vQu^^t. 
XL666xccLr' civu^^ cixor^t rccv iuuv ^coqlov xoQtiav. lu 
I'. ;r£^/ dt ri]g uvkG)v TCQbg kvQuv xoLVCOviug^ inti 
TXokkciXLg xul uvri] y)^ug '^ i] 6vvuvkLCi td^tkytv'. "Ecpin- 
Ttog iv 'E^Ttokfi cpr]6LV 11 254V 
i>i8 xoivcovti yiiQ. u> utiQuxidLOv. 

>/ I' roi6iv uvkoig uoi<6ix)) xclv ri^ kvQCi ■_'" 

TOig i)utriQ0t6i jtaiyvioig. orav yc(Q ff 
6vvuQ^66co6i roig 6vvoi'6i rbv rQbTCOv. 
:, TOi)"' // (ityt'6ry] rtQilng ih,tVQi6xtrui. 

4 -iicirtOTag tmhQHi ^aailita A: corr. Bergk (iliice Heringa) 
o d E: ov8' A 6 yico^cbv uovov A Kmiicov aovcov E iuncta 

haec cum voc. rjrfypfrasV corr. Wiliim d^iXoi Wilam (#fAf( 

Dobr): d-fai^i A ^ta E 7 ndQOivor A: corr. Bgk 9 qppr 

viov Kmperius: cpgvvaLOv A xforra lacobs, quod non opus 

10 oXoaiaXo-ncilaixov A oXoaiaKccXauov E: cprr. Bgk XaXo§a- 
QVonagautXoQvd^^o^aTar A XaXo^c<QvnaQau xrA' E: dist. Bgk, 
tum (^^QuSvnayQafifXoQ. Wilam \2 ^wna Wilam: ^vna A. 

om. K 13 Sf^iclg lUimbergor noXog A: corr. nescio quis 

17 verhiii) cwavXia j^^S-fiyf Ephippi verbis addenda 198q ufi- 
Qciy.iov rjV toioiv \: corr. Dobr 22 ovvaQfiooij Ttg K id 363 

Ti]v 8e Gvvavkiciv rt ■Jtor^ eGrlv i^(pavCt,eL. U^fiog 6 
zfrjXiog iv f' ^rjhddog yQdtpav ovrag (FHGIV494)" 
' dyvoov^ivrjg de nagci nokkolg rfig Ovvavkcag^ Xexriov. 
rjv rig dyav 6x>fi(pcoviag dfioi^atog avkov xal Qvd^fioif, 
5 X^Q''S \k6yov} rov jiQoGfiskGjdovvrog.' d6xBC(og de avrrjv 
^^vritpdvrjg cpavsQccv Ttoiet iv ra Avkrirfi kiycov {112,%^)' b 
TioCav. cpQaCov ydQ., rjds rijv GvvavkCav 
ravrr]v iTtiGrarai yaQ dkk^ r]vkovv sri 
liaO^ovreg coQre xovg avkovg Gv re 
1(1 (cvxr^rektrrjjped^eid^afiev Gvvrvyxdveig 

h uvkav TtiQKive. di^erai 8e xdkka Goi 
rjdv r/ xoivov iGnv ov xcoQlg Tidkiv 
GvvvexffjLar\ ov TCQoftkrjfiad^Oig Gr]fiaCvercu 
exaGra. 
lo ^ /lC^vv de rbv avkov TCQoGayoQevovGiv ot jtOLrjxaC,^ 
cpt]Gi zJovQig iv /3' rarv neQi 'Jyad^oxkia (FHCtII478), 
^iTceidr] UeiQirrjg doxei JtQarog evQetv rr]v avkrjnxi^v^ c 
AC^vg av rSrv Nofiddcov., bg xal xarr]vkr]Gev rd fir^rQcaa 
TtQ&rog.' ^avkrjGevov d' eiGcv ovofiaGCai, ag cprjGi Tqv- 
20 (p(ov iv devriQer 'OvofiaGiiov (fr. 109 V), acde' xafiog.) 
jiovxokiGfidg^ yiyyQag, rerQdx(opiog^ ijtCcpakkog, xoQstog., 
xakkCvixog^ 7tokefiix6v^ r^dvxcofcog., GiXivvorvQJir], Q-vqo- 
xonix6v (xb d' avrb xal XQOvGCd^vQov)., xviGfiog., (i6d^(ov. 
ravra dl Ttdvru fier' oQxrJGecog rjvketro.' 10. xal aSiig 

5 loyov del. K Tsqq verba corrupta et mutila; certum 
videtur poetam duarum tibianim concentum describere, unde 
V. 9 tovg ccvXovg av rt \ civtri tt Xrii\)tc^\ tlQ^' a. (ilv gv tvyxdvtie 
^tX' probabiliter coni. Mein et Di Usq velut di^ttca. Se 

talXa coi rjS'. ti ti koivov ictiv, li x^^Q'? ndXiv, cvvvtveat' ictX' 
17 ctiqitr\q TjC A, fort. ZtiQitiqs tig, quamquam hominis nomen 
umnino incertiim ngcbtov A: corr. E iS mv K: jjv A ital 
)]^Xr}Gi Mein 19 avXrjCicog lemma cod. A, cf v. 24sq 21 xo- 
Qfiov Hes. s. V 22 ci^xvvvotvQ^^ AE 364 l^ 

8\ 6vofiu6cug xuraXiysi o TQv(pav ruade (fr. 113)' 
d 'ifiutog rj ini^LvkLog xuXoviiavr]^ rjv tcuqu rovg ukirovg 
rjdov^ laag unb rijg [(luXCdog. i^uklg 6' ierlv ■jiuqu 
^(OQUvGiv 6 voQrog xul ru iTti^ergu r&v ukEVQcov. 
7] Se twv terovQyGiv aS^ ulXivog., ag 'ETCixuQ^og iv 5 
'jiruXuvruig iGroQst (p. 294 L). r] 8a r&v ruXuGiovQy&v 
lovXog.' ZHj^og d' 6 ^rjXiog iv ra tisqI UuidvGiv 
(prj0i (FHG IV 495)* 'ru dQuy^uru r&v XQi&ibv uvru- 
x«0'' uvru TtQO^rjyoQSvov a/n«Aag* awu&QOiG^ivru ds 
xul ix TtoXX&v ^iuv ysvdfiavu diafirjv ovXovg xul tot;- 10 
Aovg' xul rr]v ^rj^rjrQU 6t£ (itv XXdrjv, 6t£ 8h 'lovXa 
e uTtb rav ovv rfjg ^rj^trjrQog avQrjnccrav rovg rs xuq- 
Ttovg xui rovg vfivovg rovg scg rrjv &£bv ovXovg xu- 
Xovai, xul iOvXovg.' drjfirjrQovXoi xul xuXXiOvXoi. xul 

TcXetarov ovAov ovAov i£t, iovXov ul (c. pop. 1 B) 15 
uXXoL di (puaiv iQiOVQy&v eIvul rrjv adrjv. uC de rciv 
nr^svovaav wdat xuru^uvxuXrjasig dvo^id^ovrui. rjv 
ds xul inl rutg iaQUig ng in 'HQiyovt]., rjv xul uXfjriv 
Xiyovaiv, <pdr]. 'AQiaroriXrjg yovv iv rr] KoXo(pa- 
viav TloXirsiu (pr^aCv (fr. 467 R)* 'uTti&uvev ds xul uvrbg 20 
f 6 &s6daQog varsQov ^iuCa ^uvurto. Xsysrui 8s ysvi- 
ad-ui rQV(pav Tig, bjg ix rfjg Ttoir^asag dfjXbv ianv. 
sn yuQ xul vvv uC yvvutxsg udovaiv uvrov (liXrj nsQi 
Gi9T«ff iaQug.' rj ds rav dsQiarCbv adri AirviQarjg xuXstrui. 2 immo [(icitug fj ^TCLfivXLog, ijv — flSov, KaXovfiivT) iacog 
4 cf. Hes. s. si/voarog ScXfvgwv Hes: aXttcov AE 5 lato- 

Qovvtoiv A latovQyovvtwv E: corr. K aiXivog E: iXivog A 

6 twv add. E: om. A 7 naimvcov A, cf. p. 622 a 9 ufid- 

Xag A 11 x^^Tj A: corr. Mus OvXw Didymns schol. Apoll. 
Rb. 1,972 17 tit&tovauiv A Ttr'9'(uv E xar«(JAt)xai7j(Tfis AE: 
corr. Mu8 18 1. aiaQULg, cf. Hes. s. v 19 uSr^v A: corr. K 
22 iativ fort. delendum, tum hiat oratio 24 1. aiwgag u 365 

xai t&v (iiG&at&v de ttg rjv adi] tav ig tovg ayQOvg 
(fOLtavtav, ag TrjXexksidrig cpi^alv iv 'A(iq)ixxvo6iv 
(I 212 K)* 'nal ^akavicov akXai^ cog KQatrjg iv T6k(iaig 
(ibid. 141)' nal tav 7Cti06ovoa)v akkrj rig, d}g ^AQiGto- 
5 (pdvrjg iv (daGyLOfpoQtat^ovGaig (ib. 481) aal NLXO%dQr]g 
iv 'HQaxXet XoQrjya (ib. 771). ^v de xal toig rjyovfia- 
votg tav ^o6xrjfidtcov 6 ^ovxoXiaG^hg xakov^evog. ACo- 
fiog d' rjv fiovxoXog UixeXLCotrjg 6 nQ&tog evQcov tb h 
sldog' ^vrj^ovsvei d' avtov ^EnC%aQiLog iv 'AXxvovi 

10 (p. 220 L) xal iv '0Sv66et Navaya (p. 248). r] d' inl totg 
^avdtOLg xaX Xvxaig adri 6Xoq)VQ^bg xaXettaL. at 8e 
lovXoL xaXov^evaL (pdal ^7]^r]tQL xal 0eQ6eg)6vrj jiQe- 
nov6L. rj ds stg 'ATtbkXcjva adrj (pLXrjXLdg^ ag Tsks- 
6LkXa 7iaQL6trj6LV (fr. 2B)* ovTCLyyoL ds aC sig "AQts- 

15 fitv. ridovto 8\ 'Ad-T^vr]6L xal ot XaQcbvdov vofiOL jtaQ' 
OLVov, cog "EQ^Lnnog (prj6LV iv txtca nsQl Nofiod^stSyv 
(FHG III 37). 'AQL6tO(pdvrig d' iv 'AttLxatg (pr]6LV 
AsB,s6lv (p. 184 N)" 'ifiatog (pdrj ^vXcod^Q&v iv ds ydfiOLg 
v^svaLog' iv ds nev&e6LV idXe^og. kivog 8\ xal atktvog c 

20 ov fiovov iv nev&e6Lv, dXld xal ' in' evrv%eL fioXna' 
xatd tbv EvQLnidrjv {Eerc. 34:8).' 11. KXeaQ%og 6' 
iv nQ(ot<p'EQcotLxS)v (FHGII315) v6^lov xaXet6d-ai tLvd 
(pr]6LV adi]v dn 'HQL(pavidog., yQdcpcov ovto3g' "HQL(pa- 
vlg r] fieXonotbg MevdXxov xvvr]yetovvtog iQa^d^et^a 

25 iQ^r]QSvev ^sta%^sov6a tatg inL&v^iaLg. (pOLtcb6a yaQ 
xal nXavco^evr] ndvtag tovg dQsiovg ins^^SL dQv^ovg^ 
ag ^vd^ov sivaL tovg Xeyofievovg 'lovg dQouovg' co6t6 

3 ^aXavslcov AE: corr. Dalecamp 7 ^ovv.oXicyihq E 

8 ^QvnoXos 6 E 6 ^ovAoXoq A: corr. K 13 qpTjltKtag A: corr. 

Mus, pulcra sed non certa coniectura 26 oqlovq A: corr. E, 
tam fort. «Jtsl^ft 366 iJ 

fi'^ jitdvov xav dvd-Qa^iav tovj,* aaroQyia dicc(pegovTcc^^ 
i\ dXka xal tav d^t^Q&v rovg dvrj^EQCirdrovg evvdaxQvGai 
ta jid&ei^ Xa^6vtag ai6%^ri6iv iQcotixfjg iknCdog. 69ev 
i7toir]6e te xal noi7]6a6a neQiy^ei xutu tijv iQ)j^iuv., 
ag (pa6iv^ dva^oa6a xal adov6a tb xakov^evov vouiov^ 5 
iv (^ i6tiv (c.pop.24B,) 'fiaxQUi dgveg. w MevuXxa.' Aqc- 
6t6i,evog 81 iv tetdQta neQl Mov6ix^g iFHG II 287) 
'^rfov, <pr]6iv^ a[ dQxutai yvvatxeg Kukvxrjv tivu cpdr]v. 
Z!tr]6ix6Q0v d' fjv 7tOir]^a i'rA3 \, ivaKakvxr] tig ovo^u 
iQCi6a Evd%-kov veavi6xov evxetui tf] 'AcpQodCtt] yu(it]^f]- lo 
e vui uvra. iitel 8e vneQetdev 6 veuvC^xog., xurexQij^vi^ev 
eavrr]v. iyevero de rb Jtdd^og jteQi Aevxdda. 6cocpQovix6v 
8e Ttdvv xure6xeva6ev 6 nociqrr^g tb rY]g nuQ&evov >j^oc, 
vvx ix navrbg TQonov d^elov6r]g 6vyyeve6^ui ta veu- 
vC6xa^ dXX' evxofJievr]g eC dvvrato yvvi] rov Evu^kov ir. 
yeve6d-ui xovQidCa f) eC tovto fir) dvvut6v. dnukkuyt]vai 
tov ^iov.' iv de totg xatd ^Quxv ''Wiofivr^fiu^iv ibid. 
6 'AQi6r6^svog ^'Jcpcxlog., cpr]6Cv., ' 4Qnukvx)]v iga 
6%et6av vnsQSidev. >) d^ dne&avev xal yCvstui in 
avtf] nuQ^ivoig dyav adrig, i]tig 'AQnakvx)]., cpy]6C.^ xu- 2o 
f kstrai.' Nvficpig 6' iv nQara neQi HQuxksCag nsQi 
MuQiavdvvav 6ir]yov(isv6g cpr]6iv FHG III 13 • '^OfioCag 
8^ xul Twv a8av ivCag xatuvoY]6siSv uv ng, ug ixstvoi 
xard tiva inixaQiut,oyievr]v nuQ' uvrotg .... aSovteg 
dvaxakovvtaC tiva tav dgxuCav^ nQ06uyoQevovteg BaQ- •2.'. 
}iov. tovtov 8s kiyov6iv vibv ysve6&ui dvSQbg im- 
%Wcpavovg xul nkov6Cov^ ra 8\ xdkkei xcd rf] xutd tfjv 

2 ^i]qi(uv A: corr. E 10 ca>qp()ovtos f)jitzui. E 19 bntii 
tCStv Sf A: corr. E 24 na^' avzois <^f oprrjv^ Wilam, recte de- 
fendens inixcoQid^cod^ai verbum medium 26. 26 ^ojq^ov A 

§6q§ov E: corr. Cas /^ 367 

ccxiirjv G)Qa nokv rav akkcov dLSvsyxatv bv i<pe6rG)tc( 
SQyotg idioig xal jiovl6(i€vov rotg d^sQi^ovGiv dovvat 
Ttittv ^aSi^ovra £9' vScjq acpaviG&rjvai. ^r]retv ovv 
avtbv rovg aico rrjg X^Qag ^erd rivog ^e^elcodrjfisvov 
•) d^QTjvov [xal avaxkt^decogl^ co xal vvv iti ndvteg %Q0)- 
(I6VOL dLatsXovGL. roLOvrog d' B6t\ xaX 6 naQ' Alyv- 
TCtiOLg xaXov(i€vog MdvBQCog.' 

12. ovx dnBXeCicovto 8e Yj(iav tav 6v(ino0L(ov ovds 
Qail^fpdoL. BxaLQB Y^Q ^otg O^riQov 6 AaQriv6Log cog b 

10 dXXog ovds Big^ tbg kfiQov dnoq^aCvBLV KdoavdQov rov 
MaxedovCag ^aGLXsvGavta., jzbqI ov cprjGL KaQV0tLog 
ev 'lotoQLXOtg 'Vno(ivri(iLa6Lv (FHG IV 358* ort ovtcog i\v 
(piXofirjQog djg dtd 0t6(iatog e%eLV tav inav td nokkd' 
xai 'IkLag fjv avta xal 'Odv66BCa idCcog yeyQaiifiivai . 

15 OTt d' ixakovvto oC ^«t^ojdot xal '0(jir]QL6tal 'AQLGto- 
xkfjg BiQrjxev iv ta neQL Xoqcov ibid. 331). tovg de 
vvv '0(ir]QL6tdg ovofia^OfiBvovg nQcotog Btg td d-iatQa 
naQrjyaye ^r](ir]tQLog 6 OakrjQsvg. Xa^iaLkicov de iv c 
Tc5 nBQi UtrjGLXOQOv ' fr. 9 Koepke) xal (lekoodrjd-rivaC (pr]6iv 

2(t 0»'» (i6vov rd 'O^iriQov., dkkd xal td H6l68ov xal Aqxl- 
k6xov^ BtL de ML(iveQ(iov xal OcoxvkCdov. KkiaQxog 
d' iv ra nQoriQco neQi FQCqxov (FHG II 321) 'rd Aqxl- 
Adjrov, (prjGiv., 1 6j 2JL(xcovCdi]g 6 Zaxvv^Log iv rotg d-ed- 
tQOLg inl dCcpQov xad^rj^ievog iQatpoodeL.' Av6avCag 

25 d' iv ta nQcota neQi 'Ia(t,(ionoLcov Mva6Ccova tov 
Qaxjjadbv kiysL iv raig dsC^s^L rcov Z!L(i(ovCdov rLvdg 
Cd(i^cov vnoxQCvB^d^ai. rovg d' 'E^insdoxkiovg Kad^aQ- d 
/iiovg iQatp(pdr]6BV '0kv(inCa6i Kkso^iivrjg 6 pai^fijddg, 

5 glossam del. K, cf. p. 366, 26 « aniXinovto A: corr. K. 
tum fort. tov ovfinoaiov 22 ypaqpcov A: corr. Cas 23 6 del. K 
24 iQ^arpmSei E, item v. 28 27 fort. vnoKQCvcced-cci, cf. litt. d 368 l^ 

ag fpr)6iv ^LxaCagxog iv xa 'OkvfiTCixa (FHG II 249). 
^laGcov d' iv XQira neQt rav ^j^ke^dvdgov 'leg&v (fr. 3 M) 
iv ^AXei,av6QtLcc (pr]6lv iv ra fisydka &sdrQCJ vtcoxqi- 
va0&at 'Hyrjetav rbv xcoficodbv xd 'Hetddov, 'EQ^ocpav- 
Tov de rd '0^r]Q0v. 5 

13. xal ot xaXov(iavoL de tkaQcodoL^ ovg vvv rivsg 
6t(iadovg naXovSiv, ag 'AQt0roxkfjg cpi^Gtv iv a tisqX 
XoQav (FH6IV331), ta xbv Mdyvrjra 2Jifiov dtanQZipat 
^dlXov rav dtd rov iXaQaSstv 7totr]rav, Gvvsxcbg rjfitv 

e inscpatvovro. xarakeyet 6' 6 'AQt6roxXfig xal rov^df 10 
iv ra TtSQl Movetxfig yQdcpcov ade (1. s)* ^fiayadbg' ovrog 
6' iertv 6 avrbg ra XvGiada. 'AQt6x6^evog de (pr]6i 
(FHG II 285) xbv fiev dvdQeta xal yvvatxeta nQO^cona 
vnoxQtv6^evov fiaycidbv xaXet^&at, xbv de yvvatxeta 
dvdQetotg Xv6tad6v xd avrd ds fieXr] adov6tv, xa\ 16 
rdXXa ndvra 6' i6rlv o^ota. 6 6e lavtxoX6yog rd 2Ja- 
xddov xal xav nQb xovrov iavtxd xaXov^eva notrjfiara 
'AXe^dvdQov re xov AixaXov xal IIvQT^xog xov MtXrj6iov 
xal AXe^ov xal dXXav xotovxav notr]xav nQOCpeQerat. 

f xaXetrat 6' o^rog xal xtvatdoX6yog. ^x^a6ev d' iv ra 20 
sldst tovxa 2Jaxddr]g 6 MaQavsixr]g, ag <pr]6t KaQv- 
6rtog 6 rieQyafirjvbg iv ra neQl avrov [Uarddov] 
^vyyQdfifiart (FHG IV 359) xal 6 rov Uarddov vibg 

4 tu 'HqoSotov AE: corr. Mein 7 arjficoSoi et 8 cfjaov E, 
'fort. recte' Wilam 9 Slu zh t. M. Z. iv zoig roiovzoig Sca- 
TtQiipai E, fort. Si-aTtQSilxxi ra>v alXcov Sia tov t).aQcpSsLV 7C0ir]za>v 
10 inLcpatvovzai- A: corr. K 13 TtQoacoTia (^yvvaLnsLoig ivSv- 
^uOLvy vno-AQLVOfisvov et 14 yvvaLy.SLa (^fiiv yvvaiKsioLg, &vSqsia 
Ssy &vSQSLOLg Hiller 16 fort. slalv ouoiol tcovL-nbg P.oyo 

AE' corr. Dobr, cf. Suid. s. ScozdSr^g 17 xai zav K: xai zu 
18 TIvQQOv vocat Suidas 19 fort. 'AIs^lov addit Suidas 

qui Buas copias auxit ex Athenaeo, OsoScoqlSuv et TLiioxaQCSav 
(sic) et SsvuQxov 22 glossam del. Wilam i^ 369 

^ATtoXkavLog. iyQaipsv de xal ovtog nsQl rS)v xov ita- 
XQog 7tOLi](idxc3v CvyyQa^^a' «| ov b6xv Ttaxidetv xrjv 
ccaaiQov TCaQQrjeiav xov Uaxddov, xax&g ^ev elnovxog 
Av6L^a%ov xbv ^aGLkea iv 'AXe^avdQeia., TIxoXeiiaLOv 
5 de rbv ^Llddel(pov TtaQa Av6L\Ld%a ^ xal akkovg xav 
^aGLXeav ev akkaig xav TtoXecov dLoneQ rijg 8eov6y]g 
exvxe XL^aQLag. ix7tkev6avxa yaQ avxbv ttJ^ 'Akei,av-62l 
dQetag, a>g (prj6iv 'Hyij^avdQog iv xotg 'Tvofivtjfia^LV 
(FHGIV415), xal doxovvxa dLanecpevyevai xbv XLvdvvov 

10 — eLQijxeL yocQ elg xbv ^a6Llea IlroXefiatov noXkd deLvd^ 
dxaQ xal rode, oxe xijv ddekcp^v 'AQ6iv6rjv iyeyafiyjxeL' 

elg ovx b^irjv XQV^ahrjv xb xevxQov ad^eL — 
IldxQOxlog ovv 6 xov IIxoXe^aLOv 6xQaxr]ybg iv Kavva 
xfj viq^a Xa^av avxbv xal eig (iokv^y]v xeQa^iCda i^i^a- 

15 Xav xal dvayayav eig xb neXayog xaxen6vxa6e. xol- 
avxrj d' i6xlv avxov r] noLr)6Lg' SeodaQOv xov avkrjxov 
^Lltvog rjv naxrJQ., etg ov xavx' ^yQaxl^ev h 

o d' dno6xeyd6ag xb xQri^ia xr^g onL6d-e kavQrjg, 
dtd devdQ0(p6Q0v q)dQayyog ei,ea6e ^QOvxrjv 

20 rjXe^iatov, bxoLtjv aQOxrjQ yeQav xaka (iovg. 

14. 6e(iv6xeQog de xdv xoLOvxav i6rl noL7]tdv 6 tka- 
Qadbg xakov^ievog. ovde yaQ 6xtVL^etaf xQ^^^'' ^' 
i6d-r}tL Xevxfj dvdQeia xaX 6te(pavovtaL xQ^^ovv 6te- 
(pavov^ xal tb [lev naXaLbv vno8ri^a6LV ixQilro, ag 

25 (pri6LV 6 'AQL6toxki]g (FHG IV 331), vvv de XQr]ni6LV. 
ipdXXeL d' avta dQQi]v rj '9'rjAfta, ag xal ta avXada. 

9 fort. So-novvta <[r|57j'> 10 rectius noXXcc <^nsv v.ccl aXXccy 
Siivu 11 oTi A: corr. E 13 Caunus insula nuUa; Patro- 
clum CTQcctr^yov inl tmv vqecov cum navibus Cauni constitisse 
not. Wilam; inde turbatum ab epitomatore 14 yioXv^8ivr\v 

Eust 15 anuyccyoiv E 17 cpiXi]vog A: corr. E 22 ovSbv 
yap E 26 7) aQQi]v t] E 370 /^ 

didoTUi de 6 Gtecpuvog ti3 iXaQada xul za uvXada, 
c ov Tc5 jpulrr] ovde ra uvXrjrf]. 6 de uuyadbg xukov- 
^evog rvuTiuvu txei xat xvfi^uXu xul nuvru ru neQl 
uvrbv ivdv^uru yvvuLxetw GxLvi^erui da xul Tcuvru 
Tcotet ru e^a xd^,aov, vTCoxQivofievog Tcore ^ev yvvutxug 5 
[xai] ^OL^ovg xul fiuGrQOTCovg^ jroTc de uvSqu pLed-vovru 
xul enl x(b[Lov TCUQuyLvofievov TCQbg rrjv eQOJnevrjv. 
(py]al de 6 '^QtGro^evog (FHG II 285) rtjv (lev CXuQa- 
diuv 6e^v^v 0V6UV tcuqu rriv rQayadCav eivai., rrjv de 
d fiayadiuv tcuqu ttjv xa^adtuv. nokXdxLg 6e ot ^uya- 10 
dol xul xa^Lxug vTCod^sGeLg ku^ovreg vTcexQLd^TjGuv xuru 
rr)v idiuv uyayijv xul dLud-eGLv. e^xev 6e rovvo^u r) 
(luyadLu uTcb rov OLOvel fiuyixu 7CQoq)eQe6^ui xul (puQ- 
liuxav ificpuvL^eLV dvvufieLg. 

15. 7CUQU de Auxe8uL(iovLOLg xafiixrig nutdLug i]v 15 
rig rQOTCog JcukuLog, ag (pr]6L UaGL^Log (FHG II 627), 
oux uyuv GTCOvdutog., ure dr] xuv rovroLg rb kirbv rY]g 
2^7CuQrr]g (lerudLaxovGTig. e(iL(ietro yccQ rLg ev evreket 
tfj ke^ei xkenrovxdg rLvag otcgjquv r) i,evixbv lurQbv 
e TOi«UTt keyovru^ ag"Akei,Lg ev MuvdQuyoQi^o^ievr] Slcc 20 

TOUTQl' 7CUQL6rr]6LV (II 348 KV 

euv eTCLxaQLog 

lurQbg eiTcr] ^rQv^kCov toutm do'T£ 

7crL6uvr]g ea&ev\ xurucpQovoifuev evd-eag' 

av dh TCriGuvuv xul tqv^Xlov., d-uv(U(^0fiev. 25 

6 xul 7CttkLV euv (lev revrkCov^ TCUQeCdofiev 

euv 8e 6evrkov, u6(ievag r]xov6u(j,ev, 

ag ov t6 6evrkov ruvrbv bv tw revrkCa. 

4 Sb Wilam: rf AE 5 6 yvvai-Ka xai A yvvaiMag xat 

E: coir. K 7 nagaytvofiivov AE: corr. Mein 11 r^^ayixas 
Wilam 25 Tcricdvag E recte, opinor tqov^Uov Her^v 

26 ctvtWov et- 27 ztvTliov AE: corr. Mein /^ 371 

ixaXovvTO d' oC ^Bttovtsg ri)v roiccvxTqv Ttaidiccv TiaQa 
rotg AcinaGi dixrjXi^raL, ag av ng 6xevo7tot,ovg einrj 
xul fitfn^tdg. rov de sidovg r&v dixrjkiGtav nokkai f 
xaxu ronovg elel jfQOGrjyoQcai,, ZJixvavLOi }iev yaQ 
5 q^aXXocpoQOvg avrovg xaXovGcv, aXXoi d' avroxa^ddXovg^ 
or de q^Xvaxag^ cjg 'ItakoC^ 60(pi6tdg 8s oC jfoAAot* 
&ri^aloi ds xal rd TtoXkd Idiag ovofid^etv eCco&oreg 
ed^eXovrdg. on 8e xatvovQyovGtv xard rdg (pavdg oC 
®rj^atot ErQdrrtg e7tt8etxvv6tv iv Ootvt66atg did 
10 rovrav (I 725 K)' 

^vftfT' ovdfV, TidGa 0r]§atcov JtoXtg, 
ovdsv Ttox' dXX' tJ nQ&xa fiev xijv GrjTttccv 622 

OTttxd^oxtXav^ cjg keyov6\ ovofid^exe' 
xov dXexxQvova 8' oQxdhxov, xbv iaxQov 8e 
15 5 Gdxxav., ^scpvQav [8s] xrjv yeq^vQav., xvxa 8e 
xd 6vxa, XGixtXd8ag 8e xdg xeXi86vag., 
tr]v sv&s6tv d' dxoXov, t6 ysXdv 8s xQt88s^sv, 
vsaGndtatov 8\ r^v xt vsoxdxxvtov fj. 
16. Urjfiog 8' 6 AriXtog sv ta JtSQl Ilatdvcov (FHG IV 
20 496) 'ot avtoxd^8aXot, cprjGt, xaXov^svot iGxscpava^isvot b 
xtxxa 6xs8riv sjtSQatvov Q^6etg. v6xeQ0v 8e ia^^ot tovo- 
^d6d-rj6av avxot te xal xd Ttot^^axa avxav. oC 8e i&v- 
(paXXot^ (prj6t^ xaXovfisvot nQ06co7tsta (is&vovrcov sxov6tv 
xat s6rs(pdv(x)vxaty ^ijet^rdag dvd^tvdg sxovxsg' ;utTw^fc 8h 

2 8st7ir]XiCTai E 7 foit. KaKXa noXXa 8 s&tXovraL 

non fuit Thebanorum vox propria. fort. <^. . . . tovriativy i&s- 
Xovrdg 12 aXX' tj K: aXXo' ol A (oi omissis quae antece- 

clunt E) 14 oQzdXtxa, xbv laxqov 8s di) Mein, oQtaXLdsa, tbv 
latqbv av Lobeck, quibus coniunctis pvaestat dQtdXtxa, t:6v S' 
latqbv av 15 I^XscpvQav 8s AE: corr. Mein 17 8' sz kqiS- 
SaLcoasv A: corr. Valck 21 snsQQaivov A: corr. E 23 uqog- 
(ansLOV AE: corr. e Suida s. 2fjfiog et (paXXocpoQOt 24 post 

sGtscpdvcovtai fort. «ittw sim. supplenclum 372 id 

XQibVtCl.L ^a0O?.SVXOLS Xal 7C£Qlit,aVtUL tUQUVtlVOV xu- 

kvTCtov uvtovg n^ixQL tCiiv 6(pvQGiv. 6iyf} dl dLcc tov 
TCvXavog st6sXd-6i>teg., otuv xutu fiiarjv tijv 6Qxri6tQuv 
yivavtuL, STtLGtQicpovGLv stg ro d^iutQOv Xiyovtsg 
(c. pop. 7B)* 5 

C UVUySt^ SVQVXCOQLUV TCOl- 

SLtS t(p d-s(p' id^iXsL yuQ 
[6 &sbg] oQd^bg s6q)v6(o^iivog 

dlU ^i60V ^udLt,£LV. 
OL ds (puXkocpOQOl ., (pr^6LV., nQ06C01tSL0V fisv ov Xu^^u- 10 
V0V6LV, 7lQO0x6-XLOV 6' f'| SQTIV^.XOV nSQLtL^i^SVOL XUL 

jtULdiQcotog sticxvco tovtov inLtCd^svtUL 6ticpuvov [tf] 

du6VV tcOV XUL XLttOV' XUVvdxug tS 7CSQL^S^Xr](iivOL 

TCUQiQxovtuL ot ^sv sx TCUQodov, o'l ds xutu y.i6ug tug 
^VQug.^ ^ULVOvtsg iv Qv^^a xul Xiyovteg (c.pop. 8B)" 15 

001, Buxxs, tuvds H0V6UV uyXuL^o^sv^ 

ujcXovv Qv&fibv ;i^5'ovT£g ul6Xco ^iXsL, 

d XULVCCV, UTCUQd^ivSVXOV ^ OV tL tutg TCUQOg 

xsxQrj^ivuv (pduL6LV, aAA' uxiJQUtov 
5 xutuQxo^sv tbv vpLvov. 20 

sltu 7CQ06tQixovtsg itcb&u^ov ovg [uv} TCQoiloLvto, 6tu- 
drjv ds ETCQuttov 6 ds cpuXXocp6Qog id^ fiudC^cov xutu- 
TCu^d^slg uid^clcXcp.' 

17. snsl d' ivtuv&u tov X6yov i^fiiv^ ovx u^iov 

6Bqq versus ita divisit Wilam 8 6 Q-tbg del. Wilam 

iacpvQco^tvog A: corr. Mein 11 TiQOCtioniov K: TZQonoXtov 

AE, cf. Posidonius supra IV p. 176b et Suid. s. Ziiuog (fcxf- 
Ttov xag 8xl>tig) 12 ncciSiQcotag AE: corr. Suid rt del. 

Mein 13 avvdiiag A: corr. Cas 14 fort. xara rag [liaag 

Q-VQag 18 v.ai (luv A: corr. Hemsterh 19 KtxQr]fJCiriav A: 

corr. Pora 21 TtQotQixovrsg E, fort. recte av del. K, nisi 
praestat ovg drj 22.23 haec mutila KaTanlria&tig A: 

corr. K i^ 373 

rjyov^ai jtaQaXiTietv xa neqX 'A^oc^scog rov xad'' rj^ag 
XLd^aQCjSov^ ^ avdQog x£%VLtov naxa, vo^ovg xovg fiov- 
GiKovg.' ovx6g tcoxs ^Qadiov ^xav inl xo Gv^noGiov 
i^fiav ag efiad^sv naQcc xivog x&v otxsxav aTiodeLnvT]- e 
5 Gavxag^ i^ovkevexo xC XQV ^OLStv^ eag naQsXd^cav 6 
2J6(pav avxa ^dyeLQog (yeyav6x£Q0v 6' iqjd^eyyexo cog 
ndvxag dxovecv) xd i^ Avyrjg einev Ev^ovXov (II 170K)* 
Tt, a n6vr}Q\ e^xrjxag iv nvhag irt, 
aAA' ov ^adt^eLg; xolGde yevvaCag ndXat 
10 dteGndQaxtaL d^eQ^d irivC6xav fiiXr], 

dieQQdxLGxaL Ge^vd 6eXq)dxav xQia., 
5 xaxr]k6rjxaL ya6xQog ovv ^i6a xvxXog.) 
xaxrjGC^axaL ndvxa xdxQoxdyXia, 
vevaydh6xaL 6e^vbg dXXdvxog rd/Ltog, f 

15 naQevxixQaxxat xevdlg ih,anxr]^ivr], 

naQexkiXanxaL 6xa\LvC ivvi' i) dixa. 
10 a6x' el' xt ^ovket xav XeXetfiivav (payetv, 
enety' enetye, fti^ nod-' ag kvxog %avav 
xal xavd' dfiaQxav v6xeQ0v 6v%va dQax^rjg. — 
20 ndvx' i6xlv rj^tv — 

xaxd xov r]dL6xov 'AvxLcpdvrjv, bg iv xa ^Llo&r^^aCa 
(II 105 K) (pr}6Cv — 

^ xe yaQ 6vv(bvvfiog 
xrjg evdov ov6rjg ey%ekvg BoiaxCa 
25 tfiri&et6a xoCXoig iv (ivi)^ot6t xaxxd^rjg 623 

2. 3 Tovg iiovafnfjg A : corr. K (rijg (lovoiKfjg Mus), trimetrum 
agnovit Pors 6 Sopho nomen per iocum e comoedia in di- 
pnosophistarum coquum translatum, cf. IX 403 e et XIV 662 c 
12 KatrjloiGrai A: corr. E, ■narriXoy.iGrcci Mein, cf. Hes. s. v ovv 
K: fv AE 14 ivcoydlLCraL AE: corr. Mein 16 7taQfiiyisy.anrai. 
A: corr. K arafivi' Valck: artgavi A 17 mars {caar' E) insl 
^ovXit kE: corr. Valck 18 tntiy' inty' firj (sic) nort A: corr. E 
19 extiema corrupta, dQcc^rjg Mus 25 ^i-x^ttaa IV 169 c 

Athenaeus III. 17 374 i^ 

Xhaiv£t\ uiQ£&\ erperai^ Jtacpkci^trai, 
5 TtQOGxde^' ' (o6r£ fir]6' av ai ;|;aAxoi)^ ^X^'^ 
fivxrijQag £tWAO"ot rig, e^e^d^eiv nukiv 
tixi]' roGavrrjv ih,axovrit,eL 7ivoi]v. 
B. Xeyeig fiuyeiQov ^divTa. A. nkrjaiov de ye 5 
ravtr^g aCitog rjfieQuv xal vvx^^ oXrjv 
1(1 xeGtQevg XoTCiai^eig^ . . . nua^eig., arQucpeig, 
XQ^oaO^eig^ ofiov ri TCQog rekog dQOfxov neQibv^ 
ai^ei xexQuyag, Ttatg 6' e(pearr]xe Quvav 
o^£t, Ai^vg re xuvkbg ei,i]Quay.evog 10 

uxriaL &eiaLg aikcpiov TiuQuarurel. 
15 B. elr ovx ijcadovg (paatv iaxveiv rivig' 
iyco yuQ y]drj rQetg 6q£) fiaacoaivovg., 
aov ruvru avarQecpovrog. A. rj re avvvofiov 
rfjg xvq)ovcbrov a&fi exovaa arjniag^ 15 

^icpy^cpoQOLat x^Q^i^^ i^aTtXLafiivr] 
20 revd-ig., fierukkcc^uau Xevxuvyi] cpvacv 
auQxog TtvQcoroig uvd^Qcxxcov QLTtiafiuaiv, 
^uvd^utaLV uvQuig a&nu nuv uycckXerca^ 
deinvov 7tQ0(pr]Ty]v kLfibv ixxuXovfiivy]. 20 

coara y' elaL^L' 
•ib fii] fiikka, x^Q^'-- ^^'^ y^^Q r]QLary]x6rug 
TtdaxeLV., idv Ti xu\ Ttud^etv y]ixug dir]. 
xui og Ttcivv ififiekiaruru U7tuvry]aug uvrcp uvrecpcovy]ae 
tu ix roi) KkaccQxov KL&uQCjdov rdde ;Il409K)' 25 

1 t^stai A: corr. p. 169 d 2 ;i;aA.xfv5 AE: corr. Schw 

5 corruptus, velut IsYtig orfip', ov ^covta (vel orx ovTa) 7 If- 
Tiicd^tlg AE: corr. nescio quis nao9tig E: cnac&ilg A, <^aXciy 
naod^tig, (Korgacptig Cob 8 zsXog^ {ut coniecerat Mein): rsXog 
fitQog A 9 oi^ti E: jjlft A 10 i^i]Qa(iuivog E 11 naQcorgarti 
A:corr.E 12 Tivag E 14 oi^vvoiuos AE: corr. Herw 15 xov- 
cpovmrov AE: coir. Toup crjnia A: corr. E 18 Qaniouaciv 
A: corr. Abrescla 24 og i. e. Amoebeus uvtifmv^ct A: corr. K u 375 

yoyygav rs ?.svy.6jv 710.61 TOig y.okldidsGi 
(iQoxd^i^s. rovTOig yc(Q TQScpsTca t6 Tivsviia ycd 
rb (pojvKQiov {]{iwv 7tsQi6aQyov yivsrui. 
jiQorov 8' STii Tovroi^ ysvo^isvov x(d jidvrojv buod-v- d 
5 ^adbv avrbv xaksGccvrojv siGskd-cjv xal mcov ccvaka- 
^av rs n)v zi&dQav sig roGovrov i]aag r^(?£v ag Jtccvrag 
d^av^cc^siv ryjv rs xiO^ccQiGiv fisrcc riig rsxvt]g Tccxi6Ty]v 
oxxsav y.cd riig cpavi]g r)]v s^^isksiav. s^ol ^sv yccQ 
ovdsv skccTTCov sivai vo^i^srai rov Ttakaiov '^{lOijisag, 
10 bv <py]GiV 'AQiOrsag sv tc5 tisqX Ki&ciQadav sv 'Ad^y']vaig 
xccroixovvra xal 7tkr]6iOV tou dsccTQOv oixovvra., si si,sk- 
d^Oi aGo^svog., rdkccvrov ^Arnxbv rr]g r]^SQag ka[i^ccvsiv. 

1<S. ■JtSQi 8s ^ov6ixr]g rG3v ^si' rdds ksyovrcov, e 
akkav 6' dkka y 66r](isQai, itdvrav d^ incavovvrav 
lo T})v Ttaidsiav raijrr]v, Ma6ovQiog 6 Ttdvra ccQi6rog 
xal 60(pbg {xal yccQ vofiav s^r]yr]rrjg ovdsvbg dsvrsQog 
xal TtSQi uov6ixr)v svdiarQijiav aisC' aTtTSrai yccQ xal 
Tov oQyccvav) scpr]' '6 ^isv xor^adiOTtOibg Evnokig, 
dvdQsg (pikoi^ (pr]6i l 347 K)" 
20 xr] ^ov6ixi] TtQdyyL s6rl jicc&v [n] xal xccuTtvkov, 
aisi rs xaivbv i^svQi6xsi n rotg imvosiv dvva^svoig. 
diOTtSQ xa\ 'Ava^ikag sv 'Taxivd-(p (pr]6iv (II 272 K)* 
r] ^ov6ixi] (5' a67tSQ Aijivr]^ JtQbg rav d^sav, 
ccisi n xaivbv xar' iviavrbv ^ViQiOv 
25 Tixrsi. 

1 ydyypojt ri 7.tvv.oii A: corr. Emperius, idemque deiucepa 
KQsaCL pro naOL 3 nfQiauQyiov Schw, fort. THQitQavov 

7 foit. ufxu Tid:GT]g Tsxvrig 9 fort. iluTrav v£v6iiL6rai, certe 
sivui tollendum 14 Si y' a.}.la Cas, y' fort. delendum 

15 TtciiSiuv A: corr. Cas 16—18 haec contracta 17 ^tarpi- 
^oiv Herw, nisi praestat xat (^roiqy JieQi ^ovcLy.TjV ivdiuTQi^cov 
18 Ev§ovXog E fnon Eust. 1422, 53 i 20 xf) K: y.at A ^ E 

trt del. Grot 24.25 riy.rfi Q-r^oiov AE: corr. Morellus 376 i^ 

fisyccg yccQ, a uaxccQLOi, xuru rbv ©fogjtAov Kl&u- 
Qadov II 474 Ki, 

^r,auvQ6g iorLv xul ^s^uLog [■/;] ^ov6Lxr] 

U71U6L rotg ^ud^0V6L TlULdsV&Sl^L Tf. 

xul yuQ ru rjd-rj nuLdavsL xul rovg ^vnosLdeig xul rug 5 
yvdo^ug diucpoQOvg xuruTCQUvvsL. KksLvCug yovv 6 IIv- 
e^A&uyoQSLog^ ag Xu^ULkdcov b Uovr ixbg /"^Topff 'fr.26K6), 
x«t ra /3taj xuX roig Tf&e^Lv diucpsQcov, sL' nore 6vve- 
^uLvev xuXejiuLveLv uvrbv dc o^^/rjV, uvuXun^uvcov rrjv 
XvQuv ixLd-cxQL^ev. TtQog de rovg iTiLt^r^rovvrug rr}v 10 
uirCuv eXeyev ^tiquvvo^ul'. xul 6 'Oiir/QLxbg de 'A%Lk- 
kevg r]] xl&uqcc xarejCQUvvero (I 186), 7)v uvra ix twv 
^HerCcovog lucpvQcov ^ovrjv "O/XTjpog ^ijapt^fTat, xuru6reX- 
XeLV t6 nvQcbdeg uvrov dvvuaevr^v. ^ovog yovv iv 
^IXluSl ruvrrj xQfjruc rfj ^ov6Lxf}. oti 6e xul v66ovg 15 
luruL [iov6Lxri @e6cpQu6rog i6r6Qr]6ev iv tc3 TteQL 
b 'Ev&ov6lu6^ov (fr. 87 W), L^XLUxovg cpu6xcov uv66ovg 
dLureXetv, el xuruvXri60L Tig tov r6nov rfj 0QvyL6rl 
ciQ^ovCci. ruvrrjv de rr}v uq\iovCuv OQvyeg nQcoroL evQov 
xul ^ere%eLQC6uvro. d^b xul rovg nuQu rotg "EXXr^6LV 20 
avXr^rug OQvyCovg xul dovXonQsnetg rug nQ06r^yoQCug 
execv' oiog i6rLv 6 nuQu 'AXxuuvl (fr. 112 B*) Ecc^^ag 
xuVAdcov xul TfjXog., nuQcc de 'Inncovaxrc (fr.97i KCcov 
xuL KaduXog xul Bcc^vg, icp' a xcd i) nuQOL^Cu inl rcbv 
cctel nQbg rb x^^Qov uvXovvrcov ^xuxlov [tJJ Bu^vg avXet.' 25 
6 (5' 'AQL6r6^evog (FHG II 287) rrjv evQe6LV avrfjg 

1 Theophilus scripserat fifyag S', a iiuv.uqioi 3 t} del. 
Mein 6.7 nv^ayoQiog A: corr. E 8 6iu(poQ(bv AE: corr. 
Cas {cTtovduioq xbv tQonov Ael. v. h. 14,23) 13 fiovviv: tiqw- 
rr^v Ael. 1. s, tamen fuit fort. rjQrifiivr,v 16 cf. Apollon. bist. 

mir. 49 23 Tvlog Bgk 25 v.a.v.iov Cas: v.ul v.mv AE 

?; del. K, patet interpolationis origo i^ 377 

'Tdyvidt xa ^Qvyl avuxC^riGiv. 19. 'HQuxlsidrjs d' c 
6 Tlovxixbg iv Tptro nEQl Mov0Lxfig ovd' uQfiovLuv 
^VjGI dstv xulsL6d-UL xijv 0QvyLOV, xu^uTiSQ ovds xi]v 
AvdLOV. uQfiovLug yuQ sIvul XQSig' xqlu yuQ xul ys- 
5 vi6%-UL 'EXXt^vcov ysvr]^ /JcoQLSlg., Alolstg.) "Icovug. ov 
[iLXQug ovv ov6rjg dLucpoQug iv xotg xovxgjv T|^£(jtv, 

AuXSduLflOVLOL flSV IIuXl6XU X&V uXXcOV /ICOQLSCOV xu 

■jiuxQLu dLuq)vXuxxov6LV, &s66uXol ds {OVXOL yccQ sl6LV 
<^ol} xiiv UQxijv xov yivovg AloXsv6lv ^sxuddvxsg) nu- 

10 QunXr]6Lov utsl noLOvvxuL xov ^Cov x^v uycoyiqv 'Icovcov d 
ds xb noXv nXfj&og r]XXoCcoxuL dLcc xb 6v\insQLCpiQS6d^ui 
xotg ulsl 8vvu6xsvov6lv uvxotg xav ^uQ^ccQav. xr]v 
ovv uycoyr]v xf^g ^sXadCug 7]v oC zIcoQLStg snoLOvvxo 
AaQLOv sxuXovv uq^ovCuv sxckXovv ds xul AioXCdu 

15 ccQ^ovCuv i]v AioXstg fjdov 'Iu6xl ds xijv xqCxtjv scpu- 
6X0V i]v r]xovov uSovxav xav 'lavav. r] ^sv ovv Aco- 
QLog ccQ^ovCu xb uvdQ&dsg s^cpuCvsL xul xb ^syuXonQS- 
nsg xul ov dLUXs^v^ivov ovd' iXuqov^ uXXu 6xvd-Qanbv 
xul ecpodQov, ovxs ds noLxCXov ovxs noXvxQonov. xb e 

20 8s xav AioXiav ^d^og s^sl xb yuvQOv xul ovxadsg., 
sxL 6s vnoxuvvov b[ioXoyst 8s xuvxu xutg innoxQO- 
cpCuLg uvxav xal i,svodoxCuLg' ov nuvovQyov di, uXXu 
s%r]Q\juivov xul xs&UQQrjXog. d^b xul oixstov S6x' uvxotg 
7] cpLXono6Cu xu\ xa sQaxLxcc xul nu6cc ?; nsQl xr]v 

25 dCuLXuv uvs6Lg. dLonsQ s'xov6l t6 xf^g vnodaQCov xu- 
Xov\iivr]g uQ^ovCug r]d-og. uvxrj yuQ s6xl, qpTjaiv 6 
'HQUxXsCdr^g, rjv ixccXovv AioXCdu.^ ag xul Au6og 6 9 01 add. K 11 t6 tcoIv TcXfj^og i. e. omnea praeter Mile- 
sios, cf. p. 625 b 23 i^r^Qr,un'ov AE: corr. Dalec 25 dioniQ 
e'xovGi K: 8i6 ■ntQtixovci AE 

17* 378 i^ 

'EQfiLOVsvg iv ra tig rr]v (^iv/ 'Eq^iiovl zlrifirjrQa Tui/aj 
keyav ovrcog (fr. l B*)' 

zJcc^arQCi fiekTca KoQav rs KXvfievoi' akoxov^ 
f ^ski^oav v^vov avcr/(ov,f 

AiokCd' auu ^aQv^QO^ov aQnovCav. 5 

raOrcc d' adovGiv ndvrag vjtodcoQia \rd ^sh]]. inel ovv 
t6 ^i}.og eGrlv vTCodcoQcov [rd ,u£'Aj;], eixorag AiokCda 
q)i]6iv eivat rijv aQuovCav 6 AdGog. xal IlQarCvag 
de :iov (py]6c (fr. 5 Br 

jLt>jT£ Gvvrovov 6C- 10 

coxe fi?/T£ rdv uvei^e- 
vav ^IuGrl ^ovGuv., uXXd 
tdv ^eGav vecov uQOVQav 
5 atoA^^f Tto [lekeL. 
iv de rotg ei,f]g 6acfe6reQ6v (pr]6LV' 15 

nQeTiei roi 
625 nd6iv doidd ?M(iQuxruig 

Aioklg dQfiovCu. 
TTQoreQOv ^ev oiV, cjg e(py]v, AioXCdu uvry]v ixdkovv., 
vOreQor (5' vKodaQtov., co6neQ evioC cpccdiv., iv roig 20 
uvkoig rer dx^^UL vo^C6uvreg uvri]v vxb ry)v Acoqiov 
aQuovCav. iuol de doxet oQcjvrag uvrovg rbv byxov 
xul To 7iQ067toCy]uu ry]g xukoxdya^Cug iv rotg ry]g uquo- 
vCug ijd^e^cv AcoQiov ^ev avri]v ov voiiCleiv, 7iQ06eu- 1 iv Toj s: iv Toiq A fQutiovi A, iv adcl. Scb^, cf. 

X 455 c 3 ^ianco A: corr. p. 455 4 sq versus ita divisit 

Wilani 4 lifXi^oiccv A: corr. Hartung avayvwv A: corr. 

Cas 5 ccvu Wilam 6 glossam del. K 7 inclusa del. Cas, 
fort. etiam tlvai (v. 8) delendum 10 sqq versus ita divisit K 
12 lacTiv {iaozl E) ovaav AE: corr. Toup 13 aicaav A: corr. E 
17 ciOiSoXapQuii.zaig Bgk 19 fqp»; A: corr. Mus, verba sunt 

ipsius Horaclidae zax:zr,v E IJ 379 

(peQti da Tias exsLvt]' dLOTceQ vTtodcoQiov ixdXeGav, ag 
tb 7tQ0Ge^q)eQes ta Xevxa vTtokevxov xal tb ^i}) ykvxv 
fiev eyyvg ^e tovtov Xeyo^ev vTtoykvxv ovtag xcd 
vjtodcjQLOV tb fiT] Tidvv /JaQLOv. 2'). ei,\]g eTtLGxeipio- \> 
5 fi£#a t6 tdv MLXrjOLav r)0^o?, o dLa<paLV0v6iv oi "lojveg., 
ijtl tatg tav Gco^atcov eve^Laig jiQevd-votievoi xal O^v- 
fiov TthjQeLg., 8v6xatdkkaxt0L^ (fLkoveLXOi^ ovdev (pLkdv- 
&Qa7tov ovd' LkaQov evdidovteg., dtjtoQyiav (^6ey xal 
6xXy]Q6ti]ta ev totg "i^d-e^jLV i(i(pavL^ovteg. dLOTteQ ovde 

10 t6 tfjg 'laGtl yevog aQfiovLag ot^t' dvd-i]Qbv ovte ihc- 
Qov e6tLV, dkXd av6tr]Qbv xal 6xh]Q6v., byxov d' eyov 
ovx dyevvrj' d^b xcd tf] tQaycpdCci 7CQ0G(pLkr]g {] aQfio- 
via. td 8e tcbv vvv 'Icovcov 7]9-i] tQvcpeQcoteQa xcd Ttolv 
TtaQakkdttov tb trig aQ^oviag i]9og. cpaol de IIv^eQ- c 

15 [lov tbv Tr]L0v iv tc5 yevei tf]g aQ^ovCug [auTOv] tovtoj 
noL)]6aL (7xoAt« ^eXr]^ xal did t6 eivaL tbv 7t0Lr]ti]v 

'IcOVLxbv 'Iu6tl xXr^d^ijVUL ti]V UQfiOvCuV. OVTOi? i6tL 

Uvd^eQfiog ov fivr]fioveveL 'AvdvLog r]'l7t7t(bvcc^ iv tolg 
'IdfiftoLg <^ xuly iv uXloj ovtcog f^Anan. fr. 2 i>;* 

20 jj()t>(76z/ XeyeL Ilv&eQfiog ag ovdev tuX?M. 

keyeL d' ovt cog b IIv^eQfiog (scol. i B^)' 

ov8ev i]v uQU tukXu 7tki]v (J)} %Qv66g. 
ovxovv xuL xutd tovtov tbv koyov 7tL%^uv6v ictL tbv 
IIvd^eQfiov ixetd^ev bvtu 7tOLr]6u6%^uL ti]v dycoyi]v tcbv 

25 (lekav uQfi6ttov6uv totg rjd^e^L tcov 'Icbvcov. dc^TceQ d 
vTtokufi^dvco 0V1 uQfiovCuv eivuL ti]v 'Iu6tC, tQo^tov de 

5 rectius zb rav 'Imvcov rj&og , b Si.(xcpaivovGt.v oi MtXr]cLoi 
7 1. (piX6vLv.oi 8 S\ add. K 13 foit. iiQ-j] (zt) 

14 expectabam naQrjXlayii,tvov 15 avrov om. E, avro) Bgk, 

requiro rovra TtQwrov itoifiGaL 16 Gv.oXiu. Cas: G%aiu A v.al 
Sicc E: 6iu A 19 hiatum signif. K 22 0^-9^«»' A 6 add. 
Suid. 1198 B 26sq verba uorrupta, sensus videtur hic esse: 380 i^ 

XLVu ^uv^uGxbv GxYiiiurog ug^ovLug. xuruipQOvrjrEov 
ovv rCov rug (lev xur eidog diufpoQug ov dvvu^hviov 
^■(coQStv^ tTCuxoXov&ovvrcov de ri] r&v cpd^oyyav 6^v- 
ri]ri xul ^uQvrr^ri xul ri&e^avav vjteQ^L^oXvdiov uQfio- 
VLUv xul TiuXiv vTteQ ruvrtjg uXkrjv. ov^ ^qS) yuQ ovde 5 
rtjv v7teQ(pQvyiov idiov e^ovGuv i^d^og' xuCroL rtveg 
fpaCiv ukkr^v e^evQT^xevui xuivi]v uq^ovluv vnotpQvyLOv. 
e bet 8e rrjv ccq^ovluv eidog e^eLV il&ovg rj Ttd^ovgy xud"- 
uTteQ i] AoxQi6rL' ruvrr] yuQ evLOL rav yevofievav 
xura Z^LiiavLdrjV xul TICvduQov exQY]6uvr6 Ttore^ xul 10 
TtuXiv xuretpQovtj&T]. 21. rQetg ovv uvruL, xud-ujteQ i^ 
uQxfjg eiTto^ev eivui uQ^ovLug^ o6u xul ru e&vt]. rrjv 
de OQvyLGrl xul rijv AvdL^rl nuQu rav ^uQ^uQav 
ov6ag yvaa&iivuL rotg "EXkr]6Lv ujtb twi/ Gvv TlekonL 
xurek&ovrav eig ri]v TlekojtovvrjGov 0Qvyav xul Avdav. 15 
f AvdoL ^ev yuQ uvra Gvvr/Xokov&r]6uv 8lu t6 ri]v 2Jl- 
■jtvkov eivuL rijg AvdCug' ^Qvyeg de ovx orL ofioreQ- 
fioveg rotg Avdotg eiGLV., ukk' OTt xul uvrav ijQX^v 6 
Tuvrukog. idoig d' uv xul rr]g IlekoTtovvr^Gov nuvru- 
Xov-, ^ukLGru de ev AuxeduC^ovL ;i;c6(uaTa ^eyuku^ u 20 
xukovGL rdtpovg rav fieru IlekoTtog 0Qvyav. ^u&etv 
ovv rug uQuovCug ruvrug rovg "Ekkr]vug nuQu rovrav. 
dLO xul TekeGrr]g b UekivovvrLog (pr]Giv (fr. 5 B^)* 
626 nQaroL nuQa XQuri^Qug 'Ekkr]vav ev uvkotg 

Gvvonudol nikonog MurQbg dQeCug 25 

OQvyiov ueL6uv vo^ov 

non crcdo Pythermi harmoniam esse eam quae ionica dicitur, 
scd inde denvatum miro quodam modo cxfl^'^ aQfiovLag 

5 ovdi E: oi-tf A 7 fort. <^T:r,vy vnocpQvyiov vel potius, 

quod coni. Wilam, vnb (^rrjv vnfQycpQvyiov 11.12 confusa 

recta oratio cum obliqua deinceps passim obtinet 23 rfilf- 
<7r»is A i^ 381 

tolg d' 6i,v(pcovoi Ttrjxtidav xl^ak^ol xqsxov 
AvSiov vfivov* 
22. ^ov TfaQakrjTttsov de tijv ^oveixrjv,' (prjGiv 77o- 
kv^iog 6 MsyaXoTtohtrjg (IV 20), 'ag "EcpOQog iGtoQst 
5 (FHG I 234), £7il andtri xal yorjtSLa 7iaQEL6r]i^ui tjotg 
avd^Qajtoig, ovds tovg naXaKOvg KQtjtav xal Aaxsdai- 
^ovLcov avXov xal Qvd^^bv sCg tbv noXsuov avtl GaX- b 
myyog slxfi vo^iGtsov si6ayaystv ^ ovds tovg nQatovg 
'AQxddcov sig tijv oXriv noXitsCav tijv [iov6ixi}v naQa- 

10 Xa^stv^ aGts ^ij (ndvoi/ [iv] naiGiv dXXa xa\ [fV] vsa- 
viQxoig ysvo\xsvoig scog k' stav xat dvdyxrjv 6vvtQoq)ov 
noLstv avtriv^ tdkka totg ^ioLg ovtag avGtrjQotdtovg. 
naQa yovv ^ovoLg 'AQxd.GLV oi natdsg sx vrjnicov adsLv 
s&i^ovtaL xatd vo^ov tovg v^vovg xal naLavag^ olg sxa- 

15 <5tOL xatd td ndtQLa tovg smxcoQiovg r]Qaag xal d^sovg 
vfivovGL. ^std ds tavta tovg Tlho&eov xal ^lXo^svov 
vofiovg ^av&dvovtsg xoqsvovcjl xat' svLavtbv totg Alo- 
vv6Laxotg avkr]tatg sv totg dsdtQOLg^f oC y.sv [ovv] nat- c 
dsg tovg naL^LXOvg dyavag.) oi ds vsaviGxoL roug tcov 

20 dvdQcav. xa\ na^' oAoi' 8\ tbv ^iov sv tatg GvvovOiaLg 
tatg xoLvatg ov% <^ovTaj noiovvtaL tdg dycoydgy dia tcov 
snsL^dxtcov dxQoa\idtcov cog bC avt&v, dvd ^SQog adsLV 
dXkt]koLg nQOGtdttovtsg. xa\ tav fisv dkkcov ^iad^rjfid- 
tcov dQvri^fivai tL \ii] sidsvaL ovdsvL avtav aiGxQov 1 Toi S' Mus o^vcpmvoig A: corr. Wilam 3 ov 

yccQ rjyrjtsov rriV Pol, ovx rjyriTsov Sh scripsisse videtur Athe- 
naeus 10 inl tocovTov wctt Pol naiciv Pol: ifintctiv A 
iv om. Pol 11 £wg Pol: ag A 12 tw ^tco E 13 ccQy.d- 
dwv A {itccQ' oig fio^oig E) 18 ovv om. Pol 21 ov 

Slu t&v A: suppl. K ad Polybii exemplum 22 St' ccvtwv 

Pol: Sicc t&v A 24 ovSev ccvtbv A: corr. K, ovSev atcxQov 

rjyovvtai Pol 382 IJ 

tGTiw t6 d\ cldhiv anoTOi^eG^ui ciOyoov ttuo' avToig 
voui^fTat. xal u)]v eu^aTtjQiu u£r' (cvkov xcd Ta^icog 
aOxovvTeg., iVt de opjjrjcJftg iXTiovovvTeg ueTu xoivf^g 
e7a6TQ0(fi]g xal dandvijg x«r' eviavTov ev Toig d^eccTQOLg 

il eHideixvvvTui. tuvt' ovv atnovg ei^iGav oi :ta}iaiol 5 
ov TQvcpijg xal TieQiOvGiug xicQiv^ dkkic d^ecoQOvvTeg tj)i/ 
exdGTOv xuTcc Toy [iiov GxXr,Q6Tr,TU xal ttji/ rcov rid^av 
avGTr^Qiav ^ i',Tig uvTOig TtuQeTieTat dicc ttjv roO :ieQL- 
e'xovTog ^l'VXQ6Tr,Ta xcci GTvyvoTrjcc Ti]v xcctv. <(t6)> 
nXeiGTOv ev rolg Tonoig vTtuQxovGccv^ olg xcd Gvve^o- 10 
uoLoi>Gd-UL Ttecpvxuuev TtdvTeg dv^Qconoi' dtb xccl xutu 
Tug ed^vixc^g diuGTdGeig TcleiGTOv dlh']).cov dicccpeQouev 
i']&eGi xccl uoQcpciig xcci ;|j9(ju(i(J<i'. TtQog ds TOVTOig 

f Gvvodcn^g xoivccg xccl ^vGiccg dvdQdGc xcci yvvui^l xccTei- 
d-iGav. en de ;jopor,' rtuQ&evcov ouoC' xcc\ Ttuidcov^ Gnev- 15 
dovTeg ro Ti]g cpvGecog ccreQUUVOv dicc Ti]g tcov ed^iGuojv 
xciTccGxevilg e^r,ueQovv xccl TtQccvvecv. wv Kvvui9eig 
6?.iycoQr]G(cvTeg eig Tekog^ xuiroi Gxkr^QOTUTOV nccQci nokv 
Ty,g \^QXccdiug ouor rco rci.Tco xu\ tov cWqcc exovTeg^ 
TtQog luev] ccvTug T(:g ev dk?.y]?.oig :t(coccTQi(iug xccl cpi- 20 
Aor(U(V<;^ 6QU)]GuvTeg Tekog ccTted-riQicod^r^Guv ovTCog ag 
utyiGTcc (cGe]h']uuTu TtuQu u6voig uvTotg yii^eGd^ui. xud^ 
ovg de xuioovg r>)r ueyd?.)]v G(puyi]v e:toir,GuvTO, eig 

i' ug Tcore :t6?eig \4ox(cdixug x(CTr Ti]v diodov eiGffXd^ov., 
of ulr (.?.?.ot :T((QUXQi,u(c :tdvTeg cvrovg e^{x),QV^(cv., 25 
MuvTii^eig dl xul ueTu t)]v (.n:(c??(cy)]}' uvtlov xud^uQ- o(" ni./.ui Vo\ U To aiUl. Pol 13 i,&fi A H 14.15 -fir- 
ti&ia«f lecte, ([uociuii iiingendi dativi arSgc.ai xat yvrcti^i 
1(> T(> 1.",' U'V)^i',g I'ol 18 fig om. E, fort. tig rikog (lelenJum, 
ct. V. 21 20 uiv ilel. :-clnv, nooi ai-Tug 8t i'ol 21 ioCTf Fol 
24 ri, )■ odov Vo\ 2.') tavTovg A : corr. E yiov xfig noXEog STCOiYjGavro 6(puyui TCSQiayayovre^g xv- 
xXcj tfjg xaQag anderjg. 

23. ^AyCag (3' 6 fiovGixbg icpt] (FHCt IV 2it:5) rbv 
GrvQaxa xbv iv xalg 0Qfy\6xQaig ^vynayiBvov xolg zlio- 
5 vvGioig (pQvyiov notstv od^tjv xotg aiGd-avo^ivoig. 

xb 6' ccQxatov r] fiovGixYj btc avdQCiav TCQOXQOTcfj 
ijv. 'AXxatog yovv 6 TCOLrjxijg^ ei' xig xal aXXog fiov-027 
6LX(oxaxog ysvofisvog^ TCQoxsQa xdv xaxu TCoiy]xixi]v xu 
xaxa xr]v dvdQSiav xt&sxaL, fiaXXov xov diovxog noXa- 
10 [iixbg ysv6fi£vog. dtb xal inl xotg xotovxotg asfivvvo- 
fisvog (pr^Gtv (fr. 15 11*)* 

fiaQfiatQSt d£ fiiyag douog %aXxa' n.d6a d^ "Aqt] xs- 

x6<3fir]xat <3xiyr] 
XafiTCQatGtv xvvtatijt.) xdx xav XtvxoX xa^^vTChQ^^tv 
15 Imctot X6(pot 

VEvovGtv., X£(paXatGtv dvdQtov dydXfiaxa' idlxtat df 1) 

7caG6c<Xotg 
XQvnxot0tv n£Qtx£ifi£vat XafinQut xvafitd^g, uQxog 

tGyvQG} (iiX£X)g' 
20 5 ^OQQaxig x£ vico kCvco., x6tXat x£ xax' d6nCd£g ^£- 

^h]fiivat. 
naQ d£ XaXxtdtxal 6nd&at^ naQ de t,d>fiaxa nokXd 

xat xvnaxxCd^g. 
x(bv ovx £6xt Xad'i69'\ in£tdr] nQ(bxt6d'' vnb £Qyov 
25 £6xafjt£v x6d£. 

xaCxot ftaXXov i6(og r]Q(iorx£ xr]v oixCav nXrjQr] £ivat 
fiov6txav oQydvtov. dXX' ot naXatoi xr]v dvdQeCav vne- 1 iteQidyovteg K 6 iiQotqonr] i]v E: nQotQOTiriv A 9 fort. 
Mar' ccvSQbiav 14 AafijrpaiCi et v.uttuv A 17 nucuXoiq A 

20 vtwi A: coiT. Cas, vioi Xtvca Bgk xodra A, fort. noi-AiXui 
23 %vnnutti8i£ A: corr. Blomf 384 id 

c Xdfi^avov BLvai (isyiGtrjv rav jtohtixav ccQsrav, xal 
ravxri ra nokXa TtQOGvs^scv . . . ov rotg akkoig. ^AQ%i- 
koi^g yovv aya%og hv Tcotrjrrjg TiQarov ixavx^iGaro 
ra dvva6d-ai ^Ers%Biv rav noXtrixGiV aycovcov, devrsQOv 
8e i^v'il6&r] rav TteQv rrjv JiotrjrLxriv vxaQxovrcov avta, 5 
Xeyav (fr. i B)' 

£i\at <5' iyco ^eQanav ^ev ^EvvakCoLO avaxtog^ 
xul MovGscov iQathv d&Qov iniGtd^evog. 
o/uotwg ds xal ^t(j;i^vAog trjXixavtrjV (5d^ai/ sxcov 6ia 
trjv jiOL7]tLxr]v ovdsv r]trov izl rov rdcpov iiiLyQacpfjvai 10 

d r]i,Lco0sv (idXkov rr]v dvdQSiav, jiOLr]Gag (fr. 4 B)' 

dkxr]v 6' svSoxiiiov MaQaQ-coviOV dXcsog dv stnoi 
xal ^ad^vxaitaL xsv Mr]doi ini6td(isvoi. 
24. dionsQ xal oC dvdQeidtatOL AaxedaifioviOi /tifr' 
avXav GtQatevovtai., KQf]teg 8s (letd kvQag, (letd 8e 15 
6vQiyycov xal avXav Avdoi^ ag 'HQ68otog iGtOQel 
(I 17), noXkol 8e xal tav ^aQ^dQcov tdg imxrjQvxeiag 
noiovvtat fiet' avkorv xal xi&aQag,, xatanQavvovteg 
tav ivavticov tdg ^vxdg. &e6no(xnog 8' iv te66a- 

e Qaxo6tt] extr] tcbv 'l6t0Qiav (FHG I 319) 'iVrat, cpr]6i., 20 
xi^dQag sxovtsg xal xid-aQi^ovtsg tdg inLxrjQvxeCag 
noLOvvtaL.' o&ev eoLxev xal "0(ir]Qog ^iatr^Qcbv ti]v 
dQxaCav rav 'EXXrjvcov xard6ra6LV keyeLv (,'9' 99 et e27l)' 

cp6Q(iLyy6g '0^', Jjv 8aLrl d^eol noCr]6av eraCQr]v^ 
ag xal rotg evaxov(isvoig XQV^^MS ov6r]g rijg tsxvrjg. 25 
r]V 8' ag soixs tovto vsvo(ii6(ievov, nQatov (lev onag 2 TcoXlu A: noXiri-KU E hiatum not. Schw 3 yovv 

Schw: toii A ovv E 4 tw om. E nolffiiKav Piccolomini 
8 fiovcdcov E 9. 10 fort. yiata rrjr 12 avtinoi. A 13 |3a- 
&vxBtai-Ksv A, rectiu3 haec in vita Aeschyli 14 redit oratio ad 
p. 383,6 19 potius &s6nou.nog yovv 23 XsyBi A: corr. Mu3 id 385 

exKGtog T&v elg iiad^rjv ml nlrJQaCLV cjQ^r^^svcov iatQov 
laii^ccvrj T^g v^QSog xal tfig axod^iag trjv fiov6Lxr]v, 
al^' otL tijv avd-ddscav TiQavvsi,' nsQtaiQov^svi] yuQ 
triv Gtvyvotrjta jiolsl TtQaotrjta xal laQav iksvd-SQLOV, f 

5 odsv xal "OfirjQog s(6r]yays tovg dsovg XQC^^isvovg iv 
tolg TCQcbtOLg ti]g ^lkiddog tf] ^ovGlxT]. fistd yaQ ti]v 
nsQl tbv ^AxLXksa cpiXotiiiiav distslovv [yaQ^ dxQoco- 
^svoi {A 603) 

(poQ^iyyog nsQixaXXsog ^ r]v s^ ^AjtokXcov, 

10 MovGdcov ^('S"')^, at dsidov dfisi^o^svai oTtl xaXfj. 
7Cav6a6d-ai yuQ sdsi td vsixrj xal tr]v 6td6iv, xad-dTtSQ 
iksyofisv. ioixa6iv ovv oC Ttokkol tr]v ijti6tr]^r]v dno- 
didovai tatg 6vvov6iaig STtavoQd^a^scog %dQiv xal dxps- 
ksiag' dlkd [ii]v oC dQiaioi xal nsQiika^ov sd^s^i xal 

15 vo^Oig tovg tav Q^s&v v^vovg adsiv djtavtag iv TatgG^S 
S6tid6s6iv, OTtcog xal did tovtcov tr]Qf]tai tb xakbv xal 
6cocpQ0VLxbv r][L&)v. ivaQ^ovLCOv yaQ ovtcov tav d^fid- 
tcjv 7tQo6yLv6^svog 6 tav d^sav koyog djto6s(ivvvsi 
tbv ixd6tcov tQOTtov. QikoxoQog da cpr]6LV (FHGI387) 

20 ojg oC TtakaLol {^navdovtsg^ ovx aisl dL%-VQa^^ov6Lv ., 
dkV otav 67tsvd(o6i, tbv [isv /1l6vv6ov iv oLvcj xal 
fisO-f;, tbv d' 'AnokkcDva fisQ^' r]6vxLag xal td^scog ^ak- 
Ttovtag. 'AQx^koxog yovv (pr^6LV ifr. 77 B*)' 
cog ^LCovv60L dvaxtog xakbv i^E^dQ^ai ^skog 

25 oida did-vQafi^ov, OLva 6vyxaQavvcod'alg cpQavag. b 
xal 'EnCxaQiLog d' iv ^ikoxtr]tT] acpr] (p. 254 L)* 
ovx s6ti did-vQafi^og^ oxx vScoq nCr^g. 3 Tccivsi E 6 iitru ds xt]v A: corr. K deleto simul yuq v. 7 
10 •9'' om. A 12 Xsyoatv A: corr. Schw 18 TCQoayevofisvog 
A: corr. K 20 cnsvdovrtg del. Wilam {tcntvdov — Si&VQaii,- 
^uvvzeg E) 24 Siovvoolo A 27 o-a.x' Cas: ovx A 386 /^ 

OTt ^ev ovv ot'»;^ t]dovrig Xolqiv intnokaiov xai drjfio- 
Tixfjg ij ^ovGixi) TiQOijX&ev x«t' ccqxus sig rdg e0ru(6£ig^ 
ioOntQ sviot vofiitovGiv^ (paveQov ix rdv eiQrj^ivcov. 
yduxsdai^oviot 6' oTi /Lifv i^dvd^avov ri]v ^iovGixiiv ov6e 
kfyov6iv ori d\ xQivtiv dvvavrai xaktbg ri]v raxvrjv 5 
dfioXoydrat tcuq' «vtcov, xai (pa6iv rQig ridr] 6s6coxBvai 
dtacpd-stQOfiivr^v avrrjv. 2i^). xal TiQog yvfivaoiav de 

c xal dlE,vrrjra Stavoiag 6v(ipdXXsrai ij fiov6txr]' dtb xal 
rCov 'Ekkrivav s'xa6rot xa\ rCov ^aQ^dQcov oi, yiv(o6xd- 
^svot rx)yidvov6tv %Qdnisvot. ov xaxcog d' sXsyov oT lo 
tisqI /Idiicova rdv '/i&rjvcctov drt xat rdg adc(g xcd 
''^^S dQxr}6stg avdyxt] yivs^d^at xtvov^svrjg Kcog t)"]? 
ipx>xfig' aal M luv sksvd^SQiot xcd xakal 7iotov6t toi- 
c(vrc(g.^ ut d' svavriac rccg svavriag. dO^sv xal t6 Kkso- 
6d-svovg rov Utxvcovicov rvQdvvov x^^^Q^^'^ ^^^^ 6r]fistov 15 
dt((voiag nsitatdsv^svrig. idcov ydQ., cog (pa6t (lIcio(1.6,r2y ', 

u (poQrtxCJg dQx^6((^svov svcc rCjv rr]g d^vyc^TQog fivr]6rr]- 
Qiov {'iTtTtoxksidrjg d' i]v 6 '^d^rjvatog) ditcoQxii^&cct toi/ 
yd^ov avrdv scpr]6sv^ vo^i^iov cog soixsv xal ri]v xpvxi]v 
rdvdQog slvca rotc(vrr]v. xcd yciQ sv dQxr]6st xcd noQstce. 20 
xaXdv fisv sv^xtilio^vvr] x(d xd6^og^ ai^xQdv ds drai,ia 
xal rd (poQTtxdv. dtic rovro ydQ X((t s^ ^QX^S 6vv- 
STarrov oi 7toi}]T(d rotg sksvd^SQOig rdg oQXV^sig x(d 
sxQCivro roig 6xr]^c(6t 6r]^siotg ^dvov rCrv ddo^svcov., 
rrjQovvrsg aisl t6 svysvsg xat ((vdQCidsg s% ((vtCjv., dd^sv 25 
x(d v7tOQxr']^((rc( rd roiavra ti Qo6r]ydQSvov. si ds rtg 

e d^STQtog dtad^sir] ri]v 6xr]^«-ro7toti((v xal raig d)d((ig 

1.2 5t«i (^ihcptXtiagy df;fior(K7}s K, cf. p. 3s5, 13; jno coqpf- 
Xfing possis nnidtiag, (.ia&iianog siiiiilia, cf. Arist. iiol. 5(8)0.5, 
unde siniul sentcntiiuum coluierentia inlustratur 4 S' ori K: 
d' sl A, cf. Arist. I. s ovds K: ovdiv A 10 S' tXfyov K: 

Si Xfyontv A Si cpuct E, Sf Xiyovai Mus i^ 387 

inixvy%ttViov ^r]dev Xtyoc xarcc xrjv op^ijij^tr, ovrog d' 
rjv addxLfios- ^to xal '^QcGroq^dvrjg ?) Ilkdrciv iv ratg 
Uxsvalg^ ag Xafiai^ECJv (prjaiv ifr. 28K), d'Qr]X£V ovrag 
(I 636 KV 
5 fo6r Ei rig oQxoir' «v, &aa^' rjv vvv de dQCbGtv 

ovd^iv^ 
akk' (o6iieQ aTCOTiXrjxrot 6rd8r]v EGrdrsg djQvovrai. 
rjv yuQ t6 ri^g oQx^^Gscog yivog rrjg iv rolg xoQOlg 
sv6xy]^ov TOTf xal ^syaXo7iQ£7teg xal a^avel rag iv 
10 totg oTiloig xivr]6£ig djtoiiLHOv^avov. od^Ev xal ZlioxQd- 
rr]g iv rotg 7C0Lr]^a6LV rovg xdkXL6ra x^QSvovrag aQL- f 
6rovg (pr]6Lv elvai rd noki^iLa kiyfov ovrcog (II 287 B*)' 
01 8£ x^Q^^? yidXkL^ra %-£ovg rLuCb6LV., (<Qi6roL 
iv ■Jioki^a. 
15 6x£8hv yuQ (o6n£Q i^onh^La rLg r]V r) x^Q^^^ ^"^ *'^''- 
8£Li,Lg ov ^ovov rr]g koLnf\g svra^Lag., dkX(( xul rt]g rtov 
6(Dfidr(ov inL^£k£iag. 

20. 'A^(pL(ov d' 6 &£6nL£vg iv d£vriQa n£QL TOt)629 
iv 'EkLxdvL Mov6£LOv dy£6^aL (pr]6Lv iv 'EkLxCovL naC- 
20 d(ov 0Qxr]6£Lg ^£rd 6nov8f]g., naQarL^i\L£vog aQxatov 
'EniyQa^fia r6d£' 

d^(p6r£Q\ G)QX£Vfir]v r£ x(d iv Mib6aig idCda^xov 

dvdQag' 6 6' uvkr]rdg r]v "Avaxog 0Luk£vg. 
£l(ii 61 BuxxLddag ULXvcavLog. i] q(c d^£0L6L 
23 ruig ULXv(bvL xukov ToOr' dnixsLro yiQug. 

ov xuxCbg 8£ xul Ku(pL6Lug 6 avkr^rrjg^ ini^akko^ivov 

5 UQX^^^' ^- corr. Mus 6 ovdlv E 10 ano^ifiov- 

yiivcov A : corr. E 19. 20 fort. (^uvSqtbv -nctiy naiSaiv 20 agxaiov, 
secl quarto saeculo non antiquius 22 intelle^e iv Mcoaiaiv 

24 S' ^u-AxiSa (8ic)A: corr. Mein 25 taLaiY.v(avi A: corr. K, 

intellege Musas poetae magiitras, quibus discipulus praemium 
acceptiim referebat 26 xKqpriawg A E : corr. Di 388 /^ 

b rivbg tCbv fiad^rjt&v avXstv fieya xal tovro fisXetavtog^ 
jcard^ag slnsv ovx sv ta (isydXc) tb sv xscfisvov slvai^ 
ttXku sv t(p sv tb fisya. s6rl ds xal rd rcov dQxaicov 
dri^LOVQyav dydXixata trjg naXaidg oQxr\GS(og kstxl^ava' 
dtb xal 6vvs6tr} td xatd tijv xstQovo^tav ijCLfislsGts- 5 
Qojg did tavtYjv trjv alrLav. i^rjrovv ydQ xdv ravrrj 
xtvr]6SLg xaldg xal sXsvd^SQtovg^ iv tc5 sv to ^sya 
nsQtXa^^dvovrsg' xal td 6xriiiara ^srstpsQOv ivrsv^sv 
sig rovg xoQOvg., ix ds rav xoq&v sig rdg naXai6rQag. 

c xaX ydQ iv rfj fiov6txfj xdv ttj tav 6(o^dro3v iTCtasXsia lo 
nsQtsnotovvro ri^v dvSQsiav xal nQog tdg iv rotg onkotg 
xtvv,6stg iyv^vd^ovTo fisrd rfjg (pdfjg' od^sv ixtvri&i]6av 
at xakovybsvat nvQQix«-i xal ndg 6 rotovrog rQonog 
tfjg 6QXTi]6E(og' [at\ nokkal ydQ at 6vofia6iat avtcbv^ 
ag naQd KQrj^lv oQ^itrjg xal intxQr]dtog. trjv d' dno- 15 
xtvov xakovfisvrjv oQxi]6tv., ^g (ivr]fiovsvst KQartvog 
iv Nsfis6st (I 51 K) xat Kr](pt66d(OQog iv '^(lu^66lv 
(ib, 800) 'AQt6ro(pdvrig r iv KsvtavQa (ib. 463) xal 
dkkot nlsiovsg^ v6rsQov (iaxrQt6fibv d)v6fia6av' r]v xal 

d noklat yvvatxsg (hQxovvro, ug xut (iuxrt6rQiag ovo^ia- 20 
t,0(isvag oldu. 27. Ta ds 6ru6Lyi,dirsQu xul nvxv6rsQU 
x(d ri]v oQx^i^tv unkov6tiQuv s'xovru xuXstxut ddxtvkoi^ 
iufi^txrjy MoXo66txr] ififiskstu., xdpdal, 6ixtvvtg, IIsQ^txr]., 
fpQvytog vt^utt6fi6g^ SQuxtog xolu^Qt6(i6g., tsks6tdg' 

3 — 6 verba epitomatoris culpa turbata vel mutilata 8 tiu- 
QulaapdcvovTsg AE: corr. K 8.9 simillima de musicis arti- 

ticiis Arist. pal. 5(8) p. 1341 a 11 12 fifra roSfjg E recte, opinor 
14 aLTtollai Tiaqaiovo\ia6LaL A: corr. K 15 hniv.Qr]8Log nomcE 
suspectum 16 7)s Cas: tos A 20 iiaQv.xvnCag A: corr. 

Coraes {yiav.XQL6XQLag), fiaKXQOxvnLag Schw 21 xai noLiiila)- 

x8Qa AE: corr. K 24 VL-nxL^iJLog E, cf. Hes. s. v v.aXa- 

§Qi6nbg AE, cf. Poll. IV 100 xfXeefiug A: corr. E, cf. p. 630a, 
Ttlir6iug Poll, xsXseiu Hes IJ 389 

Maxsdovixr} d' ietlv avrr] oQxyj^i^Si (] XQyi^diisvoL ot 
nsQL Ilrols^aiov 'AXi^avdQOv rbv ^LXCnnov adskcphv 
civeiXov^ G)g i0roQst MaQGvag sv rQLra MaxsdovLxav 
(scr. hist. Al. M. p. 44 ). ^avLGidsLg d' siolv OQXt^dSLg xsqvo- 
5 q)6Qog xal ^oyyag xal d^SQfiav^rQLg. ijv 6s xal naQa e 
rotg iSLCoraLg i] xaXovyitvri avd^s^a. ravriqv 8s aQXOvvro 
^sru Xs^sag roLavrtjg fiLfiov^isvoL xal Xsyovrsg (carm. 
pop. 19 B")- 

Tcov ftot ra Qoda^ nov hol ra /'«, Jtov fiOL ra xaXa 

10 GsXiva; 

radl ra QoSa, radl ra /'a, radl ra xaAo: 6sXLva. 

naQO. 6% EvQaxoGLOLg xal XLraviag 'AQrs^Ldog oQx^l^Cg 

rCg s6rLV iSLOg xal avXTjGig. ijv ds rLg xal 'IcovLxij 

OQX^^^Lg TcaQoCvLog. xal rijv ayysXLxrjv ds naQOLvov 

15 rjXQC^ovv 0Qxrj6LV. xaXstraL ds rig xal aXXrj 0Qx^<3Lg 
xoG^ov sxnvQcoGLg., '^g ^vrjfiovsvsL MsvLnnog 6 xvvl- f 
xbg iv ra 2^v^no6C(p. xal ysXotaL d' slolv 6Q%Tq6SLg 
(ydig xal ^axtQL6^bg anoxLVog rs xal 6o^dg., srL 6s 
(lOQtpaG^bg xal yXav^ xal Xscov aXcpCrcov ts sxxvGtg 

20 xal %()£(3v dnoxonri xal GtOLxsta xal nvQQCxrj. ^st^ 
avXav (5" coQxovvto tijv tov xsXsv6tov xal f^v xaXov- 
fisvrjv nLvaxCda. 6xTJ{ic(ta ds s6tLV oQx^^sag ^icpL^nog, 
xaXad-C^xog.) xaXXa^Cdsg., 6x(otl;, 6x(bTpsv^a. rjv ds 6 5 fioyyug A (iLyydg E, yiyyQag Scbw 11 nov fiot taSl 

ra. Qoda AE: corr. anonymus 13 idtog corruptum, ceterum 
cf. PoU. IV 103, qui Dianae Siculos t6 'Icovikov saltare ait 
(hoc quidem vix recte), et Luc. de salt. 34, qui itaQoiviov dicit 
Phrygium saltandi genus 14 Hes. ayyfit«7j" OQXfjCig tig 

TtaQOLViog 16 v,6c\iov liinvQcocig Hes 19 lv.%vGEig AE: 

corr. Bapp 20 v.Qt(bv anoyiXonrj (saltem v.lonrj) Bapp coll. 

PoU. IV 105, non recte, tum fort. ctOLxtia nvQQixr} huc non 
pertinet 23 KaXa&LCfiog A : corr. Meursius KaXla^Lg Hes '690 i^ 

axanl' rav ccjtoGxojcovvrav xt (?;t>iua uxQav tt]v xtiQa 
V7C6Q Tou jifTtoTtOf xExvQtcjxotoyv. uvr,uovev£i yiiGyv- 
?.og iv &£C0Q0ig fr. 79 X* 

xal firjv nalaidv tavdi aoi axco7t£vudtcov. 
esoxalla^idcov d' Evzolig iv Koka^iv l 304 K • 5 

xaXka^idag 8e ftatveL., 
arjaautdag de yj^ei. 
&£Q^avatQig^ ixateQides., axoTiog^ yeiQ xataTiQr^vtlg, x^^^Q 
aiat], diTCodiafiog., !E,v?.ov itaQclkrixi^ig., ijtayxcovia^og., xa- 
kad^iaxog, atQO^ilog. xal t£).£aic'.g d' iar\v 0Qxr,aig 10 
xakovfiivr]' atQaticotixrj d' iatlv avtr] aito tivog civdQog 
T£k£aiov kajiovaa tovvofia., ^£^' onXcov t6 TtQcbrov 
avti]v ix£ivov 6Qx^i<3aiiivov., ag cpr^atv 'ImtayoQag iv 
Tc3 TtQootoj jtEQL tf]g KaQx^^ovLc^v IloXttetag (FHGIV430). 

b 2^6. xak£itat 6' y) ^£v aatvQixy) oQxyjatg., ag (pviatv 15 
'^Qiatoxkrjg iv itQcota Z£Qt Xoqcov ib. 330, aixtvvtg 
xal oC acitvQOt atxtvvtatai. ttveg di cpaatv I^lxlvvov tiva 
^ciQ^aQov £VQ£ti]v avtf]g y^via&ai., akkot d£ KQf,ta ki- 
yovat tb yivog £ivat tbv 2Jixtvvov. oQXf^atal d^ ot KQf]- 
T£s?, ag (priatv'AQtat6l£vog ih.U-2SiK I^xccuojv (5' iv 20 
TtQcbtoj XEQt EvQri^dtav ;ib. IV489) aixtvvtv avti]v £iQf]- 
a&at aTcb tov aei^ad-at.^ xal jtQojtov oQxyjaaa&at ti]v 

c aLXLwtv SiQaLTtJtov. TtQotiQa 6' £VQi]tcct i) 7I£q] tovg 
Ttodag xivr^atg tiig dtd tav x^^Q^v. oi yccQ Ttakaiol tovg 
Ttodag }idkkov iyvnvcc^ovto iv toig dyaat xal toTg xvvy]- -'y 
yeaiotg. oC d£ KQf]t£g xvvy]y£tixoi, dib xal TCodcox£tg. 

1 confundit Athenaeus, ut viJit Mein, a-Acona et cv.onov 
(cf. Poll. IV 103 et He3. 8. vnocy.onov xiQa), nisi forte mutila 
oratio 8 ^^avynxozQSiq A: corr. Cas 8.9 xtQcl iirj A: corr. 
Meursius 10 de telesiade v. p. 629d 16 h nQwzto Schw: 
(V 7j I rcoro) A 23 TtQoziQa Mein: nQonr^ AE, videntur haec 
Avistoxeni id 391 

sigX 6b nvsg ot' cpaGi trjv Glxlvvlv 7ioiy]ri,xcjg wvo^d- 
ed^cci ajto tfjg xivij^sag, i]v xal oi 6ktvqol oQXOvvTai 
taxvtdtrjv ov6av. ov yccQ ex^L rjd^og aur?; i) o();t>;()tg, 
dib ovde ^Qadvvei. 0vvs6rr]xsv ds xal GarvQLxrj naea 
5 noiriGig to nakaibv ix ^opwv, ag xal rj tors tQayadCa ' 
dLOTisQ ovds vjtoxQLtdg sixov. tQStg d' si6l trjg 6xr]- 
VLxf]g 7ioir]6scog 6Qxr](3SLg, tQayix^, xaiiLxr]., aatvQLxrj. d 
biiOLag ds xal tfjg kvQLxfig 7COLr]6scog tQstg, jivQQLxy]-, 
yvfivOTtaLdLxr]^ VTtOQX^^fJi^cctLxr]. xal sGtlv 6{iOLa r) ^sv 

10 TCVQQtxV '^fl <3atvQLxf]' d^cpotSQai yaQ dtd td^ovg. no- 
ks^Lxr] ds doxst sivaL r] tcvqqi^xV' ^votcXol yaQ avti]v 
Tcatdsg oQxovvtaL. td^ovg ds Sst ta TCoXsiia sig tb 
dLcbxsLV xal slg tb r]tto3fisvovg ^cpsvysLV fir^de (isvslv fi^d' 
aidstad^aL xaxovg sivat' (orac. Herod. 1 55). r) ds yvfivoTcaL- e 

15 dixi] 7caQSfi(psQrjg s6tt tf] tQaycx^ 6QXVff£('^ ^tig ifi^sXsLa 
xaksttai' iv sxatSQa ds oQdtai tb ^aQV xal 6S[iv6v. r] 
6' vTCOQXvy^attxr] tf] xcofiixfj OLXSiovtac^ rjtig xaksttOL 
xoQdai,' TcaLyvicodsLg 6' sielv d\i(p6tSQai. 29. ^AQL6t6- 
i,svog 8s (pr]6L (FHG H 284) tr]v tcvqqlxvv dnb IIvqql- 

20 x^^ Adxavog tb ysvog tr]v 7CQ06r]yoQLav ka^stv Aa- 
xcovLxbv 8' slvat fisxQ'' ^^^ ^'^^ bvofia tbv IIvqqlxov. 
ifitpavL^SL 8' r] oQxv^ig Tcoksfiixi] ov6a ag Aaxs8aLfio- 
vicov t6 svQr]yi,a. TCoXsynxoX 8' si6lv oi Adxojvsg^ wv f 
xal OL viol td ifi^atTJQLa (islr] dvalafi^dvov6LV ., oitcsq 

25 xaX iv67ckta xaXsttat. xal avtot 8' ot Adxcovsg iv totg 
TCokifiOLg xd TvQtaiov TCOLrjfiata d7CO(ivr]fiovsvovtsg 1. 2 fort. 6vo(iato7toiritfn&g , aat hoc certe intellegeudum 
3 rj&og Mein: ndd-og AE i rj cotTvpixT; E 12 fort. sv rw 
noiefia vel tco Ttolsiiovvti, 13. 14 (irjds Ssta&ai, A: corr. E 

16 fort. yuQ oQ&tat et 18 yap £^011-, at cf. v. 23 22. 23 Accv.s- 
Saifioviov A: corr. E, AaHsScci(i,6vL0v Schw 24 01 vloI E: ^101 A 392 i^ 

^QQvd-^ov xtvr]6LV TioLOvvtuL. 0ik6%OQog ds q)rj6iv 
(FHG I 393) XQatYjGavrag ylaxedaifioviovg Me66r]vi(ov dta 
rrjv TvQraCov GtQurrjyiav iv ralg GrQaretaig ed^og tiol- 
rJGaGd-ai., av dec7tvo7ioir]6c3vraL xal naLavL6(06LV, adeLV 
xad'' eva (ta} TvQraCov XQLveLv de tbv noXe^aQ%ov xal 5 

CSla-S^Aov dtdovaL ra vLxavrL XQeag. rj de TtvQQCyr] nuQa 
liev rotg c<XXoLg"EXXrj6LV ovx iVt TiuQa^eveL' exkL7Cov6r]g 
de avrfig 6vfi^e^r]xe xal tovg noXe^ovg xataXvd^r}vai. 
TtaQo. ^6voLg de AaxedaiiiovCoLg dia^eveL 7tQ0'yv(iva6fia 
ov6a Toi) noXeiLOV exnavd-dvov6L re Jtdvreg ev rfj lO 
I^TtdQrr] aTpo nevre erav TCVQQLxC^eLV. t] de xad"' rjfi&g 
TtvQQC^r] ^L0vv6Laxr] rLg eivaL doxet., e7tieLxe6teQa ov6a 
trig aQxaCag. e%ov6L yaQ ot oQXOvyievOL d^vQ6ovg dvrl 
doQdrav^ TtQoCevraL de eit dXXr]kovg xal vdQd^rjxag xal 

b Xa^Ttddag cpeQ0v6Lv 6Q%ovvraC te td TteQl tbv ^l6vv- 15 
6ov xal [td TteQl] tovg 'Ivdovg etL te td TceQl tbv 
ITev&ea. raxTfov de eTtl tr]g 7tvQQC%r]g td xdXh^ta 
fieXr] xal tovg dQd^Covg Qvd-^ovg. 30. eoLxev de r] yv- 
^voTtaidLxi] tfj xaXov^evr] dvaTtdXr] naQu toig TtaXaLOlg. 
yv^voL yaQ oQxovvtat oC ^tatdeg Ttdvteg, eQQvd-^ovg 20 
g)OQdg tivag aTtoteXovvteg xal ^x^^ficctd tLva tav 
XeLQGJV xatd t6 dvdTtaXov.^ (o6t e^cpaCveLv ^ecoQrj- 
^atcc tLva trjg 7taXaC6tQag xal tou 7tayxQarCov^ xl- 
vovvreg eQQvd^^cog tovg 7t6dag. rQo^tOL d' avrr]g oX re 

1 iVQv&^ov A : s^Qv&fiov E 4 inav Coraes, diinvonoL- 

01'iisvoi.g Hdl naicovi^ovGLV E 5 ru add. K 7. 8 ^al i%Xinov- 
arjs 8s avtiig avii§s§ri%s rovg A: corr. K, videntur Aristoclis 
aetati haec convenire 10 puto iiav&dvovai 16 tu nsql 

del. K {kuI 'IvSovg xai Iliv&sa E) 18 dg&Qtovg A: corr. Mus 
20 svQv&fiovg A : svQv&fiovg E 2 1 anotsfivovTsg A E : corr. 

E sup. vers 22 t6 anaXov AE: coiT. K; usus hac gloasa est 
scriptor ut uomen expliciiret 23 tlvu om. E ndlvig >ial 

naynQaTiOv E 24 svQV&i.iag AE: corr. Di, cf. ad v. 20 i^ 393 

ci}6x(^^OQixol xal ov ^ax%txoC^ co6xe xal [triv oQiriiSivl 
xavrriv stg xov ^diOVvGov ava(peQs6&ai,. 'AQi6x6^svo(i c 
8i cpri^Lv (FHG II 284) cyg ot nakaiol yv^vat^o^evoi TtQtb- 
xov iv xfj yv^vo7iat,diXTi eig xtjv TtvQQixrjv ixcoQovv tiqo 
6 xov ei^iivaL etg xb d^iaxQOV. xaXelxat d' ■)] nvQQtxr] 
xal x^i^QOvoiiia. r] 8' v7iOQXT]^axtxr] i^xtv iv f] adcov b 
XOQbg oQxetxat. cpr]6l yovv 6 BaxxvXidr^g {h.^l^Mi^)' 

ovx edQag eQyov ovd' a^^oXag. 
xai nivdaQog di cpr]6tv (fr. 112 B^)' 

10 Adxatva ^iev TiaQ&ivcov ayiXa. 

dQXOvvxat de xavxr]v TCaQU xa UtvddQcp oC Adxcoveg,, 
xal i6xtv vjtOQX^^ccttxr] bQxr]6tg dvdQ&v xal yvvat 
xav .... ^iXxt6xot di ei6t xav XQOTtcov otxtveg xal d 
oQXOvvxat. ei6l 8e otde' nQ06odtaxoi, dito^xoXtxol (ovxot 

15 de xal TtaQ^ivtot JcaAo-DvTat) xal oC xovxotg b^otot. 
xav yaQ vfivcov ot fiev cjqxovvxo, ot de ovx diQxovvxo 
. . . . r] xovg eig 'Aq)Qodixr]v xal At6vv6ov, xal xbv 
Ttatava 6e bxe (lev bxe de ov. ei6l de xal naQa xotg 
^aQ^dQOtg co6neQ xal TtaQu xotg "EXXr]6t 6novdatat xal 

20 cpavXat oQXt^^etg. b ^iev xbQda^ TtaQ' "EXXr]6t cpoQxtxog^ 
1] de i^i^iXeta 67tovdaia,, xad^aTteQ xal r] TCaQa 'AQxdot 
xidaQtg^ naQa Zltxvcoviotg xe b dXr^xrJQ. ovxcjg de xal 
iv 'IQ^dxr] xaXetxat dX^]xr]Q, c)g C6xoQet 'AQt6x6^evog 
iv 7tQG}X(p 2JvyxQi6e(Dv (FHG II 284). -xal TteQl [lev oQxt]- e 

25 6e(og xo6avxd ^ot ijtt xov TtaQbvxog XiXexxat. 

l wcxoqpoptMOi A ojGxocpoQOt. E glossam del. K 12 vTtoQx- 
0QXi]0Lg fort. delenda, certe non ita scripsit Aristocles; tum 
hiat oratio epitomatoris cmpa 14 Ti^oGcot^taxot AE: corr. Di 
ccTtoazoXfAoL omnino ab. hoc loco alieni (cf. Proclus apud Phot. 
bibl. 320a8, 322 a 34), apti erant SacpvrifpoQiiioC, sed gravius 
haec turbata 16 xov yuq vfivov A: corr. Villebrun 17 hia- 
tum not. K 22 'Jriin]zr]Q KidaQicc a Pheneatis culta' Mein 
(Paus. 8, 15,2) fort. dh 6 ulriz-^Q 394 i^ 

31. t6 da TtukaLOV itriQStro tisqI tijV u.ov(5r/.i]v t6 
xakbv xal Ttdvt eixs y.axa xr]v xtxvTqv xbv olxetov 
avxotg x60^ov. 616716^ rjGav Cdiot xad-' ixdorriV uqiio- 
viav uvkol xa\ ixuGxotg avXrjxcjv vTtfiQiov uvkol ixd0xr} 
uQ^ovLU nQoGcpOQOL iv xotg uy(b6L. IlQOvo^og d' 6 0r]- 5 
^utog TCQtbrog rivkriGev UTib xCbv uvxcbv (7td6ugy xdg 
uQaoviug' vvv 6s eixf] xul dXoyag uitxovxuL x)]g uov- 

f OLXi^g. xuL TtdluL alv xb TtuQu xotg bxkoLg evdoxiastv 
6y]uetov i]v xuxoxexviug' bd^sv xul 'AGcoitodcoQog 6 Okid- 
OLOg xQoxuXi^o^ivov Ttoxi XLVog xcbv uvXr]xcbv diccxQL- 10 
^cijv avxbg ixL iv xa v7io6xr]Vi(p ^xC xovx'\ eizev.^ drikov 
bxL ^eya xuxbv yeyovev.,' ag ovx uv ukkcog iv xotg 
Ttokkotg evdoxi^r]6uvxog. oidu de XLvug tou^' iGxoQr]- 
Guvxug ojg 'AvxLyeveidov etTtbvxog. xultol ol xud-' rjfiug 
ye xekog notovvxuL xr^g xexvr^g xr)v naQu xotg d-edxQOLg 15 
6S'2ein]^eQLUv. dibiteQ 'AQLGxo^evog iv xotg Hvuuixxoig 
2J}'U7toxixotg .FHG II 291^ 'ojuoior, cprjGL^ TtOLOvuev IJo- 
6eL3covidxuLg xotg iv rc3 TvQ6r]VLX(p x6?.7t(p xutoixoi'6iv. 
oig 6vvi^i] xd aev i^ dQxy,g "Ekh]6iv ov6iv ix^e^ccQ^a- 
QbJ6d^ccL TvQQr]votg [?] PcoaaiOLg^ yeyov66i., xcc\ xrjv xi 20 
(pcovrjv ^exa^el3kr]xevut xcc xe koiTtu xcbv iTtixr^devudTcov^ 
uyeiv 8e ^luv tlvu uvTOvg tqi' ioQTcbv r^yi' 'Ekkr]VLXcbv 
ert xuL ruv, iv 1] 6vvt6vreg uvuai^v>']6xovTccL rcbv uQxciLOV 

1) ixeCvcov bvo\idrcov re xu\ voaCucov xcc\ dnokocpvQduevoi 
TtQbg ukkrjkovg xc(\ c(7todaxQv6uvreg uTteQxovrui. ovrco 25 

G rcbv avTMV K: rwy avi.(bv AE {twv KVTibv avXcbv Cas), 
cf. Paus. 9, 12, 5 ncccag add. Mein, nisi sufticit 7Tc.oag ccgun- 
viaq 11 TiuQaGv.i]viw Mein 14 avTiytviSov A 14 15 y.al 
oi x«0'' i]uag Si A xatrot oi nXfiovg K: corr. K 17. 18 noci- 
diovtccTaig A: corr. E 18 rvQQi-vt-Aco K 20 inclusa del. 

Wilam 21 v.ai ra Xotncc E 22 ciynv rf A {ayovct E): 

corr. K 24 voucov E U 395 

dj) o^v, (priGi^ xal i^fiftg, STtsidij xal xa %-saTQa ix^s. 
^aQ^dQfaxai xal stg fisydXrjv dLacpd-OQav nQOskrjXvd^sv 
tj 7idvdi]^og avrrj ^ovdLxrj^ xad^' avxovg ysvo^isvoi okCyoi 
dva^t^vr]6x6^s&a oia rjv r] (lovaixr].' Tavra nsv 6 

5 'AQi6x6^svog. 32. xd^ol ds 8td tovxo (paivsxat <ptko- 
6o(pr]xsov slvat nsQt ^ov6txrig. xal yaQ JJv^ay^Qag 6 
Ud^tog xr]ktxavxr]v 86i,av sxav snt <ptko6o(pia xaxa- 
(pavr]g s6ttv sx nokXav ov naQSQyag dipdfisvog fiov- 
6ixf]g' og ys xal xr]v xov navxog ov6iav dtd fiov^txrig c 

10 djtocpaivst 6vyxsty,svr]v. xb S' oXov sotxsv r] Tcakatd 
xav 'EXXtjvav 6o(pia xf] iL0v6txf] fidkt6x' slvat dsdo- 
(isvrj. xa\ dtd xovxo xav fisv d^sav 'An^XXcova, tav 
d^ r^fitd^SGJv 'OQ(psa fiov6ix(oxaxov xal 6o(paxaxov sxQt- 
vov xal Tcdvxag xovg xQa^svovg xf] xsxvr] xavxt] 

15 60(pt6xdg ditsxdkovv, a6xsQ xai Ai6xvlog snoir]6sv 
(fr. 314 N)- 

elt ohv 6o(pt6tr]g xakd naQaitaiav j^cAw. 
8« dl nQog tr]v fiov6txr]v olxst6xaxa dtsxstvxo ot 
aQxatot di^kov xal s^ '0fir]Q0v' og 8td xo fiSfisXonot- d 

20 r]xsvat na6av savtov t^v noir]6tv d(pQ0vxt6tt [tovg] 
nokkovg dxs(pdkovg notst 6tixovg xal kayaQOvg., sti 
ds fistovQOvg. !S!svo(pdvr]g ds xal S6kav xal &soyvtg 
xal 0axvkidr]g, stt ds UsQiavdQog 6 KoQiv&iog sks- 
ystonotbg xal tav kotnav ot (li] nQo6dyovxsg nQbg xd 

25 notT]fiaxa (iskaSiav sxnovov6t xovg 6xixovg xotg dQtd"- 
fiolg xat rf/ xd^st xav fisxQav . . . xul 6xonov6tv onag 

1 cpuai A: corr. Mns 2 StacpoQCiv A: corr. Cas 4 &va- 
fii}ivr}a-Kmns&a A: corr. Mus 11. 12 ivSiSsfiivj] Schw (duce 

Cas) 13 oocpmxatoi on fiov6i,%doTaToi E (mutata structura), 

fort. fiov6iy.(ataTOv (^ovtay 17 y.aXa corruptum, fuit adiecti- 
vum velut 60§o:Sa vel 'IdSa (hoc Wilam) 18 o^Kfiorrjra A: corr. 
Mus 20 tovg del. Mein 26 periit vocabulum velut teXsiovg 396 i^ 

uvxGiV firj&elg <^fArJTf)> ccxs(pakog ictai ^iqrs kayagbg 
e fiTJts fisiovQog. axicpuXoi ds siGiv ot sjtl tflg aQxfjS 
rrjv xioXorr^ra s%ovrsg' 

iTCsidrj vfjdg rs xal 'EXliJ67iovrov txoz/TO (^2). 

inCrovog rsrdvvGro ^obg itpt xrafiivoio ^(i 423. r 375). 5 
layaQol 8e oC iv fiiffcj^ olov 

aiipa d' uq' AivsCav (ptXov vlov AyiiGuo. 

rav uvd-^ r}ysL6d-rjv 'AGxXrjTiiov Svo nutde (B 731). 
fisiovQOc d' SLolv oC iTcl rrjg ix^okrjg, oiov 
f TQ&sg 8' iQQCyrj6uv, OTtag i'8ov uloXov ocpiv {M 20S}. 10 

xaXrj KuGGiinsiu ^eolg difiag ioLXvtu 10 305?). 

TOxJ (piQOV ifiTck^^Gug u6xbv fiiyav, iv ds xul r^iu (t 212). 
33. disti]Qr]6av ds fidXiGru r&v 'EXXrjvcov Auxsdaifio- 
ViOL rijv fiov6Lxr]v^ 7tXsi6rT] uvrf] XQafisvoL., xul 6vxvol 
tiuq' uvrotg iyivovro [isXav 7C0ir]rui. tr]Q0v6iv ds xal 15 
vvv tug uQxaCug codug ijCifisXag TCoXvfiud^stg ts sCg 
633ruvrug sl6l xat dxQL^stg. b&sv xul IlQurivug (pr^^C 
(fr. 2 B-*)- 

Adx(ov 6 titti^ svtvxog sig xoqov. 
[dib xul oC 7C0ir]tul diStiXovv 7tQ06uyoQsvovtsg ovtcog 20 
tdg cpddg (fr. ad. 80 B) ' yXvxvtdtav TCQvtuviV vfivcov' 
xul (fr. ad. 81) ^ \iiXsu [isXiTCtiQcotu Mov6av.'] d7cb yuQ 
tr]g Tov ^Cov 6co(pQ06vvr]g xal uv6tr]QCug fisti^uivov 
d^fiivag iTcl trjv (iov6Lxr]v^ ixov^r^g to xr^Xr/tLxbv tilg 
i7Ci6tTqfirig. sixotcog ovv iyCvsto %uCQSiv tovg dxQoco- 25 
fjiivovg. 

1 fiijTf add. Mein 4 iMvrog A 7 versus aliunde uon 
nutus; vibv cpiXov A: corr. Meiu (cf. v. 1. ad f 28), poetam 
scripsisse cpilov viea vidit Nauck 15 dh Di: ys A 19 Aa- 
■KcovotfZTi^ Dobr 20 — 22 hinc aliena esse vidit Wilam 

21 vfivwv Cns: vfimv A 22 uovcav A: corr. Cas 24 fort. 

ixov(jr,g ti y,i]h]ziHbv 25 fort. iytvtzo IJ 397 

ixdkovv 8e xul xoQriyovi;^ coq cpriGiv 6 Bvt,dvxiO£ 
jdr)^i]rQtog iv tetdQra tisqI Iloirj^dtcjv, ov^ coGTteQ b 
vvv tovg fiiGd-ov^svovg tovg %opovg, dlXd tovg xa&y]- 
yov^Evovg tov ^oqov, xad^dTtSQ uvto tovvo^u Grj^uivti. 

5 xul t6 ;^9ij<5TO^ov(j£rv aal firj TtuQu^aiveiv tovg 
uQXOciovg trjg ^ovGiJirig vofiovg. 

Gvve^uLve 8e tb ^ev tcuXuiov q)LXo^ov6etv tovg 
"Eklrjvag' fietd de tavtu yevoiievrjg dta^iag xutuyrjQu- 
0dvrav 6%e8bv uTtdvtav tav uQ%aC(ov vo^t^iav i] te 

10 7tQoaiQe6tg uvrr] xureXvd^rj xul rQOTtoi ^ovGLXrjg (puvkoi 
xar edeLx^r]0uv^ oig exuCrog rav xQ^f^^^^^ '^^^^ f*^^ c 
nQccorrjrog TteQieTtOLetro ^uXuxluv., uvrl de 6Gj(pQ06vv7]g 
dxoXuijLav xal uveGLV. eGruL d' i'6cog rovro (^eny yidk- 
kov xat enl nkeov nQOux&rjGeruL., euv ^r\ tig dydyr] 

15 ndkiv eig tovficpuveg tr]v ndtQiov ^ovGixrjv. t6 nuXuLbv 
yuQ xal tcbv rjQdjcjv tug nQdh,eig xal t&v d^eav tovg 
vfivovg di adr]g enoiovvto. "Ofir]Qog yovv (pr]6iv en 
^AxtXkecog {1 189)' 'aeids d^ ccqu xXeu dvdQav^ [r]Q(oav]. 
xuL tbv 0T]^LOv de (pr]6iv oti («387) 

20 noXXu jiQotav d^eXxrr]QLU oidev, 

BQy dvSQav te d^eav t£, td te xXeCovGiv doidoC. 
t6 de e&og tovto xul nuQu totg ^uQ^dQOLg eGa^eto, d 
ag (prj(3L /iCvav ev totg UeQGixotg (FHG II 90). tr]v 
yovv KvQOv tov nQdotov dvdQeCav xal tbv ^eXXovta 

25 noXe^iov eOeG&ui nQbg 'Adtvdyt^v nQoeCdovro ot codoC. 2 Ttoi^^fiarog A, cf. X 452 d 5 videntur ex bac temporis 
acti laiidatione singulae senteutiae abruptae superesse 8. 9 xat 
yr]QO!odvTcov A: corr. Cas 13 tti add. K, sive praestat xai 

(Iti pro fffrai. Coraes) 15 eig t6 cvncpavig AE: corr. K 

16. 17 tovg fivQ^ovg K 17 inoiovv Wilam 18 tjqoicov add. 
Athen 23 Dinonis verba male habita 

Athenaecs III. 18 398 i^ 

'oT£ yccQ^ (prjaCv, rjtrJ6ato trjv aig IliQGag aTCodrjfiiuv 
6 KvQog (iyeydvsi d' aurov nQotsQov sjtl tcov Qa^do- 
q^OQcov^ aid-' v0tsQov inl tav ojtkocpoQcov) xal aTir\k- 
^iv .... evaxov^ivov ovv tov 'AGtvdyovg (ista tav 
(pCXav tots 'AyyaQrjg bvofia {ovtog d' rjv tav adav 6 5 
ivdo^otatog) f]dev siGxkrjd^slg td ts akXa tav si&L6fii- 
c va>v xal tb s6xatov sinsv iog atpsitai sig tb skog &r]- 
qCov (liya^ d-Qa6vtsQ0v vbg ayQCov b av xvQiav6r] tav 
xa^' avtb toncov^ noXkotg (ist' bkCyov QaSCcog (laxsltai.. 
iQO(tivov ds Tov 'A6tvdyovg ^notov &rjQCov;' scpr] Kvqov lO 
Tov niQ6r]v. vo(iC6ag ovv oQd^ag avtbv vTtantsvxivai 
xul nsta7CS(i7t6(ievog .... ovdev lovrj^sv.' 

34. iyio ds syav iti 110X1.0. Xiysiv jtSQL (iov6ixfjg 
avXav dxovav ^6(i^ov xat anav6co to noXvXoystv ^ tu 
ix OlXuvXov 0LXstaCQOv insincov (II 235 K)* 15 

tb Zsv, xaXov y i6t dno^avstv avXov(isvov. 
f tovtOLg iv "AlSov yuQ (lovoLg ii,ov6Ca 

d(pQodL6Ld^SLv i6tiv. ot 8s tovg tQonovg 

QvnuQovg s^ovtsg (iov6Lxfjg dnsLQCa 
5 sig tbv nC&ov (piQov6L tbv tstQr](iivov.' 20 

(istd ds TavTtt ^rjti]6s(og ysvo(iivr]g nsQl 6a(i^vxr]g 
scpr] 6 Ma66ovQLog oi^vcpQ^oyyov sivul (iov6Lxbv oQya- 
vov f^v 6u(i^vxr]v disLXix^at ts nsQL avtov Evcpo- 
qCcovu tbv inonoLOv iv ta nsQl 'l6d-(iC(ov (fr. 33 M\ 
XQr]6&ui (pr]6ug uvta IldQ&ovg xal TQcoyXodvtag tstQu- -25 1 T]yj]cato A : corr. K, scil. nuQu 'Aatvccyov, ad quem refe- 
rendum v. 2 pronomen avzov 4 hiatuiu not. K 5 pos^is 
'AyyctQj^g «(ttf^, sed aliter haec ordinarat Dino 7 dg tovg 

"EXlrjvag E 9 xa-S-' avtbv AE: corr. Mein 12 hia- 

tum not. K, arcessebat autem Cyrum (ofiaig ovSiv covrjOfv 
omissis verbis xal fittan. E) 24 tkqI iaficav A: corr. Mus, 

cf. IV 182e iz/ 399 

XoqSc) ovxi' iCTOQelv d\ rovxo IIvQ-aydQav iv Ta634 
n£Ql Tijg 'EQvd^Q&g @akd60rjg. xaXetxai di XI xal xav 
xoXtOQxrjrix&v dQydvav aaii^vxrj, ov x6 xe ^xriiLa 
xal rriv xaxa6x£vijv dnodeCxvvat BCxcov iv xa TCQog 
5 "AxxaXov tieqX 'OQydvcov. xal 'AvdQsag 6 IlavoQ^Cxrjg 
iv ta xQiaxoera rQCra r&v ULxeXixav r&v xard 
noXiv (FHG IV 302), cog dno 8vo veav jiQ06dyoLro 
rotg rcbv ivavrCav reCxeOi' xaXet^d^aC re 0a[jL^vxr]v^ 
ineidij oxav il,aQ^ri yCvexac 6xVt^^ veag xal xkC^axog 

10 ivoTtOLOv^evav^ o/ioiov de xC iaxLV xal xb xrjg ffa^^vxrjg. 
M66xog d' iv nQaxa MrjxavLX&v 'Pca^aLxov elvaL b 
keyei xo ^T^xdvrjfia xal 'HQaxkeCdrjv xbv TaQavxtvov 
evQetv avxov xb eldog. IIoXv^Log 8' iv xf] oydbt] 
xav 'l6xoQLC)v (c. 8,6) ' MdQxeXXog, (prj6C^ dv6xQrj6xov- 

15 fievog iv xfj UvQaxov6S)v noXLOQxCa vnb xav AQXLfir]- 
dovg xaxa6xeva6fidxcov ekeyev xatg ^ev vav6lv auTOv 
xva&C^eLv ix d^akd66r]g 'AQxt-^TJSrjv, xdg de 6a^^vxag 
QanL^ofiivag &6neQ ix noxov ^ex' al6xvvr]g ixnenxa- 

20 35. elnovxog 8e inX xovxoLg AC^LkLavov' ^ dkkd 
ftrjv, a exatQe Ma6ovQLe^ noXXdxLg xaX avxbg iv ivvoCa c 
yCvofiaL, ^ov6Lxrlg S)v iQa^xrjg, ne^X xrjg (iayd8L8og 
xakov^evr]g^ noxeQov avkcov el8og i) xi^dQag i6xCv. 
6 fiev yaQ r]8L6xog 'AvaxQeav Xeyei nov (fr. 18 B^)* 

25 ^dkXo!) 8' etxo6i . . . 

X0Q8at6i ^dya8iv excov & Aevxa6ni, 6v 8' rj^ag. 6 libri namerus suspectua 7 vsd>v Lipsius: ovoov A, 

cf. Polyb. 8, 6 et App. Mithr. 26 8 fort. dh 10 honoiov- 
fievov A: corr. E, evonot.T^&ev tamen Polyb. 1. s 18 fort. dx^a- 
nlofisvag mansQ stiotcovSovs Polyb 25. 26 tlKOOLXOQdov \ 

leiQeaoi Wilam 26 ^ccydST}v Di 400 i^ 

"lav d' 6 Xto^ iv 'O^tpdk]] ag 7C£qI avkdv kiyu dia 
Tovrav (fr. 23 N)* 

ylvdog rs ^dya8i,g avXbg rjysiGd-a lior]g. 
oxsQ i^rjyov^evog ia^^etov AQiGraQxog 6 yQan^arc- 
xog, ov ^dvTLV ixdksi IlavaCrLog 6 'PodLog cpLkoeocpog 5 

d dcd t6 Qadiag xara^avrsvsGd-aL r^g rS>v 7C0Lr]^drav 
SwvoCag^ yivog avXov (prjGiv aivaL rbv fidyadLV^ our' 
'AQLGro^ivov rovr' aiiiovrog iv rotg tcsqX AvXrjrav 
i) iv rotg tcsql AvXav xal 'OQydvav^ uXXd ^ijv ovde 
'AQisGrQdrov TCSTCoCr^raL yaQ xul rovra dvo (ivjiXCa lO 
tcsqI AvXrjrav. ovx slnsv ds rovro ov8s UvQQavdQog 
iv ra TCEQL AvXrjrav, ovds OCXXig 6 ^tjXLog' ^vviyQuxl^s 
yuQ xuL ovrog tcsqI AvXrjrav xal EvtpQdvaQ. TQvfpav 
d' iv dsvriQa tcsql 'Ovo^aGLav XiysL ovrag (fr. iioV). 

e % 8\ ^idyadLg xaXov^svog avXog.^ xal7cdXLv\byiidya8Lg 15 
iv ruvra b^vv xal (iuQvv (pd^oyyov i%L8sCxvvruL., ag 
'Ava^av8QC8r]g iv 'OicXo^idxa (prj6Cv (II 149 K)* 
(layd^L XaXr]6a fJLXQbv ufia 6ol xal fiiya.^ 
ri]v uTCOQCav ovv fiOL ravrt]v ov8slg dXXog 8vvi]6sraL 
uTCoXvGuG&uL, xaXs MuGovqls^ r] 6v.' 20 

3G. xul bg s<pr]' ^zJ C8vfiog b yQUfifiarLxbg iv ratg 
sig "lava 'Avrsi,i]yr]6sGLV (p. 302 Schm), srutQS AifiLXLUvi, 
fidyu8LV uvXbv uxovsl rbv XL&aQLGrr^QLOV ov fivi]no- 
vsvsLV 'AQL6r6^svov iv TCQara tcsqI AvXav TQi]6sag 

I (FHG II 286) Xiyovru jcivrs yivr] sivul uvXav., tcuq&s- 25 9 avXwv >tat fort. delenda, sed patent aliae emendandi 
Tiae 13 Euphranor tisqI Aidwv scripserat, cf. IV p. 182 c (c. 80) 
15 avXog, 6 xal nalcaofidyixStg Schoenemann, cf. IV p. 182 d 
(c. 80), qui locus nunc mihi videtur ex boc corrigendus 6 
add. K 17 aU^av8Qidr,g A, cf. IV 182 d 18 ^dyadiv A: 

corr. Mein ^tyav A: corr. Schw 22 nQog "fcova A: corr. 

Wilam (similitei: Bapp) 24 fort. ntQi AvXibv Zvyy.Qi'cioig i^ 401 

VLOVs^ Ttaidtxovg, XLd^aQiCtr^QLOvg, rsXeLOvg, vfcsQTsksLOvg. 
i) iXXHneL^v ovv dsl Ttaga tc3 "Icovl x6v ra GvvdsOfiov., 
Lv' fi ^dyadig avXog <[^'y 6 TCQoGavXov^svog rf] ^ayddLdL. 
rj yccQ ^dyadLg 0Qyav6v i6rL ^aATtxdv, ag 'AvaxQiav 
5 (pri6L (fr. 18), Avdav rs svQrj^a. ^to xal rdg Avddg 
ipakrQLag cprjGlv sivaL 6 "Icov iv ri] 'O^cpdh] did rov- 
rcov (fr. 22 N)- 

aAA' £ia, Avdal il^dkrQLaL naXaLd^ircov 
vfivav doLdoL, rbv ^ivov xoL^7]6ars. 
10 &s6(pLkog d' 6 xco^Lxbg iv NsoicroXi^ci xal rb r)]63b 
^ayddL^L ipdXXsLV fiayadL^SLv XiysL iv rovroLg (II 475 K)" 
7Covr]Qbv vCbv xal nariQa xal (irjriQa 
icrlv ^ayadCt^SLV inl rQoxov xad^rjfiivovg' 
ovdslg yaQ r]^av ravrbv a6sraL ^ikog. 
15 EvcpOQLGiv ds iv ra tcsql 'led^fiLcov (fr. 32 M) nalaLbv 
liiv cpr]6L t6 oQyavov slvaL rr]v ^dyadLv, fisra^xsva- 
6Q^f]vaL d' dil^i Tcors xal 6a^^vxr]v ^isrovoyia6%-r]vai. 
7CksL6tov d' sivaL rovro t6 oQyavov iv MLrvXi]vr]^ ag 
xal (iLav r&v Mov6cbv i^ov^av avrb vnb As6^o&i^i- h 
20 dog noLr]d-r]vaL aQxaiov dyaX^aronoLOv. MivaL%^og 
8' iv rolg tcsqX Ts%VLrGiv (fr. 5 M) ti^v 7cr]xrC8a^ r]v tr]v 
avtr]v sivaL rf] ^iayddLdL, Zlancpd) (pr]6LV svqslv. 'Aql- 
6r6^svog ds (FHG II 286) rr]v ^dyadLV xal rr]v nr]xtC8a 
%coQLg nkr]xtQOv did ipaX^ov naQi^s^d-aL tr]v xQsCav. 
25 dL6nsQ xal UCvdaQov SLQr]xivaL iv ta nQbg 'IsQoova 
6xoXCco (fr. 125 B^), rr]v fidyadiv 6vo(id6avra il^aX^ibv 

2 ovv kiysL Mein, sed tradita ferri possunt 3 -9'' 6 K: 

6 A fiayddi. A: corr. K 5 ccvS&v et avSccs A: corr. Mns 

9 v.ocn.ricat£ A: corr. Mein 10 v.(oyi(oSi%og A: corr. K, 

legebatur Mco/iieijdiojroioff NtonxoXiiLov k: corr. Mus 11 /ta- 
yttSi SiaipdXXsiv AE: corr. K 22 fiayiSi A (laydSi E: corr. K 
25 fort. oTtSQ 

18* 402 /^ 

avxL^pd^oyyov^ 8ia xb dioc dvo yevav cifia xal dca TCacav 
c ixiiv rijv evvadCav dvdQ&v re xal naCdov. xal 0qv- 
vi%oq d' iv 0OLvC6aai.g eiQtjxe (fr. il N)" 

tpaX[Lot6iv avrCCTcaGr' deCdovreg (leXi^. 
xal I^ocpoxXrig ev Mv6otg (fr. 378 N)' 5 

jtolvg de Oqv^ rQCyavog , dvrC6jta6rd <(rey 
AvSfjg ecpvfivei, TirjxrCdog GvyxoQdCa. 
37. dia7ioQov6c d' eviot oTcag rfjg ^ayddidog ov6r]g 
xard 'AvaxQtovra (oipe yaQ nore rd nokvxoQda 6(p&fl- 
vai) fivr]^ovevcov avrTJg 6 'AvaxQeov Xeyei (fr. 18)" 10 
ipdkX(o d' etxoGi .... 
X0Q8at6i fidyaSiv i'%cov, a Aevxa6nc. 
xal 6 ^ev Uo^eiddiViog q)r]6iv (FHG III 277) rQiav 
d fieXadiav avrbv ^vrj^oveveiv^ OQvyCov xe KxaX ZlaQCovy 
xal AvdCov ravraig yaQ ^dvaig rbv 'AvaxQeovxa xexQf]- 15 
6d^ai' av t,' x^Q^^^^S exd^rrjg neQaivo^evrjg elxbrag 
(pdvai ipdkXeiv avrbv x' xoQ^atg^ ra dQrCa jj^Tjtfa^tvov 
dQid^fia xrjv fiCav d<peX6vxa. dyvoet 6' 6 Ilo^eidcbviog 
oxi dQxcitov i6riv 'dQyavov rj fidyadig, 6a(pag UivddQOv 
keyovrog xbv TeQnavdQOv dvrCcp^oyyov evQetv xri naQa 20 
Avdotg nrjxxCdi xbv fidQ^ixov (fr. 125 B*)' 

Tov Qa Te'QnavdQ6g nod-' 6 Ae6^iog evQe 
nQarog iv 8eCnvoi6i Avdav 
e tl>aXfibv dvrC^p&oyyov viprjXdg dxovav nrjxrCdog. 

1 Slu ro Svo (deleto altero Slcc) Mub, cf. similia Phillidis 
Delii ex Aristoxeno (IV 182 f) desumpta verba infra 636 c 
2 xal yvvaLKwv E 6 Tf add. IV 183 e 7 avSrjs A, cf. 183 e 
avyxoQSiaL A (item p. 183) 8 sententia haec: qui potuerit 

magadin, quae iam Anacreontis aetate in usu fuit, multichordam 
vocare Anacreo, cum id genu^ instrumenta recentioris aetatis 
essent; verba turbata 11 sq cf. p. 634 c 13 noaiSmvLog A. 
14 suppl. Mus, cf. Plut. mus. 8 23 XvSlov A: corr. Schneid 
24 dvzL(p9oyyog A, cf. litt. b u 403 

Tcrjxrls 66 xul fidyccdLg tavtov, xad^d cpr,6cv 6 ^Aql- 
6t6^evog xal Msvacx^og 6 Ziixvaviog iv totg jcsqI 
TExvLtav (cf.litt.b). xaX tijv Ean(fio de (prjaLV ovtog^ ^'rtg 
eGtlv 'AvaxQeovtog jtQea^vreQa, JtQatrjv xQTjCaGd^aL tfj 
5 nrixtidt. otL de xal TeQTcavdQog aQxc^iOteQog 'AvaxQeov- 
tog dfjXov ix tovtcov ta KaQveLU jiQatog ndvtav Tsq- 
navdQog vtxa, ag 'EXXdvLXog i6xoQeL ev te totg ififie- 
TQOig KaQveovLxacg xocv totg xatakoyddriv (FHG I 61). 
iyeveto 8e rj ^edLg t&v KaQveCav xatd tijv extrjv xal 
10 eCxo6tijv dXvfinLdda, ag Uc36L^L6g q)rj6LV iv ta neQl f 
Xq^vcov (ib. II 625). 'leQcovv^og d' iv ta neQl Ki&aQa- 
dav, oneQ i6tl ne^ntov ne^l UoLrjtav (fr. 5 Hi), xatd 
AvxovQyov rbv vo^od^etrjv tbv TeQnavdQ^v (pr]6L ysve- 
6&aL, og vnb ndvtcov 6v^(f)(ovcog i6tOQettaL ^etd 'IcpCtov 
16 tov 'HXeCov tijv nQcotrjv aQL&iirjd^et^av tav 'OXvfinCav 
^e6LV dLad^etvat. Ev(poQCav te iv ta neQl 'l6&fiCav 
(fr. 32 M) td noXvxoQ^d (prj6L tiov d^ydvav 6v6fia6i 
fi6vov nuQrjXXdxQ^ccL, nafindXuLOv d' avtav eivat tijv 
XQr}6Lv. 38. ^Loyevrjg 6' 6 tQayixbg dLa^psQeLV nri-&Z6 
20 xtCda fiayddLdog, Xeyav ovtag iv tfj UefieXf) (p. 776 N)' 
xaCtOL xlva fiev 'A^iddog fiLtQrjipbQOvg 
Kv^eXag yvvatxag, natdag dX^Cav ^Qvyav, 
tvndvoL6L xal Q6fi^OL6L xal x^^^oxtvnav 
fi6(i^0Lg ^Qefiov6ag dvtCxsQ6L xvfi^dXav . . . 
25 5 60(prjv d-sav v(ivadbv CatQbv ■&•' dfia. 

xXva de Avddg BaxtQCag te naQd^svovg 12 fort. ntfJiJiTov (jc&vy 15 fort. tc5v 'OXviinuxScov Sicc- 

^ttvai, post haec intercidit fortasse de Anacreontis aetate 
explicatio 20 oittcct Xiycov E 23 TVfmccvoiGi A: corr. Cas 
24 ccvtI x^Q<>^ A : corr. Cas, wfi^cclcov ccvTrixiai Methner (melius 
4iVTriqtci) hiatuna not. Wilam 26 BccGGaqug tt K, cf. V 198e 404 i^ 

TCOTafia jtaQOixovg "Akvi Tficoktuv &£bv 
daq)v66xiov xut' u?.6og "AQti^iiv Gb^eiv 
h i^ulfiotg tQiyavojv nrixtidcov uvti,t,vyoig 

10 blxotg XQexov6ug ^uyudiv, 'iv^a IIsQOixa 

vo^a i,£V(od-slg avlbg b^ovoit x^QOtg. 5 

xa\ ^iklig 6' 6 ^Tqkiog iv dsvtiQO) TteQL MovGixf^g 
diacpeQeiv (prjGi nr]xtC6u ^ayddidog, kiyav ovtag' ^(poi- 
vixeg, nr^xtideg, ^uyddLdeg, Ga^^vxuL^ iafi^vxai^ tQi- 
yavu, xXe^fia^^oi, GxLvduipoi^ evvedxoQda. ev olg yap, 
9)>j(jf, tovg id^^ovg fjdov ia^jivxag ixdkovv iv oig de lO 
c nuQekoyi^ovto td iv totg fiitQotg xkeipLd^fiovg. fiuyd- 
didag de <^iv oigy tu 6t« nuGdv xal nQog i'Ga td iieQrj 
tav adbvtav ijQ^oGfiivu. xul ukku 6' i]v nuQu tavtw 
xal yuQ (iuQ^Ltog i] ^dQ^iog xul ukku nkeiovu td (lev 
eyxoQdu^ tu de evii]xa xateGxevut^ov.'' 15 

30. i]v yuQ di] tLvu xal x^Q^^S twi' i^ipvGafiivav 
xttl x^QSatg dieLkrj^^ivav eteQu ^oqDov fiovov nuQU- 
GxevaGtLxd^ xad^dneQ tu xQifi^uka. neQl av (pr]GL Al- 
xaiuQxog iv totg ne^X tov tf\g 'Ekkddog Biov (FHG 
II 239), inLxaQLiiGUL (pdGxav note xad-' vneQ^okijv eig 20 
To nQoGoQX£tG&ai te xul nQOGudeLV tutg yvvuii,\v 
d oQyavd tiva noid^ av otf tLg untOLto totg duxtvkoLg 
noLetv kLyvQov il^6(pov drjkovG&UL de iv Tt5 tf]g 'AQti- 
fiLdog uGfiati (c. pop. 3 B*), ov iGtLV uQxr]' ^"AQtefiL, Goi 

1 naQOL^ovoa Ivi A: corr. Canter 3 7irjy.ziSav <^t'y Gra.i 
4 fort. uX-Kuig (hoc etiam Graf) vel oXy.]], quamquam requiro 
potius adiectivum ad (idyaSLv referendum ■KQt-novaaLs A 

yifKQovct] E: corr. Cas 7 Phillis ex Aristoxeno, cf. IV 182 f 
8 iufi^oi jtal A iafi^oi E: corr. Cas 11 naQaviaTeXoyitovTO 

Herm 12 iv oig add. K, quamquam alia fuisse possunt, 

cf. p. 635b 14 ^ccQcofiog IV"182f 15 ^v;fop(Ja A: coiT. E 

24 carmeu fortasae Alcmanis (cuius cf. fr. 45), emendari 
nequit /^ 405 

^s n (pQYjv S(pi}i£Qov v^vov vEvuLtE odsv uds Tig aXXa 
XQVGoqiavta xQsii^ala yaXv.OTtdQaa %eq6Cv^ "EQfiin- 
Ttog 6' iv &sots ro rovtoig xqovslv XQS[i^alLt,ELV si'Qr}- 
xsv sv TOvtOLg (I 232 K)' 
5 ksnadag 8e nstQcbv aitoy.ontovtsg 

XQS^^aXi^ovGi. 
^Ldvfiog ds cprjGLV (p. 250 Schm) SLCod-s'vai tiifag avtl 
TTjg XvQag xoyxvXia xal oGtQaxa GvyxQOvovtag SQQvd"- e 
fiov r]i6v tiva aTCOtslsLV totg dQXOv^svoig, xaQ-dTtSQ 

10 xaVyiQi6toq)dvrjv sv Batpdxoig (pdvai (1305). 40. '^9- 
t£[i(ov 6' sv ta 7tQcot(p TtSQL ^LOvvGiaxov Z!v6ti^[iatog 
(FHGIV342) Ti[i6d-s6v (pr,6i tbv MiXr]6iov naQa totg 
TtoXlotg d6^ai noXvxoQSotSQCi GvGtTq^iati XQV^^^^^'' 
tfi [layddi' dib xal itaQcc totg AdxcoGLv svd^vvo^isvov 

15 ag naQacp&SLQOi triv ciQxaCav fiov(3Lxr]v, xal [is'XXovt6g 
tivog sxts^ivsiv avxov tdg jtSQittdg tcov xoqSoov, dst^ai, 
TtaQ avtotg vndQxovta 'AnokXcovL^xov TtQbg trjv avtov f 
Gvvta^LV IgoxoqSov XvQav sxovta xal dqs&rlvai. zlov- 
Qig 6' iv ta nsQL TQaycodCag (FHG H 486) ibvofidGd^ai 

20 (prj6l tr]v [idyadLV dnb MdySiog &Qaxbg ysvog. 'AnoX- 
XbdcoQog 6' iv rri nQbg Tr^v 'AQLGtoxXsovg 'EnLGtoXijv 
'AvtiyQacpfi 'o vvv, qrj^Cv, rjfistg Xsyofisv 4^aXtr]Qiov, 
Toi)r' SLvai ^dyadiv^ 6 8e xXstpCa^^og xXrj&sCg^ sti d' 
6 tQCy(ovog xal 6 sXviiog xal ro ivvsdxoQdov dfiavQ6- 

25 TEQU Tfi XQ^^^ xad-sGTrixsv. xal 'AXx^dv di (fr. 91 B^)637 5 Xsnccidas A: corr. Mus 6 v.Qaji§ali^oveL A: corr. 

Mus, v.Qtfi§ali(z^ov6i Di, cf. Hes. s. v 8. 9 iVQvQ^fiov A (^qv- 
■S^fiov E 11 avatrj^aTog Coraes: tniczrjiiaxoq A; intelle- 

genda tamen i] Tcav thqI ^iovvgov zixvizav avvodog 12 nQio- 
Tov K (pro TiaQCi), naQaXoyag Wilam 14 ttjs nayddLSog K 

23 ttL 8' E: icxL d' A 406 i^ 

tpr]6iv' ^iKxyadiv d' ccTtod^eGd^cci..' 2]o(poxkiig de iv 
&(X(ivQa (fr. 217 N)' 

Ttrjxtal de XvQai xal ^ayddidtg 
xd t' Iv "EXlt]0L ^oav^ T^dv^slri. 
T£Xa0Tt]g d' iv 'Tfi£vai(p dLd^vQd^^a TievtdxoQdov 6 
(prjdLV avtrjv alvaL dLa tovtav (fr. 4 B) * 

akkog d' aXXav xXayyicv lelg 

xsQat6(pG)vov iQed^t^e ^dyadiv, 

[iv] TCSvtaQQd^dcj xoQ^dv aQ&^ip 

XSQU xa^^tdCavXov dvaOtQcocpibv td^og ... 10 

oida Ss xal dXXo oQyavov c5 tav &Qax(bv oi ^aetXsLg 
iv totg dsLTtvoLg XQavtaL^ cog g)r}6LV NLXOfir]dr]g iv 
b ta jtSQL 'OQ(psG)g (FHG IV 465). (poivLxa 8\ tb oQyavov 
"E(pOQOg (ibid. I 276) xal Uxdficov (ibid. IV 490) iv totg 
TtSQl EvQr]yidt(av vjtb ^olvlxcov svqsQ^sv tavtr]g tvxstv 16 
tfjg 7tQo6r]yoQLag' 2Jf]piog ds 6 ^rjXLog iv TtQcota /Jy]- 
Xtddog (ibid. 492) dt« To ix Toi) iv /Jr]X(p cpoiVLXog tovg 
ayxavag avtov i^SLQydod^aL. t]] 6afi^vxr] 7tQ(otr]v (pr]6l 
XQr]6a6^aL Ui^vXXav, "^g Sxd^cov 6 7tQOSLQr]^ivog (1. s)* 
6voyi,a6d'i]vaL d' avtr]v svQsd^st^av vitb 2Jda(ivxog tLv6g. 20 
41. xal nsQl tov tQLTtodog ds xaXov(isvov {oQyavov ds 
xal tovto iiov6lx6v) 6 7tQOSLQr](isvog 'AQti^iav yQdcpsL 
ovtcog (ib. 342)* ^o^sv TioXXd t&v bQydvcov ovd' si ysyovs 
c ;roT£ yLva6xstaL' xad^dnsQ 6 Uvd^ay^Qov tov Zaxvvd^LOv 
xQiitovg. dXLyoxQ6vLOv yaQ ti]v dxfii]v 6xav rj d^d tb 25 

1 Alcmanis Sopboclis Telestis testimonia ab ApoUodoro 
adlata 5 viiaivaian A 9 ^v del. Di TifvraQcc^Scai A 

TKvtaQoSco E {nevTaQa^co C teste Schw) x^^qSccv A: corr. E 

ScQid^fioit AE: corr. Bgk 10 xsiQa AE: corr. Wilam, qui versum 
euhoplium agnovit Kdfi^n Siavlov &vactQO(p(bv A: corr. E 

11 instrumenti nomen intercidit 14 ciidu^cov A 15 evQS- 
9^vta A: con-.K IS t^tQyccGac&ai k: covr.Schw 18.19 haec 
mutila et corrupta 25 i) K: ^ai A, om. E i^ 407 

doxstv iQyadt^g slvui, v,atcc n)v %siQ0^e6Cav 1] di' i]v 
d^ noT^ ovv alxiav ewro^cog xataXvd^elg diaksX7]&e 
tovg TtoXkovg. rjv de TtaganXiJGiog fiev zlek(pixa xqC- 
nodi xal tovvoii ivtev&ev eexsv, tijv de xQfiGiv tQi- 
5 nXfig XLd^ccQttg naQeCxeto. tav yccQ nod&v e(?t(btc3v enC 
tivog ^cc0ecag sv6tQ6(pov, xa&ccneQ ai t&v neQidxtav 
dC(pQG)v xatadxevd^ovttti d-s6sig^ tag ^isdag tQeig x^Q^S d 
tdg dnb noSbg snl noda dis6tci6ag svetsive ;|jopdatg 
vnsQ^tslg sxdetr] nfjxvv xal xdta nQ06aQ(i6Gag jjO()^o- 

10 Tovta, xal tbv indvoo x66[iov xoivbv tov Xs^7]tog xal 
tcbv naQriQt7]fisvG}v ivCav dnodovg' c'1 cov xal tfjv 
(pavtaGCav slxev aGtsCav xal tbv iixov nQoGs^akksv 
ddQ^tSQOv. disvsi^sv de tdg tQetg x^Q^? ^^^? tQiGiv 
aQ^ovCaig tf] te dcsQiGtl xal (pQvyiGtl xal kvdiGtC. xal 

15 xad-e^6^evog avtbg inC tivog dC(pQov ncQi tavtbv (Svfi- 
^etQcog exovta tf] GvGtdGei^ dieCQag de tf]v evcovv^ov 
XstQa nQbg tf]v im^okrjv, [xal] ti] etsQo. xQV^o^svog e 
ta nki]xtQC3, xad-' bnoCav df] nQatr]v fjQStto tav aQfio- 
viav fistsGtQScps ra nodl tfjv ^dGcv svtQOxov [d'] 

20 oti(?av, xal nQbg stSQav nXsvQuv ndXiv im^dkXav 
iXQf]to xa\ ndkiv stSQav. ovta d' o^sag vnb tf]v ^ft^a 
nQ06r]yev avtip td 6v6tr]^ata f] tfig ^ddeag evxivr]6Ca 
ta nodl ipavo[isvr] xal tf]v x^iQO&^GCav inl toGovtov 
si^Ccd^r] xato^vveiv a6t\ sl' tig }if] 6vvoQ(pr] tb yiv6- 11 Tovtcov Wilam, fort. tjxbicov, quae sine dubio a supe- 
riore ad inferiorem partem pertinebant 12 nQoas^aXev A 

TiQOO^aXXbv (sic) E: corr. g 13. 14 S' £K(i.otr}g jjtopag taig 

TQialv aQiioviaig xfiv ts A lyidatrj j;obpa tag tQsig aQfioviag ttjv 
tt E: corr. Wilam 15 TiQog avtbv cvmi. i'xovtog (hoc Schw) 
WUam 16 dcccQag Schw 17 xal del. K 18 8i] K: av A 
19 8' del. Mus 20 nXevQccv videtur glossema 21 fort. 

TidXiv (^itQbgy etsQav 24 jj&iG&ri A sid^Lato E 408 i^ 

[levov^ dXXa did rr}g dxofjg (lovov ■kqCvol^ vo^l^clv y' 

f XL%^aQCbv dxovsiv dLUtpOQag r^QiioG^ivav. xal xovxo xo 

oQyavov d-uv^aG^av iGivQ&g ^sxd xhv ixsivov ^iov 

i^eXLHsv evd-icog.' 

42. xrjv de ipLlriv XL^aQLGLv TCQaxov (prjGLV Mi- 6 

vuLx^og (fr. 6) si0ayaysLV^AQL(5x6vLXOv xov^AQyslov., xf} 

rjhxia yevdfievov xaxd ^AQj^iXoyov., xaxoLxr]6avxa iv 

KoQxvQa. OLX6xoQog 6' iv y' 'Axd-idog (FHG I 395) 

^AvGavdQog^ q)rj6LV^ 6 ULXvavLog xLd-aQi6xrjg jtQ&xog 

^exi(}xrj6e ti}v tl^LXoxL&aQLGxLxrjv, ^axQOvg xovg x6vovg 10 

ivxsLvag xal trjv (pcovfiv evoyxov 7tOLr]6ag, xal xijv 

avavXov XLd-aQLGLV, fi jtQcbxoL oC TtsQL 'EnCyovov ixQrj- 

638(?avTO. xal neQLeXciv xijv Gvvxo^Cav xijv vnaQxovGav 

iv xolg tpLXoLg XL&aQL^Sxatg XQ^^'^'^'^ '^^ evxQoa UQaxog 

ixi9-dQL6e xal id^^ovg xal ^dyadLV, xbv xaXov^vov 15 

6vQLy^6v., xal oQyavov ^exiXa^ev ^ovog x&v jtQO avxov,, 

xal xb TtQ&yfia avi,r]6ag x^Q^^ 7CSQLe6xr]6axo nQarog. 

zfCcova de tbv Xtov tb tov ziLOvv6ov 6novdstov nQ&- 

xov xLd^aQC^aL Miva^x^iog (fr. 7). TL^b^axog d' iv 

xotg KvnQLaxotg (FHG IV 521) 2^xr]6av8Qov kiysL xbv 20 

2Jd(iL0v inl nXstov av^rj^aL xrjv xixvrjv xal nQcoxov iv 

zJsk(potg XL&aQipdri^aL xdg xad-' "O^irjQOv (idxag., dQi,d- 

b fisvov dnb xrjg '0dv66sCag. dXkoL 8s nQax6v (pa6LV nuQ' 

'Eksv&SQvaCoLg XLd-aQC6aL xdg iQcoxLxdg (hddg 'A^nqxoQa 

xbv 'EXsv&sQvatov, ov xal xovg dnoybvovg 'AfirjxoQCSag 25 

xaXst^d^uL. 'AQL6x6^evog di (pr]6LV (ib. II285)" ^ci6neQ 

2 ■niQ-aqcbv Mein: v.i^aQiGX(iiiv AE 2. 3 t' OQyavov A, 

notavi hoc propter scriptoris hiatus fugiendi diligentiam 
4 i^slsiTtsv A: corr. E 11. 12 fort. tr]v fvavlov SKi&aQLasv 

14 iv fort. delendum 15. 16 temptavi xal iayi.pvv.riv xai /xa- 
yaSiv tbv v.aXov[i,tvov cvQiyfibv Ki&aQi^wv fiitiXa^sv jiovog vtX' 
21 2^ala(iiviov Wilam 24 «^d;? 'Ayii]toQa Mus: wc Sa \ cafii- 
tcova A 25 'A(iT]tOQiSag Mein, coll. Hes. s. v: &(iit0Qag A id 409 

Tav i^ciiiBTQav Tivsg inl t6 ysXotov TCUQadug svqov, 
ovTcog xul Tijg xi&UQ<pdLug TtQaTog OlvaTCug' bv e^^la- 
6uv JToXvsvxTdg ts 6 'A%uiog xul ^LOxkrjg 6 KvvuL&svg.^ 
xul fioxd^rjQ&v ds u6fiuT(ov ysyovuCi tcoltjtul^ jcsqI av 
5 g)r}0t OuLViug 6 'EQs6Log sv Tolg itQbg Tovg ZofpLGiag 
(FHG II 299) yQd(p(ov ovT(og' ^" TsksvLXog 6 Bvt,(kvTiog.^ c 
£TL 8s 'AQyug jcoLtjTul (iox^yiQG)v '6vTsg v6^(ov TtQog 
fisv Tov IdLOv xuQUXTriQU Trjg 7tOLr]0S(og sv7c6qovv, twv 
ds TsQndvdQov xul ^QvvLdog vo^av ovds xutu ^ilxqov 
10 ridvvuvTO sjCLjpuvduL.' To-O 'AQyu ^vriiiovsvsi "Aks^ig 
sv 'Atco^utt} ovTCjg (II 304 K)* 

XoQ6vLXog <6> noLrjTijg 6dt. 
B. TLVCov TCOLrjT^fjg uG^uTCDv; A. 6s(ivc>v icdvv. 
B. TL XQog t6i/ 'AQyuv ovTog', A. rj^isQug dQ6}ic3 

15 XQSLTTCOV. 

xul 'Avui,uvdQLdr]g sv 'HquxXsl (ibid. 141)' 

o (isv yuQ sv(pv7]g TLg slvul (puCvsTUi' d 

cog 8' svQvd-^cog ku^cov t6 (isXsTrjTrJQiov 
slt' ^(?;|r£(5ia(?£ dQi^iscjg svnuTCUi, 
20 (isGTbg ysv6(isvog TtQog t6v 'AQyuv ^ovXo^iui 

5 xco8c3Vi6ug Tts^i^ui 6' uycjviovfisvov^ 
Xva xal 6v vixug Tovg 6o<pi6Tdg.) tb (ptks. 
43. 6 ds Tovg stg Xicovidrjv uvu(psQOfisvovg jcoi^^Gug 
TlTCOxovg rvrj6i7tjtov Ttvbg (ivrniovsvsi jtuiyviuyQU(pov 
25 Trig iXuQug iiov6r]g, ksyav ovTCog (I 5 K)* 

TuvT ov (lu Aiu rvr]6iJtJtog ovds KXsoiisvrjg 

iv ivvs' uv xoQdutg xuTsykvxdvuTO. e 

2 Oivmvag Hiller itemque olim in scholis Olahn, cf. I p. 19f 
5 citQtciog A 12 Choronicus aperte is quem Telenicum vocat 
Phaenias 6 add. s 18 i^Qv&fiog A: corr. Schw 

19 extrema corrupta 23 ;^tcovt5r] A: corr. Mus 26 ovSi 

Mein: ovS' 6 A 27 ivvsa xogSaLaiv A: corr. Pors 410 i^ 

xal 6 rovg EiXcoTag dl nsTCOLrjxcjg (pt]0iv (I 294) * 
tcc 2!trj6ix6Q0v ts xal 'AXx^iuvog Ui^avLdov re 
aQxcctov aeidaiv. 6 ds rv^6MJiog ^6r uxovslv, 
og vvxraQiv' £VQe fioixotg aeL6fiar' ixxak£i6d^aL 
yvvatxag ^^ovrag tafjL^vxrjv re xal rQiyavov. 5 

KQartvog iv Mald^axotg (ib. 43)' 

Ttg «()' iQ&vtd ft' oidev, a rvr]0L7C7t£, iyco nokXri xoXri. 
olo^ai . . . firjSev ovrag ^GJQbv sivaL xal x£v6v. 
6xco7Cr£L d' avrhv £lg ra TCOLij^ara xal iv Bovx6koig 
(ib. 16)- 10 

f og ovx idcox airovvrL 2Jocpoxk££L xoq6v^ 

rc5 KXsoficcxov d\ bv ovx av r}lE,LOvv iyco 
ifiol didd6x£LV ovd' av £tg 'Adcovia. 
iv da ratg "SlQaig (ib. 90)' 

Tra de xal tQaycodiag 15 

6 KX£Ofidxov 8i8d6xaXog 
fi£t avr6v, <^by TCaQarLXrQLdv 
£X(ov ^^o^oi/ Xv8L6tL tLXXov6av fiiXri TCOvijQa. 
639Ti]X£xX£Ldr}g di iv totg Et£QQotg (ib. 217) xal n£Q\ 
fiOLX£Lag dva6rQ£cp£6&aL cpr]6Lv avr6v. KXiaQxog dh 20 
iv d£vt£Qa 'EQatLxav (FHG II 316) td iQatLxd cpri6iv 
a^fiata xal td AoxQixd xaXovfisva ov8\v tav Uaiccpovg 
xal 'AvaxQ£Ovtog dia(p£Q£iv. hi dh rd 'AqxiX6xov xal 1 llewzag A: corr. Cas 2. 3 aificoviSov r' &qxcciov A: 

corr. Mus, tum dceiSev Di, non recte, ciSet-v aQxaiov Wilam 
3.4 lcxiv &yiovsiv xeivog vvKtsQLva A: corr. Herm, fort. for' 
&(isiv(ov 4 1. aofiat' 7 fQwta A: corr. Dalec, tum tlSfv 

Herm, rv^cimti nco Dobr, ego uon expedio 8 yccQ suppl. 

Grot, possis (liv 11 cofpoKXfi A: corr. Mein 12 nXfoudixcoi 
A: corr. Dobr 13 aSmvfia A: corr. Mus 17 fift' avrov, 

6 K: (itta t(bv A 21 ta 'lcovmd Wilam 23 SiacpQ-fiQfiv A: 
corr. Mus 23sqq etiam baec Clearcbi, uisi quod amatoriae 

epistulae fortasse ab Atbenaeo additae sunt Id 411 

TQV 'O^riQov 'ETtLXLx^idayv to: TtoXla dLcc rijg ififihQov 
7iOL7]6sag tovtav ^%htaL tLvog tav nccd^&v, ccXla xal 
ta 'A6G)nod(bQov neQL tbv "EQcota xal nav t6 tCov SQca- 
tLxav inLGtoXcbv yivog iQatLxrjg tLvog Slcc X6yov jiolt]- 
5 Osag ictLV.* 

44. TO^yavTo: tov MaGovQLOv dLslskd-ovtog nsQL- b 
TlviiQ-riGav rjfiLv xal at devteQaL xaXovfievaL tQaTte^aL., 
noXXdxLg rjfiiv dLdofievaL ov ^dvov taig tav Kqovlojv 
rjfiiQaLg, iv alg 'Pa^aLCJv naL6lv <^e&og ietlvy e6tLav 

10 tovg olxitag^ avtovg tccg tav oixetav avadexo(iivovg 
XeLtovQyCag. 'EXlrjvixbv de tovto t6 e&og' iv KQtjtrj 
yovv tfi tcbv 'EQfiaLCiv ioQtf] t6 ofiOLOv yivetaL, &g (prj6L 
KaQv6tLog iv 'letoQLXotg 'T7Coiivy]^a0LV (FHG IV 358). 
evaxov^ivav yccQ t&v oCxet&v ol 8e6n6taL vnrjQetov- 

16 6lv TtQbg tag dLaxovCag. xaX iv TQOL^rivL de (ir]vl Fe- c 
QaLGtCa' TtavtjyvQLg de t6te yCvetaL 7toXvr]fieQog, ^5 iv 
(iLa ot dovXoL (leta t&v noXLtav xoLvf] te ccGtQayaXC- 
t,ov6LV xal OL xvQLOL tovg dovXovg e6TLC)6Lv, ojg 6 avt6g 
cpr]6LV KaQv6tLog. BrJQco^og d' iv nQatci Ba^vka- 

20 VLax&v (FHG H 498) ta Aaa (pr]6L (ir]vl exxaLdexdtr] 
dye6^aL eoQtr]v UdxaLa nQo6ayoQevo(iivr]v iv Ba^vXavL 
inl r](iiQag nivre, iv aig i&og elvaL ccQxe^d^aL tovg 
8e6n6tag vnb tcov oixetav d(pr]yeL6&aC te trjg olxCag 
eva avtav ivdedvx6ra 6roXr]v 6(ioCav rf] /3a<?tAtx^, ov 

25 xal xaleL6d-aL t,aydvr]v. (ivr](ioveveL Tijg eoQtrjg xal 
Ktr]6Cag iv devtiQa JleQ^Lxav (fr. 16 M). KaoL de d 
tovvavtCov 8Qa6LV, ag L^tooet MaxaQevg iv tQCtcp 

4 SLccXoyov A: coir. Cas 8 tv ratq E 9 i^oq 

ictlv suppl. Mus, 1'd-og rjv suppl. E 15. 16 rsQucrCcp non 

recte Schw 16. 17 fort. mv iv fiia 19 iv rQiroi Mueller 

21 cav,£av AE: corr. Cas coll. He.^. s, v 25 ^oydvriv E 412 id 

Kaaxav (FHG IV 442)* otav yuQ xf] 'Hqcc %v(06lv^ dov- 
Aofc ov TtuQaytvovtai, inl triv svcoiluv. 8lo xal Ov- 
kuQ%ov eiQ7]xavaL' 

GOVQLTjL ^OVVOL ^SV iXEvdSQOL leQOSQyOL, 

dvdQUGL 7tQ06X£LV0L(SlV i^Svd^SQOV a^UQ S%OVXEiS' 5 

Sovlcov d' ovtLg nd^Tiav iesQxstaL ovd' rj^aLOV. 
45. Bdtav 6' 6 £Lva7i£vs 6 QTjtcoQ iv ta TtSQl @s6- 
e 6ah'ag xal Ai^ovCag (FHG IV 349) 6aq)&g i}iq)avi^SL triv 
tav EatovQvaXfcov soQf^v 'EXXrjvLXCotdtrjv , cpdGxcov 
avt^v naQa totg ®s66aXoig IIsXcoqlu xuXst6d^aL, yQu- 10 
(pcov ovtag' '%v6Lug xoLvr^g toig TIsXu^yoLg yLVO^svrfg 
dnuyysLl.ai tLva xa T[sXu6ycp dvdQu, co ovonu rjv Ilskco- 
Qog, diott iv tf] At^LovCa 6SL6y,cbv fisydXcov ysvo^svcov 
QuysLrj tu TsfiTcrj oQr] ovo^u^o^sva xal dLotL dLu tov 
dLu6ty]fiutog bQ^rj^uv tb trjg Xi'^vr]g vdcoQ i^^dXXoL 15 
sig xb xov IlrjvsLOv Qstd^QOv, xul xr]v nQOXSQOv Xl[ivu- 

t,0V6UV %C)QUV U7tU6UV ySyV\LVCb6^UL Xul UVU^rjQULVO- 

f fisvcov x&v vddxcov TtsdCu %-uviiu6xu x<p iisyi&SL xul 
ta xdXXsL dvacpaCveed^UL. dxov6uvxa ovv xbv IIsXu- 
6ybv xr]v xQdTts^uv u^d-ovcog uvxa xsxo6^r]^ivrjV xa 20 
neXcoQa TtUQu%-etvuL. xul xovg uXXovg de cpLXocpQOvov- 
[livovg £xu6xov cpsQeLV o xt e^OL tiuq' uvxa ^iXxL6tov 
xa\ TtuQatL&ivuL ijtl tj/v tQdits^uv tc5 dTtayysCXuvti^ 
xul uvtbv tbv IIsXu6ybv TtQO&v^ag dLUXovstv xul tav 
uXXav tovg iv u^tcb^atL ovtug vjt7]QStstv, xud-otL sxd- 25 

2.3 EvcpOQLCovcc itQTi-iievaL Mein, possis ^ilr^zdv 4 ab 

initio fuit lunonis sive nomen sive cognomen 6 JiQog {nuQ 
Mein) Kcooiciv Villebr, latet aliud iltvQov afiaQ (superscr. tj, 
ut in omnibus formis doricis) A: corr. Miis 9 Satumalia 

Athenaeus comparat, non Bato 12 ccvayyiHcci A: corr. Mein, 
cf. V. 23 13 yivo^fvcov A: covr. E 15 oQff^cavzog zfjg A 

6Q(if]cat. t6 ttjs E: corr. Mus Id 413 

(?TM 6 TiaLQog nuQBnntTBv. dioneQ (paGiv, , ind riiv 
%(xiQav xariGxov.) dno^iL^rj^a Trjg rots yevofisvi^g Ioq- 
Tijg . . . xal d^vovrag zJu UsXcoQLa) rQanst,ag ts XafinQagQio 
xo6^ovvrag naQatid^svai xal ovtag cpiXdv&Qconov \ts] 
5 trjv navriyvQLV 6vvrslslv^ &6rs xal rovg ^svovg anav- 
rag inl rriv Q-OLvrjv naQaXafi^dvsLV xal tovg dsG^atag 
XvsLV aal rovg oixsrag xaraxUvavrag ^srd nddrtg naQ- 
QYjGLag s6rLdv^ dLaxovovvrav avrotg r&v dsGnorav' 
xal t6 6vvoKov srL xal vvv 0sG6aXovg ^syiOrrjv soq- 
10 rrjv dyovtag nQ06ay0QSvsLV IIskaQLa' 

46. noXldnLg ovv, ag ^cprjv, rcbv tOLOvtav ti^lv 
nuQarLd^sfiivcov inLdoQnL0^dr(ov scprj rLg rav naQov- 
rov (Eur. Hipp. 436) ' 

al dsvrsQaC ncog cpQovrCdsg 6oq)(brsQaL. — b 

15 rC yaQ no&SL rQdns^a; to5 6' ov ^QCd-sraL-, 

nXr]Qr]g ^sv 'otpcov novrCcov, ndQSL6L ds 
^o^xcov riQSLVUL 6dQxsg aQvsCa rs 8alg 
5 xat nsnrd xal nQOtritd rrig i^ovd^onriQov 
nsXdvco ^sXC06r]g dcp&6v(og dsdsv^iva, 
20 (prj6lv 6 EvQLnCdrjg iv KQr]66aLg (fr. 467 N). xal ag 
6 Ev^ovlog d' iv 'OX^Ca scprj II 190 K)* 

iv ra yaQ avToj ndvd'^ o^ov naXri^sraL 
iv ralg 'Ad"^vaLg, 6vxa, icXrjrriQsg, ^orQvg, 
yoyyvXCdsg, dnLOL, jt^Aa, (idQTVQsg^ Qoda^ c 

25 ^i^mXa^ i^QLU^ 6xad6vsg^ iQi^Lvd-OL, dCxaL, 

1 dioneQ, cprjciv Wilam 3 suppl. fere noiovfievovs tibXcoqi 
A: corr. E 4 nQozLd^evai AE: corr. Mein te del. Mus, 

fort. intercidit adiectivum velut cpiXdv&Qwnov te ^■nccl ■iioLVT}vy 
1 rectius ad usum scriptoris v.axayiXCvovxaq 7. 8 verba vix 
integra, naQQriaia apud Batonem servorum erat 10 neXtoQCav 
AE: corr. Mein 15 tm d' E: t6 5' A 17 xeQivai A: corr. E 
ccQveCu Mein: jjTjvia A xr]veCa E 22 ncoXeix' ae\ Kock 

23 oi} v.av.XTixriQeq A: corr. Pierson 414 i^ 

5 nv6^^ TtvQidrr], (ivqtu, xXrjQatiJQiu , 
vdxivd-og, uQvsg^ xkirpvdQut^ vofiot,, yQucpui. 
(liXXovtog ovv rov IIovtLUVov Xeyeiv tcbqI txudtov 
tdv jiuQuxei^evav, ^ov TtQdteQdv ye, ecprj 6 Ovkmu- 
v6g, uxovC^fie&u tcsqI tovtav^ eag av neQl enidoQ- 6 
7ti6(iutav elnrig.^ xul 6 IIovrLuvog' ^ tQuyrJiiutu Kqu- 
rr]g (pr}0l (p. 65 W) QiXLTcnLdrjv XiysLV iv 0LXuQyvQa 
ovrag (III 307 K)' 
d xXuxovvreg, inL8oQnL6[iur\ ad., 6ri6u(iu' 

oXrjv Xiyovru fie iniXeinoL rrjv rjfieQuv. 10 

xul ^CtpLXog iv TeXe6LU (II 567)" 

rQuyrjfiu., (ivQrLdeg, nXuxovg^ ufivyduXu. 
B. iya de ruvd'' r]dL6ru y inLdoQnL^OfiuL. 
Ea(pLXog iv IIuQuxurud-rjxr] (II 445)" 

r]dv ys (ler uvdQav i6rLV 'EXXr]vav ulsl 15 

6vvuyeLV rb nQuyfiu xdQcev. ^ovxl dadexu 
xvud-ovg\ uve^6r]6iv rtg, ^ vnoxelg; xafiu6ui 
nQog rr]v TuvuyQixr]v det yuQ, Xv ixet xuruxXLd^eXg 
5 inLdoQnL6r]ruL rug dveiug fiurrvug.' 
e nXurav iv ra 'ArXuvrLxa (lerud^QnLu uvru xuXei iv 20 
rovroLg (Critiae p. I16a)* ^nuvra re evadr] eq)eQi nov 
rolg xuroLXOv6LV r] yf], xul rbv rjfiSQov de xuQnbv 
nXeL6rov i(peQev xul uxQodQvav nXr]d-og xul o6u nuQU- 
(ivd^LU r]dovr]g fierudoQnLu.' 47. [TQvtpav di (pr]6L 
(fr. 136 V) t6 nuXuLbv n^lv et^eX&etv rovg duLrv(i6vug., 25 
inl Twv rQune^av xet6^uL rr]v exu6rov (iolquv^ v6rs- 

6 tiTiT^ A: corr. Schw 10 Xfyovr' oiyi av IniXunoL ft' i^ftf- 
Qav Kock 12 inivySaXai A: corr. II 62 16 Gvv(i.yiiv scil. 
Seinva vel Gvnnocia ovxl ^' A: corr. Cob 17 vnoxtt- A: 
corr. Cob 18 ■Kata-nXst.aQ^slg A: corr. Mus 21 ^tffQS nov 

K: icpiQfto A, aliter Plato 24 nXrjGfJLovfjg Plato 24—416, 7 
del. K, V. qaae secuntur id 415 

qov 8\ noXXci te xccl noinCka E7C£i6(piQS6d^aC dcb xal 
imcpoQrnLaTa xkrj&rjvai. ^iXvkXiog d' iv 0Qe(OQvx<p 
(prjGlv nsQl T&v dsvTSQOv tQanst,G}v XiyGJv 

afivyddXia, xaQvdi\ iTtitpoQil^ata. f 

5 xal"AQXiicnos iv^HQaxXst xal^HQddotog iv a' . xal 
imdoQni^add^ai d' iXsyov tb ivtQaystv xa\ imdsiTtvr]- 
dat.] ansQ "AQ%innog iv 'HQaxXst FayLOvvti imtpoQr}- 
(lattt xaXst dioc tovtcov (I 680 K)' 

ItQiOig ini(pOQri^a6C t 

10 aXXois ys[iov0a. 

xal 'HQddotog d^ iv t^ XQatr} (c. 133)' ^ ditCoig d^64i 
hkCyoiGi xQEOvtai., ini(poQri^a6i d^ nokXotg.' tb fisvtoi 
xata f^v naQOi^Cav Xsyd^svov ^'A^vdrjvbv imcpdQrjfia^ 
tsXog tC i6tiv [xaV] ikXi^sviOV., csg 'AQi6tsCdrjg (prj6iv 

15 iv y' nsQl HaQOi^i&v. ^iovv6iog d' 6 rov TQv^po- 
vog' ^tb (ihv naXaibv nQlv sC^sXd^stv tovg daitvfidvag 
inl tav tQans^&v xst6d^aL tijv sxd6tov fiotQav^ v6tSQ0v 
dh nokka <^xaiy noixCka imcpsQs^d^ai. Sib xal ini(po- 
Qrjfiata xkrj&rivai.' OikvXXiog d' iv ^qsoqvxg) ta 

20 ini(p£Q6(isva (istd tb dsinvrj^ai Xsyav ads (I 787 K) • 

dfivyddXia, xaQvdi\ imcpoQT^fiata. b 

nxdtcov d' iv MsviXsa imtQans^6(iata axyrd xaXsi 
olov td initi%-i(isva tatg tQani^aig ^Qafiata, Xiy(ov 

ovtcog (I 622 K)' 
26 stni /Liot, 

cag dXCya Xoind t&v imtQanstcofidtcjv; 
B. 6 ydQ d-sot6iv ixd-Qog avtd xatscpaysv. 

4 &iLvySula A: corr. Mein v.dqva A: corr. p. 641 b 9 fort. 
Ixqioiai v.&ni(poqriyiuet,v 14 xal del. K svanisviov A : corr. Cas 
&Qt,atiSr}g A 15sqq incertum Tryphonis verba sint an Dionysii 
an magistri verba a discipulo repetita, cf. p. 640 e 18 wal a!dd. 
p. 640 i7C6ia(psQsa&ai p. 640 21 &(ivySala A: cf. v. 4 416 i^ 

'jQiGTOtEkriS d' iv Tc5 neQl Mi&rjg (fr. 91 R) ta tga- 
yrj^utK (prj6L keysGd-ai vtco tCbv ccQiaCcov tQcoydXLa' 
aGel yuQ i7tLdoQ7CL0(ibv eivuL. IlLvdaQog 6i iativ b 
sinav (fr. 124, 3 B^)- 
c dsLTtvov d\ kriyovtog yXvxv tQaydkLOv, 5 

xuLTteQ ited' ucpd^ovov (ioQav. 
ovtcog yuQ xutu tbv EvQLTCLdrjv ajto^kijpavta eatLV 
eig td nuQUKeC^evu elTtelv (fr. 1052, 3 N) • 

oQug tbv evtQunetpv cog r)dvg ^Cog. 
48. otL yuQ i]Cav xul nuQu totg uQ%uCoLg al dsvtSQUL 10 
tQd7tet,uL nokvtelag fie^eQL^vrj^ivuL.) nuQCGtrjGLV 11 Cv- 
duQog iv 'OkvfimovCxuLg neQL tf]g TliXonog xQeovQyCug 
dLrjyov^evog (I 50)" 

tQunit,UL6L d' u^cfL dsvteQu XQeav 
cid-ev dLeddGuvto xul q)dyov. 15 

d i(iOL d' unoQU yuGXQC^UQyov fiuxdQcov tLV sinstv. 
OL ds nakuLOteQOL anXag tQuni^ug ekeyov, cog^AxuLbg 
iv 'Hq)uC6tc3 autvQLxa (fr. 17 N)" 

d^oCv)] 6e nQatov tiQJlfO^ev ndQeotL di. 

B. t6 devteQOv <^dey ta ^e xr]Xi]6eLg tQona; 20 

A. (ivQa 6s XQC6a ndfinuv svoG^ia difxug. 

B. vdaQ ds vtxpuL %eLQug ov nQo^d^ev dCdag; 
A. r]vCxu tQane^d y ixnodav unuCQetUL. 

'AQi6to(pdvr]g 2Jcpr]^Cv (121G)* 

vdaQ xatu xeLQbg.; tug tQunit,ag SL6(peQSLV. 25 

2 Aristotelis verba magis integra infra litt. e 2. 3 tqio- 
yuliX(oaii A ■zqfoydXia E: corr. Schw 6 v,aL iiiqi TtaiSa 

(p&ovov A: xaiTTfp Boeckh, reliqua corr. Schneid 10 yap nunc 
ineptum 14 aficpiSevQa A: corr. Schw, a(iq)i Stvtaru Pind 

16 anoQOv ayaatQifiaQyov A (i. e. anoQOv in anoQa correctum, 
ut in Pindari Jibris) (laHaQcotiv A 19 cs Cas: Si A 20 Sh 
add. Cas 21 (ivqoos A: corr. Mus 23 r}vitia K: vai A id 417 

'AQtOToraXrjg d' iv ra tcsqI Ma&rjg 7taQankri6L(og rj[ilv 
dsvrsQag rQajia^ag TCQOGayoQSvsi dia rovrcov (fr. 91 R)* e 
't6 fi£v ovv olov dLacpSQSiv rQccyrj^a ^Qcb^arog vo^i- 
Graov o6ov sds6^a rQoyaXiov. rovro yaQ TtdrQLOv 
5 rovvofia roig "EXkr]6LV, snsl iv rQayi^^a6i [ra ^Qcb^ara] 
naQurC^svraL. dLonsQ ov 'Kan&g solxsv ctTtstv 6 TCQa- 
rog dsvrsQav 7tQ06ayoQSv6ag rQajts^av bvrcog yaQ STtL- 
doQ7tL6(i6g Ttg 6 rQayr]fiarL6fi6g i6rLVj %a\ dslnvov srs- 
Qov naQarL&sraL <^ray rQayrjfiara,' Zl LxaCaQiog d' iv 

10 nQara rr^g sig TQocpcovCov Kara^cc6S(bg q)r]6LV ovrcog 
(FHGII266)" ^7] ys rijv noXX^v dandvrjv iv rotg dsC- f 
nvoig naQaxov6a dsvrsQa rQans^a nQo6syavsro, xal 
6racpavoL xal fivQa xal d-v^tdfiara xal ra rovroLg dx6- 
Aot»0'o; ndvra.' 49. idCdoro ds xal cpov iv rfj dsvrsQcc 

15 rQans^i], co6nsQ xa\ Xayipa xal xCyXaL xoLvfj fisrd r&v 
HsXLnrjxrcav sC6scpsQsro, ag 'Avrtcpdvrjg iv AsnrLvC^xa 
cpr]6lv ovr cog (II68K)* 

otvov &d6L0v nCvoLg av; B. sl' rig iy%aoL. 

A. nQog dfivySdXag ds nag s^SLg; B. sCQrjVLxag . . . 

20 ^akaxdg 6(p6dQa, diag ftfAirt nQ06naCt,aLv ^CaL. 

A. ^sXCnrjxra d' sl 6oi nQ06cpaQ0L; B. rQcoyoLHL xaC. 
5 A. abv di; B. xaranCvoLfi dv. A. dkkov dat rtvog;642 
iv da 'O^oCoLg (ib. 82)* 2 anayo^iVBi A : corr. K 4 idBCfiatog tQwydlLOV Scliw 
5 glossam del. K, tum fort. TiaQccTid-eraL 7. 8 inidoQTtiGfibg 

TQay7]^azLO(i6g Tig bgtCv A: corr. E (ubi 6 TQayLGyL,6g) 9 tu 

add. K 14 Ma E 16 TtQooiffiQtTo E 18 By%sai AE: corr. 
Rutberford 19 di ncog A: corr. E 20 ^allov Sl' ag 

(liliTL TtQOGTcai^SLV Stti E (omisso GcpodQa), versus corruptus, 
ante qnem periisse quaedam coni. Di; videtur ille de malis vel 
nucibus sim. interrogasse, cui alter respondit (laXaiiatg gcp68q', 
sed reliqua non intellego 21 TQmyot,(i' av E, TQmyoifi' aQu 

RArnoldt, fort. TQwyoiHL rav 22 Srj XLVog A: corr. Dobr 418 /^ 

SLX e7cei6f]y8v xoQiCav ]] rQ</.-xet,av devxiQav, 
xal jiaQi&rjKe ytuovGav TttuuuOt TCavrodanotg. 
"AyL(pLg de ev rwaixo^avia ib. 238/ 

r'idi] nor i]xov0ag ^iov 
dXy^ke^evov', B. vaC. A. rovr exelv eQnv aacpCog' 5 
auyjreg, oivog 'tjdvg., ad., Gr^Qayiai., 
livQov^ artcpuvog., avlrirQCg. B. cj z/ioGxdpw, 
b 5 ovofiara twi/ diodtxu ^eCjv dLektjlvd-ag. 
^Ava^avdQCdrig 'AyQoCxoig ib. i;5G • 

cjg 6' t6req)avco&riv., i) rQUTiei,' elGr^yero lo 

roGttvr exovoa ^qio^u^' o6u ud rovg &eovg 
xul rdg ^edg ovd' evdov ovt' fjdfii/ eyd)' 
ovrag 7iuQt't,(ov xQri6ribg ovx e^cov Tdr£. 
KkiuQxog nuvdQoOcp ib. 409/* 

Aa/3' v8(OQ xurd xeiQog. B. ^rjda^Cbg- xuXibg ^x^l. 15 
c A. Aa/3', o}ydd-\ ovdev j^ffpoi/. <^j/> Ttutg., enLrC^ei 
enX ri]v rQU7iet,av xuqvu xul rQuyyj^uru. 
Ev^ovlog KafiTCvkCcjvi (ib. 18(»)' 

rQayriUc'(ru)v d' e6d-' r) rQcc:tet,u 6ol nXiu. 
B. ov q)L/.orQuyrj^cov ei^C Ttag ex(c6rore. 20 

"Ake^Lg UokvxkeCci ~ eriuQug 6' di^oua IlokvxkeLa — 
(ib. 3G0 • 

6 TiQibrog evQiov xoml'og r]v rQayr]}iuru. 

Toi) 6vii7io6Cov yuQ 8LurQi^r]v e^evQt xtd 

ttQyovg ix^'-'^ ^r]di7ioTt rdg 6iuy6vag. 25 6 val Scliw: ui A, om. E 6 aaacijoauai. A (oa Gt^cafia E 
10.11 fniiytzooavt' A: TooavTu 5, ilatjytTO Mein 12 ovS' ei 

ytyoviv fjStLV lyut Hirschig vix recto, fort. oiSr' tiSov (hoc Cas) 
oijT' (hoc Mus) 7/(5 7j noTt' ovrojg nagt^aiv, XQV^'^' °^' °^"' ^V*''^*' 
iym 16 rj udd. Dobr 20 ov E: ovxl A 24.25 i^ivQB 

nagyovg A, (i^tvQS oiuisso) aicrf dcgyovg E: corr. Wilam, sed 
dubito; fort. i^tvQ' o yt 25 ^ii}dtno^noTt A: corr. E i^ 419 

TiaX sv 'O^iota — xo 8' avrb dQa(ia xal cag '^vTidorov d 
(peQerai — (ib. 357)" 

ovde (piX68et7iv6q et^t, ^a rbv '^6xXr]7tL6v , 
rQay7]fia6iv xaiQco 8e fiakXov. B. ev ndvv. 
5 A. rqayriiiar ated^dvofiat yccQ brt vofjtt^srai 

rots vviKptotg ^ertovGt rijv vvfKprjv keyetg 
5 nuQexeiv^ d^rjrag xal kayaa xal xtx^ag. 
TovTOt^t XatQCJ^ rotg 8e xexaQvxev^evotg 
btpot6t xal t,CQ^ot6tv r\8' d^o&eot. 
10 'Aniav 8e xal ^t68(OQog, «g (pr]0t Tld^cptlog, enai- e 
xketd (pr]6t xalet6&at rd ^eru t6 8etnvov rQayr]^ara. 
50. "E(ptnnog 'Ecpr^^otg (II 255 K)- 

x6v8Qog \ierd tkvt' ftcJijAO-f, ^vqov Atyvnrtov^ 
(potvtxivov ^tx6g rtg vnavemyvvro, 
15 IrQta rQayr](iad'' ^x£, nvQafiovg, d(ir]g^ 

aav ixar6}i^r]' ndvra ravr' exvavofisv^ 
5 efia6G}^ed'' ovr ag dv^Qtxag 6(7' el'xo^ev' 
xal yaQ naQa^a6vvrag rtvdg naQap66xo[iev. 
xal ev Kvdcovt (ib. 256)" 
20 xat ^erd 8etnvov x6xxog .... 

eQe^tvd-og xvafiog^ 

x6v8Qog, rvQ6g.i ^eXt^ 6rj6a^i8eg^ 

^Qdxog, ^Qvy^6g, ^vovg, nvQafii^eg, f 4 di xccLQa A: corr. Erfurdt, sed fort. taUa fuerunt xQccyri- 
(laaiv Ss ^uKtpojiifv .... ndvv, ut omnia haec unius sint per- 
sonae 5 vo^iC^txe A: corr. Mus 6 liytKs corruptum 

9 ovSdii', co '9'fot lacobs, requiritur verbum velut 7tviyo(i', w d^soi 
11 qpTjci recte AE (sed in E omissus Diodorus), cf. Bekk. 
an. 784, 10 13 ixfra r' ticfjXQ^tv A: corr. lacobs 14 cpot- 
VLV.0V A, cf. I p. 29 d 15 tit' iTQta TQccyi^fiaTu ^•r)yt,£ A: 

corr. Pors, cf. II p. 58 a 18 TtccQcc (iccavlTug A: corr. Cas 

20. 21 hiatus not. Di 23 ^Qaxog, §Qvyfi6g corrupta, tum 

Qovg Kock 420 /^ 

5 fifjlov^ xccQvov, yciXu^ xuvvu(iLd£g, 
xoyiui^ XvXog^ ^Log iyxs(puXog. 
"Ake^ig fJ^vUGxa (ibid. 389;* 

uQxiu 
XQune^\ uTCOVLipuG&uc doxiov^ 7tQ06ot6xiog, 5 

axs(puvog^ ^vQov, Gnovdri^ hfiuvaxog^ iGxuQig^ 
XQuyrj^axu dor/oi' frt, TiXuxovvxog icnxiov. 
tTiiA df xui 6 Kv^riQiog Oilo^evog iv tc5 /leiTCvcp 
&i:)8ivxiQiov XQU7tei,Civ ^ivijixovevcjv itolku xul xdv i]^lv 
nuQccxsi^ivcov covo^uGav, cpiQS xul xovxcov u7io^vrjy,o- 10 
vsvGa^sv (fr. 3 B'')' 

xug de d^ TtQoGd-ev fiokovGug .... ^.iTtccQuvyetg 
noQQ^fiidccg TtoXXcbv ccyccd-cov Ttccliv eiGcpsQOV ye^QvGug^ 
xug iq^rj^ieQOL xukiovxL \yvv\ xQUTtit,ug (devxiQug^^ 
cid^cx.vuxoL 8i X ^A^uK^^eiug xiQug. xuiGlv de fiicGuig 15 
5 iyxud^idQvd-rj aiyu %(cQ^u (iQoroig^ kevxog y.veXog 
ykvxeQog., kejtxotg icQccivug ivcckiyxiOLGi jtijtkoig 
6vyxukv7txcov oipLv uiG%vvug v;ro, yii] xaxid\i xig 

b firjkoyeveg Ttiov kiitovxu . . (cvccyxcag 

^r]Qov iv ^r]Qotg ^AQiGxcciov nekiQQVxoiGi 7tuy(ctg' 2o 
xa (5' orou' ));,* u^vkog. ^eQGlv d' ijtiitevxo .... 

(Jr(i(H(()Z' a(ckeQ(cig 

4 5 aQTfOV TQdn&^av A: corr. Mein 7 tQdyi]ua Pors, 

sod ^ri suspectuin iteinque Soztov 12 liiatum uot. Mein 

13 i-tatcptQov AE: corr. Mein 14 tcprj^tQiOL A: corr. Mein 

vvv del. et Si-vtfQag add. 13gk, fort. rag [liv icpri^tQioL ^aXsovtt 
SsvtfQas TQ. 15 CTKLOi (taLGi E) 5' tv fitcaig AE: corr. K 

16. 17 fort. (jLvtXbg yXaytQog 18 cvynaXvntov A: corr. Cas 

KatLSy tLg s: ^atiSrjg A 19 (loXoytvig A: corr. s, tum (xaXu- 
v.aLCiv add. Mein, possis (ilv a(ioXytiov, tum Xlticjv ro;rg avdynaig 
A: Xinovt' iv av. Moiu, praestat XLnovd^' hn' 20 naXLQQvtoict 

A: corr. Mein 21 ro S' A: corr. Mein tnL&tvto A: corr. 

Mus, tum suppl. fere (3t'« ndvttg, post j.iaXtQaLg (s. -atCLv) plura 
intercideruut, ad liaec referendum pronomen u jj 421 

10 . . . tav ds^ansvrjv o xl xa dtda rtg. a Zavbg xkXsovtl 
tQayuuT'. STtSLT STisvsL^sv svxaTuxvaxo^iysg nstpQvy- 

^svov 
TivQ^QO^oXsvxsQS^Lvd^oaxav&oviiLXTQLTvadv 
5 ^Qa^a TOTCavTava^iixTOv. 

d^xvxLxrjQOLdr]aTLx<^ig naQsyCvsTO TOVTOLg 
15 6TaLTLVOxoy%o^ayi]g TO^atGskaLO^av^STifJtayxanvQa- 

Tog lOLQLvag' 

adsa d' sv xvxXco t' oTiotpcoxT dvccQL&^a 

10 xal ^sXLTtaxTa TSTvy^sv' acp&ova 6a6a^6(pc3xta. 

tvQaxLvag ts ydXaxTL xal ^sh GvyxaTacpvQTog i]g 

a^vlog TcXa^avLTag. 
6u0a^OTVQO7Cayi] ds xal t,s6sXai07tayf] jtXaTvvsTO 6a~ 

6aii6na6Ta 
15 20 Jtsfi^ata xaT SQS^LV%oxvaxo6v\i\x,Lysig .... dnalatg 

d^dXXovTsg aQaLg, 
cod T d^vydaXidsg (rsy Tdv [laXaxocpXotdcov . . . tsto 

TQCOXTa TS naL6Lv 
aSvLdr] xdQv\ dXXa ^' o66a nQsnsL naQa ^oivav 
20 6X^L6nkovTOv <^s)isvy' n66Lg d' snsQaivsTo x6TTa§oC 

Ts X6yoL T snl xoLvdg' 

1y.cc Di: v,cil A 2 tvv.aTa- coriuptum 4 tivq o§qo^oI. 
A: corr. Mein, reliqua corrupta 5 t6 Ttayv.ccxciyLtv.xov Meia 

6 velut ccinivvriQriq 8' tq GxCiaq (jtacivy 7 xaixivovoyxoiia- 

vr\q A: corr. Mein velut ^XtTto^totXaio vxX' (duce xVJein) 

^av^tTttTtavvanvQOS A: corr. Mein 8 xolqlvig A: corr. Mein 

9 aStaSs wvXoixa A: clist. K ofiocpXwvxa A: corr. Mein, 

oXofpmvxa Bgk 10 GcccayiotpXwvxa A: corr. Mein 11 xvga- 
vivas nomen incertum y.tXiGvyvaxci(pvQxog Mein {Gvvvaxacp. A) 
12 nXa9avixag Mein: nXaxaviG A 13 GaGa(iOQvxonayrj A: 

corr. MSchmidt nXaxvvxo A: corr. Mein, fort. nXr^&vvtxo 

15 val xiQt§tv&ovv. A: vux' corr. Mein, qui deinceps tQt^tv&oi 
vvavoGvyiniytig, hiatum not. K 17 xt add. Mein iiaXavocpXota 
oiv A: corr. Bgk, tum plura interciderunt 19 aSvtSri corruptum 
20 tfitv add. Bgk, non certa coniectura 21 fort. anb votvag 

Athenaeus in. 19 422 u 

d sv^u Ti '/.aivbv ikix^i] xo^i^ov ad^jQyiurLOv xul ^uv- 

y,u6uv aur' tnC r ijvr^Guv . . . 
ruvru xul 6 Kv&tjQLog Oikoi^svog' ov inuLvdv 'AvrL- 
(puvrjg iv ra TQLruyaviGrfj (pi^6L (II 102)* 

TCoXv y i6rl nuvrojv rdv noLrjrav dLucpoQog 5 

6 ^LXo^svog. TtQcbrLGru nev yuQ ovo^uaiv 
iSlolGl xul xulvolGl xQti^^uL Jiuvruxov. 
STteLra (r«)> iisXi^ fisra^oXuLg xui ;i;pcjiia(?iv 
5 cjg sv xixQuruL. ^sog iv uv&Q(O7toi0LV y)v 
e ixsivOs^ sidcog rrjv uXr,Q-&)g ^ov6Lxr]v. 10 

01 vvv ds XLGGOTcXsxra xul xqi]vuIu xul 
avd-s6L7t6raru (isXsu (isXsoig 6v6^u6l 
TC0L0V6LV i^jtXsxovrsg uXXorQiu fiiXrj. 
51. TtXaxovvrav ds ovo^uru TtoXXav xuraXs^dvrcov, 
o(Jwi/ pii^vijiLUL rovrav 6oi xul fisrudib6co. oidu ds xal 15 
KuXXifiuxov iv ra rav Ttuvroduncjv 6vyyQuuft,urav 
nCvaxL (fr. 100 d 7 Schn) uvuyQ()c\puvru jtXuxovvroTtOLLXu 
f 6vyyQd(ifiara AiynLLOv xul 'Hyr]6Cjt7tov xul MrjrQO^Cov, 
STL ds OuCrov. r](isig ds u (isrsyQu-^uasv 6v6(iuru TtXu- 
xovvrcov rovr(ov 6oi xul (isrud(b6onsv, ovx "s 'toO 20 
Kvny ^AXxL^Lddov Ttsfi^&ivrog HcoxQursL' ov ISuv&Cit- 
7tr]g xuruxXu6d6r]g 6 2J(oxQdry]g '^ ovxovv, scprj., ovds 6v 
(isd^i^SLg TOUTOu. ' TOUTO ds L6r6Qr]6sv 'AvrCnurQog 
644£v Tc3 TtQcbro} nsQL 'OQyfig. ^iyco dl cpLXonXdxovvrog 1 KTjvov A: corr. Dalec 1. 2 i9av(iucciv uvzo iniiz' 

r]LVt]aav A: corr. Mein 6 TZQ&ta A: corr. Dobr 7 idioig 

Kul %otvoLGi AE: corr. Grot 8 tu add. Cas 10 il86iq 

z' u}ir,9d}g A: corr. Grot 11 KLaonXrjKza AE: corr. Mein 

12 (iflfa E: ze (lelea A 18 alyijniov A 19 ^aiczov Mein 
20 zovzoiv Conies: wv A, sed miro modo iterantur quae v. 17 
dicta sunt 21 vn' add. Cas -22 v.azaytlaccicr]g A: corr. K, 
cf Ael. V. h. 11, 12 24 sq poetae comici verba i-i 423 

cbv OVX aV TCSQLStdov' xhv d^eiOV SXStvOV f^V^QL^OUSVOV 

Tclaxovvra. avy]uovsvav ovv 6 xcouixbg IIXcctcov siQt]- 
xsv sv ra noLr^ri] ourwj I 631 K' ' 

jiidvo^ d' aysvGrog, 
5 c(67iXayxvog sviccvri^oiiaL^ aTikccxovmog, dXc^vcorog. 
akXa ^t)v ovds rilg xco^rjg duvrj^cov £f'al iji/ TlXuxovvrd 
cpy]6L xaXstGd^aL ^y^^yjxQLog 6 Uxrjtpi-og sv dcodsxdrco 
Tqcolxov zJLaxoG^ov (fr. 7 Gaede), rav 'TTtOTckaxCcov 
Qyj^av cpc<6xcov avry)v dTCs^SLv eradiovg s^. 7CSQi6-jta- b 
10 Grsov 8\ Xsyovrag icXaxovg ri]v ovo^affrLxtjv' Gvv^qv^- 
raL yaQ sx rov TcXaxosLg., ag rvQoscg rvjwu?, 6rj6cc^6sLg 
6r]6a^ovg. siQr]raL ds xar' sXXsiipLv tov ccQrog. ort 
ds xaXovg nXaxovvrag sv IlaQici rov 'EXXr^^novrov 
cpaystv s6rLV ol i7CLdy]^r]6avrsg ^aQrvQr]6ov6iv. "AXs^ig 
15 yaQ 7CS7cXdvr]raL Xsycov xovg sx IldQov Xiysi ds ovrcog 
iv r<p i7CLyQacpo^svc3 ^AQXiXoxa II 305 K)' 
w rr]v svrvxy] vcclcov nd.Qov., oX^is TCQse^v, 
7] xdXXiGra cpsQSi xaQU 8vo rav 6wcc7ca6atVy 
x66(iov ^sv ^axdQS66L AiO^Of, ^vr^rotg ds jcXaxovvrag. c 
20 ort 6s xccl OL Zld^LOL dLucpiQovrig si6l xXaxovvrsg 
£co7carQog 6 cpXvaxoyQdg^og cpr]6lv iv BaxxCdog Mvr]- 

6rf]Q6LV 

7cXaxovvro7COLOv d)vo^a6uivr]v I^d^ov. 

52. EfXYTQN ds 7cXaxovvrcov iivrifiovsvsi MivavdQog 
25 (isv iv WsvSr]QaxX6t 'III 148 Kr 

ovx s6ri xavdvXovg 7C0istv ovd' ola 6v 

2 fivritiovBvcov obscurum: Plato citari vicletur vocabuli 
ccii7.dyiovvtog testis, postquam simili adiectivo cpL/ionlccyiovvzog 
ipse sophista usus est; itaque mutila haec 5 ivt.avyi.^o^aia- 

^lay.ovvtog A uTtla-Kovvtog (om. ivLavti^Ofiat) E: corr. Cas 
17 EvtiLxri Di 6X§iaB A: corr. Mus 26 ofalVp. 172b: 

oea A 424 l^ 

sico^ag sig ruvtov xuQvxevsiv^ ^tXi, 
d Gs^LduXiv, au' nuvru yuQ ruvuvriu 

vvv sGriv 6 ^uysiQog yuQ syxvrovg tiolsl^ 
5 nkwKOvvrug bnru^ %6vdQov sxpsi, xul cpeQSc 
(isru t6 ruQLxogf siru d^Qtov xul ^or Qvg' 5 

Yj drj^LOVQybg d' uvrLnuQursruyiisvi] 
xqsuSl' oTiru xul xixkug. 
EvuyysXog ds 'AvuxukvTtro^svrj (ib. 376)* 

rsrruQug .... rQuns^ug rcbv yvvuLxav sinu (5ot, 
s^ 6s rdv uvdQ&)V t6 8s dstnvov svrsksg xul ^rjds sv 10 
e skkLnsg. XuiinQovg ysvsG^UL ^ovXo^isG^u rovg yu^ovg. 
ov nuQ^ srsQOv dst nv&sGd^uL' nuvru 5' uvronrrig sqo). 
b rCbv ^sv ikuGiv utpsXs nuv&' o^' uv jiovktj ysvrj. 
sig ds ru xqsu (i66xov sXu^sg.) dsktpuxug., ;|rot()Ov?, Xuyag' 
A. (og uXut,(ov 6 xuruQurog. B. ■9-pr«, rvQ6v^ syxvrovg. 15 
A. nut ^Qo^icov. B. xuvdvkov au t', u^ivhov .... 
t6 nsQug.^ vipog rrjg rQunst,r]g nrixsav s6rut rQL&v^ 
f lu aGrs rbv dsLnvovvr inuLQSLV, uv Tt §ovXr]ruL ku^stv. 
AMHZ nluxovvrog ysvog. ^AvrL(fuvTi]g JI 130 K)* 

u(ir]rsg, u^ivXol. 20 

MivuvdQog iv 'Tno^okLiiULG) (III 141 K)" 

t6v u(ir]ru^ XuiQLnn ., ovx iug nsrrsLV rivu. 
"lavsg ds, ag (pr]6L 2^Lkr]vbg iv rutg FXcoGGuLg^ u(ir]v 2 CfVfiiSaXivcof a nccvta A: corr. p. 172, w' • aTcavzu Di 
4 6nxovq A, cf. p. 172 5 fifto: xov ruQixovg Wilam 8 Ss 

iv aKaXvnrofisvrii. A: corr. K 9 nouiv suppl. Mein tlnaq 
01 A: corr. Schw 10 t6 deinvov 8' Di firjSs Vv K: fijjdfv A 
11 sllsinss A: corr. Mus yLvsa&at. A: corr. Di 12. 13 sqoi- 
r&v fisv A: corr. Mus 13 slaoav acptls corrupta, requiro 

pisces O0a ^oyAfi A: corr. Di 14 k'Xa§ss corruptum Ssl- 
(fav.a A: corr. ? Xayaovg A: corr. Schw 16 A. nat, 

nai jQOjjicov suppl. Mein 17 sari A: corr. Bothe 22 j;ai- 
QLnnovKsaiscnsrrLV A: corr. Pors i^ 425 

livrbv xaXovGLV, xal rovg ^iiXQOvs a^rjtLGxovg TrjXs- 
xXeidrjg (I 209,1 v. 12 K)* 

ttvto^ataL ds xi^Aat fifr' a(iritL(3xcov sig tbv (paQvy^ 

SLGsnstovto. 
5 53. AIAKONION. ^f^fx^^ariyg (I 194 K)* 

viib tr]g ankri6tLag 645 
dLaxovLOv S7Cri6^L\ a^fpnpavt sx(ov. 
AM<t)l<t>QN TtXaxovg ^Agts^L^L avaxsL^svog, s^sl d' sv 
xvxX(p xao^sva dadia. ^Lkrj^cov sv Utcixfl rj ^PodCa 
10 (II 495 K)- 

"AQtS(iL, (pCXr] ds6jiOLva^ tovtov 6ol q)SQa, 
a 7i6tVL\ d^<pL(pavta xal <Sjiovdrl6L^a. 
fivr]^ovsvsL avtov xal zJCfpLXog sv 'Exdty (ib. 548). 
0LX6xoQog (FHG 1412) d' d^cpLCpavta avtbv xXrjd^ijvaL 
16 xal sig td r^g '^QtSfiLdog iSQa q)SQS6&aL stL ts xal 
sCg tdg tQLodovg, insl iv ixsCvfj tfj rj^SQa ijtLxata- 
XayL^dvstaL r] 6sX^vrj inl tatg dvd^atg vnb tr}g tov b 
riXCov dvatoXrlg xal 6 ovQavbg dfLcpLg)ag yCvstaL. 

BAZYNIAI. Zfjiiog iv ^' zlriXLadog (ib. IV493) 'iv tfi 

20 TiJ? 'Exdti^g, cpr]6Cv, vr]6c3 tr] "iQLdL %vov6l ^rjXLOL tovg 

fia6vvCag xaXovfisvovg. i^tlv ds scp^bv TtvQivov, 6taLg 

6VV (isXLtL xal td xaXov^sva x6xxcoQa l^xdg xal xaQva 

tQCa. ' 

ZTPETTTOI xal NEHAATA. tovtcov ^vr]^ovsvsL zJr]- 
2b iio6d^svr]g 6 Qr]tc}Q iv ta vjt sq Ktr]6L(pa)vtog nsQl 
TOt) 6tSCpdvOV (260). 

3 dTtxal dh VI p. 268 b cpccQvyy' A 7 tnria9sv AE: 

corr. Mein 9 nTtox&i r}Qo6i.ac A: corr. Cas 12 anovdag 

ufjia Coraes 16 sv sy,BLvri i. e. Movvi%i,(bvog (itjvbg eKrrj sni 

Sitia, cf. Suid. s. avdaxaxoi 18 a^LtpCcpag E 22 <jvv 

fislixi la%dai -nal naQvoig E, xa MoxMco^to: poma granata, ut 
explicat Wilam, esse non possunt; ego non expedio 

19* 426 id 

ETTIXYTQN Nixoq^cbv iv XeiQoyu6TOQ6LV ll'8K)' 
c iyo) (lev uqxov^^ aut,av^ ad-dgyjv^ «Aqptra, 

KokkLxag^ o^sUuv^ ^sXLrovTtav^ iiiLXVTOvg^ 
:tri6dvrjV, TcXaxovvrag^ devdulLdag, ruyr^vLug. 
nd^tpLkog de rbv ATTANITHN xuXov^evov ijtixvrov 5 
(pri6L xuXelG^ttL. Tov 6e drruvLTOv^Iifjtav ui, iv rovroig 
^vr^^oveveL fr. 36 B*)' 

ovx drraydg re xul Xuyag xura^Qvxav^ 
ov rr^yuvLTug 6r]6du.oi0L g:uQad66av, 
ovd' uTTaviTug xy]Qioi6iv e^^d.KTav. 10 

d KHPION TtXttxovg apTOj, bv 'AQyelOL nuQa rrjg vvfi- 
(prig TtQog rbv vv^cptov (peQ0v6iV. ^hTtruruL d' iv uv- 
0-()a|tv, xal xaXovvTttL in uvrbv ot (piXoi, jtaQarL^eTUL 
d\ ^erd ^eXLTog\ ag (pr]6LV ^LXrirug iv 'ArdxroLg 
(fr. 47 B). 15 

rAYKINAZ 6 dLu yXvxeog (^oivovy xul iXuCov nXu- 

xovg ■KUQU KQi]6LV.f cog (pr,6i HiXevxog iv rXa66uig. 

EMrTErrTAZ, 6 avrog (py]6i, nvQivog uQTOg xolXog 

xul 6viiaeTQog.^ oaoiog Tuig Xeyoaivuig XQri7ti6iv.f eig 

dg ivTi&erui rcc 6id [rovj rvQOv 6xevu^6nevu nXa- 20 

XOVVTLU. 

e 54. ErKPIAEI TceaadrLOV etl'6(^evov iv iXaicp xai 
fiertt rovTO (leXirov^ievov. }ivy](iovevei avrav ETy]6i- 
XOQog dLU rovrav (fr. 2 B)" 

XOvSqov re xul iyxQLdag 25 

aXXu re 7te^[iaru xul (leXL x^f^QOv. 

1 viy.oxccQi]! A: corr. Et. M. 367,32 4 Trrieffavfjv A 

8 ovxcvrraarf A, cf. IX 383b 9 TJjyariaff A: corr. C.is 

11 y.r,Qiov K coll. Hes s. t: y.Qj]iov A 14 (piXitag A ut solet 
16 yli^/.irvas Iles oivov add Hes IS iu.ntu.Tcxaq .\E: 

co;r. Hes 20 xu Siu xTjpoi' E, tu Sia. zvqov Hes, unde dolovit 
articuluui Cas u 427 

^vr](iovsv£i avrCiv xal 'EjiixaQfiog ([>. 231 L* xcd tv 
rotg 'EyxsiQoyderoQGt, Nixorpdiv d 779 K'. 'AQiOro- 
q)dvrjg d' iv zJavaL<5iv xal TKjXrjrrlv q)rj6tv avrCjv aivai 
iv rovroig (I 457 Kr 
5 (liTjT' aQ(ia eivai iyxQLdo7icoXr]v. 

0£QSXQdrr]g d' iv KQaTtardXlotg 'ilj. iG8r 

ravr ixcov iv raig odoig aQTia^ira rdg iyxQidag. 
ETTIKYKAIOZ "jtXaxovg rig jtaQa ZlvQaxodiOig ovrot^ 
xaXovfi£Vog. xal ^iuvrjrai avrov ^EnCxaQ^og iv Fa t' 
10 xal @akd66a (p. 2-24 L;. 

rOYPOZ oTt Tckaxovvrog sidog 6 ZioXojv iv roig 
'Id^^Oig q)ri0iv (fr. ;^8 B • 

TCivovGi xal rQayov6iv ot fi6i/ irQia.^ 
o'C 6' aQrov avribv, ot d^ 6v[ifi£^iyuivovg 
15 you^ovg cpaxoiGi. x£iifi d' ovrs TCtiiiidrcxjv 

a7t£6riv ovd^ £va66£v dvd-Qdy7ioi6i yfj 
5 cpiQ£i [likaiva^ Ttdvra d' t/qpT^^ovwv? Ttd.Qa. 
KPIBANAZ Ttl.axovvrdg nvag 6vofia6rixC}g '^jroAAo-nic, 
dojQog TtaQ^ ^AXxfidvi 'fr. 20). ofioitog xal H(j->6i(iiog 
20 iv y' 7t£Qi 'Alxfidvog., ra ^x^^fLot-n {ia6ro£id£ig £ivai 
(pd6xo3V avrovg, XQ^]^^^'' ^' ^woi? Adxavag TtQog rdg 
ribv yvvaixojv £6rid6£ig., 7t£Qi(piQ£iv r avrovg., orav 
fiilloj6iv ad£iv To 7taQ£6x£va6(iivov iyxd)fiiov rijg IlaQ- 
d^ivov aC iv ra %opc5 dx6Xov9^oi. 
25 KPIMNITHZ TtXaxovg Ttoibg did XQifivGjv yiv6{X£vog., 
ag 'larQOxlfig iv tc5 7t£Qi UXaxovvrojv dvayQdtpti. 

1 sqq ordo testiinoniorum turJjatus, cf. Bergk de rel. com. 
p. 426 3 ncoXriTj^v Schw: Ttoir]rTjv A 5 fii] xuq' nvut. fi' Bgk 
6 v.QUTtatdXoLg A 8 syKvtiXiog puto 10 ^uXucGrtt A: corr. DJ 
11 ywpog E yvQoq C (teste Schw), quod pi-olat Meiu 10 ovdtv, 
uocu t' uv&Q. Ahren.s, ovdiv, ovQ'' ua' uvQ-q. Bergk 17 nuQu A 
18 y.vQi^uvus A, cf. III 116a 428 J^ 

b 55. ZTAITITAZ nXuxov^ noiog ex 6tULtbg xul jtifAt- 
rog. iLV^i^ovEvet^EniiuQiiog iv"H^ug rdpLa (^p. 23iL). 
arutg 6' eGrlv vyQov eig rriyuvov vno%e6asvov^ ^iXLrog 
inL^uXko^ivov xul 6rj6u^i]g xul rvQOv, ag 'lurQOxkrlg 
tptjGiv. 5 

XAPIIIOI. rovrov ^vr](iovEveL 'AQL6rocpuv7]g iv 
^ULruXev6iv (I 442 K) • 

iyio d' iXav 
nifiipa nkuxovvr (^ig^ i6niQuv xuQi6iov. 
Ev^ovXog d' iv 'AyxvkiavL cjg neQL uQrov uvrov lo 
'ovrog ovrc36l kiyet (II 165 K)' 

ii,enri8ri6' uQriag nirrov6u rbv xuQi6L0v. 
c EniAAITPON nXuxovvrcjdeg yiut,LOv inl ra deinva 
i^d^Lonevov, cog (prj6L Oil^^pLcov iv ra nsQl 'ArrLXcbv 
'Ovo^urav. 15 

NANOI uQrog nXuxovvradrig 8lu rvQov xul iXuiov 
6xevut,6nevog. 

YQ0IA ru Tpu^vQLU. ^eQexQurrjg KQunuruXXoLg 
(I 168 KV 

Iriil^eL d' iv "Atdov xQunuruXov [rQLa^6Xov'] xul ifad-iu. 20 
'j4noXk6daQog d' 6 'A^iqvulog xa\ ©eodaQog d' iv 
'Arrixuig rXa66ULg tov uQrov ru unod-Quv6^evu ipad-iu 
xukeL6&UL., u rLVug dvo^u^eiv urruQuyovg. 
d ITPION nefifidrLOv kenrbv 8iu 6r^6c<uov xul (UfAt- 
tog yLv6^Evov. ^vrj^oveveL uvrov 'AvuxQiav ovrag 25 
(fr. 17 B)- 

3 iTiixtoiiivov A: corr. K 4 iiQov.Xf]q A: corr. Pearson 

8 8' iXwv K: Ssvcov A 9 ^g add. Bentl 12 i^sniXriCag 

dpttcos A, cf. XV 668 d 13 TcXcciiovvrcov Stcaa^iov A: corr. Schw 
16 vuvog A 20 ■nQandtaXXov A, tum glossani del. Mein, cf. 

Poll. 9, 83, KQanardXov y.ul ^co&iag Kock 22 unoxpavofjLtva 

AE: corr. K coll. Hes. s. rpca^ia, dnorpwfitvu s (teste Di) i^ 429 

rjQL6rrj6a fiev itQiov kETCtov (^^lhqov} djtoxkdg, 

oHvov d' i^BitLOv xddov. 

'j4Qi6to<pccvT^g 'A%aQVEv6Lv (1092)* 

TtXaxovvtsg^ GrjGa^ovvteg, ItQLa. 

5 Zofpoxlrig "EqlSl (fr. 189 N)- 

iyca dh 7ieLvG)0' av TtQog ItQLa ^kiitGi, 

AMOPAI. td fiEhta^ata ^Llrjtag iv^AtdxtOLg (h.SiB) 

dfiOQag (prjdlv xaXet^d^aL. fielLtafiata d' i^tlv TteTte^fievu. 

TArHNITHZ TtXaxovg iv ekaCci tetriyaviG^evog. /Ltvij- e 

10 ^ovevei Mdyvrjg <(-»))> 6 TtOLrjiSag tdg eCg avtbv dva- 

(peQO^evag x(Ofi(pdLag iv /lL0vv6(p 8evteQ(p (I 7 K)' 

tayrjVLag ^drj te&ea6aL x^LaQovg 

6L^ovtag., otav avtotOLV inLxerjg jteAt; 

xal KQattvog iv No^OLg (ib. 52)' 

15 xal dQOGov ^dXXcov ecod^ev xhaQog tayr]vCag. 

EAA0OZ nkaxovg 6 totg 'EXacpri^oXCoLg dvajtXaOGo- 

(lEVog dLa 6taLtbg xa\ (liXLtog xal 0rj6d(iov. 

NAZTOr TtXaxovvtog eidog^ exov evdov xaQvxxeCag. 

56. XOPIA ^Qd)(iata dta (leXLtog xal ydlaxtog yL- 

20 v6(JLeva. 

MAOPBITHZ jtkaxovvtog eiSog naQa ULxeXotg. OLde... f 

rrAlZA TtXaxovvtLU TtaQa K(pOLg, ag (prj6LV 'latQO- 

xXrjg. 

ZHZAMIAEZ ix (lihtog xat (3rj6d(i(j3v JtecpQvy^ievcov 

25 xal ilaCov 6<paLQoeLdfl jti(i(iata. ElvTtoXig KoXa^LV 

(I 304 K)- 

1 Ietctov anoKldg A, cf. XI 472 e 2 tnsniov A, cf. 472 e 

6 TCttvcoaayav A: corr. Mus, at dubito 7 qpdirag A 8 fort. 
iazl (^yiilixiy uBn. 9 sv om. E 10 ante Magnetis versua 
periit aliud velut Hipponactis testimonium (cf. p. 645 c), deinde 
supplenda fere 6 ccvrbg ds iiccl tuyr^vtcig 73 add. Mus 

13 ccvroig A: corr. e Poll. G, 79 18 KciQViiY,iag A: corr. E 

21.22 01 dsncciaa A: dist. Mein 430 IJ 

O? XCCQitCOV fihv 8^£l, 

6r^(Jauidag di ;tfc^£i, 
fjLrjla da XQtnmeTUi. 
'Avrirpdvrig ^evxuXiavL (II 43 K)* 5 

6y]6ufiidag r] ii£Xin:rjxru rj TOtovrd ri. 
ILvrifiovevat uvr&v xul "E<pi7i7tog iv Kvdojvi' nQoxei,- 
rat t6 fiuQrvQiov (p. 642 fj. 

<rEAQNEIOZ nluxovg > 

g47 MYAAOI. 'HQUxXeid7]g 6 UvQaxoGLOg iv ra TteQi lo 
&e'}^G}v iv UvQuxouGuig g)r]Gi rotg IlavreXeioig xav 
0e6^o(poQic3v ix Grjad^ov xal ^ikirog xaruaxevd^ed&ui 
icpt^jiaia yvvaixetu, d xaketG^ai xaru nd6uv Uixekiuv 
fivklovg xul jteQL(piQe6&ui ratg d^eutg. 

EXINOZ. Avyxevg 6 EdfLLog iv rT] TCQog zJLuyoQUv 15 
'EmOroXT] ix ■JtuQalh]lov riO^elg rd xuru rijv 'ArrLxi]v 
b i^uiQerag yLvofievu rotg iv rTj 'Poda yQd(peL ovrcog' 
^rt] de TceQL rbv diir^rc/. do^rj rbv xaivbv dvraycovL6tr]v 
iitl t}]g devreQug ei6dyov6i rQUTteXfjg ixtvov. vneQ ov 
vvv fiev ijti xecpaXaiov naQuyevofiivov 6e 6ov xul 20 
6vvred^ivrog xurd rovg iv 'Poda vofiovg u7tofia6rj6u- 
(livov 7teiQd6ofiui Ttleico TteQi&etvui Xoyov.' 

KOTYAIIKOi. 'llQuxkibiv b 'E(pi6iog Ttkuxovvrdg 1 ftf vofiL^ti A: corr. Pors G B. vai xowvxo xi Mein 

9 addidi e Craiupri anecd Oxon. III 168, ubi haec: iva xi 
it«t ano xwv iJtnivoco(pioxwv ncc(juQxvocei(ii — xbv ci]aa(iovvxa 
tvQi]C{is ivxav^a xai xov rtXojviov nla-Kovvxa, quamquam po- 
tuit (itiam ex libro 111 (p. 114b) hoc petitum esse 10.11 fort. 
itfQl 'Ediafidxiov , uam sciiiisit ille 'Oi/»a^tvTixa (XII 516 c) 
14 foit. nQoccptQtad^ai 18 fort. [xbv] -Kaivbv (vel potius 

yiXf ivbv) avxayuvicxijv — <r6v)> txivov 19 ticdyovou A: corr. 
Mein 20 naQayi,vo(itvov AE: corr. K 21.22 ava[iaGr]6d(iivoe 
A: corr. K 22 naQa&tivai K, sive mavis nQO&iLvai rivug q)r}6LV ovrco xaktlGd^ai Tovg ix rQLrov ixsQOvg 
Tiig xoLVLKog yivo^evovg. 

XOIPINAI. TOVTcox' ^vtjfiovsvsL ^larQOKlfjg iv np 
nsQL nXanovvrcov xa\ rov TTYPAMOYNTOZ xaAov(u.fcVov, c 
5 (ov)> dLacpsQSLV ksycov ri]g TCVQa^Cdog xalov^sv7]g. yi- 
vsG&aL yicQ ravrrjv ix. tcvqCjv TtscpcoGfisvav xal ^s^ltl 
dsdsvfisvGJV. avraL ds dd^Xa XL&svraL ralg navvv%L0L 
Tc3 dLayQvnv)]6avrL. 

bl. XQvGLnnog d' 6 Tvavsvg iv ra inLyQacpo- 

10 ftfVoj '^Qroxonixcp sidr] nXaxovvrcov xal ysvr] rdfis 
ccvayQiicpsL' 'Tsqsvtlvov., KQaaaiavov., TovrLuvov., Hu- 
^sXXlxov xkov0rQOv, 'lovhccvov, 'AmxLavov^ KccvconLxcc., 
nsQXovxLdov., KannadoxLxov, 7)dv(iLa^ ^aQvnrov., nki- 
XLOv, yovrrarov, MovrLavuv. tovtox', cpr]6i, ^cc^sig ih, 

15 OLVov axkrjQov SL di 6ol rvQiov nuQiaraL^ rj^L6v ficK^SLg 
ih, oivov xal f/^t(ju ix rvQOv' ijdovLXchrsQOv yccQ yivsraL. d 
xkovGrQOV KvQiavoVy xkovGTQOv yovrrarov^ x?.ov6rQOV 
^a^iovLavov. ^ovGrccxia i^ OLVO^ikLrog, ^ovGrccxLa 6rj- 
6a^ura^ xlov6rQov novQLOv, yco6XcouvLOv., IlavXLVLUvov. 

20 ix rvQOv di.) cpi]6i^ yivsrccL nkuxovvrrjQcc rccds' syxvT^og., 
6XQL^Xirr]g^ 6ovl3irv?.kog. yivsrccc ds xccl i^ alcxog 
6ov^irvkkog. 6niQu' xul ovrog ix rvQOv yivsruL. Xov- 
xovvrXoL., UQyvQorQvcprj^u., Xi(iog., xiQxXog iL^oXug., xkov- 
6rQonXuxovg. yivsruL di, cpr]6i.) xul oQv^irr^g nkaxovg. 

3 %oi^LV<xL A, xoQivui E, cf. Pliilox. p. G4.3b 5 ov add. K, 
cf. Hes. s. V 6 fort. (fyat^ xavzriv 12 y.Xovctqov i. q. 

crustfujlum 13 riSv^jLa, (laQVTCtov, tiXi-hlov corrupta 14 Mu- 
xiavov Buecheler {Movxluvov Schw) 17 'i. e. Quirianum' 

Buech xovxTaxov A: cori-. Cus 18 na§aviav6v A: corr. Buech 
(coll. Plin. 15,54) et Wilam ly fort. novQLtiov ywcXcouviov 
corruptum 21 cxpi^aitTis A: coir. Cas, cf. Cato r. r. 78sqq 

22.23 ' XovKovvxloL i. e. hicanculi' Buech, tum fort. uqxoxvqoxqv- 
(prj(ia 23 niQ-Kog UL^acpag A: corr. Buech, coll. Varr. 1. 1. V lOGsq 432 l^ 

6 de (fd^otg ovtqj yCyvETav tvqov ixTCLsaag xqX^e xal 
c ifi^akcDV ig x60xlvov xdXxEOv dLY^^EL^ elt inC^aXe ui?u 
xal 6tXCyvE(og i)^Cvav xal evfifidla^ov sig sv. xdxiXlog 
d\ oQvatog 6 leyofisvog naQa 'Pco^aCoLg ovrcog yCyvexaf 
%QCbaxag jtXvvag ^sGov xal i^^aXcov oivov eCg %vCav 5 
XQl^e xdg d-QC8axag, eixa xov ivXov ex7iLi6ag GekCyvLOv 
Gv^(pvQa6ov avxa xal 6v^ne6elv id6ag [lex' okCyov 
xQLJpov evxovag, 7tQ06^akav oXCyov Oxiaxog ^OLQeCov 
xal TciTtSQL, xal ndXtv xQCrpag eXxv6ov Xdyavov xal 
XeLdvag ixte(icav xaxdxe^ve xul eipe eCg eXaiov d-eQfio- 10 
f xatov eCg tjd-fibv ^aXcov td xataxexofi^iva. dXXa nXa- 
xovvtcov yivrj- d^tQaxCtrjg^ dttavitaL, dfivXov, tvQO- 
x66xLvov. tvQov ix7CLd6ag xaXag d-eg eCg dyyog., elt 
dvco xodxLvov j^aXxovv ijiL^elg dCaye tbv tvQ6v. oTat/ 
de fiiXXtjg 7tQo6(piQ£iv, ^dXe fiiXixog avxaQxsg indvco. 15 
vnoxvQCdeg S\ ovxcog yCvovxaL' eig yccXa ^aXav fiiXL 
ixnCe6ov xal (idXe eCg 6xevog xal ea nayrivaL. idv 8i 
60L naQiJ xo6xCvLa fiLXQd^ inC^aXe eCg avxd tb 6xevog., 
xal ea ixQeiv tbv 6q6v. xat otwv 6ol 86i,ri nenr^yivai., 
aQag tb 6xevog fietd^aXe eCg dQyvQ(0(ia., xal e6xaL ?/ 20 
oijJLg dvad^ev. idv de firj fj xo6xCvLa, (pXa^LXXCoLg xaL- 
votg XQ^i ^^ o^? "^^ nvQ QLnC^exaf xrjv yaQ avxriv 
noLet iQeCav. xonxonXaxovg. iv KQr]xr] dc, (pri^Cv., nXa- 
xovvxdQLOv noLOv6Lv, oneQ 6vofidt,ov6L yd6XQLV. yCvexai 
8\ ovTwg" xdQva 0cc6La xal UovtLxd xal d(ivy8aXa, 25 
exL 8e firjxcov^ d [6v] (pQvh,ag %^SQdnev6ov xaXcog xal eCg 
Gi^d^vCav xad-aQav tQtipov inLfieXag' 6vfinC^ag te ti)v onco- 

3 aiXiyviag E 5 d^vtiav A 8 svrdvcog Schw: scivrbv ug A 
10 Xidvag A: corr. Mus, tnm fort. iiirtvag 13 i-ATtiicag Mus 

15 iiQoacptQtiv i. q. TtQoccpiQfC&ai 23 HonronXaKOvg, descriptio 
videtur periisse 23.24 nXaiiovvrriQOV A: corr. Wilam 24 ya- 
crQLOv Hes 26 in^ncova ov cpQ. A: corr. K 27 ^vtiav A IJ 433 

Quv iLccXaiyOv ^eXltl rji^rj^avc}, nQoG^aXav jtiJtsQi nXiov 
xal (idka^ov yivsrat ds (isXav dta ti]v (iTJxcova. dta- 
nXatvvag TtoirjGov tstQaycjvov. sita 6y]6a[iov Xsvkov 
tQLil^ag (idXa^ov (leXiti r}xljr}(t,svc} xal sXxvGov Xaydvia 
5 dvo xa\ ?v Q-sg vnoxdtco xal tb aXXo indvco^ vva to 
fisXav sig (is6ov ysvrjtai, sv Qvd-^iiCdv ts avto.' tavta 
xal 6 6o^bg ns(i(iaroX6yog XQv6Lnnog. 58. ^A^noxQa- b 
tCcav 8\ 6 Msvd^6iog sv ta nsQi TlXaxovvtcav trjv naQ^ 
'AXsi,avdQSv0t, xaXovfisvrjv TTArKAPTTIAN .... xaXst. 

10 ItQta d' i6tl tavta Gvvtsd-Qv^i^iiva fistd (liXttog sjI)6- 
(isva' xal (istd trjv £ipr]6tv 6(patQr]dbv 6vvtsd^ivta nsQt- 
dfirat (ivjiXc3 Xsntf] svsxa tov 6v(i(iivsiv. TTOATOY ds 
(ivi](iovsvst 'j4Xx(idv ovtag (fr. 75 B*)* 
^drj naQi^st nvdvt6v ts noXtbv 

15 %C8qov ts Xsvxbv xr]QCvav t' dncoQav. 

s6tt ds tb nvdvtov, ag (pr]6t Ua^C^tog, nav6nsQ(iCa 
sv yXvxst r]^r](iivr]' j(^CdQOv 8s ot s(pd-ol nvQoC. xr]QCvav 
de ondiQav Xsyst t6 (liXt. xal 'EnCxccQfiog ds ovtag 
Xiysi sv r^ xal &aXd66r] (p. 225 L)* 

20 noXtbv SXl^StV OQd^QtOV. c 

xcct t&v xaXov(iivav ds MEAIKHPIAQN (ivrj^iovsvEt Os- 
QSXQdti]g Ev AvtO(i6Xotg ovtag (I 152 K)" 

(o6nsQ Twv atytdCav ot,stv ix tov 6r6(iatog (isXtxr]Qag.^ 

59. Xsx^^ivrav xal tovtav 6 6o(pbg OvXntavbg 

25 s(pr]' ^n6d-Ev v(itv, a noXv(La%^i6tatot yQa(i(iartxoC, xa\ 

ix noCag ^t^XtoQ-rjxrjg dvs{pdvr]6av oi 6S(iv6rarot ovrot 

1 (id^ov A: corr. K 1.2 fort. y.ul ■nliov (idla^ov 2.3<^Kaiy 
SiuTtXaTvvag K 5 tv&sg A: corr. Cas 6 (vQv&(ir]a6v rs A: 
corr. Lobeck 9 naynanQav A: corr. Mus, tum fort. (^XC^ovy 
■naXsi, cf. III 125 f 12 Ttolrov A, sed 14 itoXtbv, 20 itoXtov 

17 yXvnt, A 23 noa intellego 434 i^ 

^vyyQag^atg XQv6L7C7iog xal 'AqtcoxquxCov^ dtu^dkkovteg 
nuXCbv ovo^uru (pikoGoffcov ri] 6^avvfittt; ttg dt xul 
drjfiivuv 'Elkriviov avo^uGev i] ttg ccfivXov fivijfiovEvet;' 
uTiuvrTJGuvtog d' uvta rov AuQrjv6tov xal eln6vtog' 
'ti]v luv rj^tvuv 01 tu etg 'EniiuQytov uvuq^eQO^Eva 5 
7iot7]^utu 7C£7Cotr]x6reg ol'du6t, xuv ta XetQcovt iTCtyQU- 
rpo^tva ovtag keyerut (p. 29G L)' 

xul 7Ctetv vdoQ dt7cXd6tov xltuQov^ r]fiivug dvo. 
rii de ipevde^ctiuQ^etu tuvtu ott 7ce7C0tY]xu6LV uvdQeg 
ivdoh,ot XQv66yov6g te 6 avXr]tr]g, tog (pi]6tv 'AQt6r6- 10 
S,evog ev 6yd6o3 Uoktrtxav No^av (FHG II 289), rrjv 
Iloktteiuv e7ctyQa(fo^evr]V 0tk6xoQog d' iv totg 7ceQl 
Muvttxfig (ib. I 41G) 'Ai,t67Ct0tov tov el'te Aoxqov yevog 
r] Uixvtbvtov tbv Kuv6vu xul tag Fva^ug 7Ce7COtr]xevat 

e q)r]6iv. ofioicog de icjtOQet xa\ 'A7CokX68coQog. tov 15 
de u^vXov ^vi]fiovevet Tr]kexkei8i]g iv I^reQQOtg 
ovriocl leycov (T 217 K)* 

(ftlS) TcXuxovvra &£qii6v, uxQcc^ug ov (ptka, 
%uiQco kuyaotg e7C u^ivkcp xu%r]^evotg' 
Gt). rovtcov uxovGug 6 Ovk^ctuvhg ecprj' ' ukk' eTcetdr] 20 
xcd xoTCrrjv rtvu xukette, oqcj de ixccGta xetyievr]v i^ci 
rrjg tQU7cit,)]g., kiyete ^iitv., a kixvot., tig tov 6v6^atog 
tovtov ribv ivd6^av ^vi]^ovevet.' xul 6 Ar]fi6xQttog 
ecpi]' ^To ^lv d^ukdcSGiov 7CQ(x6ov xo7Ctr]v (pr]6t xuXei6d^ut 
A iovv6tog 6 'Irvxuiog iv e^d6^a FeaQytxav. tov 25 

f de r]^tv TCUQuxet^ivov ^eh7cr]xtov ^i^vi]tut KkiuQxog 

6 fort. xdrv tw XtiQavi <^Sey 9 ipevSiTnxccQfiicc A: corr. 
Schw 9 sqq structura turbata, v. 12 po.st iniyQcccpoiinn^v 

biatum not. Meiu 16 mirum unum Teleclidae de amylo 

testimonium, niagis mirum quod Ulpianus exempla omnino de- 
siderarat 21 fort. 7taQav.fi(ifvriv, cf. cap. 61 in 24 jiQcccaov 
A, cf. Hes. s. Kojrrjj i^ 435 

6 Eokavq iv xa Ttegl FQicpcov (FHG II 322) ovtaGi Xeycov 

^6x£vr] xsXevovxl kiyeiv b^oia elnalv 

XQtzovg^ XVXQa, kv%velov^ axxaCa^ ^dd^QOv^ 

GTtoyyog^ A£'/3>;g, 6xa(peiov^ bXfiog, ATjxu^og, 

5 67tvQig, (idxaLQa^ XQv^kiov, XQaxrJQ, Qacpig. 

r^ TtdXtv bipcov ovxag' 

exvog, (paxrj^ xdQt^og, tx^vg, yoyyvXtg, 

GxoQodov, XQeag^ d-vvveiov, aX^rj, xqo^^vov, 649 

6x6Xviiog. ikata^ xdmtaQtg^ /3o A/3dg, (ivxrjg. 

10 ijtt xe xdv XQayrjfidxav o^otag' 

aiirig, jtXaxovg, evxtkxog., iXQiov, Qoa, 

c3dr, iQe^tvd^og.) 6r]6dfirj^ xojtxrj^ ^oxQvg, 

i6xdg, dmog^ 7teQ6eta, fir]X\ diivydaka.' 

tccvxa fi£v 6 KkeaQxog. 6 de cpXvaxoyQdcpog Zlana- 

15 XQog iv xa ijtiyQag)0[ievc} UvXat dQdfiaxt cprj^tv 

xtg <5' dvaQtQ-iiov firjxcjvog evQe xonxdg 

t) xvr^xonvQovg tjdovdg xQayrjfidxcov e^t^ev; 

ditexetg, cb xaXe ^ov Xoyt6xd OvXjitave, xrjv xoitxriv 

r]g 6v^^ovXevco 6ot dne6d-tetv.' xal bg ovdev fieXXr]- b 

20 6ag dveXo^evog r]6d-tev. yeXa6dvxcov de ndvxav ecpr] 

6 ^rjfioxQtxog' ^dXX^ ovx i^d^tetv 6ot 7tQ06exa^a, xaXe 

ovoptaxod^riQa., dXXd (ir] i^Q^tetv xb yaQ dite^&tetv 

ovxcag ei'Qr]xev iv Qtvet 6 xofiadtOTtotbg ® ebitofntog 

(I 749 K)- 

25 7tav6ai xv^evcov.^ fietQccxtov, xal xotg ^AtTOtg 

dtaxQa xb Xotnov. xotXtav 6xXr]Qdv exetg' 

1 ygacpwv A: corr. Cas 2 Kflevovra A: corr. K (yisXsvov- 
Tog Schw), cf. X p. 457e ojioicog Wilam, sed fort. gtisv&v 

— Xsysiv 6v6(iata scribendum, ut v. 6 oipcov recte habeat 
8 &VVV10V A: corr. Schw alfir] Mus: aXXrj A 10 stt ts non 
recte Mein 11 frTdros corruptum 11. 12 qoS&iov A: corr. 
Salm 13 itsQCi.a A: corr. Salm nrjXsa A: corr. Schneider 
17 fort. 'Avrjy.otvQOvg 18 Xoyictd, cf. IX 401 b 436 l^ 

XK naxQata xav i%^v6Cav uTiiGd^is' 
ij xQv^ aQi6x6v Igxlv ilg iv^ovXCav. 
5 Tttvr' riv nofjg,, Qacov i6u x^v ovGCav. 
c xQ&vxai, de xa a7ce6&Csiv xal avxl xov ano xivog 
ied-Ceiv, G)g "EQfnnnog ev SxQaxLcoTaLg I 23y K)' 5 

0^11401 xdkag, ddxvsi, ddxvst^ 
dns6&Csc ^ov xijv dxorjv.' 
61. inl xovxa iXsyji^elg 6 ZvQog xa\ drjx^^slg 
6(p6dQa ^dXld fiy]v, scpr]^ naQdxsixai rj^tv inl r^g XQa- 
ns^rjg xal ipixxdxia' dnsQ rjv sl'nr}g nuQa xCvt xstxat, 10 
'dc)6a 601,' ov 'xQv6sovg dsxa 6xaxf}Qag' xaxd xbv 
Uovxtxbv Xs^xrivsvxriv., dkkd xovxl xb sxna^ia.' 6ia- 
ni]6avxog de xov ^r^fioxQCxov ^dXX' inel dnoQstg, stpr], 
iya 6s dtdd^a. NCxavdQog ^sv 6 KoXocpavtog iv 
d xotg @r]Qtaxotg ^vr]iiovsvav avxav (pr]6tv (891)* 15 

(ptxxdxt' dxQSfi6vs66tv d{ivydalsot6tv ofiota. 

yQdcpexat 8e xaC ^ ^t6xdxta d(ivydal6evxa ni- 

fpavxat.' xttl no6stdavtog ds 6 dnb xfjg 6xodg iv 
xf] XQCxr] xav 'l6xoQtav yQdtpst ovxag 'FHG III 253)" 
^q)iQet ds xaX xb niQ6etov r] 'AQa^Ca xal r] UvQCa xal ?0 
ro xaXov[ievov ^t6xdxtov' o dr] ^oxQvadr] xbv xaQnbv 
d<pCr]6t Xevx6(paiov bvxa xal ^axQ6v, naQe^(psQfi xotg 
daxQvotg, d di] Qayav XQ6nov dXlr]Xotg int^dkket., xd 
d' evdov eyxkaQov xal xov xavCov xav 6xQ0^Ckav 
'^xxov ^ev svxvfiov, svcadr] ds fiakkov.' ot ds xd 25 

2 ivyiOLlLav Scaliger 3 rauTTjVTroTj? A: corr. Scal 

Ssqq exemplum ineptum, delendum putat Wilam 11 Hera- 
clidae Pontici Lescbarum versiculum agnovit Schw 17 &iivy- 
SaXa ovra A, cf. Nic 20 nsQGiov A: TteQOstov superscr. i E 
22 Xtvy.ocpaoLOV A Ifvnocpafi E: corr. Schw (xQot^a notmSti 
Theophr. h. pl. 4, 2, 5) 23 Say.zvXoLg Hofmann 24 t vjjlaj- 

Qov A rou iicoviov aut corruptum aut spurium IJ 437 

racoQyLKu 6vyyQttipuvTS(s KdsXfpol iv ra y' yQd(pov6iv e 
ovrcog' 'xccl rrjv fisXiav xal rriv rsQ^ivd-ov, cl d^ vvv 
7tL6t(xxia ot J^vooL xakovGLv.' xal ovroL ^lv dLcc tov 
Jt JiL6rdxLa tavra d)v6(jLa6av, 6 ds NLxavdQog da6scog 
5 cpLrrdxLa^ IIo6SLdcovios ^f ^L^rdxLa.' 

62. nsQL^ksxpag ovv snl rovroLg rovg naQovrag xa\ 
rv%cov STCaCvov scpt]' ^dkXa firiv xal jisqI rcov dXkav 
ndvtav t&v naQaxsL^svov XsXsi^sraC ^ot, 'Cvu ^e Tijj 
noXv^a&Cag dya6&fits' SQa ds nQorsQOv nsQl r&v nuQU 

10 'AXs^avdQSv6LV xaXov^s'vcov xovvdQcov xul nukLOVQcov, 
(iVTj^iovsvsL d' uvrav 'Ayu^oxXfig 6 Kv^Lxrivbg iv y' f 
tav nsQl trjg nutQCdog Xsyav ovrwg (FHG IV 289)* 
^xsQuvvov ds 6xrjxpuvtog sig tbv tdcpov dvs^Xd6tri6sv 
ix TOt; 6ri(Larog SsvdQCov.^ b sxslvol xovvuqov inovoyid- 

16 t,ov6LV. i6rl ds t6 dsvdQCov (isysd^SL (isv nrsXirig xul 
nsvxrjg ovd^sv Tt (iscov^ uxQS(i6vag ds s^sl &u(iiag xal 
8okL%ovg xul in bXCyov uxuvd-adsug, t6 ds cpvXXov 
tiQEv xul ^Acjpdv, T^ q)vf] nsQLcpsQsg. xuQnocpoQsl 8s 
8\g Toi) stsog^ 'fjQog ts xal (pd^ivoncoQOv. yXvxvg ds&50 

20 ndvv 6 xuQnog^ (isys&og xutu cpuvkCr]v ikdr]v xal tr]v 
6dQxa xul t6 66tiov ruvrr] nQ06sCxskov^ 8Lukkd66ov 
d\ rfj Tov xv(iov r]dovf]. xu\ rQcbysrac stL x^coQog 6 
xaQn6g' xul ini]v uvuvd^f]^ noLov6LV «| uvtov uksvQu, 
xtt\ natiovruL ruvru ov (id^uvrsg ovd' vdutL dsvovreg, 

25 ukkcc (puvkcog bxoid nsQ nicpvxsv.' xu\ EvQcnCdr^g iv 
KvxkconC (pr]6L (393i* ^nukcovQOv xkddcj.' @E6no(in6g 
te iv elxo6tf] nQCitr] OLkLnnixav (FHG 1 303) (ivr](ioveveL 
ain&v xuL ^Ccpikog 6 ECcpvLog latQog iv t6 neQ\ b 

1 &8t'k(pQi i. e. Qnintilii 6 Inl K: iv A 16 &cc(ieag A 
24 nccTfovrai WeBseling: naxtov A nQoccpsQovtac E, fort. na- 
tiovtai avta 438 l^ 

rdv nQ06(p£Qouevcov rotg vyiaivov6i xat rotg vo6ov- 
6iv. rovrcov de TiQdrov i^vi]6d-rjVy uvdQeg (fikoi^ ovj(^ 
ort rj^LV 7iaQ(cx£Lrai vvv, aAA' ori jiolkdxig iv r/j 
naXTj ^AXs^avdQeicc iicl rtbv devreQcov rQaTte^iov tcuqu- 
xeCyieva eXa^ov xul ^rjrrjd^evrog ixet rov ovitfiurog iv- 5 
d-cide Tc3 ^i^kCcp ivrv%cov avele^cc^rjv. 03. e^rlg ovv 
Xi^co TteQt rav jcaQuxeifievcjv ATTIQN' ijcel utc uvrCbv 
xal rj neXo7c6vvr]6og ^AtcCu ixXr]d-rj dia t6 iTCtdaipiXeveiv 
c iv uvry rb cpvrov, (pri6tv "l6rQog iv rotg ^AQyoXtxotg 
(FHG I 424). ort 8e rag antovg iv vduri ei6ecpeQOV 10 
eig ru 6v[in66ta "AXe^tg iv BQerria 7caQi6rri6t dta 
tovtcov (II 309 K) • 

eideg icore 
nivov6tv uv&QOJTtotg aniovg TCUQuxetfjtevag 
iv vdurt; B. TCoXXotg noXXctxtg drjnov. ri ovv; 15 

A. ovxovv axu6rog ixXey6}ievog Xu^(5uvei 
5 tav intvsov6G)v rrjv nenatrurr]v aei; 

B. dr]Xov6ri. 

uC d' aiiu^r]Xideg ovx ei6tv untot, cog rtveg oiovrui, 
d uXX' e'reQ6v rt xal r]dtov xal dnvQrjvov. AQt6ro[ievr]g 20 
iv /ltovrj6G) cpr]6iv (I G92 K) 

6 Xtog ovx oi6&^ cog c(^a^r]Xidug notet; 
ort d' i6r\v ereQOv rrjg uniov xut rjdtov <[xut unvQr]- 
vovy Ai6%vXi8r]g nuQi6ri]6iv iv rQircp FecoQytxcbv. 
neQl Kico yovv rrjg vr]6ov Xeycov yQcxcpet ovrcog' " dniovg 25 
r/ vr]6og cpeQet xQuri6rag xurd rccg iv 'lavioc xccXovfie- 
vag u[iu^r]Xi8ag' ei6l yccQ unvQrjvoi re xal rjdetut xat 

5 fort. ■natsXa^ov 6 tw §i§lio} i. e. Aj^athoclis, ut 

monuit Wilam 11 (3pfuriat A: corr. Dalec 14 ntivovaiv 

A (sic): corr. Dobr 15 nolXibi A: corr. Kock, distinxit personas 
Mein 18 Sr^ \ orr^ A: corr. g 23.24 xat anvqriVov add. K U 439 

yXvKaia.L." 'Aed-Xiog d' iv s' "SIqcov Za^ioov (cf. p. 653f), 
ei yvri^La xa 0vyyQd^fiara^ o^o^rjXcdag avxag xaXet. 
ndiicpLkos ^' iv xotg tcsqI rXco&G&v xal 'Ovo^dxcov e 
'sjiL^rjkLg, (p7]6LV, ccTtLOV yevog.' 'Av8qoxlg)v 8' ev ra 
5 TtEQL recjQyixojv cpcoKLdag (pr]6\v eldog aTtLav eivaL. 

G4. POi2N . . . . 8\ 0xkr]Qox6xxo3v. xcov yaQ dnvQrj- 
vcov 'AQL0xo(pdvrjg iv recoQyotg (1421 K) fivrj^ovevsL. 
xal iv 'AvayvQcp (ib. 404)' 

nXriv dXevQov xal Q6ag. 
10 xal iv rrjQvxddr] (ib. 433). "EQ^Lnnog d' iv KsqxooiI^l 
cprjGLV (ib. 234)' 

ijdr] xed^eaOaL xoxxov iv ^lovl Qoag; 
{qolSlov fievxoL (bg ^olSlov xb vtioxoqiGxlxov.) 'Avxl- 
(pdvrjg iv BoLCOxCa (II 36 K)" 
15 iveyxetv £| dyQOv fiOL rav qolcov 

rav 6xXr]QOx6xxcov. 
^EnCXvxog KcoQaXCGxa (I 803 K)" 

firjXa xal Q6ag XeyeLg. 
'AXe^Lg Mvri6ry]Q0Lv (II 321 K)- 
20 Qoav yaQ ix rr}g xsLQog avrcov . . . 

eCdag d' ott rdg QOidg xaXov0L Bolcoxol 'Aya&aQxC- f 
di^g iv rf] ivvsaxaLdexdrr] rav EvQconLax&v ovroig 
yQdcpeL (FHG III 192)* '^ d^(pL6^r]rovvroov 'A&r]vaCcov nQog 
BoLOirovg nsQL rrjg %d>Qag ijv xaXov6L UCdag, ^Ena^L- 
25 vcovSag dLxaLoXoyovfisvog i^aCcpvrjg ix rrjg dQL6rs^ag 

3 thqI yXoiOCr^g A: corr. Schw 4 'AvSqotCcov K: ccvttcpcbv A 
esqq baec omnia turbata et mutilata: post universam de ma- 
lis Punicis disputationem de singulis generibus dictum erat, 
velut Twv Sh <^6-Ki.j]Qoy,6yi%wv iivj](ioviv8i 'AvTiq)dvr]g (cf. v. 15) ev 
BoKDTiu — Twvy ay.XrjQO/.OH-ncov, sed singula restitui nequeunt 
6. 7 ccTcvQivcov A: corr. E 13 inclnsa ab hoc loco aliena, 

nec p. 651 a traici possunt 14 alibi iv BoiatCca 17 cpcoQa- 
J.co^m A: corr. Schw 440 /^ 

fietaXa^av xexQVfi^ivrjv qouv xal dsL^ag iJQsro xi xa- 
XovGi xovxo. x(bv 6' slnovxcov 'Qoav', '«AA' i^fi^r?, fijrf, 
GblGidav' (6 dl xoTiog tovt' i';|^£t t6 (pvxbv iv avxa nXti- 
(JTOv, a<p' ov xrjv i^ ^QXV? «tA^j^f TtQOGrjyoQiav) xal 
ivLxrj6£v.' (MivuvdQog 8' iv Avxov TL^ojQovfiiva 5 
qolSiu avxag ti)vd/ita(5£V dia xovxcov (III 43 K)" 
^iBx' uqlGxov ydcQ cag a^vyddkag iya 
TcaQi&rixa xal x&v Qotdiojv ixQayofisv.) 
XiyetaL di xl xal (pvxov 0idr] o^olov qolu, yLvd^svov 
iv t]] tcsqI 'OQxonevbv Xi^vr] iv avta ta vdaxL, ov 10 
xa }iev (pvkXa xa jCQo^axa i6d^ieL, xbv de ^?.a6xbv at 
veg.) ag i0xoQet &e6(pQa6tog iv tet(XQt(p neQl 0vxav 
b ^c. 4, 10), yivee&aL Xiytov xav tc5 Neika 6(id)vvii6v tv 
avtf] avev ql^&v. 

65. <t>OINIKEZ. Sevo^pav ^ev iv /3' 'Ava^deecjg 15 
(pr]6LV (c. 3,14)" '£v 8e Gtxog nokvg xal oivog (pOLvixav 
xal oi,og [xal] iipr^xbv dnb tav avtav. avtal de ai 
^dkavoL t&v (pOLvixcov olag (lev iv totg "EXXr]6Lv eGxLV 
iSetv totg oixitaLg dnixeLvto' at 8e totg deenotaLg 
dnoxei^evuL r]6av dn6XextOL^ &av^d6L0L t6 xdXlog xul 20 
t6 ^iye&og^ r] de oil>Lg -^XixtQov ovdev dLi(peQev' tug 
8i tLVug ^r]Quivovteg tQuyrj^ata naQeti%evto. xul i]v 
c nuQu nbtov r]8v fieV, xetpuXuXyeg 8i.' 'HQ68oxog 8' 
iv xfi u neQi Ba^vXavog Xiycav <pr]6iv (c. 193)* ^ ei6l 
8' avx^&L (poLVLxeg ne(pvx6xeg dvd nuv xb neSiov., ot 25 
nXevveg uvxdv xuQnocp^QOL^ ix xav xal ^ttiu xul oivov 5 Menandri verba male huc interposita, v. supra 7 cor- 
ruptus 12 non ipsius Theophrasti haec sunt, cf. etiam Hes. s. 
6iSt} 16 ivfjv Sl Xen, aut hoc aut tjv Sl scrib 17 o^og fi/»7jr6v 
Xen: oipov xal itpr^zbv A 18 (poiviKmv A 22 6cntTid^eaccv 
Xen 24 iv zfii ^' A, tv ta> Ssvxiqco E: corr. ed. Bas id 441 

XCcl fliXl, TtOlioVTai' tOVg ^VxicOV tQdltOV d^£QCC7t£V0V6iV. 

tav yccQ cpocvLXcov ovg SQCsvag xccliovGi, tovtcov tbv 
XUQTlbv TtSQldiovGC tTj^L ^aXavTjcpoQOLGi tcbv q)OtVLXaV^ 
%va te nenaCvri 6(pLV 6 tl)iiv triv ^dXavov ivdvvav xal 
5 ^ri aTtoQQSLfj 6 xaQTtbg tov cpoLVLXog. iprjvag yaQ d^ 
(poQiovGLV iv ta xaQna ot SQGsvsg xa&djtsQ ot oXovQ^ol.' 
ta 7taQajtXt]6La totg tisqI tbv ' Hq68 otov iCtoQsZ usqI d 
tov iv Al^vyi xaXov^ivov katov avtOTttr^g ysvo^svog 
6 MsyaXoTtoXCtrig IIoXv^Log iv tr] l^' tqv 'l6tOQLav 

10 Xiyav ovtag (c. 2 Hu)* H6tl 8\ tb divdQov 6 latbg ov 
^iya^ tQa^v ds xal dxavd^adsg, s^sl 8e tpvXXov iXaQbv 
7tccQa7tX7]6LOV tf] QafiVG}^ (iixQbv ^ad^vtSQOv xal 7tXatv- 
xsQOv. 6 ds xaQ7tbg tccg fisv aQxdg o^OLog i6tLV xal 
tf] XQoa xccl rw ^syid^sL tatg Xsvxatg ^vQtC6L tatg tsts- 

15 XsLa^ivaLg, av^avo^svog ds ta ^sv XQOj^atL yCvstat 
(pOLVLXOvg^ ta ds ^syi&SL tatg yoyyvXaLg iXaCaLg 7taQa- 
7tXr]6Log, 7tvQi]va ds sxsl tsXiag ^lxqov. iTtdv 8\ e 
7tS7tavd-f], 6vvdyov6L xa\ tbv ^sv totg oCxitaLg [istd 
XovdQov x64>avtsg 6dttov6Lv sig dyysta^ tbv 6s totg 

20 iXsvd^iQOLg iXsXbvtsg tbv 7tvQf]va ^vvtLd^ia^cv C36avtag 
xal 6LtsvovtaL tovtov. i6tl 8s tb ^Qa^a 7taQa7tXr]6L0V 
6vxa xa\ cpoLVLxo^aXdva.) tf] ds svadCa ^iXtLOv. yCvstaL 
8\ xa\ oivog ii, avtov ^QSxo^ivov xa\ tQL^o^ivov ^t' 
vdatog, xatd ^sv tr]v ysv6LV r]dvg xa\ d7toXav6tLx6g, 

26 OLVO^iXLti XQV^''^^ 7taQa7tXr]6Log^ tS ;f()cai/Tat X^Q^? v8a- 
tog' ov 8vvataL 8s Ttkiov 8ixa ^ivsLV ij^sQav, dto xa\ 
7t0L0v6L xatd ^Qaxv 7tQbg f^v xQ^^f^v. 7t0L0v6L 8£ xa\ f 
6|og «1 avTwv.' 66. MsKavL7t7tC8r]g 8' 6 MtjXLog iv 

1 6vyis&v A 4 TTfTtfVrj A Bcdvvcov Herod 10 6 

XcaToe add. Athen 12 iilkqw Reiske 15 av^ofisvog E 

21 airsovzai A: corr. Mus 28 f| avzov Di 442 id 

ratg /]avai6LV (poivixag rdv xaQTcbv ovrcog ovofid^ei, rbv 
Xoyov Tcoiovfiavog 7C£qI avrCov rav /JavaCdcov 'fr. i B)' 

ov yuQ dvd^QcoTtcov (poQEvv ^OQcpdv ivetdog, 

ovds rdv avddv yvvaixsiuv ixov 

fUA' iv aQfidrsGCi dccpQOvxoi^? iyv^ivdlovr dv svdc 5 
dkGsu 7tokkc<xL d^r]Q(a6iv cpQsvcc rsQTiousvai, 

iSQodaxQvv ki^uvov svdtdsig rs (poivixag xuOluv rs 
^arsvGai , 
5 rSQSVU UvQiu GTCSQuccru. 
6b2xuL 'AQLGrorskTqg sv ra tcsql ^vrcijv fr. 246 R) ovrag' 10 
^cpoivLxcov dvoQxcov, ovg rLvsg svvovx^vg xaXovdLv, o'C 
d' d7tvQr]vovg.' cpoCvLxa de rbv xuqtcov xal 'EXXdvc- 
xog xsxXrjxsv sv rfj Eig"Aiiiicovog 'AvafidGEc iFHG I 67), 
£1 yvr]6L0v rb 6vyyQu^^cc, xul OoQ^og b xconLxbg sv 
'AraXdvraig (p. 294 L), tcsql ds rcbv NlxoXcccov xaXov- 15 
pLSvcov (pOLvCxcov roGovrov vntv siTCStv s^co rcbv uTtb 
rfjg HvQCug xccrccyoasvcov^ otl ravrrjg rfig 7CQ06r]yoQLag 
r]i,LC3d^ri6ccv v7tb rou Z!E^cc6rov ccvroxQccroQog 6(p6dQu 
XuCQOVTog ra jiQcouuri^ NixoXdov rov zJuuu6xrjVov sruC- 
b Quv bvTog ccvra xccl Tts^Ttovrog cpoCvixccg 6vvEX(bg. rav 20 
«jto rov TCSQLTcdrov 6' av b NLXoXuog xccl L6roQCav 
6vvsyQccrpsv TCoXXrjv. 

67. IZXAAEZ. 6(p6dQu rcbv l^xccdcov id-uvficc^ovro 
ccL^ArrixaC. ACvcov yovv iv rotg UsQ^ixotg {YRGWdi) 
(pr]6LV 'TCaQsrC&svro <5' i^cl rf]g TQU7tst,r]g rf]g ^u6iXscog 25 2 avtibv ta)V yuQ aCdcov A: corr. Dobr 3 nemotlum 

probabiliter emendavit 4 tav avtav yvvaiyiLav A: corr. Cas 
5. 6 avBvrtXi.acSsa A: corr. Mein 6 ^riQaiaiv Bgk {^riQaiq 

Pors et lac): %i]Qtg A 7 iiQ68av.Qv A: corr. Emperius 

8 Ttattvoai A: corr. Emp 9 ovQiuq ttQfiata A: corr. Fiorillo 
11 ivdQxcov AE: corr. Cas 15sqq cf. Flut. qu. symp. 723 d 

21 S' i]v E i^ 443 

o(ja 7] yfj ^Qa^axa cpeQEt '^g aQX^i' ^a^iXavg^ acp^ ixd- 
6T0V o6ov anaQjYi^- ^svixa da ovdsvl ovts ^Qcb^ati, 
ovts Ttota asto dstv 6 SsQ^rjg tovg ^adiXstg %Qfi6d^af 
o&sv xal vo^og tig v6tSQ0v sysvsto. si^svsyxavtog 
5 yccQ TCOtE t&v svvovxav tivog sv totg koinotg tQay.7]- c 
(ia6iv iCxdSag 'Attixdgy SQ(or.i]6ai notaTcal slsv. stcsI 
ds sjcv&sro s^ 'Ad-r]vCbv, totg dyoQa6talg dmqyoQSx^sv 
cjvstod-ai., scog dv s^ov6ia ysvrjtai aurco A«^/3«Vfti/ 
otav s&sXr] xal ^i] dyoQd^siv. Xsystai 8s tbv svvovxov 

10 S7titr]dsg tovto noif^Oai.^ iW avthv vno[ivY]6i] ti]g snl 
tdg 'A&ijvag 0tQatsiag.' "AXsi,ig 6' sv Kv^sQvrjtt] 
(pr]0iv (II 339 K)- 

si6s(5aivov i^xddsg, 
tb naQd6r]^ov tav 'A&r^v&v, xa\ %^v^ov ds6^ai ttvsg. 

16 Avyxsvg ds sv tf] n^bg tbv xaiiixbv ITo^Sidinnov 
'Eni6toXf] ^sv totg tQayixotg., qpTjcJtV, nddsGiv EvQinCdr^v d 
vo(iit,(o 2Joq)OxXsovg ovdsv SiacpSQSiV sv ds ratg l6xd6L 
rdg ^Attixdg tav dkXav noXv nQosxsiv.' xdv tf] nQog 
/diayoQav 8e 'Eni6toXT] yQd(psi ovtag' ^r] ds yr^ tatg 

20 ft£v ;^£Aidov£t'otg i6xd6iv dvtinaQati&st^a tdg BQvyiv- 
daQidag xaXov^svag., ta [isv ovofiati ^aQftaQi^ov6ag., 
tatg ds r]dovatg ovdsv ^ttov sxsCvcov dttiXi^ov6ag.' 
0OiViXidr]g d' sv Mi6ov^svr] (pr]6iv (III 333 K)" 
livQtav Xsyov6iv xa\ [isXitog syxco^na 

25 xa\ tS)v nQonvXaCcov xa\ tstaQtov i^xddav. e 

TovTcov sysv6d(ir]v xatanXsv6ag svd-scog 

3 SsQ^rjg Ruhnken: i^uQxilS -A. 7. 8 iyiaXiViV Mvtio&ai 

AE: corr. K, cf. Plut. apophtb. reg. p. 173c 8 tcog Mus : 

wg A avtwv A: corr. Mus 14 rutv axtiv.&v E 15 no- 

ciSimtov A 17 ZcoaKpuvovg ovStv Wilam, res incerta est 

18 TtQocixEiv A: corr. E 20 xt}.L8ovCoig A xtli.8oviaig E 

20.21 ^QiyLvdaqiSag AE, cf. Ross inscr. III p. 31 444 i^ 

xul x(bv TCQOTtvkuLCjv, xovdlv fjv TOirrwj/ okcog 
5 TIQOS axxayfivu ev^^uXstv xcov ^qco^uxcov. 
iv xovxoig xTjQTjxsov xul T7JV xov dxxuyffVog iivrjiir^v. 
OiXri^cov 6' iv xa TtSQi xcbv 'Axxixav 'Ovondxcov Alyi- 
XCdug (pr]6lv eivuc xag xukXcGxag loxc^^ag' AtyiXu d' 5 
eivuL dfj^ov xi^g 'Axxixfig uno AiyiXov xivog rjpraog 
f avo^ue^ivov %EXL8ovLug de xuXetG&uL xug iQv^QOiie- 
XuLVug iGxoidug. &s6no\Lnog (3' EtQijvr] xdg Tl^qu- 
6Lug inuLvcbv t^xddug (pr,6lv ovxcog I 736 K • 

/iia^at, nXuxovvxsg^ iexccdeg Tl^quGlul. 10 

ovTto 8\ 7}6uv n£QL6novdu6xoL nu6Lv dvd^QdanoLg uC 
i^xddsg — 'ovxag yuQ^ xaxd xbv 'AQL^xocpdvr^v (I 541 K) 

ovdlv [ydQ bvxcog] yXvxvxsQOv xcov i^xddcov — 
(bff xul 'A^LXQOxdxrjv xov x&v 'Ivdcbv ^c/GLXia yQdtpuL 
'AvxLOXCO d^LOvvxu, q)ri6LV 'Hyr]6uvdQog (FHG1V421), 15 
&53nifiifUL uvxa yXvxvv xul i^xddug xul 6o(pi6xriv uyo- 
Qd6uvxu. xal xbv 'Avxloxov dvxLyQdjpuL' ^i^xddug fiev 
xal yXtncvv uno6x£Xov^iv 6oi, 60(pL6xrjv d' iv"EXXrj6LV 
ov vouLfiov ncsXet^d^ui.' oxl 61 xul n£(pco6^ivug i6xd- 
dug r^ed^LOv 0£Q£XQdxr]g 8£lxvv6lv iv Koqluvvol 20 
Xiycov ovxag (I 163 K)* 

dXX' i^xciSag juot nQ6£X£ x&v n£(p(o6y,ivcov. 
xul \L£x' oXiyu di' 

ovx L6xd8ug oi'6£ig xav ^eXaivcbv; u.uvd^dv£Lg. 

iv xoig MuQiuvdvvotg ixeivoig ^uQ^dQOcg 25 

XvxQug xuXov6l xdg n^Xaivug i^xddag. 

1 TCQOCnvlaiav A: corr. Mus, fort. rr; zbv riQOTtvXaiov (scil. 
'Egfifjv), nisi forte verba male iterata sunt 2 avijL^dUfiv A: 
corr. Mus 5 cf. Bchol. Theocr. 1, 147, errat sine dubio Philemo 
7 df E: Tf A 10 1. Tii^Qdaiai 13 yaQ ovzag A: corr. 

Mus (cod. P teste Di), del. K, nam Aristophanes scripsit ovzcog 
yuQ ovSfv 22 7[i(pcoY(ifvav rectius alii id 445 

oida 6e xal Tld^cfikov eiQrixotu TtQOHviSag ysvo^ b 
iexadcov. 

68. BOTPYI de oxL ^sv xolvov d^Aov. GracpvXfi^ 

da fiB^vr]tat, xaLtoc doxovvtog tov ovo^atos ^AGiays- 

5 vovi stvat, KQatTjg iv dsvtSQCJ 'Attixriq ^iaXsxtov 

(p. 65 W), sv Tofg "T^voig tolg aQxaioig g)d6xcov dvtl 

tov ^otQvog trjv GtacpvXriv xstGd^ac dtd tovtcov 

avti]6t GtacpvX}]6t ^isXalvr^Gtv xo^ocovtsg. 
oti de xai naQ '0(ir]Q(p sGtlv (2^561 al) navtl «^fJAov 

10 nXdtcov df sv 6y86(p No^icov xal ^otQvg xal GtacpvXdg 
6vo^dt,st dtd tovtcov (p. 844 d)' "bg dv dyQOixov ojccoQag c 
ysv6r]tat, ^otQvcov sits xal Gvxcov, ttqIv sX&sTv ti]v 
(OQav tr]v tov tQvydv dQxtorjQCp GvvdQoptov, stt sv tolg 
avtov xcoQtotg shs xal sv dkkcov^ tsQag ^sv <(v'y 6g)St- 

15 Istco ta AiovvGa dQaxfidg^ sdv ix tav avtov dQSTiT], 
idv d' ix tav ystt6vcov^ ytvdv^ idv 8^ ii, dkkcov., dvo 
^SQr] tf]g ^vdg. bg d' dv tr]v ysvvatav vvv ksyo^svy]v 
6tacpvkr]v (j^y td ysvvata 6vxa inovo^at,6yisva 6TtcoQit,stv 
^ovXr]tat, idv fisv ix tav oixsicov ka[i(idvr]^ OTicog dv 

20 id-slr] xal 67i6tav ^ovXr]tat xaQ7COv6d-co , idv d' i^ d 
dXkcov ^Y] TtstGag.^ iTto^avcog ta v6^c} ta ^^r] xivitv o 
Tt /u-t) xatsd-sto% ixsivcog aisl t,ri^tovG^co.^ tavta ^sv 
6 ^stog nXdtcov' iyco ds :tdktv ^rjtCo tig i] ysvvaia 
GtacpvXi] xal tiva td ysvvala Gvxa. coqu ovv vfitv 

25 ^TjTfti/, scog iyco nsQi tcov t^fjg TtUQaxaLixivcov (5i£^£A&(0.' 
xat 6 MaGGovQtog scpr]' 
'^lir]8' dva^dlksGd^at sg t avQtov sg t svvr]cpt (He3.op.410j. 

1 TtQOG-AviSaq A, cf. Hes. s. v, Trpoxpt^ag Poll. VI 81 3 haec 
mutila 14 v' om. A 16 luv 61 v.aX r&v ytixovcov A 

18 r\ om. A 21 inoiitvog A 22 ixfiVcbs A 23 fori 

7tu}.UL J7;rc& 24. 26 fort. <^xal)> vfiLv ^rjecv 27 fVTjqpt A 

ArnENAKua lli. 20 446 i^ 

yevvuta kiysi xa svysvi] 6 (pcXoaotpog, ag xal ^AqiC- 
koxog (fr. 107 B^)- 

naQsX^E^ yEvvaiog yag elg. 
?) ra iTCiyeyEvvrj^Eva olov %a inE^^E^Xrjfiiva. 6 yuQ 
'AQi6toriXr]g (fr. 247) xal iTtEfi^oXddag aTiCovg 6vo- 5 

e fid^EL rag iyxEXEVtQi.<3^ivag.' ^r]fio6d-ivr]g iv 

x& vjCEQ Ktr]6i<pa)vtog (262V ^Gvxa xal ^dtQvg xaX iXaCag 
6vlliy(ov.' Ssvocpav iv OCxovo^ixa (19, 19)* ^vxb 
tov r]kCov yXvxaCvEdd^ai xdg GtatpvXdg.' oidaatv de ot 
7CQ0 r]^G>v xal xovg iv otva Gvvxid^Eiiivovg ^oxQvg. 10 
Ev^ovXog yovv iv KaxaxoXXa^ivcj cprjaCv (II 181 K)* 
dXXd TiaQaXa^cov dxQdxa xqove xal dCdov nvxvdg 
xal ^dxQvg XQcbyELV dvdyxa^' avtov ii, olvov avxi^ovg. 
6 ds tbv XECQOva 7CEnoir]xcog xbv Eig 0EQEXQdtr]v 
f dva(pEQ6(iEv6v (prjatv (I 191 K)" 15 

d^vyddXag xal ^riXa xal ^i[iaCxvXa 
xal fivQta xa\ aiXiva xa| oivov ^6tQvg 
xal [iv£X6v. 
otL d' iv tatg ^A%^Y]vaig dcr^vEXEtg ^eav aC dn&Qai ndaai, 
^aQtvQEt 'AQL6tog)dvr]g iv"ilQaLg (ib. 536). tC ovv na- 20 
Qd8oi,ov liStOQEtv doxEt 'Ai&XLog 6 UdfiLog iv ni^nta 
UafiCcov "SIqcjv Xiyav (FHGIV287)' ^ovxov xal 6taq)vXi) 
xal 6iioiir]Xlg xal firjXa xal Qoda dlg tov ivLavtov iyC- 
654v£TO ' AvyxEvg d' iv tf] n^bg ^Lay^Qav ^EnLGtoXT] 
inuLV&v tbv xatd tijv 'AxxLxr]v yLv6^Evov NLxo6XQd- 25 
XELOv ^6xQvv xal dvxiXLd^elg avxa xovg 'PodLaxovg (prj- 
6lv' ^xa d' ixEt xaXov^ivco ^6xqvl NLXo6xQaxECco xbv 

4 iniyiysvrinfva A: corr. E 5 fn^oXdSag rectius Har- 

pocr. 71, 8 6 hiatum not. K, nam pergit Ulpianus de uvarum 
nominibus loqui 8 Xenopbontis plura verba exsciipserat, 

ut et ^otQvv et ctacpvl^^v eum dixisse probaret 23. 24 iyf- 
VBto AE: corr. K 25.26 viKOCtQdti.ov (item v. 27) A: corr. E IJ 447 

^IitnavBLOV ccvtsxTQS<pov6L ^otQvv^ og ano 'Exato^^aic)- 
vos (ifjvbg a>6Jt£Q dya&bg oixatrjg dia^Evsi tijv avtrjv 
ixov evvocav.' 

69. ijtEl de jtoXkdxLg v^tv stQtjtaL nsQL ts xqsojv 
5 xal dQVLd-av [xal TtSQLatsQLdicov]., sQxo^ai xdyco Xi^oyv 
o6a sx 7toXvavayvo36Lag svqslv r]dvvri^7]v naQu td 
nQOSLQtj^sva (lib. IX). TTEPIZTEPION ovtojg s6tLV svQStv h 
stQrj^LSvov naQa MsvdvdQa sv naXXuxri (III 109 K)* 
fiixQbv snL[LSLvag nQ06tQsx£i'f 
10 ^'^ydQUxd 60L nsQL6tsQLa <(Tadty Ksycov. 

bfiOLCjg NLx66tQatog "A(iQa (II 2-20 K)' 

tavt «|tw* 
tovQVLQ-aQLOv .f t6 nsQL6teQL0v, t6 yd6tQL0v. 
^Ava^avdQLdrig sv 'AvtsQatL (ib. 139)" 
15 nsQL6tsQLU yuQ st6dyo3v xal 6tQ0vd^LU. 

OQvvLxog TQuyadotg (I 383 K)* 

nsQL6tsQL0v 6' uvta tl ku(is tqlcoiSoIov. 

<t)AZiANIKOI. Utoksfiutog 6 ^a^iXsvg sv ta 6o3- 

dsxdta t&v 'Tno^vr](idt(ov nsQl tav sv 'AXs^uvdQSLU c 

20 ^u^lIslcov ksycov (FHG III 188) xul nsQL tcbv iv uvtotg 

^cocov tQScpo^svav (pr]6LV' 'td ts t&v cpu^LUvtov., ovg 

tstdQOvg 6vo^d^ov6Lv., [ovg] ov (lovov ix Mrjdiag ^sts- 

ns^insto^ dXXd xal vofiddccg oQVL&ug vno^alcov inoLr]6£ 

nXri&og^ a6ts xul 6LtSi6d-UL' t6 yuQ ^q&^u nokvTsVsg 

26 dno(puLvov6Lv.' UVT7] (rjy toO lu^nQOTUTOv ^a^Lkicog 

(pcov^, 6g ovds (pa6LavLX0v oQVLd^og noTS ysv^a^d^uL 

1 inncoviov A: corr. E superscr 2. 3 haec vix integra 

5 glosBam del. K 9 tTt^^ivag A: corr. Clericus 10 suppl. et 
dist. Cob 13 air' 6QVi.&dQLov A: corr. Di, qui pro &^lw coni. 
a^Loi: 14 iv &vt8q&vtl A, cf. Inscr. Sicil. et Ital. 1099 21 cprjGiv 
Td8s olim K, sed ra tcov (pccGLav&v i. e. yivrj, opinor 22 ovg 

del. K 22. 23 iitTSTCoiinovTo A: corr. Cas 25 i) add. K 448 i^ 

oifioXoyrjGfv^ «AA' aGJiEQ n xsifirllLOv avaxBifiBvov tlxt 
xoTJoda xovg; oQvid^ag. el 8e ic3Qccx£i tjg ijfiav ixaoxco 
eig i6ti nuQaxsC^tvog xoQlg xav ^dr] xaxavr^ka^ivav, 
d JtQoOavaTtsnXrjQaxsi av xaig TtoXvd^QvXrlxoig iGxoQiaig 
xcbv 'T7to\ivri[iKX(ov xovxav raig dxo6ixi66aQ6LV xa\ 5 
aXkrjv fiiav. ['^Qi6xoxakr]g ds ffr. 580 R) >} @E6(pQa- 
6xog iv xotg 'T7tO{ivr]fia6i 'x&v (pa6iavS)v, (pr]6LV^ ov 
xaxu Xoyov r] VTtEQOxi] xav aQQivav, akXa TtoXXa (iel- 
^av.'] 70. EL d' 6 7tQOEiQr]^Evog ^a6LkEvg xal xb rwi^ 
TAQNQN 7tXr]d-og iaQdxEi xav xaxa xr]v 'P(oay]v^ xaxa- 10 
nE(pEvyEi av iTtl xr]v leqccv 6vyxXY]X0Vy ag vno xov 
adElcpov Ttcchv xf]g ^a6iXEiag i^EXr]kafi£vog. xo6ovxov 
c y(iQ i6xi tovxav xav oQVid-av xb TtXrld^og iv xf] 'P(b^t], 
ag doxEiv TtQO^EfiavxEVfiivov xbv xaiiadiOJtOibv ^Avxi- 
(pdvqv iv UxQaxicJxr] r] Tvxavi EtQr]xivai xccSe (II99K)" 15 
xav xaav ^ev ag ana^ tig t,Evyog ijyayEV /lidvov, 
6TtdviOV ov tb XQW^-) Tt^EiOvg Ei6l vvv xav hQtvyav. 
XQr]6tbv avd^Qajtov <3' idv tig eva ^ovov t,r]tav Idi]., 
oj^fr' ix tovtov 7tovr]QOvg jtivtE jtatdag yEyovotag. 
{"AXE^ig d' iv AafiTtddi (II 340)" 20 

xatacpayEiv 
avxbg xo6ovx' aQyvQiov; ovd' Ei ydXa kayov 
Eixov.1 fia xr)v FtJv, xal xuag xaxr]6%^i0v. 
oxi 8\ xal xi&a^ovg Eixov avxovg iv xalg OixCaig 
2JtQdttig 7taQC6tr]6iv iv riavdavCcc 8id toutqi' (I 718K)" 25 
Ttollav (pkvdQav xal taav dvxd^^ia., 
ovg (i66xEd^^ vfiEig EVExa xav axvTtTSQav. 

5 rdji' tlyioCiztoadQcov A: corr. K Gsqq haec male inter- 
iccta 9. 10 fort. rcbj' taibv 16 tbv tacov AE, cf. IX 397 a 

18 81 ccv et fl8r} A: corr. E 22 tovaovt' A: corr. E 

22.23 Xuyov flxov Schw (voluit etiam Xayw): fixov Xayov AE 
23 tacbs AE 24 ri&daovs A i^ 449 

^Ava^avdQidrjs £v MsXiXara (II 145 K)' 

ov (lavixov i6x' iv oixia tQS(psiv raag, 655 

i^bv roGovrovl dv' aydX^ar ayoQccaai. 
'Avai,iXas 'OQVLd^ox6^oig (ib. 272)' 
5 xal TCQog int rovroLg rL9-a6bg oi^dy^cov racjg. 

M7]v6dorog d' 6 Ud^Log iv ra tcsqI r&v xard rb 
[sQbv rijg Ua^iLag "HQag (prjGLV (FHG III 105)' ^ol raol 
tsQOL si6L rrig "HQag. xal ^rlTtors otQcbtLeroL xal iys- 
vovxo xal irQdq)r]6av iv Zld^a xal ivrsv^sv sig rovg 
10 I'|c3 roTiovg dLsS^&rjGaVj ag xal oi dlsxxQvovsg iv rfj 
UsQ^LdL xal at xaXov^svaL [islsayQCdsg iv ry AtrcoXLa.' 
dib xaVAvr Lq)dvr]g iv rolg^O^OTiarQiOLg q)r]6LV (II83K)' b 
iv 'HXlov ^sv cpa0L ytvsijd-aL noksL 
(poLVLxag, iv 'A%^r]vaLg ds yXavxag. rj KvjiQog 
15 sxsL nsXsCag dLacp^QOvg^ r) d' iv Udfic) 

"HQa rb XQ^^^ovv, cpaGLV, oQvtd^av yivog^ 
5 rovg xaXXL^bQcpovg xal iiSQL^Xsnrovg raag. 
8L6nsQ xaX inl rov vo^L6fiarog rav Ua^tav raag ierLv. 
71. insL 8s xal rav fisXsayQtdav Mr]v6dorog i^vrjad^r]^ 
20 Xs^o^sv Tt xal rjfistg nsQL avrav. KXvrog 6 MlX^]- 
6Log, 'AQL6rorsXovg ds ^ad^r^rrlg, iv ra a nsQL MLXrjrov 
yQdcpsL nsQL avrav ovrag (FHG II 333) • ^nsQl ds rb c 
tsQbv rrjg UaQd^svov iv AsQa si6lv oi xaXov^svoL 
oQvid^sg fisXsayQidsg. 6 ds ronog i6rlv sXa8r]g iv a 
25 rQScpovraL. i6rl 8% d6roQyov n^bg rd sxyova rb oqvsov 

2 ov%\ AE: corr. Herm bcxiv AE Iv oi%iSai A: corr. E 
Taojg AE 3 TOiovxovcWvo A xovxoiol Sv' E: corr. Coraes 

4 ava^ilaog A: corr. s 5 xawg A 8 aut ^oi^ iiQwxiGxoi 

aut TiQwxiGxa K 13 sv aAiais ju.sj/ E 15 SicpoQovg AE: 

corr. Eust. 1035, 46 16 ri^axo A: corr. E 17 xacog AE 

18 xawg A 23 Iv asgw A: corr. Dalec 23.24 fort. oQVid-ig 
oi KaX. ^sl. vel or ^BleayQLStg yiaXovii. oQVi&tg possis, etiam aC 
■nalovfievai [oQVid-eg] ^tl. coll. v. 11 

20* 450 /^ 

xal ohycoQBL r(ov vecottQujv, coCtE avdyxrj Totg leQtvGLV 
i7iL^ekat6&ui uvribv. ixu 8a t6 ybtv ^tysd^os oQvt&o^ 
yavvuiov, rijv da xaq)ukriv ^lxquv nQog t6 6cbfia xal 
ruvrrjv r^tArjv, £7t' avrrls da kotpov 6uqxivov^ (SxkrjQdv, 
CrQoyyvXoVj ai,axovra rr}s xaq^akiig loGneQ TCurraXov, xal 5 

d t6 xQcb^a |vAo£idi}, nQog 8e ratg yvd&otg ano Toi5 
^Td««Tog uQi,ufia'vriv dvrl ncbyavog ^uxquv 6uqxu xal 
tQv&QoraQav rCbv oQvt^tov. ti^v 8\ roig oQvtOtv anl 
ra Qvyx^i' ytvofievrjv, rjv evLOL naycova xukovdtv^ ovx 
e'X^t' dtb xal ravri] xoko^ov aGrtv. Qvy^og de o^vreQov 10 
xul ^et^ov t) oQvtg exet. rQdxrjXog iieXag^ naxvreQog 
xul ^QuxvreQog rcov oQvt&cov. t6 de Gco^a dnuv not- 
xCkov^ fieXavog iivrog toD xQd}[iarog oXov, nrtkotg kev- 
xotg xul nvxvotg dtetkr^ii^avov <(ov)> fiet^oGtv cpuxav. 

e ouTOt d' etGlv ev Qo^^oig oC xvxktGxot (^f}66ovy ^aXu6t 15 
Tov oAot> ;^9cj/LifiTog" di6 xat notxtXtav rtvd ot QOfi^ot 
nuQtxovrui^ tov ^tv ^tkccvog txovreg kevxoreQov to 
XQcb^a^ rov da kevxov nokv (lekdvreQOv. t6 de xaztt 
rdg nrtQvyag avratg nenotxtkrat kevxa nQiovd)de6tv 
6xrj}iu6iv [nvQcbda6tv xal] nuQ^ dkkr^ka xet^tvoig. 6xih] 20 
de uxtvrQu o^otu rotg oQvtd-totg. naQunkr]6tut 6' ai6tv 
aC &}]ketaL rotg dQQa6tv' dtb xal dv6dtc(XQtr6v e6rt t6 
rojv nskaccyQtdcjv yavog.' ro6avra xcd 6 neQtnurrirtxbg 
(ftk66ocpog naQt rcbv ^ekeuyQtdcov i6r6Qi]6ev. 1 vtoxxibv Herw 3.4 planius erat v.al avxr]v <^fifv^ ipil^qv 
6 ^vXotiSlg AE: corr. Schw 7 amfiazog A: corr. E [xai] K 
8 tgvd^QWTtQCiv A: corr. E 13 aniloig Gesner, sed variis 

s))a}sum })luinis Plin. li. n. 10, 74 14 d^f tAjjfififVwv A: corr. E, 
SitiXriii^fvov Mus oi) add. Scliw lu riaaov add. Wilam, 

HfXavTtQOLg (pro (iiXaai.) E 17 txovrog A: corr. Wilam 18 tu 
Si E rccte, ojiinor 19 fort. Xti^-Kotg 20 nvQmStaiv del. 

Schw, nai (om. E) del. K nQog aXXriXa E 21 uQvi&tioig E IJ 451 

12. OnT52N AEA0AKQN de ^vy]^ov€V£L 'E7iLXQC(t}]g f 

iv 'E^TCOQa (II 284 K)' ^ ^ , , , 

eTcl totg d' iyco 

^dysiQog. ovts UixeXuc xuvxriostaL 

5 tQScpEiv totovtov aQta^ov xar ixd^vcsv., 

ovx 'HXig, Evd-u dEXcpcixcov Eyco xqeu 

5 xdXkLOt oncoTia TCVQog dx^atg y]v&i6}iEva. 

"AXsi,Lg d' Ev IIovriQCi (ib. 367)' 

tQLCoBoXov xqeCgxov d6tEtov Ttdvv 

10 VELOV oTttbv xal ^fpfidv, evx^^ov., 

tEQEV, OtaV fj TtQOGCpEQCOV. 656 

^'A9-t]vatOL 6\ cog cpi]6L OLX6xoQog (FHG I 413), xalg 
"^QULg ^vovtEg ovx oTCtco^LV, dXX' e^ovGl td xQE'a, icaQ- 
aLtov^EVOL tdg d^Eag dnELQysiv rd 7CEQL6xEkri xav^ata 
15 xal tovg avx^ovg, (lEtd ds tilg 6v{i^£tQ0v d-£Q^a6Lag 
xal vddtcov coqulcov ixtEXEtv tcc cpvo^iEvcc. trjv ^ev ydQ 
oztr]6LV sXccttovg TCaQEXE^&cct d)cpEX£iag.i Tf]v Se £'jl>r]6iv 
ov fidvov Ti]v d)fi6trjtu TCEQLUiQEtv., dlXcc xccl tcc 6xXr]Qd 
liaXdttELV dvva^&UL xal tcc XoLTcd tcejculvelv. exl 8 

20 EV[lEV£6t£Q0V Xul dxLv6vv6t£QOV TCETCULVEL tr]V tQOCpr]V. 

6l67C£q Ecpd-bv ETCOTCtuv ov cpa6L SeIv ovd' icpEXlJELV. tb b 

^Ev ydQ dvdXv6LV exelv 6ox£t tov /ScArtorog, ag cpr]6LV 

^AQL6totiXr]g (meteor. 380b 2l?i* td 6i oictcc Tcbv icpd-av 

d}fi6t£QU xul i,r]Q6tEQu.' td 61 oTCtd xqeu xaXEttca cpXo- 

25 yC^Eg. SxQuttLg yovv iv KuXXiTCTcCdt] inl Toi) 'Hqu- 

xXiovg cpTfdCv fl 715 K)' 

uvtCxu (5' r^Qnu6E tE^dxr] 

d-£Qlidg T£ xuTCQOv cpXoyC8ug e^qvxe ts ndvd'' u^a. 

6 ovKr]Xi,Giv&a A: o^ix' 'HUg Cas 10 fort. xan ^SQfiov 

10.11 fU^^vAov, TSQtv Pors: ivxvXortQOV A 11 ozav i] ^TtiX 

TtQOGcptQ' Pors 19 iTL 8' E: oti 8' A 20 nirxu Wilam, 

fort. TttTtuivtiv (s. TCixrtiv) 23 xa ds ovxcc A: corr. Mus 

27.28 numeri fortasse ionici 452 i^ 

nal "AQxmnog iv 'HQaxlsl ra^ovvti (ib. 680)' 

tudl d' a(iu XOLQCOV axQOXOjha fiLXQdv 
tavQOv t' av^LX£Q(o (pkoyCbeg 
at dokLXUL t£ xdjiQOv (pkoyCdsq. 
c 73. tisqX de TTEPAIKQN tC 8el xul liysLV i^e, Ttkeovcov 5 
eiQrjHivav v(p' v^av; «AA' ov 7iuQuXeCxl!(o tb CetoQTjd^ev 
vTib 'HyrjGccvdQOV iv totg 'Tjto^V7]^u0LV (^FHGIV421). 
(prjGlv yuQ otL Ucc^LOL nXevGuvteg eig ZIv^uqlv xal 
xatuGxbvteg tijv ULQLtiv xdjQuv neQdCxcov uvuictuvtcov 
oiul 7iOLri6dvt(ov ipbcpov ixnXuyivteg ecpvyov xul ifi^dv- 10 
teg eig tug ^vavg uniickevGuv. 

neQl de AATQN XuyiaLkicov q^rjalv iv ta 71£ql 
2!l^covC8ov (fr. 14 Koep) ag deLTCvav tcuqu tco 'Hqcovl 6 
d I^L^covCdrjg, ov TCUQUte&ivtog uvta inl trjv tQCi7cet,uv 
xud-dneQ xul totg ukXoLg kayooov, aXk' v6t£Q0v fiEta- 15 
didovtog Tov 'liQcovog, uTce6x^8Cu6ev (fr. 170 B)' 

ov8\ yuQ (ov8'y evQvg TceQ icov i^Cxeto 8evQ0. 
bvtcog 8' rjv cog uhjQ^ag xC^^l^ 6 UL^avC^rjg xul ulQxQ^- 
xeQ8t]g, cog Xu^uLXicov q^rjaCv. iv UvQuxovGuLg yovv 
tov 'liQCJVog U7Co6tiXkovtog avta td xud'' rjiiiQuv ku^- 20 
TCQ&g Tccokcov tu TcXeCco 6 ULiiavC^rjg twv jcuq' ixeCvov 
Tce^TCO^ivcov eavta fiixQbv ^iQog uTcetCd^Eto. iQOfiivov 
e 8i tLvog triv uitCuv ^ojccjg, £i7C£v, r\ te 'liQcovog fieyu- 
XoTCQineLU xata^pavrjg f^ xal r] i^rj xo6fiLbtrjg.' 

OY0ATOZ 8e Ti^XexXeC^rjg iv UteQQOtg ovtcog 25 
^vrjfiovevsi (I 217 K)* 

djg ov6u d^fjXvg elxbtag ovd^uQ cptQco. 

2 rcc Si SaXXcc A: corr. Mein HLV.Qciiv parum aptum, 

fort. itvLv.x(ov 3 Ta|txfpa) A: corr. Di 4 cployCStq del. Bgk, 
oxMdsg Mein 17 ovd' add. Mus, cf. Hom. S 33 25 iv 

sTf-QOLS A, cf. IX p. 39 9 c i^ 453 

vnoycc6TQLOv d' uvxo divo^aGsv '^vttdotos iv Me^xI^i- 

fiOLQC) (II 410 K}. 74. ZITEYTQN de oQVLd-cov ^ev ^vrj- 

^ovEvsL MdtQcov iv tatg ITaQadLaLg ovtcog (fr. 4 Bi)* 

ag Ecpad"' ' ot d' iyiXa^Gav^ iTtijvELiidv t inl rorrc) 

5 6LtEvtdg oQVL&ag ix' aQyvQEOLCL TcCva^LV^ 

atQLxag^ otitEag^ XaydvoLg xatd varov iCcag (B 764). f 
dEXcpdxGJv de cjLtEvtav 6 cpkvaxoyQdcpog ZlaitatQog 
iv BaxxLdog rdficp ovtcog' 

eL' jcov xXC^avog tjv, tcoXv diXcpa^ GLtEVtbg iyQv^Ev. 
10 dElcpdxLa ds AL6%Lvrig eIqtjxev iv 'AXxL^Lddrj ovtcog 
(p. 21 Herm)' ^ &<37tEQ aC xamqXCdEg td dsXcpdxia tQs'- 
cpov6LV.' ^AvtL6d-iv7]g d' iv ^vdLoyvco^ovLxa' ^xal 
yaQ ixELvaL xd dEkcpdxLa TtQog ^Cav xoQtd^ovGLv.' xal 
iv IlQoxQEitXLxa di' ^dvtl dEXcpaxCcov tQiq)E(3&aL.' diX- 
15 (paxa de dQ6EVLX&g EiQrjxEv IlXdtcov iv JZbti^r^ (I 631 K)"657 
diXcpaxa ds QaLOtatov. 
Uocpoxkf]g "T^QEL (fr. 610 N)" 

i6d-CELV id^iXcov tbv dikcpaxa. 
KQUtLVog 'Odv60Ev6Lv (I 59 K)' 
20 dikcpaxag fiEydkovg. 

d-rjXvx&g de NtxoxdQrjg icprj (ib. 774)" 

xvov6av Sikcpaxa. 
xal EvnokLg XQv6a FivEi (ib. 335)" 

ovx aAA' E&vov dikcpaxu codov d-r]6tCa 
25 xa\ ^dXa xaXriv. 

xal nXdtcov 'loL (ib. 616)" 

2 airiGt&v Sh AE: corr. Schw 4 STtrjvsi-viiavr A, quod 

videtur iTf^vsyndv r' esse, ut voluit Mus 7 Ss Schw: rs A 
(jcaJ. SsXtp, E) 9 srQv^tv AE: corr. Schw 12 'Avricpdvrjg 

S' sv A: corr. Di 16 Ss Tttorarov K, S' aQcciorurov Wilam 

18 &slav Di 24 ovHccklsv&iov A: corr. Mein, tum Sslcpaii' 

svSov Kock &ricriu Mein: •^■Tjcma A 454 i^ 

jtQoGcpaQE davQO di) ri]v XB(pali]v rfjg dilg^axos. 
@£67tO(i7ios nrivBkonri (ilj. 746)' 

y.u\ rfjv isQicv 6(pdrrov6iv rjiitbv dak(pdxa. 

h j(^rjvS}v da OLravribv xal ^loOicov &a67iOfi7Cog av ly' 
0ilL7C7Cixibv xal la' 'EkXy]VLXibv (FHG I 297. 281), iv 5 
oig ificpavi^ai t6 7iaQl rijv yaOrsQa rav Aaxiovav 
iyxQarag yQ(i(p(ov ovrag' xa\ oC &(x6lol aTta^ilfav ^Ayt]- 
(jLXda 7CQ06i6vrL 7CQ6(iara 7Cavroda7cd xa\ (iovg av 
ra&Qafifiivovg^ 7CQbg rovroLg da xa\ 7ci[ifiara xa\ rQa- 
yrj^drojv aidog 7tavroda7tC3V. 6 d' ^Ayr]6Lkaog rd fiav 10 
7tQ6^ara xa\ rdg jiovg ala^av., rd da 7tiii[iaru xa\ rd 
rQayrjfiara ^tQarov [lav ovd' ayva' xar axaxdkv7tro yaQ. 

c cog d^a xaratdsv, d7to(piQaLV avrovg ixilavGsv, siTtav ov 
v6[iL[iov aivat AaxadaL^LOVLOLg iQi]^^^f- tOLOvroLg rotg 
adiGfiaGL. kL^taQOvvrcov ds rav @a6Lcov 'd^ta, (pi]6i, 15 
(piQOi^rag ixacvoLg^' dai^ag avroig rovg al'karag, ai7tav 
orL rovrovg dioL dLacpd^aLQaO&UL rQcoyovrag avrd TCokv 
[xdlkov )J avrbv xa\ tovg TCUQ^vrug AaxsduLfiovLav.' 
oTfc da roig al.'Xa6LV v^Qi6rixag 7cdvv ixQavro Auxa- 
6aL[i6vLOL xu\ MvQav 6 IlQLrjvavg L6roQat iv davriQa 20 

d Ma66i]VLUxav yQucpav ovrag (FHG IV 46ir '^rotg d' 
aXXa6i 7CUV v(iQL6rLxbv aQyov i7tirdrrov6L 7tQbg 7tu6av 
uyov uri[iLav. xvvi]V ra yuQ axa6rov (poQatv iTtdvuyxsg 
aQL6uv xu\ dicpd^iQuv 7tSQi(is(ikr]6d-UL 7th]ydg rs rsruy- 
[livag Xan^dvsLv xur iviuvrbv ddixr^^urog xaQLg., "va 25 
^rj7t0TS dovXsvSLV d7to[idd-a6LV. TtQbg Ss rovroLg si' rLVSg 

3 rintbv ccpdrtovcLV A: coiT. lacobs 7 6 Taxoog i-Ttffitpiv 
Wichers, cf. IX 384 a et Nep. Ages. c. 8 10 fort. nXfjd-og 

(rQKyi]iic(ra ■navroSana E) 11 tovs ^ovg Cas 14 roLOvroig 
E: roGovroig A, tum fort. roig vel toig iSfCfiaciv delendura 
16 ccbroig om. E 17 St olSa cp^^fiQeeO^ai. AE: corr. Cas 

18 ijntQ Beuseler IJ 455 

vn:sQax^d^oisv trjv oixstLxriv STCLqjdvsiuVj iTCsd-yjxav 
^yj^iav ^dvatov xal toig xsxtrj^svoLg STtLtL^iov, sl n^i 
STiixojtxoLSv tovg adQovfisvovg. xal TtaQadovtsg avtoig 
tf}v xaQav sta^av ^oiQav ^v avtotg dvoiGovGLV alsi^ 
5 yj^^viXsLv (?£ si'Qr]taL STtl tav avXovvtav. /di(pLXog e 
EvvaQidL (II 567 K;^ * 

sxrjviadag' tcolovGl tovto ndvtsg ot 

TtaQCC TL^od^SO}. 

75. STtsl ds xal Ttstadavog ^SQog sxdGtco xsttaL, r}v 

10 TTEPNAN xalov6L, q)SQS tl slna^sv xal nsQl ravTTjg, 
si tLg tov ovdftaTO? fivrj^ovsvsL. xdXXLGtaL ^sv yocQ 
at FakkLxai., ovx anoXsiitovtaL 8s avtav ovts (aty 
a^to Kc^vQag xr]g 'A^LatLxrjg ovts at AvxLaL. ^v^jjio- 
vsvsL d' avtcbv StQd^cov sv tQixr] rscoyQag^ovfisvcov f 

15 (p. 162), dvijQ ov Ttdvv vsaxsQog' XsysL yaQ avtov sv 
xfi s^do^r] ti]g avtrig TtQayfiatsiag (fr. 58 b M) iyvcoxsvai 
IIo6sl8covlov tbv dnb trig 6toag g)Lk660(pov, ov noXld- 
xig i^s^vr^^sd-a 6vyysvo^svov UxLjticovL tg5 xr^v KaQx^l- 
dova sXdvtL. yQdcpSL d' ovv 6 UtQd^av ovtcog' ' iv 

20 Sitavicc TtQog t/J 'Axvtavia noXLg Iloaitikcov , cog av 
SLTtOL tig IIofim^LOTtoXLg^ iv f] TtSQvaL dLdcpoQOL 6vvxi-6bS 
%svtaL xatg Kavta^QLxatg ivd^iXXoL.' 

AAITTAZTS2N ds XQS&v ^vrjiiovsvsL 6 tr^g xcofiadias 
7tOLr]t^g 'AQL6tofisvr]g iv AL0vv6(p (I 692 K)' 

25 aXi7ta6ta xavta 7taQati&r]\ii 6oi. 

xal iv r6r]6LV (ib. 691)' 

3 avdQoviisvovg AE: corr. Cas 7 £;^»]vt(ra5 Stephanus, nisi 
mavis v. 5 jjTjvia^ftv 8 Tifio^^iov Kock 10 tvsqI a-ur^s A: 
corr. K 12 ai yaiarxal A: corr. K afadd. Mus IboviiolvK, 
sed oratio mutila; ccvzov intellege Pompeium 18 (i£(ivi]iis&cc A: 
corr. K, ceterum de Scipione idem error XII 449 de 19sqq longe 
aliter Strabo 20 7io(ntd.Soav A: corr. Cas 22 iiovQiv.aig A: 
corr. e Strabone 456 IJ 

[6 GtQu^av] 
ciXCnaGzov aiel xbv ^sqcctiovt ijisc&iSLV. 
76. ijtel 6 6 xcd ^ Z!ixsXLag uvxrjuu xQocpuklg^ rjd' 
i0ti 60L, cpcloL, ks^a^sv tl xul TtsQL TYPQN. OlXtjiigjv 
}isv yuQ iv ra inLyQucpo^svcp HLXskLxa (II 499 K)' 5 

iyco TiQorsQOv fisv ao^rjv rriv UlxsXluv 
b 'iv Tot)r' uTtotuxtov uvtb tovg tvQOvg tiolslv 

xaXovg. stL tavtu TCQOGstLd^r^v dxrjxoag, 
ifiutLU TtOLxiX' st XsyoL tLg ^JlxsXlxcc. 
5 B. Gxsvr] ^sv ovv xul xtij^ut' ao^iriv cpsQSLV. 10 

xaX TQO^Lki^xbg ds tvQog svdoi,6g i6tL. ■usqI ov cpr^GLV 
^rjfirltQLog 6 Z!x7]tl}Log iv dsvtsQa Tqcolxov z/taxd- 
6[iov ovtag (fr. '6 Gaede)* 'r^? 'AiuCag TtokLg TQopLCXsLtt^ 
7CSQL r]v yCvstuL tvQog utysLog rjdt(jTOg, ovx s%cov 6vy- 
xQL6iv TCQog srsQov, 6 jtQ06ayoQSv6^svog TQ0^LkLx6g' 15 
c ov xttX I^nLCOvCdrig fJLvrjfiovsvsL iv 'Jcffi/Soj, ou 17 ttQx^ 
(fr. 22 B)- 

<^^^ TioXXa \uv Sij nQosxnovfi^ Tr^Xs^^Qore, 
yQttcpcov' 

ivruvd-u (isvroL rvQog i^ 'AxttCrjg 20 

TQO^Lhxbg d^av^uGrbg^ ov xurrjyayov . . . 
EvQinCdrjg d' iv KvxkconL bnCuv xuXsl rvQOv tbv 
dQL^vv, rbv nr]yvviisvov tc5 tf^g 6vxr]g 6na (136)' 
XttX tvQbg onCug ietX xuX zlLbg ydXa, 

1 6 azQdptov del. Wilam, certe non recte 6Gxav.bv Toup 
3.4 fort. rfSi rig, w cpiloi, ut etiam haec eiusdem poetae 
ignoti sint 6 aiifirjj' A: corr. Bentl tjj ZitisXia. Dobr 

7 uvzQV A: corr. Mus 8 ixL Bentl: ^rt re A post tixTjxomg 
addit A: zvQog cixfAtxos ori KQccTLCTog tjv aire neQiczfQul ci-ne- 
liy,ai, quae del. Bentl 10 B. add. Kock; versus corruptus, 
velut GnvzT] (Jiiv ovv xal exobftjLiar', tum wifiTjv A: corr. Cas 
11 crpofiiAtxos E ubique 18 ZT]}.S(i§Qcoze A 21 GZQO^iiliog 

A: corr. Mein 24 ^oog ydXa recte Eurip. codd. i^ 457 

sjtEl ds n€Ql Tcdvtav sluiov rcbv TiaQccxeL^evav aTtotQa- 
yr][id te jtejioirj^ai tbv TQO^thxov, xatanavGco tbv d 
Xoyov tb yccQ Xeixpavov t&v tQayrjfidtcjv xal tQco^t^av 
ccTtotQdyrj^a elQrjxev Evnokig (I 335 Kj. Gxantcov yuQ 
5 zJidvfiiav tivd dnotQayri^a avtbv efQrjxev dXcoTiexog 
i]tOi ag fiiXQOv tb 6(b(ia rj cog xaxorjd^rj xal navovQyov, 
&g g)r}6iv b'A6xaXcovitrig zJcoQbd-eog. tovg de kentovg 
tav tvQ&v xal nkatelg KQrjteg d-rjkeiag xaXovGiv, cog 
(prjGL UeXevxog' ovg ev d-vGiatg tiGlv evayitfivGiv. 

10 nvQiicp^av de fivrj^ovevet (o{>tc3 de xakeltai tb nQcbtov 
ydXa) 0ikLnni6r]g ev AvkoL$ (ITISfMK)- 

td de nvQLecp%-a xal td kdyava tavt e%cov. e 

xaX l'6ajg ndvta td toiavta emdeinvidag ikeyov Mccxe- 
86veg. xcbd^covog ydQ ridvG^ata tavta.^ 

15 77. toiavtd tiva eti Toi) Ovkmavov diakeyo^evov 
ineXd^cav slg ixeCvcov t&v 6og>i6ta)v ^ayetQcov eiicri- 
Qv66e ^vfia. xal noXX&v i,evit,o^evcov inl ta xrjQvyfiati 
— ov yaQ ideCxvvev 6 6tiyfiatCag o ti ijv — ecpr]' '^dyvoetv 
^OL doxsLte, d) dvdQeg daLtakrjg, otL xal Kdd^og 6 tov 

20 ^LOvv6ov ndnnog fidyeLQog rjv.' 6iconr]6dvtcov de xal 
inl tovta ndvtcov ^ EvrjfieQog., i^PV^ o Kaog iv ta 
tQCta trjg 'leQdg 'AvayQacprjg to'D'9'' L6toQei., oog Hidca- f 
vCcov Xsy6vtav to-Oto, OTt Kddfiog ^dyetQog cov tov 
Pa6iXeag xal naQaXa^cov trjv 'AQ^ovCav avXrjtQCda xal 

25 avtrjv ov6av TOt) ^a6iXiag ecpvyev 6vv avtfj. 

iya ds (psv^ofiat <^y'y iXsv&SQog ysyag itrag.ad.fr.98N); 

1.2 anozQdyr\ii,ai fitSTtoir^fjLaL A: corr. K 4 Eupolis dixit 
anond.rr}(ia 9 ovg xal iv E 12 Tovg Sh nvQit(p&ag A nvQi- 
scpQ-a E: corr. Schw, cf. Poll. 6, 54 Xdxava Mus 17 (ivna A 
ubique 22.23 c lS ov icov A: corr. Mus 26 y' add. Schw, versus 
fort. Euripideus coll. Ar. Ach. 203 458 i^ 

ovd\ yccQ otv €VQOi Tig v[iav dovXov iiccystQOv xlvu iv 

xaficodLa nXr\v nuQdc. IloeudCmic} ju.dvoj. dovXoi <5' 

(tb^bxl^OTtOiol naQriX^ov vno nQcotcov Maxsddvav tout' 

inirr,6£V6dvro)v ?) dc' v^qlv ij 8t dxv%iav xav alx^La- 

k(i}xc6^EL6G)v noXecov. ixdXovv ot nakaiol xbv iiev no- 5 

kcxLxov ^dysLQOv ^acGcova, xbv 6' ixxdncov xixxLya. 

XQv6Lnnog d' 6 <pLk66ocpog xbv ^aiGcova dnb xov 

(ia6d6&aL olaxaL xexXrl^&aL, olov xbv d^ad-f} xal nQog 

ya6xiQa vsvsvxoxa^ dyvoav oxl MaC^cov yiyovev xcoua- 

dCag vnoxQLxijg MeyaQSvg xb yivog, bg xal xb nQ06a- 10 

netov evQ£ t6 dn avxov xaXov^ievov ^aCeava^ ag Aql- 

b 6xo(pdvrjg (prj6lv 6 Bv^dvxLog iv xa neQC IJQO^cbnav 

(p. 276 N), evQSiv avxbv (pd6xav xal xb xov dsQdnovxog 

no66anov xal xb xov ^iaysCQOv. xal sCx6xag xal xd xov- 

xoLg nQinovxa 6xaii^axa xaXslxaL \LaL6avLxd. yidXL6xa 15 

yaQ sl6dyovxaL oi ^dysLQOL 6xanxLxoC XLvsg, ag naQa 

Msvdv8Q(p iv 'EnLXQsnovGLV (III 50 K). xal ^lXt}- 

fiav di nov q)rj6Lv (II 517 K)* 

6(pCyy dQQsv\ ov ^dystQov slg xrjv otxCav 

siXr^cp'' dnXag yuQ ovds sv, ^d xovg ^eovg, 20 

av <ldvy Xiyrj 6vvC7]^l' xacvd QYjuaxa 

c nenoQL6^ivog ydQ i6XL. 

xbv ds MaCeava UoXi^av iv xoig nQog TCpiaiov 

(fr. 46 Pr) ix xav iv UixsXCa (py]6lv sJvul MsydQav xul 

ovx ix xav NL6uCav. dXX' o ys Uo^sCdLnnog neQl 25 

dovAcji/ ybuysLQav iv 'AnoxXsLO^ivri (pt]6Cv (III 336 K)* 

1 av tvQOi Mus: avtlevd^fqoL A 2 nociSinnoai A 3 fort. 
[vnb] 5 S' ot E 11 tvQS t6 E: SQtvro A, tum foii. fiaiawv 
14 cf Poll. 4, 148 16 01 del. K, nisi praestat nvtg (^ovrtgy 

19sqq eidem versus e Stratonis Phoenicida IXp. 382c, videtur 
tnrbatum esse 21 oiv /Ifyft A: bo' av Xiyr) p. 382, fort. offoov 
Xiyti 23 (idawva A 24 (xfyaQBcov A: corr. Schw 25 vr}- 
aaioiv A noaidinnog A, cf. p. 658 f i^ 459 

Tccvxl ^sv ovv toiavtcc. 0v^jiaLV£i ds ti 

vvv [lOi diaxovovvtt TtaQo. ta dsGnotri 

aGtetov ovx aXa^o^^ ixcpsQCJV XQSag. 

■Kai sv UvvtQotpoLg (^ib. 342)' 

5 i^ddL^sg e^co t&v nvX&v ^dyeiQog cov; 

B. ivtbg TCvXibv yaQ <(«v)> ^ivav adsiTivog rjv. 

A. TiotSQ ovv aq}€L6aL', B. xat dyoQav iQyd^o^ac 

inQLato ydQ tLg b^6te%v6g [le yvcoQLfiog. 

78. ovdev ovv r]v naQddo^ov el xal d^vtLxrig r]6av 

10 e^TceLQOL OL TtaXaCteQOL (idycLQOL' TCQoCGtavto yovv xal 

yd^ov xal d^vGicJV. dL^neQ MevavdQog iv KoXaxL 

tbv totg tetQadiGtatg dLaxovovfievov (iccysLQov iv xri 

tfig Ilavdrj^iov 'AcpQodCtyjg ioQtfi noLet tavtl Xeyovta 

(III 82 K)' 

15 6nov8ri. dCdov 6v onXdyxv^ dxoXovd-iov. not (iXeneLg; 

6nov6if]. cpeQ\ a nat UcoGCa. onovdyj. xaXag. 

avxov. d-eotg ^OXv^inCoLg evxco^ied-a 

'OXvfinCaLGL^ naGL nd^aLg' Xdfiftave 

5 tijv yXattav. inl tovta didovaL OatrjQCav., 

20 vyCeLav^ dyad-d noXXd tav ovtcov te vvv 

dyad^&v ovr}6Lv nd6L. tavt evxd)iie&a. 

xal naQu 2JL(ic3vC8t] de cpriGLv eteQog (fr. 24 B'')* 

vv cog dcpev0a xd>g i^iCdtvXa xQea 

iQC06tC' xa\ yaQ ov xaxag inCGta^iac . . . 

25 i(icpaCv£L d' avtav trjv ifineLQCav xal rj nQog 'AXei,- 

avdQov 'OXv(inLddog 'EnLGtoXt]. nQOtQenofievrj (idyet- 

6 yccQ av (isvcov Di: ntXQfiCvcov A 7 JtotCQOv ovv ccq>SL6sa 
A: corr. Dobr 16 m JiltLcocoaia A: corr. Piera naXcQ A: corr. 
Mus 16. 17 KaX&g ix^'- Wilam, fort. v. 17 s^x^^^^' ^fotg 

IS 'OXvfiTiiact A: corr. Cas 19 siti Mein: sv A 21 ovr^atav 
A: corr. Cas 23 vv wg Bgk: j;coff A 24 tQoocrt Hecker: 

slSmg- Tt A 25 epistulam non Olympiadis esse, sed ex Alex- 
andri matrisque epistulario petitam vidit Wilam 4G0 i^ 

Qov avrfj 7iQLa6&at &v6iav s^thlqov rj (iijtrjQ gjTj^t" 

^neXiyvav xov ^dyeiQOV la^e naQu trlg jLtijTpdg. ovtos 

yuQ oide ta uqu. 6ov tk naxQ&a ndvxa ov xqotcov 

d^vexai xal xa ccQyadiGxLxu xal xu Bux%lxu^ o6u xe 

()(}()0lvfi7tiug jtQod-vexut ovxog oidev. /litj ovv u^eXi]6r]g^ 5 

ukku Xu^e' xuL u7t66xeiXov TtQog eae xtjv xuxC^x^vJ' 

79. oTfc 8e 6e^vbv rjv rj ^uyeiQLxrj uud^etv e6xLv ex 

t&v ^A%^vri6L KrjQvxcov. oXde yuQ ^uyeiQcov xul /3ov- 

tvjtcjv enelipv tu^LV, ag (pr}6Lv KXeidri^og ev IIqoj- 

xoyoviug TtQcbxc) (FHG I 362). "Oftr^pdg xe xb Qet,eLV lo 

eTcl Tov %^veLV tu66eL^ t6 8e Q^veLV inl tov rl>uL6xcc 

(lexudbQTtLU d^vfiLuv xal ot TtaXuLol xb ^veiv 8quv 

avo^u^ov. edQCJv d' ot KrjQvxeg uxql itoXkov ^ov&v- 

xovvxeg, (pr]6i, xul 6xevu^ovxeg xul ^L6xvkXovxeg, ext 

h d' o^vo;i^ooi3vT£ff. KrjQvxug d' uvxovg unb xov xQeix- 15 

Tovog civ6yiut,ov. uvuyeyQunxui xe ovda^ov \jLuyeiQa 

lLi6&6g, uXXu xr\QvxL. xal 'Ayu^Le^Lvav 8e nuQ^ 'O^riQca 

%vei ^u6Lkevcov' cpri^l yuQ 6 noLrjxrjg (r292)" 

ij xal dnb ^xo^d^ovg uqvcov xu^e vrjke^L yaXxa., 

xuL xovg ^ev xuxe^rjxev eni x^ovbg u6nuiQ0vxug 20 

d^v^ov tffvo^eVovg* dnb yuQ ^evog eXXexo xuXxbg. 

xttX &Qu6vfirjdr]g 6 tov Ne6toQog vtbg dvuku^cov neke- 

c Kvv xbntet tbv /3ovv, inel 8iu t6 yrjQug 6 Ne6tcoQ ovx 

'^8vvuxo' 6vven6vovv d' uvxa xal ot ukXoL dSekcpoi 

(y 442). ovxGjg «vdo|ov rjv xul ^eyL6xov vb tfjg (layet- 25 

QLxrig te%vr]g di,ico^a. xul nuQu 'PcoyiuioLg 6' ol tL^rjtul 

— ^eyi6tr] 8' uvtrj dQxi) — triv neQLn^QcpvQov iv8e8v- 

x6teg xal i^tecpavco^evoL nekexei td teQela xati^akkov. 

2 TliXiyvccq nomen suspectum 3 ndvtag A: corr. Mu3 

4 fort. Tu 'AQyiaSiKU 8. 9 oiSb et ^ovtvqcov A: coit. Mus 

10 — 13 non suo loco posita 16. 17 haec concisa 18 rectius 
^aaLltvs lov i^ 461 

ov jiaQSQycog de naQa xa 'O^ijqcj xal xa OQXta xal 
xa CsQod^vta x7]qvxss xoiic^ov6lv, ag TcaXaiag ovdrig 
xal 7iQO67]xov0r}g avxotg xr]g XaLXOVQyiag (rii6)' 
"ExTioQ de TtQOxl adxv dvo xiJQVxag STtefiTts d 

5 xaQjtaXi^ag aQvag xe (fSQSLV IlQLafiov xs xaXs66ai. 
xa\ ndkiv (118)" 

avxaQ o Tak%^v^LOv nQOUi XQsCav 'Aya^sfivav 
vriag inl yXatpvQag isvac ijd' uqv" sxsksv0sv 

0L6S(lSVaL. 
10 xaL {T250)' 

Tald-v^Log dh d^sa svaXCyxLOg avd^v 
xdnQov s%(ov sv xsqGl nuQCGxaxo noL^svL Xaav. 
80. iv ds x<p nQaxa xrig 'AxQ-Cdog KXsCSrniog (FHG 
I 359) (pvXov dnofpaCvsL fiaysCQov sxovxcov drificovQyLxdg e 
15 XL^dg, olg xa\ xo nlri^og svsQyslv SQyov r]v. ovx 
dnsLxdxag ds xa\ 'Ad-r]vCcov iv IJafid&Qa^Lv, cog (pr]6LV 
'lo^ag (FHG HI 482), fidysLQOv stadysL cpvG LoXoy ovvxa 
dta xovxav (HT 369 K)- 

ovx ol6%^' bxL ndvxcov r] ^aysLQLxr] xsxvrj 
20 nQog svGs^SLav nXsiexa nQ06svr]vsx&' bXcog; 

B. xoLOvxov S6XL xovxo; A. ndvv ys, ^dQ^aQS. 
xov d^r]QLcodovg xac naQaGnovSov ^Cov 
5 r]fidg yaQ dnokv6a6a xa\ xr]g dvGx^Qovg 
dXlr]Xoq)ayCag r]yay sig xd^LV xlvu f 

25 xa\ Towovi nsQLf]xpsv bv vvv\ ^Cov 

^&lisv. B. xCva xQonov, A. nQoGsxs, xdycb 6ol cpQaGco. 
dXXr]kocpayCag xa\ xaxav bvxcov Gvxvav 
10 ysvofisvog dv&Qconog XLg ovx d^slxsQog 

1 Ss ra: naQcc A: corr. ? 5 yiaXeGat, A 11 Sh £co 

ivaX. A 13 Kccl Srjfiog A: corr. Cas 15 hsQysiv cor- 

ruptum, ccytiQEi.v Wilam 462 i^ 

ed^vG' L£Qstov TCQaros, ciTCxrj6sv XQsag. 
as <5' '^v t6 XQsag -fjdtoi' dvd-Qcojtov XQsav^ 
uvxovg ^ev ovx i^a6cbvxo, xa de ^oGxri^axa 
%^vovx£g (OTtrcov. ag (5' uTia^ xrig iidovfig 
661 15 i[i7tSLQiav XIV sXa^ov, aQxfig ysvoaevrjg 5 

inl JiksLOV rjv^ov xrjv ^aysLQLxrjv xs%VTqv. 
o&sv sxL xal vvv xav tcqoxsqov ^s\jlvi]^svol 
xa enXdyiva xolg ^sol^lv otixGjGlv (pXoyl 
aXag ov TtQO^dyovxsg' ov yuQ fjGav ovdsnco 
20 sig xr^v xoLUvxrjv xQri^LV ii,svQr]fisvoL. lo 

ag d' ■i]QSG^ avxotg vGxsqov, xal xovg akag 
7tQo6dyov6LV r]dr], xav lsqojv ysyQafi^isvcov 
xd TtdxQLa dLaxr]QOvvxsg. ditSQ rj^itv ^ova 
dna6LV aQxr] ysyovs xfjg 6(oxr]QLag, 

b 25 t6 nQ06(f)LkoxExvstv dta xs xav r]dv6fidxcov 15 

inl nXstov avh,SLv xr]v (iaysLQLxr]v xsxvrjv. 
B. xaLvbg ydQ i6xLv ovxo6l IlakaLcpuxog. 
A. }xsxu xavxa ya6xQL0v XLg av&vXsvfisvov 
nQOLovxog si6r]vsyxar' rjdr] xov XQ^^vov 
30 [dxQL^ag] iQLCpLOv ixaxsQco6s^ nvLXxa di^la^sv 20 
nsQLxo^^axLa, dLsyCyyQU^' vnoxQov6ug ykvxst, 
Lx^vv naQSL6sxvxXr]6sv ovd' oQdt^svov^ 

c Xdxavov.) xuQLxog nokvxsksg., ^joi^cypov, ^sXl. 

cog noXi) (8V) dicc xdg r]8ovug clg vvv ksyco 
36 ansZ% sxa6xog xov cpaystv uv sxl vsxqov' 25 1. 2 KQia. iacog S' A: KQiag Fors, wg Cas 3 tit' avtovg 
(isv E, avtnvg st' ovk Mein 6 nXiiov tivi]v^ov A nXiiov tivsg 
Tjv^ov E: corr. Di 12 velut t&v UQcbv XQ^'-^ [^- tatpw) uovov 
i. e. in solis sacris facirmdis salibus abitinebant 20 ayiQi^wg 
del. Dobr 21 SitmyyQag A: corr. Dobr, metaphora firmatur 
insequenti verbo vnoy.QovGag 22 extrema corrupta, fort. ovS' 
icaQaiievov 24 Se add. Mein iz/ 463 

avrots axavTsg iJ|tovv <5f^f/v, ox^og 
r}&QOL^£r\ iyivovd-' at TCoXecg olTcovfisvat 
dLO. rijv rixvrjv, oJtSQ slna, T))v fiay£iQLX7]v. 
B. av&Q(07ts ^«t^f, TteQt nod' ei ra dE^nory. 
5 40 ^. xaraQx6^£&' rjfistg oC ^dysiQOt, d-vo^sv, 
Gjiovdag Ttoiov^EV., tc5 ^dXL6ra rovg d^sovg 
rjfitv vTtaxovEtv did rb ravd-' EVQrpcivat 
rd fidXtara GvvrELVOvra TtQog t6 ^^v xaX&g. d 

B. vTtEQ Ev6E^ELag ovv dcpElg 7tav6aL kiycov. 
10 45 A. T^^aQrov. dkXd dsvQO (yvvy 6vv£l6l%-l 
ifiOL, rd r ivdov EvrQETtrj nouL ka^av. 
81. xal AkelLg d' iv jE^rjrLa (II 343 K) dr^kot ort r] 
^ayELQLxij rixvrj iitLrriSEv^a ijv ikEvd-iQcov nokCrrig 
ydQ rLg ovx, dyEvi^g iv avrw dELxvvrat 6 ^dyELQog. 
15 xal ot rd 'Oi(^aQrvrtxd dh ^vyyQdipavrEg 'HQaxkEtdrjg e 
T£ xal Fkavxog 6 AoxQog ovx aQ^orrEtv cpaat (^dov- 
Xot6ty rrjv ^iayEtQtxT^v , «AA' ovdl rotg rvxovGt rdv 
ilEvd-iQCJV.' ixGEiivvvEt Se ry]v rixvr]v xal 6 vEoyrEQog 
KQartvog iv rotg Ftyaat Xiyav (11 289 K)- 
20 iv&v^Et ds rrjg yilg ag ykvxv 

ot,Et xajtvog r ii,iQX£r' Evcodierarog; 
oixEt rtg, G)g EOtXEV, <^ivy ra ^a^^aTt 
kt^av(oro7t(bkr]g t) (idyEtQog UtxEkLXog. 
5 B. 7taQankr]6Lav 66^i]v kiyELg d^q^otv ykvxvg; f 7 slQTjiisvat A: corr. Mus 9 &(pag A: corr. lac 

10. 11 SevQO 6vv£6d-Lt (101 A: vvv add. Cob, reliqua corr. Dobr 
14 &YBVT]g K: anivrjg A, ov KaiioitLvr}g non recte Schoenemanu 
16. 17 SovXot.61, add. K, poetae versus agnovit Di 20 ivQ-v- 

(iBL A 21 evcodietiQog AE: corr. Bgk 22 iv add. Mus 

24 Dobraeus Athenaei verba esse putat naQanlTjGiav 66^i]v 
Xiyei (potius Xaycov) afKpoiv Kal 6 yXvKvg 'AvtL(pdvr}g Ss (potius 
d' 'AvTL(pdvr,g) 464 /^ 

xul 'Avri(pttvi]g (3' tv /tvGTtQuxu) ijfaivcbv roi'^ Zixe- 
iLXovg ^uyeLQOvg XsysL (iVj. 48} * 

2JixEkibv d& Tf'xvuLg i]dvvd^ei6UL 
duLxhg dLU&QvauurLdeg. 
xul MivuvdQog Iv ^uG^urL IIl 144 K • 5 

i7tL6rjaaLV£6d'\ iuv 
7] GxevuGlu xu&dQeLog fi xul TtoLXLkr]. 
no^jeCbLmtog iv ^AvajiXijtovTL (\h.33b)' 
iyco ^uytLQOv lu^fiuvLOv uxrixou 

C62 T« TWV (lUyELQlOV TtUvQ-' U Xud"' ixuGTOV XUXCi 10 

dvreQyoXafiovvrog ikEyov o ixlv ojg ovx £%£t 
Qiva XQLTLxi^v TtQog TOv4>ov, o d' ort (rby 6t6^u 
5 Ttovr^Qdv., o da Trjv yXarrav etg dGxV^ovag 
ijtL&v^Lug evLu ts rav y]dv6^ccT(ov., 
xud^aXog, xaTo|og, x^av6TLx6g, TtQoGxavGTLXog., 15 

xuTtvov ov cpiQcov., TtvQ ov (psQcav. ix TOi) nvQbg 
aig Tccg iia%ULQug y]l^ov cov elg ovtogI 
h 10 dcci rcbv iiaiuLQcbv rou nvQog r ihjkvd^iv. 

^AvT i(pdv>]g ^' iv OLkcbrLdL Tr]v GocpLUV rcbv auyeC- 
Qcov i^<puvCt,cov (pr^oCv (II 109 K)* 20 

ouxovv t6 ^\v ykavxCdLOv, (o6Tt£Q uXkorE^ 
eipELV iv dk^ri (pr]^C. B. t6 ds ku(iQdxiov; 
A. oTtrdv okov. B. rbv yakeov; A. iv vTtoTQCuuarL 
t,i6ccL. B. t6 d' iyxiksLov; A. dksg.) oQCyuvov., 
5 vdcoQ. B. 6 yoyyQog; A. ruvrov. B. )) jicuCg; A. X^^^i- 25 

G tniariiiaivtoQ^aL av A: corr. Bentl 7 jtax^apiog A 

8 nooidLTiTiog A 9 avaXa^wv A: corr. Mein 10 no.v&' a 

Kcck: ndvTa A 11 ^Xeyo^tv ws A: corr. Grot 12 xp^jr^- 

Hi]v A: corr. s zb add. lac 14 tvLo. zs corruptum, ifiiaive 
Cob, post inL&viiiag hiatum not. Di 15 xaro^ovg A: corr. 

Grot 16 nvQ ov cpigav Grot: ov iivq ov cptQcov S' A 

21 yXv^iSiov A: corr. VII 295d 22 iXsiv iv A, cf. p. 295 

24 iioQ-ai A: corr. Cas iyxiXcov aXag A, cf. p. 295 i^ 465 

B. TiQoGsGti d-vvvov te^axog. A. 6ntTq6£i,g. B. XQsag 

iQicpEiov; A. bntov. B. ^dtsQOV', A. tai>ccvtCa. 

B. 6 CitXriv', A. ^eodx&G}. B. vrlOtLg; B. dTtoXst [i c 

OVTO^Jl. 

5 doidi^av d' o^aQtvtciV ovofiata xataXaysi, Bdtav iv 
EvsQystaig ovtcog (III 327 K)' 

£1» y\ dj I^i^vvy], tdg vvxtag ov xad^svdo^sv 
ovd' dvaysyQd^^sd^\ d^Xd xaCstat Avjjvog, 
xal ^i^kCov (^ivy talg X^Q^h ^^^ (pQOvti^o^sv 
10 Ti 2^6g)C3V xataXiXoiTt' i] tC I^rmcovaxtCdijg 

5 6 Xiog ri TvvddQLiog 6 UtxvchvLog, d 

-JJ ZoTtvQivog. A. avtbg svQrjxag ds tC; 
A. td ^iyi6ta. B. Ttoia ravta; A. tovg tsd-vr]x6tag . . 
82. iya 8\ totovtovl (iQ&^a vfitv, dvdQsg cpCloi,, t6 
15 fiv^a cpsQco. TtsQl ov 'AQts^CdcoQog ^sv 6 'AQiGto- 
cpdvsiog iv O^aQtvtixaig rkco66aig cpiplv otc 6xsvd- 
^stai ix xQS&v xal alnatog, noXXcbv dQtv^chav 6vvs^- 
(iakko^ivcov. 'EnaCvstog 5' iv ^OipaQtvtixa kiyst 
ravTa' 'fjtv(ia ds navtog isqsCov^ xal oQvi^og 8s %q^ 
20 noLStv td dnaXd tcov XQsav [iiXQd 6vvtsii6vta xal td e 
6nkdyiva xal tb svtSQOV xal tb al^ia dLad-Qvipavta 
xa\ dQtv6avta o^sl, tvQa onta, 6iXcpC(p,, xv^iCva^ ^u/xw 
%XcoQ(p xal ^rjQa, 9-v[i^q(x, xoQLdvvco %XcoQ(p ts xal 
i,y]Q(p xal yi]tC(p xal xQO[i[LV(p xad^aQ^p nscpco6^ivcp iq 
25 [ir]x(ovL xal 6tacpC8L i] [likitL xa\ Q6ag o^sCag x6xxoLg. 
slvaL di 60L t6 auT6 [iv^ia xa\ oiIjov" 

83. to6avta xa\ toutov xatax6^avtog ov [i6vov 

1 OTTT^s tl? A 2 iQifpiov A 8 ov8' ava7te7tccvfii&' Cob 
9 tv add. Bothe 10 cocpiov A: corr. Pors e Poll. 6,70 xara- 
XiloLTttv Tjrtg Tj(icovayiTtLdr]s A: corr. Pors 11 TvvdaQttibg 

A: corr. Pors 13 noea A: corr. Schw 2G fort. t6 avxb 

[ftvftot] Kai (iipov 4G6 iJ 

ra 7iQoatQr,utvu aXXu xul rjfiag^ ukXog iTteiSfiXd^ev rrjv 
f pLutrvriv xouit,(ov. vxlo 17^ xul ^r^riJGeajg yevo(itvr,g 
xul roi) OvkTituvov eiTtovrog ru ix rCiv 'Oil^uorvrixCjv 
riioGGCiv rov TtQOSLQri^ivov '^Qr S(iLdcjQov^ A( (ilXlu- 
vbg zIcoQod^ico srprj ra ^ACxuXcovCrri GvyyQu^iuu ixds- 5 
doGQ-ui i7tLyQucp6(isvov TIsqI 'Avrttpuvovg xul nsQl rfjg 
7CUQCC rotg vscoriQOig xcjfiLxoig nurrvr]g' i]v SsrruXav 
cfjr^GLV sivui svQrifiu, ijtLj(^coQici6UL ds xuv rulg 'A^i\vuig 
xuru rrjv Muxsdovcov iitLXQCxrsLUV. biioloyovvrut d' 
66.301" Qsrrukol nokvrskiGruroL rCbv 'EXkTqvcov ysysvf](5yfui 10 
TCSQi T£ rug ia&firug xul rrjv dCuiruv biiSQ uvrolg 
ccirLOv iyivero xul rov xurcc rfjg 'Ekkc/.8og ijtuyuystv 
rovg niQ6ug.) f^ryAwxdat ttjv toi'Twv TQvcpijv xul :to?.v- 
riXsiuv. iGroQSt 6\ nsQl rf^g nolvrsksCug uvrCjv xul 
KQtrCug iv rfj TloXirsCcc uvrGiv FHG II 69 . 03VO[id6&ri 15 
ds )] (lurrvrj^ cog (isv 6 'A&y]vutog 'A7to kkod (oqo g 
cprfGLV iv Tc5 TtQarcp rdv 'Erv(ioXoyov(iivcov ., ccTtb toO 
b (iuGuG^Ui.) coGTtSQ xul r) (luGrCxri icul 1] (iccGru^' '']u.stg 
di cpuusv UTcb ToO (lurrsLV.) ucp' ov xul 1) (iut,u ccvrr) 
(hvo(ic'c6&r] xul r) tcccqu KvTtQCocg xulovuivr^ (luyCg^ xccl 20 
t6 rQvcpccv xaO-' vnsQ^olr]v vtcsq^icc^ccv. xur uQxccg [uv 
ovv rr]v dr](iorixr]v xul xoLvr]v ruvrr]v rQOCpr]v rr]v ix 
rurv cclcpCrcov (iut,uv (ov6(iui,ov xcc\ fxccrrsLV to nuQU- 
Gxsvckt,Siv uvrrjv. vGrsQOv ds noLxCkkovrsg rr)v uvccy- 
xuCuv rQOcpriv uxokccGrcog xul TtSQtiQycog (ilxqov tcuq- -25 7 XQj|Utx7;s A: corr. Mua 8 <5f E: tf A 15 KQiziccq 

Cas: Y.quxivoq A, sed Critiae verba sunt ea quae antecedunt, 
cf. XII p. 527b wrojuacrat E 18 xal ?^ uacra| K: xal m 

ficiliora xai A, ipse AtLenaeus fort. oratione obliqua usus 
scripserat wvoiiccaO^ui Ss zi-jV (latTvr^v cpriciv 'AnoXloSojQog . . . 
unb Tov iJtacuad^aL, cocniQ ■icai zi]v u,acti.'xr,v y.ui Ti]v iidcTaY.cc 
24 noiyciXavTtg E i^ 467 

ayccyovTsg rovvofia rfjg ^d^r^g }icirrvr}v avo^a^ov jiav rb c 
TCoXvrsVsg edsG^a^ t6 de ^arrvd^ecv rb jtaQa6x£vd^SLv 
avrd^ elrs ix^vg sh] drs oQvig eirs Xdxavov eire 
leQetov eire Tcefifidriov. rovro de dijlov eoriv f'| ov 
b xal 6 ^AQre^CdcoQog naQed^ero ^aQrvQiov \4kei,idog' 
6vve^(pi]vac yciQ ^ovXo^evog 6 "Alei,ig rrjv dxolaGiccv 
rilg TCaQaGxevrig nQoGed^r^xe rb lejieGd^ai,. e^ei d^ (pvrcogy 
rj 6v^7ca6a exXoyrj ov6a ex Toi5 di.e6xeva6^evov dQa^a- 
rog o eniyQdcperai ^r^^nqrQiog (II 315 KV 

10 rovil^ov ka^ovGai toOto raTcerakuevov 

6xevdt,er\ evcoxet^d^e^ 7CQ07c66eig Tci^vere, 
ksTCe^d^e, ^arrvd^ere. d 

Tc3 de XsTce^d^ai xQS)vrai oC 'Adr^vatoc e% d6eXyovg xal 
^OQnxrig di' dcpQo8i6icov y)dovi]g. 84. xal 6 'AQre^i- 

15 dcoQog ev ratg 'Oxl'aQrvrixatg rkci66aig rrjv (larrvrjv 
aTCOcpaCvei xotvbv eivai ndvrcov bvo^a rav jcokvreXav 
ede6^drcov^ yQdcpcov ovrcog ' e6ri ng oQvid^og ^arrvrjg. 
e6cpdi^co fiev did rov 6r6^arog eig rrjv xecpaXrjv. e6rco 
d\ ecoXog xa^dneQ 6 TCSQdi^' idv de d^ekr^g, ag e^ei 

20 avrotg TcreQotg eav renX^evrjv.' eira rbv rQbicov ixd^elg 
rfjg dQrv6ecog xal rfjg eiprjGecog eTCicpeQei ev%vg' ^xal e 
vo[idda TCaxetav etpe xal veo66ovg z&v r]dri xoxxvt,6v- 
rcov^ edv d^ekrjg TcaQcc 7c6rov XQV^^'^'" ^f^T^ e^eXav rd 
kdxava eig tqv^XCov xal Tijg oQVid^og r&v XQecov eTCi- 1 t6 delendum puto 5 Artemidori igitur tota haec 

disputatio 7 ovtaq hoc loco add. K, poat voc. fjt^oyTj (8) 

Schw 10 tccTt^czaX^svov Mus, rectius tovniaTccXfi^vov Hirschig 
13 Tw 51 E: t6 8i A 17 iSsafKxtcov K (cf. litt. e extr): 

TjSvc^cctcav AE iCti Tig K (iatt yiccC Tig Schw): ii' tig tfjg A 

20 avtotg K: toig A, tum (irj (pro iuv) titilfiivrjv Dalec {plu- 
mis tninime vulsis), iav . . . titdaivrjv Wilam 24 Xd:yavcc 

Hes. s. [iccTTvr}g 468 i^ 

^elg naQaxL^BL' xov ^tQovg ccvxl xov o^ovg rijg ojitqpa- 
xog i^^alav eig xbv ^a^ibv ag eisi xovg ^oxQvg' iTtSL- 
dav de iq^d^i] yiviqxaL^ «IfAf ^sxa xov ^oxQvbCov nQo 
xov xb yCyaQxov i^acpatvaL, sid'' ovxag xb Xdyavov 
xaxdd^QVJtxe. ovxog <(6)> [laxxvrjg iv xotg y]dL6X0LgJ ort 5 
^ev ovv xoLvbv ^v xovvo^a xav 7ioXvxeXe6xdxciv ide- 
f G^dxav (paveQov ort 8\ xal 6 XQonog xijg xoLavxrjg 
evcoiCag b^oCag iXiyexo OlXyi^cov (pr}6lv iv 'AQnat,o- 
^iva (II 482 K)' 

yv^va (pvXaxijv iTtCxaxxe, xal dLcc XQiav 10 

jtoxrjQCav ^e ^axxvr^g evcpQaLvixa. 
xal iv 'AvdQocpova (ib. 480,i* 

nLelv XLg rjfitv iy^edxa xal (laxxvi^v 

noLetxe ^dxxov. 
"AXe^Lg d' iv UvQavva d^cpL^oXag ei'Qy]xev (ib. 372)" 15 
664 iya d' ineLddv d6xoXov^ivovg kd^a^ 

dvixQayov 'ov 8a6eL XLg rjfitv ^axxvrjv;^ 
a6neQ av ei xb detnvov eXeyev nL%-avbv 8e xal CdCag 
inC (xi) xav ide6^dxav dvacpaQeLV. Md^av d' 6 2Jl- 
xvd)VLog xav fisv xaxd 'AnoXXodaQOv xbv KaQv6xL0v 20 
xanadionoLav slg i6XL xal avxog' ovx idCda^sv d' 
A%^rivri6L xdg xa^adCag xdg iavxov, dkl' iv 'AXs^avdQsCa. 
rjv d' dya%bg noLrjxrig si' XLg dXXog xav ^sxu xovg 
snxd' dLoniQ 6 yQa^^axLxbg 'AQL6xocpdvr]g i6novda6s 
b 6v6xoXd6aL avxa viog av. inoCr]6s ds xal ovxog iv 25 
dQd^axi 'AyvoCcf. xavtC (III 324 Kj" 

^diov ovdiv i6xC ftot rijg ^axxvr^g^ 

xovx' shs nQaxoL MaxsSovsg xotg 'Axxixotg 

5 6 add. K 10 fort. kcci <^Ti?y Sia 19 rt add. K 

21 ■KcotiaSionoibv A: corr. Mus 22.23 alX' DcXe^avSQiirjv S' 

&yad'bg A: corr. E i^ 469 

xatadsii,uv rj^tv elts Jidvtss oi &sol' 
ovx oida nXriv sGxCv ys ^ov0LX(otdtov tLvog • • • 
85. otL ds vGtatov xal snl nd6Lv slos^psQSto Nlxo- 
0tQat6s (prj6Lv sv ^AnsXavvo^svco. ^dysLQOs ^' s6tlv 
5 6 dLTjyov^svos wg Xa^nQuv xal svtaxtov naQS6xsva0sv 
svcoiCav nQodir}yri0d^sv6s ts olov rjv tb ccQLGtov xal 
t6 dstnvov xal tQCttjs ^vrjGd^sls naQad^sGsas snLfpsQsi c 
(II 221 K)- 

si) y\ 'dv^QSSt sv 6(p6dQ^' dXXd ^rjv tj} (iiaTTvf^ 
10 ovtC3 dLa&rJGco td ^std Tav-O'' gj(3t' oio^aL 

ovd' avtbv rj^tv tovtoi^ dvtSQStv sti. 
xal sv MaysCQa (ib. 224) • 

d-Qtov ds xal xdvdavXov rj tovt(ov n tav 
SLS iiattvrjv ovdstSQOs sids nconots. 
15 dXXos 6s tCs ^rjGLV (III 482 K) ' 

nsQL(psQSLV ^attvrjv (xaly nodaQLOv 
xal yaGtQLOV taxsQ6v xl xal ^r^tQas l'6(0S. d 

/liovv6LOS d' sv 'AxovtL^o^sva (II 423 K;* fidysLQOS ^' 
s6tLV 6 ksycov 
20 (06t svCot dv tovtOL6i noLav ^attvrjv 

6nsv8(ov a^' SL6r]vsyxa diafiaQtav ^Cav 
dxcov nsQi(poQdv tCov vsxqCov Cos tbv vsxq6v. 
Oikri^cov iv Iltcixfj (ib. 496)" 

s^bv dno6dtts6d-ai d' okrjv tijv rj^SQav, 
26 nocovvta xal did6vta (lattvas sxst. 

Mokms ^' 6 Adxcov td naQa tots UnaQtidtais inaC- e 

1 ■KccTsStSa^uv AE: corr. Cas 2 nXi^v y' ozl Schw, possis 
itlr}v sv novG. X. I EGzCv yf 6 fort. Ss (pro xt) 9 iv y' 

Cas: £v ytx' A 13 v.dv8vlov A, cf. XII p. 517 a 14 ovSi- 
TiQov A: corr. Wilam 16 kuI add. Mein 20 av zovrov 

zotci A: corr. Mus 22 extrema corrupta 

ATnENAEUS III. 21 470 lE 

xAfia, <^a} 6i](iaLV£c tccg ijCLdencvidag, fiaTxvag (prjGl 
Xeyee^at, TtaQa rots aXkotg (FHG IV 454). 6 de xvvLxbg 
MivLTinog iv xa i7CLyQa(po(iivcj 'AQxe^Lkdoj yQacpeL 
ovxcog' ^noxog rjv ijtLXOJ^aGuvxojv xlvcjv xal fiaxxvrjv 
ixekevGev eLGcpiQeLV AdxaLvdv xLg' xal ev&iac neQLe- 5 
(piQexo neQSCxeLa okCya xal xriveLa bnxd xal XQvcprj 
nkaxovvxcov.^ xo 8\ xolovxov detTCvov ol fiev ^AxxlxoX 
f nQoGr^yoQevov iiCLfioQiCLG^a.^ oi de AcoQLetg inaLxXov^ 
xav d' akXcov 'EXkrjvcov oi TCketGxoL inideLTCVLda. 

xoGovxav xal neQl xfjg ^axxvrjg ke%^ivx(ov edoi,ev 10 
ocnLivaL' xal yaQ eGniQa r]v yjdrj. dLekvd^rj^ev ovv ovxcog. lE 

665 Et' ^OL xb NeGxoQeLOV evykaGGov ^ikog 

'Avxi]voQ6g xe xov OQvybg doLtj d'e6g., 
xaxd xbv ndv60(pov EvQLnCdrjv (fr. 899 N), ixatQe 15 
TL[L6xQaxeg^ ovx dv SvvaL(irjv dnofivrjiioveveLV exL 6ol 
xdv nokkdxLg ke%^ivxav iv xoig neQL0nov6d6xoLg xov- 
xoLg 6v(ino6LOLg dta xe xijv noLXLkCav xa\ xijv 6(iol6- 
xr]xa xdv del xaLvag nQ06evQL6xo(iivav. xal yuQ xal 
b neQL xd^sag xav nsQKpoQav nokkdxig ikexd^rj xal neQl 20 
xav (lexd xb Setnvov inLxekov(iivav, dneQ xal (i6kLg 
dvane(ind^OfiaL, eln6vxog xivbg xav ixaCQav xd ix 
xav Aaxavav Ukdxavog La^i^eta (I 620 K)" 

avdQeg dedeLnvr]xa6LV i^dr] ; 5. 6xeSbv dnavxeg. A. ev ys' 
xC ov XQi^av <^6vy xdg XQani^ag ixcpiQSLg; iya 61 25 

1 S add. Ji, niai mavis inccLyiXu, a 5 Adxatva zis AE: 

corr. K nsQSi-nLa A : corr. E , fort. jrf p(Jtxf la dnrcc 6 xr]vCa 
A: corr. E 9 InLStinviSu K: iniSemva AE 

le 18 Sid yt A: corr, Mus 23 tdia§ia A 25 av 

add. Mus lE 471 

kitQov TtaQaxeav EQio^at. B. icayo} ds TcaQaxoQTJ^av. 
GTCOvdag 6' STieira JtaQaxsag tbv xotta^ov naQoCGo' 
5 tfi Ttaidl tovg avXovg ixQW V^V ^po X^^po? elvai c 
xal 7tQoava<pv6av. t6 (ivqov i]dr] naQaxeov ^adCt^av 
5 AlyvTCtiOv xat Iqlvov 6te<pavov d' eiteid'^ exdGteo 
daGco cpeQGJV t&v ^v^notav. veoxQ&td tig jtoieCta. 
A. xa\ dij xixQatai. B. tbv Xi^avatbv inttid-elg elne . . . 
10 6nov8i} fiev ^dr] yiyove xal nCvovtig el6L noQQa * d 
xal 6x6kiov fiGtai., xotta^og d' ii,oC%etaL Q^vQai,e. 
10 avXovg d' exovod tLg xoqCgxtj KaQtxbv ^iXog <^ti^ 
[leXC^etaL totg 6v^n6taLg' xdXlrjv tQCyavov sldov 
exov6av, eit fjdev nQbg avtb fiiXog 'Icovlx6v rt. 
2. fietd tavt\ oifiaL, xal nsQl xottd^av ^ijtrjGtg rjv 
xal tav dnoxotta^L^ovtav. ovg oirj^eCg tLg rd3i/ naQ- e 
15 6vtav latQav eivaL rovrwv 01* dnb ^aXaveCov xa&dQ- 
0eag evexa tov 6to^dxov nCvovtsg dfiv6tLV dno^Xv- 
^ov6lv, e<prj ovx eivaL naXaLav tavtrjv naQd$o6LV ovd 
aldivaL tLvd rwv dQxo!.Cav tavtrj tfj xa%^dQ6eL XQri6d- 
fievov. dt' xal 'EQa6C6tQcctov tbv 'IovXLr]ti]v iv 
20 tfj neQL rdiv Kad^bXov nQay^ateCa inLtLfidv totg rovro666 
noLOv6LV^ ^XantLxbv ocpd^aXfiav ro inLxeCQrj^a deLxvvav 
xal tflg xdta xoLkCag inL6xetLx6v. n^bg ov OvXnLa- 
vbg ecpr] (Timon. fr. 27 W)* 

oq6' 'A6xkr]nLd8r], xalieL xQsCav 6e XaQavevg (z/ 204). 
25 ov yaQ xaxag tLVL tav etaCQav r]^av iXix^rj ro ^eC 

1 vCnzqov TcaQccxi(ov Cas, Uzqov TtaQf^cov Cob iQxofiui, 

Herm: staeQxoiiai. A (teste Schw, ego non notavi) 3 itQo- 

XsiQOvg A: coiT. Herm, sed dubito 4 TCQoaccvacpveav A: corr. 
Cob naQaxscov (sic) A: corr. Mus 6 vsoKQaxd zi,g A 7 ini- 
zCd-SL. slz' <^sndysLyM.em 8 fihv Schw: (is A slci Pors: 
i]dr] A 10 zv add. Herm 11 KaXXrjv Schw: naXrjv A 

12 slzj]Ss A: corr. Schw 15 fort. zovzcov (tivdgy vel zovzovg 
24 XuQcovsvg suspectum 472 i^ 

^r} tatQol rj6uv, ovdev av rjv tav yQa^iLatixav \l(oq6- 
tsQovJ tCq yccQ 'fjiicbv ovx oldev '6tl ovx ^v ovrog 6 
a7toxotta^i6(ibg aQxatog; ei fir^ rt 6v xal rovg 'A^si- 
rlftov (^ATtoxotta^i^ovtagy a:xo^Xv^£iv vnoka^^dvBig. 
iml ovv ccTCEiQog £i tilg toiavtrjg d-ecoQLag, jtiaO-f naQ' 5 
b i^iov otc TtQ&tov ^lv r] t&v xottcc^cov £VQB6tg Elxe- 
Xixri E6tLV TiaidLci, tavtrjv TCQcotcov evQ^vtcov ULXsXav, 
ag KQLtCag (pri6lv 6 KaXkaL6%Qov iv totg 'EksyELOtg 
Slcc tovtcov {h-. 1 B)* 

HOtta^og ix ZLXsXiig i6tL x^ovbg ixnQsnkg SQyov, 10 
bv 6xonbv ig Xatdyov Td|a xa9L6xd\LS^a. 
^LxataQxog 6 M£66r^vLog, "AQL^totiXovg iia%-r]trig^ iv 
ta nsQL 'AXxaLOV (FHGII247) xal f^v Xatdyriv (prj6lv 
c elvaL 2^LXEhxbv '6vo^a. kardyrj d' i6tlv tb vnoX£Ln6- 
lisvov dnb roi) ixnod^ivtog notrjQLOv vyQbv, b 6vv£6tQa^- 15 
jiifVij tfi x^''^^ dvadsv iQQtntovv ot naClovxEg eig t6 
xottd^LOv. KXsCtaQxog 8 iv tjJ n£Ql Fkcottav nQay- 
fiatsCcx kdtaya &£66akovg xal 'PodCovg tbv dnb tav 
notrjQCav xdTTa/3ov XaysLV. 3. x6tta§og d' ixak£Lto xul 
t6 tL%^£yi£vov d%kov xotg vtxa^LV iv ta n6ta, ag Ev- 20 
QLnCdrig naQC6xr]6LV iv Oiv£t kiycov ovTWg \ix. 562 N)' 
nvxvotg 8' i^akkov BaxxCov to^£v^a6LV 
xaQa yBQOvtog' tbv ^akbvtu 61 6t£(p£LV 
iyco \£tdy^riv.) ud-ka x6xxu^ov dcdovg. 4 suppl. Mein 7 iffrt, <t^v)> naiSiav xavtriv K, xuv- 

xrjv om. Bchol. Arist. Pac. 1244 11 ^x Xaxdycov A: corr. I 

p. 28b 12 Sh 6 schol. Arist 13 xijv Xaxaya avxrjv schol. 
Arist, recte opinor 16 ix xov schol. Ar, sed ci. Et, M. 633, 15 
17 Koxxa^tiov A: corr. E et schol. Ar 18 Xaxdyrjv AE: 

corr. K coU. Hes. s. v 19 ■x.al add. E et schol. Ar: om. A 

20sqq Euripidis testimonium om. Bchol. Ar 22 §a-)ixtiov AE: 
corr. Mu8 24 Koxxd^wv AE: corr. Cas lE 473 

ixaXstto dl xdTTU^og xccl t6 ayyog sig b i^aXXov tocg d 

Xdtccyag, ag KQUttvog iv Ns(is6Ei, dsLxvvGiv (cf.p.667f)' 

<^oti ds xal ^aAxovv r}v, EvnoXcg sv Bdntaig Xsysi 

(I 278 K)' ^xaXxa nsQt xottd^C3.'y UXdtcov 8s iv zlil 

5 Kaxov^svG) naidLccg siSog naQoCvtov tbv xotta^ov slvav 

dnodi8G)6tv, iv fi i^L(3tavto xal tav 6xsvaQLC3v ol 

dvGxv^ovvtsg. XsysL d' ovtc^g (I 612 K)* 

nQog xotta^ov naCt^SLV^ scag av 6cpmv iyco 

t6 dslnvov ivdov GxsvdGco. HP. ndvv /SovAojiiai* 

10 dXXavs^og i6t . A. «AA' slg ^vCav naL6tiov. 

HP. g)SQS ttjv d-vCav, atQ' vdcoQ, nof^QLa 

5 naQd^sts. naCt^co^Lsv ds nsQL cpLXrj^dtcov. e 

j4 dysvv&g ovx ia 

naCtsLV. tC&r](iL xottd^SLa <?qpa5v iyco 

16 ta6dC ts tdg XQTjntdag^ dg avtrj q)OQst, 

xal tbv x6tvXov tbv 66v. HP. /3a/3aia|* ovto6\ 

to ft£t^c3v dycov tfjg 'I^d^fiLddog insQxstai. 

4. ixdXovv ds xal xataxtovg ttvag xottd^ovg. S6tlv 

8\ Xv^vCa dvay6^sva ndXLV ts 6vfinCntovta. 

20 Ev^ovXog BsXXsQocpovtfj (II 171 K)* 

tCg dv Xd^OLto tov 6xsXovg xdtco%^i jtiov; 

dvco yaQ &6nsQ xottd^SLOv alQo^iaL. f 

1 ivi§aXXov schol. Ar 3. 4 inclusa add. K e schol. Ar 
5 stdog schol. Ar: olvog A, tum fort. na^oivCov 7 diayiv- 

§svovtes schol. Ar 9 hSov Di (duce lac): bv iv 10 requiro 
talia 6 TrXaxovs (aiifip?) i(i6g iar' naig tsov A: corr. Herm 
13 <^l8ov (pt.Xr]iidTcovy Cob 14 rCQ-tfiai. A: corr. Cob 15 ts 
Elmsl: ye A avTrj A: corr. Elmsl 16 ovtolgC A: corr. Cas 
17 iii.^aviaywviaTr]g A: corr. Cas 18 verba itidXovv — avfi- 

nlnTovTa ab hoc loco aliena pertinent fort. ad p. 667 e, cf. schol. 
Arist, ubi post Platonis testimonium secuntur haec i-AdXovv 6s 
kn &yiivXr}g %tX' (p. 667 c), et fortasse omnia illa (p. 667 cd 
usque ad %s\q iqpitro) huc transponenda, cf. schol. Luc. Lexiph. 
IV 149 lac 19 Xv%vlov Scyoiisvov . . . avfintnTov schol. Ar 

21 MaTco &s(tsvoi A KdTco &i(isvog E: ndToa&s (lot Mus, k. (lov K 

21* 474 lE 

'Avticpdvrjg d' iv 'AcpQodLtrjg rovatg ib. 33)' 
Tovdt ksya, 6v d' ov evvLatg; xdrra/Joff 
tb Xvyyiov i6tC. 7Cq66£X£ tbv vovv au [lsv 

nivte vLxrjtrJQiov. 

B. tceqI tov; yskotov. xotta^LEtts tiva tQ6jtov; 6 
5 ^. iya dLdcc^cj xaO"' ev bg av tbv xdtta^ov 
ag^slg iTtl f^v nXaGtLyya <^7C0L7]6rj tcsGelv — 
5. TcXaGtLyyay noiav; tovto tovnLxei^evov 
avco t6 yLLXQOv.) tb 7CLvaxi6xL0v XiyeLg; 
667 ^. tovt i6tl TckdotLyi, — ovtog 6 XQat&v yiyvetUL. 10 
10 B. TCag d' el^etai tLg tovt ; A. iav ^iyrj fidvor 
avt fjg, inl tbv ^dvrjv ne^ettai xal ip6(pog 
e6taL ndvv noXvg. B. n^bg d-eav, ta xottd^a 
nQ66e6tL xal Mdvr]g tLg a6neQ oixetrjg; 
xal [let bkiya' 15 

oj 8et ka^cov t6 notriQLOv 8eti,ov v6fic}. 
15 A. avXrjtLX&g det xuqxlvovv tovg daxtvkovg 
olvov te ^LXQOv iyxiaL xal ^rj noXvv 
b eneLt d(pr^6eLg. B. tiva tQbnov; A. devQO ^kene; 

tOLOvtovi. B. /7d(?£tdov, cog vxl^ov 6(p6dQa. 20 

A. ovTM noLr]6eLg. B. aAA' iya) fiev 6(pevd6vT] 
20 ovx dv i^pLXoi^irjv avt66\ A. dXkd fidvd^ave. 
5. dyxvXovvta yuQ det 6cp68Qa tr]v xetQa evQvd^yiGig 
ni^neLV tbv x6tta^ov, cjg ^ixaiuQx^g cpr]6LV xal 
nXdtav d' iv ta ^ll [ta] Kaxov^ivcp il6i3K). naQa- 25 

2 zovSbl A: corr. Schw cvvLslq A 4 cf. p. 667 d 

5 xorra^t^ riva E, fort. xorra^i^ Ss xCva 6 xa'9'' bv oq K: 
xa'9'' ocov A E 7.8 inclusa add. sehol. Lnc 7 TrotTjfffts 

schol : corr. Toup 11 touto av AE: corr. XI p. 487d •9'<Vb 
lac: rvxQ AE et schol. Luc 17 dtxapxivovv A: corr. E 

19 insita (pr^aei.g A: corr. E 20 zolovtov AE: corr. K vTpovg 
A : corr. E 2i» sq Platonis poetae verba (a Dicaearcho adlata) 
agQO?it Cob 25 r&j deL K lE 475 

xskevstaL ds rig ra 'HQaxXst ^rj exkrjQccv sxsiv ti}v 
XSLQU ^skkovra xorra^L^stv. sxdkovv d' ccTt^ dyxvXrjg c 
triv tov xottd^ov itQOsGiv did tb sxayxvkovv tr]v ds^tdv 
X^i^Q^ ^v tolg dnoxotta^L6[iOLg. o'l 8s jcotrjQLOv sidog 
B tijv dyxvlrjv (pa6L. BaxxvXCdrig sv 'EQcotLXotg (fr. 24B)* 
svts trjv d% dyxvXrjg l'rj6L tOL6ds totg vsavLaig^ 
Xsvxbv dvtSLva6a itfixvv. 
xal Ai^xvkog d' iv '06tol6yoLg dyxvXrjtovg IsysL 
xott d^ovg did tovtcov (fr. 179 N)" 
10 EvQVfiaxog, ov yaQ aXkog, ovdev ^66ov . . . 

v^QL^' v^QL6^ovg ovx svaL6L0vg e^oC. 
^v ^sv yaQ avta xotta^og dsl tov^bv xaQa, 
Toi) d' dyxvXrjtov xo66d^L6g s6tL 6xo7cbg d 

5 sxtsyoav r]^a6a x^^^Q scpCsto. 
15 otL ds d&Xov TCQOvxsLto ta ei) TtQoe^evc) tbv xbtta^ov 
TCQoeCQrjxs ^isv xal 6 'AvtLtpdvrjg (cf. p. 666 f;' ad yaQ 
s6tL xal TCSfi^dtLa xal tQayrjaata. bfioCag ds dLS^SQ- 
XOvtaL Kr](pL66d GjQog ev TQo^pcovCa (1801 K) xal 
KaXXCag ri ^ioxkfig iv KvxkajrlfL (ib. 696) xal EvnoXLg 
20 (ib. 278) "EQ^L7t7c6g ts iv totg 'Idfi^OLg (ib. 247). t6 ds 
xaXovfievov xaTaxTov xottd^LOV tOLOvtov s6tLV XvxvCov e 
i6tlv vJprjXbv^ s^ov tbv ^dvrjv xaXov^svov, ifp' ov trjv 
xata^aXXo^svrjv sdsL 7CS6slv 7cXu6tLyya^ ivtevd-ev 8s 
TcCTtteiv eig Xexdvrjv VTCoxsL^svriv 7cXriyst6av ta xottd^a' 

3 6cnayv,vXovv AE: corr. schol. Arist 5 qpafft E: qpTjct A 
6 xoLcSs oin. XI p. 782 e 10 ov yug Mein: ovx A iJGaovas 
Mus, rjcaovmg Nauck, fort. r^aaov ^avy 11 alvsaiovg A: corr. 
Pora 12 avxa ayioitbg ael Dobr xovfiov Petitus : xov ^tv A 
13 fort. xov 3' (i. e. capitis) ayH,vlr}xovg Koaad^ovg iTiia%07tog 

rjPoiaa x^i-Q «qP- 2l8qq cf. schol. Luc. 1. s fort. 

XvxvLOv iaxLV <^avay6nsvov tvccXlv xs avfiTtLTixovy vipriXov, cf. 
p. 666 e 22 i(p' ov schol. Luc, itp' w schol. Arist 23.24 S' 
inmxiv A: corr. K, 8' i[inLnxELV schoL Ax 47 G /E 

'xat Tig riv dxQi^rig ivxiQHu zy]g ^oA^g.' fivr][iov£vsc 
de TOt) fidvov NixoxdQrjg Iv AdxcoGiv (ib.772). 6. iX£- 
Qov 5' i6xlv eidog nuLdiug r^g iv Xsxdvr]. uvxrj d' 
vduxog jikrjQOvxuL inivu xs tii uvxf[g o^vfiufpu xsvd^ 
i(^' u /3«AAovTfg xug Xuxdyug ix xuQx^Gtav iTtsiQavxo 5 
xuxudvEiv uvrjQetxo de xu xoxxufUu 6 JtXsia xuxaSv- 
f 6ug. 'A^sixjjiug 'Axoxoxxu^Ct,ov6iv il 670 K)" 

7] MuvCu.^ (ptQ' o^v^ucpu xul xuvd-dQOvg 
xul xhv 7CoduvL7txrJQ\ iy^iuGu d^vduxog. 
KQuxLvog iv Ne^tGeL (ib. 50)" 'ro 8\ xoxxdpa tcqo- lo 
&ivxug iv tcuxqlxolGl vo^iOLg xo xelvsov d^v^dcpOLg 
^dkXsLv [i£v rdj TCovxa de ^dXXovzL vi^ia nXetGxu 
xvxVS t6 d' ud^Xov. 'AQL6xoq)dvrjg ziuLxukevGLV iihAii) 
^eyvax\ iya da ;i;aAxtW (rovr' i6xlv xoxxd^SLOv) i6xd- 
Q&SvuL xul [ivQQCvug.' "EQfiimcog MoCQULg (ib. 237)' 15 

X^uvCdeg d' ovXul xuxu^e^Xr]vxuL., 
^aQuxa 8' dnug ifiicsQovuxuL, 
xvrjfilg ds nsQl 6(pvQov uQd^QOvxuL^ 
(iXuvxrjg 8' ov8sLg sx' SQag Xevx^g, 
5 Qd^8ov 8' oi^fi xr]v xoxxu^ixr]v 20 

iv xotg UXVQ0L6L xvXLv8ofievr]v^ 
fidvr]g 8' ov8£V Xuxdyav uCsl' 
xrjv 8s xdXuLVUv nXd6xLyy' <[uvy t8oLg 

1 ivxiiQici A: con-. schol. Arist, poetae verba sunt 4 ini- 
xftTO Se in' avtfj schol. Ar, fort. inivii Sh tn avxco 6 ■noztcc- 
pia AE, in A nescio fi ex ^ an i ex fi correotum 10 Cratini 
Terba non tango, nisi quod nQo9ivta avfinotfKotct. vofioig con- 
ieci; praeterea verba tb d' (tod') ad^Xov ad Cratini versus perti- 
nere recte, opinor, coni. Dalec (velut rw Sh ^uXovti nXtieta 
vifiu} tvxr)g toS' ad^Xov) 14 ^yvwn' • iyaSa Mein, de myr- 
rhinis v. schol. Ar. Pac. 1244 ;i;aixfiov A: corr. AIus 

18 xvijjiitdfs et aQ&QOvvtai A: corr. Pors 19 etiQcog A: coir. 
lac 22 ovSb A, cf XI 487 e aift lac: ati A, alii p. 487 

23 av add. p. 487 lE 477 

naQcc rbv 6TQ0Cpia x^g icrjjtaLas 
10 iv TOiCi xoQTJfiaGiv ov6av. 
^A%aLos (5' iv ACvG) mQi tav UarvQcov Xsycov q^rjGiv 
(fr. 26 N)- 
6 QLTtTovvTsg^ ix^dkXovTsg, dyvvvreg, xi ^iov 

XsyovTsg' ^ d) xdXXiGtov 'HquxXsI Xdrcc^ ' b 

tovTO de XiyovTsg Ttaq oGov tdv aQa^ivav i{ii^vr]VTO, 
d(piivT£g iii avtotg tovg Xeyofiivovg xo66djiovg. dto 
xal 2^0(poxXrig iv ^Ivd%G) ^A<pQodL6Lav siQrjxE tijv Xd- 
10 taya (fr. 255 N)" 

i,av&ri d' 'AcpQodiOLa Xdta^ 

7ld6LV inSXTVTCSL ^o^OLg. 

xal EvQinCdrig iv nXsLO&ivEL (fr. 631)* 

noXvg ds xo66d(iav dQuy^bg KvnQLdog 
15 nQ06c}Sbv axEL ^iXog iv dofiOLGLV. 

xaX KaXXC^uxog di tprjGL dr. I02j' 

noXXol xul (pLXiovTsg 'Ax6vtlov r]xuv equ^e 

OLVonoTUL UixEXug ix xvXCxcov Xdruyug. c 

7. r]v di TL xaX uXXo xotta^Ccov Eidog nQOtc&ifiEvov 
20 iv Tutg nuvvvxCGLVn, ov ^vyj^ovevel KdXXLnnog iv 
HuvvvyCSL 8lu tovtcov (IH 378 K)' 

6 dLuyQvnvr]0ug [rbv nvQu^ovvta] XrjjpEtUL 
tu xoTrd^LU xul tG)v nuQov- 
0S)v r]v d^iXEL cpiXr]6EL. 
25 iyCvETO d\ xuL nE^udTLu tlvu iv tutg nuvvvj(^C6Lv, iv 
alg nXEt6Tov o6ov ;(^dvov dLr]yQvnvovv ^tjo^evoi^TCg' 

5. 6 graviter corrupti; certum videtur ra ^dlX' . . 'Hqu- 
v.Xtt, Xccxcc^ 11 ccXura^ A: corr. Mus 12 ncciaiv tnt%vnxii 
A.: corr. Heath (nuaiv) et Nauck 17 tQcc^t schol. Ariat: 

tQycc^t A 20 TiuXXinog A: xai "Innaqxoq Pors, cf. p. 691 c 

22 6 8' ccyqvnvriGaq A: corr. Pors glossam del. Mein, qui 

dimetros discripsit 478 lE 

xal dicjvofid^sro xa ■Ki\x,\ia.xia xoxi. faqiQioi dnb T^g 
d xav dvaLQOv^iavav xaQag. fivrjfiovevst Ev^ovkog iv 
'jdyxvXicovi, Xeyav ovxcoGi (II 165 K)' 

xal yccQ ndkai ntxxBi xd vLxrjxiqQLa. 
£iO'' i^flg <pr]6LV 5 

i^STiT^drjG' aQxiag nixxov6a xov xaQieLOv. 
oxL ds xal (piXrjfia riv dd^kov £|^g Xiysi 6 Ev^ovlog' 
£tev yvvatxeg' vvv orcag xr\v vvx%-' oXr]v 
iv tfi dexdxrj tov naLdiov x^QSv^exe 
d^-^^co de VLxr]X7]QLOV XQeig xatviag lo 

xal firjka nevxe xal (ptXr^^iax' ivvia. 
oxL de i6novda6xo naQd xotg ULxeXLcbxaLg 6 xoxxa^og 
e drjkov ix xov xat oixr]auxa intxrjdeta xfj natdta xaxa- 
exevd^eG&at , cog iGxoQet /JtxaiaQxog iv tc3 ne^l 
^Akxaiov (FHGII246). ovx dnetxoxcog ovv ov8' 6 KaXXi- 15 
^iaiog ULxekrjv xrjv Xdxaya nQodrjyoQevCev. (ivrjiiovevei, 
xav Xaxdycov xa\ xav xoxxd^av xal 6 XaXxovg xakovfie- 
vog ^LovvCLog iv xotg 'Ekeyeiotg dtd xovxav ffr. 3 B)' 
xoxxa^ov iv&dde 6ol XQixov eGxdvat ot 8v6eQaxeg 
f rifietg nQ06xid^e\iev yv^ivaaia BQOniov 20 

xaQvxov. 01 8e naQovxeg ivei^exe xetQag anavxeg 
ig GcpaiQag xvXixav xai nQtv ixetvov iSetv, 

5 o^ifiaxt ^TjiiaxtGatad^e xbv ai&eQa xbv xaxd xXivriv., 

eig o(7or at Xdxayeg ^aQiov ixxixaxat. 
8. inl xovxotg 6 OvXniavbg '^xet nietv [leydXr} xvXtxi, 25 
iniXeyav ix xav avxav iXeyeiav xa\ xode (fr. 4)* 

1 fort. xat iSCcoq tovoftaff ro xocQLCiai A xaQicicc E : corr. 
Schw, cf. Snid. et Hea. s. v 4 nixxi A: corr. s 12 icnov- 
Sacxai ccp^Sga schol. Arist, recte fortasse 17 Xaxaymv A 

6 xaXy.bg A: corr. Mns 21 ivfiQfxai. A: corr. Mns 22 iccpat- 
gag A 23 prjfiaxLCacd^f Mus iiXfivrjv A 24 i-nxaxiat, 
Buecheler, vix recte lE 470 

^vfivovg OLVOXostv iTiLde^ia 6ol te xal i)fitv 669 

rovSs rbv aQx^^ov trjledajtdv xe (pCXov 
ElQe6iri yXa66r]s aTtOTCefiipo^ev etg ^eyav alvov 
Tovd' eTCi 6v[ino6iOv' de^idtrjg de Xoyov 
5 5 OaCaxog Mov6av igetag inl 6eX^iata Tie^Tiei. 
xata yaQ tbv vecbteQOV Kgattvov, og iv 'O^tpdXt] 
(prj6iV (II 290 K)- 

TCiveiv (levovta tbv xaXag evdaC^ova 
VQetttov ^dxai d' aXXoi6i %al jcdvog fieXoi' b 

10 TtQbg bv 6 KvvovXxog del ta 2JvQ(p dvtixoQv666^evog 
xal ovdejtote tr]g (piXoveixCag Ttavofievog '^g eixe TtQog 
avtov, inel d^OQV^og xatetxev tb 6vii7c66iov.) e(prj' ^tCg 
ovrog 6 tai> 6vQ^rjve'o3V x^Q^S'') ^'^t avtbg de tovtcov tCov 
inav ^e^vrj^evog tiv&v f^w, iva ^r] 6 Ovlmavbg ^Qev- 
15 d^vritai G)g ix tav dnoQ^etcov totg 'O^rjQidaig (Plat. Phaedr. 
252 b) (i6vog dva6nd6ag (^Xijtl^etaiy td xott cc^eia (fr. 2)* 
dyyeXCag dya^fig devQ^ Ite nev66^evoi 
xal xvXixav eQidag diaXv6ate xal xatdd^e^d^e c 

f^v ^vve6iv naQ' i^ol xal tdde ^avd-dvete, 
20 £ig tiiv naQov6av ^'t]tr}6iv imtrjdeia ovta. oqS) yaQ xal 
tovg natdag i]dr] (peQOVtag r]^tv 6tecpdvovg xal ^VQa. 
did tC de Xeyovtai^ t&v i6te(pava^evcov idv Xvcovtai 
ot 6te(pavoi, oti iQa6iv; tovto yaQ iv nai6l td KaX- 
Xi^dxov dvayivcb6xav imyQd^^ata, av i6ti xal tovto, 
25 ins^r]tovv fiad-atv, einovtog tov KvQr]vaCov (ep. 43W)* 

td de Q6da cpvXXo^oXevvtu d 

tavdQbg dnb 6tE(pdvav ndvt iyevovto ;tafiat. 

2 z6v TE Gov A: xovSs Mus, rbv Bgk rrjleTtadov A: corr. Cas 
4 Sh Bgk: TS A 6 — 9 recte post voc. x^Qos (^- 13) transp.Wilam 
9 Trdfoi A : corr. Bgk 11 1. qpdortxias IS gvq^t}vcci(ov A: eorr. 
Mein, cf. Hes. 8.V ds K: 8' Ik A 15 rorg 'OfirjpifJaig <^6fiotcog)> K 
16 X^^xpsrai add. Wilam, coll. p. 671c 17 nsaco^isvot. A: corr.Cas 480 lE 

abv ovv i6tLV, a (lovGixiotats^ tijv %LXutri ^ov tavtriv 
^T^trjGiv anoXvaa6%'aL^ ^TjjidxpiTf, xal Slcc ti oC iQ&v- 
teg GtS(pavov6i raj tav iQ(o[iivc3v d-vQag.^ 9. xal 6 
^rjlxoxQLtog ^alX' 'iva xayco, (pr]6LV, ^vrj^ovevGa tav 
tov Xakxov 7tOLr]tov xal Qr]tOQog ^lovv6lov — XaX- 5 
xovg de TCQoGrjyoQEvd^r] dia t6 <3V(i^ovksv0aL 'Ad^rjvuLOLg 
laXxa vo(iL6[iatL ^^^^TjcJa^jO^at , xal tbv Xoyov tovtoi 
e aviyQa^s KaXXifiaxog iv tfj tav 'PrjtoQLxav 'Ava- 
yQaq)'^ (fr. 100*^ 24) — Xi^a ti xal avtbg ix xav 'EXsysLav 
(fr. 1 B). 6v di, a &s6daQS (tovto yaQ 6ov t6 xvqlov 10 

8i%ov tr]vds TCQOJCLVO^iivrjv 
f^v an ifiov 7fOLr]6Lv. iya d' ijCLdi^La TcifiTca 

<30L 7CQ(Dt(p XaQLtav iyxsQccGag 3ja()iTaj. 
xal 6v Xa^av tods daQOV aoLdag avtLTCQOTCL&L^ 15 
5 gv^7c66lov xoGfiav xal t6 Gbv sv d^i^svog. 
f (pr]g ovv 'dLa Tt, tav i6ts(pavafiivav iav kvr]taL b 
6ti(pavog, iQav liyovtaL." 'Tt^tSQOv otL 6 SQag tov TWf 
iQtovtav rjd^ovg TCSQLaLQsltaL tbv x66fi0Vy dta toOto 
ti]v tov ijCL(pavovg x66fiov nsQLaLQS6LV (pQvxtov tLva^ 20 
(pr]6\ KkiaQxog iv nQat(p 'EQatLxav (FB.G II 315\ 
'xal 6y]fiSL0v vofii^ov6Lv tov xal tbv tov i]9-ovg x66fiov 
nsQLr]Qf]6d-aL tovg tOLOvtovg. r} xa&ccnsQ inl tf]g fiav- 
670Ttx»jg iiXXa noXXd^ xal tovto 6t]fiSL0vvtai tLvsg; 6 yccQ 
ix tov 6ts(pdvov x66fiog ovdsv sxav fi6vLfiov 6r]}iSL6v 25 
i6ti nocd^ovg d^s^aiov fisv xsxaXXajvLGfiivov di. tOLOv- 
tog d' i6tlv b SQag' ovdivsg yccQ fiaXXov tav iv ta 8. 9 anoyQacpi'} A: corr. Mus 14 i. e. tibi ^nisccns amicitiae 
poculum (jjapiras), quod quoniam ipsum carmea est, recte 
Gratiarum poculum vocatur 19. 20 8iu xovxo xr]v Schw: 

Sia xb TtQog xijv A, fort. dta xovxo xai xi]v lE 481 

BQ&v ovTcav KaXXcoitCt^ovrai. el (i-fj aQcc rj q^vdig oioveC 
XI daifi6vL0v dixaCas ^Qa^evov6a xav TCQay^drav 6xa- 
dxov ohxai dstv xovg eQ&vxag /«.■)) 6xecpavov6d'ai, tcqlv 
x.Qaxri6coGLV xov eQcoxog' tovto d' e6xLv oxav xareQya- 
5 6d^evoL xbv iQ(0(ievov dnaXXaya^Lv r^g ejtLQ-v^iCag, 
xtjv d(paCQe6LV ovv xov 6xeq)dvov 6ri(ieL0v xov exi ev 
xa dLay(ovC^e6d-aL elvaL TiOLOv^ied-a. tJ 6 "EQcog avxbg h 
ovx eSiv xad-' avxov 6xe(pavov6d-aL xal dvaxrjQvxxe6d-aL 
x&v (lev xbv 6xe(pavov JteQLaLQet, xotg de XoiTtotg evdC- 

10 da6LV al6&r]6Lv (ir]vvcov oxv rjxx&vxaL vnb avrov' 8l 
o eQdv ot koLitol rovg roLOvrovg (pa6Cv. rj ort Xverac 
(lev Ttav xb dede^ievov, 6 de eQog 6xe(pavov[ievGiv XLvav 
de6(i6g e6xLV (ovd-eveg yaQ dXXoL x&tv dede^ivcov iteQl 
xb ^xe^pavov^&aL 67tovdd^ov6LV nXrjv ot eQcovxeg)., xr^v 

15 xov 6xe(pdvov drj Xv6lv 6r]fietov xov TteQL xbv BQcoxa 
de6[iov vofiC^ovxeg eQ&v (pa6Lv xovg xoLOvxovg; r] dvd 
xb jtoXXdxLg xovg eQ&vxag did xijv 7txoCr]6LV^ ag eoLxev^ c 
6re(pavov(ievovg TteQLaLQetv avrStv rbv 6recpavov dvxL- 
6xQecpO(iev xf] vnovoCcc xb ndO^og^ cog ovx dv noxe xov 

20 6xe(pdvov neQLQeovxog, el (lij ^qcdv; rj oxl dvaXv6eLg 
neQL (ibvovg fidXL6ra rovg eQcovrag xal xaradede^ievovg 
yCvovraL^ xr]v de xov 6xe(pdvov dvdXv6Lv xarad edefievcov 
xiv&v elvaL vo^iC^ovxeg eQdv cpa6L xovg xoiovxovg' 
xaxadedevxaL yaQ oC eQcbvxeg. el (ir] aQa dta t6 xar- 

25 e6xeq)d-aL xa eQcoxt xovg eQibvxag ovx inCfiovog avrCov d 
6 6recpuvog yCvexccL' laXenbv yaQ inl (leydXco xal d-eCa 9 TteQLuiQii E: 7t£QiociQ£La9aL A 11 fort. Ivttcci (i£v ovdiv 
nlriv t6 SeStiihov 15 di] Xvclv Mus: d^^laaiv AE 17 post 
^OLV.Bv verba ctscpdvov S^lcociv — t'oi.%i:v iterata A 18 TtsQi- 
QStv A TtSQtQQtiv E: corr. Mus 20 i) ort — 24 ot SQ&vTts a 
Clearcho aliena putat Rohde 482 lE 

6TS(pccv(o ^LXQbv xal rbv TV%6vTa [Lslvat. QxBtpavov6LV 
d^k rag t&v iQcofiEvcov d^vQag ^xoi XLiiflg %dQiv xad-a- 
jcsQsC XLVog d^sov xii nQO^vQa [0TS(pavov0LV avxav]^ t) 
ov xotg SQCJfisvoLg alXa xa "Eqcoxl tcolov^svol xrjv xav 
6xs(pdvc3v dv(!C&s6LV xov ^sv "EQoxog xbv iQd)^svov 5 
dyaXaa, xovxov dl vabv '6vxa xriv oi!xri6LV 6xs(pavov6L 
\xd xcbv iQC3(isvov 7tQ6&vQa] • di« xavxa ds xal &vov6lv 
svLOi inl xatg tav iQcoyiSvav ^vQaLg. i) ^dXkov xxp' 
e av olovxaC xs xal TtQbg dXr^d^SLav xbv xrig ipvxrlg x66^ov 
i6xvXsvvxaL, [xal] xovxoLg xal xbv xov 6(b^axog x66^ov 10 
vnb xov Tcdd^ovg ih,a}>6iisvOL [xal] 6xvXsvovxsg savxovg 
dvaxi%^sa6LV. nag d' 6 iQ&v tovto dQa ^sv (naQ^vxogy., 
^^ naQ6vxog ds xov iQa^svov xov ifinodav noLstxai 
xrjv dvdd^s^Lv. o&sv AvxocpQOVLdrjg xbv iQ&vxa sxst- 
vov atnbXov inoLrj6s Xsyovxa (III 634 B*)' 15 

x6d' dvaxLd^rj^i 6ol Q6dov, 
xaXbv dvd^rj^a xal nsdLXa xal xvvsav 
xal xdv d^riQO(p6vov koyxL8\ izsC ^oi v6og dXXcc 

xs%vxaL 
f inl xdv XdQL6L cpCXav natda xal xaXdv.' 20 

10. dXXd ^^v xal 6 iSQaxaxog UXdxav iv s^d6^a 
N6^03v nQ6^krj^d xl nQo^dXXsi 6xs(pav(X)Xix6v, onsQ 
d^i6v i6Tiv imXv^a^d^aL., ovxcog Xsyovxog xov (pLXo66(pov 
(p.819b)' ^fir]Xcov xs XLVCov dLavo(ial xal 6xs(pdvc3v nXsCo- 

1 (jLeLvai Mein: Q^eivai AE 3 inclusa del. Mein, tcc 

TtQod^vQd cxicp. avx&v del. Wilam 6 6xtcpavov6i Mus : 6X£- 

(fdvov A 7 inclusa del. Wilam 10 v.al xovxov xai xbv 

A: corr. Mus, quamvis non certa coniectura 11 itat del. K 

12 TtaQovxog add. Schw (duce Dalec) 17 av&T]na Cas: 

vorifia A 18 xal xrjv A 20 naiS' 'Av.av,alXi8a . . Wilam 

2l8qq haec non iam Clearchi 22 nQo^dXloii A: coir. E, 

nisi nQopdXXcov — Xiyn sim. fuit 24 v.a\ exscpdvcov E et 

Plat: cxt(fdvcov A lE 483 

6iv afia xal ikdxxo6LV ccQiioxxovxav xav aQid^^&v xav 
avxav/ 6 iiev nXdxav ovxag sinsv. i^xlv d' 6 ksysi, 
xoiovxov £va ^ovXeGd^ai dQi^^hv svqsiv^ S sag xov 
xsXsvxaCov siGsXd^ovxog s^ i'6ov ndvxsg s%ov6lv rjTOtGTl 
5 fiijXa t) 6xs(pdvovg. cprjiil ovv xbv xav s^T^xovxa dQt,d-- 
fiov sig ?| Gv^Tfoxag dvva6d'ac xrjv iGoxrixa TfXiqQOvv. 
jida yaQ oxl xax' aQxdg iXsyo(isv (I p. 4e) fti) 6vvdsL- 
nvstv xav tcsvxs ys nXstovg' oxl d' rj^stg ipafi^ax66L0L 
s6fisv dfiXov. 6 ovv (xavy s^TJxovxa aQLd^fibg sig e^ 

10 ^v^nXrjQad^svxog xov 6v^71o6lov aQxi^SL ovxcog. etdrjX- 
&ev etg xb 6v^7c66lov 6 TCQ&xog xal eXa^ev 6xe(pd- 
vovg i^^xovxa' insL6sX^6vxL xa dsvxsQa dLd(o6LV xovg 
ri[iL6SLg xal ixaxsQa yCvovxaL XQLdxovxa' xal xqCxg) b 
insL^sXd^^vxL 6vvdLaLQOV[isvoL xovg ndvxag i^ sIxo6lv 

15 s'xov6l, xsxdQXG) ndXLV b^oCcog xoLV(ovrj6avxsg ix Ssxa- 

nsvxs [yCvovxaL]^ ns^nx(p d\ ix dcodsxa xal xa exxco ix 

dsxa. xal ovxojg L66xrjg dvanXr]QOvxaL xav 6xs(pdvcov.' 

11. xavx' SLn6vxog xov zlrj^oxQCxov 6 OvXnLavbg 

dno^Xs^ag nQbg xbv KvvovXxov 

20 ^oiM /Lt' 6 daC^av^ ^fVf ^tXo^bcpa 6vvaxL6sv' 

— xaxd xb &soyvr]xov xov xcofiipdLonoLOv 0d6^a 
(III 364 K) — 

inaQC^xsQ^ Sfia&sg, 6 nbvrjQS, y^d^^axa' 
dvs6xQ0(psv 60V xbv /3tov xd ^L^XCa' c 

25 ns(pLXo66(prixag yri xe xovQava XaXcov, 

oig ov&sv i6XLV inL^sXsg xcbv 6cbv X6ycov. 

3 cp E: os A 7 sq olSa yuq oxl ovk i^fjv cvvStntvfLV E, 
cvvdtt-Tivitv ^Sstvy Mein 9 xav add. K 10 cvfntlrjQad-svros 
E: rovg cviinXTqQcod^ivtccs A ccqy,scsi Rohde: &q^stccl AE 

13 i-ndcrco A: corr. E 14 s^ Siv.Qciv Cas: |' A &.va sikocl B 

15 ■>ioivcov'i]GCiCiv E 16 yivovxcci del. K, debebat sxovciv 

20 cvvmKiicsv A (notato mendo) 24 &vuxstQOcpsv Hirschig, 

cf. m 104 c 484 /E 

7i6&£v yocQ 6oL xaX 6 tav 6vQ(ir]VBav iTtrjld^sv ;i;o()dg; 
rig xav ai,icov kdyov (ia(ivrjtaL tov fiov6LXOv tovtov 
XOQOv;' xal og 'ov TtQOtEQOV, ^(prj^ a ovtog^ (5tda|&) (?£, 
TiQiv av tbv a^LOv naQo. 6ov Xd^a (tL^&dv. ov yaQ 
iya tag ix t&v ^i^kLcav axdv&ag (o6neQ 6v dvayLva- 5 
6XC0V ixXiyco^ dkkd td jrpT^atficorara xal dxorig a|ia.' 
d inX tovxoLg 6 OvXitLavhg 8v6x£Qdvag dv£^6r]6tv td 
il "Tnvov 'AXi^Ldog (II 385 K)" 

^ ov8' iv TQL^aXXotg tavtd y i6t\v evvofia' 
ov (pa6L tbv d-vovta toig xsxXrj^iivoLg 10 

8sL%avta dstv tb datnvov alg trjv avQiov 
naXatv dSaCnvoLg d naQsd-rjx' avtotg idatv. 
td avtd iafi^ata cpsQataL xal naQd ^AvtLcpdvaL iv 
"Tnva (ib, 104).' xal 6 KvvovXxog' ^ inel naQL 6tacpd- 
e vav tpqtri^aig r^dr] yay6va6LV, alna rj^itv tig i6tLV 6 15 
nuQd ta xaQLBvtL 'AvaxQeovtL NavxQatitr^g 6ti(pavog, 
a OvXnLavi. cprj^lv ydQ ourco^ 6 (leXLXQbg noLr]tr]g 
(fr. 83 B) • 

6tacpdvovg 6' dvi)Q tQatg e'xa6xog eixEv^ 
xovg (lev Qodivovg, xbv de NavxQaxLxrjv. 20 

xttl dLa XL naQa xa avxa noLrjxfj kvya XLveg 6xecpa- 
vovvxaL', cprj^lv ydQ iv xa devxiQa xav MeXav (fr. 41)' 
f MayL6xr]g d' 6 cpLl6cpQav dixa drj (ifjveg ineCxe 
6xecpavovxaC xe Xvyco xclX XQvyu nCveL (leXiridia. 
6 yaQ xrig Xvyov 6xicpavog dxonog' nQog de^^iovg yaQ 25 
xal nXay^iaxa rj Xvyog inLxr^daLog. eine ovv ijatv xl 

1 avQ^rivaimv A, cf. p. 669 b 4 de praemio doctrinae 

vide p. 661' b 8 "Tttvov Schw: vnovoiag A 11 dtL^avta 

ISeiv A: co r. K 13 iafi^ia A 14 haec contracta 15 fort. 
ysyovaciv rjiirv, fins 17 (ifUxQOS A 19 attcpdvov 6 8' 

A: corr. Mus 23 <^6y Meyiatrig Gaisford 24 nivovaiv A: 
corr. p. 673 d lE 485 

jc£qI tovtojv t,r}rTil6a(og a^iav ovtav xal (irj ovo^ara 
d^ijQa, q)Ll6tr]g' 12. GtcoTCavtog d' avtov xal avatpqtatv 
nQO07ioiov^evov 6 ^rj^oxQLtog ecpr]' '^^AQLGtaQxog 6 
yQaji^atLxatatog , itatQS^ i^tjyovfievog t6 ^jrco^tov ecpriQH 
5 OTt xal Xvyoig iGtscpavovvto ot aqxatoi. TevaQog ds 
dyQOLXCov SLvaL XeysL 6tS(pdvo3^a trjv Xvyov. xal oC 
liXkoL 8s i^rjyrjtal d7CQ06dL6vv6d tLva SLQrjxaGLV TtSQL 
tov TiQOxei^evov. eya d' ivtvxoav ta Mrjvod6tov 
Tov UafiLOv 6vyyQd(ifiatL, onsQ ijtLyQdcpetaL Tav xatd 

10 tijv 2Jd(iov ivd6^G}v dvayQacpr]^ evQov t6 ^rjtov(ievov 
(FHGIII103). 'Ad(ir]trjv ydQ q)rj6LV tijv EvQvG^ecog i^ 
"AQyovg (pvyovGav eX^eiv eig Udfiov, d-eaaafisvrjv de 
tijv tfig "HQag inLtpdvsLav xal trjg olxod^ev Ccotr^Qiag 
laQLGtriQLOv ^ov^.o(ievrjv dnodovvaL ijtL(ieXri&rivaL tov b 

15 UQOv tov xal vvv vTcdQxovtog, 7tQ6teQov de vich AeXe- 
ycov xal Nv(i(p(bv xad^LdQVfievov' tovg d' 'AQyeCovg 
7Cv&o(ievovg xal xake^caCvovtag 7ceL6aL ^i^^t^ftKTOv vtco- 
6%e6eL TvQQtjvovg XrietQLxa \te\ /3tGJ %Q(0(ievovg aQTcd- 
6aL t6 ^QStag. 7ce7ceL0(ievovg tovg 'AQyeCovg d)g, et tovto 

20 yevoLto. 7cdvt(og tc xaxbv 7CQbg tav tijv 2d(iov xatoL- 
xovvt(ov rj 'Ad(i^tr] 7ceC0etaL. tovg de TvQQrjvovg iX&bv- 
tag eCg xbv 'HQaCtrjv oq(iov xal d^co^dvtag evd-e(og 
'exeG^aL tr]g 7CQdi,e(og. d^^vQOv 8e ovtog t6te tov veo) c 
ta%i(og dveXeG^ac t6 ^QStag xal dLaxo(iC6avtag i^tl 

25 d^dXa66av sig t6 6xd(pog i(i^aXe6d-aL' Xv6a(iLevovg d' 
avtovg T« 7CQV(ivr]6La xal tdg dyxvQag dveXo(ievovg 

1 dvofidrwv A: corr. Schw 5 xivaQog nomen corruptum, 
lort. NiKccvSQog vel MivavSQog, is qui BioxQrjijra scripsit inter 
auctores Plinianos libri XXI 7 Ss K: ys A 16 vvftqpwi/ 

A, cf. Hes. s. aarv Nvficpicov, Milvwv coni. Mein 18 rt dcl. 
Schw, nisi quid intercidit, an tw ^iaj? 22 &no^dvrug K: 

Sia^dvxag A 26 ayv.vXag A: corr. s 486 lE 

£iQ£0icc x£ ■jiaCri xQf^f^^^ovg aTtaiQSiv ov dvvaed^ai. 
't]'yri6a[iavovg ovv d^etov n rovr' sivai ndkiv ii,£V£yxa- 
fitvovg T^g v£ag t6 ^Qtxag dno^iG^ai naQa xbv aiyua- 
kov xal ipaiGxd avxa noirj^avxag nEQidsEtg dnakkdxxE- 
0^ai. xfjg de ^yid^rjxtjg Ecad^Ev driXa^ddrig oxi xo ^Qixag 5 
rjipavicd-r] xal ^rjxrj^Ecog ysvo^ivrjg evqelv fiav avxb 

d xovg ^r]xovvxag inl xy]g fjovog, ag di drj ^aQ^dQovg 
K&Qag vnovor]davxag avxo^axov dnodEdQaxivai nQ6g 
XI Xvyov d^coQdxiov dn£Q£L6a6&at. xal xovg £v^r]XE6xd- 
xovg x&v xXdSav ixaxiQco&Ev imGnaGa^ivovg n£Qi£LXfi- lo 
(7a/ ndvxoQ^Ev. xrjv Se 'Ad^yjxrjv kvGaGav avxb dyvCGaL 
xal 6tfi6aL ndhv inl xov ^d&Qov., xad^dnEQ nQOXEQOv 
"idQvxo. dLonEQ i^ ixEivov xad-' £xa6xov ixog dnoxo^L- 
^E^d^aL xb ^Qixag Eig xijv r]6va xal dtpayvL^E^d^ai ipai- 
6xd x£ avxa naQaxL^£6%^aL' xal xaX£i6d-aL TovaLa xr]v 15 

e ioQX7]v, oxL 6vvx6vag 6vvi^r] nEQLELkrjd^fjvaL xb ^Qixag 
vnb xS)V xf]v nQd}xr]v auTOv ^'^xrj^LV noLr]6a^iv(ov. 
13. L6xoQ£LxaL d' 'vn' avxbv ixEtvov xbv %q6vov xcov 
KaQcov dEL6idaL^ovLa nEQL6%E%-ivxcov inl xb fiavxEtov 
xov d^EOv naQayEvo^ivcov £ig"T^kav xal nvvd^avo^ivcov 20 
nEQi xav dnr]vxr]^ivcov^ %^£6ni6aL xbv ^Anbkkcova noLV^v 
a-vxovg dnodovvai xfj d^Ea dt' iavx&v £xov6lov xal 
XOJQlg dv6%£Q0vg 6vfi(poQag^ r]v iv xotg E^nQO^d^sv 

f iQovoLg d(pcoQL6EV 6 ZEvg x(p nQO^r]d-£t xdQLV xf]g 
xkonf]g xox) nvQ^g.^ krj6ag avxbv ix xav jraAfjroTaTWi/ 25 
dE6^aV xal xl6iv ixov6LOv iv dkvnia x£L\x,ivr\v bovvaL 

4 TroirjffavTors corruptum, jrapavTjffavras vix recte Wilam 
7 (BS 8' av ^aQ^ccQovg A (K&Qsg S.xi ^ccq^ccqoi E): corr. K, tum 
K&Qug fort. glossema 15 Tovaia K (ToviLa Mein): zdvsa A 

16 iv v6voig Dobr, xovoig Mein, neutrum recte 20 tlg 

'TXlo^balav (s. -uXa) K, cf. Steph. B. a. v 26 Iv &XvnCa xf/- 

fjisvrjv recte, i. e: g[uae nihil mali illi afferret, cf. v. 22. 23 lE 487 

^6X7]6avTOs, tavtrjv iKUva iTCLtd^aL tbv xa&r}yov}iEvov 
t&v %bS)V. 6d-£v avtLxa tbv dedrjXa^Evov 6tE(pavov 
ta IlQo^rj&Et TtEQLyEVE^&aL xal ^Et ov :;roAv totg 
EVEQyEtri^ElCLV avd-QcoTiOLg V7i avtov xata tijv tov 
5 nvQbg dcoQEav. Slotceq xal totg KaQ6l xata tb TCaQa- 
nlrJGLOV 6 &Ebg naQEXE^Ev6ato GtEq^avafiatL XQCoiisvoLg 
t]] Xvya xatadELV tijv iavt&v XE(paXr]v totg xlddoLg 
olg avtol xatiXa^ov trjv d-E6v. xatakv6ai 8e xal takkaQlS 
yivrj tS)v 6tE(pdvc3v initai,E %coQlg tf^g ddcpvrjg' tijv 

10 ^' avtbg E(pri totg triv d-Ebv d^EQa7tEvov6L (ibvoLg aTto- 
vi^iELv dcjQOV. totg tE XQV^^^^^'''^ ^^ "^VS (lavtELag 
xataxoXov&r]6avtag avtovg d^ka^Etg E6E6^aL [xal^ dCxriv 
iv EvcoxLaLg dnodL86vtag tfj d^sa tr]v 7tQo6r]xov6av. 
o&EV tovg K&Qag vnaxov6aL ^ovXo^ivovg totg ix rov 

15 %(>ijffT?j()tov xataXv6aL tdg £^nQ06d^Ev EL^L6^ivag 6tE- 
(pavc}6ELg avtovg t£ xatd nXr]d^og XQV^^^'' t^^^v tfj 
Xvyoj, totg de d^EQanEvov^Lv ti]v d-Ebv inLtQixlfaL (po- b 
QEtv tbv xa\ vvv EtL dLa^ivovta tfjg ddcpvrjg 6ti(pavov. 
14. fivr]^ovEV£LV d' ioLXEv inl no66v rt rijg xatd tr]v 

20 Xvyov 6tE(pav(i)6£G3g xal NLxaCv Etog 6 inonoLog iv 

tolg ^EnLyQd{i\La6LV^ noLr]tr]g vnaQXGiv inLXcoQLog xal 

tr]v inLX(oQLOv L6toQCav rjyanrjxag iv nXECo6Lv. XiyEL 

ovtcog 

ovx id^iXco^ OtAdO-i^^f, xatd nt6XLV, dXXd naQ^ "J^QV 

25 daCvv69-aL ^EcpvQov nvEv^a6L tEQn6^£vog. 

dQXEt ^OL Aitt) ^ev vnb nXEVQ0t6L xa^Evvdg, 

iyyvd^i naQ nQo^dkov difivLOv iv8anCr]g, c 

1 iy.sivcoK: ^x^lv A 2 avti>iaK: oi;^' £%sivov A. 6 6 &ebq 
K (quod in hac codicis parte solito compendio scribi solet): 
iO^oq A 9. 10 TocvTriv 8' E 12 v.al del. Wilam 19.20 ttjv 
Xvyov Cas: tqv Xvyov A 26 itr^ Di: atrTj A jjafi/ifwa A: 
corr. Di 27 lyyvoi A: corr. Di, syyvis Mus Ttuq K: yaq A 488 lE 

6 xul kvyog, a();|ratov KaQcbv 6xi(pog. aXXa (paQiQ^io 
oivog xal Mov6av i] xaQC£66a Av()7;, 
^v^fiQEg nCvovxsg oncog ^ibg svxXia vviKprjv 
^skxa^sv, vT^Gov 8s6n6xLV -rjfisxeQrjg. 
sv xovxoig yaQ aficpi^oXcjg siQrjxag 6 NuxaCvsxog n-6xs- 5 
Qov 6xQC}^vr]g svsxsv tJ 6xs(pavc)6sag aQxstxat rfj Xvya, 
(1 xa [6s] ksysLv avxijv x&v KaQcov dQxccLOv 6xs(pog nQ6- 
drjXov xa%-C6xri6i xb ^rjxov^svov. 6vva^rj de xijv xfjg 
Xvyov 6xs(pdv(o6LV xal fisxQL xav xaxd TIoXvxQdxriv 
XQOvcov^ ag dv XLg SLxd6SLS, rf} VTJ6C3 6vvr]d-s6xsQav 10 
vndQxsiv, 6 yovv ^AvaxQsav (pr^6Cv (cf. p. 67lf/ 
MsyC6xr]g 6 (pLXocpQcov dsxcc dij ^rlvsg insLdrj 
6xs(pavovxaC rs Xvyoj xal rQvya nCvsL ^skLrjdsa.' 
15. ravxa l6a6Lv ot ^sol hg nQ&xog avxbg sv xfj xaXfi 
^Aks^avdQsCa svqov xxr]6d^svog xb rov Mrjvod6rov 6vy- 15 
yQCi^^dxLOv xal snLdsC^ag noXXolg s^ uvxov xb naQa 
e xa 'AvaxQsovxL ipqxov^isvov. Xa^av ds naQ s^ov 6 
na6LV xXonriv dvsLdC^av 'H(paL6xCav s^LdLonoLr]6axo 
xiiv Xv6lv xal 6vyyQa^na i^sdaxsv snLyQdipag IIsqI 
xov naQ' 'AvaxQSOvxL XvyCvov sxscpdvov onsQ vvv sv 20 
T/J Pa^T] svQOiisv naQu xfj dvrLXorrvQat ^r]^r]rQCa. 
roLOvrog ds rtg xal [6 'H(paL6xCav 6vyyQa(psvg xaV\ 
nsQL xbv xaXbv i]^av"AdQa6xov syivsxo. ixdovxog yciQ 
Towou nivxs ^sv ^L^XCa IIsqI xav naQU &so(pQd6xa 
iv xolg nsQL 'H&av xad"' L6xoQCav xal Xs^lv ^r^xovfiivav, 25 
f sxxov ds nsQl xav iv rotg 'H^ixotg Nixo^uxsCoLg 'Aql- 

3 tvKlecc A 7 di del. Mus 10 fort. (^ivy rg viiaa 

19.20 JttQl rov Mus: ncc^u tov A 21 latere conieci vici Tu- 
rarii nomen, cf. Hor. ep. II 1,269, fort. naQcc f^ iv ovC%co Tv- 
QaQtqi JrjfiriZQi, quamquam Cereris aram ibi fuisse non traditum 
est ' 22 incluaa del. Cas 23 aSQuvzov A: corr. Cas 26 vi- 
HO(iaxLOi.s A lE 489 

CtorsXovg, ivvotag cc^<piXcc(petg naQccd^sfisvov Jtegl tov 
naqa ^AvxiffGivxi xa xQaycydiOTtota IlXri^Ciiitov xal 
TcXeiGxa o6a xal jtSQl avxov xov 'Avxicpavxog einovxog^ 
GcpexeQLGa^evog xal xavxa iTtsyQaipev xl ^l^Xlov IleQl 

5 xov TtaQcc l^evocpavxi iv totg 'A7tO(ivriiiovev^a0LV (l,C) 
'Avxtcp&vxog, ovdev Idiov 7tQO0e^evQ(bv, coCneQ xav xa 
IleQL xov XvyCvov Oxecpdvov. /lidvov yaQ xovx' idiov 
eiQTqxev oxl OvXaQ%og iv xf] i^dofirj xav 'I^xoQtav 
(FHGI337) oldev xriv xaxu ^^xriv} Xvyov [(SxoQCav xal OTt674 

10 ovxs xd Nixatvexov oidev ovxe xd 'AvaxQSOvxog 6 6vy- 
yQacpevg' dTtsdei^e de xal diacpcovovvxa ambv xax' svia 
xCbv idxoQrjd^evxcov TtaQu xcp Mrjvodoxa. dvvaxai 6s 
xig XeyeLv neQl rrjg Xvyov dnXovGxsQOv^ oxl 6 MsyC^xiqg 
xfi Xvycj sGxscpavovxo, cag naQaxsL^evyjg ix xov daxl^LXovg 

15 iv a evcoxetxo xona, Qvv8e6ecog svsxa xdv xQOxdcpcov. 
xal ydQ xal AaxsdaLiiovLOL xaXd^co Gxscpavovvxat iv 
xfj xcbv IlQo^axsCav soQxfj, cog (prj0L Hco^C^Log iv xoig 
nsQl xav iv AaxsdaCfiovL &v6lg)V (FHGII626) yQacpoiv 
ouTOg* 'fV xavxy Gvfi^aCvsL xovg ^sv dnb xrjg xcoQag b 

20 xaXdfioLg 6xe(pavov6^aL ri GxXeyyCdL^ xovg 6' ix xi^g 
dycijyrig natdag aGxecpavdiXovg dxoXovQ^stv.^ 16. 'Aql- 
6toteXrjs 6' iv dsvxsQco 'EQcoxLxav (fr. 80 R) xal 'AqC- 
6XC0V 6 nsQLnaxrjxixog, Kstog ds xb yevog, iv /3' 'Eqco- 
XLXcbv 'O^oCcov cpa6lv oxL 01 dQxatoL dta T0t>g nsQl xbv 

25 OLVOv novovg xav xscpaXaXycav ds6^ovg svql6xov xovg 

1 aficpiXacpaig A: corr.K 9 tigv add. Wilam 11 untdti^t 
T£ A: coiT. Wilam 14 IvyaiaGttipavuvto A: corr. Schw 

ix Tov daiptXovg dictum videtur uti iy. zov nQocpavovg, i-A 
tov &'Aiv8vvov, alia; minus probabiliter iyyvg conicias pio 
«•/t Toi) 15 inde a verbis iv w tva>%itto usque ad p. 696 a 

TiQO^lrniLa xQcotog (v. 7) omnia omisit Musurus addita nota 
XtiTiii; desunt etiam in codice Pauli Degan 24 ofioiwg A: 

corr. Cas 490 lE 

rvx^vtag^ trjg tav xQOtcctpav 6vvdi6ecog dxpsXstv do- 
xov6r}g' OL d' v6tEQ0v u^a ta XQOtcctpG) JtQOGa^alov 
tiva xal x66}iov olxslov t^ naQa tbv oivov diaycoyf], 
c [irjxavrjGdfiEVOL tbv Gtecpavov. ^eXtiov de dca tb nd6ag 
tdg alc&riGeLg iv tfj xecpakf] elvai tavtrjv 6te(pavov- 5 
(j-d^at i) &id tb 6vyi(piQeiv i6xe7td6d-ai xal 6vv8edi6^ai 
to\)g XQ0tdq}0vg TtQbg tbv olvov.' i6te(pavovvto 6e xul 
t6 ^itOTtov, cag 6 xaXbg ^AvaxQicov ecpr] (fr. 54 B*)* 
inl 6' 6(pQv6iv 6ekLvcov 6tecpavL6xovg 
&^ifievoL d-dkeLav ioQtrjv dydya^ev /li0vv6Gi. 10 

i6ta(pavovvto d\ xal td ^tr^d^rj xat ifivQOvv tavta, 
insi avtdd^i ^ xaQdCa. ixdkovv 8\ xal olg nsQiediovto 
tbv tQayriXov 6tecpdvovg vTtod^viiidag, ojg 'Akxatog 
iv tovtoig (fr. 36 B)' 
d dlX' dv^tci) fihv TteQL tatg diQai6i 15 

TteQ&itco TtXsxtdg vnod^vfiLdag tCg. 
xal IJaTtcpcb (fr. 46)' 

xal Ttolkalg 'bjtod-vfiCdag 
TtXextalg d^n dnaXa diQcx. 
xal ^AvaxQicov (fr. 39)" 20 

Ttkextdg 8' vno9-v(iidag TteQl 6t^d^e6i XcotCvag ed-evro. 
At^ivXog 8' iv ra Avonivtp IlQO^rjd-st 6acpcbg cpr]6iv 
(fr. 202 N) OTt ijtl [rs] n^f] Tov IlQO^r^d^icog rbv 6ti- 
cpavov utSQitCds^ev tf] xecpaXf]., dvtCnoLva tov ixsCvov 
8e6fiov, xaCtOi iv tfj ijtiyQacpo^ivr] Zq)iyyl eCjtcov (fi-.235)* 25 

1 6q}sXstv A: corr. E 9 insl 8' A: corr. E 10 d^aXiav 
et ayaycofAf A: corr. E 13 vito9v(iidSag AE, cf. Plut. qu. 

conv. 3,1 p. 647 e 15 &vvi]rw A: corr. Cas SsQcag A: 

corr. Ahrens 16 vno9vnLo:Sag A: corr. Blomf 18 nollaig 
inod-vfiidSaig A: corr. Blomf., K&ndXaig Bgk 19 nXsKtaig 

avTianaXai A: corr. Di (duce ScUw) 21 vno&v^idSag AE: 

corr. Di eti^d-sGGtv A: corr. E 23 ts om. E lE 491 

ta 8s ^eva ys 6xi(pa.vov, aQ%aiov 0tE<pos, 
de6^S)v ccQiGtog ix IlQOiiT^d-itog ?^6yov. e 

UaTtcpG) d' anlovGtBQOV trjv altCav ccTtodidaGLV tov 
6Te(pavov6%-aL rj^ag, Xiyov6a tdSs (fr. 78B*)* 
8 6v ds 6ts<pdvoLg, a zlvxa, 7tSQd-i6d'^ SQatatg (p6^ai6iv 
OQTtaxag dvrjtOLO 6vvsQQaig dTtaXal^i %sq6lv. 
svavd^ia yaQ nikstaL aal XdQLtsg fidxaLQa 
^akkov 7tQ066Qr]v, d6tsq)avd)t0i6i (5' djtv6tQi(povtaL. 
ag svavd^i^tSQOV yaQ xal xsxaQL6^ivov fiaklov totg 
10 d-sotg TtaQayyiXksL 6ts(pavov6d-ai tovg d-vovtag. ^AQi- 
6totiXr]g d' sv t<p 2v^7to6iCi (pr]6lv (fr. 98 R) oti f 
ovdsv xolo^bv 7tQ06(piQ0^sv TtQog tovg d-sovg, dXkd 
tiXsia xa\ oAa. t6 8\ TtXriQsg tiksi6v s6tiv. th ds 
6ti(psiv 7tlTfiQ(xi6iv tiva 6r]fiaivsi. "O^rjQog {A 470)- 
15 ^ov^^ot 8\ XQr^triQag i^ts^tiipavto 7tototo. 

xaC (■9' 170)- 

dXXd d-sbg ^OQ(pr]v STts6i 6ti(psi. 
'tovg yaQ ai) tr]v bipiv dfi6Q(povg., (pr]6Cv, dva7tXr]Q0t 
7] tov XiysLv Tti&avotr^g soixsv ovv 6 6ti(pavog tovto675 
20 7tOistv ^ovXs6&ai. 8ib xal 7tsQl td ^tivd^r] tovvavtCov 
7taQa6xsvd^ofisv. bfiojtad-sCa yaQ tov xsxfir]x6tog xoAo- 
^ovfisv r]fiag avtovg tf] ts xovq& tav tQtx&v xal tf] 
r&v 6ts(pdvav d(paLQi6SL.' 17. ^LXc>vC8r]g d' 6 CatQbg 
iv ta 7tSQi MvQcov xal Z!tS(pdv(ov ^ sx trjg ^EQvd-Qccg^ 
25 (pr]6Cv, Q^aXd^^r^g vTtb ^iOvv6ov ^stsvs%Q^sC6r]g sig ti]v 1 azscpavog Grotius 2 ocqlczov Nauck nQO(ir]&iog A 

5 — 9 haec omnia fere sine accentibus A 5 (odiyi.a A: distinx. 
Welcker, dcoQLxa Cas naq%^£0%' Ar corr. Seidler 6 avvtjtoaL 
A: corr. Ahrens cvvBoqaLg A: requiro participium 'sacri- 

ficans' anaXXayLCri xbqclv A: corr. Cas 7. 8 'floribus 

ornatam te etiam Gratiae videre malunf 8 nQOTBgrjv A: 

corr. Wilam {TtQOTOQtiv Seidler) 492 lE 

'EXkddu T^g ccfinikov xul TtQog a^LSXQOv anoXuvGtv 
xCbv noXXav ixxQejtofitvav uxquxov x£ 7CQo6(p6Qoiitviov 

h KVXdV^ 0'l ^lv ^UVLCodag ixXQtTtOfieVOi TtUQSTtUlOV, o'C 

de vexQOtg iaxeGuv unb r^g xuQaGeag. iit axxrig 8e 
xivav ■Jttvovxcov inmeGiov o^ifiQog xb (lev ev^TtoGiov 5 
diiXvGev, tbv de xQuxriQu., '6g ei^ev oktyov oivov vno- 
leXeififiivov, i7tl7]QC06ev vduxog. yevo^evrjg d' uid^Qiug 
eig xbv uvxbv vTtoGxQiipuvxeg xoTtov, yevGufievot xov 
^iyfiuxog TtQoGrjvfi xul ukvnov i6%ov unoXavGiv. xul 
diu TOtJO-' ot '''EXlrjveg xa ^ev nuQu detnvov axQuxa 10 
nQ06dLdo}iiv<p xbv 'Ayud^bv iniq)covovGi, ^ui^fiovu^ xtiitbv- 
xeg xbv evQovxu l6ui!(iovu]' rjv 6' ovxog b zJiovvGog. 

c Tc3 de (lexu Selnvov xexQu^iivco nQcbxa dido^iivco noxrj- 
QLCp Aiu 2J(oxrlQu iniXiyovGi., xfig ix xov (iiyfiuxog 
uXvnov xQuGecog xbv xal xcov o^i^qcov aQxrjybv uixtov 15 
vnoXu^ovxeg. edei fiev ovv ^or^d^riiidxcov xotg iv xa 
noxcp xecpuXrjv inid^Xi ^eiGtv., ijv de 6e6fibg i^ uvxav 
nQOxeiQoxaxog xal xrjg xpvGecog inl tovto bdrjyovGrjg. 
uXyr^aug yccQ xig xecpuXrjv, cog cprjGtv 'AvdQiag^ eixa 
ntiGug xul xovcptGd^elg evQev xecpuXuXyCug deC^ibv (puQ- 20 
(iuxov. xovxa ovv ^or^&fifiuxt nQbg nckovg xQ^^f^^^^i- 

d xotg nuQaninxovGt xrjv xecpuXrjv idiefievov xul inl 
xbv xC06tvov Gxicpuvov ijXQ^ov uvx6[iux6v xe xul noXvv 
bvxcc xal xuxu ndvxa x6nov yevvafievov, e^ovxu xul 
nQ^Gotptv ovx dxeQni), ;|jAa3^otg nexdXoig xal xoQVfi^otg 25 

3 avTov E, fort. delendum iKZQinufifvoi om. E, rectv; 

fortasee TtaqtTttov A: corr. E 6.7 vnoXfXi^fitvuv A vnu- 
XtXiy^ivov E 8 iniotQfipavrtg A: corr E 12 Saiy.uva 

del. Mein (rtfiwvtfs tuv ivQOvta diovvcov E) 13 didunivoi 

K: nQOcSiSufiivbi AE 14 iniXiyovaa A: corr. E 15 aXvnov 
anoXavcfcag K ^ijo^Tjyoi' Nauck 16 iSti (ikv Nauck: 

iSiijOfv AE 21 nQog tovg notovg E JE 403 

dXLa^ovra t6 (lircoTtov xal rovg iv ra 6(piyyeiv rovovg 
vjtofievovra, TCQociti, da ipvxovra xcoQlg odfi^g xaQOvar]g. 
aal ravrrj ^iol doxet ^iovvGa 6 (iiog dvstvai rb 6re(pog, 
rbv evQErrjv rov Tccj^arog xat rav 8i avrb ekaCCca- 
5 (idrav dke^rjrr^Qa (iovXo^evog elvai. evrev&ev de elg 
r}dovr}v rQanevreg rb (lev elg . . . 6vfi(peQ0v xal rotg 
ix iied^rjg TtaQa^orjd-ovv ikarra^ia^iv 6 Grecpavog rov e 
TtQog oipiv t) TtQbg od^irjv eitireQTtovg ecpQovnaav. dib 
[ivQGivrjg (lev 0re(pavov Grvcpovta xal rijv otvcov dva- 

10 d^v(ii'a6iv d7toxQov6(ievov ., art de Qodivov e%ovrd n 
xal xecpaXaXyiag jtaQYjyoQixbv 6vv ra xal xard 7to6bv 
rl^vxeiv, TtQbg 6s rotg ddcpvivov ovx dXXorQtov itorov 
r^yrjreov. Xevx6ivov de xivrjnxbv ovra xecpalrjg xal 
d^aQdxivov xal aTCavtag rovg xaQOvv dvva^iivovg rj 

15 ^aQvveiv dkXog xecpakriv 7teQi6tateov.' td avtd el'Qrjxev 
xaX 'j47toXX6dciQog iv ra jteQl Mvqcov xal Zltecpdvcov 
(jatgy «vratg Xei,e6i. xal jteQl (lev rovrcov^ a iratQOi, f 
TaiJTa. 18. TteQi ds roi) NavxQarirov 6tecpdvov rig 
i6ri rrjv dv&rjv TtoXXd dva^rirr]6ag xal rtoXXav 7tvQ^6- 

20 (levog, ag ovdev ifidv&avov ^ ivirv^ov b^i Ttore TIo- 
XvxdQiiov NavxQarCrov iTtiyQacpo^iivcp ^i^Xicp IleQi 
'^(pQodirrjg, iv dt ravrl yiyQaTtrai (FHG IV 480)* ^xatd 
de trjv tQitrjv 7tQbg ratg eixo6iv '0Xv(i7tidda 6 'Hq6- 
6tQatog, TtoXitrjg rjfiiteQog i(i7toQia xQ^^^^vog xul xd)Qccv 

1 Tovog A: corr. E 6 t6 (isv GvficpiQOV ?, t6 (ilv tlg 

^^TiOTOvgy avficpiQov sim. K, nisi plura interierunt 7 naQu- 

^or}&a)v iXccttmaciTog A: corr. E, ubi haec scripta: toig Iv, fiiO^Tqg 
TiaQu^oriQ^ovv tXatt6i[ioiaiv icopfjv.av , tov ds nQog oipiv v.tX' , fort. 
arpivttg (pro 6 aticpavog) 9 cf. Plit. qu. conv. III p. 647d 

fort. triv ^i-K t&vy oivcov, cf. infrap. 676c 12 alX6tQi.a E 

TTOToi) E jTOToig A 13 livKoiov AE: corr. Schw 15 iiaQai- 
trjtiov E, non recte 17 taig add. K 19 trjv ocQxrjv Cai, 

inlellegerem tr}v avv&taiv 24 iimoQtCaL A: corr. m* 

AlHENAEUS III 22 494 lE 

jcoX^^v TCBQLTcXioiv ^ nQ066%civ noxs xal Ildcpc} trjg 
GlQKvnQov dyalfidttov 'AcpQoSCtrig anL&a^iatov, aQxcciov 
tfj texvrj, d>vr]6d(i6vog ysc cptQcov slg tijv NavxQativ. 
xal avt(p nXrj6i0v cpsQo^eva) tr^g Alyvntov insl xsl^cov 
aicpvCdiov snsns6sv xal [ov] Gvvidstv ovx ijv onov 5 
yrjg ^(Jav, xat icpvyov dnavxsg inl tb rij? 'AcpQodCtrjg 
dyalfia ocpt,Siv avtovg avtijv dso^svoi. r] ds ^sbg (nQ06- 
cpiXrjg yaQ totg NavxQatCtatg r]v) alcpvCdtov inoCrjes 
ndvta td naQaxsC^sva avxf] ^vQQCvrjg x^^Q^S nk^^Qrj 

h odfirig ts rjdCotrjg inkriQco6sv tr]v vavv r]8r] dnsiQr]x66i lo 
tolg i^nXiov6iv tr]v 6coxr]QCav [did tr]v noXkr]v vav- 
tCav ysvo^ivov ts i^itov nolXov], xal r]kCov ixkd^- 
^avtog xatidbvtsg tovg OQ^ovg ^xov sig tr]v NavxQativ. 
xal 6 'HQ66tQatog iifiQ^r^^lcg tr]g vscog fistd tov dydk- 
^atog, ix^^ ^^^'^ '^^? alcpvCdiov avta dvacpavsCGag 15 
XkcoQag ^vQQCvag^ dvs&r]xsv sv ta rijff 'AcpQo8Ctr]g isq&^ 
%v6ag 8\ tf] d-sa xal dvad^slg tf] 'AcpQodCtr] tdyak^a^ 
xaXicag 8e xal icp' sGtCaGiv iv avta ta iSQa tovg 

c nQ06rjxovtag xal tovg oixsiotdtovg sdaxsv sxdGtco xal 
Gticpavov ix trjg fivQQCvr]g., bv xal tots ixdXs6s Nav- 20 
XQatCtr]v.' 6 ^lv ovv JIokuxccQfiog tavxa. olg xdyco 
nsCd-o^ai, r]yov^svog ovx dXkov xivd slvat NavxQaxCxr]v 
Gxicpccvov r) xbv ix xrjg ^vQQCvrjg^ xa xal ^sxd tav 
Qodcov vnb tov 'AvaxQiovtog (poQstGd^ai (cf. p. 671 e). 
xal 6 0'iX(ovCdr]g ds siQr]xsv ag 6 tflg ^vQQCvr]g 6ts- 25 t TCQ06XC0V A b oi) del. s otcoi A: corr. ? 9 ftvppt'- 
vag •ilaiQCig h: corr. Mein 11. 12 ini lusa ab hoc loco alieu;', 
fort. traicieiida v. 6 hunc in modum cvviStiv ov-a t]v onov yj/s 
ricav, yevoiifvov ts ififxov tioXXov Stu ttjv nolXi^v vavxCav, 
■naxf(pvyov 13 xovg oqovq A: coir. Mein 17 ^vclag xi A: 

d^vGag Canter, Ss K ayaXfia A: corr. K 18 rf xal A: 

ccrr. K. xai del. u'i 22 tlvai Kgaxixriv A: COir. ? lE 495 

(pavog f^v ix xav otvav ccvad-v^iaCLV ajtoxQovetaL xal 
6 t&v Qodav ixEi ti xecpakaXyias TtaQrjyopLxbv TtQog 
t(p xal £fi^v;u£tv. yeXoLOL ovv el6LV xal ot keyovteg 
NavxQatLtrjv elvaL Ctecpavov tbv ix ti]g ^v^Xov r^g 
5 Oteq^avatQLdog xalov^evr}g naQ* AlyvTttCoLg [6te(p6^e- d 
vov], jtaQatid^efievoi 0eo7t6^Ttov ix tfig tQitrjg tav 
'EkXrjVixav (FHG I 279), og (prj6iv 'Ayrj6ikd(p tc5 Adxavi 
TtaQayevo^iva eig Atyvntov 8&Qa Jtifitl^ai tovg Atyv- 
ntiovg aXka te tiva xal dri xal tijv Ote^pavcotQida 

10 /3v/3Aov. iyh 8\ ovx olda tCva acpikeiav tJ rjdovriv 
e'xei tb /3v/3Aq 6te(pavov6%-ai /xfTo; Q^dcov^ nXrjv el iirj 
ti ot tovtOLg x^CQOvteg 6tiipovtaL b^ov Q6doLg xal 
6x6Qoda. na^n6XXovg 8e oiSa Xiyovtag tbv ix trjg 
6a[ixpvxov 6ti(pavov elvaL tbv NavxQatCtrjv nokv de 

15 t6 avd-og tovto xaTci; ti)v Atyvntov. 8Ld(poQog 8e yCve- e 

taL xaxa trjv oSfiriv rj iv ALyvntcp fivQQCvrj naQcc tdg iv 

aXXaLg xdyQaLg, ojg xal ®e6(pQa6tog icJTO^etCh.pl. 6,8,5).' 

19. hi TOtnrav Xeyo^ivav inei^fjX^ov nat^eg 6te- 

(pdvovg (piQovteg tcbv dxfia^6vxcjv xaxd xovg xaLQOvg. 

20 xal 6 MvQxCXog ^Xiye^ xaXi, elnev, OvXnLavi, 6xe(pd- 
vcov 6v6fiaxa. ot yaQ nat^eg xaxd xbv XaiQrj^ovog 
KivxavQOv (fr. 11 N)' 

6xe(pdvovg exoi^d^ov6iv,, ovg evq^rjfiCag 
xriQvxag ev^atg nQOv^dXovxo 8ai^6vcov. 

25 xal iv xa ^iovv6o3 8e 6 avxbg ecprj noirjxrjg (fr. 6)' f 
6xe(pdvovg xe}i6vxeg, dyyiXovg ev(pr](iCag. 

3 Kal (ante of) om. E recte, opinor 4 §i^lov A: corr. E, cf. 
Plut.Ages. 36 5. 6 attcp6(i£vov (ex aticpavov corruptum) del. K, 
probabilius hoc quam nXEKOfisvov corrigere 10 §C§Xov A 

13.14 GTiOQodoLg kccI QoSa AE: corr. K 23 Iroijxa^ovctv Chae- 
remonem non scripsisse vidit Mein 24 ivxccl A: corr. Dalec 
iiQov^dXlovto A: corr. Canter 49G lE 

6v di fii} ra ix ribv aTii,yQU(po(iivc3v AllCov 'A6xlri- 
TCLcidov 2Jraq)dv(ov (paQa rjfih' as avrjxooLg avrav, aAA' 
«AAo Tt jrap' axalva Xaya. daii^aL yaQ ovx axaig bri 
diakaXv^avoag rig alQrjxa Qodcov 6ra(pavov xal lcov 6ra- 
(pavov To yaQ JiaQa KQartva xara naLdtav alQrjrai 5 
(1113)* 'vaQXL66Lvovg 6kL6(iovg.^^ xul og yaXd6ag 'tiqS)- 
rov iv rotg "EXkr}6L 6ra(pavog avo^d^d^rj^ cog (pi]6L 
2Jrl{iog 6 ^TjXLog av 6' ^t]hddog (FHG IV 493), t6 
QTtTtaQa }iav rj^tv 6ra(pog, TtaQu da rL6t 6rafi^a 7tQ06- 
ayoQavo^avov, dLO xa\ rovrco TiQcbrcj 6ra(pavco6d^avoL 10 
davraQov TtaQLrLd^a^a&a rbv ddcpvLvov. xaxkrjraL de 
6ri(pavog dno tov 6ri(paLv. 6v de otaL fia^ i^^V^ ®^t- 
ruk\ 7tOLXtX6(iv%-a., rav xotvcov rovrcov xal xurrjua^av- 
^ivcov iQftv ri', dtcc da r-qv 6y)v yk(b66civ TJjg YTTOrAST- 
TIAOZ ^vrj6d^rj6o^aL., rjg Ilkdrcov i[ivri6%ri iv zJil 15 
Kaxov^iva (I 614 K)' 

xatroL cpoQatra ykb)66av iv vTtodtj^adt, 
6racpavov6d^' vjioy?.corxi6Lv, brav TCLvrjri nov 
h xdv xaXhaQijra., yXdrrav dyad-^v 7ti[ntara. 

&a68coQog d' iv rutg 'ArrLxatg Ocovutg^ ag (prj6iv 20 
nd^cptXog iv rotg TcaQi 'Ovo^drcov., TtXoxrjg 6racpdvcov 
yivog ti ri]v vnoyXcorriSu d7io8t8co6tv. Xu^a ovv xai 
tiuq' i^ov xurd rbv EvQL7tidr]v (fr. 189 Ni' 

ix navrbg {yuQ) dv rtg nQdy^urog 8t66b>v Xoycov 
dyC3vu ^atr uv., ai Xiyatv ah] 6ocp6g. 25 G NciQ-KLGOov Mcin (duce Cas), vuQ-niaocov Wilam oA/cxovs 
A: corr. Schw G. 7 nQibtos AE: corr. K 9 czscpog Canter: 
CThcpavog AE, sensus : 'primum corona vocabatur quod post alii 
vittavi dicebant^ 12 ctifpiiv Schw: ettcpdvov A 18 ctKpd- 
vov 6' vnoyX. A: corr. Pors orav Schw: ott A ntivi^te 

A: corr. s 19 xSv Cas: xat A ne^nttai A: corr. ? 

20 'JttiKuis rXuccc^ts K, cf. p. G78d 24 yaQ add. Ulpianua lE 497 

20. IZ0MIAKON. ouTCJg rovTOv xakovfievov 6Ta(pa- 
vov 'AQL6T0(pdvrjg fivrj^rjg i]E,Cco6tv iv Tayi]vi,6Tatg 
kiyav ovTcog (I 518 K)" 

Tt ovv TtoLa^ev, yXavCS' e%qr\v kevxrjv Ka^eiv c 
5 fir' iGd^^iaKa ka^ovTeg a6neQ ot xoqoI 

adco^ev eig tov deGnoTrjv iyxa^cov. 
2^iXrjvbg d' iv ratg rkaGGatg cprjGCv "'iGd^yiiov GTecpa- 
vov.' OilriT&g de q^rjGc (fr. 4CB)' \"/(?#fitog) GTicpavog 
rjyovv o^avv^Ca d^qiOTeQad^i oiov Tfjg xe(paXfig xal tox) 

10 nQiOTOv xoGiiov. kiyco de to inl tou cpQiarog xal tov 
iyieiQidCov i'6&^L0v.^ Ti^axCdag 8a xal I^i^iiCag ot 
'Podioi dnodidoaGLV ev av-O'' evog '"liSd^^LOv, 6Ti(pavov.' 
ov (ivrj^oveveL xal KaXkC^eLvog 6 'PodLog xal avrog d 
yivog iv Totg TceQL "Akeh^avdQeCag yQacpcov ovTtog (FllG 

15 III 04) .... 21. inel 8e 'Ake^avdQeCag i^vr]^6vev6a^ oidd 
TLva iv T]] xakf] TavTrj Tcokei xakov^evov 6Ti(pavov 
ANTINOEION yLvo^evov ix tov avTod^L xakovfiivov koTOv. 
fpveraL d' ovTog iv kC^vaLg d^iQovg aQa, xal eCijlv avrov 
XQOLal dvo, r] fiev ra Qodip ioLXvta' ix toi;tov 8e 6 nke- 

20 xd^evog Gri^pavog xvQCag 'AvTLVoeLog xaketrai' 6 de ere- 
Qog kcoTLVog 6w^a^£Tat, xvaviav eyiav rrjv xQOidv. xal 
IIayxQdrr]g TLg twv iiCLxaQCav JiOLr]Tr]g, ov xal r]^etg e 
eyva^ev, ^AdQLava ra avroxQdroQL i7tidr](ir]0avTL rf] 
'Ake^avdQeCa nerd jiokkiig reQareCag inideL^ev rbv QodC- 

25 ^ovra AoTov, cpdGxav avrbv detv xaketv 'AvTLvoeLOV, 
dvaTcefi(p&ivTa vnb Tf]g yfjg ot£ t6 ai^a idi^aro Tot) 

1 fort. <^xbvy CTscpuvov 8 (pii.iTCig A "lc&fiLog add. K, nam 
voluit Philetas fere hoc 'tdriusque vocabuli duphx sensus, si 
quidem CTitpavog et capitis partem et ornamentum, ic^^^iov autem 
et putei et yladii os significat;^ hinc v. 11 fort. (^CTOfiLOvy i'a9(it,ov 
{icd^i.ov A) 17 ccvTLVOiov A: corr. E 25. 26 kvtivolov 

avantcp&BVTa A: corr. E 

22* 498 lE 

MavQovGiOv kiovrog^ ov v.axa tiiv TcXrjeiov rfj '^ka^- 
avdQEia Ai^vrjv iv xvvrjyicj xara/3f/3A^x£t 6 'AdQiavdg, 
^eya XQW^ livra xal noXXa Xq6vc) xaravefirj&svra 
%a6av xiiv Ai^vrjv^ ^g xal n:olXa ao^xrjra inenoiifixEv 
ovrog 6 kicav. r}6d'elg ovv inl rfj T^g ivvoCag EVQiGet 5 
xal xacvdrrjrc ti)v iv Mov0av avra Girrj^tv ^x^lv i^a- 
f QLiSaro. xa\ KQartvog d' 6 xcjficidLOTCOLbg iv '0dv6- 
6av6i (I 60 K) xixXr]x€v rbv Acotov 6reg)dv(0fia Slcc t6 
ndvra rd cpvXlcodrj vnb xSjv 'Ad^rjvatcji' ^recpavcifiara 
liye6d-ai. 6 de IlayxQdxrjg iv x<p noLi^^axL ovx dyka- 10 
(pvQ(og efQrjxev 

ovkrjv eQJtvXlov, Xevxbv xqlvov i^(J' vdxLV&ov 
TCOQrpvQiriv yXavxov xe x^^^^ovColo 7cixr]Xa 
xal q6Sov eiaQivoi6LV dvoLyd^evov ^s(pvQ0t6LV' 
ovna yaQ tpvev dvd^og iTCcjvviiov ^Avxtvdoto. 15 

678 22. TTYAEQN. ovxag xaXetxaL 6 6xi(pavog ov xfi 
Hqcc neQLXL^ia6LV Adxcjveg, ag (pi^6LV ndficpLkog. 

dXXd fiijv xal lAKXAN xLvd xaXov^evov oida 6xi- 
(pavov vnb 2Jlxvg}vC(ov, ag cprj^L TLfiaxCdag iv xatg 
rX(x)66aLg. 0tXr]xdg <J' ovxcog yQdcpet (fr.45B)' ^'Idxxa^ 20 
iv xfj UtxvcovCcc 6xe(pdv(o^a ev&deg' 

e'6xr]x' d^q)l x6^ag evadeag dyx6^L naxQog 
xaXbv 'laxxaiov &r]xa[iivr] 6xi(pavov.' 
XiXevxog d^ iv xatg rX(o66atg EAAQTIAA xaAfi- 
^d^aC (pr]6L xbv ix ^vQQCvr]g nXex6^evov 6xicpavov, '6vra 26 
b ri]v neQC^erQov nrjxcov x\ no^nevsLv rs iv xf] x&v 'EXXa- 

6 h MovasLo} Cas 8 t6 Xwtbv A, cf. Hes. s. cttcpd- 

voofia, ubi deinceps cpvXXdaSr] xal nowSrj 13 yXavKOv Schw: 

Xsv-Kov AE te E: Se A 18 laxxa rtva A: corr 5, cf. Hes. 
s. Idnxa 20 (piXirag A 21 Iv t^ SiKvwvia scil. 'AvayQacpy 
22 dficpiiiofia A: corr. Schw 26 nointevovza iv K, ceterum 

Hellotia Cretensium dicit, cf. Hes. s. t lE 499 

ricav ioQtfj. tpael d' iv avxa ra rfig EvQcaitrjg oera 
xofii^£6^ai, rjv ixdXovv 'EXkcorCda. aysG^aL dh xal iv 
KoQivd-(p ra 'EXXaria. 

0YPEATIKOI. ovrco xaXovvraC riveg 6ri(pavoL TtaQcc 
5 Aaxadai^ovCoig^ ag q^rjGi. Ea^C^Log iv rotg 7f sqI @v- 
6ic)v (FHGII626), ipLkCvovg avrovg (paGxav vvv hvond- 
2;f5^afc, '6vrag ix tpoLvCxov. (peQsiv d' avrovg V7c6^vr}(ia 
tijg iv ®vQsa ysvo^ivrjg vCxrjg rovg 7CQ06rdrag rCov 
dyo^ivcov xopoav iv rfj soQr^ ravtr], ors xal tdg Fv- 
10 ^voTtaLdidg inLrsXovGLV. xoqoX d' si6lv rb fisv TtQo^a 

TtaCdcjv rb d' i^ dQC6rov dvdQ&v, yv^vav oqxov- 

^ivGtv xal dd6vrc3v QaXrird xaX ^AXx^dvog a6(iara xal 
rovg ALOvv6o86rov rov Adxavog naLdvag. 

MEAIAQTINQN ds 6rs(pdvc3v (ivrj^iovsvsL "AXs^Lg iv 
16 KQarsCa rj 0aQ(iaxoTt(hXr] ovrcog (U 337 Ki" 

6rs(pdvovg rs nokXovg xQSiia^iivovg (isXLXarCvovg. 

ETTI0YMIZ. 2JiXsvx6g q)rj6t. ^rd ndvra 6rs(pavd>- 

fiata.' TL(iaxCdag 8i (prj6Lv rd navrodaTtd 6rs(pavd)- 

(lara d rdg yvvalxag (poQstv ovtcag xaksL6%^aL. YTTO- 

20 0YMIZ 8s xaX vnod-v^tCdsg 6ti(pavoL naQ^ AIoXsv6lv 

xaX '7c36lv, ovg nsQX tovg tQaxTJkovg nsQLsrC&svro, cjg 

6a(p6)g H6tLV (lad^SLV ix rflg 'AkxaCov xaX 'AvaxQSov- 

rog noL^^^sag (cf. cap. 16). ^LXrjrdg d' iv totg 'Atd- 

xtOLg (fr. 58 B) vno&v(iCda As6^Covg (prj^Xv xaXslv (ivq- 

25 eCvrjg xkcbva^ nsQX ov nXixsiv i'a xaX ccXXa avd^rj. xaX 

vnoyXattXg 8\ 6ts(pdvov i6rXv sidog. ®s6dc!)Qog d' iv 

8 Q^vQt&i A 11 fort. Blelv y', 6 (isv (sic Wyttenbach) 

TtQOGCO TtCClScOV, <^6 5' itl Sl^lOV ySQOVTWVy, 6 S' i^ CCQLaTBQOV 

ScvSqwv 12 Q'dXr}Tcc A 15 yiQaTiai A 17 im&viifLg A, 

cf. Hes. 8. V Tci TtttVToSccTia. eztcpavmfiaTa K, rcc hXsktcc crscp. 
Wilam 20 vTtod^vfiLccSsg A 23 cpiXiTag A cpiXi^Tag E 

24 vnod^vfiiSag A: corr. K 25 sq bypoglottis male fortasse 

e p. 677 a iterata 500 lE 

'^mxuig rka06ULg 6req)fxvcov xkoxfig ytvog -jtuQu 
nXuxavi iv Zlil Kuxov^tva (cf. p. 677 a). 
c 2P>. avQLGxa dt xul TtuQu xotg xa^ixotg KYAIZTON 
xLvu xuXov(isvov Gxtcpuvov xul fivrjfiovevovxu uvxov 
"AQ%L7cnov iv 'Pivojvi diu xovxav (I 687 K)' 5 

ud-aog uTCodovg Q^ol^uxlov uniQxstui, 
Gxicpuvov ixcov xav ixxvkCexiov olxuda. 
"Akti,Lg d' iv ^ev 'AycovLdL 7} 'IrniCoxci (II 298 K)" 

6 xQLXog ovxog d' ixH 
avxav xvXlGxov Gxicpuvov. ukX' ixuLQS xu\ 10 

^coi/ xotg xoLOvxoLg. 
iv 8\ xa UxLQOvL (prjGi (ib. 373)" 

a6jt£Q xvXLGxbg 6xiq)uvog uioQOv^svog. 
^vr]fiov£vSL (5' uvxov xul 'AvxL(puvr]g iv 'Euvxov'Eq&>vxl 
f (ib. 31), Ev^ovXog d' iv Oivo^dut 7] IHXotcl (ib. 190)" 15 
7ttQL(poQutg xvxXov^evog 
(o67t£Q xvXL6xbg 6xi(fuvog. 
xig ovv ovxog xvXL6x6g; oidu yuQ xbv &vux£LQr]vbv 
NCxuvdQov iv xotg 'AxxLXOtg 'Ov6^u6l Xiyovxu xud£' 

^ ixXvXL6T0L 6xi(pUV0L Xul flCcXL^XU 01 ix Q6d OJV.^ XUL 20 

t6 £idog oTtotov ^f^rw, oj KvvovXxe. xul ^r] (iol £i7tr]g 
oxL d£t xovg adQovg ccxov£lv. 6v yuQ £i 6 xu iv xoLg 
^ijiXCoig ujt6QQ)]ru ov (i6vov ixXiyoov uXXu xul i^oQvt- 
rcov, xud^djteQ 01' TtuQd Buxlovl xa xcofKpSiOJtOLa iv 
2Jvv£t,unux€)vrL (pLX66o(poi (,111 3-29 K), jt£QL av xul 25 
2Jo(poxX)]g 2Jvvd£Cjtv(p (p)]6Cv^ ov6C 6ol nuQWjtXr^eCoLg 
(fi-. 139 N) • 

6 a.noSvq Toup 9 oiiros 8' Mein: d' ouros A 12 ov.iiQOivi A 
20 l-tmvXiCLoi AE: corr. Schw 22 aSQov^, cf. Hes. s. tv.v.vXi6zoi 
23 ou yiovov 6:n6QQi]za AE: corr. Mein 23.24 Sioqvxxcov AE: 
corr. Mein 26 awStinvoi A: corr. Cas, ZvvStinvoii; Mus, 
quod ut verum sit, tainen ovci non cum hoc dativo iungenduni /E 501 

ovTOt yevsLOV ade XQ^] SLy]kiq)eg 679 

(poQovvra xavxC^Kutda xal yavsL ^eyav 
ya6TQbg xaXeTGd-at Ttatda, rou TiarQog naQov. 
enetdri ovv rjdr] xal 6v 7tS7iXr]Qco6aL ov aovov rcbv rov 
5 ylavxov XQavtav aXXa xal Trjg asL^aov ^ordvrjg^ ^g 
6 'AvQ-ridoviog exstvog 8ai[i(ov s[i(pOQr]^s\g dd^dvarog 
jtdhv r]rLg yeyovs^ Xeys y]\iXv tisqI tov tcqoxsl^svov^ 
Xva [ir] xard rbv d^stov IlXdrova (Phaed. p. 81 e^ vno- 
Xd^coasv 6s aTtod-avovra usra^OQCpco&r^vaL [sv ra %sqI 
10 Wvxr]g\' rovg ^iev yaQ rccg ya6rQL^aQyLag rs xal v^QSLg 
xal (pLko7to6iag iisasXsrr^xoiag xal ^ir] dLSvXa^ov^evovg b 
elg rd rav ovav yevr] xal rav roLOvrav d^VjQicov sixbg 
svdve^&aL.' 24. ccTtOQOvvrog d' ccvrov ^ ejtl stsqov^ 
(pr]6L, 6re'(pavov ^era^r]6oaaLj' 6 OvkTtLavog ^ ^rbv 
15 ZTPOY0INON xaXov^svov.) ov ^sfivrjTca ^sv 6 'A6xlr]- 
7t iddrjg TtaQarL&e^evog rd ex rcbv Ev^ovXov ZJrscpa- 
voTtcoXCdcov ravra 11 199 KV 

£0 ^dxuQ, rfTLg 's%ov<3 svl da^uxCa Gtqov^Cov usqo- 

(pOQr^xov 
20 XsTtrorarov TteQi 6a^u 6vvCXXeruL [rs] 
rjdvTtorurov 7tSQL vv[L(pCov svtqlxu., 
KL66bg 07tag KuXd^a 7tSQL(pvsrai 
5 avi,6\LSvog suQog oXoXvyovog c 

SQaTL xurursrr]xag. 
25 TcXexsruL 6' ovrog sx roi) ^tqov&Cov xuXovfisvov uv&ovg, 

1 dirji.eitpig A: corr. Cas 3 Sophoclem (ir}ZQbg dixisse 

coni. Nauck 4 avtntiTcXrJQcoeat A: corr. 5, gv ijMneJil. Schw 
6.7 s^niivog fucpOQr^&elg Sat^cov ' &9'civarog TtolvfirjTig' yiyovs K 
9. 10 glossam del. Schw 15 gxqov^iov A: corr. K 18 svi 

Kock: Iv A 18.19 cuptqDoprjTov Wilam, passerulus ille videtur 
homo Xsnzozaxog esse Cinesiae similis, corona certe non est 
20 Tf del. Schw 21 r]8vn6zazov corruptum, cf. litt. d 22 Cissi et 
Calami amores significari vidit Rohde 23 fort. oaeog oXoXvyovog 502 lE 

ov ^vrj^ovevei &£6q)Qcc6tos iv fXTOJ ^vtLxris lOto- 
QLas (c. 8,3) iv tovtots' ^avd-et d^ xal rj lqis tov d^sQovs 
xal tb dtQOvd^LOV xaXovfievov, b tfj fiev oil^ei xccXbv 
avd^os, aoG^ov de.' raXr^vri d' r] U^vQvaia 6tQov^iov 
avtbv ovofid^eL. 6 

nOOOZ. ovtcjs tLS 6te(pavos ovofid^etaL^ as Nl- 
xavdQos (pr]6LV 6 KoXocpavtos iv rXaGGaLS (fr. l44Scliii)' 
xal l'0(os 6 aTtb tov ovtoj xakovfievov [Tib&ov] dvd-ovs 
nXexbiievos, ov fivrj^oveveL 6 avtbs &e6(pQa6tos ev 
d Tc5 exta tav OvtLxav yQacpcjv ade (l. s)' ^td de d^eQLvd 10 
fidXXov, rj ti kv%vls ^«^ ^o ^Lbs (^dvd^osy xal t6 xqCvov 
xal (tby tcpvov xal d^dQaxos 6 ^QvyLOSy etL de 6 
7c6&os xaXov^evoS' ovtos de i6tL dLttos, b (lev excov 
t6 dvd^os ofiOLOv vaxLV&G), 6 d' eteQOs dxQcos, ixXevxos^ 
c5 ;|r(>wvTat JtQOS Tovg td(povs.' 15 

xataXeyeL de Ev^ovXos xal dXXovs 6te(pdvovs 
(II 200 K)- 

AiyCdLOv, 6v d\ t6v8e cpoQrj^eLs 
6tecpavov jcoXvtcoCxlXov dv&eav, 
yQVJc6tatov, %aQLe6tatov, dt Zev' 20 

tCs yaQ avtbv exov6a (pLXr]6eL. 
e xdv tOLS i^ris tdde (pr]6C (ib. 198)' 

6te(pdvovs i'6cos ^ovXe6d-e' jcoteQ^ eQicvXXCvovs 
7] liVQtCvovs ^ tav dirjvd^rj^evbjv; 

4 raXi]VT} suspecta ctqov&lov corruptum 8 glossam 

del. K II av&os et 12 t6 om. A, cf. p. 680 f 14 sUbvkos E, 
i.£v>ibg Theophr 16 et 503, 3 Eubuli et Xenarchi vereus de 

8U0 interposuit Athenaeus, quamquam Eubuli verba eis vicina 
fuerunt quae supra (litt. b) ex Asclepiade attulerat 20 yqv- 
■noxaxov corruptum, idem fuit vocabulum quod supra (litt. b) 
riSvnoxaxov traditum est, vyq^xaxov Hirschig 21 xl ya^; 

uvxQv Bergk, navxl yaq ccvxbv K 23 noxtQOv A: corr. Canter 
24 xmv Si.r]v&i(iiC(iiva)v Kock lE 503 

B, xav ^vQTLvav ^ovXofisd^a xovtcovC' 6v (^8\y 
xd y ccXXa TCcbkei ndvxu nXiiv xav ^VQxivav. 
25. <t)IAYPINOI. lE^avaQXog UxQaxicoxi] (ib. 473)- 
q)LXvQas ilx£ yaQ 
6 6 nats d(pvkXov Gxicpavov d^q^txst^svov. 

xaXovvxai ds xtvsg xal EAIKTOI GxscpavoL^ coGnsQ 
nuQa ^Aksi,av8Qsv6i iisxQL nal vvv. ^vr^^ovsvsi (5' f 
avxCbv XaLQrnLdv 6 XQayadLonoLbg iv ^LOvvGa dtd 
xovxav (fr. 7 N)* 
10 XL66a xs vttQKC66a xs XQLskLxag xvxka 

6xs(pdvav shxxav . . . 
nsQL ds xav iv Aiyvnxa aisl dv&ovvxav 6xs(pdvav 
'Ekkdvixog iv xotg AiyvnxLaxotg ovxag yQa<psL 
(FHG I 66)' 'noXLg inLnoxa^Lrj , TlvSlov ovo(ia avxfj^ 
16 d^sav bfi^^yvQLg, xat lsqov ^sya xal dyvhv iv ^s6r] 
xfj noksL Kl^lvov xal ^vQSXQa Xid^Lva. i6a xov 
iSQOv dxavd^ttL ns(pvxa6L Xsvxal xal ^sXaLvaL. in 
avxripL 6xi(pavoL inL^s^Xrjvtav dva xrjg dxdv&ov toi)680 
ccvdsog xal QOLflg [dv&ovg] xal dyiniXov nsnXsy^ivoL' 
20 xal ovxoL ttisL ttv^iov6L' xovg \6xs(pdvovg] dni&svto 
Oi d^sol iv Aiyvnta nvd^o^svoL ^a^iXsvsLv tbv Bd^vv, 
og i6tL Tv(pav.' ^rj^rjtQLog d' iv ta IIsqI tSv xat' 
Alyvntov (F H G IV 383) nsQl "A^vdov noXLV tdg dxdv- 
&ttg tttvtttg sivttL (prj6Lv yQdcpav ovtag' ^sxsl ds 6 
25 xdta xonog xal dxttvd-dv XLva divdQov, o xbv xaQnbv 1 xovzlb. Gv A: corr. Dobr, qui Sb add 2 xdc y' alXa 

Herm: xalla A 11 fort. sXlv.xS)V (^OQiia&ovsy, nisi forte sU- 
v.x(bv glossema est 14. 15 TCvSiov ovofia. avxt] &ta)V A : dist. K, 
uisi praestat avx'^, (rfy &■ o(i. y,ai lsqov 17. 18 i-n' avxoig 

ot 6X£(pavoi A: corr. Mein, snl xfiot Wilam 19 Qoifig ar%oq 
A: corr. Canter, glossam del. Mein 20 crcqpavovg del. K 

23 a^vlov A: corr. Berkel 504 lE 

b q)EQ£L GTQoyyvXov inC tlvcov xkcavCav jcsQi^eQ&v. ccv&st 
d' ovtog OTUv coQu i^, xul a6Tl tw xQC)\iuTt t6 uvd^og 
.... xul EvcpEyyig. kiysTui 8i Tig uvd-og vtco t&v 
AiyvTtTCav otl ol Al&CoTceg 6TEXX6{iEvoi sig Tqoluv 
vnb Tov Tl&covov, stieI 7]xov6uv tov Mi^vovu tste- 5 
ksvTYjxivuL, iv TOVTCJ (Ta) TOJia Tovg 6T£cpuvovg uvi- 
^uXov inl Tug uxuv^ug. i6Tl 8e nuQunkiqGLU to, xXcovCu 
6T6q)ccvoLg, icp' d)v t6 uvd-og cpvsTUL.' 6 ds tiqoslqt]- 
fiivog 'EXlcivixog (1. s) xul "Ay,u6Lv ACyvTCTOV ^u6l- 

XSV6UL, t$L(OTrjV OVTU Xul T&V TVXOVTCOV XUTU t6v 10 

c TiQioTOV /3tov, fiLu 6TS(pccvov doQsccv., ov STts^tlfSv uvd^icov 
jcXsi^ufisvog tfi GtQU jcsqlxuXXs^tcxtcov ysvid-Xcu ijCLTS- 
XovvTL TIuTUQiiLdi Tc5 T^^ AlyvnTOv t6ts ^u6lXsvovtl. 
TOVTOv yuQ rj^d^ivTu tc3 xuXXsl toi) 6tscpuvov xul inl 
dsLTCvov xuXi6uL t6v "A1LU6LV xuL (ista tavta tav cpCXcov 15 
sva avTOV s^ovtu ixniiiilfUL tcots xul 6TQUTT}y6v, Alyv- 

JCTLCOV UVTa TCOXS^OVVTCOV VCp^ aV 8lCC t6 TOV TfUTCCQ- 

ficdog ^L6og UTCocpuvd^fjvuL ^u6LXiu. 

26. rVNOHMATIAIOI 6Tiq)UV0L, riQyoXu^r]^ivOL xul 
ixd66LfiOL. 'AQL6T0cpccvr]g iv 0s6^o(poQLtt^ov6uLg (458 * 20 
jcXii,UL 6TScpccvovg 6vvd-r]^uTLuCovg sI'xo6lv. 
d XOPQNON. 'AtcCcov iv t» jcsqI Tfjg 'Pco^uLxrjg /Jlu- 
XixTOv q)r]6Lv tov 6Ti(puvov jcccXul ^OQCovbv xuXovfLSVov 
ccjcb Tov Tovg xoQSVTccg iv TOtg d'£dTQOLg uma XQ^^fi^UL, 
uvTOvg TS JcsQLxsL^ivovg xul ijcl Tbv 6Ti(puvov uycovL- 25 
^o^ivovg, xud^cog iv Totg 2^l^covC6ov 'EjCLyQ(xu^u6LV 
Idstv e6TLV ovTcog xuXovfiivov (fr. 174 B*)' 3 XsvKov suppl. Schoell 6 rw add. 5 8 &(p' cbv 

A: corr. K 19 evv9riaccTaioi A: corr. E 22 xoQoivog 

Cas, qui de corona vocabulo agi vidit 27 yialovufvov 
Pursanus lE 505 

^or/Jov, dg ayetTai <(rotsy TvvdccQLdrjGiv aoid&g, 

aiidtsQOi temysg iji£6taxpavT0 xoQcnva. 

AKININOI. 6ti(pavoi tivsg xaXovvtai ovtag ot ix 

tfig axivov tov ipvtov nksxo^svoi, ag q)7j6iv "AvdQcov 
5 6 latQog. TCaQid-sto d' avtov tijv ki^iv IIccQd-iviog 

6 roi) ziiovv6iOv sv ta TtQcbta t&v TcaQa rotg iGtOQt- e 

xotg Aii,scov (Mein. anal. Al. 293^ 

27. Gtscpava^iatixa ds av&rj xataXiysi ©socpQa- 
atog tdds (h.pl.6,6, 11)* ^i'ov,^ibg avd^og^ L'q)vov, cpXoya, 

10 rj^sQoxaXXig. TCQcotov ts tS>v dv&iav sxcpaCvsG^aC cpri- 
6iv (ib. c. 8, 1) t6 ksvxoiov^ a^ia ds avta xa\ tb cpXo- 
yivov xalov^svov tb ayQiOv, snsita vaQxtGGov xa^ 
ksCQiOv xal tav dyQCav dvsfiavrjg yivog t6 xakov^svov 
OQSiOv xal t6 tox) /3oA/3ov xadvov. 6v^nXixov6i yaQ 

15 xal tovt' sviOi sCg tovg 6tscpdvovg. inX tovtoig ^ ts 
oivdvd^rj xaX t6 fiiXav iov xaX t&v dyQCcav o ts skC- 
%Qv6og xaX tfjg dvs^avrjg rj ksi^covCa xaXov^ivrj xaX f 
^Cq)iOv xaX vdxivd^og. t6 ds Qodov v6tsQSi tovtcov xaX 
tsXsvtatov fisv cpaCvstai, TCQ&tov 8s Tcavstac. td ^s 

20 ^SQivd fialkov^ 7} ts XvxvXg xaX t6 z/tog avd^og xaX t6 
xqCvov xaX t6 i'q)vov xaX d^d^axog <^6^ 0Qvyiog, hi ds 
6 jco&og xaXovfisvog.' iv 8s ta &' 6 avtbg 0s6q)Qa- 
6t6g (prj6iv (c. 19,3)* ' idv ttg tov EAIXPYZOY tw dv%-Si 1 ^ot^og BGayeLxai A: corr. Wilam xotg add. Bergk 

1.2 ccoL8T}aava(ietQOi A: corr. Hartung {aoiSfjg Schw, &oi.Sav 
Bergk) 3 av.ivi.voL K: av,LVVLOL A 4 av.{vov Canter: 

atiLSoq A "AvSqcov fortasse i. q. 'AvSgBag 9 tcovidv (pro 

tov) Theophr 10 itQWTov Sh ? 11. 12 Kai rbv cplovov A 

12. 13 Jial aiQLOv -nal zmv 6qicov fiavtficovrjvfjg yivog A 14 oqlov A 
efmliKovaL Theophr 16 iieldviov A 16. 17 eXeixQvaog 

Theophr 17 Xificovia A 21 6 om. A 23 iletxQvaov 

Theophr 506 lE 

CtEcpavaxaL^ BvxXsiav 16xel fivQa gaLVCJV.' fivi]iiovev£t, 
avroi) ^AXk^ccv iv rovrotj (fr. 16 B*)' 
681 xal tXv svxo^ul (ptQOLGa 

tovS' iXLXQvaa TCvXeava 

TtriQdtG) xvTtaLQa. 6 

xal "I^vxos (fr- 6)* 

[ivQta te xal i'a xal ikCxQveoiSf 
[laXd te xal Q6da xal tSQeLva 8dcpva. 
KQatLVOs de ev Makd^axotg (prjGLV (I 43 K)" 

iQTivXXo), XQOXOLS, vaxLvd^OLS, ihxQv6ov xkddoLS. 10 
edrl de ro dvd^os ofiOLOv Acorra. ©e^LGtaydQUS S' 6 
'E(pe6L0s iv t^ inLyQacpo^Bvt] XQvaer] Bv^Xc) dno rijj 
\. nQatrjs dQeTpa^evrjs vv^(prjs'EXixQv6rjs 'ovo^a ro dvd-os 
6vo^a6&fivaL. td de xQLva (p7]6Lv 6 ®e6(pQa6tos 
(h. pl. 6, 6, 3) elvaL xal 7iOQq)VQavd^il. 15 

^lXlvos 8e ro KPINON vq)' av ^ev keLQLOv, v(p' 

G>v de lov xakeL6d-aL. Koqlv^lol d' avro d^^Q06Lav xa- 

Aovtftv, d)g (pri6L NLxavdQOS iv rXG)66aLS (fr. 126 Sclui). 

/jLOxXris ^' ^v ta jieQl ®ava6LybC3v QaQndxav 

^AMAPAKON, (prj6LV, ov 6d}iipovx6v tLves xaXov6LV.' 20 

28. KOZMOIANAAAQN de ^vrj^oveveL KQattvos iv 
Mak^axoLS did rovrwv (I 43 K) • 

xe(palriv dv&eiiOLS iQenro^aL, 
keLQLOLS-i Q6d0LSt XQLVe^LV^ xo6^o6avddkoLS. 
c KXeaQxos ^' iv ^' Blcov (FHGII303) 'oQa, g)rj6LV, rovg 25 
ro xo6^o6dvdalov dveiQOvtas AaxeSaL^ovLOvs ^ ot tbv 
aaXaL6tatov rijg nolLtLxfis x66}iov 6vfinati]6avtes i^e- 

1 aitq)ava)ts et quCcov A 4 nvXBCD av.r]qdxcov A: corr. 

Boi880nade 5 v.vnsQa) A: corr. Welcker 8 rfptva Sdtpr^a 

A: corr. Canter 10 BleixQvcov Mein 15 noqcpvQa Theophr 
24 KQivoiaLV A: corr. Pora KOCfioedvSalXos A, cf. p. 685 

26 dvivQovzag A: corr. Schw (duce Katali Comite) lE 507 

tQaxrjXcGd^rjGav. dionaQ xaXag Ttsgl aiyiav elQrixEV 6 
xcj^adLOJiOLbg 'AvTKpdvrjs iv Ki&aQL6T^ (II 57 K)' 
ovx icpvdav oC Adxaveg ag djtoQd^rjtOL note', 
vvv d' biiriQevovd' ixovteg noQtpvQOvg xexQvcpdkqvg'^ 
6 'Ixe6Log d' iv devteQa tcsqI "TXrjg tb AEYKOION (prjat, 
pLe66trjtd tiva exetv iv ta Gtvcpecv, noXv d' aQCetriv 
evadCav xal dvvaiievrjv teQneiv^ dXXd nQog dXCyietov. d 
*r6 dh ^eXav, cprjdC^ f^v pbev aiyriiv ^eaQCav i%eL^ 
evadeg d' ietl nokv (iccXXov.' 'AnoXXodaQog de iv 

10 ta neQl ©rjQCav (fr. lo Schn. Nic. p. 195) (pr]6C' 'xa^aCm- 
tvv^ ot 8e bk^KVQov^ ot 8e 'Ad^vrj(3i,v iavidv^ ot 8e 
xat Ev^otav didriQltLv.' NCxavdQog d' iv SevteQa 
FeaQyLxav — td de enrj hXCyov v6teQov (p. 683a) naQa- 
d^r]6ofiaL, btav ne^l ndvtav tav 6te(pava^atLxav dvd^av 

15 die^eQxa^aL — tb lov^ q)rj6Cv, 'lavcddeg tLvlg vv^cpaL 
"lavL ixaQC6avto nQata. tbv Se NAPKIZZON iv tcd 
?' neQl Ovtav 'l6tOQCag (c 6, 9) 6 &e6(pQa6tog xakel- e 
6&aC (pij^L xal XeCQLOV. eid-' vno^dg d}g diaXXd66ovta 
tCd^r]6LV vdQXL66ov xal keCQLOv. Evfiaxog d' 6 Koqxv- 

20 Qalog iv 'PL^otofiLxa xal dxaxaXXCSa (pr]6l xaXel6%aL 
tbv vdQXL66ov xal xQ6takov. tov 8e rjfieQOxaXXovg 
xaXovyievov dvd^ovg^ b trjv fiev vvxta ^aQaCvetac^ d^a 
de TO rjXCa dvatekXovtL d-dXXeL, ^vrj^oveveL KQaxlvog 
iv MaXd^axolg Xeyav ovtag (I 43)" 

25 rjfieQoxakXet te ta (pLXov(ieva. 

trlg 6' EPnVAAOY, (prj6l ®e6(pQa6tog (h. pl. 6, 7, 2), 
triv dyQLOV xo^C^ovteg ix t<5v dQav (pvtevov6iv iv f 
UtxvavL xal 'Ad^r^vrj^LV ix tov ^Tfirjttov. nuQ' dkkoLg 

6 fort. t6 Xivabv lov 11 fort. ol S' <^iv Ilovroiy bX6%VQ0v, 
cf. Diosc. III 155 18 xat cciQiov A 27 xr]v &yQCav E (5pdov 
Theophr; ayQibv A (ix. r. a. om. E) 508 lE 

de <(oAa)> oQrj jcXrjQr] ierl roi) uvd^ovg^ xuQ-uTteQ iv 
&Qaxrj.' ^iXtvog di q)rjaiv avtrjv t,vyC8u xukelG^uL. 
neQi de rrjg AYXNIAOZ kiyav '^[leQiug 6 MuxeScov iv 
ta 'Pi^otofiixa (pr]6LV uvucpvvuL uvtijv ix ttbv ^AffQO- 
dCtrig XovtQ&v, ot£ 'HcpuC^ta GvyxoL^rjd^etau rj ^A(pQO- 5 
dCtri iXov6uto. eivuL d' uQCGtrjv iv Kvtiqg) xul Arjava^ 
etL 8^ UtQoyyvlt] xuVEqvxl xul Kvd-rjQOLg. rj <5' IPII, 
<pr}0l @e6<pQu6tog, uvd^et rot) d-iQovg 'h. pl. 6, 8, 3) 
(xovrj te (ib. 9, 7, 3) r&v EvqcojiuCcov uv&iav fvo^fio? 
iotCv. uQC6trj d' ietlv iv ^IXXvQLotg totg uvaxLGfiivoLg lo 
682Tijg d-uku66r]g. ^iltvog di (pr]6L tu uv&r] trjg iQLdog 
Xiye6d-UL Xvxovg 8ia tb i(iq)£Qr] elvai Xvxov leCXe^L. 
NLXoXuog 8' 6 /da^a6xr]vog iv rf] 6y86r] tav'l6tOQLav 
TiQog tutg exutov (FHG III 416) neQL tug"AXneLg XCfivrjv 
tivu (pr]6Lv eivuL noXXav 6ta8Cav ov6uv, ^g TteQL tbv 15 
xvxXov TtetpvxivuL dt' itovg uvd^r] r]8L6ta xul evxQov- 
6tata, ofiOLU tutg xuXov^ivuLg KAAXAII. tav 8e xuX- 
fav (lifivrjraL xal 'AXxiiuv iv tovtOLg (fr. 39) • 

XQV6L0V OQ^iov e^av qu^lvuv 7tetuXoL6L xuXxuv. — 
b (ivr](ioveveL uvtav xul 'EnCxuQ(iog iv 'AyQa6tCva 20 
(p. 219 L). 

29. ^tav 8e POAfiN, cpr]6L ®e6(pQu6tog iv ta 
exta (h. pl. 6, 6, 4\ noXXuC el6L 8LU(pOQuC. tu (lev yccQ 
nXet6tu avtav [el6lv] nevtu(pvXXu, tcc 8e 8a8exu(pvXXu, 
evLU d' i6t\ xul eKutovtu(pvXXa TteQL OLXCnnovg. Xua- 25 
^dvovteg yaQ ix tov IlayyaCov (pvtevov6LV ixet yuQ 

1 ZXa add. Mein (oAcosTheopbr: corr. Scbneider) 6 Xovoixo 
A Xovsxai E: corr. K 1 i] 8' ifpi? A: corr. E 10 fort. 

TOig &vaY.txo3Qi6yiivoiq., iv t^ &vayiix(OQr,Hvia Tbeopbr 11 uqc- 
8og A: corr. E 19 xQvaiov s et fort. A; ego nibil notavi 

QaSivuv et v,ccXxav AE: corr. Dalec, THxciXoiq loa Bgk 20 dypco- 
cxiivwL A 24 avxdv tiaiv om. Theophr lE 509 

yCyvsTui TCoXkd. (iixQa de 0tp6dQa xk ivrbg cpvkka' 17 
yaQ £X(pvGig avxdv ovxcog i^xlv a6x' eivai xa fisv 
ivxog, xa de ixxog' ovx evoGfia de ovds fieydka xotg 
^syi&eGLV. xd da nBvxdfpvkka svdjdrj [xakXov cnv xgaxv 

5 xb xdxco. £vo6n6xaxa ds xd iv KvQtlvrj^ Sib xal xb c 
livQOv i]dL6xov. xal xav tcov 8a xal xdv dXXav dv&iav 
dxQaxot iidXc6xa xal d^etat ai oGfiaC' diaipsQovxGjg ds 
1] rov xQoxov.^ Ti^axCdag d\ iv xolg ^eCnvoLg xb 
q66ov cprjGl xovg ^AQxddag xaXelv evoficpov dvxl xov 

10 evo6^ov. 'AnokkodcoQog d' iv d' IlaQ&LXcbv (^fr. SBehr) 
dvd^og XL dvayQacpeL xaXov^evov OIAAAEAOON xaxd xr^v 
IlaQ&ixriv xdiQccv, TteQL ov xdde cprjGCv ^xal (ivQGCvr^g 
yivr] TcoLxCXa (itXd^ xe xal xb xaXovfievov (pLXddeXq)Ov^ 
o xrjv iitavvfiCav eXa^e xfj q)v6eL jiQoCq^oQov. ineLddv d 

15 yaQ ix dLa6x^[iaxog avxofidxcog xQddac 6vy,7ci6c36L, 

i[iipvx(ov 7ieQL7ikoxr]v iv xa [iivov6LV rjvcofiivaL 

(xul) xa&djceQ dTcb QCi,r]g (itag [xal] xb Xoltcov dva- 
xQixov6Lv xal ^(oocpvxov6LV' dLb xal xotg rj^iiQOLg cpv- 
Xaxriv dic avxdv xaxa6xevdt,ov6LV. dcpuLQOvvxeg yaQ 

20 xcbv Qd^dcov xdg keicxoxdxag xal dtazkih^avxeg [xe\ 
dcxxvov XQOTCCJ (pvrevov6LV xvxXco xcov xr]„C£V(idxcov' 
xal xavxa 6v[i7ckex6fieva TceQLJioXov 7caQixexaL dv67cdQ- 
odov d6(pdkeLav.' 

30. dv&av 8e 6xe(pavcoxLX&v [ii[ivrjxaL b [lIv xd 

25 Kv7CQLa "Etctj TceTCocrjxcog 'Hyt]6Cag rj Uxa6tvog' zJrjfio- e 
ddfiag yaQ 6 'AXLxaQva66£vg ^ MLXri^Log iv xa 7C£qI 
'AkLxaQva66ov (FHG II 444) Kv7CQCa 'AhxaQva66icog [d'] 

7 xal '9'£ro:i AE: ixtrTheopbr, nec videtur aliud Athenaeus 
sciipsitise 9 ivoficpalov A E : corr. Nauck 16 jtEQLnXoy.-^ E (om. 
tv Tajj iv za . . . <^^t^ovfji£vai-y ^ivovaivK 17 <^ko:1^ et [xai] K 
'20 T£ del. nescio quis, fort. praestat [xai] 8i.aitii^avTsg xe 
26 fort. 6' 6, cf. v. 27 27 ■KvnQia A: corr. Hecker, idem 8' del 510 /E 

avxu nvaC (prj6(, noivnuixw XiyEu 6' ovv o6rig i6rlv 6 

7ioii/J6ag avra iv ra a ovraffC (fr. 3 Ki)* 

aXiiara filv xqoI a6ro ra ot XaQirig rs xal ^^qul 
7toirj6av xul i^aipav iv av&B^iv staQLVot6LV, 
ola (p0Q0v6^ GJQUL, ^v T£ XQ6x(p iv ■O"' vaxCvd^c) 5 

^v Tj ta d-alid-ovrL q66ov r ivl avd^SL xaXa^ 

5 r]8iL vsxruQico, iv r dii^QO^CuLg xuXvxs66lv 
f uvd-s6L vaQxC66ov xuXXlqq^ov d' OLU ^AfpQodCrri 
(OQULg navroCuLg rsd^vca^iva sX^uru s6ro. 

ovrog 6 noLrjrrjg xul rijv rav 6rs(puvav %Qri6LV stdag lo 

(puCvsruL Sl' C3V kiysL (fr. 4)" 

ij 8\ 6vv d(i(pL7c6XoL6L cpLXofiSLSijg ^A^pQodCrrj .... 
nXsi,u^svuL 6rs(puvovg svadsag av&sa yuCrjg 

UV XS(puXuL6LV id-SVrO d^Sal XLItUQOXQrjSs^VOL, 

Nv(i(paL xal XaQLrsg, a(ia Sl XQv6rl 'A(pQoSCrr], 15 

5 xakbv dsCSov6aL xur 'oQog jtoXvTtLSdxov "ISrjg. 
68331. NCxuvSQog S^ iv SsvriQa FsoQyLX&v xuraliycjv 
xal avxog 6rf'(pavGirLXu uvd^ xal nsQl 'IgjvluScsv Nvfi- 
(p&v xul nsQL Q6Sciv rdSs XiysL (fr. 74 Schn) • 

dXku rd (Lsv 6nsCQ0Lg rs xal &ig cdQULU cpvrsvOLg, 20 
av&s* 'laovCrjds' yivrj ys (ilv Cd6L Sl66u^ 
g}xq6v rs %Qv6a xs cpvijv sCg ana nQ06SLxig, 
u66u r 'IcjvLuSsg Nv^icpuL 6ri(pog uyvbv 'Icovl 
5 nL6aCoLg no&i6u6uL ivl xXr^QOL^LV '6Qsi,av. 

3 [fiaTia filv A: corr. Canter j;ootas tots ot A: corr. 

Mein 6 cpsQOvc' avTui Mein, cpi.Xov6' wQai Wilam, oaoa cps- 
Qova' oyQai Hecker 7 rjSst A 8. 9 corrupti et mutili, velut 

siav&sog vaQ-niaaov | xaAitjjpoa toi' 'Acpqo8Ctj], 

ubi Toif Mein, nisi fuit Si' 'AcpQoSkt], ut voluit Cas 12 hiatum 
not. Mein 18 tcsqI t&v IdScov A: corr. K, cf. Strab. VIIIp. 366 
20 xal Saa' Schneider 21 icv9r] A: corr. Schn fisv 

'IdSi Mein, qnod si verum, v. 20 fort. dXX' Ca (isv scribendum 
22 sig 6} naTQog siSsg A: dist. Schw, TtQoasiiisg K lE 511 

^vvGs yaQ ^ijAovvj^vdf (iErs66vfisvog 6xvkcbcs66LV, 
^AX<p£i& xal Xvd^QOv s&v snXvvaxo yviov^ 
i6nsQiog Nv^(pai6LV 'IaovLds66L wxsv^cov. 
aiytaQ axavd^o^dkoLO Q6dov xataxs^vso ^Xd6xag 
6 \0xd(pQOLg t' iy.7C7]^siag ^ o6ov dL7tdlaL6xa xsks6xcav. 
jtQ&xa fisv 'SldovLrj&s MLdrjg cctcsq 'A^Cdog ccqx^^v 

XSLTtCOV iv xlrjQ0L6lV dvStQSCpSV 'H^ad-L0L6LV, 

atsv ig s^TJxovta nsQL^ xofiocsvxa nsxijkoig' 
SsvxsQa NL^aCrjg MsyaQrjCdog., ov8\ Od6r]kLg 

10 \bov8' avxij AsvxocpQvv dya66afisvr] innLSficprig ^ 
Arjd-aCov Mdyvrjxog icp' vda6LV svQ^aXsov^a. 
XL660V d' akXoxs xl&vag ivQQL^ov xa7tsxoL6iv, 
nokkdxL 8\ 6xscpog atro xoQVfi^rjXoto q)vxsv6aLg 
d^Qd^XLOV -J) aQyconbv i^^ xXadss66L TtXavt^xrjV 

15 20 ^Xa6xodQS7tLdsxvxoLO xal slg fiCav oq6so x6Q6r]v, 
6nsLQav vnb 6nvQLds66L vsonXsxxoL6L xa&dnxcov, 
bcpQa dvo XQOx6(ovxsg inL^vysovxs xoqv(i^ol 
fLs6(pa 6vvaQL^G}6Lv vnsQcpLdXoLO fisxanov, 
XXcoQOLg dficpoxsQco&sv inr]QS(pssg nsxdXoL6LV. 

20 25 6nsQ(iaxL (lijv xdXvxsg xscpaXijyovoL dvxsXsov6iv^ 
aQyijstg nsxdXoL6L, xq6xo} (is6a xQocL^d^st^aL' 
ot xQLva^ XsCQia 8' dXXoL inLcp&syyovxaL doLdav, 
ot 81 xa\ d(i^Q06Crjv, noXssg 8s xs x^Qt"'' 'A(pQo8Cxr]g' 

1 x^ovv riv S^ A: corr. Schn 2 aXcpio) A 6 oSbv A: 
corr. Mein SindXtaTa teXeaxcov A: corr. Scal 6 aSovLr}- 

cd^eficSrjg A: corr. Schw 7 r](iatLOLaiv A: corr. Weston 

9 VLCerjg A: corr. Canter 10 &yaacafiivr)g A: corr, Schw 

12 %l&vsg A: corr. Cas 13 x.OQVfi^^qXoio A 14 -^ noLv.CXr\ 

(fXi|), riv Si] yiaXovai civsg %'Qav.iav Theophr. h. pl. 3, 18, 8 
neque audeo ©paxtov emendare rjaQyamovrjs A: dist. Schn 
15 pXaatoSQsnfi S' ^^ijvpcooWilam 6Qso%oQar]v A: corr. IGSchneid 
17 v,0Qv(i§0Lg A: corr. Canter 18 (liaaa A: corr. Mein 

20 ansQiuxtCvTjv A: corr. Schn KscpaXrjydvoi Schn 21 jjpoi- 
c&staai A 23 ts Schn: ys A 512 lE 

11QL6S yccQ XQOit]. t6 de tcov iitl ^itGGov oveidos 

C 30 OTCkoV (iQC3^r]TaO dl6Xt£?.X0V 7ie(pCCtL6TaL. 

Iqlq d' iv QLt,r]6LV ayakXiag ij d^' vaxLV&a) 

aiaGti] TCQOGtOLxe, lekLdovCoLGL de tekkeL 

av&e^LV L6odQo^ev6a, xehdoSLV, ai t' ava xokTta 6 

(pvlkdda vrjleirjV exxevetov, aQtiyovoL de 

3:> eidovt r]^vov6ai aiel xdXvxeg Gto^ioLGLV. 

6vv xal aneQ t oi^ela xpotf; Xvxvlg ovde ^Qvakkig^ 
ovde (xev dvd^efiidav xevei] yr]Qv6etaL dx^t]^ 
ovde ^odvd-efiu xtlva td t ainvtatov xdQt] vipot^ 10 
(pXoi, t£ d-eov avyi]6LV dveQxo^ivrjg i6dov6a. 
f 40 eQTCvXkov de (pQLakev6otev ^(bkoL6L (pvtev6eLg., 
o(pQa xXddoLg fiaxQ0t6LV i(peQ7Cvt,(ov dLdr]taL 
r]e xataxQefidr]6LV i(pL^eiQ(ov notd NvfKpecav. 
xal d' avtrig firjxavog cctco TcXataydiVLa ^dXXoig, 15 
d^Qcotov x(odeLav o(pQa xv(b7ce66L cpvXd^r]' 

45 (pvXXd6LV r) yaQ ndvta dLOLyo^ivaL6LV i(pit,ei 
eQnetd, tr]v de dQ66oi6Lv iL6xo^ivr]v ^otiovtai 
684 x(bdeLav^ xaQTCoto ^tXixQOttQov TcXrj&ov^av. 

^Qicov d' oixo^ivcov Qia fitv (pXoytg., dXXote QLXal 20 
TCij^av 6dQxa tvici]6L- td 8' ov ^d6LV i^triQL^av, 
[d-Qta d' oi> Xiyec td tf]g 6vxf]g, dXXd td tf]g ^r^xojvog] 

3 ayaXXiacr^S' A: coiT. Schn 4 tiXXti A: corr. Canter 

5 dist. Wilam, ut xfXiSoatv sit i. q. jjfXidovtoie, tum avu xvxAw 
idem 6 tyxhvs xbv A: COir. s G. 7 ccQziyovov Sh fidovt' 

tx' A: corr. Caa 8 antQ Schn: nfg A xo^ia A: corr. Mein 
XQOLjj, X. i)Sh 9q. Wilam 10 yieivcc Wilam tnvtazov koqtj 
A: corr. Sohw vipov A: corr. Cas 11 zs Schw: Sh A 

icaovoa K: aovca A 12 corruptus 14 fqp' ^i-iQOiv (sic) A: 

corr. Scal 15 S' avzbg Wilam 16 et 19 ^oiSiav A 17 cpv- 
XaccivTiyaQ A: corr. Schw 18 Sqocioiv A: corr. 5 20 Sioi- 

XoyLivoiv A: corr. Schw pfiTTTj A: corr. IGSchu 21 nXf]iav 
A: corr. Schn caQv.ozvnr]Oi A: corr. IGSohn 22 scholion 
ad V. 20 ue Atheuaei qiiidem videtur lE 513 

bOovTE Ti jtai jjQcb^rjv TiOTLdsyfiava' TCokldxL.d' ixvrj 
6Ti,<pQ0tg d}XL0&r}vav iviiQiii^i^avTe xaQScoLS' 
adQvvsi da ^XaGTa ^ad-et' iv Tevxet xoTtQog, 
6afitpvxov h^dvov Te veag xXddag i)d' o6a xi]7Coi 
5 dvdQd6i,v iQyoTtovoig 6Te(pdvovg ejci 7Coo6aLvov6iv, 

55 17 yccQ xal XenTal TCTeQ^deg xal jcaLdbg eQcoTeg 
XevxTj L6aL6fievoL^ iv xal xQoxog eiaQL fivcov 
xvTCQog t' d^^rjQov Te 6l6v}i^qlov o66a Te xolXols 
d6noQa vaio^evoL6L TOTCOLg dved^Qexl^aTO XeL^av 
10 xdXXea^ ^ovcpd^aX^ov Te xal eveideg ^Log dvd^og, 

60 xdXxag,, 6vv 8' vdxivd^ov Losviddag t£ ;i;a/Li7jAag 
dQcpvoTeQag, dg 6Tv^e fieT dvd-e6L IleQ^ecpoveLa. 
6vv de xal vipfiev Te 7Cav66^eov o66a Te tv^^ol 
(pd6yava TCaQQ^evixatg veodovze6LV dfi(pixeovTaL, 
15 avTai T rjL&eag dve^avLdeg d6TQdiCT0v6aL 

65 TriX6Q^ev 6^VTeQrj6Lv ig)eXx6(ievaL xQOLfi^LV. 

{iv ivLOLg de yQd(peTaL ^ i(peXx6iievaL cpLXoxQOLatg,') 
jcdg di Tig tJ eXivsLOV 7) d6TeQa (pcoTL^ovTa 
dQeil^ag eivodCoL^L d-eav naQaxd^^aXe 6rjxoLg 
20 ?] avTOtg (iQeTde66iv, ot£ tcqcotl^tov i'd(ovTai' 
TCoXXdxL d-eXfiLa xaXd, tot£ xQ'^^^^^^^? d^eQycjv 

70 XeLQLd Tf 6T1]XaL6LV iTCLCpd^LVOVTa xa^6vTC3v 

1 ovS' ^fiTta Wilam 2 <iri<)ppors//(una littera erasa) A 

wXlod-i^aav A : corr. Schn tiaQei//oLg (una litt. erasa) A, 

quod fuerit xapTJfotg, ut voluit IGSchn 3 ^a&SL tv ztvxfL 

■naQTidv A: corr. Schn 4.5 yiT}no7iavSQaaiv A: corr. ?, ut 

Tidetur 5 inLTCoQa. A: corr. Mein 7 LaQt (ivCmv A: corr, 

Caa 8 T£ x' otaotc A: corr. Pors 9 vtofiivoiai noToig A: 
corr. Cas {vaofiEvoiai, quod corr. Mein) 10 svwStg A: corr. 
Schn 11 iwviSag A: corr. Scal ISviprjsvxa xaitavoa (isov 

A: corr. Mein (duce Cas) 14 vto%ovnaiaLv A: corr. Mein 

16 i\i&tiat A: corr. Schn 19 tlvoSiotatv A 20 oxt Mein: 
axe A 21 &tX \// (Jtia A corrupte, ^tQfiia Wilam x6 xt A: 
corr. Schw 22 XiQtdazs A: corr. Cauter axjjleatv A 514 lE 

xal ysQuov TCcjytova xul ivTQUTttug xvxXuutvovg 
<5avQr]v 9-\ y] x^oviov 7ti(f)urai 6ta(fog 'Hye6tXuov. 
32. ix rovriov r(bv (Ttcbv diilov ytvsrut ori ereQOV 
e iartv t6 x^IiSovlov rjjg uveuibvrjg' riveg yuQ ravro 
elvui cpa6t. QedtpQuarog di (prjGt 'li.j.1.7, 15,1)' 'rug (5' 5 
uv&i']6eig Xu^(icKveiv det Gvvuxolovd^ovvru rotg uGrQOtg 
ro ^XiorQOTtLOv xu?.ov^evov xul rb ;|^fA<(3()ftov xul yuQ 
tovro ufia rfj ;^f At^dvt av&et.' xu\ au(iQ06iuv be uvd^og 
tt ttvuyQucpet 6 KuQvGttog iv 'JGroQixotg 'TTtouvijuaet 
Xiyav ovrcog (VWd IV 357) ' ^NixavdQog (pri6iv fr. 127 lo 
Schn) i^ dvdQtuvrog r^g xecpaXi^g 'Ake^ccvdQov ttjv xukov- 
^ivrjv u{i(iQ06iuv (pveGd^at iv Ka.' TtQoeiQr^rat 6' uv(o 
f (p. 681 b) neQl avrfjg ("ri t6 XQivov ovrco XiyovGt. Tt- 
^a%i8ag (5' iv rerccQrcp /ieiTtvov xai d^rjaeiov ri uvu- 
yQcccpet xuXov^evov uvd-og' 15 

d-ri6ei6v %■' iiTialov uy\lco ivuXiyxtov uvd^og., 
AevxeQir]g leQOV TteQiXuXXiog., o qu ^ciXi6ru 

(pi?.UT0. 

c(7tb toutov di (prj6t rov avQ^ovg xcd rbv rfig ^AQicldvVfg 

xuXovfievov 6ri(puvov Ttenkij^Q^ca. xul 6 OeQexQccrr^g 20 
685^5 r) 6 7te7tOir]xag t6 dQuiicc rovg niQ6ag fivrjfiovevcov 

xcd avrbg clv&av rtvcov 6re(pav(ortxo3v (pr]6iv IlSSK" 
dj fiuXccxug fiev i^eQobv^ uvccnvicov 8' vcKxivd^ov., 
xal fieXiXcbnvov kaXCjv xcd qoSu 7tQ066e6r]Qcbg' 
a (ptk&v (xev dfidQttxov^ 71qo6xvv6jv de 6ikiva., 25 

yekCov d' i7t7to6ikivcc xcd xo6fio6uvdu?.u /3«t'vcoi', 

5 iyx^^ xd7ti(i6u TQirov 7iaiav\ cog vbfiog i^riv. 2 riytaiXiov A: corr. Salm G fort. Xau§dvsi &il arrax., 

aliter 'Iheophr 17 AevKo9ir,g Cas, tIx recte niQi-namg 

ov Qu A: corr. Cas 25 itQoaiiivcbv A- corr. E (superscr. i) 

26 wa(ioadvdaXXcc- A : corr. E lE 515 

6 de n£3toir]xcjg Tot>g sig avrbv avacpsQOfiavovs MeraX- 
Xeig (prj6i,v (ib. 177)" 

VTi' dvadsvdQadcov ocTtaXdg dOTcaXdd^ovg natovvteg 
iv Xsi^cbvL XarotpoQG} xvtcelqov ts dQOGadrj b 

5 xdv&Qvexov ^akaxav r' lav Xstfiaxa xal tQLcpvXXov. 
sv TovTotj ^r}tS) Ti t6 tQicpvXlov. xal yaQ slg ^rj^a- 
Qstrjv dvacpsQstaC ti noirj^dtLOV b sjiiyQacpstai TqC- 
cpvXXov. xdv totg sniyQacpo^svoig de 'Ayad^otg 6 ^sqs- 
XQatrjg tJ XtQdrttg cpr^GiV (ib. 145) * 
10 Xoved^svoi ds nQO Xa^nQdg 

rjiisQag sv totg 6rscpccvG)fia6iv, ot d' sv ta ^vqg) 
XaXstts nsQi 6i6v^^QC(ov xo6^o6avddlcov ts. 
xal KQattvog sv Mak^axotg (ih. 43)' 

navtoCoig ys ^rjv xscpaXiiv dvd-s^oig SQsnto^at^ 
15 XsiQCoig Qodoig xQivs6iv xo6^o6avddkoig loig c 

xal 6i6v^§QCoig dvs^avav xdXv^C t rjQivatg 
SQnvXXa XQOxoig vaxCv&Oig sXsi%Qv6ov xXddoig 
5 oivdvd^tj^iv rj^sQoxaXXst ts ta cpiXovfisva), 

dvd-Qv6x<^ov vaQxyC66ov cp6^ri 

20 ta t dsicpQovQa ^sXiXcota xdQa nvxd^o^ai' 

xal . . xvri6og avro^arog naQa Msdovrog SQ%stai. 

33. i^ 8s t&v 6tscpdvcov xal ^vqov nQotsQOv sl'6odog 

sig td 6vfin66ia rjystro rijg dsvrsQag rQans^rjg., ag 

naQC6rr]6i Nix66rQarog sv Wsvdo^nyfiarCa did tov- 

25 tav (II 227 K)- 

xul 6v ^sv ^ 

rijv dsvrsQav rQdns^av svrQsnr} noCsi^ 

1 (^xQvy avxbv oHni K, sed vix opus 3 &6naXd%'ovs 

suspectnm 5 lLyiav.u A 12 XaXsixai A: corr. Dobr 15 x^t- 
voig A: corr. Pors 16 &vs(icov av A: corr. m. rec 17 fXi- 
XQVGov A: corr. Mein 19 avd^QvcKiceov cpo^rj A: dist. Bergk 
21 xat yccQ Herir, Y.al di] Mein 516 /E 

x66^r}6ov avrijv jtuvTodaTColg rQayr]fiu6tv , 
^vQOv, 6rsq)dvovg^ ?u^avcor6v^ avkr^rQidu Xu^i. 
^iX6i,£voq d' 6 did^vQan^OTiOLbg iv ra inLyQatpofiiva 
^BiJtva ccQxilv rcoiBlrui rbv 6ri(pavov r^g tvaxCag 
ovr(x>6\ Xiycov (fr. 1 B)* 5 

xara xsiQbg d' 
ijkv^' vdcoQ' anaXbg jiULdt6xog iv uQyvQia <piQav 

7iQOx6a inixivEv. 
ilr iq)SQ£v 6xi(pavov ksnrug dnb fivQridog evyvrjrav 

xXudiav di6vva7Crov. lo 
e Ev^ovlog Ttr&ulg (II 204 Kr 

ag yuQ sl^fjlds rd ysQ^vria r6r sig (3d/tiovg, 
Evd^vg dvsxXivsro- nuQr^v 6xi(puvog iv ruxsi, 
^QSro rQUTis^a, TtuQixst&^ d^u rsrQi^^ivrj 
(lu^u xt^Qi-^^o^Xiq^uQog. 16 

TOVTO 8* ^v s&og xul tcuq' AlyvnrCoig, ag NLx66rQtt- 
tog (pri6iv iv Toxi6rf}. Aiyvnnov yuQ vno6rr]6u^svog 
rbv roxL6rr]v cpr]6iv (ib. 226)* 

xuruXu^pdvo^sv rbv noQvo^o6xbv xal dvo 
f iriQOvg xurd %£ip6g dQrCag slXr^cp6rug 20 

xa\ 6ricpavov. sisv xuXbg 6 xuLQbg, XuiQscpcjv. 
6v ds yu6rQCt,ov., KvvovXxs' xu\ ^srd ruvru rjfitv 
sins 8id rC KQurtvog slQrjXS litt. c' rbv ^sXCXarov ^ra 
r dsicpQOVQCo iisXiXara.^ insi 8i 6s bQa si,OLvov t]8t] 
ysysvrj^ivov — ovrag 8' slQr^xt rbv ^s&v6r]v "AXs^ig 25 
iv Ei60LXi^o^iva (II 318 K) — nav6o^aC 6s iQS^x^iXav xa\ 3 fort. ^xat^ ^ilo^ivog Ss, nisi v. 4 fuit rov ^uvgzLvovy 
ctiq}avov 8 ttqoxoco qjsgcov A: transp. Bgk 9 cxffpavo- 

XtTitaq &nb (ivQtidoiv A: corr. Grotefend 10 v.XdScov A: 

corr. Bgk 13 6 cticpavog A: corr. Erfuvdt 19 Sv' A 

22 cv Ss yaatQi^ov, haec in mutilo dialogo senaum non habent lE 517 

totg naiGl TCaQaxEXsvo^ai xara xhv I^o(poxkea, og iv 
UvvdeiTCVoig (prjac (fr. 138 N)* 

(fOQStTe^ ^aGGBTG) tig^ iyidtio ^ad-vv 686 

xQatfjQ^' od' avi}Q ov tcqIv av (fdyrj xakag 
5 o^oia xal ^ovg iQycctrjg iQyd^stai. 

xal xatd tbv 0Xid6iov de 'AQiGtCav xal yaQ ovrog 
iv ratg i7iLyQa(po^avaLg KrjQalv e(prj (fr. 3 N)' 
evvdecTtvog tJ 'jiixco^og rj ^a^ayQStag^ 
"Aidov tQa7cei,evg^ dxQatea vrjdvv 'e%(Ov. 
10 inei d\ to^ovtcov Xe%d^evtcov ^rjSev aTCoxQLvetaL.) xeXeva 
avtbv xatd Tovg AXei,Ldog Aidv^ovg XYAAIOIZ ate- 
(pavca^evta 6te(pdvoig ii^dyeGd^ac tov 6vii7Co6iov. tav 
de ivdai(ov 6te(pdv(ov \ivr]n,ovev(ov 6 xco}i(pdL07COi6g b 
q)r]6LV (il 315 K)- 
15 6te(pdv(0V te tovt cov <^twv)> jvdr^v TceTcXey^evcov. 
xdyio d' ini tovtOLg tov XiyeLv i]dr] na\)6o^ai tb tr][ie- 
Qov^ naQaxcoQ&v te tbv neQl t&v ^vqojv X6yov totg 
^ovXo^ivoLg die^SQxe^d^aL tm te naLdl nQ06tdtt(ov inl 
T^ 6te(pavr](p6QG) tavtt] [lov dLaXe^eL xatd tbv ^AvtL- 
20 q)d(vr] (ib. 123j 

6te(pdyvovg iveyxetv devQO tav %Qr]6tS)v dvo 
xaX d&da %Qr]6tr]v r][i[ievr^v xQr]6ta nvQL. c 

ovt(o yaQ f^v tav X6y(ov ei,odov co6neQ dQd^iatog 
noLr]6o(iaL.^ xal (let' ov noXXdg r]fieQag a)6neQ <^avtbgy 
25 fcuToi) 6LC3nr]v xata[iavtev6d(ievog dni^avev evtvxag, 
ovSivu xaLQOv v66ci nuQadovg^ noXXd de Xvnr]6ag 
f][iag tovg itaiQOvg. 

3 (fvQ&re Mein 8 tnUanog A : corr. LDind 9 alSoi E 
wnQataLccv A: corr. E 15 tcov add. Mein 17 TtUQaxoaQw ts 
A: corr. K 20.21 suppl. Mein (duce Cas) 21.22 j^piffTcov 

et jjptfftTjv et xptffTw Mein 23 ^^o3ov Mein: dii^oSov A 

24 avtbs add. K 26 voluit Athenaeus Xvnwv 

Athbkaeus in. 23 518 lE 

34. nsQieveyxdvrav de x(bv TiuCdcov iv aka^ccGtOLg 
xttl aXloig xQvCotg exeveGiv (ivqUj (yv6xdt,ovxay xov 
KvvovXxov d'ea6diiev6g xug nokXa xa ^vqg) x'o TCQOd- 
C0710V iniiQi^ev. 6 b\ bieyeQ^eig xal jLcdAtj iavxbv 

d avaka^cav ^xi xovx\ elnev^ 'HQuxkeig; ov eicoyyta xCg 6 
ftou naQeX^iov xb nQoeanov ixxa&aQL6ei ^eiiokv6^ivov 
fiayyaveiaLg nokkatg', tJ ovx oldaxe xal xbv xaXbv Se- 
votpibvxa iv ta 2v^no6LO} noLOvvxu xbv I^coxQuxrjv 
Totavxl Xiyovxa (c. 2,2)" ^v^ ^l\ 63 KuXkCu^ xekicog 
rjfiug e6XLug' ov yuQ ^6vov detnvov u^e^nxov nuQ- 10 
id-qxag, dkXa xa\ uxQod^uxu xul ^ed^uxu 7JdL6tu nuQ- 
ixsig- — tL ovv el xal ^vqov iviyxuL XLg r]fitv, Iva xaX 
evoodCa i^xico^ed^w, — iiridufiag, ecpr] 6 UcoxQdxrjg' co6neQ 
ydQ xoL ied^ijg dkXr] ^iev yvvuLxeCu, dlkr] de dvdQeCa 

e \xdXkr]]^ ovxco xul 66[ii] dXXr] [lev ywuLxC, uXXr] d\ lii 
dvdQl nQineL. xul yuQ uvdQog fiev dij nov evextv 
dvdQav ovdelg fivQC3 %QCetuL. al ye ^rjv yvvutxeg 
dkXcog te xul uv vv^q^UL xvx(o6lv ov6ul^ co6neQ r] Nl- 
xr]Qdxov xe tovtov xul r] KQLto^ovXov^ ^vqov [liv xl 
xuL nQ06diovtuL' uvxul yuQ toutov btov6LV. ikaCov 20 
de xov iv yv^vu6CoLg 66^r] xul nuQov6u r]dCcov 7) yiVQOv 
yvvaL%\v [i]8Ccov] xa\ dnov6a no&eLvoxiQu. xa\ yuQ di] 
^VQCJ fiev dXeLipd^evog dovkog xa\ iXevQ-eQog evdi)g 
dnug o^OLOV b^eL' ul d' dnb x&v iXev&eQCcov ^bx^cjv 

f 66^u\ inLxr]dev^dxGJv xe nQcbxov j^p7j(5T(5v xa\ ^pdrov 25 

2 vvczd^ovra vel Had-siSovta add. Schw duce Dalec (dor 
mitantem) 5. 6 latent fort. poetae comici versus (1. iv.%a^aQsfj 
6 nijoafXQ-aiv K 13 eozithiie&a A et Xen: corr. K 15 Hail?] 
i. e. xai^ e Xenophonte interpolatum del. K, om. E 17 dcvSQcbv 
om. A: add. E, &vrjQ Xen 18 xai av Xen: av xal AE 

19 xptro^oiov A \i,B H xi A 20 avral Xen: vavzai. A 

21 TtaQovaCu 6lvSq&v f) A 22 rjSicov (correctio vocabuli avSQ&v) 
om. Xen anoveCa A 24 ^Xsv^sQOiv A lE 519 

noXkov dsovrai, et ^ikXovGiv y]$EtaC xb xal ilsvd^SQLai 
s6e6d-ai.' xal 6 d-av}ia6tcorarog Ss XQv6i7i7tog rriv 
ovo^asCav cp7]Gl Xa^etv ra ^vga ano toO ^sra noXXov 
fioQOv xal Jiovov fiaraCov yCvEGd^ai. Aaxsdai^ovioC rs 
5 i^sXavvov0L rfjg HTtaQrrig rovg ra ^vqa xara6xsvdt,ov- 
tag ag diacpdsCQOvrag tovXaiov xal rovg ra sQia ds 
^dnrovrag d)g dcpavC^ovrag rijv Xsvxorrjra rav iQCav.QSl 
26X(ov ts 6 Gocpog did t&v Noiiav xsxaXvxs rovg 
avdQag ^VQoncoXstv. 35. ^vvv ds rav dvd^QCjnav ov^ 

10 aC 6(?fiat ii6vov, ag q)y]6LV KXiaQxog iv y' nsQl BCav 
(FHG II 304), dXXd xal at XQOial tQvcpSQhv sxovGaC 
Tt 6vvExd'r]Xvvov6L rovg fieraxELQLt,o^ivovg. v^stg ds 
oisG&E rijv d^Q6rrjra x^Q^^S dQsrrig sxelv rt rQvcpsQov; 
xaCtOL 2^anq)a.) yvvi] ^sv nQog dXrjdsLav ov(?ci; xal noLY]- 

15 tQLa^ o^iag fjdi6&y] rb xaXbv rrig d^Qbtrjtog dcpsXstv 
XiyovGa ads (fr. 79 B*)' 

iya 6s cpCXriii d^Q06vvav, b 

xaC ^OL t6 Xa^nQov sQog dsXCa xal t6 xaXbv XiXoyxs, 
cpavsQbv noLOvGa nd6LV &)g rj tov t,Yiv inL^v^Ca t6 Xa^- 

20 nQbv xal t6 xaXbv eIxev avrr]' ravta d' idtlv otxsta 
trjg dQStrlg. IlaQQd^Log 8e 6 ^ayQacpog, xaCnsQ naQa 
yiiXog vnsQ trjv iavtov tixvrjv tQvcp7]6ag xal tb Xsy^- 
fiEvov iXsv&iQLOv ix Qa^dCav [sx tvvav notriQCav^ sXxv- 
6ag, Xoya yovv dvrsXd^sro rr^g dQsrr]g, inLyQaxpdfisvog 

25 totg iv ACvda nd6LV avToO SQyoLg (fr. l B)" 

d^QodCaLtog dvr]Q dQsrr^v rs 6i^av rdd^ syQatlJEv 
IIaQQd6Log. 

4 novov E: noxov A 9.10 ovxl at A, ovxl ccv Schoell 

13 x^Q^S &QSTrig i. q. jjjopls toC kccIov, cf. Sappb. fr. 80 17 (pLlri(i(it 
A: corr. s 18 iQoaa elico A, SQcog Blass, wQog Wilam, sen- 

tentia mire expressa 23 glossam del. K, nisi praestat oag 

TiVCOV noT. 520 lE 

c5 xo^ip6g Ttg, G3g i^ol doxet, v%sqaXyri6ag qvnaCvovTi 
c t6 Tijg aQSxrig a^Qov xal xaX6v, axe (poQxixag ^exa- 
xaXEGa^evcj dg XQVcp^v xi^v do&stGav vjib T^g Tv^ijg 
XOQrjyiav, JiaQsyQaips xb ^ Qa^doSCatxog avriQ.* aAA' 
oii(og dia xb xi^v ccqsx^^v (pT]6at xtfi&v avsxxsov/ xavxa 6 
^ikv 6 -KksaQxog. UocpoxXrig d' 6 Tcoirjx^^g iv KqC6si 
x(p dQd^axL (fr. 331 N) xijv ^lv 'AfpQoSCxiqv 'HSovriv 
Xiva ov0av daC^ova fivQ(p xs &Xsi(po^svT]v JiaQccysi xaX 
xaxoTtxQi^O^svrjv, t?)v dh 'Ad^rjvav 0Q6vr]titv ov6av xal 
Novv^ sxt d' 'Aqsx^^v iXaC(p xQto^ivqv xal yv^va^o- 10 
d ^ivriv.* 36. xovxoig a7tavxi^0ag 6 Ma66ovQtog stpr]' 
*« datfi6vLS avdQ&v, ovx oldag Zxt at iv x& iyxscpdXa 
rjfi&v aC6&rj6stg od^aig 'fjdsCaig TtaQrjyoQOvvxat jiQ06sxt 
xs dsQajtsvovxai^ xad-d xal "AXs^Cg (pri6tv iv UovriQa 
ovxcog (II 368 K) • 16 

vytsCag fiiQog 
fiiyt6xov 66^dg iyxs(pdX(a %Qri6xdg notsiv. 
xal 6 dv8Qst6xaxog di, jtQ06ixt ds xal noXs^txbg noirj- 
x^g 'AXxatog icprj (fr. 36 B)* 

xdd $h xsvdxco ^vqov aSv xaxxS> 20 

^xrid^sog dfifit. 
e xal 6 6o<pbg ds 'AvaxQiav Xiyst nov (fr. 9)" 
xC ix^iv nixsat 
6vQCyyc3v xotX(bxsQa 

6Tr]d-sa %Qt6d^svog ^VQ(p', 25 

xd 6TTfi%^ri naQaxsXsv6^svog ^vqovv, iv oig i6Ttv r\ 
xaQdCa^ ag xa\ TavTrjg drjXov6Ti naQrjyoQOv^ivrjg TOtg 

3 xrjv slg rQVcpr}v Sod^eiaav A: corr. Perizon 6 fv ■HQT}ai 
A: corr. Tyrwhitt 8 da^iiovcc fort. delendum 10 ^^pcofifVTjv 
AE: corr. Nauck 15 ovzoc A: corr. g 20 ■kuSS' ^xevaaxo 
A v.a88s%t:vaxo E: corr. Bgk 23 xi X(j]v Bgk 24 tioiXoxsQCc 
AE: corr. Bgk lE 521 

ev(od£0L. tovTO d' £jtQa66ov ov ^6vov T71S svcjSLag anh 

rov Srri^ovg xata (pv6iv dvag)£QOfi£vr}g inl ti}v o6g)Qri- 

QLV, dXXa xal did tb vofiL^SLV iv tfi xaQdCa tijv jl^vxrjv 

xad-LdQv6&aL, ag nQai,ay6Qag xal OvX6ti(iog ot f 

5 latQol TcaQadsdmxa^Lv. xal "OfirjQog di (pr}6LV (vl7)' 

6tfi&og de Tclt^^ag xQadLiqv rivCTtans ju-v^c). 

xaC (v 13) • 

xQadCri de oC svdov vXdxtsi. 
xaC (H216)' 

10 "ExtOQL d' avtip d-v^bg ivl 6t7]&s66L ndta66s. 

6 di} Xal 6r]^£L0V (p£Q0V6L TOV t6 XVQLGitSQOV Tljg 

-^vxfig ivtav&a xst^&af xatd ydQ tdg iv totg (p6^0Lg 

yLVOfisvag dy(avCag ndXXs6d^aL t^v xaQdCav inLdr}X6tatu 

6v^^aCvsi. xal 6 '^ya^iE^vcjv ds (pr]6iv 6 'OiirjQLX^gfiss 

15 {K 93)- 

aCvag yuQ jdava&v nsQL dsCdia, ovdi fioi ^tOQ 

ilinsdov, dXX' dXalvxtrjfiaL' xQadCrj ds fiot s^(d 

6tri&i(ov ix%^QGi6xsL^ tQO^ESL d' vno (paCdma yvla. 

xal 6 Zlo(poxkfig ds tdg dnoXsXv[iivag Toi) (p6^ov 

20 nsnoCrjxs Xsyov^ag (fr. 699 N)' 

^vfim d' ov tLg (paidQd x^Q^vsl 

taQ^ovg ^vydtT^Q. 

'Avai,avdQCdr]g ds tbv dy(0VL&vta naQaysL kiyovta 

(n 160 K)- ^ , -, 

25 cj novrjQa xuQoCa^ b 

inLxaiQExaxov mg eI (i6vov tov 6(x}^atog' 

dQxfl yaQ si>&vgf dv <^|*')> idrjg dsdoLX^ta. 

nXdtoov di (pr}6L (Tim. p. 70c) tbv tav oAcov drjfiLOVQ- 

ybv xal f^v rov nXsv^^vog ai^tfi (pv6LV nEQLd^Etvai, 

8 ilaiixsi A 12 gjdpoic Muret: tp6(poie 21 S' ^lnle 

Bamberger 27 n' add. K ^QX^ A- i&(fZ^ ^^)'- corr. 

Canter 29 ■naqa^nvai AE: corr. K, aliter haec omnia 

Plato 

23* 522 lE 

nqaxov ^ev ^akax^^v xal avaifiov, eitu atjQayyag i'%ov- 
0av olov Gjcoyyov xaTaTetQrj^ivag^ tv' iv rfj rav dei- 
vav nQOGdoxCa noXXdxLg akko^ivi] rbv jiaX^bv etg 
vjtetxov xu\ fiaXaxbv Tcotritui. dkXu yi,i]v xul rovg 6te- 
c (pdvovg rovg jteQLxet^ivovg ta Gti^&eL vTtod^vficddag ot 5 
jtOLrjtal xexXrixuCLv dnb tfjg tav dvd^atv dvu&v^Ldoeag, 
ovx dnb rov triv ipvxr}v d^vfibv xuXetod^uL, cog TLveg 
u^lovGlv. 37. TW de rov fivQov ovo^utL nQ&tog^AQxC- 
koxog xixQrjtUL kiycov (fr. 31 B/ 

ovx dv fivQOLGL yQUvg iovG^ rjkeCcpeto. 10 

xul dXXuxov d' ecprj (fr. 30)" 

e6^vQL6^ivug xo^ug 
xu\ ^rrjO-og, cog uv xu\ yiQcoi r}Q(i66uto. 
^VQQU yuQ r) G^vQvu nuQ^ AloXevGLV., ineLdrj tu noXXu 
rav fivQGiv dLu QyLVQvr^g iGxevd^eto xu\ i] ye 6tuxtr) 15 
xuXov^ivT] diu ^6vr]g tuvtVig. 6 de "0^r]Qog t7)v (xav 
d ;t()f/(jit/ oide tcbv /xv^cjv, eXuLOV 6' avtd xaXet {let ini- 
d-itov (5^186)' 

Qo86evtL d' exQLev iXuCa. 
xu\ dXXuxov 8% {Sl 172) XiyeL rt te&vco^ivov. xu\ t] 20 
'AcpQodCtr] de nuQ' uvta {W 18G) tbv "ExtOQog vexQOV 
Qodoevti exQiev iXuCco dpi^QOCCcp. xu\ rovro [ilv i^ 
dv^icov. neQ\ 6\ rov ix tcbv dQcoiidtcov Gxeva^o^ivov, 
d dr] &vco^attt ixdXovv, in\ tf]g "HQccg Xiyec (S 170}* 
d[i^Q06LT] fiev nQ&tov dnb XQ^^^ i^eQbevtog -25 

Xv^uta ndvtu xdd^rjQev, dXeCtputo de ;i;po'a Xevxbv 
e d^L^QOOCcp iavajWoQd ot te^vco^ivov ^eV 6 imino i^o^v^ldccg 17 j^^fTjffiv E: %Qiai,v A ^Xaiu AE: 

corr. K 19 SQoaobvzi 5' AE {qoSo superscr. E) 21 'Acpgo- 

dCrrj TE A: corr. E bini Homeri loci (S 170. W 186) bi3 
memorautur; turbavit Atbenaeus lE 523 

rov xal mvv^bvoio zfibg tcotI ;faAxo/3ar£ff da 
eiuctjs is yatdv te xal oi>Qavbv Xtcbz' dvTfi^q. 
38. yCvBTai de ^vqk xdXki6ra xatd roTCOvg^ ag 'Anok- 
Xmvios (pri6LV 6 'HQOcpCXeiOS ev ra TteQl Mvqcov yQu- 
5 (pcDV ovTOJg* 'Iqls fiev iv "HXiSi %Qri6tordrr] y,al iv 
Kv^ixc}' Qodivov dh XQdriGrov iv ^«(jrjAtdt, xal rb ix 
Neas 8e 7t6Xecos xal Kanvrjs' xq6xivov d' iv 2J6Xois 
ri]s KiXixCas xal iv 'Poda' vd^divov 8e rb iv TdQ6a)' 
oivdvd-rj de r] KvTCQia xal 'AdQafivTrrjvij' d^aQdxivov 

10 Kaov xal ^i]Xivov. xvifQivov 8e nQOxixQirai rb iv f 
Atyvnta., 8evreQevov d' i^tl rb KvjtQiaxbv xal rb iv 
0OiVixr] xal ravrrjs rb dnb Z!i8a>voS' rb 8e xavad^r]- 
vaixbv ley6fievov iv 'A&rjvais' rb 8e [lercyniov xal 
Mev8r]6iOv xdXXi6ra iv Alyvntoi 6xevdt,etai ' 6xevdt,etai 

15 8e t6 ^eramov i^ ikaCov tov dnb r&v mxQ&v xaQvoov. 
oC 8e xoQr]yovvTes, (pr]6C, xal t] vXr] xal ot Tf^uvrTafc 
t6 XQr^^r^rarov noiov6i ^vqov, dXk' ovx ot r6noi. 
"Efpe66s yi roi nQ^reQOv., (pr]6C, rots ^vQOis 8ie(peQevijS9 
xal ^dki6Ta [fV] ra fieyaXXeCa, vvv 8e ov. i]Xfia^e 81 

20 xal rd iv 'AXe^av8QeCa 8id nXovrov xal 8id rr]v 'AQ6i- 
v6r]s xal BeQevCxr]s 6nov8r]v. iyCvero 8e xal iv KvQrjvr] 
Q68ivov ;|r()7j(?T(5TaTov xad-' bv %q6vov e^r] BeQevCxrj t] 
fieydXr]. oivdv&ivov 8e iv 'A8QayLVttC(p ndXai (lev 
fietQiOV, v6teQov 8e nQ&tov 8id Z!tQatovCxr]v rr]v 

4 r]QO(pihog A 6 ninum Corinthi diu maxime placuit 

Plin. h. n. 13,5 ex fonte aut eodem aut cunsimili; Apolloniua 
et Elin et Corinthum nominarat 8 roCg xt/li>t/ois AE: corr. K 
pardalium in Tarso Plin 9 Ss ccQiGTt] 17 E uSQaftAjrrjvij 

E, et sic CIG 11 2349 b &iiaQdKi,vov Ss E 18 (paai A 

(om. E): corr. K 19 iv del. K, /u,ev Pursanus (leyalUcoi AE 
i}yifiaas AE: corr. Canter 21 iv xopvvT^i A: corr. Canter 

22 BsQEvC^Kr} r) Mdyu Schw, nisi forte \isydlr]v dixit Calli- 
machuB, quam mugnanimam vocavit Catullua 524 lE 

Evfitvovg. 7] dl HvQiu xo nuXttiov %Qri6xu nuvxu nuQtC- 
;f£TO, (luhaxu Sl xb xtJXlvov, vvv 61 ov. iv 8\ IIiQ- 
yd^a nQ6xeQov yikv i^^xcog^ vvv 8t o{;, nvQsipov xivog 

b ixnovri6uvxog xb nuQ' ovSsvl nco ysyovbg i6xsvu^sxo 
Xi^uvcoxivov (ivQov. fivQOv ds ^pTj^roi/ fivQCO svxeXst ^ 
intxs6usvov inmoXfig (isvsf (Lski bs xQiq6xbv xsCqovi 
imxso^Lsvov slg xb xuxcj ^iu^sxui' lufi^uvst yuQ uvxov 
xud^nsQ&sv xb rixxov.' 

39. xov 81 AlyvnxCov (lvqov (ivrjnovsvcov 'Axttibg 
iv "A&kotg (prj6tv ^fr. 5 N)' ^^ 

t6('(QyvQ6v t' sig XStQU KvnQCov lC&ov 
8(o6ov6t x66fiov ;^()ifiaTcov r' AlyvnxCav . . . 
jttrJjroTf, (prj6iv 6 zlC8vfiog (p. 305 Schm), xrjv xuXovfisvrjv 

c 6xuxxr)v Xsyst, 8iu xr^v ^fivQvuv ijv stg Alyvnxov xux- 
uyofisvrjv xofiC^s6&ut nQbg xovg "EXXrjvug. 'Ixs6tog 8' ^^ 
iv ^' nsQl "TXrjg 'xav fivQCJV, (prj6Cv^ u \iiv i6xtv %qC- 
[Luxu., « 8' uksCfifiuxu. xul Q68tvov fjtsv nQbg n6xov 
intxri8stov^ sxt 8e fivQ6tvov, fir^Xtvov xovxo 8' i6xtv 
xut sv6x6fiuxov xul Xrjd-UQytxotg xQV^i^f^ov. xb 8' olvuv- 
d^tvov sv6x6fiuxov ov xut xijv 8tuvotuv unuQun68t6xov 20 
(pvku66st. xul xb ^ufixpovx^vov 8s xut sQnvXXtvov int- 
xi]8stu nQbg nbxov xul xQ6xtvov xb X^Q^^S ^fivQvrjg 

d noXXrjg. xut r] 6xuxxr] 8\ intxr^Sstog nQbg nbxov, ht 
8s vdQ8og. xb 8s xrjXivov xul yXvxv i6xt xul unuX6v. 
xb 8\ Xsvx6tvov xui svaSsg xul 6cp68Qu nsnxtx6v.' 25 
&s6(pQu6xog 8s iv xa nsQi '08ficjv (6, 27) 6vvxCd-s- 
6^uC (pr]6t fiVQU &n uv&soav fisv Q68tvov xul Xsvx6i- 

3 t^oxT} {e\c) A: coir. K 4 fCHfvaffto K: icHtvda&T} to A 
icKSvdad^T} E 3.4 (isv (^ovStvbgy i^oxv^ ^^v de [ov] fWQitpov — 
^«xfrae^Tj Wilam, vix rectius 11 tlg &QyvQOvv zig x^^Q" A: 

corr. Heringa 12 xQiiLiidxcov A. hiatum not. Mein 14cf.p.688c 
17 itQbg noxov Canter: n^bg x6v A 21 cufiipvxtvov E lE 525 

vov xal 6ov6ivov (y.a\ yccQ xomo ex tav xqlvcdv), ht 
ds tb 6l0v^^qlvov xal iQjcvXkivov^ hc 8\ xvhqlvov 
xal XQOXLVOV ^iktLdtov d' iv ALyCvri xa\ KlXlxlcc. anb 
8e (pvXXav tb ^vqqlvov xa\ tb otvdv&LVOV avtr] d' 
5 iv KvTtQO) (pvEtaL oQSLvr} xa\ 7toXvo6(ios' <^djtb de r^g^ 
iv [8s] 'EkXdSL ov yCvstaL dLCc tb do6^ov. ■ dnb 8e e 
QL^av to t Iqlvov^ xa\ tb vaQdLVOv^ xa\ tb d^aQaxL- 
vov ix TOV x66tov.' 

40. otL ds dLa 63fovdr]g r^v TOt? TtakaiotSQOLg rj t&v 
10 fivpov XQ^^i-S 8r]kov ix tov xa\ iiiC6ta6&aL Ttotdv Tt 
ixd6tcj tS)v \isXS)v rj^&v i6tLV iitLtrjdsLOV. 'AvtL(pd- 
vrjg yovv iv &OQLxCoLg t) ^LOQvttovtC (prj6LV (II 53 K)* 
XovtaL 8' dkrj&ag' dlXd tC\ 
B. ix XQ^(!oxokXr]tov 81 xdXnLSog fivQC3 
15 AlyvntCcp ^sv tovg noSag xa\ td 6xsXri, 

(pOLVLxCvG) 8s tdg yvdd-ovg xa\ tLtd^Ca, 
5 6L6vfi^QCv(p 8s tbv hsQov ^Qa^Cova, f 

dfiaQaxCvci 8s tdg 6(pQvg xal trjv xo^rjv, 
SQTtvXXCva 8s t6 yovv xa\ tbv avxiva . . . 
20 xa\ Kr](pL668c3Qog iv TQ0(pc3vC(p d 800 K)" 
STtSLt dlsC(ps6&aL TCQCa ro 6c}^d }jlol 
fLVQOv 1'qlvov xa\ q68lvov, aya^aL, Sccvd^Ca' 
xa\ tOLg 7to6\v xoQ^g TtQCa ^ol ^dxxaQLV. 
B. o laxxoTtQcoxts, ^dxxaQLv totg 60Lg 7to6\v 
25 5 iya TtQCaiiat; XaLxd6o^dQa ^dxxccQiv; 2.3 i'xL 8e KVTtQivov KCil Mpoxtvoi' K (duce Di): iv Se kvtcqcoi 
xat t6 KQtvov A, cf. Theophr 5 noXvoSfiog Thieophr: no}.v- 

yovog AE, proxima auppleta e Theophr 6 &7ib Theophr: 

Sia AE 10 XQ^'^'-S ^- corr. E 13 Xovt' ulSov o aXr}9&g 

A, cf. XII p. 553(1 adn 17 6Lav[i^QL(oi, A: corr. E 21 itQLO) A 

22 (JLVQOV x' Iqlvov A, cf. p. 553 a ^avd^Lov A, cf. p. 553 

23 Tr^tco x^^Qi-S ^i cf. p. 553 25 §d^y,aQLv A 526 lE 

'Avcc^avdQiSrjg nQGirB6i,k<xa (II 151 K)* 

yiVQov re nccQa IIsQiavog, ovnsQ unidoro 
690 sx^eg MsXavcincp^ noXvrsXovg AtyvnrCov^ 
tS vvv aXsCcpSi Tov? n66ag KaXXiGrQccrov. 
^vrjfiovsvsL rov fivQoncoXov rovrov rov IIsQavog xal 5 
&s6no^nog sv 'Ad^ijra xal 'HdvxccQSt (I 733. 737 K). 
'AvrLcpdvrig <5' sv 'AvrsCa II 24/ 

nQOg ra fivQonaXr] ysv6fisvov xarskC(inavov 

avrbv nsQi ^vqov ^skXsi rs 6vv%^sCg 6oi cpsQSiv 

Ta XLVva^cb(iLva ravra xal rcc vccQdiva. 10 

41. naQa noXkotg ds rav xofiadLonot&v ovofid^sruC 
XL (ivQov BAKKAPIZ* ov fivrjuovsvsL xal 'Inn&va^ dia 

rovrav (fr. 41 B)* 
b ^axxccQL dh rdg Qtvag 

i^ksicpov' £(?■?■' olr] nsQ xQoxog. 15 

'Aiaibg 6' iv Aid^covL 6arvQLxa ''fr. lo N)' 

^axxaQSL xQi-^^i^^^^ '^«i ipvxrriQtOLg 
nrsQotg dva6rri6avra nQ06d^Cav rQC^a. 
"Icov 'OficpdXr] fr. 24 N • 

^axxaQSLg ds xccl (ivQa 20 

xal EaQdLavbv x66fiov sidevaL XQ^^^ 
dfJLSLvov t) tov TlsXonog sv vr\6cp rQ6nov. 
iv rovroig J^aQdtavbv xoOfiov slqijxs t6 (ivqov., snsl 
^ta^oTjTOt snl ijdvnadsCa ot AvdoC' xaX rb naQu 'Avu- 
c xqsovYl (fr. 155 li^) ^ XvSona^rig' dxovov6LV dvrl tou 25 
ridvna^Tqg. uvtjfiovsvsL rrjg ^uxxuQtdog xccl I^ocpoxkiig 
(fr. 929 N\ Mdyvi]g d' sv Avdoig J 8 Kr 

3 x^^^ ^i ^^- P- 553 e 9 TtfQi uvQov A: TliQcovi nomen 

latere ante Bergkinm vidit Clinton hiatum not. Di 10 v.iv- 
vd^cofia A: corr. S( hw 14 ^ay.HccQfi AE: corr. E snp. vers 

,15 iozl S' oi'rj E, fazl S' oiccnfQ xpdxos Bergk 18 nQoe&fCav A 
20 ^KXxapig A: corr. Di, cf. p. 527,4 lE 527 

XovGavra XQ'^ '^^^^ ^axnuQLdi xexQi^Bvov. 
xal ^T^jtotE ovx £6xi ^vQov 1] ^dxxaQig. Al^xvXog 
yaq iv 'Aiiviicbvrj dvttdLa^tEkXcov (pridiv (ir. 14 N)' 
xdycoye tdg 6dg ^axxdosig te xal ^vQa. 
5 xal Ui^Gyvtdrjg (fr. 16 B)' 

xr]lEi(p6(ir]v [ivQoiGi xal ^va^a^t 
xal ^axxdQi. 
'AQi6toq)dvr]g d' iv &E6^ocpoQia^ov6atg (I 474 K)* 

(5 Zev TtokvttfirjQ'^ oiov E71vev6ev 6 fitaQbg d 

10 q)d6xco^ g Ev&vg Xv6^Ev6g ^ot tov ^vqov 

xal ^axxdQidog. 
42. BPEN0EIOY ds ^vQov ^vrjfiovEVEi OsQEXQatrjg 
iv ylr]Qotg ovtcog (ib. 173)" 

£6trjv ds xdxEksvov ^ iyxia^d^s vav 
16 ^QEvd-Eiov.1 Xva totg Ei6tov6tv iyxiv' 

BAriAEIOY Se hvqov fivrjuovsvEt KQdtrjg iv Tsito^tv 
Xiyav ovtag (ib. I3l)* 

yXvxvtatov d' dy^s ^a^tXstov ^vqov. 
2Janq)Cj d' o^ov ^i^vrjtat Toii ts ^a6tXstov xul tov e 
20 ^QSvd^EiOV., XEyov6a ovtag (fr. AOr 

PQEvd-Eio ^a6iXrjico. 
YAPAHZ ^AQt6toq)dvr]g iv zJattaXsv^tv I 44" K)" 

qsQ^ /'d«, ti 60i d(b tav ^vqoV ipdydav qnlsig; 
EvKoXtg 6' iv MaQtxa (ib. 312)' 
25 xl^dydav iQvyydvovta. 

Ev^ovkog d' iv ZitE(pavon(bXiOit/ (11 199 K)' 
AtyvTittc) xpdydavt tQig XsXovfiivrj. 

3 a(ivfi6vrj A 7 Ba-niidQSi A: corr. E 9 invsvc' A: 

corr. Bruuck, ivsnveva' Dobr 10 Xovofisvog AE: corr. Dalec 
12 ^Qtv%lov A: corr. E 14 fyxtaGd^qi vcov A: corr. Mein 

15 ^QSv&siov Mein: ^vqov ^qsv&lov A tyxiu) Mein 18 wfs 
Pors: m ^tv A 24 ^aQiv.al A 27 ipaydavi A, fort. ipaydavi 528 lE 

IloXi^cov 6' iv roLg HQog 'Adutov (fr. 64 Pr) TiuQa 
^HXE^OLg q^rjal ^vqov n TTAArrONION xaXsl6^ai^ evQt- 
^av vno rcvog nXuyyOvog. bfioimg i6roQel xal 2Jg)6i- 
i ^iog iv 'OilOL6xrj(3LV (FHG II 630). oig xal rb MEFAA- 
AEION* a3vo^d(3d'r] yuQ xal tovto ajcb MeydXXov tou 5 
2JLX£Xi(brov' ot d' ^A&rjVuldv cpu6LV elvui rbv MiyuX- 
Xov. fivrjfiovsvEL (5' auToO 'AQL(5ro<puvr]g iv TeXfirjo- 
6£v6l (I 527 K) xul OeQ£XQurr]g iv IlEruXTj (ib. 186), 
UrQurrLg d' iv MriSeCa ovrag (ib. 720)' 

xa\ Xiy\ oti (piQ£Lg uvrfi fivQOV 10 

roLOvrov oiov ov MiyuXXog ncojcors 
ijtpr]6£v ovda /l£LVLug ayvTCriog 
out' eldEv ovr ixrr]6uro. 
691T0U ^eyuXXsLOv de ^vqov fivr]^ov£v£L xul "AyLtpLg iv 
'Odv66£t dLu rovrcov (II 243 K)" 15 

iQL0L6L rovg roL^ovg xvxXa MLXr]6{oLg^ 
e7i£Lr uX£L(p£LV TOJ ii£yaXX£La ^vQa 
xul rrjv ^u6LXLxi]v 9'v^Lurt ^ivduxu. 
B. uxt^xoag (Ju, 8i67ior\ rjdr] jtaTtore 
5 t6 d^v^La^a toOto; 20 

'Avu^uv8Qidi]g Tr]Q£t (ib. 156) * 

uXX^ oia vvficpr] ^u6LX\g a)V0iiu6^ivr] 
^LVQOLg fi£yuXX£LOLg <^rby 6Giii uXeicpEruL. 
NAPAINOY d£ [ivQOv ^i^vr]ruL MivuvdQog iv Kexqv- 
(puXa ovrag (III 78 K)* 25 

b r]8v t6 yiVQOv., tculSlov. B. i]8v' nag yuQ ov; 

VUQdLVOV. 

4. 5 ^eyaXBLOv A iifydlliov E 7 rfi.uiccf Offi A 9 ^rjSai 
A: corr. Sciiw 10 ort ^vqov cpfQiig avzi) A: transp. Erf 

12 SivCag A alyvnxioq A: coir. Kock 14 yityaXXCov A 

17 fLtyaXXCoi A 23 ficya/l/ltoici cwfi' A: corr. flerw 26 nat. 
B. vi] Jt', T)8v • Dobr lE 529 

43. t6 de XQi6cc6d'at ta roiovTip alsLfifiati, fivQL- 
6(X(3d'aL si'QrjXEV 'AXxatog iv UaXaiGtQaLg dca tovtcov 
(I761K)- 

(ivQL6a6d <^fi'y syxatsxXaLGev avd"' avtfjg Xdd^Qa. 

5 flVQG)fia6LV flEVtOL, OV (lVQL0fia6LV EXsyEV ^AQLGtOCpd- 

vrjg Ev 'ExxXr]6Lat,ov6aLg (1117)' 

riXLg fiEfivQL6fiaL trjv xEcpaX^v fivQa^aGLV. 

{tfig ds XEyofisvrjg Gdydag — fivQOv d' £6tl xal tovto — c 

'EjCLXvxog Ev KaQaXLGxa (I 803 K)* 
10 fidxxaQLg tE xal odydag ofiov. 

xal 'AQL6tO(pdvr}g ev zlaLtaXEv0Lv xal iv MaQLxa 

EvTtoXLg ^ edydav iQvyydvovta' Xiyov (v. supra p. 690 e). 

oTtEQ 6 SvatELQrjvbg NtxavdQog in:l tov dyav yXL- 

d&vtog ELQri6%^aL axovsi, ®E68o3Qog dl d-vfiCafid ti 
15 (pr]6LV avrb EivaL.) 

44. TtafiTtoXXov 6' ijtLjtQd^XEto 'Ad^Tjvrj^LV rj tov 
fivQOv xotvXrj^ xal ag fikv "IititaQiog cpr]6LV iv Uav- 
vvxlSl (III 274 K), e' fivbjv., cog ds MivavdQog iv Ml- 
6oyvvr] (ib. 97), t'. 'AvtLCpdvrjg d' iv ^QEaQQLa) 6ta- d 

20 xrrjg rov fivQOv fivrjfiovEvcov (pr]6LV (If 110 K)" 

6raxrr] dvotv fivatv ovx dQi6xsL fi' ovdafiag. 
ov fiovov dl t6 rav UaQdLavav yivog (pLXofivQov ^v, 
ag "AXs^Lg (piq6LV iv 'ExjtcofiatOTtOLa (ib. 320)* 
«£1 cpLXofivQov Ttdv t6 UdQdsiov yivog^ 
25 dXXd xal avtol ot 'Ad^r^vatOL ol rtdvtcov tav xaXXL6rcov 
EL6r]yr]ral tc3 tav dvd-QcoTtcov /3t« ysvofisvOL, naQ' oig 

1 xQCaui et iivQLcai olim Mein, sed hoc atjitur non (ivqo)- 
GacQ-ai, aed (ivQLOaa^ai, veteres dixisse, cf. Eust. 974, 61 4 fiv- 
Qiaas Ar corr. Dalec ju.' add. K 5 fliyov A: corr. g 

« - 15 eadern fere de psagda supra p. 690 e 11 ju.aptHat A, cf. 
p. 690 e 19 cpQfaQQoa A: corr. Pors, acriptiim fiut €>QfaQLo} 

24 ZaQSicav g, fort. recte 26 nuQ' oig del. K, xatroi Wilam 530 lE 

avvnEQ^kr^rov Tijiiijg, toq nQOSiQrjxui, rcbv ^vqcov vtcuq- 
X0v6r]g ovx ccTtEixovro t^? xQV^^^Si io6TCSQ ovde r](iBtg 
e vvv ovrco noXvrC^cov riov xf'.XkL6rcov vTCUQxovrcov^ cj? 
XfjQOV nvai t« ev ra Eidoixi^o^tva '^4 ki^idog xuvrC 
(il». 318)- 5 

ov yuQ iyiVQit,Br ii, uka^u6rov^ TCQuyucK n 

yivo^ivov a£t, xqovlxov^ aXkc rirruQug 

7tSQL6r£Qug ucpfjxav uTCO^s^uu^ivug 

sig ovxl ruvtov^ ^ ^Cu^ rrjv uvrrjv ^vqov^ 
5 idCco d' exu^rrjv. TCsrousvuL d' uvruL xvxkco 10 

(QQULvov i]^cbv &ui^cirLcc xul 6rQcoyLuru. 
f ^TJ fiot (p&ovr}6rjr\ uvdQsg 'EXkrivcov uxqol' Eur.fr. 703) 

ri?.si(p6iirjV vo^svog CqCvc} fivQa. 
4;'). TCQog d^sibv, cpCkoL^ tcoCu Tidov^^ [luXXov 6' vo6aXu- 
xcovCu d-ul^drLa ^oXvvs^d^uL., ih,bv rutg jjfp^tV, co67CSq 15 
r]usig vvv tcolov^sv.^ uQV6ccuivovg uXsCcps^d^uL tcuv t6 
6Cb^a xccl ^uXL6ru rrjv xscpccXrjv. 9>7j(5iv yuQ 6 OlXco- 
vCdrjg iv ra tcsqI Mvqcov^ xul Urscpccvcov rijv ucpoQfiijv 
692TOV rrjv xscpuXijv iv roig noroLg XltcuCvslv ivrsv^sv 
ysvi^d^uL' xotg uvxt^&6L yccQ rccg xscpuXug stg t6 (isrico- 20 
Qov sXxs^d^uL t6 Xuujiuvousvov' xul dcu rovro rcov 
TCVQsrav dLaxaiovxcov xa 6cb(iaxu xiyyov6L ri}v xscpuXijv 
ijCL^Qiy[iu6iv^ 'Cvu (li) TCQog t6 ^^ViQov., ruvrrj ds xul 
TCoXvxsvov^ OQfiiiv rci tcuquxsC^isvu Xuu§ccvt]. tovto di] 
Xoyi6ufisvoL xul inl rav norcov ri]v sig t6 [isricoQov 25 

2 xQCfJfo^S A: corr. E 3 tutv aXX. Wilam: xal ^aXl. A 

4 ravtr} A: corr. m^ tavti 7 aXXa S' A 8 ano§t§aviiivag A: 
corr. E 9 tijv avtr^v comiptiim; rag ndcaq Hirschig, tT,v nv- 
yr]v K 10 iSico A iSia E, iSiov Kock 11 xal Di: tu AE 

13 ^voiifvoq A: corr. Mein r^Qivai A: corr. Canter 14.15 
8' ovcaXa-Kcavta A: corr. Mein 17.18 ^d(ovidr,g Reinesius: 

(ivQ(oviSr}g AE, nisi forte facete dixit ^iXa)viSr,g, (laXXov Ss 
MvQwvCSr^q 24 nfCQamifitva suepectam 25 lo om. A: add. E lE 531 

r&v oivcov (poQccv V7t07cr£v6avrss ins67cd6%r]6av xsq^aX^^v 
kiTiccivsiv, ag £Xcc66ovog<^rrigy ^iag ysvr^Gofievrjg, sc rav- 
rrjv nQorsy^aisv. Ttgoand^slg d' 6 ^Cog asl rolg XQSica- b 
8s6lv xal rav stg aTCokavGtv xal rQvcf^v ayovrcov stcI 
5 rijv rav fivQCJV ^fpijcjiv aQ^^iidsv. %Qr]6rsov ovv^ a 
KvvovXxs ©sodcoQS., ^vQOig TcaQcc norov rolg sXdxt6ra 
xaQovv dvva^svoig, roig GrvcpovGtv ds xal iI>viov6lv 
STC oXiyov. ^rjrst d' 6 noXv^ad^sararog 'AQi6torsXr]g 
sv rolg Qv6LX0ig IlQO^kri^a^L (fr. 218 R) ^Slo, rC oi ^vql- 

10 t,6yiSV0L nokLcorsQOL; tJ ort t6 ^vqov dLcc rc: ccQconara 
^rjQavrLxov s6ri, dib xal avx^t]QOL ot iivql^ohsvol' 6 
de avxfibg nohcorsQOvg tcolsl. shs yccQ avav6Lg rQixbg 
r] Ttohd str svdsca ^sq^ov, i] i,r]Q6rr]g ^aQaCvsL. d^b c 
xal rd TCLkCa d^arrov tcolsl TCokLOvg' sxnCvsraL ydQ r] 

15 OLXsCa rijg rQixbg vyQ6rr]g.' 46. r]dL6rov ds, dvdQsg 
(pCkoL, dvayLvd)6xcov rr]v dyd6r]v xal SLxo6rr]v r&v 
IJo6sl8covCov 'l6roQL&)v tcsqI ^vqcov Tt ksy6^svov 
srr]Qrj6a^ ovx dXl6rQL0v r^^av Toi) 6vfi7C06Cov. (pr]6l 
ydQ 6 q)LX66oq)og (FHG III 263)' ^ iv ZIvqCcx iv rotg ^a6L- 

20 ^LXotg 6viiTC06CoLg OTav Tofg svcjxov}isvoLg dod^&^LV oC 
6rscpavoL, sl6Ca6Cv rivsg ^vqcov Ba^vXcovCcov s^ovrsg 
d6xCdLa xal 7c6QQCod^sv ix rovrcov 7CSQL7COQSv6fisvoL rovg 
fisv 6rscpdvovg r&v xaraxsLfisvav dQ06C^ov6i rotg d 
fivQOLg^ «AAo ^r]d£v s^co&sv 7caQaQaCvovrsg.' i^csl d' 

25 ivravd^a tov Adyov s6[jlsv., '6v^^akov^aC rc ^sXog v^tv 
eCg SQCora' xard rbv Kv&rJQiov noLr]rr]v (Philox. fr. 6B), 
OTfc 'lavbg 6 na^' r]fitv ■O^fdg, ov xal narsQa nQ06ayo- 

2 r^s add. Wilam 3.4 jjpiobdfcti' A: corr. E 11 av- 
XfiTjQol of E {aixfir^QorsQOi oi Clem. Al. paed. II 8, 69): avxi^r]- 
Qov A 13 ivhittt E et Clem: svStica A 17 nociScovCov 

A: corr. E 17 aXXoxQioc A: corr. ? 20 SwQ^wciv A: corr. E 
21 livQco A: corr. E 532 lE 

QevofiEv, TCQ&tog avQEv GTEcpccvov. i6roQEt dh Tovro /Iqk- 
jcrav 6 KEQXVQalog iv tco tieqI AC^ov yQatpav ovxcog 
(FHGIV402)* ''lavbv 61 koyog ixEL di7iQ66anov yEyova- 
rat, t6 ^ev 6ni6(o xo d' ifniQ06&Ev ^x^vxa nQOGcoTtov. 
ccTtb xovxov xal xbv 'lavbv Ttoxafcbv xal tb (iQog 'lavbv 5 

e dvo^d^EGd^ai,^ xaxoLXii^6avxog avTov inl xov oQOvg. xov- 
Tov 61 xal Gxicpavov tiq&xov evqelv xa\ exE^Cag xa\ 
nXola xal vd^Ld^a ;|raAxoi;v nQ&xov %aQdi,aL. dib xa\ 
xav xaxd tijv 'Elkd6a nokXdg nolELg xa\ tav xaxd 
trjv ^ltaXCav xa\ ZlLXEkCav in\ tov vo^C6(iatog iy^a- lO 
QKttELV nQo^conov dixicpakov xa\ ix d-atiQOv fiiQOvg 
t) 6j(,^6Cav i) 6ti(pavov i) nkolov. tovtov 6e trjv d6Ek- 
(pijv yifiiiavxa Ka^rj6rjv vtbv ^ev Aid^rjxa^ ^vyaxiQa 
6e '0h6xi]vr]v yevvri^aL. xa\ avxbv cog iiELt,6vcov oqe- 

f yb^Evov nQayfidxcov sig xrjv 'IxaXCav 6LanXEv6aL xal 15 

otx^6aL t6 nXr]6Cov 'Pcb^rjg OQog xeC^ievov t6 dn avtov 

'lavovxkov ovo^a^b iJLEvov.' 

47. to6avta xal nEQ\ ^vqov ikixd^r]. xa\ ^Etd 

tavta nkEC6tcov tcbv fiEV 'AyaO^ov AaCfiovog aixovvxcov 

nox^^QLOv., x(ov 6e ^Lbg UaxrJQog, dkkcov 6e 'TysCag xa\ 20 

ExiQcov ExiQOv inLlEybvxcov, xovg xovxcov x&v XQd6£cov 

(iE}ivr]^ivovg t&v noLr]xav i6oi,Ev naQaxC&E6&aL., cov 

xa\ avx&v ^vrj^d^^^^oiiaL. 'AvtL(pdvt]g hev yaQ iv 

\4yQ0LxC6Lv Ecpy] (II 14 K)" 

'AQii66iog in^xakELto, naLav f]6Exo, 25 

liEydlr]v Aibg Z!(oxf]Qog dxaxov r)Qi xig. 

5 videtnr ille lanum quendam Flnvium, Fontis patrem fin- 
^pve, cf. Plut. qu. rora. 41 6 ovo^cc^stai A: corr. ? 6. 7 

Tnvtov Se K: itQchtov dh A {ovtog svqs TiQ&tog cte(pcevov E) 
11 Kf(paXriv SntQOGconov Mein 12 tovtov 8h Canter 13 xa- 
i.ticrjv A 1. Aid-i-na, cf. l'liit qu. roiu. 22 17 tavovKXov A, 

lort. 'Javv-^Xov 21 tztQOvg A: corr. K 24 alias 'AyQoiy.oig 
vel 'JyQoiyifo 25 fxaAftro A: corr. Koppiers lE 533 

"AXs^ig d' iv Toxi6rf} t) Kararpsv8o^sv(p (ib. 382) • 

aAA' eyieov 
avTci ^Loq ys rrivds ZitorfiQog^ dsav 693 

d^vrjrotg ccTtdvrcov XQtjGi^cordrov nokv. 
5 B. b Zsvg 6 6c3r7]Q, av sya dLaQQaycb^ 

5 ovdsv {i ovr^GSL. A. TCtd^i Q^aQQ&v. 
NLx66rQarog IlavdQoGcp (ib. 224)* 

xdya^ (pLXrdrri' 
fisravLTirQLd' avra rfig 'TyLsCag syisov. 
10 B. la^\ rfig 'TyLsCag dtj 6v. A. cpsQS, rv^dya&^. 

rvxV "^^ d^vTir&v 7tQdy^ad-\ {rjy jiQovoLa ds 

5 rvcpkov Tt xaGvvraxrov sGrLV, a ndrsQ. 

sv ds ra avra dQd(iari, xal rfig tou 'Ayad^ov AaCfiovog b 
XQd^scjg [ivrjfiovsvsL, '^g xal 6is8ov %dvrsg ot rf^g 
15 ciQxaLag xa^adiag TrotTjTat. aAA' o ys NLx66rQarog 
ovrcjg <pr]6LV (ib.)* 

aAA' sy%sa6a %drrov 'Aya&ov ^aCfiovog 
dnsvsyxdrco (iol rijv rQdnst.av sxTCodcbv. 
ixavcbg xs^oQraG^aL ydQ. 'Ayad^ov AaCfiovog 
20 ds'io(iaL. Aa^oC»^' dnsvsyxs ravrrjV sxTiodav. 

SsvaQxog sv ziLdv^iOLg (ib. 4G8j" 

C3g vno Tt vv6rdt,SLV ys xavrog ccQio^iaL' 
7] rdyad^ov KyccQy /Jai^iovog 6vvs6sl6s (jls c 

dxQarog sx7Co9'st6a cpLdXr] navrsXcog. 
25 ri Toi) 8s 21corf]Qog /dLog rd^L^rd ys 

6 dndiks6s vavrrjV xal xarsn6vrco6sv (i\ ^Qag. 

2 tv%tov A 3 ^ibq ixi Cob, ^iog ev Dobr 4 xQriCLtiw- 
TaTOv A: coir. Mein 5 tav A GiitLd-tt, A: corr. Canttr 9 (iitcc- 
viTtQLaS' (sic) A, cf XI p. 487 b 10 zvxaayu^T] A: corr. Di 
11 17 add. Pors 17 ivxtaca A 18 et 20 in noSwv A: corr. Mein 
22 wg tvnoxi A; corr. Pora 23 yuq add. Mein (duce Di) 

cvvtGLci A 26 anwXtctv avxriv A : corr. Canter 534 lE 

"EQifpog MeXi^oCa fib. 430)- 

BxnsTtTjSrjxKg jcqIv '^yad^ov TCQioxov /Jai^ovoq Aa/Jfiv, 
tiqXv ziibg GcjtrlQog. 

48. &£6(pQa6tog d' iv ta tc6qI Mi&rfg (fr. 123 W) 
'tov axQatov^ (prjaLV^ oivov tbv inl Tt3 deCicvco dido^a- 5 

d vov^ ov dtj XiyovGiv ^Ayad^ov /JaC^LOvog Eivai nQonoaiv^ 
okCyov te 7CQo6q)iQov6tv., aGjcsQ dva^ifivrJGxovteg ^ovov 
tf} yevGSi trjv i6j(yv avtov xal tr^v tov d^eov dcoQediv^ xal 
(lettt trjv nkriQcoGLv didoaGiv^ ojcag eXdiiGtov rj t6 
mvb^Evov xal tQCtov nQoGxvvqGavteg Xa\i^dvov6iv 10 
dnb tfig tQajci^rjg^ [xal] toGTceQ ixeteCav tivd tcolov- 
fievot, tov deov ^rjd^ev dGjirniovelv firjS' exeiv tGxvQav 
eni^viiCav tov notov toutov xal ka^^dveiv ei, avtov 
td xakd xal ;if pi^^ifia. ' QcXoxoQog d' iv devtiQa 
'Atd^Cdog (FHG I 387) 'xat d^iG^iov, (pr^GCv, iti&rj tote 15 

e TCQoGcpiQeGd-ac ^etd td GitCa tc&Gcv dxQatov (lev o(?ov 
yevfia xal dety^ia tr]g Svvdfieiog tov dya&ov d'eov, 
tbv de koiicbv rjdrj xexQa^iiv^v. dt' o xal tQocpovg tov 
/JiovvGov tdg Nv(ig)ag 6vo(ia6d-rivai.^ bti de So&eC6r]g 
trjg Tov 'Ayad-ov AaCfiovog XQa^ecog e%-og ^v ^a6tdi,e- 20 
6&ai tdg tQani^ag edec^ev did tijg avtov dGe^eCag 6 
Uixehatrjg zJiOvv6iog. ta ydQ 'y46xkr]TCi(p ev tatg Z!vQa- 
xov6aig dvaxei(iivr]g tQaici^rjg XQ^^^VS TCQomav auTOJ 
dxQatov 'Ayad-ov ^aCfiovog ixiXev6ev ^a6tax^r]vai ti]v 
tQdnet,av. icaQa 8e totg 'Efie6r]votg &vovtEg ta 'HkCco^ 25 2 ev.Tisnir]8eiiag A: corr. Cobet Saifiovog TtQiozov olim 

Mein, rectius fortasse TtQwtu Saifiovog Di, quaiijquam nQOtt- 
Qov requiro 11 xal om. E, del. Mein 13 tovzov del. 

Herw 16 aKQUzoviisvog bv A, cf. H p. 38d 18 haec 

mutila, cf. p. 38 d 25 zoig 'Enscr}voig egregie Wilam: zoig 

iXXrjaiv tas A lE 535 

ag <pi]6L OvkaQ^oq iv rfj t/3' r&v 'ICroQiav (ib. 340), f 
^iki enivdovGiv^ oivov ov cpiQovrsg rotg ^cj^otq^ detv 
Xiyovrsg rbv ra oAa <3vvi%ovra xal diaxQarovvra &sbv 
xal dsl TtSQiTtoXsvovra rbv xoG^ov akkorQLOv slvai 
5 ^i&rjg.' 

49. sfiifivrjvro d' ol nokkol xal rav ^ArrLK&v ixsL- 
vav GxokCcov aTCSQ xal avrd d^Lov s6rC 6ol dno^vr]- 
^ovsv6aL dtcc T£ rrjv aQxcctorrira xal dcpiksiav rav 
3iOLrj6dvr(ov, [xal r&v] inaLvov^ivcov inl rfj Idicc ravrrj 

10 T^? TiOLrjrLxrlg 'AkxaCov rs xa\ ^AvaxQiovrog, ag 'Aql- 
6rocpdvrig :caQC6rr]6Lv sv AaLraXsv6LV kiycov ovrc3g694 
(I 449 K)- 

d6ov di] [LOL 6x6h6v rt Xa^hv 'AkxaCov xdvaxQiovrog. 
xal IlQdi^LkXa d' r] HLXvavCa sd^av^d^sro inl rf] r&v 

15 ^xokCav noLr]6sL. 6x6ha ds xaXovvraL ov xard rbv rrjg 
^skonoLCag rQbnov orL 6xoXLbg r]v — Xiyov6LV yaQ rd iv 
ralg dvsLfiivaLg sivaL ^xoXid — dXXd rQL&v ysv&v ovrcov^ 
&g (pr]6LV 'AQri(icov 6 Ka6av8QSvg sv dsvriQco Bl- 
^XCcov XQrJGscog (FHG IV 342), iv olg rd nsQl rdg 6vvov- 

20 6Cag i]v ad6^sva, av rb ^sv nQ&rov i]v b ^t) ndvrag 
aSsLV vo'/Ltog ^v, t6 ds dsvrsQOv b dr] ndvrsg fisv ydov, h 
ov ^r]v dXXd ys xard rLva nsQCodov i^ vnodoxr]g^ Kjoy 
rQCrov ds xa\ rrjv in\ nd6L rd^Lv ^X^v, ov (isrstxov 
ovxirL ndvrsg, dXX^ ot 6vvsroL doxovvrsg sivai (il6vol, 

25 xat xard r6nov rLvd sl rv^OLSv ovr sg' dL6nsQ ag dra- 

2 8sLV E: dsiva A 4 nsQLTColovvta E fort. recte 6 fort. 
Ss noXXol i. e. tcov SstTivoaocpLatcbv 9 xal t&v del. K 14 d' 17 
Cas: ^7] A , 17 E 16 ort Schw (Hes. s. CKoXia): oatcg A, bg E 
18.19 §l§Xlcol A: corr. lonsius; Artemo sua sumpsit eDicaearcho, 
cf. schol. Plat. Gorg. p. 451 e 19 ta Ttaqa K 22 ys om. E, 
fort. aXX' <^scps^fi$y ys, cf Dicaearchus 1. s. et Plut. qu. conv. 
p. 615 b t6 add. K 25 fort. xal ■Ka^' ovtLva tonov &sl 

\asl Runck) tv%OLSV bvtsg 536 /E 

|tav Tivcc (i6vov jiaQcc xakXa i^ov xb fttjO'' u^a in]&' 
^l^? ytvdfievov [aAA' onov hvxsv dvat] 0x6hov ^xArjd^. 
To dl xoLOVTOv TJdsxo 67c6xe xu xoiva xal na0iv dvay- 
xala xeXog Xd^oi' ivtav&a yaQ ijdr] xav 0oq)av e'xa6xov 
c adrjv xiva xaki^v eig ^ieov ?J|t'ot>i/ nQOfpiQeiv. xak^^v 6 
de xavxrjv iv^fii^ov xijv naQaCveoCv xi xiva xal yva^rjv 
exeiv doxovGav xQrj6C(irjv [xe] eig xbv ^Cov.' 50. xav 
ovv deLnvo6o(pi6x&iv o (Uv ttg ekeye xav 6xokCav x6de, 
o di xig x6de' ndvxa 6' rjv xd Xex%-ivxa xavxa' 
a (2 B*) 
TlaXXdg TQixoyivei\ dva66' '^&rjvd, 10 

oQ&ov xrjvde n6XLv xe xal noXCxag, 
dxeQ dkyiav [xe] xal 6xd6ec3v 
xal ^avdxav dcoQcav 6v xe xal naxr^Q. 

/3' (3 B) 
nXovxov [irjxiQ' 'OXv^inCav deCda 
zirl^irjXQa 6xe(pavrj<p6Q0Lg iv aQaig, 16 

6i T£, nat ^L6g^ OeQ6eq)6vrj' 
XaCQexov, ev de xdvd' dficpinexov n6XLV. 

y (4 B) 
d iv <dr]X<p Ttor' exLXxe xixva Aaxc3^ 

OoL^ov xQ^^ox6(iav, dvaxx' '^jrdAAoj, 
eXacprj^6Xov x' dyQOxiQav 20 

"AQxe^LV^ d yvvaixav (t,iy' ix^i xQdxog. 

2 inclusa del. Runck 4 Xd§oi.tv xavrcc yccQ A: coir. Cob 
5 nQOGcpfQtLV A, tiocpiQiiv E: con. Coraes 7 tf del. K 

{naQuivtaiv ■nal yvmfirjv ixofoav tc5 ^im XQr]Gifn]v E) 9 nume- 
rales notas (a' §' cet) non habet A 10 k^riva A, 'A&dva Bgk 
12 xt fiel. Heim 14 tiSco A: corr. g 1.5 8riyLT]ZQaczt azt- 

qpavTjqpdpois A 17 6c(i(ptzov A: corr. Canter 18 Irixxf 

naiSa Xazm E (ut coni. Heim), fort. recte 19 dnoXkav' A 

dnokkcova E: corr. Ilgen lE 537 

d' (5 B) 
a ndv, '^Qxadiag ^sdcov TcXesvvag, 
6qxV^t^^ BQO^Latg oTfads Nv^tpaig, 
ysXddsiag, C3 Udv, sn s^atg 
£V(pQ06i Tttt^d' doLdalg xsxaQi^^svog. 

s' (6 B) 
5 svLxtjSafisv ag s^ovX6^s6d-a, 

xal VLxr^v sSoGav Q^sol (psQOVtsg 

TcaQa UavdQoGov .... [g^ (pLkrjv 'A&rjvav.] 

S' (7 B) 
«£'9'' «l^v OTiOLog Tig rjv sxa6tog 
ro Gtrid^og dLsk6vt\ snsLta tbv vovv 
10 s6L86vta, xksL6avta TcdXiv, 

avdQu (pCkov vo^L^SLV adoAcj (pQSvC. 

e' (8 B) 

vyLaCvsLv fisv dQL6tov dvdQL d^vrjta, 

dsvtSQOv ds xakbv q)vdv ysvsOd-aL, 

t6 tQCtov ds nXovtstv ddoXcjg, 

16 xal t6 TCTa^Tov rj^dv fistd tav (pCXcov. 

d^d^svtog ds tovtov xal ndvtcov ri6\tsvt(ov s% avtci 

xal ^vr]^ovsv6dvt(ov otL xal 6 xaXbg IlXdtcov avtov 

fis^vYjtaL cjg dQi6ta SLQrj^svov (Gorg. p. 451 e), 6 Mvq- 

tCkog s(pr] 'Ava^avdQCdriv avtb dLaxsx^svaxivaL tbv 

20 xco^codLOTtOLbv sv &rj6avQ(p ksyovxa ovtw^ (II 142 K)" 

1 ico Tiav et (itdicov AE: corr. Herm 3 ys}.aGiat,6'ia) A( ico 
nihil ampliiis E): corr. Valcken, ye}.daaig, la Bgk 4 Bvcpgo- 
cvvaib taiaS' aoiSaLg aoiSs {&si,Se E) xfjj. AE: aoiSs del. Herm, 
reliqua corr. Wilam ex hymni Ptolemaeensis (Rev. arch. 1889 
p. 71) V. 21 5 i§ovl6fit&a AE: corr. Herm 7 hiatum not. 
K, verba ag cpiXriv 'A&r]vag (.liyft xr]v TldvSqocovy e scholio 
videntur supereshe; totum versum om. E lO sioiSovxa A, 

iSovxa E: corr. Herm 15 6vvrj§av AE: coir. apud alios 538 lE 

f 6 t6 (Sxohov EVQCJV ixscvog, '66tLg tjv^ 

tb ^ev vyLuCvEiv TtQatov ag uQi.6tov ov 
d)v6(ia0£v dQ&ag' devtCQOv ^' tivac xaAdv, 
tQLtov Se nXovteiv^ tot)0'', Opfij, e^iaCvEto' 
5 iieta tijv vyCeiav yag t6 TcXovtetv dLacpeQEL ' 5 

xaXbg de neivav ictiv aiGxQov ^tjqCov. 
695£|^5 ^' iXix^'^ Jitc^i' tdde' 

ri' (15 B) 
. . . . ix yrig XQV ^f^T^^Srjv Ttkbov^ 
el ttg dvvatto xal jraAajttjv ixoL. 
inel de x iv n6vt(p yevTjTat, 10 

T« naQe6vtL tQexeLv dvdyxr]. 

d-' (16 B) 
6 6e xaQxCvog ad' e'(pr], 
Xaka tbv ocpLV Xa^av 
^ evd^vv XQV ■^oi/ etalQov e^i^ev 
xal (irj GxoXlcc cpQovelv.'' 15 

l' (9 B) 
iv (ivQtov xXaSl t6 i,Ccpog cpoQrjdc)^ 
cb6neQ 'AQ^68Log xal '/4QL6toyeCtcov, 
0T£ Tov tvQavvov xtavstrjv 
b i0ov6iiovg t ^Ad-rjvag inoLr]adtr]v. 

La' (10 B) 
cpCXtad'^ 'Aq(i68l\ ov tC nov ted^vi^xag' 20 

vr]660Lg d' ev (laxaQcov 6e cpaGLV eivaL, 2 6v Mein: tjv AE 6 nivcav AE: corr. Canter 8 (^tqv 

tv&vvy Ex yf]g Wilam v.uzCSriv A (■KcczLSeiv E) aeolicae 

forfc. aialecti veatigium 10 x' Di: xat AE 11 rpf^jfiv 

suspectuni Bergkio 12 Ss habent AE 13 ;ta^« zbv E: 

Xali.itov A 14 tvd^fa E ivfiev A ffifv E: corr. Cas 

18 et 539,9 y.ciVfzi}v Cob 20 agfioSiov nw zf&VT}it.ag AE: 

corr. schol. Arist. Ach. 980 21 vj^aoig E lE 539 

iVa TieQ Ttodcbxrjc 'y^^iAfug, 

TvdsLdrjv re cpaGi, xhv i^d-kov \^LO^rjdea]. 

t/3' (11 B) 
ev ^vQtov xkadl t6 ^Lcpog cpoQr]<S(o, 
G)6TteQ '^QfiodLog xal 'AQLGroyeLtav, 
5 6r' 'Ad-rjvaLrjg ev Q-v0LaLg 

avSQa rvQavvov "IicjiaQxov ixaLverrjv. 

Ly' (12 B) 
alel 6cpmv xXeog ^66eraL xar aiav, 
cpLXrad'' 'AQ^iddLe xal '^QL^royeLrov, 
orL rbv rvQavvov xraverrjv 
10 L6ov6^ovg r 'Ad^j]vag iTCOLrjcdrrjv. 

Ld' (21 B) 
'Adiirirov koyov., gj eratQe, fiad^av rovg ayaO^ovg cpCXei., c 
XGJV deiXav d' ccTiexov, yvovg ort deikotg okCyri %dQLg. 
Le' (17 B) 
Ttat TeXafi&vog, Alav aLxtirjrd, Xeyov6L 6e 
ig TQoCav aQLGrov ikd^etv zlavaav (ler' 'Ax(-kkea. 
ts' (18 B) 
15 rbv Teka^Giva XQarov, Atavra 8\ SevreQov 

ig TQoCav keyovGLV ik^etv ^avawv xal 'Ax^kkea. 

it,' (19 B) 
eld^e kvQa xaki} yevoC^r^v ikecpavrCvrj, 
xaC fie xakol Tcatdeg cpeQoiev ^lovvGlov ig x^Qov. 

iri' (20 B) 
ffd"' anvQov xakbv yavoCfirjv iiiya xQ^^^^ov 
20 xaC (le xakri yvvr] cpOQoCrj xad^aQov d-e^iivrj voov. d 

1 axLlXevg AE: corr. Brunck 2 glossam del.Wilara S'Aq- 
(loSiog et 'AQiaroytLtcov Ilgen 11 cpilei ce^ov A cpCXovg ce^ov 
E: corr. schol. Ar. Vesp. 1239 13 XeyovGi a' E Xeyovarjg A 

14 (ler' 'AxiUea Eu.4. 285, 4: jtal 'Axi-lXea AE 16 fiet' 

'AxiXXea edd 17 kXecpavtCva E 19 yevoCfiav E 540 lE 

lir' (-12 B 
(Jt''i/ (iot Titvt^ Gvvrji^a^ GvviQcc^ GvGra(pavy](f6Q£i, 
Gvv ^OL uacvo^tva ^uatVfo, Gvv Gcb(fgovi Gix^xfQovti. 

x' (23 B) 
vTio TCavrl XC^a GxoQjtiog^ tj iralQ^ vTtodvarat. 
q)Qc<t,ev ^rj Ge li((^fj' toj d' acpavct jtag eitiraL dokog. 

xu' -H ni 
a i'^ rccv jiciXavov rav atv ixti., rav d' iQccrai kafttLV' 5 
c xccyio Ttatdcc xakiiv rr]v (Xtv iioj., rrjv d' iQaucci ?M[itiv. 

x/3' i-jr, ]>,) 
TtoQvrj xal (iaXavtvg rcovrbv ixox^G^ iuTCtdtco^ i^og' 
iv ravrCc itvikcp rdi' r ayccd^ov rov rt xaxbv kbti,. 

xy' -27 li' 
iy%ti xal Kr'idcovi.1 dtccxovt., ur,d^ ixL/.rld^ov^ 

tL dr) ^QY] rotg ayad^otg ccvdQaGLi/ oivoxottv. 10 

xd' (14 Bi 
aiat., AtLxl^vdQLOv TtQodtJGtraioov, 
0(0 v^ avdQag ccTCioktGag^ uccxtGd-ca 
ccyccQ-ovg rt xccl tvTtccrQcdccg. 
0? rbr' idtit,ccv oicov TTCcriQcov xvQr]Gav. 

xs' {•26 B) 
f oGrig avdQcc cpLkov (ir) TtQodidcoGLV., (itycckr^v ixtc 15 
ri^iif.v iv rt (iQorotg tv rt d^totGLV xccr' i^ibv vbov. 
Gxbkiov di cfccGi rivtg xccl rb imb 'TfiQiov rov KQrjbg 
TCOirjd^iv. ix^i d' ovrcog ^Js J5 • 

1 avvCTKf:avi,(pi)QhL A: corr. E 2 ^ivto A: corr. E 

cvv cuicpQovijCO) Cix)cpQavL A cvccojcpQovfi cwcpQovi K: coir Caiiter 
6 ix^'" ^' COT. ? 10 XQV ^' ccya^oig Borok 11 InpvdQiov 
itQodioctTuiQoov A 1-1 icc(v rtcte al.i 16 &toig A: corr. 5 

17 cv.o'aiov A ■liQizbg A: coir. E lE 541 

i6ti ^oi jtlovTog ^iyccg doQV xal ^icpog 
xal ro xttXbv Xtti6riiov^ TCQd^krj^a ^pcoTdg. 
rovTCJ yaQ apw, rovxcp -^spi^oj, 696 

tovxG) Ttataa tbv aSvv oivov aii a^TCsla, 
5 5 TOvtG} de67t6tag ^voiag xsxlrjiiai. 

Tol ds ^rj toX(i&vt' b%£lv 86qv xal ^icpog 
xal t6 xaXbv XaiGijiOv, TCQO^lrjfia xQ^^^og, 
ndvTsg yovv Ttejtrrj&Tsg i^bv xvvaovTi, ds07t6Tav 
Xttl fiayav ^aGikrja (pQOviovTsg. 
10 51. T0VTC3V lex^ivTcjv 6 ^Tj^oxQiTog s(pr]' ^aXla 
(iriv xal ro V7tb roi) Ttolvfiad-sGTaTov yQacpav ^AQi6T0- 
Tikovg slg 'EQfisCav rbv ^AraQvia ov itaidv iGriv, cog 
6 rijv Trjg aGs^sCag xara rot) (piXo66(pov yQacpijv djts- 
vsyxdfisvog zJrj^iotpilog slg aidoTS 7taQa6xsva6d^slg vtc' b 
15 EvQVfiidovTog, cjg aGs^ovvTog xal adovTog iv ToTg 
6v66iTL0ig b6r]piiQai stg rbv 'EQfisiav 7taiava. OTi ds 
Ttttiavog ov8s(iiav S(i(pa6iv TtaQiisi ro «(j^a, dXXd rav 
6xoXiC3v sv TL xal avrb sidbg iOTLv ii, avrfig Tfjg Xi^scjg 
(pttVSQbv VflLV TtOLrjac} (fr. 6 B)" 
?0 'AQSTd 7toXv(iox^s yivsL ^qotslg), 
d^r]Qaiia xdXXi6Tov ^Cfp., 
6ag TtiQi, TtaQ^ivs^ (iOQ(pdg 

xal d-avsiv t^rjXcoTbg iv 'EXXddi 7t6T(iog c 

5 xal 7t6vovg rXfivaL (laXsQOvg dxdfiavtag' 
25 rotov STcl (pQiva ^dXXsig 

4 a(ini).cov E 5 nvoiag A, om. E 6 xolfidtvtEg AE: 

cotT. Herm 7 TiQO^Xrjiid rs XQOitog AE: corr. g 8 hinc 

rursus intea;ra Musuri editio, cf. ad p. 674 a 8 itQOGKvvsvvtL 
(is Ssenotav Bergk 9 ^aaiXsa AE 12 atuQvsav A: corr. E 
14 stg aCdcots fait Terbum mentiendi 18 avtf]g Cas: aQ%fig A 
20 TioXviiox^e svsi A: corr. E et Diog. L. 5, 7 21.22 ^imcag 
(Picu G&g E) ts TisQi AE: corr. Diog 23 sv E: om. A 

24 ay{.a(idtovg AE: corr. Diog 

ATHENAEtrS III. 24 542 /E 

xttQxdv t' ad-ccvccrov xQ^^^^ov xe iCQH66(o 
xttl yovsav ^cclaxavyrjroid -9'' vnvov. 
osv d' evsx' ovx ^ibg 'HQaxkErjg ytyjdag rs xovqol 
lOjrdAA' avstka6av SQyoig 6av ayQSvovrsg dvva^iv. 
d 6olg 8s n^Q^oig ^Axiksvg Atag t 'ACda ddfiov ijXd^ov. 5 
6ag d' svexsv (piXCov ^OQ<pag xal 'AraQvsog svrQotpog 

rjsXCov %r^()co<?£v avydg. 
TOiydo doCSi^ov sQyotg d&dvarov re ^lv av^r]6ov6t. 

Mov6ai , 
MvT^lio6vvrjg d^vyarQeg., ^ibg ^evCov 6e^ag av^ov6aL lo 

(piXCag re ysQag ^s^aCag. 
52. £^03 [isv ovx oida e'C rCg ri xandetv ev rovxoig 
e Svvarai naiavLxbv iSCcoyia., 6a(pag biioXoyovvrog xov 
ysyQacpoxog xexekevxr^xevaL rbv 'EQ^eCav Sl' ojv elQrjxev 
*6ag yaQ (ptXCov ^OQ(pag 'AraQveog evrQO(pog rjekCov 15 
Xr]Q(o6ev avydg.' ovx e^eL 6' ovds rb naLavLxbv enCQ- 
Qrj^a., xad^dneQ 6 eig Av6avdQ0v rbv ZnaQXLdxrjv yQa- 
(pelg ovxag naLdv, bv (pYj6i zlovQLg iv xotg I^a^Cojv 
enLyQa(po^evoLg "SlQOLg (FHGtII485) ade6d-aL ev Zdiia. 
naLav d' e6xlv xal 6 etg KQaxeQov rbv Maxedova 20 
yQa(peCg, bv erexrr^varo 'AXei,lvog 6 SiaXexxLXog, g)r]6lv 
f "EQ^Lnnog 6 KaXXLfidxeLog ev xa nQthxco neQl 'Aql- 
6xoxsXovg (FHGIIl4fi\ adsxuL de xal ovxog ev AeX^polg., 
XvQCi,ovx6g ys XLVog naLdog. xal 6 sig 'Ayij^ova Sh 

1 KUQTCov z' coiTuptum, requiro ififQov siru, i. e. amorem 
auri, parentum, somni amore fortioi'em 2 vnvova A: corr. 

Diog 3 ivfKfv (Bvix' E) 6 Sibg AE, iVfx' fx Jtbg Diog: 

corr. Brunck, ot zJios Wilam j^Qa-nXfig AE: corr. Diog 5 ccxii-- 
Ifvg AE: corr. Bgk 'JiSao Sofiovg AE Diog: corr. Wilaiii 

6 &TaQTavsog A azaQVfwg E: corr. Mus 7 avyag A avydg E 
8 Tf /LiTjv A: corr. E 10 Q-vyatiQeg AE: corr. Diog 11 tf- 
ya^iaff A: corr. Diog 13 naLCOviyibv A: coir. E 16 ovSs E: 
o^i^tf A 22 KaXlifidxiog A, Hermippi bunt omnia inde a c. 61 /E 543 

rbv KoQiv&tov 'AXxvovrjg itaxiqtt^ ov a.8ov6iv KoqCv- 
%iOi^ sxEi t6 Tcaiavixbv inCfp^sy^a. naQad^ero d' avxbv 
IloXi^cov 6 7C£Qii]yrjxrjg iv xfj TCQog 'AQavd^iOV 'Em- 
6x0X7] (h: 76 Pr). xal fCg Ilxoke^alov 8e rbv TCQdrov 
5 j4iyv7Crov (ia6ik£v6avra naidv i6xiv^ ov adov6iv 'P66iOi ' 
exet yaQ xb Lrjicaiav inC^pd^ey^a, ag (pr]6iv roQyavQf)! 
iv Tc5 IleQi xcbv iv 'Pbda d-v6iG}v. iic 'Avxiyovco 8\ xal 
zJr]^r]xQCc) (pr]6lv OiXoxoQog (FHG I 408) 'A&rjvaCovg 
ad£iv TCaiavag xovg 7C£7Coir]^evovg vnb 'Eq^Ctctcov xov 

10 Kv^ixrjvov^ icpa^Ckkcov yEvo^ivav xav Tcaiavag noir]- 
Gavxcjv . . xal xov 'EQ^oxkiovg TCQOXQid^ivxog. dkka firjv 
xal avxbg 'AQi6xorikr]g iv rfj 'AnokoyCa rf]g d^e^eCag 
(fr. 592 K), £i firi xari}pev6rai 6 Ad/og, (prj6Cv' 'ov yaQ 
dv 7Cor£ 'Eq(1£Ccc Q-vEtv Cog dd-avdxa 7tQoaiQOvn£vog ag 

15 d-vr]x<p ^vrjfia xax£6x£vat,ov xal d&avaxC^eiV ri]v cpv6iv b 
ftovkofievog ijCiracpCoig dv n^atg ix66^r]6a rb <(6a^ay.' 
53. roiavra kiyovrog tov z^r^fioxQCrov 6 Kvvovk- 
xog ecpr] ' 

^rC (u.' dvi^va6ag xeCvcov xvkCxcov; 

20 xard rbv 6bv OCkcova., diov y.r]diva r&v 67Covdrig 
d^Ccov kiyeiv n rov yd^rQcavog TcaQovrog OvkTCiavov. 
oirtog yuQ rdg xa^cvQcoriQag addg d67cdt,erai ^akkov 
rav i67Covda6^ivav' olaC ei6iv aC AoxQtxal xakovfie- 
vai., fiOixtxaC nveg rr]v (pv6iv v7cdQxov6ai, djg xal r^de 

25 'carm. pop. 27 B)' 

6 roQycov Cas: yscoQyog A, cf. Hes. s. iiazo!QC(JttitT]g 9 vnb 
'EQfioy.Xfovg Schw, recte opinor 11 noi.Jia)v suppl. Mus, prae- 
stat fort. ndvzcov vel certi numeri nota velut y' 15 fort. 

Katte-niva^ov ovS' ccna&avcctL^ttv 16 fy.0Cju.7jaa t6 (^cmfuey 

K: i-Kocfirjcazo A f-noGfiovv E {tTioCfirjcu Schw) 20 Philonem 
Nicomedensem poetam trajricumvel lyricum non credo fi,r)divu 
K: fij}dsv A 23 oia ticiv 01 loKQL^nal (sic) ■KaXovfiEvoi. A: 

corr. E (omisso tamen voc. KalovfitvaL) 544 JE 

o) Ti noiGiii?' (ti?) nQo6ag c(fifi\ txereva. 
c TtQiv xal fioketv xstvov^ avttfTw, fii) xccxbv 

fitya TtoiriGri ge Kaiu tijv deikdxQav. 

afitQa xal drf, rb (pag dLa xaq ^VQido? ovx £l60Qf]g', 
toiovtcov yccQ a6fidt(ov avtov 7ia0a Ttkt^Qrjg t} OoLVLxrjj 5 
iv i] xal avthg TtEQiriEL xaXaiiLi,(ov fiEta tav tovg xoXd- 
ftQovg xalovfisvovg ^vvtLd^evtav elQrjtaL y«(), a xake 
Oi)k7CLave, tovvofia. xal o ye Zxrjipiog zlrjfiiitQiog 
iv T<3 dexdtco tov Tqcolxov ^LuxoGfiov (pr]6\v ovtag 
(fr. f) Gaode)" ' Ktrj6L(p(bv 6 '^&rjvatog Ttoirjtijg tCov xa- 10 
kovfievcov xoXdftQCjv, bv xal 6 ■JtQdtog fi£Ta: ^LketaL- 
d Qov ccQ^ccg IJeQydfiov ''jlttaXog dLxa^tijv xad'e6tc(xei 
fta6Lhx(bv t&v TteQL tijv AioXCda.' 6 (5' avtbg ovtog 
6vyyQ(C(pevg xdv ta ivveaxaLdexdta Tijg avtijg 'TtQay- 
fiateCag (fr. 13 G) Mvr]6L7ttokefiov (pr]6C note TOt) i^to- 15 
QLoyQd(pov tov TtaQcc 'jdvtioxcp ta TtQO^ayoQevd^evtL 
Meydkcp 7tlet6tov i6%v6avtog vibv yevee&aL Zlekevxov 
rbv tav ikaQ&v a6fidtc3v 3tOLr]tii]v' ox)7teQ 6vvex&g 
adeLV eLcb&a6LV (Bergk anth. p. 521)" 

xdya 7taLdo(pLlr]6co' TtoXv fiOL xdXlLOv rj yafietv 20 

e 7tatg ftev yaQ TtaQecov xr]v TtolefLco fiaXXov i^tcocpeXet.' 
54. xal fietd tavta dnoftkeipag £tg avtbv ecpr]' 'dAA' 
iTteiSr] fioL oQyCtr], eQxofiaC 6oi Xeh^cov tbv 6vQftr]veo3V 
XOQov o6tLg i6tC.' xal 6 OvXTtLavbg ^ol'eL y«(), ecpr]., 
xdd-aQfia., d^vfiov^d-aC fie icp' oig el'Qr]xag 7] xdii oXCyov 25 
6ov TtecpQOVtLxevaL^ ^xvov dddeeg^ (^ 481); dXX' i^tel 

1 sqq cf. Wilaiiiowitz ind. lect. Gotting. 1889/90 p. 22 
2 iiohv A 3 non]at]6- ■nai fis A: corr. Di 4 r]dr] A: 

corr. Bcrpk i^HOQTja A: corr. Mein 6 yiaXa§i^cov Lobeck 

13 l^aoiXiHbv Mein, sed dubito 23 et 645,3. 5 (;vQ§i]vaiu}V 

A, cf p. 6G9b 25 7) xatoiltyov col A: corr. K {7] kuv oX. 

cov Cas) lE 545 

di8d<3XSLV fie ti inayyiXXri^ 67tovd(xg 6oi jtOLOV^at ov 
TQLCcxovtovxLdag «AA' ixcctovtovtLdag. 6v d\ ftdvov 
dida6x£ tCg 6 GVQ^rjviav x^^Q^S-' K^ccl og'^ ^KXiaQxog^ f 
d) Xa0t£, iv SsvtiQC} 7C6qI IlaLSsLag ovtaeC cprjGLV 
5 fFHG II 313)* ^ XsCTistaC tig 6 6vQ^rjviav X^Q^S-, «^ 
£xa6tog t6 doxovv iavta xataGaL dst, 7iQo6ixav ovdsv 
ta 7tQoxad"rjfiivc} xal dLdd^xovtL tbv xoQov, aAA' avtbg 
TioXv tovtcav dtaxt6tSQ6g i6tLv ^satTqg.' %a\ xatd tbv 
7taQG)8bv MdtQcova (fr. 6 Brandt)' 
10 oX fisv yaQ d^ 7tdvtsg o6ol 7tdQog ij6av ccQLGtOL (A 825), 
Ev^0L6g ts xal 'EQ^oyiviqg dtoC ts OCkLTtTtOL {K 429) 
oX fisv dr} ts%^vd6L xal slv 'ACdao d6}iOL6LV {X 52) " 
s6tL di tLg KXs6vLXog, bv dd^dvatov Xd^s yr[Qag^ 698 
5 ovts TtOLrjtdav ddarj^av ovts d^sdtQcov (q 283), 
15 a xal tsd-vsiatL laXstv 7t6QS OsQ6scp6vsLa (m 490). 
6v 8s xal ^«v, xaXs Ovk^ttavi, 7tdvta ^sv ^rjtstg, XiysLg 

8\ ov8s sv. xal og ^tCg rjSicog, scprj, tav in:&v 

Gj xali iiov staiQS^ scog sti ififiivofisv tatg 67tov8aLg.' 
55. xal 6 KvvovXxog' 'jroAAot tLvsg 7taQ(p8LGiv TtoLrj- 
20 tal ysy6va6iv, oj statQS' iv8o^6tatog 8^ ijv Ev^OLog 6 
IJdQiog, ysv6(isvog totg XQOvoLg xatd ^ChTtTtov. ovt6g 
i6tLv 6 xal '^d-r]vaCoLg XoL8oQrj6d[isvog , xal 6(p^staL h 
avtov t&v 7taQG}8L&v ^L^XCa ti66aQa. ^vrj^iovsvsL 8' 1 iitayysXlrjg A: corr. Scliw 3 suppl. Schw 5 aut 

XftTTfTai rig (restnt ut quaeramua guis) aut Xsystcci tig avQ^rj- 
vicov x^Qog K 6 snaarov — TiQoai%ovza E ■Aazaaai, dsi A, 

v.axavXsi K 7 fort. aXX' ^ourog^ avxhg (i. e. chorodidascalus) 
9 Matronis versus non cohaerent cum eis quae praecedunt 
14 ovTS Tt &oivd(ov K 15 TtSQascpovsia E 17 Kai oang A: 
distinx. Mus;, hiatum (ante ru>v snoiv) not. Cas, fuerunt fere 
talia: xal og 'oatig TjSicog, scprj, t&v sn&v <^tovta>v s'xsig, wg 
soiKS, tCg TtQcbtog TtaQttiSiav s^rjvsyyis ahv ijdr} satlv SiSda-Asiv 
T^fjLagy, «B KaXi fiov EtaiQS 23 itaQcoSiwv A nuQcoSav E 

24* 546 lE 

ccvrov Tificov iv ra jtQcora rav HtXXav 'h. 39 W). 
UoXs^cjv d' iv Tc5 dcodexdroj r(bv Tcgbg TCilulov nBQi 
tav tag nuQCidiug yeyQucpdrcov iGroQav rccde yQu<pec 
(fr. 45 Pd* ^xul rbv BoLCorbv de xul rbv Ev^olov rovg 
tag jiuQadLug yQccrpuvrug XoyCovg uv cpTq6uLyLL diu t6 5 
nuC^SLv uficpideh^Lbjg xal rav TtQoyeveGreQcov noLiqrSiv 
vneQsxeLv enLyeyovorug. evQerrjv fisv ovv tov yevovg 
Inncbvuxra cpursov rbv iufi^onoLov. XsysL yuQ ovrog 
ev rotg e^uiierQOig (fr. 85 B*V 
c Mov6u jtiot EvQvuedovrLddeu^ rrjv nuvroxccQv^dLV., 10 
tijv eyyuGrQL^uiuLQuv., og idd^CeL ov xurd xo^/lwv (v 181), 
evvecp\ oncog 4)r]cptdL <jiuxbgy xuxbv oitov dXettuLirin) 
(iovXiJ ^^^ogCtj nuQa d-tv' uXbg dtQvyeroio >A 316^ 
xeiQriruL 6\ xul 'EnCxuQfiog b UvQuxoGLog ev rL6L 
rav dQcc^drav in bXCyov xal KQuttvog 6 ti]g uQxaCug 15 
xcoaaSCug noLtjrijg iv EvveCduLg xal rav xur' uvtbv 
'Hyr]ficov b @u6L0g, bv ixdXovv 0uxriv. XsyeL yuQ 
ovrcog (p. 42 Brandt)* 
d ig de @d6ov fi' iX^6vta ^etecoQC^ovteg s^uXXov 

noXXot6L 6neXe%^0L6L^ xul adi rig sins nuQu6rdg' 20 
'd) ndvrcov uvdQojv ^dsXvQarurs., rCg 6' dvsnsL6e 
xccXrjv <^ig)> xQt^ntdcc no6lv t0L0t6d' uva^fjvuL;' 
6 Toi^t (3' iya na6Lv ulxqov ^etd tovt' enog einov 
^yuviu (i dveneL6e yiQOvru xul ovx id^iXoin' dvu^fivuL 
xal 6ndvLg, rj noXXovg &u6Cav sig oXxdda ^dXXsL 25 

1 cillcov \ 2 nQog Schw: Jitgl A 8 Imimvayizs A 

10 EvQviLtSovtidStoi tTjV Wilam novtoxdgv^Siv A: corr. Bergk 
12 v.av.bg add. Cob olrjtai, AE: corr. Cob 13 fort. noXly 

SijiiooiTj 14 fv tivi A: corr. E 16 ncovicoSiag A (vvi- 

Saig A 20 cnsX&oiaL A Xi9oicl A: corr. Cas 21 ticaav 

im ce A : corr E 22 ig add. Brandt {ig xa/lTjv Mus) toiaS' 
A toiciv S' E: corr. Cas 23 afii^tiQbv Di 24 fivia fi' Wilam: lE 547 

svxovQov ^dskvQcJv, oXXvvrcov t' dXXv^tvav xe e 

avdQ&v^ o'i \xui\ vvv xet&t xaxag xaxa Qaxl.'G)dov6LV 

10 oig xal iyci iisxa xoi6(,v xa xQYiit,fx)v inoLd^r^Ga. 

av&ig d' ovx STtl xaQdog aneiGoyiai eig &a6iovg 

5 (irjd^ev Tcri^aivav xkvxhv uQyvQOV eyyvaXi^cov, 

(iij xCg fioi xaxa oixov 'A%aid8cov vefieGtjGr] (^ lOl) 

7te66oaavrjg dXoxov xbv dxaixov aQxov ev Oixoig, f 

15 xai Tcoxe xig elnr] 6(iiXQov xvqovvx' e6idov6a (Z ^oO), 

^cjg (pikCav a)Q(ir]v tiuq' 'A&rjvaCoi6iv deC6ag 

10 Ttevxrlxovx' eXa^e dQax^idg., 6v 8e fiiXQov eTteiJjco.' 

tavxd fioi OQiJLaCvovxi 7taQC6xaxo IlaXXdg^Ad^rlvr] iy 222), 

XQv6rlv Qd^dov exov6a., xcd r\Xa6ev eijte xe cpcovi]' 

20^ deivd nad^ov^a ^axr] ^deXvQd., X^Q^'' '? "^^^ ay<5i/a.'G99 

xal xoxe dr] d^dQ^r^^a xal r]ei8ov noXv (idXXov (A 02) 

15 56. nenoCr]xe 8e naQcp8Cag xaVEQfitnnog o xfjg dQxaCag 

xco(i(p8Cag noir]xr]g. xovxcov 8e nQaxog ei^i^Xd^ev eig 

xovg dySivag xovg d'V(ieXixovg 'Hyr](icov xal na^' 'Ad-r]- 

vaCoig evCxr]6ev dXXaig xe naQG)8Caig xal xf] Piyavxo- 

(laxCcc. yiyQacps 8e xal xco(icp8Cav eig xbv aQxaLOv 

20 XQonov^ 7]v sniyQdcpov6iv ^iXCvr^v. 6 8e Ev^otog 

noXXd (lev el'QY]xev ev xotg noir](ia6iv ;|^a()i£i/ra, n^Qi b 

(lev xr]g xav ^aXavecov (idxr]g 'Jr. 1 Ihandty * 

1 tvKOVQCov suspectum 2 yii&L A: corr. Cas, qui v.al 

delevit, sed dubito 3 tig iiai fycb iittcc toig iccc xQV^-to^'" 

tTtiQrjaa Herm, alii aliter 4 anoCcofiai A: corr. Cas 4.5 
foit. i-K 0dcov, v^Liv fir)dfva (lioc etiam Brandt) nrjfiaivcov — 
iyyvali^cov 7 axccivov Cas 8 tinrfii fttxpov A : corr. 

Mein 9 m cpiXri, ^'^riQ ^itv Wilam ; iiitelleoo haec omnia 

sic (inde a v. 4); iam vein ajud rot. via-^tehu vob\sque magnum 
lego pecuniam, ne qva mulier mihi irascatur meam uxorem videns 
mugnam Thesmoplmiorum tempore placentam coquintem neve 
minorem suam ivtuens maritum increpet 'illc Aihenis L drachu- 
mas lucratus est, tu vero nihil, ut iam misella lac cuseata 
contentus esse debeas^ 18 alXcog tt A: corr. Mus 'iO qpj.- 

Xivvr\v A: corr. Mein 22 ^•■ilavficov AE: corr. Dalec 548 lE 

(idXXov d' cckX^Xovg xuXkyiqs6lv iyx£tT}6iv ^27 534). 

TtEQL de TOV lotdoQOV[lEVOV xovQtog TC3 XSQa^lSt T^g 

yvvKLxbg j;a()iv (fr. 2)' 

fi^^re 6v rdvd' aya&og nsQ iav aTtoaiQso, xovqsv, 
firirs <jv, IlriXstSri {A iib.ll. 5 

oTt d~£ 1^1' Ttg ;r£()i avrovg do^a naQo. rotg ULXsXiGjraLg 
'^Xs^avdQog 6 AlrcoXog 6 rQayadodLddexaXog %ot'i]6ag 
iXsystov rQOTiov rovrov dr^Xot (\>. 230 Mi' 

ag 'Ayad^oxXrjog XddLaL cpQsvsg ijXa6av ii,a 

TtarQidog. aQxaLcov rjv od' dvrjQ TtQoyovav, lo 

sidcog ix vsorrjrog dsl ^slvol6lv ofiLXstv 
^stvog' Ml^vsq^ov <5' sig STCog uxqov lcov 
5 nuLdo^avst 6vv SQort norrjv l6ov. syQacps d' avrjQ 
sv TcaQ' 'Ofit]Qsiriv dyXatr^v insav 
7fL66vyyovg t) cpaQug dvuLdsag 7} rLvu x^ovvi]v, 15 

(fXvav dvd^rjQfj 6vv xaxoda^ovLr], 
rota 2^vQr]xo6ioLg xal s^av ^ctptv. bg ds BoLarov 
10 sxXvsv^ Ev^oia ri^xl?sraL ovd' oXiyov.' 

57. jroAAwf ovv sxd6rors rOLOvrav Xsyo^svav, insC 
nors s6nsQa xursXdfi(iuvsv ))iiug^ b fiiv rLg sXsysv ^nut^ 20 
Xvxviov\ b ds Xvxviu^ b ds Xocpvidu^ ovra xaXst6Q^av 
(pd6xav rrjv ix tot) cpXoLOv Xufinddu^ b ds navov^ 
dXXog ds q)av6v, b 8s Xvxvovxov, b ds Xvxvov,, xul 

1 ayytioLai Schw, sed servari potest fort. iyytiotci 4 et 
5 (iriSs A: corr. E 7 TQaycuSLSda-^ialog A 9 ccya&oy.XtLog A: 
corr. lac, risi servandum est 'Ayad^o-nXiCog 11 ^Fvotaiv A: 

corr. Mus 12 StLatnoaa^KQovLCJV A: diot. Cas ib avv ^qco 
(sic Mein) tqi^ov Tjvvatv K S' oi 'vtiq A 14 naQOfiriQir^v 
A: corr. Mus 15 iiLavyyaar]cpwQaaavaLStag A: corr. Weston 
16 cpXoLcov A: coir. Schw 17 fort. rw pa (hoc Herm) I^qt]- 
xofftoi' 01 f'j;or x^Qtv og St lac: tbg Si A ^OKwrorg A: corr. 
Cas 21 IvxvtLov A ol Ss Xvxvia A: corr. Mein ot St 
locpviav A E : corr. K (6 St Cas) 22 ix t/// (pXoiov A (dua- 
bus littevis evanidis) lE 540 

di^v^ov da Xvxvov etSQog, aXkoq 6s skdvr]v^ o de rtg 
iXdvag^ tag ka^nddag ovtoj cpdGxcov xaXsta&ai miQcc 
trjv sXr^v' ovtco d' sinslv Nsdv&rjv sv a' tav tcsqI 
"AttaXov 'iGtOQi&v (FHG III 4)* xcd dXXog o ti dt] nots^ 
5 cog tdQa^ov yivsG&ui ov tbv Tv^jjoiTa tav stcI tovtoig e 
TtiGtscov TcaQci Ttcivtcov Xsyo^s'vcov. Eikrivhv ^sv ydQ 
tcg thv ykco06oyQdcpov scpaaxsv 'A&r^vaiovg Xsysiv tdg 
Xa^Ttddag cpavovg. Ti^ax^Sag ds 6 'Podiog SeXstQOv 
tbv cpavbv xaXstGd-ai^ oiov, cpTqGiv., of vvxtSQSvo^svoi 
10 tav vscov sxov<jiv...ovg ovtoi sXdvag xaXovGiv. 'A^s- 
Qiag ds yQd^iOv thv cpavov. UsXsvxog ds ovtcog 
s^rjysitai tavtrjv trjv Xs^iV ^yQd^iov S0tiv rb JtQiVivov 
rj dQVivov ^uAov, o TtSQisd^Xa^fisvov xal xat s6xiG[iivov 
s^d7tts6d-ai xal cpaCvBiv toig h8oiitoQov6iv. &so8co- 
15 Qidag yovv o UvQaxoGiog sv KsvtavQOig Si&VQda^a f 
cprjdiv (anth. Bergk. p. b21^ ' 

■Jti66a d' djch yQa^icov S6tat,sv., 

oiov djtb <^ Xaii}itd8cov. }iv<[rjiiovsvsi dly yQa^Ccov 

iia^l XtQdttigy sv 0oivi66aig (I7'26K\ 58. ort Ss 
20 Xvxvovx^'- oC vvv xaXov^svoi cpavol d)vo^d^ovto 'AQi- 
6to<pdvr]g sv AioXo^Cxavi jtaQC6t7}6iv (ib. 394V 
xal 8ia6tCX^ov%'' oqco^sv, 
&6TtsQ sv xsva Xvxvovxoj', 
jtdvta tfjg s^co^C8og. 

1 slsvriv dicit Hes. s. v S ev a' t&v ?: ^azwv A 9 ov 
01 vvKreQivovzes (paivovaiv Hes 10 ^tniy xa>v vsav Wilam, 
qui deinceps hiatum notavit 10. 11 afieQtg dh A: covr. Cas; 
quae deinceps ad Xe^tv (v. 12) leguntur in codioe medicamen- 
tis chimicis exesa perierunt 13 oneQ (o E) id-lacfievov AE: 
corr. K 15 eveKevzavQOis A: corr. Mus 18 post aTib periere 
litterae septem, fort. ^vlola^nddcov 18.19 sufipl. Schw, 

Strattidis nomen spatio solum aptum 23 ev Katvco Salm : 

ev tievdj A et Poll. 10, 116 550 lE 

iv dl Tc5 devTSQCo Nid^o) JCQoeiJtcjv Xv%voviov (ib. 463) 
o//itot xaxddaLfiov, (prjCLV, 6 Ivxvovxog rj^tv otxetaL. 

Hx inLtpigiL' 

xa\ jtag viteQ^ag rbv Xvxvovxov otx^xaL 

xaka^i 6E', 6 

iv 8\ totg i^fjg xal XvxvlSlov avrbv xaXst Slcc rovtav 
aAA' a67C£Q [6] Xvxvog 
b^OLdrara xdd^svS' inl rov XvxvlSlov. 

nXdrcov d' iv Nvxrl MaxQa (ib. 624)" 

£%ov6lv 01 TCOfiTCstg Xvxvovxovg drjlaS'^. lo 

OsQSXQdrrjg ^ovXodidaaxdkci (ib. 156)' 

dvv66v nor i^sXd^d^v^ xQorog yccQ yCyvsraL., 
xal rbv Xvxvovxov ixcpsQ' ivdslg rbv Xvxvov. 

"AXs^Lg d' 'ExxrjQvrrofisva (II 332 K)" 

&6r' i^sXav ix rov Xvxvovxov rbv Xvxvov 15 

liixQOv xaraxav6ag iXa^'' iavrdv, vnb (idXrjg 
rfj ya^rQL ftaAAov rot) diovrog nQOGayayav. 

Evfirjdrjg 6' iv Ucpatroiiivc) (III 377 K) nQOSLndiV 
'fjyov fiiv rjv ds . vxvov slg rb nQdcd^' idav 
aro . v^ivLdL 5, 20 

inLcpiQSL ' 

<^. . . . Xvxvo^vx'^ . . . xo 

2 6 Xvxvoq r)(iiv Schw 4 ol'xszai. K (duce Cobeto): otxi- 
ruf sh' lni.(psQ ft A 5 yiaXccd^s as K (duce Cobeto): xal sXa- 
d-sa A 7 6 om. PoU. 10,119 8 ku&svSsz' sni A: corr. Poll 

12. 13 yCyvs | vsz'/// . . l zbv Xvxvovxov i^ jjvov | A: 

integra haec E 14 d' iy yir]Qvzzofisv(a A (teste Schw filio, 

sv litterae evanidae; Schoellius totiua versus unam litteram 
primam & leeit, ego ne hanc quidem): corr. Mein 15 z' 

i^sXwv f X zov legit solus Schw filius Xvxvov \ zov j;ov zov 

Xvxvov A: corr. Elmsl 16 sXa&sv savzbv A: corr. Elmsl 

vnofiaXrjg A, ego non capio 19 rjyov(isvr]v A: dist. K Ss. 
vKvov legit Schoell, ego non vidi, fort. tjv 8s XvxvCov 20 le- 
git Schoell, ego nihil nisi fisviSi. in fine versus 22 soppl. 

Schoell; post vxco Schoellius x(|Li?) sa legit, ego ju.t| lE 551 

^EmxQc<rr]g d' iv TQtodovti rj 'PojTCOTCaXrj XQoeLTtav &99 
(II 285 K^ • 

Xcc^e zQtodovra xal Xv%vovxov^ 
i7ttq)SQ€t' 
5 iyco ds ds^ia ys Tovd' s'x(o xtvd^ 

(jtdrjQorsvxrov svakConv d^rjQ&v ^sXog, 
xsQartvov rs (pcoCcpOQOv Xv%vov GsXag. 
"AXs^tg Mtdavt (ib. 351)- 

6 TtQ&rog svQCJV ^sra Xvxvovxov nsQtnarstv 700 

10 rf^g vvxrbg rjv rtg xrjds^av rav daxrvXcov. 

59. iv ds @soq)OQi]r<p 6 avrbg "AXs^tg (ib. 325)* 
olfiat y intrtfiav rav aTtavrcxivrciv rtvag 
rj^tv, ort rtjvixavra (is&vav TCSQtnara. 
notog yccQ iortv q)av6g, d) nQbg t&v d^sav, 
15 rotovrog olog 6 yXvxvrarog ijXtog; 

^Avai,av8Qt8i]g 5^ iv "T^QSt (ib. 157)* 

ouxoui' Xa^cov rbv cpavbv aipstg ^ot Xvxvov; 
aXXot de s(pa6xov cpavbv Xsys0&at trjv Xafinccda, 0^ b 
ds t^iv sx ttvcov i,vXcx)v tst^r]^svG}v ds6^r]v. Msvav- 
20 ^Qog 'Avsiptotg III 20 K)' 

6 (pavog idrt fis&tbg vdcctog ovtoGt' 
dst t ovyl Gststv^ aXX^ anoGststv avtdd^sv. 
Ntx6<3tQatog iv IlatQtatatg (II 226 K)* 

6 xdnr]Xog yccQ ovx t&v ysit6vG)v 
25 av t oivov av ts cpavbv anod&tat ttvt 

ccv t o^og, ansnsfiip' 6 xatccQatog dovg vdcoQ. 
^iXinntdrjg 2JvfinXsov6atg (III 306)" c 6 (lElog A: corr Cas 12 y' lac: yag A, om. E 16 svv^qi 
A: corr. Cas 20 aviipLbq A: corr. Mus 22 Ssizb ovyl A, 

fort. Sii d' ovxl &).Xa noSutv avxov A: coir. Bentl 25 av 
cvBcpavov A: corr. s 26 aniTctfiipsv A: corr. Mus 652 /E 

6 (pavbg Tjfitv ovx icpaLvev ov6e ev. 

B. iTceixu (pv6av 8v6xvx^q ovx ridvv(o; 
60. OeQsxQcixrjg 8} iv KQUTiaxdckXoLg x-^v vvv kvxvCav 
xaloviievrjv kvxveiov xexXr,xev Sta xovxcov (l 169 K/ 

xcg XG)V Xvxyeiav r\ ^Qya6ta; B. TvQQr^vixri. 6 

noixCXat yuQ ^6av al nuQa xotg TvQQrjvotg iQya^Cai^ 
(pLloxexvcov bvxav xav TvQQr^v&v. 'AvxLVpccvrjg d' 
'Injcev6L (II 54 K)- 

x&v S' dxovxCcav 

6w8ovvxeg oQd^a xqCu IvxveCa ^(xoitifd^a. 10 

^C(pLXog d' ev 'AyvoCcc (ib. 541) • 
d utl^uvxeg kvxvov 

kvxvetov i^rjxovfiev. 
Ev(pOQC(ov 8' iv 'lexoQLXotg 'Tjto^vr]^u6Lv (fr. 24^ M) 
ziLOVv^LOV (pr]6L xbv vecixeQov 2^LxekCug xvquvvov Tu- 15 
QuvxCvoLg elg xb nQvxuvetov uvud^etvuL kvxvetov 8vvd- 
fievov xaCeLV xo6ovxovg kvxvovg b6og 6 xav rnieQav 
e6xLV dQLif^ibg eig xbv ivLuvxbv. "EQiiLnnog 8e 6 
xconaSLonoLbg iv 'lu^^OLg (I 248 K) xb 6xQuxLcoxLxbv 
kvxvetov ^vvd^exov ovxcog ovo^d^eL. iv 8e 0OQiiO(p6QOLg 20 
SQdfiaxL (ib. 243)* 

xfjS' i^iovxL df^ic, a kvxvCSiov. 
nuvbg d' 8vo^dt,exuL xb SLuxexofi^ivov ^vkov xul 6vv- 
e 8e8e^evov' xovxa 8' ixQcovxo ka^ndSL. Mevuv8Qog 
'AveipLOtg (ni2iKy 25 

<^oi6'y ei6LC3v 

nuvov^ kvxvov, kvxvovxov^ b xl ndQe6xL' cpag 

^6vov nokv noCeL. 

3 %QaTtazdXoig A Xvxveiav A: corr. E 4 Xvxviov E 

5 XvxvCcov A 7 &.QiaTO<pdvr]q AE: corr. Pors 10 XvxvCco AE 
16 eqq F^uphorionis verba vix integra 20 cvvdsxov Schw 

22 Seiiov, a> l. Mein 26 ola' add. Dobr 28 7rotfrA: corr. Dalec lE 553 

^L(ptkog StQatiGirri (II 542 K)* 

akX' 6 navog vdatdg i6tL (i£6t6g. 
3tQ6t£Qog dl tovtcov Ji6%vkog iv 'Aya(is(ivovi, (isfivri- 
ttti,\tov Tcavov (296) (xal EvQi7tCdr]gy\ iv '7(ovl (195). 
5 Usy<[ov dl tovtov of) | TtQO tj^l&v x(^al ^vXolvxvov-y \ 
XOv,ov (LVTj<[(iovsvsi"AXs^igy\ivEl6oiXL^<(o(isvc} ovtcogy 
(II 408 K)- 
fol. 371' pag. 6, inde a v. 6 

6 ds ^vXo^^Xvxvovxog .... 
jtVQog 
10 yl 

% 

o 

x<( (ivr](w-y 

vs(vst. ds &s6itO(i7tog iv E{qt]- 
15 v(r] ksycov ovtodL (I 735 K)" ^r](iag d' «-)> 

3taX(lax&svtag in ayad^atgy 
tvxa^ig 6^sXi6xoXvxvCovy 
xal ^(i(po(iaxatQag TtLXQagy 
SJtax 

20 S7tL6 

a6sX 

COtL 

Tt&g 

4 xal EvQiTtiSrig add. Mein 5 iXfi. . . . A : corr. et suppl. K 
wal suppl. K, ^vloXvxvovxov Mein 6 suppl. Mein, ovzcog 

add. K {^vXoXvxvovxov Si fiBfivrjtai, "Alt^ig E) 8 codicis 

fol. 371' pagina altera s. dextra ideoque etiam fol. 371^^ pagina 
prior 8. sLnistra magna ex parte abscissa est, ita ut fol. 371' 
non nisi primae, fol. 37 1'' non nisi extremae versuum litterae 
supersLnt, cf. ind. lect. Rost. aest. 1883 8 sqq Alexidis verba 
10. 11 fort. <^Tc5 Ss ^vXoXvyx^vovxcji Ofioiov icriv t6 d^tXtcyioXv- 
Xvi.ovy sim, cf.' epit. p. 556, 12 13 — 18 suppl. K coll. PoU. X 118 
14 altera litt. aut f aut o 19 pergit fort. Tbeop 21 SccsXy^g sim 554 lE 

flSV 

SuCv 
yad 
6l6lt (prj 6 

«vtj 

V£l(l 

anr 
0ikv<^lXiog (I 788 K) 

7C 10 

lu 

■» 15 20 
fol. 371'' pag. a 

ag s^ddi- 

^ov daidag} (ista x^qgIv 

sxovtsg' .y ds T&v ukXcov 

s^svov sv 

8soi xata 25 

OTtSQ Sti 

2 quarta littera fort. fi, Saificov sim 3 fort. 6 Tpcy&xJto- 
noibg sim 5 fort. qpryfftV, tum nomen poetae, v. 6 fal)ula 

h . . (tertia littera incerta) 9 ^dvXhog Schoell 9.10 fort. 
Xu(iyn<^dSag, cf. epit. p. 556, 13 -21 — 23 suppl. K 26 oneg 
iTL <^xai vvvy sim lE 555 QC3V 10 15 20 25 xai/ 

n'' 

XeC 
o8(o 

i b16 
coXl 

d' EVL 

vd-i 
vtC 
6v 
ri6 
ex 
ov 

XQV 

atpd 
Ei: 
ov Isqq videtur Phiynichi versus periisse, quem servavit 
PoUux 7,178: ^qvvixog S' SLQTjKev iv MovoTQOTtcp- ^neix' insir- 
dccv tbv Xv%vov xaraxotfiioij , cf. epit. p. 656, 15 556 lE V 

& 

6 

Ul 10 

EK TOV lE 

|vAoAv;ijvot» de ^i^vrjtccL "AXe^ig (supra p. 553, 6)' 
xal xafa tovtcj o^ot6v eGxt xo nagu &eo7i6^7ca o^e- 
Xi6x6Xvxvov (sic). ^tAvAAtog de (supra p. 554, 9) xag 
Xayinddag dadag xaXst. ov naXaibv d' evQrjiuc kvxvog' 
(pkoyl d' oC naXaiol xr^g xs dadbg xal tS)v akXcov ^vXav 15 
iXQavto. ^xoLfiLGaL Xvxvov' 0QvvLxog (prjGt (l 311 K). 
NixavdQog d' 6 KoXo(pavu>g xtX' (cf. p. 70ia) 

lE 

6(0 xal d^QvaXXLd', -^v der]. 

xal nXdtav ev Nx^xl ^axQa (I 624 K)* 

svtav%^ en axQcyv xav xQotd(p(ov e^ei Xvxvov 20 

di^v^ov. 
fivrjiiovevei tov Sl^v^ov Xvxvov xal Metayevrjg iv 
10\^tXo%vtri (ib. 708) xal 0tX(JOvidr]g iv Ko%6Qvotg {ih.2bb). 
KXeitaQxog S' iv tatg rX(o66atg Xoq)vida (pr]6l xaXelv 

2.3 fort. (Snivyiov^^de Xv%vov fivrifiovfvysL 18 ab syllaba 
00) jncipit couicis f. 371^ pag b <(xai Xvxvov Stfiv^ov oi^xfco 
Pois, qui Philyllii versum esse putat coll. PoU. 6,103 i]v8tviA.: 
corr. 5 20 (vtfv&ev in axpcov Mein 24 XocpLda A: corr. Mua lE 557 

'Podiovg trjv ix tov (pXoiov tijg a^Ttikov la^ndda. 
"O^rjQog d€ tag la^Tcddug dstdg ovo^d^SL (-4 554)* 
xaid^svKL ts dstai, tdg ts tQst i6(Svfisv6g TtSQ. 
skdvYi d^s 7] Xa(i7cdg jcaXsttai^ ag 'A^SQiag ipyaLV. 

5 NCxavdQog d' 6 KoXo(p6viog (fr. 89 Schnj ikdvrjv trjv 
tGJV xaXd^Giv ds'6fir]v. Xvxva ds ovdstsQog slQrjxsv 
'HQodotog iv dsvtSQa 'latOQccov (c.62). IvxvoxavtLav 
ds rjv ol jroAAot XiyovdLV kvxvaipCav KrjcpLaodcjQog b 
iv 'TC (I 802 K). 

10 xal 6 KvvovXxog alsC nots ta OvlTCiava dvtL- 
xoQvGCofjLSvog scprj' ' ifiol ds, nal 8(oq68sltcvs^ d66aQCov 
xavdrlXag tcqCco, "va xdya xatd tbv xaXbv 'Aydd^cova 
(fr. 15 N) dva^G)v^6co tdds td Tov rjdCetov '^QLOto- 
(pdvovg (I 544 K)" 

15 ixtpsQsts nsvxag xat 'AydO^cjva (p(o6q)6Q0vg.^ 

xa\ tavt sCjcav 

ovQav vnCXag vnb Xsovt6novv ^d6LV (Eur.fr. 540 N), 
vnsi^fild^sv Toi> 6vfino6Cov vnvrjXbg xdQta ysv6(isvog. 
62. t&v dl noXXav t6 irj naLav inLcpd^syyofiivcov 

20 6 ITovtiavbg s(pr]' 'tb C^ naLCJV, dvdQsg cpCXoL^ fia- c 
^■SLV ^ovXofiaL sits naQOLfiCa i6tlv shs icpvfivLOv sl'ts 
tL dXXo.' nQbg bv 6 ^r]fi6xQLtog s^prj' 'KXiaQxog 
6 ZloXsvg ovdsvbg (ov dsvtSQog t&v tov 6o(pov 'Aql- 
6totsXovg fiad^rjt&v iv ta nQotiQco nsQL naQOL(iL&v 

25 (FIIG II 318) triv Arjta (prj6LV ix XaXxCdog trjg Ev^oCag 

dvaxo^Ct,ov6av sCg /lsX(povg 'An6XXova xa\ "AQtSfiiv 

ysvs6d-aL nsQL tb tou xXrjd-svtog Uvd-covog 6m^Xaiov. 

xal (pSQOfiivov tov TIvd-Givog in avtovg r} Arjtc) t&v 

9 vist A : corr. Schw 10 Ulpiani quae antecessit oratio 
multifariam concisa 11 &wQ6deinvE Mein 17 vniqlas A: 

corr. Schw Xeovr6[novv incipit f. S12^ codicis 19 et 20 t6 
Trj nuicav A 27 neql E: naqa A 558 lE 

d TCatdcjv rhv areQOv iv rcdg ayxaXaig i'xov6a^ im^aGa 
ta Xt&a ra vvv iri xeifiivo) vno ra Tcodl r^g ;|jaAx^g 
acQya6^ivrjg yltjrovg^ o T^g rors TtQa^sag ^ii^rj^a yev6- 
[isvov dvdxetrat jcaQa rijv nXdravov iv /ieXtpoig^ einev 
"te Tcat/ rvietv 8e rd^a ^ierd leiQag e'xovra rbv 5 
'^TCoXXavu. rovro 6' i6rlv og dv elicot rtg 'd(pte nat^ 
xal ^fidXe nat.' dtdnsQ aTCo rovrov Xey%-y\vat g)a6tv 
xb t€ TCat xat ''ie icatav. evtot de naQeyxXivovrig re 
f^v Xi^iv xal (tptXovitregy in\ rotg detvotg dXe^tjrijQiov 

rtva naQot^iav XiyovGtv Urj natav'' xal ovxl ^if nat.'' 10 
noXXol de xal inl rotg riXog exov6tv intcp&eyyoiievot 
01 fiev iv naQotptCcc <pa6tv ovrcog rovro drj rb Xeyo- 
fievov ^ tij natdiv^ did de rb Xiav rjfitv eivat 6vvrjd-6g 
Xav&dvov bv iv naQoi^ia. o'i 6\ rb rotovro Xiyovreg 
ovx ag naQotiiiav ... rb de vcp' 'HQaxXetdov rov TIov- ly 
rtxov Xex^^v cpaveQdg ninXa6rat^ inl 6novdatg touto 
nQ&rov eig rQtg einetv rbv d-ebv ovrag Tfj naidv ?'>j 
natd)v.' ix ravrrjg yaQ rrjg ni^reag t6 rQiuerQov xaXov- 

f (levov dvarid^rj^i rtd d^eM, <pd6x(ov tov 9'£ov rovd'' 
exdreQOV eivat rcbv ^irQCOv^ ori ^axQtbv ^ev rav nQto- 20 
tiov dvo 6vXXa^Civ Xeyo(iiv(ov "^iri natdv^ rjQuov yiverai^ 
^Qaxicov 8e [Xex^st^cbv^ ia\jt^etov 8tu 8\ rovro ^ijXov 
oTt xal rbv xf^^if^l^ftov dvud^eriov uvrcp. ^Quxeicbv yuQ 

1 TtQoap&aa A nQo^&aa E: corr. K 3 Ss E 8 fort. uj 
naniiv, bucutiquo Cleiirchus 9 ipdovvrsg add. K, sunt hi Cratetei, 
cf.8chol.Ven. O 365 10 — 14 liyovai.v — oV dh pleraque in 

codice medicamentis (bimicis exeso evanida 15 hiatum 

notavit K 17 ii] naiuv u] jiulwv A irj naiav Tt nanhv E : 

0] naidv, irj naidv, ^ii} naidvy K (duce Cas) 19 fort. 

<^didy TOV&', nisi tov&' deleiidum 22 ^QKxicog E (std 

Ha-Kgav v. 20), scrib. potius ^pajjfiwv If^u-S^fiacov del. K 

lafi^iov A: corr. E 23 ^ijwAtaft^oi' K: iafi^ov AE, augetur 

Ilciaclidae 8entent.ia lE 559 

yLvo^avcDv el dvo xag anaGtbv tsksvtaias 0vXka^ag 

eig (laxQciv 7toiy]6ei rtg, 6 'Innavaoitog iafi^og £6tai,.' 

63. ft£To: tavr' i]d7} [isllovtcjv xal Tj^av aviGta- 

6&at insi6ilkd^ov natdsg (psQOVteg o (lav ttg d-vfiiati]- 

5 Qiov, b 3s 

f. 372^ pag. a 

tov 6vfino6LOv ds \ (J,L^ya\v)>Gitov l^- 

noL \U — )di)... I tiL^^v- 

tai I ta tbv \ av. tt^v 

evoQ ofc I 6 Jcal tods 

10 £ ... . s . rov ^■(^v^iyatrjQLOv \ xal s . tov 

<(At)>/3avG)TOV, I Toi? d-Eotg na6L xal ndaaLg \ ev^dfisvog, 

enL0nsL6ag \ to-D olvov xal dovg xata \ ro vd^ifiov (tby 

snL%c)QLOv t6 I koLnbv Tot) ayiQdtov ta \ dLdbvtL sxnLStv 

naLdl I Tov slg trjv 'TyiSLav naL ava a6ag tbv noLi^&svta 

15 vnb 'AQL(pQovog tov ZIl^xvcovlov tovds (PL III 5'J5 B*) '702 

'TyuLa, nQe6^L6ta /Ltaxa^cov, ^etd 6ov vaiOL^iL tb 

XsLnoyisvov ^LOtag, 6v de (lot nQ6(pQcov 6vvoLxog 

SL yaQ tLg i) nXovtov %dQLg ») tsxscov [fi^g' 

(ji) tdg l6odaL(iovog dvQ-QihnoLg ^a6LXrjLdog dQ%dg r) 

20 nod^cav., 

1 yivofisvoav dvsiv ([si] Svo K) xqig ccnaawv tsXevzaiag cvk- 
lu^ag sl ^a-KQag noiriasi, Ttg Wilam (fta>tpas etiam Cas) 5 post 
6 8s extremi tres paginae versus, vicenarum fere singuli littera- 
rum,plane peiieruut: afFertur libationis insttumentum 6 — 11 so- 
lus legit Schoell 6 8s 'sed s incertum, potest o vel etiam co esse' 
Sch li^avcoxov suppl. Sch 6. 7 — 'pro lyiTtoi potest ivnoi legi' 
Sch; fort. &v^iaai.v noLTq(a ... 10 et 11 Q^viitazriQlov et Xl- 
^avcozov (. . Ka^iwzov legit) suppl. Sch 11 sqq dicta haec sunt 
de Larensio (cf. p.560,9), sed participiis videtur verbum finitum 
deesse 12 snLondaag a: corr. K, ^&og 8s ^v avaazaOL xov 

8sLnvov y.al ansCaaci zb Xombv zov &y,Qdzov zm Sl86vzl na^Sl 
syinLSLv SLSovaL E zb add K 18 ^ ya^ tis A: corr. E 

19 r) add. e Sext. Erup. 11,49 p. 556 B: ora. AE siaoSal^o- 
ros A: corr E &QyJ-g A z' aQX(^g E 560 lE 

b 6 oi)ff TiQvcpCoig 'A(pQoditag ccQxvdiv d^rjQsvoiiev, 

i) el' tLg akXa d^sdd^sv av%-QGinoL(Si tBQipig ■») 7c6vav 

a^nvoa ni<pavtat, 
(i€ta (Jfto, ^dxaiQ' 'TyiSia, 

tdd^aXs Tcdvta xal Id^nsi XaQCtav oaQOi' 5 

0sd-sv ds x^Q^^S ovtig svdaC^av <^s<pvy. 
xal aGna | 6dfisvog rjfiag tpiko(pQ6(ycogy . . . dnofidttov- 

tag ... I otSa6iv o(t nayXaioC. UanatQog 

yccQ 6 (pkvaxoyQdcpog iv t& imyQacpo^iva dQdfiati 
Oaxri Xiysi ovtcog' 10 

XQsavofiov{iai xal tbv ix TvQQrjvCag 
Oivov 6vv 6xtco Xa^^dvsiv inC6tafiai. 
tavta, (pCXtats Tifi6xQatsg^ xatd tbv nXdtcova (ep. 2 
c p. 31 4 c) ov 2^(oxQdtovg viov xal xakov naCyvia, dkXd 
tStv 6sinvo6ocpi6tcbv 6novdd6fiara. xatd yaQ tbv Xak- 15 
TtOVV ^iOVV6iOV (fr. 6 B)" 

tC xdkXiOv dQXOfiivoi6iv 
i) xatanavofjiivoig rj t6 nod^Siv^tatov', 

1 &Qtiovai, A: corr. E 3 avTivoa A: corr. E 4 vytiu A: 
corr. E 6 <^%aiy xid^aXs Boeckh, ndvra tnale del. Bergk, fort. 
pentapodia fuit (itza aeio, /iiaxaip' 'T^isuc, ti&aXt \ itdvTa ■ktX' 
oagqi A (ot litterae non certae, pvima etiam littera potest s 
legi, iag ct non recte legit Cobet) oagi yg. 6aQ E: ^aQL Bergk 
6 ^'cpv add. Sext. Emp: om. AE 7 cptXocpQdvcoe suppl. Schoell 
7.8 post &noyic!i.xtovTaq tres periere litterae ('fort. ^ti' Schoell), 
tum versus tres integri huius paginae extremi 8 suppl. 

Schoell 11 xvQQr]viag A: corr. Mus 12 avv (Jxrcb A, avv 

oi/)M Mein 17 aQXo^iivoi^ AE: corr. Cas 18 7; ti no9ti.- 

vottQov olira Bergk, sed vix haec integi-a Athenaei elausula cst. 

A0HNAIOY NAYKPATI 1 TOY AeinNOCOcDICTQN 1 : 16 : INDICES I DIALOGI PEKSONAE 

AEMILIANVS Maurus, grammaticus I lc, cf. praef. I p. vi. 
[lovGiyifjg iQacTijg XIV 634 c. — loquitur III 83 bc. 126 b — f. 
127a. 127b— d. IV 169a— 174a(?). VI 228e— 231b. IX 405d. 
406a. X448b. XIV 634b— e. 662f— 664f. 

ALCIDES Alexandrinus , musicus I If. loqui videtur I 8d, cf. 
adn. I 33 c, cf. adn. loquitur IV 174b— 185a. 

AMOEBEVS 6 Ka&' r](i&g -HL&iXQmdog, comparator cum Amoebeo 
antiquo citharoedo XIV 622 cd. loquitur 623 c. cantat 623 d. 

ARRIANVS grammaticus III 113a, cognomine BXstpCccg 113e. 
appellatur 6 'Pcofiatcov fiiyaXooocptGf^g 113d. loquitur 113 a — d. 

ATHENAEVS Naucratitalll73a. 6 riig §i^Xov nazriQl 1 a. libri 
argumenta I la — f. libri forma I 2a. ipse Timocrati enarrat 
dipnosophistarum sermones, v. TIMOCRATES. eius liber de 
Syriae regibus V 211 a — d. 

CrNVLCVS (nomen e Parmenisci symposio petitum videtur, 
cf. IV 156e)cynicu8 I Id, verum nomen Theodorus XV 669e, 
quod ipse celare solet IV 160 d. patria incerta, nam quod 
dicit VIII 347 de Kara zbv l(ibv MsyaXo7toXhr]v KeqklS&v non 
Megalopolitanum se esse significat sed cynicum; cynicus 
enim Cercidas fuit, ut docent versuum reliquiae. Ulpiano 
&sl &vriKOQv6o6[i£vos XV 669 b et 701 b. kvov &SdsBg appel- 
latur ab UlpianoXV 697 e. locutus eratl23a (KvvoXoyijaaGi.v). 
loquitur II 49 ab, cf. adn. loqui videtur III 94c, cf. adn. lo- 
quitur III 97c— 99e. 106e. 108f— 109b. 113de. 121e. 121f 
— 122e. 122f— 123e. 126a. IV 166a— c. 156c — 158d. 158d 
— 169d. 159e— 160a. 164d — 165b. 165b — d. VI 270a— c. 
270 d— 271 a. VII 275 b— 276 a. 298 e. locuturum occupat De- 
mocritus VIII 33 lc. loquitur VIII 347 d— 354 d. 354 d—f. IX be2 I DIALOGI PERSONAE 

386bc. Xlll 56Ce — 571a. 610b — d. XV 669b — d. 671 c. 
671d- f. tacelrignorans 679b. tacet ebriua 685 F. 686 a. sonino- 
letitus excitatus loquitur 686d— 687c 697 b—e. 697f— 628a. 
698a— 699c. 701 b. 

DAPHNVS Epbesiue, niedicus I le, cf. i)raef. 1 p. vi. loquitur 
II 61 ab. III 79a— 80e (fort. ad 81 c). III 116f— 118d, cf. adn. 
c. 88 in. 120b— 121e. VII 276^6. VIII 355a— 359d. 

DEMOCHITVS Nioomedensis, philosopbns I Id. fiovai-nmratov 
appellafc Cynulcus XV 669 d. loquitur 111 83c— 85b. VI 248 c 
— 262a.262b— 270a. VIII331 c— 347c, cf.346c. IX401d— 402c. 
406d. 406e— 407c. 407d— 408b. X 426c— 429f. 429f— 443c. 
XIV 648e— 649a. 649bc. t.icet ignorans 649c. loquitur XV 
669 d— 671 b. 67lf— 676e. 606 a— 697 b. 701 c—f. 

DIONYSOCLES medicua loquitur III 96 d. 116d-f,cf. adn. c. 88 in. 

GALENVS Pergamtnus, medicus I le, cf. praeh I p. vi. lo- 
quitnr I 26c sqq. 111 115c-116a. 

LARENSIS, graece AagrjvaLog s. AaQivaiog [P. Livius Larensis 
puntif(ex) minor CIL VI 2126, Livius Larensis procurator pa- 
trimonii yit. Commodi20, cf. HDeesauHi rmae XXVfasC.l], pro- 
curator prov. Moesiae IX 398 e, yiad^eazafisvog ^nl x&v iSQdtv 
tlvai xcci Q'vai.cbv vnb zov ndvra aQiarov ^aatAfcos MaQ^nov 
Kal fiTj ^XaTXOv xtov narQLwv xa rav KXXrivuiv ^fzaxsiQi^sa&aL 
I 2c. eius nQondtcoQ dicitur (propter studiornm similitudinem, 
cf. Dessau 1. s) Varro Monippeus IV 160c. significatur ob- 
scurius 6 f iVtrtovvios i^jiicoi' VI 224 c. 6 XafinQbg s. y.albg tjfiwv 
lcTiaToop XIII 656 b. XIV613d et saepius. eius mores ingenium 
doctrinal 2b — 3f. eius bibliotheca I 3ab. utriusque linguue 
peritus indeque 'AazsQonaiog vocatus I 2c. Homeri carminum 
diligentissimusXIV 620b. — loquitur Il60f. 51a. IVl60b— d. 
V 221f— 222b. VI 272d-275b. IX 372d. 381f— 382a. 398b 
— 399a. X448c— 459b. XIII 565 b- 668 e. XIV 648de. liba- 
tione facta et paeane recitato dimittit convivas XV 701 f- 702 b. 

LE0NIDA3 Elene, grammaticus I lc. loquitur III 96 d. 116a d. 
IX 367d— 368f. XI 604b. XHI 658e— 560 f. 

MAGNVS fortasse Romanus gcnere, cf. III 75 e. loquitur HI 
74c— 78f. 113e— 115b. IV 160d — 164d. IX 380de. [Myrtilum 
a Cynulco defensurus non Magnus est, sed Ulpianus XIII 
571 a, cf. praef. vol. IIIJ loquitur XIV 615 e— 616 b. 

MASVRIVS 8. MavaovQLog, MaaaovQLog, iure consultus, iam- 
borum poetu, musiciis I lc. XIV 623e, cf. praef. I p. vi. 
xxixaq. loquitur V 186a— 196a. 196a— 221a. Vl271b— 272d. I DIALOGI PERSONAE 563 

XIV 623 e — 633 f et statim pergit ad 634 b. 634 e — 639 a, 
653d— 654a. XV 687 d— 692 f. 

MYRTILVS Tbessalus {0iTzal6v aocpiafia I 11 b. &szralbv nd- 
kaiGfia VII 308b. &ettal£ TtoiKiXodiq^QS XIII 568d. @sttaVs 
noitiiXo^v&s XV 677 a), grammaticus (yQUfifiati^atats appel- 
latur XIII 570 b). pater eius ■AQrjniSonoiog XIII 568 e. iter 
fecerat jx ZvvvdSaiv sig MrjtQonoliv atffnvovnsvug XIII 574f. 
apud Corinthios publice declamarat XIII 567 c. 573 c. senex 
est XIII 608 f. Ulpiano inimicus XIII 57 la (ubi toiXniavov 
legendum pro tov Mdyvov). — loquitur III 83 a. 106 f— 108 c. 
119b— 120b. 125.1. 125b-d. 125d— f. VII 276e— 277a. VII 
308a. b— d, fortasse etiam ultra. VIII 362a— 365d. IX 373 a 
— 374d (•?). 384d— f. 385ab. 385c— 386d. 386e— 387f. 397a. 
XIII 563 d — 566 e, cf. quae respondet Cynulcus 566 ef. lo- 
quitur 571 a— 587 f et statim pergit ad 590 a. 590 a — 596 f et 
pergit rursus ad 610b. colloquitur cum Cynulco 610 d (cf. 
adn) et pergit loqui ad 612 f. loquitur XIV 616b(cf. adn)— e. 
676 cf. 694 ef. 

PALAMEDES 6 'Elsatiy.6g, 6 6vo[iaToi.6yog, loquitur IX 397 a. 

PHILADELPHVS Ptolemaeensis, philosophus I Id, cf. praef. 

I p. VI. 

PLVTARCHVS Alexandrinus (IH 118 f. VE 276 a), grammaticus 
I lc, cf. praef. I p. vi. loquitur III 83ab. 119 ab. IV 134 
— 156a (?). ridet CynulcumIVl58d. loqiiitur VI 234c— 248c. 
VII 276a— c. VIII 359d— 361e. IX 384a— c. promiserat de 
vasis potoriis disputationem XI 460 a, cf. adn. promissis stat 
XI 461 e — 503 f. 504 ab. magnas fortasse in libro XII partes 
habuit, cf. praef. I p. xxv. loquitur XIII 562 a— 563 c, cf. adn. 

PONTIANVS Nicomedensis, philosophus I Id, cf. praef. I p vi. 
loquitur III 109b — 112f. 123e — 125a. VI 231b — 234c. X 
443 c— 445 b. 445 c—f. XI 505 c— 509 e. XIII 561 c— 562 a. lo- 
cuturum occupat Ulpianus XIV 640 c. loquitur 640 c— 643 e, 
fortasse ad 648 c. XV 701 bc. 

RVFINVS Nicaeensis, medicus I 1 f , cf. praef. I. p. vi. 

TIMOCRATI AtheDaeus amicus sermones dipnosophistarum enar- 
rat I la (ubi 'ExsKQdtr]v codd. e Platouis Phaedone p. 57 a). 
2a. Timocratis ad Athenaeum verba videntur II 35 a ovk 
sicov fis 01 X6yoi, ovg ansfivriiiovsvcag ovtsg noLV.iXot vnvco 
SiSovai 6xolr\v. colloquitur cum Athenaeo III 127 e. allo- 
quitur eum Athenaeus II 71e. IV 128a. 130e. 185a. V 185a. 
VI 222a. 223d. VII 277a. 330bc. VIII 330c. 366e. X 411a. 564 I DIALOGI PERSONAE 

XI 509e. XII BlOab, cf. adn. XIII 555ab. XIV 613a sqq. 

XV 665 a—d. 702 bc. 
VLPIANVS Tyriu3 (6 Zvqos VIII 346 c et saepius, ITvpaTTtxds 

III 126f,^orvi^ atta yeqaii appellatur XIII 590 b) I Id, cf. praef. 

I v-vn. cognomine Kei,tovy.eitog 1 1 e. eius mores et ingenium I 

Ide. ZoytffTTjff XIV 649a etsaepius. o qptifTrmfiTjT^s XIY 613c. 

helluo et lascivus saepius notatur velut XV 697 b. 6 ta>v 

Stinvwv tafiiag II 58 b. placidam niortem obiit XV 686 c. — 

loquitur 11 49 a. 58 bc. locutus erat II 65 adn. 66 e adn. lo- 

quitur III 96f— 97c. 99e— 104c. 106f. 108d— f. 115b. 118f. 

121f. 122e. 125ab. 125d. 126a. 127 a. IV 165b. 165d — 169a. 

174b. V221a-e. VI 228cd. 262b. 270c. VII 275b. 308ab. 

VIII 361 f. 362 a. IX 366 a—c. tacet ignorans 367 d. loquitur 

372ef. 380df. 384a. 385a.b. 386e. 396a. 401 b. 406d. 407d. 

408 b. X422e— 426a. 426ab. 445bc.f. 446b-448b. Xl459c 

— 461 e. defen&urus Myrtilum aCynulco repudiatur XIII 571 a 

(v.MAGNVS). ]oquitur590a. XIV613c(cf.adn)-61.5e. 648cd.e. 

649 c — e, et statim pergit 649 e — 653 d. rursus incipit, ut vi- 

detur, 654 a— 658 e. loquitur 662f. XV 666 a— 669 b. 671 bcd. 

676 f— 679 b, et statim pergit ad 686 c. 697 e. 698 a. de lampa- 

dibus disputat inde fere a 699e — 701b. 
VARVS grammaticQS, loquitur III 118 de. 
ZOILVS grammaticus 1 1 d. loquitur VII277 c— e. IX 366 c— 367 d. 
ANONYMI 

r&v yQa^^atiK&v tig loquitur VII 276 cd. 

Tcbv TiaQOvtcov latQwv Ttg loquitur XV 665 e — 666 a. 

6 fidyeiQog, qui Zoqxov nomine e comoedia petito appellatur 
XIV 622e, loquitnr IX 376c— 380c. 380f-381e. 382b— 
383 f. 403 e— 405 d. 405 ef. 406 ab. XIV 622 e— 623 c. — eig 
Tcov Gocpictaiv nayeiQcov loquitur XIV 658 e — 662 e. 

twv TcaQacitwv xal ■koXcckwv tj-s loquitur VI 224 c. 

(pilococpoi 01 naQOvteg locuntur XIII 561 a sqq. 'EniKOVQeiog 
Tig elyiaSictrjg tcoj' cvvSemvovvtwv loquitur VII 298 de. to&v 
V.VVIV.WV Tig loquitur VII 307 f. — stoici aderant XIII 563 d. 

variorum convivarum sermones s. observationes III 115 b. IV 
156 c. VII 277 c. 277 e {tlg, cuius sermo incertum quousque 
pertineat). VIII 354d. 362a. IX384a. 385b. 396ab. 396c— f. 
398b. 40lb. 406b. 408b— 411a(?\ X 426a. 426b. 426c. 
446 b. XIV 613 c. 616 e. 616 f— 617 f. aliquis cuius nomen 
intercidit XIV 620b— 622d. alii 640a— c. XV 692 f. 693f. 
694c. 699d. 699e. 11 INDEX SCRIPTOKVM 

ACESIAS (v. 1. 'y^jtjCTfOs) : 'OtpaQTVTitid XII 516c. 
ACHAEVS Eretriensis 

'A&Xa (fr. 3) X 417 f. 4l8a. (fr. 5) XV 689 b. 

M'&(ov aarvQLyiog (fr. 6) VI 270bc. (fr. 7) IX 368a. (fr. 8) IX 
376 a. (fr. 9) X 427 c. (fr. 10) XV 690 b. 

'MKfiaicov aazvQLKog (fr. 12) IV 173cd. (fr. 13) IV 173 de. 
(fr. 14) XI 480 f. 

"Hcpaiarog (fr. 17) XIV 641 d. 

^lQig aarvQi.K7J (fr. 19) X 451 cd. 

Kvv.vog (fr. 25) VI 270 e. 

Aivog (fr. 26) XV 668 ab. 

Moi-Qai (fr. 27) VII 277 b. 

'0(i(pdXr) (fr. 32) VI 267 d. (fr. 33) XI 466 ef. 498 de. 

fab. inc. (fr. 4) X 414 cd. (fr. 39) 1 31 a. (fr. 40) II 63 b. 
ADAEVS Mitylenaeus (p. 606 a) 

ev zoig tisqi dia&sGfwg XI 471 f. 

iv z(p TCiQi 'AyaXfiazoTCoiwv XIII 606 a. 
ADRASTVS 

nivzs §i^Xia IJtQi ziov TtaQa ©tocpQCcGzco iv zoig ntQl 'H&ibv 
yia&' LCzoQiav yial Xi^iv ^rjzovfiivwv, i^Kzov ds fJiQl zibv iv 
zoig 'H9L->ioig NLKOfiaxtioig 'AQiczoriXovg XV 673 e. 
AEGIMiVS 

IlXaKOvvzoTtOLLyibv cvyyQaiifia XIV 643 f. 
AELIVS ASCLEPIADES 

ix Tc&v inLyQacpofiivwv 2^ricpccvwv XV 676 f. 679 b. 
AESCHINES 6 Kod^coKiSi^g QrirwQ (p. 223 d) 

iv za Kazd TifidQXOv Xoycp (41) VIII 339 bc. (75) XIII 572 c. 

(Ctesiphont. 88) VI 223de! 
AESCHINES 6 Zw-nQaziKog (p. 220ii)\ de dialogis eiusXIIUlld 

{fl fii] 2wiiQdzovg iazi cvyyQdfifiara auctore Idomeneo). 
iv 'AXyiipiddjj (p. 21 H) XIV 606 f. 
iv zcp 'A^Loxcp (p. 20) V 220 c. 

Atiienaeus III. 25 5GG II INDEX SCRIPTORVM 

Iv tp 'AcituGCa (p. 16) V 220 b. 
KaXXiug (p. 12) V 220 bc. 
iv Tw T-qlavysi (p. 25) V 222 a. 
vide'ANTISTlIENES. 
AESCHRIO 6 Zdfiiog la(i§onoi6g (p. 335 c). 

hv xivL Tdv '[dfi^cav (fr. 6) VII 296ef. (fr. 8) VIII 335cd. 
AKSCHYLIUKS 

tv ZQitco rswQyiyicav XIV G50J. 

aksciiyLvs 

'Ayafiifivav (290) XV 700 e. (829. 916?) XIII 573 b, cf adn. 

'/Id-dfiag (tV. 1) II 37 f VII 316 b. 

'yllivfimv}] (fr. 14) XV GUOc. 

rXavKog novtLug (fr. 34) III 87 a. 

davaiSeg (fr. 44) XIII GOOab. 

'HScovoL (fr. 67,6) XI 479 b. 

'HhdStg (fr. 69) XI 469 f. (fr. 72) X 424 d. 

fhcoQOL (fr. 79) XIV 629 f. 

'I^LCJV (fr. 91) IV 177 a. 182c. 

KdpiQOi X 4-28 f (fr. 95) IX 373 d. 

KQfjGaai (ir. 116) II 51 c. 

AvAovQyog (fr. 124) X 4t7c. 

Mt-pjai^di^fsCr.lS^^XIFIeo^e.cf.GOla. Myrra.fr. 139,4)Xl494b. 

NiavLGV.01 (fr. 146) XI 503 c^ 

'OctoXoyoL (fr. 179) XV 667 cd, cf. XI 782 e. V. fab. incert, 

fraguionta 
HaXafiriSrig (fr. 182) I lld. 

nsQQai§iSeg (fr. 184) XI 499a. (fr. 185) XI 476 c. V. WQOai. 
UfQcaL {nBQQai^LSsg coni; fab. inc. fr. 285) III 86 b. 
TlQOfiTi&svg deafimtTjg (297) IV 165 c (814) VIII 347c 
nQOfir,d-tvg AvofiBvog (fr. 202) XV 674 d. 
TlQwtsvg catvQL^og (fr. 210) IX 394 a. (fr. 211) II 67 c*. 
Zcpiy^ (fr. 235) XV 674 de. 
cPiXovifntrjg (fr. 257) IX 394 a. 
(l>i.vEvg (fr. 258) X 42 If. 
ctoQ-nLSsg (fr. 261) IX 402 b. 
<I>Qvysg (fr. 264) II 51 c. 
fah. incert. (Ostolofjorum fr. 180) I 17 c (fr. 285) III 86 b, v. 

niQcaL. (fr.307. 308) VII 303c (fr. 309. 310. 311) IX376de. 

(fr. 313) XII 528c (fr. 314) XIV 632c. (fr. 393) X 427f 

omisso pootae nomine. ') (fr.406) Ill99b. (fr.424) VIII 363 a. 

1) Aeachyli non puto essc vcrsicuium. II INDEX SCRIPTORVM 567 

Aeschyli epitapbium ab ipso scriptura (fr. 4 Bergk) XIV 627 cd. 
AESCHYLVS Alexandrinus 
'AfKpiTQvcov (tV. 1) XIII 599 e. 
MeaarjVLCi-Ka. "Enrj XIII 599 e. 
AESOPVS Xoyonoibg J) a).log tig: interrogatio Apollinis Pythii 

V 219 a. 
AETHLIVS Samius 

iv TtsfiTCTco Uafiiav "SIqcov (fr. 2) XIV 653 f, cf. 650 d. 
AGALLIS Corcyraea, grammatica 

libri incerti l 14 d. 
AGATHARCHIDES Cnidius. 

'Aaiatitici: iv oySo-f] 'AaiatiY.mv (fr. 16) IV 155cd. sv ta dtKccto) 

nsQL 'Aaiag (fr. 18) XII 539 b sqq. 
EvQcaniayid: iv iv.tji (fr. 1) VII 297d. iv i(3' 'iGtOQicbv^) (fr. 2) 
XII 527 bc. iv t^ ts' (,fr. 3) XII 550 bc. iv t^ i&' t&v Evqco- 
nia-ncbv (fr. 4) XIV 650f— 651a. iv tjj x^' (fr. 5) VI 246e. 
dia TTjs K^' (fr. 6) XII 550 c — e, cf adn. ad litt. d. iv xfi 
KT]' (fr. 7) iV 168d. iv t^ l' 'latOQicbv (fr.8) VI 251f— 252a. 
iv ffi Xa' t&v EvQCOTnaY.cbv (fr. 9) XII 528 a. iv tfj XS' 
(fr. 10) IX 387 c. iv tf] W (fr. 11) XII 527f. iv ty Xi]' 
(fr. 12) VI 272 d. libri incerti (fr. 13) I 28 d. 
AGATHOCLES Atracius 

'AhevtrAcc 1 13 c. 
AGATHOCLES Cyzicenus (XIV649f), Babylonius (I 30 a. IX375f) 
nsQl Kv^L-nov: iv nQcotco (fr. 2) IX375f— 376a. iv tQitco (fr. 5) 
XII 515 a. iv y' tcbv nfQL tfjg natQidog (fr. 6) XIV 649 f. 
libri iucerti (fr. 4) I 30 a. 
AGATHO tragicus 

©vsatTjs (fr. 3) XII 528 d, 
T-nlstpog (fr. 4) X 454 d. 

fab. incert. (fr. 11) V 18oab. (fr. 12) V 211e. (fr. 13) X 445c. 
(fr. 14) Xin 584 ab. (fr. 15) XV 701 b. 
AGELOCHVS (AiicpiXoxog coni) grammaticus 

libri incerti II 54 d. 
AGIAS Argivus (XIII filOc, cf. adn) 
iv 'AQyoXLHOLg (fr. 1) IIl 86f. 
'IXlov IIsQaLg XIII 610 c. 
AGIAS 6 ftovotxds: XIV 626 f. 

1) 'ImoQiai. sine dubio sunt ta EvijwTtiay.a, neque minu3 haec iutellegenda 
ubi titulus omittitur. 568 II INDEX SCRIPTORVM 

AGIS: 'OipaQrvriytd XII 616 c. 
AGLAOSTHENES Naxius 

Hbri inceiti (fr. 5) III 78 c. 
ALCAEVS Mitylenaeua (passim), 6 fisXoicoiSi (paBdim) 
iv Tw SsKcira (fr. 43) XI 481 a. 

iv r'v> . . (fr.'41) XI 480 f. 481 b. X 429 f. 430 a. 4.S0cd. 
8edi3 incertae (fr. 8) X 425c. (fr. 15) XIV 627ab. (fr. 20) X 
430 c, (fr. 34) X 430 ab. (fr. 35) X430bc. (fr. 36) XV674cd 
(cf. 678 d) fct 687 d. (fr. 39) 1 22e. X 430 b. (fr. 40) I 22 f. 
(fr. 44) X 430 c. (fr. 45) X 430 b. (fr. 47) H 38 e. (fr. 51) III 
85 f. (fr. 52) XI 460 c. (fr. 57) II 37 e. (fr. 107) VII 31 la. 
(fr. 151) III 73 e. — Alcaei scolia XV 693 f. 
ALCAEVS comicus 

'AStXcpal Moixsvo^svat (fr. 1) VII 316b. 

ravv^riSr]g (fr. 5) III llOa. (fr. 9) X 445 e. 

'liQog Fa-fios (fr. 15) X 424de. (fr. 1.6) IX 408 e. 

KaXXicrm (fr. 17) IX 399 f. 

UaXaiarQa sive (XV 69 Ib) UaXaiGrQai (fr. 22) IX 396 c. (fr.23) 

XV 691 b. (fr. 24) IX 370 f. (fr. 25) III 107 f 
fab. iucert. (fr. 36) VII 316 c. 
ALCETAS 

iv (3' IJfQl rcbv iv deXcpotg ava&rjfidrcov (fr. 1) XIII 591 c. 
ALCIDAMAS 6 'EXairT^g 

'Ey^w(iiov NaiSog ri^g sraiQag (fr. 3) XIII 592 c. 
ALCIMVS 6 Zi-niXimrrjg (X 441 a) 
iv roCg Zi^fXiKorg (fr. 1) VJI 322 a. 

iv rfi iniyQaq)0(iivjj rmv ^i^Xwv 'itaXiK^ (fr. 4) X 441 ab. 
libri iucerti (fr. 5) XII 518b. 
(ALCIPHRO Magnes, philosopbus XII 518d adn) 
ALCIPHRO 6 MaidvSQiog: I 31 d. 
6 rrjv JAKMAISINIJA notr]Gag: (fr. 2) XI 460 b. 
ALCMAN 

iv rm rQircp (fr. 33) X 416cd. iv tc5 s' (fr. 74 b) III llOf. 

111 a. (fr. 76) X 416 d. 
sedis incertae (fr. 16) XV 681 a. (fr.20) HI 114f. XIV 646a. 
(fr.25) IX 390a. (fr. 26,4) IX 374 d. (fr.28) IX 373 e. (fr. 34) 
XI 498 f. (fr. 36 iv rivi r&v (leXav) XIII 600 f. (fr.37) XIII 
601a. (Ir. 39)XV682a. (fr.67) IX 374d. (fr. 70. 71) IV 140 c. 
(fr. 75) XIV 648b. (fr. 90) III 81 f. (fr. 91) XIV 637a. (fr. 100) 
Il39a. (fr. 112) XIV 624 b. (fr. 117) 1 31 c. (fr. 143) III 81 d. 
— aaiiara XV 678 c. II INDEX SCRIPTORVM 569 

Alcmanis fortasse carmen (c. pop. 3) XIV 636 d. 
ALEXAMENVS 6 Ti^iog 

/iidXoyQi XI 606 bc, cf. adn. 
ALEXANDER MAGNVS 
'Ayriv cccxvqiv.6s v. PYTHO 

iv Taig 'EmaToXars tars icQog rovg iv Jaicc ccctQdnceg XI 
784 ab, cf adn. iv tjj TtQog <i>iX6^svov 'ETtiCToi.ji I 22 d. 
incertae epist. II 42 f. 
De epistulario Alexandri et familiarium v. CLEOMENES, 
OLYMPLA.S, PARMENIO. — 'E(pr]fieQideg v. EVMENES 
Cardianus. 
ALEXANDER 6 AlzwX6g, 6 tQaymSodiddaKccXog (p. 699 b) 
iv 'AXiSL (p. 238 M) VII 296 e. 
iv Kqikoc {KiQKcc coni; p. 240 M) VII 283 a. 
'EXsytiov (p. 230 M) XV 699 bc. 
'loavLncc nbiriybccta XIV 620 e. 
libri incerti (p. 249 M) X 412 f. 
ALEXANDER comicns 
n6tog (fr. 3) IV 170e. 
Tiy6viov {iv tiyovi cod'); fr. 4) XI 496 c. 
ALEXANDER 6 MvvSiog 

iv StvtSQco nsQl Zmcov IX 392 c. iv 8svtSQ(p tisqI Utr^v&v 
Zwcov IX 398 cd. iv ^' nsQl TJjg tcov ritrjvwv latOQiag IX 
388d. iv SsvtSQcp Utrjvwv {iitr}vwv cod) tatoQiagY 22ih — d. 
eodem ex libro sine dubio II 66ab. IX387f. 389c. 390f. 
391bc. f. 393a.d. 394de. 395c— e. 
libri incerti II 57 b. 
ALEXARCHVS 

ad Casandrenses epistula III 98 e. 
ALEXAS (fort. ALEXLA.S) 

'lwviy.cc noirniata XIV 620 e. 
ALEXINVS 6 SLaXs-Ati-Aog 

TlaLccv slg KQatsQbv tbv MaKsS6va XV 696 e. V. ALEXIS. 
ALEXIS ('AXsiivog coni); iv tw nsQl AvtaQKSiag X 418e. 
ALEXIS 6 ZldfiLog 

iv SsvtSQw "SIqwv 2!aniav,wv (fr. 1) XIII 672 f. iv tQLta Xa~ 
liLwv "SIqwv (fr. 2) XII 540 de, adn. 
ALEXIS comicus 

'Aywvlg V 'inniaKog (fr. 3) VIII 339 c. (fr. 4) XV 678 e. iv 

1) fort. lAyttyiv)], ut sit trngoedia Alexandri Aetoli. 
25* 570 n INDEX SCRIPTORVM 

'/Trjticxo) (fr. 2) VI 230 bc. XI 602 f. (fr. 6) XI 471 e. (fr. 6) 

III 120b. 
'ASeX(pot (ir. 7) VI 223 f. 
Al'awnog (fr. 9) X 431 d — f. 
'AXeiTtzQia v. ANTIPHANES. 
"Avrna v. ANTIPHANES. 
'AnsyXavyiwfievog (fr. 15) III 117e — 118a, cf. 117c. (fr. 16) VI 

224f. 225a. (fr. 17. 18) VH 301ab. 
'Ajto§drr]g (fr. 19) XIV 638 c. 

'^7roxo7rT6ftfvos(fr.20)XIIl562de. 'Anoyionrofisvr] (fr.21)X431c. 
'AQxCXoiog (fr. 22) XIV 644 bc. 
'Ao%Xr]nio%Xd8rig (fr. 24) IV 169 d. 
\^A6wxo8L8ucyiaXog (fr. 25) VIII 336ef, cf. litt. d.] 
'AxQ^Cg (fr. 27) IX 386 cd. 
BqbxxCu (fr. 33) XIV 650 c. 

ruXdxBia (fr. 36) XII 544 ef. (fr. 37) VII 314 d. 
rqafpri (fr. 40) XIII 605 f. 606 a. 
rvvuiv.ov.QuxCu (fr. 42) III 125 b. 
^uv.xvXiog (fr. 43) X 443 ef. 
JrjfirixQtog t) ^iXixuiQog (fr. 45) II 36 de. (fr. 47) VI 241 b. ex 

xov 8t£6iisvu6(isvov SQCcfiuxog sntyQucpsxut ^rjfirjXQiog (fr. 49) 

XIV 663 cd. iv Jr](i,r]XQCa} (fr. 46) VIII 338 de. (fr. 48) VII 

314 de. (fr. 50) III 108 a.' 
dCSvfioL (fr. 52) XV 686 ab. (fr. 63) X 446 f. 
Jlg nsv&wv (fr. 55) X 441 d. 
^OQKig ri nonnvtov6u (fr. 56) III 104d. (fr. 58) X 431 a. iv 

'PoSCw {JoqtiCSl coni) t) Uonnv^ovejj (fr. 67) IX 395 b. 
jQwnCSr]g (fr. 59) III 125f. XI 496a. (fr. 61) IV 171 b. 
EC60Lyiit6(isvo5 (fr. 62) XV 691 ef. (fr. 63) XIV 613 c. XV 

686 f. (fr. 64) XI 502 d. (fr. 344) XV 700 e adn. 
Eig xb cpQSUQ (fr. 65) VHI 364 f. (fr. 66) III 109 b. (fr. 67) 

VIII 340c. 
'Eiiyir]QvrT6iisvog (fr. 102) XV 699 f. 
' Eyinw(iuxonoL6g (fr. 68) XV 691 d. 
'EXsvr) (fr. 70) XIII 563 cd. 
'EXXr]vCg (fr. 76) VI 226 f. 227 a. 
'EnCSuvQog (fr. 77) III 119f. 
'EnCKXr]Qog (fr. 78) VI 227 de, cf. litt. b. 
'EnCxQonog (fr. 82) X 443 f. 
'Enxa ini @r]§utg (fr. 83) VII 294 a. 
'EQSTQiK6g (fr. 84) VII 326 de. II INDEX SCRIPTORVM 571 

"EQiQ^oi V. nccvwxts- 

'HaiovT] (fr. 86) XI 470 e. (fr. 86) IX 367 f. 

@BO^)6Qr]xos (fr. 87) XV 700 a. (fr. 88) IX 369 e, 

&E6'jtqcozoi (fr. 89) XII 552 de. 

07j|3aroi (fr. 90) IV 159 d. 

&Qdawv (fr. 92) IV 133 bc. 

'Imisvg (fr. 95) XI 481 f. (fr. 96) XI 471 e. h"lTinm(lnmi a. 

'imtLCiico coni; fr. 94) XIII 610 e. 
' Innicyios v. 'Jycovis et 'Innsvs. 
'laoarccGiov (fr. 97) IV 134 cd. (fr. 97,4) III 127 c. (fr.98) XIII 

563a — d. 
KaraipsvSofisvos v. To-niazris. 
KXso§ovXivr] (fr. 104) XIII 586 a. 
Kvidicc (fr. 105) IV 165 d. 
Koviarrjs (fr. 106) XI 500 e. 

KovQis (fr. 107) VIII 362 c. (fr. 108) X 443 de. (fr. 109) X 422 e. 
KQccrsia i) ^aQfia-nonwlr^s^) (fr. 1 10) III 95 a. 107b— e. (fr.ll2) 

VIII 340a. (fr. 114) XV 678c. sv ^aQfiationSXf] r] KQccrsCa 

(fr. 111) VI 253f— 254b. h KQarsia (fr. 113) VIII 340 c. 

(fr. 115) XI 473 d. 
Kv^SQvr]rr]s (fr. 116) VI 237b — d. (fr. 117) XIV 652c. 
Kv^svrai (fr. 118) III 96 a. 
Kv-Avos (fr. 119) XI 472 a. 
KvnQios (fr. 120) III 114d. (fr. 121) III llOe. 
Aafincis (fr. 123) XIV 654 f. 
As^rjs (fr. 124) IX 383 c—e. (fr. 125.126) Vl226a — c. (fr.l27) 

IV 170ab. (fr. 128) III 76de. sv As^r^riw (fr. 129) XIV 661 d. 
AsvKadia 7] jQansrai (fr.l32) III 94 f. svAsv%a8ia{Sr.\m) XI 498e. 
Asv-^r] (fr. 133) VII 322 cd. 
Aivos (fr. 135) IV 164b — d. 
Aov.Qoi (fr. 137) III 123 e. 
Avy.ia-Aos (fr. 139) XIII 595 d. 
MavdQayoiJitoiisvr] (fr. 141) III 123f— 124b. (fr.l42) XIV 621e. 

(fr. 143) VIH 365 d. (fr. 144) XII 552 ef. (fr. 145) VIII 340 c. 
Mivws (fr. 136) VII 289 f. 
MdvrsLS (fr. 146) XIII 558 ef. 
MiSwv (fr. 148) XV 700 a. 

MiXrjaia (fr. 161) VI 240 c. iv MiXr^aiois (fr. 149) IX 379 a—c. 
MiXnwv (fr. 152) VIII 354 d. 

1) Cf. Hermae XXV fasc. 1. 572 II INDEX SCRIPTORVM 

MvrjGTi^QBg (fr. 73) XIV 660 e. 

'OSvccsvg 'TtpccLvojv (fr. 155) VIII 302f. 303a. (fr.l56) X 421 ab, 

(fr. 157) VI 240c. 
'OkvvQ^ioi (fr. 159) VI 240cd. h 'OXvv&im (fr. 162) II 54f. 

55a. III 75b. 
'Ofioicc (t6 S' avtb Sgu^a xa! wg 'AvtiSozov (psQStai, fr. 163) 

XIV 642 d. 
'On^Qa fabula XIII 667 c. (fr. 164) X 443 e. 
'OgiczTjg (fr. 166) VI 247 e. 
'OqxV^^Q^S (f''. 167) X 441 cd. 
nayKQatiacti^g (fr. 168) VI 242 cd. 
UafKpar] (fr. 170) VIII 356e. (fr. 171) IX 380e. 
navvvxk v "Eqi&oi (fr. 172) XII 516d — f. (fr. 174) IV 170bc. 

(fr. 176) III 96a. (fr. 177) VI 248a. iv navvvxiSi (fr. 173) 

IX 386 a — c. 'EQL&oig (fr. 176) XI 483 e. 
naQccairog (fr. 178) X 421 de. (fr. 179) III 123e. 
IIoiTjzrjg (fr. 182) III 74 ef iv noirjtaig (fr. 183) VI 241 d. 
UulvyiXf la (fr. 185) XIV 642 c. 
novriQa (fr. 186) III 117 d. (fr. 187) VII 324bc. (fr. 188) IV 

170c. (fr. 189) XIV 655 f. (fr. 190) II 46 a. XV 687 d. (fr. 191) 

III 127 c. (fr. 192) IX 385b. 
Uovzi-nog (fr. 193) III lOOc. 
IJQiozoxoQog (fr. 195) VII 287f. 

nv&ayoQitovca (fr. 196. 197) IV 161 cd. (fr. 198) III 122f. 
TlvXaiai (fr. 200) VI 225 f. 226a. 
HvQavvog (fr. 201. 202) VI 244de. (fr. 203) VI 258bc. (fr. 204) 

XIII 690 b. (fr. 206) XIV 663 f. 664 a. 
Zy.CQOiv (fr. 207) XV 078 e. 
ZzQaziojti]g (fr. 209) VI 223 ef. 

ZvvaTcodvjicyiovzeg (fr. 210) IV 166a. (fr. 212) X 422 ab. 
SvvtQfxovteg (fr. 213) IV 137cd. (fr. 214